Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER UDGAVE, FEBRUAR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015"

Transkript

1 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER UDGAVE, FEBRUAR 2015

2 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for at imødekomme regeringens vedtagelse af den nye lov om socialtilsyn fra juni 2013, hvor der er fremsat krav om en øget professionalisering med særlige kvalitetskrav til de mange sociale botilbud. Kvalitetsledelsessystem ISO 9001: 2008-certificeringen bygger på Granhøjens kvalitetsledelsessystem, der sikrer en procesorienteret metode ved udvikling, implementering og forbedring af effektiviteten. Granhøjen er blevet certificeret på baggrund af Kvalitetsledelsessystemet, der lægger vægt på flere af de temaer, som Lov om Socialtilsyn har fastlagt, herunder Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,, Metode og resultater, Organisation og ledelse samt Kompetencer. De resterende temaer som Økonomi og Fysiske rammer indgår i Granhøjens dokumentationsarbejde. Granhøjen har indgået et samarbejde med Region Midtjylland for at dokumentere de resultater og effekter, borgerne opnår ved deres ophold på Granhøjen. En ISO-9001-certificering dokumenterer, at Granhøjen lever op til internationale standarder for ledelse og administration. Det betyder, at den daglige drift styres optimalt, og at trufne beslutninger altid bliver gennemført korrekt. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter...side 3 2. Beskæftigelse og aktivering...side 5 3. Ressourceforløb...side 8 - Tilbudskatalog...side 9 4. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)...side Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter er målrettet borgere som er psykisk sårbare, samt har fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Centret omfatter Beskæftigelse, Ressourceforløb og STU. Beskæftigelsen bliver tilpasset borgerens funktionsniveau, kombineret med at borgeren skal kunne spejle sig i sin beskæftigelse. Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter samarbejder derfor med en række socialøkonomiske virksomheder, der giver mulighed for at tilbyde en bred vifte af virkelighedsnære arbejdspladser, samtidig med at der tages hensyn til den enkeltes funktionsniveau. Ressourceforløbet er målrettet borgere, der har komplekse problemer udover ledighed. Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter har derfor oprettet otte temapakker, der omfatter både beskæftigelse, sociale tilbud og sundhedstilbud, som er målrettet til at udvikle den enkeltes evne med fokus på at hjælpe borgeren i arbejde eller i gang med en uddannelse. STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) giver borgeren en særlig tilrettelagt uddannelse, der tager afsæt i den enkeltes funktionsniveau, hvilket betyder, at alle uagtet baggrund kan deltage. Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter tilbyder STU, der giver mulighed for at udvikle borgerens faglige kompetencer og sociale færdigheder. Dette takstblad giver et samlet overblik over tilbuddenes indhold og takster. Det skal understreges, at dette katalog er et forsøg på at kategorisere et komplekst emne, hvorfor Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter altid skræddersyr tilbuddene, så de passer til den enkelte borger. 3

4 4

5 2. Beskæftigelse og aktivering Nedenstående beskæftigelsestilbud er eksempler på forløb, som kan målrettes borgere i de tilfælde, hvor det er afklaret, hvilken form for beskæftigelses- og/eller sociale tilbud, der skal gives i en nærmere fastsat periode. Det er muligt at kombinere beskæftigelsen med tilkøb af særlige temapakker fra Ressourceforløbets Tilbudskatalog jf. side 9, som den enkelte borger må have behov for. Temapakken kan indeholde sociale tilbud, sundhedstilbud eller andre enkeltydelser. Beskæftigelsestilbud: Aktivering, jf. LAB 32 Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103 Aktivitet og samvær, jf. SEL 104 Revalidering, jf. LAS kp. 6 Beskæftigelsen er et forløb, hvor borgeren får individuelt tilpassede arbejdsopgaver samt daglig kontakt med det pædagogiske personale for derigennem at blive inddraget i det sociale liv på Granhøjen. Vi udarbejder relevant dokumentation iht. lovgivning og bekendtgørelser. Sociale tilbud jf. SEL 85 m.fl. Til borgere, som bor selvstændigt, kan der tilkøbes ydelser, med et formål at motivere borgeren til at komme i beskæftigelse og/eller deltage i aktiviter, samt ydelser til borgere, der har behov for omsorg og særlig støtte i hverdagen. Sundhedstilbud jf. SEL 101 og 102 Der gives sundhedsfremmende tilbud, som eksempelvis terapiforløb ved terapeuter og autoriserede psykologer, misbrugsbehandling, livsstilskurser med fokus på motion, vægttab og sund kost, samt forskellige fritidsaktiviteter som kan kombineres med andre ydelser. Målrettet beskæftigelse Beskæftigelsen vælges med baggrund i de mål, borgeren har fået udarbejdet sammen med sin kommunale sagsbehandler og med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau. På baggrund af målene udarbejdes relevante rapporter til borgeren og den kommunale sagsbehandler. Der gives systematisk støtte til borgeren, således at borgeren kan klare sit daglige forløb og indfri de fastsatte mål. 5

6 Beskæftigelse og aktivering, jf. SEL 103 og LAB 32 Granhøjen samarbejder med en række socialøkonomiske virksomheder og håndværkerteams, hvor der er mulighed for at vælge beskæftigelse inden for mange forskellige interesseområder. Herunder butik, hotel, køkken, kontor, have- og plantagearbejde, samt viceværtopgaver m.fl. Vi udarbejder relevant dokumentation iht. lovgivning og bekendtgørelser. YDELSER TAKST PR. DØGN TAKST PR. MÅNED Beskyttet beskæftigelse Aktivering Heldagsplads 516,16 Kr. 2 dage om uge i alt kr. 3 dage om uge i alt kr. 4 dage om uge i alt kr. 5 dage om uge i alt kr. Aktivitet og Samvær, jf. SEL 104 Der er mulighed for forskellige aktiviteter og kreative udfordringer på Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter. På centret er der bl.a. skole, kontorgruppe og andre aktiviteter. Som en del af tilbuddet bliver der arrangeret udflugter og ekskursioner m.v. YDELSER TAKST PR. MÅNED Aktivitet og Samvær Heldagsplads Kr. Revalidering, jf. LAS, kapitel 6 Granhøjen kan tilbyde forskellige revalideringsforløb, dels som arbejdsprøvning og dels som egentlig revalidering, som har til formål at gøre borgeren i stand til at varetage et job på trods af den nedsatte arbejdsevne. Der er mulighed for tilkøb af mentorstøtte, social mentor eller træning af sociale færdigheder via Ressourceforløbets Tilbudskatalog jf. side 9. Det kan for eksempel være: Uddannelse Granhøjen tilbyder eksempelvis kontor-, butiks-, kokke- og håndværksuddannelser. Arbejdsprøvning i form af virksomhedspraktik Granhøjen tilbyder en bred vifte af arbejdsprøvninger, der afklarer, hvorvidt borgeren kan klare eller blive erhvervsmoden til en bestemt type job, som eksempelvis kontor-, butiks-, kokke- eller håndværksuddannelse. Virksomhedsrevalidering med revalideringsydelse Granhøjen sammensætter individuelle tilbud, således at jobbet tilpasses den enkeltes funktionsniveau. Virksomhedsrevalidering med løntilskud Granhøjen udbyder i særlige tilfælde ansættelsesmuligheder i virksomheder med løntilskud som et led i en revalidering. Denne type revalidering vil ofte bestå af f.eks. en faglig uddannelse, arbejdstræning, oplæring og omskoling. 6

7 Ungdoms- og erhvervsuddannelser Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter tilbyder en bred vifte af uddannelser. Det er muligt at blive uddannet til bl.a. butiksekspedient, kontorassistent eller kok m.v. Inden for håndværksfagene er det muligt at uddanne sig til smed, tømrer, maler, vvs-montør, murer, elektriker eller gartner m.v. Uddannelserne kan være almindelige lærlingeuddannelser eller uddannelse i en mesterlæreordning. Som tidligere nævnt, samarbejder Granhøjen med en række socialøkonomiske virksomheder. Det giver mulighed for, at den unge kan tilbydes uddannelsesstillinger samtidig med, at der tages hensyn og gives støtte til de særlige behov, som den enkelte kan have i forbindelse med sin uddannelse. Det betyder, at den praktiske uddannelse foregår i arbejdsmiljøer, der er karakteristiske for fagmiljøet. Mesterlære kan bl.a. foregå i butik, inden for hotel- og caféområde, i haver og frugtplantager. Lærlingeuddannelser er oftest tilknyttet et håndværkerteam, hvor den unge får en fast kontakt til en uddannet svend. Kriterie For at Granhøjen kan tilbyde mesterlæreforløb er det en forudsætning, at der samtidig foretages en vurdering af den sociale støtte, mentor-ordning eller andet, som er nødvendigt for, at borgeren kan gennemføre uddannelsen. 7

8 3. Ressourceforløb Ressourceforløb jf. LAB 68a og b Et ressourceforløb på Granhøjen er et dynamisk redskab til at sammensætte netop det ressourceforløb, borgeren har behov for. Dette katalog er ikke en facitliste, men viser et udpluk af tilbud fordelt på otte temaer, der primært er dækkende for Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter. Ressourceforløb tilbydes individuelt, således at der er fokus på sammenhæng i beskæftigelse, sociale tilbud og sundhedstilbud. Ressourceforløb kan kombineres på tværs af de forskellige typer temapakker, der er beskrevet i dette katalog. Inden der bliver truffet beslutning om, hvilket indhold ressourceforløbet skal have for den enkelte, kræver det, at borgeren er udredt af kommunen og har fået udarbejdet mål. Ressourceforløb aftales for minimum et år af gangen. Der er i øvrigt mulighed for at købe et udredningsforløb til brug for afklaring, inden kommunens beslutning om et evt. ressourceforløb. Et udredningsforløb har en varighed af 10 uger. 8

9 Tilbudskatalog Nedenstående otte temapakker i dette Tilbudskatalog er dækkende for opgaver, der kan løses i et ressourceforløb. 1. Træning af sociale færdigheder iht. LAB... side Borgere som har lette til moderate problemer... side Borgere som har moderate til svære problemer... side Voksenstøtte iht. Serviceloven... side Socialpædagogisk støtte... side Mentor iht. LAB... side Mentorstøtte i virksomhed... side Mentor... side Beskæftigelse... side Virksomhedspraktik... side Socialøkonomiske virksomheder... side Udvikling og uddannelse... side Intern skole... side Kursus om fødevarehygiejne... side Forberedende kursus til kørekort... side Livsstil... side Motion, vægt og sund kost... side Behandling... side Terapi... side Udredning ved speciallæge i psykiatri... side Narrativ Misbrugsbehandling... side Familiterapeutisk indsats... side Netværk og pårørende... side 24 9

10 Temapakke 1. - Træning af sociale færdigheder iht. LAB Borgere som har lette til moderate problemer TILBUD NR Tilbuddet omfatter forskellige aktiviteter, som udvikler sociale færdigheder, der er nødvendige, for at borgeren kan klare sig uden eller med moderat støtte i hverdagen. Aktiviteter kan være kreativt værksted, køkkenaktiviteter, redaktionsgruppe, kontorgruppe, IT m.v. Der udføres opgaver i håndværkerteams, samt i socialøkonomiske virksomheder som f.eks. Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest. Disse opgaver indgår som en del af vores beskæftigelsestilbud. Det er eksempelvis butiksopgaver, caféjobs, viceværtopgaver, have- og plantagearbejde m.v. Der er fokus på at træne borgerens sociale færdigheder ved at lade den enkelte indgå i sociale sammenhænge og forskellige samarbejdsformer. Borgere som har lette til moderate problemer Borgere, som kan have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller sociale problemer. Borgere, hvor mestringsevnen mangler i forhold til sociale og komplekse problemstillinger. Borgere, som endnu ikke er klar til et virksomhedsrettet forløb. Mål At borgeren udvikler sine sociale færdigheder gennem praktiske opgaver med henblik på, at borgeren kan deltage i et virksomhedsrettet tilbud, job eller uddannelse. Delmål At borgeren: Opnår større evne til at kunne indgå i sociale relationer. Udvikler sine sociale kompetencer. Styrker sine evner til at indgå i og fastholde samarbejdsrelationer. Opnår øgede, faglige og praktiske kvalifikationer. Udvikler sine sociale relationer og mulighed for at opretholde netværk og sociale kontakter. Opnår evne til at klare hverdagslivets udfordringer. Lovgrundlag: LAB 32 Takst: 516,16 kr. pr. dag. 2 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 3 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 4 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 5 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. Ugentligt timetal: Variabelt. Gennemsnitlig varighed: Variabelt. 10

11 Temapakke 1. - Træning af sociale færdigheder iht. LAB Borgere som har moderate til svære problemer TILBUD NR Tilbuddet omfatter forskellige aktiviteter, der udvikler sociale færdigheder, som er nødvendige for, at borgeren kan blive motiveret og erkende behovet for udvikling. Aktiviteterne kan eksempelvis foregå på Dalhøjgård, som er et fra jord til bord projekt. Projektet har fokus på forskellige opgaver som f.eks. at passe dyr og dyrke grøntsager. Sociale kompetencer kan også udvikles i beskyttet beskæftigelse, hvor borgeren med særlig støtte kan udføre opgaver i socialøkonomiske virksomheder i Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest. Det kan være butiksfag, køkkenaktiviteter, kreative fag, kontorgruppe, IT, m.v. Der er tæt internt samarbejde mellem personalegrupper, som støtter op om borgerens særlige behov. Borgere som har moderate til svære problemer Borgere, som kan have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Borgere, som har vanskeligheder ved at håndtere egne funktionsnedsættelser. Borgere, som har vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge med andre og har behov for at udvikle sociale færdigheder og evnen til at udføre praktiske aktiviteter. Borgere, som kun kan indgå i individuelle eller i mindre gruppeforløb. Mål At udvikle borgerens sociale færdigheder gennem aktiviteter med henblik på, at borgeren senere kan fungere mere selvstændigt og eksemplevis udføre opgaver i socialøkonomiske virksomheder eller deltage i undervisningsforløb. Delmål At borgeren: Bliver mødestabil. Får skabt struktur i sin tilværelse. Udvikler sine sociale kompetencer. Udvikler sine evner til at indgå i aktiviteter og samarbejdsrelationer. Kan indgå i sociale relationer i tidsbegrænsede perioder. Udvikler sine faglige og praktiske kvalifikationer. Lovgrundlag: LAB 32 Takst: 2 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 3 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 4 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. Ugentligt timetal: Variabelt. Gennemsnitlig varighed: Variabelt. 11

12 Temapakke 2. - Voksenstøtte iht. Serviceloven Socialpædagogisk støtte TILBUD NR Socialpædagogisk støtte i eget hjem er individuelt sammensat ud fra borgerens nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der kan blandt andet være tale om: Træning i daglige færdigheder. Omsorg. Støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder mulighed for at borgeren kan kommunikere og indgå i samvær med andre. Vejledning, rådgivning og hjælp til selvhjælp. Optræning, behandling og rådgivning som forebyggende foranstaltning. Socialpædagogisk støtte kan tilbydes i forbindelse med aktiviteter som fritids- og kulturaktiviteter, beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Borgere, som har behov for omsorg, støtte og/eller hjælp til udvikling af færdigheder, så borgeren kan få mulighed for at leve et liv på egne præmisser eller fungere så selvstændigt som muligt. Mål At borgeren kan få sin hverdag til at fungere ved at udvikle personlige og sociale kompetencer, samt praktiske færdigheder. Delmål At borgeren: Modtager optimal støtte og hjælp til personlig pleje og hygiejne. Oplever, at personlig pleje og hygiejne har betydning for udviklingen af relationer til andre. Motiveres til at komme af sted og passe planlagte aktiviteter og beskæftigelse. Bliver mere selvhjulpen. Lever i et miljø, hvor der tages hånd om sundhed og trivsel. Sikres tilstrækkelig støtte og hjælp til praktiske gøremål som rengøring m.v. Oplever, at der arbejdes målrettet og fokuseret på at opnå forbedret fysisk sundhed. Lovgrundlag: SEL 85 Takst: 383 kr. pr. time. Ugentligt timetal: Variabelt. Gennemsnitlig varighed: Variabelt. 12

13 Temapakke 3. - Mentor iht. LAB Mentorstøtte i virksomhed eller i forbindelse med opstart af uddannelse TILBUD NR Mentoren støtter borgeren i forhold til at udvikle kompetencer med fokus på, at borgeren kan klare beskæftigelse og/eller uddannelse. Mentorenss opgave skal ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at en arbejdsgiver eller et uddannelsessted sædvanligvis varetager. Mentorens opgaver kan eksempelvis bestå i at: Introducere til opstart på uddannelse, arbejdsplads eller beskæftigelsesfremmende tilbud. Vejlede og støtte i forhold til deltagelse i arbejdets udførelse. Samarbejde i forhold til kontakt til offentlige instanser. Mentoren kan være en af arbejdspladsens eller uddannelsesstedets faste medarbejdere eller en ekstern konsulent. Borgere, som har brug for hjælp og støtte i forbindelse med deltagelse i tilbud og aktiviteter. Mål At støtte og fastholde borgeren i et beskæftigelsesrettet tilbud, eller til at få en uddannelse. Delmål At borgeren: Er mødestabil. Bliver i stand til at løse opgaver på et aftalt funktionsniveau. Kan rumme at blive på arbejdspladsen eller i sin uddannelse. Er motiveret til at udføre sine arbejdsopgaver eller opfylde krav på uddannelsen. Lovgrundlag: LAB 31b Takst: 383 kr. pr. time. Ugentligt timetal: Fra 2-5 timer pr. uge med personlig mentorkontakt. Gennemsnitlig varighed: Variabelt. Afklaringsforløb: 10 timer pr. uge i 4 uger: kr. 13

14 Temapakke 3. - Mentor iht. LAB Mentor TILBUD NR Mentoren støtter borgeren i at skabe overblik og overskud i hverdagen, så han/hun kan varetage et arbejde eller indgå i et arbejdsmarkedsrettet forløb. Mentoren yder støtte i hjemmet, i kontakten til myndighederne og på arbejdspladsen. Mentoren giver systemisk støtte for at matche den enkeltes sociale, helbredsmæssige eller faglige situation. Borgeren bliver hentet og bragt ved særlige vigtige samtaler, f.eks. med egen læge, møde med jobcenter eller andet. Mentorens opgaver kan eksempelvis bestå i at: Støtte borgeren i at møde op hos myndighederne, til beskæftigelse, samt hjælpe med at læse, forstå og svare på breve. Støtte til besøg af behandlingsmæssig karakter hos læge, psykolog m.v. Støtte til organisering af huslige opgaver f.eks. tøjvask, rengøring, indkøb, betaling af regninger m.v. Støtte og hjælpe borgeren i tilliden til det omgivende samfund og motivere borgeren til at søge arbejde. Borgere, som har behov for at fremme muligheden for at opnå eller fastholde beskæftigelse. Det kan være unge mennesker, som har psykiske lidelser, unge der er socialt udsatte eller har adfærdsproblemer, samt unge der er kriminalitetstruede. Mål At støtte, motivere og vejlede således at der skabes stabilitet og struktur i hverdagslivet, så borgeren kan indgå i arbejdssituationer eller tage en uddannelse. At fremme udviklingen for at få et arbejde eller en uddannelse. Delmål At borgeren får: Etableret sociale relationer. Øget motivation til at indgå i aktivering eller uddannelse. Stabiliseret sit fremmøde på uddannelsessted og /eller i arbejdsforløb. Støtte i hverdagssituationer. Fastholdt motivationen til at tage uddannelse eller passe arbejde. Etableret kontakt til hjemmebesøg, herunder opfølgning af kontakt. Motiverende samtaler om etablering af behandling. Kognitiv træning ift. angst, socialangst og præstationsangst. Koordineret sine behandlingsforløb, specielt i psykiatrien og ved behandling på misbrugscenter. Personlig støtte (f.eks. hjælp til; at stå op, huskelister, undgå rod i dagligdagen m.v.). Overblik over økonomi og budget. Mulighed for at besøge virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Praktikforløb skræddersyet til borgerens funktionsniveau. Lovgrundlag: LAB 31b og 96c jf. LBK nr af 23/08/2013 og LBK nr af 23/08/ b Takst: 383 kr. pr. time. Ugentligt timetal: Variabelt. 14

15 Tema pakke 4. - Beskæftigelse Virksomhedspraktik TILBUD NR Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter har særligt fokus på træning af sociale færdigheder og evnen til at samarbejde med andre. Virksomhedspraktik kan foregå i butik, café, håndværkerteams eller i form af have- og plantagearbejde. Borgeren opholder sig i en socialøkonomisk virksomhed og trænes i de mange aspekter, der er nødvendige for at kunne fungere på arbejdsmarkedet. De socialøkonomiske virksomheder er bl.a. Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest. Borgere som har lette til moderate problemer Borgere, som har vanskeligt ved at indgå i sociale sammenhænge. Borgere, som har behov for at udvikle sociale- og arbejdsmæssige færdigheder i konkrete arbejdssituationer. Mål At afdække eller optræne borgerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer, samt afklare borgerens beskæftigelsesmål. Delmål At borgeren: Opnår større evne til at kunne indgå i sociale relationer og dermed undgår isolation. Styrker sine evner til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation. Styrkes i sin selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet. Bliver mødestabil. Tilegner sig faglige kvalifikationer. Får afdækket sin fremtidige tilknytning til arbejde eller uddannelse. Lovgrundlag: LAB 32 og 42 Takst: 2 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 3 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 4 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 5 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. Ugentligt timetal: Variabelt. Gennemsnitlig varighed: 13 uger. 15

16 Temapakke 4. - Beskæftigelse Socialøkonomiske virksomheder TILBUD NR Beskæftigelsen er individuelt tilrettelagt i forhold til borgerens 141 handleplan og funktionsniveau. Dette indebærer, at borgeren kan udføre opgaver individuelt eller i mindre grupper. Tilbuddet om beskæftigelse i socialøkonomiske virksomheder omfatter forskellige butiksopgaver som f.eks. mærkning af varer, optælling af varer, at gøre butikken klar og servicere kunder m.v. Tilbud om beskæftigelse på hotel og i café omfatter forskellige opgaver som f.eks. at deltage i køkkenarbejde, servicere kunder, klargøre hotelværelser m.v. Tilbud om beskæftigelse i håndværksfag kan udføres sammen med uddannet tømrer, maler eller andre fagområder. Tilbud om beskæftigelse i udehold, der udfører viceværtopgaver, have- og plantagearbejde. Borgere som har moderate til svære problemer Borgere, som har sociale og komplekse problemstillinger, hvor borgeren på nuværende tidspunkt ikke er klar til et virksomhedsrettet forløb på det ordinære arbejdsmarked. Mål At afklare og udvikle borgerens faglige og praktiske færdigheder, samt træne de sociale kompetencer gennem praktiske opgaver. Således at borgeren senere kan deltage i et virksomhedsrettet tilbud og få et job eller en uddannelse. Delmål At borgeren: Opnår øgede, faglige og praktiske kvalifikationer. Opnår større arbejdsidentitet. Udvikler evnen til at indgå i samarbejde med andre i en arbejdsrelation. Lovgrundlag: LAB 32, 42, 68a og b Takst: 2 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 3 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 4 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 5 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 7 til 37 timer. Gennemsnitlig varighed: 26 uger. 16

17 Temapakke 5. - Udvikling og uddannelse Intern skole TILBUD NR Alment dannende voksenundervisning skal forbedre og supplere deltagernes grundlæggende færdigheder i læsning, stavning, skriftlig fremstilling, taleforståelse, regning og matematiske begreber. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation og niveau. Borgerne får mulighed for at udvikle og supplere færdigheder inden for de almene skolefag som dansk, matematik og engelsk. Forud for undervisningen kan borgerne blive testet for deres boglige færdigheder. Borgere over 18 år, der har behov for at forbedre deres grundlæggende færdigheder og viden, det kan være i forhold til Folkeskolens 8., 9. og 10. klassetrin, eller lavere klassetrin. Mål At borgeren får tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der forbereder borgeren til selvstændighed, videreuddannelse eller job, og giver lyst til at lære mere. At borgeren gøres fortrolig med dansk kultur, samfund og historie. Delmål Undervisningen skal lede frem imod, at borgeren tilegner sig kundskaber og færdigheder inden for et eller flere af følgende områder: Læsning. Skriftlig fremstilling og formidling. Sproglig og kommunikativ forståelse. Regning og andre matematiske færdigheder. Fremmedsprog primært engelsk. Samfundsforståelse. Medborgerskab. Projektarbejde. Undervisningen kan tage udgangspunkt i konkrete praktiske udfordringer fra hverdagen f. eks. lønsedler, breve o.a. Lovgrundlag: LAB 32, 68a og b, 96b, m.fl. Takst: Fra 1-5 timer pr. uge: kr. månedligt. Fra 6 15 timer pr. uge: kr. månedligt. Ugentligt timetal: Variabelt - forløb aftales individuelt. 17

18 Temapakke 5. - Udvikling og uddannelse Kursus om fødevarehygiejne TILBUD NR Kursus af 20-dages varighed. Kurset dækker de uddannelseskrav, der er obligatoriske for alle, som tilbereder fødevarer. Kurset afsluttes med et kursusbevis i hygiejne. Borgere over 18 år, som ikke har en køkkenfaglig uddannelse. Borgere, som har svært ved det danske sprog og dermed vanskeligt ved at gennemføre kurset på normeret tid (3 dage). Mål, delmål At borgeren kan blive godkendt til at arbejde med fødevarer. Delmål Borgeren tilegner sig viden om: Almen mikrobiologi. Fødevarebårne sygdomme. Tilberedning og opbevaring af fødevarer. Rengøring og personlig hygiejne. Fødevarelovgivning og fødevareregionernes funktion. Egenkontrol. Leverandør af tilbuddet: Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter Lovgrundlag: Kurset er i overensstemmelse med Fødevareministeriets retningslinjer og er godkendt af Fødevarestyrelsen. Takst: kr. Varighed: 20 dage. 18

19 Temapakke 5. - Udvikling og uddannelse Forberedende kursus til kørekort TILBUD NR Kursus med hjælp og støtte til at gennemgå undervisningskravene til knallert- og/eller motorkørekort. Borgeren modtager pædagogisk støtte til at forstå teorien. Dette gøres bl.a. ved hjælp af computerprogrammer, hvor der ydes særlig støtte, således at borgeren bliver i stand til at erhverve sig et kørekort. Undervisning foregår 2 gange om ugen. Borgere over 18 år, som ikke har kørekort. Mål At borgeren kan gennemføre og bestå prøven til enten knallertkørekort eller kørekort til personbil. Delmål Borgeren tilegner sig viden om: Krav til teori. Leverandør af tilbuddet: Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter Takst: Knallert: 2x 2 timer pr. uge, i 12 uger (48 timer): kr. Bil: 2x 2 timer pr. uge, i 24 uger (96 timer): kr. Varighed: 6 måneder. 19

20 Temapakke 6. - Livsstil Motion, vægt og sund kost TILBUD NR Med udgangspunkt i borgerens helbredsmæssige situation udarbejdes et individuelt træningsprogram for fysisk træning, kontrol af vægt, samt fokus på sund kost. Der foregår løbende måling af forbedret fysisk form og kondition, der bl.a. udføres med konditionstest, vejning og måling. Tilbuddet om fysisk aktivitet er fordelt på forskellige aktivitetsformer tilrettelagt i stabile forløb og kan bl.a. indeholde: Gåture. Holdspil. Konditionstræning. Styrketræning. Afspænding. Kursus med fokus på livsstil: Borgerne bliver vejet med faste intervaller. Vejledning, undervisning og aktiv drøftelse om kost. Program med mål for den enkelte. Undervisning i sund livsstil. Bevægelser indarbejdes som en naturlig del af hverdagen. Kurset kan være individuelle forløb med coaching og kostvejledning. Borgere som har lette, moderate til svære problemer Borgere, som ønsker at ændre livsstil. Borgere, der ikke er bevidste om de negative konsekvenser, som usund kost og manglende motion har. Mål At borgeren får øget sit fysiske og mentale overskud, bliver bedre til at håndtere udfordringer og får mulighed for at leve et aktivt og sundt liv med arbejde og uddannelse. Delmål Vægttab. Forbedret fysisk form. Forbedret kondition. Mentalt overskud. Lovgrundlag: LAB 32 Takst: kr. Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 4 til 5 timer i gruppe. Varighed: 10 uger. 20

21 Temapakke 7. - Behandling Terapi TILBUD NR.7.1. Der tilbydes individuelle psykoterapeutiske forløb med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og fastsatte mål. Der tilbydes Mindfullness som metode. Her arbejdes med tilpassede teknikker som struktureret afspænding, åndedrætsøvelser og visualisering, samt etablering af et indre mentalt trygt rum (safe-place). Borgere som har moderate til svære problemer Borgere, som har sociale og komplekse problemstillinger, og som har behov for at få redskaber til at leve et liv på egne præmisser. Mål At borgeren får en større indsigt og forståelse for sit eget liv og bliver fortrolig med at bruge terapeutiske redskaber til at komme videre i livet. At øge borgerens livskvalitet ved at opnå indre ro og reducere angst og stress. Delmål At borgeren: Udvikler evner til at se nuancer og muligheder. Udvikler evner til at indgå i sociale relationer. Udvikler evnen til at skabe og bevare kontakten til andre mennesker. Udvikler sin identitet og følelsen af at være et individ. Udvikler strategier og handlemønstre i en konstruktiv retning. Lovgrundlag: SEL 102 og LAB 32 Takst: Terapi v/terapeut:* Individuelle forløb 800 kr. pr. time Gruppeforløb 650 kr. pr. time Herunder mindfullness, musikterapi og terapi med fokus på mentalisering.** * Kan også udføres af autoriseret psykolog, bemærk anden takst. ** Mentalisering anvendes til at udvikle evnen til at begå sig socialt og til at forstå egne og andres følelser. 21

22 Temapakke 7. - Behandling Udredning ved speciallæge i psykiatri TILBUD NR.7.2. Udredning ved autoriseret speciallæge i psykiatri. Individuel psykiatrisk og socialfaglig vurdering foretaget af psykiater og sundhedsfagligt personale. Dette gøres i samarbejde med borgeren og med inddragelse af øvrige sundhedspersoner, samt andre som kan bidrage med oplysninger om borgerens tidligere og nuværende funktionsevne, kompetencer, og borgerens sociale historie. Der forudsættes 5 timers direkte kontakt med borgeren, i et ambulant forløb. De fem timer omfatter: Psykitatrisk konsultation m.h.p. diagnostisk udredning. Undersøgelse med udgangspunkt i KRAM-faktorerne*. Somatisk undersøgelse. Psykopatologisk interview, samt evt. pårørendesamtale. Tilbagemelding med anbefaling om behandling eller andre tiltag. Borgere som har moderate til svære problemer Borgere, som er fyldt 18 år. Borgere, som har moderate til svære problemer. Borgere, som har uspecifikke psykiatriske symptomer, og hvor det er nødvendigt med en udredning for at afklare et videre behandlingsforløb. Borgere, som har særlige psykiske og sociale problemstillinger, der kræver mere specifik og konkret viden i forhold til udarbejdelse af en ansvarlig behandlingsplan. Mål At få foretaget en diagnostisk afklaring. Stillingtagen til og anbefaling om behandling eller andre tiltag, der kan være nødvendige for at bedre borgerens livssituation. Delmål At borgeren og de ansvarlige sagsbehandlere får: Kendskab og viden om sociale, psykologiske og psykiatriske problemstillinger. Kendskab til hvilke begrænsninger og barrierer, der kendetegner borgerens nuværende funktionsniveau. Kendskab til og viden om borgerens ressourcer. Viden om livsstilsfaktorerne KRAM*, og anbefalinger til forbedring af livsstil. Lovgrundlag: SEL 102 Takst: kr. for en samlet udredning. * Forebyggelse indenfor KRAM-faktorerne har fokus på: Kost Rygning Alkohol - Motion. 22

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR)

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) 4. udgave - 2015 Center for Voksne Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen I dette hæfte kan du få overblik over nogle af de private og offentlige tilbud, der

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere