Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER UDGAVE, FEBRUAR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015"

Transkript

1 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER UDGAVE, FEBRUAR 2015

2 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for at imødekomme regeringens vedtagelse af den nye lov om socialtilsyn fra juni 2013, hvor der er fremsat krav om en øget professionalisering med særlige kvalitetskrav til de mange sociale botilbud. Kvalitetsledelsessystem ISO 9001: 2008-certificeringen bygger på Granhøjens kvalitetsledelsessystem, der sikrer en procesorienteret metode ved udvikling, implementering og forbedring af effektiviteten. Granhøjen er blevet certificeret på baggrund af Kvalitetsledelsessystemet, der lægger vægt på flere af de temaer, som Lov om Socialtilsyn har fastlagt, herunder Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,, Metode og resultater, Organisation og ledelse samt Kompetencer. De resterende temaer som Økonomi og Fysiske rammer indgår i Granhøjens dokumentationsarbejde. Granhøjen har indgået et samarbejde med Region Midtjylland for at dokumentere de resultater og effekter, borgerne opnår ved deres ophold på Granhøjen. En ISO-9001-certificering dokumenterer, at Granhøjen lever op til internationale standarder for ledelse og administration. Det betyder, at den daglige drift styres optimalt, og at trufne beslutninger altid bliver gennemført korrekt. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter...side 3 2. Beskæftigelse og aktivering...side 5 3. Ressourceforløb...side 8 - Tilbudskatalog...side 9 4. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)...side Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter er målrettet borgere som er psykisk sårbare, samt har fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Centret omfatter Beskæftigelse, Ressourceforløb og STU. Beskæftigelsen bliver tilpasset borgerens funktionsniveau, kombineret med at borgeren skal kunne spejle sig i sin beskæftigelse. Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter samarbejder derfor med en række socialøkonomiske virksomheder, der giver mulighed for at tilbyde en bred vifte af virkelighedsnære arbejdspladser, samtidig med at der tages hensyn til den enkeltes funktionsniveau. Ressourceforløbet er målrettet borgere, der har komplekse problemer udover ledighed. Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter har derfor oprettet otte temapakker, der omfatter både beskæftigelse, sociale tilbud og sundhedstilbud, som er målrettet til at udvikle den enkeltes evne med fokus på at hjælpe borgeren i arbejde eller i gang med en uddannelse. STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) giver borgeren en særlig tilrettelagt uddannelse, der tager afsæt i den enkeltes funktionsniveau, hvilket betyder, at alle uagtet baggrund kan deltage. Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter tilbyder STU, der giver mulighed for at udvikle borgerens faglige kompetencer og sociale færdigheder. Dette takstblad giver et samlet overblik over tilbuddenes indhold og takster. Det skal understreges, at dette katalog er et forsøg på at kategorisere et komplekst emne, hvorfor Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter altid skræddersyr tilbuddene, så de passer til den enkelte borger. 3

4 4

5 2. Beskæftigelse og aktivering Nedenstående beskæftigelsestilbud er eksempler på forløb, som kan målrettes borgere i de tilfælde, hvor det er afklaret, hvilken form for beskæftigelses- og/eller sociale tilbud, der skal gives i en nærmere fastsat periode. Det er muligt at kombinere beskæftigelsen med tilkøb af særlige temapakker fra Ressourceforløbets Tilbudskatalog jf. side 9, som den enkelte borger må have behov for. Temapakken kan indeholde sociale tilbud, sundhedstilbud eller andre enkeltydelser. Beskæftigelsestilbud: Aktivering, jf. LAB 32 Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103 Aktivitet og samvær, jf. SEL 104 Revalidering, jf. LAS kp. 6 Beskæftigelsen er et forløb, hvor borgeren får individuelt tilpassede arbejdsopgaver samt daglig kontakt med det pædagogiske personale for derigennem at blive inddraget i det sociale liv på Granhøjen. Vi udarbejder relevant dokumentation iht. lovgivning og bekendtgørelser. Sociale tilbud jf. SEL 85 m.fl. Til borgere, som bor selvstændigt, kan der tilkøbes ydelser, med et formål at motivere borgeren til at komme i beskæftigelse og/eller deltage i aktiviter, samt ydelser til borgere, der har behov for omsorg og særlig støtte i hverdagen. Sundhedstilbud jf. SEL 101 og 102 Der gives sundhedsfremmende tilbud, som eksempelvis terapiforløb ved terapeuter og autoriserede psykologer, misbrugsbehandling, livsstilskurser med fokus på motion, vægttab og sund kost, samt forskellige fritidsaktiviteter som kan kombineres med andre ydelser. Målrettet beskæftigelse Beskæftigelsen vælges med baggrund i de mål, borgeren har fået udarbejdet sammen med sin kommunale sagsbehandler og med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau. På baggrund af målene udarbejdes relevante rapporter til borgeren og den kommunale sagsbehandler. Der gives systematisk støtte til borgeren, således at borgeren kan klare sit daglige forløb og indfri de fastsatte mål. 5

6 Beskæftigelse og aktivering, jf. SEL 103 og LAB 32 Granhøjen samarbejder med en række socialøkonomiske virksomheder og håndværkerteams, hvor der er mulighed for at vælge beskæftigelse inden for mange forskellige interesseområder. Herunder butik, hotel, køkken, kontor, have- og plantagearbejde, samt viceværtopgaver m.fl. Vi udarbejder relevant dokumentation iht. lovgivning og bekendtgørelser. YDELSER TAKST PR. DØGN TAKST PR. MÅNED Beskyttet beskæftigelse Aktivering Heldagsplads 516,16 Kr. 2 dage om uge i alt kr. 3 dage om uge i alt kr. 4 dage om uge i alt kr. 5 dage om uge i alt kr. Aktivitet og Samvær, jf. SEL 104 Der er mulighed for forskellige aktiviteter og kreative udfordringer på Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter. På centret er der bl.a. skole, kontorgruppe og andre aktiviteter. Som en del af tilbuddet bliver der arrangeret udflugter og ekskursioner m.v. YDELSER TAKST PR. MÅNED Aktivitet og Samvær Heldagsplads Kr. Revalidering, jf. LAS, kapitel 6 Granhøjen kan tilbyde forskellige revalideringsforløb, dels som arbejdsprøvning og dels som egentlig revalidering, som har til formål at gøre borgeren i stand til at varetage et job på trods af den nedsatte arbejdsevne. Der er mulighed for tilkøb af mentorstøtte, social mentor eller træning af sociale færdigheder via Ressourceforløbets Tilbudskatalog jf. side 9. Det kan for eksempel være: Uddannelse Granhøjen tilbyder eksempelvis kontor-, butiks-, kokke- og håndværksuddannelser. Arbejdsprøvning i form af virksomhedspraktik Granhøjen tilbyder en bred vifte af arbejdsprøvninger, der afklarer, hvorvidt borgeren kan klare eller blive erhvervsmoden til en bestemt type job, som eksempelvis kontor-, butiks-, kokke- eller håndværksuddannelse. Virksomhedsrevalidering med revalideringsydelse Granhøjen sammensætter individuelle tilbud, således at jobbet tilpasses den enkeltes funktionsniveau. Virksomhedsrevalidering med løntilskud Granhøjen udbyder i særlige tilfælde ansættelsesmuligheder i virksomheder med løntilskud som et led i en revalidering. Denne type revalidering vil ofte bestå af f.eks. en faglig uddannelse, arbejdstræning, oplæring og omskoling. 6

7 Ungdoms- og erhvervsuddannelser Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter tilbyder en bred vifte af uddannelser. Det er muligt at blive uddannet til bl.a. butiksekspedient, kontorassistent eller kok m.v. Inden for håndværksfagene er det muligt at uddanne sig til smed, tømrer, maler, vvs-montør, murer, elektriker eller gartner m.v. Uddannelserne kan være almindelige lærlingeuddannelser eller uddannelse i en mesterlæreordning. Som tidligere nævnt, samarbejder Granhøjen med en række socialøkonomiske virksomheder. Det giver mulighed for, at den unge kan tilbydes uddannelsesstillinger samtidig med, at der tages hensyn og gives støtte til de særlige behov, som den enkelte kan have i forbindelse med sin uddannelse. Det betyder, at den praktiske uddannelse foregår i arbejdsmiljøer, der er karakteristiske for fagmiljøet. Mesterlære kan bl.a. foregå i butik, inden for hotel- og caféområde, i haver og frugtplantager. Lærlingeuddannelser er oftest tilknyttet et håndværkerteam, hvor den unge får en fast kontakt til en uddannet svend. Kriterie For at Granhøjen kan tilbyde mesterlæreforløb er det en forudsætning, at der samtidig foretages en vurdering af den sociale støtte, mentor-ordning eller andet, som er nødvendigt for, at borgeren kan gennemføre uddannelsen. 7

8 3. Ressourceforløb Ressourceforløb jf. LAB 68a og b Et ressourceforløb på Granhøjen er et dynamisk redskab til at sammensætte netop det ressourceforløb, borgeren har behov for. Dette katalog er ikke en facitliste, men viser et udpluk af tilbud fordelt på otte temaer, der primært er dækkende for Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter. Ressourceforløb tilbydes individuelt, således at der er fokus på sammenhæng i beskæftigelse, sociale tilbud og sundhedstilbud. Ressourceforløb kan kombineres på tværs af de forskellige typer temapakker, der er beskrevet i dette katalog. Inden der bliver truffet beslutning om, hvilket indhold ressourceforløbet skal have for den enkelte, kræver det, at borgeren er udredt af kommunen og har fået udarbejdet mål. Ressourceforløb aftales for minimum et år af gangen. Der er i øvrigt mulighed for at købe et udredningsforløb til brug for afklaring, inden kommunens beslutning om et evt. ressourceforløb. Et udredningsforløb har en varighed af 10 uger. 8

9 Tilbudskatalog Nedenstående otte temapakker i dette Tilbudskatalog er dækkende for opgaver, der kan løses i et ressourceforløb. 1. Træning af sociale færdigheder iht. LAB... side Borgere som har lette til moderate problemer... side Borgere som har moderate til svære problemer... side Voksenstøtte iht. Serviceloven... side Socialpædagogisk støtte... side Mentor iht. LAB... side Mentorstøtte i virksomhed... side Mentor... side Beskæftigelse... side Virksomhedspraktik... side Socialøkonomiske virksomheder... side Udvikling og uddannelse... side Intern skole... side Kursus om fødevarehygiejne... side Forberedende kursus til kørekort... side Livsstil... side Motion, vægt og sund kost... side Behandling... side Terapi... side Udredning ved speciallæge i psykiatri... side Narrativ Misbrugsbehandling... side Familiterapeutisk indsats... side Netværk og pårørende... side 24 9

10 Temapakke 1. - Træning af sociale færdigheder iht. LAB Borgere som har lette til moderate problemer TILBUD NR Tilbuddet omfatter forskellige aktiviteter, som udvikler sociale færdigheder, der er nødvendige, for at borgeren kan klare sig uden eller med moderat støtte i hverdagen. Aktiviteter kan være kreativt værksted, køkkenaktiviteter, redaktionsgruppe, kontorgruppe, IT m.v. Der udføres opgaver i håndværkerteams, samt i socialøkonomiske virksomheder som f.eks. Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest. Disse opgaver indgår som en del af vores beskæftigelsestilbud. Det er eksempelvis butiksopgaver, caféjobs, viceværtopgaver, have- og plantagearbejde m.v. Der er fokus på at træne borgerens sociale færdigheder ved at lade den enkelte indgå i sociale sammenhænge og forskellige samarbejdsformer. Borgere som har lette til moderate problemer Borgere, som kan have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller sociale problemer. Borgere, hvor mestringsevnen mangler i forhold til sociale og komplekse problemstillinger. Borgere, som endnu ikke er klar til et virksomhedsrettet forløb. Mål At borgeren udvikler sine sociale færdigheder gennem praktiske opgaver med henblik på, at borgeren kan deltage i et virksomhedsrettet tilbud, job eller uddannelse. Delmål At borgeren: Opnår større evne til at kunne indgå i sociale relationer. Udvikler sine sociale kompetencer. Styrker sine evner til at indgå i og fastholde samarbejdsrelationer. Opnår øgede, faglige og praktiske kvalifikationer. Udvikler sine sociale relationer og mulighed for at opretholde netværk og sociale kontakter. Opnår evne til at klare hverdagslivets udfordringer. Lovgrundlag: LAB 32 Takst: 516,16 kr. pr. dag. 2 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 3 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 4 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 5 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. Ugentligt timetal: Variabelt. Gennemsnitlig varighed: Variabelt. 10

11 Temapakke 1. - Træning af sociale færdigheder iht. LAB Borgere som har moderate til svære problemer TILBUD NR Tilbuddet omfatter forskellige aktiviteter, der udvikler sociale færdigheder, som er nødvendige for, at borgeren kan blive motiveret og erkende behovet for udvikling. Aktiviteterne kan eksempelvis foregå på Dalhøjgård, som er et fra jord til bord projekt. Projektet har fokus på forskellige opgaver som f.eks. at passe dyr og dyrke grøntsager. Sociale kompetencer kan også udvikles i beskyttet beskæftigelse, hvor borgeren med særlig støtte kan udføre opgaver i socialøkonomiske virksomheder i Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest. Det kan være butiksfag, køkkenaktiviteter, kreative fag, kontorgruppe, IT, m.v. Der er tæt internt samarbejde mellem personalegrupper, som støtter op om borgerens særlige behov. Borgere som har moderate til svære problemer Borgere, som kan have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Borgere, som har vanskeligheder ved at håndtere egne funktionsnedsættelser. Borgere, som har vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge med andre og har behov for at udvikle sociale færdigheder og evnen til at udføre praktiske aktiviteter. Borgere, som kun kan indgå i individuelle eller i mindre gruppeforløb. Mål At udvikle borgerens sociale færdigheder gennem aktiviteter med henblik på, at borgeren senere kan fungere mere selvstændigt og eksemplevis udføre opgaver i socialøkonomiske virksomheder eller deltage i undervisningsforløb. Delmål At borgeren: Bliver mødestabil. Får skabt struktur i sin tilværelse. Udvikler sine sociale kompetencer. Udvikler sine evner til at indgå i aktiviteter og samarbejdsrelationer. Kan indgå i sociale relationer i tidsbegrænsede perioder. Udvikler sine faglige og praktiske kvalifikationer. Lovgrundlag: LAB 32 Takst: 2 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 3 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 4 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. Ugentligt timetal: Variabelt. Gennemsnitlig varighed: Variabelt. 11

12 Temapakke 2. - Voksenstøtte iht. Serviceloven Socialpædagogisk støtte TILBUD NR Socialpædagogisk støtte i eget hjem er individuelt sammensat ud fra borgerens nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der kan blandt andet være tale om: Træning i daglige færdigheder. Omsorg. Støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder mulighed for at borgeren kan kommunikere og indgå i samvær med andre. Vejledning, rådgivning og hjælp til selvhjælp. Optræning, behandling og rådgivning som forebyggende foranstaltning. Socialpædagogisk støtte kan tilbydes i forbindelse med aktiviteter som fritids- og kulturaktiviteter, beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Borgere, som har behov for omsorg, støtte og/eller hjælp til udvikling af færdigheder, så borgeren kan få mulighed for at leve et liv på egne præmisser eller fungere så selvstændigt som muligt. Mål At borgeren kan få sin hverdag til at fungere ved at udvikle personlige og sociale kompetencer, samt praktiske færdigheder. Delmål At borgeren: Modtager optimal støtte og hjælp til personlig pleje og hygiejne. Oplever, at personlig pleje og hygiejne har betydning for udviklingen af relationer til andre. Motiveres til at komme af sted og passe planlagte aktiviteter og beskæftigelse. Bliver mere selvhjulpen. Lever i et miljø, hvor der tages hånd om sundhed og trivsel. Sikres tilstrækkelig støtte og hjælp til praktiske gøremål som rengøring m.v. Oplever, at der arbejdes målrettet og fokuseret på at opnå forbedret fysisk sundhed. Lovgrundlag: SEL 85 Takst: 383 kr. pr. time. Ugentligt timetal: Variabelt. Gennemsnitlig varighed: Variabelt. 12

13 Temapakke 3. - Mentor iht. LAB Mentorstøtte i virksomhed eller i forbindelse med opstart af uddannelse TILBUD NR Mentoren støtter borgeren i forhold til at udvikle kompetencer med fokus på, at borgeren kan klare beskæftigelse og/eller uddannelse. Mentorenss opgave skal ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at en arbejdsgiver eller et uddannelsessted sædvanligvis varetager. Mentorens opgaver kan eksempelvis bestå i at: Introducere til opstart på uddannelse, arbejdsplads eller beskæftigelsesfremmende tilbud. Vejlede og støtte i forhold til deltagelse i arbejdets udførelse. Samarbejde i forhold til kontakt til offentlige instanser. Mentoren kan være en af arbejdspladsens eller uddannelsesstedets faste medarbejdere eller en ekstern konsulent. Borgere, som har brug for hjælp og støtte i forbindelse med deltagelse i tilbud og aktiviteter. Mål At støtte og fastholde borgeren i et beskæftigelsesrettet tilbud, eller til at få en uddannelse. Delmål At borgeren: Er mødestabil. Bliver i stand til at løse opgaver på et aftalt funktionsniveau. Kan rumme at blive på arbejdspladsen eller i sin uddannelse. Er motiveret til at udføre sine arbejdsopgaver eller opfylde krav på uddannelsen. Lovgrundlag: LAB 31b Takst: 383 kr. pr. time. Ugentligt timetal: Fra 2-5 timer pr. uge med personlig mentorkontakt. Gennemsnitlig varighed: Variabelt. Afklaringsforløb: 10 timer pr. uge i 4 uger: kr. 13

14 Temapakke 3. - Mentor iht. LAB Mentor TILBUD NR Mentoren støtter borgeren i at skabe overblik og overskud i hverdagen, så han/hun kan varetage et arbejde eller indgå i et arbejdsmarkedsrettet forløb. Mentoren yder støtte i hjemmet, i kontakten til myndighederne og på arbejdspladsen. Mentoren giver systemisk støtte for at matche den enkeltes sociale, helbredsmæssige eller faglige situation. Borgeren bliver hentet og bragt ved særlige vigtige samtaler, f.eks. med egen læge, møde med jobcenter eller andet. Mentorens opgaver kan eksempelvis bestå i at: Støtte borgeren i at møde op hos myndighederne, til beskæftigelse, samt hjælpe med at læse, forstå og svare på breve. Støtte til besøg af behandlingsmæssig karakter hos læge, psykolog m.v. Støtte til organisering af huslige opgaver f.eks. tøjvask, rengøring, indkøb, betaling af regninger m.v. Støtte og hjælpe borgeren i tilliden til det omgivende samfund og motivere borgeren til at søge arbejde. Borgere, som har behov for at fremme muligheden for at opnå eller fastholde beskæftigelse. Det kan være unge mennesker, som har psykiske lidelser, unge der er socialt udsatte eller har adfærdsproblemer, samt unge der er kriminalitetstruede. Mål At støtte, motivere og vejlede således at der skabes stabilitet og struktur i hverdagslivet, så borgeren kan indgå i arbejdssituationer eller tage en uddannelse. At fremme udviklingen for at få et arbejde eller en uddannelse. Delmål At borgeren får: Etableret sociale relationer. Øget motivation til at indgå i aktivering eller uddannelse. Stabiliseret sit fremmøde på uddannelsessted og /eller i arbejdsforløb. Støtte i hverdagssituationer. Fastholdt motivationen til at tage uddannelse eller passe arbejde. Etableret kontakt til hjemmebesøg, herunder opfølgning af kontakt. Motiverende samtaler om etablering af behandling. Kognitiv træning ift. angst, socialangst og præstationsangst. Koordineret sine behandlingsforløb, specielt i psykiatrien og ved behandling på misbrugscenter. Personlig støtte (f.eks. hjælp til; at stå op, huskelister, undgå rod i dagligdagen m.v.). Overblik over økonomi og budget. Mulighed for at besøge virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Praktikforløb skræddersyet til borgerens funktionsniveau. Lovgrundlag: LAB 31b og 96c jf. LBK nr af 23/08/2013 og LBK nr af 23/08/ b Takst: 383 kr. pr. time. Ugentligt timetal: Variabelt. 14

15 Tema pakke 4. - Beskæftigelse Virksomhedspraktik TILBUD NR Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter har særligt fokus på træning af sociale færdigheder og evnen til at samarbejde med andre. Virksomhedspraktik kan foregå i butik, café, håndværkerteams eller i form af have- og plantagearbejde. Borgeren opholder sig i en socialøkonomisk virksomhed og trænes i de mange aspekter, der er nødvendige for at kunne fungere på arbejdsmarkedet. De socialøkonomiske virksomheder er bl.a. Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest. Borgere som har lette til moderate problemer Borgere, som har vanskeligt ved at indgå i sociale sammenhænge. Borgere, som har behov for at udvikle sociale- og arbejdsmæssige færdigheder i konkrete arbejdssituationer. Mål At afdække eller optræne borgerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer, samt afklare borgerens beskæftigelsesmål. Delmål At borgeren: Opnår større evne til at kunne indgå i sociale relationer og dermed undgår isolation. Styrker sine evner til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation. Styrkes i sin selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet. Bliver mødestabil. Tilegner sig faglige kvalifikationer. Får afdækket sin fremtidige tilknytning til arbejde eller uddannelse. Lovgrundlag: LAB 32 og 42 Takst: 2 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 3 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 4 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 5 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. Ugentligt timetal: Variabelt. Gennemsnitlig varighed: 13 uger. 15

16 Temapakke 4. - Beskæftigelse Socialøkonomiske virksomheder TILBUD NR Beskæftigelsen er individuelt tilrettelagt i forhold til borgerens 141 handleplan og funktionsniveau. Dette indebærer, at borgeren kan udføre opgaver individuelt eller i mindre grupper. Tilbuddet om beskæftigelse i socialøkonomiske virksomheder omfatter forskellige butiksopgaver som f.eks. mærkning af varer, optælling af varer, at gøre butikken klar og servicere kunder m.v. Tilbud om beskæftigelse på hotel og i café omfatter forskellige opgaver som f.eks. at deltage i køkkenarbejde, servicere kunder, klargøre hotelværelser m.v. Tilbud om beskæftigelse i håndværksfag kan udføres sammen med uddannet tømrer, maler eller andre fagområder. Tilbud om beskæftigelse i udehold, der udfører viceværtopgaver, have- og plantagearbejde. Borgere som har moderate til svære problemer Borgere, som har sociale og komplekse problemstillinger, hvor borgeren på nuværende tidspunkt ikke er klar til et virksomhedsrettet forløb på det ordinære arbejdsmarked. Mål At afklare og udvikle borgerens faglige og praktiske færdigheder, samt træne de sociale kompetencer gennem praktiske opgaver. Således at borgeren senere kan deltage i et virksomhedsrettet tilbud og få et job eller en uddannelse. Delmål At borgeren: Opnår øgede, faglige og praktiske kvalifikationer. Opnår større arbejdsidentitet. Udvikler evnen til at indgå i samarbejde med andre i en arbejdsrelation. Lovgrundlag: LAB 32, 42, 68a og b Takst: 2 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 3 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 4 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 5 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 7 til 37 timer. Gennemsnitlig varighed: 26 uger. 16

17 Temapakke 5. - Udvikling og uddannelse Intern skole TILBUD NR Alment dannende voksenundervisning skal forbedre og supplere deltagernes grundlæggende færdigheder i læsning, stavning, skriftlig fremstilling, taleforståelse, regning og matematiske begreber. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation og niveau. Borgerne får mulighed for at udvikle og supplere færdigheder inden for de almene skolefag som dansk, matematik og engelsk. Forud for undervisningen kan borgerne blive testet for deres boglige færdigheder. Borgere over 18 år, der har behov for at forbedre deres grundlæggende færdigheder og viden, det kan være i forhold til Folkeskolens 8., 9. og 10. klassetrin, eller lavere klassetrin. Mål At borgeren får tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der forbereder borgeren til selvstændighed, videreuddannelse eller job, og giver lyst til at lære mere. At borgeren gøres fortrolig med dansk kultur, samfund og historie. Delmål Undervisningen skal lede frem imod, at borgeren tilegner sig kundskaber og færdigheder inden for et eller flere af følgende områder: Læsning. Skriftlig fremstilling og formidling. Sproglig og kommunikativ forståelse. Regning og andre matematiske færdigheder. Fremmedsprog primært engelsk. Samfundsforståelse. Medborgerskab. Projektarbejde. Undervisningen kan tage udgangspunkt i konkrete praktiske udfordringer fra hverdagen f. eks. lønsedler, breve o.a. Lovgrundlag: LAB 32, 68a og b, 96b, m.fl. Takst: Fra 1-5 timer pr. uge: kr. månedligt. Fra 6 15 timer pr. uge: kr. månedligt. Ugentligt timetal: Variabelt - forløb aftales individuelt. 17

18 Temapakke 5. - Udvikling og uddannelse Kursus om fødevarehygiejne TILBUD NR Kursus af 20-dages varighed. Kurset dækker de uddannelseskrav, der er obligatoriske for alle, som tilbereder fødevarer. Kurset afsluttes med et kursusbevis i hygiejne. Borgere over 18 år, som ikke har en køkkenfaglig uddannelse. Borgere, som har svært ved det danske sprog og dermed vanskeligt ved at gennemføre kurset på normeret tid (3 dage). Mål, delmål At borgeren kan blive godkendt til at arbejde med fødevarer. Delmål Borgeren tilegner sig viden om: Almen mikrobiologi. Fødevarebårne sygdomme. Tilberedning og opbevaring af fødevarer. Rengøring og personlig hygiejne. Fødevarelovgivning og fødevareregionernes funktion. Egenkontrol. Leverandør af tilbuddet: Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter Lovgrundlag: Kurset er i overensstemmelse med Fødevareministeriets retningslinjer og er godkendt af Fødevarestyrelsen. Takst: kr. Varighed: 20 dage. 18

19 Temapakke 5. - Udvikling og uddannelse Forberedende kursus til kørekort TILBUD NR Kursus med hjælp og støtte til at gennemgå undervisningskravene til knallert- og/eller motorkørekort. Borgeren modtager pædagogisk støtte til at forstå teorien. Dette gøres bl.a. ved hjælp af computerprogrammer, hvor der ydes særlig støtte, således at borgeren bliver i stand til at erhverve sig et kørekort. Undervisning foregår 2 gange om ugen. Borgere over 18 år, som ikke har kørekort. Mål At borgeren kan gennemføre og bestå prøven til enten knallertkørekort eller kørekort til personbil. Delmål Borgeren tilegner sig viden om: Krav til teori. Leverandør af tilbuddet: Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter Takst: Knallert: 2x 2 timer pr. uge, i 12 uger (48 timer): kr. Bil: 2x 2 timer pr. uge, i 24 uger (96 timer): kr. Varighed: 6 måneder. 19

20 Temapakke 6. - Livsstil Motion, vægt og sund kost TILBUD NR Med udgangspunkt i borgerens helbredsmæssige situation udarbejdes et individuelt træningsprogram for fysisk træning, kontrol af vægt, samt fokus på sund kost. Der foregår løbende måling af forbedret fysisk form og kondition, der bl.a. udføres med konditionstest, vejning og måling. Tilbuddet om fysisk aktivitet er fordelt på forskellige aktivitetsformer tilrettelagt i stabile forløb og kan bl.a. indeholde: Gåture. Holdspil. Konditionstræning. Styrketræning. Afspænding. Kursus med fokus på livsstil: Borgerne bliver vejet med faste intervaller. Vejledning, undervisning og aktiv drøftelse om kost. Program med mål for den enkelte. Undervisning i sund livsstil. Bevægelser indarbejdes som en naturlig del af hverdagen. Kurset kan være individuelle forløb med coaching og kostvejledning. Borgere som har lette, moderate til svære problemer Borgere, som ønsker at ændre livsstil. Borgere, der ikke er bevidste om de negative konsekvenser, som usund kost og manglende motion har. Mål At borgeren får øget sit fysiske og mentale overskud, bliver bedre til at håndtere udfordringer og får mulighed for at leve et aktivt og sundt liv med arbejde og uddannelse. Delmål Vægttab. Forbedret fysisk form. Forbedret kondition. Mentalt overskud. Lovgrundlag: LAB 32 Takst: kr. Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 4 til 5 timer i gruppe. Varighed: 10 uger. 20

21 Temapakke 7. - Behandling Terapi TILBUD NR.7.1. Der tilbydes individuelle psykoterapeutiske forløb med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og fastsatte mål. Der tilbydes Mindfullness som metode. Her arbejdes med tilpassede teknikker som struktureret afspænding, åndedrætsøvelser og visualisering, samt etablering af et indre mentalt trygt rum (safe-place). Borgere som har moderate til svære problemer Borgere, som har sociale og komplekse problemstillinger, og som har behov for at få redskaber til at leve et liv på egne præmisser. Mål At borgeren får en større indsigt og forståelse for sit eget liv og bliver fortrolig med at bruge terapeutiske redskaber til at komme videre i livet. At øge borgerens livskvalitet ved at opnå indre ro og reducere angst og stress. Delmål At borgeren: Udvikler evner til at se nuancer og muligheder. Udvikler evner til at indgå i sociale relationer. Udvikler evnen til at skabe og bevare kontakten til andre mennesker. Udvikler sin identitet og følelsen af at være et individ. Udvikler strategier og handlemønstre i en konstruktiv retning. Lovgrundlag: SEL 102 og LAB 32 Takst: Terapi v/terapeut:* Individuelle forløb 800 kr. pr. time Gruppeforløb 650 kr. pr. time Herunder mindfullness, musikterapi og terapi med fokus på mentalisering.** * Kan også udføres af autoriseret psykolog, bemærk anden takst. ** Mentalisering anvendes til at udvikle evnen til at begå sig socialt og til at forstå egne og andres følelser. 21

22 Temapakke 7. - Behandling Udredning ved speciallæge i psykiatri TILBUD NR.7.2. Udredning ved autoriseret speciallæge i psykiatri. Individuel psykiatrisk og socialfaglig vurdering foretaget af psykiater og sundhedsfagligt personale. Dette gøres i samarbejde med borgeren og med inddragelse af øvrige sundhedspersoner, samt andre som kan bidrage med oplysninger om borgerens tidligere og nuværende funktionsevne, kompetencer, og borgerens sociale historie. Der forudsættes 5 timers direkte kontakt med borgeren, i et ambulant forløb. De fem timer omfatter: Psykitatrisk konsultation m.h.p. diagnostisk udredning. Undersøgelse med udgangspunkt i KRAM-faktorerne*. Somatisk undersøgelse. Psykopatologisk interview, samt evt. pårørendesamtale. Tilbagemelding med anbefaling om behandling eller andre tiltag. Borgere som har moderate til svære problemer Borgere, som er fyldt 18 år. Borgere, som har moderate til svære problemer. Borgere, som har uspecifikke psykiatriske symptomer, og hvor det er nødvendigt med en udredning for at afklare et videre behandlingsforløb. Borgere, som har særlige psykiske og sociale problemstillinger, der kræver mere specifik og konkret viden i forhold til udarbejdelse af en ansvarlig behandlingsplan. Mål At få foretaget en diagnostisk afklaring. Stillingtagen til og anbefaling om behandling eller andre tiltag, der kan være nødvendige for at bedre borgerens livssituation. Delmål At borgeren og de ansvarlige sagsbehandlere får: Kendskab og viden om sociale, psykologiske og psykiatriske problemstillinger. Kendskab til hvilke begrænsninger og barrierer, der kendetegner borgerens nuværende funktionsniveau. Kendskab til og viden om borgerens ressourcer. Viden om livsstilsfaktorerne KRAM*, og anbefalinger til forbedring af livsstil. Lovgrundlag: SEL 102 Takst: kr. for en samlet udredning. * Forebyggelse indenfor KRAM-faktorerne har fokus på: Kost Rygning Alkohol - Motion. 22

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING

Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for at imødekomme regeringens

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING

Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING Tre i én - BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret. Certificeringen er sket for at imødekomme

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Vi glæder os til at fortsætte rejsen. Grete Mikkelsen Forstander for Granhøjen

Vi glæder os til at fortsætte rejsen. Grete Mikkelsen Forstander for Granhøjen REJSEN GENNEM TIDEN I år er det 30 år siden, at vi etablerede Granhøjen, og der er sket rigtig meget siden da. Granhøjen har udviklet sig fra at være et tilbud om støtte til unge mennesker i vores eget

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Behandling Beskæftigelse Bolig

Behandling Beskæftigelse Bolig Behandling Beskæftigelse Bolig efter SEL 85 - Et helhedsorienteret tilbud med den enkelte borger i centrum Indholdsfortegnelse Omsorgscentret...........................................................................................................

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT Virksomhedsrettet tilbud/praktik Borgere med midlertidige eller varige begrænsninger. Afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til Udvikling og vedligeholdelse af

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud 104 Godkendt i Byrådet den 24. januar 2017. 1 Indledning. Kvalitetsstandarder præsenteres hermed og synliggør det politisk godkendte serviceniveau i Horsens

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere