Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER UDGAVE, FEBRUAR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015"

Transkript

1 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER UDGAVE, FEBRUAR 2015

2 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for at imødekomme regeringens vedtagelse af den nye lov om socialtilsyn fra juni 2013, hvor der er fremsat krav om en øget professionalisering med særlige kvalitetskrav til de mange sociale botilbud. Kvalitetsledelsessystem ISO 9001: 2008-certificeringen bygger på Granhøjens kvalitetsledelsessystem, der sikrer en procesorienteret metode ved udvikling, implementering og forbedring af effektiviteten. Granhøjen er blevet certificeret på baggrund af Kvalitetsledelsessystemet, der lægger vægt på flere af de temaer, som Lov om Socialtilsyn har fastlagt, herunder Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,, Metode og resultater, Organisation og ledelse samt Kompetencer. De resterende temaer som Økonomi og Fysiske rammer indgår i Granhøjens dokumentationsarbejde. Granhøjen har indgået et samarbejde med Region Midtjylland for at dokumentere de resultater og effekter, borgerne opnår ved deres ophold på Granhøjen. En ISO-9001-certificering dokumenterer, at Granhøjen lever op til internationale standarder for ledelse og administration. Det betyder, at den daglige drift styres optimalt, og at trufne beslutninger altid bliver gennemført korrekt. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter...side 3 2. Beskæftigelse og aktivering...side 5 3. Ressourceforløb...side 8 - Tilbudskatalog...side 9 4. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)...side Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter er målrettet borgere som er psykisk sårbare, samt har fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Centret omfatter Beskæftigelse, Ressourceforløb og STU. Beskæftigelsen bliver tilpasset borgerens funktionsniveau, kombineret med at borgeren skal kunne spejle sig i sin beskæftigelse. Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter samarbejder derfor med en række socialøkonomiske virksomheder, der giver mulighed for at tilbyde en bred vifte af virkelighedsnære arbejdspladser, samtidig med at der tages hensyn til den enkeltes funktionsniveau. Ressourceforløbet er målrettet borgere, der har komplekse problemer udover ledighed. Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter har derfor oprettet otte temapakker, der omfatter både beskæftigelse, sociale tilbud og sundhedstilbud, som er målrettet til at udvikle den enkeltes evne med fokus på at hjælpe borgeren i arbejde eller i gang med en uddannelse. STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) giver borgeren en særlig tilrettelagt uddannelse, der tager afsæt i den enkeltes funktionsniveau, hvilket betyder, at alle uagtet baggrund kan deltage. Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter tilbyder STU, der giver mulighed for at udvikle borgerens faglige kompetencer og sociale færdigheder. Dette takstblad giver et samlet overblik over tilbuddenes indhold og takster. Det skal understreges, at dette katalog er et forsøg på at kategorisere et komplekst emne, hvorfor Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter altid skræddersyr tilbuddene, så de passer til den enkelte borger. 3

4 4

5 2. Beskæftigelse og aktivering Nedenstående beskæftigelsestilbud er eksempler på forløb, som kan målrettes borgere i de tilfælde, hvor det er afklaret, hvilken form for beskæftigelses- og/eller sociale tilbud, der skal gives i en nærmere fastsat periode. Det er muligt at kombinere beskæftigelsen med tilkøb af særlige temapakker fra Ressourceforløbets Tilbudskatalog jf. side 9, som den enkelte borger må have behov for. Temapakken kan indeholde sociale tilbud, sundhedstilbud eller andre enkeltydelser. Beskæftigelsestilbud: Aktivering, jf. LAB 32 Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103 Aktivitet og samvær, jf. SEL 104 Revalidering, jf. LAS kp. 6 Beskæftigelsen er et forløb, hvor borgeren får individuelt tilpassede arbejdsopgaver samt daglig kontakt med det pædagogiske personale for derigennem at blive inddraget i det sociale liv på Granhøjen. Vi udarbejder relevant dokumentation iht. lovgivning og bekendtgørelser. Sociale tilbud jf. SEL 85 m.fl. Til borgere, som bor selvstændigt, kan der tilkøbes ydelser, med et formål at motivere borgeren til at komme i beskæftigelse og/eller deltage i aktiviter, samt ydelser til borgere, der har behov for omsorg og særlig støtte i hverdagen. Sundhedstilbud jf. SEL 101 og 102 Der gives sundhedsfremmende tilbud, som eksempelvis terapiforløb ved terapeuter og autoriserede psykologer, misbrugsbehandling, livsstilskurser med fokus på motion, vægttab og sund kost, samt forskellige fritidsaktiviteter som kan kombineres med andre ydelser. Målrettet beskæftigelse Beskæftigelsen vælges med baggrund i de mål, borgeren har fået udarbejdet sammen med sin kommunale sagsbehandler og med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau. På baggrund af målene udarbejdes relevante rapporter til borgeren og den kommunale sagsbehandler. Der gives systematisk støtte til borgeren, således at borgeren kan klare sit daglige forløb og indfri de fastsatte mål. 5

6 Beskæftigelse og aktivering, jf. SEL 103 og LAB 32 Granhøjen samarbejder med en række socialøkonomiske virksomheder og håndværkerteams, hvor der er mulighed for at vælge beskæftigelse inden for mange forskellige interesseområder. Herunder butik, hotel, køkken, kontor, have- og plantagearbejde, samt viceværtopgaver m.fl. Vi udarbejder relevant dokumentation iht. lovgivning og bekendtgørelser. YDELSER TAKST PR. DØGN TAKST PR. MÅNED Beskyttet beskæftigelse Aktivering Heldagsplads 516,16 Kr. 2 dage om uge i alt kr. 3 dage om uge i alt kr. 4 dage om uge i alt kr. 5 dage om uge i alt kr. Aktivitet og Samvær, jf. SEL 104 Der er mulighed for forskellige aktiviteter og kreative udfordringer på Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter. På centret er der bl.a. skole, kontorgruppe og andre aktiviteter. Som en del af tilbuddet bliver der arrangeret udflugter og ekskursioner m.v. YDELSER TAKST PR. MÅNED Aktivitet og Samvær Heldagsplads Kr. Revalidering, jf. LAS, kapitel 6 Granhøjen kan tilbyde forskellige revalideringsforløb, dels som arbejdsprøvning og dels som egentlig revalidering, som har til formål at gøre borgeren i stand til at varetage et job på trods af den nedsatte arbejdsevne. Der er mulighed for tilkøb af mentorstøtte, social mentor eller træning af sociale færdigheder via Ressourceforløbets Tilbudskatalog jf. side 9. Det kan for eksempel være: Uddannelse Granhøjen tilbyder eksempelvis kontor-, butiks-, kokke- og håndværksuddannelser. Arbejdsprøvning i form af virksomhedspraktik Granhøjen tilbyder en bred vifte af arbejdsprøvninger, der afklarer, hvorvidt borgeren kan klare eller blive erhvervsmoden til en bestemt type job, som eksempelvis kontor-, butiks-, kokke- eller håndværksuddannelse. Virksomhedsrevalidering med revalideringsydelse Granhøjen sammensætter individuelle tilbud, således at jobbet tilpasses den enkeltes funktionsniveau. Virksomhedsrevalidering med løntilskud Granhøjen udbyder i særlige tilfælde ansættelsesmuligheder i virksomheder med løntilskud som et led i en revalidering. Denne type revalidering vil ofte bestå af f.eks. en faglig uddannelse, arbejdstræning, oplæring og omskoling. 6

7 Ungdoms- og erhvervsuddannelser Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter tilbyder en bred vifte af uddannelser. Det er muligt at blive uddannet til bl.a. butiksekspedient, kontorassistent eller kok m.v. Inden for håndværksfagene er det muligt at uddanne sig til smed, tømrer, maler, vvs-montør, murer, elektriker eller gartner m.v. Uddannelserne kan være almindelige lærlingeuddannelser eller uddannelse i en mesterlæreordning. Som tidligere nævnt, samarbejder Granhøjen med en række socialøkonomiske virksomheder. Det giver mulighed for, at den unge kan tilbydes uddannelsesstillinger samtidig med, at der tages hensyn og gives støtte til de særlige behov, som den enkelte kan have i forbindelse med sin uddannelse. Det betyder, at den praktiske uddannelse foregår i arbejdsmiljøer, der er karakteristiske for fagmiljøet. Mesterlære kan bl.a. foregå i butik, inden for hotel- og caféområde, i haver og frugtplantager. Lærlingeuddannelser er oftest tilknyttet et håndværkerteam, hvor den unge får en fast kontakt til en uddannet svend. Kriterie For at Granhøjen kan tilbyde mesterlæreforløb er det en forudsætning, at der samtidig foretages en vurdering af den sociale støtte, mentor-ordning eller andet, som er nødvendigt for, at borgeren kan gennemføre uddannelsen. 7

8 3. Ressourceforløb Ressourceforløb jf. LAB 68a og b Et ressourceforløb på Granhøjen er et dynamisk redskab til at sammensætte netop det ressourceforløb, borgeren har behov for. Dette katalog er ikke en facitliste, men viser et udpluk af tilbud fordelt på otte temaer, der primært er dækkende for Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter. Ressourceforløb tilbydes individuelt, således at der er fokus på sammenhæng i beskæftigelse, sociale tilbud og sundhedstilbud. Ressourceforløb kan kombineres på tværs af de forskellige typer temapakker, der er beskrevet i dette katalog. Inden der bliver truffet beslutning om, hvilket indhold ressourceforløbet skal have for den enkelte, kræver det, at borgeren er udredt af kommunen og har fået udarbejdet mål. Ressourceforløb aftales for minimum et år af gangen. Der er i øvrigt mulighed for at købe et udredningsforløb til brug for afklaring, inden kommunens beslutning om et evt. ressourceforløb. Et udredningsforløb har en varighed af 10 uger. 8

9 Tilbudskatalog Nedenstående otte temapakker i dette Tilbudskatalog er dækkende for opgaver, der kan løses i et ressourceforløb. 1. Træning af sociale færdigheder iht. LAB... side Borgere som har lette til moderate problemer... side Borgere som har moderate til svære problemer... side Voksenstøtte iht. Serviceloven... side Socialpædagogisk støtte... side Mentor iht. LAB... side Mentorstøtte i virksomhed... side Mentor... side Beskæftigelse... side Virksomhedspraktik... side Socialøkonomiske virksomheder... side Udvikling og uddannelse... side Intern skole... side Kursus om fødevarehygiejne... side Forberedende kursus til kørekort... side Livsstil... side Motion, vægt og sund kost... side Behandling... side Terapi... side Udredning ved speciallæge i psykiatri... side Narrativ Misbrugsbehandling... side Familiterapeutisk indsats... side Netværk og pårørende... side 24 9

10 Temapakke 1. - Træning af sociale færdigheder iht. LAB Borgere som har lette til moderate problemer TILBUD NR Tilbuddet omfatter forskellige aktiviteter, som udvikler sociale færdigheder, der er nødvendige, for at borgeren kan klare sig uden eller med moderat støtte i hverdagen. Aktiviteter kan være kreativt værksted, køkkenaktiviteter, redaktionsgruppe, kontorgruppe, IT m.v. Der udføres opgaver i håndværkerteams, samt i socialøkonomiske virksomheder som f.eks. Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest. Disse opgaver indgår som en del af vores beskæftigelsestilbud. Det er eksempelvis butiksopgaver, caféjobs, viceværtopgaver, have- og plantagearbejde m.v. Der er fokus på at træne borgerens sociale færdigheder ved at lade den enkelte indgå i sociale sammenhænge og forskellige samarbejdsformer. Borgere som har lette til moderate problemer Borgere, som kan have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller sociale problemer. Borgere, hvor mestringsevnen mangler i forhold til sociale og komplekse problemstillinger. Borgere, som endnu ikke er klar til et virksomhedsrettet forløb. Mål At borgeren udvikler sine sociale færdigheder gennem praktiske opgaver med henblik på, at borgeren kan deltage i et virksomhedsrettet tilbud, job eller uddannelse. Delmål At borgeren: Opnår større evne til at kunne indgå i sociale relationer. Udvikler sine sociale kompetencer. Styrker sine evner til at indgå i og fastholde samarbejdsrelationer. Opnår øgede, faglige og praktiske kvalifikationer. Udvikler sine sociale relationer og mulighed for at opretholde netværk og sociale kontakter. Opnår evne til at klare hverdagslivets udfordringer. Lovgrundlag: LAB 32 Takst: 516,16 kr. pr. dag. 2 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 3 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 4 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 5 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. Ugentligt timetal: Variabelt. Gennemsnitlig varighed: Variabelt. 10

11 Temapakke 1. - Træning af sociale færdigheder iht. LAB Borgere som har moderate til svære problemer TILBUD NR Tilbuddet omfatter forskellige aktiviteter, der udvikler sociale færdigheder, som er nødvendige for, at borgeren kan blive motiveret og erkende behovet for udvikling. Aktiviteterne kan eksempelvis foregå på Dalhøjgård, som er et fra jord til bord projekt. Projektet har fokus på forskellige opgaver som f.eks. at passe dyr og dyrke grøntsager. Sociale kompetencer kan også udvikles i beskyttet beskæftigelse, hvor borgeren med særlig støtte kan udføre opgaver i socialøkonomiske virksomheder i Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest. Det kan være butiksfag, køkkenaktiviteter, kreative fag, kontorgruppe, IT, m.v. Der er tæt internt samarbejde mellem personalegrupper, som støtter op om borgerens særlige behov. Borgere som har moderate til svære problemer Borgere, som kan have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Borgere, som har vanskeligheder ved at håndtere egne funktionsnedsættelser. Borgere, som har vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge med andre og har behov for at udvikle sociale færdigheder og evnen til at udføre praktiske aktiviteter. Borgere, som kun kan indgå i individuelle eller i mindre gruppeforløb. Mål At udvikle borgerens sociale færdigheder gennem aktiviteter med henblik på, at borgeren senere kan fungere mere selvstændigt og eksemplevis udføre opgaver i socialøkonomiske virksomheder eller deltage i undervisningsforløb. Delmål At borgeren: Bliver mødestabil. Får skabt struktur i sin tilværelse. Udvikler sine sociale kompetencer. Udvikler sine evner til at indgå i aktiviteter og samarbejdsrelationer. Kan indgå i sociale relationer i tidsbegrænsede perioder. Udvikler sine faglige og praktiske kvalifikationer. Lovgrundlag: LAB 32 Takst: 2 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 3 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 4 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. Ugentligt timetal: Variabelt. Gennemsnitlig varighed: Variabelt. 11

12 Temapakke 2. - Voksenstøtte iht. Serviceloven Socialpædagogisk støtte TILBUD NR Socialpædagogisk støtte i eget hjem er individuelt sammensat ud fra borgerens nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der kan blandt andet være tale om: Træning i daglige færdigheder. Omsorg. Støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder mulighed for at borgeren kan kommunikere og indgå i samvær med andre. Vejledning, rådgivning og hjælp til selvhjælp. Optræning, behandling og rådgivning som forebyggende foranstaltning. Socialpædagogisk støtte kan tilbydes i forbindelse med aktiviteter som fritids- og kulturaktiviteter, beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Borgere, som har behov for omsorg, støtte og/eller hjælp til udvikling af færdigheder, så borgeren kan få mulighed for at leve et liv på egne præmisser eller fungere så selvstændigt som muligt. Mål At borgeren kan få sin hverdag til at fungere ved at udvikle personlige og sociale kompetencer, samt praktiske færdigheder. Delmål At borgeren: Modtager optimal støtte og hjælp til personlig pleje og hygiejne. Oplever, at personlig pleje og hygiejne har betydning for udviklingen af relationer til andre. Motiveres til at komme af sted og passe planlagte aktiviteter og beskæftigelse. Bliver mere selvhjulpen. Lever i et miljø, hvor der tages hånd om sundhed og trivsel. Sikres tilstrækkelig støtte og hjælp til praktiske gøremål som rengøring m.v. Oplever, at der arbejdes målrettet og fokuseret på at opnå forbedret fysisk sundhed. Lovgrundlag: SEL 85 Takst: 383 kr. pr. time. Ugentligt timetal: Variabelt. Gennemsnitlig varighed: Variabelt. 12

13 Temapakke 3. - Mentor iht. LAB Mentorstøtte i virksomhed eller i forbindelse med opstart af uddannelse TILBUD NR Mentoren støtter borgeren i forhold til at udvikle kompetencer med fokus på, at borgeren kan klare beskæftigelse og/eller uddannelse. Mentorenss opgave skal ligge ud over de opgaver, som man kan forvente, at en arbejdsgiver eller et uddannelsessted sædvanligvis varetager. Mentorens opgaver kan eksempelvis bestå i at: Introducere til opstart på uddannelse, arbejdsplads eller beskæftigelsesfremmende tilbud. Vejlede og støtte i forhold til deltagelse i arbejdets udførelse. Samarbejde i forhold til kontakt til offentlige instanser. Mentoren kan være en af arbejdspladsens eller uddannelsesstedets faste medarbejdere eller en ekstern konsulent. Borgere, som har brug for hjælp og støtte i forbindelse med deltagelse i tilbud og aktiviteter. Mål At støtte og fastholde borgeren i et beskæftigelsesrettet tilbud, eller til at få en uddannelse. Delmål At borgeren: Er mødestabil. Bliver i stand til at løse opgaver på et aftalt funktionsniveau. Kan rumme at blive på arbejdspladsen eller i sin uddannelse. Er motiveret til at udføre sine arbejdsopgaver eller opfylde krav på uddannelsen. Lovgrundlag: LAB 31b Takst: 383 kr. pr. time. Ugentligt timetal: Fra 2-5 timer pr. uge med personlig mentorkontakt. Gennemsnitlig varighed: Variabelt. Afklaringsforløb: 10 timer pr. uge i 4 uger: kr. 13

14 Temapakke 3. - Mentor iht. LAB Mentor TILBUD NR Mentoren støtter borgeren i at skabe overblik og overskud i hverdagen, så han/hun kan varetage et arbejde eller indgå i et arbejdsmarkedsrettet forløb. Mentoren yder støtte i hjemmet, i kontakten til myndighederne og på arbejdspladsen. Mentoren giver systemisk støtte for at matche den enkeltes sociale, helbredsmæssige eller faglige situation. Borgeren bliver hentet og bragt ved særlige vigtige samtaler, f.eks. med egen læge, møde med jobcenter eller andet. Mentorens opgaver kan eksempelvis bestå i at: Støtte borgeren i at møde op hos myndighederne, til beskæftigelse, samt hjælpe med at læse, forstå og svare på breve. Støtte til besøg af behandlingsmæssig karakter hos læge, psykolog m.v. Støtte til organisering af huslige opgaver f.eks. tøjvask, rengøring, indkøb, betaling af regninger m.v. Støtte og hjælpe borgeren i tilliden til det omgivende samfund og motivere borgeren til at søge arbejde. Borgere, som har behov for at fremme muligheden for at opnå eller fastholde beskæftigelse. Det kan være unge mennesker, som har psykiske lidelser, unge der er socialt udsatte eller har adfærdsproblemer, samt unge der er kriminalitetstruede. Mål At støtte, motivere og vejlede således at der skabes stabilitet og struktur i hverdagslivet, så borgeren kan indgå i arbejdssituationer eller tage en uddannelse. At fremme udviklingen for at få et arbejde eller en uddannelse. Delmål At borgeren får: Etableret sociale relationer. Øget motivation til at indgå i aktivering eller uddannelse. Stabiliseret sit fremmøde på uddannelsessted og /eller i arbejdsforløb. Støtte i hverdagssituationer. Fastholdt motivationen til at tage uddannelse eller passe arbejde. Etableret kontakt til hjemmebesøg, herunder opfølgning af kontakt. Motiverende samtaler om etablering af behandling. Kognitiv træning ift. angst, socialangst og præstationsangst. Koordineret sine behandlingsforløb, specielt i psykiatrien og ved behandling på misbrugscenter. Personlig støtte (f.eks. hjælp til; at stå op, huskelister, undgå rod i dagligdagen m.v.). Overblik over økonomi og budget. Mulighed for at besøge virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Praktikforløb skræddersyet til borgerens funktionsniveau. Lovgrundlag: LAB 31b og 96c jf. LBK nr af 23/08/2013 og LBK nr af 23/08/ b Takst: 383 kr. pr. time. Ugentligt timetal: Variabelt. 14

15 Tema pakke 4. - Beskæftigelse Virksomhedspraktik TILBUD NR Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter har særligt fokus på træning af sociale færdigheder og evnen til at samarbejde med andre. Virksomhedspraktik kan foregå i butik, café, håndværkerteams eller i form af have- og plantagearbejde. Borgeren opholder sig i en socialøkonomisk virksomhed og trænes i de mange aspekter, der er nødvendige for at kunne fungere på arbejdsmarkedet. De socialøkonomiske virksomheder er bl.a. Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest. Borgere som har lette til moderate problemer Borgere, som har vanskeligt ved at indgå i sociale sammenhænge. Borgere, som har behov for at udvikle sociale- og arbejdsmæssige færdigheder i konkrete arbejdssituationer. Mål At afdække eller optræne borgerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer, samt afklare borgerens beskæftigelsesmål. Delmål At borgeren: Opnår større evne til at kunne indgå i sociale relationer og dermed undgår isolation. Styrker sine evner til at samarbejde med andre i en arbejdsrelation. Styrkes i sin selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet. Bliver mødestabil. Tilegner sig faglige kvalifikationer. Får afdækket sin fremtidige tilknytning til arbejde eller uddannelse. Lovgrundlag: LAB 32 og 42 Takst: 2 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 3 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 4 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 5 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. Ugentligt timetal: Variabelt. Gennemsnitlig varighed: 13 uger. 15

16 Temapakke 4. - Beskæftigelse Socialøkonomiske virksomheder TILBUD NR Beskæftigelsen er individuelt tilrettelagt i forhold til borgerens 141 handleplan og funktionsniveau. Dette indebærer, at borgeren kan udføre opgaver individuelt eller i mindre grupper. Tilbuddet om beskæftigelse i socialøkonomiske virksomheder omfatter forskellige butiksopgaver som f.eks. mærkning af varer, optælling af varer, at gøre butikken klar og servicere kunder m.v. Tilbud om beskæftigelse på hotel og i café omfatter forskellige opgaver som f.eks. at deltage i køkkenarbejde, servicere kunder, klargøre hotelværelser m.v. Tilbud om beskæftigelse i håndværksfag kan udføres sammen med uddannet tømrer, maler eller andre fagområder. Tilbud om beskæftigelse i udehold, der udfører viceværtopgaver, have- og plantagearbejde. Borgere som har moderate til svære problemer Borgere, som har sociale og komplekse problemstillinger, hvor borgeren på nuværende tidspunkt ikke er klar til et virksomhedsrettet forløb på det ordinære arbejdsmarked. Mål At afklare og udvikle borgerens faglige og praktiske færdigheder, samt træne de sociale kompetencer gennem praktiske opgaver. Således at borgeren senere kan deltage i et virksomhedsrettet tilbud og få et job eller en uddannelse. Delmål At borgeren: Opnår øgede, faglige og praktiske kvalifikationer. Opnår større arbejdsidentitet. Udvikler evnen til at indgå i samarbejde med andre i en arbejdsrelation. Lovgrundlag: LAB 32, 42, 68a og b Takst: 2 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 3 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 4 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. 5 dage pr. uge, i alt kr. pr. måned. Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 7 til 37 timer. Gennemsnitlig varighed: 26 uger. 16

17 Temapakke 5. - Udvikling og uddannelse Intern skole TILBUD NR Alment dannende voksenundervisning skal forbedre og supplere deltagernes grundlæggende færdigheder i læsning, stavning, skriftlig fremstilling, taleforståelse, regning og matematiske begreber. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation og niveau. Borgerne får mulighed for at udvikle og supplere færdigheder inden for de almene skolefag som dansk, matematik og engelsk. Forud for undervisningen kan borgerne blive testet for deres boglige færdigheder. Borgere over 18 år, der har behov for at forbedre deres grundlæggende færdigheder og viden, det kan være i forhold til Folkeskolens 8., 9. og 10. klassetrin, eller lavere klassetrin. Mål At borgeren får tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der forbereder borgeren til selvstændighed, videreuddannelse eller job, og giver lyst til at lære mere. At borgeren gøres fortrolig med dansk kultur, samfund og historie. Delmål Undervisningen skal lede frem imod, at borgeren tilegner sig kundskaber og færdigheder inden for et eller flere af følgende områder: Læsning. Skriftlig fremstilling og formidling. Sproglig og kommunikativ forståelse. Regning og andre matematiske færdigheder. Fremmedsprog primært engelsk. Samfundsforståelse. Medborgerskab. Projektarbejde. Undervisningen kan tage udgangspunkt i konkrete praktiske udfordringer fra hverdagen f. eks. lønsedler, breve o.a. Lovgrundlag: LAB 32, 68a og b, 96b, m.fl. Takst: Fra 1-5 timer pr. uge: kr. månedligt. Fra 6 15 timer pr. uge: kr. månedligt. Ugentligt timetal: Variabelt - forløb aftales individuelt. 17

18 Temapakke 5. - Udvikling og uddannelse Kursus om fødevarehygiejne TILBUD NR Kursus af 20-dages varighed. Kurset dækker de uddannelseskrav, der er obligatoriske for alle, som tilbereder fødevarer. Kurset afsluttes med et kursusbevis i hygiejne. Borgere over 18 år, som ikke har en køkkenfaglig uddannelse. Borgere, som har svært ved det danske sprog og dermed vanskeligt ved at gennemføre kurset på normeret tid (3 dage). Mål, delmål At borgeren kan blive godkendt til at arbejde med fødevarer. Delmål Borgeren tilegner sig viden om: Almen mikrobiologi. Fødevarebårne sygdomme. Tilberedning og opbevaring af fødevarer. Rengøring og personlig hygiejne. Fødevarelovgivning og fødevareregionernes funktion. Egenkontrol. Leverandør af tilbuddet: Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter Lovgrundlag: Kurset er i overensstemmelse med Fødevareministeriets retningslinjer og er godkendt af Fødevarestyrelsen. Takst: kr. Varighed: 20 dage. 18

19 Temapakke 5. - Udvikling og uddannelse Forberedende kursus til kørekort TILBUD NR Kursus med hjælp og støtte til at gennemgå undervisningskravene til knallert- og/eller motorkørekort. Borgeren modtager pædagogisk støtte til at forstå teorien. Dette gøres bl.a. ved hjælp af computerprogrammer, hvor der ydes særlig støtte, således at borgeren bliver i stand til at erhverve sig et kørekort. Undervisning foregår 2 gange om ugen. Borgere over 18 år, som ikke har kørekort. Mål At borgeren kan gennemføre og bestå prøven til enten knallertkørekort eller kørekort til personbil. Delmål Borgeren tilegner sig viden om: Krav til teori. Leverandør af tilbuddet: Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter Takst: Knallert: 2x 2 timer pr. uge, i 12 uger (48 timer): kr. Bil: 2x 2 timer pr. uge, i 24 uger (96 timer): kr. Varighed: 6 måneder. 19

20 Temapakke 6. - Livsstil Motion, vægt og sund kost TILBUD NR Med udgangspunkt i borgerens helbredsmæssige situation udarbejdes et individuelt træningsprogram for fysisk træning, kontrol af vægt, samt fokus på sund kost. Der foregår løbende måling af forbedret fysisk form og kondition, der bl.a. udføres med konditionstest, vejning og måling. Tilbuddet om fysisk aktivitet er fordelt på forskellige aktivitetsformer tilrettelagt i stabile forløb og kan bl.a. indeholde: Gåture. Holdspil. Konditionstræning. Styrketræning. Afspænding. Kursus med fokus på livsstil: Borgerne bliver vejet med faste intervaller. Vejledning, undervisning og aktiv drøftelse om kost. Program med mål for den enkelte. Undervisning i sund livsstil. Bevægelser indarbejdes som en naturlig del af hverdagen. Kurset kan være individuelle forløb med coaching og kostvejledning. Borgere som har lette, moderate til svære problemer Borgere, som ønsker at ændre livsstil. Borgere, der ikke er bevidste om de negative konsekvenser, som usund kost og manglende motion har. Mål At borgeren får øget sit fysiske og mentale overskud, bliver bedre til at håndtere udfordringer og får mulighed for at leve et aktivt og sundt liv med arbejde og uddannelse. Delmål Vægttab. Forbedret fysisk form. Forbedret kondition. Mentalt overskud. Lovgrundlag: LAB 32 Takst: kr. Ugentligt timetal: Variabelt i gennemsnit 4 til 5 timer i gruppe. Varighed: 10 uger. 20

21 Temapakke 7. - Behandling Terapi TILBUD NR.7.1. Der tilbydes individuelle psykoterapeutiske forløb med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og fastsatte mål. Der tilbydes Mindfullness som metode. Her arbejdes med tilpassede teknikker som struktureret afspænding, åndedrætsøvelser og visualisering, samt etablering af et indre mentalt trygt rum (safe-place). Borgere som har moderate til svære problemer Borgere, som har sociale og komplekse problemstillinger, og som har behov for at få redskaber til at leve et liv på egne præmisser. Mål At borgeren får en større indsigt og forståelse for sit eget liv og bliver fortrolig med at bruge terapeutiske redskaber til at komme videre i livet. At øge borgerens livskvalitet ved at opnå indre ro og reducere angst og stress. Delmål At borgeren: Udvikler evner til at se nuancer og muligheder. Udvikler evner til at indgå i sociale relationer. Udvikler evnen til at skabe og bevare kontakten til andre mennesker. Udvikler sin identitet og følelsen af at være et individ. Udvikler strategier og handlemønstre i en konstruktiv retning. Lovgrundlag: SEL 102 og LAB 32 Takst: Terapi v/terapeut:* Individuelle forløb 800 kr. pr. time Gruppeforløb 650 kr. pr. time Herunder mindfullness, musikterapi og terapi med fokus på mentalisering.** * Kan også udføres af autoriseret psykolog, bemærk anden takst. ** Mentalisering anvendes til at udvikle evnen til at begå sig socialt og til at forstå egne og andres følelser. 21

22 Temapakke 7. - Behandling Udredning ved speciallæge i psykiatri TILBUD NR.7.2. Udredning ved autoriseret speciallæge i psykiatri. Individuel psykiatrisk og socialfaglig vurdering foretaget af psykiater og sundhedsfagligt personale. Dette gøres i samarbejde med borgeren og med inddragelse af øvrige sundhedspersoner, samt andre som kan bidrage med oplysninger om borgerens tidligere og nuværende funktionsevne, kompetencer, og borgerens sociale historie. Der forudsættes 5 timers direkte kontakt med borgeren, i et ambulant forløb. De fem timer omfatter: Psykitatrisk konsultation m.h.p. diagnostisk udredning. Undersøgelse med udgangspunkt i KRAM-faktorerne*. Somatisk undersøgelse. Psykopatologisk interview, samt evt. pårørendesamtale. Tilbagemelding med anbefaling om behandling eller andre tiltag. Borgere som har moderate til svære problemer Borgere, som er fyldt 18 år. Borgere, som har moderate til svære problemer. Borgere, som har uspecifikke psykiatriske symptomer, og hvor det er nødvendigt med en udredning for at afklare et videre behandlingsforløb. Borgere, som har særlige psykiske og sociale problemstillinger, der kræver mere specifik og konkret viden i forhold til udarbejdelse af en ansvarlig behandlingsplan. Mål At få foretaget en diagnostisk afklaring. Stillingtagen til og anbefaling om behandling eller andre tiltag, der kan være nødvendige for at bedre borgerens livssituation. Delmål At borgeren og de ansvarlige sagsbehandlere får: Kendskab og viden om sociale, psykologiske og psykiatriske problemstillinger. Kendskab til hvilke begrænsninger og barrierer, der kendetegner borgerens nuværende funktionsniveau. Kendskab til og viden om borgerens ressourcer. Viden om livsstilsfaktorerne KRAM*, og anbefalinger til forbedring af livsstil. Lovgrundlag: SEL 102 Takst: kr. for en samlet udredning. * Forebyggelse indenfor KRAM-faktorerne har fokus på: Kost Rygning Alkohol - Motion. 22

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Vi glæder os til at fortsætte rejsen. Grete Mikkelsen Forstander for Granhøjen

Vi glæder os til at fortsætte rejsen. Grete Mikkelsen Forstander for Granhøjen REJSEN GENNEM TIDEN I år er det 30 år siden, at vi etablerede Granhøjen, og der er sket rigtig meget siden da. Granhøjen har udviklet sig fra at være et tilbud om støtte til unge mennesker i vores eget

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

REGNBUEGÅRDENS AKTIVERINGSTILBUD

REGNBUEGÅRDENS AKTIVERINGSTILBUD REGNBUEGÅRDENS AKTIVERINGSTILBUD Den bærende ide er, at alle kan bruges til noget, og at det altid er muligt at finde eller skabe aktivering til den enkelte. Derfor har Granhøjen udviklet en bred vifte

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Servicedeklaration for Broskolen April 2014

Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf. 71 72 69 51 Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside: www.broskolen-stu.dk E-mail: kontakt@broskolen-stu.dk Lovgrundlag 3 Vision og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Kompetenceplan Erhvervshuset

Kompetenceplan Erhvervshuset Stamdata Kompetenceplan Erhvervshuset Navn Cpr.nr. Udfyldt af medarbejder: Navn: Adresse: E-mail: Telefonnr.: Navn: E-mail: Telefonnr.: Forløb Periode / Er forlænget til Sagsbehandler: Navn: Dato: Navn:

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere