Skatteministeriet J.nr Den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Den"

Transkript

1 Skatteudvalget S O Skatteministeriet J.nr Den Til Folketingets Skatteudvalg L Forslag til Lov om skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 90, 91, 92 og 93 af 18. april Kristian Jensen / Kaj-Henrik Ludolph

2 Side 2

3 Spørgsmål 90: Idet der henvises til svaret på L 130 spm. 98, folketingsåret , 1. samling, anmodes ministeren venligst om at præcisere om borgeren og virksomheden har et retskrav på selv at kunne vælge, hvilket skattecenter de ønsker at benytte, i tilfælde af, at de bliver kaldt til møde i skatteforvaltningen på det skattecenter, de hører under? Svar: Jeg bemærker indledningsvis, at L 130 spørgsmål 98 (Folketingsåret , 1. samling) var ubesvaret ved folketingsvalgets udskrivelse og er genstillet som L 110 spørgsmål 47 af 3. marts 2005 (Folketingsåret , 2. samling). Det er dette spørgsmål, jeg har besvaret. Jeg vil gerne understrege, at enhedsforvaltningen bl.a. etableres for at sikre borgere og virksomheder det bredest mulige valg af indgange til skatteområdet. Det vil som udgangspunkt være således, at enhver borger og virksomhed er på mandtal i ét skattecenter, og at dette skattecenter ligger inde med de mest udtømmende oplysninger om den pågældende borgers eller virksomheds forhold. Det vil som altovervejende hovedregel være det skattecenter, i hvis kreds borgeren er bosiddende eller virksomheden beliggende, der har den pågældende på mandtal. Visse myndighedsopgaver vil imidlertid blive placeret på færre end 30 skattecentre. For visse skatteydere f.eks. større selskaber med berøring af mange dele af skatte- og afgiftslovgivningen vil det derfor kunne forekomme, at skatteyderen er på mandtal flere steder, og at der vil skulle ske en organisering af samarbejdet mellem skattecentrene, således at ét skattecenter har det praktisk overordnede ansvar for kontakten til skatteyderen. En borger eller virksomhed, der finder det mere hensigtsmæssigt at henvende sig i et andet skattecenter end det, hvor den pågældende er på mandtal, vil kunne anvende det andet skattecenter som indgang til told- og skatteforvaltningen, jf. mit svar på spørgsmål 47. For så vidt angår afholdelse af møder med told- og skatteforvaltningen vil det være udgangspunktet, når told- og skatteforvaltningen på eget initiativ indkalder en borger eller virksomhed, at mødet finder sted i det skattecenter, hvor den pågældende er på mandtal. I mit svar på spørgsmål 56 har jeg imidlertid oplyst, at jeg er åben for, at medarbejderne i skattecentrene kan møde borgerne andre steder end i skattecentrets kontorlokaler, f.eks. i et borgerservicecenter. Det kunne også være i et andet skattecenter, hvis dette undtagelsesvis er det mest praktiske for en borger eller virksomhed. Borgerne og virksomhederne har imidlertid ikke retskrav på at få flyttet et møde til et andet skattecenter, og i tilfælde af, at det aftales mellem borgeren eller virksomheden og told- og skatteforvaltningen, at et møde afholdes i et andet Side 2

4 skattecenters kontorlokaler, har borgeren ikke retskrav på, at det skal være medarbejdere fra det andet skattecenter, der gennemfører mødet. Spørgsmål 91: Idet der henvises til svaret på L 130 spørgsmål 98, folketingsåret , 1. samling, bedes ministeren oplyse hvilke initiativer ministeren konkret vil iværksætte for at sikre, at hvis en borger eller en virksomhed vælger et andet skattecenter end, det vedkommende hører under, at det kontaktede skattecenter, så er i stand til at foretage en lige så god og kompetent, og dermed tilsvarende sagsbehandling, som det skattecenter borgeren eller virksomheden vedkommende hører under? Svar: Jeg henviser til mit svar på spørgsmål 90. Jeg vil igen gerne understrege, at der er tale om en enhedsforvaltning. Det betyder, at en borger eller en virksomhed frit kan vælge et andet skattecenter som indgang til toldog skatteforvaltningen end det skattecenter, hvor vedkommende er på mandtal. Udgangspunktet er således, at ethvert skattecenter skal kunne løse opgaver for borgere og virksomheder, som er på mandtal i andre skattecentre. IT-understøttelsen skal sikre, at almindelige oplysninger om den enkelte borger eller virksomhed hurtigt kan hentes frem, uden at det er nødvendigt at kontakte det skattecenter, der har den pågældende på mandtal. I nogle situationer vil der imidlertid være brug for mere specielle eller detaljerede oplysninger om den pågældende borger eller virksomhed, end der kan hentes maskinelt. I disse tilfælde kan medarbejdere ved skattecentret ved personlig kontakt indhente oplysninger fra det skattecenter, hvor borgeren eller virksomheden er på mandtal. Spørgsmål 92: Hvordan vil ministeren sikre, at svage grupper får et godt serviceniveau til trods for, at der kan være transportafstande på op til 100 km til det skattecenter, som vedkommende hører under? Svar: Jeg henviser til mit svar på spørgsmål 56, hvor jeg har oplyst, at jeg er åben for, at medarbejderne i skattecentrene kan møde borgerne andre steder end i skattecentrets kontorlokaler, f.eks. i tilfælde, hvor transport til skattecentret udgør et problem for borgeren. Medarbejdere fra skattecentret kan således møde borgeren i det kommunale borgerservicecenter eller andre steder, hvor det er praktisk, herunder på plejehjem o.lign. Spørgsmål 93: Hvad er ministerens reaktion på det retssikkerhedsproblem, der består i, at borgere hverken økonomisk eller fysisk magter at møde personligt op i skattecentrene, fordi omkostningerne alene på grund af transporttiden for den Side 3

5 enkelte ved at tage et personligt møde med skattecentrene er så stor, at det vil afholde vedkommende fra at forfølge skattesager eller frasiger sig personlig rådgivning/vejledning? Svar: Jeg mener ikke, at der er noget retssikkerhedsproblem. Jeg henviser til mine svar på spørgsmål 56 og 92, hvor jeg har redegjort for mulighederne for, at skattecentrene kan holde møder med borgerne andre steder end i skattecentrenes kontorlokaler, herunder f.eks. i kommunale borgerservicecentre og på plejehjem o.lign. Side 4

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt J.nr. J.nr. 7-126229 Dato : 5. September 27 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 327, 328 og 329 af 8. august

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere