Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015"

Transkript

1 Aftalestyring Dok# Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger. Vi dyrker idræt i naturen, får jord under neglene og drager naturen ind i vores huse. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet både gennem aktivitet og gennem den ro, man føler, når man går i ét med naturen. Vores ældre kommer ud i naturen hver dag hele livet, ligesom naturen bringes ind i institutionerne gennem dyrehold og plantekasser for at skabe livsglæde og bidrage til rehabilitering. Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Jeanette Christensen Centerområde Midt s værdigrundlag I Centerområde Midt arbejder vi kompetent ved at vise: Faglighed og overskud I Centerområde Midt arbejder vi engagerende ved at være: Interesseret og nærværende I Centerområde Midt arbejder vi udviklende ved at anvende: Evaluering og refleksion I Centerområde Midt arbejder vi udfordrende ved at turde: Spørge og lytte Vi vil leve et aktivt og lærerigt liv hele livet. Mission for Centerområde Midt

2 Vision for Centerområde Midt Virksomheden skaber de bedste rammer for ældre og brugere af centrene, således alle føler sig i centrum. Samtidig ønsker vi at skabe spændende og lærerige miljøer for vore medarbejdere, så der altid er kvalitet i fagligheden. Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter: Overordnede principper for aftalestyring 2012, vedtaget af Varde Kommunes Byråd (dok.nr ) Overenskomstmæssige og personalepolitiske aftaler gældende for Varde Kommune MED-aftalen Aftalen er udarbejdet i samarbejde med udvalget for Social og Sundhed, hvor der i marts måned er en drøftelse af, hvilke mål for udvikling der skal indgå i aftaleholderens aftale. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål som der arbejdes mod. Udviklingsmålene fremgår af bilag nr. 1, der er en del af aftalen. Udover disse udviklingsmål har aftaleholderen egne driftsmål. Budget Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Kort beskrivelse af Centerområde Midt Centerområde Midt består af følgende 3 plejecentre: Carolineparken i Varde by. Her bor 58 faste plejehjemsbeboere samt 17 på midlertidige ophold. I de 17 pladser har vi 8 pladser der er særligt specialiseret i rehabiliteringsforløb. Ligeledes rummer huset et daghjem for 18 daglige brugere samt et åbent dagcenter. Det Danske Madhus producerer dagligt mad til kommunens brugere i lokaler i Carolineparken. Helle Plejecenter i Starup. På dette center bor 37 faste beboere og 8 på midlertidig ophold, Derudover har huset et daghjem med 14 pladser og et åbent dagcenter. Tistrup Plejecenter i Tistrup. Der er 24 pladser i centret samt et åbent dagcenter.

3 Alle 3 centre har aktive venneforeninger samt frivillige, der medvirker til aktiviteter og underholdning for beboere og brugere af centrene. Der er samlet set 145 ansatte i Området Mål for udvikling 2015 Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på: Implementering af byrådets vision i ét med naturen Liv på plejecentrene Udvikling i beboergrupper krav til personalets kompetencer og opgavevaretagelse: Der er i perioden særlig opmærksomhed på fordeling af SSH og SSA i forhold til den samlede opgaveløsning. Udmøntning af Sundhedspolitikken og ældrepakken: Specielt fokus på aktiviteter og mere liv på centrene herunder inddragelse af pårørende og nærmiljøet. Behov for sygepleje på døgnrehabiliteringsafsnit. Demens: Implementering af demensstrategi og revurdering af områdets demensindsats. Velfærdsteknologi: Projekt via Den digitale landevej med etablering af videokonference på Rehabiliteringsafdelingen. Ombygning af Helle Plejecenter: Helle plejecenter skal have etableret festlokale, personalefaciliteter og kontorlokaler jf. bevilling.

4 Bilag 1: Aftalens mål- og indholdsdel Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Tilpasning af antallet af assistenter i forhold til hjælpere: Vi har et tilstrækkeligt antal assistenter i området til at varetage visiterede opgaver efter sundhedsloven. Udvikling i antallet af sundhedslovsydelser følges. Dette senest i Fordeling af antallet af assistenter og hjælpere i området vurderes. Der gøres status i maj og november. Udmøntning af Sundhedspolitikken og ældrepakken: Personale tænker bevægelse ind i opgaveløsning med borgeren. Centerterapeuten deltager i dagligdagen og medvirker til adfærd med fokus på bevægelse. Aktiviteter og hverdagslivet i det enkelte center sker i samspil med beboere og pårørende. Der afholdes aktivitetsmøder med beboere og evt. pårørende således aktiviteterne løbende tilpasses målgruppens ønsker og forventninger. Tilfredshedsmåling. Dok.nr /10

5 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Udmøntning af demensstrategien: Demensstrategien er kendt og efterleves af alle medarbejdere. Strategi og afledte handlinger drøftes løbende på gruppemøder. Spørgeskema til fokusgrupper sidst på året. Der er etableret et netværk mellem ledere og ressourcepersoner, således der sikres en ensartet indsats og vidensudveksling mellem centrene. Demenskonsulenter og lederne afholder møde og afklarer forventninger til samarbejde. Ledere og ressourcepersoner mødes og planlægger lokale indsatser. Velfærdsteknologi: Der kan afholdes videokonference mellem almen praksis, sygehuse og Rehabiliteringsafdelingen. Involverede parter er fortrolige med løsningen og kan anvende dette i praksis. Udvikles i samarbejde med projektet. Samlet evaluering under Den digitale landevej. Borgerne oplever samme kvalitet og gerne øget kvalitet ved denne løsning. Personale og borgere oplever lettere adgang til sparring 5/10

6 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering med læge i særlige tilfælde. Ombygning på Helle Plejecenter Der er etableret festlokale, personalefaciliteter og kontorlokaler. Der udarbejdes projektbeskrivelse og nedsættes projektgruppe. Løbende opfølgning af byggeriet. 6/10

7 Aktivitetstal for området Herunder fremstilles udvalgte aktivitetstal for Centerområde Midt. Normering Plejecentret Carolineparken, Helle Plejecenter, Tistrup Plejecenter og Døgnrehabiliteringsafdelingen Carolineparken Stilling Antal ansatte Social- og sundhedsassistenter 46 Social- og sundhedshjælpere 72 Sygehjælpere 12 Hjemmehjælpere 3 m.m. Sygefravær Social og Sundhedspersonale, 10 ikke-uddannet Beskæftigelsesvejledere 1 Kostfaglig eneansvarlig 1 Stillinger i alt (aug. 2014) 145* *Hertil kommer et varierende antal elever fra Social- og sundhedsuddannelserne Gennemsnitligt fravær 2012: 6,59 % Gennemsnitligt fravær 2013: 5,49 % Dok.nr /10

8 Boliger Oversigt over gennemsnitligt antal boliger i Centerområde Midt, belægning og belægningsprocent i 2012, 2013 og 1. halvår af halvår Faste boliger ,3 126,3 Belægning - beboere 136,3 123,1 122,2 Belægningsprocent 96,7 95,2 96,7 Midlertidige boliger 14 18,5 17,7 Daghjemspladser Samlet antal daghjemspladser på Centerområde Midt: - 32 daghjemspladser o 18 på Carolineparken o 14 på Helle plejecenter Frivillige Ca. 130 frivillige i Centerområde Midt Døgnrehabilitering Belægningsprocent På både døgnrehabiliteringsafdelingen og på træningsafdelingen er der otte pladser. Der er registreret data fra marts 2013 april 2014, dvs. i alt 396 dage. Det giver sammenlagt (8 pladser x 396 dage) dagspladser. På Døgnrehabiliteringen er der data fra dagspladser, det giver en belægningsprocent på 57 % ( dagspladser ud af i alt dagspladser) 2. 1 I de dagspladser er kun medregnet de borgerer, som har gennemført et helt forløb på Døgnrehabilitering. Dvs. at borgere, som undervejs i deres forløb er afgået ved døden eller er blevet indlagt på sygehuset, ikke tæller med i belægningsprocenten på 57 % - den reelle belægningsprocent er derfor højere. 2 Kilde: Rapport: Døgnrehabilitering. Varde Kommune. Juli Dok. nr /10

9 Hovedårsag til døgnrehabilitering Figur: Hovedårsag til døgnrehabilitering i perioden marts 2013 til april 2014 Samlet plejetyngde for alle plejecentre 9/10

10 Bilag 2 Regnskab 2013 Indenfor Rammen Kr. Afregning indenfor Rammen kr. Udenfor Rammen kr. I alt kr. 10/10

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Enghaven-Dixensminde. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Enghaven-Dixensminde. Drifts- og udviklingsaftale 2014. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Enghaven-Dixensminde Drifts- og Kirsten Dyrholm Afdelingschef Marianne Lyngsø Foged Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts-

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere