Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager"

Transkript

1 Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager Udfordringen for LAFS og vore medlemmer har været store i det forgangne år. Reformen af førtidspensions- og fleksjobordningen har medført en forståelig stor usikkerhed om fremtiden og en række spørgsmål om, hvordan reformen vil påvirke den enkelte. Usikkerheden har afspejlet sig i et stigende antal henvendelser til LAFS sekretariat. Vi har efter bedste evne på sekretariatet forsøgt at vejlede vore medlemmer ift. at finde vej, gennem de nye regler, og deres konsekvenser for den enkelte. Vi har i det forløbne år desværre oplevet, at vores højt skattede medarbejder på sekretariatet Erik Wahlgren Nielsen er afgået ved døden efter kort tids sygdom. Tabet af Erik har efterladt et stort tomrum for de mange medlemmer, som gennem årene har haft stor gavn af Eriks kompetente vejledning. På sekretariatet har vi nu i godt et år haft ansat Hanne Rasmussen, som har været et særdeles stort aktiv for LAFS. Hanne er hurtigt blevet en særdeles vellidt og kompetent medarbejder på sekretariatet. I maj 2013 har vi udvidet sekretariatets funktionen, med ansættelse af Aase Overgaard som bogholder. Aase er godt i gang med arbejdet, med at sætte sig ind i LAFS systemer, og vi har store forventninger til, at Aase vil få systemerne til at køre effektivt. Hovedbestyrelsen har i slutningen af året besluttet at opsige vores lejemål i DH huset i Høje Tåstrup. Vi har været glade for at være en del af DH huset, men de omkostninger, der har været forbundet med at være en del af DH huset, har desværre vist sig at være for høje. Det har været en svær beslutning, men bestyrelsen har ønsket at opprioritere vores sekretariatsfunktion og gode medarbejdere, frem for udgifter til mursten og husleje. Vi har været så heldige, at vi sammen med Dansk Fibromyalgi-Forening har fundet nogle særdeles velegnede kontorlokaler på Lergravsvej på Amager, hvor vi flyttede ud i midten af december måned 2013, for at kunne starte op i de nye rammer fra dette års begyndelse. Flytningen betyder en væsentlig reduktion i omkostningerne til husleje og driftsudgifter. Vi ser frem til at kunne betjene vores medlemmer fuldt ud på niveau med tidligere i de nye rammer. Der har været stor aktivitet på det politiske plan i det forgangne år. De første konsekvenser af reformen er begyndt at vise sig, og viser desværre, at de forudsigelser vi har haft til reformen fra LAFS side holder stik. Det er blevet sværere at få et fleksjob efter reformen er blevet gennemført, flere borgere oplever at blive visiterede til fleksjob pga. indskrænkningerne i adgangen til 1

2 førtidspension, vilkårene for de nye fleksjob har betydet forringelser i fleksjobbernes arbejdsmæssige og økonomiske vilkår. Mange af de nye initiativer, som skulle støtte den enkelte i form af udviklings- og ressourceforløb er kommet dårligt fra start og er stærkt forsinkede. Der er en begyndende forståelse for, at reformen indeholder en række problemer- også i det politiske system- selv om man der forsøger at trække tiden ud, før man tager stilling til, hvad der eventuelt bør ændres. Vi deltager fra LAFS side løbende i denne debat for at varetage medlemmernes interesser. Vi skal opfordre vores medlemmer til løbende at holde sig orienteret via LAFS hjemmeside og på LAFS Facebook, om hvad der foregår på området. LAFS har fået en ny hjemmeside, der er mere overskuelig, den skulle gerne blive endnu mere tilgængelig og informativ, indenfor den kommende periode, til gavn og glæde for vores medlemmer. Reformen står i skærende kontrast til de påståede målsætninger, om at fjerne barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, for mennesker med funktionsnedsættelser. Målsætningen om at reformen skal medvirke til at få flere ind på arbejdsmarkedet, vil efter LAFS mening ikke blive opfyldt. Siden reformudspillets fremsættelse i februar 2012 er der fremkommet en lind strøm af advarsler om, at reformen vil have store negative konsekvenser for borgerne. Situationen kan på mange måder opfattes sådan, at en velfærdsstat og dele af et velfærdssystem, som er opbygget over mange årtier, nu er ved at lide skibbrud. Mange små redningsbåde er sat i vandet for at hjælpe, men redningsbådene er for få og for små. Der er kun plads til få i de hjælpebåde og pakker, som er i gangsat. Der var fx kun plads til 349 i redningsbåden, som blev kaldt akutjob, og som blev sat i søen for at redde folk, som risikerede at falde ud af dagpengesystemet. At ikke flere kunne komme om bord har betydet, at over personer i 2013 er faldet over bord ift. dagpengesystemet. I forhold til den gennemførte reform af fleksjob- og førtidspension, er der kun blevet etableret ca ressourceforløb, imod det forventede behov på Dagpengeområdet. At næsten danskere har måttet vinke farvel til deres dagpenge i 2013 kommenterer Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn på følgende måde: Og det store fejlskøn er langt fra godt nok. Det er dybt ulykkeligt. Vi har forsøgt at bruge så mange penge som muligt på at skaffe arbejdspladser, og vi ændrer hele beskæftigelsesindsatsen, siger han til Newspaq. De nye tal stammer fra brancheorganisationen for arbejdsløshedskasser, AK-Samvirke. Her forklarer direktør Verner Sand Kirk det høje tal med "en giftig cocktail" bestående af en halvering af dagpengeperioden, fordoblingen af genoptjeningskravet og en meget hård indfasning af dagpengereformen. Og de lediges mareridt er ikke slut. Desværre kan vi se i vores nye prognoser, at omkring vil miste dagpengene i år. Så det er den nye virkelighed for ledige, siger Verner Sand Kirk i en kommentar. Regeringen har uden held forsøgt sig med akutpakke, akutjob og en styrket indsats i a-kasser og jobcentre. Da dagpengereformen blev vedtaget, var politikernes skøn, at personer ville falde ud - altså 10 gange færre end det reelle tal. 2

3 Kun ressourceforløb er blevet oprettet. Tallene taler deres tydelige sprog. Beskæftigelsesministeriets officielle vurdering var, at kommunerne ville kunne lave i alt ressourceforløb i Imidlertid blev det i realiteten kun til ressourceforløb, viser tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det er ikke godt nok, det her. Der er folk, der sidder fast, fordi de ikke får en rette hjælp, siger Ellen Lykkegaard, socialpolitisk ansvarlig i fagforbundet 3F. Hos fagforbundet FOA har socialpolitisk konsulent, Malene Haarder, kendskab til adskillige sager om syge medlemmer, der ikke får tilkendt et ressourceforløb: Tankerne i førtidspensionsreformen lød som udgangspunkt gode. Men problemet er, at loven bliver tolket så stramt, at folk hverken får førtidspension eller ressourceforløb. Så ender de på kontanthjælp, hvis de overhovedet får det, siger Malene Haarder med henvisning til, at der med kontanthjælpsreformen er indført gensidig forsørgerpligt for kærestepar, der bor sammen. Hvis man kommer på et ressourceforløb, er ydelsen på niveau med kontanthjælp, men den er uafhængig af evt. samlevers indkomst og formue, så den er fredet fra reglerne om gensidig forsørgerpligt. Fra flere sider peges der på, at kriteriet for at få et ressourceforløb er for smalt. Det står i lovgivningen, at alt skal være afprøvet inden for den almindelige beskæftigelseslovgivning, og det er ofte kommunernes argument for at afvise et ressourceforløb siger Majbritt Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening: Der er ingen begrænsninger på, hvor mange virksomhedspraktikker og arbejdsprøvninger kommunen kan sætte i gang, så det kan man bare blive ved med at gentage i det uendelige, siger Majbritt Berlau. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) er ikke tilfreds med det antal ressourceforløb, som kommunerne har gennemført: Der bliver oprettet for få ressourceforløb. Det er et problem. For det kan meget vel betyde, at nogle mennesker ikke får den hjælp, de skal have, og at vi derfor ikke realiserer målet om at få flere mennesker ind på arbejdsmarkedet. Jeg vil nu præcisere over for kommunerne, at målgruppen skal tænkes bredt. Og jeg vil skrive til de kommuner, der kun har oprettet få ressourceforløb, og bede om en skriftlig redegørelse, siger ministeren. Kontanthjælpsreformen. En del af de personer der har været på langvarig kontanthjælp, har andre problemer end ledighed, herunder bl.a. sygdom, misbrug m.m., og ofte oplever borgerne, at det sociale system, ikke har formået at give dem en tilstrækkelig hjælp. Mange har i årevis ventet på en udredning, mange er vurderet for syge til at arbejde, men for raske til at blive visiteret til fleksjob eller tilkendt førtidspension. De personer har i mange år være helt glemt i systemet. En del af de borgere burde have været indstillet til et ressourceforløb men som nævnt tidligere, er der kun gennemført ud af de forventede ressourceforløb siden ordningen trådte i kraft 1. januar Reformen af sygedagpengesystemet. I forbindelse med den nye reform af sygedagpengesystemet, fremhæver regeringen igen hensynet til det enkelte menneske, og hjælpen til at fastholde personer i beskæftigelse, som det egentlige motiv for reformen. Der er mange paralleller til diskussionen af reformen af fleksjob- og førtidspension, hvor argumentationen var den samme; Vi må ikke opgive mennesker til en passiv forsørgelse. Realiteterne er imidlertid, at man i forbindelse med reformen af førtidspensionen, reelt afskaffede muligheden for 3

4 at få bevilget en førtidspension for personer under 40 år. Det blev i stedet foreslået, at man skulle igennem et ressourceudviklingsforløb for at understøtte muligheden for tilbagevenden til arbejds- markedet eller lignende. Realiteten et år efter viser imidlertid, at kun meget få personer ved årets udgang er kommet i gang med dette alternativ til en førtidspension. En tilsvarende situation kan man risikere at havne i, i forbindelse med planerne om de nu fremskyndede jobafklaringsforløb, som skal iværksættes efter 5 mdr. på sygedagpenge. Når beskæftigelsesministeren vælger at kalde forliget en ophævelse af varighedsbegrænsningen, er der tale om en tilsnigelse. Varighedsbegrænsningen på sygedagpenge bliver i virkeligheden nedsat fra 12 mdr. til 5 mdr., hvorefter man overgår på en ny og langt lavere ydelse, ca kr. om måneden, (sygekontanthjælp), som ganske rigtigt ikke er underlagt en varighedsbegrænsning, og efter forlaget bliver gjort uafhængig af ægtefælles eller samlevers indkomst og formue. Så langt så godt. Men at kalde reformen en ophævelse af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge er lidt af en tilsnigelse. Man kan frygte, at reformen på sygedagpengeområdet, på mange måder kommer til at modsvare erfaringerne med reformen af fleksjob- og førtidspension, som primært er en besparelse, der fjerner muligheden for ordninger (førtidspension) uden reelt at sætte noget andet i stedet. Reformen på sygedagpengeområdet, kalkulerer da også med at give samfundet en stor besparelse. Førtidspension. Den nye lovgivning betyder stærkt forringede vilkår og muligheder for nuværende og kommende mennesker med en varigt nedsat arbejdsevne. Det er nu blevet yderst vanskeligt at få tilkendt en førtidspension - både for unge under 40 år, men også for de, der er ældre. En førtidspension kan fremover ikke tilkendes, før personen har været igennem et eller flere ressourceforløb. Dog kan en førtidspension undtagelsesvis tilkendes, hvor det, som følge af svær sygdom eller på grund af betydelige funktionsnedsættelser, er "åbenbart formålsløst" at forsøge at udvikle arbejdsevnen i et ressourceforløb. Kan man arbejde 2 timer om ugen, skal man ikke længere have tilkendt en førtidspension. I forbindelse med reformen af fleksjob- og førtidspension indgår en række nye krav og betingelser, fx at arbejdsevnen skal være varigt nedsat og begrænset. I forhold til dette meget centrale begreb, arbejdsevnen, mangler der imidlertid konkrete og kvalificerede bud på, hvordan det overhovedet kan måles, at en borgers arbejdsevne er blevet udviklet eller ikke er blevet udviklet over en given periode. Måleinstrumenter og redskaber burde have været til jobcentrenes disposition og anvendelse allerede, da reformen blev implementeret for godt et år siden. Med fleksjobreformen, er der blevet lagt et meget betydeligt ansvar over på den enkelte jobcentermedarbejder. Der er åbnet op for et betydeligt fortolkningsspillerum i sagsbehandlingen. I værste fald kan det have alvorlige konsekvenser for den enkelte borgers retssikkerhed. Det er afgørende vigtigt, at der fremadrettet udvikles målemetoder og redskaber til brug for vurdering af bl.a. udviklingen i arbejdsevnen. Dette skylder vi ikke kun de berørte borgere, men også de medarbejdere i landets jobcentre, som skal foretage vurderingerne. Det bør tydeligt fremgå, at der i videst muligt omfang skal ses på beskæftigelsesmuligheder i overensstemmelse med den enkeltes kompetencer og faktiske arbejdsevne, da dette er centralt i forhold til at sikre et holdbart match til gavn for såvel fleksjobber som arbejdsgiver og dermed at undgå misbrug af ordningen. 4

5 Efterhånden som de tilsigtede og utilsigtede konsekvenser af ændringerne, af de mange reformer viser sig, er retningen desværre entydig, nemlig en afvikling af dele af velfærdsstaten, en øget utryghed i samfundet og en marginalisering af store dele af befolkningen. Fastholdelsesfleksjob, krav om 12 måneders forudgående ansættelse på særlige vilkår. Det forekommer usandsynligt at tro, at de sociale kapitler vil blive anvendt som en effektiv løftestang, der virkelig kan have en afgørende effekt i forhold til at øge arbejdsmarkedets rummelighed. Det er fx sigende, at der er langt flere arbejdsløse fleksjobbere, end der formentlig sammenlagt er personer på virksomhederne, som i dag er ansat via de sociale kapitler. Det vil i praksis betyde, at en fleksjobber, vil være permanent afskåret fra at arbejde på den arbejdsplads, hvor vedkommende arbejdede forud for fleksjobvisitationen, såfremt at kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter overenskomstens sociale kapitler, eller på særlige vilkår ikke kan opfyldes. Det er i forvejen en stor udfordring, at skabe fleksjob til de mange ledige fleksjobvisiterede, og der er på ingen måde behov for, at lovgivningen opstiller yderligere barrierer. Indførelse af en 12-måneders periode for etablering af fastholdelsesfleksjob, er dybt uhensigtsmæssig, idet man ved at indføre denne bestemmelse, har lagt en unødvendig barriere ind i lovgivningen. Erfaringer og undersøgeler viser, at det er de personlige forhold og relationer, der er afgørende for oprettelsen af fleksjob. Virksomhederne er langt mere tilbøjelige til at ansætte personer, som de kender, frem for personer, der kommer udefra. Ca.40 % af alle de fleksjob, der blev oprettet inden reformens indførelse, var det, der i denne vejledning betegnes som fastholdelsesfleksjobs. Man kan frygte, at indførelse af 12 måneders reglen har fatale konsekvenser for mange, som potentielt og uden denne regel, ville kunne blive fastholdt på deres hidtidige arbejdsplads, men på grund af 12 måneders perioden, ikke længere bliver det. Vi skal opfordre til, at 12-måneders perioden fjernes fra lovgivningen. En bestemmelse, der i øvrigt også medfører diskrimination af de virksomheder, som har haft den pågældende ansat, inden behovet for fleksjob er opstået. Midlertidige fleksjob, opfølgning i fleksjob som bliver etableret. 2½ år er generelt alt for lang tid, at vente med at følge op på et nyetableret fleksjob. Undersøgelser viser, at mange fleksjobs ophører efter kortere perioder, hvorfor det er nødvendigt med en langt tættere opfølgning, hvor det bl.a. for jobcentret er muligt at gå i dialog med hhv. arbejdstager og arbejdsgiver om fx tilpasning af arbejdsforholdene. Tilpasninger, som kan vise sig at være afgørende for, at fleksjobbet ikke bliver afbrudt. Effektivitet i arbejdet Minifleksjob. I forbindelse med fastsættelse af den enkeltes effektivitet har vi fra LAFS side foreslået, at der fastsættes et interval bestående af den enkeltes minimums- og maksimumsniveau, der skal udgøre et spænd for den enkeltes effektivitet, som fleksjobbet skal bevilges inden for. Dette vil bl.a. kunne forhindre, at en arbejdstager ved indgåelse af aftale om fleksjob, kan presses af en arbejdsgiver til at indgå en aftale, der ligger under niveau for, hvad den pågældende kan præstere. Med de nye fleksjobregler er der er en begrundet risiko for, at dette kan og vil finde sted uden et sådan interval. I forhold til fleksjobs på få timer, de såkaldt minifleksjobs, vil vi ikke undlade at gøre opmærksom på den uheldige praksis, der finder sted, hvor de relativt stærke fleksjobbere bliver ansat i flere minifleksjobs ad gangen. Jobs, som egentlig er tiltænkt personer, der kun kan arbejde meget begrænset. 5

6 Mindre timer og effektive timer? En anden problemstilling som er LAFS er blevet bekendt med, indenfor de seneste måneder, er at en del jobcentre er begyndt at tilbyde fleksjobbere der fx er visiteret til 15 timer om ugen til arbejdsgiverne til en effektiv arbejdstid på 8 timer, eller en person der har været i praktik på 18 timer om ugen og har været effektiv i alle 18 timer, når der så efterfølgende er enighed om at der skal etableres et fleksjob, får arbejdstageren at vide at arbejdsgiveren kun har råd til at betale for 9-11 timer, og at det vil blive betragtet som selvforskyldt ledighed hvis man ikke takker ja til jobbet. Det er efter LAFS opfattelse, klart i strid med lovens intentioner, og konsekvensen kan være, at der ikke som forventet med reformen, skabes fleksjobs til de borgere, som kun har en yderst begrænset arbejdsevne, men at fleksjobbene på få timer, risikerer at gå til de fleksjobbere som er visiteret til flere end 10 timer, og de personer med mindst arbejdsevne, således stadig vil være nederst i køen af ledige fleksjobbere. Løn og arbejdsvilkår på overenskomstdækkede områder. Af vejledningen fremgår muligheden for at inddrage de faglige organisationer bl.a. i relation til fastsættelsen af løn og arbejdsvilkår. Vejledningen giver anledning til at spørge ind til, hvordan man har tænkt sig at sikre, at der ikke opstår et A og B hold på området bestemt af, om en given virksomhed er dækket af en kollektiv overenskomst eller ej? Sagen er den, at man som fleksjobber på en virksomhed uden overenskomst står meget svagt uden denne beskyttelse. På samme måde som aflønning på niveau med hhv. mindsteløn og en gennemsnitlig løn fremgår af vejledningsteksten, mener vi, at det også bør understreges, at intet er til hinder for, at en fleksjobbere aflønnes med en relativ høj løn, der ligger over gennemsnittet. Nogle fleksjobbere leverer rent faktisk en arbejdsindsats, der er fuldt på højde med eller højere end en gennemsnitlig arbejdsindsats, mens deres handicap resulterer i, at de kun er i stand til det i et begrænset antal timer, hvilket jo er en del af begrundelsen for, at de overhovedet har fået tilkendt et fleksjob. Kravet om CV på Jobnet. Det er vigtigt at understrege overfor jobcentrene, at både IT-løsninger og lokaler skal være tilgængelige og tilpasset de individuelle støtte- og kompensationsbehov hos personer med alle typer af handicap, da dette er afgørende forudsætninger for at leve op til lovgivningen på dette område. Af vejledningen bør fremgå, at dette også kan omfatte særlig hjælp til udarbejdelse af CV, når en person pga. en funktionsnedsættelse, herunder læse/stavevanskeligheder eller dysleksi, har vanskeligt herved, samt fx særligt tilrettelagte jobsøgningskurser for fleksjobvisiterede, som tager højde for de særlige udfordringer, der eksisterer i forhold til at søge fleksjob ift. ordinære job. Personer med handicap har i større omfang end personer uden handicap læse/stavevanskeligheder, hvilket giver særlige udfordringer ift. at overholde kravet om, at CV et skal være tilgængeligt på efter tre uger. 6

7 Hvordan retfærdiggør regeringen at handicap-kompensationsprincippet tilsidesættes i spørgsmålet om fleksjobreformen? Kompensationsprincippet indebærer, at samfundet tilbyder mennesker, som har en funktionsnedsættelse, en række ydelser og hjælpeforanstaltninger med det formål at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af den nedsatte funktion mest muligt. Kompensationen skal - så langt som det overhovedet er muligt - forhindre og forebygge de situationer, som begrænser udfoldelsesmuligheder for personer med en funktionsnedsættelse. Hovedbestyrelsens arbejde. Vi må desværre konstatere, at der i det forgangne år har været et stort frafald blandt hovedbestyrelsens medlemmer af forskellige ulykkelige årsager. Det har betydet, at de mange opgaver og udfordringer, vi har stået overfor kun har kunnet fordeles på få hænder. På grund den trængte økonomiske situation, er der i andet halvdel af 2013 kun blevet afholdt få hovedbestyrelsesmøde. Den aktuelle hovedbestyrelse består i dag af Claus, Leif, Merete og undertegnede. Det er den nuværende hovedbestyrelses håb, at vi efterfølgende kan tilslutte os bestyrelsens forslag om en indskrænkning (slankning) af hovedbestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer. Vi tror, at det vil lette arbejdet og koordineringen i hovedbestyrelsen, hvis det - som vi foreslår fra hovedbestyrelses side- bliver kombineret med en aktiv men mindre hovedbestyrelse, hvor alle har nogle præcist definerede opgaver og ansvarsområder. Vi vil i løbet af de kommende måneder i den nyvalgte hovedbestyrelse, prioritere og afsætte tid til grundige drøftelser af det fremtidige arbejde i LAFS: Vores indsatsområder, organisering af arbejdet i hovedbestyrelsen, det daglige samarbejde med vores velfungerende sekretariat, samarbejdet med vores dygtige frivillige i organisationen. Jeg ser frem til, at dette arbejde vil gøre LAFS endnu bedre i fremtiden. Jeg vil gerne benytte anledningen til at takke alle, der i det forløbne år, har bidraget aktivt til udviklingen og fastholdelsen af LAFS som en væsentlig interesseorganisation på det social- og arbejdsmarkedspolitiske område. En stor tak til vores frivillige bisiddere, som har udført et vigtigt arbejde i en svær situation på hele det sociale område. Hans Dankert Formand 7

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig med

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt T A L E Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 20.

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen.

Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen. Baggrundspapir 1 - til forslag til forbedring af reformen førtidspensions- og fleksjobreformen. Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF Ny kurs i beskæftigelsespolitikken Bente Sorgenfrey Formand, FTF Beskæftigelsespolitiske udfordringer Mangelfuld kontakt til virksomhederne på det regionale arbejdsmarked. Aktiveringstilbud virker ikke

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Et stærkt jobcenter Også for de svageste. Oplæg i Mariagerfjord Kommune. Marts 2012

Et stærkt jobcenter Også for de svageste. Oplæg i Mariagerfjord Kommune. Marts 2012 Et stærkt jobcenter Også for de svageste Oplæg i Mariagerfjord Kommune Marts 2012 Afsæt Mere end 15 års erfaring med arbejdsmarkedsområdet Tror på at alle, i det lange løb, har bedst af og grundlæggende

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

Mette Laurberg konsulent i Dansk Socialrådgiverforening

Mette Laurberg konsulent i Dansk Socialrådgiverforening Mette Laurberg konsulent i Dansk Socialrådgiverforening De overordnede politiske mål med reformerne Alle skal have en chance Ingen skal parkeres (især ikke de unge) Unge skal have uddannelse Dem, som kan,

Læs mere

Høringssvar på vejledning om fleksjob

Høringssvar på vejledning om fleksjob Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Høringssvar på vejledning om fleksjob Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har bedt DA om at afgive høringssvar på vejledningen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen.

Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende spørgsmål til forvaltningen om fleksjobordningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen 18-07-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Kære John Andersen Tak for din henvendelse af den 14. maj 2017, hvor du har stillet opfølgende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

N O T A T. Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016

N O T A T. Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016 N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016 22. december 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale mål: Flest

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS

TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS TEMADRØFTELSE OM FASTHOLDELSESFLEKSJOB - ANSÆTTELSE I FLEKSJOB PÅ EGEN ARBEJDSPLADS FASTHOLDELSESFLEKSJOB HVAD ER ET FASTHOLDELSESFLEKSJOB? Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob på borgerens hidtidige

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. december 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej. Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland

Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej. Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland December 2011 Afsæt Mere end 15 års erfaring med arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status februar 217 31. maj 217 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished?

Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished? En artikel fra KRITISK DEBAT Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished? Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 14. december 2010 VK's reformforslag og begrundelser

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr Handicaprådet Randers Kommune LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th. 8920 Randers NV Tlf.nr.29 29 05 93 bentluno@mail.tele.dk www.randers.lev.dk 9.3.2017 Tilkendelse af førtidspension til udviklingshæmmede

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status marts 217 Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv Adgangen

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere