* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # ""

Transkript

1 * C?5?D E )" $$.66" "66DDD6$6?5?D ( 4D'4F'45! " "# $" $"# "" $ " "# $ " # $ $ $" # " " $"$$ $$ % &" $ $ $ $# # $$ $ # " " $ % $$ "! $# ""# # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # " % (,- -# $ # "# $ " "" % $$ $ " " $ $# $ " % ". " $$ "" # " $ % " $ "# # %/ # 0 1"# " $ $ $$ $ " $! $ "# " $$ # $ "# $$ " $ $ " % " " " % $$ "# " $ % " $ 2 " "$" $ " "$ " $ "$ " " $# "" " % " " $ " $# 3 45 ) 45 - $ " "" $ $$# $ " % $ "$" # " # " " $$$ $ ( " $ $", $ ""# " $ " "..66 B! " "

2 # &&!66" &6223 / 3.5.!" # $ %&' % " ( &!% " (!' $ % $ " )$! *! +! " " " &&!$ % $, ( -$---&&---,--.--,"

3 Budgetramme for projektet: Dette budget er udarbejdet med r!dgivning fra Erik Lund N"rgaard fra Musiconsekretariatet og Marie Lundberg Hansen fra Renovations Konsulenterne. Begge har stor erfaring med modulbyggeri p! Musicon. Vi har valgt at s"ge kr. i Roskilde Kommunes Kultur og fritidsfacilitets pulje til realisering af projketet, dermed skal pengene g! til opf"rsle sf sleve bygningen. Her er de midler, vi har modtaget, markeret med gr"nt Finansieringsbudget: 9

4 Hal 12 - Koblingen Indgangsparti og samlingspunkt En indgangsportal og et levende mødested for skatere, forældre og forbipasserende. Illustration: SLA Hvad er Koblingen Koblingen er drømmen om et unikt samlingspunkt på Musicon i Roskilde: en ny indgangsportal for Hal 12s brugere og et naturligt mødested for mange mennesker fra de nærliggende ungdomsuddannelser og boligområder. Koblingen skal rumme en café, kontorlokaler samt toiletter. Bygningen kobler fysiske rum, men også meget forskellige mennesker: Børn, voksne, studerende, bedsteforældre - og unge, som befinder sig i udkanten af samfundet, socialt såvel som uddannelsesmæssigt. Hal 12 er et projekt der primært er drevet af unge frivillige. Hal 12 rummer en indendørs skatehal, en cafe og et koncertrum. Projektet startede op i 2006 og har årligt på godt besøgende. Koblingen forbinder Hal 12 med Rabalderstræde via en plads, som er under anlæggelse i disse måneder. Pladsen og Koblingen forbinder Hal 12 med Rabalderparken, Roskildes nye ekstremt populære park, der rummer skatebaner og rekreative områder. Hal 12 har været med til at udvikle parken, og en stor del af parkens brugere er også brugere af Hal 12. Dertil kommer de mange forældre og venner, der bruger Rabalderparken rekreativt: De mangler 1

5 servicefaciliteter, som vi kan tilbyde i Koblingen, eksempelvis café, toiletter, læ for vind og vejr samt trådløst internet. Koblingen skal altså skabe et samlingspunkt, hvor alle der færdes på Musicon kan mødes. Med sin centrale beliggenhed lige ud til hovedgaden Rabalderstræde, kan Koblingen være det naturlige møde- og samlingspunkt på Musicon. Koblingen skal bygges af mobile enheder som modulbyggeri. Dermed kan det let tilpasse sig den fremtidige udvikling af Musicon. Musicon er en ny kreativ bydel i Roskilde, som er under en konstant udvikling. Konkret skal Koblingen være på ca. 150 m2 og rumme en cafe, toiletter og kontorlokaler. Synligheden er vigtig for Koblingen, da vi ønsker at synliggøre det liv Hal 12 rummer via Koblingen. Dette er nødvendigt, da den nuværende Hal 12 ikke har vinduer og indgangen kan være svær at finde. For at bryde miljøets lidt indadvendte omdømme skal Koblingen være åben og indbydende for alle forbipasserende. Det vil vi opnå med den synlige placering, store vinduespartier og en oplyst facade. Illustration SLA Hvorfor er Koblingen vigtig for Hal 12 og Musicon Hal 12 har lige siden starten for 8 år siden været baseret på frivilligt arbejde. Via kærlighed til skating, musik og ungdomskultur har frivillige lykkedes med at skabe et fællesskab, et godt samvær og stærke sociale bånd, som omfatter langt flere mennesker end de frivillige, der løfter projektet. Men stærke sociale bånd har også brug for nogle imødekommende rammer. De nuværende cafélokaler i den gamle betonhal er umulige at varme op til en behagelig temperatur, og derved er det langt fra alle, der føler sig tilpas i rammerne. Om vinteren er det en forudsætning, at gæsterne skater og rører sig for at kunne holde varmen. Derved 2

6 appellerer rammerne til en begrænset brugerskare. Vi mener, at det vil gavne Hal 12 og skatekulturen, hvis andre typer gæster brugte hallen, også om vinteren. Det er ikke nok at tilbyde unge musik- og kultur-interesserede et værested om sommeren. Skal de have reel glæde af miljøet - og skal Hal 12 have glæde af de andre brugere - er det nødvendigt, at miljøet er tilgængeligt året rundt. Vi har brug for en naturlig forskellighed i de frivillige, der giver projektet liv. Koblingen er den bæredygtige ramme for at Hal 12 kan vokse og udvikle sig og skabe bånd på tværs af sociale lag i samfundet. Koblingen vil ikke kun gavne Hal 12 men også hele det omkringliggende område, og Hal 12 kan i endnu højere grad end i dag blive en katalysator for et farverigt ungdomsliv i Roskilde. I byudviklingen på Musicon bliver hovedgaden Rabalderstrædee omlagt, og der bliver etableret tre pladser gennem vejforløbet. Disse pladser skal sikre liv og ophold langs hovedgaden og gør det muligt at afholde mindre, spontane events. En af pladserne bliver opført lige ved Hal 12, hvor vi ønsker at placere Koblingen. Derfor har SLA Architects, som tegner pladsen, indtegnet Koblingen i deres projekt, som det også kan ses på de illustrationer der kan ses ovenfor. Denne sammenhæng er en mulighed for at skabe et unikt samlet område, som kan appellere til liv både indenfor og udenfor Koblingen. Efter et samarbejde med rådgivningsfirmaet Manto har vi defineret nogle værdisæt for projektet. Værdisættene er baseret på Mantos KØS -model, Modellen beskriver værdisættene for Koblingen i forhold til de Kulturelle, Økonomiske og Sociale værdier for projektet. 3

7 Den skaber Kulturelle værdier : Hal 12 projektet rummer en lang række undergrupper af unge, der gerne vil lave kulturelle arrangementer. Det kan være små koncerter, speeddating, DJ session, Biograf Workshops, kunstudstillinger og debatmøder. Hal 12 har gennem tiden rummet mange forskellige arrangementer. Vi gør en indsats for at samle unge i aktivitetsgrupper, hvor de skal arbejde sammen på tværs af uddannelsesstederne, så vi derved hjælpe med at nedbryde de skel, der er mellem forskellige grupper i samfundet og de unge bliver bevidste om hinandens ressourcer og kvaliteter. De unge skal også selv planlægge og afvikle aktiviteterne. Da Hal 12 er en gammel uisoleret beton fabrik, har vi på nuværende tidspunkt store udgifter til opvarmning. Derfor er de unge undergrupper nødsaget til at søge støtte til at afvikle sådanne arrangementer. Grupperne skal selv være økonomiske ansvarlige og selv finde midler til at opnå et realistisk budget. Med Koblingens billigere driftsøkonomi kunne disse undergrupper langt bedre og lettere lave et udvalg af arrangementer. Med bedre driftsøkonomi kunne vi åbne lokalerne op for arrangementer, der ikke genererer overskud. Derved kan der fokuseres mere på at skabe nogle gode arrangementer, der vil favne bredere. Fredagscafe i Hal 12. To ungdomsbands fortolker hinandens sange ved en samlet koncert. 4

8 Den skaber Økonomisk værdi: Med Koblingen opnår vi en besparelse af driften på ca kr. årligt, eller ca. 15% af vores samlede års buget. Det opnås primært ved at vi sparer på strøm og diesel til opvarmning af de nuværende lokaler. Ved at etablere vores egne kontorlokaler sparer vi desuden leje af de nuværende kontorer, en udgift på omkring kr. årligt. Med Koblingen forhøjes også Hal 12s lokalekapacitet. Der vil nu være en en ekstra cafe og indgangsparti til Hal 12. Dermed vil det være muligt at lave selvstændige arrangementer i de nuværende cafelokaler, samtidig med at der er normalt åbent i skatehallen. Det muliggør, at vi kan rumme langt flere arrangementer, da huset så kan udnyttes langt bedre. Denne øgede aktivitet kan forøge Hal 12s omsætning og dermed gavne vores samlede økonomi. Hal 12 forventer, at efterspørgslen på forsamlingslokaler stiger i takt med at bydelen udvikler sig og flere af den nuværende frie haller bliver inddraget til andre projekter. Endelig drømmer vi om, at Koblingen kan danne grobund for en skateshop og/eller erhvervslokaler til udlejning til skate-relaterede virksomheder. Dette er dog ikke en del af det nuværende projekt, men området rummer rigeligt plads til det. Den skaber Sociale værdier: Med Koblingen får Hal 12 et isoleret lokale, hvor folk kan føle sig tilpas med at være hele året. En temperatur omkring 0-10 grader i vinterhalvåret begrænser glæden ved at komme i Hal 12. Med Koblingen skaber vi nogle gode forudsætninger for at folk vil slå sig ned og komme forbi tilfældigt. Dette kan øge antallet af brugere, der normalt ikke bruger bygningen. Vii kan derved skabe samvær på tværs af brugergrupper på Musicon. En af de helt store styrker ved Hal 12 er, at vi gennem mange år har opbygget en fast brugerskare og derfor ved vi, at der altid vil være folk i cafeen. Derved styrker vi kraftigt et eksisterende miljø, som har vist sig bæredygtygt. 5

9 Billede: Afviklingsholdsmøde for de frivillige en kold dag i december Afviklerne passer caféen på alle ugens seks åbningsdage. Det vil også være muligt at holde møder uden at man skal sidde og klapre tænder. Vi har nogle meget dedikerede frivillige, der insisterer på at vi holder møde i hallen, selvom der ikke er varmet op. Men i længden er det ikke rimeligt at udsætte frivillige for sådan nogle rammer, hverken når vi skal holde møder eller når de passer deres frivillige vagter i hallen. Der er mange forskellige grupper af frivillige, der spænder fra alderen 14 til 45 år. Da skate kulturen ikke har nogen aldersgrænse, er det naturligt for de frivillige at arbejde sammen på trods af de store aldersforskelle. Derved kan de lære hinanden om livet og de udfordringer, de står overfor i deres privatliv. En del af hallens brugere og frivillige er udfordret på områder som job, uddannelse og bolig, og hallen er et fristed, hvor disse personer kan blive anerkendt på andre måder og for andre kompetencer end i resten af samfundet. Der er en meget åben kultur blandt de frivillige, og det er ikke unormalt, at det fører til ret personlige samtaler med andre frivillige fra projektet. Denne åbenhed giver frivilliggruppen sin styrke. Hallens frivillige består af mange forskellige brugergrupper, både skatere og ikke skatere. Indenfor skatergruppen er der både løbehjul, skateboard, Bmxere og rulleskøjtekørere, og alle brugergrupper hører hjemme i hallen. Denne tradition for åbenhed og bredde i skatekulturen går helt tilbare til den første skateforening i Roskilde, der blev dannet i Når sammensætningen af frivilliggruppen matcher brugergruppen, tackler og løser vi løbende konflikter mellem brugergrupperne. Da det blev populært for børn at køre på trickløbehjul, inviterede dem ind i stedet for at udelukke dem. De er nu også en del af frivilliggruppen og da de er under 18 år, hjælper de til som junior-afviklere. Derved hjælper de unge de voksne 6

10 afviklere, når der er travlt i hallen, og derved bliver de en lige så stor del af projektet som de voksne. De vil også kunne blive en stærk ressource, når de bliver ældre og kan tage større ansvar. I det daglige oplever vi en naturlig sammenhæng mellem Hal 12 og Rabalderparken. Vi oplever mange brugere pendler mellem hallen og Rabalderparken. Det virker til, at brugerne føler, de to hænger sammen. Mange forældre lader også deres børn tage alene i Hal 12 og Rabalderparken. De føler, det er et trygt miljø at sende deres børn hen til, da de ved, at der er nogle voksne i nærheden, der kan hjælpe, hvis der skulle ske en ulykke eller der skulle opstå konflikter. Ved at opføre Koblingen etableres der en indgang til Hal 12, der er synlig fra Rabalderparken. Det vil skabe en større tryghed for brugerne og deres forældre. Dermed er der mulighed for at endnu flere kan komme ud og bruge rammerne. Ska koncert i december 2014 i Hal 12s event lokal Hvordan sikrer vi at Cafeen passer til Hal 12: Har 12 har en lang tradition for at skabe og udvikle rammerne i bygningen selv. Især i de første år af projektet blev ramper og lokaler ombygget af de frivillige gennem et utal af arbejdsdage. I nogle perioder havde vi tre arbejdsdage om ugen. Det skræmte ikke de frivillige væk, tværtimod, de fleste af de kernefrivillige, der var med til at starte Hal 12, er stadig med i dag. Flere af de frivillige har igennem tiden taget uddannelser der har kunne gavne projektet igennem dets udvikling. Både som håndværkere, ingeniørere og 7

11 planlæggere. I Hal 12 arbejder vi med en naturlig udvikling, så de mennesker der giver projektet liv kan følge med. Vi har ikke så mange arbejdsdage nu som tidligere, men de frivillige yder stadig en stor indsats i vedligeholdelsen og udviklingen af Hal 12. Det er ikke første gang Hal 12 bygger cafe, rent faktisk er det fjerde gang. Cafeen har skiftet markant udseende hver gang og har ligget tre forskellige steder i Hal 12 bygningen. Dermed har vi gjort mange erfaringer i hvordan cafeen kan fungere igennem tiden. Har har vi tidligere forholdt os til indgang i forholde til parkerings og synlighed. Vi har også forholdt os til hvordan placeringen skulle fungere i forhold til drift og flow af mennesker. Den 3 udgave af cafeen har virket rigtig godt. og den vil vi på mange måde tage udgangspunkt i i forhold til størrelse og indretning. Målet er at lave en cafe der på alle måder er mere bæredygtig end den nuværende, både i form af rengøring møblering, samt funktionalitet og diversitet. Cafeen skal også være isoleret og overholde byggereglementet for lavenergibyggeri. For at sikre at vi for alt dette med er vi nu ved ved at udarbejde en detaljeret funktionsbeskrivelse, som skal være udgangspunkt for en inddragelsesproces af bruger og frivillige. Ved at gennemgå alle funktioner med dem der skal arbejde og drive cafeen sikre vi os at alle funktioner og problematikker bliver gennemarbejdet. Når denne proces er gennemgået så præsentere vi projeketet for nogle indretnings rådgivere, så vi kan få et professionelt syn på om den løsning vi er kommet frem til også holder, og om vi nu har husket at tage det hele med. og om det nu også er den bedste løsning. Når vi har fået eksperternes syn på projektet så. Efter opførelsen vil vi så køre en løbende proces med de frivillige, hvor vi følger op på om alt kører og fungere som det skal. Hvis det ikke er optimalt, vil der blive etableret en arbejdsgruppe der vil finde en løsning på problemet og rejse supplerende midler hvis det er nødvendigt Hvad koster Koblingen? Finansieringen af projektet er delt i to hovedområder. Projektudvikling og opførelse. De fondsmidler, vi har fået tildelt indtil nu fra Realdania, kan kun bruges til at opføre projektet. Men for at komme godt i gang mangle vi midler til projektudviklingen. De penge er nu blevet bevilget af Musicon, som har valgt at bruge noget af deres udviklingsbudget på Koblingen. Det gør, at vi har kr. at starte op for - og en projektleder, der kan sikre projektets proces og styring, så det kan komme godt i mål. Vi har midler til rådgivning om alt det byggetekniske. Da Koblingen skal hænge sammen med den eksisterende bygning og vi vil bygge det som lavenergibyggeri, så er der mange krav vi skal holde styr på. I udviklingsfasen er der også budgetteret med udgifter til et arkitektforslag om Koblingens design. Her arbejder vi meget med kreative løsninger på hvordan Hal 12s aktiviteter visuelt kan blive formidlet via Koblingen. Herunder ses en budgetrammerne for Koblingen, alle priser er inklusiv moms. 8

12 Budgetramme for projektet: Dette budget er udarbejdet med rådgivning fra Erik Lund Nørgaard fra Musiconsekretariatet og Marie Lundberg Hansen fra Renovations Konsulenterne. Begge har stor erfaring med modulbyggeri på Musicon. Vi har valgt at søge kr. i Roskilde Kommunes Kultur og fritidsfacilitets pulje til realisering af projketet, dermed skal pengene gå til opførsle sf sleve bygningen. Her er de midler, vi har modtaget, markeret med grønt Finansieringsbudget: 9

13 Fonde og proces Målet er at realisere Koblingen i Midlerne fra Realdania her en anvendelsesfrist inden for Alle midlerne skal findes i år og anvendes. Hvis vi ikke finde de resterende midler inden året er omme, frafalder midleren og vi vi skal starte helt forfra. Det vil tilmed være en økonomisk fordel for Hal 12, hvis vi får realiseret projektet inden næste vinter, da vi så skal drifte i de nye lokaler i vinteren 2015/16. Fonde vi søger: Følgende fonde agter vi at søge om støtte til Koblingen. Der vil blive søgt i det omfang det er nødvendigt for at kunne rejse alle midlerne til projektet. Hvis Enkelte af fondene ønsker at give hele beløbet er vi også interesseret i muligheden for sådan en løsning. Fondsliste: Ludvigsens Fond A.P. Møller Fonden Bikubenfonden Velux fonden Lokale og Anlægsfonden Himmelblå Nordea fonden Hal 12s organisation Hal 12 har en klassisk foreningsstruktur med en bestyrelse, der årligt bliver valgt af medlemmerne, ved den årlige generalforsamling. Hal 12s bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen består af en gruppe mennesker med forskellige kompetencer. Den nuværende sammensætning fungerer rigtig fint. Bestyrelsen i Hal 12: Formand: Christian Winther (Tømrer) Næstformand: Jakob Fälling (Journalist og forfatter) Bestyrelsesmedlem X: Christian Røssell (Tømrerlærling) Bestyrelsesmedlem Y: Tobias Valbjørn (Elektrikerlærling) Kasser: Jesper Irgens (Revisor) Subleater: Mark Strømberg (Jurist), Jonas Torsbjerg Thomsen Møller (Tømrer) 10

14 En daglig leder og en frivillig-ansvarlig er lønnet gennem driftsstøtte fra Roskilde Kommune. Begge stiller er deltidsstillinger. Daglig leder: Bo Ejstrup (er ved at afslutte sin kandidat i Kommunikation og Byplanlægning på RUC) Frivillig ansvarlig: Sofie Ekerdine Bestyrelsen har valgt at Hal 12s daglige leder også skal være projektleder på Koblingen. Hvad er Hal 12 og hvordan har det udviklet sig? Hal 12 var en succes, allerede inden den nuværende løbehjulsbølge skyllede ind over landet. Hal 12 modtog Roskilde Kommunes idrætspris i 2008 og kommunens kulturpris i Foreningen Hal 12 skate & event, som står bag, har enkle værdier: Vi vil have forskellige aldersgrupper og forskellige typer skatere til at mødes og trives sammen, når de dyrker deres sporter. Det betyder, at BMXere, løbehjulsløbere, rulleskøjteløbere og skateboardere bruger hallen side om side. Hallen har et rigt kulturliv, idet der holdes koncerter og DJ-events i et tilstødende event-rum. Hallen bidrager endvidere til et mangfoldigt kultur- og ungdomsliv i kommunen via deltagelse i Roskilde Festivals Skate City, deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper omkring Musicon, Darup Skatepark og Rabalderparken. Hal 12 afholder desuden events i samarbejde med andre aktører såsom Gimle og INSP. I august 2014 er Hal 12 medarrangør af 11

15 Roskilde Festivals nyskabende 'Streetcamp', hvor unge fra hele landet inviteres til at bo i området og skate i hallen. Hal 12s skateareal er åbent for offentligheden 30 timer om ugen, hvilket er en 25% forøgelse ifht Men potentialet ser ud til at vokse og vokse. Hallens brugere spænder fra urutinerede børn til nogle af landets bedste udøvere samt ældre skatere frivillige passer indgangsdøren og sælger sodavand i baren, ligesom et byggehold af frivillige reparerer på ramperne i hallen. Hal 12 modtager årligt besøg fra kommuner over hele landet, som ønsker inspiration til anvendelse af nedlagte fabrikker og haller. Også i skaterkredse er hallen kendt for at være veldrevet og attraktiv. Hal 12 er medlem af Danmarks Rulleskøjteunion, som er en del af DIF. Foreningen Hal 12 Skate & Event har i 2014 haft 266 medlemmer, Se hvordan medlemmernes alder er fordelt i diagrammet. Medlemstal for 2014 Aldersgruppe Mænd Kvinder 0-12 år år år år Samlet i køb Samlet 266 Hallens indtægter går til at dække et stort strømforbrug, underskud ifm. kulturevents samt reparationer af hal og skatefaciliteter. Hal 12 har igen i 2014 forøget sit besøgstal betydeligt, så det totale besøgstal har passeret Se besøgstal for de sidste 5 år på diagrammet. 12

16 Udover aktiviteterne i skatehallen havde har vi også huset en række kulturelle arrangementer. Det kunne være Rockkoncerter, Fredagscafeer, øvelokale koncerter og et debatmøde om ungdom demokrati. I alt blev det til 19 arrangementer i 2014, med et samlet besøgstal på 2450 gæster. Derved opnår vi et samlet besøgstal på 9800 for hele 2014 Roskilde Kommune og Roskilde Festival har igennem de sidste 10 år skabt en række attraktive udendørs faciliteter for skatere. Det har betydet, at mange i Roskilde og opland er begyndt at skate. De udendørs anlæg kan dog kun bruges i tørvejr og sommermånederne, hvorfor der er opstået et øget ønske om at træne under gode forhold indendørs. Hal 12 passer fint ind i denne overordnede udvikling af kommunens idrætsfaciliteter, idet vi fastholder brugerne i deres idrætsaktiviteter og sikrer deres fortsatte sportslige udvikling igennem den lange vinter. Skatesporten er også en meget social sport, og med gode vinterfaciliteter fastholder og styrker vi også de sociale bånd mellem brugerne. 13

17 Tidsplan: 14

Submission #93 Roskilde Kommune

Submission #93 Roskilde Kommune Submission #93 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/11310 Side 1 af 2 16-01-2017 Formandens navn Christian WInther Telefon 26172705 Email boejstrup@gmail.com Forening Hal 12 skate og

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Projektbeskrivelse Endagsfestival/Spray Paint The Walls

Projektbeskrivelse Endagsfestival/Spray Paint The Walls Titel Endagsfestival/Subkulturelt undergrunds-event på Rådhusgårdens Parkeringsplads. Lørdag d. 1. September 2012. Projektets baggrund Vi har tidligere med succes haft strandfest da vi gerne ville udnytte

Læs mere

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune Indsendelse #3487 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/98199/submission/3487 Side 1 af 2 09-04-2015 Hvad søger du til? Ny udefaciliteter og udemiljø til Gimle Beskrivelse Den gode idé Midt i Roskilde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Submission #92 Roskilde Kommune

Submission #92 Roskilde Kommune Submission #92 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/11309 Side 1 af 2 16-01-2017 Formandens navn Niels Østergaard Telefon 26744609 Email info@roskildebmx.dk Forening Roskilde BMX Foreningens

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling FOKUSOMRÅDER Ejerskab Tryghed mørke, kriminalitet, trafik/scootere Bæredygtighed/ miljøvenlighed Integration ikke kun ift danske værdier men også på tværs

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Nordre Fasanvej Kvarteret Et GRØNT, SPISELIGT og KLIMATILPASSET kvarter d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Vores kvarter skal være et mere grønt og spiseligt kvarter. Vi skal bruge regnvand og klimatilpasning

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

NOTAT: Undersøgelse af behovet for et kulturhus for unge

NOTAT: Undersøgelse af behovet for et kulturhus for unge Børn og Kultur Sagsnr. 211153 Brevid. 1467680 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk NOTAT: Undersøgelse af behovet for et kulturhus for unge 24. maj 2012 Baggrund Roskilde Kommune har med

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING _ 2016 BYGHERRE HJERTING IDRÆTSFORENING MF ARKITEKT KROGH ARKITEKTER BUDGET 13,4 MIO. KR. OPFØRELSE 2016-17 DET NYE KLUBHUS...ER EN FORTOLKNING

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post til Region

Læs mere

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Videomøllen modtog støtte tidligere på året, (Se ansøgning nedenfor)

Læs mere

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres.

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres. Samarbejde med foreningerne Få et mere åbent center. Vi ønsker et tættere samarbejde med Trim, for at få åbnet motionscenteret op for flere brugere. (klippekort, ugepris, sommerhus kort mm) Vi ønsker et

Læs mere

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m KOMBiNER BOliG OG ERhVERV ByG ÉN EllER FlERE BOliGER P3 ej Køgev 10 14 15 < 100 m n nhav Købe Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde de Kreative familieboliger give mulighed for plads til både

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

Ændringsforslag til Principprogram

Ændringsforslag til Principprogram Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraad.dk Ændringsforslag til Principprogram Forslag 1 stiller af Nicolai Boysen Første

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Skatebanen i Jyderup - Projektbeskrivelse uddybet

Skatebanen i Jyderup - Projektbeskrivelse uddybet Skatebanen i Jyderup - Projektbeskrivelse uddybet Vi anbefaler man ser denne video inden man læser ansøgningen http://www.cocity.dk/projekter/ Jyderup Skaterbane er i høj grad et projekt, der gavner børn

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Aftenensprogram. 18:00 Ankomst 18:15 Velkommen oplæg til hyggesnak over maden Aftenens program planen om gruppeinddeling - idéer

Aftenensprogram. 18:00 Ankomst 18:15 Velkommen oplæg til hyggesnak over maden Aftenens program planen om gruppeinddeling - idéer Aftenensprogram 18:00 Ankomst 18:15 Velkommen oplæg til hyggesnak over maden Aftenens program planen om gruppeinddeling - idéer 19:00 Oprydning. Kaffe og kage serveres 19:15 Velkommen til de sidst ankomne

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Jagten Opsamling på 8. klasse elevernes gode idéer ift. at styrke fællesskaber i et ungdomsliv i Holbæk kommune:

Jagten Opsamling på 8. klasse elevernes gode idéer ift. at styrke fællesskaber i et ungdomsliv i Holbæk kommune: Jagten Opsamling på 8. klasse elevernes gode idéer ift. at styrke fællesskaber i et ungdomsliv i Holbæk kommune: I URK havde vi en dejlig dag torsdag den 8. september til Jagten-eventet. Eleverne kom med

Læs mere

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 ROSKILDE GYMNASTIKFORENING TRÆNING & TRIVSEL Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 I dette nyhedsbrev kan du læse om Frivillig på festivallen Instruktører og hjælpere søges Nye hold i foreningen

Læs mere

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent 28 Mere end en multibane Udvikling I De klassiske multibaner til boldspil har været en stor succes, men har brug for at blive redefineret. Det første realiserede bud på en ny form for multibane og aktivitetsplads

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Drømmen om et kulturhus på landet

Drømmen om et kulturhus på landet Huset på Næsset Drømmen om et kulturhus på landet I Udby fik lokale ildsjæle idéen om at lave et gammelt elværk om til kulturhus og med et stort og langvarigt engagement er drømmen nu gjort til virkelighed.

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Rytmisk Musikforening

Rytmisk Musikforening Rytmisk Musikforening Rytmisk Musikforening ØVELOKALER STUDIE P.A. UDLEJNING BOOKING ARRANGØR Fajabefa lokalafdeling Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 30 11 Giro 5 74 86 07 Layout og

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere