* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # "

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # ""

Transkript

1 * C?5?D E )" $$.66" "66DDD6$6?5?D ( 4D'4F'45! " "# $" $"# "" $ " "# $ " # $ $ $" # " " $"$$ $$ % &" $ $ $ $# # $$ $ # " " $ % $$ "! $# ""# # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # " % (,- -# $ # "# $ " "" % $$ $ " " $ $# $ " % ". " $$ "" # " $ % " $ "# # %/ # 0 1"# " $ $ $$ $ " $! $ "# " $$ # $ "# $$ " $ $ " % " " " % $$ "# " $ % " $ 2 " "$" $ " "$ " $ "$ " " $# "" " % " " $ " $# 3 45 ) 45 - $ " "" $ $$# $ " % $ "$" # " # " " $$$ $ ( " $ $", $ ""# " $ " "..66 B! " "

2 # &&!66" &6223 / 3.5.!" # $ %&' % " ( &!% " (!' $ % $ " )$! *! +! " " " &&!$ % $, ( -$---&&---,--.--,"

3 Budgetramme for projektet: Dette budget er udarbejdet med r!dgivning fra Erik Lund N"rgaard fra Musiconsekretariatet og Marie Lundberg Hansen fra Renovations Konsulenterne. Begge har stor erfaring med modulbyggeri p! Musicon. Vi har valgt at s"ge kr. i Roskilde Kommunes Kultur og fritidsfacilitets pulje til realisering af projketet, dermed skal pengene g! til opf"rsle sf sleve bygningen. Her er de midler, vi har modtaget, markeret med gr"nt Finansieringsbudget: 9

4 Hal 12 - Koblingen Indgangsparti og samlingspunkt En indgangsportal og et levende mødested for skatere, forældre og forbipasserende. Illustration: SLA Hvad er Koblingen Koblingen er drømmen om et unikt samlingspunkt på Musicon i Roskilde: en ny indgangsportal for Hal 12s brugere og et naturligt mødested for mange mennesker fra de nærliggende ungdomsuddannelser og boligområder. Koblingen skal rumme en café, kontorlokaler samt toiletter. Bygningen kobler fysiske rum, men også meget forskellige mennesker: Børn, voksne, studerende, bedsteforældre - og unge, som befinder sig i udkanten af samfundet, socialt såvel som uddannelsesmæssigt. Hal 12 er et projekt der primært er drevet af unge frivillige. Hal 12 rummer en indendørs skatehal, en cafe og et koncertrum. Projektet startede op i 2006 og har årligt på godt besøgende. Koblingen forbinder Hal 12 med Rabalderstræde via en plads, som er under anlæggelse i disse måneder. Pladsen og Koblingen forbinder Hal 12 med Rabalderparken, Roskildes nye ekstremt populære park, der rummer skatebaner og rekreative områder. Hal 12 har været med til at udvikle parken, og en stor del af parkens brugere er også brugere af Hal 12. Dertil kommer de mange forældre og venner, der bruger Rabalderparken rekreativt: De mangler 1

5 servicefaciliteter, som vi kan tilbyde i Koblingen, eksempelvis café, toiletter, læ for vind og vejr samt trådløst internet. Koblingen skal altså skabe et samlingspunkt, hvor alle der færdes på Musicon kan mødes. Med sin centrale beliggenhed lige ud til hovedgaden Rabalderstræde, kan Koblingen være det naturlige møde- og samlingspunkt på Musicon. Koblingen skal bygges af mobile enheder som modulbyggeri. Dermed kan det let tilpasse sig den fremtidige udvikling af Musicon. Musicon er en ny kreativ bydel i Roskilde, som er under en konstant udvikling. Konkret skal Koblingen være på ca. 150 m2 og rumme en cafe, toiletter og kontorlokaler. Synligheden er vigtig for Koblingen, da vi ønsker at synliggøre det liv Hal 12 rummer via Koblingen. Dette er nødvendigt, da den nuværende Hal 12 ikke har vinduer og indgangen kan være svær at finde. For at bryde miljøets lidt indadvendte omdømme skal Koblingen være åben og indbydende for alle forbipasserende. Det vil vi opnå med den synlige placering, store vinduespartier og en oplyst facade. Illustration SLA Hvorfor er Koblingen vigtig for Hal 12 og Musicon Hal 12 har lige siden starten for 8 år siden været baseret på frivilligt arbejde. Via kærlighed til skating, musik og ungdomskultur har frivillige lykkedes med at skabe et fællesskab, et godt samvær og stærke sociale bånd, som omfatter langt flere mennesker end de frivillige, der løfter projektet. Men stærke sociale bånd har også brug for nogle imødekommende rammer. De nuværende cafélokaler i den gamle betonhal er umulige at varme op til en behagelig temperatur, og derved er det langt fra alle, der føler sig tilpas i rammerne. Om vinteren er det en forudsætning, at gæsterne skater og rører sig for at kunne holde varmen. Derved 2

6 appellerer rammerne til en begrænset brugerskare. Vi mener, at det vil gavne Hal 12 og skatekulturen, hvis andre typer gæster brugte hallen, også om vinteren. Det er ikke nok at tilbyde unge musik- og kultur-interesserede et værested om sommeren. Skal de have reel glæde af miljøet - og skal Hal 12 have glæde af de andre brugere - er det nødvendigt, at miljøet er tilgængeligt året rundt. Vi har brug for en naturlig forskellighed i de frivillige, der giver projektet liv. Koblingen er den bæredygtige ramme for at Hal 12 kan vokse og udvikle sig og skabe bånd på tværs af sociale lag i samfundet. Koblingen vil ikke kun gavne Hal 12 men også hele det omkringliggende område, og Hal 12 kan i endnu højere grad end i dag blive en katalysator for et farverigt ungdomsliv i Roskilde. I byudviklingen på Musicon bliver hovedgaden Rabalderstrædee omlagt, og der bliver etableret tre pladser gennem vejforløbet. Disse pladser skal sikre liv og ophold langs hovedgaden og gør det muligt at afholde mindre, spontane events. En af pladserne bliver opført lige ved Hal 12, hvor vi ønsker at placere Koblingen. Derfor har SLA Architects, som tegner pladsen, indtegnet Koblingen i deres projekt, som det også kan ses på de illustrationer der kan ses ovenfor. Denne sammenhæng er en mulighed for at skabe et unikt samlet område, som kan appellere til liv både indenfor og udenfor Koblingen. Efter et samarbejde med rådgivningsfirmaet Manto har vi defineret nogle værdisæt for projektet. Værdisættene er baseret på Mantos KØS -model, Modellen beskriver værdisættene for Koblingen i forhold til de Kulturelle, Økonomiske og Sociale værdier for projektet. 3

7 Den skaber Kulturelle værdier : Hal 12 projektet rummer en lang række undergrupper af unge, der gerne vil lave kulturelle arrangementer. Det kan være små koncerter, speeddating, DJ session, Biograf Workshops, kunstudstillinger og debatmøder. Hal 12 har gennem tiden rummet mange forskellige arrangementer. Vi gør en indsats for at samle unge i aktivitetsgrupper, hvor de skal arbejde sammen på tværs af uddannelsesstederne, så vi derved hjælpe med at nedbryde de skel, der er mellem forskellige grupper i samfundet og de unge bliver bevidste om hinandens ressourcer og kvaliteter. De unge skal også selv planlægge og afvikle aktiviteterne. Da Hal 12 er en gammel uisoleret beton fabrik, har vi på nuværende tidspunkt store udgifter til opvarmning. Derfor er de unge undergrupper nødsaget til at søge støtte til at afvikle sådanne arrangementer. Grupperne skal selv være økonomiske ansvarlige og selv finde midler til at opnå et realistisk budget. Med Koblingens billigere driftsøkonomi kunne disse undergrupper langt bedre og lettere lave et udvalg af arrangementer. Med bedre driftsøkonomi kunne vi åbne lokalerne op for arrangementer, der ikke genererer overskud. Derved kan der fokuseres mere på at skabe nogle gode arrangementer, der vil favne bredere. Fredagscafe i Hal 12. To ungdomsbands fortolker hinandens sange ved en samlet koncert. 4

8 Den skaber Økonomisk værdi: Med Koblingen opnår vi en besparelse af driften på ca kr. årligt, eller ca. 15% af vores samlede års buget. Det opnås primært ved at vi sparer på strøm og diesel til opvarmning af de nuværende lokaler. Ved at etablere vores egne kontorlokaler sparer vi desuden leje af de nuværende kontorer, en udgift på omkring kr. årligt. Med Koblingen forhøjes også Hal 12s lokalekapacitet. Der vil nu være en en ekstra cafe og indgangsparti til Hal 12. Dermed vil det være muligt at lave selvstændige arrangementer i de nuværende cafelokaler, samtidig med at der er normalt åbent i skatehallen. Det muliggør, at vi kan rumme langt flere arrangementer, da huset så kan udnyttes langt bedre. Denne øgede aktivitet kan forøge Hal 12s omsætning og dermed gavne vores samlede økonomi. Hal 12 forventer, at efterspørgslen på forsamlingslokaler stiger i takt med at bydelen udvikler sig og flere af den nuværende frie haller bliver inddraget til andre projekter. Endelig drømmer vi om, at Koblingen kan danne grobund for en skateshop og/eller erhvervslokaler til udlejning til skate-relaterede virksomheder. Dette er dog ikke en del af det nuværende projekt, men området rummer rigeligt plads til det. Den skaber Sociale værdier: Med Koblingen får Hal 12 et isoleret lokale, hvor folk kan føle sig tilpas med at være hele året. En temperatur omkring 0-10 grader i vinterhalvåret begrænser glæden ved at komme i Hal 12. Med Koblingen skaber vi nogle gode forudsætninger for at folk vil slå sig ned og komme forbi tilfældigt. Dette kan øge antallet af brugere, der normalt ikke bruger bygningen. Vii kan derved skabe samvær på tværs af brugergrupper på Musicon. En af de helt store styrker ved Hal 12 er, at vi gennem mange år har opbygget en fast brugerskare og derfor ved vi, at der altid vil være folk i cafeen. Derved styrker vi kraftigt et eksisterende miljø, som har vist sig bæredygtygt. 5

9 Billede: Afviklingsholdsmøde for de frivillige en kold dag i december Afviklerne passer caféen på alle ugens seks åbningsdage. Det vil også være muligt at holde møder uden at man skal sidde og klapre tænder. Vi har nogle meget dedikerede frivillige, der insisterer på at vi holder møde i hallen, selvom der ikke er varmet op. Men i længden er det ikke rimeligt at udsætte frivillige for sådan nogle rammer, hverken når vi skal holde møder eller når de passer deres frivillige vagter i hallen. Der er mange forskellige grupper af frivillige, der spænder fra alderen 14 til 45 år. Da skate kulturen ikke har nogen aldersgrænse, er det naturligt for de frivillige at arbejde sammen på trods af de store aldersforskelle. Derved kan de lære hinanden om livet og de udfordringer, de står overfor i deres privatliv. En del af hallens brugere og frivillige er udfordret på områder som job, uddannelse og bolig, og hallen er et fristed, hvor disse personer kan blive anerkendt på andre måder og for andre kompetencer end i resten af samfundet. Der er en meget åben kultur blandt de frivillige, og det er ikke unormalt, at det fører til ret personlige samtaler med andre frivillige fra projektet. Denne åbenhed giver frivilliggruppen sin styrke. Hallens frivillige består af mange forskellige brugergrupper, både skatere og ikke skatere. Indenfor skatergruppen er der både løbehjul, skateboard, Bmxere og rulleskøjtekørere, og alle brugergrupper hører hjemme i hallen. Denne tradition for åbenhed og bredde i skatekulturen går helt tilbare til den første skateforening i Roskilde, der blev dannet i Når sammensætningen af frivilliggruppen matcher brugergruppen, tackler og løser vi løbende konflikter mellem brugergrupperne. Da det blev populært for børn at køre på trickløbehjul, inviterede dem ind i stedet for at udelukke dem. De er nu også en del af frivilliggruppen og da de er under 18 år, hjælper de til som junior-afviklere. Derved hjælper de unge de voksne 6

10 afviklere, når der er travlt i hallen, og derved bliver de en lige så stor del af projektet som de voksne. De vil også kunne blive en stærk ressource, når de bliver ældre og kan tage større ansvar. I det daglige oplever vi en naturlig sammenhæng mellem Hal 12 og Rabalderparken. Vi oplever mange brugere pendler mellem hallen og Rabalderparken. Det virker til, at brugerne føler, de to hænger sammen. Mange forældre lader også deres børn tage alene i Hal 12 og Rabalderparken. De føler, det er et trygt miljø at sende deres børn hen til, da de ved, at der er nogle voksne i nærheden, der kan hjælpe, hvis der skulle ske en ulykke eller der skulle opstå konflikter. Ved at opføre Koblingen etableres der en indgang til Hal 12, der er synlig fra Rabalderparken. Det vil skabe en større tryghed for brugerne og deres forældre. Dermed er der mulighed for at endnu flere kan komme ud og bruge rammerne. Ska koncert i december 2014 i Hal 12s event lokal Hvordan sikrer vi at Cafeen passer til Hal 12: Har 12 har en lang tradition for at skabe og udvikle rammerne i bygningen selv. Især i de første år af projektet blev ramper og lokaler ombygget af de frivillige gennem et utal af arbejdsdage. I nogle perioder havde vi tre arbejdsdage om ugen. Det skræmte ikke de frivillige væk, tværtimod, de fleste af de kernefrivillige, der var med til at starte Hal 12, er stadig med i dag. Flere af de frivillige har igennem tiden taget uddannelser der har kunne gavne projektet igennem dets udvikling. Både som håndværkere, ingeniørere og 7

11 planlæggere. I Hal 12 arbejder vi med en naturlig udvikling, så de mennesker der giver projektet liv kan følge med. Vi har ikke så mange arbejdsdage nu som tidligere, men de frivillige yder stadig en stor indsats i vedligeholdelsen og udviklingen af Hal 12. Det er ikke første gang Hal 12 bygger cafe, rent faktisk er det fjerde gang. Cafeen har skiftet markant udseende hver gang og har ligget tre forskellige steder i Hal 12 bygningen. Dermed har vi gjort mange erfaringer i hvordan cafeen kan fungere igennem tiden. Har har vi tidligere forholdt os til indgang i forholde til parkerings og synlighed. Vi har også forholdt os til hvordan placeringen skulle fungere i forhold til drift og flow af mennesker. Den 3 udgave af cafeen har virket rigtig godt. og den vil vi på mange måde tage udgangspunkt i i forhold til størrelse og indretning. Målet er at lave en cafe der på alle måder er mere bæredygtig end den nuværende, både i form af rengøring møblering, samt funktionalitet og diversitet. Cafeen skal også være isoleret og overholde byggereglementet for lavenergibyggeri. For at sikre at vi for alt dette med er vi nu ved ved at udarbejde en detaljeret funktionsbeskrivelse, som skal være udgangspunkt for en inddragelsesproces af bruger og frivillige. Ved at gennemgå alle funktioner med dem der skal arbejde og drive cafeen sikre vi os at alle funktioner og problematikker bliver gennemarbejdet. Når denne proces er gennemgået så præsentere vi projeketet for nogle indretnings rådgivere, så vi kan få et professionelt syn på om den løsning vi er kommet frem til også holder, og om vi nu har husket at tage det hele med. og om det nu også er den bedste løsning. Når vi har fået eksperternes syn på projektet så. Efter opførelsen vil vi så køre en løbende proces med de frivillige, hvor vi følger op på om alt kører og fungere som det skal. Hvis det ikke er optimalt, vil der blive etableret en arbejdsgruppe der vil finde en løsning på problemet og rejse supplerende midler hvis det er nødvendigt Hvad koster Koblingen? Finansieringen af projektet er delt i to hovedområder. Projektudvikling og opførelse. De fondsmidler, vi har fået tildelt indtil nu fra Realdania, kan kun bruges til at opføre projektet. Men for at komme godt i gang mangle vi midler til projektudviklingen. De penge er nu blevet bevilget af Musicon, som har valgt at bruge noget af deres udviklingsbudget på Koblingen. Det gør, at vi har kr. at starte op for - og en projektleder, der kan sikre projektets proces og styring, så det kan komme godt i mål. Vi har midler til rådgivning om alt det byggetekniske. Da Koblingen skal hænge sammen med den eksisterende bygning og vi vil bygge det som lavenergibyggeri, så er der mange krav vi skal holde styr på. I udviklingsfasen er der også budgetteret med udgifter til et arkitektforslag om Koblingens design. Her arbejder vi meget med kreative løsninger på hvordan Hal 12s aktiviteter visuelt kan blive formidlet via Koblingen. Herunder ses en budgetrammerne for Koblingen, alle priser er inklusiv moms. 8

12 Budgetramme for projektet: Dette budget er udarbejdet med rådgivning fra Erik Lund Nørgaard fra Musiconsekretariatet og Marie Lundberg Hansen fra Renovations Konsulenterne. Begge har stor erfaring med modulbyggeri på Musicon. Vi har valgt at søge kr. i Roskilde Kommunes Kultur og fritidsfacilitets pulje til realisering af projketet, dermed skal pengene gå til opførsle sf sleve bygningen. Her er de midler, vi har modtaget, markeret med grønt Finansieringsbudget: 9

13 Fonde og proces Målet er at realisere Koblingen i Midlerne fra Realdania her en anvendelsesfrist inden for Alle midlerne skal findes i år og anvendes. Hvis vi ikke finde de resterende midler inden året er omme, frafalder midleren og vi vi skal starte helt forfra. Det vil tilmed være en økonomisk fordel for Hal 12, hvis vi får realiseret projektet inden næste vinter, da vi så skal drifte i de nye lokaler i vinteren 2015/16. Fonde vi søger: Følgende fonde agter vi at søge om støtte til Koblingen. Der vil blive søgt i det omfang det er nødvendigt for at kunne rejse alle midlerne til projektet. Hvis Enkelte af fondene ønsker at give hele beløbet er vi også interesseret i muligheden for sådan en løsning. Fondsliste: Ludvigsens Fond A.P. Møller Fonden Bikubenfonden Velux fonden Lokale og Anlægsfonden Himmelblå Nordea fonden Hal 12s organisation Hal 12 har en klassisk foreningsstruktur med en bestyrelse, der årligt bliver valgt af medlemmerne, ved den årlige generalforsamling. Hal 12s bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen består af en gruppe mennesker med forskellige kompetencer. Den nuværende sammensætning fungerer rigtig fint. Bestyrelsen i Hal 12: Formand: Christian Winther (Tømrer) Næstformand: Jakob Fälling (Journalist og forfatter) Bestyrelsesmedlem X: Christian Røssell (Tømrerlærling) Bestyrelsesmedlem Y: Tobias Valbjørn (Elektrikerlærling) Kasser: Jesper Irgens (Revisor) Subleater: Mark Strømberg (Jurist), Jonas Torsbjerg Thomsen Møller (Tømrer) 10

14 En daglig leder og en frivillig-ansvarlig er lønnet gennem driftsstøtte fra Roskilde Kommune. Begge stiller er deltidsstillinger. Daglig leder: Bo Ejstrup (er ved at afslutte sin kandidat i Kommunikation og Byplanlægning på RUC) Frivillig ansvarlig: Sofie Ekerdine Bestyrelsen har valgt at Hal 12s daglige leder også skal være projektleder på Koblingen. Hvad er Hal 12 og hvordan har det udviklet sig? Hal 12 var en succes, allerede inden den nuværende løbehjulsbølge skyllede ind over landet. Hal 12 modtog Roskilde Kommunes idrætspris i 2008 og kommunens kulturpris i Foreningen Hal 12 skate & event, som står bag, har enkle værdier: Vi vil have forskellige aldersgrupper og forskellige typer skatere til at mødes og trives sammen, når de dyrker deres sporter. Det betyder, at BMXere, løbehjulsløbere, rulleskøjteløbere og skateboardere bruger hallen side om side. Hallen har et rigt kulturliv, idet der holdes koncerter og DJ-events i et tilstødende event-rum. Hallen bidrager endvidere til et mangfoldigt kultur- og ungdomsliv i kommunen via deltagelse i Roskilde Festivals Skate City, deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper omkring Musicon, Darup Skatepark og Rabalderparken. Hal 12 afholder desuden events i samarbejde med andre aktører såsom Gimle og INSP. I august 2014 er Hal 12 medarrangør af 11

15 Roskilde Festivals nyskabende 'Streetcamp', hvor unge fra hele landet inviteres til at bo i området og skate i hallen. Hal 12s skateareal er åbent for offentligheden 30 timer om ugen, hvilket er en 25% forøgelse ifht Men potentialet ser ud til at vokse og vokse. Hallens brugere spænder fra urutinerede børn til nogle af landets bedste udøvere samt ældre skatere frivillige passer indgangsdøren og sælger sodavand i baren, ligesom et byggehold af frivillige reparerer på ramperne i hallen. Hal 12 modtager årligt besøg fra kommuner over hele landet, som ønsker inspiration til anvendelse af nedlagte fabrikker og haller. Også i skaterkredse er hallen kendt for at være veldrevet og attraktiv. Hal 12 er medlem af Danmarks Rulleskøjteunion, som er en del af DIF. Foreningen Hal 12 Skate & Event har i 2014 haft 266 medlemmer, Se hvordan medlemmernes alder er fordelt i diagrammet. Medlemstal for 2014 Aldersgruppe Mænd Kvinder 0-12 år år år år Samlet i køb Samlet 266 Hallens indtægter går til at dække et stort strømforbrug, underskud ifm. kulturevents samt reparationer af hal og skatefaciliteter. Hal 12 har igen i 2014 forøget sit besøgstal betydeligt, så det totale besøgstal har passeret Se besøgstal for de sidste 5 år på diagrammet. 12

16 Udover aktiviteterne i skatehallen havde har vi også huset en række kulturelle arrangementer. Det kunne være Rockkoncerter, Fredagscafeer, øvelokale koncerter og et debatmøde om ungdom demokrati. I alt blev det til 19 arrangementer i 2014, med et samlet besøgstal på 2450 gæster. Derved opnår vi et samlet besøgstal på 9800 for hele 2014 Roskilde Kommune og Roskilde Festival har igennem de sidste 10 år skabt en række attraktive udendørs faciliteter for skatere. Det har betydet, at mange i Roskilde og opland er begyndt at skate. De udendørs anlæg kan dog kun bruges i tørvejr og sommermånederne, hvorfor der er opstået et øget ønske om at træne under gode forhold indendørs. Hal 12 passer fint ind i denne overordnede udvikling af kommunens idrætsfaciliteter, idet vi fastholder brugerne i deres idrætsaktiviteter og sikrer deres fortsatte sportslige udvikling igennem den lange vinter. Skatesporten er også en meget social sport, og med gode vinterfaciliteter fastholder og styrker vi også de sociale bånd mellem brugerne. 13

17 Tidsplan: 14

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune

Indsendelse #3487 Roskilde Kommune Indsendelse #3487 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/98199/submission/3487 Side 1 af 2 09-04-2015 Hvad søger du til? Ny udefaciliteter og udemiljø til Gimle Beskrivelse Den gode idé Midt i Roskilde

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Lyst og lækkert kontor med forrygende udsigt og beliggenhed.

Lyst og lækkert kontor med forrygende udsigt og beliggenhed. Lyst og lækkert kontor med forrygende udsigt og beliggenhed. MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Moderne og lyst kontor Hvis beliggenheden er vigtig, og hvis lys og

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Samarbejde mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland

Samarbejde mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland Uddybende projektbeskrivelse Samarbejde mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland 1. DGI Street Event ved Rabalderfestivalen på Musicon DGI Underground er et gadeidrætsprojekt under DGI, der

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

1. Koncerter i Frederikshavn Kommune

1. Koncerter i Frederikshavn Kommune 1. Koncerter i Frederikshavn Kommune Dato: 14.april 2015 Ungebyrådet ønsker at gøre det mere attraktivt at være ung i Frederikshavn Kommune. Et tiltag for at gøre dette er ved at tilbyde gratis koncerter.

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer:

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer: Dansk Talentakademi: Vision for Campus Udarbejdet af Have Kommunikation Ved projektleder Rasmus Navntoft, kreativ direktør Christian Have og tekstforfatter Mikkel Elbech Maj 2014 Indledning Dansk Talentakademi

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum den 7. + 8. marts 2013.

Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum den 7. + 8. marts 2013. Møde & Eventmessen i Forum 7. + 8. marts 2013 Marts 2013 v02 5 15 Pakkepriser i Lokomotivværkstedet og Kedelsmedjen Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum

Læs mere

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Café Pavillonen. 9. december 2012 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1

Café Pavillonen. 9. december 2012 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Café Pavillonen Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Illustration: Nick Pedersen 2 Cafe initiativet Efter Kinorevuens generalforsamling i foråret 2012 var vi 3 herrer der stak hovederne sammen. Vi havde

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Foreningen SkateMusicPark Århus har følgende bestyrelsesmedlemmer: Kontakt: Hanne Staahlnacke Skovvejen 57 8000 Århus C Tel: 4025 6283

Foreningen SkateMusicPark Århus har følgende bestyrelsesmedlemmer: Kontakt: Hanne Staahlnacke Skovvejen 57 8000 Århus C Tel: 4025 6283 SkateMusicPark på Godsbanen Hensigten med denne skrivelse er etableringen af en SkateMusicPark i Århus med inden- og udendørs skate- og musikfaciliteter, og derudover faciliteter for en lang række andre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Når sundhed bliver en del af en helhedsplan

Når sundhed bliver en del af en helhedsplan Når sundhed bliver en del af en helhedsplan Almene boligdage 2011 nøglen er nøglen Hvem er vi så? Ole Nielsen, direktør Sven Buch, udviklingschef nøglen er nøglen Programmet Himmerland generel præsentation

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere