* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # "

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* C?5?D E )" $$ $"$$ $$ % &" $ $ # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # ""

Transkript

1 * C?5?D E )" $$.66" "66DDD6$6?5?D ( 4D'4F'45! " "# $" $"# "" $ " "# $ " # $ $ $" # " " $"$$ $$ % &" $ $ $ $# # $$ $ # " " $ % $$ "! $# ""# # $ % "" " $"' "' $ $$ (" $ ' " ' # $! " # " $$ " " " " $ "" " $ $" $# " " $ )" * " ) $# $ % " " $ $# + # " % (,- -# $ # "# $ " "" % $$ $ " " $ $# $ " % ". " $$ "" # " $ % " $ "# # %/ # 0 1"# " $ $ $$ $ " $! $ "# " $$ # $ "# $$ " $ $ " % " " " % $$ "# " $ % " $ 2 " "$" $ " "$ " $ "$ " " $# "" " % " " $ " $# 3 45 ) 45 - $ " "" $ $$# $ " % $ "$" # " # " " $$$ $ ( " $ $", $ ""# " $ " "..66 B! " "

2 # &&!66" &6223 / 3.5.!" # $ %&' % " ( &!% " (!' $ % $ " )$! *! +! " " " &&!$ % $, ( -$---&&---,--.--,"

3 Budgetramme for projektet: Dette budget er udarbejdet med r!dgivning fra Erik Lund N"rgaard fra Musiconsekretariatet og Marie Lundberg Hansen fra Renovations Konsulenterne. Begge har stor erfaring med modulbyggeri p! Musicon. Vi har valgt at s"ge kr. i Roskilde Kommunes Kultur og fritidsfacilitets pulje til realisering af projketet, dermed skal pengene g! til opf"rsle sf sleve bygningen. Her er de midler, vi har modtaget, markeret med gr"nt Finansieringsbudget: 9

4 Hal 12 - Koblingen Indgangsparti og samlingspunkt En indgangsportal og et levende mødested for skatere, forældre og forbipasserende. Illustration: SLA Hvad er Koblingen Koblingen er drømmen om et unikt samlingspunkt på Musicon i Roskilde: en ny indgangsportal for Hal 12s brugere og et naturligt mødested for mange mennesker fra de nærliggende ungdomsuddannelser og boligområder. Koblingen skal rumme en café, kontorlokaler samt toiletter. Bygningen kobler fysiske rum, men også meget forskellige mennesker: Børn, voksne, studerende, bedsteforældre - og unge, som befinder sig i udkanten af samfundet, socialt såvel som uddannelsesmæssigt. Hal 12 er et projekt der primært er drevet af unge frivillige. Hal 12 rummer en indendørs skatehal, en cafe og et koncertrum. Projektet startede op i 2006 og har årligt på godt besøgende. Koblingen forbinder Hal 12 med Rabalderstræde via en plads, som er under anlæggelse i disse måneder. Pladsen og Koblingen forbinder Hal 12 med Rabalderparken, Roskildes nye ekstremt populære park, der rummer skatebaner og rekreative områder. Hal 12 har været med til at udvikle parken, og en stor del af parkens brugere er også brugere af Hal 12. Dertil kommer de mange forældre og venner, der bruger Rabalderparken rekreativt: De mangler 1

5 servicefaciliteter, som vi kan tilbyde i Koblingen, eksempelvis café, toiletter, læ for vind og vejr samt trådløst internet. Koblingen skal altså skabe et samlingspunkt, hvor alle der færdes på Musicon kan mødes. Med sin centrale beliggenhed lige ud til hovedgaden Rabalderstræde, kan Koblingen være det naturlige møde- og samlingspunkt på Musicon. Koblingen skal bygges af mobile enheder som modulbyggeri. Dermed kan det let tilpasse sig den fremtidige udvikling af Musicon. Musicon er en ny kreativ bydel i Roskilde, som er under en konstant udvikling. Konkret skal Koblingen være på ca. 150 m2 og rumme en cafe, toiletter og kontorlokaler. Synligheden er vigtig for Koblingen, da vi ønsker at synliggøre det liv Hal 12 rummer via Koblingen. Dette er nødvendigt, da den nuværende Hal 12 ikke har vinduer og indgangen kan være svær at finde. For at bryde miljøets lidt indadvendte omdømme skal Koblingen være åben og indbydende for alle forbipasserende. Det vil vi opnå med den synlige placering, store vinduespartier og en oplyst facade. Illustration SLA Hvorfor er Koblingen vigtig for Hal 12 og Musicon Hal 12 har lige siden starten for 8 år siden været baseret på frivilligt arbejde. Via kærlighed til skating, musik og ungdomskultur har frivillige lykkedes med at skabe et fællesskab, et godt samvær og stærke sociale bånd, som omfatter langt flere mennesker end de frivillige, der løfter projektet. Men stærke sociale bånd har også brug for nogle imødekommende rammer. De nuværende cafélokaler i den gamle betonhal er umulige at varme op til en behagelig temperatur, og derved er det langt fra alle, der føler sig tilpas i rammerne. Om vinteren er det en forudsætning, at gæsterne skater og rører sig for at kunne holde varmen. Derved 2

6 appellerer rammerne til en begrænset brugerskare. Vi mener, at det vil gavne Hal 12 og skatekulturen, hvis andre typer gæster brugte hallen, også om vinteren. Det er ikke nok at tilbyde unge musik- og kultur-interesserede et værested om sommeren. Skal de have reel glæde af miljøet - og skal Hal 12 have glæde af de andre brugere - er det nødvendigt, at miljøet er tilgængeligt året rundt. Vi har brug for en naturlig forskellighed i de frivillige, der giver projektet liv. Koblingen er den bæredygtige ramme for at Hal 12 kan vokse og udvikle sig og skabe bånd på tværs af sociale lag i samfundet. Koblingen vil ikke kun gavne Hal 12 men også hele det omkringliggende område, og Hal 12 kan i endnu højere grad end i dag blive en katalysator for et farverigt ungdomsliv i Roskilde. I byudviklingen på Musicon bliver hovedgaden Rabalderstrædee omlagt, og der bliver etableret tre pladser gennem vejforløbet. Disse pladser skal sikre liv og ophold langs hovedgaden og gør det muligt at afholde mindre, spontane events. En af pladserne bliver opført lige ved Hal 12, hvor vi ønsker at placere Koblingen. Derfor har SLA Architects, som tegner pladsen, indtegnet Koblingen i deres projekt, som det også kan ses på de illustrationer der kan ses ovenfor. Denne sammenhæng er en mulighed for at skabe et unikt samlet område, som kan appellere til liv både indenfor og udenfor Koblingen. Efter et samarbejde med rådgivningsfirmaet Manto har vi defineret nogle værdisæt for projektet. Værdisættene er baseret på Mantos KØS -model, Modellen beskriver værdisættene for Koblingen i forhold til de Kulturelle, Økonomiske og Sociale værdier for projektet. 3

7 Den skaber Kulturelle værdier : Hal 12 projektet rummer en lang række undergrupper af unge, der gerne vil lave kulturelle arrangementer. Det kan være små koncerter, speeddating, DJ session, Biograf Workshops, kunstudstillinger og debatmøder. Hal 12 har gennem tiden rummet mange forskellige arrangementer. Vi gør en indsats for at samle unge i aktivitetsgrupper, hvor de skal arbejde sammen på tværs af uddannelsesstederne, så vi derved hjælpe med at nedbryde de skel, der er mellem forskellige grupper i samfundet og de unge bliver bevidste om hinandens ressourcer og kvaliteter. De unge skal også selv planlægge og afvikle aktiviteterne. Da Hal 12 er en gammel uisoleret beton fabrik, har vi på nuværende tidspunkt store udgifter til opvarmning. Derfor er de unge undergrupper nødsaget til at søge støtte til at afvikle sådanne arrangementer. Grupperne skal selv være økonomiske ansvarlige og selv finde midler til at opnå et realistisk budget. Med Koblingens billigere driftsøkonomi kunne disse undergrupper langt bedre og lettere lave et udvalg af arrangementer. Med bedre driftsøkonomi kunne vi åbne lokalerne op for arrangementer, der ikke genererer overskud. Derved kan der fokuseres mere på at skabe nogle gode arrangementer, der vil favne bredere. Fredagscafe i Hal 12. To ungdomsbands fortolker hinandens sange ved en samlet koncert. 4

8 Den skaber Økonomisk værdi: Med Koblingen opnår vi en besparelse af driften på ca kr. årligt, eller ca. 15% af vores samlede års buget. Det opnås primært ved at vi sparer på strøm og diesel til opvarmning af de nuværende lokaler. Ved at etablere vores egne kontorlokaler sparer vi desuden leje af de nuværende kontorer, en udgift på omkring kr. årligt. Med Koblingen forhøjes også Hal 12s lokalekapacitet. Der vil nu være en en ekstra cafe og indgangsparti til Hal 12. Dermed vil det være muligt at lave selvstændige arrangementer i de nuværende cafelokaler, samtidig med at der er normalt åbent i skatehallen. Det muliggør, at vi kan rumme langt flere arrangementer, da huset så kan udnyttes langt bedre. Denne øgede aktivitet kan forøge Hal 12s omsætning og dermed gavne vores samlede økonomi. Hal 12 forventer, at efterspørgslen på forsamlingslokaler stiger i takt med at bydelen udvikler sig og flere af den nuværende frie haller bliver inddraget til andre projekter. Endelig drømmer vi om, at Koblingen kan danne grobund for en skateshop og/eller erhvervslokaler til udlejning til skate-relaterede virksomheder. Dette er dog ikke en del af det nuværende projekt, men området rummer rigeligt plads til det. Den skaber Sociale værdier: Med Koblingen får Hal 12 et isoleret lokale, hvor folk kan føle sig tilpas med at være hele året. En temperatur omkring 0-10 grader i vinterhalvåret begrænser glæden ved at komme i Hal 12. Med Koblingen skaber vi nogle gode forudsætninger for at folk vil slå sig ned og komme forbi tilfældigt. Dette kan øge antallet af brugere, der normalt ikke bruger bygningen. Vii kan derved skabe samvær på tværs af brugergrupper på Musicon. En af de helt store styrker ved Hal 12 er, at vi gennem mange år har opbygget en fast brugerskare og derfor ved vi, at der altid vil være folk i cafeen. Derved styrker vi kraftigt et eksisterende miljø, som har vist sig bæredygtygt. 5

9 Billede: Afviklingsholdsmøde for de frivillige en kold dag i december Afviklerne passer caféen på alle ugens seks åbningsdage. Det vil også være muligt at holde møder uden at man skal sidde og klapre tænder. Vi har nogle meget dedikerede frivillige, der insisterer på at vi holder møde i hallen, selvom der ikke er varmet op. Men i længden er det ikke rimeligt at udsætte frivillige for sådan nogle rammer, hverken når vi skal holde møder eller når de passer deres frivillige vagter i hallen. Der er mange forskellige grupper af frivillige, der spænder fra alderen 14 til 45 år. Da skate kulturen ikke har nogen aldersgrænse, er det naturligt for de frivillige at arbejde sammen på trods af de store aldersforskelle. Derved kan de lære hinanden om livet og de udfordringer, de står overfor i deres privatliv. En del af hallens brugere og frivillige er udfordret på områder som job, uddannelse og bolig, og hallen er et fristed, hvor disse personer kan blive anerkendt på andre måder og for andre kompetencer end i resten af samfundet. Der er en meget åben kultur blandt de frivillige, og det er ikke unormalt, at det fører til ret personlige samtaler med andre frivillige fra projektet. Denne åbenhed giver frivilliggruppen sin styrke. Hallens frivillige består af mange forskellige brugergrupper, både skatere og ikke skatere. Indenfor skatergruppen er der både løbehjul, skateboard, Bmxere og rulleskøjtekørere, og alle brugergrupper hører hjemme i hallen. Denne tradition for åbenhed og bredde i skatekulturen går helt tilbare til den første skateforening i Roskilde, der blev dannet i Når sammensætningen af frivilliggruppen matcher brugergruppen, tackler og løser vi løbende konflikter mellem brugergrupperne. Da det blev populært for børn at køre på trickløbehjul, inviterede dem ind i stedet for at udelukke dem. De er nu også en del af frivilliggruppen og da de er under 18 år, hjælper de til som junior-afviklere. Derved hjælper de unge de voksne 6

10 afviklere, når der er travlt i hallen, og derved bliver de en lige så stor del af projektet som de voksne. De vil også kunne blive en stærk ressource, når de bliver ældre og kan tage større ansvar. I det daglige oplever vi en naturlig sammenhæng mellem Hal 12 og Rabalderparken. Vi oplever mange brugere pendler mellem hallen og Rabalderparken. Det virker til, at brugerne føler, de to hænger sammen. Mange forældre lader også deres børn tage alene i Hal 12 og Rabalderparken. De føler, det er et trygt miljø at sende deres børn hen til, da de ved, at der er nogle voksne i nærheden, der kan hjælpe, hvis der skulle ske en ulykke eller der skulle opstå konflikter. Ved at opføre Koblingen etableres der en indgang til Hal 12, der er synlig fra Rabalderparken. Det vil skabe en større tryghed for brugerne og deres forældre. Dermed er der mulighed for at endnu flere kan komme ud og bruge rammerne. Ska koncert i december 2014 i Hal 12s event lokal Hvordan sikrer vi at Cafeen passer til Hal 12: Har 12 har en lang tradition for at skabe og udvikle rammerne i bygningen selv. Især i de første år af projektet blev ramper og lokaler ombygget af de frivillige gennem et utal af arbejdsdage. I nogle perioder havde vi tre arbejdsdage om ugen. Det skræmte ikke de frivillige væk, tværtimod, de fleste af de kernefrivillige, der var med til at starte Hal 12, er stadig med i dag. Flere af de frivillige har igennem tiden taget uddannelser der har kunne gavne projektet igennem dets udvikling. Både som håndværkere, ingeniørere og 7

11 planlæggere. I Hal 12 arbejder vi med en naturlig udvikling, så de mennesker der giver projektet liv kan følge med. Vi har ikke så mange arbejdsdage nu som tidligere, men de frivillige yder stadig en stor indsats i vedligeholdelsen og udviklingen af Hal 12. Det er ikke første gang Hal 12 bygger cafe, rent faktisk er det fjerde gang. Cafeen har skiftet markant udseende hver gang og har ligget tre forskellige steder i Hal 12 bygningen. Dermed har vi gjort mange erfaringer i hvordan cafeen kan fungere igennem tiden. Har har vi tidligere forholdt os til indgang i forholde til parkerings og synlighed. Vi har også forholdt os til hvordan placeringen skulle fungere i forhold til drift og flow af mennesker. Den 3 udgave af cafeen har virket rigtig godt. og den vil vi på mange måde tage udgangspunkt i i forhold til størrelse og indretning. Målet er at lave en cafe der på alle måder er mere bæredygtig end den nuværende, både i form af rengøring møblering, samt funktionalitet og diversitet. Cafeen skal også være isoleret og overholde byggereglementet for lavenergibyggeri. For at sikre at vi for alt dette med er vi nu ved ved at udarbejde en detaljeret funktionsbeskrivelse, som skal være udgangspunkt for en inddragelsesproces af bruger og frivillige. Ved at gennemgå alle funktioner med dem der skal arbejde og drive cafeen sikre vi os at alle funktioner og problematikker bliver gennemarbejdet. Når denne proces er gennemgået så præsentere vi projeketet for nogle indretnings rådgivere, så vi kan få et professionelt syn på om den løsning vi er kommet frem til også holder, og om vi nu har husket at tage det hele med. og om det nu også er den bedste løsning. Når vi har fået eksperternes syn på projektet så. Efter opførelsen vil vi så køre en løbende proces med de frivillige, hvor vi følger op på om alt kører og fungere som det skal. Hvis det ikke er optimalt, vil der blive etableret en arbejdsgruppe der vil finde en løsning på problemet og rejse supplerende midler hvis det er nødvendigt Hvad koster Koblingen? Finansieringen af projektet er delt i to hovedområder. Projektudvikling og opførelse. De fondsmidler, vi har fået tildelt indtil nu fra Realdania, kan kun bruges til at opføre projektet. Men for at komme godt i gang mangle vi midler til projektudviklingen. De penge er nu blevet bevilget af Musicon, som har valgt at bruge noget af deres udviklingsbudget på Koblingen. Det gør, at vi har kr. at starte op for - og en projektleder, der kan sikre projektets proces og styring, så det kan komme godt i mål. Vi har midler til rådgivning om alt det byggetekniske. Da Koblingen skal hænge sammen med den eksisterende bygning og vi vil bygge det som lavenergibyggeri, så er der mange krav vi skal holde styr på. I udviklingsfasen er der også budgetteret med udgifter til et arkitektforslag om Koblingens design. Her arbejder vi meget med kreative løsninger på hvordan Hal 12s aktiviteter visuelt kan blive formidlet via Koblingen. Herunder ses en budgetrammerne for Koblingen, alle priser er inklusiv moms. 8

12 Budgetramme for projektet: Dette budget er udarbejdet med rådgivning fra Erik Lund Nørgaard fra Musiconsekretariatet og Marie Lundberg Hansen fra Renovations Konsulenterne. Begge har stor erfaring med modulbyggeri på Musicon. Vi har valgt at søge kr. i Roskilde Kommunes Kultur og fritidsfacilitets pulje til realisering af projketet, dermed skal pengene gå til opførsle sf sleve bygningen. Her er de midler, vi har modtaget, markeret med grønt Finansieringsbudget: 9

13 Fonde og proces Målet er at realisere Koblingen i Midlerne fra Realdania her en anvendelsesfrist inden for Alle midlerne skal findes i år og anvendes. Hvis vi ikke finde de resterende midler inden året er omme, frafalder midleren og vi vi skal starte helt forfra. Det vil tilmed være en økonomisk fordel for Hal 12, hvis vi får realiseret projektet inden næste vinter, da vi så skal drifte i de nye lokaler i vinteren 2015/16. Fonde vi søger: Følgende fonde agter vi at søge om støtte til Koblingen. Der vil blive søgt i det omfang det er nødvendigt for at kunne rejse alle midlerne til projektet. Hvis Enkelte af fondene ønsker at give hele beløbet er vi også interesseret i muligheden for sådan en løsning. Fondsliste: Ludvigsens Fond A.P. Møller Fonden Bikubenfonden Velux fonden Lokale og Anlægsfonden Himmelblå Nordea fonden Hal 12s organisation Hal 12 har en klassisk foreningsstruktur med en bestyrelse, der årligt bliver valgt af medlemmerne, ved den årlige generalforsamling. Hal 12s bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen består af en gruppe mennesker med forskellige kompetencer. Den nuværende sammensætning fungerer rigtig fint. Bestyrelsen i Hal 12: Formand: Christian Winther (Tømrer) Næstformand: Jakob Fälling (Journalist og forfatter) Bestyrelsesmedlem X: Christian Røssell (Tømrerlærling) Bestyrelsesmedlem Y: Tobias Valbjørn (Elektrikerlærling) Kasser: Jesper Irgens (Revisor) Subleater: Mark Strømberg (Jurist), Jonas Torsbjerg Thomsen Møller (Tømrer) 10

14 En daglig leder og en frivillig-ansvarlig er lønnet gennem driftsstøtte fra Roskilde Kommune. Begge stiller er deltidsstillinger. Daglig leder: Bo Ejstrup (er ved at afslutte sin kandidat i Kommunikation og Byplanlægning på RUC) Frivillig ansvarlig: Sofie Ekerdine Bestyrelsen har valgt at Hal 12s daglige leder også skal være projektleder på Koblingen. Hvad er Hal 12 og hvordan har det udviklet sig? Hal 12 var en succes, allerede inden den nuværende løbehjulsbølge skyllede ind over landet. Hal 12 modtog Roskilde Kommunes idrætspris i 2008 og kommunens kulturpris i Foreningen Hal 12 skate & event, som står bag, har enkle værdier: Vi vil have forskellige aldersgrupper og forskellige typer skatere til at mødes og trives sammen, når de dyrker deres sporter. Det betyder, at BMXere, løbehjulsløbere, rulleskøjteløbere og skateboardere bruger hallen side om side. Hallen har et rigt kulturliv, idet der holdes koncerter og DJ-events i et tilstødende event-rum. Hallen bidrager endvidere til et mangfoldigt kultur- og ungdomsliv i kommunen via deltagelse i Roskilde Festivals Skate City, deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper omkring Musicon, Darup Skatepark og Rabalderparken. Hal 12 afholder desuden events i samarbejde med andre aktører såsom Gimle og INSP. I august 2014 er Hal 12 medarrangør af 11

15 Roskilde Festivals nyskabende 'Streetcamp', hvor unge fra hele landet inviteres til at bo i området og skate i hallen. Hal 12s skateareal er åbent for offentligheden 30 timer om ugen, hvilket er en 25% forøgelse ifht Men potentialet ser ud til at vokse og vokse. Hallens brugere spænder fra urutinerede børn til nogle af landets bedste udøvere samt ældre skatere frivillige passer indgangsdøren og sælger sodavand i baren, ligesom et byggehold af frivillige reparerer på ramperne i hallen. Hal 12 modtager årligt besøg fra kommuner over hele landet, som ønsker inspiration til anvendelse af nedlagte fabrikker og haller. Også i skaterkredse er hallen kendt for at være veldrevet og attraktiv. Hal 12 er medlem af Danmarks Rulleskøjteunion, som er en del af DIF. Foreningen Hal 12 Skate & Event har i 2014 haft 266 medlemmer, Se hvordan medlemmernes alder er fordelt i diagrammet. Medlemstal for 2014 Aldersgruppe Mænd Kvinder 0-12 år år år år Samlet i køb Samlet 266 Hallens indtægter går til at dække et stort strømforbrug, underskud ifm. kulturevents samt reparationer af hal og skatefaciliteter. Hal 12 har igen i 2014 forøget sit besøgstal betydeligt, så det totale besøgstal har passeret Se besøgstal for de sidste 5 år på diagrammet. 12

16 Udover aktiviteterne i skatehallen havde har vi også huset en række kulturelle arrangementer. Det kunne være Rockkoncerter, Fredagscafeer, øvelokale koncerter og et debatmøde om ungdom demokrati. I alt blev det til 19 arrangementer i 2014, med et samlet besøgstal på 2450 gæster. Derved opnår vi et samlet besøgstal på 9800 for hele 2014 Roskilde Kommune og Roskilde Festival har igennem de sidste 10 år skabt en række attraktive udendørs faciliteter for skatere. Det har betydet, at mange i Roskilde og opland er begyndt at skate. De udendørs anlæg kan dog kun bruges i tørvejr og sommermånederne, hvorfor der er opstået et øget ønske om at træne under gode forhold indendørs. Hal 12 passer fint ind i denne overordnede udvikling af kommunens idrætsfaciliteter, idet vi fastholder brugerne i deres idrætsaktiviteter og sikrer deres fortsatte sportslige udvikling igennem den lange vinter. Skatesporten er også en meget social sport, og med gode vinterfaciliteter fastholder og styrker vi også de sociale bånd mellem brugerne. 13

17 Tidsplan: 14

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING!

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! 1. FORORD OG VISION 5 2. BAGGRUND 7 3. POTENTIALER OG UDFORDRINGER 8 Nødvendigt,

Læs mere

Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden Lokale og Anlægsfonden 1 Naturrum i nedlagt granitbrud i Vang Pris 1,8 mio. kr. Fondens støtte 600.000 kr. Areal 45 m² Arkitekt ATSITE og GWITT Bygherre Bornholms Regionskommune 2 3 10 Engagerede fællesskaber

Læs mere

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Det normale ungdomsliv Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet Det er jo

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere