Enhedslistens valgudspil. Et retfærdigt Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslistens valgudspil. Et retfærdigt Danmark"

Transkript

1 Enhedslistens valgudspil Et retfærdigt Danmark

2 Et retfærdigt Danmark DANMARK VAR ENGANG KENDT FOR STÆRK VEL- FÆRD OG SOCIAL TRYGHED. Gennem hele sidste århundrede oplevede almindelige danskere fra generation til generation, at de fik tilkæmpet sig bedre vilkår. Danmark kom langt i retning af et samfund med lige og gratis adgang til uddannelse og sundhed og med et stærkt socialt sikkerhedsnet, der greb os, når vi blev ramt af sociale problemer, arbejdsløshed eller sygdom. Det var med til at skabe en høj grad af tryghed, sammenhængskraft og solidaritet mellem de forskellige samfundsgrupper. Danmark var også engang kendt som et åbent og tolerant land, hvor forskellighed ikke stod i vejen for fællesskab. Vi kunne prale af den første vielse af et homoseksuelt par og af et samfund, der ikke var bange for at tage globalt ansvar og dele noget af vores rigdom med fattige lande og mennesker på flugt. EFTER 10 ÅR MED BORGERLIGE REGERINGER ER DAN- MARK FORANDRET. Overalt er vores fælles velfærd forringet. Der er færre voksne i daginstitutionerne, og der er mindre tid til de ældre. I stedet for fælles velfærd vokser private løsninger og forsikringer frem. Ikke mindst på sundhedsområdet. Med rette kan unge mennesker i dag frygte, at de må se frem til ringere vilkår og færre sociale rettigheder end deres forældre. Det tolerante og åbne Danmark er heller ikke længere noget, vi kan pege på og være stolte af. Regeringen har gjort det til en fast tradition løbende at forringe forholdene for flygtninge og indvandrere og de danskere, der forelsker sig i udlændinge. Pointsystemer, gebyrer og grænsebomme er triste mindesmærker for et borgerligt tiår. MEN DET ER IKKE FOR SENT AT VENDE UDVIKLINGEN. Vi kan komme tilbage på sporet. Vi kan genopbygge det, der er ødelagt, og fortsætte ad sporet mod et mere retfærdigt og solidarisk samfund. Vi kan igen tage globalt ansvar og gå forrest i kampen for menneskerettigheder. Enhedslisten peger utvetydigt på en socialdemokratisk ledet regering efter valget. Der er for os ingen tvivl om, at det vil være en kæmpe fordel for Danmark. Det er dog heller ikke nogen hemmelighed, at Socialdemokraterne og SF på en række områder er rykket ind mod midten og i nogle tilfælde over på den anden side af midten. Men en ny regering bliver med stor sandsynlighed afhængige af Enhedslistens mandater efter valget. Den indflydelse, som dette giver os, vil vi bruge på at trække Danmark til venstre. I en solidarisk, grøn og anstændig retning. Her præsenterer vi nogle af de vigtigste initiativer og reformer, som vi ønsker at gennemføre efter et valg. 2

3 Ud af krisen Nye arbejdspladser og finansiel sikkerhed nye arbejdspladser i 2012 Nul misbrug af udenlandsk arbejdskraft Stop for samfundsskadelig spekulation Solidarisk omfordeling Mindre til de rigeste mere til lavindkomstgrupperne Omfordeling fra de rigeste Ordentlige vilkår for arbejdsløse Væk med fattigdomsydelserne Genopretning af velfærden Fællesskab giver tryghed Flere voksne i børnehaverne Færre elever i klasserne Lige adgang til sundhed i hele Danmark Anstændigheden tilbage Et Danmark vi kan være bekendt Nej til pointsystemer ved familiesammenføring Dobbelt op på kvoteflygtninge Forbedring af borgernes retsstilling Grøn omstilling Ikke flere tomme løfter En havvindmøllepark om året Billigere kollektiv trafik Væk med farlig kemi i vores omgivelser Finansieringen Her er pengene Note: På side 7 har vi tilføjet prognosen for det antal job, som fremrykning af renoveringer af skoler kloaker, plejehjem og lign. vil medføre, da det fremstod uklart i den tidligere udgave

4 4

5 Ud af krisen Nye arbejdspladser og finansiel sikkerhed Verden og Danmark er ramt af en økonomisk krise, som vi endnu ikke kender omfanget og varigheden af. Den danske regering har svigtet. I stedet for at foretage fornuftige investeringer, der kunne skabe arbejdspladser og sætte gang i økonomien, har man soldet milliarder væk på skattelettelser og øget privatforbrug. Gevinsten for beskæftigelsen har i bedste fald været minimal. Enhedslisten vil derimod investere massivt i at skabe nye arbejdspladser. Samtidig vil vi sætte proppen i for udnyttelse af uorganiseret og underbetalt arbejdskraft fra udlandet. I Danmark skal arbejdet foregå med dansk løn og overenskomst. Men det er ikke nok at komme ud af den aktuelle krise. Vi skal også sikre Danmark mod nye kriser i fremtiden. Vi skal ikke fremover se banker og spekulanter sende tusinder af danskere ud i arbejdsløshed og fattigdom. Banker og finansielle institutioner skal tøjles. De skal være samfundets tjenere ikke dets herrer. 5

6 nye arbejdspladser i 2012 Hver eneste gang en arbejdsløs kommer i arbejde, får Danmark én mindre på overførselsindkomst og én mere, der betaler skat. Arbejdsløsheden er i de seneste år steget markant er registreret ledige på dagpenge og kontanthjælp. Det er altså mennesker, der umiddelbart står til rådighed for arbejdsmarkedet. Dertil kommer formentlig ledige, der ikke har været forsikrede, ikke er berettiget til dagpenge og ikke kan få kontanthjælp, f.eks. fordi de er gift eller har lidt friværdi i boligen. For at mindske denne arbejdsløshed er der brug for hurtige og målrettede investeringer. Det er afgørende, at staten bruger sit aktive engagement i jobskabelse til samtidig at fremme andre samfundsmæssige hensyn. Det gælder særligt ønsket om en bæredygtig omstilling og nedbringelse af CO2-udslippet. Et fokusområde for Enhedslisten er derfor at oprette grønne arbejdspladser. Derfor har vi fremlagt en grøn jobplan, der kan skabe nye grønne arbejdspladser allerede i Hvis den gennemføres, vil den på én gang sikre markant bedre økonomi og en omfattende omstilling af energiforbruget, så Danmarks udledning af CO2 reduceres. Grøn jobplan Klimarenovering At gøre danske bygninger mere energibesparende vil skabe mange arbejdspladser og gavne klimaet betydeligt, idet 40 pct. af CO2-udledningen i Danmark stammer fra opvarmning af bygninger. Denne udledning kan reduceres kraftigt ved bl.a. bedre isolering. Vi foreslår, at alt nybyggeri som minimum skal være lavenergiklasse 1 fra 2012, hvilket vil give en årlig beskæftigelseseffekt på personer. Desuden skal der sættes gang i energirenoveringen af den eksisterende private og offentlige boligmasse. Initiativerne over for private boligejere inkluderer rådgivning og differentieret ejendomsbeskatning til etablering af en energisparefond, hvor boligejere kan optage rentefri lån til energirenoveringer. Disse initiativer anslås at ville skabe varig beskæftigelse for personer. Energirenovering af offentlige bygninger over 10 år vil skabe yderligere arbejdspladser. Vedvarende energi Om 30 år skal al energiproduktion være baseret på vedvarende energi. Der skal bl.a. ske en årlig udbygning med vindmøller på 370 MW, hvilket vil skabe arbejdspladser. Desuden skal der installeres bygningsintegrerede solceller i alt offentligt nybyggeri, og der skal etableres støtteordninger til etablering af solceller på eksisterende offentligt byggeri og på private tage og facader. Installering af varmepum- 6

7 Ud af krisen Skærpelse af bygningsreglementet Energirenovering, boliger Energirenovering, offentlige bygninger Udbygning, vindenergi Udbygning, solceller Udbygning, varmepumper Etablering af geotermianlæg Omstilling til økologisk landbrug Lokal produktion mv Elektrificering af hovednettet Indførelse af letbaner Massiv udbygning af jernbanenettet Forbedrede vilkår for cyklister og busser Antal arbejdspladser i alt Tabel: Grønne arbejdspladser i Enhedslistens jobplan per på centrale kraftvarmeværker for at indpasse den stigende mængde vedvarende energi i energisystemet vil sammen med udskiftning af olie- og naturgasfyr i private boliger uden for fjernvarmeforsyningsområdet skabe mere end arbejdspladser. Økologisk landbrug og klimavenlig transport Landbrugets klimabelastning skal nedbringes. Det skal bl.a. ske ved omstilling til 100 pct. økologi. Beskæftigelsen i økologisk landbrug er højere end i konventionelt, og det vil i sig selv betyde, at en 20 pct. årlig omstilling til økologisk jordbrug vil give nye arbejdspladser om året. Disse initiativer skal suppleres med en række tiltag for at reducere privatbilismen og fremme kollektive transportløsninger og cykling. Samtidig skal transportsystemet omstilles fra at køre på fossile brændstoffer til at være baseret på el fra vedvarende energikilder. Denne omstilling vil skabe næsten arbejdspladser. Samlet set vil Enhedslistens grønne jobplan skabe arbejdspladser det første år. Dette vil stige til efter fem år. Dette er forsigtige skøn. Jobeffekten kan blive meget større. Vores plan for nye, grønne arbejdspladser indebærer udgifter for staten. De samlede, umiddelbare omkostninger er på 36,2 milliarder kr. om året. Udgifterne vil imidlertid allerede efter få år falde betydeligt på grund af sparede driftsudgifter til opvarmning, køb af fossile brændsler osv. Desuden skal modregnes de sparede udgifter til dagpenge på grund af den øgede beskæftigelse. Finansiering gennem en fremtidsfond Indtil investeringerne tjener sig selv ind, skal de finansieres af en nyoprettet fremtidsfond. Fonden skal finansieres gennem en fremrykning af en del af beskatningen på pensionsformuerne. I de næste fem år betales en forskudsskat på én pct. af pensionsformuerne, som så senere modregnes, når pensionerne udbetales. Sådan får den enkelte pensionist i sidste ende præcis samme pension udbetalt, som hun ellers ville have fået. Fremtidsfonden må kun bruges til projekter, der både er miljømæssigt bæredygtige og giver en positiv samfundsmæssig forrentning. Fremtidsfonden vil kunne bidrage med 130 milliarder over fem år. På den måde kan Danmark gennemføre de nødvendige investeringer uden at gældsætte sig velfærdsjob og fremrykning af investeringer Udover den grønne jobplan vil Enhedslisten også skabe nye arbejdspladser ved at øge kommunerns budget til borgernær velfærd med 15 milliarder - det vil skabe omkring arbejdspladser. Endelig vil vi i det kommende år fremrykke offentlige investeringer - investeringer som alligevel skulle have været gennemført over en længere årrække. Det vil skabe yderligere nye arbejdspladser. I alt vil Enhedslistens initiativer skabe op mod arbejdspladser - og når mange mennesker kommer i arbejde, vil det generere økonomisk aktivitet, der igen skaber nye arbejdspladser. 7

8 Nul misbrug af udenlandsk arbejdskraft Tusindvis af murere, tømrere og andre håndværkere er arbejdsløse, fordi en stadig større gruppe arbejdsgivere ser en fidus i at erstatte dem med underbetalt og uorganiseret arbejdskraft importeret fra udlandet. Det er både et problem for den enkelte håndværker, men også for samfundet, som mister store skatteindtægter på det snyderi, der ofte er forbundet med udnyttelsen af udenlandsk arbejdskraft. Enhedslisten byder udenlandsk arbejdskraft velkommen til Danmark. Men det er et ubetinget krav, at arbejdet udføres på overenskomstmæssige vilkår, og at lovgivning vedrørende arbejdsmiljø, skat og moms overholdes. For at stoppe misbruget af udenlandsk arbejdskraft vil Enhedslisten gennemføre en række initiativer, der kan sætte en prop i dette nye hul i den danske arbejdsmarkedsmodel. Et ordentligt arbejdsmarked Lov om bestilleransvar Der skal indføres bestilleransvar, så bestilleren eller ordregiveren hæfter for, at entreprenører og underentreprenører betaler den aftalte løn til deres ansatte samt betaler skat og moms til staten. Fagforeninger sikres adgang til arbejdspladsen Fagforeningerne skal efter norsk model have adgang til alle byggepladser og andre arbejdspladser og have mulighed for at tjekke om løn og arbejdsvilkår er i tråd med overenskomsten. Effektiv kontrolmyndighed En fælles kontrolmyndighed er nødvendig for at koordinere arbejdstilsynets, Skats, politiets samt Erhverv- og Selskabsstyrelsens indsatser på området. Denne nye myndighed skal forhåndsgodkende udstationerede virksomheder, inden en opgave påbegyndes. Den skal bl.a. sikre, at firmaerne er korrekt oprettet og registreret i hjemlandet. En social protokol i EU En række domme fra EU-domstolen har undermineret fagbevægelsens muligheder for at forsvare lønmodtagernes interesser. Danmark skal under sit EU-formandskab i 2012 arbejde for at få indført en social protokol i EU, der sikrer fagbevægelsens konfliktret. 8

9 Ud af krisen Stop for samfundsskadelig spekulation Den krise, der ruller hen over verden med drastiske sociale følger for den almindelige befolkning, er resultatet af 20 års fejlslagen økonomisk politik. Spekulanterne har fået frit løb, fordi tidligere tiders reguleringer af kapitalbevægelser og spekulation er blevet fjernet. Sideløbende er den finansielle sektor blevet stadig mere privatiseret og ukontrolleret. For at sikre økonomisk stabilitet fremover foreslår Enhedslisten en række tiltag, der skal dæmme op for den samfundsskadelige spekulation. Almennyttige banker Styr på bankerne For at sikre almindelige bankkunder og mindre virksomheder en billig og stabil bankforbindelse skal der oprettes en offentligt ejet almennyttig bank. Mange mindre virksomheder og virksomheder i udkantsområderne har i dag svært ved at optage lån, og lønmodtagere bør tilbydes et alternativ til private banker, der risikerer at krakke. Med de sunde dele af de banker, som staten overtager, er der et fundament for en sådan bank. Den kan samtidig overtage kunderne i resterne af Roskilde Bank og Fjordbank Mors samt kunder i andre krakkede banker, der i dag har meget urimelige vilkår i statens afviklingsbank, Finansiel Stabilitet. Opdeling af de finansielle koncerner I dag er mange banker blevet til finansielle supermarkeder, der sælger alt fra pension til bolighandel. I stedet for blot at drive bank er kerneforretningen blevet finansielle spekulationer. Det forøger risikoen for bankkrak markant, fordi bankrådgiveren har for mange kasketter på. Enhedslisten vil derfor opdele de finansielle koncerner, så bankerne tvinges til at udskille spekulation, ejendomsmægling, pension, forsikring og realkredit til selvstændige selskaber. Samtidig foreslår vi i lighed med Socialdemokraterne, at alle udenlandske aktiviteter skal placeres i datterselskaber, så danske skatteydere ikke risikerer at skulle dække danske bankers tab i udlandet. Større statslige indtægter fra bankerne Gennem bankpakkerne har de finansielle virksomheder fået mulighed for at låne enorme summer på det internationale marked til en rente, de ellers aldrig kunne have fået. Det har de kunnet, fordi staten garanterer for lånet. Disse statslån og garantier har gjort det muligt for bankerne at tjene store profitter. Bankaktionærerne, der ellers stod til enorme tab, har scoret store kursgevinster. Staten står derimod til et milliardtab på grund af garantierne til de krakkede banker. Derfor foreslår Enhedslisten en ny skat på finansielle virksomheder i form af en afgift på deres balance, dvs. på bankens samlede ind- og udlån. En sådan afgift vil sikre staten en indtægt, der vokser med pengeinstituttets størrelse. Dette vil samtidig modvirke de meget risikable udlån, der bærer en del af skylden for den finansielle krise. Loft over bonus og aktieudbytter Det var aldrig intentionen, at pengene fra bankpakkerne skulle være statsstøtte til aktionærer og direktører. De danske banker, som har fået lån eller garantier via bankpakkerne, skal derfor pålægges en grænse for udbetaling af aktieudbytter, et forbud mod bonusløn og lønforhøjelser til bankdirektørerne. Restriktionerne skal vare lige så længe, som pengeinstituttet modtager lån eller garantier fra staten. 9

10 10

11 Solidarisk omfordeling Mindre til de rige mere til lavindkomstgrupperne I det sidste tiår er uligheden vokset markant. Skattestoppet og gentagne skattelettelser til de mest velhavende har øget den økonomiske kløft mellem danskerne. Den økonomiske krise har forværret situationen, fordi den borgerlige regering har sendt regningen til lavindkomstgrupperne. Enhedslisten vil sænke uligheden mellem danskerne og sikre, at de rigeste borgere og virksomheder også betaler deres del af regningen for krisen. En ambitiøs skattereform skal give nye indtægter, der blandt andet skal løfte de grupper, som er sakket økonomisk agterud i det borgerlige tiår: arbejdsløse, sygedagpengemodtagere, revalidender, førtidspensionister og folkepensionister. Danmark er på trods af krisen et rigt land. Hvis vi deler rigdommen lidt mere retfærdigt, så er der både råd til velfærd og efterløn. 11

12 Omfordeling fra de rigeste Med vores skattereform vil Enhedslisten sikre nye indtægter og besparelser, der kan lukke hullet i statskassen, og samtidig sikre, at der bliver råderum til bedre velfærd, aktiv jobskabelse og forbedringer af de økonomiske vilkår for lavindkomstgrupperne. Det er afgørende, at en skattereform bidrager til at øge den økonomiske lighed i Danmark. Vores skattereform har derfor to grundprincipper: Almindelige lønmodtagere skal ikke betale mere i skat Planen skal samlet set reducere uligheden ved at sende regningen til dem, der fik mest under opsvinget Hovedelementer i skattereformen Tilbagerulning af skattelettelser til de rigeste: 7,3 milliarder kr. Forårspakke 2.0 gav massive skattelettelser til de rigeste i samfundet. De 10 pct. rigeste i samfundet, der tjener omkring en halv million eller mere om året, fik en lettelse på 7,3 milliarder kr. Direktøren for Danmarks største bank fik f.eks. en skattelettelse på en halv million kr. Vi vil annullere forårspakkens skattelettelser til disse danskere, så de kommer til at betale det samme i skat fremover som de gjorde i Mere skat fra de multinationale selskaber: 5 milliarder kr. Som Enhedslistens undersøgelser har påvist, er der fortsat multinationale selskaber, der ikke betaler skat i Danmark. Vismændene peger på, at samfundet mister skatteindtægter på mellem 7 og 14 milliarder kr. om året på denne konto. Enhedslisten mener, at det på kort sigt er muligt med bedre skattekontrol og skrappere lovgivning på området at hente fem milliarder kr. årligt. Større andel af indtægterne fra Nordsøen: 3,7 milliarder kr. Den nuværende aftale om Nordsøolien blev lavet ud fra et skøn over olieprisen på godt 22 $ per tønde. Nu er prisen nærmere det firedobbelte, og der er formentlig dobbelt så meget olie som forventet i På den baggrund er der 3,7 milliarder kroner mere at hente om året frem til 2020, hvis olieaftalen genforhandles, så vi beskatter på samme niveau som f.eks. Norge. Omsætningsafgift på aktier: 7,6 milliarder kr. Omsætningsafgiften på aktier genindføres med 0,5 pct. af værdien af de handlede papirer. Denne skatteændring vil også modvirke kortsigtet spekulation. Kapitalindkomst beskattes som arbejdsindkomst: 5 milliarder kr. Skatten på aktieindkomst og anden kapitalindkomst er sænket under denne regering. Enhedslisten mener, at arbejdsfri indtægter fra værdipapirer skal beskattes lige så højt som indtægter, man har arbejdet for at få. Ekstra skat på 10 pct. på indkomster over en million kr.: 1,7 milliarder kr. En sådan skat vil øge progressionen i det danske skattesystem. Ikke mindst i en periode, hvor staten mangler penge, og der skæres i velfærden, bør dem med meget store indkomster bidrage mere. Genindførsel af formueskatten: 1 milliard kr. Store formuer skal ligesom tidligere beskattes. Enhedslisten vil indføre en skat på en pct. på formuer på over 2,2 millioner kr. for enlige og 4,2 millioner kr. for ægtepar. Drop skattestoppet på ejendomsskatten Enhedslisten ønsker det nominelle skattestop på boligskatterne ophævet. Skattestoppet betyder, at boligejerne får en lille skattelettelse hvert eneste år og det er hverken rimeligt eller fornuftigt. Skatten skal reguleres med løn- og prisudviklingen. Desuden foreslår Enhedslisten, at værdistigningen i ejendomme beskattes, når ejendommen sælges. 12

13 Solidarisk omfordeling Ordentlige vilkår for arbejdsløse Lige nu står danskere uden arbejde ifølge Danmark statistik. Men tallet er reelt langt højere. For mange mennesker er røget helt ud af statistikken, fordi de ikke modtager understøttelse. Enhedslisten ser det som en hovedopgave at nedbringe arbejdsløsheden. Men vi må samtidig erkende, at mange danskere risikerer at stå uden job længe som følge af krisen. Derfor er det helt afgørende, at de arbejdsløse får ordentlige vilkår. Både når det gælder deres økonomiske forhold, men i lige så høj grad i form af støtte til at komme ud på arbejdsmarkedet igen. Det er hjerteblod for Enhedslisten. Mød arbejdsløse med respekt Dagpengeperioden skal forlænges Regeringen halverede sidste år dagpengeperioden, så den nu er to år. Det betyder, at tusinder risikerer at falde ud af dagpengesystemet næste sommer. Nogle vil modtage den langt lavere kontanthjælp, men en stor gruppe vil stå helt uden indkomst, fordi de f.eks. bor i en ejerbolig, har en bil eller en ægtefælle i arbejde. Vi risikerer, at tusindvis af familier vil blive tvunget ud af deres bolig. Det er fuldstændig urimeligt, at mennesker, som for manges vedkommende har arbejdet hele deres liv, nu bliver svigtet af det samfund, som de har betalt skat til i årevis. Enhedslisten vil som minimum have dagpengeperioden tilbage på fire år. Men vores endelige mål er et dagpengesystem, hvor ingen kan falde ud, så længe de står aktivt til rådighed for arbejde eller uddannelse. I en periode med lavkonjunktur og høj arbejdsløshed er der ingen rimelighed i, at mennesker, der uforskyldt står uden arbejde, kan risikere også at stå uden indkomst. Højere dagpengedækning Dagpengene er i de seneste årtier blevet udhulet markant ift. lønindkomsterne. På grund af den lave dagpengesats vil de mennesker, der rammes af arbejdsløshed, opleve markante indkomsttab. En gennemsnitlig privatansat lønmodtager oplever en månedlig indkomstnedgang på mere end kroner. Kun indtægter under kr. om måneden opnår den dækningsgrad på 90 procent, som lovgivningen beskriver. Enhedslisten vil have sat dagpengene op, så indkomsttabet bliver langt mindre, når man mister sit arbejde. I første omgang ved at sikre, at dagpengene løbende reguleres med prisog lønudviklingen. På længere sigt ved at komme op på lovgivningens krav om en dækning på 90 pct., dog med et dagpengemaksimum på kr. Adgangen til dagpengeret og genoptjening skal lettes På grund af de høje krav for optjening af dagpengeret er mange lønmodtagere og arbejdsløse under den igangværende krise havnet helt uden for dagpengesystemet. Ved arbejdsløshed betyder det, at de er henvist til kontanthjælp. Enhedslisten foreslår, at den gamle optjeningsperiode på et halvt år genindføres. Ydmygelserne skal væk Alt for mange arbejdsløse oplever at blive mødt med mistillid og overdreven kontrol. Reglerne om aktivering skal ændres markant. Aktiveringskurser, hvor arbejdsløse skal finde ud af, hvilket dyr de minder om eller demonstrere, at de kan stå op om morgenen, skal afskaffes. Arbejdsløse skal heller ikke tvinges til at udføre f.eks. pakkearbejde, der ellers udføres til overenskomstmæssig løn. Det kan i nogle tilfælde være godt for en arbejdsløs at komme i virksomhedspraktik eller i et offentligt løntilskudsjob. Men kun hvis det er en del af en reel plan, så det fører til et job. Og det skal være med overenskomstmæssig løn og optjening af dagpengeret, så de ledige ikke bliver brugt som løntrykkere. De meningsløse klik, som arbejdsløse er pålagt at udføre på Jobnet, skal afskaffes. Jobcentrene skal have frihed til at koncentrere sig om at hjælpe folk i arbejde i stedet for konstant at kontrollere og indberette. Uddannelse med dagpenge Arbejdsløses ret til uddannelse er i dag alt for begrænset. Det er ikke blot uhensigtsmæssigt. Det er simpelthen dumt. For i en periode med lavkonjunktur er der en klar samfundsinteresse i at opkvalificere arbejdsstyrken. Derfor skal der skabes øgede muligheder for uddannelse og efteruddannelse på dagpenge. Samtidig skal man igen have ret til at tage selvvalgt uddannelse, og loftet over kurserne skal fjernes, så man f.eks. kan tage et truckkursus og blive kvalificeret til et af de job, der jævnligt bliver ledigt. 13

14 Væk med fattigdomsydelserne Alle de såkaldte fattigdomsydelser, som regeringen har indført, skal afskaffes straks efter en ny regering er trådt til. De lave ydelser har øget fattigdommen i Danmark i en grad, så børn anslås at lide under den. Det er helt utilstedeligt, at dette kan ske i et land som Danmark. Regeringens påstand om, at de lave ydelser skulle presse mennesker ud på arbejdsmarkedet, holder ikke vand, og i en tid med høj arbejdsløshed er det helt urimeligt at lægge ansvaret for arbejdsløsheden på de arbejdsløse. Enhedslisten vil umiddelbart efter et valg stille krav til en ny regering om at alle fattidomsydelserne afskaffes. Det gælder kontanthjælpsloftet, starthjælp/introduktionsydelse og 450 timers reglen. Unge skal ikke diskrimineres Ydelser man kan leve af Enhedslisten vil også fokusere på de særligt lave ydelser for unge på kontanthjælp eller dagpenge Unge under 25 år modtager kun halv dagpengesats. Der er ingen rimelig grund til, at unge arbejdsløse skal stilles ringere økonomisk end andre aldersgrupper. Husleje og dagligvarer er jo ikke billigere, fordi man er ung under 25 år. Enhedslisten vil derfor kræve, at en ny regering også afskaffer denne diskriminerende og oversete fattigdomsydelse, der også er blevet kritiseret skarpt af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og 3F.. Overførselsindkomster skal følge med lønudviklingen Overførselsindkomsterne stiger hvert år mindre end de almindelige lønninger på grund af fradrag til den såkaldte satspulje. De økonomisk dårligst stillede danskere kontanthjælpsmodtagere, pensionister og ledige finansierer på den måde sociale indsatser, som alle i fællesskab burde betale over skatten. I alt betyder satspuljetyveriet, at danskere på overførselsindkomster årligt snydes for cirka 11 milliarder kr. Enhedslisten vil have, at overførselsindkomsternes fuldt ud følger den almindelige lønudvikling, og at satspuljeudhulingen afvikles. Det sociale arbejde, der i dag finansieres med satspuljen, skal fremover på finansloven. 14

15 Solidarisk omfordeling 15

16 16

17 Genopretning af velfærden Fællesskab giver tryghed Et stærkt og solidarisk velfærdssamfund skaber ikke alene tryghed for den enkelte, men også de bedste rammer for en stærk økonomi. Enhedslisten vil genskabe og videreudvikle den solidariske og universelle velfærd, hvor vi alle bidrager efter indkomst og har lige adgang til velfærdsydelser og service, når vi har brug for dem. Fraa 2012 vil Enhedslisten øge kommunernes budget til velfærd med 15 milliarder kroner. Pengene skal gå direkte til velfærd i bl.a. ældreplejen og folkeskolen. Et trygt velfærdssamfund kræver også, at vi har adgang til skadestuer og sygehuse, selvom vi bor uden for de store byer. Enhedslisten vil stoppe lukningen af lokale akutfunktioner og sygehuse. Samtidig vil vi lukke de offentlige kasser for de private sygehuse. 17

18 Flere voksne i børnehaverne Daginstitutionerne er et af de områder, som kalder på en øjeblikkelig indsats for at genoprette kvalitet i velfærden. Vores børn skal ikke bare opbevares, mens forældrene er på arbejde. De skal have et godt børneliv med plads til leg, oplevelser og udvikling. Et godt børneliv i daginstitutionerne kræver, at der er tilstrækkeligt personale. Antallet af børn per voksen i børnehaver og vuggestuer er desværre vokset drastisk gennem de seneste årtier. Når der bliver færre pædagoger, så går det ud over børnenes trivsel og udvikling. Det betyder også, at der bliver sværere at opdage og gribe tidligt ind med hjælp til familier med sociale problemer. Et godt børneliv Minimumsnormering i daginstitutioner Enhedslisten vil vende den negative udvikling ved at vedtage en lov om minimumsnormering i alle daginstitutioner. Loven vil pålægge alle kommuner at sikre et fast antal pædagoger og medhjælpere i daginstitutionerne og dermed stoppe de konstante sparerunder som daginstitutionerne har oplevet i de seneste årtier. ** Der skal højst være tre vuggestuebørn pr. pædagogisk medarbejder. ** Der skal højst være seks børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. ** Der skal højst være ti fritidshjem-/sfo-børn pr. pædagogisk medarbejder. ** Der skal højst være tre faste børn pr. dagplejemedarbejder med plads til et barn i gæstedagpleje. ** Der skal være mindst en dagplejepædagog for hver tolv dagplejere. 18

19 Genopretning af velfærden Lige adgang til sundhed i hele Danmark En hjørnesten i et velfærdssamfund er fri og lige adgang til sundhedssystemet. Alle uanset indkomst skal have ret til behandling af samme kvalitet og med samme ventetid. Desværre har vi under den borgerlige regering oplevet en opblomstring af en privat sundhedssektor, hvor dem med den tykkeste tegnebog kan springe køen over. Privathospitalerne er blevet forgyldt på bekostning af vores fælles sundhedsvæsen. Samtidig er vi nu vidner til en historisk centralisering af sundhedsvæsnet med regeringens beslutning om at lukke en række små og velfungerende sygehuse, akutfunktioner og fødegange. Særligt det såkaldte udkantsdanmark er hårdt ramt. Enhedslisten vil vende den negative udvikling, så vi igen kan få en sundhedssektor med lige adgang for høj som lav og københavner som nordjyde. En sund sygehussektor Fingrene væk fra de lokale sygehuse og akutfunktioner Enhedslisten vil modsætte sig lukninger af lokale akutfunktioner og sygehuse, som vi ser det i f.eks. Holstebro, Næstved, Svendborg. Det er afgørende for borgernes tryghed, at de kan få akut behandling i deres nærområde. Det kan være fornuftigt at samle avancerede behandlinger på de store sygehuse. Men når det kommer til akutfunktioner, fødsler og anden almindelig behandling, så er der ingen gode argumenter for centralisering. Tværtimod viser erfaringer, at patienttilfredsheden ofte falder, og udgifterne vokser. Derfor vil Enhedslisten ved de førstkommende finanslovsforhandlinger genrejse kravet om at bevare en række lokale sygehuse og akutfunktioner. Løft af psykiatrien Der er behov for et massivt løft inden for psykiatrien. Flere sengepladser, mere opsøgende arbejde og forebyggelse kan forbedre mange tusind menneskers livskvalitet og give staten store besparelser på længere sigt. Enhedslisten vil tilføre psykiatrien en milliard kroner i Luk kassen for privathospitalerne Investeringerne i sundhed og psykiatri skal blandt andet finansieres ved at lukke de offentlige kasser for privathospitalerne. Virksomhedernes skattefradrag for private sundhedsforsikringer skal afskaffes. Vi vil også ændre behandlingsgarantien, som i dag tilgodeser den private sygehussektor. Endelig skal der gribes ind overfor offentligt ansatte lægers bijobberi på de private sygehuse, og det skal forhindres, at læger i det offentlige kan henvise til deres egne private klinikker. 19

20 Færre elever i klasserne I Enhedslisten vil vi give alle elever de bedst mulige forudsætninger med på vejen. Ikke kun for elevernes skyld, men også fordi det fremtidssikrer vores samfund. Hvad enten det er i folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse, skal eleverne opleve en nærværende og kvalitetsfyldt undervisning med fysisk plads til alle og tid til den enkelte elev. Underviseren skal have gode betingelser for at differentiere undervisningen og mulighed for at bruge sine faglige, pædagogiske og didaktiske kompetencer til at udføre undervisningsforløb for den enkelte klasse, der gavner alle klassens elever. Plads på uddannelserne En forudsætning for at skabe den gode undervisning for netop alle klassens elever er, at der er tid til den enkelte elev. De sidste mange år har der siddet alt for mange elever i de enkelte klasselokaler. Et eksempel på de hastigt stigende klassekvotienter er på gymnasieområdet, hvor af årets nye elever nu starter i en klasse med 32 elever eller flere. Det giver ikke tid til den enkelte elev, det forringer undervisningen og øger frafaldet. International forskning viser, at der er en direkte sammenhæng mellem klassestørrelser og elevernes faglige udbytte af undervisningen. De høje klassekvotienter påvirker især de frafaldstruede elevers udbytte af undervisningen. Hertil kommer, at forældrenes uddannelsesniveau og arbejde stadig betyder meget for elevernes faglige udbytte af undervisningen. Danmark har tusindvis af dygtige og engagerede lærere og undervisere, der kan sikre en folkeskole og ungdomsuddannelser i verdensklasse. Men vi sætter lærerne på en umulig opgave, når vi stiller dem overfor folkeskoleklasser på 28 børn eller gymnasieklasser med over 32 unge. Derfor forslår Enhedslisten, at loftet over klassekvotienten i folkeskolen sænkes til 22 elever og på ungdomsuddannelserne til gennemsnitligt 26 i klasserne. 20

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner hos Ejendomsfunktionærerne, 3F Storkøbenhavn, Dansk

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

NÅR KRIG OG KONFLIKTER TVINGER FOLK PÅ FLUGT, SÅ HAR VI ET ANSVAR

NÅR KRIG OG KONFLIKTER TVINGER FOLK PÅ FLUGT, SÅ HAR VI ET ANSVAR NÅR KRIG OG KONFLIKTER TVINGER FOLK PÅ FLUGT, SÅ HAR VI ET ANSVAR SF S FLYGTNINGEPOLITIK 2016 2 ORDFØRER/KONTAKT: JACOB MARK jacob.mark@ft.dk 3337 4418...vi vil arbejde for internationale bæredygtige løsninger

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013 1 Fællesskab og solidaritet under krydsild 1. maj 2013 Det danske velfærdssamfund bygger på fællesskab og solidaritet. Det var danskernes fællesskab, der opbyggede velfærden. Og det var solidariteten,

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere