Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden."

Transkript

1 Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse af dette. 4. Forelæggelse af budget for det næste regnskabsår samt vedtagelse af dette. Herunder fastsættes kontingent betalingen. 5. Indkomne forslag. 6. Bestyrelsen orienterer om det igangværende arbejde der pågår i forbindelse med færdiggørelse af fællesarealerne omkring Krebsen. 7. Valg af bestyrelse samt 1 suppleant -Formand Tommy Byrial Jørgensen, nr Kasserer Johnny Nielsen, nr Bestyrelsesmedlem Claus H.S. Rasmussen, nr Suppleant Michael Nielsen, nr Valg af intern revisor samt 1 suppleant. 9. Eventuelt. 1. Jesper Nielsen valgt. Jesper: Generalforsamling er lovligt indkaldt. Folk der ikke er flyttet ind har ikke stemmeret. Lejere har ikke stemmeret. 2. Tommy: beretning bliver kortere end sidste år. Velkommen til specielt de nye. Lægger vægt på fællesskab. Sidste år var der meget arbejde med fællesarealer. Besluttet at lave reklame finansieret legeplads. Bestyrelsen besluttede at købe redegynge til tilbuddet fra INDU. Derfor er prisen for legepladsen også lidt dyrere end budgeteret. Mangler petanquebane + baskettkurv + bålplads. Er ved at indhente tilbud. Har plantet hæk omkring fællesareal. Skal finde ud af placering af de resterende ting. Fælles opgave at passe på fællesarealer. Bliver lagt barkflis rundt ved hækken. Indu kommer 1 gang om året og vedligeholder. Små hække. Brug indgangene for at beskytte hækkene. Ryd op på fællesareal. Saml skrald op hold det pænt. Boldspil på fællesareal. Stenmel er eneste gæsteparkering, hvilket kan være problem ved boldspil. Vær opmærksom. Forsikring i Parcelhusejernes Landsforening, Bestyrelsesansvar + erhvervsansvar. Hjemmeside er lavet, nyheder og information fra bestyrelsen vil blive lagt på hjemmesiden. Asfaltbelægning er vi ikke tilfreds med. Der er lappet og forseglet, men vi er ikke tilfreds med det visuelle. Der bliver gennemgang af asfalt i foråret. Vi bliver måske nødt til at acceptere det visuelle, men holdbarheden skal vi have garanti for. Tak til bestyrelsen for at passe det hele mens formanden var i Irak. Jesper: Tak til formanden. Max 31: Hul ved indkørsel hvem skal lave det? Tommy: Tager fat i Kommunen.

2 Nr 6. Forlængelse af stikveje hvordan med nye stier? Tommy: Forlængelser bliver lavet og det er besluttet, at der kun bliver gennemgang til sti på stikvejen ved nr. 25. Henrik 17: Hvad med vores forslag om fodboldmål? Jesper: Tages ved dagsorden punkt 5. Jesper: Formandens beretning godkendt. 3. Regnskab for 1½ år siden stiftende genralforsamling. (Regnskab vedlægges) Jesper: Spørgsmål til regnskab---nej! Dermed godkendt! 4. Kalender år Græsslåning + vedligeholdelse. Asfaltopsparing afsættes for ikke at komme i problemer når asfalt engang går stykker. Alle også nye betaler kontingent. Vi bruger flere penge end vi får ind. En mulighed er at alle husstande indbetaler 1000 kr. mere 1. oktober. Max 31: Var legepladsen ikke gratis? Tommy: Nej, vi har fået den meget billigere ved at der er reklamer på, men den er ikke gratis. Bjarke 3: Hvorfor betaler vi ikke 2 gange 1500 kr. Johnny: Vi har sat kontingentet ned, fordi vi troede det ikke var nødvendigt med så stort kontingent. Bjarke: Vil hellere betale 2 gange 1500 og have pengene på bogen end skulle ud senere. Jesper: Afstemning om 2500kr eller 3000 kr. årligt. Jesper: 3000kr er vedtaget. 5. Forslag fra Sussie og Henrik nr. 17 ang. Fodboldmål + trampolin på fællesareal. Max 31: Ikke hvis de vender vores vej. Sussie 17: Det er kun små mål ikke store. Vi vil gerne vide om vi kan spille eller ej. Michael 23: Kan vi ikke lave fodboldbane på fællesareal imellem vejene? Tommy 28: Jeg vil være meget ked af hele tiden at få ødelagt planter og ting i haven. Det er vores eneste gæsteparkering. Vil være ked af hvis der ryger sidespejle mm.

3 Sussie 17: Vi skal have fælles retningslinjer. Lise 14: Børn spiller bold, hvis de ikke får lov på fællesareal spiller de bare på vejene. Per 2: Per vi sætter bare mål og net op det kan ikke være så dyrt. Michael 23. Jeg synes vi skal vente til fællesaralerne rundt om er færdig. Og så sige at det er forbudt at spille nu. Morten 8. Er det et område for børn eller hvad? Tommy 28: Nej meningen er, at der skal være ting for alle aldre. Jesper: Mit forslag er, at vi spiller bold andre steder. Louise 6: Må vi eller må vi ikke? Per 2. Ødelægger I det hele med petanque og baskett så vi ikke har noget for børn? Tommy. Vi vil ikke beskyldes for at ødelægge noget vi laver det som er besluttet for at prøve at tilfredsstille alle - både unge og gamle. Louise 6: Må børnene spille? Tommy: De små børn skal da have lov, men det skal være Jer der tager ansvar. Vi vil helst ikke have stillet mål op. Konklusion: Godtager beslutning om at det er forældrenes ansvar at sørge for at der bliver passet på både hæk og biler mm. Endvidere arbejdes der på at få lavet boldbane på fællesareal udenfor Krebsen. Louise 6: Det vil være en god ting med en trampolin og være synd hvis børnene ikke får lov til at have en på fællesarealet. Max 31: Jeg synes den er livsfarlig. Jane 27: Der står en på Skorpionen med et skilt. Claus 16: Er undersøgt skiltet har ingen betydning Det er stadig bestyrelsen der vil stå med ansvaret hvis der opstår en evt. skade. Jesper: Det er klart, at vores forsikring ikke gør det muligt at have trampolin på fællesarealet nu. Louise nr.6 påtager sig at undersøge om der kan laves en alternativ forsikring. Michael 23: Synes det er for farligt.

4 Erling 29: Jo mere attraktiv vores legeplads bliver jo flere børn får vi ind fra andre områder. Tommy 28: Det er et dilemma. Skal den være privat eller ikke kan være svært. Bestyrelsen enige om at bestille 2 skilte med påskrift Privat Legeplads. Er der andre forslag. Snak med børnehaven? Hvad skal vi gøre? Annette 7: Ved ikke hvor stor problemet er. Må være de voksnes opgave at sige børnene skal opføre sig ordentligt. Frank 7: Tror at børnehaven passer godt på tingene. Bjarke 3: Jeg synes vi skal være glade for at vi har lavet en god legeplads. Dorthe 23: Synes der skal skilt op pga de store børn der kommer og hænger der, skidt tendens. Jesper: Vi har sagt noget til bestyrelsen, da børnebørn ikke kunne lege pga vuggestuer og børnehaver. Frank 7: Vi må jo bare gå ned og få børn væk der sidder og ryger osv. Michael 23: Synes også det er et problem med børn udefra. Claus 5: Hvorfor køber vi ikke et plasticnet der beskytter hækken. Tommy 28: God ide. Skal det være skilte eller sund fornuft? Annette 7: Synes også vi skal se hvad der sker. Max 31: Hvad med hegn? Tommy 28: God idé. Jesper: Konkret forslag med hegn hvad siger I? Vedtaget! 6. Vi skal overtage arealer rundt om krebsen sammen med andre grundejerforeninger. Vi har besluttet at vi helst ikke vil overtage Karlsvognen, da der kører bybusser. Der bliver anlagt stier og sået græs. Vil nok få slagsmål ang. Boldbane, da den så vil ligge ud for andres haver. Foreslår det bliver en paraplyorganisation som kun står for vedligehold af arealer rundt om vejene. Hvordan skal udgifterne deles? Ligeligt eller forholdsmæssigt ift. Hvor stort et areal vi har? Bjarke3: Hvis det er forholdstal kommer vi hurtigt i undertal i forhold til andre beslutninger. Tommy 28: Tak det havde vi ikke tænkt på. 7.

5 Jesper: Er der forslag til nye i bestyrelsen. Tommy 28: Tak til Johnny der stopper. Tak Johnny. Vi foreslår Gitte Vittrup Bjarke 3. De er stemt ind enstemmigt. Annette 7: Det er dårligt at alle 4 er med på valg. Johnny 20: Det er det der er grunden til at der er 2 af os der holder nu. Louise 6: Hvorfor har I peget på folk i stedet for at spørge bredt. Tommy 28: Vi har brugt almindeligt skik. Kristian 19: Hvorfor står der evt ikke hvem der gerne vil stoppe på indkaldelsen? Tommy 28: Taget til efterretning. 8. Bestyrelsen foreslår Arne Stelsø. Jesper: Er der andre forslag? Arne er valgt! 9. Tommy 28: Oplysning VELFAC kommer på besøg i alle huse maj for at skifte skruer i terassedøre. Kontakt rettes til Allan Claus 5: Hvis Yderdør er malet efter gælder garanti fra VELFAC ikke. Per 2: Jeg ønsker at sætte VELFAC 400 i må jeg det? Tommy 28: Hvis det ikke ændrer udseendet må du godt. Max 31: Skal VELFAC i alle huse? Tommy 28: Ja, men tjek selv. Michael 23: Vi har beslag der vender forkert! Tommy 28: Kig efter brug 1årseftersyn. Kontakt Gert Friis. Alle andre i NCC er fyret. Tommy 28: Vil gerne foreslå oprettelse af legepladsudvalg + festudvalg. For at uddelegere ansvar + få

6 andre med. Legepladsudvalg. Michael 23, Michael 25, Sussie 17. Per 2: Der er ikke sat udgifter af til sommerfest. Johnny 20: Talte om at alle tager noget med. Claus 16: For at kun de som deltager betaler. Claus 5: Vil gerne med i festudvalg. Festudvalg: Claus5, June15, Maria3, Frank7. Claus 5: Skal vi samle ind nu? Michael 25: Nej, man betaler vel når man melder sig til. Jane 27: Vi har knallerter der kommer igennem på stikveje. Michael 25: Har besluttet at sætte træbom op. Louise 6: Hvad med skrænten, må vi gøre som vi vil med den? Lise12: Vi kan gøre hvad vi vil ifølge kommunen, de kan ikke komme til at vedligeholde så derfor bliver det op til os selv. Christian 19: Hvad med biler de kommer også ind og kører rundt? Tommy 28: Evt skilt. Dorthe 23: Vil I sige til Jeres børn, at der ikke må graves dybe huller i faldsandet på legepladsen. Krebsen 4: Det er nok mine drenge, har sagt de skal dække det til igen. Jesper: Sikkerhedsmæssigt skal man selvfølgelig ikke grave dybe huller. Internet + fjernsyn Kan vi få noget fordelagtigt. Michael 25: Svært at sige, men vi fik ikke den mulighed. Claus 5: Vi fik gratis oprettelse pga kampagne. Kan vi få bedre priser? Bjarke 3: Vi kan da undersøge om det er muligt.

7 Tommy 28: Har ikke tænkt på muligheden for antenneforening. Bliver undersøgt af Krebsen 4. June 15: Mulighed for at gå sammen om algebekæmpelse på tag, orienterer på hjemmeside. Jesper: Vurdering af vores ejendomme. SKAT kommer og kigger på Krebsen 10 for at vurdere om vurderingen er sat alt for højt. Christian 19: Du betaler ejndomsskat af en ældre vurdering. Tommy 28: Tak til Michael og Johnny for deltagelse i bestyrelsen. Michael du har haft stor indflydelse og gjort et stort arbejde. Tak for det. Johnny, ja jeg blev hvid i hovedet den anden dag. Tak for sparring og stort arbejde i bestyrelsen. 2 bestyrelsesmedlemmer vi har sagt farvel til tak for det store arbejde. Jesper: Tak for i aften! Tak for nogenlunde god ro orden! Tommy: Tak til Jesper for god ledelse. Jesper. Skal vi ikke takke hele bestyrelsen for arbejdet med at starte foreningen op!

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d. 21.4.2009 kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere