Elev- og Forældremagasin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elev- og Forældremagasin 2014-15"

Transkript

1 Elev- og Forældremagasin

2 ADRESSE- OG TELEFONLISTE Skolen: Forstander : Viceforstander: Forretningsfører : Formand for Skolebestyrelsen: Formand for Skolekredsen: Formand for Venneskræsen: Runegårdsalle 30, 3630 Jægerspris Tlf. : ( , søndag) Mail : Hjemmeside: Ulrik Goos Iversen: Kristian Damgaard: Lene Schæffer: Svend-Aage Laxager, Dalgas Have 30, 1.th., 2000 Fr.berg. Iben Mathiassen, Erantisvej 11, 3450 Allerød Joakim Strunge Møller, Amalie Skrams Alle 33, 2500 Valby Elevtelefoner I følgende bygninger findes mønttelefoner, som kan benyttes i tiden : Frennebo Landeriet Lindehuset Baunehøj Søndag aften Eleverne skal være tilbage på skolen søndag aften mellem kl Hvis en elev ikke kommer tilbage, skal man ringe til hjemmelæreren søndag aften mellem kl. 20 og 22 på Det er vigtigt, at alle overholder disse tider, idet hjemmelæreren vil kontakte hjemmet efter klokken 22 søndag aften, hvis eleven ikke er dukket op. For øvrige fritagelser se side 7. 1

3 Velkommen til Baunehøj! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Baunehøj! Vi glæder os meget til samarbejdet i det kommende skoleår, og vi håber med dette lille hæfte at kunne give især forældre svar på nogle af de mange spørgsmål, der knytter sig til skoleopholdet. Baunehøj Efterskole er en almendannende efterskole. Dette betyder, at vi ønsker at udvikle vore elever på mange områder. Eleverne skal i det kommende år bruge både hoved, hænder, krop og hjerte - lære at blive hele mennesker. Skolens værdigrundlag er: Baunehøj Efterskole er en historisk-poetisk skole, der arbejder ud fra et grundtvigsk livssyn. Skolen ønsker med rødder i dansk kultur at fremme en levende folkelig undervisning, der gennem håndens, åndens og hjertets dannelse sigter mod det hele menneske og et aktivt, demokratisk medborgerskab. Skolen ønsker at gøre en forskel ved at bygge på den levende vekselvirkning mellem elev og lærer, skole og samfund, Danmark og Verden. Skolen ønsker at hjælpe eleverne til at blive frimodige og se livets mangfoldighed, tro på fællesskabet og på hver dags nye muligheder samt lære dem at tage ansvar for sig selv, hinanden og fællesskabet. Skolens nærmere pædagogiske praksis er formuleret i skolens undervisningsplan. Med efterskoleopholdet påbegynder de unge og forældrene et nyt livsafsnit i en ny kultur med en ny måde at leve på. De unge begynder en fælles dannelsesrejse, hvor den enkelte på den ene side vil tilskyndes til at leve i frihed og frimodighed med tro på egne kræfter og muligheder og samtidig lære at etablere forpligtende fællesskaber med andre i en foranderlig verden. Vi ønsker at møde vore elever og forældre med den tillid, der bygger på, at et ord er et ord. Vi forventer at blive mødt med den samme indstilling. Eleverne har ved indmeldelsen tilmeldt sig en helhed, og vi forventer derfor, at alle går positivt ind i alle gøremål på skolen. Det er afgørende, at alle viser hensyn til hinanden i såvel omgangsform som omgangstone. Det er en usædvanlig situation, at 100 unge skal leve sammen, og det kræver naturligvis usædvanlige regler. De vigtigste kommer her: 2

4 Vedr. alkohol, stoffer og rygning Man må ikke besidde, nyde eller være påvirket af øl, spiritus, tobak eller euforiserende stoffer på skolen, ved rejse til og fra skolen, og når man i øvrigt er under skolens ansvar Skolen og forældre kan ved ganske særlige lejligheder (eksempelvis ved gallamiddage eller arrangementer, hvor forældre medbringer mad og vin)servere et glas vin eller lignende for eleverne. Det er ulovligt at ryge på skolen og på skolens område. Vedr. drenge og piger Drenge og piger må ikke komme på hinandens værelser ud over de aftalte besøgstider, og der er grænser for elevernes brug af værelset som privat rum Reglen er begrundet i den usædvanlige situation, at mange unge skal lære at bo og leve sammen. Reglen værner de forsigtige, skaber tryghed i kønsfællesskabet og skubber eleverne ud i det fælles rum. Ved skoleårets start er det skolen, der fastsætter besøgstiderne, men eleverne vil blive medinddraget i udvikling af fælles besøgsaftaler m.v. Den usædvanlige situation sætter også grænser for elevernes brug af værelset som privat rum. Det er ikke tilladt at dyrke sex på skolen eller at drenge og piger sover sammen, da alle skal kunne føle sig velkommen overalt på skolen. Vedr. mødepligt og deltagelse Der er mødepligt til alle timer, måltider og arrangementer, og vi lægger vægt på, at alle møder til tiden, velforberedte, nærværende og aktivt deltagende. Man viser hinanden gensidig respekt ved at passe tiden og gøre sig umage med arbejdet. Heraf følger, at fritagelse, fravær og udeblivelse kun kan accepteres i ganske særlige tilfælde. 3

5 Vedr. spise- og bordkultur Formålet med at spise sammen er, at eleverne ud over at få stillet deres sult får ro til at møde hinanden. Dette sker bl.a. ved at deltage i og medvirke til, at spisesituationen bliver en rar oplevelse for alle. Dette indebærer, at alle skal vise respekt for hinanden og den mad, der bliver serveret. Under spisningen hjælper eleverne og bordlærerne hinanden med at bevare en god tone, lytte til hinanden og udvikle en god bordkultur, hvilket bl.a. indebærer at vi spiser varm mad med kniv og gaffel, ikke sidder med hat eller hætte, sidder ordentlig ved bordet, sender maden rundt, smager på maden og i det hele taget gennem en god omgangstone viser respekt og opmærksomhed overfor bordfællesskabet. Overtrædelse af disse regler er alvorlige tillidsbrud. Det skal for en ordens skyld også nævnes, at der kan være andre grunde end de nævnte til, at vort samarbejde med eleven må ophøre. Konsekvensen er, at eleven ved overtrædelse har meldt sig ud af skolen - enten efter advarsel eller omgående. Vi gør i denne sammenhæng opmærksom på de økonomiske betingelser, der blev indgået ved indmeldelsen. Alt det ovenstående skal siges nu, for at ingen behøver at være i tvivl! Men når dette så er sagt, vil vi gøre vort bedste for, at alle får et dejligt år sammen. Hjertelig velkommen! TRANSPORT Skolen ligger i HT-området, og det betyder, at transporten til og fra København er relativ billig. Sørg for at eleverne har et rejsekort el. lign. Fredag eftermiddag Afg. Skoven Brugs Bus Ank. Frederikssund Afg. Frederikssund, S-tog linje H Ank. København H Samme tur er mulig en time senere Søndag aften er der kun én afgang dd. der rammer tidsrummet 20-22, nemlig: Afg. København H, S-tog linje C Ank. Frederikssund Afg. Frederikssund Bus Ank. Skoven Brugs (Tiderne er kun aktuelle indtil 30/ og kan derfor være ændret når eleverne starter) Det sidste stykke vej til og fra skolen sker ad Runegaards alle. Alleen kan være meget mørk især om vinteren, og derfor opfordrer vi alle til at bruge reflekser på overtøjet. Eleverne skal være tilbage på skolen søndag aften senest kl. 22. Hvis en elev ikke kommer tilbage, skal man ringe til weekendlæreren søndag aften mellem kl. 20 og 22 på Det er vigtigt, at alle overholder disse tider, idet hjemmelæreren vil kontakte hjemmet efter klokken 22 søndag aften, hvis eleven ikke er dukket op. HUSK: Vi læser ikke mails i weekenden. Fritagelse i øvrigt sker på hjemmesiden: skoleåret/fritagelse. 4

6 DAGLIGDAGEN Praktisk arbejde Da skolen er en helhed, skal alle elever lære at holde huse og haver, passe dyrene, så de trives samt lære, at et godt miljø er forudsætningen for, at alle har det godt. Derfor forventer vi også, at alle vore elever går positivt ind i samarbejdet på disse vigtige områder. Ridning og sejlads Ridning foregår på fredelige heste. Hjelm og støvler med hæl (evt. ridegummistøvler) er påbudt, og ridning finder sted efter aftale med Jan Jørgensen. Sejlads foregår i kajakker. Reglementeret påklædning er påbudt, og sejlads finder kun sted efter aftale med faglæreren og i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens skærpede sejladsregler. Cykler og cykelhjelm Vi bruger cyklerne en del både i undervisningen og i fritiden. Af hensyn til elevernes sikkerhed og skolens ansvar er det påbudt altid at bruge cykelhjelm, når man cykler i forbindelse med undervisningen. Cyklerne skal forblive på skolen hele året. Lommepenge Vi har ikke bestemte regler vedrørende lommepenge. Vi opfordrer alle til at benytte elevbanken, så ingen behøver at opbevare penge på værelserne. Eleverne kan hver dag indsætte og hæve penge på kontoret. Brugsen I de større pauser har eleverne mulighed for at handle daglige fornødenheder i Dagli Brugsen, som ligger 4 km fra skolen. Kosten På Baunehøj er maden en vigtig del af vores hverdag, så vi kan fungere godt i dagligdagen. For at give vore elever en dybere forståelse af gode kostvaner og de processer, der ligger bag den færdige mad, undervises eleverne i køkkenet og køkkenhaven. Vi bruger en del økologiske råvarer og til dels grøntsager fra egen køkkenhave. Vi serverer alternativ kost til vore muslimske elever. Man kan dog ikke forvente halalslagtet kød. Kun efter forudgående aftale med Tino, kan der serveres anden specialkost ved sygdom og allergi. 5

7 Vask af tøj på skolen På skolen har vi vaskemaskiner, udendørs tørrestativer samt tørrerum i nogle af bygningerne. Eleverne kan benytte disse faciliteter efter gældende aftaler. Eleverne skal selv sørge for sæbe. Sygdom og Falck Alle elever skal medbringe sygesikringsbevis. Syge elever tilses af sygelæreren. Er man syg på skolen, skal man være sengeliggende hele dagen. Hvis det skønnes nødvendigt sendes eleven til læge på lægehuset i Jægerspris ( ). Ved alvorlig eller længerevarende sygdom vil hjemmet blive kontaktet. Skolen har et Falck abonnement, som dækker transport til og fra skadestue. Falck benyttes kun i de tilfælde, hvor vi skønner, at eleven ikke selv kan transportere sig. Hvis hjemmet er medlem af Falck vil vi fortrinsvis benyttes os af dette abonnement til evt. sygetransport. Åben ild Vi har skrappe regler for brug af åben ild og stearinlys. Det siger næsten sig selv, da brandfaren er så stor! Derfor er det ikke tilladt at bruge levende lys på værelser og på fællesområder. WEEKENDER Weekender de almindelige I de almindelige weekender kan eleverne vælge at blive på skolen eller tage hjem fredag eftermiddag. Eleverne tilmelder sig den kommende weekend onsdag morgen. Man tilmelder sig hele weekenden på forhånd og kan ikke fritages en enkelt dag i weekenden. Vi håber, at I vil tilskynde jeres barn til at tilbringe nogle weekender på skolen. Det er ofte her, man kommer tæt ind på hinanden og lærer hinanden godt at kende. Der er altid et program for weekenden, og man skal deltage i de fælles arrangementer, hvis man er på skolen. Vi går ud fra, at elever har hjemmets tilladelse til at tage med kammerater hjem på weekend. Private fester, der holdes uden for skolen i weekender og på fridage, tager skolen ikke ansvar for, og vi regner med, at de involverede forældre påtager sig ansvaret herfor. Weekender - de fælles I fællesweekenderne skal eleverne blive på skolen. Det gælder f.eks. i forbindelse med åbent hus arrangementer, forældredage og store arrangementer, hvor elevernes tilstedeværelse er vigtig. De fleste fællesweekender er fastlagt på forhånd, se årskalenderen. Andre vil vi oplyse om i så god tid, vi kan. I fællesweekenderne kan eleven ikke tages fri! 6

8 Weekender - de forlængede TANDLÆGEWEEKENDS I løbet af skoleåret vil vi enkelte gange gå i skole en lørdag eller søndag mod til gengæld i en anden weekend at holde fri en mandag eller fredag. Det er naturligvis stadig muligt for eleverne at blive på skolen i disse forlængede weekender. Det er imidlertid en stor fordel for det daglige skolearbejde, hvis alle tandlægebesøg og andre eftersyn kan ordnes i sådanne weekender. FORÆLDRESAMARBEJDE Vi opfordrer alle forældre til at få etableret et godt samarbejde med elevens huslærer. Det er tit afgørende for problemers løsning, at samtalen mellem hjem og skole bliver etableret hurtigt, og man er altid velkommen til at kontakte skolen for at drøfte elevens faglige og personlige udvikling. Husgrupper Alle elever tilhører en husgruppe, og til denne husgruppe er der knyttet en bestemt medarbejder. Huslæreren er behjælpelig i hverdagen og træder til, hvis der opstår problemer. Huslæreren er på denne måde et naturligt bindeled imellem skole og hjem. Eleverne er indkvarteret i følgende 9 husgrupper: Frennebo 1. sal : Nele Frennebo stuen : Peder /Maria Landeriet : Kristian/Frederik Langelinje : Karen/Abdoulaye Lindehuset : Tino Standeriet : Jan Baunehøj Østerled : Line Baunehøj Prinsessegangen : Trine Baunehøj Vesterled : Lasse Gæster Som forældre er I naturligvis altid meget velkomne på skolen. Dog beder vi om, at eventuelle besøg i forvejen aftales med kontoret. Andre gæster er velkomne til vores åbne arrangementer på skolen. I løbet af skoleåret arrangerer vi venneweekender, hvor eleverne kan invitere en ven til at besøge sig på skolen. For elevens og skolens gæster gælder der de samme regler som for eleverne. Fritagelse Tag kun dit barn fri, hvis det er tvingende nødvendigt! Fritagelse kan kun ske ved at sende en fritagelsesmail til senest en uge før fritagelsesdagen. Fritagelse skal ske i så god tid at eleven kan nå at sørge for lektier, afløsere af de praktiske opgaver og overstå egne pligter. Mailen skal indeholde følgende oplysninger; Elevnr. og navn, tid for afgang og ankomst til skolen samt årsag til fritagelse. 7

9 Særlige fritagelser aftales med huslæreren og meddeles efterfølgende kontoret som beskrevet ovenfor og tilføjes; Ifølge aftale med.(navn på huslærer). Forældre skal være opmærksomme på, at statsstøtte til elevbetalingen samt til skoledriften bortfalder ved elevens fritagelse f.eks. i en uge forbindelse med ferie. Tabet i forbindelse med den manglende støtte må forældrene påregne selv at skulle betale. Forsikring Vi henstiller, at alle familier undersøger, hvorledes de er forsikret på familiens bestående forsikringer, og vi anbefaler, at alle har en heltidsulykkes-forsikring, der dækker personskader på eleven. Herudover anbefaler vi, at man har en privat familieforsikring - omfattende brand-, tyveri- og vandskadeforsikring på familiens egne ting samt en ansvarsforsikring, der dækker skader på andre personer og andres ting, idet skolens forsikringsmæssige dækning kun er at betragte som et ekstra sikkerhedsnet, og på nogle områder kun en grunddækning med et begrænset omfang. Skolen har en kollektiv ulykkesforsikring og en forsikring, der dækker de ting, skolen kan stilles til ansvar for, hvorimod vi ikke har en forsikring, der dækker den enkelte elevs ansvar m.v. Derfor opfordrer vi alle til at undersøge ovenstående forsikringsforhold. Erstatning Eleverne er erstatningspligtige overfor ødelagte ting eller bortkomne nøgler og låse. Ødelægger eleven noget af skolens inventar, bliver skaden udbedret, og eleven må betale herfor. FORENINGER Baunehøjs Vennekræs Alle elever bliver automatisk medlemmer af Vennekræsen ved skoleårets start. Vennekræsen har til formål at være bindeleddet mellem skolen og eleverne i de første år efter skoleopholdet. Vennekræsen udsender nyhedsbreve, arrangerer fællesweekender, sommertræf m.m. Kontingentet udgør, efter det første halve gratis år, 100 kr. årligt. Medlemskab sker via skolens hjemmeside. 8

10 Baunehøjs Skolekreds Alle forældre bliver automatisk medlem af Skolekredsen den 1/1 det år eleven starter på skolen. Skolens fundament er en levende skolekreds, og som medlem af denne kan man være med til at præge skolens holdning, indhold og økonomi. Gennem medlemskabet får man informationer om de mange aktiviteter i, bag og omkring skolen. Skolekredsen udgiver skolebladet Væksthuset samt bogen Årskrønike, og man inviteres til at tage aktivt del i arrangementer, arbejdsdage og kurser m.v. Skolekredsen vælger medlemmer til skolens repræsentantskab. Æblekinder Æblekinder er en forening for æblemostentusiaster. Det koster 200 kr. i indmeldelsesgebyr, som man betaler på den første pressedag, derefter 50 kr. pr. år. Medlemskab sker via skolens hjemmeside. Adresseliste årgang 2014/15 Nr Navn Adresse By 1 Agnes Sander Garsdal Sophus Bauditz vej 15A 2800 Kongens Lyngby 2 Alfred Hannibal Høgsbro-Nielsen Herfølgevej 11, st 2700 Brønshøj 3 Amalie Fronval Edithsvej 2600 Glostrup 4 Amanda Fjeldsted Ingvordsen Hasselvænget Asnæs 5 Amanda Tang Mejsevænget Skibby 6 Anders Waltoft Fresiavej Allerød 7 Andrea Dalsgaard Øtervej Stege 8 Andreas Falck Nørvig Audebo Skolevej Holbæk 9 Anna Louise Horsbøll Peck Tonysvej Charlottenlund 10 Anna-Gry S. Grumløse Sjællandsgade 33, 4.th København N 11 Anne Katrine Berg Johansen Tulipanvej Slangerup 12 Annika Kjær Laursen Holdkærs Ager Kastrup 13 August Nyborg-Jensen Strandvejen Espergærde 14 Augusta Karoline Low Hansen Brådervej Værløse 15 Caroline Ejlersen Gartnervang 18 3.th Roskilde 16 Emil Buus Bille Hampetoften Stenløse 9

11 17 Emil Bloch Nielsen Rødlersvej Nivå 18 Emil Plambæk Rømøvej Kirke Såby 19 Emil Thjellesen Höjavägen 27 D S Ängelholm 20 Emilie Kirkegaard Petersen Klempegårdsvej Borup 21 Emma Bonfils Gersehaven Skævinge 22 Emma Loft Gjelstrup Gl. Kongevej 152 A, 4. tv 1850 Frederiksberg C 23 Frederik Thjellesen H.C. Ørstedsvej 22 D, Frederiksberg C 24 Frederik Weltzer-Jensen Mågevej Frederikssund 25 Frederikke Birzarr Bøwig Dronning Dagmars Allé 16, 1.th 2500 Valby 26 Freia de Miranda Bryggemand Fredtoftevej Hvidovre 27 Gro Johanne Lykke Schausen Høveltsvangsvej Allerød 28 Gustav Gaardbo Rosavej Klampenborg 29 Gustav Emil Ølgaard Lerstedet Værløse 30 Helena Kjellerup Bigum Kjeldsgårdsvej 18, 4.tv Valby 31 Henrik Brockenhuus-Schack Tjørnevænget Kongens Lyngby 32 Hjalte Gjønnes Møller Matthæusgade 27, 4.th København V 33 Ida Cæcilie Bjergard Aggeboe Storegade 18 E 4550 Asnæs 34 Ida Brix Andersen Solbakkevej 4B 4180 Sorø 35 Ida Tingleff Jespersen Masnedøgade 10, lejl København Ø 36 Isabella Galdi Katholmvej Vanløse 37 Jakob Rønn Madsen Hjortevænget Bagsværd 38 Joachim Malte Heegaard Tulstrup have Hillerød 39 Johan Jøker Laustsen Freundsgade København V 40 Johanna Kiersgaard Frisch Hyrdlevej Klampenborg 41 Josephine Krag Clausen Manderupvej Slangerup 42 Josephine Mollerup Eefsen Langerødvej 27i 3480 Fredensborg 43 Julius Peter Kruse Privatvej 8A 3300 Frederiksværk 44 Karla Nedergaard Sørensen Fredensvej Næstved 45 Kathrine Eilsø Sydkærsvej Hvidovre 46 Katrine Wiese Nowack Kildevænget Roskilde 47 Kirstine Lund Hansen Carolinevej Hellerup 48 Kristine Melton Jensen Egebjergvej Ballerup 49 Lasse Friisberg Roer Plantagevej Frederikssund 50 Laura Damgaard Bergholz Kollelevbakken Virum 51 Laura Bodolin Linde Kollelevbakken Virum 52 Louise Behrensdorff Kaj Sommersvej Skævinge 53 Louise Noer Bobek Strandboulevarden 44, 5.sal tv København Ø 54 Lukas Bjørnvad Bredevej Virum 55 Magnus Aslak Feder-Helsted Strandvejen 138 B, 3. tv 2900 Hellerup 56 Magnus Hougaard Lauesen Engblommevej København NV 57 Maiken Urskov Nielsen Lindehøj Nivå 58 Maja Birch Sørensen Kildebrøndevej Brønshøj 59 Marco Sylvestersen Wesselsgade 22, 1. th 2200 København N 60 Maria Straagaard Ib Schønbergs Allé 7, 2.tv Valby 61 Marie Becht Frederik VI's Allé 9, 1.TV 2000 Frederiksberg 62 Marie Skov Bjørklund Hjortdalsvej Vanløse 63 Marie Sif Spang Lynggaard Nystedvej Nykøbing F 64 Marius Haupt Hansen Stenskovvej Fensmark 10

12 65 Mie Ambjørn Naturparken Roskilde 66 Mikkel Riis Amalie Skrams Allé Valby 67 Nanna Hjort Elowsson Egebjergvej Ballerup 68 Nicholai Beyer Fuglefængervej Hillerød 69 Niels Kofod Brammer Nordstjernen Hundested 70 Noam Høyberg Sankt Hans Gade København N 71 Nynne Maria Tornager Skovrankevej Gentofte 72 Olivia Siv Gravesen Høyensgade København Ø 73 Oscar Jonathan Jensen Moskæret Bagsværd 74 Oskar Theodor Sandgren Lykkesholm Allé 7 F, tv 1902 Frederiksberg C 75 Patricia Travers Hamann Højbovej 8, Buresø 3550 Slangerup 76 Pauline Nørgaard Bjødstrupvej Rødovre 77 Peter Reinhold Zimmermann Keilstruplund Birkerød 78 Peter Skriver Beldringevej Brønshøj 79 Rasmus Tornsø Jørgensen Strandparken Roskilde 80 Rasmus Winther Westi Firkløvervej 16 A 2400 København NV 81 Rebecca Cohen Gamba Høgholtvej 30, 2.tv Vanløse 82 Rikke Klarskov Hermansen Weysesgade København Ø 83 Roni Em Carlsen Engstrupgårdsvej Hvidovre 84 Santiphong Klinsrisuk Nybøllevej Smørum 85 Sara Camin Andersen Vigerslevvej 97, st.th Valby 86 Sara Skov Finnél Hovvej Espergærde 87 Sarah Emilie Utzon Bymose Park Helsinge 88 Sebastian Lund Baunegårdsvej 13, Gentofte 89 Sigrid Stefansen Digevænget Herlev 90 Simon Løffler Puggaard Højbyvej Lejre 91 Sophie Gaarde-Nissen Nivådal Nivå 92 Sophus S. S. Normand Toth Husumgade København N 93 Theodor Peschardt Østergaard Rømersgade 25, 1.th 1362 København K 94 Thor Poulsen Vestre Allé Valby 95 Tobias Juhl Bruhn-Petersen Dalvangsvej 81, 1.tv Glostrup 96 Ulrik Højlund Stavnstrupvej Tappernøje 97 Victor Schmidt Christensen Fredensvej Hillerød 98 Vår Thim Hansen Dalmosevej København NV 99 William Ascanius Isafjordvej Roskilde 100 William Bay Skjoldborg Kullberg Ågade Køge 11

13 Medarbejdere Kristian Damgaard Viceforstander, efterskolelærer, huslærer for Landeriet, rockguitarist og familiefar Er til hygge, smil, surfing, økologi, Mojo, Signe, Anton og Sofus. Musik Kor Matematik EDB Citat: Artikuler! Højere! Bjørn Friis Thomsen Efterskolelærer, poet og menneske. Er til hockey, gode film, caféliv i Kbh. og naturen Skrivelinjefaget Citat: Giver det mening? Peder Esmann Efterskolelærer, huslærer for Frennebo Stuen og musiker. Er til bevægelse, trommer, rengøring og sjove opvarmningsøvelser Tysk Linjefag Idræt Kor, Medborgerskab og bevægelse Citat: Vær hos dig selv! Mail: 12

14 Tino Stott Efterskolelærer, huslærer for Lindehuset, fodboldspiller og optimist. Er til jagt, god gammeldags dansk kromad og Thailand. Jord til bord Linjefag KokAmok Fodbold Citat: Det finder vi ud af Abdoulaye Thiongane Efterskolelærer, huslærer for Langelinje Er til politik, rejser, hjemmehygge og natur Fransk Engelsk Citat: Er der styr på det? Frederik Brinth Christiansen Efterskolelærer, huslærer for Landeriet Kan godt lide musik, flinke folk, ølbrygning, lejrbålsstemning og mixerpulte Linjefag Musik Dansk Matematik Citat: How goes? 13

15 Karen Christensen Efterskolelærer, huslærer for Langelinje og UU. Er til matematik, skemaer, hygge og Himmerland. Matematik Skole/uddannelsesvejleder Citat: Jeg skal lige regne på det Ulrik Goos Iversen Efterskoleforstander, filosof og familiefar. Er til historie, pædagogik, tysk, musik og bøger Forstander Medborgerskab Livsoplysning Citat: Tro på det! Mail: Jan Schulz Jørgensen Efterskolelærer, huslærer for Standeriet, ridelærer. Er til heste, skovpleje, fiskeri og tango. Matematik Linjefag Ridning Det grønne Bevægelse Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen Citat: I did it my way 14

16 Lene Schæffer (LS) Forretningsfører Er til gode samtaler, løb, cykelture, gode bøger, kajak og E-learning. Forretningsfører Blæksprutte Kommunikation Citat: Svesken på disken! Mail: Forretningsfører Annette Fava (AF) Efterskolesekretær flexjobber, selvhjælpsinstruktør, terapeut Er til meditation, bøger, natur, gospel, coaching, hygge Sekretær Problemløser Nytænker Citat: Det klarer jeg Mail: Nele Anger (NA) Efterskolelærer, huslærer for 1. salen og tysker. Er til hyggesnak, mange sprog, andre kulturer, kreativitet, tysk slik og danske høns. Tysk Spansk Engelsk Keramik Kor Citat: Hvad betyder? Mail: 15

17 Johanne Christiani (JC) Efterskolelærer Er til sport, natur, udeliv og snitterier. Dansk Linjefag Friluftsliv Udemotion Løbeklub Citat: Bare gør det! John Hansen (JH) Efterskolepedel, altmuligmand og knivmager Er til godt humør, røverhistorier, Anja og Bella Håndværk Teknik Knivmager Bilmekaniker Citater: Gooodmooorgen! Der er ikke et øje tørt! Lasse Bjelke Refsbech (LR) Efterskolelærer, huslærer for Vesterled, tømrer. Er til natur, landevejscykling, badminton, fiskeri, glas- og træ. Linejfag Håndværk Teknik Matematik Mountainbike Citat: Det er ikke noget problem, for jeg er gammel elitesoldat 16

18 Trine Matthiesen (TM) Efterskolelærer, huslærer for Prinsessegangen Er til dans, yoga, madlavning, bagning, sikker trafik eller triathlon Engelsk Dansk Udemotion Salsa Citat: Ej, er det rigtigt? Line Odsgaard Winther (LW) Efterskolelærer, huslærer for Østerled. Er til ø-liv, rejser, gode bøger og løbeture. Matematik Dansk Medborgerskab Citat: Gir det mening? Maria Nørgaard Jørgensen (MN) Efterskolelærer, huslærer for Stuen Er til madlavning, kagebagning, kreative sysler, rejser og gåture i naturen Linjefag Design Citat: hø, hø, hø, hø, hø 17

19 HUSKE-OG PAKKELISTE Boglige fag: Lommeregner Penalhus med velassorteret indhold, dvs. passer, lineal, vinkelmåler, tegnetrekant, viskelæder, blyantspidser og skriveredskaber Skoletaske til a-4 mapper USB stik Praktiske fag: Arbejdstøj og sko til ude og i stalden Sportstøj & ude/indesko til bevægelse Regntøj og gummistøvler Udeliv: En velfungerende cykel med lås, bagagebærer, cykellygter, pumpe, lappegrej samt bagageelastikker. Dæk og slanger skal kunne klare grusveje. Vi forventer, at elevens cykel er i lovlig stand og klar til brug fra første uge! Cykelhjelm Cykeltasker eller tilsvarende Bestik, krus & tallerken (i plast) til lejrliv, evt. termoflaske Liggeunderlag og sovepose (skal allerede bruges første weekend og skal altid forblive på skolen) Badetøj Personlig hygiejne: Hjemmesko Myggebalsam før & efter stik! Rullemadras til sengen (90x200 cm Frennebo, Langelinje, Lindehuset og Baunehøj) (80x210 cm Landeriet, Standeriet og Vesterled) Dyne, pude samt betræk Sengetæppe Sygesikringsbevis Toiletsager og håndklæder Vækkeur vigtigt! Da vi ikke har mobil på værelset i starten. Følgende ting må også gerne medbringes: Badminton/tennisketcher og bolde Cykeltaske (du skal ikke købe nye) Fiskegrej og waders Hjelm og støvler, evt. ridegummistøvler (hvis man vælger ridning) Musikinstrumenter (ikke trommesæt) Mønter til telefon Krus til værelse/tekøkken Vasketøjskurv/-pose Mobiltelefon (som afleveres ved ankomst på skolen, opbevares på kontoret og udleveres igen til hjemtur ) Lommelygte Opbevaringskasser Du må ikke medbringe: Computer, Ipad, tablets el.lign. (vi aftaler senere, hvornår den kan medbringes), fjernsyn, knallert eller køkkenmaskiner. Husk at sætte navn på ting og tøj! 18

20 Indkvartering 2014/15 Princessegangen TM 7 Lindehuset TS Borgstuen 3 Amalie Fronval Loke 56 Magnus Hougaard Lauesen 15 Caroline Ejlersen 1.tv. 77 Peter Reinhold Zimmermann Jomfruburet 22 Emma Loft Gjelstrup Odin 68 Nicholai Beyer 60 Maria Straagard 1.th.h. 28 Gustav Gaardbo Fruerstuen 25 Frederikke Birzarr Bøwig Midgård 31 Henrik Brockenhuus-Schack 75 Patricia Travers Hamann 1.th.v. 64 Marius Haupt Hansen 14 Augusta Karoline Low Hansen Standeriet JS 10 Østerled LW 11 Karlsvognen 88 Sebastian Lund Skov- 7 Andrea Dalsgaard 66 Mikkel Riis myren 10 Anna-Gry S. Grumløse Store Bjørn 8 Andreas Falck Nørvig Myre- 44 Karla Nedergaard Sørensen 96 Ulrik Højlund slugeren 46 Katrine Wiese Nowack Mælkevejen 95 Tobias Juhl Bruhn-Petersen 62 Marie Skov Bjørklund 6 Anders Waltoft Østerlide 81 Rebecca Cohen Gamba Nordstjernen 69 Niels Kofod Brammer 61 Marie Becht 90 Simon Løffler Puggaard 71 Nynne Maria Tornager Lille Bjørn 23 Frederik Thjellesen Tårnstuen 30 Helena Kjellerup Bigum 16 Emil Buus Bille 33 Ida Cæcilie Bjergaard Aggeboe Rosenknoppen 42 Josephine Mollerup Eefsen Frennebo 1. sal NA 11 Stærekassen stue Morgenrøden 4 Amanda Fjelsted Ingvordsen 12 Annika Kjær Laursen Vesterled LR 12 Kometen 26 Freia de Miranda Bryggemand Rødkælken 93 Theodor Peschardt Østergaard Kikkerten 40 Johanna Kiersgaard Frisch 99 William Ascanius Regnbuen 65 Mie Ambjørn 38 Joachim Malte Heegaard Altanstuen 63 Marie Sif Spang Lynggaard 84 Santiphong Klinsrisuk Aftenrøden 82 Rikke Klarskov Hermansen Blåmejsen 29 Gustav Emil Ølgaard 85 Sara Camin Andersen 55 Magnus Aslak Feder-Helsted Solnedgangen 20 Emilie Kirkegaard Petersen 100 William Bay Skjoldborg Kullberg 50 Laura Damgaard Bergholz 70 Noam Høyberg Havestuen 57 Maiken Urskov Nielsen Grønspætten 24 Frederik Weltzer-Jensen 92 Sophus S. S. Normand Toth Frennebo stuen PE/MN Emil Bloch Nielsen Der var engang 5 Amanda Tang 74 Oskar Theodor Sandgren Morgenfruen 34 Ida Brix Andersen 52 Louise Behrensdorff Landeriet KD/FC 12 Guldspurven 35 Ida Tingleff Jespersen Kløverengen 94 Thor Poulsen 36 Isabella Galdi 18 Emil Plambæk Æblerosen 72 Olivia Siv Gravesen 13 August Nyborg-Jensen For glem mig ej 41 Josephine Krag Clausen Overdrevet 2 Alfred Hannibal Høgsbro-Nielsen 76 Pauline Nørgaard 37 Jakob Rønn Madsen Alle tiders stue 87 Sarah Emilie Utzon 97 Victor Schmidt Christensen 89 Sigrid Stefansen Fadeburet 78 Peter Skriver Søstjernen 91 Sophie Gaarde-Nissen 59 Marco Sylvestersen 98 Vår Thim Hansen 54 Lukas Bjørnvad Den grimme 11 Anne Katrine Berg Johansen Storkereden 19 Emil Thjellesen ælling 53 Louise Noer Bobek 80 Rasmus Winther Westi 67 Nanna Hjort Elowsson 73 Oscar Jonathan Jensen Langelinje KC /AT 10 Lindehuset TS 12 Langelinje 51 Laura Bodolin Linde Gimle 79 Rasmus Tornsø Jørgensen Jentebo 1 Agnes Sander Garsdal Stuen tv. 32 Hjalte Gjønnes Møller 9 Anna Louise Horsbøll Peck Asgård 43 Julius Peter Kruse Lærkebo 27 Gro Johanne Lykke Schausen St.th.h. 83 Roni Em Carlsen 47 Kirstine Lund Hansen Thor 49 Lasse Friisberg Roer Anemonen 21 Emma Bonfils St.th.v. 39 Johan Jøker Laustsen 45 Kathrine Eilsø Lindehuset fortsættes Valmuen 48 Kristine Melton Jensen 58 Maja Birch Sørensen 86 Sara Skov Finnél 19

Elev- og Forældremagasin 2015-16

Elev- og Forældremagasin 2015-16 Elev- og Forældremagasin 2015-16 ADRESSE- OG TELEFONLISTE Skolen: Forstander : Viceforstander: Forretningsfører : Formand for Skolebestyrelsen: Formand for Skolekredsen: Formand for Venneskræsen: Runegårdsalle

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015

Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2014/2015 Adresse: Hvis du under opholdet får ny hjemadresse, skal denne straks meldes til kontoret. Skolens adresse samt tlf.nr.: Se side 31. Aftensmad: Hver

Læs mere

Håndbog for forældre

Håndbog for forældre Håndbog for forældre Nordsjællands Efterskole 2014 2015 - sammen skaber vi opholdet - vigtigt med tillid og positive tilgange til hinanden - vi vil det bedste for elever, forældre og ansatte Kære forældre:

Læs mere

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Til alle elever på Frøstruphave Eerskole i skoleåret 2015-16 og deres forældre Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge fly!er ind på vores skole,

Læs mere

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre.

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. Et efterskoleophold har en 7-dages uge. Vi opfordrer derfor til, at eleverne i nogle weekender

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 61 Februar 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 61. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Nyt fra Væksthusets redaktion. 4... Matematik app og spor tilbage

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

Grenaa Gymnasiums Kostskole

Grenaa Gymnasiums Kostskole Grenaa Gymnasiums Kostskole Kostskolens Studie- og ordensregler Velkommen til Grenaa! At bo på en kostskole er en mellemting mellem at bo ude alene på et værelse, og at bo hjemme hos familien. Du kan i

Læs mere

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2015/2016 Velkommen til et nyt skoleår Elev Indhold Praktiske oplysninger... 4 Skolens kontor... 4 Skolens telefon... 4 E-mail... 4 Hjemmeside... 4 Info om info...

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere