POLIT EN. Hvis du vil vide signifikant mere! #1 - marts 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLIT EN. Hvis du vil vide signifikant mere! #1 - marts 2005"

Transkript

1 POLIT EN Hvis du vil vide signifikant mere! #1 - marts 2005

2 Indhold 3 4 Leder Institut-stafet Heino Bohn Nielsen: Hvad skal økonomer med økonometri? 12 6 Thygesen En række kendte økonomer aflagde København et besøg til ære for afgående Professor Niels Thygesen 8 Experimental economics Nyt fag på kandidatdelen Uni radio Samf/konference Rundt om polit Alt godt fra politstudiet Semesterstartsfest Neuroeconomics Økonomi møder medicin RUKO Christian Schultz Fullbright Stud.samf Polit PT AIESEC Go Marianne Karlsmose 16 Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. eller på diskette. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte fremsendte indlæg. Polit en Politehuset c/o Politrådet Skindergade 36, 2. sal 1159 København K ku.dk Redaktion Henriette Høeg Madsen (ansv.) tlf Frederik Svenning Simonsen Anne Christine F. Nierhoff Peter A. Fournais Vibe Musaeus Madsen Søren Guldhammer Bennike Kasper Dybkjær Hounsgaard Mette de Lorent Gad Martin Kragh Hansen Charlotte Kabell Christensen Niels-Jakob Harbo Branislav Mihic Christina Wix Frederik Meinertsen Nina Reumert Louise Stub Petersen Lotte Lyck Foto Søren Roschmann Layout Simon Engelhardt Lisa S. Kofoed Toke Kristensen Forsidefoto RUKO Annoncetegning Henriette Høeg Madsen Tlf: Tryk Herman og Fischer A/S Næste deadline 27. april 2005 Oplag: 2100 stk. 2 POLITEN #1 2005

3 Leder Af Henriette Høeg Madsen VELKOMMEN TILBAGE til et nyt semester på polit! De fleste studerende kan vel blive enige om, at pausen mellem sidste eksamen og semesterstart var alt for kort, men faktum er, at vi endnu engang sidder ved forelæsninger tidligt om morgenen og kun klarer os igennem på uanede mængder af en vis magisk drik fra Arken. Heldigvis går vi mod lysere tider, og som man kan læse i bladet, byder de næste par måneder på en række studierelevante arrangementer, såvel sociale som faglige, der forhåbentligt skulle gøre det lidt nemmere at se lys i mørket. MED FARE FOR at lyde alt for positiv og bryde med den evigt negative og kritiserende rolle, som de fleste af os studerende oftest ynder at påtage os overfor studiet, er det som om der varsles nye tider på polit. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at studiet de sidste par år har gennemgået adskillige studiereformer med det formål at skabe en mere moderne uddannelse, der i højere grad kunne konkurrere med den ellers så populære handelshøjskole! Selvom disse reformer har været med til at skabe en del forvirring og problemer med forskellige forudsætninger fra Bachelordelen, har de i høj grad været med til at igangsætte en fornyelsesproces, hvor fagene er blevet revurderet og ikke blot udbudt, fordi det har været sådan de sidste mange år! SÅLEDES HAR DET sidste år også budt på en lang række nye fag på kandidatdelen. Eksempelvis er studiet blevet mere opmærksom på mange studerendes store interesse for finansiering og har som konsekvens heraf udbudt en lang række nye fag og øvelser indenfor netop det område. Desuden blev der i efteråret 2004 oprettet Finance Research Unit (FRU), hvilket bl.a. blev gjort med det formål at skabe en højere grad af interaktion mellem universitetet og den finansielle verden. DE NYE TIDER mærkes dog ikke kun fagligt, men også socialt på politstudiet. Dette semester har allerede budt på noget så vildt som et farvel til Absalon og goddag til Park, hvilket jo er uvant fine omgivelser for vores semesterstartsfest. Det bør dog tilføjes, at selvom festen (og især de lave barpriser) var en stor succes, er vi nogle der med en vis portion vemod tænker tilbage på de timelange køer til baren og den saunalignende temperatur og luftfugtighed, der ellers var Absalons varemærke. For ikke at nævne det fantastiske klientel der ellers dominerede stedet, og hvor man altid kunne finde en god drikkemakker, når alle politer var gået hjem. Der er sandelig nye tider på vej! Polit ens redaktion POLITEN #

4 INSTITUT-STAFET: HEINO BOHN NIELSEN Hvad skal økonomer med økono DE SIDSTE PAR SEMESTRE har jeg undervist i det obligatoriske fag økonometri 2 på tredje årsprøve. I forbindelse med undervisningen og i øvrigt også andre steder hører jeg af og til spørgsmål som: Hvad skal en økonom egentlig med økonometri? og Hvorfor skal det være så besværligt; er det virkelig nødvendigt at lære så mange forskellige metoder? Jeg må indrømme, at økonometri kan virke lidt teknisk, og som det er tilfældet med andre redskabsfag, er det nogle gange lidt svært at se lys for enden af tunnelen. Men der er mening med galskaben; og jeg har besluttet at bruge denne Institutstafet min første fristil siden 9. klasse engang i 1989 til at prøve at forklare, hvorfor økonometri hører hjemme i enhver økonoms værktøjskasse, og hvorfor der ikke er et enkelt universalværktøj, som kan bruges i alle situationer. Økonometri betyder egentlig måling af økonomi, og økonometrien er optaget af at analysere økonomiske fænomener baseret på observerede data. I praksis kan de økonometriske redskaber bruges til at teste økonomiske teorier eller i hvert fald implikationer af økonomiske teorier og til at kvantificere styrken af økonomiske sammenhænge. Så hvis man som (kommende) økonom er interesseret i regelmæssigheder mellem observerede variabler, og hvis man vil prøve at forstå de underlæggende strukturer, der driver udviklingen i økonomien, og sætte dem i relation til økonomisk teori, så er økonometri et uundværligt værktøj. Man kan sige, at økonometri er en måde at bygge bro mellem abstrakte økonomiske modeller og den målte samfundsudvikling. Økonomiske modeller har deres egen elegance som abstrakte og forsimplede beskrivelser af små hjørner af verden. Jeg har dog altid syntes, at teoretiske modeller er smukkest, hvis de kan sige noget empirisk relevant om den verden, der omgiver os. Det var også økonometriens potentiale til at skelne mellem forskellige teorier, og til at vurdere den empiriske relevans af teoretiske hypoteser, som i sin tid gjorde mig interesseret i området. Udover muligheden for at kvantificere systematiske sammenhænge i økonomien har økonometrien også et andet potentiale, som formentlig er lige så vigtigt. Ved sin anvendelse af formelle statistiske argumenter får man også kvantificeret den usikkerhed, der er forbundet med et givet resultat. I en kompleks verden hvor tallene flyver om ørerne på hr. og fru Jensen, er det nyttigste bidrag fra en empirisk økonom måske netop, at være med til at formidle den usikkerhed der er forbundet med faktiske tal og afledte konklusioner. Efter den overståede valgkamp, hvor politikere og presse har kastet tal og teknikaliteter efter hinanden, burde det i hvert fald stå klart, at der er et behov for empiriske økonomer, som kan skille skæg fra snot. Svaret på det andet spørgsmål, hvorfor en økonom nødvendigvis skal have så mange forskellige værktøjer i sit bælte, og hvorfor man derfor skal have en hel sekvens af obligatoriske økonometri-fag, er lidt mere indviklet. Det enkle svar er selvfølgelig, at der ikke findes et enkelt værktøj, der kan bruges i alle situationer; og det er en central del af den økonometriske skoling, at man ved, hvilke værktøjer der kan (og ikke kan) bruges i forskellige situationer. Økonometriens arbejdshest er mindste kvadraters metode, også kendt som ordinary least squares (OLS). OLS uddrager korrelationen mellem to variabler, evt. efter at der er korrigeret for andre observerede faktorer. En udregning af korrelationsstrukturen i et data sæt er ofte et godt udgangspunkt for en empirisk analyse, og OLS er det tætteste man kommer en universal-nøgle i den økonometriske værktøjskasse. Desværre er korrelation i nogle sammenhænge et meget misvisende mål for styrken af den faktiske relation mellem to variabler; og det er i sådanne tilfælde meget vanskeligt at tolke resultaterne af en på overfladen simpel analyse. For at forstå det er man nødt til at gøre sig klart, at der findes data med forskellige karakteristika; og korrelationskoefficienter, fx OLS estimatorer, har forskellige egenskaber for forskellige typer data. I datasæt, hvor man med rimelighed kan antage, at observationerne er indbyrdes uafhængige, er korrelationen i de fleste tilfælde et godt mål for styrken af en sammenhæng mellem to variabler, og de redskaber man lærer i sit første regressionskursus kan anvendes uden store komplikationer. Det gælder fx data sæt med tværsnits-observationer for en række individer, virksomheder eller lande. I makroøkonomien er der imidlertid mange sammenhænge, som involverer observationer over tid, fx hvordan forbruget afhænger af indkomst og formue (forbrugsfunktion); hvordan inflationen afhænger af inflationsforventninger og pengepolitik (pengepolitisk transmission); eller hvordan danske priser afhænger af udenlandske priser og valutakurser (købekraftsparitet). For at belyse sådanne problemstillinger vil man typisk følge variabler som indkomst og forbrug over tid såkaldte tidsserier. Et kendetegn ved mange makroøkonomiske tidsserier er, at deres middelværdi (og varians) ikke er konstant over tid. Fx vokser forbrug og indkomst typisk fra år til år. Det viser sig, at for disse såkaldte ikke-stationære tidsserier er korrelationer ikke nødvendigvis et godt mål for den systematiske samvariation man er interesseret i. Har man fx to variabler, som begge vokser over tid, vil de per konstruktion være positivt korreleret, selv om der ikke er nogen kausal sammenhæng mellem dem. Det betyder i praksis, at anvendelsen af almindelige værktøjer fra regressionsanalysen vil give meningsløse resultater. Et af mine 4 POLITEN #1 2005

5 metri? yndlingseksempler på en sådan nonsenssammenhæng er en regression, der viser, at den kumulerede nedbørsmængde i Storbritannien tilsyneladende kan forklare hovedparten af variationen over tid i forbrugerpriserne (R 2 på 0.98 i en simpel regressionsmodel). Den klassiske regressionsanalyses problemer med at håndtere ikke-stationære eller i bred forstand trendede tidsserier blev løst af bl.a. Clive Granger i midten af firserne. Han fik i øvrigt Nobelprisen i 2003 sammen med Robert Engle. Han definerer kointegration til at betegne det tilfælde, hvor to eller flere tidsserier hver især opfører sig ikke-stationært, men hvor en lineær kombination af serierne er mere stabil. I eksemplet overfor kan det være, at forbrug og indkomst hver for sig vokser over tid, mens opsparingskvoten er meget mere stabil. Intuitivt betyder det, at forbrug og indkomst indeholder de samme drivende trende, som derfor kan elimineres i en bestemt linear-kombination. Granger viste, at man kan tænke på kointegrationssammenhænge som de ligevægtsrelationer, vi kender fra økonomisk teori; og at kointegration forudsætter, at afvigelser fra ligevægt bliver korrigeret af mindst en variabel. Den indsigt betyder også, at man kan skelne mellem faktiske sammenhænge og nonsens-korrelationer. Forbruget vil fx ofte tilpasse sig efter et chok til indkomsten og bringe opsparingskvoten tilbage mod sit ligevægtsniveau, mens priserne næppe vil tilpasse sig ændringer i nedbørsmængden. Min erfaring fra undervisningen er i øvrigt, at tidsserie- og kointegrationsanalyse egentlig ikke er så vanskeligt, som det måske lyder. Skåret ind til benet er det først og fremmest kendte værktøjer, som skal bruges og fortolkes på en ny måde men det skal selvfølgelig også læres. Til gengæld undgår vi, at det bliver Mikael Jarnvig, der som ny Nationalbank-direktør skal styre inflationen. POLITEN #

6 Den dag vennerne kom forbi EU-kommissær Mario Monti, Guido Tabellini, Paul De Grauwe og Martin Gros blandt mange andre til at lægge vejen forbi København for en enkelt dag. Men når det er en konference til ære for Niels Thygesen er det åbenbart ikke et problem. Og der blev heller ikke sparet på ros og anerkendelse fra kollegerne af Niels Thygesens lange karriere i de mange indlæg. Da Professor Niels Thygesen for nyligt rundede de 70 blev han på grund af universitetets regler nødsaget til at lade sig pensionere fra Københavns Universitet. I den anledning afholdte økonomisk institut en konference til ære for ham fredag den 10. december. Af Vibe Musaeus Madsen EMNET FOR KONFERENCEN var Monetary Union in Europe Historical perspectives and Prospects for the Future. Blandt gæsterne var nogle af de mest prominente økonomer inden for monetær økonomi, herunder en tidligere nobelpristager, en tidligere EU-kommissær og den tidligere direktør for den europæiske centralbank. Namedropping for økonomer Det kan være svært for en simpel stud. polit. at forestille sig den betydning Niels Thygesen har haft for udformningen af den monetære union i Europa. Men med blot et hurtigt kig på listen af gæstetalere til konferencen afholdt den 10. december til ære for Niels Thygesen får man hurtigt en idé om den anerkendelse han har opnået blandt kollegerne. Det er ikke hvem som helst der kan få (og jeg nævner i flæng) nobelpristageren Robert Mundell, tidligere ECB-direktør Willem Duisenberg, tidligere En monetær union fra teori til praksis Emnet for konferencen var Monetary Union in Europe Historical perspectives and Prospects for the Future. Dagen blev indledt med en velkomsttale af Nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen, hvorefter dagens mange indlæg startede. Der var i alt 16 talere, der alle talte indenfor et af de fem hovedemner dagens konference var delt op i. Der indledtes med den teoretiske baggrund for den monetære union. Det var inden for dette emne, at blandt andre nobelpristager Robert Mundell talte. Robert Mundell, som de fleste studerende kender som den ene bidragsyder til Mundell-Flemming-modellen, var dog forsinket. Han fik således holdt sit oplæg sidst på dagen, men det gjorde det dog ikke mindre underholdende. Udover den teoretiske baggrund blev der holdt oplæg om EMS en, hvordan ØMU en har virket og sidst på dagen gjaldt det Unfinished Business of the EMU, herunder The Fiscal Framework og The Framework for Financial Stability. Dagen sluttede af med at Niels Thygesen holdt sin aftrædelsesforelæsning med titlen: Perspectives on Europe s Monetary Unification. Alle foredragsholdere ved konferencen har bidraget med et essay. Disse bidrag er blevet samlet i en bog (festskrift) redigeret af Peter Birch Sørensen med titlen: Monetary Union in Europe Historical perspectives and Prospects for the Future og udgivet på DJØF s forlag 6 POLITEN #1 2005

7 POLITEN #

8 Experimental Economics I 2002 delte Daniel Kahneman og Vernon L. Smith Nobelprisen i økonomi. Kahneman for at tilføre den økonomiske videnskab resultater fra forskning i psykologi og Smith for at have etableret laboratorieforsøg som redskab i økonomiske analyser. Det har selvsagt sat fokus på disse retninger af økonomi. På Økonomisk Institut blev dette for alvor tydeligt, da faget Behavioral & Experimental Economics blev udbudt sidste semester. Underviseren er Jean-Robert Tyran fra Schweiz, som selv har stor erfaring inden for feltet. Af Lars Reenberg FOR FLERE ØKONOMISTURENDE er antagelser om rationelle agenter og fuldkommen information store irritationsmomenter. De fleste er enige i, at disse antagelser kan være nødvendige langt hen ad vejen, men måske savnes et indblik i, hvordan folk reagerer i den virkelige verden. Der er flere muligheder for at studere økonomiske agenters adfærd; det mest indlysende vil være at betragte folks handlinger i deres dagligdag. En anden metode er at spørge folk, hvordan de vil handle i forskellige situationer. Der er dog visse problemer ved begge disse metoder. Ved at betragte folks handlinger i dagligdagen er man sikker på, at de har incitament til at handle korrekt, men man har ingen kontrol over omgivelserne. I spørgeskemaundersøgelser er problemet omvendt, selvom man kan designe spørgsmålene lige som man vil, har agenterne intet økonomisk incitament til at svare korrekt på spørgsmålene. Begge disse problemer kan løses ved laboratorieforsøg, hvor omgivelserne kan kontrolleres, og deltagere i forsøgene betales efter deres indsats og derved har incitament til at handle korrekt. VED AT FØLGE TYRANS undervisning fås et godt indblik i, hvordan økonomiske eksperimenter udføres og hvad de kan bruges til. For studerende, der kommer fra tre års teoretisk undervisning på bachelordelen og er trætte af lærebøger, vil faget være en forfriskende oplevelse. I og med at eksperimenterne ofte har til formål at teste eksisterende teorier, gennemgås der ikke mange teorier, som den gennemsnitlige studerende ikke i forvejen kender. Der forudsættes dog et vist kendskab til især mikroøkonomisk teori, dog ikke i større udstrækning end der undervises i på bachelordelen. Undervisningen består hovedsageligt af almindelige forelæsninger, men de studerende får også lov til at snuse til laboratorieforsøg, idet man selv deltager i en række eksperimenter. Resultaterne fra disse eksperimenter bruges til at skrive opgaver hvis bedømmelse indgår i den endelige karakter. At man selv har prøvet, hvordan det er at deltage i laboratorieforsøg, hjælper til at forstå resultater i artikler, og at forstå, hvorfor folk handler, som de gør. FORELÆSNINGERNE adskiller sig, som før nævnt, fra undervisning i mere teoretiske fag. Pensum er udelukkende artikler, der beskriver og analyserer forskellige eksperimenter. Det er en klar fordel, at Tyran selv har skrevet flere af artiklerne i pensum og altså har stor erfaring i at lave laboratorieforsøg. MAN MÅ ERKENDE, at det ikke er mange fag på studiet, hvis indhold er passende til en hyggelig konversation over middagsbordet. Her skiller Behavioral & Experimental Economics sig ud, da flere eksperimenter vil være interessante for ikke-økonomer. I og med at mange af eksperimenterne er relativt simpelt opbygget, kan de være interessante, selvom man ikke har kendskab til økonomisk teori. Et godt eksempel på dette er Ultimatum spillet. Her er to deltagere, hvoraf den ene tildeles et beløb, fx. 100 kroner, han skal derefter beslutte sig for, hvor mange penge han vil give den anden. Det oplagte ville jo være at give nul kroner, men finessen ved spillet er, at modtageren kan vælge at afvise det tilbudte beløb, hvorved ingen af de to deltagere får noget. Tager vi afsæt i økonomisk teori, bør den første deltager tilbyde så lidt som muligt, hvilket kunne være en krone, og modtageren bør tage imod tilbuddet. Dette er under antagelsen, at deltagerne har positiv nytte af penge, og derfor vil maksimere deres formue, altså vil selv et så lille beløb som en krone være dumt at sige nej til. Virkeligheden er en noget anden, og medmindre man lider af miljøskade fra studiet, vil de færreste nok sige ja tak til en krone, idet man vil føle sig snydt. Hvis modtageren får mere nytte ved at straffe giveren, end ved at modtage det tilbudte beløb, er det indlysende, at tilbuddet vil blive afslået. I eksperimenter tilbyder folk tæt på halvdelen af det beløb de har fået; de er godt klar over, at modtageren ofte vil få nytte af at straffe dem hvis de er for nærige. DET ER IKKE ALLE eksperimenter, der er lige så simple som Ultimatum spillet, og de simple eksperimenter bliver oftest udført adskillige gange for at teste forskellige teorier. En teori angående Ultimatum spillet var, at de anvendte beløb ikke var store nok, og resultaterne ville ændre sig, hvis der var 8 POLITEN #1 2005

9 tale om betydelige summer. For at spare penge, er et sådan eksperiment blevet lavet i Indonesien med beløb svarende til tre månedslønninger. Resultaterne ændrede sig ikke, og modtagerne kunne finde på at afvise beløb svarende til lønnen for flere ugers arbejde, udelukkende for at straffe den nærige giver. MAN KOMMER INGEN vegne som forsker i eksperimentel økonomi uden gode idéer, og et indblik i folks adfærd i forskellige situationer skader heller ikke. Tyrans undervisning er dog tilgængelig selv for studerende uden en overnaturlig evne til at få gode idéer og en ph.d. i psykologi. Andre folk har sørget for de gode idéer, og de er til at forstå når man læser artiklerne herom. Hvad angår viden om folks adfærd, er det i høj grad noget der tillæres, og indsigten på dette område kommer især ved at studere resultater fra de forskellige laboratorieforsøg. POLITEN # SAVNES en af- eller bekræftelse af en økonomisk teori eller antagelse, vil økonomiske eksperimenter i mange tilfælde kunne give et svar. For studerende, der drømmer om differentialligninger og ikke kan møde svigermor uden at skulle forklare Gauss- Markov teoremet, er her muligheden for lidt sund kontakt til virkeligheden. Behavioral & Experimental Economics er klart en overvejelse værd, når der skal vælges fag på overbygningen. Eneste åbenlyse mangel er, at man afslutter faget uden svar på, hvorvidt kartoffelvælling i Irland er verdenshistoriens eneste eksempel på et Giffen gode.

10 Street legends, sort stemning og svedig bas - kunne være sloganet for radioprogrammet Klassens Time, som politstuderende Jacob Graulund sender i æteren på Universitetsradioen. Af Signe Strandby Nielsen REGGAE, SOUL, FUNK og hiphop fylder en del i 22-årige Jacob Graulunds liv. Han er førsteårs-studerende og samtidig programstyrmand på Universitetsradioen. Sammen med Søren, der læser statskundskab, styrer Jacob programmet Klassens Time på andet år. Universitetsradioen 95,5 Mhz og 95,2 Hybrid. Alle hverdage 8:30-11:30 og 22:30-02:00 Universitetsradioen er en ikke-kommerciel lokalradio produceret af studerende for studerende. Ca. 100 frivillige medarbejdere laver programmer, styrer teknikken, oplærer nye medarbejdere, administrerer økonomien, laver PR, afholder kurser, arrangerer fester, køber kaffe og hvad der ellers skal til for at holde radioen kørende. www. universitetsradioen.dk Klassens Time sender mandage kl , og er man til alternativ sort musik, god stemning og solid bas, så skal man gå ombord i Klassens Time. Søren og Jacob skiftes til at dreje knapper, vende plader og invitere gæster i studiet. Søren sender reggaerytmer i luften, mens Jacob står for en lækker blanding af soul, funk og hiphop. Rubinstein på urtete 50 % af det vi spiller er aldrig blevet spillet i dansk radio før, skønner Jacob, der ser programmet som et godt alternativ til andre radiostationer. Den alternative musik er gennemgående for Universitetsradioens musikprofil. Søren og Jacob føler sig nogle gange lidt alene blandt radioens mange alternative rockfolk. Ifølge de to hjemmedrenge har radioen en overvægt af humanister, der drikker urtete, hører Cure og maler akvarel. De opfordrer derfor potentielle nye radiofolk til ikke at lade sig skræmme af urte-teen i køkkenet. Morgenbar og sendeklar Under interviewet slår Nik sig ned. Han har lige sendt Universitetsradioens morgenprogram Morgenbar og er i sludrehumør efter tre timers udsendelse. Jacob, Søren og Nik udveksler minder fra årets julefrokost. Nik husker ikke så meget, men det endte vist godt, for stemningen er god, og Nik har ikke noget imod, at Jacob og Søren kalder ham for radioens glade håndværker. Den gode stemning i de hyggelige lokaler på Krystalgade bidrager til Søren og Jacobs entusiasme: Her er hyggeligt at komme, og man kender efterhånden en del her. Og så er der de gode fester. Efter interviewet skal de to ud og have frokost, og mon ikke de også skal på jagt efter næste uges pladedosis til Klassens Time. Der er plads til alle på radioen, hvad enten man drømmer om at blive tekniker, nyhedsvært, pladehaj eller radioens svar på Mogens Rubinstein. På radioens natflade, kan man udover Klassens Time høre alt fra hiphop til heavy over indie, electronica, jazz og rockabilly. Men radionatten byder også på film, computerspil, litteratur, udvekslingsstuderende, filosofi og meget mere. Udvalget er stort, for har man en god idé, så er radioen åben for nærmest alt. Søren og Jacob bag pulten i Klassens Time et af Universitetsradioens mange musikprogrammer. 10 POLITEN #1 2005

11 Studerende som forskere? RUC ligger i april hus til en gentagelse af sidste års succesfulde nye tværfaglige og tværuniversitære studenterinitiativ Samfundsvidenskabelige Studerendes Konference, som giver alle studerende med en forskerspire i maven eller et fagligt engagement en chance for at møde ligesindede og prøve sig selv af. Af Daniel F. Nathansen, stud.scient.pol. SAMFUNDSVIDENSKABELIGE Studerendes Konference 2005 SSK05 - er en unik mulighed for alle ambitiøse studerende, der ønsker at fremlægge deres seneste overvejelser og undersøgelser. Konferencen er åben for alle kandidat- og ph.d.-studerende ved højere samfundsvidenskabelige uddannelser og afholdes d april på Roskilde Universitetscenter. SSK s forbillede er de amerikanske og engelske graduate conferences, som alle drives af en tiltro til, at de studerende er en ressource for forskningen, at den bedste forskning kommer ud af kritisk diskussion mellem mange traditioner og fagretninger, samt en selvfølgelig tro på, at studerende tager ansvar for egen læring og engagerer sig. Problemet i en nøddeskal er, at man i Danmark spørger studerende: Hvor langt er du nået?, mens man i USA spørger: Hvad arbejder du med?. Det er troen på den studerende som en selvstændig ressource, vi vil fremme. Når arrangørgruppen, som består af en håndfuld samfundsvidenskabelige studerende fra hovedstadsområdet, har ønsket at gentage konferencen igen i år, så skyldes det, at konferencen i 2004 indfriede alle forventninger. En af forventningerne er, at konferencen kan hjælpe deltagerne til at få formidlet deres forskning til et bredere publikum, og derfor har alle oplæg på konferencen i 2004 været tilgængelige på ku.dk/konference. Arrangørgruppen har erfaret, at deltagere siden er blevet kontaktet af foreninger eller centre, som har bedt den studerende om at holde foredrag på baggrund af den studerendes oplæg til konferencen, og de har dermed haft mulighed for at formidle deres viden til andre end de sædvanlige; vejlederen og læsegruppemakkeren. Et andet formål er at gøre opmærksom på den solide forskning, som især skabes i forbindelse med specialeskrivningen på de højere læreanstalter. Professor Ove Kaj Pedersen fra Handelshøjskolen i København, der var workshopleder ved sidste års konference, udtaler således: Jeg var overrasket over at se, hvor mange gode oplæg der blev præsenteret[ ] kvaliteten var helt i top, og det eneste der undrer mig var faktisk, at der ikke udkom en antologi med de bedste af oplæggene! Arrangørgruppen tilføjer dog, at de faktisk har sørget for at få skabt opmærksomhed omkring de tre bedste oplæg fra sidste års konference, idet to af dem allerede er bragt som artikler i Tidsskriftet Politik, og det tredje kommer i dette tidsskrifts majnummer. Igen i år er planen, at de bedste bidrag til konferencen skal publiceres i Politik. Det tredje formål med konferencen er at skabe kontakt mellem studerende ved de samfundsvidenskabelige uddannelser, og mange studerende faldt da også i snak på på de forskellige workshops (der var organiseret omkring et fælles tema eller en fælles teoretisk tilgang) og til receptionen, frokosten og afslutningsmiddagen på konferencens sidste dag. Arrangørgruppen håber, at dette års konference forløber med lige så stor succes som sidste år, hvor 40 kandidat- og ph.d.-studerende fra statskundskab, samfundsvidenskab, geografi og antropologi deltog. I år er det ydermere målet også at få økonomistuderende til at deltage, hvorfor vi bl.a. har inviteret professor Jørn Henrik Petersen, der er medlem af Velfærdkommissionen, til at være workshopleder på årets konference. I år er det ydermere målet også at få økonomistuderende til at deltage, hvorfor vi bl.a. har inviteret professor Jørn Henrik Petersen, der er medlem af Velfærdkommissionen, til at være workshopleder på årets konference. Mere information Hvis du vil vide mere om konferencen, og hvordan du tilmelder dig så klik ind på: På hjemmesiden kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor du blandt andet kan få information om rejsegodtgørelse, pris for at deltage og om transportmuligheder til og fra RUC. POLITEN #

12 Rundt om polit Af Louise Stub Petersen Claus Thustrup Kreiner ny professor Politracen udfordrer skisporten I uge 4 tog 148 politer afsted til Val Thorens for at politstil, og så var linien jo lagt. afprøve deres evner indenfor forskellige grene af skisporten. Skifald Da et kendetegn ved politracen er, at de altid sørger Dog gik det knap så elegant for sig, da den næste i for at få mest for pengene, var der bestilt masser af flokken skulle udfolde sine atletiske evner. sne og frostvejr helt ned til -38 grader. Afterskiing Alpin Efter endnu et par nedslående, eller måske nærmere Trods 600 km. pister, begyndte den alpine betegnende, nødlandende resultater, ved bl.a. skisportsgren dog hurtigt at kede politerne. skisporten off pist, fandt politerne endelige en sportsgren, der lå mere til deres natur. Denne sport Skihop svarede perfekt til politracens gode kvalifikationer, da De opsøgte derfor større udfordringer til at matche der krævedes både udholdenhed, engagement og deres intelligensniveau, og opdagede skihop-sporten. standhaftighed. Sporten hed afterskiing, og denne Den første fra flokken klarede udfordringen med ægte dyrkede de herefter lystigt til skidagenes ende. Af Louise Stub Petersen Politraadet.dk Når man klikker ind på Politrådets hjemmeside, finder man overskriften Webdesign er ikke vores styrke!. En overskrift, der både beskriver hjemmesidens design og overskuelighed. På trods af manglende webdesign er det dog lykkedes at få samlet en lang række af de vigtigste informationer og links, som man behøver som polit-studerende. Man slipper derfor for den helt store skattejagt på studiets mange andre hjemmesider, da man på Politraadet.dk kan finde alt lige fra links til samtlige fags hjemmesider til studiets vigtigste sider omhandlende studiemiljøet. Man savner dog at hjemmesiden holdes mere opdateret, således at man bl.a. undgår at finde reklame for en velfærdsdebat, der fandt sted ugen forinden. Samlet set må hjemmesiden dog vurderes som indholdsrig og brugbar, når man først har lært at finde rundt. Hjemmesiden får dog hele 5 ner, da de har valgt at placere linket til Politen centralt på stjer- siden! Claus Thustrup Kreiner er pr. 1. januar tiltrådt som professor ved Økonomisk institut. I anledningen af sin tiltræden holdt Claus Thustrup Kreiner tiltrædelsesforelæsning med titlen The Effects and Design of Tax and Transfer Policy, som behandlede indretningen af skattesystemer, overførsler og arbejd sudbudsbeslutninger. Igangværende forskningsprojekter, som Claus Thustrup Kreiner er involveret i, omfatter bl.a. beskatning af ægtepar og et detaljeret studie af omfordeling i Danmark. Claus Thustrup Kreiner kommer fra en stilling som lektor og er 35 år. Mange studerende kender ham fra mikro 1, og han er kendt som en dygtig og engageret underviser. I samme runde tiltrådte Hans Jørgen Whitta-Jacobsen en permanent stilling som professor fra et tidsbegrænset stilling som professor med den særlige opgave at styrke anvendelsesorienterede sider af undervisning og forskning. Heino Bohn Nielsen tiltrådte en stilling som lektor (og har skrevet Stafetten i dette nummer). 12 POLITEN #1 2005

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS POLIT EN Information om Økonomistudiet på Københavns Universitet UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS Bliv student i Nationalbanken eller Økonomiministeriet Hvad er

Læs mere

POLIT EN #4 - december 2004

POLIT EN #4 - december 2004 POLIT EN #4 - december 2004 skærmtrolden er polit Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. e-mail eller på diskette. Redaktionen

Læs mere

POLIT EN #4 - december 2003

POLIT EN #4 - december 2003 POLIT EN #4 - december 2003 indhold Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. e-mail eller på diskette. Redaktionen forbeholder

Læs mere

POLIT EN POLIT EN. #3 - september 2003

POLIT EN POLIT EN. #3 - september 2003 POLIT EN POLIT EN #3 - september 2003 Indhold Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne pr. e-mail eller på diskette. Redaktionen

Læs mere

POLIT EN #2 - maj 2004

POLIT EN #2 - maj 2004 POLIT EN #2 - maj 2004 - POLITREVY - TOUR DE FREDAGSBAR - MÅNEDENS FRÆKKERT - STUDIEJOB Polit en udgives af en uafhængig redaktion med støtte fra Økonomisk Studienævn. Indlæg til bladet modtages gerne

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Stud.Jur. studieliv. perspektiv. aktuelt. Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet.

Stud.Jur. studieliv. perspektiv. aktuelt. Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet. Stud.Jur. TEMA: Rejs! Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet. P Nr. 4 December 2011 66. årgang P studieliv Årsfest, s. 55 perspektiv Rejsetema, s. 8 aktuelt

Læs mere

Evighedsstudenter søges. Vinder. af artikelkonkurrencen. Forskningen i højsædet 11. Poker forbudt på universitetet 5 21.05.07

Evighedsstudenter søges. Vinder. af artikelkonkurrencen. Forskningen i højsædet 11. Poker forbudt på universitetet 5 21.05.07 Forskningen i højsædet 11 Vinder af artikelkonkurrencen 10 Poker forbudt på universitetet 5 10 21.05.07 Modelfoto: Jakob Mark Evighedsstudenter søges Universiteterne i Danmark kæmper en hård kamp for at

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Studieturen 2006. Gallafesten. Kravlenisser. STAFETTEN Christian Groth. BÆREDYGTIG ENERGIPOLITIK Nu har selv økonomer regnet den ud.

Studieturen 2006. Gallafesten. Kravlenisser. STAFETTEN Christian Groth. BÆREDYGTIG ENERGIPOLITIK Nu har selv økonomer regnet den ud. POLIT EN Hvis du vil vide signifikant mere... #4 - dec 2006 38. årgang STAFETTEN Christian Groth BÆREDYGTIG ENERGIPOLITIK Nu har selv økonomer regnet den ud Studieturen 2006 Gallafesten Se de bedste billeder...

Læs mere

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE

DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE DEN UDVIKLENDE MENTORSAMTALE Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv Redigeret af Lisa Ott og Else Iversen Den udviklende mentorsamtale - En tekstsamling om det levede mentorliv

Læs mere

Valget mellem pest og kolera blev truffet og det blev cbsobserver.dk, der blev lukket efter kun halvandet år online på CBS

Valget mellem pest og kolera blev truffet og det blev cbsobserver.dk, der blev lukket efter kun halvandet år online på CBS a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n m a r t s 2 0 0 CBS OBSERVER 2 Webavisen lukker, papirudgaven fortsætter Valget mellem pest og kolera blev truffet

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUS ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET

Læs mere

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen Forskerspirer springer ud 4 Regeringen vil have flere forskere ud i konkurrence 3 Vejen til vellykket vejledning 5 CAMPUS A A R H U S U N I V E R S I T E T 4 28.02.05 Lars Kruse/AU-foto Magtens rugekasse

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

CAMPUS. Hjem til drømmejobbet Efter tre måneders grundig votering steg der den 9. juni i bogstaveligste forstand hvid røg op på Aarhus Universitet,

CAMPUS. Hjem til drømmejobbet Efter tre måneders grundig votering steg der den 9. juni i bogstaveligste forstand hvid røg op på Aarhus Universitet, Gode råd til dekanerne? tema om de akademiske råd 8 Studerende bag nyt samkørselskoncept 3 Én gang forsinket altid forsinket Humanioras dekan vil have ny studiekultur 11 CAMPUS A A R H U S U N I V E R

Læs mere

CBS OBSERVER 7 CBS nye strategi på plads

CBS OBSERVER 7 CBS nye strategi på plads a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n s e p t e m b e r 2 0 0 CBS OBSERVER 7 CBS nye strategi på plads Med mindre behandlingen i CBS bestyrelse ved

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Syv strategiske skridt mod CBS fremtid

Syv strategiske skridt mod CBS fremtid avis for copenhagen business school handelshøjskolen april 200 cbs OBSERVER 3 Syv strategiske skridt mod CBS fremtid Regionalt fokus samt viljen og evnen til institutionelt og kollektivt at tage livtag

Læs mere

SIDE 9-VIP EREN ET FAG I VÆLTEN BAG SCENETÆPPET MAGT, RET OG BRÆKKEDE NÆSER FRA TYSKERFOBI TIL TYSKLANDSEUFORI HVAD UDGØR EN GOD UNDERVISER?

SIDE 9-VIP EREN ET FAG I VÆLTEN BAG SCENETÆPPET MAGT, RET OG BRÆKKEDE NÆSER FRA TYSKERFOBI TIL TYSKLANDSEUFORI HVAD UDGØR EN GOD UNDERVISER? . SJETTE ORD #6 MAJ 2015 MAJ MED 2015ANDRE UDGAVE VELKOMMEN I FORVALTNINGEN MAGT, RET OG BRÆKKEDE NÆSER TYSKLAND ER DET NYE SCHWARZ FRA TYSKERFOBI TIL TYSKLANDSEUFORI SAMMENLIGNENDE STATSKUNDSKAB ET FAG

Læs mere

Studier i arbejdsliv. Praktik er ikke kun for håndværkere, pædagoger og journalister. Også på universitetet ønsker flere og flere at prøve kræfter

Studier i arbejdsliv. Praktik er ikke kun for håndværkere, pædagoger og journalister. Også på universitetet ønsker flere og flere at prøve kræfter NUMMER 5 15. MARTS 2001 29. ÅRGANG Det glokale ATTAC på de globale eliter Hvad er det ATTAC kan som de etablerede politiske partier og organisationer ikke kan? Samfundsforsker Henrik Bang fra Københavns

Læs mere

RUST Nr. 5 2012 INDHOLD VELKOMMEN TILBAGE OG VELKOMMEN TIL

RUST Nr. 5 2012 INDHOLD VELKOMMEN TILBAGE OG VELKOMMEN TIL SEPTEMBER 2012 INDHOLD 4 6 8 10 14 16 18 19 20 26 30 34 36 38 VELKOMMEN TILBAGE OG VELKOMMEN TIL HINDBÆRROULADE, HÅNDBAJERE OG HEKTISK STUDIESTART Studiestarten kan være en rutsjebanetur af spænding, eufori

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 23 29. november 2010 TEMANUMMER SIMAC i verden From Denmark to Japan s. 4 MSSM 2010 s. 8 Karens Kadetter vinder Guld s. 24 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Led e r n e Jesper Bernhardt

Læs mere

NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG KØBER

NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG KØBER magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 35 / december / 2008 FORBRUGERE NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG

Læs mere

Jura vi er ikke alle paragrafryttere!

Jura vi er ikke alle paragrafryttere! september 2012 Hvad laver de andre? Jura vi er ikke alle paragrafryttere! KUL en gratis oplevelse i hjertet af Aalborg Færdiguddannet og arbejdsløs garder dig mod ledigheden allerede nu! Gode råd til nye

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPERNE

GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPERNE GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPERNE 1 JULI 2009 GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPEN "STUDIER" Studierne set fra den enkelte Studierne er set fra den enkelte elev eller deltager at forstå som den halvdel af

Læs mere