TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013"

Transkript

1 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG Revideret den Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i fodboldafdelingen med afsæt i klubbens værdier Side 7 Målsætning Side 8 Hvordan skal det ske? Side 9 Definitioner/aldersinddeling Side 10 Fakta om Akademisk Boldklub Side 11 Kontoret Side 11 Fodboldbestyrelsen Side 11 Koordinatorer/sportschef Side 12 AB - familien Side 12 Trænerteamet og øvrige interessenter Side 13 Stillingsbeskrivelser for cheftrænerne Side 13 Stillingsbeskrivelse for assistenttræneren Side 13 Årgangskoordinator Side 13 Holdledere Side 14 Forældre Side 14 AB fra A til Z Side 15 ABUF Side 15 Adgangskort Side 15 Aftale om ansættelse Side 15 Afvikling af kampe Side 15 Ansættelseskontrakt Side 15 Dommere /Døm selv kampe Side 16 Dueslag Side 16 Elektronisk indberetning af udvisninger i Døm selv kampe Side 16 Ferie Side 16 Flytning af kampe Side 16 Forsikringer Side 17 Forældrekørsel til udekampe Side 17 Forældretrænere Side 17 Frikontingent Side 17 Hjemmesider Side 17 Holdkort Side 18 Indendørs træning Side 18 Indplacering til turneringsfodbold Side 18 Kursus Side 18 Jesper Norus Mindelegat Side 18 Kopimaskine Side 18 Løberegler (vintertræning) Side 19 Låsebrik Side 19 Materialer Side 19 Motorvej Side 19 Målaktier Side 19 Måltavle Side 19 Nøgler Side 19 Nytårstaffel Side 20 Omklædningsrum Side 20 Opførsel i hallen Side 20 Politikker Side 20 Revideret den Side 2

3 JOBBESKRIVELSE R POLITIKKER DIVERSE Praktiske spillerforhold Side 20 Pædofili Side 21 Rejseforsikring Side 21 Rejser Side 21 Rygning Side 21 Salg af lotteri Side 21 Styrketræning / styrketræningslokalet Side 22 Spillercertifikat Side 22 Spilleregler og love Side 22 Spillertøj Side 22 Sponsorer og sponsoraftaler Side 22 Taktiklokalet Side 22 Transport til udekampe Side 22 Trænerkontoret Side 22 Trænerløn Side 23 Træneruddannelse Side 23 Træningstider Side 23 Træning Side 23 Træning på helligdage Side 23 Tyveri Side 24 Underskudsgaranti Side 24 Vask af kamptøj Side 24 Øvrig uddannelse Side 24 Årets træner/leder Side 24 BILAGSOVERSIGT Side 25 Bilag A; Jobbeskrivelse Cheftræner, elite- og talenthold Side 26 Bilag B; Jobbeskrivelse Cheftræner, udviklingshold Side 27 Bilag C; Jobbeskrivelse Ass. træner Side 28 Bilag D; Jobbeskrivelse Holdleder Side 29 Bilag E; Jobbeskrivelse Årgangskoordinator Side 30 Bilag F; Politik for udviklingshold i AB Side 31 Bilag G; Talentpolitik for AB Side 32 Bilag H; Elitepolitik for AB Side 33 Bilag I; Politik for seniorafdelingen i AB Side 34 Bilag J; Politik for 33+ i AB Side 35 Bilag K; Tøjpolitik Side 36 Bilag L; Banepolitik Side 38 Bilag L; Banepolitik - prioritering Side 39 Bilag M; Pædofilipolitik Side 40 Bilag M; Pædofilipolitik - beredskab Side 42 Bilag N; AB s etiske regelsæt Side 43 Bilag O; Ordensregler for kunstbanen Side 45 Bilag P; Budget ture/rejser Side 46 Bilag Q; Rejseafregning ture/rejser Side 47 Bilag R; AB s 10 trænerbud Side 48 Bilag S; Mødeoversigt Side 49 Bilag T; Kryds 13 rigtige forældrehjælp Side 51 Bilag U; Indmeldelsesblanket Side 52 Bilag V; Trænergodtgørelsesseddel Side 53 Bilag X; Seddel med bankoplysninger Side 54 Bilag Y; Aftale vedr. trænerløn mv. Side 55 Bilag Z; Børneattest til Rigspolitiet Side 56 Bilag Æ; Forældretilladelse vedr. hjemmesiden Side 57 Bilag Ø; Materiale bestillingsseddel Side 58 Revideret den Side 3

4 FORORD Akademisk Boldklub er en fodboldklub med tæt på 125 år på bagen. Det er en fodboldklub der har været og stadig er en markant faktor i dansk fodbold hvad angår sportslige resultater mv. Akademisk Boldklub er også en markant faktor i det lokale bybillede da tæt på fodboldglade personer næsten ugentligt lægger vejen forbi Danmarks smukkeste anlæg. Akademisk Boldklub er IKKE en klub, der lever i fortiden, men vi har fortiden med i det meste af det, vi gør. For hvis vi bare kigger på vores vigtigste ressource, børne- og ungdomsspillerne, så er der sket en stor udvikling i samfundet. I det senmoderne samfund får børn og unge stadig mindre motion derfor kan man ikke længere forvente, at børns og unges elementære bevægelsesapparat bliver udviklet i samme omfang som tidligere. Det er derfor vigtigt at Akademisk Boldklub er med til at påtage sig denne opgave for Gladsaxe Kommunes børn og unge, men også udenfor kommunens grænser for alle de øvrige AB medlemmer, der har deres gang på anlægget. Desuden ændrer børn og unge sig, og dermed ændres kravene til klubben også løbende. Det er en udfordring, som vi skal påtage os og som vi gerne påtager os. Det kræver at udviklingsarbejdet forbliver struktureret og gerne i endnu større grad, og at alle trænere og ledere i klubben ved hvilke opgaver, som de skal løse og hvilke de ikke skal og må løse. Det kræver med andre ord en grøn tråd. Akademisk Boldklubs grønne tråd har, for det sportslige område, altid eksisteret, og den seneste version af denne er under udarbejdelse. Akademisk Boldklubs grønne tråd er opdelt i to selvstændige dele. 1) En trænerhåndbog, hvor fokus er rettet mod ALLE de ting, der sker udenfor stregerne. Hvad er dine opgaver som træner, hvor kan du hente hjælp og sparring mv.? Hvad er klubbens vision, mission mv., og hvilke muligheder har du som træner for at udvikle dig og din trænergerning? 2) EOS PARVA NOCTUAS De små ugler. Den sportslige del, hvor fokus er rettet mod ALLE de ting, der sker indenfor stregerne. Vores spilfilosofi. Hvordan der trænes dvs. forberedelse, ageren på banen til kamp og træning, kontinuitet og progression i træningen, indlæring af de fodboldmæssige færdigheder, som medvirker til at spillerne vælger de gode og rigtige løsninger er helt essentielt. Både hvis vi skal holde på de dygtige spillere, og hvis vi skal fortsætte med at udvikle dygtige fodboldspillere. I Akademisk Boldklub ønsker vi at være en samlet klub, hvor alle føler sig velkommen og som en del af klubben det gælder spillere, forældre, trænere og ledere samt udefra kommende gæster. EOS PARVA NOCTUAS De små ugler. Den sportslige del af den grønne tråd, har eksisteret i mange år, men den tilrettede version anno 2012 er lavet for, at spillerne i Akademisk Boldklub oplever en naturlig kontinuitet fra start i AB s podefodbold til seniorfodbolden i AB. AB efterlever samtidig de krav, der stilles til os som licensklub i forhold til ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept), som er DBUs røde tråd for børnefodboldens udvikling. Som træner, leder, spiller eller forælder i fodboldafdelingen er der et utal af spørgsmål som melder sig. Denne trænerhåndbog kan give dig som træner/leder i Akademisk Boldklub en hjælpende hånd, når du mangler svar og burde kunne være med til, at du forbliver en god hjælper i det daglige virke i klubben. Fra bestyrelsens side er det et krav at alle trænere og ledere i Akademisk Boldklub er bekendte med håndbogens indhold og til enhver tid agerer ud fra dette. Med andre ord, så er dette fodboldafdelingens manual. Har du forslag til forbedringer modtages disse gerne ved henvendelse til bestyrelsen eller på et trænermøde. Vi glæder os til mange gode timer på banerne! Revideret den Side 4

5 FORMÅLET MED HÅNDBOGEN Formålet med trænerhåndbogen er, at den skal fungere som et arbejdsredskab for såvel nuværende som kommende trænere, hjælpere og tillidsfolk i AB. Mappen skal være med til at give et overblik over AB som organisation, samt medvirke til at skabe den grønne tråd i hele fodboldarbejdet. Mappen indgår således som arbejdsredskab for alle trænere, diverse udvalg herunder bestyrelsen samt evt. ad. hoc. nedsatte arbejdsgrupper. Trænerhåndbogen vil til stadighed være under forandring for til enhver tid at svare til Akademisk Boldklubs målsætninger m.m. Håndbogen vil til hver tid ligge i nyeste version på AB s hjemmeside som et aktivt værktøj til brug for AB s trænere og ledere. Som træner får du den, når du starter i klubben og derudover orienteres du, når der er opdateringer til håndbogen. MISSION Akademisk Boldklub ønsker at være det foretrukne sted man henvender sig, hvis man vil gå til fodbold, hvad enten der er tale om elite- eller breddefodbold. Akademisk Boldklub ønsker at tilbyde alle børn, unge og voksne, der måtte ønske at blive medlem af klubben, en mulighed for at spille fodbold. Vi stræber efter at klubbens medlemmer føler en varig tilknytning til klubben - en gang AB'er, altid AB'er! VISION Akademisk Boldklub ønsker at være den bedst UDDANNEDE og UDDANNENDE klub i Danmark. Det skal være sjovt, udviklende og lærerigt at spille fodbold - både for eliten (eliteholdene) og bredden (udviklingsholdene). I Akademisk Boldklub tages der hensyn til både elite- og udviklingsholdene da de to IKKE udelukker hinanden. Tværtimod er eliten godt understøttet af bredden og omvendt. I Akademisk Boldklub er det vigtigt, at den enkelte spiller opmuntres til, at nå det højest opnåelige niveau såvel indenfor - som udenfor stregerne. I Akademisk Boldklub vil vi bevise, at det kan lade sig gøre at blive landsholdsspiller i fodbold samtidig med, at du får en brugbar uddannelse. Revideret den Side 5

6 VÆRDIGRUNDLAG Akademisk Boldklubs (moderklubbens) værdier er Respekt Fællesskab Ambitioner Glæde Personlig udvikling Ovenstående værdier er hjertet i vores organisation og er flettet sammen i alt, hvad vi gør. Gennem en åben og ærlig dialog og kommunikation viser medlemmer af Akademisk Boldklub en respekt for det enkelte individ, for de deltagende personer i og omkring afviklingen af kampe og træning på AB samt for klubbens anlæg og rammer. Alle er velkomne på AB og alle skal føle sig som en del af fællesskabet i AB. I AB er glæde og engagement grundstenene i den personlige udvikling af den enkelte udøver som hele tiden gør, at vi drives af ambitioner til os selv og vores klub. I Fodboldafdelingen tilstræber vi, at ungdomsarbejdet handler om udvikling. Udvikling af den enkelte spiller, glæde og oplevelser ved fodboldspillet samt et trygt miljø for børn og unge. uddannelse, leg, sejre og nederlag, god opførsel, fællesskab, udvikling, kvalitet i træningen og udvikling af trænere, er nøgleord. Udviklingsmæssigt tilstræber vi, at Være en klub, hvor alle drenge, der har lyst til at spille fodbold, er velkomne. Være en klub hvor det sociale liv er i højsædet for såvel spillere, forældre som træner/ledergruppen. Være en klub på flere forskellige niveauer. Krav til klubben: En dygtig organisation Dygtige ledere samt dygtige og engagerede trænere på alle niveauer Et godt samarbejde trænerne imellem En fleksibel klub der følger med tiden i såvel sin mandskabsbehandling som spiludvikling. Samarbejde med såvel større som mindre klubber Revideret den Side 6

7 LEVEREGLER I FODBOLDAFDELINGEN MED AFSÆT I KLUBBENS VÆRDIER: I Akademisk Boldklub viser vi respekt gennem god opførsel på og udenfor banen overfor alle interessenter af fodboldspillet, vores klub og vores anlæg. I Akademisk Boldklub arbejder vi med vores ambitioner gennem en lyst til at skabe personlig udvikling i alt, vi gør. Vi søger hele tiden det fagligt passende niveau i vores tilgang til fodboldspillet for derigennem at udvikle os. I Akademisk Boldklub viser vi åbenhed, gennem en helhjertet integration af alle nye medlemmer i klubben. Vi møder alle med åbent sind i troen på, at alle vil byde ind med deres kundskaber. I Akademisk Boldklub arbejder vi for fællesskabet gennem gennemførelsen af tværfaglige aktiviteter som led i ønsket om en klub med fokus på tværfaglige relationer. Vi er samtidig meget bevidste om, at et godt fællesskab skaber grundlaget for en god udvikling. I Akademisk Boldklub viser vi glæde i alt, hvad vi gør. Det er sjovt at gå til fodbold og gennem smil og latter skabes en dejlig og tryg atmosfære. I Akademisk Boldklub er vi engagerede i alt, hvad vi gør. Vi viser vores engagement gennem villigheden til at løbe den ekstra meter for vores holdkammerater og udvalgskollegaer, så vi kan levere det ypperste hver gang samt møde velforberedte til alt det, vi arbejder med! Glæde R espekt Ambitioner Personlig udvikling Fællesskab Revideret den Side 7

8 MÅLSÆTNING Akademisk Boldklub Fodbold arbejder med tre årsplaner. Nedenfor er de aktuelt gældende mål i Udviklingsplan UDVIKLINGSPLAN 2012: Seniorafdelingen har minimum fire hold (80 spillere Old Boys og Veteran). Heraf er et-to hold åbne. AB har to kunstgræsbaner, en velfungerende ungdomsrestaurant samt et lektieværksted. AB afvikler seks sociale arrangementer pr. år. Fodboldafdelingen præsenterer et budget med 1,8 mill. i indtægt kombineret med små sorte tal. Min. fem AB-trænere er påbegyndt AB s trænerskole. Generelt: Det skal være sjovt at spille fodbold. Spillerne skal mærke at de udvikler sig og opholder sig i et lærende miljø. Klubben skal have mellem spillere pr. årgang til og med U-17. Elitemæssigt er det Akademisk Boldklub A/S mål, på sigt*, at: være A-licens klub. Herunder er vi automatisk også T-licensklub. være repræsenteret i U17- & U19 Ligaen. være repræsenteret i den bedste række i aldersgruppen 9-15 år. der udvikles min. tre spillere til 1. holdstruppen hvert år. mindst 50 % af 1. holdspillerne kommer fra Akademisk Boldklubs ungdomsafdeling. * Med på sigt, er der IKKE sat årstal på. AB ønsker at rykke i Superligaen med det yngste hold NOGENSINDE MÅL TEAM/ RESSOURCER TRIN 2 TRIN 1 Aktivitet Aktivitet FASER/MILEPÆLE/AKTIVITETER TRIN 3 TRIN 4 Aktivitet Aktivitet ML ML ML ML KRITISK SUCCES FAKTOR SUCCES FAKTOR SUCCES FAKTOR SUCCES FAKTOR SUCCES FAKTOR SUCCES FAKTOR UDFORDRINGER/ FORHINDRINGER Revideret den Side 8 Udviklingsplan

9 HVORDAN SKAL DET SKE? Vi tror, at hvis det skal være sjovt at spille fodbold, skal der stilles fodboldmæssige udfordringer og spillerne skal kunne mærke, at de udvikler sig og lærer. Da fodbold jo er en holdsport, kræver det et helt hold på næsten samme niveau. Da alle børn/unge ikke udvikler sig ens og ikke alle har samme talent, tilstræbes der minimum tre hold i hver årgang for at sikre passende niveauer og udfordringer. Dette betyder, at vi skal forsøge at fastholde mindst 40 spillere i årgangene U9 til og med U17. Årgangens spillere deles op på hold bestående af maks. 12 spillere ved 7 mandsfodbold, 14 spillere på 9 mandsfodbold og 16 spillere på 11 mandshold (indtil U19). Undtagelser kan forekomme, specielt omkr. talent- og eliteholdene. Ved podefodbold (U9 og ned) er der IKKE inddeling af hold. Her trænes der samlet i årgangen. For hvert hold tilstræbes der ansættelse af to trænere eller en træner + en holdleder. Ved podefodbold vil der være en-to trænere til 15 spillere. Derudover ønskes en holdleder pr. 15 spillere. For alle årgange i Akademisk Boldklub er ønsket, at der er en årgangskoordinator. Niveaudeling og segmentering skal ske efter fodboldkunnen. Konsekvent niveaudeling er en dårlig ide, ligesom det er en dårlig ide aldrig at niveaudele. Vi niveaudeler af hensyn til børnene og deres udvikling ikke af hensyn til resultater. I de yngste årgange er det altoverskyggende tema legen med bolden, derfor er der ingen niveaudeling for U11 og ned. Men der vil være begyndende niveaudeling fra og med U12. I Akademisk Boldklub arbejdes der efter 25/50/25 % reglen hvilket vil sige, at en spiller både skal prøve at være blandt de bedste og dårligste 25 % af et træningspas men mindst halvdelen af tiden være på niveau. Fra og med U9 vil børnene have store færdighedsforskelle. Børn med fire-fem års fodbold i benene vil ofte have en udviklet forståelse for spillets rumlige og taktiske udfordringer. Derfor har disse børn nu andre udviklingsbehov i forhold til begyndere på dette alderstrin. For at denne opdeling skal kunne fungere bedst muligt er det nødvendigt, at der overholdes følgende spilleregler: Opdeling skal forgå med baggrund i spillerens ønske. Dog kan en spillers ønske kun efterkommes hvis træneren, efter samtale med nuværende træner (evt. med inddragelse af den pågældende koordinator), mener at spilleren har niveau til dette. Holdet skal matches efter spillernes evner, og målet er, at den enkelte spillers behov tilgodeses. Da det er klubbens mål at mindst 50 % af 1. holdspillerne skal komme fra Akademisk Boldklubs ungdomsafdeling, så ønsker vi at fastholde så mange unge som muligt, ved at tilbyde organiseret træning med gode trænere. For at uddanne de bedste ungdomsspillere hurtigt, vil de bedste spillere have mulighed for at morgentræne samt samtræne med dygtigere spillere end dem selv. Dette styres af AB A/S. Revideret den Side 9

10 DEFINITIONER/ALDERSINDDELING I Akademisk Boldklub, som i mange andre klubber, er aldersinddelingen: Børn Podefodbold 4-8 år (U5, U6, U7 og U8). Børnefodbold 9-12 år (U9, U10, U11 og U12). Ungdom Ungdomsfodbold år (U13, U14, U15, U16, U17 og U19). T-licens år (U12, U13 og U14). Voksne Ungsenior år Senior 22+ år Old Boys 33+ år Veteran 40+ år Superveteran 45+ år Masters 50+ år SuperMasters 55+ år (findes pt. ikke!) Grand Old Masters 60+ år To piger fra samme hold på samme alder. Begge 10 år! Børne- & Ungdomsafdelingen omfatter drenge og enkelte piger i 3-, 5-, 7-, 9- og 11-mands fodbold. I Akademisk Boldklub arbejdes der med tre forskellige definitioner indenfor fodbold. Alle holdene kan opdeles i tre segmenter ELITEHOLDENDE er defineret som U17/1 & U19/1 og ligger under AB A/S. Dog er U17/1 delt ansvarsområde hvilket gør, at det sportslige udvalg har taktstokken omkring dette hold. TALENTHOLDENE er defineret som U12/1, U13/1, U14/1 & U15/1 og hører under Fodboldafdelingen. Disse hold er de hold som er en del af T-licens systemet. Alle øvrige hold i klubben defineres som UDVIKLINGSHOLD og hører under Fodboldafdelingen. Revideret den Side 10

11 FAKTA OM Akademisk Boldklub er en firstreget boldklub, hvor fodboldafdelingen blot er en fjerdedel. Klubben ledes af en generalforsamling, som vælger en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer samt en sekretær. Derudover er de fire afdelingsformænd også med i Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen varetager den overordnede ledelse af forhold vedrørende politik og strategi for den samlede klub. KONTORET Er behjælpelig med de praktiske og administrative spørgsmål, som ikke løses af trænerne selv, de overordnede koordinatorer, årgangskoordinatorer og holdledere eller de spørgsmål, som er akutte. Hjælper trænerne med udsendelse af breve, opdatering af medlemslister, mv. Skal løbende opgøre antallet af spillere i hver afdeling og informere bestyrelsen samt koordinatorerne herom. Indhenter børneattest på alle trænere/ledere mv., der er i kontakt med spillere under 18 år. Medlemsregistrering og holdenes økonomi. Åbningstider Telefontid Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Fredag Fredag Lørdag/søndag Lørdag/søndag Kontoret: tlf se telefontider ovenover. Kontoret er beliggende på 1. sal Vagten: tlf mellem kl & kl weekend Adresse AB - Skovdiget Bagsværd FODBOLDBESTYRELSEN Bestyrelsen består pt. af seks medlemmer. Bestyrelsen har opstillingsmøde i februar, hvor fuldgyldige seniormedlemmer, der IKKE skylder i kontingent, og som har været medlem i min. seks måneder, kan stille op til bestyrelsen. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fodboldafdelingen i forhold vedrørende politik og strategi, klubdrift, kontakt til kommunen og AB A/S, information, udvalgsopgaver, sæsonplanlægning, medlemsforhold, træner og holdlederrekruttering samt lederuddannelse. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske rammer for de enkelte afdelinger. Bestyrelsens banekoordinator har det praktiske ansvar for at sikre, at der er plads til træning for de enkelte hold. Revideret den Side 11

12 KOORDINATORER/SPORTSCHEF AB har pr fire koordinatorer tilknyttet: Sportschef Sportschef er politisk ansvarlig for alle hold underliggende A/S (U15 & U17 dog i regi af det sportslige udvalg). Ansat af AB A/S og med i den daglige ledelse af klubben. Elitekoordinator Elitekoordinator er ansvarlig for scouting af spillere til elite- og talenthold. Ansat af AB A/S. Talentkoordinator Talentkoordinatoren er også T-licens ansvarlig. Sportslig ansvarlig for holdene U12/1, U13/1, U14/1 & U15/1 samt ansvarlig for trænerpåsætning til talent- og eliteholdene (eliteholdene i samarbejde med Sportschefen). Koordinator for udviklingsholdene Koordinator for alle udviklingshold (alle øvrige hold der ikke er nævnt ovenfor samt U11 og ned). Børnekoordinator Børnekoordinatoren har det overordnede ansvar for al børne- og podefodbold og referere til Fodboldbestyrelsen. Koordinatorerne har det overordnede ansvar for: at finde/udvælge en årgangsleder for en eller flere årgange at indstille trænere til AB s fodboldbestyrelse. at være bindeled til Fodboldbestyrelsen for den enkelte træner. Koordinatorerne er ligeledes ansvarlige for at sikre, at de ansatte trænere udfører korrekt træning, dvs. udvikler spillerne ved anvendelse af gode øvelser samt positiv motivation. Se aktuelle navne/personer på hjemmesiden, AB FAMILIEN A/S Revideret den Side 12

13 TRÆNERTEAMET og øvrige interessenter Det vigtigste i forhold til træningen er, at spillerne oplever den som sjov, udviklende og lærerig. Træneren har et meget stort ansvar i forhold til spillerne i Akademisk Boldklub ingen fodboldspillere udvikler sig, hvis de ikke får kvalificeret og udfordrende træning. Derfor skal nedenstående retningslinjer overholdes. Trænerens forberedelse Have klare mål i forhold til sæsonen (Årsplan). Have klare mål i forhold til træningen (f.eks. førsteberøringen i pasningsspillet) Udvælgelse af instruktionsmomenter Valg af øvelser / Metodeovervejelser Følge den Grønne tråd samt DBUs ATK manual. Eventuelle problemstillinger Igangsætningen af træningen Kort introduktion til dagens pas (mål) Erfaringsbaseret pædagogik (oplevelse) Relatere til spillestilen Husk altid at inddrage det teknisk/koordinationsmæssige aspekt Instruktion VIS - FORKLAR VIS Stoppes spillet undervejs gives kort vejledning Individuelt/kollektivt Ros ofte ingen negative instruktioner HEL DEL HEL Stop spil, som ikke fungerer og start med simple elementer (f.eks. hvis en øvelse med førstegangspasninger ikke fungerer øves indersideaflevering) VÆR GLAD OG ENGAGERET Der arbejdes ALTID med AI (anerkendende ledelse). Stillingsbeskrivelser for cheftrænerne Træneren skal efter bedste evne opfylde klubbens målsætninger og følge de grundprincipper og regelsæt, der er fastlagt i denne håndbog. Som bilag A & B, der er arbejdsbeskrivelser for klubbens cheftrænere på elite- og talenthold samt på Udviklingsholdene. HUSK: At Du er AB s ansigt udadtil, hvorfor det forventes, at Du repræsenterer AB efter gældende regler. Stillingsbeskrivelse for assistenttræneren Assistenttræneren skal efter bedste evne opfylde klubbens målsætninger og følge de grundprincipper og regelsæt, der er fastlagt i denne håndbog gennem teamwork med den eksisterende cheftræner. Som bilag C, er en arbejdsbeskrivelse for klubbens assistenttrænere. Også Du er AB s ansigt udadtil. Omkring et hold og som del af det optimale set up forefindes andre personer med andre arbejdsfunktioner. ÅRGANGSKOORDINATOR At være årgangskoordinator, holdleder mv. i Akademisk Boldklub er et frivilligt arbejde. Da jobbet er frivilligt, kan vi fra Akademisk Boldklubs side heller ikke tillade os at stille krav til dig, men vi har samlet en række gode anbefalinger baseret på træneres ønsker gennem tiden, som vi ved understøtter vores træneres muligheder for at skabe udvikling og resultater. Som årgangskoordinator skal man inden man begynder sit hverv : Være oprettet på AB s hjemmeside som leder i årgangen. Være med på mailingliste for trænere og ledere (have afleveret sine kontaktdata til kontoret). Skal have afleveret børneattest. Revideret den Side 13

14 Som Årgangskoordinator er ens funktion overordnet at være det sæt hjælpende hænder UDENFOR stregerne som gør, at trænerteamet kan fokusere 100 % på trænerdelen. Årgangskoordinatoren skal herudover, efter bedste evne, opfylde klubbens målsætninger og følge de grundprincipper og regelsæt, som er fastlagt i denne håndbog. Som bilag E, er en arbejdsbeskrivelse for årgangskoordinatoren. HOLDLEDERE At være årgangskoordinator, holdleder mv. i Akademisk Boldklub er et frivilligt arbejde. Da jobbet er frivilligt, kan vi fra Akademisk Boldklubs side heller ikke tillade os at stille krav til dig, men vi har samlet en række gode anbefalinger baseret på træneres ønsker gennem tiden som vi ved understøtter vores træneres muligheder for at skabe udvikling og resultater. Som holdleder skal man inden man begynder sit hverv : Være oprettet på AB s hjemmeside som holdleder for holdet. Være med på mailingliste for trænere og ledere (have afleveret sine kontaktdata til kontoret). Skal have afleveret børneattest. Som holdleder er ens funktion overordnet at være et sæt hjælpende hænder for trænerteamet. Arbejdsopgaverne kan opdeles i opgaver omkring træning og kamp samt mellem kampe. Som bilag D er en arbejdsbeskrivelse for en holdleder. FORÆLDRE Forældrene er en ressource, hvis engagement omkring holdet og klubben er af afgørende betydning for at klubben - og holdet - fungerer. Det er ofte forældre, der virker som trænere, holdledere og årgangskoordinatorer. Og det er forældre, der bidrager med køre- og vaskeordninger omkring holdene. 10 gode råd, der kan gives til forældrene om engagementet omkring deres børns fodbold: 1. Husk børn spiller fodbold for deres egen skyld ikke jeres 2. Koncentrer dig om dit barns og holdets præstationer frem for om kampene vindes eller tabes. 3. Opdrag dit barn til at spille fair og efter reglerne 4. Irettesæt aldrig dit barn hvis det laver en fejl eller holdet taber en kamp 5. Opmunter dit barn til at yde sit bedste og samtidig have det sjovt 6. Lær dit barn, at kammeratskab og samarbejde er vigtigt - også for resultaterne på fodboldbanen 7. Medvirk til at mobning ikke finder sted 8. Støt dit barns hold under kampen med opmuntrende tilråb og applaus 9. Kom ikke med gode råd til spillerne under kampen overlad det til træneren 10. Husk at I også repræsenterer Akademisk Boldklub udadtil Som forældre i klubben skal man være opmærksom på bilag T & Æ som SKAL uddeles til ALLE forældre i forbindelse med det første forældremøde på en årgang. Revideret den Side 14

15 AB fra A til Z ABUF Akademisk Boldklub Ungdomsvenner Forening. Forældreforeningen som støtter op om fodboldafdelingens hold og interesse. Der uddeles støtte til de hold der støtter forældreforeningen, så det vil være smart, at man får sine forældre til at melde sig ind. ADGANGSKORT Alle trænere og ledere modtager billetter, der giver gratis adgang til alle 1. holdets hjemmekampe som foregår på Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej Søborg. AFTALE OM ANSÆTTELSE Det er bestyrelsens opgave at sammensætte det stærkeste team i AB. Til dette får bestyrelsen hjælp af koordinatorerne, som både har muligheden for at indstille til bestyrelsen, hvordan trænerteamet skal se ud men også lukke aftalerne personligt. AFVIKLING AF KAMPE Man følger banefordelingen til kampe, der er lavet af kontoret og hænger på tavlen ved indgangen til AB samt ved vagten. Aflysning af kampe skal meddeles kontoret hurtigst muligt. Hjemmekampe: Man modtager modstanderholdet, hilser på trænere/ledere og anviser dem omklædningsrum og bane samt udleverer holdkortet. (For 7 mands hold er det ca. 30 min. før kampen; 11-mands ca. 45 minutter og nogle hold endnu tidligere, ca. 1-1½ time før kampen). Man sørger for bolde til modstanderens opvarmning. Normalt har man en kampbane 15 minutter før kampstart. Man modtager og hilser på dommeren. Siger farvel og tak for kampen til modstanderne og dommer. Udekampe: Man orienterer sig ved ankomsten til spillestedet. Hilser pænt på modstanderne og dommeren. Udfylder holdkort. Siger pænt farvel og tak for kampen til modstanderne og dommere efterlader omklædningsrummet pænt og nydeligt. ANSÆTTELSESKONTRAKT Minimum alle trænere omkring talent- og elitehold er enten tilknyttet Akademisk Boldklub på DIF s standardkontrakt eller klubbens egen Træneraftale. Aftalen underskrives ved ansættelse og den enkelte træner får en kopi af aftalen. Originalen står i en mappe på AB s kontor. I forbindelse med ansættelsen skal der udfyldes fire stykker papir, som den enkelte koordinator får på AB s kontor: a) Indmeldelse i Akademisk Boldklub (Bilag U) b) Seddel med bankoplysninger (Bilag X) c) Aftale vedr. trænerløn og kørselsgodtgørelse (ikke trænerkontrakten) (Bilag Y) d) Børneattest til Rigspolitiet (Bilag Z) Der kan IKKE udbetales nogen former for godtgørelse, før AB ligger inde med en gyldig børneattest. Revideret den Side 15

16 DOMMERE /DØM SELV KAMPE DBU SJÆLLAND påsætter dommere i visse rækker. I henhold til turneringsbestemmelsernes 11.5 skal hjemmeholdene selv stille med dommer til kampene i såkaldte Døm-selv-kampe : Veteran række 2 (herrer) Motionsligaen Kvindeserie 2 U-17 drenge, række 3 & 4 U-16 drenge, række 3 & 4 U-15 drenge, række 3 & 4 U-14 drenge, række 2, 3 & 4 U-13 drenge, række 2, 3 & 4 U-18 piger 1 U-15 piger 2 Alle 7-mandsrækker, undtaget mesterrække for kvinde- og herre senior AB betaler IKKE for sorte dommere i Børnefodbold (U11 og ned!) Træningskampe: Som udgangspunkt sørger man selv for dommere til træningskampe. Dog er det vedtaget, at AB betaler for op til tre træningskampe (efterår/forår). Når man selv skal stille med dommer, må man enten bruge en af forældrene (navnlig for de yngre årgange) eller en af de andre trænere. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, vil hjemmeholdet normalt blive erklæret som taber. Hver klub stiller en linjedommer, hvis ikke anden aftale foreligger. DUESLAG På trænerkontoret er der et dueslag (bakke!) til alle årgange samt nøglepersoner i klubben. Her lægges korrespondance mv. fra kontor/bestyrelse til trænerne/spillere/årgangene. Husk at tjekke dit dueslag jævnligt. ELEKTRONISK INDBERETNING AF UDVISNINGER I DØM SELV KAMPE Det er muligt elektronisk at indberette udvisninger givet i Døm-selv-kampe. En udvisning i kampe hvor vi har ansvaret for at stille dommer til rådighed er naturligvis ligeså alvorlig, som når den foretages af en uddannet dommer. Den koster også karantæne, men DBU Sjælland kan kun idømme den, såfremt de får kendskab til udvisningen. Der er derfor mulighed for elektronisk indberetning af udvisninger i disse kampe. De dømmes oftest af en ikke uddannet dommer (minus dommernummer) hvorfor der, på det elektroniske indberetningsskema, er mulighed for at anføre kamplederens navn og telefonnummer. I bedes udfylde disse felter i tilfælde af, at unionen efterfølgende skal i kontakt med pågældende kampleder (gælder også hvis det er en AB spiller der er blevet tildelt en udvisning). FERIE Som udgangspunkt skal alle trænere holde ferie i skolernes ferie. Såfremt en træner el. leder ønsker at holde ferie udenfor denne periode, skal Information om ferie mv. tilgå koordinatorerne og/eller bestyrelsen. FLYTNING AF KAMPE Vi har erfaring for, at måtte betale RIGTIG mange penge til DBU Sjælland for flytning af kampe. Og det er nogle ærgerlige penge at skulle betale. HUSK derfor på nedenstående fra DBU Sjælland: Udsætter klubben en kamp med dommer påsat enten af DBU Sjælland eller dommerhjælpen, SKAL DBU Sjælland have besked, idet indtelefonering på ikke automatisk giver DBU Sjællands dommerafdeling besked. I flere tilfælde er informationen om den udsatte kamp ikke nået DBU Sjælland, og derfor er dommere dukket op til en tom fodboldbane, og det koster klubben både dommerhonorar og kørepenge. Husk derfor at orientere DBU Sjælland eller dommerhjælpen når I flytter en kamp, der er dommerpåsat af enten af DBU Sjælland eller dommerhjælpen Revideret den Side 16

17 Med henblik på den kommende sæson så vil det som udgangspunkt kun blive muligt at flytte kampe i den første periode, hvor spilleprogrammet er tilgængeligt (den åbne periode). Den koordinator, der har ansvaret for kampændringer mv., rundsender mail til alle trænere med turneringsdatoer, som skal tjekkes. Efter den åbne periode, skal der være en usædvanlig god grund til at bruge penge på kampflytninger. Så I bedes være fremsynede med henblik på den kommende sæson. Der er MEGET kort tid til at reagere i efter koordinatoren har rundsendt datoerne, så I bedes agere hurtigt. Husk især i forårssæsonen, med de mange ferier, at gå kampprogrammet igennem med spillerne. Er der behov for at flytte kampe skal du: 1. kontakte koordinatoren for udviklingshold med ønsket om kampflytning. 2. kontakte kontoret og høre, om der er en bane ledig til den ønskede dato. 3. kontakte modstanderholdet og høre, om de er interesseret i at flytte kampen til den pågældende dag. Telefonnumre til klubberne findes på eller ww.dgi.dk 4. anmode kontoret om at flytte kampen hos DBU SJÆLLAND FORSIKRINGER Ansvars- & ulykkesforsikring Hovedreglen er, at det enkelte medlem selv har ansvar for at være dækket ind ved ulykker, der sker i fritiden. Klubben er således ikke ansvarlig f.eks. ved skader, tyveri mv., der opstår på banen eller i omklædningsrummet. FORÆLDREKØRSEL TIL UDEKAMPE AB er som klub meget afhængige af og meget taknemmelige over den store opbakning som forældregrupperne gør. I forbindelse med udekampe er det et krav fra bestyrelsens side, at der kun er det antal børn i bilen, der er seler til. Selvom vi IKKE håber, der sker uheld, så skal vi gøre opmærksom på, at det er førerens ansvarsforsikring, der dækker, såfremt der sker en ulykke på vej til/fra kamp. FORÆLDRETRÆNERE Det er besluttet i bestyrelsen, at vi ikke benytter forældretrænere på talent- og elitehold. Dog kan der i særlige tilfælde fraviges fra dette princip, men det vil altid være efter en grundig overvejelse i fodboldbestyrelsen i samråd med den/de relevante koordinatorer. FRIKONTINGENT Alle trænere i AB bliver meldt ind i klubben og har derved frikontingent og kan spille fodbold i klubben. HJEMMESIDER Først og fremmest skal man have spillernes og/eller forældrenes skriftlige tilladelse til at lægge både navne og billeder på klubbens hjemmeside. Billeder må kun anvendes på hjemmesiden, såfremt spillerne er fuldt påklædte. Billeder fra omklædningsrum eller børn der soler sig må ikke lægges på hjemmesiden, da disse billeder i teorien kan misbruges af andre på nettet. Der må KUN lægges aktion billeder på hjemmesiden og ikke billeder af f.eks. en enkelt spiller der står og drikker lidt vand uden drengens forældres tilladelse. Se endvidere bilag Æ Alle hold har deres egen side på AB s hjemmeside, Det er bestyrelsens ønske, at ALLE trænere bliver oprettet på hjemmesiden, samt at denne bliver brugt aktivt overfor drengene. Revideret den Side 17

18 HOLDKORT Holdkort til alle hjemmekampe udleveres til træneren i holdenes dueslag - af kontoret. Begge hold udfylder holdkortet OG afleverer det til dommeren i god tid inden kampen. Dommeren opbevarer holdkortet under kampen og afleverer det til hjemmeholdet igen efter kampen. Det er vigtigt at påførte trøjenumre er i overensstemmelse med de benyttede spillere, samt at alle spillere påføres holdkortet. I tilfælde af at der er spillere som ikke benyttes i kampen, slettes disse fra holdkortet af dommeren. Efter hver hjemmekamp skal resultatet udfyldes på kortet og yderligere skal resultatet indtelefoneres senest en time efter kampen. Telefonnummer og vejledning står på holdkortet. Holdkortet skal afleveres til vagten, i postkassen ved vagten (når denne er åben) eller i kontorets postkasse. Lægges holdkortet i vagten, så sørger vagten for at resultatet bliver indtelefoneret. Det er MEGET VIGTIGT, at ALLE hold afleverer en kopi af deres holdkort til kontoret. Holdkortene for hjemmekampene giver sig selv (læs lige herover!) men vi skal også have en kopi af ALLE holdkort fra udekampe. INDENDØRS TRÆNING Fodboldafdelingens hold træner kun indendørs i vinterperioden der i AB termer løber fra ugen efter efterårsferien til påskeferien. Det er KUN årgangene fra U10 og ned, der har indendørstimer. Fodboldafdelingen får tildelt sine timer via et Halfordelingsmøde mellem de fire afdelingsformand og klubbens forretningsfører. Mødet finder som udgangspunkt sted i september måned. INDPLACERING TIL TURNERINGSFODBOLD De forskellige holds koordinator sørger - i samarbejde med træneren - for tilmelding til såvel udendørs og indendørs turneringer for alle udviklingshold. For talentholdende har talentkoordinatoren det overordnede ansvar. I forbindelse med tilmelding til DBUs fællesrækker (U19 & U17, 2. & 3. division) er det nødvendigt at kende det præcise antal kampe, som de forskellige spillere har spillet. Derfor skal alle trænere i U19, U17, U16 & U15 fører statistik over deres kampe (antal spillede kampe mv.) for ALLE spillere. KURSUS I forbindelse med deltagelse på diverse kurser er det vigtigt og et krav, at man som træner sørger for, til kontoret, at afleverer såvel en mødeindkaldelse/program for kurset samt et deltagerbevis efterfølgende. Dette skal gøres senest otte dage efter afslutning på kurset. AB skal bruge disse papirer til uddannelsesrefusion. JESPER NORUS MINDELEGAT Jesper Norus var tidligere ungdomsformand i AB og gik desværre bort i en al for ung alder. Som et tegn på respekt for Jesper har bestyrelsen i samarbejde med ABUF - indført Jesper Norus Mindelegat. På hjemmesiden er lagt materiale og information om legatet samt proceduren for at søge legatet, som pt. bliver overrakt ved ABUFs sæsonafslutning, typisk i forbindelse med sidste hjemmekamp for 1. holdet. Det er en enestående mulighed for at give en af dine spillere en oplevelse for livet, da legatet er en fodboldrejse til en værdi på op til kr. Bestyrelsen og indstillingsudvalget ser frem til at modtage mange indstillinger til legatet. Se pt. gældende kriterier for tildeling på AB s hjemmeside under Jesper Norus Mindelegat. KOPIMASKINE Kopimaskine til fælles brug findes i trænerkontoret. Revideret den Side 18

19 LØBEREGLER (vintertræning) Som udgangspunkt er der INGEN AB børnefodboldhold (U12 og ned!) der løber Åvej eller andre ture i trafikken. Det er IKKE nødvendigt, fysiologisk. Hvis det alligevel sker, så er det et krav fra bestyrelsens side, at et hold såfremt de gør brug af løbetræning på offentlig vej er iklædt selvlysende refleksveste. Et holdsæt af disse kan lånes i vagten. Endvidere er det et krav at bagerst mand ALTID er en voksen. LÅSEBRIK I forbindelse med træning i weekender og på aftentider på Gladsaxe Stadions kunstbaner, skal man bruge en låsebrik til at åbne/låse omklædningsrum samt tænde/slukke lyset på banerne. Nøglen er personlig og man hæfter for modtagelsen af denne. Depositum skal betales af den enkelte træner. Brian Johansen er vores kontaktperson ift. udlevering og spørgsmål. MATERIALER Bolde, veste, stiger og toppe mv. stilles til rådighed af klubben. Generelt overtager man fra oprykkede hold. I samarbejde med årgangskoordinatoren laver træneren en mangelliste, hvorefter evt. manglende materialer søges fremskaffet. På hjemmesiden ligger der altid en materialebestillingsliste som man kan udfylde og sende/aflevere til bestyrelsen (att. Henning Thygesen) el. Brian Johansen. Se endvidere bilag Ø. Materialer bestilles en gang årligt i opstartsperioden til forårssæsonen. MOTORVEJ Efter tilkomsten af den nye kunstbane sker det, at bolden bliver sparket over mål og hegn. I det tilfælde, at en spiller eller træner sparker bolden over hegnet, så er det træneren eller en anden voksen der henter den! Det er IKKE tilladt for ungdomsspillere at gå uden for anlægget for at hente en bold. Hvis bolden er røget helt ud på Hillerødmotorvejen, så er bolden død og skal lades være. Dette gælder såvel for spillere som trænere og ledere. Vi vil hellere miste en bold end et medlem! MÅLAKTIER En velkendt måde at lave en ekstra skilling til holdets arrangementer er ved at lave målaktier. Det er helt OK og i bestyrelsens interesse, at man gør dette. Dog er det et krav fra klubbens side, at man IKKE gør det pr. hold men for en hel årgang der så deler pengene. Fodboldbestyrelsen ser helst at den samlede årgang laver en fælles aktivitet for de indtjente penge. Vi skal som klub opdrage vores spillere til at yde for hinanden, og målaktier er en god måde at gøre det på. MÅLTAVLE I forbindelse med kampe på bane 1 er det et ønske, at man gør brug af den opstillede måltavle. Remoten til denne findes i Vagten. NØGLER Når du starter som træner i AB, modtager du en nøgle til Trænerkontoret. Denne udleveres KUN, efter underskrivelse for modtagelsen, på kontoret. Når du stopper som træner skal nøglen afleveres igen. Såfremt du IKKE afleverer nøglen vil du blive holdt økonomisk ansvarlig gennem tilbageholdelse af sidste måneds godtgørelse eller via fremsendelse af faktura. Nøgler til dit holds skab/skabe overtages fra den tidligere træner gennem en kontaktperson fra AB (bestyrelsesmedlem, koordinator el. ass.træner på årgangen). Der gælder de samme regler for denne nøgle som for nøglen til trænerkontoret. Revideret den Side 19

20 NYTÅRSTAFFEL Første onsdag i januar er fodboldafdelingen vært ved et lille traktement, hvor alle trænere mødes og skåler nytåret ind. Derudover har Bestyrelsen et kort indslag om det kommende år. OMKLÆDNINGSRUM AB er unik på mange måder. Men specielt omkring omklædningsforhold er vi unikke, da vi har ET stort omklædningsrum til ALLE ungdomshold (undtaget U19) samt gæstende hold. Dette gør, at der tit er proppet, hvorfor det ANBEFALES at tage sine tasker/ejendele med ud til træning/kamp. Da vi har mange hold, bør der udvises hensyn til hinanden og hjælp med at holde omklædningsrummet rent. OPFØRSEL I HALLEN AB består af fire forskellige idrætsgrene med hver deres charme og særheder og alle skal være her! Som udgangspunkt har fodboldspillere ikke noget at gøre i hallen når der er tennis. Kun hvis man skal i styrketræningslokalet, er der en direkte grund til at gå gennem hallen. Skal man fra den ene side af hallen til den anden, så skal dette foregå over gangbroerne og uden snak (maks. hvisken), når man går igennem hallen. Respekter de andre idrætsudøvere i klubben så gør de forhåbentlig det samme for os. POLITIKKER Akademisk Boldklub har udarbejdet politikker eller har politikker på vej på følgende områder: Politik for udviklingshold Talentpolitik Politik for seniorafdelingen Elitepolitik Tøjpolitik Banepolitik Ordensregler for kunstbanen Budget vedr. tur/rejse Rejseafregning Informationspolitik Kommunikationspolitik Uddannelsespolitik Dommerpolitik Pædofilipolitik PRAKTISKE SPILLERFORHOLD Oversigt over navne og adresser på holdets spillere udleveres af kontoret, to gange årligt i forbindelse med opstart af efterårs- og forårssæsonen. Indmeldelse skal ske til kontoret senest efter to gange prøvetræning. Indmeldelse sker ved at udfylde Indmeldelses-blanket, som ligger på hjemmesiden eller ved at henvende sig på kontoret eller hos den pågældende træner. Se evt. bilag T. Det er IKKE tilladt, at spille kamp før kontoret er indehaver af den pågældende nye spillers spillecertifikat. Restancer: Sker indbetaling af kontingent ikke rettidigt opkræves kr. 50,00 ved første rykker, og ved anden rykker opkræves kr. 100,00. Herefter overgår sagen til inkasso. Har en spiller ikke betalt ved kampstart, spiller han/hun ikke kampe for Akademisk Boldklub Udmeldelse skal ske skriftligt enten pr. mail eller med brev til kontoret. Er udmeldelse ikke sket rettidigt, skal der betales det fulde beløb for sæsonen. En spillers spillecertifikat kan tilbageholdes, til evt. restgæld til AB er betalt. Der uddeles medlemskort, via trænerne, til alle ungdomsspillere årligt. Disse bliver lagt i årgangens dueslag. Revideret den Side 20

21 PÆDOFILI Den 1. juli 2005 trådte Lov om børneattester i kraft. Det betyder, at alle idrætsforeninger skal indhente en børneattest, før de ansætter lønnet og ulønnede ledere, trænere og holdledere, som skal have direkte eller vedvarende kontakt med børn under 15 år. Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, holdledere, m.fl., der giver deres samtykke. Hvis ikke der gives samtykke, må pågældende ikke ansættes og virke i foreningen. Ifølge loven skal der ikke indhentes børneattester for forældre, som kører børn under 15 år til kampe, forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller et stævne, foreningens formand og bestyrelse samt trænere og holdledere, som har med voksne at gøre. I Akademisk Boldklub har bestyrelsen valgt at indhente børneattester på alle trænere, holdledere og årgangskoordinatorer, som skal have direkte eller vedvarende kontakt med ungdomsfodbold i Akademisk Boldklub samt på bestyrelsesmedlemmer og evt. udvalgsmedlemmer. Der indhentes skemaer hvert andet år i januar måned. Skemaerne sendes direkte fra kriminalregistret til DBU SJÆLLAND, hvis der er oplysninger, der kræver opfølgning. DBU SJÆLLAND tager herefter kontakt til klubbens formand, som herefter i fællesskab håndterer sagen, alt efter, hvilke oplysninger der står i Det Centrale Kriminalregister. Er attesten ren, bliver den sendt til Akademisk Boldklubs kontor, hvor skemaerne bliver opbevaret fortroligt. Se endvidere Akademisk Boldklubs pædofilipolitik (bilag M) REJSEFORSIKRING Det er vigtigt, at der ved stævner uden for landets grænser tegnes en sportsrejseforsikring, da det ikke altid er det gule sygesikringsbevis som dækker. DBU SJÆLLAND har i samarbejde med Europæiske rejseforsikring en meget billig forsikring. Rekvireres på DBU SJÆLLANDs kontor. Henvend Jer altid på kontoret, hvis der er tvivlsspørgsmål. REJSER I forbindelse med at hold eller hele afdelingen skal på tur med deltagerbetaling, er det vigtigt, at huske på, at det IKKE ER TILLADT for AB s trænere og holdledere at modtage og opbevare penge (deltagerbetalingen) privat. I stedet skal oprettes en rejsekonto på AB s kontor, hvor ALLE midler skal afleveres. Denne konto oprettes i forbindelse med, at der afleveres et budget for turen. I forbindelse med ALLE ture, som hold el. årgang, skal man INDEN turen udfylde og aflevere Budget ture/rejser (bilag P) samt senest otte dage efter turen aflevere Rejseafregning ture/rejser (Bilag Q). RYGNING Det er forbudt at ryge indendørs på AB. Som træner skal du foregå med et godt eksempel, så du skal nøje overveje, hvornår du ryger, når du er sammen med spillere. Det er IKKE tilladt at ryge under træning eller kamp. SALG AF LOTTERI En god og rimelig nem måde at tjene en ekstra skilling til afdelingens kasse til sociale aktiviteter er ved at arrangere et lotteri. Det er fint med bestyrelsen, at man som afdeling benytter sig af dette tiltag, men som i forbindelse med målaktier, så er det enten HELE årgangen der får del i pengene (hvis de hjælper!) eller ingen. Man skal ALTID søge politimesteren i Gladsaxe og/eller SKAT om tilladelse til salg af lotteri INDEN, man går i gang. Ansøgningen skal omkring Bestyrelsen, da den skal underskrives af klubben. Revideret den Side 21

22 STYRKETRÆNING / STYRKETRÆNINGSLOKALET. AB råder over et styrketræningslokale, der ligger INDE i hallen på samme side som ungdomsomklædningen. Som udgangspunkt er det kun Eliteholdene, der må bruge lokalet, samt seniormedlemmer af klubben. Børnefodboldhold har intet behov for styrketræning og derved ingen adgang til lokalet. Ingen spillere må være i lokalet uden opsyn af træner/leder. Ved adgang til rummet skal man tage hensyn til andre brugere af de indendørs faciliteter (primært når der er tennis i hallen) og benytte døren ind til hallen, modsat vagten. SPILLERCERTIFIKAT En spiller kan IKKE få udleveret sit spillercertifikat, såfremt denne er i restance. En spiller kan IKKE spille kampe for AB, uden spillercertifikatet ligger på AB s kontor. SPILLEREGLER OG LOVE Regler og love kan findes på DBU Sjællands hjemmeside (www.dbusjaelland.dk), eller kan udleveres fra kontoret. SPILLERTØJ Klubben er ansvarlig for at holdene som minimum har fælles kamptrøje. Generelt overtager man tøj fra oprykkede hold. I samarbejde med afdelingskoordinatoren laves en mangelliste, hvorefter evt. manglende tøj søges fremskaffet. Klubben er afhængig af, at forældre er behjælpelige med fremskaffelse af tøj gennem sponsorater. SPONSORER OG SPONSORAFTALER Klubben er meget interesseret i og afhængig af sponsorer. Pt. kan de enkelte afdelinger/hold indgå separate sponsorater efter nærmere aftale med bestyrelsens koordinator eller kontoret. Ingen sponsoraftaler kan indgås før Fodboldbestyrelsen er informeret og sponsorerne godkendt. TAKTIKLOKALET Taktiklokalet (ved siden af Vagten) kan bruges til taktik i forbindelse med kampe på bane 1, spillermøder, forældremøder mv. Det bookes på kontoret og det anbefales at booke det i god tid. TRANSPORT TIL UDEKAMPE Det forventes, at forældrene kører til udekampe. Det kan typisk være holdlederen, der sikrer, at der er forældre nok til at køre. Såfremt der IKKE er biler nok, så er det trænerens forpligtigelse at meddele, at man ikke kan stille hold og derfor trækker sig fra den pågældende kamp. Det er den pågældende chaufførs forsikring, der træder i kraft, hvis der er flere spillere i bilen, end der er seler. Men det er bestyrelsens ønske (krav), at der maks. er det antal spillere i bilen, som der er seler. TRÆNERKONTORET Alle trænere har adgang til trænerkontoret, der ligger i forbindelse med AB s kontor. Her er det muligt at forberede sig samt bruge den dertil opstillede computer, printer og fax. Det er forbudt at installere programmer på computeren, ligesom det ikke er tilladt at gemme dokumenter på samme. Al korrespondance fra kontoret/ab til den enkelte træner/årgang lægges i dueslagene, der findes på trænerkontoret. Revideret den Side 22

23 TRÆNERLØN For at man kan komme i betragtning til trænerløn, skal man have afleveret sin trænergodtgørelsesseddel (Bilag U) til kontoret INDEN DEN 25. hver måned (december måned, dog tidligere). Trænerlønnen udbetales bagudrettet. TRÆNERUDDANNELSE Klubbens vision er at være landets bedst uddannede klub. AB tilstræber derfor, at alle trænere har gennemgået eller er i gang med DBUs træneruddannelse. Der vil derfor ved træneransættelse blive lagt vægt herpå, ligesom der i en vis udstrækning vil blive stillet krav om deltagelse i relevante kurser. Det er Akademisk Boldklubs vision, at ALLE trænere arbejder på at opnå højest mulige trænerniveau men ønsket er, at: elite- & talenttrænere som minimum er uddannet A-trænere. udviklingsholdstrænere som minimum er uddannet B-trænere. trænere tilknyttet U8 og ned som minimum er uddannet Børnetræner med C-licens. Når Akademisk Boldklub tilbyder en træner at komme på A- eller P- trænerkursus, så er det kutymen at AB betaler 50 % af kurset. Den anden halvdel betaler den enkelte træner selv. Hvis Akademisk Boldklub betaler et helt eller halvdelen af det pågældende kursus, så indgås der individuel aftale med den pågældende træner om, hvor længe denne skal være tilknyttet AB fremadrettet. Man skal som min. være tilknyttet en fuld sæson, efter trænerlicensen er erhvervet. Akademisk Boldklub forbeholder sig retten til at være med til at bestemme emne for opgaven på A- & P-træner-kurset. På den måde sikrer AB, at der er specialister omkring alle områder af fodbold. TRÆNINGSTIDER Træningstider fastlægges normalt som helårlige af bestyrelsen på baggrund af ønsker fra trænerne. Der indleveres ønsker til bestyrelsen via en koordinator - forår og efterår, som så forsøger at indfri disse træningsønsker. Træningstiderne findes på klubbens hjemmeside. Man følger de aftalte trænings tider og benytter det tildelte areal/de tildelte baner. Banefordelingen til træning kan ses på hjemmesiden og hænger i skabet eller på tavlen på vagten. TRÆNING Hvis man aflyser en træning, skal det meddeles kontoret. Andre aftaler om bytning af baner koordineres med vagten. Evt. ændringer af træningstider kan kun foretages efter aftale med årgangens koordinator/bestyrelsen. Mål skal stilles tilbage efter brug. Er et område vådt en aften, så flyt til et mere tørt sted. Ellers er vi nødt til at aflyse for ikke at ødelægge banerne. Undgå så vidt muligt at træne i målfelterne. Træning med stiger skal foretages på arealer udenfor stregerne. Vagtens ord er lov, så respekter de retningslinjer, der udstikkes for den pågældende træningsdag. I tilfælde af, at anlægget er lukket pga. vand eller andet, så lægges der besked på hjemmesiden så hurtigt som muligt, efter beslutningen er truffet. Ved lukkede baner træder Nødplan for Kunst i kraft. TRÆNING PÅ HELLIGDAGE For en god ordens skyld skal det pointeres, at AB s anlæg på helligdage er LUKKET efter kl Det er derfor vigtigt, at I ikke lægger træning, kampe mv. udenfor dette tidsrum. Er du i tvivl, så tjek altid med kontoret. Revideret den Side 23

24 TYVERI Ved tyveri fra omklædningsrum eller fra spillepladsen er det medlemmets egen forsikring, som skal dække. Tilbyd at samle spillernes værdigenstande sammen før træning og kampe, men det bedste er at skabe en kultur, hvor spillerne tager sine tasker med ud. UNDERSKUDSGARANTI Pt. gives der IKKE tilskud fra Fodboldbestyrelsen til rejser/træningssamlinger mv. ABUF kan søges om tilskud. VASK AF KAMPTØJ Lav en vaskeordning, hvor spillerne på skift har tøjet med hjem til vask. Tæl altid tøjet hver gang det har været brugt, så du undgår at glemme noget! HUSK at reklametryk (bryst, numre mv.) skal vaske med indersiden ud og tøjet har bedst af IKKE at komme i tørretumbleren. Det er KUN 1. senior, 2. & 3. senior, U19/1 & U17/1 (kun kamptøj) der får vasket tøj i VAGTEN. ØVRIG UDDANNELSE Klubben er meget interesseret i at støtte alle medlemmer, der ønsker en uddannelse som fodboldleder, -træner eller -dommer. Det er den enkelte persons ansvar at søge bestyrelsen om mulighed for at deltage på kursus. Akademisk Boldklub er medlem af DBU SJÆLLAND (og derved DBU og DIF) samt DGI. Alle arrangerer de færdige kurser for frivillige ledere. Tilbuddene kan rekvireres på kontoret eller hos det enkelte forbund. Der lægges løbende forskellige kursustilbud på hjemmesiden under trænere. ÅRETS TRÆNER/LEDER Fodboldafdelingen kårer hvert år Årets træner/leder. Uddelingen/kåringen finder sted i forbindelse med enten årets sidste hjemmekamp i 1. division el. træner/leder festen, der afvikles i juni. Proceduren blev ændret til årets uddeling hvilket betyder, at Fodboldbestyrelsen indstiller et antal kandidater for henholdsvis Elite- & Talentholdene & Udviklingsholdene. Herefter har hver træner & leder i Fodboldafdelingen, Bestyrelsen samt alle koordinatorer EN stemme hver, som afgives, hvorefter de to personer kåres. Revideret den Side 24

25 BILAGSOVERSIGT JOBPROFILER Bilag A : Jobbeskrivelse; Cheftræner, Elite- & talenthold. Bilag B : Jobbeskrivelse; Cheftræner, Udviklingshold. Bilag C : Jobbeskrivelse; Assistenttræner. Bilag D : Jobbeskrivelse; Holdleder. Bilag E : Jobbeskrivelse; Årgangskoordinator. POLITIKKER Bilag F : Politik for udviklingshold i AB. Bilag G : Talentpolitik for AB. Bilag H : Elitepolitik for AB. Bilag I : Politik for seniorafdelingen i AB. Bilag J : Politik for 33+ i AB. Bilag K : Tøjpolitik. Bilag L : Banepolitik. Bilag M : Pædofilipolitik. Bilag N : AB s etiske regelsæt. Bilag O : Ordensregler for kunstbanen. DIVERSE Bilag P : Budget ture/rejser. Bilag Q : Rejseafregning ture/rejser. Bilag R : AB s 10 trænerbud. Bilag S : Mødeoversigt. Bilag T : Kryds 13 rigtige forældrehjælp. Bilag U : Indmeldelsesblanket. Bilag V : Trænergodtgørelsesseddel. Bilag X : Seddel med bankoplysninger. Bilag Y : Aftale vedr. trænerløn mv. Bilag Z : Børneattest til Rigspolitiet. Bilag Æ : Forældretilladelse vedr. hjemmesiden. Bilag Ø : Materiale bestillingsseddel. AB er. Fra vugge til grav! Revideret den Side 25

26 AKADEMISK BOLDKLUB JOB HVAD HOVEDANSV. Beskrivelse Cheftræner, Elite- & Talenthold Jobbeskrivelse Fodboldbestyrelsen / Koordinatorerne BILAG A Du er ansvarlig for: at der sker en generel udvikling af HELE afdelingen, alle spillere, trænere og hold. at der sker en udvikling af hver enkelt spiller på dit eget hold i forhold til de forskellige udviklingstrin, der er gældende. at der sker en udvikling af holdet og holdspillet. at der opnås et godt kammeratskab gennem fodboldspil. at der gives anerkendelser til hver enkelt spiller. at vi ikke taber spillere, hverken hvis de skal rykke op eller ned. Hvis en spiller rykkes op eller ned skal dette først ske, når der er opnået aftale med den træner, der skal overtage spilleren. at sørge for at nye medlemmer bliver meldt ind i klubben, og at der ikke benyttes spillere, der ikke betaler kontingent (nye spillere må gerne deltage i træningen to-tre uger før der skal betales kontingent, men ikke spille kampe). Dette under forudsætning af, at der IKKE er en årgangskoordinator for årgangen! Generelt skal du som træner: følge de 10 trænerbud, gældende for AB samt de gældende bud fra DBU. træne min. tre gange om ugen foruden kamp, såfremt du træner hold ældre end U10. opnå resultater ved at være positiv. Man opnår oftest de bedste resultater ved at være positiv, når man har med unge mennesker at gøre. Udvise god sportslig opførsel og sikre, at spillerne udviser god sportslig opførsel før, under og efter træning og kampe. Medvirke til et godt socialt sammenhold på holdet og i klubben Aktivt samarbejde med de andre trænere i klubben Deltage i de maks. fire årlige trænermøder der er obligatoriske. Indkalde til og deltage i årgangsmøder og 25/50/25 møderne. Være ansvarlig for de materialer klubben stiller til rådighed Sørge for at spillerne opfører sig ordentligt på såvel AB s anlæg som i omklædningsrummet og på fremmed græs Samarbejde med de koordinatorer som klubben har ansat. Sørge for, at der bliver afholdt forældremøder som opstart på de to halvsæsoner. Ikke drikke alkohol, når der er spillere tilstede i sportsligt regi. Ikke ryge i forbindelse med træning og kamp i sportslig regi. Som cheftræner i Akademisk Boldklub har du krav på: at få løn hver den første i måneden såfremt køreseddelen er afleveret til tiden. at få tildelt træningstider og bane således at de stillede krav kan opnås at klubben stiller bolde, veste og kegler til brug ved træningen at få besked i god tid hvis der sker ændringer med trænings tider, kampe osv. mulighed for sparring/coaching. Mentorordning. Tøjpakke af divergerende størrelse, alt efter antal træningspas og udviklings- /elitehold. adgangskort/billet til AB s 1. seniors hjemmekampe. deltagelse i den/de årlige træner/leder fester inkl. bedre halvdel. Revideret den Side 26

27 AKADEMISK BOLDKLUB JOB HVAD HOVEDANSV. Beskrivelse Cheftræner, Udviklingshold Jobbeskrivelse Fodboldbestyrelsen / Koordinatorerne BILAG B Du er ansvarlig for: at der sker en generel udvikling af HELE afdelingen, alle spillere, trænere og hold. at der sker en udvikling af hver enkelt spiller på dit eget hold i forhold til de forskellige udviklingstrin der er gældende. at der sker en udvikling af holdet og holdspillet. at der opnås et godt kammeratskab gennem fodboldspil. at der gives anerkendelser til hver enkelt spiller. at vi ikke taber spillere, hverken hvis de skal rykke op eller ned. Hvis en spiller rykkes op eller ned skal dette først ske, når der er opnået aftale med den træner, der skal overtage spilleren. at sørge for at nye medlemmer bliver meldt ind i klubben, og at der ikke benyttes spillere, der ikke betaler kontingent (nye spillere må gerne deltage i træningen to gange før der skal betales kontingent, men ikke spille kampe). Dette under forudsætning af, at der IKKE er en årgangskoordinator for årgangen! Generelt skal du som træner: følge de 10 trænerbud, gældende for AB samt de gældende bud fra DBU. træne min. tre gange om ugen foruden kamp, såfremt du træner hold ældre end U10. opnå resultater ved at være positiv. Man opnår oftest de bedste resultater ved at være positiv, når man har med unge mennesker at gøre. Udvise god sportslig opførsel og sikre, at spillerne udviser god sportslig opførsel før, under og efter træning og kampe. Medvirke til et godt socialt sammenhold på holdet og i klubben Aktivt samarbejde med de andre trænere i klubben Deltage i de maks. fire årlige trænermøder der er obligatoriske. Indkalde til og deltage i årgangsmøder og 25/50/25 møderne. Være ansvarlig for de materialer klubben stiller til rådighed Sørge for at spillerne opfører sig ordentligt på såvel AB s anlæg som i omklædningsrummet og på fremmed græs Samarbejde med de koordinatorer som klubben har ansat. Sørge for, at der bliver afholdt forældremøder som opstart på de to halvsæsoner. Ikke drikke alkohol, når der er spillere tilstede. Ikke ryge i forbindelse med træning og kamp. Som cheftræner i Akademisk Boldklub har Du krav på: at få løn hver den første i måneden, såfremt køreseddelen er afleveret til tiden. at få tildelt træningstider og bane således at de stillede krav kan opnås at klubben stiller bolde, veste og kegler til brug ved træningen at få besked i god tid hvis der sker ændringer med trænings tider, kampe osv. mulighed for sparring/coaching. Mentorordning. tøjpakke af divergerende størrelse, alt efter antal træningspas og udviklings- /elitehold. adgangskort/billet til AB s 1. seniors hjemmekampe. deltagelse i den/de årlige træner/leder fester inkl. bedre halvdel. Revideret den Side 27

28 AKADEMISK BOLDKLUB JOB HVAD HOVEDANSV. Beskrivelse Ass. træner Jobbeskrivelse Fodboldbestyrelsen / Koordinatorerne Som assistenttræner for et hold i Akademisk Boldklub stilles der en række krav til dig. BILAG C Som assistenttræner er man ansvarlig for: at være den bedste sparring, omkring holdet/afdelingen og den enkelte spiller, for cheftræneren. at gøre sit ypperste for, at samarbejdet med cheftræneren fungerer så optimalt som muligt. Som assistenttræner er man medansvarlig for: at der sker en udvikling af hver enkelt spiller i forhold til de forskellige udviklingstrin, der er gældende. at der sker en udvikling af holdet og holdspillet at der opnås et godt kammeratskab gennem fodboldspil at der gives anerkendelser til hver enkelt spiller at vi ikke taber spillere, hverken hvis de skal rykke op eller ned. Hvis en spiller rykkes op eller ned skal dette først ske, når der er opnået aftale med den træner, der skal overtage spilleren. Generelt skal assistenttræneren: Opnå resultater ved at være positiv. Man opnår oftest de bedste resultater ved at være positiv, når man har med unge mennesker at gøre. Udvise god sportslig opførsel og sikre, at spillerne udviser god sportslig opførsel før, under og efter træning og kampe. Medvirke til et godt socialt sammenhold på holdet og i klubben Aktivt samarbejde med de andre trænere i klubben Deltage i de fire trænermøder der er obligatoriske. Deltage i årgangsmøder. Deltage i de møder klubben indkalder til. Være ansvarlig for de materialer klubben stiller til rådighed Sørge for at spillerne opfører sig ordentligt, også i omklædningsrummet og på fremmed græs. Være en rollemodel. Samarbejde med de koordinatorer som klubben har ansat Afholde forældremøder i efterår og forår Ikke drikke alkohol, når der er spillere tilstede. Ikke ryge i forbindelse med træning og kamp. Assistenttræneren har krav på: At få besked i god tid hvis der sker ændringer med træningstider, kampe osv. Mulighed for sparring/coaching af anden træner/assistenttræner. En tøjpakke af divergerende størrelse. Revideret den Side 28

29 AKADEMISK BOLDKLUB JOB HVAD HOVEDANSV. OVERORDNET Holdleder Jobbeskrivelse Ungdomsformanden / Fodboldbestyrelsen BILAG D At være årgangskoordinator, holdleder mv. i Akademisk Boldklub er et frivilligt arbejde. Da jobbet er frivilligt, så kan vi fra Akademisk Boldklubs side heller ikke tillade os at stille krav til dig, men vi har samlet en række gode anbefalinger baseret på træneres ønsker gennem tiden, som vi ved understøtter vores træneres muligheder for at skabe udvikling og resultater. Som holdleder skal man inden man begynder sit hverv : Være oprettet på AB s hjemmeside som holdleder for holdet. Være med på mailingliste for trænere og ledere (have afleveret sine kontaktdata til kontoret). Skal have afleveret børneattest. Som holdleder er ens funktion overordnet at være et sæt hjælpende hænder for trænerteamet. Arbejdsopgaverne kan opdeles i 1. Omkring træning og kamp 2. Mellem kampe Beskrivelse Omkring træning og kamp er man ansvarlig for: Byde velkommen til dommertrioen samt det gæstende udehold. Er man selv på udebane, er det holdlederens opgave at fortælle hjemmeholdet, at man er kommet. Fylde vandflasker (og sikre rengøring af disse!) Gå til hånde ved kampe og evt. ved træning, hvis dette er aftalt mellem trænerstaben og holdlederen. Sørge for overtrækstrøjer, opvarmningsbolde og andet materiel til kampene. Hjælpe spillere der kommer til skade Sørge for, at alle materialer til kampene bliver låst inde efter kamp. Pakke tøjet før og efter kampen. Skrive holdkort ved kampene Indtelefonere resultater til DBU Sjælland el. sørge for, at holdkortet bliver afleveret i VAGTEN, som så indtelefonerer. Mellem kampene er man ansvarlig for: Sørge for at holdets lægetaske er komplet til træning og kamp (isposer, diverse plejematerialer mv.) Arrangere kørselsordning (lave oversigt for sæsonen) Arrangere tøjvask ordning (lave oversigt for sæsonen) Arrangere frugt ordning (lave oversigt for sæsonen) Administrative opgaver som deles mellem holdlederen og årgangskoordinatoren: at der er løbende dialog med AB s kontor. at sørge for, at alle holdets spillere er oprettet på AB s hjemmeside under egen årgang samt slette spillere fra selvsamme, hvis de melder sig ud. Holde holdets egen side på AB s hjemmeside opdateret med spilletider for træning, kampe samt stævner. at være behjælpelig med at udsende information fra trænerne, når de ønsker dette. Revideret den Side 29

30 AKADEMISK BOLDKLUB JOB HVAD HOVEDANSV. OVERORDNET Årgangskoordinator Jobbeskrivelse Ungdomsformanden / Fodboldbestyrelsen BILAG E At være årgangskoordinator, holdleder mv. i Akademisk Boldklub er et frivilligt arbejde. Da jobbet er frivilligt, så kan vi fra Akademisk Boldklubs side heller ikke tillade os at stille krav til dig, men vi har samlet en række gode anbefalinger baseret på træneres ønsker gennem tiden som vi ved understøtter vores træneres muligheder for at skabe udvikling og resultater. Som årgangskoordinator skal man inden man begynder sit hverv : Være oprettet på AB s hjemmeside som leder for årgangen. Være med på mailingliste for trænere og ledere (have afleveret sine kontaktdata til kontoret). Skal have afleveret børneattest. Som årgangskoordinator er ens funktion overordnet at være det sæt hjælpende hænder UDENFOR stregerne som gør, at trænerteamet kan fokusere 100 % på trænerdelen. Beskrivelse Som årgangskoordinator er man ansvarlig for: at sikre en god kommunikation mellem alle trænere på årgangen. at deltage på fælles trænermøder i afdelingen. at sikre en god kommunikation mellem forældre og trænere. at medvirke til, at der bliver arrangeret sociale indslag i løbet af året (forældremøder, fællesspisninger, social tur for ALLE holdene, målaktier, lotteri mv.) at der er løbende dialog med AB s kontor. at være bindeled mellem afdelingen og AB s kontor omkring økonomi, indmeldelser mv. Administrative opgaver som deles mellem holdlederen og årgangskoordinatoren: at der er løbende dialog med AB s kontor. at sørge for, at alle holdets spillere er oprettet på AB s hjemmeside under egen årgang samt slette spillere fra selvsamme, hvis de melder sig ud. holde holdets egen side på AB s hjemmeside opdateret med spilletider for træning, kampe samt stævner. at være behjælpelig med at udsende information fra trænerne, når de ønsker dette. Revideret den Side 30

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

TRÆNER/LEDER HÅNDBOG 2016 TRÆNER/LEDER HÅNDBOG. AKADEMISK BOLDKLUB, 2016 Side 1

TRÆNER/LEDER HÅNDBOG 2016 TRÆNER/LEDER HÅNDBOG. AKADEMISK BOLDKLUB, 2016 Side 1 TRÆNER/LEDER HÅNDBOG 2016 AKADEMISK BOLDKLUB, 2016 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen Side 4 Formålet med håndbogen Side 4 Mission Side 4 Vision Side 4 Værdigrundlag Side 5 Leveregler i fodboldafdelingen

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd DEN RØDE TRÅD Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF Den Røde Tråd Vi har i Vallensbæk IF fodbold valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2015-2016 Sæsonen 2015-2016 starter med første træningsdag den 11. august for holdspillerne

Læs mere

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub Værdier, Holdninger og Handlinger N.B. 1919 i Nibe Boldklub ndholdsfortegnelse 2 Forord 3 Værdier i Nibe Boldklub 4 Målsætning - Uddannelse 5 Organisation i Nibe Boldklub 6 God børne- og ungdomstræning

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON Velkommen til efterårssæsonen 2014. I vedlagte pakke finder du en plakat som med fordel kan sættes op i klubhuset eller et andet sted hvor trænere, spillere og frivillige

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2016-2017 Sæsonen 2016-2017 er startet op for alle hold. Vi har træning for mandag, tirsdag,

Læs mere

Den røde tråd. RIK s ishockey program for alle aldre

Den røde tråd. RIK s ishockey program for alle aldre RIK s ishockey program for alle aldre Den røde tråd Indeværende dokument danner rammen om hvordan der skal spilles ishockey i vores klub, hvilke sociale værdier vi ønsker, skal opretholdes og ikke mindst

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser Indholdsfortegnelse Organisationsdiagram for MorsØ FC Fodbold... 2 Årskalender MorsØ FC... 3 Arbejdsbeskrivelser MorsØ FC - Fodbold... 4 Fodboldudvalgsformand arbejdsopgaver... 4 Seniorudvalgsformands

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

THURØ BOLDKLUB AF 1920. Håndbog for Børne- og Ungdomsafdelingen

THURØ BOLDKLUB AF 1920. Håndbog for Børne- og Ungdomsafdelingen THURØ BOLDKLUB AF 1920 Håndbog for Børne- og Ungdomsafdelingen Version 1.4 marts 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 MISSION... 4 VISION... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 4 KRAV TIL KLUBBEN.... 5 MÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Kære ungdomsspillere og forældre Velkommen til KBK. Badmintonklubben der blev stiftet tilbage i 1928, og som gennem alle år har samlet badmintonspillere

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

SIF-Fodbold - Sport. Sport. Ansvarlig for området Sportschef Mogens Schuldt

SIF-Fodbold - Sport. Sport. Ansvarlig for området Sportschef Mogens Schuldt SIF-Fodbold - Sport Organisation Overordnede opgaver/ansvar Sport Ansvarlig for området Mogens Schuldt Birger M. Nielsen ass. Mogens Schuldt Ungsenior: U21 Herre- og kvindesenior Old Boys - Veteran Mogens

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Introduktion til Boldklubben Friheden

Introduktion til Boldklubben Friheden Indledning At starte til fodbold skal være en sjov og inspirerende fornøjelse for både børn og deres forældre. I denne introduktion, vil du få lidt information om hvordan vi i Friheden forsøger at leve

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

Velkommen i klubben!

Velkommen i klubben! Albertslund April 2012 Velkommen i klubben! - en introduktion for nye (potentielle)spillere, forældre, trænere/ledere samt andre interesserede til Boldklubben Syd af 1972 i daglige tale BS 72 Generelt

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER Maj 2016 VELKOMST FRA FORMANDEN På vegne af Lundtofte Boldklub byder jeg nye spillere og deres familie velkommen til klubben!

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

LM ude 2016 i fodbold. Program. LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den september 2016 i Brande.

LM ude 2016 i fodbold. Program. LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den september 2016 i Brande. LM ude 2016 i fodbold Program LM og fodboldtræf for senior old, veteraner m.fl. den 3. - 4. september 2016 i Brande www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

Mål for sæsonen

Mål for sæsonen Mål for sæsonen 2013-2014 SSB ønsker at være en hel klub, der både favner elite og bredde. De 4 afdelinger motionist, ungdom, senior og veteran danner rammen om en stor og aktiv klub, der er i kraftig

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEJEN CUP drenge årgang 02 & 03

VELKOMMEN TIL VEJEN CUP drenge årgang 02 & 03 VELKOMMEN TIL VEJEN CUP 2015 drenge årgang 02 & 03 VELKOMMEN TIL VEJEN CUP 2015 drenge årgang 02 & 03 Velkommen til Vejen... Som formand for Vejen Sportsforening byder jeg samtlige spiller, trænere/ledere,

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere