Trend Micro-licensaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trend Micro-licensaftale"

Transkript

1 VIGTIGT: LÆS OMHYGGELIGT. VIRKSOMHEDER OG ANDRE ENHEDERS BRUG AF TREND MICRO-SOFTWARE OG -TJENESTER ER UNDERLAGT FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro-licensaftale Licens til prøveversion og betalt brugslicens virksomheds- og SMB-software og -tjenester Dato: Maj 2011 Dansk/flere lande 1. Omfang. Nærværende Aftale gælder for al Trend Micro-software ("Software"), tjenester, der sælges som separate produkter ("Separate Tjenester"), og servicekomponenter i Software ("Servicekomponenter"), der sælges til små og mellemstore virksomheder ("SMB") og store virksomheder ("Virksomhed"). Separate Tjenester og Servicekomponenter kaldes under et for "Tjenester". Nærværende Aftale gælder desuden for Trend Micro Encryption ("TMEE") til personlig brug. Termen "Software", som den anvendes heri, omfatter TMEE. Servicetilbud til professionelle eller eksperter reguleres af andre aftaler. 2. Bindende kontrakt. Nærværende Licensaftale ("Aftale") er en bindende kontrakt mellem Trend Micro Incorporated eller et licenseret associeret selskab ("Trend Micro") og den juridiske enhed, som vil anvende Trend Micro Software eller Tjenester på betalt eller prøveversionbasis, eller personer, som vil anvende TMEE til personlig brug. En medarbejder eller en anden agent, herunder forhandler eller leverandør, som installerer eller registrerer Software eller Tjenester for denne enhed ("Repræsentant"), skal acceptere nærværende Aftale på vegne af enheden, før Softwaren eller Tjenesterne må bruges. Personer, der installerer eller registrerer TMEE til personlig brug, skal også acceptere nærværende Aftale, før de bruger TMEE. Enheder, hvis Repræsentant har accepteret nærværende Aftale på gyldig vis, omtales som "De/Dem". Udskriv venligst nærværende Aftale, og gem en elektronisk kopi. BEMÆRK! AFSNIT 21 I NÆRVÆRENDE AFTALE BEGRÆNSER TREND MICROS ANSVAR. AFSNIT 8, 17, 18 OG 19 BEGRÆNSER VORES GARANTIFORPLIGTELSER OG DERES RETSMIDLER. AFSNIT 10 ANGIVER VIGTIGE BRUGERVILKÅR FOR SOFTWARE OG TJENESTER. AFSNIT 14 ANGIVER, HVILKE OPLYSNINGER VI INDSAMLER FRA DEN SOFTWARE, DE INSTALLERER. LÆS DISSE AFSNIT OMHYGGELIGT, INDEN DE ACCEPTERER NÆRVÆRENDE AFTALE. 3. Accept af Aftalen. (a) Hvis Softwaren downloades eller Tjenesten initieres fra vores websted (til betalt brug, prøveversion eller personlig brug), vil nærværende Aftale blive accepteret, og en kontrakt vil blive dannet, når en Repræsentant eller en person vælger knappen eller boksen "Jeg accepterer", "OK" eller "Ja" nedenfor, inden der downloades eller installeres. (b) Hvis Softwaren installeres fra en cd/dvd, der følger med en produktpakke, vil nærværende Aftale blive anset for at være accepteret og en kontrakt dannet, når en Repræsentant eller en person bryder forseglingen på cd-/dvd-hylsteret/æsken. (c) Hvis en enhed allerede bruger en evaluering eller en anden version af Softwaren eller Tjenesten, vil denne anses for at acceptere Aftalen som betalende bruger, når en Repræsentant eller en person angiver produktregistreringsnøglen eller aktiveringskoden for betalt brug (afhængigt af hvilken der kommer først). 4. Afvisning af Aftalen. Hvis en person ikke er autoriseret til at acceptere nærværende Aftale på enhedens vegne, eller en Repræsentant eller en person ikke er enig i vilkår eller betingelser i Aftalen, skal knappen eller boksen "Jeg accepterer ikke" eller "Nej" nedenfor vælges, og/eller registreringsnøglen eller aktiveringskoden skal ikke angives, forseglingen på cd-/dvd-hylsteret/æsken må ikke brydes, og Softwaren eller Tjenesten/Tjenesterne må ikke bruges. HVIS EN ENHED IKKE ER ENIG I VILKÅR I NÆRVÆRENDE AFTALE OG HAR BETALT GEBYRER INDEN MODTAGELSEN AF NÆRVÆRENDE AFTALE, KAN DEN KONTAKTE SIN LEVERANDØR INDEN FOR 30 DAGE EFTER MODTAGELSEN AF ORDREBEKRÆFTELSEN ELLER LICENSCERTIFIKATET FOR AT FÅ REFUSION. 5. Gældende Aftale. Når De installerer Softwaren eller initierer Tjenesten, bliver De muligvis bedt om at acceptere den samme eller en anden version af en Trend Micro-licensaftale. Den første version af aftalen, som De accepterer på gyldig vis, vil have forrang medmindre Softwaren eller Tjenesten er underlagt en eksisterende skriftlig kontrakt, som er underskrevet af Trend Micro. Hvis det er tilfældet, vil Comment [E1]: Please note that breaking the seal will not necessarily be enough to bind the user. If, however, the user can get familiar with the terms and conditions without breaking the seal and afterwards chooses to break the seal then section (b) may be OK.

2 den underskrevne kontrakt have forrang. Opdateringer som stilles til rådighed for Dem, vil være underlagt vilkårene i nærværende Aftale. Opdateringer vil erstatte tidligere udliciterede dele af Softwaren eller Tjenesten. Visse Større eller Mindre Produktopdateringer kan også kræve, at De accepterer yderligere eller anderledes licensvilkår som en betingelse for brug. Ellers vil nærværende Aftale og Trend Micros skriftlige specifikationer vedrørende Vedligeholdelse og licenseret antal Computere, Virtuelle maskiner eller Brugere, alt efter hvad der er relevant, erstatte alle tidligere eller samtidige skriftlige eller mundtlige aftaler, repræsentationer eller enigheder. Ændringer af nærværende Aftale skal godkendes skriftligt af Trend Micro. 6. Gældende Termer og Definitioner. Betalte Brugslicenser: Hvis De er Betalende Bruger, gælder Afsnit 1 til 7 og 9 til 31 for Dem. Licenser til Prøveversioner eller Personlig Brug: Hvis De er en "prøveversionbruger" eller "personlig bruger", gælder Afsnit 1 til 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23 til 28, 30 og 31 i nærværende Aftale for Dem. "Computer" betyder personlige computere, arbejdsstationer, håndholdte personlige computere, mobiltelefoner eller andre digitale elektroniske enheder. "Opdateringer af Sikkerhedsindhold" er nye versioner af Softwarens indholdsmæssige sikkerhedskomponent(er), som også kaldes mønsterfiler eller definitioner. "Dokumentation" betyder den tekniske dokumentation og betjeningsvejledning, som Softwaren og/eller Tjenesterne gør tilgængelige for Dem, herunder trykte opdateringer, "Read Me"-filer og produktbemærkninger, som er tilgængelige online. "Licensinstrument" betyder et eller flere af følgende relevante dokumenter, som definerer Deres licensrettigheder til Softwaren og/eller Tjenesterne: Købsordre, ordrebekræftelse, licenscertifikat eller lignende licensdokument udstedt af Trend Micro eller en skriftlig aftale mellem Dem og Trend Micro, som ledsager, går forud for eller følger nærværende Aftale. "Større Produktopdateringer" er efterfølgende versioner af Softwaren, som indeholder nye funktioner eller ny funktionalitet. "Mindre Produktopdateringer" er efterfølgende versioner af Softwaren, som indeholder fejlretninger eller mindre forbedringer, og som typisk er kendetegnet ved en ændring af versionsnummeret til højre for punktummet. "Betalende Brugere" er brugere, der har købt en licens til Software og/eller Tjenester eller gyldige brugere af IBM Produkter (begrebet er defineret nedenfor). "Personlige Brugere" er brugere, der bruger TMEE til personlige, ikke-kommercielle formål. "Tjenesteopdateringer" er udvidelser af Tjenesternes databaser, heuristik eller underliggende teknologi. Tjenesteopdateringer implementeres uden slutbrugerhandling. "Prøveversionbrugere" er brugere, der ikke har købt en licens til Software og/eller Tjenester, og som bruger Softwaren og/eller Tjenesterne til prøve- eller evalueringsformål. "Brugsniveau" betyder den licensbrugsmodel (som kan inkludere, men ikke er begrænset til, brug af Computer, konsol, operativsystem, hardwaresystem, program, CPU, nøgle, Bruger, server, maskinniveaubegrænsninger, alt efter hvad der er relevant), efter hvilken Trend Micro registrerer, prissætter og licenserer retten til at bruge Softwaren og/eller Tjenesterne, og som er gældende på det tidspunkt, hvor der afgives en ordre på en sådan Software eller sådanne Tjenester, som angivet i nærværende Aftale og det gældende Licensinstrument. "Brugere" er Deres medarbejdere eller uafhængige konsulenter, der bruger, eller har adgang til, en Computer (herunder en delt Computer) eller en anden enhed for at udføre arbejde for Dem, hvis Computer eller enhed er tilsluttet direkte eller indirekte til de(n) server(e) eller andre systemer, på hvilke Softwaren er installeret, eller som drager fordel af brugen af Softwaren eller er den person, som faktisk bruger en del af Softwaren. "Virtuelle Maskiner" er softwareimplementeringer på en maskine (dvs. en computer), som eksekverer programmer som en fysisk maskine. 7. Ejerskab. Softwaren, Tjenesterne og Dokumentationen tilhører Trend Micro Incorporated eller dets licensgivere og er beskyttet af lov om ophavsret, handelshemmeligheder samt amerikansk eller

3 anden patentlovgivning og internationale traktatbestemmelser. Ved at acceptere nærværende Aftale opnår De de begrænsede rettigheder til Softwaren, Dokumentationen og Tjenesterne, som er angivet i Afsnit 8 og 9 herunder. 8. Licens til Prøveversioner eller Personlig Brug: Prøveversionbruger: Hvis De er prøveversionbruger, må De bruge Softwaren til evaluerings- eller testformål i et ikke-produktionsmiljø i tredive (30) dage fra den dato, hvor De downloader Softwaren eller initierer Tjenesten ("Evalueringsperiode"). I Evalueringsperioden har De ret til web- eller -baseret teknisk support i det land, hvor De bor, og til Mindre Produktopdateringer, Opdateringer af Sikkerhedsindhold og Tjenesteopdateringer, hvis det er relevant. De termer, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav, er defineret i Afsnit 6 ovenfor. Trend Micro Encryption-klient kun for Personlige Brugere: De må bruge TMEE på en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-tildelelig basis til Deres eget personlige, ikkekommercielle brug. Højst fem (5) brugere pr. -domæne (undtagen visse forbrugerdomæner) må få adgang til og bruge TMEE-softwaren. De har ret til webbaseret teknisk support i det land, hvor De bor. De accepterer at bruge TMEE til at oprette elektroniske signaturer, som er gyldige til at fastslå autenticiteten og integriteten af Deres -kommunikation, og at sådanne elektroniske signaturer, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, skal kunne forelægges i forbindelse med bevisførelse ved en domstol som bevis på autenticiteten og integriteten af Deres -kommunikation. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERES SOFTWAREN, TJENESTERNE OG TILHØRENDE DOKUMENTATION TIL BRUG FOR PRØVEFORMÅL, EVALUERINGSFORMÅL ELLER PERSONLIG BRUG TIL DEM "SOM DE ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART. Uden Trend Micros forudgående skriftlige samtykke må De ikke bruge Softwaren, Tjenesterne og tilhørende dokumentation (i) hvis De er en direkte konkurrent til Trend Micro eller (ii) med henblik på sammenligning med eller benchmarking mod tredjeparts produkter eller tjenester (herunder offentliggøre information om ydelse eller ydeevne samt sammenligninger), medmindre, og kun i det omfang, at en sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lokal lovgivning, uanset denne begrænsning. Deres ret til at bruge Softwaren eller Tjenesterne ophører, når Evalueringsperioden ophører, når Deres personlige brug af TMEE ophører, eller hvis De misligholder vilkår i nærværende Aftale. Trend Micro forbeholder sig desuden ret til at ophæve enhver Licens til Prøveversioner eller Personlig Brug med eller uden grund med fem (5) dages forudgående skriftligt varsel. Ved ophør skal De slette eller destruere alle kopier af Softwaren og Dokumentationen og stoppe med at bruge Softwaren eller Tjenesten. Deres forpligtelser og rettigheder i henhold til Afsnit 7, 16, 21, og 30 vil fortsat gælde efter ophøret. 9. Betalt Brugslicens: (A) For Software: Under forudsætning af at De overholder vilkår og betingelser i nærværende Aftale og betaler de gældende licensgebyrer, må De (i) installere og bruge Softwaren udelukkende til støtte for Deres interne forretningsaktiviteter i de mængder og de Brugsniveauer, der er beskrevet i nærværende Aftale og det relevante Licensinstrument, og (ii) De har ret til at oprette et rimeligt antal kopier af Softwaren til sikkerhedskopieringsformål. Brugen af Servicekomponenter reguleres af Afsnit B herunder. Højst fem (5) Brugere af Trend Micro Control Manager må få adgang til og bruge denne Softwares rapportgenereringsfunktioner samtidig. Det er dog muligt, på samme tidspunkt, at få yderligere brugslicenser i grupper af fem (5) Brugere. Bemærk, at Licensgebyrerne kræves for hver Virtuelle Maskine, som er sluttet direkte eller indirekte til den eller de netværksservere, som Softwaren er installeret på. Hvis De har anskaffet Softwaren på abonnementsbasis, vil Deres ret til at bruge Softwaren ophøre på den gældende slutdato, som er angivet på det gældende Licensinstrument, og De skal ophøre med at bruge Softwaren fra og med en sådan gældende slutdato. (B) For Servicekomponenter: De må udelukkende aktivere og bruge Servicekomponenter i Softwaren til Deres interne forretningsaktiviteter i de mængder og på de Brugsniveauer, der er beskrevet i nærværende Aftale og det relevante Licensinstrument, i en eventuel Vedligeholdelsesperiode (som defineret i Afsnit 11 herunder). (C) For Separate Tjenester: Trend Micro vil levere de Separate Tjenester til Dem i den tidsperiode ("Abonnementsperiode"), som er angivet på Deres Licensinstrument, via onlineadgang på outsourcet basis i en eventuel Vedligeholdelsesperiode (som defineret i Afsnit 11 herunder) fireogtyve (24) timer i døgnet, syv (7) dage om ugen, trehundredeogfemogtres (365) dage om året, i henhold til den gældende serviceniveauaftale. De Separate Tjenester er udelukkende til brug for Deres interne Comment [E2]: It may be a good idea to include that the reason for termination - if necessary - will appear from the written notice.

4 forretningsaktiviteter. De skal initiere Tjenester for at modtage dem, og De skal initiere dem med det samme for at modtage Tjenester i hele Abonnements- eller Vedligeholdelsesperioden. De indvilliger i at videregive alle oplysninger til Trend Micro, som er nødvendige for at aktivere og udføre Separate Tjenester, herunder registeroplysninger med en komplet liste over gyldige -adresser, og at give Trend Micro besked, hvis antallet af faktiske Brugere stiger, så Abonnementsgebyrerne kan reguleres tilsvarende. (D) For Dokumentation: De må oprette et rimeligt antal kopier af Dokumentationen til intern uddannelse og brug. Alle sådanne kopier skal indeholde de samme meddelelser om ejendomsret som den originale Dokumentation fra Trend Micro. (E) Kun for gyldige licenstagere af IBM Tivoli Endpoint Manager for Core Protection ( IBM Produkt ): Hvis De er licenstager af IBM Produkt og De har valgt at benytte samt tegne licens til det valgfrie Software, Trend Micro Smart Protection Server ( TMSPS ), som er gjort tilgængeligt af Trend Micro til licenstagere af IBM Produkt uden omkostninger, som et alternativ til de af Trend Micro hostede tjenester, der har samme funktioner i forbindelse med IBM Produkt, gælder der i tillæg til de øvrige vilkår og betingelser, som anført i nærværende Aftale, følgende vilkår og betingelser for Dem, Deres licens samt brug af TMSPS: (1) De indestår for og garanterer Trend Micro, at De på nuværende tidspunkt er licenstager af IBM Produkt; (2) Deres licens til at få adgang til, installere samt benytte TMSPS er alene gyldig, så længe De har en gyldig og ikrafttrådt licens til IBM Produkt; og (3) De accepterer, at TMSPS er licenseret og alene stillet til rådighed for Dem af Trend Micro i henhold til nærværende Aftale og at TMSPS ikke er leveret, licenseret eller stillet til rådighed af IBM, dets datterselskaber, forhandlere eller andre samarbejdspartnere. Uanset om andet måtte være anført i nærværende Aftale og i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lov, forstår og accepterer De, at afsnit 4, og i nærværende Aftale er ugyldige og ikke gælder for Dem og Deres licens af TMSPS og derudover, at TMSPS leveres til Dem SOM SOFTWAREN ER OG FOREFINDES uden garantier af nogen art. Alle andre afsnit gælder for dig. 10. Licensbegrænsninger. I henhold til nærværende Aftale må De ikke: (i) overdrage eller udstede underlicens til Softwaren, Tjenesten eller Dokumentationen til nogen anden person eller enhed; (ii) udleje, lease, udlåne, bortauktionere eller videresælge Softwaren, Tjenesten eller Dokumentationen; (iii) ændre, tilpasse, oversætte eller skabe afledte arbejder af Softwaren, Tjenesten eller Dokumentationen; (iv) foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af Softwaren, Tjenesten eller Dokumentationen, hverken helt eller delvist, eller på anden måde forsøge at rekonstruere eller finde kildeeller objektkoden eller underliggende ideer, algoritmer, filformater, programmering eller kompatibilitetsgrænseflader; (v) bruge Softwaren eller Tjenesterne til at levere tjenester til tredjepart; (vi) bruge Softwaren eller Tjenesterne på anden måde end det, der specifikt er beskrevet i og i overensstemmelse med den medfølgende Dokumentation, eller (vii) autorisere andre til at gøre noget af ovennævnte. Trend Micro forbeholder sig ret til at tage rimelige forholdsregler, herunder ophævelse af Vedligeholdelse eller eventuelle Tjenester, for at forhindre uautoriseret adgang til eller brug af Softwaren og/eller Tjenesterne. 11. Vedligeholdelse/fornyelse af Betalte Brugslicenser. En betalt brugslicens til Software og/eller Tjenester giver Dem ret til Mindre Produktopdateringer, Opdateringer af Indholdssikkerhed og/eller Serviceopdateringer (som defineret herunder), afhængigt af hvad der er relevant, samt web- eller baseret teknisk support fra Trend Micro eller en autoriseret forhandler i det land, hvor licensen til Softwaren eller Tjenesterne er købt (samlet kaldet "Vedligeholdelse") i ét (1) år fra den dato, hvor De modtager produktets serienummer, registreringsnøgle eller aktiveringskode eller ordrebekræftelsen, afhængigt af hvad der kommer først ("Vedligeholdelsesperiode"). For at bibeholde retten til Vedligeholdelse skal De købe en årlig fornyelse af Vedligeholdelsen af Deres leverandør (eller Trend Micro), inden Vedligeholdelsesperioden udløber. Når en Vedligeholdelsesperiode er udløbet, har De ikke ret til Vedligeholdelse, medmindre De køber en årlig fornyelse af Vedligeholdelsen af Trend Micro (eller en autoriseret forhandler) til de på det pågældende tidspunkt gældende gebyrer. Trend Micro forbeholder sig ret til at opkræve genindførelsesgebyrer i tillæg til forfaldne Vedligeholdelsesgebyrer for at genindføre Vedligeholdelse, efter Vedligeholdelsesperioden er udløbet. De har ikke ret til at genindføre Vedligeholdelse, hvis perioden efter udløb overstiger ét (1) år. Trend Micro forbeholder sig ret til at tilbyde ændrede versioner af deres Software eller Tjenester, herunder efterfølgende versioner, der indeholder nye funktioner eller funktionalitet, som nye produkter

5 eller tjenester til yderligere overvejelse. Mindre Produktopdateringer, Opdateringer af Indholdssikkerhed og opdateringer til Softwarens scanningsprogramkomponenter skal regelmæssigt installeres fra Trend Micros websted, for at Softwaren kan fungere effektivt. Trend Micro forbeholder sig ret til at ændre, opdatere og modificere vilkårene og betingelserne og til at indføre regler, politikker samt vilkår og betingelser for Deres brug af Software og Tjenester, herunder gebyrer, der gælder for Vedligeholdelse og andre Tjenester, fra tid til anden og til at opkræve ekstra gebyrer for teknisk support uden for det land, hvor Softwaren oprindelig er købt. Sådanne ændrede vilkår og betingelser (i nærværende Aftale benævnt som Yderligere Vilkår ) vil træde i kraft omgående og blive indarbejdet i nærværende Aftale. Deres fortsatte brug af Softwaren og Tjenesterne vil blive anset for at udgøre accept af enhver og alle sådanne Yderligere Vilkår. Alle Yderligere Vilkår er ved denne reference indarbejdet i nærværende Aftale. Teknisk support er kun tilgængelig for hver version af Software eller Tjeneste i atten (18) måneder efter dens udgivelse. Ved installation bliver Mindre og Større Produktopdateringer til "Software" i henhold til formålene i nærværende Aftale, og Deres brug af de Mindre og Større Produktopdateringer er underlagt vilkårene og betingelserne i nærværende Aftale og eventuelle yderligere vilkår og betingelser, som følger med sådanne Mindre og Større Produktopdateringer. 12. Tjenestebekræftelser. Softwarekomponenter og Separate Tjenester fungerer ved at videresende bestemte data ("Videresendte Data") til sikkerhedsscanning på servere, der ejes eller kontrolleres af Trend Micro. Som betingelse for at bruge en hvilken som helst Tjeneste og ved at acceptere nærværende Aftale angiver og garanterer De, at: (i) De har juridisk tilladelse og er autoriseret til at give Trend Micro adgang til de Videresendte Data, og De indvilliger i at give Trend Micro bevis for en sådan autorisation efter anmodning; (ii) De autoriserer Trend Micro til at agere som Deres databehandlingsagent og efter Deres skøn, når De udfører Tjenesterne; (iii) De påtager Dem, i det omfang det kræves af den lokale lovgivning, at informere kilden til de Videresendte Data om omfanget af den Tjeneste, som kan medføre overførsel af Videresendte Data til servere uden for Deres jurisdiktion (herunder uden for EU); (iv) De accepterer, at De er ansvarlig for at beslutte, hvorvidt og hvordan De bruger Tjenesterne; og (v) De garanterer, at De i øvrigt kun vil bruge Tjenesterne på lovlig vis, i det omfang det gælder for Dem. De accepterer, at Trend Micro og De er bundet af "standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries", som er udstedt af Den Europæiske Kommission i en afgørelse, der er dateret 27. december 2001 og er tilgængelig på som er medtaget heri som reference. Oplysninger vedrørende databehandling og tekniske og organisatoriske processer er beskrevet i den relevante medfølgende Dokumentation. I tilfælde af misligholdelse af repræsentationerne og garantierne i Afsnit 12 kan Trend Micro med forudgående varsel, og uden at det berører deres øvrige rettigheder, ophæve udførelsen af Tjenesten, indtil De på tilfredsstillende vis kan påvise over for Trend Micro, at en sådan misligholdelse er ophørt. 13. Produktregistrering. For at modtage Tjenester, Opdateringer og teknisk support skal en Repræsentant registrere sig hos Trend Micro og aktivere Software og Tjenester. Registrering giver os mulighed for at kontakte Dem og sikre, at kun enheder med gyldig licens modtager Vedligeholdelse og andre Tjenester. Registrering kræver et navn og en adresse på enheden, et navn på en kontaktperson, et gyldigt produktserienummer og en gyldig -adresse til fornyelse og andre juridiske meddelelser. Manglende registrering reducerer ikke Deres garantirettigheder, men Trend Micro kan ikke give adgang til Tjenester, Opdateringer og teknisk support uden registrering. 14. Informationsindsamling. Ud over produktregistreringsoplysninger vil Trend Micro behandle og gemme visse oplysninger (herunder, men ikke begrænset til Internet Protocol (IP) adresse, Media Access Control (MAC) adresse og version af operativsystem) om Deres netværk og udstyr for at kunne levere Vedligeholdelse og relaterede supporttjenester og for at forbedre funktionaliteten af Softwaren og Tjenesterne. For at forbedre deres produkter kan Trend Micro regelmæssigt overføre oplysninger elektronisk fra installeret Software om produktbrug, registreret malware eller potentielt uønskede filer og kan bruge Tjenestetrafik til at forbedre databaser og heuristik. De accepterer, at Trend Micro må (i) bruge overførte data fra installeret Software til at forbedre produkter og tjenester; (ii) dele data, der er blevet identificeret som skadelig, eller uønsket indhold med associerede virksomheder og sikkerhedspartnere; og (iii) bruge og offentliggøre overførte data til analyse- eller rapporteringsformål, hvis en sådan brug, deling eller offentliggørelse ikke identificerer Dem eller indeholder nogen oplysninger, der kan bruges til at Comment [E3]: Please note that this section may be seen as being to wide, as it seems that the user will have no chance to know what has been modified, and implicit accept as such is not in general accepted in Denmark. Comment [E4]: It should be mentioned what kind of data that are being forwarded. Comment [E5]: How can Trend Micro (data processor) and the User (data controller) be bound by the standard contractual clauses by reference in this Agreement? As you probably know it is the responsibility of the data controller to make sure that all necessary transfer agreements and permissions from the local Data Protection Agency are in place.

6 identificere en enkeltperson. Trend Micro forbeholder sig adkomst, ejerskab samt alle rettigheder og interesser i intellektuelle ejendomsrettigheder eller arbejdsprodukter, der er et resultat af deres brug og analyse af sådanne oplysninger. 15. Databeskyttelsesregler. Brugen af bestemt Software og/eller bestemte Tjenester kan være underlagt databeskyttelseslove eller -bestemmer i forskellige jurisdiktioner. De er ansvarlig for at afgøre, hvordan og hvorvidt De skal overholde disse love og bestemmelser. 16. Tilladelse til elektronisk kommunikation. Trend Micro kan i det omfang det er tilladt efter gældende lovgivning, sende Dem nødvendige juridiske meddelelser og anden kommunikation vedrørende Softwaren og Tjenesterne, herunder Opdateringer, opgraderinger, specielle tilbud og priser eller andre lignende oplysninger, kundeundersøgelser eller andre anmodninger om feedback ("Kommunikation"). Trend Micro vil sende Kommunikation via meddelelser i selve produktet eller til registrerede -adresser på navngivne kontaktpersoner eller vil udsende Kommunikation på deres Websteder. Ved at acceptere nærværende Aftale giver de samtykke til at modtage al Kommunikation udelukkende via disse elektroniske midler og angiver, at De kan få adgang til Kommunikation på Websteder. 17. Garanti for Betalt Brugslicens. For betalte brugslicenser garanterer Trend Micro, at: (i) i tredive (30) dage efter Trend Micros udstedelse af en registreringsnøgle eller aktiveringskode (afhængigt af hvad der kommer først) vil programdelen af Softwaren i alt væsentligt følge den gældende Dokumentation, som opdateres fra tid til anden, herunder "ReadMe"-filer og produktbemærkninger, som er tilgængelige online; og (ii) at de i en Vedligeholdelsesperiode vil udføre Tjenesterne på professionel vis med rimelig kompetence og omhu ("Begrænset Garanti"). 18. Kundens retsmidler. Hvis Softwaren eller Tjenesterne ikke svarer til ovenstående Begrænsede Garanti, er Trend Micros fulde ansvar og Deres eneste retsmiddel, efter Trend Micros valg, i det omfang det er tilladt efter gældende lov, at Trend Micro: (a) gør en kommercielt rimelig indsats for at korrigere fejlen i Softwaren; (b) hjælper Dem med at løse eller undgå Softwarefejlen; (c) tilbagebetaler udgifterne for Softwaren til Dem; (d) genudfører Tjenesterne; eller (e) refunderer eventuelle forudbetalte gebyrer for Tjenester efter datoen for misligholdelsen, under forudsætning af at De giver Trend Micro besked om Deres krav under den Begrænsede Garanti inden for garantiperioden. DEN BEGRÆNSEDE GARANTI GÆLDER IKKE FOR (A) FEJL, DER SKYLDES UHELD, MISHANDLING, ÆNDRING, MISBRUG, FORKERT ANVENDELSE, ELLER PROBLEMER ELLER FEJL I DEN OPERATIVSYSTEMSOFTWARE, SOM SOFTWAREN ER UDVIKLET TIL AT FUNGERE SAMMEN MED, (B) PROBLEMER ELLER FEJL, SOM SKYLDES BRUG AF SOFTWAREN SAMMEN MED PROGRAMMER, SOM HAR LIGNENDE FUNKTIONER ELLER EGENSKABER ELLER ER INKOMPATIBLE MED SOFTWAREN. EVENTUEL ERSTATNINGSSOFTWARE VIL VÆRE OMFATTET AF GARANTI I RESTEN AF DEN OPRINDELIGE GARANTIPERIODE. 19. Ingen andre garantier. PÅ GRUND AF ARTEN OG MÆNGDEN AF SKADELIG OG UØNSKET ELEKTRONISK INDHOLD GARANTERER HVERKEN TREND MICRO ELLER DENNES FORHANDLERE ELLER LEVERANDØRER, AT SOFTWAREN ELLER TJENESTEN ER FEJLFRI ELLER VIL REGISTRERE UDELUKKENDE ELLER ALLE SIKKERHEDSTRUSLER ELLER SKADELIG KODE, ELLER AT BRUG AF SOFTWAREN OG RELATEREDE OPDATERINGER VIL HOLDE DERES NETVÆRK ELLER COMPUTERSYSTEMER FRI FOR ALLE VIRA ELLER ANDET SKADELIGT ELLER UØNSKET INDHOLD ELLER BESKYTTET MOD INDTRÆNGEN ELLER ANDRE SIKKERHEDSBRUD. MED UNDTAGELSE AF DE UDTRYKKELIGE BEGRÆNSEDE GARANTIER I AFSNIT 17 OG 18 OG I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASIGER TREND MICRO OG DENNES FORHANDLERE OG LEVERANDØRER SIG ALLE ANDRE GARANTIER MED HENSYN TIL SOFTWAREN OG TJENESTERNE, ENTEN UDTRYKKELIGT ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. EVENTUELLE INDIREKTE GARANTIER, DER ER RELATERET TIL SOFTWAREN, OG SOM IKKE KAN FRASIGES EFFEKTIVT, VIL VÆRE BEGRÆNSET TIL TREDIVE (30) DAGE FRA DEN DATO, HVOR DE HAR ANSKAFFET SOFTWAREN. 20. Sikkerhedskopiering. Når De bruger Software eller Tjenester, skal De jævnligt lave sikkerhedskopier af Deres data og computersystem(er) på separate medier. De anerkender, at De, hvis De ikke laver sikkerhedskopier af data og systemer, kan miste data i tilfælde af en fejl i Softwaren, Comment [E6]: to the extend permitted according to applicable law Comment [E7]: Please note that as a general rule business may not approach anyone by means of electronic marketing (ie , text-message, fax etc), unless the recipient concerned has requested the business to do so. In order to comply with the Danish rules the recipient must thus provide his explicit consent (an "optin" consent). If, however, Mthe business has received a customer s electronic contact details in connection with a sale of products or services, the business may market its own similar products or services to that customer by electronic mail, provided that the customer has the option, free of charge and in an easy manner, of declining this both when giving his contact details to the business and in the event of subsequent communications. Comment [E8]: to the extend permitted according to applicable law

7 Tjenesten eller Opdateringerne. Da det kun er Dem, og ikke Trend Micro, der kender værdien af Deres computersystemer og data, kan kun De implementere planer for sikkerhedskopiering og sikkerhedsforanstaltninger, der svarer til Deres behov i tilfælde af, at en fejl i Softwaren, Tjenesten eller Opdateringerne forårsager problemer eller datatab. 21. Ansvarsbegrænsning; Følgeskader. (A) I HENHOLD TIL AFSNIT 21(B) HERUNDER OG I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL TREND MICRO ELLER DENNES LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIG OVER FOR DEM (i) FOR EVENTUELLE TAB, SOM IKKE MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES PÅ TIDSPUNKTET FOR INDGÅELSE AF NÆRVÆRENDE KONTRAKT, ELLER (ii) FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER INDIREKTE SKADER AF NOGEN ART ELLER FOR TAB AF ELLER BESKADIGELSE AF DATA ELLER HUKOMMELSE, SYSTEMNEDBRUD, DISK- /SYSTEMBESKADIGELSE, TABT FORTJENESTE ELLER OPSPARING ELLER TAB AF FORRETNING, DER SKYLDES ELLER ER RELATERET TIL NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER SOFTWAREN, TJENESTERNE ELLER VEDLIGEHOLDELSEN. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, SELVOM TREND MICRO ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG UDEN HENSYN TIL TYPEN AF HANDLING, UANSET OM DET HANDLER OM MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN, FORSØMMELIGHED, DIREKTE PRODUKTANSVAR ELLER ANDEN ÅRSAG TIL HANDLING ELLER ANSVARSTEORI. (B) AFSNIT 21(A) HAR IKKE TIL FORMÅL AT BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE TREND MICROS ELLER DERES LEVERANDØRERS ANSVAR I TILFÆLDE AF DØDSFALD ELLER PERSONSKADE, SOM ER FORÅRSAGET AF DERES FORSØMMELIGHED, ELLER FOR SVINDEL ELLER FOR NOGET ANDET ANSVAR, SOM DE IKKE HAR RET TIL AT SE BORT FRA I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN. (C) I HENHOLD TIL AFSNIT 21(A) OG 21(B) OVENFOR VIL TREND MICROS ELLER DENNES LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR I FORBINDELSE MED ET EVENTUELT KRAV, UANSET OM DET ER FOR MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN, FORSØMMELSE, DIREKTE PRODUKTANSVAR ELLER NOGEN ANDEN ÅRSAG TIL HANDLING ELLER ANSVARSTEORI, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET LICENSGEBYR, DE HAR BETALT ELLER SKAL BETALE, ELLER DET BELØB, DE HAR BETALT TIL TREND MICRO, DERES FORHANDLERE ELLER DERES LEVERANDØRER FOR ET ÅRS TJENESTE. DE ACCEPTERER DEN FORDELING AF ANSVAR, SOM ER ANGIVET I NÆRVÆRENDE AFSNIT, OG ANERKENDER, AT UDEN DERES ACCEPT AF DISSE BEGRÆNSNINGER VILLE DE OPKRÆVEDE GEBYRER FOR LICENSEN, TJENESTEN OG VEDLIGEHOLDELSEN VÆRE STØRRE, ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWARE TIL EVALUERING VILLE TREND MICRO IKKE KUNNE GIVE DEM RET TIL AT EVALUERE SOFTWAREN UDEN BEREGNING. 22. Overvågning. Trend Micro vil have ret til at overvåge Deres brug af Softwaren eller Tjenesten med rimeligt forudgående varsel og inden for normal arbejdstid. Hvis overvågningen afslører Computere, Virtuelle Maskiner eller Brugere, der ikke er licenseret, skal De til Trend Micro inden for tredive (30) dage efter varslet betale de på det pågældende tidspunkt gældende licens-, abonnements- og/eller Vedligeholdelsesgebyrer for Computere, Virtuelle Maskiner eller Brugere uden licens. Hvis de gebyrer, der skal betales for ulicenseret brug, overstiger fem procent (5 %) af de gebyrer, der faktisk er betalt for den overvågede tidsperiode, skal De tilbagebetale omkostningerne og udgifterne for overvågningen til Trend Micro. 23. Fortrolighed/hemmeligholdelse. I gyldighedsperioden for nærværende Aftale eller en eventuel Evalueringsperiode kan De få adgang til oplysninger, som offentligheden i almindelighed ikke kender til, og som Trend Micro anser for at være og behandler som fortrolige og beskyttede ("Fortrolige Oplysninger"), herunder, men ikke begrænset til, produktserienumre, registreringsnøgler eller aktiveringskoder, samt oplysninger, som en lignende person i en lignende stilling på grund af deres art eller type ville behandle som hemmelige og fortrolige. I nærværende Aftales gyldighedsperiode og til enhver tid efter dens ophør accepterer De (i) at bevare Fortrolige Oplysninger fortrolige; (ii) at undlade at videregive Fortrolige Oplysninger til tredjepart, undtagen medarbejdere og uafhængige leverandører, som har et "behov for at kende dem", og som har underskrevet aftaler indeholdende begrænsninger af offentliggørelse og brug, som ikke er mindre strenge end dem, der er angivet i nærværende Afsnit; og (iii) Comment [E9]: The Danish Act on Product Liability stipulates that the liability of the manufacturer, distributor or seller cannot by prior agreement be dispend to the detriment of the claimant or the party who is subrogated to the claimant s claim. Thus this section will most likely not be sustainable in whole. Comment [E10]: Please note that this limitation of liability as regards the size of a claim may not be maintained as such, especially due to the fact that the Agreement also applies to individuals. Comment [E11]: It should be mentioned for what purposes Trend Micro will audit the User s use of Software.

8 at undlade at bruge Fortrolige Oplysninger til nogen formål, bortset fra dem, der er nødvendige for at overholde nærværende Aftale. 24. Overdragelighed/uafhængighed. De må ikke overdrage nærværende Aftale eller nogen rettigheder i henhold til nærværende Aftale til nogen part, herunder associerede virksomheder, uden skriftligt samtykke fra Trend Micro. Enhver påstået overdragelse fra Dem vil være ugyldig. Trend Micro kan overdrage nærværende Aftale, helt eller delvist, og uddelegere dens forpligtelser til en kvalificeret tredjepart eller Trend Micros associerede virksomheder og/eller datterselskaber, under forudsætning af at ingen uddelegering af forpligtelserne vil fritage Trend Micro for deres forpligtelser i henhold til nærværende Aftale. De accepterer, at hvis en domstol eller et andet kompetent nævn i en hvilken som helst jurisdiktion kender nogen bestemmelse i nærværende Aftale ugyldig, vil en sådan kendelse ikke påvirke nogen andre bestemmelser i nærværende Aftale, som vil forblive i kraft. 25. Eksportkontrol. Softwaren er underlagt eksportkontrol i henhold til de amerikanske eksportadministrationsbestemmelser. De må ikke eksportere eller geneksportere den til enheder i, eller indbyggere eller statsborgere i, lande, der er underlagt embargo, eller lande, der er underlagt gældende handelssanktioner, ej heller til forbudte eller afviste personer eller enheder uden behørige regeringslicenser. De kan finde oplysninger om sådanne restriktioner på følgende websteder: og Fra og med ovennævnte dato omfatter lande, der er underlagt embargo af USA, Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien. De er ansvarlig for eventuelle overtrædelser af de amerikanske eksportkontrolbestemmelser, som er relateret til Softwaren. Ved at acceptere nærværende Aftale bekræfter De, at De ikke er indbygger eller statsborger i et land, der i øjeblikket er underlagt embargo af USA, og at De ikke på anden vis er forhindret i at modtage Softwaren. 26. Overholdelse af importbestemmelser. Uden at det berører ovenstående Afsnit 25 i almindelighed, kan Softwaren desuden i visse jurisdiktioner være underlagt importlove og -bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, love og bestemmelser vedrørende brug af kryptering. De er ansvarlig for at afgøre, hvordan og hvorvidt De skal overholde sådanne love eller bestemmelser. 27. Begrænsede rettigheder for den amerikanske regering. Hvis De er en instans eller enhed under den amerikanske regering, anerkender De, at Softwaren (i) er udviklet for private omkostninger, (ii) er kommerciel i sin natur, (iii) ikke er i det offentlige domæne og (iv) er "Begrænset Computersoftware", som denne term er defineret i Paragraf i FAR (Federal Acquisition Regulations), og er "Kommerciel Computersoftware", som denne term er defineret i Underafsnit i DFARS (Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement). Regeringen accepterer, at (i) hvis Softwaren leveres til Department of Defense (DoD), er Softwaren klassificeret som "Kommerciel Computersoftware", og regeringen får kun "begrænsede rettigheder" i Softwaren og den tilhørende Dokumentation, som denne term er defineret i Paragraf (c)(1) i DFARS, og (ii) hvis Softwaren leveres til en anden enhed eller instans i den amerikanske regering end DoD, vil Regeringens rettigheder i Softwaren og den tilhørende Dokumentation være som defineret i Paragraf (c)(2) i FAR. 28. Force Majeure. Ingen af parterne vil være erstatningspligtige over for den anden part for nogen påståede eller faktiske tab eller skader, som skyldes forsinkelser eller fejl i opfyldelse, som er forårsaget af den anden parts handlinger, civile eller militære myndigheders handlinger, regeringsprioriteter, jordskælv, brand, oversvømmelse, epidemi, karantæne, energikrise, strejke, arbejdsnedlæggelse, krig, oprør, terrorisme, uheld, mangel, transportforsinkelser eller nogen anden årsag, som ligger uden for således forsinkede parts rimelige kontrol. Enhver part, hvis forpligtelser er blevet suspenderet i henhold til vilkårene i nærværende Afsnit, skal genoptage opfyldelsen af disse forpligtelser, så snart det er rimeligt muligt. 29. Ophør. Nærværende Aftale er gyldig, indtil den ophæves. De kan til enhver tid ophæve den ved at give Trend Micro skriftlig besked. Ud over eventuelle andre tilgængelige retsmidler i henhold til gældende lov kan Trend Micro ophæve nærværende Aftale, hvis De foretager en væsentlig misligholdelse af nærværende Aftale, eller hvis De ikke retter op på en eventuel misligholdelse inden for tredive (30) dage, efter De har modtaget et varsel fra os. I forbindelse med en sådan ophævelse skal De destruere alle kopier af Softwaren. Afsnit 7, og gælder stadig efter ophævelsen af nærværende Aftale.

9 30. Gældende lov/trend Micro-licensgivende enhed. Hvis De har bopæl i Danmark og installerer eller registrerer TMEE til personlig brug, er nærværende Aftale underlagt lovgivningen i Danmark. Hvis De er erhvervsdrivende og har hjemsted i Europa, er nærværende Aftale underlagt lovgivningen i Irland. Hvis De har bopæl eller hjemsted i Europa, er licensgiveren: Trend Micro EMEA Limited, en virksomhed, som er anmeldt i Irland med nummeret , og som har sit registrerede kontor på adressen IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, Ireland. Fax: , lokalnummer Websteder/spørgsmål. De kan få adgang til Trend Micros Websteder via Direkte spørgsmål vedrørende nærværende Aftale sendes til: Comment [E12]: As individuals (consumers who are not acting as part of a business) are also able to install or register some of the Software it is a requirement that Danish law apply. Please note that these requirements only relates to individuals/consumers and thus not to companies etc.

Trend Micro-licensaftale

Trend Micro-licensaftale VIGTIGT: LÆS OMHYGGELIGT. VIRKSOMHEDER OG ANDRE ENHEDERS BRUG AF TREND MICRO-SOFTWARE OG -TJENESTER ER UNDERLAGT FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro-licensaftale Licens til prøveversion

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR

HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR HEWLETT-PACKARD COMPANY KUNDEVILKÅR 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af produkter og tjenester fra det Hewlett-Packard Company selskab, der er anført i underskriftafsnittet

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB

BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER BETINGELSER FOR OPRETTELSE AF MIVIIO MEDLEMSKAB 1. MEDLEMSFORDELE 0.1 Miviio er en rabatordning, der tilbyder sine betalende medlemmer at gøre brug af fordelagtige rabataftaler indgået

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE A. Definitioner De og Deres refererer til den person eller den juridiske enhed, som har bestilt Oracle programmellet og/eller serviceydelser fra Oracle Danmark ApS ( Oracle

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET )

TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) TILLÆG TIL BLACKBERRY LØSNINGSLICENSAFTALE FOR BLACKBERRY CLOUD- FORRETNINGSTJENESTER TIL MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÆGGET ) VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og/eller bruge denne Cloud-tjeneste

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise

Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise Vilkår og betingelser for Norton Virus Protection Promise FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER ("VILKÅRENE") UDGØR DEN JURIDISKE GÆLDENDE KONTRAKT MELLEM SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER ("SYMANTEC")

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere