Trend Micro-licensaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trend Micro-licensaftale"

Transkript

1 VIGTIGT: LÆS OMHYGGELIGT. VIRKSOMHEDER OG ANDRE ENHEDERS BRUG AF TREND MICRO-SOFTWARE OG -TJENESTER ER UNDERLAGT FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro-licensaftale Licens til prøveversion og betalt brugslicens virksomheds- og SMB-software og -tjenester Dato: Maj 2011 Dansk/flere lande 1. Omfang. Nærværende Aftale gælder for al Trend Micro-software ("Software"), tjenester, der sælges som separate produkter ("Separate Tjenester"), og servicekomponenter i Software ("Servicekomponenter"), der sælges til små og mellemstore virksomheder ("SMB") og store virksomheder ("Virksomhed"). Separate Tjenester og Servicekomponenter kaldes under et for "Tjenester". Nærværende Aftale gælder desuden for Trend Micro Encryption ("TMEE") til personlig brug. Termen "Software", som den anvendes heri, omfatter TMEE. Servicetilbud til professionelle eller eksperter reguleres af andre aftaler. 2. Bindende kontrakt. Nærværende Licensaftale ("Aftale") er en bindende kontrakt mellem Trend Micro Incorporated eller et licenseret associeret selskab ("Trend Micro") og den juridiske enhed, som vil anvende Trend Micro Software eller Tjenester på betalt eller prøveversionbasis, eller personer, som vil anvende TMEE til personlig brug. En medarbejder eller en anden agent, herunder forhandler eller leverandør, som installerer eller registrerer Software eller Tjenester for denne enhed ("Repræsentant"), skal acceptere nærværende Aftale på vegne af enheden, før Softwaren eller Tjenesterne må bruges. Personer, der installerer eller registrerer TMEE til personlig brug, skal også acceptere nærværende Aftale, før de bruger TMEE. Enheder, hvis Repræsentant har accepteret nærværende Aftale på gyldig vis, omtales som "De/Dem". Udskriv venligst nærværende Aftale, og gem en elektronisk kopi. BEMÆRK! AFSNIT 21 I NÆRVÆRENDE AFTALE BEGRÆNSER TREND MICROS ANSVAR. AFSNIT 8, 17, 18 OG 19 BEGRÆNSER VORES GARANTIFORPLIGTELSER OG DERES RETSMIDLER. AFSNIT 10 ANGIVER VIGTIGE BRUGERVILKÅR FOR SOFTWARE OG TJENESTER. AFSNIT 14 ANGIVER, HVILKE OPLYSNINGER VI INDSAMLER FRA DEN SOFTWARE, DE INSTALLERER. LÆS DISSE AFSNIT OMHYGGELIGT, INDEN DE ACCEPTERER NÆRVÆRENDE AFTALE. 3. Accept af Aftalen. (a) Hvis Softwaren downloades eller Tjenesten initieres fra vores websted (til betalt brug, prøveversion eller personlig brug), vil nærværende Aftale blive accepteret, og en kontrakt vil blive dannet, når en Repræsentant eller en person vælger knappen eller boksen "Jeg accepterer", "OK" eller "Ja" nedenfor, inden der downloades eller installeres. (b) Hvis Softwaren installeres fra en cd/dvd, der følger med en produktpakke, vil nærværende Aftale blive anset for at være accepteret og en kontrakt dannet, når en Repræsentant eller en person bryder forseglingen på cd-/dvd-hylsteret/æsken. (c) Hvis en enhed allerede bruger en evaluering eller en anden version af Softwaren eller Tjenesten, vil denne anses for at acceptere Aftalen som betalende bruger, når en Repræsentant eller en person angiver produktregistreringsnøglen eller aktiveringskoden for betalt brug (afhængigt af hvilken der kommer først). 4. Afvisning af Aftalen. Hvis en person ikke er autoriseret til at acceptere nærværende Aftale på enhedens vegne, eller en Repræsentant eller en person ikke er enig i vilkår eller betingelser i Aftalen, skal knappen eller boksen "Jeg accepterer ikke" eller "Nej" nedenfor vælges, og/eller registreringsnøglen eller aktiveringskoden skal ikke angives, forseglingen på cd-/dvd-hylsteret/æsken må ikke brydes, og Softwaren eller Tjenesten/Tjenesterne må ikke bruges. HVIS EN ENHED IKKE ER ENIG I VILKÅR I NÆRVÆRENDE AFTALE OG HAR BETALT GEBYRER INDEN MODTAGELSEN AF NÆRVÆRENDE AFTALE, KAN DEN KONTAKTE SIN LEVERANDØR INDEN FOR 30 DAGE EFTER MODTAGELSEN AF ORDREBEKRÆFTELSEN ELLER LICENSCERTIFIKATET FOR AT FÅ REFUSION. 5. Gældende Aftale. Når De installerer Softwaren eller initierer Tjenesten, bliver De muligvis bedt om at acceptere den samme eller en anden version af en Trend Micro-licensaftale. Den første version af aftalen, som De accepterer på gyldig vis, vil have forrang medmindre Softwaren eller Tjenesten er underlagt en eksisterende skriftlig kontrakt, som er underskrevet af Trend Micro. Hvis det er tilfældet, vil Comment [E1]: Please note that breaking the seal will not necessarily be enough to bind the user. If, however, the user can get familiar with the terms and conditions without breaking the seal and afterwards chooses to break the seal then section (b) may be OK.

2 den underskrevne kontrakt have forrang. Opdateringer som stilles til rådighed for Dem, vil være underlagt vilkårene i nærværende Aftale. Opdateringer vil erstatte tidligere udliciterede dele af Softwaren eller Tjenesten. Visse Større eller Mindre Produktopdateringer kan også kræve, at De accepterer yderligere eller anderledes licensvilkår som en betingelse for brug. Ellers vil nærværende Aftale og Trend Micros skriftlige specifikationer vedrørende Vedligeholdelse og licenseret antal Computere, Virtuelle maskiner eller Brugere, alt efter hvad der er relevant, erstatte alle tidligere eller samtidige skriftlige eller mundtlige aftaler, repræsentationer eller enigheder. Ændringer af nærværende Aftale skal godkendes skriftligt af Trend Micro. 6. Gældende Termer og Definitioner. Betalte Brugslicenser: Hvis De er Betalende Bruger, gælder Afsnit 1 til 7 og 9 til 31 for Dem. Licenser til Prøveversioner eller Personlig Brug: Hvis De er en "prøveversionbruger" eller "personlig bruger", gælder Afsnit 1 til 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23 til 28, 30 og 31 i nærværende Aftale for Dem. "Computer" betyder personlige computere, arbejdsstationer, håndholdte personlige computere, mobiltelefoner eller andre digitale elektroniske enheder. "Opdateringer af Sikkerhedsindhold" er nye versioner af Softwarens indholdsmæssige sikkerhedskomponent(er), som også kaldes mønsterfiler eller definitioner. "Dokumentation" betyder den tekniske dokumentation og betjeningsvejledning, som Softwaren og/eller Tjenesterne gør tilgængelige for Dem, herunder trykte opdateringer, "Read Me"-filer og produktbemærkninger, som er tilgængelige online. "Licensinstrument" betyder et eller flere af følgende relevante dokumenter, som definerer Deres licensrettigheder til Softwaren og/eller Tjenesterne: Købsordre, ordrebekræftelse, licenscertifikat eller lignende licensdokument udstedt af Trend Micro eller en skriftlig aftale mellem Dem og Trend Micro, som ledsager, går forud for eller følger nærværende Aftale. "Større Produktopdateringer" er efterfølgende versioner af Softwaren, som indeholder nye funktioner eller ny funktionalitet. "Mindre Produktopdateringer" er efterfølgende versioner af Softwaren, som indeholder fejlretninger eller mindre forbedringer, og som typisk er kendetegnet ved en ændring af versionsnummeret til højre for punktummet. "Betalende Brugere" er brugere, der har købt en licens til Software og/eller Tjenester eller gyldige brugere af IBM Produkter (begrebet er defineret nedenfor). "Personlige Brugere" er brugere, der bruger TMEE til personlige, ikke-kommercielle formål. "Tjenesteopdateringer" er udvidelser af Tjenesternes databaser, heuristik eller underliggende teknologi. Tjenesteopdateringer implementeres uden slutbrugerhandling. "Prøveversionbrugere" er brugere, der ikke har købt en licens til Software og/eller Tjenester, og som bruger Softwaren og/eller Tjenesterne til prøve- eller evalueringsformål. "Brugsniveau" betyder den licensbrugsmodel (som kan inkludere, men ikke er begrænset til, brug af Computer, konsol, operativsystem, hardwaresystem, program, CPU, nøgle, Bruger, server, maskinniveaubegrænsninger, alt efter hvad der er relevant), efter hvilken Trend Micro registrerer, prissætter og licenserer retten til at bruge Softwaren og/eller Tjenesterne, og som er gældende på det tidspunkt, hvor der afgives en ordre på en sådan Software eller sådanne Tjenester, som angivet i nærværende Aftale og det gældende Licensinstrument. "Brugere" er Deres medarbejdere eller uafhængige konsulenter, der bruger, eller har adgang til, en Computer (herunder en delt Computer) eller en anden enhed for at udføre arbejde for Dem, hvis Computer eller enhed er tilsluttet direkte eller indirekte til de(n) server(e) eller andre systemer, på hvilke Softwaren er installeret, eller som drager fordel af brugen af Softwaren eller er den person, som faktisk bruger en del af Softwaren. "Virtuelle Maskiner" er softwareimplementeringer på en maskine (dvs. en computer), som eksekverer programmer som en fysisk maskine. 7. Ejerskab. Softwaren, Tjenesterne og Dokumentationen tilhører Trend Micro Incorporated eller dets licensgivere og er beskyttet af lov om ophavsret, handelshemmeligheder samt amerikansk eller

3 anden patentlovgivning og internationale traktatbestemmelser. Ved at acceptere nærværende Aftale opnår De de begrænsede rettigheder til Softwaren, Dokumentationen og Tjenesterne, som er angivet i Afsnit 8 og 9 herunder. 8. Licens til Prøveversioner eller Personlig Brug: Prøveversionbruger: Hvis De er prøveversionbruger, må De bruge Softwaren til evaluerings- eller testformål i et ikke-produktionsmiljø i tredive (30) dage fra den dato, hvor De downloader Softwaren eller initierer Tjenesten ("Evalueringsperiode"). I Evalueringsperioden har De ret til web- eller -baseret teknisk support i det land, hvor De bor, og til Mindre Produktopdateringer, Opdateringer af Sikkerhedsindhold og Tjenesteopdateringer, hvis det er relevant. De termer, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav, er defineret i Afsnit 6 ovenfor. Trend Micro Encryption-klient kun for Personlige Brugere: De må bruge TMEE på en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-tildelelig basis til Deres eget personlige, ikkekommercielle brug. Højst fem (5) brugere pr. -domæne (undtagen visse forbrugerdomæner) må få adgang til og bruge TMEE-softwaren. De har ret til webbaseret teknisk support i det land, hvor De bor. De accepterer at bruge TMEE til at oprette elektroniske signaturer, som er gyldige til at fastslå autenticiteten og integriteten af Deres -kommunikation, og at sådanne elektroniske signaturer, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, skal kunne forelægges i forbindelse med bevisførelse ved en domstol som bevis på autenticiteten og integriteten af Deres -kommunikation. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERES SOFTWAREN, TJENESTERNE OG TILHØRENDE DOKUMENTATION TIL BRUG FOR PRØVEFORMÅL, EVALUERINGSFORMÅL ELLER PERSONLIG BRUG TIL DEM "SOM DE ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART. Uden Trend Micros forudgående skriftlige samtykke må De ikke bruge Softwaren, Tjenesterne og tilhørende dokumentation (i) hvis De er en direkte konkurrent til Trend Micro eller (ii) med henblik på sammenligning med eller benchmarking mod tredjeparts produkter eller tjenester (herunder offentliggøre information om ydelse eller ydeevne samt sammenligninger), medmindre, og kun i det omfang, at en sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lokal lovgivning, uanset denne begrænsning. Deres ret til at bruge Softwaren eller Tjenesterne ophører, når Evalueringsperioden ophører, når Deres personlige brug af TMEE ophører, eller hvis De misligholder vilkår i nærværende Aftale. Trend Micro forbeholder sig desuden ret til at ophæve enhver Licens til Prøveversioner eller Personlig Brug med eller uden grund med fem (5) dages forudgående skriftligt varsel. Ved ophør skal De slette eller destruere alle kopier af Softwaren og Dokumentationen og stoppe med at bruge Softwaren eller Tjenesten. Deres forpligtelser og rettigheder i henhold til Afsnit 7, 16, 21, og 30 vil fortsat gælde efter ophøret. 9. Betalt Brugslicens: (A) For Software: Under forudsætning af at De overholder vilkår og betingelser i nærværende Aftale og betaler de gældende licensgebyrer, må De (i) installere og bruge Softwaren udelukkende til støtte for Deres interne forretningsaktiviteter i de mængder og de Brugsniveauer, der er beskrevet i nærværende Aftale og det relevante Licensinstrument, og (ii) De har ret til at oprette et rimeligt antal kopier af Softwaren til sikkerhedskopieringsformål. Brugen af Servicekomponenter reguleres af Afsnit B herunder. Højst fem (5) Brugere af Trend Micro Control Manager må få adgang til og bruge denne Softwares rapportgenereringsfunktioner samtidig. Det er dog muligt, på samme tidspunkt, at få yderligere brugslicenser i grupper af fem (5) Brugere. Bemærk, at Licensgebyrerne kræves for hver Virtuelle Maskine, som er sluttet direkte eller indirekte til den eller de netværksservere, som Softwaren er installeret på. Hvis De har anskaffet Softwaren på abonnementsbasis, vil Deres ret til at bruge Softwaren ophøre på den gældende slutdato, som er angivet på det gældende Licensinstrument, og De skal ophøre med at bruge Softwaren fra og med en sådan gældende slutdato. (B) For Servicekomponenter: De må udelukkende aktivere og bruge Servicekomponenter i Softwaren til Deres interne forretningsaktiviteter i de mængder og på de Brugsniveauer, der er beskrevet i nærværende Aftale og det relevante Licensinstrument, i en eventuel Vedligeholdelsesperiode (som defineret i Afsnit 11 herunder). (C) For Separate Tjenester: Trend Micro vil levere de Separate Tjenester til Dem i den tidsperiode ("Abonnementsperiode"), som er angivet på Deres Licensinstrument, via onlineadgang på outsourcet basis i en eventuel Vedligeholdelsesperiode (som defineret i Afsnit 11 herunder) fireogtyve (24) timer i døgnet, syv (7) dage om ugen, trehundredeogfemogtres (365) dage om året, i henhold til den gældende serviceniveauaftale. De Separate Tjenester er udelukkende til brug for Deres interne Comment [E2]: It may be a good idea to include that the reason for termination - if necessary - will appear from the written notice.

4 forretningsaktiviteter. De skal initiere Tjenester for at modtage dem, og De skal initiere dem med det samme for at modtage Tjenester i hele Abonnements- eller Vedligeholdelsesperioden. De indvilliger i at videregive alle oplysninger til Trend Micro, som er nødvendige for at aktivere og udføre Separate Tjenester, herunder registeroplysninger med en komplet liste over gyldige -adresser, og at give Trend Micro besked, hvis antallet af faktiske Brugere stiger, så Abonnementsgebyrerne kan reguleres tilsvarende. (D) For Dokumentation: De må oprette et rimeligt antal kopier af Dokumentationen til intern uddannelse og brug. Alle sådanne kopier skal indeholde de samme meddelelser om ejendomsret som den originale Dokumentation fra Trend Micro. (E) Kun for gyldige licenstagere af IBM Tivoli Endpoint Manager for Core Protection ( IBM Produkt ): Hvis De er licenstager af IBM Produkt og De har valgt at benytte samt tegne licens til det valgfrie Software, Trend Micro Smart Protection Server ( TMSPS ), som er gjort tilgængeligt af Trend Micro til licenstagere af IBM Produkt uden omkostninger, som et alternativ til de af Trend Micro hostede tjenester, der har samme funktioner i forbindelse med IBM Produkt, gælder der i tillæg til de øvrige vilkår og betingelser, som anført i nærværende Aftale, følgende vilkår og betingelser for Dem, Deres licens samt brug af TMSPS: (1) De indestår for og garanterer Trend Micro, at De på nuværende tidspunkt er licenstager af IBM Produkt; (2) Deres licens til at få adgang til, installere samt benytte TMSPS er alene gyldig, så længe De har en gyldig og ikrafttrådt licens til IBM Produkt; og (3) De accepterer, at TMSPS er licenseret og alene stillet til rådighed for Dem af Trend Micro i henhold til nærværende Aftale og at TMSPS ikke er leveret, licenseret eller stillet til rådighed af IBM, dets datterselskaber, forhandlere eller andre samarbejdspartnere. Uanset om andet måtte være anført i nærværende Aftale og i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lov, forstår og accepterer De, at afsnit 4, og i nærværende Aftale er ugyldige og ikke gælder for Dem og Deres licens af TMSPS og derudover, at TMSPS leveres til Dem SOM SOFTWAREN ER OG FOREFINDES uden garantier af nogen art. Alle andre afsnit gælder for dig. 10. Licensbegrænsninger. I henhold til nærværende Aftale må De ikke: (i) overdrage eller udstede underlicens til Softwaren, Tjenesten eller Dokumentationen til nogen anden person eller enhed; (ii) udleje, lease, udlåne, bortauktionere eller videresælge Softwaren, Tjenesten eller Dokumentationen; (iii) ændre, tilpasse, oversætte eller skabe afledte arbejder af Softwaren, Tjenesten eller Dokumentationen; (iv) foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af Softwaren, Tjenesten eller Dokumentationen, hverken helt eller delvist, eller på anden måde forsøge at rekonstruere eller finde kildeeller objektkoden eller underliggende ideer, algoritmer, filformater, programmering eller kompatibilitetsgrænseflader; (v) bruge Softwaren eller Tjenesterne til at levere tjenester til tredjepart; (vi) bruge Softwaren eller Tjenesterne på anden måde end det, der specifikt er beskrevet i og i overensstemmelse med den medfølgende Dokumentation, eller (vii) autorisere andre til at gøre noget af ovennævnte. Trend Micro forbeholder sig ret til at tage rimelige forholdsregler, herunder ophævelse af Vedligeholdelse eller eventuelle Tjenester, for at forhindre uautoriseret adgang til eller brug af Softwaren og/eller Tjenesterne. 11. Vedligeholdelse/fornyelse af Betalte Brugslicenser. En betalt brugslicens til Software og/eller Tjenester giver Dem ret til Mindre Produktopdateringer, Opdateringer af Indholdssikkerhed og/eller Serviceopdateringer (som defineret herunder), afhængigt af hvad der er relevant, samt web- eller baseret teknisk support fra Trend Micro eller en autoriseret forhandler i det land, hvor licensen til Softwaren eller Tjenesterne er købt (samlet kaldet "Vedligeholdelse") i ét (1) år fra den dato, hvor De modtager produktets serienummer, registreringsnøgle eller aktiveringskode eller ordrebekræftelsen, afhængigt af hvad der kommer først ("Vedligeholdelsesperiode"). For at bibeholde retten til Vedligeholdelse skal De købe en årlig fornyelse af Vedligeholdelsen af Deres leverandør (eller Trend Micro), inden Vedligeholdelsesperioden udløber. Når en Vedligeholdelsesperiode er udløbet, har De ikke ret til Vedligeholdelse, medmindre De køber en årlig fornyelse af Vedligeholdelsen af Trend Micro (eller en autoriseret forhandler) til de på det pågældende tidspunkt gældende gebyrer. Trend Micro forbeholder sig ret til at opkræve genindførelsesgebyrer i tillæg til forfaldne Vedligeholdelsesgebyrer for at genindføre Vedligeholdelse, efter Vedligeholdelsesperioden er udløbet. De har ikke ret til at genindføre Vedligeholdelse, hvis perioden efter udløb overstiger ét (1) år. Trend Micro forbeholder sig ret til at tilbyde ændrede versioner af deres Software eller Tjenester, herunder efterfølgende versioner, der indeholder nye funktioner eller funktionalitet, som nye produkter

5 eller tjenester til yderligere overvejelse. Mindre Produktopdateringer, Opdateringer af Indholdssikkerhed og opdateringer til Softwarens scanningsprogramkomponenter skal regelmæssigt installeres fra Trend Micros websted, for at Softwaren kan fungere effektivt. Trend Micro forbeholder sig ret til at ændre, opdatere og modificere vilkårene og betingelserne og til at indføre regler, politikker samt vilkår og betingelser for Deres brug af Software og Tjenester, herunder gebyrer, der gælder for Vedligeholdelse og andre Tjenester, fra tid til anden og til at opkræve ekstra gebyrer for teknisk support uden for det land, hvor Softwaren oprindelig er købt. Sådanne ændrede vilkår og betingelser (i nærværende Aftale benævnt som Yderligere Vilkår ) vil træde i kraft omgående og blive indarbejdet i nærværende Aftale. Deres fortsatte brug af Softwaren og Tjenesterne vil blive anset for at udgøre accept af enhver og alle sådanne Yderligere Vilkår. Alle Yderligere Vilkår er ved denne reference indarbejdet i nærværende Aftale. Teknisk support er kun tilgængelig for hver version af Software eller Tjeneste i atten (18) måneder efter dens udgivelse. Ved installation bliver Mindre og Større Produktopdateringer til "Software" i henhold til formålene i nærværende Aftale, og Deres brug af de Mindre og Større Produktopdateringer er underlagt vilkårene og betingelserne i nærværende Aftale og eventuelle yderligere vilkår og betingelser, som følger med sådanne Mindre og Større Produktopdateringer. 12. Tjenestebekræftelser. Softwarekomponenter og Separate Tjenester fungerer ved at videresende bestemte data ("Videresendte Data") til sikkerhedsscanning på servere, der ejes eller kontrolleres af Trend Micro. Som betingelse for at bruge en hvilken som helst Tjeneste og ved at acceptere nærværende Aftale angiver og garanterer De, at: (i) De har juridisk tilladelse og er autoriseret til at give Trend Micro adgang til de Videresendte Data, og De indvilliger i at give Trend Micro bevis for en sådan autorisation efter anmodning; (ii) De autoriserer Trend Micro til at agere som Deres databehandlingsagent og efter Deres skøn, når De udfører Tjenesterne; (iii) De påtager Dem, i det omfang det kræves af den lokale lovgivning, at informere kilden til de Videresendte Data om omfanget af den Tjeneste, som kan medføre overførsel af Videresendte Data til servere uden for Deres jurisdiktion (herunder uden for EU); (iv) De accepterer, at De er ansvarlig for at beslutte, hvorvidt og hvordan De bruger Tjenesterne; og (v) De garanterer, at De i øvrigt kun vil bruge Tjenesterne på lovlig vis, i det omfang det gælder for Dem. De accepterer, at Trend Micro og De er bundet af "standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries", som er udstedt af Den Europæiske Kommission i en afgørelse, der er dateret 27. december 2001 og er tilgængelig på som er medtaget heri som reference. Oplysninger vedrørende databehandling og tekniske og organisatoriske processer er beskrevet i den relevante medfølgende Dokumentation. I tilfælde af misligholdelse af repræsentationerne og garantierne i Afsnit 12 kan Trend Micro med forudgående varsel, og uden at det berører deres øvrige rettigheder, ophæve udførelsen af Tjenesten, indtil De på tilfredsstillende vis kan påvise over for Trend Micro, at en sådan misligholdelse er ophørt. 13. Produktregistrering. For at modtage Tjenester, Opdateringer og teknisk support skal en Repræsentant registrere sig hos Trend Micro og aktivere Software og Tjenester. Registrering giver os mulighed for at kontakte Dem og sikre, at kun enheder med gyldig licens modtager Vedligeholdelse og andre Tjenester. Registrering kræver et navn og en adresse på enheden, et navn på en kontaktperson, et gyldigt produktserienummer og en gyldig -adresse til fornyelse og andre juridiske meddelelser. Manglende registrering reducerer ikke Deres garantirettigheder, men Trend Micro kan ikke give adgang til Tjenester, Opdateringer og teknisk support uden registrering. 14. Informationsindsamling. Ud over produktregistreringsoplysninger vil Trend Micro behandle og gemme visse oplysninger (herunder, men ikke begrænset til Internet Protocol (IP) adresse, Media Access Control (MAC) adresse og version af operativsystem) om Deres netværk og udstyr for at kunne levere Vedligeholdelse og relaterede supporttjenester og for at forbedre funktionaliteten af Softwaren og Tjenesterne. For at forbedre deres produkter kan Trend Micro regelmæssigt overføre oplysninger elektronisk fra installeret Software om produktbrug, registreret malware eller potentielt uønskede filer og kan bruge Tjenestetrafik til at forbedre databaser og heuristik. De accepterer, at Trend Micro må (i) bruge overførte data fra installeret Software til at forbedre produkter og tjenester; (ii) dele data, der er blevet identificeret som skadelig, eller uønsket indhold med associerede virksomheder og sikkerhedspartnere; og (iii) bruge og offentliggøre overførte data til analyse- eller rapporteringsformål, hvis en sådan brug, deling eller offentliggørelse ikke identificerer Dem eller indeholder nogen oplysninger, der kan bruges til at Comment [E3]: Please note that this section may be seen as being to wide, as it seems that the user will have no chance to know what has been modified, and implicit accept as such is not in general accepted in Denmark. Comment [E4]: It should be mentioned what kind of data that are being forwarded. Comment [E5]: How can Trend Micro (data processor) and the User (data controller) be bound by the standard contractual clauses by reference in this Agreement? As you probably know it is the responsibility of the data controller to make sure that all necessary transfer agreements and permissions from the local Data Protection Agency are in place.

6 identificere en enkeltperson. Trend Micro forbeholder sig adkomst, ejerskab samt alle rettigheder og interesser i intellektuelle ejendomsrettigheder eller arbejdsprodukter, der er et resultat af deres brug og analyse af sådanne oplysninger. 15. Databeskyttelsesregler. Brugen af bestemt Software og/eller bestemte Tjenester kan være underlagt databeskyttelseslove eller -bestemmer i forskellige jurisdiktioner. De er ansvarlig for at afgøre, hvordan og hvorvidt De skal overholde disse love og bestemmelser. 16. Tilladelse til elektronisk kommunikation. Trend Micro kan i det omfang det er tilladt efter gældende lovgivning, sende Dem nødvendige juridiske meddelelser og anden kommunikation vedrørende Softwaren og Tjenesterne, herunder Opdateringer, opgraderinger, specielle tilbud og priser eller andre lignende oplysninger, kundeundersøgelser eller andre anmodninger om feedback ("Kommunikation"). Trend Micro vil sende Kommunikation via meddelelser i selve produktet eller til registrerede -adresser på navngivne kontaktpersoner eller vil udsende Kommunikation på deres Websteder. Ved at acceptere nærværende Aftale giver de samtykke til at modtage al Kommunikation udelukkende via disse elektroniske midler og angiver, at De kan få adgang til Kommunikation på Websteder. 17. Garanti for Betalt Brugslicens. For betalte brugslicenser garanterer Trend Micro, at: (i) i tredive (30) dage efter Trend Micros udstedelse af en registreringsnøgle eller aktiveringskode (afhængigt af hvad der kommer først) vil programdelen af Softwaren i alt væsentligt følge den gældende Dokumentation, som opdateres fra tid til anden, herunder "ReadMe"-filer og produktbemærkninger, som er tilgængelige online; og (ii) at de i en Vedligeholdelsesperiode vil udføre Tjenesterne på professionel vis med rimelig kompetence og omhu ("Begrænset Garanti"). 18. Kundens retsmidler. Hvis Softwaren eller Tjenesterne ikke svarer til ovenstående Begrænsede Garanti, er Trend Micros fulde ansvar og Deres eneste retsmiddel, efter Trend Micros valg, i det omfang det er tilladt efter gældende lov, at Trend Micro: (a) gør en kommercielt rimelig indsats for at korrigere fejlen i Softwaren; (b) hjælper Dem med at løse eller undgå Softwarefejlen; (c) tilbagebetaler udgifterne for Softwaren til Dem; (d) genudfører Tjenesterne; eller (e) refunderer eventuelle forudbetalte gebyrer for Tjenester efter datoen for misligholdelsen, under forudsætning af at De giver Trend Micro besked om Deres krav under den Begrænsede Garanti inden for garantiperioden. DEN BEGRÆNSEDE GARANTI GÆLDER IKKE FOR (A) FEJL, DER SKYLDES UHELD, MISHANDLING, ÆNDRING, MISBRUG, FORKERT ANVENDELSE, ELLER PROBLEMER ELLER FEJL I DEN OPERATIVSYSTEMSOFTWARE, SOM SOFTWAREN ER UDVIKLET TIL AT FUNGERE SAMMEN MED, (B) PROBLEMER ELLER FEJL, SOM SKYLDES BRUG AF SOFTWAREN SAMMEN MED PROGRAMMER, SOM HAR LIGNENDE FUNKTIONER ELLER EGENSKABER ELLER ER INKOMPATIBLE MED SOFTWAREN. EVENTUEL ERSTATNINGSSOFTWARE VIL VÆRE OMFATTET AF GARANTI I RESTEN AF DEN OPRINDELIGE GARANTIPERIODE. 19. Ingen andre garantier. PÅ GRUND AF ARTEN OG MÆNGDEN AF SKADELIG OG UØNSKET ELEKTRONISK INDHOLD GARANTERER HVERKEN TREND MICRO ELLER DENNES FORHANDLERE ELLER LEVERANDØRER, AT SOFTWAREN ELLER TJENESTEN ER FEJLFRI ELLER VIL REGISTRERE UDELUKKENDE ELLER ALLE SIKKERHEDSTRUSLER ELLER SKADELIG KODE, ELLER AT BRUG AF SOFTWAREN OG RELATEREDE OPDATERINGER VIL HOLDE DERES NETVÆRK ELLER COMPUTERSYSTEMER FRI FOR ALLE VIRA ELLER ANDET SKADELIGT ELLER UØNSKET INDHOLD ELLER BESKYTTET MOD INDTRÆNGEN ELLER ANDRE SIKKERHEDSBRUD. MED UNDTAGELSE AF DE UDTRYKKELIGE BEGRÆNSEDE GARANTIER I AFSNIT 17 OG 18 OG I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASIGER TREND MICRO OG DENNES FORHANDLERE OG LEVERANDØRER SIG ALLE ANDRE GARANTIER MED HENSYN TIL SOFTWAREN OG TJENESTERNE, ENTEN UDTRYKKELIGT ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. EVENTUELLE INDIREKTE GARANTIER, DER ER RELATERET TIL SOFTWAREN, OG SOM IKKE KAN FRASIGES EFFEKTIVT, VIL VÆRE BEGRÆNSET TIL TREDIVE (30) DAGE FRA DEN DATO, HVOR DE HAR ANSKAFFET SOFTWAREN. 20. Sikkerhedskopiering. Når De bruger Software eller Tjenester, skal De jævnligt lave sikkerhedskopier af Deres data og computersystem(er) på separate medier. De anerkender, at De, hvis De ikke laver sikkerhedskopier af data og systemer, kan miste data i tilfælde af en fejl i Softwaren, Comment [E6]: to the extend permitted according to applicable law Comment [E7]: Please note that as a general rule business may not approach anyone by means of electronic marketing (ie , text-message, fax etc), unless the recipient concerned has requested the business to do so. In order to comply with the Danish rules the recipient must thus provide his explicit consent (an "optin" consent). If, however, Mthe business has received a customer s electronic contact details in connection with a sale of products or services, the business may market its own similar products or services to that customer by electronic mail, provided that the customer has the option, free of charge and in an easy manner, of declining this both when giving his contact details to the business and in the event of subsequent communications. Comment [E8]: to the extend permitted according to applicable law

7 Tjenesten eller Opdateringerne. Da det kun er Dem, og ikke Trend Micro, der kender værdien af Deres computersystemer og data, kan kun De implementere planer for sikkerhedskopiering og sikkerhedsforanstaltninger, der svarer til Deres behov i tilfælde af, at en fejl i Softwaren, Tjenesten eller Opdateringerne forårsager problemer eller datatab. 21. Ansvarsbegrænsning; Følgeskader. (A) I HENHOLD TIL AFSNIT 21(B) HERUNDER OG I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL TREND MICRO ELLER DENNES LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIG OVER FOR DEM (i) FOR EVENTUELLE TAB, SOM IKKE MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES PÅ TIDSPUNKTET FOR INDGÅELSE AF NÆRVÆRENDE KONTRAKT, ELLER (ii) FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER INDIREKTE SKADER AF NOGEN ART ELLER FOR TAB AF ELLER BESKADIGELSE AF DATA ELLER HUKOMMELSE, SYSTEMNEDBRUD, DISK- /SYSTEMBESKADIGELSE, TABT FORTJENESTE ELLER OPSPARING ELLER TAB AF FORRETNING, DER SKYLDES ELLER ER RELATERET TIL NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER SOFTWAREN, TJENESTERNE ELLER VEDLIGEHOLDELSEN. DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, SELVOM TREND MICRO ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG UDEN HENSYN TIL TYPEN AF HANDLING, UANSET OM DET HANDLER OM MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN, FORSØMMELIGHED, DIREKTE PRODUKTANSVAR ELLER ANDEN ÅRSAG TIL HANDLING ELLER ANSVARSTEORI. (B) AFSNIT 21(A) HAR IKKE TIL FORMÅL AT BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE TREND MICROS ELLER DERES LEVERANDØRERS ANSVAR I TILFÆLDE AF DØDSFALD ELLER PERSONSKADE, SOM ER FORÅRSAGET AF DERES FORSØMMELIGHED, ELLER FOR SVINDEL ELLER FOR NOGET ANDET ANSVAR, SOM DE IKKE HAR RET TIL AT SE BORT FRA I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN. (C) I HENHOLD TIL AFSNIT 21(A) OG 21(B) OVENFOR VIL TREND MICROS ELLER DENNES LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR I FORBINDELSE MED ET EVENTUELT KRAV, UANSET OM DET ER FOR MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN, FORSØMMELSE, DIREKTE PRODUKTANSVAR ELLER NOGEN ANDEN ÅRSAG TIL HANDLING ELLER ANSVARSTEORI, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET LICENSGEBYR, DE HAR BETALT ELLER SKAL BETALE, ELLER DET BELØB, DE HAR BETALT TIL TREND MICRO, DERES FORHANDLERE ELLER DERES LEVERANDØRER FOR ET ÅRS TJENESTE. DE ACCEPTERER DEN FORDELING AF ANSVAR, SOM ER ANGIVET I NÆRVÆRENDE AFSNIT, OG ANERKENDER, AT UDEN DERES ACCEPT AF DISSE BEGRÆNSNINGER VILLE DE OPKRÆVEDE GEBYRER FOR LICENSEN, TJENESTEN OG VEDLIGEHOLDELSEN VÆRE STØRRE, ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWARE TIL EVALUERING VILLE TREND MICRO IKKE KUNNE GIVE DEM RET TIL AT EVALUERE SOFTWAREN UDEN BEREGNING. 22. Overvågning. Trend Micro vil have ret til at overvåge Deres brug af Softwaren eller Tjenesten med rimeligt forudgående varsel og inden for normal arbejdstid. Hvis overvågningen afslører Computere, Virtuelle Maskiner eller Brugere, der ikke er licenseret, skal De til Trend Micro inden for tredive (30) dage efter varslet betale de på det pågældende tidspunkt gældende licens-, abonnements- og/eller Vedligeholdelsesgebyrer for Computere, Virtuelle Maskiner eller Brugere uden licens. Hvis de gebyrer, der skal betales for ulicenseret brug, overstiger fem procent (5 %) af de gebyrer, der faktisk er betalt for den overvågede tidsperiode, skal De tilbagebetale omkostningerne og udgifterne for overvågningen til Trend Micro. 23. Fortrolighed/hemmeligholdelse. I gyldighedsperioden for nærværende Aftale eller en eventuel Evalueringsperiode kan De få adgang til oplysninger, som offentligheden i almindelighed ikke kender til, og som Trend Micro anser for at være og behandler som fortrolige og beskyttede ("Fortrolige Oplysninger"), herunder, men ikke begrænset til, produktserienumre, registreringsnøgler eller aktiveringskoder, samt oplysninger, som en lignende person i en lignende stilling på grund af deres art eller type ville behandle som hemmelige og fortrolige. I nærværende Aftales gyldighedsperiode og til enhver tid efter dens ophør accepterer De (i) at bevare Fortrolige Oplysninger fortrolige; (ii) at undlade at videregive Fortrolige Oplysninger til tredjepart, undtagen medarbejdere og uafhængige leverandører, som har et "behov for at kende dem", og som har underskrevet aftaler indeholdende begrænsninger af offentliggørelse og brug, som ikke er mindre strenge end dem, der er angivet i nærværende Afsnit; og (iii) Comment [E9]: The Danish Act on Product Liability stipulates that the liability of the manufacturer, distributor or seller cannot by prior agreement be dispend to the detriment of the claimant or the party who is subrogated to the claimant s claim. Thus this section will most likely not be sustainable in whole. Comment [E10]: Please note that this limitation of liability as regards the size of a claim may not be maintained as such, especially due to the fact that the Agreement also applies to individuals. Comment [E11]: It should be mentioned for what purposes Trend Micro will audit the User s use of Software.

8 at undlade at bruge Fortrolige Oplysninger til nogen formål, bortset fra dem, der er nødvendige for at overholde nærværende Aftale. 24. Overdragelighed/uafhængighed. De må ikke overdrage nærværende Aftale eller nogen rettigheder i henhold til nærværende Aftale til nogen part, herunder associerede virksomheder, uden skriftligt samtykke fra Trend Micro. Enhver påstået overdragelse fra Dem vil være ugyldig. Trend Micro kan overdrage nærværende Aftale, helt eller delvist, og uddelegere dens forpligtelser til en kvalificeret tredjepart eller Trend Micros associerede virksomheder og/eller datterselskaber, under forudsætning af at ingen uddelegering af forpligtelserne vil fritage Trend Micro for deres forpligtelser i henhold til nærværende Aftale. De accepterer, at hvis en domstol eller et andet kompetent nævn i en hvilken som helst jurisdiktion kender nogen bestemmelse i nærværende Aftale ugyldig, vil en sådan kendelse ikke påvirke nogen andre bestemmelser i nærværende Aftale, som vil forblive i kraft. 25. Eksportkontrol. Softwaren er underlagt eksportkontrol i henhold til de amerikanske eksportadministrationsbestemmelser. De må ikke eksportere eller geneksportere den til enheder i, eller indbyggere eller statsborgere i, lande, der er underlagt embargo, eller lande, der er underlagt gældende handelssanktioner, ej heller til forbudte eller afviste personer eller enheder uden behørige regeringslicenser. De kan finde oplysninger om sådanne restriktioner på følgende websteder: og Fra og med ovennævnte dato omfatter lande, der er underlagt embargo af USA, Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien. De er ansvarlig for eventuelle overtrædelser af de amerikanske eksportkontrolbestemmelser, som er relateret til Softwaren. Ved at acceptere nærværende Aftale bekræfter De, at De ikke er indbygger eller statsborger i et land, der i øjeblikket er underlagt embargo af USA, og at De ikke på anden vis er forhindret i at modtage Softwaren. 26. Overholdelse af importbestemmelser. Uden at det berører ovenstående Afsnit 25 i almindelighed, kan Softwaren desuden i visse jurisdiktioner være underlagt importlove og -bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, love og bestemmelser vedrørende brug af kryptering. De er ansvarlig for at afgøre, hvordan og hvorvidt De skal overholde sådanne love eller bestemmelser. 27. Begrænsede rettigheder for den amerikanske regering. Hvis De er en instans eller enhed under den amerikanske regering, anerkender De, at Softwaren (i) er udviklet for private omkostninger, (ii) er kommerciel i sin natur, (iii) ikke er i det offentlige domæne og (iv) er "Begrænset Computersoftware", som denne term er defineret i Paragraf i FAR (Federal Acquisition Regulations), og er "Kommerciel Computersoftware", som denne term er defineret i Underafsnit i DFARS (Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement). Regeringen accepterer, at (i) hvis Softwaren leveres til Department of Defense (DoD), er Softwaren klassificeret som "Kommerciel Computersoftware", og regeringen får kun "begrænsede rettigheder" i Softwaren og den tilhørende Dokumentation, som denne term er defineret i Paragraf (c)(1) i DFARS, og (ii) hvis Softwaren leveres til en anden enhed eller instans i den amerikanske regering end DoD, vil Regeringens rettigheder i Softwaren og den tilhørende Dokumentation være som defineret i Paragraf (c)(2) i FAR. 28. Force Majeure. Ingen af parterne vil være erstatningspligtige over for den anden part for nogen påståede eller faktiske tab eller skader, som skyldes forsinkelser eller fejl i opfyldelse, som er forårsaget af den anden parts handlinger, civile eller militære myndigheders handlinger, regeringsprioriteter, jordskælv, brand, oversvømmelse, epidemi, karantæne, energikrise, strejke, arbejdsnedlæggelse, krig, oprør, terrorisme, uheld, mangel, transportforsinkelser eller nogen anden årsag, som ligger uden for således forsinkede parts rimelige kontrol. Enhver part, hvis forpligtelser er blevet suspenderet i henhold til vilkårene i nærværende Afsnit, skal genoptage opfyldelsen af disse forpligtelser, så snart det er rimeligt muligt. 29. Ophør. Nærværende Aftale er gyldig, indtil den ophæves. De kan til enhver tid ophæve den ved at give Trend Micro skriftlig besked. Ud over eventuelle andre tilgængelige retsmidler i henhold til gældende lov kan Trend Micro ophæve nærværende Aftale, hvis De foretager en væsentlig misligholdelse af nærværende Aftale, eller hvis De ikke retter op på en eventuel misligholdelse inden for tredive (30) dage, efter De har modtaget et varsel fra os. I forbindelse med en sådan ophævelse skal De destruere alle kopier af Softwaren. Afsnit 7, og gælder stadig efter ophævelsen af nærværende Aftale.

9 30. Gældende lov/trend Micro-licensgivende enhed. Hvis De har bopæl i Danmark og installerer eller registrerer TMEE til personlig brug, er nærværende Aftale underlagt lovgivningen i Danmark. Hvis De er erhvervsdrivende og har hjemsted i Europa, er nærværende Aftale underlagt lovgivningen i Irland. Hvis De har bopæl eller hjemsted i Europa, er licensgiveren: Trend Micro EMEA Limited, en virksomhed, som er anmeldt i Irland med nummeret , og som har sit registrerede kontor på adressen IDA Business and Technology Park, Model Farm Road, Cork, Ireland. Fax: , lokalnummer Websteder/spørgsmål. De kan få adgang til Trend Micros Websteder via Direkte spørgsmål vedrørende nærværende Aftale sendes til: Comment [E12]: As individuals (consumers who are not acting as part of a business) are also able to install or register some of the Software it is a requirement that Danish law apply. Please note that these requirements only relates to individuals/consumers and thus not to companies etc.

Trend Micro-licensaftale

Trend Micro-licensaftale VIGTIGT: LÆS OMHYGGELIGT. VIRKSOMHEDER OG ANDRE ENHEDERS BRUG AF TREND MICRO-SOFTWARE OG -TJENESTER ER UNDERLAGT FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro-licensaftale Licens til prøveversion

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro AntiVirus plus AntiSpyware/Trend Micro Internet Security/Trend Micro Internet Security Pro (også kendt som henholdsvis PC-cillin eller PC-cillin

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbruger produkter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Juni 2011 v.4 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE (

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbruger produkter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Juni 2012 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE ( AFTALE

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbrugerprodukter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Juli 2013 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE ( AFTALE

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ( licens ) V1.5 (december 2010) Til ActivInspire ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS

VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS VERSION 1 PROFESSIONEL LICENS PROMETHEAN SOFTWARELICENSAFTALE: PROFESSIONEL LICENS ("licens") V1.1 (juni 2011) til Promethean ActivOffice ("softwaren") TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE.

JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. JURIDISK MEDDELELSE - LÆS FØR DOWNLOAD ELLER ANDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. Trend Micro TippingPoint Slutbrugerlicensaftale Enterprise Version 1. Anvendelse. Denne slutbrugerlicensaftale (kaldet "aftalen")

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks.

Tredjepartskomponenter. Yderligere vilkår, der gælder for Deres brug af Softwaren, findes i det hertil vedhæftede appendiks. GroupWise 2012 SP2 GroupWise WebAccess/Messenger (begrænset licens) GroupWise Coexistence Solution for Exchange Novell Softwarelicensaftale LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. VED AT INSTALLERE, DOWNLOADE ELLER

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe October 10, 2017 Month 00, 0000 2017 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox, Xerox and Design are trademarks of Xerox Corporation

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan

NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan NORTON-LICENSAFTALE Norton Security Scan VIGTIGT: LÆS VENLIGST VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN (SOM DEFINERET NEDENFOR) TAGES I BRUG. SYMANTEC

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Aftale om licens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale (denne aftale ) om licens og supportydelser til ActivEngage indgås mellem med hovedforretningssted på ( kunden ), og den relevante Promethean-enhed

Læs mere

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt.

Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. BETINGELSER FOR HUE Tak, fordi du har valgt et Philips Belysning Hue Personal Wireless Lighting-produkt produkt. Med dit produkt får du adgang til tjenester til administration, styring og vedligeholdelse

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE

ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE ENTCO KUNDEVILKÅR FOR SOFTWARE 1. Parter. Nærværende vilkår udgør den aftale ("Aftale"), der gælder for køb af softwareproduktlicenser og tjenester fra det Entco Denmark ApS ("Entco"), af den nedenfor

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro

Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Slutbrugerlicensaftale med Trend Micro Software: Trend Micro Forbrugerprodukter Version: Dansk Formål: Prøveversion og betalt abonnement brugerlicens Dato: Maj 2015 VIGTIGT: DEN FØLGENDE AFTALE ( AFTALE

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere