ij J Kloak: It{urer: Tømrer: Installationen retableres i nødvendigt omfang.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ij J Kloak: It{urer: Tømrer: Installationen retableres i nødvendigt omfang."

Transkript

1 * TEGNESTUEN * BONI)ETINGET 18 * 4OOO ROSKILI)E * OO * Per Willaume Andersen * Rådg. Ingeniør t{. af I. Sag nr. 92II Maj 1993 PRÆSTEMARKSHUSENE ij J t' T I LLÆGS BESKR IVELSE ENTREPR I SE C. BAI)EVÆRELSER. Entreprisen består af følgende fag. *toak - Murer - Tømrer - EI - Mal-er WS. Hver hustype beskrives for sig. HUSTYPE 4 enkelthuse. Bad i eks. kælderrum. Tegn.nr. 22. It{urer: ' El: Ingen ydelse. Bruseniche mures i 50 mm. gasbetonplader eller 75 mm. etagehøje elementer af gasbeton. Indv. beklædes brusenichen med fliser og på gulvet lægges klinker. Sokkel udføres som et stk. klinke, vægfliser føres til loft. Fliser og klinker fuges. Indv. hjørner ved vægge og gulv fuges med biød fuge Udv. side af bruseniche berappes. Åbningen til nichen forsynes med opkant, en klinke hrj, false og bund beklædes med vægfliser. A11e vægge og lofter i dette rum efterrepareres med puds/berapning efter andre håndværkere og 1ign. På gulvet 1ægges klinker ført en klinke op ad væggen som sokkel. Af løbsrender i gu1v, ophugget af WS, tilstøbes. I)er bores eller hugges hul i ydervæg for ventilator samt retablering. Se materialebeskrivel se. Ingen ydelse. Installationen retableres i nødvendigt omfang. Som ny installation udføres væglampe over vask, installation til vaskemaskine, loftlampe i bruseniche, ny Ioftlampe på eks. dåse.

2 2. - Forsat: EL: Levering, installation og montering af vægventilator med særskilt afbryder, stikkontakt i korrekt højde på væg ved vask til shaver og/eller hårtørrer. Maler: I det benævnte kælderrum males alt træværk, Iofter og vægge I rør og radiator. Farverne som er lyse aftales med tilsynet. AI nødvendig forbehandlinq for et godt resultat er indbefattet - WS: VandmåIer f lyttes så den bliver placeret udenfor den nye bruseniche, Iigesom vandrør på vægge ved samme niche fjernes. I)er udføres ny vandinstallation til bruser og stålvask på væg samt hane ( stilbar contraventil ) ti1 vaskemaskine. Af1øb fra vask føres i 40 mm. plastrør LiI gulvafløb. I)er monteres standrør med afløb i gulv til gulvafløb, som afløb for vaskemaskine. Ophugning for disse rør er incl. Rør under loft isoleres.

3 3. HUSTYPE 5 dobb. huse - Ternevej - Tegn.nr. 23 og 24. Murer: Ingen ydelse. Stueetagen; i toiletrum skæres et murhut til en ny bruseniche. Stueetage og tagetage; i toiletrummet fjernes hulkehler ved gulv og væ9. I)er opsættes f liser på væggene i ca. 150 cm. højde, nogenlunde afpasset på den eks. glitpuds. I brusenichen føres vægfliserne helt ti1 loft og afsluttes ved brusekarret med en blød fuge. Gulvene udenfor brusenicherne beklædes med klinker. Et stk. klinke sættes op ad væggene som sokkel. Gulvklinker og vægfliser fuges, fuger ved indv. hjørner samt ved gulv, kar og loft er bløde fuger. Brusebadekar opklodses, indmures og beklædes med sokkel/ fliser på forkant. I tagetagen lægges ved karrets ene side fliser indtil væggen. I)er ophugges og indmures en klapventil i væg under loft til eks. muret aftrækskanal i samråd med tilsynet. I)er efterrepareres i aiie etager efter andre håndværkere. (rørgennemføringer etc. ) Stueetagen; der udføres bruseniche ind i naborum til toi- Iettet. Når brusekarret er monteret udføres vægge af stålskelet. På stuesiden beklædes med et lag gips som udføres efter "Gyproc-håndbog 89". Stålstolperne 70 mm. c/c 300 mm. monteres ligeledes efter "Gyproc" anvisninger. Indv. i nichen monteres "Kalciumsilikatplade" på 12 mm. med bagved liggende 0,15 mm. plastfolie. Mellem stolperne isoleres med batts. Pladerne føres til gulv ned bag brusekarret. Arbejdet med brusenichen forsøges gennemført med så lidt beskadigelse af eks. overflader som muligt. Tømreren udlægger 0,I5 mm. plastfolie på gulvet under brusenichen og herpå dobb. lag kalsiumsilikatplade i størrelse med karrets vandrette måi. Plastfolien afskæres i ca. 200 mm. overmåi, overmål-et bukkes op ad væggene på

4 4. Forsat: de tre sider. I)en fjerde side lægges ud på gulvet under undermuringen. Tømrer er ligeledes behjælpelig med opklodsning af karret samt boring af hul i etageadskiflelsen for afløbsrørel fra karret. E1: I det eks. toiletrum renoveres e1-installationen. Som ny installation udføres Iampested og armatur over spejl samt på loft i brusenichen. I)er etableres et stk. stikkontakt nær spejl i korrekt højde på væ9, til brug for shaver og/el1er hårtøtrer. Maler: WS: Blik: I det eks. toiletrum males træværk, overvægge og lofter samt synlige rør. I bruseni-che males loftet. Brusevæggen mod stue/soveværelse beklædes med væv og males eller tapetseres efter beboerens ønske. Overvægge og lofter i bad gives væv. Lofter males hvide, overvægge males hvide eller i den farve beboerne ønsker. Faldstammer udføres af ståirør som ny installation tilsluttet eks. fodbøjning i kæider. Eks. overflødige faldrør nedtages. Vandinstallation, dels som synlig ny installation tilsluttes nærmeste eks. vandinstallation. Ved brusenichen er opføringen skjult installation. Al1e huller i vægge og lofter bores med stor omhu, så store efterreparationer undgås. Rørgennemføringen for afløb fr:a kar, udføres som vandtæt rørgennemføring. I)et samme alie rørgennemføringer i gu 1v'letageadski 1 1 e I ser' Figur 4, side 20-2I i 58I-169. Eks. sanitet nedtages og overdrages tii bygherren eller købes af installatøren til en godkendt pris. Eks. overflødige vandrør fjernes. Sanitet med mere; se materialeliste. I)er udføres 10x15 cm. zinktaghætte med inddækning 09 tilslutning på hanebåndsloftet til eks. muret kanal, - udføres for hvert badeværelse.

5 5. I kælderen udføres ophugning, lægning af rør med tilslutning til eks. kloak og fodbøjni-ng for ny faldstamme. Retablering af gulv samt oprydning og fjer- nelse af af f ald, jord m.m. ø ' HUSTYPE 6/7 dobb. huse - Solvænget - Tegn.nr. 25, 26 og 27. Beskrivelse som type 5 med følgende tilføjelser:. Murer: Ingen aftræk på 1. sal. På 1. sal udføres bræddevæg til puds bag toilet. EI: Maler: Ingen. Ingen.,, WS: Ingen. Blik: I type 6/7 udføres aftræk fra køkken og bad på l.sal, med udskæring i loft og kvisttag til 100x150 mm. kana1, indv. monteres klapventil og udv. zinktaghætte med inddækning. I type 5, i. sa1, udføres som ovenstående aftræk fra køkken ført over tag.

6 6- FÆLLES Materialel iste : PVC-rør. a.t, Murer: Vægf1iser, flisepris pr. m2 I25r- ex. moms. Gulvkl inker, kl inkepris pr. mt ZOO,-,r,' (prisen reguleres når endeligt valg er truffet. ) El : Maler: Ingen særlige materialer. Armatur type og pris oplyses. Ventilator type og pris oplyses. Ingen særlige materialer. VVS: WC Gustavberg 360T incl. sæde. Blik: Henvisninqer: WC rt - 344X rt 1r HV 1' Bl.batt. " Bl.batt. " Bruser rr Brusekar-Bette Spejl ca.510x360 Hylde " 600x150 Håndklædeholder, 2 stk., 2 kroge og 4 kroge. Papirholder Ingen særlige materialer SBI_ x80, 75x90, 80x90, - 15 høj. a Gyproc Håndbog 89 Kalciumsilikatplade - fabrikat anvisning. Anvisninger i ovenstående skal fø1ges.

7 7. Model for tilbudsliste. Pris ex moms Kloak Murer Tømrer E1 Maler WS 81 ik L.& C. Finn Olsen B1 ico Tilbuddet udskrives så ovenstående liste kan skrives.

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsen kan findes på adressen Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsens kontortid: Mandag 18.30 19.30 Tlf.: 3918 1303 E-mail.: bestyrelsen@sctkjeldshus.dk www.sctkjeldshus.dk Byg-Selv

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix

Ansvarlig styrke. Flisemontering Nye fliser med Alfix Ansvarlig styrke Flisemontering Nye fliser med Alfix DK Introduktion Få en god start med Alfix En beklædning af keramiske fliser udgør et stift lag. En forudsætning for et godt resultat er derfor et fast

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

ALMENBOLIG+ Januar 2012 83 NYE LEJEBOLIGER. Grøndalsvænge Allé. AlmenBolig+ Grøndalsvænge København

ALMENBOLIG+ Januar 2012 83 NYE LEJEBOLIGER. Grøndalsvænge Allé. AlmenBolig+ Grøndalsvænge København ALMENBOLIG+ Januar 2012 83 NYE LEJEBOLIGER 1 Grøndalsvænge Allé AlmenBolig+ 2 Visualisering fra den fælles grønning AlmenBolig+ god plads, høj kvalitet, rimelig leje AlmenBolig+ er en helt ny type lejebolig

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva.

TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva. TF 49 Retningslinjer for transformerstationer i rum der stilles til rådighed for DONG Energy op til 1000 kva. Indholdsfortegnelse Dato 20. September 2011 1 Forord... 3 2 Godkendelse/Overdragelse... 3 2.1

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesmanual for: Munkeengen, Hillerød 1013/03.09. din badekabine leverandør

Drift- og vedligeholdelsesmanual for: Munkeengen, Hillerød 1013/03.09. din badekabine leverandør Drift- og vedligeholdelsesmanual for: Munkeengen, Hillerød 1013/03.09 din badekabine leverandør Tillykke med dit nye Badeværelse..! Bad Element ApS er din præfabrikerede badekabine leverandør med mere

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere