Vejledning til FriluftsGuiden.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til FriluftsGuiden.dk"

Transkript

1 Vejledning til FriluftsGuiden.dk - og FriluftsData.dk 2. udgave - Vejledning i brug af FriluftsData, fælles kommunal-regional database for rekreative ruter, friluftsfaciliteter, formidling mv.

2 Kolofon Udarbejdet af: Johanne Bak, Biomedia med hjælp fra Camilla S. Brok og Anders Michaelsen, Biomedia samt Lars Jeppesen, Berens-Jeppesen. FriluftsData udarbejdet af: Lars Jeppesen, Berens-Jeppesen, tlf , webmaster på Friluftsguiden.dk med tilføjelser ved Jan Woollhead, Regional Udvikling, Region Sjælland, tlf , Reference: Koordinationsgruppen i Regionalt Netværk for Rekreative Ruter, ved Lone Wind, Slagelse Kommune; Søren Sørensen, Østdansk Turisme og Jan Woollhead, Region Sjælland Finansiering: Projektet Rekreative Ruter (Interreg IVa Øresund-Kattegat-Skagerrak), delfinansieret af EU og Region Sjælland (De regionale udviklingsmidler). Domænet: Adgang og brug: Rettigheder: Friluftsdata: Kontakt i øvrigt: Friluftsguiden.dk er d. 23. februar blevet formelt godkendt af Regionalt Netværk for Rekreative Ruter i Region Sjælland og vil blive lanceret senest d. 1. juni Det er indtil da muligt at besøge friluftsguiden via og Sjællandsledens hjemmesiden Indholdet på sidstnævnte svarer til Friluftsguiden.dk/vandreruter. Oplysning om adgang til brug af systemet, herunder mulighed for at prøve det af, kan ske ved henvendelse til webmaster og systemudvikler: Lars Jeppesen, Berens-Jeppesen, tlf , Afholdelse af workshops i brug af systemet udbydes af Biomedia. Kontakt kan her ske til Johanne Bak, Biomedia, tlf , Systemet ejes i fællesskab af de 17 kommuner i Region Sjælland, Østdansk Turisme og Region Sjælland. Hver kommune har en administrator, der styrer tildeling af rettigheder og muligheder for at lægge data på i sin kommunes geografiske område. Den enkelte kommune er ejer af data for sit område. Systemet kan efter nærmere aftale bruges uden for Region Sjællands geografiske område. Alle data ligger på en ekstern virtuel server. Det er derfor let at lave træk i databasen til mange forskellige platforme og domæner. F.eks. kan systemet bruges til at lave en integreret del af Friluftsguiden.dk på kommunens egen hjemmeside. Det kan også være til helt selvstændige domæner. Det er aftalt med Naturstyrelsen at data også vil tilgå Udinaturen.dk (formentlig i foråret 2011). Regionalt Netværk for Rekreative Ruter består af fagmedarbejdere fra kommunerne i Region Sjælland, regionen selv og Østdansk Turisme. Kontakt kan ske til koordinationsgruppen ved Lone Wind, Slagelse Kommune, Søren Sørensen, Østdansk Turisme, og Jan Woollhead, Region Sjælland, Forsidebillede: Jørgen Nordtorp Jørgensen (Nekselø, Vandrefestival 2010).

3 Indhold Uddeling af rettigheder til redaktører og inddatører... 2 Oprettelse af ny bruger (inddatør eller redaktør)... 2 Oprettelse af adoptant... 3 Slet eksisterende bruger... 5 Opbygning af indtastnings- og redigeringsmodul... 5 Oprettelse af seværdighed... 7 Oprettelse af service m.m Rundtur, etape eller længere forløb? Oprettelse af rundtur Oprettelse af forbindelse Oprettelse af etape Oprettelse af andre ruter Oprettelse af længere forløb

4 Uddeling af rettigheder til redaktører og inddatører Der er allerede tildelt kommune-administrator rettigheder til én person i hver kommune. Kommuneadministratoren er den eneste der har rettigheder til at oprette nye brugere af systemet. Kommuneadministratoren kan oprette adoptanter, inddatører og kommune-redaktører. Brugerrettigheder: Kommune administrator: Kan oprette brugere samt oprette og redigere alt lagt på under kommunen Kommune-redaktør: Kan oprette og redigere alt lagt på under kommunen Inddatør: Kan kun oprette og redigere egne tekster og billeder Inddatør uden publicerings-rettigheder: Kan kun oprette og redigere egne tekster og billeder, men kan ikke selv sætte sider synlig på hjemmesiderne Adoptant: Kan kun aflægge ruterapport og registrere rutefejl Oprettelse af ny bruger (inddatør eller redaktør) Gå til Indtil siden officielt lanceres senest d. 1. juni 2011 kan siden besøges vis Log ind som kommune administrator. For andre brugere logges der ind med den rettighed man er blevet tildelt. Nu åbner et nyt vindue med Friluftsdata. Opret ny bruger under Bruger administration. 2

5 Udfyld relevante oplysninger, og afkryds personens brugerrettigheder (adoptant, inddatør eller redaktør). Efter endt udfyldning klikkes GEM. Brugerens Brugernavn og password fremgår her. HUSK: efter endt udfyldning at fremsende brugernavn og password til personen manuelt, dette gøres ikke automatisk! Administratoren kan til enhver tid ændre brugernavn og password på en bruger hvis det ønskes. Der angives minimum én modtager af fejlmeldinger i Kommunen. Dette vil ofte være administratoren. 3

6 Oprettelse af adoptant Oprettelse af en adoptant gøres som beskrevet ovenfor i Oprettelse af ny bruger, hvor der under brugerrettigheder sættes kryds ud for adoptant. Personen skal efterfølgende tilknyttes en rute. Dette gøres som beskrevet nedenfor. Når en adoptant på et senere tidspunkt slettes af systemet skal ruten overdrages til en anden adoptant før det er muligt at slette personen af systemet. Find den ønskede rute personen skal være adoptant på. Dette gøres ved at finde den i kortet til højre. Der kan frit søges under cykling, vandring, ridning eller sejlads. Herefter klikkes på den røde firkant/blå cirkel i kortet, hvorved redigeringsmulighederne fremkommer for den pågældende rute. Nederst er der mulighed for at angive adoptanten. Find personen på listen og klik GEM Bemærk: Personer kommer først til at fremgå af Adoptantlisten når de er oprettet i systemet som værende adoptanter jf. beskrivelsen ovenfor. 4

7 Slet eksisterende bruger En bruger kan til enhver tid slettes af en administrator, såfremt dette skulle være nødvendigt. Er brugeren redaktør eller adoptant af en rute bliver du bedt om at vælge en anden til at overtage disse. Administratoren Logger ind som beskrevet ovenfor. Under Bruger administration klikkes på brugeren og en lille boks dukker op. Klik på ikonet i højre hjørne af boksen. Slet eller rediger nu brugeroplysningerne. 5

8 Opbygning af indtastnings- og redigeringsmodul Opbygningen af indtastnings- og redigeringsmodulet til systemet er overordnet opbygget på samme måde, uanset om enheden der skal uploades eller redigeres er en rute, en seværdighed eller en service. For hver af disse enheder fremkommer følgende: Vejledningsboks: Punktvis vejledning til redigeringsfeltet. Vejledningsboksen kan til- og fravælges under Funktioner Guide til/fra Redigeringsboks: Boks med alle de informationsmuligheder der tilbydes for en given rute, service eller seværdighed. Redigeringsfelt: Felt hvor der kan redigeres og tilføjes informationer. Det er altid muligt at slette en rute eller en lokalitet ved at klikke på Slet side i øverste venstre hjørne af redigeringsboksen. Vejledningsboks: Vejledning til redigeringsfeltet. Redigeringsboks: Overskrifter for mulige informationer der kan redigeres i. Redigeringsfelt: Felt til redigering af ønsket overskrift, f.eks. tema for seværdighed. Der kan redigeres i eksisterende tekst eller tilføjes ny. Hver gang et redigeringsfelt åbnes fremkommer en ny vejledningsboks med beskrivelse af fremgangsmetoden. 6

9 Oprettelse af seværdighed For at oprette nye seværdigheder skal man være logget ind som administrator, redaktør eller inddatør. Seværdigheder der kan oprettes: Kirke, Fortidsminde, Geologi, Kulturhistorie, Botanik, Fugle, Have/Park og Kunsthåndværker. NB: de seværdigheder der er markeret med rødt hentes fra GuideDenmark. Det betyder at informationerne løbende opdateres af Webmaster med de oplysninger der ligger i databasen GuideDenmark. De services der hentes fra GuideDenmark bliver ikke låst, og det er dermed muligt som inddatør at inddatere disse oplysninger. Systemet er sat op til at tjekke om der er en lokalitet af samme type inden for en radius på ca. 50 meter. Såfremt det er tilfældet vælges lokaliteten fra GuideDenmark, da der er størst sandsynlighed for at denne er bedst opdateret. Vælg Filer Seværdigheder i øverste venstre hjørne. Når en seværdighed er placeret på kortet og koordinaterne er gemt, er det muligt at tilføje billeder, tema, beskrivelser (dansk, engelsk, tysk og svensk) etc. til seværdigheden. Følg vejledningen til oprettelse af en seværdighed i den grønne vejledningsboks. Koordinaterne registreres automatisk i felterne når placeringsværktøjet er placeret i kortet. HUSK: klik GEM efter endt indtastning. NB: Ved oprettelse af en seværdighed vælg da altid at gøre seværdigheden synlig på egen hjemmeside. Laves der senere et interface mellem denne hjemmesiden og kommunens egen hjemmeside, er det ikke nødvendigt, at gå tilbage til hver enkelt seværdighed og klikke den synlig på Egen hjemmeside. 7

10 Klik på overskriften til det der skal tilføjes. Følg vejledningen i vejledningsboksen for det pågældende redigeringsfelt. HUSK: klik GEM. Under fanen Mit arkiv er det muligt at se oprettede ture og lokaliteter. Herfra kan der klikkes på en ønsket enhed og redigeringen kan genoptages. 8

11 Oprettelse af service m.m. For at kunne oprette en ny service kræver det, at man er logget ind som administrator, redaktør eller inddatør. Campingpladser, B&B, Hotel, Vandrehjem, Restauranter og Turistkontorer opdateres løbende via GuideDenmark (databasen bag VisitDenmark.dk) af Webmaster. I forbindelse med en opdatering overskrives alle tidligere registreringer indenfor de services der hentes fra GuideDenmark. Det er derfor unødvendigt at den enkelte kommune bruger tid på at oprette disse servicetyper. En service dækker over: Information: Apotek, bådudlejning, cykeludlejning, cykelværksted, museum, sygehus, turistkontor, turistinformation og udstilling. Overnatning: Shelterplads, teltplads, campingplads, hytteudlejning, vandrehjem, B&B og hotel. Spisning: Café, restaurant, gårdbutik og købmand Faciliteter: Badevand, brusebad, bålplads, drikkevand, fiskevand, handicapvenlig, handicapvenligt toilet, lokum, mønttelefon, parkering, rasteplads, toilet, tørvejrsrum, udkigstårn udsigtspunkt. Offentlig transport: Busstop, færgeforbindelse, togstation og turbåd. NB: De services der er markeret med rødt hentes fra GuideDenmark. Det betyder at informationerne løbende opdateres af Webmaster med de oplysninger der ligger i databasen GuideDenmark. De services der hentes fra GuideDenmark bliver ikke låst, og det er dermed muligt i kommunerne selv at inddatere disse oplysninger. Systemet er sat op til at tjekke om der er en lokalitet af samme type inden for en radius på ca. 50 meter. Såfremt det er tilfældet vælges lokaliteten fra GuideDenmark da der er størst sandsynlighed for at denne er bedst opdateret. Under Filer vælges Ny lokalitet og derefter Service m.m. 9

12 Følg vejledningen til oprettelse af en service i vejledningsboksen Når serviceenheden er placeret på kortet registreres lokalitetens koordinater automatisk i felterne NB: Ved oprettelse af en service vælg da altid at gøre den synlig på egen hjemmeside. Laves der på et senere tidspunkt et interface mellem denne hjemmesiden og kommunens egen hjemmeside, er det ikke nødvendigt, at gå tilbage til hver enkelt service og klikke den synlig på Egen hjemmeside. Klik på overskriften for den information der ønskes tilføjet eller redigeret. Genoptag redigering af en service ved at finde den ønskede service under fanen Mit arkiv. Når der oprettes et link SKAL der laves en overskrift. Overskriften fungerer som holder af linket. Angiv temaer for Information, Overnatning, Spisning og/eller Faciliteter. Bemærk, det er kun muligt at vælge ét tema for Information og Spisning. HUSK: Klik GEM NB: det er p.t. ikke muligt at oprette adskillige services da de hentes fra GuideDenmark og derfor er låst for manuel indtastning. Disse låses senere op, så det er muligt at inddatere dem direkte i friluftsguiden. 10

13 Rundtur, etape eller længere forløb? Det er i systemet muligt at registrere flere forskellige typer af ture: rundtur, etape, andre ruter, forbindelse og længere forløb. Denne fordeling af rutetype gælder for alle former for rekreative ruter (vandring, cykling, ridning og sejlads). Rundtur: Etape: Forbindelser: Andre ruter: Længere forløb: en rute med samme start og slutpunkt (mulighed for at uploade max. 3 billeder). en rute med forskelligt start- og slutpunkt. For at kunne kvalificere sig som en etape SKAL der være overnatningsmuligheder ved start- og slutpunktet (mulighed for at uploade max. 3 billeder). Korte ruter der forbinder en rute start eller slutpunkt med overnatningsmuligheder eller seværdigheder (Det er IKKE muligt at uploade billeder). kortere eller længere ruter der ikke hører ind under en af de ovennævnte typer af rekreative ruter, f.eks. en rute med forskellig start- og slutpunkt, men hvor der ikke er overnatningsmuligheder og ruten kvalificerer sig derfor ikke til at være en etape (mulighed for at uploade max. 3 billeder). en samling af etaper i et længere stiforløb som f.eks. Fjordstien eller Fjernvandrevejen (mulighed for at uploade max. 3 billeder). Oprettelse af rundtur Oprettelse af rundtur er den samme for vandring, cykling, ridning og sejlads. For at oprette en rundtur skal man være logget ind som administrator, redaktør eller inddatør. Det er nu muligt at tilføje og redigere i informationer om ruten og angive rutelængde, rutenummer (vigtigt hvis ruten er skiltet), beskrivelser o.a. Vælg Filer, hold cursoren over Ny Rute. Alle muligheder for ruter fremkommer nu på dropdownmenuen vælg rundtur for den ønskede type af rekreative ruter. 11

14 Angiv rutens titel samt hvilke sider den skal være synlig på. Hent den tilhørende gpx ved at gennemse computerens filer. Når filen er valgt og der klikkes GEM, gemmes filen automatisk. Angiv rutens skiltning samt gpx sporets kvalitet NB: Ved oprettelse af en rundtur vælg da altid at gøre ruten synlig på egen hjemmeside. Laves der på et senere tidspunkt et interface mellem denne hjemmesiden og kommunens egen hjemmeside, er det ikke nødvendigt, at gå tilbage til hver enkelt rute og klikke den synlig på Egen hjemmeside. Tilføj og rediger i informationerne ved at klikke på overskriften og følge vejledningen i vejledningsboksen. Der er mulighed for at uploade max. 3 billeder pr. rute Allernederst på listen over mulige overskrifter der kan redigeres findes: Tjek før du går. Her er der mulighed for at komme med tips og idéer til brugeren før afgang. Det kan f.eks. være at man skal huske proviant da der ikke er indkøbsmuligheder, bestille billet til færgen eller at der i vinterhalvåret kan være meget vådt på ruten. 12

15 Oprettelse af forbindelse En forbindelse er en strækning der fungerer som bindeled mellem en rute og overnatningsmuligheder (camping-, shelter- eller teltpladser, hoteller eller vandrehjem) eller en seværdighed/facilitet (se bilag for maksimale afstand til overnatning og seværdigheder for de forskellige typer af rekreative ruter). For at oprette en forbindelse skal man være logget ind som administrator, redaktør eller inddatør. Angiv rutens titel samt hvilke sider den skal være synlig på. For at kunne lægge ruten ind i systemet skal filtypen være gpx, uanset om ruten er tegnet eller GPS et (se bilag for krav til registrering af ruter). Angiv rutens titel samt hvilke sider den skal være synlig på. NB: Ved oprettelse af en forbindelse vælg da altid at gøre den synlig på egen hjemmeside. Laves der på et senere tidspunkt et interface mellem denne hjemmesiden og kommunens egen hjemmeside, er det ikke nødvendigt, at gå tilbage til hver enkelt forbindelse og klikke den synlig på Egen hjemmeside. Angiv rutens skiltning og gpxsporets kvalitet. Ved Forbindelser er det kun muligt at lave en kort beskrivelse. En forbindelse er en rute der forbinder en rute med f.eks. overnatning eller en seværdighed. Der kan IKKE uploades billeder. 13

16 Oprettelse af etape En etape har aldrig samme start- og slutsted (se bilag for længde på forskellige typer af rekreative ruter) og der skal til enhver tid ligge en overnatningsmulighed begge steder. Oprettelse af en etape foregår på samme måde for både vandring, cykling, ridning og sejlads. For at kunne oprette en etape skal man være logget ind som redaktør eller inddatør. Vælg Filer Ny rute Etape for den ønskede type af rekreative ruter. Det er altid muligt at vende tilbage og redigere i oplysningerne også selvom brugeren har været logget af systemet. Genfind oprettede ture under fanen Mit arkiv efter log ind. Udfyld Redigeringsboksen ved at følge vejledningen i den grønne vejledningsboks. NB: Ved oprettelse af en etape vælg da altid at gøre ruten synlig på egen hjemmeside. Laves der på et senere tidspunkt et interface mellem denne hjemmesiden og kommunens egen hjemmeside, er det ikke nødvendigt, at gå tilbage til hver enkelt rute og klikke den synlig på Egen hjemmeside. Tilføj og rediger i informationerne om ruten ved at klikke på en overskrift på listen. Følg vejledningen til de enkelte redigeringsfelter i vejledningsboksen der fremkommer til venstre. Der er mulighed for at uploade max. 3 billeder pr. etape. HUSK: klik GEM hver gang informationer redigeres eller tilføjes. 14

17 Oprettelse af andre ruter Andre ruter er strækninger der ikke falder ind under en af de ovennævnte typer af rekreative ruter. Det er f.eks. etaper der ikke opfylder kravene til skiltning, overnatningsmuligheder eller længde. For at kunne oprette andre ruter skal man være logget ind som redaktør eller inddatør. Vælg Filer Ny rute Andre ruter for den ønskede type af rekreative ruter. Det er nu muligt, at tilføje og redigere i informationer om ruten. Der kan nu angives turens længde, uploade fotos og lave beskrivelser af ruten. Angiv rutens titel, vælg visning på Hent GPX filen og angiv hvorvidt ruten er skiltet og kvaliteten af GPX filen. HUSK: klik GEM. Tilføj eller rediger informationer ved at klikke på en overskrift i listen. Er ruten forbindelse mellem slutstedet på en etape og en overnatningsmulighed, er det en god idé at give en beskrivelse af de muligheder der forefindes på stedet. Der kan være særlige forhold der skal tages hensyn til (denne beskrivelse laves i Detaljeret beskrivelse ) som at brugeren selv skal have al proviant med til stedet inkl. vand eller, at det kræver forudbestilling af brænde hvis man ønsker bål o. lign. 15

18 Oprettelse af længere forløb Et længere forløb er en række af på hinanden efterfølgende etaper som f.eks. Fjordstien eller Fjernvandrevejen. For at kunne oprette et længere forløb af etaper skal man være logget ind som redaktør eller inddatør. NB: Det er først muligt, at oprette et længere forløb når de etaper der skal indgå i forløbet er blevet oprettet (se oprettelse af en etape s. 12). Vælg Filer Ny rute Længere forløb for den ønskede type af rekreative ruter. Angiv forløbets titel samt hvilke Visning på HUSK: klik GEM. Klik på overskrifterne for det der ønskes tilføjet/redigeret og følg vejledningen til de enkelte redigeringsfelter i vejledningsboksene. Alle etaperne fremkommer i kortvinduet til højre. Klik på de etaper der ønskes medtaget i forløbet. 16

19 Samlingen af etaper fremgår ikke af listen efter der er klikket GEM som tilføjelserne til de andre felter. Etaperne vises på kortet Overblik over etaperne fås ved at klikke på overskriften Etapesamling. 17

20 Bilag Turlængde og afstand til faciliteter Etapelængde Afstand til overnatning fra etapestart-punkter Afstand fra rute til service/ seværdigheder Rundtur længde Vandring 15 km (6-20) 2 km 2 km 6-20 km Cykling 25 km (20-30) 5 km 5 km km Ridning 20 km (15-25) 3 km 3 km km Kano Havkajak Roning 20 km (15-25) 1 km 1 km km Registrering af ruter GPS registreret Digitalt teg-net (fx på gpsies.com) skiltet Del af rute-system (fx Fjordstien) Etaper Krav Benyttes ikke Krav *) Skal angives Rundture Tilstræbes Kan benyttes Valgfri Forbindelser mellem to rutesystemer Lokalt rutenummer angives fra liste Valgfri Valgfri Valgfri - *) Dispensation er givet på strækning, hvor ejer ikke ville acceptere skiltning, og der ikke fandtes alternativer. Der er dog blevet klaget over at nogle er gået vild her! Det overvejes om gps-registrering alene kan accepteres

Inddatering af Friluftsdata

Inddatering af Friluftsdata Inddatering af Friluftsdata - til visning på Friluftsguiden.dk, Sjaellandsleden.dk, Munkevejen.dk med flere - Friluftsdata fælles kommunal-regional database for rekreative ruter, friluftsfaciliteter, formidling

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

MADLOG VITA brugervejledning

MADLOG VITA brugervejledning MADLOG VITA brugervejledning Professionelt kostberegningsprogram til PC, Mac og tablets 28. august 2013 Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Programmel og

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere