Kherwara Missionens. budbringer. Kherwara Missionens. Årsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kherwara Missionens. budbringer. Kherwara Missionens. Årsmøde"

Transkript

1 Kherwara Missionens budbringer Nr. 3 Efterår Kherwara Missionens Årsmøde 69. årg.

2 Kære læsere En dejlig lang, varm og lys sommer er nu afløst af et begyndende efterår med de første falmende blade, kolde nætter og natten har overhalet dagen i dens længde. Årstidernes skiften har deres helt egne melodier, som hver især sætter vore indre strenge i svingninger og skaber sindsstemninger, som får os til at besinde os på livets gang. Jeg ved ikke om det helt forholder sig sådan i Indien. I Kherwara er monsunen i disse uger ved at rase af, hvilket efterlader den ellers så tørre jord grøn og frodig. For en tid i hvert fald. Så lur mig, om ikke også inderne har deres egne refleksioner over livet, som er forårsaget af årstidernes skiften, selvom de er anderledes end vores årstider. For Dansk Kherwara Mission er sensommeren også en årlig tilbagevendende anledning til at afholde vores årsmøde, hvor vi skuer tilbage på det forgangne år og forsigtigt prøver at kigge fremad mod de gaver, opgaver, muligheder og udfordringer som ligger forude. I nærværende blad kan I læse formandens beretning og derved få et hurtigt overblik over, hvad der rører sig i Indien, Pakistan og Danmark inden for vores domæne i hvert fald. Ligeledes overbringer vi et brev fra vores trofaste leder af pighjemmet, Arun, hvor han bl.a. takker for den støtte, som vi her i Danmark kan yde til fordel for nogle af verdens fattige. Endelig har Christian Sørensen beriget denne udgave af Kherwara Missions Budbringer med en personlig refleksion over, hvordan vi kan minde os selv om at søge Guds rige midt i en travl hverdag. Rigtig god læselyst! Anders Bo Engrob Jørgensen 2

3 Formandens beretning for Dansk Kherwara Mission Afholdt i forbindelse med årsmødet i Brejning, august 2013 På årsmødet er det skik at give et overblik over året der er gået i organisationen. Vi bringer her hele årsberetning for Dansk Kherwara Mission Tak! Endnu et år er gået i Dansk Kherwara Mission. Endnu et år hvor vi kan se tilbage i taknemmelighed. Tak til alle jer, der holder ud i det lange løb, og som trofast støtter arbejdet i Indien og Pakistan med penge, forbøn og engagement. Tak til de to volontører, Betina og Tine, som tjente pigerne på hjemmet i Kherwara i efteråret og gjorde en forskel i fattige pigers liv. Tak til Arun, som bestyrer pigehjemmet i Kherwara og gør det godt. Og sidst, men ikke mindst tværtimod tak til Gud, som gør alt dette muligt! Årsberetningens formål og hensigt Årsberetningen har til formål at give jer en indsigt i hvad som har rørt sig i Indien og Pakistan og her i Danmark i løbet af året. Det er altså et tilbageblik, som forhåbentlig kan tjene til at vi standser op, og kigger os over skulderen og får os til at besinde os på hvor vi kommer fra. Men også et tilbageblik, som forhåbentlig kan kaste lys over vejen forude hvor er vi på vej hen. 3

4 Hilsen og nyt fra Pakistan Jeg vil begynde med at overbringe jer en hilsen Søren Bruun. Søren og hans kone Valarie tjente som missionærer i Pakistan udsendt af Dansk Kherwara Mission i ca. 15 år indtil Her startede de bl.a. et drengehjem op i Mirpur Khas, som siden har fungeret som et fødested for evangelisationen i området. Arbejdet i Pakistan kører stødt og rolig. Det er motiverende at kigge tilbage på noget som er lykkedes og som stadig kaster en masse god frugt af sig. Volontører til Kherwara i efteråret 2012 Det er da heller ikke de store reformer der har præget 2012 og 2013, men der er da sket noget. I september sidste år havde vi mulighed for at sende Betina Juhl og Tine Engrob ud som volontører til Kherwara. Deres ophold har bekræftet os i, at det en ordning, som vi ønsker at opretholde, så at vi hvis alt går vel kan sende volontører af sted hvert år. Vi har da også fundet de to næste volontører, Amanda Salka og Patricha Ottsen, som vi glæder os til at udsende til januar. Betina og Tine udførte et godt stykke arbejde, da de var i Indien. Vi er overbeviste om, at volontørarbejdet er en win, win, win situation: Pigerne på hjemmet får et kærkomment pust udefra. De bliver aktiveret og der kommer ekstra kulør på deres hverdag i form af leg, aktiviteter, kreative indslag, oplevelser og sidst men ikke mindst oplever de også en øget omsorg. 4

5 Volontørerne får lov til at opleve verden på en meningsgivende måde og bliver personligt beriget ved selv at give ud af sig selv. Og for os her hjemme i Danmark er det dejligt at kunne følge med i hvad der sker i Indien, og på den måde kommer Indien lidt tættere på os. Volontørarbejdet styrker kommunikationen og relationen mellem bestyrelsen, alle vores trofaste givere og pigerne og Arun i Indien. Året der gik i Indien Volontørarbejdet førte også til, at vi kunne give pigerne en tiltrængt ny gårdsplads og dermed øge sikkerheden for slangebid. Gårdpladsprojektet bekræfter os også I, at det ofte er nemmere at samle penge ind til helt konkrete formål, som f.eks. en gårdsplads end blot penge til driften af hjemmet, selvom dette dog er det vigtigste. Derfor lykkedes det også at samle penge ind til et sæt ekstra døre på pigehjemmet, sådan at pigerne kan få frisk luft ind på sovesalen uden at blive bidt af myg. På den måde håber vi at kunne mindske tilfælde af bl.a. malaria og dermed spare penge på lægekontoen. Der er desværre intet nyt i konflikten i Bombay Trust. Som mange af jer er bekendt med, overførte vi i 2010 et større beløb, som skulle bruges til en betydelig udvidelse af pigehjemmet. Imidlertid begyndte bestyrelsesmedlemmerne i Bombay Trust, som er den fond, der ejer jorden og bygningerne hvor pigehjemmet er, at sagsøge hinanden. Alle konti blev derfor fastfrosset af sikkerhedsmæssige årsager, så at ingen pludselig kunne løbe med alle pengene. I mellemtiden har pengene tabt 5

6 værdi og lønningerne tilsvarende steget, så planerne om at udvide hjemmet ligger desværre hen i det uvisse. Året der gik i Danmark På hjemmefronten sker der også noget. I bestyrelsen har vi budt velkommen til Jørn Lindberg. Desværre har 2013 også været et overgangsår. Jan Bjerregaard har efter mange år i formandsstolen valgt at stoppe i bestyrelsens arbejde og ligeledes har Johannes Højen også valgt at give posten som kasserer videre. Tak er som bekendt kun et fattigt ord, men vi vil fra bestyrelsens side sige Jan og Johannes rigtig mange tak for deres store indsats og troskab igennem de mange år, hvor de har været engagerede i Dansk Kherwara Mission. De har tjent med omhyggelighed og hjerteblod og stor indsigt, og det er ikke umuligt at vi i bestyrelsen i fremtiden kommer til at trække på deres kompetencer og viden. Andre initiativer Ud over det intensiverede arbejde omkring volontører, har vi også nedsat et Fundraising Udvalg. Foreløbig gør vi os de beskedne erfaringer med dette i Sorø, hvor to ihærdige kvinder, Anne Birthe Ottsen og Solveig Andersen prøver sig frem med forskellige initiativer. Det er vores håb, at de ud over at samle penge ind også kan blive til inspiration for andre menigheder eller foreninger/kredse, som kan påbegynde egne idéer til på kreative måder at øge kendskabet for vores arbejde samt at rejse penge til det. Noget lignende blev gjort år tilbage, hvor andre ildsjæle f.eks. startede genbrugsbutikker op i bl.a. Hvalpsund, Øster Vrå og Glostrup. 6

7 Desuden har flere kirker i Aabenraa provsti i Sønderjylland vist interesse for vores arbejde. Det er vores håb, at de med tiden kan mobilisere en vedvarende gruppe, som vil påtage sig arbejdet med at gøre arbejdet kendt. Afrunding og tak Jeg vil slutte denne beretning af med endnu en gang at sige jer tak. Tak for jeres økonomiske støtte, men især også tak for jeres støtte i forbøn. Dansk Kherwara Mission læner sig op ad den trossandhed, som vi læser om i Salme 127: Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Anders Bo Engrob Jørgensen 7

8 Brev fra Arun Prashad Arun Prashad, lederen af pigehjemmet i Kherwara, har sendt os denne hilsen Varme hilsner til jer fra Indien. Jeg vil gerne benytte mig af muligheden for at takke alle hver og en i Danmark, som siden 1953 har ydet økonomisk eller følelsesmæssigt støtte til hjemmet i Kherwara. For tiden har vi 89 piger på hjemmet og i alt 13 medarbej- dere inklusive mig selv til at passe på pigerne. Nu ser det dog ud til, at hjemmet er for lille til at få plads til endnu flere af de piger, som så des- perat ønsker at få en plads hos os. Jeg bliver trist, når nogle fattige forældre vand- rer flere kilometer hen til mig for at jeg skal huse deres datter, og jeg da bliver nødt til at afvise deres ønske, idet vi ikke har mere plads. Bestyrelsen i Danmark har været meget imødekommende overfor vores ønske om at udvide hjemmet ved at sende os penge, men desværre har vi endnu til gode at få fat i dem pga. juridiske stridigheder i Bombay Trust. 8

9 Vi er bestyrelsen taknemmelige over at de vil sørge for indkvartering, mad, medicin, undervisning osv. for pigerne på hjemmet. Vi værdsætter arbejdsindsatsen af alle de volontører, som har besøgt os. Sidste år var vi meget tilfredse over at have de to volontører, Betina og Tine hos os, som arbejdede nidkært for pigerne. De brugte en masse tid på at lære dem lidt elementært engelsk, danske sange, lege og de kommunikerede personligt med hver enkelt pige. Vi står i stor gæld til Dansk Kherwara Mission som ikke bare støtter os økonomisk, men også sender os engagerede volontører til os år efter år. Desværre bliver vi nødt til at udskifte vandkøleren (en vandfiltermaskine, red.) idet pigerne døjer med maveinfektioner pga. forurenet vand. En ny vandkøler koster ca rupees (godt 7500 kr., red.). Myggenetdørene som var bestil til hjemmet, er endnu ikke blevet leveret, idet tømmeren har været indlagt med psykiske problemer. I en sådan situation, kan jeg ikke gøre så meget. Nu er han i bedring og vil levere dørene i løbet af den kommende uge. Jeg vil bede alle i bestyrelsen såvel som alle vore støtter om at huske os i jeres bønner. Hilsner til jer alle i Herrens navn. Arun Familien Prashad (samt de to volontører), Efterår

10 Søg først Guds rige Den seneste tid har jeg sammen med mine børn Agnes og Bastian sunget forskellige børnesange, når jeg putter dem. Hver anden gang vælger de og hver anden gang vælger jeg. Det har betydet, at jeg er vendt tilbage til de sange min mor og far sang for mig, da jeg var barn. I øjeblikket vælger jeg tit, at vi skal synge Søg først Guds rige. Den har en god melodi og så er budskabet lige til. Det fine ved at jeg er vendt tilbage til mine gamle børnesange er, at de på en eller anden måde sæter sig fast i mit hoved. Jeg oplever, at jeg går og synger sangen inde i mit hoved, når jeg er på arbejde. Ikke hele tiden men alligevel ofte. Det er typisk, hvis jeg er i en situation, hvor det hele ræser lidt for hurtigt af sted og jeg har lidt for svært ved at prioritere. Min chef beder mig måske om at løse en ekstra opgave og blive lidt længere på arbejde. Jeg vil gerne opnå hans anerkendelse og måske mulighed for andre spændende opgaver. Lige der starter melodien i mit hoved og teksten folder sig ud og jeg får prioriteret rigtigt. Et andet tidspunkt hvor jeg også nogen gange kan føle et pres, er i Kherwara- missionens arbejde med at opretholde en økonomi, der kan sikre driften af pigehjemmet. Hvis vi ikke holder fast og holder arbejdet ved lige hvad sker der så. Jeg finder her igen glæde i det lille vers. Vi må huske at minde hinanden om, at hvis vi lægger arbejdet over i Guds hænder, så skal vi nok få alt andet i tilgift. Søg først Guds rige og Hans retfærdighed. Så skal alt andet gives jer i tilgift. Hal-le-lu, halleluja Christian Sørensen 10

11 DANSK KHERWARA MISSIONS ADRESSER (www.kherwara.dk) Formand og redaktør, sognepræst Anders Bo Engrob Jørgensen Holbækvej 24B, 1.tv, 4180 Sorø Tlf E- mail: Kasserer Jørn Lindberg Peter Damsvej 9, 4180 Sorø Tlf E- mail: Missionssekretær Henrik Sørensen Annamarie Sørensen Svendborgvej 460, 5260 Odense S. Tlf E- mail: Missionssekretær Christian Sørensen Dr. Abildgaards Allé 13, 1.th, 2000 Frederiksberg Tlf , E- mail: Netredaktør Louise Lindberg Strandboulevarden 154, st. th., 2100 København Ø Tlf E- mail: Kontaktperson for volontørudvalg Peter Høyerup, Lille Højbrøndsstræde 3, 2.tv Roskilde Tlf E- mail: 11

12 B Returadresse: Jan Bjerregaard, Drosselvej 8, 6740 Bramming Bed for Indien og Pakistan Tak Gud for - arbejdet i Pakistan, som bærer god frugt - de mange piger, som i tidens løb har boet på pigehjemmet i Kherwara - at vi har fundet to dygtige volontører til det kommende år, Patricha og Amanda (som vil præsenterer sig selv i næste nummer) Bed gerne for - de nye små piger, som er flyttet ind på hjemmet i Kherwara at de må befinde sig godt der - at vi må få rejst de fornødne penge til arbejdet i Indien og Pakistan Dansk Kherwara Mission giro- netbankindbetaling: Indbetaling via kontooverførsel: Danske Bank reg. nr kontonr Ønskes girokort? Ring da til Jørn. Alle beløb kan trækkes fra i SKAT efter kr. reglen. Husk at anføre navn og adresse i betalingen. 12

70 ÅRS JUBILÆUM. Kherwara missionens budbringer. Ralf - Pigehjemmets pioner NYT fra pigehjemmet Andagt - Ånden er mægtig LÆS OM: - se bagsiden

70 ÅRS JUBILÆUM. Kherwara missionens budbringer. Ralf - Pigehjemmets pioner NYT fra pigehjemmet Andagt - Ånden er mægtig LÆS OM: - se bagsiden Kherwara missionens budbringer 70 ÅRS JUBILÆUM - se bagsiden LÆS OM: Ralf - Pigehjemmets pioner NYT fra pigehjemmet Andagt - Ånden er mægtig Billeder: Øverst, pigehjemmet. Nederst, Ralf Pedersen nr. 2

Læs mere

DANSK KHERWARA MISSION

DANSK KHERWARA MISSION DANSK KHERWARA MISSION NR. 1 FORÅR 2015 71. ÅRG. Kære Læsere Det er forår. Alting klippes ned. Der beskæres i buskadser ogbudgetter. Sådan skriver Benny Andersen i sin sang om forårssolen. REGNSKAB Også

Læs mere

KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER

KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER KHERWARA MISSIONENS BUDBRINGER Herren har kaldet dig og gør dig til hedningelys Nr. 3 Efterår 2010 66. Årgang Fra årsmødet 2010 i København Sømandshjemmet Bethel i Nyhavn, hvor den første del af årsmødet

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Juni 2008. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

Juni 2008. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen Juni 2008 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Seminar 2008...2 Muasteni-arbejdsgruppen...2 Aftalepapir forslag til nyt...3 Myastenigruppens organisation...4 Ungdomsgruppen informerer...4

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk:

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Missions-Nyt 54. årgang, nr. 1 - Forår 2012 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14, DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 - Fax 47174018 mfond@mail.dk m.fond@live.dk (billedmateriale)

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Administration og regnskab:

Missions-Nyt. Indhold. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Redaktion og layout: Tryk: Administration og regnskab: Missions-Nyt 53. årgang, nr. 1 - Forår 2011 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14, DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 - Fax 47174018 mfond@mail.dk m.fond@live.dk (billedmateriale)

Læs mere

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog.

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog. I dette nummer: Mødrehjælpen kan give noget, jeg ikke kan få andre steder Vi var ikke sammen i dag, hvis det ikke var for Mødrehjælpen Parrådgivning skaber luft i hverdagen Fædrerådgivning til ethvert

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere