Et godt år men også nye udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt år men også nye udfordringer"

Transkript

1 20. ÅRGANG NR. 3 Juni 2013 Et godt år men også nye udfordringer Mere end 400 beboerdemokrater deltog ved årets repræsentantskabsmøde og garantforsamling. Foto og tekst: Nicolas Egedorf KommuneInfo God dialog fører til rettidig omhu Styringsdialogen, som var en del af styringsreformen fra 2009, lægger op til et tættere samarbejde mellem kommuner og boligselskaber. Der er stor forskel på, hvor langt man er nået med styringsdialogen i de enkelte kommuner, men i Gladsaxe er man langt fremme, og det er både kommunen og Gladsaxe almennyttige Boligselskab glade for. LÆS MERE på side 4 Igen i år var der fyldt op til sidste stol, da DAB inviterede til repræsentantskabsmøde og garantforsamling har været et godt år for DAB har også været et år, der har budt på udfordringer, vi ikke er vant til. Således indledte DAB s formand, Henrik Berg, bestyrelsens beretning ved årets repræsentantskabsmøde og garantforsamling. De nye udfordringer handler om kriminaliteten i visse boligområder, og Henrik Berg kunne forsikre for, at det er noget, DAB i samarbejde med kommune og politi forholder sig aktivt til. På de positive sider kunne Henrik Berg berette om stor interesse fra udlandet for DAB og det almene system, lanceringen af DAB s CSR strategi med tilhørende rapport, mange spændende nybyggerier og renoveringer, et nyt initiativ omkring økonomiske, rådgivning af udsættelsestruede beboere og udviklingssamarbejde med Lejerbo omkring erfaringsudveksling og vidensdeling. Henrik Berg glædede sig også over, at Bestyrelsesportalen er blevet godt modtaget i selskaber og afdelinger. Formanden genvalgtes, og to nye bestyrelsesmedlemmer kom til Henrik Berg blev genvalgt som bestyrelsesformand for DAB, mens Bente Hylleborg, Helen Siegvardsen, Lisbeth Bentsen og Ole Bak alle genvalgtes til DAB s bestyrelse. Borgmester i Høje Tåstrup Kommune, Michael Ziegler, og næstformand i Ballerup almennyttige Boligselskab, Jette Fesner, valgtes som de to nye medlemmer i DAB s bestyrelse. LÆS MERE på side 8 og 9

2 KortNyt Foto: Colourbox Ny indkøbsportal tilbyder billige rammeaftaler Almen Indkøb hedder den indkøbsportal, som Lejerbo står bag. Den skal indeholde rammeaftaler om priser på forskellige varer og ydelser. Afdelingen skal ikke tilmelde beboere til elleverandør For fremtiden bliver det beboerens egen opgave at til- og framelde sig en elleverandør. For fremtiden behøver almene boligselskaber ikke længere selv at holde udbud på visse varer. Lejerbo vil nemlig i løbet af 2013 foretage udbudsrunder, som skal resultere i rammeaftaler om entrepriser, håndværkerydelser og byggematerialer. Lejerbo har tilbudt så mange boligselskaber som muligt at blive en del af Almen Indkøb. Det er der ifølge Ulla Gregor, som er sekretariatschef i DAB, en god grund til. - Jo flere der er med i det, jo billigere bliver priserne. Leverandører er mere interesserede i at komme med en konkurrencedygtig Gebyret for at være skrevet op til en bolig er blevet hævet fra 125 kroner til 150 kroner. Det er sket, fordi beløbet skal dække de omkostninger, der er ved at have en venteliste. DAB må som et alment boligselskab ikke tjene penge på at have boligsøgende skrevet op på en venteliste, så derfor bliver gebyret udelukkende hævet for at dække pris, hvis der er almene boliger, der kan bruge det, frem for måske , siger hun. Alle boligselskaber, der er administreret af DAB, er i løbet af foråret blevet tilbudt at melde sig til Almen Indkøb. De selskaber, som har tilmeldt sig, kan fra et tidspunkt i løbet af efteråret benytte sig af den nye indkøbsportal, som er gratis for almene boligselskaber. Almen Indkøb bliver i stedet finansieret af, at leverandørerne skal betale tre procent af omsætningen på aftalerne. (tsa) Nyt gebyr for at være skrevet op til en bolig Fremover koster det 150 kroner om året at være skrevet op til boliger hos DAB. omkostningerne ved ventelisten. Ændringen trådte i kraft den 1. juni. (tsa) Når en beboer flytter ind i en afdeling administreret af DAB, er det ikke længere afdelingens opgave at melde beboeren til en leverandør af el. Det skal beboeren nemlig selv sørge for. Det er konsekvensen af en lovændring, som skal sikre, at beboerne selv kan vælge den udbyder af el, som de har lyst til. Det fortæller Dennis M. Christensen, der er kontorchef i DAB s beboerservice. - Tidligere havde boligafdelinger en fast leverandør, men det er der gjort op med nu, så beboerne har frit valg, siger han. Det vil også blive beboerens opgave at framelde sig elleverandøren, når de flytter ud igen. (tsa) Foto: Colourbox Foto: Colourbox 2 DAB Nyhedsbrev nr. 3 Juni 2013

3 Præcisering I det seneste nummer af DAB Nyhedsbrev skrev vi, at bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige kan få refunderet op til 2300 kroner skattefrit om året, hvis der har været udgifter til telefon eller internet i forbindelse med frivilligt arbejde. I samme artikel skrev vi, at bestyrelsesmedlemmer og frivillige kan få en refusion for administrative udgifter. Der skulle i stedet have stået, at bestyrelsesmedlemmer og frivillige kan få en godtgørelse på op til 2300 kroner. Ved en godtgørelse får modtageren et beløb, der er fastsat på forhånd, imens modtageren ved en refusion får dækket præcis de udgifter, der har været i forbindelse med det frivillige arbejde. Bestyrelsesmedlemmer og frivillige kan vælge enten at få godtgørelsen eller en refusion for de faktiske udgifter. Derfor var det en fejl, da vi i seneste nummer skrev, at der var tale om en refusion, og det beklager vi. (tsa) Grove overtrædelser af husordenen kan afgøres i Fogedretten En ny dom fra Østre Landsret fastslår, at Fogedretten kan bestemme i sager om for eksempel vold mod ansatte på boligkontorerne. Tidligere var det Boligretten, som skulle tage sig af klagesager, som havde en vis størrelse. Det kunne for eksempel være, hvis sagen indebar, at vidner skulle indkaldes. Men nu har en afgørelse i Østre Landsret fastslået, at grove sager, der kan ende med en udsættelse, Foto: Colourbox kan afgøres i Fogedretten. Østre Landsrets afgørelse falder i en sag, hvor en beboer i en afdeling administreret af DAB opførte sig voldeligt på sit ejendomskontor. Landsretten afgjorde, at det var i orden, at DAB krævede, at beboeren blev sat ud, og at sagen på grund af dens alvorlige karakter godt kunne afgøres i Fogedretten. Den nye afgørelse har stor betydning for, hvor hurtigt sagerne bliver behandlet. Sagsbehandlingstiden i Fogedretten ligger nemlig typisk på tre til fire måneder, imens det gerne tager et helt år at få behandlet sagerne i Boligretten. (tsa) Ny folder om renoveringer og nybyggeri DAB s serviceudvalg har foreslået, at bestyrelsesmedlemmer skal have mere information om, hvordan renoveringer finder sted. Det har resulteret i udgivelsen En Byggesags Forløb. Af Thomas Sjølund Abildsten Står din afdeling over for et større renoveringsprojekt, og er du i tvivl om, hvad bestyrelsens rolle er i den sag? Så kan du finde råd og vejledninger i den nye udgivelse, En Byggesags Forløb, som en fokusgruppe nedsat af DAB s serviceudvalg, står bag. - Det kan virke overvældende, når man som bestyrelsesmedlem jonglerer med beløb på op til 600 millioner kroner. Derfor er det vigtigt at få klarlagt, hvem der har ansvaret for hvad, siger Steen Ejsing, der er byggechef i DAB og medlem af serviceudvalget. I den nye vejledning kan du læse en grundig gennemgang af, hvordan renoveringer og nybyggerier forløber. Der er blandt andet gode råd til, hvordan beboerne skal genhuses, hvordan de implicerede skal informeres om projektet, og hvad byggesagshonoraret skal være. Derudover indeholder udgivelsen en guide til, hvordan processen for et renoveringsprojekt forløber lige fra forberedelsen af projektet til det nye byggeri kan tages i brug. En Byggesags Forløb kan findes på dabbolig.dk som printvenlig pdf i ventremenuen under punkterne > Udgivelser og > Byggeri. DAB Nyhedsbrev nr. 3 Juni

4 KommuneInfo < Fortsat fra forsiden En god dialog fører til rettidig omhu Et i forvejen godt samarbejde i Gladsaxe er blevet endnu bedre med styringsdialogen. Foto og tekst: Nicolas Egedorf - Vi har altid haft et godt samarbejde med boligselskaberne i Gladsaxe og i særdeleshed med Gladsaxe almennyttige Boligselskab, fortæller chefkonsulent i Gladsaxe Kommunes byrådssekretariat, Jesper Graff Thøger. - Men med styringsdialogen kan vi, i forhold til det almindelige tilsyn, tage nogle mere overordnede problemstillinger op og møde udfordringerne allerede, når de melder sig i horisonten. Jesper Graff Thøger er en del af den fire mand store styregruppe, som Gladsaxe Kommune stiller med, når boligselskaber og administrationsselskaber er inviteret til den årlige styringsdialog. Gruppens sammensætning viser, at man dels søger at favne bredt fagligt, og dels at man tager styringsdialogen seriøst. For i gruppen sidder både vicekommunaldirektøren, den tekniske vicedirektør for By- og Miljøforvaltning og chefen for arbejdsmarkedsafdelingen, hvor kommunens boligformidling hører hjemme. - Det betyder, at vi hurtigt kan svare på de fleste spørgsmål til selve styringsdialogen, og så er det praktisk, at det er de mennesker, der senere skal arbejde med de konkrete sager, som sidder med til dialogen, forklarer Jesper Graff Thøger. Nemmere og hurtigere I DAB er det kontorchef Aksel Bonnichsen og forvaltningskonsulent Jane Skou Gettermann, som assisterer GaB ved styringsdialogen, og også her har man mærket en positiv effekt af den tættere dialog med kommunen. - Det fungerer godt, at man en gang om året sætter sig og tager det overordnede view. Nogle af de ting, vi tidligere har skullet skrive meget frem og tilbage om, kan vi snakke om her, og vi kan også se, at kommunens styregruppe får nogle flere fuldmagter fra byrådet til at træffe administrative afgørelser, når vi først har været gennem styringsdialogen. Det gør sagsgangen meget hurtigere og nemmere, fortæller Aksel Bonnichsen. Styringsdialogen sætter fokus på de store udfordringer Jytte Jensen, som er formand i Gladsaxe almennyttige Boligselskab, har allerede oplevet, hvordan styringsdialogen med kommunen kan sætte mere fokus på og fremme arbejdet med de store udfordringer. - Vi har lige været gennem anden runde, hvor vi hurtigt blev enige med kommunen om, at alting kørte perfekt. Lige indtil vi nåede til Værebro Park. Så skal jeg love for, at der blev snakket. Vi møder hos kommunen et hold, der er rigtig godt orienteret, og det er alle tiders. Jeg synes, at styringsdialogen har gjort problemerne i Værebro Park enormt synlige på den gode måde, fortæller Jytte Jensen, som glæder sig over den store indsats, boligselskab og kommune er i gang med. Et eksempel på et samarbejde, som selskabsformanden giver styringsdialogen en stor del af æren for. Nogle af styringsdialogens aktører, fra venstre: Jesper Graff Thøger er nøglepersonen i boligselskabernes kontakt til Gladsaxe Kommune i forhold til styringsdialogen og deltager også i selve dialog-møderne. Her mødes kommunens styregruppe med Gladsaxe almennyttige Boligselskabs formand Jytte Jensen (midten) og næstformand Peter Berg Nellemann. De bakkes op med vejledning, tal og facts om boligafdelingerne af kontorchef Aksel Bonnichsen (til højre) og forvaltningskonsulent Jane Skou Gettermann fra DAB. 4 DAB Nyhedsbrev nr. 3 Juni 2013

5 BT Øverst: Rami Panduro Zouzou og Maja Munch Nielsen skal sørge for, at helhedsplanen bliver en succes i Ellemarken. Til venstre: Kricket minder en smule om rundbold, og er meget populær i lande, som Ellemarkens beboere har rødder i. Behovsanalyse og kricket en del af Ellemarkens nye helhedsplan Rami Panduro Zouzou og Maja Munch Nielsen skal sørge for, at alle Ellemarkens beboere får deres behov opfyldt. Tekst og foto: Thomas Sjølund Abildsten Medierne har ikke bragt mange positive historier om Ellemarken i løbet af Bandekonflikt og politirazziaer har været skyld i problemer for store dele af Køge. De negative historier har også skygget for mange af de positive tiltag, som foregår i Ellemarken, og nu skal en ny helhedsplan sørge for, at det bliver endnu bedre at bo i Ellemarken fremover. Den boligsociale helhedsplan i Køge startede op den 1. maj, og er dermed det seneste skud på stammen af helhedsplaner, hvor en afdeling administreret af DAB indgår. I dette tilfælde er Ellemarken er gået sammen med Karlemoseparken, Søparken og Hastrupparken om helhedsplanen. Den er blevet til i et samarbejde imellem de fire boligafdelinger og deres beboere, boligselskaberne der administrerer afdelingerne, Køge Kommune, SSP og politiet. Helhedsplanen er finansieret af Landsbyggefonden, og så har Økonomi- og Indenrigsministeriet også postet penge i projektet. Beboernes behov skal kortlægges Rami Panduro Zouzou er sekretariatsleder for den nye helhedsplan. Han har ansvaret for alle fire boligafdelinger, og han fortæller, at helhedsplanen ikke kun skal fokusere på de kriminelle beboere. - Der bor mange mennesker i boligområderne, som ikke er udsatte, og de skal også føle, at helhedsplanen er til for dem, siger han. Til at sørge for, at alle Ellemarkens beboere får noget ud af helhedsplanen, er Maja Munch Nielsen blevet ansat. Hun skal udelukkende være boligsocial medarbejder for Ellemarken, og ifølge Rami Panduro Zouzou er en af grundene til, at hun blev ansat, at hun kan favne alle slags mennesker. Maja Munch Nielsen skal bruge det første stykke tid efter hendes ansættelse på at foretage en behovsanalyse iblandt Ellemarkens beboere, så hun ved præcis, hvad der er brug for i afdelingen. - Jeg er uddannet sociolog, så det ligger i mit DNA, at jeg vil undersøge min målgruppe og finde ud af, hvad der er behov for, før jeg kommer med svar på, hvad der skal til for at løse opgaven, siger hun. Børn skal spille kricket Men selv om behovsanalysen endnu ikke er færdig, så er der allerede sat gang i nye tilbud. Ligesom i flere andre boligafdelinger kan børn og unge i Ellemarken nu gå til både street fodbold og street dans, men som noget nyt kan interesserede nu også gå til kricket i alle helhedsplanens fire boligafdelinger. Mange af Ellemarkens beboere har rødder i lande, hvor kricket er meget populært, så derfor er der store forhåbninger til, at mange børn og unge vil bruge deres tid på kricketbanen. Den boligsociale helhedsplan i Køge er sat til at vare i fire år, og Rami Panduro Zouzou er tryg ved, at den nok skal give positive resultater. - Jeg er sikker på, at hvis vi opfylder de forskellige parametre i helhedsplanen, så får boligområderne både et fagligt og et socialt løft, siger han. DAB Nyhedsbrev nr. 3 Juni

6 Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen (tv), betragter sammen med Gladsaxes borgmester, Karin Søjberg Holst, og formanden for Gladsaxe almennyttige Boligselskab, Jytte Jensen, samt afdelingsformand Annie Aarestrup, håndværkerne, som murer tidskapslen inde bag grundstenen. Carsten Hansen var imponeret over den høje standard i Bytoftens nye boliger. - Hvis jeg kunne få familien overtalt til at flytte med herover, er det lige før, jeg kunne få lyst til at flytte ind her, sagde ministeren med et blink i øjet til Jytte Jensen. - Du kan få et nummer på ventelisten, svarede Jytte Jensen, som med det samme var med på spøgen. Minister Carsten Hansen fik sammen med borgmester Karin Søjberg Holst æren af at mure Bytoftens grundsten ind i afdelingens kommende beboerhus. Jytte Jensen underskriver sammen med borgmester Karin Søjberg Holst (tv) papirerne, som skal mures ind i Bytoften. Byggeri og en hilsen til fremtiden Grundstensnedlæggelsen i Bytoften blev markeret med flotte taler og ministerbesøg. Foto og tekst: Nicolas Egedorf En skønne dag langt ude i fremtiden vil håndværkere fremdrage en tidskapsel fra Bytoftens mure. Her vil de finde lokale aviser anno 2013, dokumenter om byggeriet, taler fra rejsegildet samt et udvalg at tidens mønter. Til den tid er møntfoden i Danmark måske en anden, men Bytoften vil stadig vidne om stolte almene traditioner og en periode i Danmarkshistorien, hvor den almene sektor viste vejen frem. Der var fint besøg i Gladsaxe almennyttige Boligselskabs nye Bytoften, som er under opførelse, da der 5. april var inviteret til grundstensnedlæggelse. Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, murede sammen med Gladsaxes borgmester, Karin Søjberg Holst, grundstenen fast i boligafdelingens beboerhus, og forinden havde formanden for Gladsaxe almennyttige Boligselskab, Jytte Jensen, indsat kapslen med de tidstypiske effekter bag muren. Bytoftens beboere fik af talerne ros for den dristige beslutning om at rive deres egne hjem ned og opføre en helt ny boligafdeling. En sejr for fornuften og et resultat, som med ministerens ord, I alle kan være rigtig, rigtig stolte af. 6 DAB Nyhedsbrev nr. 3 Juni 2013

7 Beboere skal tage Værebro Park tilbage DAB, Gladsaxe almennyttige Boligselskab, afdelingsbestyrelsen og Gladsaxe Kommune går sammen om at skabe et endnu bedre Værebro Park. Af Thomas Sjølund Abildsten Lommepengejobs til de unge, uddannelsesplaner for 16 til 19-årige samt flere udendørs arrangementer, som skal tiltrække socialt liv. Det er bare nogle få af de mange ideer, som måske bliver en realitet i Værebro Park. Over de næste mange år skal der nemlig gøres meget for at forbedre forholdene for beboerne i afdelingen. DAB, Gladsaxe almennyttige Boligselskab og afdelingsbestyrelsen vil i samarbejde med blandt andre Gladsaxe Kommune og politiet gennemføre store forandringer i Værebro Park. Der er allerede nedsat en styregruppe for projektet, hvor blandt andre DAB s administrerende direktør, Niels Olsen, og Gladsaxe Kommunes kommunaldirektør, Bo Rasmussen, er medlemmer. Trygt at vandre i Værebro De første initiativer er allerede sat i gang for at gøre Værebro Park til et endnu bedre sted at bo og vokse op. Den 21. maj blev der afholdt en tryghedsvandring i afdelingen, hvor beboere, bestyrelsesmedlemmer, politimænd samt repræsentanter for kommunen og DAB deltog. Her kunne beboerne fortælle, hvor der for eksempel manglede belysning, eller om nogle buske og træer trængte til at blive beskåret eller fældet, så Værebro Park kan få et mere hyggeligt og trygt udseende. Per Hedeman er kriminalassistent ved Vestegnens Politi, og han synes, at en tryghedsvandring er et godt initiativ. - Der kommer rigtig mange gode indspark til, hvad man kan gøre på både den lange og den korte bane her i afdelingen, siger han. Et af målene med tryghedsvandringen er at skabe bedre fysiske rammer, så Værebro Parks beboere kan gå frit omkring i afdelingen uden at bekymre sig for de få kriminelle unge. Ifølge Aksel Bonnichsen, som er kontorchef i DAB, er det vigtigt, at beboerne tager områderne i Værebro Park tilbage fra de kriminelle. - Skal visionen om, at Værebro Park skal være et godt sted at bo og vokse op gå i opfyldelse, er beboerne også en meget vigtig brik. Uden deres medvirken vil det ikke lykkes, siger han. Kulturfestival for beboere og besøgende Tryghedsvandringen er ikke det eneste, der bliver gjort for at gøre det mere attraktivt for Værebro Parks beboere at færdes rundt omkring i afdelingen. Den 17. august bliver der afholdt en kulturfestival, hvor både Værebro Parks beboere og besøgende fra områderne omkring afdelingen er inviteret. Dagen vil blandt andet byde på underholdning fra en scene og madboder med lækre retter fra så forskellige madkulturer som den pakistanske, den danske og den tyrkiske. Du kan læse meget mere om, hvad der skal ske i Værebro Park på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Du kan finde hjemmesiden ved at søge på Projekt Værebro Park i Google. Skal visionen om, at Værebro Park skal være et godt sted at bo og vokse op gå i opfyldelse, er beboerne også en meget vigtig brik. Aksel Bonnichsen, kontorchef i DAB Øverst: På trods af at forårsvejret viste sig fra sin triste side, var der alligevel mødt så mange op, at DAB s landskabsarkitekt, Marianne Alsing, blev nødt til at bruge megafon, for at alle kunne høre hende. Til venstre: Beboerne kom med flere ideer ved tryghedsvandringen, som flittigt blev skrevet ned. DAB Nyhedsbrev nr. 3 Juni

8 RPM 2013 Henrik Berg fortalte i bestyrelsens beretning om de nye og uvante udfordringer, der møder boligafdelingerne, men også om de mange initiativer der tages i DAB for at møde udfordringerne. Hold ud der er mange, der gerne vil gøre en forskel DAB s formand, Henrik Berg, havde i bestyrelsens beretning opmuntrende ord til beboerne i de afdelinger, som udfordres på trygheden. Foto og tekst: Nicolas Egedorf DAB forholder sig til de nye og uvante udfordringer med kriminalitet i visse boligafdelinger som en moderne boligorganisation i tæt samarbejde med politi og kommune, og man har ligeledes nedsat en fokusgruppe om boligsociale forhold og frivillighed, der skal komme med initiativer, der kan tage problemerne i opløbet, forsikrede Henrik Berg deltagerne ved årets repræsentantskabs- og garantforsamling om. Men 2012 bød også på masser af positivt nyt. Henrik Berg fortalte om DAB s strategi frem mod 2014, som lægger op til styrket samarbejde med boligselskaberne, og på energiområdet glædede formanden sig over det nye lovforslag, der vil gøre det muligt for beboere i almene boligområder at udnytte solenergi til deres private elforbrug. Henrik Berg fortalte også om de mange nye byggerier, der skød op i 2012, og at DAB vil se mere kritisk på samarbejdet med visse entreprenører, hvor man har oplevet en mere rå mentalitet. Der var tak til de, der har deltaget i forskellige fokusgrupper, hvoraf et af resultaterne er den nye publikation En byggesags forløb. DAB fortsætter indsatsen for bedre udlejning i udkantsområderne, DAB s digitale strategi er på skinner med Bestyrelsesportalen og elektronisk tilbud på ledige boliger, og et projekt om elektronisk flyttesyn er på vej. Alt i alt et godt men udfordrende år i DAB. Debat om indkommet forslag Et indkommet forslag fra Lyngby almennyttige Boligselskab fremført af Janni Rosendahl fik særlig opmærksomhed. Forslaget gik ud på, at der til DAB s nuværende og kommende samarbejdsaftaler inden for bank, finansiering, formueforvaltning og realkredit skulle knyttes en række opstillede etiske og sociale betingelser, der blandt andet sikrer alle beboere i DAB-administrerede boliger ret til at etablere en gratis NemKonto i pengeinstituttet. I forbindelse med DAB s egen kommende CSR (Corporate Social Responsibility) strategi på dansk kaldet social ansvarlighed blev det ligeledes foreslået, at DAB opstiller etiske og sociale betingelser til sine leverandører ud fra devisen: Vi stiller krav om mindst de samme etiske og sociale værdisæt til vores leverandører, som vi i DAB stiller til os selv. - Vi bør gå foran og hjælpe de svage beboere i vores boligafdelinger. Derfor stiller vi det her forslag, da vi synes, det er urimeligt, at svage beboere skal betale et gebyr for at have en bankkonto, begrundede Janni Rosendahl forslaget. Første argument fra salen bakkede forslaget op og lød: Der er kommuner, der stiller det her krav. Læsø Kommune har gennemført det. Man drøfter det i EU med henblik på, at det også skal være et krav i hele EU, fordi der faktisk er rigtigt mange mennesker i det sydlige Europa, der ikke er i stand til at have en konto. Modargumenterne fra salen gik blandt andet på, at der er stor forskel på beboernes private bankforretninger og en stor virksomhed, som DAB s bankforretninger og at man ikke skal blande de to ting sammen. Derudover blev det nævnt, at det er staten, som kræver af borgerne, at de har en NemKonto, og derfor bør det også være staten, som lægger pres på bankerne, så kunderne er garanteret en gratis NemKonto. Efter en omfattende og til tider skarp debat gik forslaget til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget. LÆS hele formandens beretning på dabbolig.dk 8 DAB Nyhedsbrev nr. 3 Juni 2013

9 Spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning Mickal Andersen, Køge: - Tak for en god beretning. Og tak til DAB for den store opbakning, vi får nu i Ellemarken. Det har lønnet sig med det store arbejde, vi startede med for fire-fem år siden. Vi håber, vi fortsætter samme vej med DAB, nærområdet, politiet og alle de nye aktører, vi får med. Tusinde tak for jeres opbakning. Leif Luxhøj, Samvirke: - Hvordan går det med hjemfaldspligten? Svar ved Niels Olsen: - Det er så store summer, der er tale om, så man satser i øjeblikket på en samlet løsning, som inkluderer boligorganisationerne og kommunerne og staten. Det bedste, vi kan gøre, er, at lade det hold, der arbejder med det, arbejde færdigt. Jeg forventer, der kommer en god løsning. Teddy Petersen, Køge: - Hvorfor skal det være så kolossalt svært at sige folk, som ikke opfører sig ordentligt i boligafdelingen, op? Svar ved Uffe Kjær: Hvis det var så enkelt, så gjorde vi det også. Men der er en masse krav i henhold til lejeloven for, at man kan smide nogen ud. Vi bestræber os på at bygge sagerne op så godt, som vi overhovedet kan, så vi er sikre på at vinde dem. Og der er sket nogle skridt i den retning, at det er blevet nemmere. Der kommer en ny lovgivning, ifølge hvilken myndigheder og politi kan oplyse os, om nogen i vores boligområder er blevet dømt for kriminalitet udført i boligområdet. Så kan vi opsige de pågældende, og det har vi tænkt os at benytte os af Stemningsbilleder fra DAB s repræsentantskabsmøde og garantforsamling 2013 Foto og tekst: Nicolas Egedorf 1 Henrik Berg (tv) kunne sammen med næstformand, Peter Berg Nelleman (nr. 2 forrest), traditionen tro ønske nye og genvalgte bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget. Jette Fesner (forrest til højre), næstformand i Ballerup almennyttige Boligselskab, er sammen med Michael Ziegler, borgmester i Høje Tåstrup kommune, de nye medlemmer af DAB s bestyrelse. Michael Ziegler var desværre optaget af byrådsmøde på dagen. Bagerst ses fra venstre mod højre genvalgte Ole Bak, Helen Siegvardsen, Bente Hylleborg og Lisbeth Bentsen. 2 Også i år stod DAB s landskabsgruppe for en konkurrence. Denne gang skulle deltagerne gætte titlen på bogen Bo Trygt, som DAB har udarbejdet for AlmenNet. Bogen lå frit fremme, så det var ikke så svært, og præmien var fem flotte rhododendron, som blev fordelt til fem heldige vindere. Landskabsgruppen delte i år også prydjordbær af sorten Deep Rose med flotte lyserøde blomster ud til de mange fremmødte beboerdemokrater. 3 DAB har udarbejdet en ny pjece En byggesags forløb som skal hjælpe beboerdemokrater igennem den ofte svære proces, når der skal bygges nyt eller renoveres. Den blev til repræsentantskabsmødet og garantforsamlingen præsenteret for deltagerne af chefen for DAB s anlægsgruppe, Steen Eising (th) og arkitekt Torben Andersen, ligeledes DAB s anlægsgruppe. Næstformand i Lyngby almennyttige Boligselskab, Janni Rosendahl, fremførte på repræsentantskabsmødet forslaget om etiske og sociale betingelser over for banker og leverandører, som beskrevet på side 8. Foto og tekst: Nicolas Egedorf DAB Nyhedsbrev nr. 3 Juni

10 Beboerformand i Køge glad for Street Ways: Ingen politikere er gået os imod! Ellemarken spiller en central rolle, når Køge Kommune ruller en koordineret indsats ud for unge i byens boligområder. Tekst: Kenneth Wöhlisfeldt. Foto: Thomas Brolyng Steen - Alle politikere i Køge har været enige om, at Street Ways er en rigtig god ide og det er jeg naturligvis meget stolt over. Sådan siger Mickal Andersen, der er afdelingsformand i Ellemarkbebyggelsen i Køge. Ungdomsklubben Spidsen, der ligger i Ellemarken, var i begyndelsen af april omdrejningspunktet for det nye initiativ, der skal inddrage unge i lokale og kulturelle fællesskaber omkring street-kulturen som fx rap, street dance og parkour. Projektet kørte som et forsøg i Køge tilbage i 2010, men dengang var Ellemarken ikke med. - I 2010 havde vi selv en række aktiviteter kørende, men da vi blev spurgt, om vi ville med i denne omgang, var jeg slet ikke i tvivl. Naturligvis skulle vi det. Aktiviteterne i Street Ways er jo gratis og det er vigtigt. Mange af vores beboere har måske ikke de store penge, og har ikke økonomi til at gå til sport og andre fritidsaktiviteter, siger Mickal Andersen. Budget på kroner Som kulmination på forårets Street Ways-aktiviteter afholdes der i maj en endags Street Party-festival på Tapperiet i Køge. Her vil deltagerne i Street Ways-undervisningsforløbene optræde med de ting, de har arbejdet med, ligesom der vil være workshops, battles, Street Soccer-turnering samt koncerter med de etablerede kunstnere inden for Street-kulturen; Abbaz, Kesi, BOC og TopGunn. Endagsfestivalen planlægges og afvikles i samarbejde med den landsdækkende Street Party-organisation. I hvidbøgerne for de boligsociale områder i Køge kan man læse, at unge ofte savner aktiviteter i boligområderne, og at relativt få benytter sig af de etablerede fritids- og kulturtilbud og at de foretrækker aktiviteter i deres nærmiljø. Køge Kommune har afsat kroner til projektet frem til sensommeren Øverst: Skal en rap rime på hver eneste linje? De unge fik sig nogle gode snakke, da de mange aktiviteter blev skudt i gang i Ellemarken. Øverst til højre: Mickal Andersen, der er afdelingsformand i Ellemarken, er glad for, at hele kommunen bakker op om Street Ways-aktiviteterne. Nederst til højre: Det har været svært at få pigerne med til traditionelle fritidsaktiviteter, men street dance vil de rigtig gerne deltage i. Aktiviteterne i Street Ways er jo gratis og det er vigtigt. «Mickal Andersen, afdelingsformand i Ellemarken 10 DAB Nyhedsbrev nr. 3 Juni 2013

11 Frank Humble er egentlig uddannet sælger, men ad omveje endte han med at arbejde som bankrådgiver. Det gav ham en god ballast til at være økonomisk rådgiver. Kate Tachau og Jesper Hansen har haft flere gode møder med Frank Humble. På computerskærmen ses det budget, som de tre udviklede i fællesskab. Økonomisk rådgiver hjalp beboere i Skælskør Frank Humble blev ansat som Skælskør Boligselskabs økonomiske rådgiver i november I et halvt år har han hjulpet beboere med at få styr på indtægter og udgifter. Af Thomas Sjølund Abildsten. Fotos: Nicolas Egedorf Frank Humble sidder ved sit skrivebord på Parkvej i Skælskør. Over for ham sidder Jesper Hansen og Kate Tachau. De taler sammen om det budget, som Frank har hjulpet Jesper og Kate med at udarbejde. Det er et budget, som Jesper og Kate virkelig har haft nytte af, for i november sidste år kunne parret ikke betale husleje. I dag er huslejegælden betalt tilbage, og der er endda overskud til, at de kan bruge lidt penge på andet end de faste udgifter. Jesper og Kate er ikke de eneste, Frank har hjulpet. Han har nemlig selv opsøgt de beboere, han har hjulpet, og når han gjorde det, gjaldt det om hurtigt at præsentere sig ordentligt. - En dag bankede jeg på 108 døre og snakkede med mellem 30 og 40 mennesker. Man har jo bare et splitsekund til at gøre et godt indtryk, siger Frank. En engel sendt fra himlen Frank arbejdede på Parkvej fra november 2012 til maj i år. I den periode nåede han at rådgive mange beboere om, hvordan de bedst forvaltede deres økonomi, og med over 20 år som bankrådgiver i forskellige banker rundt omkring på Sjælland, havde han stor erfaring med at oplyse beboere om kredit og debet. Jesper Hansen og Kate Tachau har haft glæde af Franks hjælp, for uden ham ville parret nok være sat ud af deres lejlighed i dag. Derfor husker de med glæde tilbage på den dag, Frank bankede på deres dør og tilbød hjælp. - Der var en periode, hvor vi nærmest stod med det ene ben ude på gaden, så da Frank bankede på, var det lige som om, en engel var sendt ned fra himlen, siger Jesper. Flere økonomiske rådgivere Skælskør Boligselskab er ikke de eneste i DAB-regi, som har haft en økonomisk rådgiver. Flere andre boligselskaber, der er administreret af DAB, har rådgivere ansat, som hjælper beboerne i de lokale boligafdelinger. Også i DAB-huset er der ansat en økonomisk rådgiver. Han hedder Jens E. Jørgensen, og han startede hos DAB den 1. februar. Siden han startede, har han også hjulpet udsætningstruede beboere med at få styr på økonomien, og derudover har han udarbejdet et budgetskema, som alle beboere i boligafdelinger administreret af DAB kan bruge til at få et overblik over indtægter og udgifter. Budgetskemaet kan findes på dabbolig.dk under punktet Beboer i menuen i venstre side af skærmen. DAB Nyhedsbrev nr. 3 Juni

12 ArkitekturGuide Det tæt/lave pionerbyggeri Af Torben Weirup Foto: Karsten Weirup Omgivet til flere sider af marker og store græsplæner, træer og bløde bakker ligger Tinggården i Herfølge. Det grønne præg strækker sig ind i bebyggelsen, der er velsignet med et meget stort antal forskellige buske og træsorter, plæner, legearealer og hyggekroge foruden de mange små private haver og individuelt anlagte bede foran de enkelte huse. Tinggården består af 244 boliger. Dels rækkehuse og dels lave etageejendomme der også rummer enkeltværelseslejemål. Området er tydeligvis præget af, at her er en stor demografisk spredning af børnefamilier og ældre, par og enlige samt bamser og sovedyr, der bor i nogle af vinduerne. Hvis beboerne skulle have lyst til at træffe hinanden på kryds og tværs, er der rige muligheder i skikkelse af flere forsamlingshuse til arrangementer og fester men i det daglige først og fremmest de talrige uformelle mødesteder. Der er mange borde og bænke og der er i ordets bedste betydning noget landsbyagtigt over Tinggården. Med nogle af husenes røde farve skabes en næsten svensk idyl, der understreges af vegetationen og især de høje træer. De enkelte sektioner eller afsnit - lukker sig om hinanden, så der skabes intimitet og overskuelighed. Men samtidig er området gennemvævet af stier på kryds og tværs, der binder Tinggården sammen og samtidig viser ud til landskabet omkring bebyggelsen. Det er også på denne måde med stisystemet lykkedes at adskille biltrafikken fra gående og cyklende. Samt legende børn. Farvel til højhusene Første del af Tinggården er opført i 1978; den næste i I den første etape af de rustikt byggede huse, hvoraf flere har trappeadgang til første sal via en trappe i stål, var et gennemgående materiale til ydervæggene træ. I anden etape er det udskiftet med eternit, der har en særligt brandhæmmende egenskab. Eternit blev tidligere produceret med asbest, der anses for sundhedsfarligt, men netop i 1970erne og 80erne blev det fremstillet uden og fik derfor en renæssance. Samtidig var der i tiden en forkærlighed for mere ukonventionelle materialer. 12 DAB Nyhedsbrev nr. 3 Juni 2013

13 Tæt/lavt byggeri er først og fremmest en reaktion på højhusbyggeriet i satellitbyerne. Tinggården har et slogan. Det hedder» mere end bare et sted at bo«og det passer til de drømme om fællesskab, der er udtrykt i det arkitektoniske greb. Tinggården er et tidligt eksempel på det tæt/lavebyggeri, der begyndte at blive et ideal i 1970erne. Faktisk fik det et startskud i årtiets begyndelse, da Statens Byggeforskningsinstitut udskrev en konkurrence om en ny type boligbyggeri. Tæt/lavt byggeri er først og fremmest en reaktion på højhusbyggeriet i satellitbyerne, der havde afløst mange af bykernernes brokvarterer med mange baggårde som foretrukken boligform. De nye etagebyggerier udgjordes ofte af relativt store lejligheder i forhold til den gamle boligmasse med moderne faciliteter. Men nogle syntes, der manglede noget. Fælles- og naboskab. Andre syntes, at det samme gjaldt for tidens populære parcelhuse. I begge tilfælde var der en tendens til, at beboere isolerede sig. Princippet for tæt/lavt byggeri var at skabe en ny fordeling mellem det private og det offentlige for eksempel i form af på den ene side de små haver og på den anden de store fællesarealer, der blev anlagt, så de indbød til at mødes med andre. Nytænkningens frontløbere: Vandkunsten Arkitekterne bag Tinggården er ingen ringere end Vandkunsten, der var og er en af landets mest progressive tegnestuer med især en interesse i at skabe rammer for mødet mellem mennesker og konstruktionsmæssigt at arbejde med billigere og mere uprætentiøse materialer. Vandkunsten har en slags ideologisk udgangspunkt i de eksperimenter med boformer og de diskussioner, der prægede nogle miljøer navnlig i sidste halvdel af 1960erne, da fantasien skulle til magten, og livet skulle leves frit og kollektivt på samme tid. Det var så før, universitetsmarxisterne satte sig på Ungdomsoprøret. Tegnestuen er dannet i netop 1970, og året efter vandt Vandkunsten den omtalte konkurrence udskrevet af Statens Byggeforskningsinstitut. Første etape af Tinggården er Vandkunstens tidligste boligbyggeri. Siden skulle mange andre komme til. Blandt meget kendte bygningsværker af Vandkunsten kan for eksempel nævnes IKEA-butikscentret nord for København, der er fra 1995, og Den Grønne Planet fra 2010, der er Danmarks første daginstitution opført som passivhus. Vandkunsten har modtaget stort set alle de priser, medaljer og hædersbevisninger, der kan tildeles tegnestuer. Herunder den der bærer Alvar Aaltos navn. DAB Nyhedsbrev nr. 3 Juni

14 En af de helt unge beboere prøver de frie vægte, som motionsrummet også rummer et righoldigt udvalg af. Arbejdsgruppen bag det nye motionsrum fik god opbakning af bestyrelsen, som her repræsenteres af afdelingsformand Janni Rosendahl, bagerst. Fra venstre mod højre: Jørgen Nielsen, Kenneth Rosendahl og Vibeke Møller. Virumgaard spiller med musklerne Beboerne kan nu boltre sig i supermoderne motionsrum. Foto og tekst: Nicolas Egedorf - Det er gået over forventning. Vi har flere tilmeldte nu, end vi behøver, for at det kan løbe rundt. Vi havde budgetteret med, at der skulle være 60 tilmeldte husstande, og vi er nu oppe på 75 husstande omkring 115 beboere. Således fortæller næstformand Jørgen Nielsen et par måneder efter, at Lyngby almennyttige Boligselskabs afdeling Virumgaard indviede et helt moderne og meget veludstyret motionsrum midt i boligafdelingen. Tidligere var der to lokaler med blandt andet billard, men de blev ikke rigtig brugt, og beboerne gav udtryk for, at de gerne ville have et motionsrum i stedet. En arbejdsgruppe af beboere har stået for planlægningen, og DAB har rådgivet omkring finansiering. Det nye lokale på 100 m 2 er renoveret fra grunden og rummer alle de maskiner, et træningshungrende hjerte kan begære. Og så er det billigt at træne i Virumgaard. Det koster kun 750 kroner om året for husstandens første medlem og 150 kroner for de følgende. Adgang til motionsrummet foregår via en brik, og beboerne har selv ansvar for at passe godt på rummet. Det ved man, at de kan i Virumgaard. Til venstre: Som i et professionelt fitness-center er der både maskiner for kredsløb og styrke i Virumgaards nye motionsrum. Til højre: Beboerne Anette Strand og Inge Skjønnemand var med til indvielsen og glædede sig over de nye maskiner, og at motionsrummet ligger midt i boligafdelingen: Det bliver meget nemmere for os at få noget motion nu, når man ikke skal til og med bussen for at komme i svømmehallen og så videre. 14 DAB Nyhedsbrev nr. 3 Juni 2013

15 Nyt kickstartkursus for selskabsbestyrelsesmedlemmer Nyvalgte selskabsbestyrelsesmedlemmer kan få kickstartet deres bestyrelsesarbejde med et nyt kursus. LÆS MERE om det nye kickstartkursus i kursuskataloget for efteråret Hent kataloget på dabbolig.dk Af Thomas Sjølund Abildsten DAB har i mange år haft succes med at afholde kickstartkurser for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Til efteråret får selskabsbestyrelsesmedlemmer også muligheden for at få en god start på bestyrelsesarbejdet, når der for første gang bliver afholdt kickstartkurser for dem. DAB s sekretariatsleder, Ulla Gregor, skal være foredragsholder ved kurset, og hun mener, at deltagerne i kurset vil blive godt klædt på til at tage sig af bestyrelsesarbejdet. - Vi er hele tiden opmærksomme på, hvordan vi kan optimere vores kursustilbud til bestyrelserne. Derfor synes vi, at det er en udmærket idé at supplere de kurser, vi allerede har, med at have et, der er målrettet til selskabsbestyrelser, siger hun. Kursisterne bliver introduceret til, hvilke interesser selskabsbestyrelser varetager, og hvad bestyrelsesmedlemmernes ansvar er. Derudover vil kursisterne også blive tilbudt at indgå i et netværk for selskabsbestyrelsesmedlemmer. Det er noget, der har været forespørgsler om, fortæller Ulla Gregor. - Kurset her vil være et godt udgangspunkt for at lære andre bestyrelsesmedlemmer at kende, så der er basis for at danne et erfaringsforum, siger hun. Kickstartkurset for selskabsbestyrelsesmedlemmer finder sted den 25. september fra klokken til Prisen for kurset er 300 kroner, og der er sidste tilmeldingsfrist den 26. august. Reception I anledning af at DAB s bestyrelsesformand Henrik Berg fylder 60 år, indbyder vi til reception, torsdag den 20. juni 2013 kl på Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg. Alt er ikke tilladt med videoovervågning En pjece fra Datatilsynet hjælper med at give et overblik over, hvilke regler der gælder for videoovervågning. Af Thomas Sjølund Abildsten Hvis du og din afdelingsbestyrelse overvejer at sætte overvågningskameraer op i afdelingen, er der en del regler, I skal være opmærksomme på. Vidste du for eksempel, at afdelingsbestyrelser ifølge loven skal have prøvet andre løsninger på et problem, så som gentagne tilfælde af hærværk, før videoovervågning må sættes op. Dette er en af de regler, du kan læse i Datatilsynets pjece om videoovervågning i boligorganisationer. Pjecen samler de regler, der gælder om overvågning i almene boligafdelinger, og kan være nyttig læsning for afdelinger, som enten har eller overvejer at anskaffe sig overvågningskameraer. I pjecen kan du også læse, at det ikke er nok at sætte skilte op om, at der er overvågningskameraer i afdelingen. Beboere som flytter ind i afdelingen, efter kameraerne er sat op, skal faktisk informeres grundigt, om alt der har med kameraerne at gøre. De skal have information om, hvorfor de er sat op, at optagelserne kan blive overleveret til politiet, og hvor lang tid optagelserne bliver opbevaret, før de bliver slettet. Du kan finde pjecen ved at gå ind på datatilsynet.dk. Find menupunktet Publikationer, og tryk på Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer. DAB Nyhedsbrev nr. 3 Juni

16 Ballerup alm. Boligselskab René Cromefeldt-Bie, formand i Grantoften, medlem i selskabet, medlem i Grantoften, medlem af DAB s repræsentantskab, 50 år d. 4/ Niels Hylling Christensen, medlem i selskabet, medlem i Grantoften, medlem i Grantoften, medlem af DAB s repræsentantskab, 70 år d. 25/ Boligforeningen 32 Jørgen Sand, medlem i Afd. 1 - Grådybet, Gl. Vardevej m.fl., medlem af repræsentantskabet, 70 år d. 4/ Iris Jensen, formand i Skoleparken, medlem i selskabet, medlem af DAB s repræsentantskab, BL kredsdelegeret, 70 år d. 8/ Herlev alm. Boligselskab Søren Homann Nielsen, formand i Lille Birkholm I & II, medlem i selskabet, medlem i Lille Birkholm Ældreboliger, medlem af DAB s repræsentantskab, 60 år d. 21/ Michael Judge, formand i selskabet, formand i Lille Birkholm Varmeselskab a.m.b.a., kasserer i Lille Birkholm III, medlem i DAB, 60 år d. 30/ Ringsted Boligselskab Kurt Flemming Olsen, medlem i Hovmarkshuset, medlem i Hovmarkshuset A, 60 år d. 20/ Taastrup alm. Boligselskab Kirsten Rasmussen, kasserer i Sønderby, 50 år d. 16/ Rita Hansen, medlem i Nørreby, 85 år d. 31/ Ølstykke alm. Boligselskab Kirsten Daugaard Hansen, formand i Tjørnehøjvænge, næstformand i selskabet, medlem af DAB s repræsentantskab, BL kredsdelegeret, 60 år d. 2/ DAB Tiltrædelser Ingrid Delfs Mattsson, sekretær i Scanning, er tiltrådt stillingen d. 16/ Sven Christensen, chefkonsulent i FG 4, er tiltrådt stillingen d. 1/ Rikke Julie Dahl, boligrådgiver i Beboerservice, er tiltrådt stillingen d. 1/ Karsten Fogde, sekretariatsleder for boligsocialt projekt, blandt andet for Lolland alm. Boligselskab, er tiltrådt stillingen d. 1/ Boligorganisationen SAMVIRKE i Lyngby Susanne Langkilde Mortensen, næstformand i Afd. 8 - Rosenhaven, 50 år d. 2/ Boligselskabet Filsø Inge Junghans, medlem i selskabet, medlem i Østvænget, medlem af repræsentantskabet, 70 år d. 7/ Brøndby alm. Boligselskab Harry Nielsen, medlem i Rheumpark, 75 år d. 14/ Brøndby Kommunes Ældreboliger Birgit Steffensen, medlem i Ældreboligerne Glentemosen, 75 år d. 14/ CARLSHØJ Søren Kim Jensen, medlem i Afdeling B7 til B15, 60 år d. 13/ Hillerød alm. Boligselskab Anie Plovgaard Frederiksen, sekretær i Grundtvigsvænget, medlem i selskabet, 60 år d. 21/ Hørsholm almene Boligselskab Susanne Rohde, medlem i Ådalsparken, medlem af DAB s repræsentantskab, medlem af repræsentantskabet, 70 år d. 16/ Søren Dale Pedersen, medlem i selskabet, medlem i Breeltevang, medlem af repræsentantskabet, 60 år d. 26/ Køge alm. Boligselskab Frank Frost, medlem i selskabet, medlem af DAB s repræsentantskab, BL kredsdelegeret, 60 år d. 29/ DAB Fødselsdage Lise Strøm Madsen, økonomimedarbejder i Beboerservice, 60 år d. 8/ Henrik Bjerre, økonomimedarbejder i FG 1, 50 år d. 25/ Klaus Petersen, projektleder i Anlægsgruppen, 50 år d. 3/ Liselotte Grønlund Antonsen, teamleder i Beboerservice, 50 år d. 14/ DAB Jubilæum Bent Bro, chefarkitekt i Anlægsgruppen, 25 år d. 1/ Jørgen Skriver, kontorchef i FG K, er tiltrådt stillingen d. 1/ Marianne Assenholt, økonomimedarbejder i FG 3/Skælskør, er tiltrådt stillingen d. 1/ Mads William Biener, praktikant i Kommunikation, tiltræder stillingen d. 1/ DAB Fratrædelser Bettina Kjærgaard, boligrådgiver i FG K, er fratrådt stillingen d. 3/ Ole B. Andreasen, inspektør i FG 3/ Skælskør, fratræder stillingen d. 30/ Jeanette Østergaard Jacobsen, økonomimedarbejder i FG 3/Skælskør, er fratrådt stillingen d. 31/ Esbjerg alm. Boligselskab Leif Gudsø, formand i selskabet, formand i Spangsbjergparken, medlem af DAB s repræsentantskab, medlem af repræsentantskabet, BL kredsdelegeret, 70 år d. 25/ LÆS MERE PÅ dabbolig.dk Nyt fra bestyrelsen Nekrolog Det er med sorg at måtte meddele, at forvaltningssekretær i FG2, Yvonne Petersen, er død. Yvonne, der for et par år siden kunne fejre sit 25-års jubilæum i DAB, kerede sig om sit arbejde og sine kollegaer, for hvem hun altid viste stor indlevelse og omsorg. Yvonne kæmpede de sidste år af sit liv mod kræften. En kamp hun ulykkeligvis til sidst tabte. Æret være Yvonnes minde. Ønsker du at få vist dit billede, skal du sende det elektronisk til Så er det lagt i bestyrelsesforummet på dabbolig.dk Ønsker du ikke omtale af din kommende runde fødselsdag, så giv venligst redaktionen besked. Se kontaktoplysninger herunder. Se nyheder fra BL på bl.dk eller tilmeld dig BL informerer ved at klikke på UDGIVELSER og derefter på BL INFORMERER. Se listen over DAB s foldere og pjecer på dabbolig.dk Nyhedsbrevet udsendes 6 gange om året til alle afdelings- og selskabsbestyrelsesmedlemmer og ejendomskontorer i selskaber og afdelinger, DAB administrerer, medarbejderne i DAB, Folketinget, Regeringen og kommuner, DAB samarbejder med. Redaktion og produktion: Kommunikation i DAB. Journalist og fotograf: Nicolas Egedorf. Design og layout: Uwe Jahn. Ansvarshavende redaktør: Jeanette Press. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Redaktionens telefon: Internet: dabbolig.dk Papir: MultiArt Silk Tryk: CS Grafisk i eksemplarer. Denne tryksag er klimakompenseret i henhold til ClimateCalc. Kompensation er købt hos: ClimateCare Cert. no. CC /DK CVR-nr

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran Du kan nå det

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Sager til beslutning... 4

Sager til beslutning... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2015 Langelandsvej 32, Køge kl. 19.00 Onsdag den 17. juni 2015 Sager til beslutning... 4 Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftblad 4 Pkt.

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev September 2013

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev September 2013 NYT FRA FORMANDEN Beboervenlige budgetter Som et led i BO-VESTs strategi, hvor beboerne og den gode service er i fokus, lanceres nu det beboervenlige budget. Formålet med det beboervenlige budget er først

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014.

REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014. REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014. Referent: Janna Gisli Ordstyrer: Wibeke Steenlykke. Afbud: Dorte Corydon og Rene Andersen. Næste møde: d. 18.3.kl.18.00 Dagsorden. Godkendt.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene Tømrer- og snedkerfirma tiltalt for at betale konkurrenter for at komme med højere tilbud i forbindelse med licitation. Domea opsiger sin aftale med den uroplagede boligorganisation ASBO. Juli/August 2014

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Referat fra dialogmøde 2015 Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Dato: 18.05.2015, kl. 14.00 15.45 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokale 2210 For Boligselskabet: Erik Andersen, formand

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere