Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk"

Transkript

1 Ny struktur og pædagogisk udvikling Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC

2 Hvorfor strukturforandringer? nye ledelsesformer, pædagogisk udvikling, ønsket om øget fleksibilitet, specielt de små institutioner som problem, styring af dagpasningsområdet, økonomiske besparelser, tilpasning til børnetallet og andet fx de lokale forskelle

3 Fire teser 1)Drivkræften i organisationsforandringerne er forvaltningen, hvor der er klare forestillinger om forandringernes mål, og også hvilke nye krav der stilles til lederne i institutioner og områder, men det er op til ledelserne i de nye strukturer at opfylde og udfylde målsætningerne om pædagogisk udvikling. 2)Ledelsen på alle niveauer ønsker at beskæftige sig med pædagogisk udvikling, men der synes at være en række forhindringer, som gør det svært for mange at føre dette ud i livet.

4 Fire teser 3)Organisationsforandringerne stiller en række nye opgaver i forhold til administration, organisationsudvikling og af koordinerende karakter, som presser sig på foran fokuseringen på den pædagogiske udvikling. 4)Strukturforandringerne på dagpasningsområdet er en igangværende proces, og man kan ikke konkludere endeligt, at der ikke kan ske en øget pædagogisk satsning med de nye strukturer, men det kræver en større sammentænkning på alle ledelsesniveauer mellem struktur, organisation og pædagogik.

5 Forvaltningernes fokus I forvaltningernes direkte fokus er de ledelsesmæssige og organisatoriske perspektiver, mens der ligger en forventning om, at lederne i den nye struktur i samarbejde med det pædagogiske personale er drivende i forhold til udviklingen af den pæ dagogiske kvalitet.

6 Det kan lykkes Fælles madpolitik. Samarbejde om overgange mellem børnehave og fritidshjem. Fokus på de ældste børnehavebørn. Fokus på børn med særlige behov. Medarbejdere arbejder på tværs af institutionerne. Konkrete pædagogiske projekter på tværs af enhederne. Samarbejde om pædagogiske læreplaner. Fælles linje i forhold til arbejdet med børns sprog i 0-6 års institutionerne.

7 Fire positioner Samarbejdet er givende, men der er begrænsninger. Der er gode intentioner, men det er svært at omsætte dem i praksis. Der er ingen ændringer sket. Svært at finde mening mellem de nye strukturer og det pædagogiske arbejde.

8 Samarbejdet er givende, men der er begrænsninger. en oplevelse af, at der er sket de store forandringer, men alligevel en klar fornemmelse af, at der er igangsat tiltag inden for det pædagogiske, som ikke ville være sat i værk tidligere. Det gælder især aktiviteter på tværs af institutionerne og de fælles faglige diskussioner, som de nye strukturer har medført. en nøgtern vurdering funderet i den daglige praksis af positive og negative sider ved betydningen af strukturforandringerne

9 Samarbejdet er givende, men der er begrænsninger. Man får nok lidt flere input, når man diskuterer med kolleger fra andre huse. Der er flere fælles møder og flere fælles diskussioner, selvom det ikke er så tit. Det er det daglige arbejde i huset og med børnene her, der betyder mest. Selvom man deltager i et fælles kursus hvert halve år, er det stadig hverdagen, der tæller. Vi har fået en venskabsgruppe i hvert af de andre huse, og vi har snakket om, at man kan besøge hinanden. Vi laver lidt mere sammen nu. I morgen skal vi have fælles idrætsdag. Der er blevet nedsat en gruppe for at få tingene koordineret. Det gjorde vi ikke før.

10 Der er gode intentioner, men det er svært at omsætte dem i praksis. en position, som retter sit fokus internt mod institutionerne og personalets tendens til vanetænkning og faglig usikkerhed, som bliver tydelig i de nye strukturer, men som ikke desto mindre har stor betydning for dagligdagen og udfoldelsen af de vedtagne mål og gode intentioner i praksis.

11 Der er gode intentioner, men det er svært at omsætte dem i praksis. Både jeg, som områdeleder, og de daglige ledere og personalet har et ønske om, at det er børnenes behov og udvikling, der skal være i centrum, men det er det ik ke i hverdagen. Der er flere årsager. Starter man fra den grimme ende, vil jeg si ge: Magelighed og vanetænkning, usikkerhed over for krav og forventninger fra forældre og en følelse af, at man ikke har fagligheden at leve op til, at udvikle faglige lærerplaner, bruge dem rigtigt, dokumentere det pædagogiske arbejde. Udvikling af pædagogikken er den største og vigtigste opgave, der ligger på mit bord men det tager tid. Der er nemt nok at sige, at vi laver pædagogisk udvikling på tværs, men er det rigtigt, eller er det bare noget, vi siger?

12 Der er ingen ændringer sket Vi har et vuggestueteam og et børnehaveteam, og ideerne til det pædagogiske arbejde får vi selv, resten kommer fra vores daglige leder. Jeg er i børnehaven, hvor vi arbejder med læreplaner, og vi har beskæftiget os med krop og bevægelse og kost. Desuden har vi et kunstprojekt. Vi har et åbent hus, hvor børnene kan færdes frit, så de voksne skal være der, hvor børnene færdes. Jeg tror ikke, det har ændret noget for børnene, at der er kommet en ny struktur.

13 Svært at finde mening mellem de nye strukturer og det pædagogiske arbejde. En position som er kendetegnet ved vanskeligheden ved at skabe mening i forholdet mellem det pædagogiske arbejde og den organisering og de tiltag, der følger af de nye strukturer.

14 Svært at finde mening mellem de nye strukturer og det pædagogiske arbejde. Det er som om, vi aldrig har tænkt på, hvordan vi skulle strukturere livet i institutionen. I går havde vi besøg af sammenlægningsudvalget, og vi fik at vide, at vi skulle arbejde med kost og bevægelse det har vi arbejdet med i årevis men nu skal der laves udviklingsprojekter inden for det tema. Det virker som om, at de på forvaltningsniveau mener, at vi ikke har lavet pædagogisk arbejde før. Selvfølgelig kan vi beskrive det bedre og redegøre for, hvad vi laver. Men det er som om, det er vigtigere, hvad der står på papiret, end på hvad man egentlig laver.

15 Forhindringer Det administrative arbejde fylder meget. Lederes deltagelse i det daglige pædagogiske arbejde. Udførelsen af de nye ledelsesfunktioner over for den pædagogiske udvikling. De nye lederteam og pædagogikken.

16 Det administrative arbejde fylder meget Det administrative skal jo laves, og det kommer også fra de pædagogiske ledere. Ikke af ond vilje, men opgaverne kommer bare ind til mig. Blandt andet fordi der er kommet mange nye pædagogiske ledere, som ikke har været vant til at lave opgaverne. Jeg laver stort set alt det administrative for institutionerne. De giver mig mange opgaver, som de venter på at få løst. Også medarbejderne har mange forventninger, men også fordi jeg selv hurtigt har arbejdet på, at ting godt kunne lade sig gøre. Fx er der syv ressourcepersoner i området, som gerne vil lave ting på tværs, men nogle gange har de brug for en til at holde dem fast og fortælle dem, om det kan lade sig gøre. De er afventende, og de vil så gerne. Det er det, der er ærgerligt, for jeg vil gerne udvikle samarbejdet og pædagogikken. Det vil jeg gerne have mere tid til, og jeg tror det kommer. Det her er bare en periode, håber jeg. Områdeleder

17 Det administrative arbejde fylder meget Hvad er administrativt arbejde? Hvornår arbejder man med pædagogisk udvikling?

18 Lederes deltagelse i det daglige pædagogiske arbejde Jeg har ikke mere en fast funktion på en stue. For jeg går i stykker på det. Sidste gang, jeg gjorde det, glædede jeg mig og havde forberedt mit arbejde med børnene, men så skulle jeg lige pludselig varetage nogle andre opgaver, og så var jeg splittet mellem børnegruppen og mine ledelsesopgaver. Min rolle er en anden nu, og jeg må placere mig, hvor det er muligt at gå fra. Så jeg har taget nogle ting ud af mit repertoire. Jeg har overbevidst mig selv om, at det er nødvendigt, fordi det tog rent fysisk på min krop, og jeg blev turbulent oven i hovedet. Jeg har sagt det åbent på et personalemøde, og det var der fuld forståelse for. Daglig leder

19 Lederes deltagelse i det daglige pædagogiske arbejde Hvilken position og funktion skal de forskellige ledelseslag indtage? Områdeledere? Klyngeledere? Daglige ledere? Alle bliver mellemledere.

20 De nye ledelsesfunktioner og udviklingen af pædagogikken Større forventninger til ledernes initiativ og styring både fra forvaltning og medarbejdere. Det er imidlertid ikke altid, at lederpositionernes mere styrende og initiativrige sider udfoldes i praksis.

21 De nye ledelsesfunktioner og udviklingen af pædagogikken Vi skal ikke bare komme ud af kontoret og kritisere. Der er mange overvejelser om, hvordan man skal sige tingene, fordi man kan blive beskyldt for ikke at vide noget om virkeligheden. Nogle gange må man skære igennem. Det er en balancegang. souschef

22 De nye ledelsesfunktioner og udviklingen af pædagogikken Det kan være svært at nå frem til arbejdet med den pædagogiske udvikling

23 De nye ledelsesfunktioner og udviklingen af pædagogikken Det har været en omfattende proces at skabe samarbejde på tværs af institutionerne. Jeg har givet lederne plads til sammen med personalet at tage nogle initiativer, og der er kommet motorik og bevægelse, store legedag, fællesskoleforløb, fælles teater. Det er ikke særlig forpligtende, men det giver inspiration, og personalet lærer hinanden at kende på tværs. Jeg kunne godt tænke mig at ansætte en ressourceperson på tværs, men det gør jeg ikke, fordi det virker, når det kommer nedefra. Nogle gange kommer der en rose blandt margeritterne. Det er min metode nu, og jeg er ikke helt sikker på, hvad min funktion indebærer, og jeg er lidt forsigtig med direkte ledelse af de pædagogiske ledere

24 De nye ledelsesfunktioner og udviklingen af pædagogikken Angst for, at de daglige ledere kan blive mere fagligt herunder pædagogisk kvalificerede end områdelederen. Uddannelse står på programmet Ny ledelsesstil, hvor kendskabet til den konkrete pædagogiske praksis ikke har den store betydning

25 Ledelsestema på tværs Hierarki og teamstruktur Ledelsesteam på tværs i områder/klynger Ledelsesteam blandt område/klynge lederen

26 Ledelsestema på tværs Vi må så finde ud af, hvad der skal til for, at man kan få de pædagogiske diskussioner. Når sådan en gruppe skal fungere, kræver det, at man lærer hinanden at kende, så der er den åbenhed og tillid til, at man godt kan tage nogle ting op.

27 Ledelsestema på tværs Det har været en styrke, at læreplaner ikke er let tilgængelige. Det har været en styrke for mig, at jeg har kunnet sidde med mine kollegaer i ledelsesteamet og fået vendt tingene og fået drøftet de problematikker, der har været, og kunne opdage de misforståelser, man har lavet, og erkende, at vi har gjort og tænkt det forkert, vi er nødt til at tænke det anderledes.

28 Hvorhen? At være gammel i en ny struktur. Det tager tid at finde sine positioner? Der er taget hul på en udvikling, som ikke ser ud til at stoppe foreløbig Hvordan bevares fokus på børnelivet og pædagogik?

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Afsættet for den Offentlige Leadership Pipeline Den Offentlige Leadership Pipeline

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere