Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang"

Transkript

1 Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober årgang

2 Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf Klubbladet Dæmningen udkommer: 1. januar, 1. april og 1. oktober Deadline for artikler, foto m.m. senest 14 dage før udgivelsesdato. Skipperbænken Aktivitetsliste Bestyrelsesmøder Regler vedr. bådoptagning.. 10 Afriggerfest Hyggeaften og mad for mænd 12 Sct. Hans aften Gule ærter/pandekager Besøg på Vejrø Pinse i Nysted En regnvejrshistorie Lærerige situationer Kassereren meddeler Øget risiko for dieselpest Redaktør Hans Lund Bøgevej 10, Systofte Skovby 4800 Nykøbing F. Tlf / Tekst kan også sendes på Print: Grafikom a/s 2 TOREBY SEJLKLUB

3 Formanden har ordet Så er endnu en sejlsæson ved at være slut. Det har været en utrolig regnfuld sommer, hvilket mange dage har gjort det mindre sjovt at være lystsejler. I følge DMI har vi kun en gang tidligere - i haft en sommer med mere nedbør i de mængder, som vi har haft i år. Vejret har selvfølgelig betydet, at mange af os ikke helt har fået sejlet så meget, som vi havde håbet på, og vi er også nogle, som hen over sommeren har ligget vejrfast i en fremmed havn i flere dage. Tilsvarende har mange gæster ligget vejrfast hos os, hvilket har betydet, at vi i år i forhold til 2010 haft en stigning på ca. 50% af overnattende gæster i Toreby Sejlklub. Vi har haft flere gæstesejlere, der p.g.a. vejret har boet hos os i op til en uge. De har - trods deres ufrivillige ophold - alle rost os for de fine forhold, som vi har og ikke mindst den venlighed og hjælpsomhed, som de alle har mødt fra de af vores medlemmer, som de har truffet under deres ophold i Toreby Sejlklub. Med hensyn til uddybningen af vores havnebassin, så har entreprenøren, der skal udføre opgave meddelt, at arbejdet påbegyndes ultimo november måned Vi håber, at det bliver sådan, så vi fra sæsonstart i 2012 har den ønskede vanddybde i såvel havnebassinet som i sejlrenden ind til Toreby Sejlklub. Vi håber samtidig på, at vi inden sæsonstart næste år har fået udskiftet de elektriske installationer på broerne, sådan at vi har et anlæg med flere strømudtag, og med den kapacitet, der er nødvendig i en moderne lystbådehavn. Der burde ligeledes være råd til, at det påtænkte arbejde med at udskifte asfalten med kørefliser ved udrustningskajen, snart kan blive sat i gang. Endelig har vi besluttet, at Toreby Sejlklub skal tilsluttes det offentlige kloaksystem, således at vi fremover slipper for de efterhånden særdeles dyre tømninger af vores toilettank. Vi har hen over sæsonen flere gange haft ubudne gæster på besøg - bl.a. i fiskernes redskabsskure. Tyvenes udbytte har været yderst beskedent, men alligevel er det til stor irritation, at vi ikke kan have vores ting i fred. Vi har derfor besluttet, at vi trodser gældende regler om videoovervågning. Vi har nu installeret videoovervågning i Toreby Sejlklub, men den installation, som indledningsvis er opsat, fungerer ikke tilfredsstillende. Vi forsøger at udvide anlægget, således at så stort et område som muligt, vil være overvåget med kameraer. Vi håber, at dette tiltag, vil få tyve og andre med onde hensigter til at holde sig væk fra Toreby Sejlklubs område. I dagene den oktober skal vores både igen på land. Jeg skal igen i år opfordre alle til at følge de regler, som vi har i forbindelse med søsætning og optagning af vores både. Selv om sejlsæsonen vejrmæssigt ikke har været den bedste, så har vi alligevel haft mange timer med hyggeligt samvær i Toreby Sejlklub. Jeg vil gerne takke Jer alle for endnu en god sæson. Jan Krastrup TOREBY SEJLKLUB 3

4 SKIPPERBÆNKEN KØB- SALG- BYTTE Følgende sælges: Grevinden sælges - Kan ses efter aftale - Kom med et bud! Roblon Ankerline med blyindlæg 30 meter x 14 mm Masnedø nypris: 1725,- Sælges for kr. 700,- 20 meter Polyester tov hvid 20 mm nypris 49 kr./m = 980,- Sælges for 250,- 8 kg paraplyanker nypris kr. 179,- Sælges for 75,- 6 kg paraplyanker ny pris 139,- Sælges for 75,- Henvendelse: Vagn Mortensen / Grevinden Pontoppidansgade Nykøbing F. Tlf.: Prisen taler vi om! Sunwind 27 Årg Finsk sejlbåd designet af Tord Sundén Meget flot og velholdt familiebåd med 5 sovepladser. Sejler stabilt og er en god begynderbåd. Motor: Volvo Penta er velholdt. Ekstra udstyr: Håndholdt GPS, Ny autopilot 2009, solcelle, trykvandsanlæg v/k samt Rodkick(Selden), sejldrevsbælg skiftet i 2007.Fejlfri tilstandsrapport fra prof. bådkonsulent haves fra Hele udstyrslisten kan rekvireres. Henvendelse: Anne-Mette, tlf TOREBY SEJLKLUB

5 Aktivitetskalender Fredag 28. okt. kl Optagning af både Lørdag 29. okt. kl Optagning af både Søndag 30. okt. kl Optagning af både Søndag 30. okt. kl Standernedhaling Søndag 30. okt. kl Fællesspisning i klubhuset Lørdag 12. nov. kl Afriggerfest i klubhuset Torsdag 24. nov. kl Hyggeaften og mad for mænd Torsdag 26. jan. kl Hyggeaften og mad for mænd Fredag 10. febr. kl Gule ærter m.m. i klubhuset Tirsdag 28. febr. kl Ordinær generalforsamling Torsdag 8. marts kl Fællesmøde ang. bådforsikringer Fredag 16. marts kl Hyggeaften, mænd + damer Ret til ændringer forbeholdes MASTESKUR Nu nærmer tiden sig, at sejlbådene skal på land og dermed også til, at man skal afmontere mast. Der er altid trængsel i masteskuret, dvs. er der nu også plads til min mast? Det kræver lidt ordensans, således at alle får en plads. Derfor opfordres der endnu en gang til at overholde reglen om, at der skal være navn på samtlige master, bomme og andre løse dele. Hvis der henligger effekter uden navn vil de blive fjernet uden ansvar og henlagt nede ved bålpladsen. Bestyrelsen TOREBY SEJLKLUB 5

6 Bestyrelsesmøde 29. marts 2011 Fraværende: Kjeld 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt. 2. Nyt fra formanden. Nyt skilt, som viser vej til Toreby Sejlklub, er blevet sat op ved indkørsel til Dæmningen. Uddybningen af havnen forventes inden søsætningen, men den endelige dato for påbegyndelse af oprensningen er i skrivende stund ikke kendt. Nogle af de forestående små opgaver er blevet udført. Der er blevet sat skab op omkring bimåler i klubhusets entré. Fyrretræerne foran klubhuset er blevet fældet. 3. Nyt fra kassereren. Økonomi: ,- Der er en person i restance. 4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Henrik: Der er skiftet bimåler i entréen. Arne: Der er blevet åbnet for vandet på vinterpladser og på broer. Stophaner på broer trænger til udskiftning. 5. Eventuelt. Næste møde: Referat: Hans Tlf Tlf TOREBY SEJLKLUB

7 Bestyrelsesmøde 26. april 2011 Fraværende: Per og Kjeld 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt. 2. Nyt fra formanden. Uddybning af havnen vil først blive foretaget efter at bådene er kommet på land, dvs. efter 1. november Prisen for uddybningen er i henhold til tidligere aftale. Der er besluttet at TS meldes ud af Havne-netværket, da vi ikke føler vi har nævneværdig interesse i en fortsættelse af dette samarbejde. Der er kommet en forespørgsel angående oprettelse af autocamperplads i TS i sommermånederne. Dette undersøges nærmere. Forestående småopgaver bliver løbende udført af klubbens medlemmer. Ny varmtvandsbeholder bliver indkøbt og tilsluttet. Nye nummerplader til broerne bliver indkøbt og udskiftet med gamle. Der undersøges mulighed for indkøb af ny støvsuger til klubhuset, idet den gamle støvsuger ikke suger særlig godt. Der indhentes nyt tilbud på belægningssten ved mastekajen og foran klubhuset. Der indhentes nyt tilbud på nye el-standere til broerne. 3. Nyt fra kassereren. Økonomi: ,- Der er leveret nye caféborde/stole i klubhuset: kr ,- Flagstandere: kr ,- TS skilt ved indkørsel til Dæmningen: kr ,- Vejrstationen er indkøbt og bliver snarest monteret. Terrassen foran klubhuset bliver smurt med olie umiddelbart efter søsætningen. 4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jon: Der har været 2 indbrud hos fiskerne. Først i de nye skure, hvor der er taget en motor, diesel, redningsveste, rustfrie skruer, øl mm. og anden gang i de gamle skure, hvor der er taget diesel, tomme flasker mm. Fiskerne går nu i gang med deres ombygning. Henrik: Alger på yderste halvdel af B-broen vil snarest blive renset med klorin. De nye brædder på B-broen er blevet malet og broerne er blevet vasket. Arne: Huller i asfalten på Dæmningen bliver lavet snarest. 5. Eventuelt. Næste møde: Referat: Hans TOREBY SEJLKLUB 7

8 Bestyrelsesmøde 26. maj 2011 Afbud fra Henrik 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt. 2. Nyt fra formanden. Der er købt ny støvsuger til brug i klubhuset. Taget på klubhuset er blevet repareret. Ny vandvarmer er installeret og vandregulatoren med varmt og koldt vand vil blive justeret. Der vil blive etableret kloakafløb under de 2 haner i baderummet. Man er gået i gang med at forhindre svaler i at bygge reder under A og B broerne. Der opsættes ny redningskrans yderst på C broen. Rød/grøn skilte bliver efterset og nye opsat hvor de måtte mangle. Alle nummerskilte vil snarest blive udskiftet. Der er pt. ingen på venteliste til pæleplads og der er 2-3 ledige pladser. Der er stillet forslag om etablering af rasteplads for autocamper på havnen. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette forslag. 3. Nyt fra kassereren. Økonomi: ,- Afregning for EL: ,- Søsætning: ,- (forbrug: 14 krantimer). 4 medlemmer er i restance. Der er pt. 115 aktive og 16 passive medlemmer Der etableres ny vandmåler med automatisk aflæsning til Guldborgsund kommune. 4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jon: Der er pt. 1 tom plads på J broen. Per: Der er fortsat godt gang i udlejning af klubhuset. Arne: Multicenter Syd laver 2 nye arbejdsplatforme som er lidt højere end dem vi har i forvejen. Leveres ca. 1. oktober. Der indhentes nyt tilbud på den kommende udskiftning af el på broerne. Ved klubhuset er der rejst ny mast til brug for videoovervågning af området. Der indkøbes ny mindre græsslåmaskine. 5. Eventuelt. Næste møde: Referat: Hans 8 TOREBY SEJLKLUB

9 Bestyrelsesmøde 16. august 2011 Afbud fra Jon 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt. 2. Nyt fra formanden. Der er konstateret mågeklatter på flere både, derfor starter mågeanlægget nu igen. Alle nummerskilte er blevet udskiftet på A og B broen og udskiftning på C broen iværksættes. Overvågningskameraer er nu opsat, men virker ikke helt efter hensigten. Det vil der nu blive gjort noget ved. Vedr. el-standere på broerne udarbejder Henrik et oplæg, om hvordan det kan laves. Der indhentes nyt tilbud på belægningssten ved brohoved samt parkeringspladsen foran klubhuset. Vinduerne på værkstedet bliver færdigmalet snarest. Der opsættes el-stik i baderum til hårtørrer samt lys i brusekabine. Ligeledes kommer der el-stik på begge toiletter. Der arbejdes videre med ny kloakering af TS området. Klubbens forsikringer tages op til ny revision. 3. Nyt fra kassereren. Økonomi: ,-, men p.g.a. finanskrise er bankbeholdningen nu på ,-, idet der er blevet investeret for ,- i korte skibskreditobligationer, der dog ophører Vi bliver nu af Guldborgsund kommune opkrævet for fjernelse af slam. Det betyder at vi for en tømning (4 m 3 ) nu betaler 1573,- kr. En kraftig stigning i forhold til før, hvor prisen var 615,- kr. i spildevands-afgift. Der er gjort indsigelse og vi venter på svar fra Guldborgsund Forsyning. 4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Henrik: Efterlysning af dieseltankanlæg i enten TS eller på havnen i Nykøbing F. Begrundelse: For bl.a. at få almindelig diesel så man evt. undgår dieselpest. Ideen blev drøftet, og i bestyrelsen er der enighed om, at vi ikke p.t. er interesseret i at etablere et tankanlæg i TS, da det vil være forbundet med store miljømæssige og sikker- hedsmæssige krav, samt risiko for tyverier af dieselolie og eller kontanter samt ikke mindst alvorlige konsekvenser i forbindelse med et evt. udslip af dieselolie. Etablering af diesel/benzinanlæg bør ske i Nykøbing F. lystbådehavn eller i erhvervshavnen. 5. Eventuelt. Næste møde: Referat: Hans TOREBY SEJLKLUB 9

10 Bådoptagning , 29 og 30. oktober Sejlsæsonen 2011 nærmer sig nu sin afslutning, og i dagene fra fredag den 28. oktober til søndag den 30. oktober skal bådene igen på land. Stubbekøbing Kran- og Maskinværksted hjælper os igen i år med denne opgave og iøvrigt henleder vi opmærksomheden på at alle hjælper alle i de dage. Det er stadig pladsformand Arne Reitz-Hansen som koordinerer arbejdet og anviser pladserne på land. Arne Reitz kan altid kontaktes på mobil tlf.nr Det er meget vigtigt at alle følger de regler, som vi har med hensyn til optagningen og søsætningen af bådene. Efterfølgende præciseres reglerne, så ingen kan være i tvivl om, hvordan man skal forholde sig: 1. Vi forventer, at optagningen starter fredag den 28. oktober kl og slutter søndag den 30. oktober (hvis behov), når sidste båd er kommet på land. 2. Alle bukke, bådvogne og stativer, der står på vinterpladserne, SKAL være forsynet med ejerens navn og telefonnummer. 3. Alle, der ønsker at blive løftet op med kranen SKAL i god tid og SENEST den 19. oktober skrive sig på de fremlagte lister i klubhuset. 4. Alle, der har skrevet sig på listerne, vil efterfølgende blive kontaktet af Arne, der meddeler, hvornår man kan forvente at skulle op. 5. Man skal herefter være på pladsen mindst 2 timer før det anviste tidspunkt. Bådejeren skal være til stede under optagningen af sin båd, og det er bådejerens ansvar, at stropperne bliver placeret korrekt, inden båden løftes, og at båden er placeret korrekt i bådstativet, inden stropperne fjernes fra båden. 6. Det vil være en god ide, hvis man melder sig hos Arne, så han er bekendt med, at medlemmet er på pladsen. 7. Bådejere, som IKKE ønsker at benytte sig af kranen, men på anden måde får båden på land, SKAL hvis man ønsker at stå på vinterpladsen kontakte Arne for at få anvist en plads. Vi skal opfordre disse bådejere til at vente med optagningen til efter den 30. oktober. Såfremt dette ikke er muligt må bådtrailere IKKE aflåses. 8. HUSK at det er strengt forbudt at bruge strøm til opvarmning af sin båd om vinteren. Jan Krastrup Formand HUSK at skrive dig på optagningslisten i klubhuset hurtigst muligt 10 TOREBY SEJLKLUB

11 Skriv dig på tilmeldingslisten i klubhuset Afriggerfest 12. november 2011 En lang, men måske ikke den allerbedste sejlsæson vi har haft i klubbens historie, er nu ved at være slut. Vi skal derfor opfordre alle vore medlemmer til at møde op til den årlige og hyggelige afriggerfest lørdag den 12. november kl Vi leverer maden, men i kommer selv med drikkevarer. Bindende tilmeldingsliste ligger i klubhuset fra ca. den 25. oktober til 6. november. Skriv Jer på og glæd Jer til en god og festlig afriggerfest. Menu og pris står på tilmeldingslisten. Festudvalget Bådebyggeren Kim Nielsen Forsikringsskader Ombygninger Reparation Fribordslakering Grænge Skovvej Toreby L Tlf TOREBY SEJLKLUB 11

12 Hyggeaften for mænd og god mad! De populære hyggeaftener for mænd og god mad starter nu op igen Torsdag den 24. november 2011 kl Torsdag den 26. januar 2012 kl Fredag den 16. marts 2012 kl denne gang med damer Forløbet på en aften foregår på den måde, at nogle tager sig af madlavningen, andre dækker bord, og andre igen vasker op, alt imens der fortælles løgnehistorier eller hvad hver især har oplevet i løbet af sejlsæsonen. Ingredienser til madlavning bliver indkøbt til hver enkelt aften Ole Pyndt står som ansvarlig koordinator. Drikkevarer til eget forbrug medbringes til hver enkelt aften Pris pr. aften er sat til ca. 50,- kr. pr. deltager men kan variere, afhængig af hvad mad vi i fællesskab finder på, der skal serveres. I prisen er indregenet den indkøbte mad, kaffe og kage. Bindende tilmelding til festudvalgsmedlem Vagn Mortensen på tlf senest 8 dage før hvert arrangement eller skriv dig på tilmeldingslisten som er lagt frem i klubhuset. 12 TOREBY SEJLKLUB Sæt kryds i kalenderen og mød op til festligt samvær

13 Sct. Hans aften 2011 En meget smuk og rolig Sct. Hans aften ved Toreby Sejlklub, hvor midsommervisen blev sunget nede ved bålet. Jytte havde lavet sig en flot blomsterkrans. Hvad mon Anne og Inge taler om? Skål pedel og god sejlsæson! Produktionsskolens Sct. Hans bål endte sine dage i vandet ud for Toreby Sejlklubs slæbested, men blev dog senere hentet op og brændt af i Guldborgsund. TOREBY SEJLKLUB 13

14 Gule ærter/ pandekager 10. februar 2012 Klubbens årlige vintertradition Vi mødes til en rigtig gang gammeldaws gule ærter med flæsk og pølse. Festudvalget dækker bord, kommer med gode hjemmelavede gule ærter og pandekager og brygger kaffe, men i kommer selv med drikkevarerne og det gode humør. Husk at tage en lille ting med, som du selv kan undvære, men som andre måske kan få stor glæde af. Efter festmåltidet afholdes traditionen tro, festlig auktion og det indkomne beløb går ubeskåret til festudvalgets kasse. Bindende tilmeldingsliste ligger i klubhuset i perioden 20. januar til 3. februar og prisen står på listen. Festudvalget Th. Rasmussen Langgade Nykøbing F. Tlf.: TOREBY SEJLKLUB

15 Besøg på Vejrø i Smålandshavet Vi vidste at havnepengene var 350 kr. for vores bådstørrelse og ville så gerne finde ud af, om det var pengene værd. Øen er dejlig vi ankom i sol og varme og let vind midt på dagen. Der var allerede en del både men vi fandt let en plads. Her kom det første minus pælene var nogle meget solide firkantede stolper med skarpe kanter. Men havnen var velorganiseret og ren og pæn. Der var som tidligere flere borde og bænke samt grillpladser på kajen. Den tidligere lille butik var nu udskiftet med en flot Gårdbutik i en flot nyrenoveret bygning, hvor der også var en smuk restaurant vi tjekkede dog hverken pris eller kvalitet! Her var der som tidligere også mulighed for småindkøb nu økologisk og flere lokale specialiteter. Senere hørte vi gennem venner på Fejø, at maden er meget velsmagende men de kunne ikke huske prisniveauet. Bad/toilet så ud som tidligere et nyt var under opførelse og ville være klar til oktober. Men hvis så bare det nuværende kunne levere en rimelig vandforsyning fra bruseren kunne vi sagtens leve med det gamle men i betragtning af havnepengene, var det bestemt ikke ok. Den sædvanlige løbe-gangsti langs kysten øen rundt var ret ufremkommelig der skulle klatres over flere væltede træer et pænt stykke af skovvejen, og de økologiske grise kom også i vejen! I efterhånden har vi haft internetforbindelse i de fleste havne, bl.a. på Fejø så det er for dårligt at Vejrø ikke har denne service. Den lette vind tog til og med en vind fra S-SØ fik vi en meget urolig nat. Alle bådene i bassinet gyngede hele natten, og vi var ikke de eneste, som fik spoleret nattesøvnen. Men alt i alt var Vejrø en god oplevelse trods manglende vand i bruseren, firkantede pæle og dønninger lige ind i havnen. Øen er stadig et ganske specielt herligt sted og, vi afprøver det nok endnu en gang på et senere tidspunkt, når servicebygningen er klar. Men havnepengene vil altid være et kæmpeminus det er for dyrt. Det skal bemærkes, at Vejrø havn til vor overraskelse var godt besøgt, og således talte vi kl i alt 56 både med master og mange motorbåde. Serfaq / Inge Lise Stubbekøbing Kran & Transport ApS v/ Henrik Jensen Tuemosevej Stubbekøbing Tlf Mail: TOREBY SEJLKLUB 15

16 Fælles pinsetur til Nysted Vi er nu ankommet til Nysted Sejlklub. De 4 vindere af dagens konkurrence. Vi skal nu i gang med en af dagens opgaver - støvlekast. - så er det med at passe på støvlen. Inge fik støvlen i den rigtige retning, men ikke så langt. Jannie sender næsten støvlen i kredsløb. 16 TOREBY SEJLKLUB

17 Næste konkurrence - slipsebinding for kvinder. Margit, Lykke, Jannie og Jytte har næsten styr på slipset. Hvilket slips er nu bedst og flottest bundet. Vinder af strømpekonkurrencen fik en elsdyrhue. Dagen sluttede med musik og fællessang. Den lokale guide Bjørn Ohl fortæller om Nysted kirke. TOREBY SEJLKLUB 17

18 En regnvejrshistorie - Sommerferie i Sejlklubben Lynetten Efter 14 dage på værft kom vi endelig afsted på årets sommertogt d. 27. juli. Vi startede med at blæse inde i Stubbekøbing det vidste vi nu godt, men vi trængte efterhånden til at komme hjemmefra, og planlagde så lidt gæster i båden de kommende dage, hvilket var vældigt hyggeligt. Turen gik herefter til Rødvig, hvor vi efterhånden har været en del gange, men havnen er jo lige charmerende, vejret var godt, og havnen var da også fyldt godt op, så vi måtte om i industrihavnen. Næste dag stod en tyk tåge helt ind i havneindløbet, der lød en del tågehorn på vandet, som vi absolut ikke kunne se, så vi valgte hurtigt at ligge over en dag. Næste dag op af formiddagen lettede tågen, og vi drog afsted over Køge Bugt i sol og havblik mod hovedstaden. Det var faktisk så varmt, at tøjet blev smidt, vi sad nærmest uden på skibet og med kasket på hovedet for at værne mod solen. Vi nåede Sundby Sejlklub ved 17-tiden, og arrangerede hurtigt grill med vores børn, som vi ikke havde set de sidste par uger, så gensynsglæden var stor med de små piger henholdsvis 8 og 11 år. Dyner havde de også taget med efter aftale - pigerne vil gerne overnatte i løbet af sommeren så næste dag gik med hygge, is og legeplads, samt besøg på Amager Strandpark, hvor vi kun lige fik dyppet tæerne, - vandet var ca. 16 gr. Sundby sejlklub er lidt speciel, der hersker en helt egen stemnning i havnen, pensionist-bordet på det dejlige grønne areal Hygge i Sundby Sejlklub med bænke og borde samt grill er altid fyldt op af tror vi tidligere sejlere og sejlerinder som nu sidder med hver deres kaffekop og en formiddagsøl og nøje overvåger havneområdet. De ved nøjagtigt, hvem der er ude at sejle, hvor der er gæstesejlere osv. Tidligere gik havnefogeden rundt med en taktstok og fin kasket og opkrævede havneafgiften ved bådene det tog lang tid, fordi man skulle jo også have en sludder med de enkelte, hyggeligt, hyggeligt. Det var før alting blev selvbetjening, med kort osv. Så langt så godt herefter gik absolut INTET efter planen. Vi havde til hensigt at tage over til Sveriges kyst, måske til Lomma og op til Raa lidt syd for Helsingborg, slutte i Kullen, tage over til Gilleleje og så ned langs østkysten igen, til vi nåede Dragør. Vi kom kun til Lynetten på Refshaleøen - og så retur til Dragør! Vejret vendte os ryggen det blev regn, stiv kuling og det der er værre. Midt i august havde èn af os fødselsdag, og denne dag stod det altså ned i stænger, luften var ca. 15 gr., vi havde naturligvis inviteret børnene til grill, men det havde de mærkeligt nok ikke lyst til! Venner og familie fra sydhavsøerne ringede på dagen, og alle var så venlige at lade en bemærkning falde om vejret. Vi forsøgte at bilde folk ind, at det var dejligt solskinsvejr i hovedstaden de troede ikke på det. Børnene forbarmede sig over os og afhentede os i bil til Albertslund med grill-mad, vin osv., så vi fik en dejlig aften i en varm stue og med brænde i pejsen! 18 TOREBY SEJLKLUB

19 Dragør Strandhotel Dragør Museum Dagene herefter var ikke stort bedre, vi havde dog opholdsvejr ind imellem, så vi kunne cykle èn af vores mange ture ind til byen. Det er faktisk ret nemt og hurtigt, hvis man cykler forbi Marinestationen, bagom Operahuset og langs Christiania, så er man ret hurtigt på Torvegade på Christianshavn og tæt på byen. Vi besøgte også Vor Frelser kirke på Christianshavn. Vi fik besøgt Københavns Rådhus for 1. gang, et imponerende bygningsværk, som først blev færdigbygget i 1905, selv om det påbegyndtes i Vi cyklede naturligvis også en tur til Langelinie, forbi Esplanaden og til Nyhavn, som altid er fyldt med turister, også i regnvejr. I alt 8 dage i Lynetten er altså for meget! Efterhånden fandt vi ud af, at det blev ikke i år, at vi skulle til Sverige, vi ville altså gerne hjem igen, før det blev helt efterår, så turen gik til Dragør, hvor sommeren kom lidt igen, så vi blev et par dage vinden skulle jo lige være ok til at tage turen over Køge Bugt det var mange dage siden, at det ikke havde blæst en halv pelikan. Vi havde besøg af vores yngste et par gange, - lige ved spisetid - dejligt med gæster. Vi fik også cyklet lidt rundt i Dragør, besøgte fru Espersens villa (hun var ikke hjemme!), cyklede ud til Dragør kræmmermarked her var det ligeså vådt som alle andre steder, så jeg trådte da også ned i et stort hul, som var overdækket med halm, og fik mudder (det hedder smat på Falster) på skoen, så jeg måtte have en tur med vandslangen, da vi var tilbage på broen. Efter et par dage gik turen igen ned til Rødvig, hvor vi var heldige at få købt lidt ål for 1. gang i år. Næste dag gik turen til Kalvehave, og snart var denne års ferie slut, i alt 22 dage ikke den bedste gennem de mange år, vi har sejlet, men lunefuld! Med feriehilsner fra ANBRINE med besætning. Idyl i Dragør Fiskerihavn TOREBY SEJLKLUB 19

20 Lærerige situationer, som andre måske kan kan bruge? Først vinterisolerer man sit skiv - og hvis det ikke virker, kan man med jævne mellemrum opvarme skivet med fruens hårtørrer. Når skivet så er søsat, sikres det imod hærværk fra flyvende objekter med strips på søgelænder. Opsætte vejledning i brug af det påmonterede horn og ringeapparat, hvis ejeren ikke selv er på sit kære skiv. 20 TOREBY SEJLKLUB

21 Kassereren meddeler: Husk at fra januar 2012 opkræves kontingent, pæleleje, arbejdsgebyr samt evt. leje af fiskeskur i januar - betales senest 31. januar. Optagning/søsætning og vinterplads opkræves i oktober - betales senest 31. oktober. Gæstemedlemmer opkræves i oktober for kontingent, optagning/søsætning samt vinterplads. I løbet af sommeren er nummerskiltene på broerne udskiftet. Da der i tidens løb er inddraget enkelte pælepladser er nummerrækkefølgen samtidig justeret. Det betyder, at en del pælepladser har fået ændret pladsnummer. De nye pladsnumre kan også ses på pælepladslisterne i klubhuset. Kollisionskurs Fra en radio-samtale, frigivet af den amerikanske flåde: *1: Venligst skift kurs 15 grader Nord for at undgå kollision. *2: Anbefaler at De skifter DERES kurs 15 grader syd for at undgå kollision. *1: Dette er kaptajnen på et US skib, jeg gentager skift DERES kurs. *2: Nej, jeg gentager DE skifter kurs! *1: DETTE ER HANGARSKIBET ENTERPRISE, VI ER ET STORT KRIGSSKIB I US NAVY, SKIFT KURS NU. *2: Dette er et fyrtårn. Deres tur til opkald! Alle sejl sættes til når vi gi r dig og din båd en service som består af en god gammeldags betjening, stor teknisk erfaring og ikke mindst omhyggelighed. Vi er specialiseret i bådteknik, autoriserede og specialuddannede til at klare problemer store som små. Vi har servicevogne, der kører overalt på Sjælland, Møn og Lolland Falster. Aut. forhandler af Volvo Penta, Yanmar, Yamaha og Honda Ugledigevej 130, Ørslev, 4760 Vordingborg Telefon , telefax Biltelefon TOREBY SEJLKLUB 21

22 Øget risiko for dieselpest Sådan ser dieselpesten ud. Der er tale om en bakteriekultur, der lever i laget af tungt kondensvand under dieselolien, og som ernærer sig af olien. Fra 1. juli 2011 blander de danske olieselskaber 7% biodiesel i al diesel til vejtransport. Som fritidssejler i Nykøbing F. er du henvist til at tanke diesel, beregnet til vejtransport, hvis du vil tanke lokalt. Vær derfor ekstra omhyggelig i forebyggelsen af dieselpest. Her er oliebranchens råd til fritidssejlerne: Der er ikke biodiesel i den diesel, du tanker på havnen. Men tanker du på tankstationen, skal du være opmærksom på, at diesel tilsat biodiesel forøger risikoen for såkaldt dieselpest. Det betyder, at kommer der vand i tanken, kan der dannes kager af bakterier og affaldsstoffer. Det kan i værste fald tilstoppe brændstoffiltrene og forårsage motorstop. Men risikoen for at der kommer vand i tanken er jo altid til stede, når man sejler, så når man tanker på havnen fjerner man altså ikke risikoen for at få vand i dieselen og dermed dieselpest, men risikoen er ikke større dér, end den har været hidtil. Det er den altså på en tankstation. Sådan forebygger du: Sørg for, at brændstofdækslet er tæt, så der ikke trænger vand ind i tanken Afskærm eventuelt med en paraply, hvis det er nødvendigt at tanke i regnvejr Tank ikke gammel diesel, som har været opbevaret længe i for eksempel dunke eller tønder Tøm bådens tank inden overvintring Tjek tanken for kondensvand inden ibrugtagning Dræn tanken og kontrollér filtre med jævne mellemrum Anvend altid rene dunke, når der tankes fra dunk. Facts om dieselpest: Dieselpest er en bakterievækst i dieselmotorens brændstoftank. De specielle mikroorganismer lever i kondensvandet i bunden af tanken og ernærer sig fra dieselolien, som er god næring for bakterierne. Bakterierne kommer ind i brændstoffet under opbevaring og håndtering. Er der tilsat biodiesel, kan den i sig selv indeholde ekstra mange bakterier. Når antallet af bakterier forøges, danner de en gråsort klæbrig, slimet masse, som kan minde om tynd havregrød. Denne masse kan blokere rørføring, filtre og dyser og give motorstop og risiko for haveri på motoren. Tegn på, at dieselen er inficeret, er ofte, at der i glaskoppen på vandudskilningsfiltret kan ses farveændringer i brændstoffet. Bakterierne danner også syre, som kan ødelægge tanke og rørføring, så disse kan blive utætte med risiko for spild til miljøet. Specielt autocampere, fritidsbåde og landbrugsmaskiner, der ofte henstår i længere perioder uden at blive brugt, berøres kraftigt af problemet. 22 TOREBY SEJLKLUB

23 Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf Bestyrelse Formand: Jan Krastrup Humlevænget 1 Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf / Næstformand: Per Lund Sørensen Ægirsvej Væggerløse Tlf / Kasserer: Sekretær: Niels-Erik Brage Strandmarken Nykøbing F. Tlf / Hans Lund Bøgevej 10 Systofte Skovby 4800 Nykøbing F. Tlf / Havne- og pæleudvalg Formand: Jan Krastrup Tlf Næstformand: Finn Jørgensen Niels-Erik Brage Henrik Lundvaldt Pladsudvalg Formand: Arne Reitz-Hansen Tlf Næstformand: Karsten Reitz-Hansen Tlf Kjeld Sarka Klubhusudvalg Formand: Næstformand: Per Lund Sørensen Tlf John Holstebro Best.medlem: Arne Reitz-Hansen Torebyvej Toreby Tlf / Henrik Lundvaldt Gåbensevej Nykøbing F. Tlf / Jon Hald Fuglehaven 20 Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf / Festudvalg Formand: Miljøstøvsuger Henvendelse: Vagn Mortensen Kirsten Hermund Senia Cranø Anne Margrethe Holstebro Jytte Pedersen Bendt Bay Tlf / TOREBY SEJLKLUB 23

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2012. 32. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2012. 32. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2012. 32. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 1 Bestyrelsens beretning 2012 I forhold til de to forudgående meget kolde vintre, var vinteren 2011/2012 mere mild. Vi fik knap så megen sne, som vi fik de to forudgående vintre, men vi slap ikke helt

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2004

Rungsted Havn Forår 2004 Rungsted Havn Forår 2004 12 33,2E 55 53,2N 1 Hvis du skal fjerne bundmaling Som det er mange bekendt har Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts Forbund og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (Flid) indgået

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A.

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. Formandens initialer Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. 1. Orientering m.m. fra formanden, René Hornshøj: A. Arbejdslørdag. Mail er udsendt.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. april 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009.

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Carl Larsen (CL), Theis Wieder (TW), Jess Brønden (JB), Arne Holten

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med Rejsebrev nr. 08 fra Dorsten til Nijmengen Tirsdag den 21. Juli 2009 Dorstener MYC - Wesel (32,4 km) Afg. kl. 10:55. Ank. kl. 14:55 I dag skal vi fra Dortmund-Ems-kanalen (DEK) og ud på Rhinen. Vi har

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen Møde i Dragør havns Brugerbestyrelse den 18. august 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Jørgen Riber (JR), Theis Wieder (TW), Jess Brønden(JB). Mødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Dæmningen. Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2, april 2014-34. årgang. Jytte Pedersen, Senia Cranø og Kirsten Hermund forbereder generalforsamlingen

Dæmningen. Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2, april 2014-34. årgang. Jytte Pedersen, Senia Cranø og Kirsten Hermund forbereder generalforsamlingen Dæmningen Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2, april 2014-34. årgang Jytte Pedersen, Senia Cranø og Kirsten Hermund forbereder generalforsamlingen Foto: Palle Tørnqvist. Toreby Sejlklub Dæmningen 2,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar.

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar til at genoptage aktiviteterne. Efterårssæsonen

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009. Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden: Hos Henrik. Anders, Jens, Henrik og Peter (ref.) Annette 1) Sidste referat 2) Fastelavn

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

ENHEDER: Enhedsfordelingen på boligerne er som følger:

ENHEDER: Enhedsfordelingen på boligerne er som følger: ENHEDER: Andelsmæssigt er hele ejendommen og øvrige aktiver opdelt i 110 enheder. De enkelte andelsbeviser udstedes på et antal enheder, der svarer til det antal enheder, der er gældende for den bolig,

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside 55 53`,2 N 12 33,2 E Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside Bådpladser og venteliste: Krisen kradser over hele Danmark, og rigtig mange havne kan ikke leje alle sine bådpladser ud. Heldigvis

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Årsberetning Marts 2013 Kære medlemmer Igen i år et flot fremmøde til vores generalforsamling. Og jeg skal afrapportere fra den 7. sæson i Monark. -------- 2012 temaet: Meningen

Læs mere