Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet"

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 31. januar Dorte Møller Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar 2014 Midttrafik Jens Falk, Arriva Danmark A/S Finn Pilgaard Fruerlund, Arriva Danmark A/S Gerda Jørgensen, Arriva Danmark A/S Hans Agerup, Arriva Danmark A/S Hans Peter Leest, Arriva Danmark A/S Åge Gasbjerg, Brande Buslinier Ronny Gasbjerg, Brande Buslinier Torben Høyer, Busselskabet Aarhus Sporveje Peter Frentz, Busselskabet Aarhus Sporveje Kim Nielsen, De Grønne Busser Jonas Trier, De Grønne Busser Jack Olesen, Nobina Danmark A/S Birthe Højvang Rasmussen, Nobina Danmark A/S Søren Olesen, Thykjær A/S Jens Erik Sørensen, Midttrafik Mette Julbo, Midttrafik Michael Steinberg, Midttrafik, under punkt 3 Else Nielsen, Midttrafik Dorte Møller, Midttrafik Gorm Brendstrup, Thykjær A/S Dagsorden Mødet blev afholdt med flg. dagsorden: 1. Velkommen v/mette Julbo 2. Siden sidst v/mette Julbo 3. Rejsekort v/michael Steinberg 4. Økonomi 2013/Udfordringer 2014 v/jens Erik Sørensen 5. Eventuelt 1. Velkommen v/mette Julbo Mette Julbo bød velkommen og ønskede alle en forsinket god jul og et godt nytår. Ingen kommentarer til referatet fra sidst som hermed er godkendt. 2. Siden sidst v/mette Julbo Mette præsenterede Dorte Møller som ny kontaktperson vedrørende Kvalitetsudvalget.

2 2 Se bilag 1. Uniformsregulativ Der arbejdes i øjeblikket på et nyt uniformsregulativ, som drøftes og forhandles med selskaberne, hvorefter det bliver præsenteret på Kvalitetsudvalgsmødet. Videoovervågning Det er Midttrafiks indstilling, at der i alle busser fremover bliver videoovervågning, så det bliver mere trygt at være kunde og chauffør. Datatilsynets regler vil naturligvis blive overholdt, så ingen data misbruges. Fly High obligatorisk I fremtidige kontrakter bliver det obligatorisk for alle chauffører at deltage på FH kurserne. Jens Erik Sørensen orienterede om, at der 2 gange årligt afholdes møder med 3F om branchen generelt, og at der ikke vil blive behandlet enkeltsager, der vedrører forhold i busselskaberne. Kim Nielsen, De Grønne Busser, oplyste, at alle erfaringer viser, at uddannelse virker, og Fly High giver et løft til chauffører, som forbedrer kundeservicen. Beredskabsplan Mette Julbo orienterede om at busselskaberne skal have en beredskabsplan, så chaufføren ved, hvordan man skal agere ved overfald o. lign. Beredskabsplanen vil blive drøftet med selskaberne. Incitamentsrunde 2013 Der er truffet en afgørelse i incitamentsrunden for 2013, hvor det er 2 selskaber, der står til at vinde. Det vil blive offentliggjort midt i februar med en lille festivitas og overrækkelse. Ny type incitament Mette Julbo orienterede om, at der i kommende incitamentsrunde vil blive indført en ny type bonusordning, som bliver koblet med Fly High kurserne og skal tilgodese den gode service og tilfredse kunder. Billetkontrollen Medieomtalen i aviserne vedrørende billetkontrollen har omtalt, at MT har brugt 3 mill. Kroner i forbindelse med retssager mod billetkontrollører, og det er rigtigt og har været nødvendigt. Når der er mistanke om snyd skal MT undersøge sagen, så det kan blive afgjort, om der er hold i mistanken. Securitas overtager pr. 1/3 billetkontrollen efter udbud, og er billigere end G4S, og da MT selv havde opgaven. Ronny Gasbjerg, Brande Buslinier forhørte sig om MT har overvejet at rulle billetkontrollen ud til alle busselskaber. Mette Julbo orienterede om, at det kun gælder for Aarhus Sporveje. Jens Erik Sørensen oplyste, at arbejdsvilkårene for de eksterne billetkontrollører er de samme, som da MT selv havde opgaven. Gerda Jørgensen, Arriva Herning oplyste, at der ikke bliver foretaget kontrol efter kl. 22, hvor kunderne ved, at der er frit spil. Har forgæves forsøgt at få hjælp i en kundesag, men uden held.

3 3 Mette Julbo pointerede, at billekontrollen skal foretage kontrol på skiftende tidspunkter, og at der kan rettes henvendelse til MT i tilfælde af konkrete sager, der ønskes hjælp til. Ronny Gasbjerg, Brande Buslinier gave udtryk for, at kunder og chauffører ønsker større tryghed på ruterne også uden for Århus. Jens Erik Sørensen pointerede, at det er op til kommunerne og Regionen at beslutte, hvor meget de vil betale. Yderligere midler skal bevilges ved et oplæg til beslutning hos Kommuner og Region. Søren Olesen, Thykjær oplyste, at chauffører skal checke billetterne, og at det ikke er hans fornemmelse, at chaufførerne er så utrygge, som der gives udtryk for. Torben Høyer, Aarhus Sporveje mener, at rollefordelingen er usikker mellem billetkontrollen og chaufførerne, når der opstår kritiske situationer, men er dog blevet bedre end den har været. En pjece der fortæller, hvordan chaufføren skal forholde sig, er under udarbejdelse. Jens Erik Sørensen informerede om, at der i nye kontrakter vil ske en harmonisering fremadrettet på dette område. 3. Rejsekort v/michael Steinberg Se bilag 2. Michael Steinberg orienterede generelt om Rejsekortets betydning som elektronisk billet- og betalingskort til den kollektive trafik i hele landet, og den blandede omtale der hidtil har været i medierne, samt tidsplanen for udrulning i Der er p.t kunder der har et Rejsekort, og der er foretaget 42.5 mio. rejser med kortet siden Rejsekortet kan bruges på alle rejser med tog og i bus på Sjælland, NT og Sydtrafik. En undersøgelse af kundernes forventninger og konceptopfattelse viser, at 10% af kunderne er kritiske overfor Rejsekortet og har svært ved at gennemskue priser og rabatter. Der bliver installeret en fuld udstyrsløsning i ca. 675 busser og Check In Mini i ca. 75 busser. Synkroniseringsanlæg skal etableres på ca. 70 garager/depoter. Succesfuld udrulning forudsætter i tæt samarbejde mellem busselskaber, chauffører og MT. Der er i forbindelse med Rejsekortet indgået aftale om tillæg til eksisterende kontrakter mellem MT og busselskaberne.

4 4 Gerda Jørgensen, Arriva Herning oplyste, at hos NT kører det ok, og det anbefales at bruge erfaringerne derfra i forbindelse med yderligere udrulninger. Hans Peter Leest, Arriva Silkeborg orienterede om, at Rejsekortet har virket udemærket i 1½ år og de typiske fejl er, fordi kunderne går for hurtigt forbi scanneren. Det anbefales, at der indsættes ekstra kontrollører i busserne i forbindelse med udrulningen. Ronny Gasbjerg, Brande Buslinier vil gerne vide, hvem der har ansvaret for udstyret på busholdepladsen, hvis det ikke virker. Søren Olesen, Thykjær A/S oplyste, at der er lavet kontrakt med IBM på overvågning og udbedring, og det virker ok. Fra Arriva blev der spurgt til, om Midttrafik påtænker at nedlægge Arrivas salgssted i Herning. Jens Erik Sørensen tilkendegav, at det afhænger af finansieringen fra Herning kommune. Hans Peter Leest, Arriva Silkeborg mener, at der på hjemmesiden står, at Rejsekortet kan bruges nu, og det bør rettes, så kunderne ikke bliver forvirret. Jens Erik Sørensen konstaterede, at det er vigtigt med respons på Rejsekortet fra både chauffører og busselskaber. 4. Økonomi 2013/Udfordringer 2014 v/jens Erik Sørensen Se bilag 3. Økonomien i MT er god. Indtægterne stiger på bustrafikken, og der er vækst i salget af ungdomskort. Busnettet udnytter ressourcerne, hvor behovet er størst i Århus og på de store regionale ruter som f.eks. mellem Århus/Randers, hvor der har været en stigning på 30-40%. Budgetterne er overholdt i såvel trafikselskabet, Midtjyske Jernbaner, handicapkørsel og billetkontrol, så mindreforbruget overføres til Handicapkørslen i Aarhus kommune har haft et overforbrug, men reglerne er nu harmoniseret, så der fremover bliver kørt efter samme serviceniveau som andre steder. Hvad skal vi nå i 2014? 1. Rejsekortet skal gennemføres til aftalt tid og budget med så få kundeklager som muligt og uden at det går ud over andre vigtige opgaver i MT. 2. Evaluering af busnettet i Århus i samspil med letbanen uden at der skæres for hårdt på de nuværende ruter samt overtage planlægning af busdriften fra Århus. 3. Lave busplaner i de større byer Horsens, Randers og Silkeborg, så de hænger sammen med statens timemodel.

5 5 4. Flex-tur ordningen viser, at det er en bedre måde at udnytte ressourcerne på, men det er vigtigt, at taksterne harmoniseres, så kunderne ikke kommer til at betale for meget. 5. Rådgivning af kommuner i forbindelse med udbud og drift samt evt. implementering af kommunale kørselsordninger som f.eks. læge-, handicap-, og anden specialkørsel. 6. Flere incitamenter i udbud og drift øger kundetilfredsheden. 7. Bedre trafikinformation som ikke er godt nok i Midtjylland. Ronny Gasbjerg, Brande Buslinier pointerede, at der er forvirring om X-bus kontra Lyn-bus konceptet, når de kører på samme rute. Jens Erik Sørensen oplyste, at X-bus konceptet kræver komfort, og hvis Regionen ikke vil betale, bliver det i stedet for en Lyn-bus. Torben Høyer, Aarhus Sporveje, tilkendegav, at Sporvejene gerne vil med til at lave forsøg med trafikinformation til kunderne i Aarhus. Jens Erik Sørensen bekræftede, at Aarhus skal være foregangsmand på området og dermed arbejde på at øge kundetilfredsheden. 8. Jens Erik Sørensen påpegede, at der fortsat skal leveres en god stabil drift, og det gør I godt i busselskaberne. 9. I 2014 skal der også være totalt styr på økonomien. 5. Eventuelt. Jonas Trier, De Grønne Busser oplyste, at lovændringen på topstedsskiltningen er svær at forstå. Jens Erik Sørensen oplyste, at det er en EU lovgivning, som betyder, at mange topskilte bliver gule i stedet for blå. MT arbejder på baggrund af dette på at tydeliggøre forskellen på stoppestederne. Der blev gjort opmærksom på, at formuleringen i chaufførinformationen vedrørende de nye regler om stoppesteder ikke var tydelig nok.

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. oktober 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere