Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014"

Transkript

1 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til dig. Når man bor så tæt sammen, som man gør i vores afdeling, er det vigtigt, at der er plads til både unge og gamle, de der arbejder dag, de der arbejder nat og de, der går hjemme. Vi der bor her, har lavet reglerne. Derfor kan vi også lave dem om. Oplever du, at reglerne i husordenen overtrædes, bør du altid søge en løsning selv måske den anden har glemt reglerne, eller ikke var klar over de gener du oplevede. 1 / 7

2 Adgangsforhold: Afdelingen har gennem tiderne fået flere installationer som skal give os tryghed. Der er installeret dørtelefoner med kamera. I højhuset har vi videoovervågning i elevatorer og indgangspartier og adgang via nøglebrik. For at sikre os bedst muligt skal følgende regler overholdes: Luk kun personer ind, du kender eller har aftale med. Undlad at holde indgangsdøren åben med eksempelvis måtten. Sørg altid for, at kælderdøren er lukket. Ved at følge disse enkle regler, er du med til at forhindre indbrud og andre ubehageligheder. Affald: Når du benytter vores affaldsskakter til dit husholdningsaffald, skal du være opmærksom på, at posen ikke sætter sig fast. Pizzabakker skal for eksempel rives i stykker. Du kan hente gratis affaldsposer på ejendomskontoret i åbningstiden. Det er vigtigt, at affald ikke står i opgangen, da det kan give lugtgener. Det er ligeledes vigtigt, at der ikke står affald på fællesområderne, da det kan tiltrække skadedyr. Afdelingen har følgende særregler vedr. sortering af affald: Papir, aviser og reklamer skal i aviscontaineren. Pizzabakker, mælkekartoner og andet pap der har været i kontakt med mad, er husholdningsaffald. Kattegrus skal i den store vippecontainer i containergården, også selvom produktet påstår, at det kan skylles ud i toilettet. Brændbart skal i den store vippecontainer i containergården Glas skal i glascontaineren med eller uden låg. Papkasser slås flade og lægges i papcontaineren. Batterier og elpærer skal i de små beholdere i containergården. Efterhånden som mulighederne for sortering bliver udvidet, skal du naturligvis også benytte disse muligheder. 2 / 7

3 Altaner: Generelt: Dette regulativ er opdelt i to dele, den ene del gælder de røde blokke, den anden del gælder højhuset. De røde blokke: 1. Altanen må ikke males. 2. Det er ikke tilladt at grille på altanen 3. Tørrestativer må ikke være højere end altankanten 4. Altanen må ikke bruges til luftning af husdyr. Skulle der alligevel komme efterladenskaber på altanen skal disse fjernes øjeblikkeligt, således der ikke opstår lugtgener. 5. Der kan efter tilladelse fra administrationen opsættes markiser, disse skal vedligeholdes af lejer og nedtages ved fraflytning. 6. Det er forbudt at smide effekter ud fra altanen dette gælder også cigaretskodder. 7. Bankning af tæpper på altanen er ikke tilladt. 8. Der må ikke rystes tæpper, dyner, duge eller andet på altanen. 9. Der må ikke hænges tæpper, dyner eller andet ud over altankanten. 10. Der er to faste udvendige altankasser. Ønskes det at montere yderligere altankasser, kan dette ske imod betaling hos ejendomskontoret. Der må ikke benyttes andre altankasser end dem der er monteret i forvejen. 11. Ved vanding af planter i altankasserne skal der tages hensyn til underboer. Højhuset: 1. Altanen må ikke males. 2. Det er ikke tilladt at grille på altanen 3. Tørrestativer må ikke være højere end altankanten 4. Altanen må ikke bruges til luftning af husdyr. Skulle der alligevel komme efterladenskaber på altanen skal disse fjernes øjeblikkeligt, således der ikke opstår lugtgener. 5. Der kan efter tilladelse fra administrationen opsættes markiser, disse skal vedligeholdes af lejer og nedtages ved fraflytning. 6. Det er forbudt at smide effekter ud fra altanen dette gælder også cigaretskodder. 7. Bankning af tæpper på altanen er ikke tilladt. 8. Der må ikke rystes tæpper, dyner, duge eller andet på altanen. 9. Der må ikke hænges tæpper, dyner eller andet ud over altankanten. 10. Der må kun benyttes altankasser indvendigt på altanen. 11. Ved vanding af planter i altankasserne skal der tages hensyn til underboer. Antenner: Som udgangspunkt er det ikke tilladt at opsætte egen parabol eller anden antenne i afdelingen. Dog er det muligt at søge om tilladelse, såfremt en kanal ikke kan opnås igennem fællesantenneanlægget. 3 / 7

4 Boldspil: Skal ske med hensyntagen til omkringboende og aldrig op ad ejendommen. Brug gerne afdelingens fodboldbane. Fodring af vilde dyr: Fodring af vilde dyr må ske på følgende måde: Foderbræt med en begrænset mængde mad, så rotter og andre skadedyr ikke kan hente rester om natten. Mejsebolde, der er ophængt uden at lave skade på ejendommen. Du skal huske at fjerne al nedfald, da det giver risiko for rotter og andre skadedyr. Fyrværkeri: Der må affyres fyrværkeri i perioden 27. december til 1. januar og aldrig fra altanen. Affyring af fyrværkeri ska ske i rimelig afstand fra ejendommen. Fællesarealer: Der må ikke henstilles effekter i opgangen, indgangspartierne, kældergange, svalegange eller andre steder, hvor vi færdes. Det kan hindre flugt eller redning. Det gælder også sko eller en affaldspose foran din egen hoveddør. Ejendomskontoret kan fjerne henstillede effekter uden varsel. Ejeren har en måned til at få dem hentet på ejendomskontoret - herefter bliver de bortskaffet uden ansvar. Opgange og elevatorer er ikke skabt til leg, så det er ikke tilladt. Rygning i opgange og elevatorer er ifølge Rygeloven ikke tilladt. 4 / 7

5 Haver: Dette regulativ omfatter samtlige haver i afdelingen uanset hvad der står i din kontrakt. Regulativet pålægger lejeren med brugsretten vedligeholdelsespligt af haven inklusiv hæk og/eller hegn. 1. Haverne er til ophold og skal altid fremstå vedligeholdt og i pæn stand. 2. Haven betragtes i ordentlig stand såfremt følgende er overholdt: a. Græsset slås jævnligt b. Hæk og evt. plankeværk holdes fri af ukrudt på inder og yderside c. Ukrudt bekæmpes i haven generelt d. Hækken klippes på alle sider mindst 1 gang hver sommer. e. Der opbevares eller opmagasineres ikke effekter i haven. 3. Pileflethegn og havelåger må ikke males. 4. Der må ikke opsættes skure eller væksthuse i haverne. 5. Hæk og anden beplantning må ikke overstige to meter. 6. Slyngplanter og andet må ikke gro op ad muren, da dette kan medføre skade på bygningen. 7. Benyttelse af grill er tilladt, dog skal det ske længst ud mod fællesarealet og uden gener for andre lejere. 8. Haven må ikke benyttes til løbegård for husdyr, hvorfor efterladenskaber fra disse skal fjernes for at undgå lugtgener for de omkringboende. 9. Benyttelse af markedsparasoller på maksimalt 3 meter i diameter er tilladt. 10. Overdækning og pavilloner er ikke tilladt, dog kan der gives midlertidig dispensation for pavilloner, såfremt der skal afholdes et mindre selskab i haven. 11. Der må ikke etableres yderligere hegn eller låger. De eksisterende hegn og låger må ikke ændres uden ejendomskontorets tilladelse. 12. Der må med administrationens godkendelse opsættes markiser, disse skal vedligeholdes af lejer og nedtages ved fraflytning. 13. Der må plantes træer og buske i haven vær dog opmærksom på punkt Der kan lånes trillebør, plæneklipper, hækkesaks og andet værktøj på ejendomskontoret imod et mindre depositum. 15. Haveaffald kan afleveres ved parkeringspladsen til højre for carportene. 16. Brug af plæneklipper og andre redskaber i haven er at sidestille med brug af støjende maskiner, hvorfor tidsfristerne i husordenen vedr. brug af sådanne maskiner også gælder for havearbejde. Husdyr: Der kan opnås tilladelse til at holde en hund i boligen. Ansøgning om hundehold skal ske til husdyrsudvalget i afdelingen. Katte og mindre husdyr kan holdes uden tilladelse. Afdelingsmødet har vedtaget nogle specifikke regler vedr. hundehold. Disse udleveres af afdelingens husdyrsudvalg. Husdyr må ikke være til gene, og kan ved gentagne gener kræves bortskaffet af administrationen. 5 / 7

6 Hærværk og ødelæggelse: Hærværk og ødelæggelser giver afdelingen udgifter. Dette gælder graffiti på en væg, ødelæggelse af beplantningen i afdelingen og andet. Som lejer er man ansvarlig - herunder erstatningsansvarlig for sin egen, sin husstands og sine gæsters adfærd i afdelingen. Musik og brug af støjende maskiner: Du må naturligvis gerne høre musik, dog skal du huske altid at tage hensyn til de omkringboende. Du må benytte boremaskiner m.v. i tidsrummet 8-19 mandag til fredag og 9-15 lørdag. Søndage og helligdage må boremaskiner m.v. ikke benyttes. Der er lydt i ejendommen, så selv kort brug af eksempelvis en boremaskine kan genere rigtig mange naboer. Parkering af cykler, biler m.v.: Parkering af cykler skal ske i cykelstativerne. Alternativt i cykelkældrene under de røde blokke og i højhuset, hvor du imod depositum kan få adgang til cykelkælderen i nr Biler skal parkeres i de afmærkede felter. Ønsker du at leje en carport på eller udenfor det aflåste område eller en p-plads på det aflåste område, skal du rette henvendelse til ejendomskontoret. Knallerter og scootere må ikke parkeres i kældrene. Ønsker du at leje en plads i det aflåste knallert-/ scooterskur, skal du rette henvendelse til ejendomskontoret. Campingvogne på under 5½ meter kan parkeres på dertil indrettede pladser inden for indhegningen. Ikke indregistrerede køretøjer må ikke parkeres på afdelingens område. 6 / 7

7 Vaskeri: Dette regulativ omfatter vaskeriet i Tranemosegård afd. 12 og kan inden for bestemmelsernes overordnede rammer ændres af afdelingsbestyrelsen. Regulativet er gældende som en del af afdelingens husorden, og overtrædelse af regulativet sidestilles med overtrædelse af husordenen. 1. Vaskeriet har åbent alle ugens dage året rundt fra kl Dog er vaskeriet lukket for rengøring hver tirsdag morgen fra kl Reservationstiderne er: kl , kl , kl , kl , kl og kl Er en vasketid ubenyttet, bliver maskinerne fritstillet efter 15 minutter. 2. Al vask og brug af maskiner er på eget ansvar. Der anvendes blødt vand i maskinerne. 3. Alle maskiner skal betjenes i henhold til de opsatte brugsanvisninger. Tøjkurvene er udelukkende til rent tøj, ikke til at sortere snavset tøj i. 4. Rygning, husdyr samt indtagelse af alkohol er ikke tilladt i vaskeriet. 5. Ophold i vaskeriet er KUN tilladt i forbindelse med tøjvask, og børn under 15 år må ikke opholde sig i vaskeriet uden opsyn af en voksen. Vaskeriet er ikke en legeplads. Børn må ikke kravle på bordene, sidde i tøjkurvene, lege med lågerne på maskinerne eller andet, hvor de kan komme til skade eller ødelægge udstyret. Det er altid forældrenes ansvar, at børn ikke forvolder eller kommer til skade. 6. Der må IKKE farves eller affarves tøj i maskinerne, og lommer skal tømmes for genstande. Ved vask af bh er med bøjle SKAL de være i lukket stofpose. 7. Tørretumblerne kan IKKE forudbestilles og er derfor til fri afbenyttelse. Tag hensyn til andre, der vasker på samme tid som dig og del tørretumblerne ligeligt mellem jer. Hvis lyset i displayet er slukket, er tumbleren færdig og det er tilladt for næste bruger at tage tøjet ud. Man kan ikke forvente, at alle behandler ens tøj som man selv ville: SÅ DERFOR - VÆR DER VED ENDT TØRRETID. Rens altid fnugfilteret efter brug af tørretumbleren. 8. Tør op efter dig, hvis du har spildt vand eller andet. Smid tomme emballager i skraldespanden og hjælp i det hele taget med at holde vaskeriet pænt og ordentligt. 9. Er en maskine ude af drift, skal dette meddeles ejendomskontoret ved f.eks. en seddel på maskinen. Man må IKKE selv prøve på at afhjælpe problemet. 10. Sidste person i vaskeriet bedes sørge for, at indgangsdør og vinduer er lukket. 11. Vaskeriet er KUN til brug for beboerne i TMG afd. 12. Man må ikke låne sin vaskebrik ud til andre. Ved misbrug spærres brikken. 12. Der udleveres én vaskebrik pr. husstand. Hvis du taber din vaskebrik, skal dette meddeles ejendomskontoret. Du skal selv erstatte en evt. bortkommen vaskebrik, som vil blive spærret. En ny brik koster 100 kr. Det er alles ansvar, at reglerne bliver overholdt og du bedes derfor meddele det til ejendomskontoret, hvis andre brugere overtræder dem. 7 / 7

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Afd. 15. Husorden & Havereglement

Boligforeningen Fjordblink Afd. 15. Husorden & Havereglement Boligforeningen Fjordblink Afd. 15 Husorden & Havereglement Vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 21. januar 2014 Foto: Henrik Bom 1. Husorden for Afdeling 15, Boligforeningen Fjordblink Forord:

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 14. september 2012 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere