Tv-overvågning skræmmer mig ikke. Karsten Lauritzen, Venstres retsordfører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tv-overvågning skræmmer mig ikke. Karsten Lauritzen, Venstres retsordfører"

Transkript

1 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Nyhedskanalen Et produkt fra for et sikrere samfund nummer Se og Hør-sag har skræmt politikerne Kasper Skov-Mikkelsen, direktør, SikkerhedsBranchen SIDE 2 Tv-overvågning skræmmer mig ikke Karsten Lauritzen, Venstres retsordfører SIDE 7 Han ska tale om sikkerhed som tjeneste på Sectech Jens Lennen, formand, SaaS Gruppen SIDE 18 Tilbage i SECTECH to intense dage om sikkerhed Brandsikker isolering PIR brænder glimrende Efter et antal forbavsende store brande i sandwichelementer med celleplastisolering har DTU og andre universiteter konstateret, at PIR i virkelighedens verden kan være mere brændbar end hidtil antaget. SIDE 4 Fald i antallet af indbrud % Nye tal fra s Statistik viser, at der er sket et fald på 12 procent i anmeldte indbrud i beboelse i forhold til samme kvartal sidste år. SIDE 8 Den 12. og 13. november finder den kompakte sikkerhedsmesse Sectech sted på Scandic Copenhagen Hotel i København. Det er 7. gang, dette event finder sted på dansk jord. Fokusområderne er videoovervågning, indbrudssikring, perimetersikring, adgangskontrol, brandsikring og integrerede systemer. Produkter i verdensklasse vises, og flere stande byder på premierer. Foruden selve messen vil Sectech også byde på tekniske seminarer og halvdagskonferencen Tryghedskameraets dag. SIDERNE Inspektioner er sjældne Risikoen for som ejer af et tv-overvågningsanlæg at få inspektion af Datatilsynet, er meget lille. For den gruppe, der formentlig laver de største lovovertrædelser, er risikoen reelt ikke-eksisterende. SIDE 24 OPEN FORUM NYT KONCEPT PÅ SECTECH... SIDE 7 Tryghedskameraets dag konference på Sectech Er der for mange kameraer i? Bliver lovgivningen fulgt? Kan politiet bruge optagelserne? Det er nogle af de spørgsmål, konferencen Tryghedskameraets dag den 13. november vil finde svar på. SIDE 17 PAS SecurityUser DK (Nr3 2014)-C Velkommen nexus! Farvel PAS Card!

2 2 LEDER Se og Hør-sag har skræmt politikerne Nyhedskanalen for et sikrere samfund: Den digitale overvågning er den rigtige big brother i dag Kasper Skov-Mikkelsen Direktør, SikkerhedsBranchen Man kan vist roligt sige, at ugebladet Se og Hørs arbejdsmetoder har skræmt politikerne. Med god grund. Beskyttelsen af personfølsomme data har vist sig mangelfuld. Beskyttelsen skal være bedre, og kontrollen af, at denne beskyttelse fungerer i praksis, skal være bedre. Sagen har fået to af Folketingets udvalg, Retsudvalget og Kulturudvalget, til at skrive en såkaldt beretning. Alle medlemmer af de to udvalg er gået sammen i en usædvanlig enighed om en række tiltag, herunder nedsættelse af to arbejdsgrupper, der skal se på en række forhold omkring datasikkerhed. Hvert udvalg har sin arbejdsgruppe, og især arbejdsgruppen under Retsudvalget er vigtig. Den skal ifølge kommissoriet foretage en bred afdækning af beskyttelsen af borgernes personfølsomme oplysninger, og den forventes konkret at se på en række områder, som opremses. Følger arbejdsgruppen pålægget, kommer den godt rundt. Den skal se på datasikkerhed i mange sammenhænge, også på områder, hvor mange ikke i det daglige tænker over, at det er personfølsomme oplysninger, de arbejder med, og hvor kendskab til reglerne og dermed også overholdelsen af dem ikke er en selvfølge. Et af de områder er spørgsmålet om certificering og registrering af alle opsatte overvågningskameraer. SikkerhedsBranchen har i årevis arbejdet for indførelse af sådanne krav. Med varierende styrke har forskellige partier tilsluttet sig ønsket. Ikke kun i medieudtalelser, men også mere forpligtende i form af ændringsforslag til tv-overvågningsloven, når den var til behandling i Folketinget. Det var i disse situationer under VK-regeringen, og ændringsforslagene om mere kontrol med tv-overvågning kom fra oppositionen og blev afvist. Med skiftet til S-SF- R-regeringen blev der faktisk flertal for de forslag, de tidligere havde fremsat, men trods pres fra blandt andet SikkerhedsBranchen er forslagene ikke blevet genfremsat. Se og Hør-sagen kan måske ændre den situation, fordi den viser, at egenkontrol ikke dur alle steder, og at kreativiteten hos dem, der vil misbruge systemerne, er forrygende. Mistro til overvågning bredt rammer også tv-overvågning, alene fordi det hedder noget med overvågning, hvad der gør branchens idé om at erstatte overvågningskamera med sikkerhedskamera særdeles relevant. Alle undersøgelser viser stor opbakning i befolkningen til tv-overvågning, men nogle er af princip imod tv-overvågning og vil benytte enhver mulighed for at bringe det i miskredit. Et godt eksempel er den københavnske avis, der tidligere i år bragte en artikelserie om overvågning, altså den elektroniske via telefoner, dankort og internettet, og som fast illustration til alle artikler i serien havde en grå silhuet af et overvågningskamera, selv om ingen af artiklerne handlede om tv-overvågning eller bare nævnte det. Den digitale overvågning, artiklerne handlede om, er den rigtige big brother i dag, men når man får oplevelsen af at være overvåget, for eksempel når reklamerne på de internetsider, man besøger, ændrer sig efter hvad man plejer at søge på, er det nemmere at rette sin irritation mod et kamera end mod et stykke software på internettet. De der arbejder seriøst med tv-overvågning, skal ikke være bange for nye restriktioner i hælene på Se og Hørsagen. Arbejdet kan blive en smule besværligere af nye regler, men de, der har overholdt reglerne, vil kunne leve med, hvad der kommer, og de vil leve bedre, fordi de useriøse får en besværligere tilværelse. En detalje i de to folketingsudvalgs fælles beretning er overset, men den kan få stor betydning for holdningerne hos beslutningstagerne og i befolkningen. De to udvalg er enige om at opfordre regeringen til at lave en årlig redegørelse for datasikkerheden, som skal debatteres i Folketinget. Det er et initiativ, som vil kunne holde fokus på datasikkerhed, så ingen slapper af, når Se og Hør-sagen er nogle år gammel. Den gode debat forudsætter en redegørelse med konkrete sager fra blandt andet Datatilsynets arbejde. Regeringen synes måske, det bliver omstændeligt og dyrt, men den konstante debat er nødvendig, fordi holdningerne er vigtige. Se og Hør-sagen kom jo, selv om love og regler burde have forhindret den. Gå ikke glip af premieren på succes-konferencen TRYGHEDS KAMERAETS DAG 2014 Konferencen Tryghedskameraets dag arrangeres 13. november i forbindelse med Sectech, november på Scandic Hotel Copenhagen. Læs mere på side 17! Tilmelding til konferencen på Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring Et produkt fra Redaktion Lennart Alexandrie, Kasper Skov-Mikkelsen, Jonny Sjöberg og Helge Kierkegaard. Annoncesalg Deniz Baykal. Ansvarshavende redaktør Lennart Alexandrie. Abonnement 89 kr/år. Oplag eksemplarer. Tryk Dansk AvisTryk a/s, Glostrup, AR Media International AB Västberga Allé 32, Hägersten, Sweden. Telefon Fax

3 Kom og besøg os på Sectech!

4 4 REGLER & LOVE Nyhedskanalen for et sikrere samfund: Brandsikker isolering Efter et antal forbavsende store brande i sandwichelementer med celleplast-isolering har DTU og andre universiteter konstateret, at PIR i virkelighedens verden kan være mere brændbar end hidtil antaget. If udleverer disse advarselsmærkater til at sætte på bygningsdele med brand - bar isolering. Selv om sandwichelementer med celleplastisolering er godkendt til industribygninger i flere europæiske lande, har forsikringsselskabet If, som er Nordens største på industriforsikring, i de senere år måttet dække et antal overraskende store brandskader i bygninger, som var opført i henhold til lokale bygningsregler. If besluttede derfor at gennemføre en forsøgsrække med PIR-isolerings brændbarhed, sammenlignet med stenuld. PIR blev valgt som testisolering, da den anses for at være den mest brandsikre type celleplastisolering, og fordi sandwichelementer med PIR har opnået den samme brandtekniske klassifikation som elementer med stenuld. Desværre viste forsøgene ikke en god overensstemmelse med PIR-elementernes brandklassifikation. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem If og DTU samt universiteterne i Edinburgh (Skotland), Central Lancashire (England) og Queensland (Australien). For Efter 25 minutter er branden brudt igennem PIR-elementerne adskillige steder. Efter 45 minutter trænger der røg igennem deformerede samlinger i stenuldshuset. s vedkommende blev arbejdet udført som masteropgave på DTU af civilingeniør Martin Sørensen. Realistiske betingelser? Hensigten med forsøgene var at undersøge, om forsøgsbetingelserne i ISO-standard er realistiske hvad angår konstruktionens håndværksmæssige udførelse, opretholdelsen af konstruktionens brandmodstandsevne i hele dens levetid samt den faktiske brandbelastning. Projektet skulle besvare spørgsmålene: Bidrager isoleringsmaterialerne til brandforløbet? Hvor giftige er gasserne? Hvorledes påvirkes brandforløbet af mere realistiske forsøgsomstændigheder? Brandprøverne blev udført ifølge ISO i modificeret form. Modifikationerne i de forskellige prøver bestod af: Forsøgsopstillingerne blev ikke Find din 5.11 forhandler på vores hjemmeside: damasec.com/tactical-distribution Eller kontakt vores kundeservice Telefon: Mød os på vores facebookside 5.11 Tactical Distribution

5 Nyhedskanalen for et sikrere samfund: REGLER & LOVE 5 brænder glimrende udført perfekt af laboratorieteknikere, men af erfarne bygningshåndværkere med rutine i de pågældende konstruktioner. Elementerne blev påført mindre skader, som f.eks. skulle illudere huller for installationer og påkørsel med truck. Brandbelastningen blev efter 20 minutter øget fra ISO-standardens 300 kw til 600 kw I to af fire forsøgsrum blev opstillet en stabel træpaller. Varmefølsom PIR Forsøgene viste, at den forøgede varmepåvirkning medførte en vis åbning af samlingerne i begge typer sandwichelementer, og selve PIR-isoleringen viste tillige en betydelig følsomhed over for den forøgede varmepåvirkning samt de påførte småskader. Som det ses af billederne, var der betydelig gennembrænding i PIR-elementerne efter 25 minutter. For stenuldsisoleringen ses begyndende røggennemtrængning efter 45 minutter. Der blev desuden konstateret op til 40 gange højere niveauer af den giftige gas HCN (blåsyre, cyanbrinte, hydrogencyanid) ved brandene i PIR-elementerne. If revurderer Forsøgsrækkens resultater har ført til, at forsikringsselskabet If nu revurderer sin risikobedømmelse hvad angår PIR isolering. If fokuserer kraftigt på brændbar isolering i sin vejledning af forsikringstagerne om risikostyring, f. eks. ved at producere klistermærker til de brændbare sandwichelementer til information af håndværkere. If kræver desuden en stærk disciplin i relation til udførelse af varmt arbejde på og i nærheden af alle elementer, der indeholder celleplast. Interesserede kan kontakte civilingeniør Martin Sørensen, som nu er ansat i If på: eller lektor Grunde Jomaas fra DTU på Film med resumé af forsøgene kan ses på com/firetest PIR-isolering (polyisocyanurat) anvendes i betydeligt omfang til sandwich elementer, både af økonomiske grunde og fordi PIR-isolerede sandwichelementer har en bedre isoleringsevne end stenuld og derfor specielt finder anvendelse til køle- og frysehuse. PIR anses for at have den højeste brandmodstandsevne af de forskellige syntetiske isoleringsmaterialer (celleplast) på markedet, ikke mindst fordi der i starten af en brand dannes et isolerende forkullet lag på PIR ens overflade. Normalt er der desuden tilsat flammehæmmere. Sandwichelementer med PIR har brandklassifikationen B-s1(2), d0 hvilket betyder: Begrænset antændeligt Begrænset flammespredende Begrænset varmeafgivende Begrænset røgudviklende Afgiver ikke brændende dråber/partikler Regeringens vækstplan vil tillade brændbare sandwichpaneler i frosthøjlagre. Ifølge punkt 46 Harmonisering af brandkrav skal brandkravene til højlagre bringes i overensstemmelse med kravene i vore nabolande. Dette vil medføre, at der i frosthøjlagre vil blive tilladt sandwichpaneler af stålplader uden på brændbar celleplast som PIR, PUR og EPS. Du behøver kun at handle ét sted Mød os i din by eller på SECTECH Kom og besøg vores ADI Truck i nærheden af dig... Vi kommer landet rundt i disse byer: 3 Nov.: Roskilde 4 Nov.: Odense 5 Nov.: Kolding 6 Nov.: Esbjerg 7 Nov.: Herning 10 Nov.: Aalborg 11 Nov.: Aarhus Nov. Vi afslutter på SECTECH ikøbenhavn Kom og se de seneste nyheder fra vores producenter. Se køreplanen på T: E. DEN_TRUCK_Tourt2014.indd :49:58

6 6 NEW TechPoint IP Door Controller Cost-effective, non-proprietary and fully scalable access control for any type and size of business and organization. Open scalable flexible Support for most reader types Support for Aperio -enabled wireless locks Power over Ethernet Unlimited expandability Flexibility with open protocols (OSDP, ONVIF) Meet us at SECTECH S45 Innovative Security Products TechSolutions A/S Lyskær 15, 2 DK-2730 Herlev TechSolutions A/S are security industry specialists with many years of experience and we work closely with the Security installers. We are partners with ASSA ABLOY, HID and Milestone and our solutions are e.g. trusted by Grundfos, Toms and some of the largest banks and museums in Holland e.g. Rabobank, ABN AMRO, Van Gogh and Rijksmuseum. Solution Par tner

7 Nyhedskanalen for et sikrere samfund: INTERVIEW 7 Tv-overvågning skræmmer mig ikke mere Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, mener ikke, det er mængden af opsatte sikkerhedskameraer, der er afgørende, men om kameraerne bruges i henhold til gældende regler. Karsten Lauritzen er kendt for sine ofte markante standpunkter, og SecurityUser har spurgt den kun 31-årige folketingspolitiker om et emne, som for tiden har Retsudvalgets store bevågenhed, nemlig tv-overvågning. AF JONNY SJÖBERG Ofte går politikernes kritik af tv-overvågning på, at der bliver opsat for mange kameraer i. Er det også din bekymring? Jeg er ikke længere skræmt af tv-overvågning. Men jeg er skræmt af, i hvor høj grad de gældende regler ikke bliver respekteret, og i hvor ringe grad der bliver ført tilsyn med dem. Det handler ikke om mængden af kameraer. Det handler om myndighedernes mulighed for at samkøre oplysninger og se kameraer i sammenhæng. Jeg har ikke noget imod kameraer i boligområder, så længe optagelserne bliver gemt på en server i en tidsbegrænset periode og derefter automatisk slettes. Og det skal kun være politiet, der kan se disse optagelser. Det er der jo et stykke hen ad vejen gode regler for, men det er mit indtryk, at langt fra alle, der sælger disse kameraer, er inde i lovgivningen, og dermed kommer rigtig mange til at bryde reglerne. Det synes jeg er ærgerligt. Og oven i købet er der en meget svag grad af tilsyn fra Datatilsynets side på grund af begrænsede ressourcer. Vil du stramme op på lovgivningen? Vi har et problem med, hvordan vi håndhæver den lovgivning, vi allerede har i dag. Vi har blandt andet et voksende problem med folk, der tager billeder med deres smartphones. Vi er nødt til at få løst det, man kunne kalde håndhævelsesproblemet: Hvad må man tage billeder af, hvor må man sætte kameraer op, og hvad må man bruge billederne til. Såvel leverandører som brugere ved ganske enkelt for lidt om disse regler, og det er for mig at se det største problem. Jeg er stor tilhænger af en certificeringsordning og til dels også en registreringsordning, så man får bedre styr på, hvor kameraerne bliver sat op. Jeg er stor tilhænger af en certificeringsordning og til dels også en registreringsordning, så man får bedre styr på, hvor kameraerne bliver sat op. En ordentlig registrering er jo ikke mindst vigtig for politiet, hvis de skal opklare en forbrydelse politiet skulle jo gerne vide, hvor der sidder kameraer. Og i øjeblikket har vi da også både certificering og registrering på dagsordenen i Retsudvalget. Men en skærpelse af lovgivningen skal ikke kun ske med baggrund i diskussioner mellem politikere den skal ske i tæt dialog med branchen. Hvorfor tager det så lang tid at foretage ændringer i lovgivningen på dette område? Jeg tror, at vidensniveauet mht. kameraovervågning - og overvågning i det hele taget er meget lavt i både befolkningen og i Folketinget. Overvågningsområdet er et teknisk tungt område, og det kan være en del af forklaringen på, at ikke ret mange lovgivere viser den store interesse for emnet. Det er også en del af forklaringen på, hvorfor det tager tid at få ændringer gennemført på det lovmæssige plan. Det er svært og krævende at lave en lovgivning, der er langtidsholdbar, ikke mindst fordi den tekniske udvikling går så hurtigt, og der hele tiden åbner sig nye muligheder for, hvad fx kameraerne kan. Teknologien udvikler sig, og det gør vi politikere også. Tidligere var jeg for eksempel mere skeptisk, end jeg er nu. Jeg var for nogle år tilbage mere tilbøjelig til at tro, at overvågning blot flyttede kriminaliteten fra ét sted til et andet. I dag er jeg overbevist om, at tvovervågning kan være en god, kriminalitetsforebyggende foranstaltning. Du har nævnt Datatilsynets begrænsede ressourcer i forbindelse med kontrol af kameraer vil du tilføre Datatilsynet flere penge, eller kunne du tænke dig en form for privatisering på området? Vi arbejder i disse dage i en arbejdsgruppe under Retsudvalget med Datatilsynets og andre tilsynsmyndigheders roller og muligheder, og med hensyn til datasikkerhed kan vi vel med skelen til Se & Hør skandalen konstatere, at der er god plads til forbedring. Jeg vil ikke afvise tiltag i retning af privatisering på området, men først og fremmest er jeg tilhænger af, at tingene skal bevæge sig ad frivillighedens vej, og her ser jeg for mig et nært samarbejde med SikkerhedsBranchen. Med hensyn til privatisering skal vi også se på, hvad man gør i andre Jeg er overbevist om, at tv-overvågning kan være en god, kriminalitetsforebyggende foranstaltning. lande og tage ved lære af best practice. I bladet SecurityUser forsøger vi at implementere ordet sikkerhedskamera i stedet for overvågningskamera, og nu lancerer vi også tryghedskamera for at skelne mellem de forskellige funktioner, kameraerne har rundt omkring. Hvordan lyder det i dine ører? Der er et stort tryghedsmæssigt potentiale i tv-overvågning. Så måske er det en meget god idé men kun så længe man ikke sminker sandheden. Hvis et kamera i et boligområde er knyttet til en server, som kun politiet har ret til at se, og hvor optagelserne bliver slettet efter en tidsbegrænset periode, så kan man kalde det for tryghedskamera. Men hvis kameraets funktion primært er at dokumentere, hvem der smider hvad ud i en container, så er det et overvågningskamera.

8 8 NYHEDER Fald i antallet af indbrud men vi er stadig næst dårligst Nye tal fra s Statistik viser, at der er sket et fald på 12 procent i anmeldte indbrud i beboelse i forhold til samme kvartal sidste år. Trods faldet sker der stadig mange indbrud på landsplan i forhold til resten af Europa. er næst dårligst i Europa kun overgået af Grækenland. En af forklaringerne på den positive udvikling kan være, at borgerne er blevet bedre til at sikre deres boliger med Nabohjælp og skalsikring. Det har vi nemlig ikke altid været helt gode til, når vi sammenligner os med andre lande, udtaler Det Kriminalpræventive Råd. Solide døre, vinduer og låse gør det sværere for indbrudstyven at bryde ind. Mangelfuld brandsikring af tage Nyhedskanalen for et sikrere samfund: Derfor opfordrer DKR til, at det bliver et krav i, at nye og ombyggede boliger bliver udstyret med indbrudssikre døre, vinduer og låse. Undersøgelser peger desuden på, at nærværende og opmærksomme naboer kan forhindre op til hvert fjerde indbrud. Nabohjælp skal hjælpe danskerne med at holde øje med hinandens boliger. En tagbrand har iflg. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) ikke kun store konsekvenser for tagkonstruktionen og de øverste etager, men kan også have det for de underliggende etager og hele bygningen. Det beskidte og ildelugtende slukningsvand fra brandvæsnets indsats løber nemlig ned gennem bygningen og ødelægger bygningsdele og indbo. DBI s projekt Brandsikring af eksisterende boligbyggeri har derfor fokus på brandsikring i forbindelse med renovering af rækkehus- og etageboligbyggeri. Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, Dansk Byggeri og Forsikring & Pension. Projektet munder ud i en informationsfilm, en ny hjemmeside, nye eksempler på, hvordan brandsikring kan indbygges i forbindelse med renovering, vejledningen Gode & brandsikre tage og folderen Brandsikkerhed er også i dine hænder. Stor forskel på opklaringsprocenter Hvis man bliver offer for en forbrydelse, kan ens adresse have stor betydning for, om politiet opklarer sagen. Eksempelvis opklarede politikredsene Nordsjælland og Østjylland kun 16 procent af alle anmeldelser i 2013, mens Midt- og Vestjyllands Politi toppede statistikken med en opklaringsprocent på 26. Det viser beregninger, som Søndagsavisen har foretaget på baggrund af tal fra Rigspolitiets database. Politiet har forskellige arbejdsbetingelser fra kreds til kreds. Et vestjysk lokalfællesskab, hvor alle kender hinanden, og hvor man hurtigt registrerer fremmede i nærmiljøet, er for eksempel anderledes end Storkøbenhavn, hvor borgerne ikke nødvendigvis kender naboen. Det giver politiet et helt forskelligt udgangspunkt for opklaringsarbejdet, og det gør naturligvis en forskel, siger Michael Hviid Jacobsen, sociolog og forsker i kriminalitet på Aalborg Universitet. Også markante forskelle i kriminalitetsbilledet spiller en rolle. Det er for eksempel langt sværere at opklare tyveri og indbrud, som oftest bliver opdaget flere timer efter forbrydelsen, end personfarlige sager, hvor offeret er i kontakt med gerningsmanden. Derfor vil kredse, der er hårdt ramt af tyve- og indbrudsbander, også samlet set opklare færre sager, siger Rene Holleufer, afdelingschef i Rigspolitiet. Hvis opklaringsprocenterne skal hæves på landsplan, skal der ganske enkelt uddannes flere politibetjente, mener Michael Hviid Jacobsen. Ressourcerne rækker ikke til mere, som det er i dag. Nordsjællands Politi ligger sammen med Østjyllands Politi i bunden af statistikken med 84 procent uopklarede sager. Ifølge Flemming Drejer, politiinspektør i Nordsjællands Politi, er der en helt naturlig forklaring på det: Vi vil jo gerne opklare alle sager, det ligger i vores dna som politibetjente. Men det er ikke realistisk. Vi har mange omrejsende kriminelle og er en del af Storkøbenhavn, og det kan man også se på de her tal. Vi prioriterer personfarlige sager højest, og det vil vi fortsætte med, men det er også oplagt at tage borgerne med på råd fremover, når vi skal identificere indsatsområder, siger han til Søndagsavisen. Landmænd sikrer sig Frygt for hærværk fra dyreaktivister har fået en del landmænd og minkavlere til at hæve sikkerheden markant. Nogle avlere har valgt at hyre et sikkerhedsfirma til at holde opsyn med farmene i løbet af natten. Andre har lavet en intern ordning, hvor de skiftes til at køre rundt og kontrollere unormal færden, siger formanden for Fyn Kilde: Søndagsavisen og Sydjyllands pelsdyravlerforening, Henning Christensen til s Radio Esbjerg. Han advarer sine kolleger mod selv at køre vagt. Vi skal jo op og passe vores dyr, når det er lyst, så vi skal altså kunne sove om natten. Ellers slider man sig selv op, siger han. Eksplosion i erstatning Flere og flere danskere vil have luksuriøse omgivelser, når der skal slappes af i fritidshuset. Det betyder, at både designermøbler og dyre lamper i stigende omfang bliver en del af inventaret i landets sommerhusområder. Det mærker man i forsikringsbranchen. Hos forsikringsselskabet If er erstatningsudbetalingerne pr. indbrud i fritidshuse de seneste 10 år steget med over 70 pct. Det er en udvikling, der er opstået gennem de seneste 10 år, og formentlig som følge af, at mange i årene med højkonjunktur har skruet op for det private forbrug og købt dyre møbler - enten direkte til sommerhuset eller nyt til helårsboligen, hvorefter de gamle møbelklassikere er rykket til sommerhuset, forklarer Carsten Mølgaard, der Landmand Bent Jensen i Ølgod fik 200 svin og næsten stykker fjerkræ lukket ud natten til 1. august. Han fortæller, at han og naboerne har investeret i ekstra overvågning. Kilde: dr.dk/esbjerg er teamleder i skadeafdelingen hos If Skadeforsikring. Før den tid, var det typisk kun fra helårsboliger og virksomheder, at vi oplevede tyveri af designermøbler, men i dag fylder det også i opgørelserne over fritidshuse. Mange af vores kunder har sommerhuse, som de kan bruge hele året, og når de opholder sig længere tid i sommerhuset, vil de ikke gå ned i standard. Derfor bliver der fyldt mere og mere eksklusivt inventar i sommerhusene, siger Carsten Mølgaard. Det samme gælder for hårde hvidevarer, som ofte også er på niveau med helårsboligen. Han oplyser, at det ofte er fladskærms- TV og møbelklassikere, der meldes stjålet via fritidshusforsikringerne.

9 BEDRE SIKKERHED FOR KUNDER OG PERSONALE! Annonce Entrébillet D-View Cam med hvert kamera Sectech er arrangementet, hvor sikkerhedsteknikken står i centrum. Sectech er også lig med konference, Open Forum-seminarer og Sikkerhedsbanket. D-Links komplette kameraovervågnings-løsninger giver større kontrol og sikkerhed for kunder og personale i butikken! Hos D-Link kan vi tilbyde dig en omkostningsbesparende kamera- overvågningsløsning som beskytter din virksomhed og giver dig fred i sindet! Vi har et komplet sortiment af IP-kameraer til indendørs og udendørs brug, produkter inden for infrastruktur, switching, trådløse netværk, videolagring og Video Management. Åbningstider november, tirsdag-onsdag Sted Scandic Copenhagen Hotel, København. Arrangører AR Media International AB og Stockholmsmässan AB. Entré Præ-registrering via gratis adgang. Børn under 15 år skal være ledsaget af en voksen. Du får en fleksibel løsning, der er nem at installere, samt har høj skalbarhed og kapacitet. Med vores innovative Cloud-baserede IP-kameraer kan du nemt via smart phone, tablet eller PC få adgang til optagelser og administrere kameraerne, uanset hvor du befinder dig. Velkommen! Vil du vide mer kontakte! Duncan Wallace mobile: dlink.com/dk Forhåndsregistrér dig på Arrangeres af Sponsor Entrésponsor Bankettsponsor

10 10 NYHEDER Nyhedskanalen for et sikrere samfund: Kameraer skræmmer sommerhustyve I Nordjylland har man gode erfaringer med videoovervågning, der tilsyneladende skræmmer sommerhustyvene væk. DR Nordjylland oplyser, at siden sommerhusområdet Nørklit ved Sæby opsatte sikkerhedskameraer er antallet af indbrud raslet ned. Det viser en opgørelse fra Nordjyllands Politi. I 2009 og 2010 var der mellem 30 og 40 indbrud i sommerhusområdet. Siden videoovervågningen blev sat op for to et halvt år siden har der været henholdsvis syv og 11 indbrud. Sommerhusejerne har fået forlænget tilladelsen til videoovervågning i fem år af politiet. Og som noget nyt får Nordjyllands Politi direkte adgang til sommerhusområdets videoovervågning. Dermed kan de både se det aktuelle billede og ved et indbrud også gennemse tidligere optagelser. Det er ikke vores indtryk, at kriminaliteten bare er flyttet over til naboen. For i nærområdet er kriminaliteten også nedbragt og er på et lavt niveau, siger politikommissær Jens Møller Søgaard fra Lokalpolitiet i Frederikshavn til DR Nordjylland. Kilde: Avisen.dk Kameraer på politiets uniformer SF og Dansk Folkeparti mener, at politifolkene i en politikreds som forsøg skal udstyres med et lille tv-kamera, som optager billede og lyd. Baggrunden for ønsket er, at politiet i den indbygger store californiske by Rialto i 12 måneder har båret et sådant kamera. Det betyder, at antallet af klagesager mod politiet er faldet med 88 procent, og at politiets brug af magtanvendelse er faldet med næsten 60 procent. Det er meget imponerende tal, så dette er klart noget, jeg vil kigge nærmere på. Rigtig mange af vore sager i dag er påstand mod påstand, så vi ender i en gråzone, siger Kirsten Dyrman, direktør for Den Uafhængige Politimyndighed. I 2013 afgjorde Politiklagemyndigheden 418 sager. I 243 af dem blev efterforskningen indstillet på grund af manglende beviser. Rigspolitiet er skeptisk over for kameraerne: Spørgsmålet er, om udbyttet vil stå mål med de ressourcer, det kræver at investere i et sådant system, siger politidirektør Svend Larsen. Politiet tilbageviser brandkritik Vil give fradrag for sikring De konservative vil give boligejerne et skattefradrag for indbrudssikring, for eksempel udskiftning af en lås. Hvis man indbrudssikrer sit hjem, skal der være en belønning, siger partiets retsordfører, Tom Behnke. Partiet foreslår også, at der skal gives mindre rabat til flittige indbrudstyve, og at straframmen for indbrud skal fordobles fra 6 til 12 år. Vi oplever desværre, at der fortsat er alt for mange indbrud især i private boliger. Det er enormt krænkende for dem, det går ud over, og derfor bliver vi nødt til at gøre noget mere for at få antallet bragt ned, siger Tom Behnke. Kilde: dr.dk/ nyheder Tom Behnke. Aarhus-skoler er videoovervågede Rigspolitiet har foretaget en omfattende gennemgang af en række brandsager. Undersøgelsen har ikke kunne finde holdepunkter for den kritik, som er blevet fremsat i medierne. Vi har taget kritikken meget alvorligt, for der må ikke på nogen måde være tvivl om kvaliteten af vores efterforskning. Vi har undersøgt de konkrete kritikpunkter og samtidig lavet en omfattende kortlægning af vores metoder og kompetencer. I pressen er der fremkommet synspunkter om, at politiet har generelle problemer med vores metoder og kompetencer inden for brandefterforskning, og det er vi naturligvis nødt til at tage meget alvorligt, siger politidirektør Svend Larsen fra Rigspolitiet. I alt har politiet gennemgået 120 sager fra Samtidig er DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, blevet anmodet om en udtalelse om de brandtekniske kritikpunkter, der er blevet rejst i medierne. Formålet har været at se, om der generelt er ting, vi kan gøre bedre, både når det gælder selve efterforskningen og den måde, som vi udarbejder de brandtekniske erklæringer på, siger Svend Larsen. På baggrund af de omfattende undersøgelser kan Rigspolitiet tilbagevise en række af de generelle kritikpunkter, som har været fremsat i medierne. Det gælder blandt andet kritikken af, at brandefterforskerne ikke har de nødvendige kompetencer. I alt har 25 af 51 skoler i Aarhus Kommune nu videoovervågning, og fra Aarhus Kommune lyder det, at flere skoler også opruster med andre former for sikringsudstyr. Tendensen med, at skolerne i højere grad sikrer sig, er stigende. Skolerne køber flere alarmer, og sikringsgitre, der ruller ned ved udvalgte døre, er også blevet mere anvendt, siger Lise Christensen, som arbejder med risikostyring i Aarhus Kommunes børne- og ungeafdeling. Hun fortæller til Jyllands-Posten, at også særlige sikringsvogne til skolernes it-udstyr vinder frem. Der er perioder, hvor skoler er særligt udsatte for hærværk og indbrud, f.eks. i sommerferien. Sådan har det altid været. Skoler har fået mange ting af værdi, og det koster, når der bliver lavet hærværk og indbrud, siger Stefan M. Christiansen, som er skoleleder på Tranbjergskolen, der i nogle år har haft videoovervågning. Ifølge Stefan M. Christiansen oplevede skolen et markant fald i antallet af episoder med hærværk og indbrud, da kameraerne blev sat op. Videoovervågningen har særligt en præventiv effekt, og vi ser en tendens til, at omfanget af hærværk falder, når kameraerne bliver sat op. Desværre er der nogen, som finder ud af at omgå dem på den ene eller den anden måde. Kameraerne er derfor ikke altid et mirakelmiddel, der løser alle problemer, siger Lise Christensen. Kilde: Jyllands-Posten Rygning dræber Mindst 31 af de 68 brande, der kostede menneskelig sidste år, var forårsaget af rygning, konstaterer Beredskabsstyrelsen. De rygere, der er i risikogruppen for at forårsage en dødsbrand, er utrolig svære at trænge igennem til med traditionelle kampagner og informationsindsatser. Erfaringen viser, at de oftest bor alene, og at branden typisk opstår ved, at de taber den tændte tobak i sofaen, i stolen eller i sengen, siger kampagnemedarbejder Pil Storm Giersing, Beredskabsstyrelsen. Alarmer gør ældre trygge En tyverialarm, der virkelig bimler og bamler, hvis der kommer ubudne gæster, er rigtig god til ældre, fordi de på den måde også får alarmeret naboer og forbipasserende, det siger Margrethe Kähler, chefkonsulent i Ældre Sagen. Hun anbefaler også en røgalarm. Begge dele skaber tryghed for ældre. Kilde: Berlingske

11 11 Bliv Eksamineret Sikringsleder en effektiv specialistuddannelse i sikring og sikkerhed Få dokumenterede kompetencer til at arbejde professionelt med alle aspekter af sikring og sikkerhed. I januar 2015 starter vi igen et hold på den populære uddannelse, som består af 5 moduler og afsluttes med eksamen: Risikostyring Security Brand Sikringsledelse Opsamling Eksamen Læs mere om uddannelsen på og Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring

12 Åbner døren for nem installation Aliro IP-adgangskontrol uden komplikationer Når du installerer IP-adgangskontrol, har du ikke brug for noget, der sinker dig eller får dig til at lave fejl. Tid er jo trods alt penge. Derfor har vi gjort Aliro både nem at installere og projektere så kan du gå ind, få det hele klaret og komme videre til det næste job. Displaypanelet guider dig gennem hver eneste installation, alle adgangspunkter er forhåndskonfigureret ved levering, og med plug-&-play er hver eneste installation helt ligetil. Et system til én dør, med én controller, Ethernet- og RS485-tilslutninger for fleksibel opsætning og webbaseret software for nem administration nyheden Aliro er avanceret og sikker. Og slutbrugerne elsker Aliro. Aliro din vej ind

13 Nyhedskanalen for et sikrere samfund: SECTECH 13 Sectech, november i København Endelig er Sectech tilbage i intens sikkerhedsmesse og kompetencecenter med fokus på teknikbaserede produkter og tjenester Den 12. og 13. november finder messen Sectech sted på Scandic Copenhagen Hotel. Det er den 7. udgave af den kompakte messe på dansk jord. Med sine 40 udstillere i de udsolgte lokaler er Sectech et perfekt forum for leverandører og købere af teknikbaserede produkter og tjenester for sikkerhedsformål. Fokusområderne er videoovervågning, indbrudssikring, perimetersikring, adgangskontrol, brand-sikring og integrerede systemer. Produkterne er i verdensklasse, og flere stande byder på premierer. Med de førende sikkerhedsvirksomheder til stede er Sectech et kompetencecenter for alle, der handler eller arbejder med sikkerhedsteknik af enhver art. Årets Sectech byder også på en halvdagskonference, Sikkerhedskameraets dag med bl.a. en paneldiskussion med deltagelse af blandt andre flere folketingspolitikere. Produkterne er rygraden Konferencen Sikkerhedskameraets dag er en vigtig del af Sectech, men produkterne er messens krumtap og rygrad. Det kompakte format giver de besøgende et suverænt overblik over, hvad markedet har at tilbyde hvad angår produkter og tjenester på det sikkerhedstekniske område. Hvad angår de forskellige former for adgangskontrol, overvågnings og alarmsystemer giver Sectech de besøgende svaret på spørgsmålet om, hvordan dagens udbud ser ud. Den teknik, der præsenteres, er state-of-the-art, og repræsenterer de trends, som præger dagens sikkerhedsmarked. Generelt bliver produktudbuddet mere og mere sofistikeret, men samtidig stadig mere brugervenligt. Sikkerhedsbranchens leverandører bliver ganske enkelt mere og mere kundeorienterede, samtidig med, at sikkerheden får en stadig højere prioritet i såvel det private som det offentlige erhvervsliv. Det betaler sig ganske enkelt at satse på sikkerhed. International messe Messens størrelse til trods er Sectech en international begivenhed, der samler besøgende fra flere lande, og ni af udstillerne i år kommer fra seks forskellige lande, nemlig Sverige, Tyskland, Holland, England og Taiwan. Og så selvfølgelig. De fleste af de udenlandske besøgende kommer fra Sverige, men en række Messens størrelse til trods er Sectech en international begivenhed, der samler besøgende fra flere lande, og ni af udstillerne i år kommer fra seks forskellige lande, nemlig Sverige, Tyskland, Holland, England og Taiwan. Og så selvfølgelig. De fleste af de udenlandske besøgende kommer fra Sverige, men en række andre nationaliteter plejer også at besøge messen. andre nationaliteter plejer også at besøge messen. Flere og flere slutkunder Da Sectech henvender sig til alle, der arbejder eller handler med tekniske produkter og systemer inden for sikkerhed, er det ikke så mærkeligt, at de messebesøgende til en stor del udgøres af leverandører inden for systemintegration og installation. På den seneste messe i 2012 var det dog ikke kun disse grupper, som satte deres præg på Sectech. Slutkunderne var flere end nogensinde tidligere, og administrerende direktør for arrangøren AR Media, Lennart Alexandrie, håber, at det er en trend, som også vil afspejle sig på årets messe: Eftersom messens produkt- og tjenesteudbud har til formål at bidrage til højere sikkerhed i erhvervslivet, så er det naturligt, at vi arbejder på at tiltrække endnu flere slutkunder og rådgivere. Her har de mulighed for at tage del af den seneste nye teknikudvikling fra verdens førende producenter, siger han. De leverandører, som udstiller på messen, repræsenterer en unik kompetence på sikkerhedsområdet, og vi håber, at så mange som muligt benytter lejligheden til at besøge messen for at få en opdatering på, hvor teknikken befinder sig i dag, og hvordan den kan medvirke til at reducere risikoen for tyveri, brand og andre uønskede hændelser. Det kompakte format gør desuden messen både overskuelig og letnavigeret, hvilket sparer tid for den besøgende, kommenterer Lennart Alexandrie afslutningsvis november Forhåndsregistrér dig for gratis entré:

14 14 SECTECH Nyhedskanalen for et sikrere samfund: Dette præsenteres på Sectech Med sine 40 stande fylder Sectech i år hotel Scandics lokaler helt ud. Det er elektronisk sikring, det drejer sig om, og selvfølgelig udgør løsninger inden for kameraovervågning en stor del af produktudbuddet, men der er også mange nye produkter inden for adgangskontrol, tyverisikring og brandsikkerhed samt integrerede løsninger, der bryder produktgrænserne. På disse sider kan vi kun vise et lille udpluk af alle de produkter, der vises. KAMERAOVERVÅGNING D-Links nye DNR-312L. D-Links nye DNR-312L, plugand-play overvågningsløsning er ideel til små virksomheder, butikker og hjemmekontorer. Den er både er let at installere og anvende. Via mydlinkappen kan man nemt både administrere og se optagelser via internettet på en mobiltelefon eller en tablet eller via mydlink-webportalen. Der er ikke behov for en separat computer, eftersom DNR-312L er en fritstående enhed (med indbygget HDMI-port - brugeren kan optage og se video fra op til ni D-Link-netværkskameraer samtidig direkte på enheden). Sammen med udstillerens IP-kameraer kan man sammensætte en omkostningseffektiv helhedsløsning til kameraovervågning. Aimetis Symphony. Teletec viser fra Aimetis (producent af åben videoplatform software) Symphony softwaren en server/klient software, hvormed man bygger systemet op om en eller flere servere, som håndterer kameraerne, lagring af billeder, alarmhåndtering, videoanalyse mv. Så installerer man en eller flere klient pc er for betjening af systemet. Der kan vises liveog arkivbilleder samt håndtering af alarmer og eksport af optagelser. SNC-VB632D Dual-light. Sony præsenterer på Sectech de nyeste produkter fra Sonys imponerende G6-serie. Det drejer sig om: Det helt nye SNC-VB632D Dual-light kamera med indbygget IR- og hvidt lys. Det prisvindende SNC-WR632 med 30x zoom, FuldHD, 60 fps. 130dB View-DR PTZ. Det ny 360 graders kamera SNC- HM662 med immervision teknologi og panamorph optik. Ned nyeste X-series mini vandal domes med 113 graders vidvinkel. NSR-500 optageløsning med mulighed for optimal udnyttelse af Sonys integrerede analyse. Milestones åbne platform. Milestone Systems, verdens førende leverandør af softwarebaserede videostyresystemer til digital video viser flere typer af løsninger på SecTech Bl.a. demonstreres fordelene ved digital (IP) video frem for analoge systemer. Det betyder fremtidssikrede løsninger, der også kan bruges til at understøtte ens forretning ved at styre risici, beskytte mennesker og værdier, optimere processer og reducere omkostninger. Software fra Milestone er designet til at være pålideligt, nemt at bruge og let at tilpasse de aktuelle behov. Til de besøgende installatører vil Milestones standpersonale fortælle, hvor nemt det er at få kundesucceser med virksomhedens løsninger. Svenske CCTV-systems vil bl.a. vise Flir FC kameraet S. Dette varmekamera er unikt på markedet, da kunden får 10 års fabriksgaranti på billedsenso november Forhåndsregistrér dig for gratis entré: Tryghedskameraets dag

15 Nyhedskanalen for et sikrere samfund: SECTECH 15 ren. Kameraet forstyrres heller ikke af stærke lamper eller sollys. Med den ny FC-serien S varmekameraer er prisen ikke længere noget forhindring for at bruge varmekameraer. FCserien S er et hybridkamera. Varme-kameraet Flir FC S. Udstyret med PoE, kommunikation og strømforsyning med kun ét kabel. FC-serien S kan integreres i alle eksisterende TCP / IP-netværk og kontrolleres via en pc. Ingen ekstra kabler. FC-serien S følger standarden ONVIF 2.0 og kan derfor let tilsluttes i et netværk for at arbejde sammen med andre sensorer. Bosch Starlight Low Light. Solar Sikring præsenterer bl.a. Bosch Cloud Solution, overvågning i skyen. Hvilke muligheder giver en cloudløsning frem for traditionel overvågning? Gennemgang af DIP2000-serien samt præsentation af det nyeste Bosch Low Light kamera i serien Starlight. Fra Hikvision vises de nye funktioner i kameraserien SMART, der rummer funktioner som smart tracking, intrusion detection, audio detection, face detection mm, og flere features er undervejs. Endvidere kan de besøgende se den nyeste version af Seetecs Cayuga Video Management Software, hvor der er fokus på brugerfladen, samt de nye softwarefunktioner såsom analyse, nummerpladeregistrering og den helt nye og opdaterede driverliste. DoNets varmekamera med 70 graders optik. DoNet præsenterer varmekameraet, der ser mere. En ny type linse har gjort JK-362POE til verdens mest vidvinklede varmekamera. Det er desuden alene på markedet om at have indbygget videoanalyse. Linsen i varmekameraer er således konstrueret, at det er vanskeligt at skabe vidvinkel. Indtil nu er alle varmekameraer derfor som regel udstyret med 52 graders optik. Med JK-362POE er man dog kommet rundt om problemet, og kameraet har en betragtningsvinkel på 70 grader. Det indebærer, at man nu kan bruge færre kameraer. Således kan fx en skole, som tidligere havde brug for fire kameraer for at dække et område på 210 grader, nu klare sig med tre. JK-362POE understøttes både af Nuuo og Milestone samt af de fleste andre kameraoperativsystemer. Axis P1428-E med 4K-teknologi. Axis viser de seneste innovationer fra firmaets LightFinder teknologi, Wide Dynamic Range (WDR) termiske netværkskameraer, 4K Ultra HD opløsning, skyløsninger og storage on the edge. I Axis brede sortiment af netværkskameraer, software og tilbehør er der mange løsninger og produkter for kritisk infrastruktur, handel, transport og finans, tilpasset store som små installationer. Netværkskameraet FE8181V. Vivotek præsenterer sit nye netværkskamera FE8181V. Ud over dome-features som 5 megapixel og fiskeøje-optik er kameraerne udstyret med et aftageligt IR-cut filter for dag/ nat-funktionalitet samt en indbygget 10 meter IR Illuminator til ensartet belysning i 360 surround view. Denne feature adskiller iflg. Vivotek dette fiskeøjekamera fra de fleste andre på markedet. ADIs roadshow truck. ADI Global Distribution går i år utraditionelt til værks på Sectech. Selve standen vil kun blive brugt til kundemøder, mens selve produktpræsentationen finder sted i en stor truck uden for hotel Scandinavia. Her præsenteres produkter fra hele 20 forskellige leverandører. Truckens stoppested uden for Sectech bliver det sidste på et langt roadshow til otte danske byer. På standen inde på messen vil der endvidere være en storskærm, hvor man kan se, hvad der foregår ude i trucken. Xyclop. ARAS Security, der i mange år er blevet kendt og respekteret for sine adgangskontrolløsninger, vil som noget nyt nu præsentere de besøgende på Sectech for Xyclop, en ny produktserie af prisvenlige 3MP kvalitetskameraer med indbygget IR LED. ADGANGSKONTROL Aperio L100S. Assa Abloys Aperio teknologi giver mulighed for en omkostningseffektiv integration af døre med mekaniske låse i både nye og eksisterende adgangs november Tilmeld dig til Tryghedskameraets dag: Åben Besøg os på SecTech i København Nov og fleksibel. AXIS A1001 Network Controller Door AXIS A1001 er en nem at installere dør-controller med indbygget adgang software og et åbent interface til integration med andre systemer. Med AXIS A1001, er der endelig en åben og fremtidssikret fleksibelt alternativ til fysisk adgangskontrol - uanset om du har brug for at installere en dør eller Besøg og på Twitter: axis_neur Distribueret af: axis_ad_a1001_secuser_221x156_da_1410.indd 1 30/09/ :13:45 AM

16 16 SECTECH Nyhedskanalen for et sikrere samfund: kontrolsystemer. På Sectech vises bl.a. den nye innovative Aperio trådløse lås L100S med tastatur. Det er en elektronisk styret online-lås, som ikke blot giver et højt fysisk sikkerhedsniveau, men som også sender oplysninger om dørens status til ADK-systemet og alt sker trådløst. L100S kan monteres på døren, uden at der skal bores huller, hvilket bl.a. betyder, at dørens brandcertifikat ikke ødelægges. Ved brug af L100S er det muligt at benytte valgfri dørgreb, således at et ensartet look and feel af bygningens indretning opnås. Pas Card er nu Nexus. Pas Card er Nexus! Hvis man tidligere har kendt firmaet som Pas Card, vil man nu lære det at kende som Nexus. Virksomheden vil benytte Sectech til at fortælle markedet om navneskiftet. Overgangen til Nexus indebærer, at kunderne får adgang til et endnu større udvalg inden for fysisk og digital access, men ellers er det meste som det plejer at være, lover virksomheden. Nexus er en international leverandør af produkter og ydelser inden for sikker identitets-, rettighedsog adgangshåndtering. Nexus leverer fleksible løsninger tilpasset kundernes ønsker og behov. Målet er at blive verdensledende inden for fysisk og digital access. Alle enheder i systemet forsynes via PoE og kommunikerer via TCP/IP, hvilket gør installationen ganske enkel. Dørtelefonsystemet Net2Entry. Der er nu også mulighed for telefonsvarerfunktion samt integration med IP-telefonisystemer. Tech Solutions præsenterer nyheden TechPoint IP- Dørcontroller, der er verdens første IP-dørcontroller med mange tilslutningsmuligheder for markedsledende RFIDlæsere, åbne protokoller (OSDP ONVIF), 2-dørs styring med flere læsere pr. dør plus 30 trådløse Aperio døre fra Assa Abloy samt skrivning af adgangsrettigheder på RFID-kort. TechPoint IP-Dørcontroller. TechPoint IP-Dørcontroller er en omkostningseffektiv, ikkeproprietær og fuldt skalerbar adgangskontrol for enhver type og størrelse af virksomhed eller organisation. TechPoint har egen SQL database med plads til mere end adgangskort og mere end hændelser. TechPoint øger fleksibiliteten i brugerens systemer og åbner op for integration med en bred vifte af sikkerhedsprodukter såsom indbrudsalarm, videoovervågning osv. dig enhed, som kan installeres ved hver dør. Systemet er komplet med tredjeparts dørtilbehør såsom sensorer, dørlåse og læsere. Hver dag på messen vil Axis holde en præsentation om virksomhedens innovative adgangssystems produkter. Smartintego fra SimonsVoss. Aras Security udvider konstant sit sortimentet, og skaber nye løsninger til det integrerede sikringssystem NOX. I samarbejde med SimonsVoss, præsenterer ARAS SmartIntego trådløse døre til NOX. ARAS nye danskdesignede Mifare læsere passer i FUGA rammer, og falder nemt i et med sit miljø. VingCard Elsafe er en førende leverandør af elektroniske sikkerhedssystemer, udviklet til at sikre ejendomme og give en nem administration i den daglige drift. VingCard præsenterer bl.a. den nyeste onlineteknologi, herunder løsning for mobile keys. VingCard har sikkerhedsløsninger, der er tilpasset flere kundesegmenter, som f.eks. hotel-, uddannelsesog sundhedssektoren. TYVERISIKRING, BRAND OG INTEGREREDE LØSNINGER Pro-Sec viser også AIA- og ABA-senderen WebWayOne, giver slutbrugeren mulighed for at bibeholde ældre anlæg i drift og tilmed opnå mulighed for fjernadgang, hvor det tidligere ikke var muligt. Senderen kan erstatte ATU linjen fuldt ud i godkendte AIA og ABA installationer. Pro-Sec præsenterer også et nyt innovativt og omkostningseffektivt alarmsystem med videoverifikation til private fra producenten RISCO. Kibo præsenterer en snyhed. Kibo System benytter Sectech til at præsentere en snyhed. I regi af sin nyligt oprettede afdeling, Kibo Brandsikring, har virksomheden indgået en distributøraftale med producenten Fike, og de besøgende vil kunne opleve Fike Inertgas baserede slukningsanlæg. Fike løsninger har iflg. Kibo en række unikke og gennemprøvede løsninger, og introduktionen af Fike s fuldt patenterede ProInert regulator ventil har revolutioneret den ingeniørvidenskabelige filosofi omkring Inertgas systemer, hvilket siden introduktionen for mere end 10 år siden i dag gør, at Fike er foran de øvrige konkurrenter på markedet. uanset hvordan tyvene prøver at omgå tyverialarmen. TDC Alarmnet Tyveri kan anvendes med SIA protokollen, som giver mulighed for at overføre yderligere information fra tyverialarmen. Bl.a. hvor indbruddet er sket i bygningen. UTC Fire & Security præsenterer nyheder fra sit brede sortiment af innovative sikkerhedsløsninger inden for indbrudsalarm, adgangs kontrol, brandalarm, videoovervågning og transmission for eksempel den nye FIRe-mobile-2 app, til 1X og 2X brandalarmer, der gør det nemt for brugerne at se status og bekræfte hændelser mm. Samtidig er det et effektivt værktøj ved installation og service. En absolut brugervenlig løsning. UTCs nye, integrerede platform. Advisor Management Software er en ny platform til integration af brand, indbrud, adgang og videoløsninger fra UTC, hvor alle systemer er samlet i ét brugerinterface med dynamiske oversigtsplaner og effektiv alarmhåndtering. Endvidere kan man opleve Lenel Onguard, Prism, TruPortal, ATS Advanced og Master Indbrudsalarmer, førende PIR-, Vector- og Kombidetektorer med spejlteknologi samt TruVision videoovervågning. Hængelås med GPS og rapportering. AVL Locks viser på Sectech sine Mul-T-Lock MT5 cylindre/nøgler og beslag, der i dag sælges i 70 lande over hele verden. Mul-T-Lock har på grund af de varierende behov i verden et af markedets mest sikre og driftsstabile låsesystemer og et meget bredt sortiment i låse, hængelåse og beslag, deriblandt markedets første hængelås med GPS og rapportering via mail/sms. Teletec viser bl.a. den trådløse dørbladslæser Paxlock, med låsecylinder for det skandinaviske marked. Læseren tilsluttes nemt til adgangskontrolsystemet Net2 og er online overvåget i systemet. Dørtelefonsystemet Net2Entry har fået udvidet sortimentet med et efterspurgt vandalsikkert panel. SMARTair. Ruko har i år valgt at fokusere på nyheder inden for adgangskontrol integreret med alarm, samt virksomhedens visionære adgangs kontrolsystem SMARTair. Begge systemer dækker alle behov for en sikker og fleksibel hverdag og de er velegnet til virksomheder i alle størrelser. Det nye ADK-system Door Controller. Axis har for nylig lanceret sit netværksbaserede adgangskontrolsystem, AXIS A1001 Door Controller, der er en selvstæn- Jablotron 100 kan nemt styres via telefon-app. Pro-Sec viser bl.a. sikringssystemet Jablotron 100, som iflg. leverandøren har en revolutionerende enkel betjening. Opdateret app og www-muligheder giver både slutbrugeren og installatøren en meget funktionel og anvendelig alarm. Nye funktioner giver bl.a. mulighed for at overvåge ejendommens forbrug af el, vand og gas), sikre egenkontrol af temperaturer, samt styre elektriske enheder eller grupper i eltavlen. TDC Alarmnet præsenterer TDC Alarmnet Tyveri, som er det nye produkt til tyverialarmer. Det er videreudviklet på baggrund af Alarmnet og afvikles på den samme tekniske platform. Produktet opfylder kravene om en enkel forbindelse kombineret med højeste grad af sikkerhed, og tilslutningen sker via TDC s 3G netværk. Overvågning sker som udgangspunkt hvert 180. sekund, men kan opgraderes til hvert 2. sekund. TDC præsenterer sit nye produkt Alarmnet Tyveri. Produktet er blandt markedets sikreste og sender en alarm, Lemvigh-Müller har et komplet produktprogram. Lemvigh-Müller Sikkerhed er en af landets førende leverandører inden for alarm, sikring og overvågning. Virksomheden samarbejder med sine leverandører på forkant med de nyeste løsninger, som hele tiden gennemgår en rivende teknologisk udvikling. Produktprogrammet dækker hele vejen rundt bl.a. inden for adgangskontrol, alarmudstyr og videoovervågning. Produktporteføljen suppleres med en større kursuspakke med kompetencegivende uddannelser og certificeringskurser samt teknisk support og rådgivning fra nogle af branchens dygtigste medarbejdere november Forhåndsregistrér dig for gratis entré:

17 Nyhedskanalen for et sikrere samfund: SECTECH 17 Tryghedskameraets dag premiere på succes-konference på Sectech Er der for mange kameraer i? Hvordan sikrer vi bedre kontrol med de kameraer, der bliver sat op? Bliver lovgivningen fulgt? Kan politiet bruge optagelserne? Hvordan sikrer vi større tryghed omkring kameraovervågningen? Det er nogle af de spørgsmål, halvdagskonferencen Tryghedskameraets dag den 13. november vil finde svar på. Konferencen Tryghedskameraets dag den 13. november arrangeres i forbindelse med Sectech ( november) på Scandic Hotel Copenhagen. Arrangørerne lover 2½ times spændende og inspirerende indlæg fra bl.a. Datatilsynet, politiet og en boligforening samt en efterfølgende paneldebat med folketingspolitikere, Datatilsynet og SikkerhedsBranchen. En formiddag spækket med information, meninger og holdninger. I Sverige har tænketanken Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) og avisen Security User.com siden 2012 arrangeret det årlige, succesfulde event Trygghetskamerans dag i Stockholm. Konferencen bygger på nogle indlæg om kameraernes gavn og eventuelle trussel mod den personlige integritet, og som fast indslag afsluttes konferencen altid med en politikerdebat. Nu er det s tur, da Tryghedskameraets dag arrangeres i forbindelse med Sectech. Nuanceret billede af overvågning Konferencen Tryghedskameraets dag, som i arrangeres af SecurityUser.com i samarbejde med SikkerhedsBranchen, har til hensigt at skabe et nuanceret billede af kameraovervågning og fremhæve kameraernes gavn for og i samfundet, men også diskutere den mulige trussel mod den personlige integritet. I Sverige er arrangementet blevet en pæn succes, som har rejst stor debat om sikkerhedskameraer i en række landsdækkende svenske medier aviser, fjernsyn og websites. For tænketanken SNOS er det den for sikkerhedsvirksomhederne og deres kunder problematiske svenske lovgivning og dens anvendelse, som står i fokus. I Sverige er det ofte meningsløst at bruge kameraer, da man for eksempel ikke må optage hændelser, før der virkelig sker noget. Det indebærer, at hvis det indtrufne går stærkt, så er der ingen billeder af det skete, men kun på det, der er sket efter hændelsen. Hvordan skal vi få kameraer, som både kan hjælpe politiet med at opklare forbrydelser og samtidig have en stærk integritetsbeskyttelse? Og hvis integritet er det, vi især skal beskytte? Det har været nogle af spørgsmålene, siger Lennart Alexandrie. Dansk problematik I er problematikken sammenlignet med den svenske en helt anden. Her er der en stærk lovgivning, som med hensyn til befolkningens ret til beskyttelse af den personlige integritet regulerer brugen af sikkerhedskameraer. Men da der ikke er en myndighed, som giver eller nægter tilladelse til at installere kamerasystemer, så bliver der opsat mange kameraanlæg, som slet ikke overholder lovens krav. Her ønsker SikkerhedsBranchen en skrappere regulering, således at det burde være et myndighedskrav, at kun certificerede virksomheder har lov til at udføre installationen. Organisationen ønsker også, at ethvert installeret kameraanlæg skal registreres, således at for eksempel politiet får information om, hvor kameraerne sidder, hvilket kan være til stor hjælp, når der skal opklares forbrydelser i det pågældende område. I øjeblikket mener Datatilsynet ikke, at det har ressourcer til at modtage sådanne registreringer. Kort fortalt kan man sige, at sikkerhedsvirksomhederne i ønsker, at det bliver stillet større krav til leverandørerne og mere kontrol af, hvor kameraerne er, mens man i Sverige ønsker en liberalisering af selve loven. På den baggrund bliver konferencen i meget anderledes i forhold til parallellen i Sverige. Ikke desto mindre er Tryghedskameraets dag mindst lige vigtig i, og ikke mindst vil arrangementet tilføre Sectech et nyt islæt, som kan tiltrække både flere slutkunder og leverandører. Lena Andersen Poul Laustsen Sted: Scandic Hotel Copen hagen, København. Tidspunkt: 13. november 2014 kl. 08:45 11:30. Ordstyrer: Morten Løkkegaard, politiker og journalist. 08:45 Registrering 09:05 Velkomst Karina Lorentzen Kasper Skov-Mikkelsen ønsker alle deltagere velkommen og præsenterer dagens moderator. /v. Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen. 09:15 Indledning Morten Løkkegaard indleder og forklarer baggrunden for konferencen samt gennemgår agendaen. /v Morten Løkkegaard, politiker og journalist. 09:20 Sådan bruger en boligforening sikkerhedskameraer Ellemarken har boliger, 237 garager/ carporte og 5 selskabslokaler. Ejendomsmester Jørn Krat deler ud af sine erfaringer med kameraer i det daglige sikkerhedsarbejde. /v. ejendomsmester Jørn Krat, Ellemarken, Køge almennyttige Boligselskab. Morten Løkkegaard Peter Skaarup Kasper Skov-Mikkelsen Program Tryghedskameraets dag 09:45 Politiets arbejde med tv-overvågning Poul Laustsen er s førende ekspert i at udarbejde digitalt bevismateriale i kriminalsager, efterlysningsvideoer til pressen, forbedring af digitale billeder og video mm. Og hans spændende foredrag handler naturligvis om netop disse punkter. /v. konsulent Poul Laustsen, Københavns Politi. 10:10 Datatilsynet om tryghed og tv-overvågning Datatilsynet fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Billeder fra tv-overvågning er også persondata. Hvad må man? Hvad må man ikke? Datatilsynets ressourcer? /v. kontorchef Lena Andersen, Datatilsynet. 10:35 11:30 Paneldebat: Hvordan sikrer vi tryghed omkring tv-overvågning? Panel: Folketingsmedlem Karina Lorentzen (SF), retsordfører og formand for Folketingets Retsudvalg. Folketingsmedlem Peter Skaarup (DF), retsordfører og tidligere formand for Folketingets Retsudvalg. Kontorchef Lena Andersen, Datatilsynet. Direktør Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen. Tilmelding til konferencen på Deltagergebyr 295 DKK november Tilmeld dig til Tryghedskameraets dag:

18 18 SECTECH Nyhedskanalen for et sikrere samfund: Open Forum nyt koncept på Sectech Sectech er gået bort fra de tidligere produktseminarer, hvor de besøgende mod entré kunne overvære teknikbaserede miniseminarer med præsentation af nye teknologier og udvalgte produkter. Disse seminarer er afløst af konceptet Open Forum, der som navnet antyder er seminarer åbne og gratis for publikum, og hvor interesserede udstillere booker sig ind for et vist tidsrum for at delagtiggøre andre i ny teknikviden. På årets Sectech står Milestone, Chiron, Axis, Kibo og Solar for en række Open Forums. Solar har inviteret hele seks af sine leverandører, nemlig Siemens, UTC, Bosch, Hikvision, Seetec og Profort til at gøre tilhørerne endnu klogere. 12. november 09:10 10:10 Milestone Systems A/S Præsentation af Milestones open platform teknologi. Den indebærer fremtidssikrede løsninger, der også kan bruges til at understøtte ens forretning ved at styre risici, beskytte mennesker og værdier, optimere processer og reducere omkostninger. Milestone vil fremdrage aktuelle eksempler og belyse konkrete fordele ved brugen af IP-teknologi, sådan at tilhøreren får informationer, der er direkte brugbare. Seminarvært: Milestone System A/S. 10:15 11:15 Chiron Security Communications AG Chiron orienterer om de seneste landvindinger inden for IP-baseret kommunikation. Virksomhedens produkter er installeret i mere end 300 kontrolcentraler i 43 lande. Chiron har sit hovedsæde i Schweiz og sin udviklingsafdeling i England. Indlægget bliver holdt på engelsk. Seminarvært: Chiron Security Communications AG. 11:20 12:00 AXIS Communications AB Axis vil fortælle om markedets første åbne IP-baserede adgangskontrolsystem, og om hvordan det muliggør enkle intergrationsmuligheder for video og adgangskontrol. Denne Open Forum-seance vil også fokusere på betydningen af billedkvalitet, 4K Ultra HD opløsning og muligheden for at se flere detaljer. Seminarvært: AXIS Communications AB. 13:00 15:00 Solar A/S 13:00 13:40 Siemens fortæller bl.a. om Aliro IP adgangskontrol gjort enkel. Aliro giver brugeren valget mellem IP ved døren og traditionelle RS485-installationsmetoder. Der vises det helt nye betjeningspanel SPC Compact med touch-betjening og indbygget kortlæser. Og desuden vises Vectis ix, en helt ny serie af IP NVR optagere samt NVS og CMS softwares. 13:45 14:25 UTC præsenterer den nye integrerede sikkerhedsplatform Advisor Management, som giver brugeren en platform, hvor helheden er mere end summen af de enkelte dele med brandsikring, indbrudssikring, adgangskontrol og kameraovervågning. 14:30 15:00 Bosch fortæller om Bosch Cloud Solution, overvågning i skyen. Hvilke muligheder giver en cloud-løsning frem for traditionel overvågning? Gennemgang af DIP2000-serien samt præsentation af det nyeste Low Light kamera i serien Starlight. Seminarvært: Solar A/S. 15:10 15:40 Kibo System A/S Kibo vil bl.a. præsentere, hvordan virksomheden har sikret Energinet.dk med en integreret sikringsløsning med terrorsikring af samtlige 400KV klasse 1 stationer med perimetersikring såsom skydeporte, svingporte, låger, hegn og Intrepid Micropoint, samt ITV (Milestone), AIA og ADK (NOX). Seminarvært: Kibo System A/S. 13. november 13:00 13:30 AXIS Communications AB Axis vil fortælle om markedets første åbne IP-baserede adgangskontrolsystem, og om hvordan det muliggør enkle intergrationsmuligheder for video og adgangskontrol. Denne Open forum-seance vil også fokusere på betydningen af billedkvalitet, 4K Ultra HD opløsning og muligheden for at se flere detaljer. Seminarvært: Axis Communications AB. 13:45 14:45 Solar A/S 13:45 14:00 Hikvision præsenterer nye funktioner i kameraserien Smart, der rummer funktioner som smart tracking, intrusion detection, audio detection, face detection mm, og flere features er undervejs. På seminaret løftes sløret lidt for de fremtidige funktioner. 14:05 14:25 Seetec præsenterer den nyeste version af Cayuga Video Management Software, hvor der er fokus på brugerfladen, samt de nye softwarefunktioner såsom analyse, nummerpladeregistrering og den helt nye og opdaterede driverliste. 14:30-14:45 Profort fokuserer på problemstillingen med tyveri af brændstof. Profort A/S har udviklet videre på serien af multiguardenheder og er kommet med en trådløs sikring af dieseltanke. Alarmen sendes til f.eks. vognmanden eller til en vagt i nærheden. Seminarvært: Solar A/S. Gratis entré på samtliga seminarer: Seminar på Sectech om Security-as-a-Service Sådan vil SaaS forandre sikkerhedsmarkedet Jens Lennen, formand for SaaS-Gruppen i Sverige, kommer til Sectech i København for at tale om sikkerhedsvirksomhedernes vej fra at levere tekniske produkter og vagttimer til at levere sikkerhed som en tjeneste. Seminaret finder sted den 12. november kl på Scandic Copenhagen Hotel. S ikkerhedsbranchen er som så mange andre brancher i forandring. I løbet af hele 2000-tallet har en migration fra analog til digital teknik muliggjort, at sikkerhedsvirksomhederne kan tilbyde omkostningseffektive heldækkende tjenestekoncepter på en måde, som ikke tidligere kunne lade sig gøre. Dermed ligger vejen åben for Security as a Service (SaaS), hvor leverandørerne tager et større ansvar for kundens sikkerhed og kundens behov for at kunne fokusere på sin kernevirksomhed. For slutkunderne handler det ikke længere om at købe teknik og vagttimer, men om at tegne funktionsaftaler, der dækker det aktuelle sikkerhedsbehov. Leverandøren forventes altså at tage et helhedsansvar for, at aftalte tjenester leveres ud fra kundens behov over tid. Hvad er SaaS? Hvordan ser det ud i andre brancher? Hvor tæt på er sikringsvirksomhederne kommet på en SaaSbaseret forretningsmodel i dag? Hvad er det, der driver udviklingen hen imod SaaS? Og hvorfor er SaaS en nødvendighed for både kunder og leverandører? Og kan også mindre virksomheder få succes med SaaS-løsninger? Det er nogle af de spørgsmål, som Jens Lennen skal give svar på. Lennen tiltrådte som formand for SaaS-gruppen, da den startede i SaaS-gruppen blev dannet på initiativ af Ar media International for at sætte fart i tjenesteficeringen af den svenske sikkerhedsbranche. SaaS- Gruppen, som ser på, hvordan forskellige brancher har gjort, drives af dens Jens Lennen, formand for SaaS-Gruppen. medlemmer, hvor såvel sikkerhedsvirksomheder som brancheorganisationen Säkerhetsbranschen indgår. Seminaret er gratis og finder sted i seminarlokalet ved indgangen til Sectech. Tilmelding er ikke nødvendig november Forhåndsregistrér dig for gratis entré:

19 .... Nyhedskanalen for et sikrere samfund: SECTECH 19 Udstillere på Sectech November, Scandic Copenhagen Hotel COPENHAGEN, DANMARK Disse virksomheder udstiller på SECTECH 2014 aalbers wico and Recogtech 34 ADI-Alarmsystem dk A/S 43 aalbers wico and Recogtech ALSO A/S 22 34AR Media ID Company International ApS 0730 ARAS KIBO Security Systems A/S A/S 1403 Assa Abloy 44 Lemvigh-Müller A/S 16 AVL Locks A/S (Mul-T-Lock) 35 AXIS Milestone Communications System AB A/S 5111 Birepo Nordisk ApS Solfilm ApS ADI-Alarmsystem dk A/S 43Bosch Security Systems 40 PAAM Systems Denmark A/S 84 CCTV-Systems 02 Chiron Security Communications Ltd 41 D-Link Nordic 12 ALSO A/S 22 Donet AB 20 ARAS Security A/S 14Elmdene International Ltd 25 Hedengren Security AB 26 ID Company nexus ID ApS Solutions A/S 3060 KIBO nexusgroup.com.dk Systems A/S 03 Lemvigh-Müller A/S 16 Milestone System A/S 11 Pro-Sec A/S 10 Assa Abloy 44Nordisk Solfilm ApS. 05 PAAM Ruko Systems A/S Denmark A/S PAS Card / nexus 60 AVL Locks A/S (Mul-T-Lock) Pro-Sec A/S 10 35Ruko A/S 70 AR Media International AB BSalto Systems Nordic 80 Siemens AB, Building Technologies, Security Salto Products Systems Nordic 5080 SikkerhedsBranchen 06 Solar A/S 33 Sony 63 AXIS Communications AB 51Sveistrup Siemens A/S AB, Building Technologies, 62 Svensk Security Säkerhetsvideo Products AB Synology SikkerhedsBranchen TDC AlarmNet 15 Birepo ApS 85TechSolutions Solar A/S A/S 4533 Bosch Security Systems 40Teletec Sony Connect A/S 8163 CCTV-Systems 02UTC Fire & Security A/S 01 Chiron Security Communications Ltd 41 Sveistrup A/S 62 Viditronic ApS 86 CN System AB 07VingCard Svensk Elsafe Säkerhetsvideo AB 2124 Vitani Synology A/S 3231 Vivotek Inc 23 TDC AlarmNet 15 TechSolutions A/S x2 84 2x x x2 3x2 62 4x3 4x2 4x x x x x x x KONFERENS x D-Link Nordic 12 A B C DoNet AB 20 Elmdene International Ltd 25 Teletec Connect A/S 81 Seminar Hedengren Security AB 26 UTC Fire & Security A/S 01 Viditronic ApS 86 VingCard Elsafe 21 Vitani A/S 32 Vivotek Inc 23 Sponsor Entrésponsor Sponsor Sikkerhedsbanketten Messens åbningstider: Årets store banket for sikkerhedsfolket Kåring af Årets Sikkerhedsvirksomhed og Årets Sikkerhedschef. Underholdning med Rune Klan. God mad, gode vine og hyggelig snak med kolleger, kunder og konkurrenter. Med andre ord: Sikkerhedsbanket på Sectech om aftenen den 12. november. Der bliver endnu engang fyldt godt ved alle borde på årets sikkerhedsbanket den 12. november i forbindelse med Sectechs åbningsdag, hvor de fleste toneangivende personer fra den danske sikkerhedsbranche vil være til stede. På Sikkerhedsbanketten, der finder sted i Planetariets restaurant Cassiopeia, vil Årets Sikkerhedsvirksomhed blive præsenteret af fagbladet Detektor og SikkerhedsBranchen. Endvidere vil årets sikkerhedschef blive kåret af webportalen og avisen SecurityUser i samarbejde med SikkerhedsBranchen. På Sikkerhedsbanketten vil festdeltagerne blive underholdt af s største og sjoveste magiker, Rune Klan, der i løbet af sin forrygende karriere har tryllet stand-up om til magi og magien om til stand-up. På den måde har han fornyet genren på sin helt egen charmerende og kluntede facon, der har gjort ham til publikums yndling og anmeldernes darling. På Sikkerhedsbanketten vil festdeltagerne blive underholdt af s største og sjoveste magiker, Rune Klan november Tilmeld dig til Sikkerhedsbanketten:

20 20 BRANCHENYT Nyhedskanalen for et sikrere samfund: Teletec nordisk Dahua-distributør Teletec Connect og Dahua Technology har indgået en distributionsaftale vedrørende Dahuas kameraovervågningsprodukter for det nordiske marked. Dahua har et omfattende produktudbud, som dækker samtlige teknikgrene inden for overvågning; analog video, HD-SDI, IP samt HDCVI. Sidstnævnte (HDCVI) er en patenteret teknik fra Dahua, som muliggør overføring af 1080p via coaxialkabel eller UTP op til 500m. Ifølge Ricky Mei, Nordic Regional Manager for Dahua, bliver Teletec via det ny samarbejde Dahuas vigtigste partner i Norden: I kraft af Teletecs position som Nordens førende leverandør af professionelle sikkerhedsprodukter vil samarbejdet gavne vores kunder, da de nu også får adgang til merværdier i form af teknisk support, lagerbeholdning og projektløsninger, siger han. ALSO ny Panasonic-distributør ALSO har netop indgået aftale med Panasonic om distribution af deres CCTV-produkter. Aftalen gælder for hele Skandinavien. Aftalen med Panasonic skal ses som et stærkt supplement til ALSO s eksisterende sortiment i den hastigt voksende Business unit Surveillance & Security, som omfatter produkter fra Bosch, D-Link, HIKVision og Milestone, siger Kenneth Bergman fra Panasonic. Kenneth Bergmann Milestone købt af Canon Canon offentliggjorde lige før sommerferien indgåelsen af en aftale om køb af Milestone Systems. Købet sker via Canons datterselskab Canon Europa N.V. Kombinationen af Canons innovative imaging-teknologi og Milestones førende ekspertise inden for videoovervågningssoftware skaber en stærk aktør på det hurtigt voksende marked for netværksbaseret videoovervågning. Milestones ledelse fortsætter efter gennemførelsen af transaktionen, oplyser Milestones CEO Lars Thinggard. Lars Thinggaard Fælles marketingchef PAS Card og Nexus, der siden august 2012 har været i den samme koncern, har samlet deres salgsorganisationer og har ansat Petra Almering som ny marketingchef for Skandinavien. Petra Almering har en lang og bred erfaring fra ICT-industrien, hvor hun har beklædt ledende stillinger inden for salg og marketing. Petra kommer nærmast fra rollen som Partner Marketing Manager EMEA hos Cisco. Petra Almering Sikkerhedsbanketten onsdag den 12. november Restaurant Cassiopeia, Tycho Brahe Planetarium Velkommen til Sikkerhedsbanketten Ud over udstilling arrangeres en sikkerhedsbanket om aftenen onsdag den 12. november, klokken God mad, gode vine og underholdning garanteres. Efter en lang dag på messegulvet vil vi gerne byde på noget let og festligt, noget godt for både ører og øjne. Rune Klan På Sikkerhedsbanketten om aftenen den 12. november kan du opleve s største og sjoveste magiker, Rune Klan. I løbet af sin forrygende karriere har han tryllet stand up om til magi og magien om til stand up. På den måde har han fornyet genren på sin helt egen charmerende og kluntede facon, der har gjort ham til publikums yndling og anmeldernes darling. Pris: 850 DKK (ekskl. moms) Prisen inkluderer velkomstdrink, huset s hvidvin Chenin blanc, huset s rødvin La playa, cabernet sauvignon, dessertvin Moscatel, isvand på bordet samt kaffe/the. Tilmelding er bindende. Bekræftelse sendes efter modtagelsen. Afgiften faktureres. Sponsor Sikkerhedsanketten: Mediapartnere: Arrangeres af: Hovedsponsor: Entrésponsor: Menu Rune Klan s største og sjoveste magiker! Tilmelding her: , Forret: Hjemmerøget laks med stjerneanis creme og vinegrette af saltbagte rødbeder og mitzuna salat. Hertil hjemmebagt brød og smør. Hovedret: Helstegt kalvesteg med rosmarinbagte rodfrugter, kartoffeltærte og kraftig kalveglace Bydes 2 gange. Dessert: Køkkenchefens chokolade fondant med bærkompot og vaniljeis. AR Media International AB, Västberga Allé 32, Hägersten, Sweden, tel ,

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Sponsor sikkerhedsbanketten. Mediapartnere:

Sponsor sikkerhedsbanketten. Mediapartnere: Messesponsor Arrangeres af: Entrésponsor Sponsor sikkerhedsbanketten Mediapartnere: www.sectech.nu AR Media International AB, Västberga Allé 32, 126 30 Hägersten, Sweden, tel +46 8 556 306 80, fax +46

Læs mere

R u k o S m a r t A i r

R u k o S m a r t A i r R u k o S m a r t A i r E n n y h ø j s t a n d a r d f o r e f f e k t i v, e n k e l o g b e r ø r i n g s f r i e l e k t r o n i s k a d g a n g s k o n t r o l OFF ON LIN F r e m t i d e n p å s i

Læs mere

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart!

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! Ruko SmartAir OFF LINE Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Fremtiden i

Læs mere

RX WEB. Online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

RX WEB. Online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions RX WEB Online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 RX WEB et højteknologisk adgangskontrolsystem RX WEB fra Ruko er designet til mindre og mellemstore virksomheder,

Læs mere

SMARTair. Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SMARTair. Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SMARTair Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SMARTair nøgleordet er fleksibilitet SMARTair er et fleksibelt elektronisk system til adgangskontrol. Et adgangskontrolsystem

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Ruko ARX åbner for nye muligheder Ruko ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Aperio Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Online adgangskontrol på glasdøre, kan hurtigt blive både dyrt og besværligt. Det er ikke tilfældet

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir Offline adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et enkelt og fleksibelt system SmartAir er et adgangskontrolsystem, der er velegnet til både virksomheder,

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Når tiden er en afgørende faktor Når man har ansvaret for indsatsen ved de ulykker, brande og naturkatastrofer som finder sted inden

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio Udvid dit adgangskontrolsystem med trådløs låseteknologi Glem alt om nøgler! Skift til Aperio 2 Har du nogle døre med adgangskontrol og nogle med nøgler? Hvorfor administrere to forskellige systemer? Glem

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Med Fokus på Fremtiden

Med Fokus på Fremtiden Med Fokus på Fremtiden Din guide til MJ Vision videoovervågning i HD Tlf.: +45 70 20 82 12 Email.: Info@mjvision.dk Web.: www.mjvision.dk Hvorfor vælge? Herunder en guide 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvad er Økonomi

Læs mere

STANLEY ONE PASSER PÅ DIN VIRKSOMHED

STANLEY ONE PASSER PÅ DIN VIRKSOMHED STANLEY ONE PASSER PÅ DIN VIRKSOMHED STANLEY Security er den største og mest betroede leverandør af elektronisk sikkerhed i Europa. Som en del af STANLEY Black & Decker én af de 500 største børsnoterede

Læs mere

Remote CLIQ. CLIQRemote. Energileverandør

Remote CLIQ. CLIQRemote. Energileverandør TM CLIQ CLIQRemote Remote Energileverandør ASSA ASSA ABLOY, ABLOY,the theglobal globalleader leader in in door dooropening openingsolutions solutions Kombination af forskellige sikkerhedsniveauer giver

Læs mere

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Skab tryghed for borgerne Det kan til tider være en udfordring, at håndtere og administrere mekaniske nøgler til borgere som får besøg

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

CLIQTM. Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQTM. Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQTM Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ TM er et låsesystem baseret på en mekanisk nøgle kombineret

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Traka21. Nøgleadministration designet til fremtiden. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Traka21. Nøgleadministration designet til fremtiden. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Traka21 Nøgleadministration designet til fremtiden ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Kort om teknikken bag Traka21 er et avanceret, uafhængigt system til nøgleadministration, som

Læs mere

Triton 501 Højsikkerheds låsesystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Triton 501 Højsikkerheds låsesystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Triton 501 Højsikkerheds låsesystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Foran med teknologien Det er på baggrund af vores ønske om at være den førende leverandør på markedet for sikkerhed,

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

SMARTair Hotel. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SMARTair Hotel. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SMARTair Hotel ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SMARTair Hotel SMARTair Hotel er en løsning specielt udviklet til bygninger med behov for muligheden for at checke ind og -ud. Med

Læs mere

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikring af drikkevandet er en tillidssag Når man har ansvar for vores drikkevand, er sikkerheden på de forskellige bygninger meget vigtig.

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Det nemmeste at bruge

Det nemmeste at bruge TruPortal Det nemmeste at bruge TruPortal er en ny og innovativ løsning vil adgangskontrol, når det gælder mindre opgaver. TruPortal har indbygget webserver, så der ikke er behov for at lave en klient/

Læs mere

Video Management Software. Produktbrochure

Video Management Software. Produktbrochure Video Management Software Produktbrochure Fleksibel, effektiv og intelligent Video Management Software forsyner brugeren med effektiv og avanceret videoovervågningssoftware, der er nem at bruge. I kombination

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

Har du styr på dine nøgler?

Har du styr på dine nøgler? Har du styr på dine nøgler? ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Er det ved at være tid til at skifte låsen? Der er mange af os, som ikke helt kan huske hvor mange nøgler vi har lånt

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp. -tryghed i dit nærmiljø. Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Nabohjælp -tryghed i dit nærmiljø Det Kriminalpræventive Råd Gode naboer Gode - trygge naboer naboer - trygge naboer Mange mennesker føler, at naboernes opsyn med deres bolig

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

STOP TYVEN INDEN INDBRUD - UDENDØRS SIKRING - VIDEODETEKTORER - SIRENE UDRYKNING. ERHVERV PRIVAT

STOP TYVEN INDEN INDBRUD - UDENDØRS SIKRING - VIDEODETEKTORER - SIRENE UDRYKNING. ERHVERV PRIVAT STOP TYVEN INDEN INDBRUD - UDENDØRS SIKRING - VIDEODETEKTORER - SIRENE UDRYKNING. ERHVERV PRIVAT Guardeye er vores bud på fremtidens alarmsystem til private og erhverv med fokus på video verifikation og

Læs mere

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Dedikeret til vagt og sikkerhed Vagtservice Danmark er en dedikeret vagt- og sikkerhedsvirksomhed,

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Spar på strømmen det er op til dig. Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol

Spar på strømmen det er op til dig. Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol Spar på strømmen det er op til dig Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol Strømforbruget betyder noget spar penge med batteridrevet trådløs adgangskontrol Adgangskontrol med ledninger

Læs mere

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad 2 Praesideo lydsystemer til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg fra Bosch Hold offentligheden

Læs mere

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Code Handle Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikring af terrassedøren og vinduet har aldrig været nemmere Med Code Handle kan du nemt

Læs mere

DET ER MENNESKER DER SKABER SIKKERHED

DET ER MENNESKER DER SKABER SIKKERHED DET ER MENNESKER DER SKABER SIKKERHED VELKOMMEN! Vi er ADI førende leverandør af sikkerheds- og brandteknologiprodukter og vi har eksisteret i over 30 år. Vi er leveringsdygtige i alt fra CCTV-kameraer

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Gør livet tryggere og meget mere bekvemt.

Gør livet tryggere og meget mere bekvemt. Gør livet tryggere og meget mere bekvemt. Verisure giver dig meget mere end en almindelig tyverialarm. Du får et opkoblet smart hjem. Slå din alarm fra og til med mobilen via Verisure App. Kontrollér din

Læs mere

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Patientpleje Er der mange patienter, der skal plejes på samme tid, og kun begrænset personale giver et Bosch personsikringssystem en problemfri

Læs mere

29-30 NOV 2017 AMBITIØS SECURITY MESSE

29-30 NOV 2017 AMBITIØS SECURITY MESSE 29-30 NOV 2017 AMBITIØS SECURITY MESSE SIKKERHED VÆKSTER Digitalisering, globalisering og nye trusler kræver, at sikkerhedsbranchen konstant er i arbejdstøjet for at sikre tidsvarende løsninger. Både

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ARX. Fremtidssikret online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ARX Fremtidssikret online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 ARX åbner for nye muligheder ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi systemet

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig Troax vægge til pulterrum Sikker opbevaring giver en tryg bolig Pulterrum, der lokker ubudne gæster Hvordan ser pulterrummene ud i din ejendom? Er de gamle og slidte? Tiltrækker de ubudne gæster? De fleste

Læs mere

Triton 501. Låsesystem med højeste sikkerhed. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Triton 501. Låsesystem med højeste sikkerhed. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Triton 501 Låsesystem med højeste sikkerhed ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Triton 501 låsesystem Ruko s nyeste stjerne er låsesystemet Triton 501. Det er et patenteret låsesystem,

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

CLIQ Solo Enkel og fleksibel sikkerhed som du selv kan opdatere. Tilføj og fjern selv nøgler Ingen kabling Enkel montering

CLIQ Solo Enkel og fleksibel sikkerhed som du selv kan opdatere. Tilføj og fjern selv nøgler Ingen kabling Enkel montering Tilføj og fjern selv nøgler Ingen kabling Enkel montering CLIQ Solo Enkel og fleksibel sikkerhed som du selv kan opdatere ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Hvis jeg selv eller en

Læs mere

Arbejdernes Landsbank sikrer kunder og medarbejdere: Arbejdernes Landsbank fejrer 10 år med digital overvågning

Arbejdernes Landsbank sikrer kunder og medarbejdere: Arbejdernes Landsbank fejrer 10 år med digital overvågning Milestone Kundehistorie November 2009 Arbejdernes Landsbank sikrer kunder og medarbejdere: Arbejdernes Landsbank fejrer 10 år med digital overvågning Det hele begyndte i den lokale filial i Hillerød for

Læs mere

Samtidig fungerer mobiltelefonen i Ruko GSM Key som et trådløst nøglekort, der kan medvirke til styre adgangen til bygninger og rum.

Samtidig fungerer mobiltelefonen i Ruko GSM Key som et trådløst nøglekort, der kan medvirke til styre adgangen til bygninger og rum. G S M K E Y M o b i l t e l e f o n s o m n ø g l e o g a d g a n g s k o n t r o l R U K O G S M K E Y - T R Å D L Ø S S T Y R I N G A F S I K R I N G O G A D G A N G S K O N T R O L Nu får danske virksomheder

Læs mere

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dørlukkere Komplet dørlukkerprogram ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Komplet, designstærk dørlukkerserie med enkel installation ASSA ABLOY dørlukkere er en helt ny serie

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

SmartAir Solo. med skyggekort Dansk brugervejledning

SmartAir Solo. med skyggekort Dansk brugervejledning med skyggekort Dansk brugervejledning December 2010 SmartAir Solo er til steder hvor der ønskes elektronisk adgangskontrol til et begrænset antal brugere, uden at der skal føres kabler til dørene. Funktion

Læs mere

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion!

Krav: Bedre brandsikring af bygninger. Løsning: Brandsikring skal være en del af bygningens grundkonstruktion! Passiv brandsikring Effektiv passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandsikring af vores bygninger og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes, og samfundsøkonomiske aktiver sikres og bevares

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk

NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk NEDAP AEOS LITE» Webbaseret brugerflade» Ægte IP-teknologi» Integration med Alphatronics» Fjernbetjening via netværk BRUG DIT IP-NETVÆRK Nedap AEOS er markedets mest IP-orienterede sikringssystem og er

Læs mere

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP

Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP Bosch Video Management System Sikrer din fremtid med IP IP-sikkerhedsløsning sammensætter det hele Bosch Video Management System (VMS) administrerer al din IP og digitale video og lyd samt alle de sikkerhedsdata,

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

TAbazinemedia. dit magasin på tablets. PublisHer

TAbazinemedia. dit magasin på tablets. PublisHer TAbazinemedia dit magasin på tablets PublisHer 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til dine læsere Det hurtigst voksende medie Fra analog til rich-media Dit publiceringsværktøj Nye indtægter

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer Landsbylauget har indhentet et forslag til en tyverialarm fra Hjortteknik i Fløng. Hej Michael eklager den lange ventetid. Her er tilbud på et på alarmanlæg som kan udvides efter behov. Vedhæftet er datablad

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk Uskadelig for it-udstyr, inventar m.m. Den»tørre«tåge er fuldstændig uskadelig for it-udstyr, maskiner,

Læs mere

Ruko dp STØRRE FRIHED OG TRYGHED MED DEN NYE GENERATION AF ET AF VERDENS MEST SIKRE LÅSESYSTEMER

Ruko dp STØRRE FRIHED OG TRYGHED MED DEN NYE GENERATION AF ET AF VERDENS MEST SIKRE LÅSESYSTEMER Ruko dp STØRRE FRIHED OG TRYGHED MED DEN NYE GENERATION AF ET AF VERDENS MEST SIKRE LÅSESYSTEMER Effektiv sikring starter med mekanisk sikring a Der er mange måder at sikre sig på. Alle eksperter bl.a.

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg. Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler

AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg. Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler AlphaVision ML Hybrid alarmanlæg Grundlaget for en pålidelig sikring af Deres hus, virksomhed eller lokaler Fleksible sikkerhedsløsninger Fra beboelse til erhverv. AlphaVision ML alarmanlæg tilbyder, med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

- og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen

- og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen TDC Erhverv Skype for Business - og for jer, der vil have it og telefoni, der spiller sammen Med Skype for Business fra TDC Erhverv får I: Telefoni, video og chat samlet i én brugervenlig app. Skype for

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Responstiderne får private til at sikre sig med tåge

Responstiderne får private til at sikre sig med tåge Pressemeddelelse fra Protect A/S Per Kilsmark Rasmussen, VS Automatic i Horsens, på besøg hos J, der valgte synlige tågekanoner (øverst til højre i fotoet) i det nye hjem. Responstiderne får private til

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere