Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn"

Transkript

1 Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen / Hillerød

2 Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder Flextur Patientbefordring Region Sjælland Patientbefordring Region Hovedstaden Kommunalt visiteret kørsel Handicapkørsel

3 Hvad ønsker vi i forhold til kunderne? Sikker kørsel Sikre køretøjer Veluddannede, veloplagte og servicemindede chauffører Afhentning og aflevering til tiden Med andre ord Velvedligholdte køretøjer der altid opfylder kravene Chauffører der arbejder under ordnede forhold hos professionelle vognmænd En branche med fokus på både service, sikkerhed og forretning

4 Hvad ønsker vi i forhold til vognmændene? Det er ansvarsfuldt job at tjene penge på at befordre andre Vognmænd der tjener penge i en konkurrenceudsat branche, hvor ordnede forhold er et grundvikår for at deltage Tilladelsesmæssig normalisering i forhold til bus og gods Professionelle og veluddannede vognmænd Ordnede arbejdsforhold for chaufførerne Prioritering af chaufføruddannelse Mindre bureaukratisk regelsæt

5 Dagens udfordringer Forskel på regler afhængig af køretøjets størrelse og ikke kørslens art Tvungne sammenslutninger af vognmænd bør undgås Udførelsen af kørslen God uniformering hos nogen Ansvaret for chaufførens gode opførsel Opmærksomheden på sikker kørsel Samarbejdsformen / arbejdsdelingen Samarbejdsaftaler med mange led Minimumskrav til emnerne i overenskomster?

6 Kunden Taxikørsel Kørselskontor Offentlig servicekørsel Trafikselskab Servicekørsel Kommune eller Region Tilladelse Kommunen Udførelse af kørsel Vognmand Tilladelse Trafikstyrelsen

7 Krav skal stilles, der hvor de hører til Krav til køretøjer Lov om godkendelse og syn af vogne Krav til trafiksikkerhed køre- og hviletid Færdselsloven og bekendtgørelse om Krav til chauffører Krav til arbejdsvilkår Kørekort til erhvervskørsel Overenskomster

8 Dansk Taxi Råd Taxibranchens ønsker til kommende ændringer af taxiloven Trafikdag 27. august 2013

9 Lidt baggrund Taxierhvervet omsætter 5,3 mia. kr. Kørsel med ældre, patienter og skolebørn er nogle af taxierhvervs største opgaver og udgør en betydelig del af omsætningen 55 % af kørslen kan betegnes som social kørsel (opgjort på baggrund af gennemsnit på landsplan) Gennemreguleret erhverv. Taxierhvervet hviler på en detalje reguleret lov fra Branche, som der løbende er bygget nye regler på: Fx Videoovervågning og miljø og energiklassekrav 2

10 Udfordringer Forskellige lovkrav afhængig af type af tilladelse som udfører kørslen. Flest ved en taxitilladelse - færrest ved en OSTtilladelse Indretningskrav, herunder krav til taxameter og kontrolapparat Uddannelseskrav, både til ejer og fører Serviceforpligtelse og tilslutningspligt Medfører konkurrencemæssige uligheder! 3

11 Ønsker Lige konkurrencevilkår! Derfor støtter Dansk Taxi Råd tankerne om én universaltilladelse som giver ensartet adgang til erhvervet. Vigtige krav: Uddannelse Økonomi Vandelskrav 4

12 Ønsker Alle skal deltage i serviceforpligtelsen, hvis der fortsat skal være taxidækning i hele landet Tilslutning til kørselskontorer, hvor igennem taxibetjeningen håndteres Tilladelsesindehaveren og kørselskontoret laver en samarbejdsaftale Service til forbrugeren og til markedet 5

13 Husk på Erfaringer fra udlandet Sverige og Holland er gode eksempler på, at en total afregulering ikke giver et velfungerende erhverv. Taxierhvervet har brug for kontrol og kvalitetskrav. Stor forskel på land og by Derfor er der behov for en decentral regulering af antallet af taxier i hovedstaden og de større byer 6

14 Ønsker til trafikselskaberne Se på udbudsformen alle får kontakt ingen er garanteret kørsel Stil krav til vognmændene og håndhæv kravene Udnyttelse af vognparken samkørsel (kædekørsel) ctr. koordineret kørsel Administrationsomkostningerne 7

15 Erhvervsmæssig personbefordring - Eller hvordan man udreder en indviklet regulering v/ Tine Lund Jensen, kontorchef, Transportministeriet

16 Baggrund: Reguleringen i taxiloven i dag Meget kompleks regulering med 4 tilladelsestyper: Alm. Taxi, sygetransporter, limousine og offentlig service trafik En række forskellige rettigheder og krav Taxi mange regler Antalsbegrænsning på tilladelser og geografisk begrænsning Rådighedsforpligtelse Maksimalpriser og krav om tilslutning til bestillingskontor Begrænsninger på selskabsformen Krav til materiel, uddannelse, videoovervågning, => Ikke megen fleksibilitet i branchen og på markedet Ændringer i lovgivningen er gået på mere ikke mindre - regulering Transportministeriet Side 2

17 Baggrund for udvalgsarbejdet Ønske om at skabe fleksibilitet og regelforenkling til gavn for branchen, brugerne og de offentlige indkøbere Stigende bekymring for betjeningen i yderområder Uddrag af kommissoriet: Undersøge muligheden for en mere fleksibel forretningsdrift på tværs af taxi, limousine, sygetransport og offentlig servicetrafik, herunder afgiftsspørgsmål. Se på rammevilkårene for taxi, herunder antalsbegrænsning, geografisk begrænsning, rådighedsforpligtelse og mulighed for organisering i selskabsform med henblik på eventuelt at indføre en universaltilladelse. Se på muligheden for at fastsætte obligatorisk tilslutning til et bestillingskontor, således at reguleringens genstand bliver bestillingskontorerne i stedet for som i dag den enkelte vognmand. Transportministeriet Side 3

18 Udvalgets arbejde Grundlæggende gennemgang af reguleringen og beskrivelse af sammenhængen i denne Afdækning af hvordan lovgivningen bruges i praksis stor del ligger i kommunerne Herunder rundspørge til kommunerne om deres administration af taxiområdet Undersøgelse af reguleringen i udlandet og ikke mindst erfaringerne med deregulering i særligt Holland og Sverige Opstilling af mulige modeller for en fremtidig regulering Herunder særligt fokus på muligheden for at indføre en universaltilladelse samt styrke bestillingskontorenes rolle. Transportministeriet Side 4

19 Hvad er en Universaltilladelse? En universaltilladelse er ikke noget entydigt defineret begreb på taxiområdet, men det er hovedreglen inden for øvrige erhvervstransport Udgangspunktet for vurderingen af må være at alle tilladelsestyper samles til én universaltilladelse ellers er det ikke en universaltilladelse? Universaltilladelsen kan derfor omfatte i udgangspunktet omfatte: Taxikørsel Limousinekørsel Sygetransport Offentlig servicetrafik (OST) Transportministeriet Side 5

20 Overvejelser om universaltilladelse? Indførelse af en universaltilladelse giver anledning til en række overvejelser: Kan tilladelsen omfatte alle tilladelsestyper? Krav, rettidigheder og pligter knyttet til universaltilladelsen? Rådighedsforpligtelse? Antalsbegrænsning? Tilslutning til bestillingskontor? Adgangskrav til erhvervet kontra adgangskrav til markedet Mulighed for organisering i selskabsform? Overgangsordninger? Transportministeriet Side 6

21 Fordele og ulemper ved universaltilladelse Fordele Enkelthed! Vil kunne skabe lige og ensartede vilkår Administrativ lettelse hos både tilladelsesmyndigheden og ansøgerne Vil kunne give vognmænd en lettere adgang til erhvervet Kan skabe en større fleksibilitet for vognmændene i forhold til de forskellige kørselstyper Udfordringer Forskellige rettidigheder og pligter for de eksisterende tilladelsestyper Tabere og vindere blandt de nuværende tilladelseshavere? Komplicerede overgangsordninger? Transportministeriet Side 7

22 Bestillingskontorer Hvad er konsekvenserne af følgende model? Obligatorisk tilslutning til et bestillingskontor Reguleringens genstand bliver bestillingskontorerne i stedet for som i dag den enkelte vognmand. Konsekvenser i forhold til bl.a. Service til forbrugerne og markedet som helhed både i forhold til geografisk dækning og tidsmæssig dækning hen over døgnet og ugen. Hvordan kan der opnås øget konkurrence mellem bestillingskontorer med henblik på billigere tilslutningsafgifter og endnu bedre service? Transportministeriet Side 8

23 Bestillingskontorer Reguleringsovervejelserne rejser en række spørgsmål: Hvad er arbejdsdelingen mellem kommuner og bestillingskontorer? Skal vognmanden have ret til en tilslutningsaftale med et bestillingskontor eller skal dette ske efter forhandling? Skal bestillingskontorerne have øgede muligheder for at udelukke vognmænd/chauffører, der ikke overholder aftalte vilkår? Skal bestillingskontorerne have ret til at udføre flere kørselstyper end taxi? Skal bestillingskontorer pålægges serviceforpligtelser i yderområder? Hvad betyder nye teknologiske platforme for fremtidsudsigterne? Hvad er konsekvenserne for de øvrige taxiregulering? Transportministeriet Side 9

24 Videre arbejde Udvalget afleverer betænkning i løbet af efteråret Politisk forhandling om den fremtidige regulering Egentligt nyt lovforslag om den erhvervsmæssige personbefordring Transportministeriet Side 10

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Betænkning nr. 1542 fra Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen Indføres forslaget, som det er fremlagt, vil det være en katastrofe for taxibranchen. Mange vognmænd vil være i risiko for at afvikle deres virksomhed. Trine Wollenberg, Direktør i Dansk Taxi Råd Konsekvenserne

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Branchen har brug for en modig minister

Branchen har brug for en modig minister Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2013-10. årgang Branchen har brug for en modig minister side 7 Plyndret af pirater En lokal pirattaxi har i årevis plyndret de rigtige taxier i

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m. 2 Likviditetsstyring i Midttrafik

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Er taxikørsel noget for dig?

Er taxikørsel noget for dig? Taxa I modsætning til de fleste andre erhverv kan du ikke uden videre starte en taxiforretning. Du skal have en tilladelse. Antallet af tilladelser til taxikørsel fastsættes af kommunerne og af Storkøbenhavns

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

K O L L E K T I V T R A F I K 4 2 011 S I D E 1. Indhold: Nyheder side 12. Giv din kollega et tip om nyhedsbrevet Kollektiv Trafik

K O L L E K T I V T R A F I K 4 2 011 S I D E 1. Indhold: Nyheder side 12. Giv din kollega et tip om nyhedsbrevet Kollektiv Trafik K O L L E K T I V T R A F I K 4 2 011 S I D E 1 Nr. 4-2011 10.08.2011 Deadline for indlæg til næste nummer 01.09.2011 ISSN 1903-2714 Redaktion Mikael Hansen, IMAGITA Kommunikation Jess Abildskou (ansvarshavende)

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts 2014-11. årgang Udløbet førerkort kan koste dyrt side 6 Nye chauffører skal have en mentor Det halter med servicen, fordi nye chauffører mangler opdragelse,

Læs mere

Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 01 - Januar 2014-11. årgang Ny dom: Vognmand ikke ansvarlig for chaufførfejl side 6 Tip en 2013 er Har du styr på 2013 set fra førersædet af en taxi? Kan du huske

Læs mere

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg.

Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Vores små kommentarer til 1.behandling af ny lov: Folketingets Trafikudvalg. Forhandling (efter udskrift).(partiernes trafikpolitiske ordførere / Folketingssalen). Søren Pind (v). Der har været forskel

Læs mere

Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence

Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere