Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT"

Transkript

1 Regler - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT For en sikkerheds skyld!

2 Hvorfor regler om IT? - for kommunens og din egen sikkerheds skyld Aalborg Kommune er efterhånden meget digitaliseret og derfor afhængig af IT for at vi kan betjene borgere og ansatte. Det er vigtigt at IT-systemer og data beskyttes så der ikke opleves nedbrud og fejl. Så kan der arbejdes uhindret og kommunen kan leve op til sine serviceforpligtelser. Det er afgørende vigtigt, at fortrolige oplysninger om ansatte og borgere er beskyttet mod offentliggørelse, tyveri og destruktion. Hvis kommunen ved en fejl offentliggør personfølsomme oplysninger, kan det betyde retssager mod kommunen og bødestraf. Desuden risikerer kommunen dårlig omtale i medierne og et dårligt ry. Der er iværksat mange tiltag for at sikre kommunens data, men som bekendt er kæden ikke stærkere end det svageste led. Globale erfaringer viser desværre, at det svageste led ofte er de ansattes usikre omgang med IT og manglende kendskab til sikkerhed og lovgivning. Derfor disse regler. Når du har læst dem og overholder dem, har du en god samvittighed og sikkerhed for, at det ikke bliver dig, der bringer kommunen eller dig selv i klemme. Reglerne er nødvendige for at beskytte Aalborg Kommune og kommunens borgere - men også for at beskytte dig mod misbrug i dit navn.

3 Reglerne gælder for alle - ved ansættelse eller kontrakt Ved din ansættelse i Aalborg Kommune eller ved kontrakt med kommunen skal du underskrive en IT-sikkerhedserklæring, hvor du bekræfter at have læst disse regler samt politik for IT-brugeradfærd, som reglerne udspringer af. Politikken findes på intranettet, hvor der også findes andre dokumenter om IT-sikkerhed. Du skal overholde politik og regler, hvis du har adgang til kommunens netværk eller data, også selvom du ikke er direkte ansat i kommunen, men bare udfører en opgave for kommunen. Du skriver også under på, at du generelt har tavshedspligt i forhold til følsomme og fortrolige oplysninger, som du bliver bekendt med i dit arbejde for Aalborg kommune. Forvaltningsloven gør uberettiget videregivelse strafbart.

4 Sikker forbindelse - til Aalborg Kommunes netværk Når du bruger én af kommunens PC er eller bærbare enheder på din arbejdsplads, er den allerede på kommunens eget sikre netværk, og du har mulighed for at komme på alle de systemer, du er autoriseret til. For at komme på kommunenettet udefra skal du bruge en ekstra kode som sendes til din mobiltelefon hver gang du skal logge på. Hvis du har fået udleveret en smartphone eller tablet, som f.eks. en iphone eller ipad, af kommunen, er den beskyttet med pinkode/adgangskode. For at undgå at uvedkommende kan læse din post og andre oplysninger på din smartphone eller tablet, hvis du mister den, må du ikke gemme pinkoden. Du SKAL taste den ind hver gang du anvender telefonen. Sikker adgang - til kommunens systemer Du skal have et brugernavn og en adgangskode til de systemer du skal anvende i forbindelse med dit arbejde. Du kan spørge din leder eller dit IT-afsnit om, hvordan det præcist foregår med de systemer, du skal have adgang til. Du skal passe på med at nedskrive dine adgangskoder. Du skal vide, at du hæfter for den omgang med systemerne, der er foretaget med dit login og adgangskode. For at undgå at der kan finde misbrug sted i dit navn, må du ikke overlade dine adgangskoder til andre - uanset hvem de er eller måtte foregive at være. Heller ikke til dine kolleger.

5 Vær opmærksom på, om nogen forsøger at narre dine adgangskoder fra dig - f.eks. ved at sige de kommer fra IT-afdelingen, og at de skal bruge din kode. Har du mistanke om, at andre kan have fået kendskab til din adgangskode, skal du straks ændre den. Har du mistanke om misbrug skal du underrette din IT-sikkerhedsleder som er IT-lederen i din forvaltning. Når du ændrer din adgangskode skal du være opmærksom på følgende: nye adgangskoder skal være forskellige fra de foregående adgangskoder skal indeholde mindst otte tegn adgangskoder skal så vidt muligt indeholde kombinationer fra mindst tre af følgende kategorier; store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn der må ikke benyttes brugernavn eller datoer som en del af adgangskoden adgangskoder skal ændres hver 90 dage adgangskoder må ikke nedskrives hvor andre har adgang Såkaldt Pfishing - fiskeri efter koder - er en anden meget brugt metode til at franarre adgangskoder. Ved Pfishing modtager du typisk en , der ser ud til at komme fra banken, Skat, NemID, Microsoft eller lignende. I realiteten kommer den fra en hacker. Du bliver typisk bedt om din adgangskode med et argument om sikkerhed. Hvis du udleverer den, kan din konto anvendes til ulovlige aktiviteter. Man kan oftest afsløre en pfishing-mail ved, at adressen ser mærkelig ud. Eksempelvis står der ikke danskebank.dk som forventet, men derimod danskkebank.dk eller www-danskebank.cn, når man ser nærmere efter i feltet øverst i browseren. For at forhindre at uvedkommende kan få adgang til oplysninger der kan læses fra din skærm - eller lave ulovligheder i dit navn - skal du altid huske at låse din PC med ctrl+alt+delete tasterne på dit tastatur, hver gang du forlader den.

6 God etik - ved anvendelse af internettet Fra Aalborg Kommunes netværk er der adgang til internettet. Ude i verden kan man se, at du går på internettet fra en adresse der hører under Aalborg Kommune. Du bør derfor bruge din internetadgang med omhu. Anvendelse af internettet fra kommunenettet skal ske inden for rammerne af gældende lovgivning, politikker, retningslinjer og en etik, som Aalborg Kommune kan stå inde for. Det er ikke tilladt at surfe sites med pornografisk materiale, nedladende materiale om køn, race eller religion, materiale med trusler om vold eller terrorisme - eller lovstridigt materiale. Surf ikke på web-sider af tvivlsom oprindelse. De er ofte virusbærende. Du skal vide, at din færden på internettet logges. Hvis virus eller lignende gentagne gange kommer ind via en bestemt bruger eller PC, kan det give anledning til nærmere kontrol og overvågning. Du bør heller ikke downloade filer af ukendt eller tvivlsom oprindelse og ikke afvikle eller downloade materiale, hvor ophavsretten krænkes. Du skal være bevidst om, at du repræsenterer Aalborg Kommune, når du sender s fra din postkasse hos kommunen. Hvis du sender en fra din arbejdspostkasse, svarer det til at sende et brev på Aalborg Kommunes brevpapir. Private mails bør derfor sendes og modtages i en privat postkasse. Hvis du laver private aftaler eller indkøb, skal du opgive din private som reference. Oplys kun din kommune adresse til kommunikationsparter, du har tillid til. Oplys den ikke alle mulige steder på internettet.

7 Beskyt - kommunens data og systemer mod vira Computer vira og såkaldt malware er små programmer, der kan snige sig ind på din PC eller anden elektronisk enhed og slette eller aflure data og dine adgangskoder. Hvis én eller flere PC er, smartphones eller tablets rammes af computervirus, kan virussen sprede sig og data kan destrueres flere steder i kommunen. Malware giver hackere mulighed for at få fat i data, uden du har godkendt det. For at du kan gøre dit bedste til at sikre kommunen mod virus-angreb og hacking, skal du være opmærksom på følgende: Du må ikke deaktivere virusscanneren på din PC eller anden elektronisk enhed hvorpå der er virusscan, selvom du har muligheden herfor Du må ikke installere programmer på kommunens IT-udstyr. Programinstallation skal foretages af din forvaltnings IT-afsnit. De ved hvilke programmer der må installeres og kan foretage godkendte installationer for dig Undlad at åbne mails, vedhæftede filer og links, der ser mystiske ud. Især hvis de kommer fra en mystisk afsender fra f.eks. Kina eller Afrika. Disse links kan indeholde vira. Hvis du får en mystisk mail kan du spørge dit IT-afsnit til råds inden du åbner den. Slet mystiske mails både i indbakken og i mappen slettet post Brug helst ikke usb-nøgler til at transportere information, da de udgør en stor virus-risiko Det er vigtigt, at virusscanneren fungerer optimalt mod nye vira. En forudsætning er, at de sidst nye sikkerhedsopdateringer er installeret på din PC. Opdateringerne kommer automatisk, men for at de installeres, er det er nødvendigt at du: slukker PC en, når du går hjem. Det er ikke tilstrækkeligt at logge ud eller at efterlade PC en på standby tænder PC en, helst hver dag, men som absolut minimum hver 14. dag - ferieperioder undtaget lader PC en være tændt i minimum en halv time

8 Pas godt på - personfølsomme og fortrolige data Visse typer oplysninger/data har Aalborg Kommune forpligtet sig til, eller besluttet sig for, at holde fortrolige og derfor skal der passes ekstra godt på dem. Der kan f.eks. være tale om tilbud fra leverandører, kontrakter, oplysninger om IT-infrastruktur, oplysninger om sårbarheder i systemer og lignende. Persondataloven Lov om behandling af personoplysninger, også kaldet Persondataloven, stiller krav til kommunernes omgang med personfølsomme oplysninger. Som IT-bruger i Aalborg Kommune er du forpligtet til at kende og overholde reglerne i persondataloven, hvis du har adgang til personfølsomme oplysninger. Du kan finde loven, dens sikkerhedsbekendtgørelse og en vejledning på intranettet under overskriften IT-sikkerhed og adfærd. Personfølsomme oplysninger er personhenførbare oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsmæssige og seksuelle forhold, strafbare forhold, væsentlige sociale problemer eller andre rent private forhold. Persondataloven gælder ved enhver form for håndtering af personoplysninger, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, ændring, søgning, transmission, overladelse, videregivelse, sammenstilling, samkøring, blokering, sletning eller tilintetgørelse. Loven gælder eksempelvis også ved skrivning af breve eller behandling af persondata i et regneark, og når personoplysninger sendes over internettet f.eks. pr. . Du må f.eks. ikke søge oplysninger på en person, som du ikke i forbindelse med dit arbejde skal lave opslag på. Du må kun søge og læse netop de oplysninger, der er relevante for den sagsbehandling, du skal udføre på personen. Du må aldrig lave opslag på venner, familie og naboer.

9 Personopslag registreres. Ubegrundede opslag, der foretages forsætligt, vil kunne medføre afskedigelse. Billeder skal som udgangspunkt behandles ligesom personfølsomme oplysninger. Du må ikke offentliggøre portrætbilleder uden først at indhente samtykke fra de portrætterede. Med portrætbilleder menes billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. Hvis der er tale om et harmløst situationsbillede, må du normalt godt offentliggøre det uden samtykke, men hvis der kommer indvendinger, bør du lytte til dem og fjerne billedet fra nettet. For video gælder samme regler, og ved videoovervågning gælder særlige regler om skiltning. Lagring og deling I henhold til Persondataloven skal der foretages logning (registrering) af alle behandlinger, som vedrører personhenførbare oplysninger. Personfølsomme data skal derfor altid lagres i kommunens journal- og fagsystemer som f.eks. edoc, KMD Sag eller KMD Care, hvor der kan logges. Hvis du skulle være nødt til at gemme personfølsomme data på dit elektroniske skrivebord, fordi du ikke umiddelbart har adgang til journal eller fagsystemer, må de kun ligge i max. 30 dage udenfor arkiv. Også mails i din postkasse skal arkiveres inden 30 dage og slettes. Autoarkivering af mails i outlook tæller ikke som journalisering. Når du gemmer i dit journal- eller fagsystem, skal du også være med til at sikre at kun rette vedkommende har adgang til data, du deler i dette system. Du må ikke opbevare fortrolige og personfølsomme data på lokale diske som PC ens C:/drev, DVD-rom, USB-nøgler el.lign. DVD-ROM og USB-nøgler har det med at blive fyldt med let tilgængelige ukrypterede data og siden glemt eller forlagt. Husk også at der ikke foretages backup af data som er gemt lokalt. Derimod tages der backup af data på gruppedrev og i systemer.

10 Du må kun tage fortrolige og personfølsomme data med dig på særligt krypterede bærbare medier efter godkendelse af dit IT-afsnit. Du må ikke opbevare følsomme eller fortrolige oplysninger på en privat eller offentlig tilgængelig pc. Du må aldrig lagre eller dele fortrolige eller personfølsomme oplysninger gennem fildelingstjenester på internettet Du må godt anvende Dropbox, OneDrive, Google Drev eller lignende, når data skal deles med andre men aldrig når der er tale om fortrolige eller personfølsomme data. Udskrift Når du udskriver oplysninger, skal du sikre dig, at uvedkommende ikke kan få læseadgang til det udskrevne. Du skal altid udskrive med kode, hvor det er muligt. På denne måde får du først din udskrift, når du står klar til at modtage den ved printeren. Du må aldrig lade udskrifter med fortrolige eller personfølsomme oplysninger ligge uafhentede i printeren eller andre steder, hvor de kan læses af uvedkommende. Udskrives der på printere, der kan benyttes af publikum, SKAL der anvendes en kode. Et eksempel på udskrift med kode er kommunens Sky-print- og box-løsninger, der kan anvendes på kopimaskiner og mange printere. Du kan få mere information om hvordan du benytter dem hos dit IT-afsnit. Du skal destruere udskrifter med fortrolige eller følsomme data på en sikker måde, når udskrifterne ikke længere anvendes. Dette sker bedst ved makulering. Digital kommunikation Sommetider skal tingene gå stærkt, og der rykkes for et hurtigt svar. Men du må aldrig skyde et hurtigt svar af sted på , uden at have tænkt dig om. Personfølsomme og fortrolige oplysninger må du gerne sende som almindelig Outlook mellem Aalborg Kommunes egne interne Outlook postkasser. Hvis den sendes udenfor Aalborg Kommunes interne net skal den sendes som sikker eller med sikker digital post (Doc2mail fjernprintsystem) som almindeligt brev direkte til borgeren.

11 Du må aldrig sende personfølsomme oplysninger med usikker mail som Gmail, Hotmail eller lignende. Heller ikke selvom du sender til din egen postkasse!! Du må desuden ikke indskrive personnummer eller personfølsomme oplysninger i din Outlook-kalender. Din kalender er som udgangspunkt delt med mange andre ansatte, der ikke må kunne se, at du f.eks. har en aftale med en bestemt borger/ klient. Når du skriver til intranettet/klik eller til skal du passe på, at du ikke kommer til at udgive dokumenter eller lister med personnumre eller andre personfølsomme eller fortrolige data. Når du færdes på sociale netværk, som kommunen har valgt at deltage i, som f.eks. Facebook, skal du tænke dig godt om inden du besvarer forespørgsler til kommunen gennem dette medie, som alle har adgang til. Du må selvfølgelig aldrig offentliggøre personfølsomme data på sociale medier som Facebook, Twitter ell. lign. eller lave nogen form for sagsbehandling via sociale netværk. Ved fratrædelse Når din ansættelse eller kontrakt hos kommunen ophører, skal der ryddes op i dine data, og din adgang til systemer skal lukkes. Du skal inden da sikre dig, at arbejdsrelaterede data placeres et sted, hvor din leder har adgang til dem, incl. de mails, der måtte blive sendt til dig efter fratrædelsen. PC er, smartphones og andre enheder du har fået stillet til rådighed af kommunen, skal du tilbagelevere, når du får en ny enhed til erstatning, og når din ansættelse stopper. Skal din PC eller andet hardware skrottes eller genbruges skal det ske på sikker vis ved indlevering til din nærmeste leder. Der skal foretages en sikker sletning. Yderligere information Der udgives løbende nye vejledninger af sikkerhedsmæssig karakter på kommunens intranet under menupunktet IT-sikkerhed og adfærd. Du kan henvende dig til dit IT-afsnit og din forvaltnings IT-sikkerhedsleder i alle spørgsmål omkring IT-sikkerhed.

12 Udgivet af: IT & Digitalisering samt IT-sikkerhedsgruppen, februar 2015 Erstatter: Uddybende retningslinjer for IT-brugeradfærd

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Udviklingen på området gør, at disse retningslinier vil blive revideret løbende Indhold: Indledning...3 Adgang til skolens net...3

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 IT-Politik Retningsliner og regler for medarbejderes, studerendes og kursisters brug af it-faciliteter hos University College Lillebælt

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Oprettet august 2013 (Revideret marts 2014) Side 1 af 62 Indholdsfortegnelse Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik... 1 Indledning og formål... 6 Bilag:... 6 Hvem er

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Uddybende it-sikkerhedsregler

Uddybende it-sikkerhedsregler Københavns Kommune Koncernservice Uddybende it-sikkerhedsregler 2015-04-29 Indholdsfortegnelse 6 Organisering af it-sikkerhed 6.1 Interne organisatoriske forhold 6.2 Organisering af aftaler med eksterne

Læs mere

magasinet gratis magasin

magasinet gratis magasin netsikker nu! magasinet surf trygt på nettet gratis magasin om sikkerhed på nettet Beskyt privatlivet på nettet sikker betaling i onlinebutikkerne sådan bliver koden supersikker Hold pc en fri for sygdomme

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Cybercrime. når kriminaliteten rykker online IT-KRIMINALITET OG GODE RÅD TIL, HVORDAN DU KAN BESKYTTE DIG

Cybercrime. når kriminaliteten rykker online IT-KRIMINALITET OG GODE RÅD TIL, HVORDAN DU KAN BESKYTTE DIG Cybercrime når kriminaliteten rykker online IT-KRIMINALITET OG GODE RÅD TIL, HVORDAN DU KAN BESKYTTE DIG 1 Det Kriminalpræventive Råd Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk dkr.dk

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

Borger på nettet 1. udgave, 1. oplag 2006. Nyere titler fra forlaget Libris. Se alle vores titler på www.libris.dk

Borger på nettet 1. udgave, 1. oplag 2006. Nyere titler fra forlaget Libris. Se alle vores titler på www.libris.dk Borger på nettet 1. udgave, 1. oplag 2006 Copyright 2006 Forlaget Libris Forfatter: Erik Nicolaisen Høy Forlagsredaktion: Peter Svendsen Omslag: Kim Kragh-Møller DTP: Jes Nyhus Korrektur: Lars Serritslev

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Information til ansatte på TEK om IT

Information til ansatte på TEK om IT Information til ansatte på TEK om IT Procedure Når der er skrevet kontrakt med en nyansat, skal den ansættende enhed give besked til IT-afdelingerne, så der kan oprettes et login til de forskellige IT-systemer,

Læs mere

Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret?

Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret? Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Skolejuraens En guide i ophavsret og persondataret? 1 Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Kapitel 2 - Når jeg underviser...9

Læs mere

Brugervejledning til Merkurs Netbank

Brugervejledning til Merkurs Netbank Brugervejledning til Merkurs Netbank 1. GENERELT OM MERKURS NETBANK... 2 2. ÅBNINGSTIDER... 2 3. BROWSERE... 2 4. ADGANG... 2 5. OPBYGNING AF NETBANK... 4 6. ANVENDELSE AF MERKURS NETBANK FRA FLERE COMPUTERE...

Læs mere