HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1"

Transkript

1 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1 Bilag 4 Krav og ønsker vedrørende busmateriel 4.1 Indretning og udstyr Bustyper og størrelser Ind- og udstigning Sidde- og ståpladser Perron, barnevogns- og kørestolsareal Midtergang og gulvarealer Holdestænger og stoptryk Kombinationsskilt Kommunikations-, billetterings- og andet IT-udstyr Indeklima og ruder Indvendig belysning Videoovervågning Indretning af chaufførpladsen Sikkerhedsforhold Øvrigt Specielle krav for A-busser Miljø Brændstof Miljødokumentation Emissioner Emissionsreducerende udstyr Støj, udvendig og indvendig Destinations- og linjenummerskilte Generelt Placering Skiltetekster LED-skilte Matrix-skilte Design, reklamer, piktogrammer mv Udvendigt design Reklamer uden på bussen Tegninger af udvendigt design og udvendige reklamer Interiør og indvendigt design Reklamer inde i bussen Piktogrammer, logo mv

2 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 2 Nedenfor fremgår ønsker og krav til de busser, der anvendes til kørslen i 19. udbud. Alle busser skal opfylde de krav til indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne måtte stille. Der er samme krav og ønsker til reservebusser som til driftsbusser. Reservebusserne må ikke være i dårligere stand end driftsbusserne, men reservebusserne kan dog være ældre. 4.1 Indretning og udstyr Bustyper og størrelser Alle busser, nye som brugte, skal være enten laventré- eller lavgulvsbusser. Jf afsnit 1 og bilag 1 i udbudsbetingelserne indgår der busser på 12 meter, 13,7 meter, evt 18 meter samt dobbeltdækkerbusser i 19. udbud. Bussernes dørkombination skal være eller (fordøre midterdøre-bagdøre). HUR forbeholder sig dog ret til i forhandlingsfasen at efterspørge tilbud med andre bustyper fx alternativ længde og dørkombination Ind- og udstigning Indstigning skal foregå foran, mens udstigning skal ske vha øvrige døre. Undtaget herfra er barnevogne og kørestole. De benytter midterdøren til både ind- og udstigning. I dobbeltdækkerbusserne skal adgang til øverste dæk ske via forreste trappe, mens nedgang fra øverste dæk skal ske via bageste trappe. Døre I alle busser skal den fri dørbredde ved åbning af dobbeltdøre være mindst 110 cm og ved åbning af enkeltdøre mindst 70 cm. Udsvinget ved åbning og lukning af døre skal være mindst mulig. Maksimalt udsving på 35 cm accepteres. Udadsvingende fordøre accepteres ikke. Autoradioen skal automatisk frakobles (mute-funktion), når fordørene er åbne. Sikkerhed ved døre Alle busser skal forsynes med holdebremse, der sikrer, at bussen ikke kan køre med åbne udstigningsdøre. Alle døre forsynes med en eller flere former for sikring, således at passagererne under ingen omstændigheder kan fastklemmes i dørarrangementet ved åbning og lukning af dørene. Det må heller ikke utilsigtet være muligt at hænge fast i døråbningen med frakke eller lignende, ved passage af åben dør. Alle døre på alle busser skal i øvrigt opfylde EU-direktiv 2001/85/EF (bilag V, retningslinjer

3 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 3 for måling af maskinelt betjente døres lukkekraft). Ved hver udstigningsdør placeres en lydgiver, som aktiveres automatisk ved åbning og lukning af disse udstigningsdøre. Lydniveauet skal godkendes af HUR. På alle busser skal der være en lyskilde over dør 2 og 3, som lyser ned over udstigningsarealerne dvs på selve fortovet (grøftekant mm). Udstigningslyset må kun være aktiveret, når bussens døre er åbne. På nye busser skal lyskilden være integreret i bussens døråbning. Chaufføren skal kunne overvåge udstigningsdøre via TV-overvågning. Kunderne må ikke kunne betjene åbne-/lukkefunktionen af dørene. Trin Ind- og udstigningshøjder skal overholde følgende krav: Indstigningshøjde ved fordør Udstigningshøjde ved midter- og bagdør Maks 320 mm Maks 340 mm Trinhøjderne er gældende for busser i ikke-knælende stand. Alle mål er med ubelastet bus. Øvrige trinhøjder skal være så lave som muligt og skal godkendes af HUR Trinbelægningen skal være skridsikker og må ikke kunne fjernes. Knæling Alle busser skal kunne knæle, således at ind- og udstigningshøjden reduceres med mindst 7 cm. Kørestolsrampe Alle busser skal ved midterdøren være forsynet med enten motordrevet udskydelig rampe eller manuel svingrampe, som skal kunne betjenes ved hjælp af separat fastmonteret betjeningsanordning, der er fastgjort til rampen. Rampen skal være udformet, således at der sikres en smudsfri og nem betjening for kunderne. Rampens størrelse skal minimum være 87 cm x 87 cm. Rampens flader skal være skridsikre. Bussen må ikke kunne køre med rampen i funktion. Foran midterdøren skal der på den udvendige busside monteres trykknap for bestilling af døråbning. Trykknappen skal placeres således, at kørestolsbrugeren ikke kan kollidere med hverken rampe eller dør under aktivering.

4 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side Sidde- og ståpladser Kapacitet Der gælder følgende minimumskrav: 12-meter busser Totalkapacitet: 60 heraf 30 siddepladser (ekskl klapsæder) 13,7-meter busser Totalkapacitet: 80 heraf 40 siddepladser (ekskl klapsæder) 18-meter ledbusser Totalkapacitet: 90 heraf 42 siddepladser (ekskl klapsæder) Dobbeltdækkerbusser Totalkapacitet: 90 heraf 62 siddepladser (ekskl klapsæder) Tilkøb af fx klimaanlæg kan sænke bussens totalkapacitet. I givet fald ønskes dette oplyst under forhandlingerne. HUR ønsker flest mulige siddepladser, og der kræves mindst 28 fremadvendte sæder i nye 12-meter-busser og 38 fremadvendte sæder i nye 13,7-meter-busser. Desuden kræves minimum 3 klapsæder (eller 2 dobbelte klapsæder), jf afsnit om perron. Såfremt det er med til at give flere siddepladser, kan sæder vendes mod hinanden. Sæder Der skal være let adgang til samtlige siddepladser, og sæderne skal have god siddekomfort. Sæderne skal være polstrede med stofbetræk, hvor polstertykkelsen på siddeflade og stoleryg mindst bør være hhv 5 cm og 3 cm. Sæderyggen skal sikre god nakke- og hovedstøtte. Krav til stofbetrækket er angivet i afsnittet om interiør og indvendigt design. Krumning i sæderygge bør så vidt muligt undgås. Sædeafstand Sædeafstanden bør overalt i bussen være på mindst 70 cm målt i en højde af 60 cm over gulvet fra fronten af sæderyggen (midt på sædet) og frem til ryggen af det foregående sæde. Ved sæder med front mod væg, fx pladsen bag chaufførvæggen, afskærmning og lignende, skal der fra sædets forkant til væg være min 30 cm målt i bussens længderetning. Sædets afstand til sidevæggen skal i nye busser være 2 3 cm. HUR skal godkende sæder samt deres placering Perron, barnevogns- og kørestolsareal Alle busser skal kunne medtage 2 barnevogne eller 1 barnevogn og 1 kørestol. Ved midterdøren skal der til dette formål være en vandretliggende perron med følgende mål: Længde i bussens længderetning: Længde i bussens tværretning: min 200 cm min 90 cm

5 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 5 Perronen skal på nye busser placeres i højre vognside foran midterdøren. På langs af denne perron skal der etableres mindst 3 enkeltklapsæder eller 2 dobbeltklapsæder med samme siddekomfort som øvrige sæder, dvs med samme mål på siddefladen og en ryghøjde på min 55 cm. Klapsæder, der ikke benyttes, skal automatisk stille sig i opslået position. Barnevogne skal i alle busser kunne fastgøres med velcrobånd eller lignende. Fastspænding af kørestol skal ske ved hjælp af en enkeltstrenget sikkerhedssele, som er monteret cm over gulvfladen. HUR kan acceptere anden placering af perron, såfremt HUR vurderer, at det totalt set giver en bedre indretning Midtergang og gulvarealer I alle busser bør gangarealer og gulve være etableret i 1 evt 2 vandrette planer. I nye busser, hvor der er placeret trin i midtergang mellem dør 2 og 3, er det et krav med maksimal gulvhældning på 6 %. Dette/disse trin må højst være 20 cm. Gulvhældning på op til 8 % kan dog accepteres, såfremt trin i midtergang kan undgås. Gulvarealer, som er beregnet til stående passagerer, skal under alle forhold sikre et godt fodfæste. I nye busser skal der af hensyn til blinde og svagtseende passagerer være en anden friktion på den gule stribe ved chaufføren end på det øvrige ståpladsareal. Niveauforskelle samt trinforkanter markeres klart og så vidt muligt i RAL 1028 (Melonengelb). Udformning og type aftales med HUR. Podesterhøjder over 20 cm skal godkendes af HUR Holdestænger og stoptryk Holdestænger Ved udgangsdørene og ved hvert tværsæde, som støder op til midtergangen, anbringes lodrette holdestænger fra gulv til loft eller mellem stoleryg og loft. Ved langsgående sæder, samt perron, skal der monteres vandrette gennemgående holdestænger cm over gulv/evt podesterkant. Holdearrangement ved sæder mod hinanden aftales med HUR. På vandrette holdestænger monteres et passende antal holdestropper (ved perron minimum 6), som sikrer en ubesværet gribefunktion. Diameteren på holdestænger og håndtag mv bør ligge i intervallet 3-4 cm. I alle nye busser skal holdestænger være RAL 1028 (Melonengelb). I brugte busser skal farven på holdestængerne godkendes af HUR.

6 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 6 Der skal tages hensyn til, at flest mulige kunder kan læse kombinationsskiltet, jf afsnit i dette bilag, uden placeringen af holdearrangementer generer udsynet. Stoptryk Der skal på lodrette holdestænger i en højde af cm over gulv monteres stoptryk. Farve på disse stoptryk er det grå kabinet med rød stopknap. Da holdestangen med stoptrykket er et identifikations-element i bussernes markedsføring, er det et krav, at stoptryk er udformet som på billedet. Holdestang med stoptryk: I dobbeltdækkerbusserne skal der ikke være holdestænger ved sæderne på øverste dæk, hvor holdemuligheder integreres i sæder som vender mod midtergang i form af håndtag el lign. Holdestænger ved trapper aftales med HUR. Antal (dog minimum 8) og placering af stoptryk på øverste dæk aftales med HUR Kombinationsskilt Alle busser skal indvendig være udstyret med et kombinationsskilt visende zonenummer, tid samt stop ved aktivering af stoptryk. Skiltet placeres synligt for alle passagerer forrest i bussens loft over midtergangen. Dobbeltdækker- og ledbusser skal være udstyret med to kombinationsskilte. I dobbeltdækkerne: et skilt på nederste dæk og et skilt på øverste dæk. I ledbusser: Et skilt forrest i bussen og et skilt umiddelbart efter leddet. I alle busser skal de lysende tal og bogstaver fremtræde tydeligt og i rød eller gul farve på sort baggrund. Uret i kombinationsskilt og på instrumentbord skal være radiostyrede. HUR har mulighed for at beslutte, at der skal monteres et andet skilt/display til passagerinformation i bussen fra kontraktstart eller i løbet af kontraktperioden. Displayet mm leveres i givet fald af HUR. Øvrige vilkår fremgår af bilag 5. Entreprenøren har det fulde ansvar for levering og funktionalitet for kombinationsskiltet, hvis HUR beslutter at fjerne HUR-skiltet igen Kommunikations-, billetterings- og andet IT-udstyr De enkelte IT-systemer er nærmere beskrevet i bilag Indeklima og ruder Generelt Alle busser skal kunne sikre et behageligt indeklima.

7 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 7 Temperaturen i bussen bør ligge mellem 18 C og 22 C. I tilfælde af højere udendørstemperatur er HUR dog indforstået med, at der kan forekomme afvigelser fra temperaturkravet. Der gælder særlige krav for busser med aircondition jf nedenstående. Temperaturen i bussen måles ved en såkaldt standmåling, hvor motoren kører og dørene er lukkede. Temperaturmålingen foretages 1,2 m over gulv i midtergangen ved hhv for- og bagaksel (i dobbeltdækkerne tilsvarende på øverste dæk). Gennemsnittet af de målte temperaturer anses som udtryk for bussens indvendige temperatur. Af hensyn til målingens pålidelighed foretages målingen 3 gange med 1 minuts mellemrum. Målemetoden kan efterfølgende justeres, hvis de anførte forudsætninger ikke er hensigtsmæssige at arbejde med. Særlige krav til A- og S-busser samt dobbeltdækkerbusser A-busser, S-busser samt dobbeltdækkerbusser skal være udstyret med et klimaanlæg. Efter tilkobling af klimaanlægget skal den målte temperatur i bussen kunne sænkes med 3-6 grader i forhold til den nærmeste udvendige skyggetemperatur. Temperatursænkningen skal kunne opnås inden for 10 minutter, når bussens døre er lukkede. Derudover skal affugtning af indblæsningsluften kunne ske i et omfang, der forhindrer duggede ruder. Klimaanlægget forventes at være automatisk styret, men skal kunne tilkobles/frakobles fra chaufførpladsen. Ønske til øvrige busser Klimaanlæg på øvrige busser er et ønske, jf tilbudsblanketten. Hvis der installeres klimaanlæg på øvrige busser, gælder de samme funktionskrav som til klimaanlæg på A-busser, S- busser samt dobbeltdækkerbusser, jf ovenstående. Ruder Toningsgraden på ruder må maksimalt være enkelttonet. Alle nye busser skal være udstyret med en bagrude. Busser uden klimaanlæg skal være udstyret med mindst 4 klap-/skydevinduer, 2 på hver side, forrest og bagest i bussen. Klap/skydevinduerne skal kunne betjenes af kunderne. Busser med klimaanlæg kan udstyres med klap/skydevinduer efter aftale med HUR. Forruden på øverste dæk i dobbeltdækkerbusserne skal forsynes med viskearrangement, der i hvilestilling befinder sig vandret i rudens nederste kant. Viskearrangementet skal være i funktion, når viskerne på nederste dæk benyttes Indvendig belysning I alle busser skal orienteringslys være jævnt fordelt over hele bussen. Lyset skal tændes efter behov, så passagererne til enhver tid kan orientere sig i bussen.

8 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 8 Under særlige forhold (ingen vejbelysning, regn, sne, slud mv) er det dog tilladt at kunne dæmpe belysningen i busserne for at undgå reflekser i frontruden. Over ind- og udstigningsdøre, møntbord samt over stempelautomat skal der monteres kraftig blændfri punktbelysning. Lysmængden skal afstemmes i forhold til den øvrige belysning og være tændt, når dørene står i åben position Videoovervågning Videoovervågning er et ønske i 19. udbud, jf tilbudsblanketten. Hvis HUR ønsker at gøre brug af tilbuddet om videoovervågning gælder nedenstående funktionskrav: Bussen skal overvåges af minimum 4 kameraer, der dækker, ind - og udstigningsdøre samt så meget af passagerkabinen i bussen som muligt. Der skal som minimum sikres digital lagring af billedmaterialet i 120 timer. Kvaliteten af data skal være med en opløsning, der sikrer tydelig visuel genkendelse af personer eller hændelser. Data skal - afhængig af situationen - umiddelbart stilles til rådighed for relevante myndigheder og for HUR, såfremt dette ønskes. Skiltning Videoovervågning i HURs busser skal skiltes med piktogrammer ifølge HURs designregler, som fremgår af afsnittet piktogrammer, logo mv. Andre piktogrammer og skilte tillades ikke Indretning af chaufførpladsen Indretning af chaufførpladsen skal ske i samarbejde med repræsentanter for chaufførerne. Indretningen skal overholde gældende regler og BSR 4 (eller opdatering heraf). Ved afgivelse af tilbud skal entreprenøren i redegørelsen oplyse, om der er truffet aftale med selskabets sikkerhedsudvalg om chaufførpladsens indretning. Ved chaufførpladsen skal HURs standardbilletteringsudstyr kunne indbygges Sikkerhedsforhold Cyklist- og sidespejle Alle busser skal udstyres med såkaldte cyklistspejle, der giver chaufførerne større udsyn ved højresving til sikkerhed for cyklister m fl Endvidere skal sidespejle monteres i en højde og med en vinkel ud fra bussiden, således at spejlarmene ved indkørsel til stoppestederne ikke er til fare for ventende passagerer. Det må forventes, at en minimumshøjde på 180 cm over kantstenen sikrer dette. Denne minimumshøjde skal, så vidt det er muligt, efterleves.

9 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 9 Bakalarm Alle busser skal forsynes med bakalarm i form af et lydsignal. Brandslukningsudstyr Alle busser skal forsynes med automatisk virkende brandslukningsudstyr placeret relevante steder som fx motorrummet. Overvågning I dobbeltdækkerbusserne skal chaufføren kunne overvåge begge trapper og øverste dæk. Forbindingskasse I alle busser, der ikke er udstyret med forbindingskasse, skal entreprenøren sikre, at chaufførerne i tjenesten er i besiddelse af sterilt plaster til brug ved mindre uheld Øvrigt Flag Alle busser forsynes i hver side af tagets forparti med flagholdere for lodret anbringelse af 2 flag med målene H: 35 cm x B: 46 cm. Placering af flag på dobbeltdækkerbusserne aftales med HUR. Entreprenøren anskaffer flag til alle busser og sørger for, at de til enhver tid er intakte og fremtræder pæne og ordentlige. I øvrigt gælder, at flagene skal være som Dannebrog (stutflag) udført af flagdug og i øvrigt følge de for Dannebrog gældende regler for farver og proportioner. På opfordring skal entreprenøren kunne supplere flagningen med sort sørgeflor. Flagning sker efter HURs anvisninger. Affaldsspand Alle busser skal være forsynet med mindst en affaldsspand, der placeres ved bussens midterdør. Avisholdere Ønsker entreprenøren at have avisholdere i busserne, skal disse samt deres placering godkendes af HUR Specielle krav for A-busser Alle busser, der anvendes på A-buslinjer, skal udover at opfylde ovenstående krav udstyres med IT-udstyr, jf bilag 5.

10 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side Miljø Brændstof HURs miljøpolitik har til hensigt at fremme den mindst forurenende busdrift. HUR kræver derfor enten brug af svovlfattig dieselolie (svovlindhold i henhold til Skatteministeriets bekendtgørelse, dog maks 50 ppm) eller andet drivmiddel, der forurener mindre end dette Miljødokumentation Typegodkendelsescertifikat Entreprenøren skal vedlægge tilbuddet en kopi af busmotorernes typegodkendelsescertifikater som dokumentation for, hvilken miljøstandard (EURO II, EURO III, EURO IV osv) busserne lever op til. Af dette skal fremgå, hvilke værdier motorerne er testet til for de regulerede emissionstyper (PM, NOx, HC og CO), inkl evt partikelfilter, katalysator el lign. Miljøsyn Samtlige busser i 19. udbud inkl reservebusser skal årligt i hele kontraktperioden gennemgå et miljøsyn. Miljøsyn skal udføres efter retningslinjerne i HURs Miljøsynmanual, 3. udgave, juli Synet skal udføres af en af HUR godkendt uvildig måleinstans. Manualen findes på udbudsportalen under udbudsmateriale/manualer. Entreprenøren skal årligt dokumentere overfor HUR, at alle drifts- og reservebusser har været gennem miljøsyn. Dokumentationen skal være i form af en målerapport, hvoraf det skal fremgå, om bussen har bestået miljøsyn og med hvilke værdier. Rapporten skal være udarbejdet af den uvildige instans, der foretager miljøsynet, hvilket til enhver tid skal kunne dokumenteres. Den uvildige instans skal råde over en database, hvor rapporterne fra miljøsyn fremgår senest 14 dage efter målingen er foretaget. HUR skal have adgang til at se rapporterne i denne database. Rapporterne kan ikke indsendes i papirformat. Der er i miljøsynet fastlagt grænseværdier for partikelemissioner (PM og NO x ), mens HC og CO blot skal registreres. Grænseværdierne for den enkelte bus er afsat afhængigt af, hvilken emissionsnorm der gælder for bussen (EURO II, III, IV osv). Der er særskilte grænseværdier for busser indsat med emissionsreducerende udstyr som fx partikelfilter, SCR eller EGR. Ovenstående er detaljeret beskrevet i miljøsynmanualen. Målinger foretages i kalenderåret fra 1.1. til Perioden fra kontraktstart til samme år er ikke omfattet af kravet om miljøsyn. For de busser, som indgår i 19. udbud, skal første miljøsyn således foretages senest Det er entreprenørens ansvar at indsende oplysninger og dokumentation vedrørende den uvildige måleinstans, der ønskes benyttet, i så god tid, at alle busser kan nå at miljøsynes første gang inden

11 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 11 Kravene til godkendelse som måleinstans er beskrevet i miljøsynmanualen. HUR forventer at skulle bruge ca 14 dage til vurdering af en ny måleinstans. HUR forbeholder sig ret til at offentliggøre resultaterne fra miljøsynene med oplysning om entreprenør og busfabrikat Emissioner Krav til de enkelte linjer se udbudsbetingelsernes afsnit 4. EURO-normer HUR opererer med forskellige normer for røggasemissioner fra busser: EURO II EURO III EURO IV EURO V EEV Kvælstofilter (NOx) 7,0 5,0 3,5 2,0 2,0 Kulilte (CO) 4,0 2,1 1,5 1,5 1,5 Kulbrinte (HC) 1,1 0,66 0,46 0,46 0,25 Partikler (PM) 0,15 0,10 0,02 0,02 0,02 Værdierne er maks-værdier og måles i g/kwh EURO II er gældende for busser taget i brug efter 1. oktober EURO III er gældende for busser taget i brug efter 1. oktober EURO IV er gældende for busser taget i brug efter 1. oktober EURO V forventes at være gældende for busser taget i brug efter 1. oktober 2009 EEV (Environmental enhanced vehicles) er gældende for særligt miljøvenlige køretøjer fx gasbusser. HUR gør opmærksom på, at de forskellige EURO-normer kan være baseret på forskellige målemetoder, specificeret af myndighederne. Det accepteres, at busser vha emissionsudstyr kan opfylde en højere emissionsnorm end motoren alene er godkendt til, hvis dette kan dokumenteres. Specielt for EURO IV og V For at overholde EURO IV og V har nogle busfabrikanter valgt en teknisk løsning, der inkluderer tankning af et additiv. Hvis entreprenøren anvender busser, der anvender denne teknologi, kan HUR til ethvert tidspunkt kræve at entreprenøren dokumenterer at dette additiv er indkøbt og anvendt. Anvendt mængde, håndtering mv af additivet skal i øvrigt fremgå af kortlægningen af miljøforholdene hos entreprenøren. Kortlægningen finder sted i forbindelse med udarbejdelsen af grønt regnskab jf afsnit 4.4 i udbudsbetingelserne.

12 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side Emissionsreducerende udstyr Partikelemission Det er et krav på alle linjer i 19. udbud, at emissionen af partikler ikke overskrider en fastsat grænseværdi. Partikelemissionen, der udtrykkes vha k-værdien, må på intet tidspunkt overstige k = 0,2 m -1. Det er derfor et krav, at dieselbusser med EURO III-norm eller lavere har velfungerende partikelfilter, der skal kunne tilbageholde mindst 85 % af massen af partikler målt gravimetrisk i fortyndingstunnel ifølge EØF 88/77 (stationær 13-mode test). For busser med EURO IV-norm eller højere er det som udgangspunkt ikke et krav, at der er monteret partikelfilter. Entreprenøren skal her være særligt opmærksom på, at HUR kan forlange eftermontering af partikelfilter el lign, hvis grænseværdien for partikelemission ikke kan overholdes uden. Overholder bussen ikke ovenstående krav, skal entreprenøren på eget initiativ foranledige øjeblikkelig udskiftning, reparation eller eftermontering af fx partikelfilter. Dette gælder både, hvis entreprenøren selv opdager problemet, hvis det konstateres ved miljøsyn eller hvis HUR via en stikprøvekontrol påviser dette. Senest 1 måned efter, at problemet er konstateret, skal entreprenøren indsende dokumentation for, at ovenstående krav igen overholdes. Såfremt dokumentationen ikke foreligger efter 1 måned, skal bussen tages ud af drift NO x -emission Emissionen af kvælstofilter (NOx) er afhængig af bussens EURO-norm og evt ekstra emissionsreducerende udstyr (fx EGR og SCR). Det påhviler entreprenøren at sikre, at grænseværdierne ikke overskrides. Overholder bussen ikke kravene, skal entreprenøreren - senest 1 måned efter, at problemet er konstateret - indsende dokumentation for, at fejlen er udbedret. Dette gælder både, hvis entreprenøren selv opdager problemet, hvis det konstateres ved miljøsyn eller hvis HUR via en stikprøvekontrol påviser en overskridelse. Såfremt dokumentationen ikke foreligger efter 1 måned, skal bussen tages ud af drift Der henvises i øvrigt til manualen for miljøsyn, hvor grænseværdierne for emission af NO x fremgår. Stikprøvekontrol HUR forbeholder sig ret til at foretage stikprøvekontrol af en bus, hvis der er begrundet mistanke om, at emissionskravene ikke overholdes (fx synlig udstødningsrøg fra bussen). Ved kontrol på stikprøvebasis betaler HUR omkostningerne til selve målingen, og målingen vil blive foretaget, så den er til mindst mulig gene for entreprenøren. Målingerne kan foretages uden forudgående varsel og uden beregning, når bussens drift ikke forstyrres derved Støj, udvendig og indvendig HUR ønsker, at busserne har det lavest mulige støjniveau. Det udvendige støjniveau højst må være 77 db(a), mens det indvendige støjniveau højst må være 72 db(a).

13 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 13 Yderligere gælder det, at al unødig støj ikke accepteres og skal reduceres mest muligt. Unødig støj betragtes som manglende vedligeholdelse. HUR måler det udvendige støjniveau ved en standmåling (bussen holder stille). Støjmålingerne foretages ud for siden af bussen midt på længderetningen og på begge sider af bussen. Målingerne foretages 1,2 meter over vejen i en afstand af 7,0 meter fra bussen og ved maksimalt reguleret motoromdrejningstal. Målepladsen skal være jævn og med belægning af asfalt eller beton. Målingen foretages med driftsvarm motor, i klart og roligt vejr og med bussen ved tjenestevægt. Målingen er kun gældende, hvis støj fra omgivelserne, herunder vindstøj, er mere end 10 db(a) lavere end det målte støjniveau. Særligt med hensyn til støj ved nedbremsning gøres der opmærksom på, at støjniveauet under ingen omstændigheder må overstige 77 db(a). Her foretages målingen 7,0 meter fra bussens side i en højde af 1,2 meter over vejen, mens bussen bremser. Støjniveauet må ikke overskrides i nogen bremsesituation. Ved bremsning gælder ligeledes, at al unødig støj - fx bremseskrig - ikke tillades. Det indvendige støjniveau måles under kørsel med tom bus med en hastighed på 50 km/t. Støjmålingen foretages 1,2 m over gulv ved såvel for- som bagaksel. Gennemsnitsværdien heraf betragtes som værdien for det indvendige støjniveau. Derudover må det indvendige støjniveau på intet sted overstige 85 db(a). Denne værdi er gældende under alle kørselsforhold som for eksempel acceleration. For både indvendig og udvendig støjmåling gælder det, at HUR anvender en godkendt lydtrykmåler. HUR skal til enhver tid kunne dokumentere (vha certifikat fra uvildig instans), at det anvendte måleudstyr er kalibreret korrekt. HUR skal i kontraktperioden med kort varsel have mulighed for ved stikprøver at kunne måle støjemissioner fra en konkret bus, som HUR udvælger. Manglende overholdes af støjkravene anses som manglende vedligeholdelse jf. bilag 3, afsnit Entreprenøren er forpligtet til hurtigst muligt at bringe støjniveauet ned på det tilladte niveau. 4.3 Destinations- og linjenummerskilte Generelt Alle busser skal forsynes med destinations- og linjenummerskilte. På alle nye busser skal disse være diodeskilte (LED-skilte). På brugte busser kan der anvendes diode- eller matrixskiltning. Andre skilteformer (fx rullefilm) skal godkendes af HUR. Alle destinations- og linjenummerskilte skal kunne betjenes fra chaufførpladsen. HUR ønsker den bedst mulige læsbarhed på destinations- og linjenummerskilte. Skiltene skal være læsbare under alle lysforhold og til enhver tid også ved endestationsophold. Teksterne skal være lysægte.

14 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 14 Glaspartier foran skilte skal være refleksfri Placering I bussens front placeres et destinations- og linjenummerskilt udvendig over forruden. Skiltene skal være adskilt fra forruden, så fx snavs fra defrosterluft ikke sætter sig på skiltene. På højre side placeres et destinations- og linjenummerskilt i eller tæt ved tagkant, nær indstigningsdør. I bussens bagende skal der indvendigt og udvendigt placeres et 4-cifret linjenummerskilt. Udvendigt placeres skiltet i eller tæt ved tagkant. Indvendigt placeres skiltet tæt ved loft. På bussens venstre side skal der udvendigt være et 4-cifret linjenummerskilt i eller tæt ved tagkant i bussens forreste halvdel Skiltetekster Den grafiske udformning af bogstaver og tal (skrifttype mv) er vist i en manual om destinationsskilte, som det er obligatorisk at følge. Manualen ligger på udbudsportalen under menupunktet Udbudsmateriale/Manualer. Både ved kontraktstart og ved ændringer i kontraktperioden betaler entreprenøren selv de nødvendige skiltetekster og linjenumre, samt eventuelle ændringer af disse. HUR meddeler tekstændringer senest 2 måneder før nye køreplaners ikrafttræden. Specielle skiltetekster Følgende specielle skiltetekster skal kunne vises på destinationsskiltene: Ikke i rute Særkørsel Ekstra Særkørselsskiltet må kun anvendes, når særkørsel udføres for HUR. Såfremt der med busserne udføres anden kørsel end kørsel for HUR, skal Trafikselskabsbomærker og lign være tildækkede. Når bussen skiltes med de specielle tekster Ikke i rute og Særkørsel, må der ikke vises linjenummer LED-skilte Tal og tekst på diodeskiltene skal være amber (ravgule) på sort baggrund. Tal og tekst på diodeskiltene skal fremtræde med ensartet lysstyrke. Defekte dioder skal straks udskiftes. Diodeskiltenes lysstyrke skal indstille sig efter vejrforholdene vha lyssensorer. Krav til opløsning på diodeskilte, med mindre andet aftales:

15 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 15 Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens front: Punkter i højden: Min 24 Punkter i bredden: Min 160 Samlet diodeareal Min 300 x 1580 mm Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens højre side: Punkter i højden: Min 24 Punkter i bredden: Min 160 Samlet diodeareal Min 200 x 1100 mm Linjenummerskilt i bussens venstre side: Punkter i højden: Min 24 Punkter i bredden: Min 40 Samlet diodeareal: Min 200 x 270 mm Linjenummerskilt i bussens bagende (udvendig og indvendig): Punkter i højden: Min 24 Punkter i bredden: Min 40 Samlet diodeareal: Min 200 x 270 mm Matrix-skilte Alle tekster og tal på matrixskilte skal være hvide på sort baggrund. Såfremt andre skiltetyper med fx anden farve og bedre opløsning viser sig at være mere egnede, kan disse monteres efter aftale med HUR. Krav til opløsning på matrixskilte, med mindre andet aftales: Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens front: Punkter i højden: Min 20 (15 mm punktstørrelse) Punkter i bredden: Min 112 (15 mm punktstørrelse) Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens højre side: Punkter i højden: Min 20 (10 mm punktstørrelse) Punkter i bredden: Min 112 (10 mm punktstørrelse) Linjenummerskilt i bussens venstre side: Punkter i højden: Min 20 (10 mm punktstørrelse) Punkter i bredden: Min 35 (10 mm punktstørrelse) Linjenummerskilt i bussens bagende (udvendig og indvendig): Punkter i højden: Min 20 (10 mm punktstørrelse) Punkter i bredden: Min 35 (10 mm punktstørrelse) 4.4 Design, reklamer, piktogrammer mv. HUR ønsker, at bussens udvendige og indvendige design skal fremstå enkelt, ensartet og harmonisk.

- Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret), Vægt 60 % i januar 2008

- Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret), Vægt 60 % i januar 2008 Bilag 1 Regulering for pris- og lønudvikling ( 21) Reguleringen efter 21 sker efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark. Omkostningsindekset beregnes hver måned af Trafikselskaberne

Læs mere

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr Bilag 5 IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr 5.1 Tekniske specifikationer og andre forhold vedrørende IT-udstyr...2 5.1.1 Indledning...2 5.1.2 IT-systemer...2

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL INDLEDNING Såvel ved indkøb af nye busser som ved vurdering og justering af busser,

Læs mere

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013 Bussen holder En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder April 2013 2 Bussen holder Bussen holder Udgivet april 2013 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1989L0173 DA 01.01.2007 006.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 Universitets- og ygningsstyrelsen Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE SÆRLIGE BETINGELSER OG TILBUDSLISTE - KONTRAKT Maj 2015 Indhold 1 Orientering om kontrakten... 3 2 Særlige betingelser... 4 2.1 Kontraktindgåelse... 4 2.2 Kontraktens varighed

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA)

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Sikker legeplads Håndbog til ejere og andre med ansvar for v e d lig e h o ld e ls e Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Flere oplysninger kan rekvireres på hjemmeside: www.rospa.com/playsafety

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 3. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade Inkl. rettelsesblade November 2011 Inkl. rettelsesblade: September 2012. Side : Side 2 af 32 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELLE KRAVSPECIFIKATIONER... 4 1.1 Ordforklaring... 4 1.2 Rammeudbudets ydelser

Læs mere