HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1"

Transkript

1 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1 Bilag 4 Krav og ønsker vedrørende busmateriel 4.1 Indretning og udstyr Bustyper og størrelser Ind- og udstigning Sidde- og ståpladser Perron, barnevogns- og kørestolsareal Midtergang og gulvarealer Holdestænger og stoptryk Kombinationsskilt Kommunikations-, billetterings- og andet IT-udstyr Indeklima og ruder Indvendig belysning Videoovervågning Indretning af chaufførpladsen Sikkerhedsforhold Øvrigt Specielle krav for A-busser Miljø Brændstof Miljødokumentation Emissioner Emissionsreducerende udstyr Støj, udvendig og indvendig Destinations- og linjenummerskilte Generelt Placering Skiltetekster LED-skilte Matrix-skilte Design, reklamer, piktogrammer mv Udvendigt design Reklamer uden på bussen Tegninger af udvendigt design og udvendige reklamer Interiør og indvendigt design Reklamer inde i bussen Piktogrammer, logo mv

2 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 2 Nedenfor fremgår ønsker og krav til de busser, der anvendes til kørslen i 19. udbud. Alle busser skal opfylde de krav til indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne måtte stille. Der er samme krav og ønsker til reservebusser som til driftsbusser. Reservebusserne må ikke være i dårligere stand end driftsbusserne, men reservebusserne kan dog være ældre. 4.1 Indretning og udstyr Bustyper og størrelser Alle busser, nye som brugte, skal være enten laventré- eller lavgulvsbusser. Jf afsnit 1 og bilag 1 i udbudsbetingelserne indgår der busser på 12 meter, 13,7 meter, evt 18 meter samt dobbeltdækkerbusser i 19. udbud. Bussernes dørkombination skal være eller (fordøre midterdøre-bagdøre). HUR forbeholder sig dog ret til i forhandlingsfasen at efterspørge tilbud med andre bustyper fx alternativ længde og dørkombination Ind- og udstigning Indstigning skal foregå foran, mens udstigning skal ske vha øvrige døre. Undtaget herfra er barnevogne og kørestole. De benytter midterdøren til både ind- og udstigning. I dobbeltdækkerbusserne skal adgang til øverste dæk ske via forreste trappe, mens nedgang fra øverste dæk skal ske via bageste trappe. Døre I alle busser skal den fri dørbredde ved åbning af dobbeltdøre være mindst 110 cm og ved åbning af enkeltdøre mindst 70 cm. Udsvinget ved åbning og lukning af døre skal være mindst mulig. Maksimalt udsving på 35 cm accepteres. Udadsvingende fordøre accepteres ikke. Autoradioen skal automatisk frakobles (mute-funktion), når fordørene er åbne. Sikkerhed ved døre Alle busser skal forsynes med holdebremse, der sikrer, at bussen ikke kan køre med åbne udstigningsdøre. Alle døre forsynes med en eller flere former for sikring, således at passagererne under ingen omstændigheder kan fastklemmes i dørarrangementet ved åbning og lukning af dørene. Det må heller ikke utilsigtet være muligt at hænge fast i døråbningen med frakke eller lignende, ved passage af åben dør. Alle døre på alle busser skal i øvrigt opfylde EU-direktiv 2001/85/EF (bilag V, retningslinjer

3 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 3 for måling af maskinelt betjente døres lukkekraft). Ved hver udstigningsdør placeres en lydgiver, som aktiveres automatisk ved åbning og lukning af disse udstigningsdøre. Lydniveauet skal godkendes af HUR. På alle busser skal der være en lyskilde over dør 2 og 3, som lyser ned over udstigningsarealerne dvs på selve fortovet (grøftekant mm). Udstigningslyset må kun være aktiveret, når bussens døre er åbne. På nye busser skal lyskilden være integreret i bussens døråbning. Chaufføren skal kunne overvåge udstigningsdøre via TV-overvågning. Kunderne må ikke kunne betjene åbne-/lukkefunktionen af dørene. Trin Ind- og udstigningshøjder skal overholde følgende krav: Indstigningshøjde ved fordør Udstigningshøjde ved midter- og bagdør Maks 320 mm Maks 340 mm Trinhøjderne er gældende for busser i ikke-knælende stand. Alle mål er med ubelastet bus. Øvrige trinhøjder skal være så lave som muligt og skal godkendes af HUR Trinbelægningen skal være skridsikker og må ikke kunne fjernes. Knæling Alle busser skal kunne knæle, således at ind- og udstigningshøjden reduceres med mindst 7 cm. Kørestolsrampe Alle busser skal ved midterdøren være forsynet med enten motordrevet udskydelig rampe eller manuel svingrampe, som skal kunne betjenes ved hjælp af separat fastmonteret betjeningsanordning, der er fastgjort til rampen. Rampen skal være udformet, således at der sikres en smudsfri og nem betjening for kunderne. Rampens størrelse skal minimum være 87 cm x 87 cm. Rampens flader skal være skridsikre. Bussen må ikke kunne køre med rampen i funktion. Foran midterdøren skal der på den udvendige busside monteres trykknap for bestilling af døråbning. Trykknappen skal placeres således, at kørestolsbrugeren ikke kan kollidere med hverken rampe eller dør under aktivering.

4 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side Sidde- og ståpladser Kapacitet Der gælder følgende minimumskrav: 12-meter busser Totalkapacitet: 60 heraf 30 siddepladser (ekskl klapsæder) 13,7-meter busser Totalkapacitet: 80 heraf 40 siddepladser (ekskl klapsæder) 18-meter ledbusser Totalkapacitet: 90 heraf 42 siddepladser (ekskl klapsæder) Dobbeltdækkerbusser Totalkapacitet: 90 heraf 62 siddepladser (ekskl klapsæder) Tilkøb af fx klimaanlæg kan sænke bussens totalkapacitet. I givet fald ønskes dette oplyst under forhandlingerne. HUR ønsker flest mulige siddepladser, og der kræves mindst 28 fremadvendte sæder i nye 12-meter-busser og 38 fremadvendte sæder i nye 13,7-meter-busser. Desuden kræves minimum 3 klapsæder (eller 2 dobbelte klapsæder), jf afsnit om perron. Såfremt det er med til at give flere siddepladser, kan sæder vendes mod hinanden. Sæder Der skal være let adgang til samtlige siddepladser, og sæderne skal have god siddekomfort. Sæderne skal være polstrede med stofbetræk, hvor polstertykkelsen på siddeflade og stoleryg mindst bør være hhv 5 cm og 3 cm. Sæderyggen skal sikre god nakke- og hovedstøtte. Krav til stofbetrækket er angivet i afsnittet om interiør og indvendigt design. Krumning i sæderygge bør så vidt muligt undgås. Sædeafstand Sædeafstanden bør overalt i bussen være på mindst 70 cm målt i en højde af 60 cm over gulvet fra fronten af sæderyggen (midt på sædet) og frem til ryggen af det foregående sæde. Ved sæder med front mod væg, fx pladsen bag chaufførvæggen, afskærmning og lignende, skal der fra sædets forkant til væg være min 30 cm målt i bussens længderetning. Sædets afstand til sidevæggen skal i nye busser være 2 3 cm. HUR skal godkende sæder samt deres placering Perron, barnevogns- og kørestolsareal Alle busser skal kunne medtage 2 barnevogne eller 1 barnevogn og 1 kørestol. Ved midterdøren skal der til dette formål være en vandretliggende perron med følgende mål: Længde i bussens længderetning: Længde i bussens tværretning: min 200 cm min 90 cm

5 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 5 Perronen skal på nye busser placeres i højre vognside foran midterdøren. På langs af denne perron skal der etableres mindst 3 enkeltklapsæder eller 2 dobbeltklapsæder med samme siddekomfort som øvrige sæder, dvs med samme mål på siddefladen og en ryghøjde på min 55 cm. Klapsæder, der ikke benyttes, skal automatisk stille sig i opslået position. Barnevogne skal i alle busser kunne fastgøres med velcrobånd eller lignende. Fastspænding af kørestol skal ske ved hjælp af en enkeltstrenget sikkerhedssele, som er monteret cm over gulvfladen. HUR kan acceptere anden placering af perron, såfremt HUR vurderer, at det totalt set giver en bedre indretning Midtergang og gulvarealer I alle busser bør gangarealer og gulve være etableret i 1 evt 2 vandrette planer. I nye busser, hvor der er placeret trin i midtergang mellem dør 2 og 3, er det et krav med maksimal gulvhældning på 6 %. Dette/disse trin må højst være 20 cm. Gulvhældning på op til 8 % kan dog accepteres, såfremt trin i midtergang kan undgås. Gulvarealer, som er beregnet til stående passagerer, skal under alle forhold sikre et godt fodfæste. I nye busser skal der af hensyn til blinde og svagtseende passagerer være en anden friktion på den gule stribe ved chaufføren end på det øvrige ståpladsareal. Niveauforskelle samt trinforkanter markeres klart og så vidt muligt i RAL 1028 (Melonengelb). Udformning og type aftales med HUR. Podesterhøjder over 20 cm skal godkendes af HUR Holdestænger og stoptryk Holdestænger Ved udgangsdørene og ved hvert tværsæde, som støder op til midtergangen, anbringes lodrette holdestænger fra gulv til loft eller mellem stoleryg og loft. Ved langsgående sæder, samt perron, skal der monteres vandrette gennemgående holdestænger cm over gulv/evt podesterkant. Holdearrangement ved sæder mod hinanden aftales med HUR. På vandrette holdestænger monteres et passende antal holdestropper (ved perron minimum 6), som sikrer en ubesværet gribefunktion. Diameteren på holdestænger og håndtag mv bør ligge i intervallet 3-4 cm. I alle nye busser skal holdestænger være RAL 1028 (Melonengelb). I brugte busser skal farven på holdestængerne godkendes af HUR.

6 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 6 Der skal tages hensyn til, at flest mulige kunder kan læse kombinationsskiltet, jf afsnit i dette bilag, uden placeringen af holdearrangementer generer udsynet. Stoptryk Der skal på lodrette holdestænger i en højde af cm over gulv monteres stoptryk. Farve på disse stoptryk er det grå kabinet med rød stopknap. Da holdestangen med stoptrykket er et identifikations-element i bussernes markedsføring, er det et krav, at stoptryk er udformet som på billedet. Holdestang med stoptryk: I dobbeltdækkerbusserne skal der ikke være holdestænger ved sæderne på øverste dæk, hvor holdemuligheder integreres i sæder som vender mod midtergang i form af håndtag el lign. Holdestænger ved trapper aftales med HUR. Antal (dog minimum 8) og placering af stoptryk på øverste dæk aftales med HUR Kombinationsskilt Alle busser skal indvendig være udstyret med et kombinationsskilt visende zonenummer, tid samt stop ved aktivering af stoptryk. Skiltet placeres synligt for alle passagerer forrest i bussens loft over midtergangen. Dobbeltdækker- og ledbusser skal være udstyret med to kombinationsskilte. I dobbeltdækkerne: et skilt på nederste dæk og et skilt på øverste dæk. I ledbusser: Et skilt forrest i bussen og et skilt umiddelbart efter leddet. I alle busser skal de lysende tal og bogstaver fremtræde tydeligt og i rød eller gul farve på sort baggrund. Uret i kombinationsskilt og på instrumentbord skal være radiostyrede. HUR har mulighed for at beslutte, at der skal monteres et andet skilt/display til passagerinformation i bussen fra kontraktstart eller i løbet af kontraktperioden. Displayet mm leveres i givet fald af HUR. Øvrige vilkår fremgår af bilag 5. Entreprenøren har det fulde ansvar for levering og funktionalitet for kombinationsskiltet, hvis HUR beslutter at fjerne HUR-skiltet igen Kommunikations-, billetterings- og andet IT-udstyr De enkelte IT-systemer er nærmere beskrevet i bilag Indeklima og ruder Generelt Alle busser skal kunne sikre et behageligt indeklima.

7 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 7 Temperaturen i bussen bør ligge mellem 18 C og 22 C. I tilfælde af højere udendørstemperatur er HUR dog indforstået med, at der kan forekomme afvigelser fra temperaturkravet. Der gælder særlige krav for busser med aircondition jf nedenstående. Temperaturen i bussen måles ved en såkaldt standmåling, hvor motoren kører og dørene er lukkede. Temperaturmålingen foretages 1,2 m over gulv i midtergangen ved hhv for- og bagaksel (i dobbeltdækkerne tilsvarende på øverste dæk). Gennemsnittet af de målte temperaturer anses som udtryk for bussens indvendige temperatur. Af hensyn til målingens pålidelighed foretages målingen 3 gange med 1 minuts mellemrum. Målemetoden kan efterfølgende justeres, hvis de anførte forudsætninger ikke er hensigtsmæssige at arbejde med. Særlige krav til A- og S-busser samt dobbeltdækkerbusser A-busser, S-busser samt dobbeltdækkerbusser skal være udstyret med et klimaanlæg. Efter tilkobling af klimaanlægget skal den målte temperatur i bussen kunne sænkes med 3-6 grader i forhold til den nærmeste udvendige skyggetemperatur. Temperatursænkningen skal kunne opnås inden for 10 minutter, når bussens døre er lukkede. Derudover skal affugtning af indblæsningsluften kunne ske i et omfang, der forhindrer duggede ruder. Klimaanlægget forventes at være automatisk styret, men skal kunne tilkobles/frakobles fra chaufførpladsen. Ønske til øvrige busser Klimaanlæg på øvrige busser er et ønske, jf tilbudsblanketten. Hvis der installeres klimaanlæg på øvrige busser, gælder de samme funktionskrav som til klimaanlæg på A-busser, S- busser samt dobbeltdækkerbusser, jf ovenstående. Ruder Toningsgraden på ruder må maksimalt være enkelttonet. Alle nye busser skal være udstyret med en bagrude. Busser uden klimaanlæg skal være udstyret med mindst 4 klap-/skydevinduer, 2 på hver side, forrest og bagest i bussen. Klap/skydevinduerne skal kunne betjenes af kunderne. Busser med klimaanlæg kan udstyres med klap/skydevinduer efter aftale med HUR. Forruden på øverste dæk i dobbeltdækkerbusserne skal forsynes med viskearrangement, der i hvilestilling befinder sig vandret i rudens nederste kant. Viskearrangementet skal være i funktion, når viskerne på nederste dæk benyttes Indvendig belysning I alle busser skal orienteringslys være jævnt fordelt over hele bussen. Lyset skal tændes efter behov, så passagererne til enhver tid kan orientere sig i bussen.

8 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 8 Under særlige forhold (ingen vejbelysning, regn, sne, slud mv) er det dog tilladt at kunne dæmpe belysningen i busserne for at undgå reflekser i frontruden. Over ind- og udstigningsdøre, møntbord samt over stempelautomat skal der monteres kraftig blændfri punktbelysning. Lysmængden skal afstemmes i forhold til den øvrige belysning og være tændt, når dørene står i åben position Videoovervågning Videoovervågning er et ønske i 19. udbud, jf tilbudsblanketten. Hvis HUR ønsker at gøre brug af tilbuddet om videoovervågning gælder nedenstående funktionskrav: Bussen skal overvåges af minimum 4 kameraer, der dækker, ind - og udstigningsdøre samt så meget af passagerkabinen i bussen som muligt. Der skal som minimum sikres digital lagring af billedmaterialet i 120 timer. Kvaliteten af data skal være med en opløsning, der sikrer tydelig visuel genkendelse af personer eller hændelser. Data skal - afhængig af situationen - umiddelbart stilles til rådighed for relevante myndigheder og for HUR, såfremt dette ønskes. Skiltning Videoovervågning i HURs busser skal skiltes med piktogrammer ifølge HURs designregler, som fremgår af afsnittet piktogrammer, logo mv. Andre piktogrammer og skilte tillades ikke Indretning af chaufførpladsen Indretning af chaufførpladsen skal ske i samarbejde med repræsentanter for chaufførerne. Indretningen skal overholde gældende regler og BSR 4 (eller opdatering heraf). Ved afgivelse af tilbud skal entreprenøren i redegørelsen oplyse, om der er truffet aftale med selskabets sikkerhedsudvalg om chaufførpladsens indretning. Ved chaufførpladsen skal HURs standardbilletteringsudstyr kunne indbygges Sikkerhedsforhold Cyklist- og sidespejle Alle busser skal udstyres med såkaldte cyklistspejle, der giver chaufførerne større udsyn ved højresving til sikkerhed for cyklister m fl Endvidere skal sidespejle monteres i en højde og med en vinkel ud fra bussiden, således at spejlarmene ved indkørsel til stoppestederne ikke er til fare for ventende passagerer. Det må forventes, at en minimumshøjde på 180 cm over kantstenen sikrer dette. Denne minimumshøjde skal, så vidt det er muligt, efterleves.

9 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 9 Bakalarm Alle busser skal forsynes med bakalarm i form af et lydsignal. Brandslukningsudstyr Alle busser skal forsynes med automatisk virkende brandslukningsudstyr placeret relevante steder som fx motorrummet. Overvågning I dobbeltdækkerbusserne skal chaufføren kunne overvåge begge trapper og øverste dæk. Forbindingskasse I alle busser, der ikke er udstyret med forbindingskasse, skal entreprenøren sikre, at chaufførerne i tjenesten er i besiddelse af sterilt plaster til brug ved mindre uheld Øvrigt Flag Alle busser forsynes i hver side af tagets forparti med flagholdere for lodret anbringelse af 2 flag med målene H: 35 cm x B: 46 cm. Placering af flag på dobbeltdækkerbusserne aftales med HUR. Entreprenøren anskaffer flag til alle busser og sørger for, at de til enhver tid er intakte og fremtræder pæne og ordentlige. I øvrigt gælder, at flagene skal være som Dannebrog (stutflag) udført af flagdug og i øvrigt følge de for Dannebrog gældende regler for farver og proportioner. På opfordring skal entreprenøren kunne supplere flagningen med sort sørgeflor. Flagning sker efter HURs anvisninger. Affaldsspand Alle busser skal være forsynet med mindst en affaldsspand, der placeres ved bussens midterdør. Avisholdere Ønsker entreprenøren at have avisholdere i busserne, skal disse samt deres placering godkendes af HUR Specielle krav for A-busser Alle busser, der anvendes på A-buslinjer, skal udover at opfylde ovenstående krav udstyres med IT-udstyr, jf bilag 5.

10 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side Miljø Brændstof HURs miljøpolitik har til hensigt at fremme den mindst forurenende busdrift. HUR kræver derfor enten brug af svovlfattig dieselolie (svovlindhold i henhold til Skatteministeriets bekendtgørelse, dog maks 50 ppm) eller andet drivmiddel, der forurener mindre end dette Miljødokumentation Typegodkendelsescertifikat Entreprenøren skal vedlægge tilbuddet en kopi af busmotorernes typegodkendelsescertifikater som dokumentation for, hvilken miljøstandard (EURO II, EURO III, EURO IV osv) busserne lever op til. Af dette skal fremgå, hvilke værdier motorerne er testet til for de regulerede emissionstyper (PM, NOx, HC og CO), inkl evt partikelfilter, katalysator el lign. Miljøsyn Samtlige busser i 19. udbud inkl reservebusser skal årligt i hele kontraktperioden gennemgå et miljøsyn. Miljøsyn skal udføres efter retningslinjerne i HURs Miljøsynmanual, 3. udgave, juli Synet skal udføres af en af HUR godkendt uvildig måleinstans. Manualen findes på udbudsportalen under udbudsmateriale/manualer. Entreprenøren skal årligt dokumentere overfor HUR, at alle drifts- og reservebusser har været gennem miljøsyn. Dokumentationen skal være i form af en målerapport, hvoraf det skal fremgå, om bussen har bestået miljøsyn og med hvilke værdier. Rapporten skal være udarbejdet af den uvildige instans, der foretager miljøsynet, hvilket til enhver tid skal kunne dokumenteres. Den uvildige instans skal råde over en database, hvor rapporterne fra miljøsyn fremgår senest 14 dage efter målingen er foretaget. HUR skal have adgang til at se rapporterne i denne database. Rapporterne kan ikke indsendes i papirformat. Der er i miljøsynet fastlagt grænseværdier for partikelemissioner (PM og NO x ), mens HC og CO blot skal registreres. Grænseværdierne for den enkelte bus er afsat afhængigt af, hvilken emissionsnorm der gælder for bussen (EURO II, III, IV osv). Der er særskilte grænseværdier for busser indsat med emissionsreducerende udstyr som fx partikelfilter, SCR eller EGR. Ovenstående er detaljeret beskrevet i miljøsynmanualen. Målinger foretages i kalenderåret fra 1.1. til Perioden fra kontraktstart til samme år er ikke omfattet af kravet om miljøsyn. For de busser, som indgår i 19. udbud, skal første miljøsyn således foretages senest Det er entreprenørens ansvar at indsende oplysninger og dokumentation vedrørende den uvildige måleinstans, der ønskes benyttet, i så god tid, at alle busser kan nå at miljøsynes første gang inden

11 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 11 Kravene til godkendelse som måleinstans er beskrevet i miljøsynmanualen. HUR forventer at skulle bruge ca 14 dage til vurdering af en ny måleinstans. HUR forbeholder sig ret til at offentliggøre resultaterne fra miljøsynene med oplysning om entreprenør og busfabrikat Emissioner Krav til de enkelte linjer se udbudsbetingelsernes afsnit 4. EURO-normer HUR opererer med forskellige normer for røggasemissioner fra busser: EURO II EURO III EURO IV EURO V EEV Kvælstofilter (NOx) 7,0 5,0 3,5 2,0 2,0 Kulilte (CO) 4,0 2,1 1,5 1,5 1,5 Kulbrinte (HC) 1,1 0,66 0,46 0,46 0,25 Partikler (PM) 0,15 0,10 0,02 0,02 0,02 Værdierne er maks-værdier og måles i g/kwh EURO II er gældende for busser taget i brug efter 1. oktober EURO III er gældende for busser taget i brug efter 1. oktober EURO IV er gældende for busser taget i brug efter 1. oktober EURO V forventes at være gældende for busser taget i brug efter 1. oktober 2009 EEV (Environmental enhanced vehicles) er gældende for særligt miljøvenlige køretøjer fx gasbusser. HUR gør opmærksom på, at de forskellige EURO-normer kan være baseret på forskellige målemetoder, specificeret af myndighederne. Det accepteres, at busser vha emissionsudstyr kan opfylde en højere emissionsnorm end motoren alene er godkendt til, hvis dette kan dokumenteres. Specielt for EURO IV og V For at overholde EURO IV og V har nogle busfabrikanter valgt en teknisk løsning, der inkluderer tankning af et additiv. Hvis entreprenøren anvender busser, der anvender denne teknologi, kan HUR til ethvert tidspunkt kræve at entreprenøren dokumenterer at dette additiv er indkøbt og anvendt. Anvendt mængde, håndtering mv af additivet skal i øvrigt fremgå af kortlægningen af miljøforholdene hos entreprenøren. Kortlægningen finder sted i forbindelse med udarbejdelsen af grønt regnskab jf afsnit 4.4 i udbudsbetingelserne.

12 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side Emissionsreducerende udstyr Partikelemission Det er et krav på alle linjer i 19. udbud, at emissionen af partikler ikke overskrider en fastsat grænseværdi. Partikelemissionen, der udtrykkes vha k-værdien, må på intet tidspunkt overstige k = 0,2 m -1. Det er derfor et krav, at dieselbusser med EURO III-norm eller lavere har velfungerende partikelfilter, der skal kunne tilbageholde mindst 85 % af massen af partikler målt gravimetrisk i fortyndingstunnel ifølge EØF 88/77 (stationær 13-mode test). For busser med EURO IV-norm eller højere er det som udgangspunkt ikke et krav, at der er monteret partikelfilter. Entreprenøren skal her være særligt opmærksom på, at HUR kan forlange eftermontering af partikelfilter el lign, hvis grænseværdien for partikelemission ikke kan overholdes uden. Overholder bussen ikke ovenstående krav, skal entreprenøren på eget initiativ foranledige øjeblikkelig udskiftning, reparation eller eftermontering af fx partikelfilter. Dette gælder både, hvis entreprenøren selv opdager problemet, hvis det konstateres ved miljøsyn eller hvis HUR via en stikprøvekontrol påviser dette. Senest 1 måned efter, at problemet er konstateret, skal entreprenøren indsende dokumentation for, at ovenstående krav igen overholdes. Såfremt dokumentationen ikke foreligger efter 1 måned, skal bussen tages ud af drift NO x -emission Emissionen af kvælstofilter (NOx) er afhængig af bussens EURO-norm og evt ekstra emissionsreducerende udstyr (fx EGR og SCR). Det påhviler entreprenøren at sikre, at grænseværdierne ikke overskrides. Overholder bussen ikke kravene, skal entreprenøreren - senest 1 måned efter, at problemet er konstateret - indsende dokumentation for, at fejlen er udbedret. Dette gælder både, hvis entreprenøren selv opdager problemet, hvis det konstateres ved miljøsyn eller hvis HUR via en stikprøvekontrol påviser en overskridelse. Såfremt dokumentationen ikke foreligger efter 1 måned, skal bussen tages ud af drift Der henvises i øvrigt til manualen for miljøsyn, hvor grænseværdierne for emission af NO x fremgår. Stikprøvekontrol HUR forbeholder sig ret til at foretage stikprøvekontrol af en bus, hvis der er begrundet mistanke om, at emissionskravene ikke overholdes (fx synlig udstødningsrøg fra bussen). Ved kontrol på stikprøvebasis betaler HUR omkostningerne til selve målingen, og målingen vil blive foretaget, så den er til mindst mulig gene for entreprenøren. Målingerne kan foretages uden forudgående varsel og uden beregning, når bussens drift ikke forstyrres derved Støj, udvendig og indvendig HUR ønsker, at busserne har det lavest mulige støjniveau. Det udvendige støjniveau højst må være 77 db(a), mens det indvendige støjniveau højst må være 72 db(a).

13 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 13 Yderligere gælder det, at al unødig støj ikke accepteres og skal reduceres mest muligt. Unødig støj betragtes som manglende vedligeholdelse. HUR måler det udvendige støjniveau ved en standmåling (bussen holder stille). Støjmålingerne foretages ud for siden af bussen midt på længderetningen og på begge sider af bussen. Målingerne foretages 1,2 meter over vejen i en afstand af 7,0 meter fra bussen og ved maksimalt reguleret motoromdrejningstal. Målepladsen skal være jævn og med belægning af asfalt eller beton. Målingen foretages med driftsvarm motor, i klart og roligt vejr og med bussen ved tjenestevægt. Målingen er kun gældende, hvis støj fra omgivelserne, herunder vindstøj, er mere end 10 db(a) lavere end det målte støjniveau. Særligt med hensyn til støj ved nedbremsning gøres der opmærksom på, at støjniveauet under ingen omstændigheder må overstige 77 db(a). Her foretages målingen 7,0 meter fra bussens side i en højde af 1,2 meter over vejen, mens bussen bremser. Støjniveauet må ikke overskrides i nogen bremsesituation. Ved bremsning gælder ligeledes, at al unødig støj - fx bremseskrig - ikke tillades. Det indvendige støjniveau måles under kørsel med tom bus med en hastighed på 50 km/t. Støjmålingen foretages 1,2 m over gulv ved såvel for- som bagaksel. Gennemsnitsværdien heraf betragtes som værdien for det indvendige støjniveau. Derudover må det indvendige støjniveau på intet sted overstige 85 db(a). Denne værdi er gældende under alle kørselsforhold som for eksempel acceleration. For både indvendig og udvendig støjmåling gælder det, at HUR anvender en godkendt lydtrykmåler. HUR skal til enhver tid kunne dokumentere (vha certifikat fra uvildig instans), at det anvendte måleudstyr er kalibreret korrekt. HUR skal i kontraktperioden med kort varsel have mulighed for ved stikprøver at kunne måle støjemissioner fra en konkret bus, som HUR udvælger. Manglende overholdes af støjkravene anses som manglende vedligeholdelse jf. bilag 3, afsnit Entreprenøren er forpligtet til hurtigst muligt at bringe støjniveauet ned på det tilladte niveau. 4.3 Destinations- og linjenummerskilte Generelt Alle busser skal forsynes med destinations- og linjenummerskilte. På alle nye busser skal disse være diodeskilte (LED-skilte). På brugte busser kan der anvendes diode- eller matrixskiltning. Andre skilteformer (fx rullefilm) skal godkendes af HUR. Alle destinations- og linjenummerskilte skal kunne betjenes fra chaufførpladsen. HUR ønsker den bedst mulige læsbarhed på destinations- og linjenummerskilte. Skiltene skal være læsbare under alle lysforhold og til enhver tid også ved endestationsophold. Teksterne skal være lysægte.

14 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 14 Glaspartier foran skilte skal være refleksfri Placering I bussens front placeres et destinations- og linjenummerskilt udvendig over forruden. Skiltene skal være adskilt fra forruden, så fx snavs fra defrosterluft ikke sætter sig på skiltene. På højre side placeres et destinations- og linjenummerskilt i eller tæt ved tagkant, nær indstigningsdør. I bussens bagende skal der indvendigt og udvendigt placeres et 4-cifret linjenummerskilt. Udvendigt placeres skiltet i eller tæt ved tagkant. Indvendigt placeres skiltet tæt ved loft. På bussens venstre side skal der udvendigt være et 4-cifret linjenummerskilt i eller tæt ved tagkant i bussens forreste halvdel Skiltetekster Den grafiske udformning af bogstaver og tal (skrifttype mv) er vist i en manual om destinationsskilte, som det er obligatorisk at følge. Manualen ligger på udbudsportalen under menupunktet Udbudsmateriale/Manualer. Både ved kontraktstart og ved ændringer i kontraktperioden betaler entreprenøren selv de nødvendige skiltetekster og linjenumre, samt eventuelle ændringer af disse. HUR meddeler tekstændringer senest 2 måneder før nye køreplaners ikrafttræden. Specielle skiltetekster Følgende specielle skiltetekster skal kunne vises på destinationsskiltene: Ikke i rute Særkørsel Ekstra Særkørselsskiltet må kun anvendes, når særkørsel udføres for HUR. Såfremt der med busserne udføres anden kørsel end kørsel for HUR, skal Trafikselskabsbomærker og lign være tildækkede. Når bussen skiltes med de specielle tekster Ikke i rute og Særkørsel, må der ikke vises linjenummer LED-skilte Tal og tekst på diodeskiltene skal være amber (ravgule) på sort baggrund. Tal og tekst på diodeskiltene skal fremtræde med ensartet lysstyrke. Defekte dioder skal straks udskiftes. Diodeskiltenes lysstyrke skal indstille sig efter vejrforholdene vha lyssensorer. Krav til opløsning på diodeskilte, med mindre andet aftales:

15 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 15 Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens front: Punkter i højden: Min 24 Punkter i bredden: Min 160 Samlet diodeareal Min 300 x 1580 mm Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens højre side: Punkter i højden: Min 24 Punkter i bredden: Min 160 Samlet diodeareal Min 200 x 1100 mm Linjenummerskilt i bussens venstre side: Punkter i højden: Min 24 Punkter i bredden: Min 40 Samlet diodeareal: Min 200 x 270 mm Linjenummerskilt i bussens bagende (udvendig og indvendig): Punkter i højden: Min 24 Punkter i bredden: Min 40 Samlet diodeareal: Min 200 x 270 mm Matrix-skilte Alle tekster og tal på matrixskilte skal være hvide på sort baggrund. Såfremt andre skiltetyper med fx anden farve og bedre opløsning viser sig at være mere egnede, kan disse monteres efter aftale med HUR. Krav til opløsning på matrixskilte, med mindre andet aftales: Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens front: Punkter i højden: Min 20 (15 mm punktstørrelse) Punkter i bredden: Min 112 (15 mm punktstørrelse) Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens højre side: Punkter i højden: Min 20 (10 mm punktstørrelse) Punkter i bredden: Min 112 (10 mm punktstørrelse) Linjenummerskilt i bussens venstre side: Punkter i højden: Min 20 (10 mm punktstørrelse) Punkter i bredden: Min 35 (10 mm punktstørrelse) Linjenummerskilt i bussens bagende (udvendig og indvendig): Punkter i højden: Min 20 (10 mm punktstørrelse) Punkter i bredden: Min 35 (10 mm punktstørrelse) 4.4 Design, reklamer, piktogrammer mv. HUR ønsker, at bussens udvendige og indvendige design skal fremstå enkelt, ensartet og harmonisk.

16 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side Udvendigt design Farve uden på bussen Alle busser skal være RAL 1028 (Melonengelb). Eventuelle afvigelser fra dette krav på dele af bussen skal i givet fald aftales med HUR. HUR forbeholder sig ret til at meddele ændringer vedr bussernes udvendige farve frem til kontrakttildeling. Derudover gælder særlige regler for lakeringen af A- og S-busser: A- og S-busmarkering, fuld produktmarkering med linjenummer og tagkant-information A- og S-bussernes kendetegn er den røde henholdsvis blå farve ved indstigningsdør og diagonalt i forhold til denne. Desuden linjenummer og linjens hovedpunkter på tagkanten. Det er derfor et krav, at samtlige driftsbusser på A- og S-buslinjer altid har den fulde produktidentitet, dvs at busserne er folieret/malet med røde eller blå hjørner samt at linjenummer og linjens hovedpunkter er monteret på bussernes tagkanter. A- og S-busmarkering, delvis produktmarkering HUR er ikke interesseret i, at denne produktinformation fordyrer entreprenørkontrakterne udover omkostningerne til bemaling mv ved opstart. HUR tillader derfor, at reservebusser kun monteres med delvis produktidentitet, dvs røde henholdsvis blå hjørner, men at tagkantinformationen er gjort generisk, dvs linjenummer i tagkant er ændret fra fx 150S til S-bus, og at linjens hovedpunkter i tagkanten ikke er monteret. Disse reservebusser vil dermed kunne benyttes på flere A-buslinjer henholdsvis S- buslinjer. Tegninger På de næste sider i dette bilag fremgår tegninger af A- og S-busser med hhv fuld og delvis produktmarkering. Bemaling med RAL-farver samt øvrig udførelse af fx produktmarkering aftales med HURs Salg og Markedsafdeling, når bustypen kendes Reklamer uden på bussen Hvis entreprenøren ønsker udvendige reklamer på busserne, skal dette ske inden for nedenstående maksimumstørrelser: Busser uden produktidentitet På venstre langside højst 1 stk på: På indstigningsside højst 2 stk på: På busbagende højst 1 stk på: På busbagrude højst 1 stk på: Maks H: 48 cm x B: 480 cm Maks H: 48 cm x B: 240 cm Maks H: 179 cm x B: 213 cm Maks H: 30 cm x B: 160 cm

17 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 17 Busser med produktidentitet (f.eks A- og S-bus) På venstre langside højst 1 stk på: På indstigningsside højst 2 stk på: På busbagende højst 1 stk på: På busbagende højst 1 stk på: På busbagrude højst 1 stk på: Maks H: 48 cm x B: 480 cm Maks H: 48 cm x B: 240 cm Maks H: 175 cm x B: 100 cm eller Maks H: 60 cm x B: 160 cm Maks H: 30 cm x B: 160 cm Se tegninger de næste sider i dette bilag (bemærk, at tegninger af bagendereklamer for alle typer busser findes på tegningen for A-busser med fuld A-bus-produktmarkering). Bemærk, at der ofte skal skæres ud i reklamen til nummerplade, håndtag mv. På A- og S-busser skal produktmarkeringen friholdes for reklame, dog kan bagendereklameformatet H: 60 cm x B: 160 tillades Tegninger af udvendigt design og udvendige reklamer På de næste sider fremgår tegninger af produktmarkeringer på A- og S-busser samt udvendige reklamer som beskrevet i afsnit og

18 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 18

19 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 19

20 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 20

Bilag 4. Krav og ønsker vedrørende busmateriel. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1

Bilag 4. Krav og ønsker vedrørende busmateriel. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1 Bilag 4 Krav og ønsker vedrørende busmateriel 4.1 Indretning og udstyr... 2 4.1.1 Generelle krav... 2 4.1.2 Specielle krav for A-busser... 8 4.2 Miljø...

Læs mere

1.1 Fælles busforskrifter

1.1 Fælles busforskrifter Fælles busforskrifter, marts 2012 side 1 1.1 Fælles busforskrifter 1.1.1 Myndighedskrav Alle busser skal opfylde de krav til indretning, færdselssikkerhed med videre, som myndighederne måtte stille som

Læs mere

VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL

VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL 1 DESIGN PÅ BYBUSSER BUSSELSKABETS LOGO FARVE OG MIDTTRAFIK LOGO 75 cm 15 cm Sørens Busser Busselskabets navn/logo (uden yderligere oplysninger) skal placeres på

Læs mere

Udbudsbetingelser. A13 Almindelig rutekørsel i Movia

Udbudsbetingelser. A13 Almindelig rutekørsel i Movia Udbudsbetingelser A13 Almindelig rutekørsel i Movia Kontrakter og operatører Trafikselskabet Movia Oktober 2014 A13 Udbud af almindelig rutekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 1. Udbuddets

Læs mere

- Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret), Vægt 60 % i januar 2008

- Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret), Vægt 60 % i januar 2008 Bilag 1 Regulering for pris- og lønudvikling ( 21) Reguleringen efter 21 sker efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark. Omkostningsindekset beregnes hver måned af Trafikselskaberne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler Bilag A.1: Kravspecifikation (indgår som bilag 1 til Rammeaftalen) Kravspecifikation vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler 1 1. Indledning 1.1 Mindstekrav og krav Der sondres mellem to typer

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Adgang for alle uanset. pladsen

Adgang for alle uanset. pladsen Adgang for alle uanset Botved har en målsætning om at følge robuste og tillidsvækkende løsninger til dørs med en service, der lever op til produkternes kvalitet. Det gælder fra rådgivning i planlægningsfasen

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Joachim Reinhard Danchell 18 Status for miljø Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4.

De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4. Bilag 5 Liste over typer af kundehenvendelser De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4. nr. Hovedpunkt nr. Underpunkt Søgeord 1 Køreplanlægning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001L0085 DA 01.01.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/85/EF af 20. november 2001

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR - VED VARELEVERING TIL BUTIKKER Jens Duch, JDU@ramboll.dk, tlf. 5161 5365 HVAD ER PROBLEMET? Generende støj Impulsstøj Ofte tæt på boligområder Især støj om natten er knyttet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet.

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet. Rejsekortet Midttrafik billetsystem, Rejsekortet indeholder dels kontaktløse chipkort, dels et system til kontantbillettering. Udstyr til kontantbillet erstatter det eksisterende udstyr, inkl. klippekortsmaskiner,

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10225 (Niels Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 8. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10225 (Niels Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 8. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10225 (Niels Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 8. juli 2015 K E N D E L S E Tide Bus Danmark A/S (advokat Malene Raunholt, Odense) mod FynBus (advokat Lotte Hummelshøj,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Erhvervsleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 8 Erhvervsleasing JF/07.13

Erhvervsleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 8 Erhvervsleasing JF/07.13 Erhvervsleasing Når din leasingbil skal retur Side 1 af 8 Erhvervsleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Her gennemgås bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e, stk. 2 og 3, 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Bilag 2. Vurdering af tilbud. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1

Bilag 2. Vurdering af tilbud. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1 Bilag 2 Vurdering af tilbud 2.1 Delkriterier... 2 2.1.1 Pris... 2 2.1.2 Kvalitet af drift... 2 2.1.3. Kvalitet af busmateriel... 5 HUR 17. udbud af

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Reparation, ombygning m.v.

Reparation, ombygning m.v. Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 18 Reparation, ombygning m.v. 18. Indhold Side 1 18.01 Oversigt...3 18.02 Biler beregnet til motorløb...5 18.03 Motorcykler til motorløb...11 AFSNIT 18 Vejledning

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk Indholdsfortegnelse: indstikslåse.... 3-24 flerpunktslåse.... 25-34 slutblik....

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Privatleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 7 Privatleasing JF/07.13

Privatleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 7 Privatleasing JF/07.13 Privatleasing Når din leasingbil skal retur Side 1 af 7 Privatleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Her gennemgås bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Infotainment er visning af trafikinformation fra Movia samt kommercielle budskaber/nyheder/vejrudsigter

Infotainment er visning af trafikinformation fra Movia samt kommercielle budskaber/nyheder/vejrudsigter Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. februar 2008 Bilag 06.2 Bestyrelsesmødet den 6. marts 2008 Bilag 2.

Læs mere