HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1"

Transkript

1 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1 Bilag 4 Krav og ønsker vedrørende busmateriel 4.1 Indretning og udstyr Bustyper og størrelser Ind- og udstigning Sidde- og ståpladser Perron, barnevogns- og kørestolsareal Midtergang og gulvarealer Holdestænger og stoptryk Kombinationsskilt Kommunikations-, billetterings- og andet IT-udstyr Indeklima og ruder Indvendig belysning Videoovervågning Indretning af chaufførpladsen Sikkerhedsforhold Øvrigt Specielle krav for A-busser Miljø Brændstof Miljødokumentation Emissioner Emissionsreducerende udstyr Støj, udvendig og indvendig Destinations- og linjenummerskilte Generelt Placering Skiltetekster LED-skilte Matrix-skilte Design, reklamer, piktogrammer mv Udvendigt design Reklamer uden på bussen Tegninger af udvendigt design og udvendige reklamer Interiør og indvendigt design Reklamer inde i bussen Piktogrammer, logo mv

2 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 2 Nedenfor fremgår ønsker og krav til de busser, der anvendes til kørslen i 19. udbud. Alle busser skal opfylde de krav til indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne måtte stille. Der er samme krav og ønsker til reservebusser som til driftsbusser. Reservebusserne må ikke være i dårligere stand end driftsbusserne, men reservebusserne kan dog være ældre. 4.1 Indretning og udstyr Bustyper og størrelser Alle busser, nye som brugte, skal være enten laventré- eller lavgulvsbusser. Jf afsnit 1 og bilag 1 i udbudsbetingelserne indgår der busser på 12 meter, 13,7 meter, evt 18 meter samt dobbeltdækkerbusser i 19. udbud. Bussernes dørkombination skal være eller (fordøre midterdøre-bagdøre). HUR forbeholder sig dog ret til i forhandlingsfasen at efterspørge tilbud med andre bustyper fx alternativ længde og dørkombination Ind- og udstigning Indstigning skal foregå foran, mens udstigning skal ske vha øvrige døre. Undtaget herfra er barnevogne og kørestole. De benytter midterdøren til både ind- og udstigning. I dobbeltdækkerbusserne skal adgang til øverste dæk ske via forreste trappe, mens nedgang fra øverste dæk skal ske via bageste trappe. Døre I alle busser skal den fri dørbredde ved åbning af dobbeltdøre være mindst 110 cm og ved åbning af enkeltdøre mindst 70 cm. Udsvinget ved åbning og lukning af døre skal være mindst mulig. Maksimalt udsving på 35 cm accepteres. Udadsvingende fordøre accepteres ikke. Autoradioen skal automatisk frakobles (mute-funktion), når fordørene er åbne. Sikkerhed ved døre Alle busser skal forsynes med holdebremse, der sikrer, at bussen ikke kan køre med åbne udstigningsdøre. Alle døre forsynes med en eller flere former for sikring, således at passagererne under ingen omstændigheder kan fastklemmes i dørarrangementet ved åbning og lukning af dørene. Det må heller ikke utilsigtet være muligt at hænge fast i døråbningen med frakke eller lignende, ved passage af åben dør. Alle døre på alle busser skal i øvrigt opfylde EU-direktiv 2001/85/EF (bilag V, retningslinjer

3 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 3 for måling af maskinelt betjente døres lukkekraft). Ved hver udstigningsdør placeres en lydgiver, som aktiveres automatisk ved åbning og lukning af disse udstigningsdøre. Lydniveauet skal godkendes af HUR. På alle busser skal der være en lyskilde over dør 2 og 3, som lyser ned over udstigningsarealerne dvs på selve fortovet (grøftekant mm). Udstigningslyset må kun være aktiveret, når bussens døre er åbne. På nye busser skal lyskilden være integreret i bussens døråbning. Chaufføren skal kunne overvåge udstigningsdøre via TV-overvågning. Kunderne må ikke kunne betjene åbne-/lukkefunktionen af dørene. Trin Ind- og udstigningshøjder skal overholde følgende krav: Indstigningshøjde ved fordør Udstigningshøjde ved midter- og bagdør Maks 320 mm Maks 340 mm Trinhøjderne er gældende for busser i ikke-knælende stand. Alle mål er med ubelastet bus. Øvrige trinhøjder skal være så lave som muligt og skal godkendes af HUR Trinbelægningen skal være skridsikker og må ikke kunne fjernes. Knæling Alle busser skal kunne knæle, således at ind- og udstigningshøjden reduceres med mindst 7 cm. Kørestolsrampe Alle busser skal ved midterdøren være forsynet med enten motordrevet udskydelig rampe eller manuel svingrampe, som skal kunne betjenes ved hjælp af separat fastmonteret betjeningsanordning, der er fastgjort til rampen. Rampen skal være udformet, således at der sikres en smudsfri og nem betjening for kunderne. Rampens størrelse skal minimum være 87 cm x 87 cm. Rampens flader skal være skridsikre. Bussen må ikke kunne køre med rampen i funktion. Foran midterdøren skal der på den udvendige busside monteres trykknap for bestilling af døråbning. Trykknappen skal placeres således, at kørestolsbrugeren ikke kan kollidere med hverken rampe eller dør under aktivering.

4 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side Sidde- og ståpladser Kapacitet Der gælder følgende minimumskrav: 12-meter busser Totalkapacitet: 60 heraf 30 siddepladser (ekskl klapsæder) 13,7-meter busser Totalkapacitet: 80 heraf 40 siddepladser (ekskl klapsæder) 18-meter ledbusser Totalkapacitet: 90 heraf 42 siddepladser (ekskl klapsæder) Dobbeltdækkerbusser Totalkapacitet: 90 heraf 62 siddepladser (ekskl klapsæder) Tilkøb af fx klimaanlæg kan sænke bussens totalkapacitet. I givet fald ønskes dette oplyst under forhandlingerne. HUR ønsker flest mulige siddepladser, og der kræves mindst 28 fremadvendte sæder i nye 12-meter-busser og 38 fremadvendte sæder i nye 13,7-meter-busser. Desuden kræves minimum 3 klapsæder (eller 2 dobbelte klapsæder), jf afsnit om perron. Såfremt det er med til at give flere siddepladser, kan sæder vendes mod hinanden. Sæder Der skal være let adgang til samtlige siddepladser, og sæderne skal have god siddekomfort. Sæderne skal være polstrede med stofbetræk, hvor polstertykkelsen på siddeflade og stoleryg mindst bør være hhv 5 cm og 3 cm. Sæderyggen skal sikre god nakke- og hovedstøtte. Krav til stofbetrækket er angivet i afsnittet om interiør og indvendigt design. Krumning i sæderygge bør så vidt muligt undgås. Sædeafstand Sædeafstanden bør overalt i bussen være på mindst 70 cm målt i en højde af 60 cm over gulvet fra fronten af sæderyggen (midt på sædet) og frem til ryggen af det foregående sæde. Ved sæder med front mod væg, fx pladsen bag chaufførvæggen, afskærmning og lignende, skal der fra sædets forkant til væg være min 30 cm målt i bussens længderetning. Sædets afstand til sidevæggen skal i nye busser være 2 3 cm. HUR skal godkende sæder samt deres placering Perron, barnevogns- og kørestolsareal Alle busser skal kunne medtage 2 barnevogne eller 1 barnevogn og 1 kørestol. Ved midterdøren skal der til dette formål være en vandretliggende perron med følgende mål: Længde i bussens længderetning: Længde i bussens tværretning: min 200 cm min 90 cm

5 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 5 Perronen skal på nye busser placeres i højre vognside foran midterdøren. På langs af denne perron skal der etableres mindst 3 enkeltklapsæder eller 2 dobbeltklapsæder med samme siddekomfort som øvrige sæder, dvs med samme mål på siddefladen og en ryghøjde på min 55 cm. Klapsæder, der ikke benyttes, skal automatisk stille sig i opslået position. Barnevogne skal i alle busser kunne fastgøres med velcrobånd eller lignende. Fastspænding af kørestol skal ske ved hjælp af en enkeltstrenget sikkerhedssele, som er monteret cm over gulvfladen. HUR kan acceptere anden placering af perron, såfremt HUR vurderer, at det totalt set giver en bedre indretning Midtergang og gulvarealer I alle busser bør gangarealer og gulve være etableret i 1 evt 2 vandrette planer. I nye busser, hvor der er placeret trin i midtergang mellem dør 2 og 3, er det et krav med maksimal gulvhældning på 6 %. Dette/disse trin må højst være 20 cm. Gulvhældning på op til 8 % kan dog accepteres, såfremt trin i midtergang kan undgås. Gulvarealer, som er beregnet til stående passagerer, skal under alle forhold sikre et godt fodfæste. I nye busser skal der af hensyn til blinde og svagtseende passagerer være en anden friktion på den gule stribe ved chaufføren end på det øvrige ståpladsareal. Niveauforskelle samt trinforkanter markeres klart og så vidt muligt i RAL 1028 (Melonengelb). Udformning og type aftales med HUR. Podesterhøjder over 20 cm skal godkendes af HUR Holdestænger og stoptryk Holdestænger Ved udgangsdørene og ved hvert tværsæde, som støder op til midtergangen, anbringes lodrette holdestænger fra gulv til loft eller mellem stoleryg og loft. Ved langsgående sæder, samt perron, skal der monteres vandrette gennemgående holdestænger cm over gulv/evt podesterkant. Holdearrangement ved sæder mod hinanden aftales med HUR. På vandrette holdestænger monteres et passende antal holdestropper (ved perron minimum 6), som sikrer en ubesværet gribefunktion. Diameteren på holdestænger og håndtag mv bør ligge i intervallet 3-4 cm. I alle nye busser skal holdestænger være RAL 1028 (Melonengelb). I brugte busser skal farven på holdestængerne godkendes af HUR.

6 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 6 Der skal tages hensyn til, at flest mulige kunder kan læse kombinationsskiltet, jf afsnit i dette bilag, uden placeringen af holdearrangementer generer udsynet. Stoptryk Der skal på lodrette holdestænger i en højde af cm over gulv monteres stoptryk. Farve på disse stoptryk er det grå kabinet med rød stopknap. Da holdestangen med stoptrykket er et identifikations-element i bussernes markedsføring, er det et krav, at stoptryk er udformet som på billedet. Holdestang med stoptryk: I dobbeltdækkerbusserne skal der ikke være holdestænger ved sæderne på øverste dæk, hvor holdemuligheder integreres i sæder som vender mod midtergang i form af håndtag el lign. Holdestænger ved trapper aftales med HUR. Antal (dog minimum 8) og placering af stoptryk på øverste dæk aftales med HUR Kombinationsskilt Alle busser skal indvendig være udstyret med et kombinationsskilt visende zonenummer, tid samt stop ved aktivering af stoptryk. Skiltet placeres synligt for alle passagerer forrest i bussens loft over midtergangen. Dobbeltdækker- og ledbusser skal være udstyret med to kombinationsskilte. I dobbeltdækkerne: et skilt på nederste dæk og et skilt på øverste dæk. I ledbusser: Et skilt forrest i bussen og et skilt umiddelbart efter leddet. I alle busser skal de lysende tal og bogstaver fremtræde tydeligt og i rød eller gul farve på sort baggrund. Uret i kombinationsskilt og på instrumentbord skal være radiostyrede. HUR har mulighed for at beslutte, at der skal monteres et andet skilt/display til passagerinformation i bussen fra kontraktstart eller i løbet af kontraktperioden. Displayet mm leveres i givet fald af HUR. Øvrige vilkår fremgår af bilag 5. Entreprenøren har det fulde ansvar for levering og funktionalitet for kombinationsskiltet, hvis HUR beslutter at fjerne HUR-skiltet igen Kommunikations-, billetterings- og andet IT-udstyr De enkelte IT-systemer er nærmere beskrevet i bilag Indeklima og ruder Generelt Alle busser skal kunne sikre et behageligt indeklima.

7 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 7 Temperaturen i bussen bør ligge mellem 18 C og 22 C. I tilfælde af højere udendørstemperatur er HUR dog indforstået med, at der kan forekomme afvigelser fra temperaturkravet. Der gælder særlige krav for busser med aircondition jf nedenstående. Temperaturen i bussen måles ved en såkaldt standmåling, hvor motoren kører og dørene er lukkede. Temperaturmålingen foretages 1,2 m over gulv i midtergangen ved hhv for- og bagaksel (i dobbeltdækkerne tilsvarende på øverste dæk). Gennemsnittet af de målte temperaturer anses som udtryk for bussens indvendige temperatur. Af hensyn til målingens pålidelighed foretages målingen 3 gange med 1 minuts mellemrum. Målemetoden kan efterfølgende justeres, hvis de anførte forudsætninger ikke er hensigtsmæssige at arbejde med. Særlige krav til A- og S-busser samt dobbeltdækkerbusser A-busser, S-busser samt dobbeltdækkerbusser skal være udstyret med et klimaanlæg. Efter tilkobling af klimaanlægget skal den målte temperatur i bussen kunne sænkes med 3-6 grader i forhold til den nærmeste udvendige skyggetemperatur. Temperatursænkningen skal kunne opnås inden for 10 minutter, når bussens døre er lukkede. Derudover skal affugtning af indblæsningsluften kunne ske i et omfang, der forhindrer duggede ruder. Klimaanlægget forventes at være automatisk styret, men skal kunne tilkobles/frakobles fra chaufførpladsen. Ønske til øvrige busser Klimaanlæg på øvrige busser er et ønske, jf tilbudsblanketten. Hvis der installeres klimaanlæg på øvrige busser, gælder de samme funktionskrav som til klimaanlæg på A-busser, S- busser samt dobbeltdækkerbusser, jf ovenstående. Ruder Toningsgraden på ruder må maksimalt være enkelttonet. Alle nye busser skal være udstyret med en bagrude. Busser uden klimaanlæg skal være udstyret med mindst 4 klap-/skydevinduer, 2 på hver side, forrest og bagest i bussen. Klap/skydevinduerne skal kunne betjenes af kunderne. Busser med klimaanlæg kan udstyres med klap/skydevinduer efter aftale med HUR. Forruden på øverste dæk i dobbeltdækkerbusserne skal forsynes med viskearrangement, der i hvilestilling befinder sig vandret i rudens nederste kant. Viskearrangementet skal være i funktion, når viskerne på nederste dæk benyttes Indvendig belysning I alle busser skal orienteringslys være jævnt fordelt over hele bussen. Lyset skal tændes efter behov, så passagererne til enhver tid kan orientere sig i bussen.

8 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 8 Under særlige forhold (ingen vejbelysning, regn, sne, slud mv) er det dog tilladt at kunne dæmpe belysningen i busserne for at undgå reflekser i frontruden. Over ind- og udstigningsdøre, møntbord samt over stempelautomat skal der monteres kraftig blændfri punktbelysning. Lysmængden skal afstemmes i forhold til den øvrige belysning og være tændt, når dørene står i åben position Videoovervågning Videoovervågning er et ønske i 19. udbud, jf tilbudsblanketten. Hvis HUR ønsker at gøre brug af tilbuddet om videoovervågning gælder nedenstående funktionskrav: Bussen skal overvåges af minimum 4 kameraer, der dækker, ind - og udstigningsdøre samt så meget af passagerkabinen i bussen som muligt. Der skal som minimum sikres digital lagring af billedmaterialet i 120 timer. Kvaliteten af data skal være med en opløsning, der sikrer tydelig visuel genkendelse af personer eller hændelser. Data skal - afhængig af situationen - umiddelbart stilles til rådighed for relevante myndigheder og for HUR, såfremt dette ønskes. Skiltning Videoovervågning i HURs busser skal skiltes med piktogrammer ifølge HURs designregler, som fremgår af afsnittet piktogrammer, logo mv. Andre piktogrammer og skilte tillades ikke Indretning af chaufførpladsen Indretning af chaufførpladsen skal ske i samarbejde med repræsentanter for chaufførerne. Indretningen skal overholde gældende regler og BSR 4 (eller opdatering heraf). Ved afgivelse af tilbud skal entreprenøren i redegørelsen oplyse, om der er truffet aftale med selskabets sikkerhedsudvalg om chaufførpladsens indretning. Ved chaufførpladsen skal HURs standardbilletteringsudstyr kunne indbygges Sikkerhedsforhold Cyklist- og sidespejle Alle busser skal udstyres med såkaldte cyklistspejle, der giver chaufførerne større udsyn ved højresving til sikkerhed for cyklister m fl Endvidere skal sidespejle monteres i en højde og med en vinkel ud fra bussiden, således at spejlarmene ved indkørsel til stoppestederne ikke er til fare for ventende passagerer. Det må forventes, at en minimumshøjde på 180 cm over kantstenen sikrer dette. Denne minimumshøjde skal, så vidt det er muligt, efterleves.

9 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 9 Bakalarm Alle busser skal forsynes med bakalarm i form af et lydsignal. Brandslukningsudstyr Alle busser skal forsynes med automatisk virkende brandslukningsudstyr placeret relevante steder som fx motorrummet. Overvågning I dobbeltdækkerbusserne skal chaufføren kunne overvåge begge trapper og øverste dæk. Forbindingskasse I alle busser, der ikke er udstyret med forbindingskasse, skal entreprenøren sikre, at chaufførerne i tjenesten er i besiddelse af sterilt plaster til brug ved mindre uheld Øvrigt Flag Alle busser forsynes i hver side af tagets forparti med flagholdere for lodret anbringelse af 2 flag med målene H: 35 cm x B: 46 cm. Placering af flag på dobbeltdækkerbusserne aftales med HUR. Entreprenøren anskaffer flag til alle busser og sørger for, at de til enhver tid er intakte og fremtræder pæne og ordentlige. I øvrigt gælder, at flagene skal være som Dannebrog (stutflag) udført af flagdug og i øvrigt følge de for Dannebrog gældende regler for farver og proportioner. På opfordring skal entreprenøren kunne supplere flagningen med sort sørgeflor. Flagning sker efter HURs anvisninger. Affaldsspand Alle busser skal være forsynet med mindst en affaldsspand, der placeres ved bussens midterdør. Avisholdere Ønsker entreprenøren at have avisholdere i busserne, skal disse samt deres placering godkendes af HUR Specielle krav for A-busser Alle busser, der anvendes på A-buslinjer, skal udover at opfylde ovenstående krav udstyres med IT-udstyr, jf bilag 5.

10 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side Miljø Brændstof HURs miljøpolitik har til hensigt at fremme den mindst forurenende busdrift. HUR kræver derfor enten brug af svovlfattig dieselolie (svovlindhold i henhold til Skatteministeriets bekendtgørelse, dog maks 50 ppm) eller andet drivmiddel, der forurener mindre end dette Miljødokumentation Typegodkendelsescertifikat Entreprenøren skal vedlægge tilbuddet en kopi af busmotorernes typegodkendelsescertifikater som dokumentation for, hvilken miljøstandard (EURO II, EURO III, EURO IV osv) busserne lever op til. Af dette skal fremgå, hvilke værdier motorerne er testet til for de regulerede emissionstyper (PM, NOx, HC og CO), inkl evt partikelfilter, katalysator el lign. Miljøsyn Samtlige busser i 19. udbud inkl reservebusser skal årligt i hele kontraktperioden gennemgå et miljøsyn. Miljøsyn skal udføres efter retningslinjerne i HURs Miljøsynmanual, 3. udgave, juli Synet skal udføres af en af HUR godkendt uvildig måleinstans. Manualen findes på udbudsportalen under udbudsmateriale/manualer. Entreprenøren skal årligt dokumentere overfor HUR, at alle drifts- og reservebusser har været gennem miljøsyn. Dokumentationen skal være i form af en målerapport, hvoraf det skal fremgå, om bussen har bestået miljøsyn og med hvilke værdier. Rapporten skal være udarbejdet af den uvildige instans, der foretager miljøsynet, hvilket til enhver tid skal kunne dokumenteres. Den uvildige instans skal råde over en database, hvor rapporterne fra miljøsyn fremgår senest 14 dage efter målingen er foretaget. HUR skal have adgang til at se rapporterne i denne database. Rapporterne kan ikke indsendes i papirformat. Der er i miljøsynet fastlagt grænseværdier for partikelemissioner (PM og NO x ), mens HC og CO blot skal registreres. Grænseværdierne for den enkelte bus er afsat afhængigt af, hvilken emissionsnorm der gælder for bussen (EURO II, III, IV osv). Der er særskilte grænseværdier for busser indsat med emissionsreducerende udstyr som fx partikelfilter, SCR eller EGR. Ovenstående er detaljeret beskrevet i miljøsynmanualen. Målinger foretages i kalenderåret fra 1.1. til Perioden fra kontraktstart til samme år er ikke omfattet af kravet om miljøsyn. For de busser, som indgår i 19. udbud, skal første miljøsyn således foretages senest Det er entreprenørens ansvar at indsende oplysninger og dokumentation vedrørende den uvildige måleinstans, der ønskes benyttet, i så god tid, at alle busser kan nå at miljøsynes første gang inden

11 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 11 Kravene til godkendelse som måleinstans er beskrevet i miljøsynmanualen. HUR forventer at skulle bruge ca 14 dage til vurdering af en ny måleinstans. HUR forbeholder sig ret til at offentliggøre resultaterne fra miljøsynene med oplysning om entreprenør og busfabrikat Emissioner Krav til de enkelte linjer se udbudsbetingelsernes afsnit 4. EURO-normer HUR opererer med forskellige normer for røggasemissioner fra busser: EURO II EURO III EURO IV EURO V EEV Kvælstofilter (NOx) 7,0 5,0 3,5 2,0 2,0 Kulilte (CO) 4,0 2,1 1,5 1,5 1,5 Kulbrinte (HC) 1,1 0,66 0,46 0,46 0,25 Partikler (PM) 0,15 0,10 0,02 0,02 0,02 Værdierne er maks-værdier og måles i g/kwh EURO II er gældende for busser taget i brug efter 1. oktober EURO III er gældende for busser taget i brug efter 1. oktober EURO IV er gældende for busser taget i brug efter 1. oktober EURO V forventes at være gældende for busser taget i brug efter 1. oktober 2009 EEV (Environmental enhanced vehicles) er gældende for særligt miljøvenlige køretøjer fx gasbusser. HUR gør opmærksom på, at de forskellige EURO-normer kan være baseret på forskellige målemetoder, specificeret af myndighederne. Det accepteres, at busser vha emissionsudstyr kan opfylde en højere emissionsnorm end motoren alene er godkendt til, hvis dette kan dokumenteres. Specielt for EURO IV og V For at overholde EURO IV og V har nogle busfabrikanter valgt en teknisk løsning, der inkluderer tankning af et additiv. Hvis entreprenøren anvender busser, der anvender denne teknologi, kan HUR til ethvert tidspunkt kræve at entreprenøren dokumenterer at dette additiv er indkøbt og anvendt. Anvendt mængde, håndtering mv af additivet skal i øvrigt fremgå af kortlægningen af miljøforholdene hos entreprenøren. Kortlægningen finder sted i forbindelse med udarbejdelsen af grønt regnskab jf afsnit 4.4 i udbudsbetingelserne.

12 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side Emissionsreducerende udstyr Partikelemission Det er et krav på alle linjer i 19. udbud, at emissionen af partikler ikke overskrider en fastsat grænseværdi. Partikelemissionen, der udtrykkes vha k-værdien, må på intet tidspunkt overstige k = 0,2 m -1. Det er derfor et krav, at dieselbusser med EURO III-norm eller lavere har velfungerende partikelfilter, der skal kunne tilbageholde mindst 85 % af massen af partikler målt gravimetrisk i fortyndingstunnel ifølge EØF 88/77 (stationær 13-mode test). For busser med EURO IV-norm eller højere er det som udgangspunkt ikke et krav, at der er monteret partikelfilter. Entreprenøren skal her være særligt opmærksom på, at HUR kan forlange eftermontering af partikelfilter el lign, hvis grænseværdien for partikelemission ikke kan overholdes uden. Overholder bussen ikke ovenstående krav, skal entreprenøren på eget initiativ foranledige øjeblikkelig udskiftning, reparation eller eftermontering af fx partikelfilter. Dette gælder både, hvis entreprenøren selv opdager problemet, hvis det konstateres ved miljøsyn eller hvis HUR via en stikprøvekontrol påviser dette. Senest 1 måned efter, at problemet er konstateret, skal entreprenøren indsende dokumentation for, at ovenstående krav igen overholdes. Såfremt dokumentationen ikke foreligger efter 1 måned, skal bussen tages ud af drift NO x -emission Emissionen af kvælstofilter (NOx) er afhængig af bussens EURO-norm og evt ekstra emissionsreducerende udstyr (fx EGR og SCR). Det påhviler entreprenøren at sikre, at grænseværdierne ikke overskrides. Overholder bussen ikke kravene, skal entreprenøreren - senest 1 måned efter, at problemet er konstateret - indsende dokumentation for, at fejlen er udbedret. Dette gælder både, hvis entreprenøren selv opdager problemet, hvis det konstateres ved miljøsyn eller hvis HUR via en stikprøvekontrol påviser en overskridelse. Såfremt dokumentationen ikke foreligger efter 1 måned, skal bussen tages ud af drift Der henvises i øvrigt til manualen for miljøsyn, hvor grænseværdierne for emission af NO x fremgår. Stikprøvekontrol HUR forbeholder sig ret til at foretage stikprøvekontrol af en bus, hvis der er begrundet mistanke om, at emissionskravene ikke overholdes (fx synlig udstødningsrøg fra bussen). Ved kontrol på stikprøvebasis betaler HUR omkostningerne til selve målingen, og målingen vil blive foretaget, så den er til mindst mulig gene for entreprenøren. Målingerne kan foretages uden forudgående varsel og uden beregning, når bussens drift ikke forstyrres derved Støj, udvendig og indvendig HUR ønsker, at busserne har det lavest mulige støjniveau. Det udvendige støjniveau højst må være 77 db(a), mens det indvendige støjniveau højst må være 72 db(a).

13 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 13 Yderligere gælder det, at al unødig støj ikke accepteres og skal reduceres mest muligt. Unødig støj betragtes som manglende vedligeholdelse. HUR måler det udvendige støjniveau ved en standmåling (bussen holder stille). Støjmålingerne foretages ud for siden af bussen midt på længderetningen og på begge sider af bussen. Målingerne foretages 1,2 meter over vejen i en afstand af 7,0 meter fra bussen og ved maksimalt reguleret motoromdrejningstal. Målepladsen skal være jævn og med belægning af asfalt eller beton. Målingen foretages med driftsvarm motor, i klart og roligt vejr og med bussen ved tjenestevægt. Målingen er kun gældende, hvis støj fra omgivelserne, herunder vindstøj, er mere end 10 db(a) lavere end det målte støjniveau. Særligt med hensyn til støj ved nedbremsning gøres der opmærksom på, at støjniveauet under ingen omstændigheder må overstige 77 db(a). Her foretages målingen 7,0 meter fra bussens side i en højde af 1,2 meter over vejen, mens bussen bremser. Støjniveauet må ikke overskrides i nogen bremsesituation. Ved bremsning gælder ligeledes, at al unødig støj - fx bremseskrig - ikke tillades. Det indvendige støjniveau måles under kørsel med tom bus med en hastighed på 50 km/t. Støjmålingen foretages 1,2 m over gulv ved såvel for- som bagaksel. Gennemsnitsværdien heraf betragtes som værdien for det indvendige støjniveau. Derudover må det indvendige støjniveau på intet sted overstige 85 db(a). Denne værdi er gældende under alle kørselsforhold som for eksempel acceleration. For både indvendig og udvendig støjmåling gælder det, at HUR anvender en godkendt lydtrykmåler. HUR skal til enhver tid kunne dokumentere (vha certifikat fra uvildig instans), at det anvendte måleudstyr er kalibreret korrekt. HUR skal i kontraktperioden med kort varsel have mulighed for ved stikprøver at kunne måle støjemissioner fra en konkret bus, som HUR udvælger. Manglende overholdes af støjkravene anses som manglende vedligeholdelse jf. bilag 3, afsnit Entreprenøren er forpligtet til hurtigst muligt at bringe støjniveauet ned på det tilladte niveau. 4.3 Destinations- og linjenummerskilte Generelt Alle busser skal forsynes med destinations- og linjenummerskilte. På alle nye busser skal disse være diodeskilte (LED-skilte). På brugte busser kan der anvendes diode- eller matrixskiltning. Andre skilteformer (fx rullefilm) skal godkendes af HUR. Alle destinations- og linjenummerskilte skal kunne betjenes fra chaufførpladsen. HUR ønsker den bedst mulige læsbarhed på destinations- og linjenummerskilte. Skiltene skal være læsbare under alle lysforhold og til enhver tid også ved endestationsophold. Teksterne skal være lysægte.

14 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 14 Glaspartier foran skilte skal være refleksfri Placering I bussens front placeres et destinations- og linjenummerskilt udvendig over forruden. Skiltene skal være adskilt fra forruden, så fx snavs fra defrosterluft ikke sætter sig på skiltene. På højre side placeres et destinations- og linjenummerskilt i eller tæt ved tagkant, nær indstigningsdør. I bussens bagende skal der indvendigt og udvendigt placeres et 4-cifret linjenummerskilt. Udvendigt placeres skiltet i eller tæt ved tagkant. Indvendigt placeres skiltet tæt ved loft. På bussens venstre side skal der udvendigt være et 4-cifret linjenummerskilt i eller tæt ved tagkant i bussens forreste halvdel Skiltetekster Den grafiske udformning af bogstaver og tal (skrifttype mv) er vist i en manual om destinationsskilte, som det er obligatorisk at følge. Manualen ligger på udbudsportalen under menupunktet Udbudsmateriale/Manualer. Både ved kontraktstart og ved ændringer i kontraktperioden betaler entreprenøren selv de nødvendige skiltetekster og linjenumre, samt eventuelle ændringer af disse. HUR meddeler tekstændringer senest 2 måneder før nye køreplaners ikrafttræden. Specielle skiltetekster Følgende specielle skiltetekster skal kunne vises på destinationsskiltene: Ikke i rute Særkørsel Ekstra Særkørselsskiltet må kun anvendes, når særkørsel udføres for HUR. Såfremt der med busserne udføres anden kørsel end kørsel for HUR, skal Trafikselskabsbomærker og lign være tildækkede. Når bussen skiltes med de specielle tekster Ikke i rute og Særkørsel, må der ikke vises linjenummer LED-skilte Tal og tekst på diodeskiltene skal være amber (ravgule) på sort baggrund. Tal og tekst på diodeskiltene skal fremtræde med ensartet lysstyrke. Defekte dioder skal straks udskiftes. Diodeskiltenes lysstyrke skal indstille sig efter vejrforholdene vha lyssensorer. Krav til opløsning på diodeskilte, med mindre andet aftales:

15 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 15 Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens front: Punkter i højden: Min 24 Punkter i bredden: Min 160 Samlet diodeareal Min 300 x 1580 mm Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens højre side: Punkter i højden: Min 24 Punkter i bredden: Min 160 Samlet diodeareal Min 200 x 1100 mm Linjenummerskilt i bussens venstre side: Punkter i højden: Min 24 Punkter i bredden: Min 40 Samlet diodeareal: Min 200 x 270 mm Linjenummerskilt i bussens bagende (udvendig og indvendig): Punkter i højden: Min 24 Punkter i bredden: Min 40 Samlet diodeareal: Min 200 x 270 mm Matrix-skilte Alle tekster og tal på matrixskilte skal være hvide på sort baggrund. Såfremt andre skiltetyper med fx anden farve og bedre opløsning viser sig at være mere egnede, kan disse monteres efter aftale med HUR. Krav til opløsning på matrixskilte, med mindre andet aftales: Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens front: Punkter i højden: Min 20 (15 mm punktstørrelse) Punkter i bredden: Min 112 (15 mm punktstørrelse) Kombineret destinations- og linjenummerskilt i bussens højre side: Punkter i højden: Min 20 (10 mm punktstørrelse) Punkter i bredden: Min 112 (10 mm punktstørrelse) Linjenummerskilt i bussens venstre side: Punkter i højden: Min 20 (10 mm punktstørrelse) Punkter i bredden: Min 35 (10 mm punktstørrelse) Linjenummerskilt i bussens bagende (udvendig og indvendig): Punkter i højden: Min 20 (10 mm punktstørrelse) Punkter i bredden: Min 35 (10 mm punktstørrelse) 4.4 Design, reklamer, piktogrammer mv. HUR ønsker, at bussens udvendige og indvendige design skal fremstå enkelt, ensartet og harmonisk.

16 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side Udvendigt design Farve uden på bussen Alle busser skal være RAL 1028 (Melonengelb). Eventuelle afvigelser fra dette krav på dele af bussen skal i givet fald aftales med HUR. HUR forbeholder sig ret til at meddele ændringer vedr bussernes udvendige farve frem til kontrakttildeling. Derudover gælder særlige regler for lakeringen af A- og S-busser: A- og S-busmarkering, fuld produktmarkering med linjenummer og tagkant-information A- og S-bussernes kendetegn er den røde henholdsvis blå farve ved indstigningsdør og diagonalt i forhold til denne. Desuden linjenummer og linjens hovedpunkter på tagkanten. Det er derfor et krav, at samtlige driftsbusser på A- og S-buslinjer altid har den fulde produktidentitet, dvs at busserne er folieret/malet med røde eller blå hjørner samt at linjenummer og linjens hovedpunkter er monteret på bussernes tagkanter. A- og S-busmarkering, delvis produktmarkering HUR er ikke interesseret i, at denne produktinformation fordyrer entreprenørkontrakterne udover omkostningerne til bemaling mv ved opstart. HUR tillader derfor, at reservebusser kun monteres med delvis produktidentitet, dvs røde henholdsvis blå hjørner, men at tagkantinformationen er gjort generisk, dvs linjenummer i tagkant er ændret fra fx 150S til S-bus, og at linjens hovedpunkter i tagkanten ikke er monteret. Disse reservebusser vil dermed kunne benyttes på flere A-buslinjer henholdsvis S- buslinjer. Tegninger På de næste sider i dette bilag fremgår tegninger af A- og S-busser med hhv fuld og delvis produktmarkering. Bemaling med RAL-farver samt øvrig udførelse af fx produktmarkering aftales med HURs Salg og Markedsafdeling, når bustypen kendes Reklamer uden på bussen Hvis entreprenøren ønsker udvendige reklamer på busserne, skal dette ske inden for nedenstående maksimumstørrelser: Busser uden produktidentitet På venstre langside højst 1 stk på: På indstigningsside højst 2 stk på: På busbagende højst 1 stk på: På busbagrude højst 1 stk på: Maks H: 48 cm x B: 480 cm Maks H: 48 cm x B: 240 cm Maks H: 179 cm x B: 213 cm Maks H: 30 cm x B: 160 cm

17 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 17 Busser med produktidentitet (f.eks A- og S-bus) På venstre langside højst 1 stk på: På indstigningsside højst 2 stk på: På busbagende højst 1 stk på: På busbagende højst 1 stk på: På busbagrude højst 1 stk på: Maks H: 48 cm x B: 480 cm Maks H: 48 cm x B: 240 cm Maks H: 175 cm x B: 100 cm eller Maks H: 60 cm x B: 160 cm Maks H: 30 cm x B: 160 cm Se tegninger de næste sider i dette bilag (bemærk, at tegninger af bagendereklamer for alle typer busser findes på tegningen for A-busser med fuld A-bus-produktmarkering). Bemærk, at der ofte skal skæres ud i reklamen til nummerplade, håndtag mv. På A- og S-busser skal produktmarkeringen friholdes for reklame, dog kan bagendereklameformatet H: 60 cm x B: 160 tillades Tegninger af udvendigt design og udvendige reklamer På de næste sider fremgår tegninger af produktmarkeringer på A- og S-busser samt udvendige reklamer som beskrevet i afsnit og

18 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 18

19 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 19

20 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 20

Bilag 4. Krav og ønsker vedrørende busmateriel. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1

Bilag 4. Krav og ønsker vedrørende busmateriel. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1 Bilag 4 Krav og ønsker vedrørende busmateriel 4.1 Indretning og udstyr... 2 4.1.1 Generelle krav... 2 4.1.2 Specielle krav for A-busser... 8 4.2 Miljø...

Læs mere

HUR 18. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1

HUR 18. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1 HUR 18. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 4 side 1 Bilag 4 Krav og ønsker vedrørende busmateriel 4.1 Indretning og udstyr...2 4.1.1 Bustyper og -størrelser...2 4.1.2 Ind- og udstigning...2 4.1.3 Sidde-

Læs mere

1.1 Fælles busforskrifter

1.1 Fælles busforskrifter Fælles busforskrifter, marts 2012 side 1 1.1 Fælles busforskrifter 1.1.1 Myndighedskrav Alle busser skal opfylde de krav til indretning, færdselssikkerhed med videre, som myndighederne måtte stille som

Læs mere

Mindre afvigelser accepteres efter forudgående aftale under forhandling. Afvigelserne skal tydeligt fremgår af tilbuddet.

Mindre afvigelser accepteres efter forudgående aftale under forhandling. Afvigelserne skal tydeligt fremgår af tilbuddet. Bilag 1: Kravspecifikation til busserne jf. Midttrafiks bilag 8. Mindre afvigelser accepteres efter forudgående aftale under forhandling. Afvigelserne skal tydeligt fremgår af tilbuddet. Bilag 8 - Forskrifter

Læs mere

Forskrifter vedrørende minibusser der kører landevejskørsel - indretning og udstyr

Forskrifter vedrørende minibusser der kører landevejskørsel - indretning og udstyr Bilag 14.2.1 Forskrifter vedrørende minibusser der kører landevejskørsel - indretning og udstyr Disse forskrifter gælder for minibusser der kører traditionelle landevejskørsel. Minibusser har færre end

Læs mere

Udbudsbetingelser. S6 Servicebuskørsel i Movia

Udbudsbetingelser. S6 Servicebuskørsel i Movia Udbudsbetingelser S6 Servicebuskørsel i Movia Kontrakter Trafikselskabet Movia Marts 2015 S6 Udbud af servicebuskørsel Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Servicebusbetjening... 5 1. Udbuddets omfang...

Læs mere

Dog skal krav om indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne stiller, være opfyldt.

Dog skal krav om indretning og færdselssikkerhed, som myndighederne stiller, være opfyldt. Bilag 3 Forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr Generelt Forskrifterne udarbejdes og ændres af Danske Regioner. En bus opfylder kravene til indsættelse som driftsbus, hvis bussen på anskaffelsestidspunktet

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige krav til busser 1)

Bekendtgørelse om særlige krav til busser 1) Bekendtgørelse om særlige krav til busser 1) I medfør af 18, stk. 1, 20 og 22 i stk. 2, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003, som ændret ved lov nr. 582 af 24. juni 2005

Læs mere

- Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret), Vægt 60 % i januar 2008

- Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret), Vægt 60 % i januar 2008 Bilag 1 Regulering for pris- og lønudvikling ( 21) Reguleringen efter 21 sker efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark. Omkostningsindekset beregnes hver måned af Trafikselskaberne

Læs mere

Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer til busdirektivet

Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer til busdirektivet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 28 Fax 7226 7070 jju@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af

Læs mere

VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL

VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL 1 DESIGN PÅ BYBUSSER BUSSELSKABETS LOGO FARVE OG MIDTTRAFIK LOGO 75 cm 15 cm Sørens Busser Busselskabets navn/logo (uden yderligere oplysninger) skal placeres på

Læs mere

September 2016 DESIGNGUIDE. For busser

September 2016 DESIGNGUIDE. For busser September 2016 DESIGNGUIDE For busser 1 Husk gyldig billet så undgår du en kontrolafgift BYBUSSER Skilte og piktogrammer 75 cm 15 cm Sørens Busser BUSSELSKABETS LOGO Busselskabets navn/logo (uden yderligere

Læs mere

VEJLEDNING Maj 2014 USDESIGN MANUAL

VEJLEDNING Maj 2014 USDESIGN MANUAL VEJLEDNING Maj 2014 USDESIGN MANUAL 1 DESIGN PÅ BYBUSSER BUSSELSKABETS LOGO FARVE OG MIDTTRAFIK LOGO 75 cm 15 cm Sørens Busser Busselskabets navn/logo (uden yderligere oplysninger) skal placeres begge

Læs mere

Byrådsindstilling. Krav ved fremtidige busanskaffelser. Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling. Århus Kommune Teknik og Miljø

Byrådsindstilling. Krav ved fremtidige busanskaffelser. Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling. Århus Kommune Teknik og Miljø Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 16. januar 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Krav ved fremtidige busanskaffelser 1. Resume I henhold til EU-direktiv 2001/85EF

Læs mere

Udbudsbetingelser. A13 Almindelig rutekørsel i Movia

Udbudsbetingelser. A13 Almindelig rutekørsel i Movia Udbudsbetingelser A13 Almindelig rutekørsel i Movia Kontrakter og operatører Trafikselskabet Movia Oktober 2014 A13 Udbud af almindelig rutekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 1. Udbuddets

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 21. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

Guide til eftermontering af sikkerhedsseler i bus

Guide til eftermontering af sikkerhedsseler i bus Guide til eftermontering af December 2014 3 Guide til eftermontering af Forord Forord Trafikstyrelsen har lavet denne guide, der beskriver, hvad I som opbyggere skal være opmærksomme på, når I eftermonterer.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 11. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 11. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 11. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

- Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret), Vægt 60 % i januar 2008

- Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret), Vægt 60 % i januar 2008 Bilag 1 Regulering for pris- og lønudvikling ( 21) Reguleringen efter 21 sker efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark. Omkostningsindekset beregnes hver måned af Trafikselskaberne

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

RAPPORT. Manual for miljøsyn. Foretaget for: HUR. Dato: 5. december 2001. Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør. Sagsnr.

RAPPORT. Manual for miljøsyn. Foretaget for: HUR. Dato: 5. december 2001. Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør. Sagsnr. RAPPORT Manual for miljøsyn Foretaget for: HUR Dato: 5. december 2001 Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør Sagsnr.: 270-0-0449 Resultat af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I

Læs mere

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler Eksempelvis kassevogne, små lastbiler, pick-up er, tjenestebiler og personbiler Rekvirer brugsanvisning og læs den Det er lovpligtigt, at

Læs mere

Miljøtilsyn af HT-busser

Miljøtilsyn af HT-busser Miljøtilsyn af HT-busser Civilingeniør Bodil Sonne Andreasen, Hovedstadsområdets Trafikselskab Baggrund: Siden 1997 har der i HT været arbejdet på at udvikle et miljøtilsyn på busser i drift. HT har en

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE VEJLEDNING Dette bilag indeholder kundens kravspecifikation. Der sondres mellem: 1., der er ufravigelige, og som skal opfyldes. 2. Tilbudsgiver skal for hvert mindstekrav

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

Miljøsynsmanual 1. udgave, august 2009

Miljøsynsmanual 1. udgave, august 2009 Miljøsynsmanual 1. udgave, august 2009 Indledning Sydtrafik ønsker at kunne kontrollere, at de busser, som Sydtrafiks vognmænd indsætter på Sydtrafiks ruter, også efter kontraktens indgåelse overholder

Læs mere

11. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 30. november Nr. Spørgsmål Svar. 1 A Kontrakt - 19 stk. 7

11. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 30. november Nr. Spørgsmål Svar. 1 A Kontrakt - 19 stk. 7 11. Udbud Spørgsmål og svar pr. 30. november 2017 Nr. Spørgsmål Svar 1 A Kontrakt - 19 stk. 7 Her står der: Dog har vognmanden krav på at oppebære samme betaling, hvis vejrforholdene eller andre udefra

Læs mere

Love og regler iht. ECE-regulativ 48

Love og regler iht. ECE-regulativ 48 Love og regler iht. ECE-regulativ 48 For motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2 3 Samlet oversigt over regler om lys og lygter De lovmæssige bestemmelser skal følges ved eftermontering af lys og lygter

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej BEK nr 677 af 21/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00062 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Trafikservice tilretter løbende retningslinjerne for kvalitetsbrister. Retningslinjerne er altid tilgængelige for operatørernes ledelse.

Trafikservice tilretter løbende retningslinjerne for kvalitetsbrister. Retningslinjerne er altid tilgængelige for operatørernes ledelse. Operatører og medarbejdere i TSE - Movia Sagsnummer Sagsbehandler CLL Direkte +45 20 69 65 57 Fax 49 26 63 05 CLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 April 2014. Retningslinjer for

Læs mere

Ad punkt 4.1 Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Ad punkt 4.1 Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering 1/5 Den 22. maj 2008 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 11. marts 2008 af SvømmeCenter Falster. I rapporten bad jeg svømmecentret om udtalelser mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg bad

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 Bilag 7 Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen 7.1 Hovedprincipper og anvendelse... 2 7.1.1 Kvalitetsstyringssystemets hovedprincipper... 2 7.1.2 Grundlaget

Læs mere

Udbudsbetingelser. B9 Udbud af kørsel med patientbusser

Udbudsbetingelser. B9 Udbud af kørsel med patientbusser Udbudsbetingelser B9 Udbud af kørsel med patientbusser Trafikselskabet Movia/Region Sjælland Juni 2009 B9 Udbud af patientbusser Indholdsfortegnelse side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 1. Udbudets

Læs mere

Estate Facadedesign. Side 1. Indhold:

Estate Facadedesign. Side 1. Indhold: Side 1 Indhold: Facadedesign generelt.................side 2 Navnetrækket.......................Side 3 Udhængsskilte.......................Side 4 Enkeltsidede skilte....................side 5 Facadevarianter......................Side

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY

TEKNISK REGLEMENT AUTOSPEEDWAY Indhold 1. TEKNISKE BESTEMMELSER... 2 2. STARTNUMRE... 2 3. MOTORBESTEMMELSER... 2 4. BESKYTTELSESBUR... 3 5. FØRERSÆDE... 4 6. SIKKERHEDSSELE... 4 7. ILDSLUKKERE... 4 8. KAROSSERI OG CHASSIS... 5 9. STÆNKLAPPER...

Læs mere

Bilag 1. Regulering for pris- og lønudvikling ( 21)

Bilag 1. Regulering for pris- og lønudvikling ( 21) Bilag 1 Regulering for pris- og lønudvikling ( 21) Reguleringen efter 21 sker på grundlag af et sammenvejet indeks, der er sammensat som nedenfor angivet. Reguleringen af indekset beregnes løbende af Danske

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Assens Kommunes. bilpolitik

Assens Kommunes. bilpolitik Assens Kommunes bilpolitik Assens Kommunes bilpolitik 1. Indledning og grundlag for bilpolitikken Assens Kommune benytter en større mængde køretøjer i forbindelse med levering af service og indsatser til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-00264655 (Poul Holm, Gorm K. Elikofer) 5. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-00264655 (Poul Holm, Gorm K. Elikofer) 5. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-00264655 (Poul Holm, Gorm K. Elikofer) 5. september 2012 K E N D E L S E Volvo Busser Danmark A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Bornholms Regionskommune Trafikselskabet

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel 4. december 2008 På enhed 7 (Hurtigbussen 555/666) er der ikke virksomhedsoverdragelse af personale - ej heller chauffører. Se passagertal for Hurtigbussen

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 64 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 64 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 64 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Folketinget Christiansborg 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser.

Jeg modtog med brev af 6. marts 2006 kommunens udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Esbjerg Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang. Institut for Menneskerettigheder

Mærkeordningen God Adgang. Institut for Menneskerettigheder Mærkeordningen God Adgang Institut for Menneskerettigheder Frederiksberg, 07-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Krav, der forudsættes opfyldt

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Forskellige størrelser men med fælles designlinie

Forskellige størrelser men med fælles designlinie 1. Byinventar Koncessionshaver har mulighed for at beskrive flere alternative løsningsforslag til design i særskilte alternative tilbud under iagttagelse af nedenstående krav, jf. Udbudsbetingelser, afsnit

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler

Kravspecifikation. vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler Bilag A.1: Kravspecifikation (indgår som bilag 1 til Rammeaftalen) Kravspecifikation vedr. levering af elbiler og plug-in hybridbiler 1 1. Indledning 1.1 Mindstekrav og krav Der sondres mellem to typer

Læs mere

Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015

Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015 Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015 Christian Hedegaard Gravesen Projektleder for Måleprogram for tunge CNG-køretøjer Teknologisk Institut Gasbilens karakteristika Ikke offentliggjorte

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Bilag 1. Regulering for pris- og lønudvikling ( 21)

Bilag 1. Regulering for pris- og lønudvikling ( 21) Bilag 1 Regulering for pris- og lønudvikling ( 21) Reguleringen efter 21 sker på grundlag af et sammenvejet indeks, der er sammensat som nedenfor angivet. Reguleringen af indekset beregnes løbende af Danske

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Perroner og materiel 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet Perroner og materiel Oktober 2010 Udgivelsesdato 05.10.2010 Billedkatalog - Perroner

Læs mere

Notat. Til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Miljøstyrelsen. 30. september Redegørelse om partikel- og støjudledning

Notat. Til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Miljøstyrelsen. 30. september Redegørelse om partikel- og støjudledning Notat Til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Miljøstyrelsen Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 30. september

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Retningslinier til placering af logo og tekst... 5 Forvogn-hænger-kærre-citytrailer 10 meter-jumbotrailerdobbeltdækker-fastkassebil-modulvogntog

Retningslinier til placering af logo og tekst... 5 Forvogn-hænger-kærre-citytrailer 10 meter-jumbotrailerdobbeltdækker-fastkassebil-modulvogntog INDHOLDSFORTEGNELSE Retningslinier til placering af logo og tekst... 5 Forvogn-hænger-kærre-citytrailer 10 meter-jumbotrailerdobbeltdækker-fastkassebil-modulvogntog Retningslinier til placering af logo

Læs mere

Banens placering og udformning

Banens placering og udformning side 1/5 Banens placering og udformning Banen er ved DTU placeret i bibliotekssalen i bygning 101. Banens layout vil i hovedtræk være som vist på baneskitsen (figur 1), men der kan forekomme mindre variationer,

Læs mere

Side 1 af 6 1.8 TX - 7 sæder Af FDM Opdateret den 13/7/13 kl 17:17 af FDM Toyota Verso 1.8 TX - 7 sæder - årgang 2012 til 322.619 kr. Bilen har 5 døre, en motorstørrelse på 1,8 liter og et brændstofforbrug

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 08.07.04 1837 2003-5038-1134 Nye spejle på alle lastbiler fra 1. oktober 2004 Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI

RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI RUKO PANIK- OG NØDUDGANGSBESLAG MED JPM TEKNOLOGI Ruko Panik- og nødudgangsbeslag er velegnet til døre ved flugtveje og nødudgange i lokaler, hvor mange mennesker opholder sig og hvor dørene er aflåste

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang. Tapeten

Mærkeordningen God Adgang. Tapeten Mærkeordningen God Adgang Tapeten Frederiksberg, 11-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Krav, der forudsættes opfyldt snarest 5. Krav, der i dag

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. september 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af rådhuset i Sorø Kommune. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE

Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Pladsfordelingsplaner VEJLEDNING OM UDFORMNING AF PLADSFORDELINGSPLANER TIL FORSAMLINGSLOKALER OG TELTE Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

Orientering om altanprojekt

Orientering om altanprojekt Orientering om altanprojekt Bestyrelsen orienterer om fremdriften i altanprojektet og tankerne om den fortsatte proces Fremdriften i altanprojektet I bestyrelsen har vi nu igennem længere tid arbejdet

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter.

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter. 6. Udbud Spørgsmål og svar - Spørgsmål 1-3 offentliggjort d. 07.11.2011 - Spørgsmål 4-16 offentliggjort d. 21.11.2011 - Spørgsmål 17-28 offentliggjort d. 30.11.2011 Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvilket kilometertal

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004.

Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. januar 2005 udsendte jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om inspektion af handicaptilgængelighed på rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004. Jeg har herefter modtaget breve

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere