LOKALAFTALER. mellem. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet. Raffinaderiteknikerne, Fredericia. A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALAFTALER. mellem. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet. Raffinaderiteknikerne, Fredericia. A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet 2014-2017"

Transkript

1 LOKALAFTALER mellem A/S Dansk Shell, og Raffinaderiteknikerne, Fredericia Lokalaftaler Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse: AFSNIT 1 BETALINGSMÆSSIGE FORHOLD 01. Betaling af særligt ferietillæg 02. Betaling af varsko og minimumsbetaling ved overarbejde for raffinaderiteknikere, der arbejder fast på værkstederne 03. Aftale vedr. opgørelse af skifteholdsplanen 04. Aftale vedr. effektivitetstillæg 05. DCS, GODFRED og FDO projektern 06. Raffinaderiteknikerjobs på brandstation og værkstederne 07. Specielle bemandingsforhold 08. Kompetencetillæg 09. Bonus for lærlinge 10. Tillæg til lokalaftaler AFSNIT 2 SOCIALE OG ARBEJDSMILJØMÆSSIGE FORHOLD 01. Afløsersystem, frihed på skift mv. 02. Seniorpolitik 03. Tryghed i ansættelsen 04. Frihed ved barns sygedage 05. Overflytning 06. Sikkerhedscheck på Terminalen 07. Adgangskontrol 08. Arbejdsmiljøforbedringer AFSNIT 3 BEMANDINGSMÆSSIGE FORHOLD 01. Generelle bemandingsforhold 02. Specielle bemandingsforhold AFSNIT 4 KOMPETENCE UDVIKLING OG FASTHOLDELSE 01. Kvalifikationssystem for raffinaderiteknikere 02. Kompetence profiler 03. Individuelle træningsplaner 04. Tid til træning 05. Fastholdelse Lokalaftaler Side 2 af 19

3 AFSNIT 1 BETALINGSMÆSSIGE FORHOLD 01. Betaling af særligt ferietillæg De ifølge overenskomstens 3 stk. anførte fridage på søn- og helligdage for arbejde på 5-holdsdrift er 33 søn- og helligdage, idet der således er indregnet 5 ugers ferie gældende fra Beregningen af manglende søn- og helligdage beregnes på følgende måde: 33 sønog helligdage minus fri søn- og helligdage iht. skifteholdsplanen minus 5 søn- og helligdage.. Sammen med lønoverførslen for april følger, ud over ferielovens min. bestemmelse på 1%, (pr stiger tillægget til 1,3%, pr stiger tillægget til 1,7%, pr stiger tillægget til 2%) et tillæg på 12% af det totale overtidsbeløb i optjeningsåret. Der etableres en frit-valg-ordning for de ansatte. Fra kontoen kan raffinaderiteknikerne frit vælge, om de eksempelvis vil holde deres 5 eksisterende feriefridage med løn eller om pengene skal udbetales. Formateret: Dansk (Danmark) 02. Betaling af varsko og minimumsbetaling ved overarbejde for raffinaderiteknikere, der arbejder fast på værkstederne a) Varsko Varskobetaling er i det følgende udtrykt i timer og medmindre andet er anført. Ved overarbejde, hvor varsko gives uden at falde under de nedennævnte situationer, ydes der ingen varskobetaling. Gennemføres det varskoede overarbejde ikke på grund af forhold, som ligger uden for arbejdsgiverens kontrol, eller hvis det planlagte overarbejde aflyses, falder varskobetalingen bort. Ved et sammenhængende overarbejde, der ikke udføres i umiddelbar forbindelse med den pågældendes normale arbejdstid, betales der udover de 3 timers varsko for den præsterede arbejdstid. Overtidssatsen for raffinaderiteknikere på fast dagtid på værkstederne er således, at betalingen følger driftsteknikerne. Lokalaftaler Side 3 af 19

4 Ved overarbejde, der udføres umiddelbart i forbindelse med den pågældendes normale arbejdstid, andrager varskobetalingen 2 timer, når varsko gives mindre end 17 timer før overarbejdets påbegyndelse. Ved overarbejde, der ikke udføres i umiddelbar forbindelse med den pågældendes normale arbejdstid, andrager varskobetalingen 3 timer, når varsko gives mindre end 12 timer før overarbejdets påbegyndelse. b) Varsko på skiftet udover afløserordningen Ved overarbejde på skiftet, som ligger udover afløsersystemets regler, betales et varsko på 2 timer for overarbejde af mere end 1 times varighed, hvis varsko er givet mindre end 12 timer før overarbejdets påbegyndelse. I forbindelse med tilkald udgør varskobetalingen 3 timer. Værdien af sådanne varskotimer er lig timebetalingen for den første time af det varskoede arbejde. c) Forskydning af vagtliste-fridage Hvis der arbejdes på en vagtliste-fridag, erstattes denne med almindelig timebetaling for 8 timer samt en erstatningsfridag. Dette gælder også for eksterne kurser på vagtlistefridage. Ved frivillig deltagelse i mødeaktivitet på en vagtlistefridag af op til 4 timers varighed betales HV overtid for præsterede timer + 1 HV overtime for transport. 3. Aftale vedr. opgørelse af skifteholdsplanen a) Skifteholdsplanen Som kompensation for den nødvendige overlevering mellem skiftene ydes en kompensation på 49 timer pr. år baseret på 13,5 minutter pr. overlevering pr. mand - gældende fra Aftale vedr. effektivitetstillæg For at fastholde raffinaderiteknikernes effektivitet udbetales et effektivitetstillæg. Dette tillæg består af to elementer: Et fastsat beløb, som udbetales hver måned Lokalaftaler Side 4 af 19

5 En variabel præstationsrelateret effektivitetsydelse, som udbetales ultimo marts måned det følgende år. Det totale tillæg udregnes på følgende måde: (X%) af (Y1% Basisløn + Y2% DORAS tillæg + Y3% gradstillæg) * BRF * TRF. BRF (Group Business Result Factor) varierer mellem 0 og 2 og fastsættes hvert kvartal af Shell Group Balanced Scorecard. For at garantere et minimumstillæg, vil BRF aldrig være mindre end et defineret minimum BRF og aldrig højere end et defineret maksimum BRF. Ved årets udgang defineres BRF som Group BRF for 4. kvartal, men tilpasses det definerede minimum eller maksimum BRF. TRF (Team Result Factor) varierer mellem 0 og 1,5 og fastsættes hvert kvartal af Raffinaderiets Balanced Scorecard for raffinaderiteknikere. Elementer, som tages i betragtning i forbindelse med udregningen af dette Score Card vil være; proces sikkerhed, personlig sikkerhed, produktkvalitet, driftssikkerhed, træning og cost & marginer. Score Card inddeles på følgende måde: Under minimum; TRF 0,7 eller mindre Minimum; TRF 0,8 0,9 Gennemsnit; TRF 1,0 Over gennemsnit TRF 1,1 1,2 Fremragende TRF 1,3 eller højere Detaljer for Raffinaderiets Balanced Score Card for raffinaderiteknikere er beskrevet i Cirkulære 274. (Opdatering af cirkulære 274 vil ske senest pr ). For at garantere et minimumstillæg, vil TRF aldrig være lavere end et defineret minimums TRF og aldrig højere end et defineret maksimums TRF. TRF for 2014 er defineret som TRF for 4. kvartal 2014, og denne benyttes ved beregning af effektivitetstillægget, som udbetales i marts TRF for 2015 er defineret som TRF for 4. kvartal 2015, og denne benyttes ved beregningen af effektivitetstillægget, som udbetales i marts TRF for 2016 er defineret som TRF for 4. kvartal 2016, og denne benyttes ved beregningen af effektivitetstillægget, som udbetales i marts Effektivitetstillægget pr. måned udregnes på følgende måde: (X%) af (Y1% Basisløn + Y2% DORAS tillæg + Y3% gradstillæg) * min. Group BRF * min. TRF. Lokalaftaler Side 5 af 19

6 Effektivitetstillægget baseret på driften, som udbetales ultimo marts måned: (X%) af (Y1% Basisløn + Y2% DORAS tillæg + Y3% gradstillæg) * årlig Group BRF * årlig TRF * 12 allerede udbetalt effektivitetstillæg * 12. Aftalte parametre X 10% Y1 100% Y2 150% Y3 100% BRF minimum 0,90 BRF maksimum 1,10 TRF minimum 0,80 TRF maksimum 1,20 Månedligt garanteret effektivitetstillæg (DKK pr. måned) TA 1982, ,232014, ,49 T3 2265, ,412302, ,29 T2 4 år 2367, ,642405, ,41 T2 4 år 2407, ,672445, ,34 T1 2504, ,252544, ,58 T , ,232681, ,04 Ovenstående månedligt garanteret effektivitetstillæg reguleres med 1,5% pr. 1. april 2014, yderligere 1,6 % pr. 1. april 2015 og yderligere 1,7 % pr. 1. april 2016 Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Minimums præstationsrelateret effektivitetstillæg (som udbetales i marts måned) i tilfælde af at BRF er minimum og TRF er minimum er DKK 0,00. Max. præstationsrelateret effektivitetstillæg (DKK pr. år), såfremt BRF er max. og TRF er max. TA 19825, , , ,92 T , , , ,55 T2 4 år 23676, , , ,08 T2 4 år 24072, , , ,38 T , , , ,84 T , , , ,42 Formateret tabel Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Formateret: Venstre Formateret: Venstre Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Lokalaftaler Side 6 af 19

7 Ovenstående årlige maksimalt opnåelige effektivitetstillæg reguleres med 1,5% pr. 1. april 2014, yderligere 1,6 % pr. 1. april 2015 og yderligere 1,7 % pr. 1. april Nyansættelser og fratrædelser Nyansatte indgår i beregningen i den første kalendermåned efter prøvetidens udløb. Fratrådte udgår af ordningen på fratrædelsesdagen. Effektivitetstillægget beregnes pro rata for de måneder den pågældende har deltaget i. Der benyttes TRF og BRF tal fra sidst kendte kvartal. Udbetaling af tilgodehavende tillæg finder sted i forbindelse med sidste lønudbetaling. 5. Projekter og forsøgsordninger I øvrige ikke beskrevne forhold fastholdes kendte beregningslogikker. I forbindelse med nye projekter/omstrukturering kan der som kompensation for yderlige krav om kvalifikationer og den dermed forbundne træning og uddannelse indledes forhandlinger mellem parterne med henblik på et tillæg der svare til den øget arbejdsmængde. 6. Raffinaderiteknikerjobs på brandstation For RBS er løn-, arbejds- og overenskomstforhold som RPT ere overført til RPM-, RPE- og RPI-værkstederne, med den forskel at der etableres en gradsbetegnelse som beskrevet i cirkulære 233. Gradsbetegnelserne i cirkulære 233 er kompatible. 7. Specielle bemandingsforhold Påbegyndt vagter i forbindelse med hævelse af afløsersystemet skal fortsættes vagtperioden ud. Uanset starttidspunkt skal betaling ske for en hel vagtperiode. Afløsersystemet er nærmere beskrevet i Cirkulære 227. Vagtordning for værkstederne Teknikere på Power, Control og (Mechanical pr ) deltager i vagtordning. Disse teknikere er udstyret med en mobiltelefon, så de kan kontaktes, såfremt der er behov for telefonisk rådgivning, eller deres tilstedeværelse på raffinaderiet er nødvendig. Alle teknikere, som deltager i vagtordningen, modtager som kompensation betaling for 2 SH overtimer pr. måned pr. mand. Lokalaftaler Side 7 af 19

8 8. Kompetencetillæg Pr indføres et kompetencetillæg for T2, T1, T1+ på kr. 800,00 pr. måned. Pr stiger dette kompetencetillæg til kr. 900,00 pr. måned. Pr stiger dette kompetencetillæg til kr ,00 pr. måned. 9. Bonus for lærlinge Pr etableres et bonussystem for lærlinge, dette betyder at der med marts lønnen i 2016 udbetales en bonus svarende til 1 lærlingemånedsløn. Fremover udbetales denne bonus hvert år i marts måned. 10. Driftteknikeres deltagelse i projekter m.m. Driftteknikeren kan, efter eget ønske, tages ud af skiftet for at deltage i en Causal learning, projektarbejde, eller kompetenceudvikling. Varighed vil være min. 4 uger (causal learning, kompetenceudvikling o.l.), men ved projektarbejde dog op til 3 mdr. Arbejdstiden vil normalt være dagtid og teknikeren vil ikke blive modregnet i skifteholdstillægget. - For timer ud over daglig arbejdstid ydes overtidsbetaling efter gældende satser. Evt. manglende timer kompenseres af selskabet. - Opgørelsen af manglende SH-dage ved årets udgang foretages ud fra skifteholdsplanen. - Ved tilbageflytning til operationelt skifte ydes der ikke et engangsbeløb iht. Fællesordning for arbejde i holddrift. Lokalaftaler Side 8 af 19

9 - AFSNIT 2 SOCIALE OG ARBEJDSMILJØMÆSSIGE FORHOLD 1. Afløsersystem, frihed på skift mv. Frihedsmulighederne på D, A og N er som beskrevet nedenfor. Vedrørende frihed regnes weekendperioden fra fredag kl til mandag kl Forespørgsel om frihed skal ske min. 24 timer før frihed ønskes. Det er driftsmester, der godkender frihed. I de 36 uger udenfor ferieperioderne: Weekenderne og helligdage 4 Nat i hverdagen 4 Aften i hverdagen 4 Dag i hverdagen 1 (+1) Det er driftsmester, der giver tilladelse til, at 2. mands frihed kan bevilliges. Driftsmesteren kan afvise en anmodning om 2. mands frihed, såfremt bemandingen bliver berørt heraf. Dette kan forekomme i følgende tilfælde: Sygdom Særlig frihed, jf. bestemmelser herom Eksterne kurser, Exchange jf. aftale (dette gælder dog ikke ved deltagelse i fagforeningsrelaterede kurser og træning) Pr ændres fridagsreglerne til følgende: I de 36 uger udenfor ferieperioderne: Weekenderne og helligdage 4 Nat i hverdagen 4 Aften i hverdagen 4 Dag i hverdagen 2 Såfremt et skifte i en midlertidig periode har mere end 17 teknikere tilknyttet skiftet, vil reglerne for antallet af teknikere, som kan holde fri, ikke ændres. Den eller de teknikere anses som værende udenfor det eksisterende system og kan tage frihed uafhængig af skiftet. I de 16 uger indenfor ferieperioderne: Weekenderne og helligdage 4 Alle hverdagsvagter 4 Lokalaftaler Side 9 af 19

10 Ferie-/fridagssystemet styres af de enkelte skift. Der tages hensyn til, at alle får så retfærdige muligheder som det er muligt, og at skiftet kan efterleve kompetencemodellen. Der ringes til RPL tidligst 4 timer før vagtens påbegyndelse for at få bekræftet frihedsmuligheden. Bevilling af 2. mands frihed inden vagtens påbegyndelsestidspunkt er betinget af, at skiftet efter ovennævnte bevilling er bemandet med minimumsbemanding på Raff./DORAS/FDO. Dog skal bemandingen på terminalen stadig kunne overholdes uden brug af afløserordningen. Dette princip er desuden anvendeligt under hele vagten. I tilfælde af ekstraordinære driftsforhold, f.eks. i forbindelse med alvorlige anlægsproblemer og start op kan RPL afvise bevilling af 2. mands frihed. Frihed under planlagte shut-downs afvikles i henhold til ovenstående regler, idet der dog ikke kan gives 2. mands frihed i selve shut-down perioden. Ved shut-down perioden forstås tidspunktet fra nedkørslens start til opstartens slutning. En evt. mandskabsmangel på grund af planlagt ferie/weekend-frihed på de operationelle skift erstattes i første række af frivillige/alternativt af afløserordningen. Ovenstående tekst med kursivskrift udgår pr Seniorpolitik Såfremt en medarbejder har helbredsproblemer, der påviseligt skyldes natarbejde, overføres vedkommende, når det er muligt, til passende dagarbejde. Der oprettes en dagtidsstilling med fokus på følgende opgaver: Praktiske opgaver på havneterminalen og i blending-/movement området på Raffinaderiet. Under hensyntagen til krævede kompetencer bestræbes det, at denne stilling besættes af en senior eller en medarbejder med særlige behov. Endvidere henvises til A/S Dansk Shells livsfasepolitik. Dagtidsstillingen må ikke bruges til at opretholde minimumsbemanding på skiftene. Pr indføres mulighed for delejob, se bilag. 3. Tryghed i ansættelsen Såfremt der ændres/reduceres i antallet af skifteholdteknikere (5 skift á 17 mand) indenfor nuværende overenskomstperiode, vil denne ændring udløse en exit pakke (fratrædelsesordning) til de berørte medarbejdere. I et sådant tilfælde vil dette blive aftalt med de berørte medarbejdere og deres tillidsrepræsentant. Lokalaftaler Side 10 af 19

11 4. Frihed ved barns sygedag Barns 1. sygedag (for overenskomstansatte henvises til gældende overenskomst) I Shell kan medarbejdere holde barns 1. sygedag med løn. Dette gælder dog kun frem til barnet fylder 14 år. Ved registrering i Shell People skal fraværs type Child First Sick Day benyttes. Ovenstående tekst med kursivskrift udgår pr Pr indføres barnets 1. og 2. sygedag. (for overenskomstansatte henvises til gældende overenskomst). Dette gælder dog kun frem til barnet fylder 14 år. Ved registrering i Shell People skal fraværs type Child First Sick Day benyttes. Formateret: Skrifttype: Arial, 11 pkt, Fremhævning Formateret: Skrifttype: Arial, 11 pkt, Fremhævning Det forventes at begge forældre deles om afholdelse af barnets sygedage. 5. Overflytning Der anvendes følgende mekanisme for overflytning af RPT ere fra et skift til et andet, f.eks. hvis overgang til efterløn/pension ikke foregår jævnt fordelt over skiftene: a) Jobbet opslås, så RPT ere, der er interesserede i overflytning, kan melde sig. b) Der afholdes et møde med deltagelse af afgivende og modtagende driftsleder, tillidsmand samt RP, hvor det tilstræbes at opnå enighed om, hvilken RPT er, der skal overflyttes. c) Hvis der ikke opnås enighed bestemmer RP, hvilken RPT er, der skal overflyttes. 6. Sikkerhedscheck på Terminalen På havneterminalen udføres sikkerhedscheck i henhold til Ship/Shore Safety Check-List på alle skibe på Jetty 1 og Jetty 2 af raffinaderiteknikere. 7. Adgangskontrol I portsystemet, der blev taget i brug den , er der indbygget et edb-system til styring af bla. tv-overvågning, portåbning mv. samt registrering af brugen af de personlige adgangsnøgler, hvilket vil sige registrering af personers ind- og udpassage af porte og låger. Lokalaftaler Side 11 af 19

12 Som diskuteret i tidligere møder, er meningen med systemet at øge sikkerheden på Raffinaderiet. I øvrigt henvises til Personalehåndbogen, afsnit vedrørende Adgangskontrol og videoovervågning på Raffinaderiet. 8. Arbejdsmiljøforbedringer De problemstillinger, der måtte blive rejst i forbindelse med udarbejdelse af APV (Arbejdspladsvurderinger), vil blive analyseret. Ændringer og anbefalinger sker i samarbejde med HSE og repræsentanter fra RPT gruppen. Lokalaftaler Side 12 af 19

13 Jetty 2 Ingen skib Skib ved kaj Tilkobling Tilkoblet, ingen lastning Lastning A/S Dansk Shell AFSNIT 3 BEMANDINGSMÆSSIGE FORHOLD 1. Generelle bemandingsforhold a) Et skiftehold består af 17 raffinaderiteknikere. b) Arbejdet på raffinaderiet inkl. DORAS-terminalen/FDO inddeles i 10 jobpositioner. Minimumsbemandingen er 10 RPT. Dog kan minimumsbemandingen reduceres til 9 mand i en kortere periode i forbindelse med til- og frakobling af skibe på havneterminalen. Det er RPL s vurdering om reduktionen er acceptabel. c) Bemandingen på havneterminalen er 1-2 RPT ere afhængig af antal skibe, som losser/laster. Såfremt der ikke losses/lastes skibe er minimumsbemandingen 1 RPT, dvs. at der i sådanne tilfælde kan overføres 1 RPT til raffinaderiet. Når der losses/lastes 1 eller 2 skibe er bemandingen 2 RPT ere; dog kan bemandingen være 3 RPT ere, når der fra havnen kommunikeres et behov herfor, f.eks. i forbindelse med til- og frakobling, idet 1 RPT overføres fra raffinaderiet i en kortere periode. Se nedenstående matrix. Jetty 1 Ingen skib Skib ved kaj Tilkobling Tilkoblet, ingen lastning Lastning Specielle bemandingsforhold a) Ved enhver planlagt op-/nedkørsel af større anlægsdele og shutdown, som kommunikeres ud så tidlig som muligt, hæves bemandingen med 1 (= minimumsbemanding Raff. + 1) hele døgnet (inkl. weekends), idet afløsersystemet hæves til 5 på skift. Lokalaftaler Side 13 af 19

14 Den ekstra bemanding bruges til panelerne, når behovet er til stede. Til opnåelse af denne bemanding bruges afløsersystemet efter nugældende principper. Dog med det forbehold, at det inden for ferieperioderne (sommer-, vinter-, efterårs- og juleperioden) ikke altid er muligt at stille med 5 mand pr. skift, og størst opnåelige antal under 5 er derfor acceptabel. b) Mekanismen beskrevet i punkt 3a) benyttes også ved pludseligt opståede situationer/havari, dog må det i disse tilfælde accepteres, hvis afløsersystemet ikke kan besættes fuldt ud på de enkelte skift. I disse tilfælde opnås minimumsbemandingen efter nugældende regler, hvis afløsersystemet ikke er dækkende. Denne mekanisme kan sættes i værk af vagthavende drift. Lokalaftaler Side 14 af 19

15 AFSNIT 4 KOMPETENCE UDVIKLING OG FASTHOLDELSE Vor vision er enkel kompetent og motiveret personale er en konkurrencemæssig fordel for Raffinaderiet. Dette afsnit beskriver processen for kompetence udvikling og fastholdelse af teknikere. 1. Kvalifikationssystem for raffinaderiteknikere Systemets opbygning består af graderne TA, T3, T2, T1 og T1+. En nyansat tekniker starter typisk på grad TA og har mulighed for at blive forfremmet til T1+ i løbet af nogle år. Dette kvalifikationsforløb er beskrevet i Cirkulære 233. Cirkulæret omhandler en mængde vurderinger, som giver dokumenteret baggrund for at den enkelte ansatte opfylder det ønskede niveau. 2. Kompetenceprofiler De kompetencer, som kræves for at udfylde et ansættelsesforhold, er defineret i kompetenceprofiler. Disse profiler vil i stigende grad være grundlag for træning, udvikling og fastholdelse. Kompetencen ligger indenfor 3 kategorier; HSSE, kendskab til jobområdet og adfærd. For hver af de 12 driftspositioner, CDU, panel pos. 1, blending osv har vi udarbejdet kompetence profiler, som definerer kravene som stilles til forståelse, viden, uddannelse og ekspertise. Disse profiler udvikles løbende og skal vise udvikling samt definere behov for at vedligeholde og opdatere med nye standarder og rutiner. De kompetencer, der kræves af teknikere, som udfører vedligeholdsarbejde på deres skift, er også defineret. Ligeledes er kompetencer for dagteknikere defineret. Gældende for alle teknikere er HSSE kompetencer og adfærd defineret. Da teknikeres kompetenceprofiler eksisterer i Global Downstream, vil de lokale profiler på Raffinaderiet i Fredericia blive tilpasset den globale struktur. Det er vor målsætning at registrere nøgle kompetencer for enkelte stilling og individuelle kompetenceniveauer i Shell People, så snart at profilerne i Global Lokalaftaler Side 15 af 19

16 Manufacturing bliver offentliggjorte. 3. Individuelle træningsplaner Hver ansat skal drøfte en årlig træningsplan med sin driftsmester, med den passende støtte fra træningsafdelingen som sikrer kvaliteten af planerne for den ansatte. Træningskoordinator skal også sikre den nødvendige træning bliver gennemført, og at behovet for alle ansattes udvikling bliver mødt. Det er vort mål at have Udviklingsplaner for alle teknikere, som er registreret i Shell People, og det er den enkelte tekniker og hans driftsmester, som er ansvarlig for at holde planerne opdaterede. Der vil blive udarbejdet en Kompetenceplan for raffinaderiteknikerne. Formålet med denne plan er at styre behovene for ansættelser og (individuel) udvikling. 4. Tid til træning Træning vil blive udført via flere forskellige ordninger. For skifteholdsteknikere vil dette omhandle: 8 TD (træningsdage) pr. år er planlagt som en del af skifteholdsplanen. 4 weekendvagter konverteres til 8 træningsdage pr. skift for kompetence udvikling. Afregning af disse weekendvagter er beskrevet i Overenskomsten, ovenstående tekst ændres pr til 8 TD (træningsdage) pr. år er planlagt som en del af skifteholdsplanen. Disse konverteres til 10 fridage der tilskrives ved årets start i Shell People. Træningskoordinator vil hvert år lave en plan, hvor træningsdagene indgår, som underskrives af RP. Træningsdagene vil være en blanding af HSSE, teknik og teameffektiviseringstræning. Når et skiftehold er over minimumbemanding på 12 (typisk dag- og aftenskift og udenfor ferieperioder) vil instrument uddannede teknikere prioriteres til workshops, PCDM opdatering, træning og andre projekter. Dette planlægges af træningskoordinatoren og driftsmester. On the job træning på skift. Afhængig af driftsbetingelserne er der mange trænings-aktiviteter, som kan udføres i løbet af et normalt skift samtidig med almindelige driftsopgaver. Lær selv. Der lægges timer ind i den årlige plan som selv-studie timer. Formateret: Skriftfarve: Automatisk, Fremhævning Lokalaftaler Side 16 af 19

17 Antallet af timer, der ikke er skemalagt, er sat til 22 pr. kalenderår. De 22 aftalte ikke-skemalagte timer skal bruges til selv-studie eller vidensdeling, som kan afvikles fra hjemmet. Det er driftsmesteren, der administrerer effektiv brug af disse timer. Opgaverne baseres på den enkelte teknikers kompetence niveau Til nogle træningsaktiviteter kan man bruge overtid. Dette skal godkendes af RP. Træning for teknikere på daghold planlægges typisk indenfor normal arbejdstid. Nyansattes træning Nyansatte følger et program som giver mulighed for at komme fra TA til T1+, typisk over en periode på 5 år. For skifteholdsteknikere begynder dette normalt med en periode på flere måneder på hverdage under træningsteamets ledelse. Efter 5 år er en skifteholdstekniker enten uddannet blending- eller procestekniker og kan håndtere tilstrækkelige afsnit og indgå i processen på et mindre raffinaderi. Træning af erfarne teknikere Erfarne teknikere får mulighed for at udvikle deres område, så de opnår et ekspertniveau. Denne udvikling tilbydes udvalgte teknikere og vil være synlig gennem den individuelle træningsplan. For at øge muligheden for træning af teknikere kan der være tilknyttet ekstra tekniker resourcer i en midlertidig periode på dagskiftet. Det er derfor muligt at indsætte de ekstra resourcer på et hvilket som helst skifte for dermed at kunne tage teknikere af skiftet, så de får mulighed for at deltage i træning. F.eks. en tekniker tages af skiftet i en midlertidig periode for at deltage i et 2 ugers kursus på Maskinmesterskolen, eller en tekniker tages af skiftet i en måned for at kunne facilitere simulator træning på dagskift for andre teknikere. 5. Fastholdelse Teknikeren skal selv sammen med sin driftsmester og træningsteamet sikre, at der bliver lavet en Kompetencebedømmelse. Med fastholdelse menes, at der er et dokumenteret bevis på, at træningen har fundet sted. Formen af dokumentationen vil afhænge af området. Dette er nødvendigt for at sikre en effektivitet af vore kritiske HSSE processer. Mangler, som identificeres gennem denne proces, vil blive tilføjet i den ansattes udviklingsplan, hvor det samtidig sikres, at der er tilstrækkelige muligheder for at forbedre kompetencerne. Såfremt den ansatte overholder sine forpligtelser og deltager i udviklings- og fastholdningsprocessen vil det ikke medføre en downgrading. Lokalaftaler Side 17 af 19

18 Den ansattes fremskridt fra TA til T1+ er bla. relateret til aflønning, hvorimod CD&A processen ikke på samme måde er relateret til aflønning. Indholdet af CD&A processen øges ved individuel-, team- og arbejdspræstation, med særlig vægt på sikring af at HSSE processer er effektive. Træningsmoduler Den ansattes træningsplan vil gøre brug af et katalog med træningsmuligheder. Nogle vil være som de er i dag, nogle vil være nye versioner af nuværende aktiviteter, og desuden vil der være nogle nye punkter. Eksempler: On-the-job Træning med erfarne kolleger Job erfaring, f.eks. TA work, GAME support, osv Grow Exchange PCDM development Vedligeholdelsestræning Træning Programmer T3 kurser Simulator træning CBL træning Mentoring Vedligeholdelsestræning Team træningsdage HSSE træning Emergency træning Process Master Classes Blending Master Classes Andet, f.eks. information, team building, maintenance Fredericia, den 31. marts 2014 For A/S Dansk Shell For Raffinaderiteknikerne Lokalaftaler Side 18 af 19

19 Shell Raffinaderiet Andreas Krobjilowski René Majgaard Formateret: Skriftfarve: Automatisk, Engelsk (USA) Formateret: Engelsk (USA) Formateret: Skriftfarve: Automatisk, Engelsk (USA) Formateret: Engelsk (USA) Lokalaftaler Side 19 af 19

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S 2002 KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA REFERAT Tid: 28. august 2002 Sted: Emne: Deltagere: Færgeselskabet Læsø I/S kontor Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund Gældende fra 1. april 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 )

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 ) Dansk International Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og Metal Søfart KABELSKIBE (1. marts 2007 ) SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne Protokol mellem TDC A/S og Dansk Metal teleafdelingerne over forhandling om anvendelse af de i aftale af 31. januar 2004 "Ad Særaftale 2 - pension" nævnte midler til bl.a. at gøre løndele pensionsgivende

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N B E K L Æ D N I N G O G T E X L T I Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne i Beklædning & Textil Som du sikkert

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. marts 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse i rederiet

Læs mere

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL 1 Kastrup den 17. marts 2017 HK Luftfart SAS har indgået en 3-årige overenskomst med SAS gældende fra den 01. marts 2017 og frem til udgangen af februar 2020. Vi har været igennem 14 forhandlingsmøder

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp,

Overenskomstforhandlingerne 2014. Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under. SOS Dansk Autohjælp, Overenskomstforhandlingerne 2014 Særbestelnmelser gældende for virksoluhe er under SOS Dansk Autohjælp, der er lnedlenllller af DTLs ar lejdsgiverforening I)TLs arbejdsgiverforening Nedennævnte parter

Læs mere

Redigeret Holddrift

Redigeret Holddrift Lokalaftale nr. 4.C Redigeret 2013 Holddrift Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Læs mere

L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017

L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017 L Ø N S K E M A I for MEJERIPERSONALE og CHAUFFØRER Gældende fra den 1. marts 2017 Timeløn. Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører, pakkeoperatører og afløsere Første 4 måneder (indtil 640 præsterede

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne Protokol mellem TDC A/S og Dansk Metal teleafdelingerne om lønregulering pr. 1. marts 2010. 1. Lønregulering Med virkning fra 1. marts 2010 foretages for medarbejdere ansat pr. 1. marts 2010 en generel

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere