20 Marts 2012 ISSN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20 Marts 2012 ISSN: 2244-9035"

Transkript

1 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 20 Marts 2012 ISSN: ISSN: Betalingsringen Betalingsringen er er aflyst... aflyst Private Private fællesveje fællesveje trafiksikres trafiksikres 44 Møde Møde om om tyveri tyveri og og indbrud indbrud d. d marts marts 55 Røg Røg fra fra brændeovne brændeovne farligere farligere end end antaget! antaget! Fælles Fælles regnvandsprojekt regnvandsprojekt 88 Mini-konference Mini-konference om om regnvand regnvand ii Valby Valby d. d marts marts 99 Lar-konference Lar-konference Konference Konference om om lokal lokal resiliens resiliens Beretning Beretning fra fra en en grundejers grundejers haveliv haveliv DONG s DONG s jordlægning jordlægning af af el el 16 16

2 Fakta om grundejeren.dk Bestyrelsen Sekretariat Valgt på repræsentantskabsmøde: Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe Valgt i 2011 for Valby og Omegns Byggef. Byplanlægning/byggeri og miljø Kasserer: Poul Hounsgaard Valgt i 2010 for GF Sundbyvang Vand og kloak Bjarne Kallesøe Valgt i 2011 for Italiensvej Nordøst Energi Hans Bo Larsen Valgt i 2011 for GF Utterslevhøj Natur/have og byfortætning Hanne Skovsgaard Valgt i 2010 for GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej Gurbakhsh Singh Sanotra Valgt i 2011 for Brønshøj Præstegårds GF Jørn Palm Valgt i 2011 for GF Søndervang Bakke Allé GF, 2720 Bakkedal GF, 2720 Boeslunde GF, 2700 Bjørnsonsvej/Strindbergsvej GF, 2500 Brønshøj Grundejerforening, 2700 Brønshøjgårds Haveby GF, 2700 Brønshøj Kirkevejs Vejlaug, 2700 Brønshøj Parcelforening, 2700 Brønshøjs Præstegård GF, 2700 Brønshøj Præstegårdsø GF, 2700 Damhussøen GF, 2720 Danas Park, 2700 Dortheavejs Vejlaug, 2400 Enebærvej GF, 2400 Enighedens Vejlaug, 2700 Fossgården GF, 2720 Fredenshøj GF, 2300 Frederiksgårds Allé Vejlaug, 2720 Frederikssundsvej 333 EF, 2700 Hasselvængets Ejerlaug, 2720 Hestehaven GF, 2500 Holcks Plads, 2700 Håbets Allé Vejlaug m.fl., 2700 Holmestien GF, 2720 Horserødvej Vejlaug, 2100 Bydelsudpegede medlemmer: Næstformand: Birgit Philipp Permanent medlem for Valby Grundejerf. Jura Steen A. S. von Lorenzen Permanent for Vanløse Grundejersammensl. Parkering og skiltning Hans Aage Zabel Permanent medlem for Brønshøj Grundejerf. Vejsyn og grænsen privat/offentlig Valgte suppleanter: Leif Petersen Valgt i 2011 for GF Søndervang Inge-Merete Feilberg Valgt i 2011 for Vejforeningen af 11/ Valgte revisorer: 1. Per Rahbek 2010-Valby og Omegns Byggeforening 2. Henning Jensen 2011-GF Søndre Hansssted Suppleant Bent Roloff 2011-GF Ulriksdal Medlemsforeninger Højmark GF, 2500 Italiensvej Nordøst GF, 2300 Katrinedal GF, 2720 Kildeåens Haveby GF, 2720 Kirkemosens Haveby GF, 2700 Kirkestiens Villakvarter GF, 2720 Kløverbladet GF, 2500 Kæragervej GF, 2720 Langkærvej/Ledagersti GF, 2720 Lille Husum GF, 2700 Løvholmens Vejlaug, 2720 Lykkehøj GF, 2300 Lyset GF, 2500 Morsøvej af 1945 GF, 2720 Møllely GF, 2300 Nybovej GF, 2500 Ny Ryvang Villakvarters Vejlaug, 2100 Ny Østergaard Villaby GF, 2500 Odin GF, 2300 Ofea Plads GF, 2720 Slotsherrens Bro GF, 2720 Solvænget m. v., Ejerlaug, 2100 Strandengen GF, 2300 Strandlyst GF, 2500 Strandpromen.kv. Grundejerlaug, 2100 Grundejeren.dk - sekretariatet v/sekretariatsleder Jette Balslev Vendersgade 22, 1363 København K. Tlf.: Juridisk Hot-line Til hurtige spørgsmål om ejendomme, ejd.skat, vedtægter, hegn, deklarationer, servitutter, vejforhold, parkering, lejeforhold, byggesager m.m. Forsikring Kollektiv ledelsesog bestyrelsesesansvar, erhvervsansvar samt underslæb. 900 kr. årligt Grundejeren.dk Redaktionsudvalget: Hans Bo Larsen, Hanne Skovsgaard, Jette Balslev og Erik Honoré. Udgiver: Grundejeren.dk Layout: Erik Honoré Tryk: Lasertryk ISSN: Sundby Grundejerforening, 2300 Sundbyvang GF, 2300 Søgaard GF, 2700 Søholm, 2500 Søholm Park GF, 2500 Søndervang GF, 2500 Søndre Hanssted GF, 2500 Thorupgårdens Haveby GF, 2720 Toftøjevejens Vejlaug, 2720 Trekantens Vejlaug, 2500 Utterslevhøj GF, 2400 Ulrick Birchs Allé Vejlaug, 2300 Ulriksdal GF, 2500 Valby Bakkes Vejlaug, 2500 Valby og Omegns Byggef., 2500 Valhal GF, 2300 Vanløse Haveby GF, 2720 Vanløse Ny Villakvarter GF, 2720 Vanløse Stationsby GF, 2720 Vejforeningen af 11/6-1957, 2700 Vigerslev Haveforstad GF, 2500 Vestre Solvang GF, 2300 Aabakken GF,

3 Betalingsringen er dømt ude... - og presset på de private fællesveje som p-anlæg i Københavns randområder fortsætter! Af Erik Honoré Formand for GF Katrinedal ved Vanløse Station Betalingsringen - der virkelig kunne dele befolkningen - er indtil videre afgået ved døden. Det kan man så alt efter temperament begræde eller glæde sig over. Nu kan man stille spørgsmålstegn ved, hvor gennemtænkt idéen var. Først skulle grænsen gå tværs gennem Valby og med Brønshøj-Husum og Vanløse uden for ringen. Herved ville disse bydele udvikle de p-anlæg, som omegnskommunerne frygtede ville blive deres skæbne med forslaget om en betalingsring ved Ring 3 eller kommunegrænsen. Dertil var planen med finansiering af en mere effektiv kollektiv trafik ved hjælp af indtægter fra betalingsringen i de første år også dødfødt. Skulle ringen eller andre begrænsningstiltag ændre bilisternes adfærd, måtte den kollektive trafik nødvendigvis virke fra dag 1. I hvor mange år skulle der så opkræves trængselsafgifter, mens pendlerne stod som sild i en tønde i tog og metro? At man kalder nødløsningen med en milliard til den kollektive trafik for en sejr, der åbenbart skal komme flere byer til gode, er en ringe trøst for de støj- og forureningsplagede københavnere, hvor et flertal faktisk gik ind for en trængselsafgift. Flertallet af modstandere lå naturligt nok uden for København. De private fællesveje Ved trafikknudepunkterne i Københavns randområder fik man ved sidste års cykel-vm, hvor bymidten var afspærret i en uge, en forsmag på den oprindeligt foreslåede betalingsring, hvor pendlerne fyldte de private fællesveje med mange kreative parkeringer til irritation for grundejerne, der ikke kunne køre til og fra grunden og ikke fik tømt affald pga. den meget tætte parkering. Nu har de pendlerbelastede fællesveje så fået den mulighed, at der kan indføres 2 timers p-begrænsning med en gratis licens til beboerne, der fritager dem fra begrænsningen på egen vej. Men den ordning har kommunen vist fortrudt, idet det er meget svært at komme igennem med ordningen, selv om der bevisligt er store problemer. Ørestad og Flintholm Da beboerne ved Ørestad og Flintholm fik indført ordningen flyttede pendlerne til naboområderne. Når naboområderne derefter søger om indførelse af ordningen, gives der afslag med den begrundelse, at man så blot flytter problemet til andre. Det er da selvfølgelig et fornuftigt argument, som man desværre ikke indtænkte, da Ørestad og Flintholm fik ordningen. I Vanløse er pendlerne nu flyttet fra fællesvejene ved Flintholm til fællesvejene omkring Vanløse Station. Efter henholdende snak og afslag til de første foreninger, der søgte om en p-begrænsning, er der nu en fælles ansøgning fra samtlige private fællesveje omkring Vanløse Station på vej til forvaltningen. Ifølge de officielle prognoser vil en pendler ikke gå mere end 6 minutter fra bil og til offentlig trafik. Ved at indføre ordningen på samtlige fællesveje inden for en radius af 6 minutters gang fra stationen falder argumentet om at sende problemet videre til jorden, da der ikke er flere naboer, at eksportere problemerne til. Underegnede bor selv 7 minutter fra stationen og har ingen pendlerproblemer. På de offentlige veje omkring Vanløse Station er 2-timers p-begrænsningen gennemført for længst. Herved handler kommunen i strid med deres egne krav om, at man ikke skal eksportere p-problemerne til naboområderne, som i dette tilfælde er de private fællesveje. Om vi så kommer igennem med ansøgningen vil vise sig. For der skal jo ikke blot skiltes. Udsigten til udstedelse af tusindvis gratis beboerlicenser er bestemt ikke en kommunal livret. P-anlæg på fællesvejene Nu går vi ikke rundt i den naive tro, at bilerne forsvinder om ordningen indføres - bilisterne skal jo have steder at parkere. Men vi vil frygtelig gerne skifte pendlerklientellet ud. I stedet for udefra kommende pendlere, som holder på vejene hele dagen - eller i flere uger pga. de gode metroforbindelser til lufthavnen - vil vi skabe kortvarige p- muligheder for de bilister, der har et lokalt ærinde. Dette vil gavne den lokale handel og de nye iværksættere, som pt. mister en del p-pladser pga. nyanlagte cykelstier og den kommende intensivering af den lokale bustrafik med Flintholm som knudepunkt, hvortil der dagligt skal fragtes 7000 flere passagerer til metroen. Vanløse er et af de mere plagede områder, da vi har det store trafikknudepunkt Flintholm med Frederikssundsbanen, Ringbanen og Metro. Dertil kommer der flere kvarterer, idet der fra Vanløse er adgang til ikke færre end 6 S-togsstationer. Heraf de to med den populære metro. Skal vi fortsætte med den falske varebetegnelse Private fællesveje for at blive fastholdt på udgifterne til vedligeholdelsen af vejene, må man også tilstå os nogle rettigheder og ikke bare sende sorteper videre til os. 3

4 90 km privat fællesvej skal lukkes! Københavns Kommune ønsker ikke at overtage de 90 km vej, som man - pga. intensiv gennemkørende trafik - ikke med god samvittighed kan kalde private fællesveje. Kødannelser? Bilister i København risikerer fra næste år at blive sendt ud på omveje, hvor de endda kan komme til at holde i kø i længere tid, end det er tilfældet i dag. Det skyldes, at op imod 90 private fællesveje, der udgør et samlet vejnet på 40 kilometer, er i fare for at blive lukket, gjort ensrettet eller forsynet med trafikchikaner som vejbump. Baggrunden er en ny vejlov, der får den konsekvens, at en intensiv, gennemkørende biltrafik skal flyttes til de større kommuneveje. Ifølge den nye lov skal en privat fællesvej opklassificeres til en kommunevej, hvis den gennemkørende biltrafik udgør mere end 50 pct. af den samlede trafik. Men et flertal på Københavns Rådhus har besluttet at sætte alternative foranstaltninger som vejlukninger i værk på anslået 90 private fællesveje for at begrænse den gennemkørende trafik. Dermed kan kommunen undgå at overtage vejene og de millionudgifter til vedligeholdelse, der ville følge med.»jeg tror ikke, at den nye lov vil få store konsekvenser for bilisterne, da det efter min mening er et begrænset antal veje, som bliver berørt af det her. Private fællesveje i boligområder skal jo heller ikke være gennemkørselsveje, og i forvejen forsøger vi at samle trafikken på det overordnede vejnet,«siger den socialdemokratiske ordfører i teknik- og miljøudvalget, Lars Weiss. På rådhuset har Venstre, Liberal Alliance og de Konservative forgæves forsøgt at få kommunen til at bevilge de 13 mio. kroner, det koster at overtage de 90 private fællesveje. Den konservative ordfører Jakob Næsager kalder flertallets alternative beslutning for et ideologisk felttog, der forhindrer, at trafikken kan afvikles smidigt i København. Bilister får problemer på Amager»En lukning af private fællesveje bliver især problematisk på Amager, da hovedparten af de tværgående veje er private. Når man har lukket de første private veje, vil der komme endnu mere trafik i de private nabogader. Og så kan man blive nødt til at lukke nogle af dem. Vi riskerer at komme til at sætte en lavine i gang og efterlade bilisterne i en labyrint,«siger Jakob Næsager. Vejnettet vil få det svært Også Liberal Alliances Lars Dueholm er oppe i det røde felt.»socialdemokraterne har en meget destruktiv adfærd. I stedet for at finde løsninger for byens trafik forsøger de at chikanere og hetze bilerne ud af byen,«siger Lars Dueholm. Embedsmændene skriver i et notat, at»det er overvejende sandsynligt, at det offentlige vejnet i visse områder af byen vil have vanskeligt ved at håndtere de ekstra mængder trafik (fra de private fælleveje, red.), hvilket vil betyde øget trængsel på de offentlige veje«. Centerchef i Københavns Kommune Niels Tørsløv kan ikke på forhånd sige, hvor mange private fællesveje der rammes.»der er ikke de helt store trafikbelastninger på de private fællesveje. Men den trafik, vi kommer til at flytte, kan lægge sig på de offentlige veje oven i den eksisterende trafik. Og i nogle få situationer vil det betyde, at myldretiden og køerne bliver længere,«siger Niels Tørsløv. 4

5 Har du haft ubudne gæster? Grundejermøde om indbrud og tyverisikring Tirsdag den 27. marts i Kulturstation Vanløse Frode Jakobsens Plads 4, ved Vanløse Station I året 2010 var der indbrud i private hjem. Det betød tab af værdigenstande, ting med affektionsværdi og ikke mindst har det en psykisk effekt, når fremmede har rodet i ens private gemmer. Grundejeren.dk vil gerne hjælpe vores medlemmer til at se på boligen med tyvens øjne. Hvad kan vi hver især selv gøre for at sikre os? Det giver politi, forsikringsselskab og nabohjælp et bud på den 27. marts. Lige pludselig er det forår og sommer - måske skal I ud at rejse. Og hvad med huset så længe? Politiassistent Lisbeth Hohwü fra Politiets kriminalpræventive afdeling: Politiets erfaringer med indbrud i private hjem. Tips & tricks om sikringsvejledning fra en professionel. Lisbeth Hohwü vil fortælle om ydre og indre sikring, alarmsystemer m.v. Taksator Jeppe Larsen fra Tryg Forsikring: Hvad sker der EFTER et indbrud? Hvordan er man stillet, hvad skal man huske, når man tegner en forsikring for at sikre sin bolig? Jeppe Larsen har arbejdet i Tryg i 27 år. Kom og lyt til en erfaren mand. Søren Plaugmann fra NABOOR: Nabohjælp er mange ting. NABOOR har sat nabohjælp i system. I vore dage kommer internettet os til hjælp. Søren Plaugmann vil demonstrere en gratis online service, hjælp til at oprette sit eget private netværk mellem naboer. Der er gratis adgang og alle er velkomne. Tilmeld dig mødet på Fra Du modtager snart et brev... - med en indkaldelse til årets repræsentantskabsmøde onsdag den 25. april 2012 i Grundejeren.dk Årets tema: Røg, støj og andre nabogener! Læs artiklerne HEGNSLOVEN Foråret nærmer sig og havefolket begynder at komme ud af hulerne. Nu skal skal der sås sommerblomster og plantes nye planter til erstatning for dem, der ikke overlevede vinterens kulde. Også hæk og hegn skal have et eftersyn. Et godt hegn kan holde hunden inde eller ude, din have kan ligne et fort eller indgangen til en botanisk have. Hvad passer bedst til dit hus og din have? Desværre kan det give anledning til nabostridigheder, hvis reglerne ikke overholdes, og ens nabo i det hele taget er svær at samarbejde med. Hjemmen kan være din hjælp, hvis det brænder på, eller inden du giver dig i kast med et større projekt. Her kan du finde lovteksten, orientering om hegnsreglerne, afgørelser fra retspraksis og administrative afgørelser. 5

6 Røg fra brændeovne er farligere end antaget! Røgen fra brændeovne er mere sundhedsskadelig, end man hidtil har troet og koster op mod 1000 danskere livet hvert år, konkluderer ny rapport. Forsker efterlyser større dansk undersøgelse. Når frosten bider, og sneen ligger som en dyne over Danmark, er vi danskere vilde med at fyre op i brændeovnen. Men den hyggelige knitren udsender sundhedsskadelige partikler, der gør brænderøgen til et af de helbredsmæssigt alvorligste forureningsproblemer i de danske byer og kvarterer. Forureningen er ikke alene mere skadelig for sundheden, end man hidtil har antaget den er også stigende. Siden år 2000 er udledningen af brænderøg fra dansk jord fordoblet. Alligevel er træfyring hidtil blevet friholdt for både miljø- og energiafgifter, og det skal der ændres på, hvis forureningen skal bekæmpes. Det er konklusionen på en ny rapport udarbejdet af Ryan Lund, laborant og miljøtekniker og snart færdig som miljøplanlægger fra Roskilde Universitet (RUC). Et arbejde, han netop har fået karakteren 12 for på sit 3. kandidatsemester på Teknologisk Samfundsvidenskabelig Planlægning (TekSam). Brænderøg særligt et problem i byerne Rapporten er et sammenlignende litteraturstudie, hvor Ryan Lund gennemgår den globale forskning i luftforurening fra de sidste 20 år, blandt andet gennem interview med fire forskere fra Aarhus Universitet.»Min gennemgang af forskningen dokumenterer, at brænderøgsforureningen herhjemme udgør et stigende sundhedsproblem i byzone på højde med forureningen fra trafikken, hvad angår sygdom og dødelighed.problemet er større, end mange forskere, medierne og politikerne hidtil har ageret efter, og der er derfor behov for flere politiske tiltag, hvis forureningen skal nedbringes,«siger Ryan Lund, der nu er ved at skrive speciale om regulering af brænderøgsforureningen i primært de danske byer. Unødvendigt mange dør af brænderøg Rapportens vurdering er blandt andet, at brænderøg medfører danske dødsfald hvert år før tid.»det må siges at være mange, set i lyset af at der ikke er noget rationelt behov for at benytte en brændeovn til at holde varmen i vinterhalvåret, eftersom Danmark er et rigt land, hvor der findes en lang række mere energieffektive og miljø- og sundhedsvenlige opvarmningsalternativer, der privatøkonomisk set er i samme prisklasse - for eksempel varmepumper eller fjernvarme,«mener Ryan Lund. Han uddyber, at den udbredte brug af brændeovne er unik for Danmark. Andre rige, vestlige lande på vores breddegrader fyrer ikke nær så meget med træ i byerne. Brænderøg og forurening fra trafikken er værst Rapporten giver desuden videnskabelig dokumentation for, at partikel- og luftforureningen i den rige del af verden er den forureningstype, der fører til flest sygdomstilfælde og dødsfald. Forureningen består af forskellige partikelstørrelser, hvoraf 2/3 af de særdeles sundhedsskadelige af slagsen de såkaldte fine partikler PM 2,5 kommer fra brænderøg. Fine og ultrafine partikler udgør de suverænt mest sundhedsskadelige luftforureningsfaktorer, fordi de kan trænge dybt ned i lungerne og gøre os syge. (Se detaljer i boksen under artiklen). Brænderøg skader især børn, ældre og syge På baggrund af flere forskningsresultater konkluderer rapporten, at de fine partikler i brænderøgen kan medføre bl.a.: Luftvejslidelser (kronisk lungesygdom (KOL), astma, bronkitis) Hjertekarsygdomme Kræft (især lungecancer men også hormonforstyrrende effekter, der bl.a. kan medføre testikelkræft) Spædbørnsdødelighed Lavere IQ Især små børn, ældre og personer med kroniske luftvejslidelser eller hjertekarsygdomme er særligt udsatte for de sundhedsskadelige partikler i den forurenede luft. (Cirka 1/4-1/2 million danskere lider af astma, bronkitis eller KOL, og cirka danskere lider af hjertekarsygdomme). To store amerikanske videnskabelige studier har tidligere påvist, at brænderøgsforurening indeholder en lang række af de samme særdeles sundhedsskadelige stoffer som tobaksrøg. Studierne vurderede i starten af 90 erne, at de daværende luftforureningsniveauer for fine partikler i en række amerikanske byer havde samme alvorlige helbredseffekter som moderat overvægt og udsættelse for passiv rygning. Røg fra brændeovne koster samfundet dyrt På grund af de sundhedsskadelige konsekvenser koster forureningen fra brændeovnene samfundet dyrt. I rapporten vurderes det groft, at brænderøgs-udledningen fra dansk jord alene i år 2000 kostede cirka 1 milliard kroner inden for landets grænser og cirka 3,4 milliarder kroner i resten af Europa.»Sagen er, at forurening udelukkende fra brænderøg er svær at måle, fordi forureningsgraden afhænger så meget 6

7 af ustabile og varierende faktorer såsom brændeovne, boligkvarterer og kvailteten af brændsel. Det gør det svært at lave præcise målinger af brænderøgsforureningen sammenlignet med forurening fra trafikken, hvor man kan sætte en måler op ved n af en trafikeret vej.alligevel vurderer flere forskere faktisk i rapporten, at de sundhedsskadelige og dermed samfundsøkonomiske omkostninger er betydeligt undervurderede i byzonerne, blandt andet baseret på målingerne fra Danmarks Miljøundersøgelser,«fortæller Ryan Lund. Tidligere har andre danske forskere konkluderet, at brænderøg ikke ser ud til at være nær så skadeligt som partikler fra trafikken Brænderøg er farligere end antaget Man har længe været klar over, at røgen fra brændeovne udgør et sundhedsskadeligt problem. På baggrund af tidligere forskning har Miljøministeriet i efteråret 2011 lanceret kampagnen Rygestop-guide for brændeovne for at lære brændeovnsejerne at fyre rigtigt op og derved komme noget af den skadelige luftforurening til livs. På baggrund af sin rapport er Ryan Lund af den klare opfattelse, at rygestop-guiden for brændeovne er et udmærket supplerende virkemiddel, men i sig selv utilstrækkeligt til at få brænderøgsforureningen ned på et sundhedsmæssigt forsvarligt niveau i byzone, ligesom det ikke var tilstrækkeligt at bruge oplysningskampagner alene til at bede rygerne om at lade være med at ryge indendørs i det offentlige rum.»gennemgangen af forskningen viser, at brænderøgsudledningen udgør et større sundhedsproblem i mange danske byer og kvarterer, end man hidtil har troet. Som pendant til de succesfulde og effektive indgreb over for passiv rygning, er der derfor behov for, at politikerne vedtager nogle effektfulde virkemidler, der kan føre til en markant formindskelse af brænderøgsforureningen i de danske byer,«siger han. Brug for politisk handling nu Ifølge rapporten understreger flere danske forskere desuden, at der er brug for et stort, landsdækkende epidemiologisk studie, der kan kortlægge luftforureningens - herunder brænderøgsforureningens - negative helbredseffekter i Danmark.»Et sådant studie vil med stor sikkerhed kunne fastslå omfanget af sygdom og dødelighed forårsaget af blandt andet brænderøgs-udledningen. Men når det er sagt, er de negative helbredsskader af luftforurening videnskabeligt set allerede nu så velunderbygget et forskningsområde, at der er fuldt tilstrækkeligt belæg for at hævde, at Folketinget og regeringen bør handle nu. Så kan man løbende lave mere forskning,«vurderer Ryan Lund. Professor ser gerne en stor undersøgelse Professor, ph.d. og læge Torben Sigsgaard fra Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet er en af de forskere, der efterlyser et landsdækkende epidemiologisk studie.»som det fremgår af Ryan Lunds rapport, mangler vi bedre viden om, præcis hvor megen skade på sundheden, brænderøgsforureningen udretter. Vi ved blandt andet fra studier fra 3. verdenslande, at indånding af partikler fra brænderøg hænger sammen med en højere dødelighed. Og vi ved, at udledningen af brænderøgspartikler er steget i Danmark. Derfor går vi ud fra, at brænderøgspartiklerne har en indflydelse på sundheden. Men vi mangler et stort studie, der kan fastslå omfanget mere præcist,«forklarer Torben Sigsgaard. Ifølge Miljøministeriet kan man begrænse forureningen fra sin brændeovn, hvis man følger fire råd: 1. Tænd op i toppen af brændet Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft imellem. I stedet for at tænde op i bunden, skal man tænde op i toppen af brændet. Det giver en bedre forbrænding og mindre udslip af partikler. 2. Brug kun tørt træ Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende. 3. Sørg for rigeligt luft Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ. 4. Røgen skal være næsten usynlig Gå udenfor og se, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt. Kilde: Videnskab.dk 7

8 Regnvandsprojekt i villakvarter 27 villaer i Vanløse søger nu i et pilotprojekt den optimale løsning for en fælles regnvandsafledning med inddragelse af et grønt fællesanlæg. Bangsbo Plads På Bangsbo Plads har grundejerne gang i et pilotprojekt omkring fælles regnvandsafledning, hvor det store grønne anlæg midt i kvarteret tænkes inddraget. Projektet møder stor velvilje hos Københavns Kommune, Københavns Energi og Vanløse Lokaludvalg, som eller 100 års skybrud? Fællesprojekter vil følge dette våde eksperiment over Efter sommerens monsterregn er Skal villaejerne motiveres til regnflere år. løsninger til afledning af regnvand fra vandsløsninger, skal et anlæg ikke blot Der søges i øjeblikket støtte hos forhustagene for at mindske presset på lede det daglige regnvand fra tagene til skellige fonde til en løsning, der kunne kloakkerne og undgå vand i kældrene - grundvandet, men også kunne klare bruges som erfaringsgrundlag i andre blevet det hotte emne hos husejerne. monsterregnen. Skal de små grunde villakvarterer. Vore kældre blev, ligesom Lyngbyvej, være med, og skal der samtidig være Det giver ud over nogle forhåbentlig opsamlingsdepoter for de enorme økonomi i projektet, må flere villaer gå gode løsninger og et spændende miljø mængder af vand, der faldt på så kort omkring pladsen i tilgift et styrket sammen om løsningerne. tid, at det ikke kunne rummes i vores Det betyder projekter på tværs liguster- lokalt fællesskab. kloaksystem. hækkene, idet problemet bør løses kvartersvis. Arbejdernes Landsbank, der var med Det er forståeligt at man i øjeblikket Og da grundejerne på de fleste private til at starte debatten om LAR blandt har travlt med installeringer af grundejerne i Københavns villakvarfællesveje i forvejen samarbejder om højvandslukkere og pumpesystemer, vejanlæggenes og regnvandsbrøndenes terer, inviterer den 20. marts beboerne som måske hindrer vandindtrængen på Bangsbo Plads til et orienteringsvedligeholdelse, ville det være naturgennem gulvafløb og toiletter hos den ligt at løse evt. regnvandsopsamling i møde med repræsentanter fra lokaludenkelte grundejer, men ikke løser fællesskab. valgets arbejdsgruppe, Vanløse Grundpresset på kloakkerne tværtimod. Vanløse Lokaludvalg har prioriteret ejersammenslutning og projektets Hvor vandopsamlingen sker næste konsulent, Kåre Press-Kristensen, som LAR (Lokal Afledning af Regnvand) gang, kan man kun have bange anelser højt på sin dagsorden - startende med vil fortælle om klimaet, LAR-løsninger om. og de mange muligheder. regnvandsmødet/markedet i oktober. Det grønne anlæg midt i karteret er et af Københavns mange såkaldte erstatningsarealer ude på de private fællesveje Regnvandsanlæg Flere karréejendomme er i gang med at anlægge regnvandsanlæg i gårdene til gavn for grundvandet, hvor regnvandet bør ende, til gavn for kloaksystemet og til gavn for ejendommenes økonomi. Samtidig får man mulighed for et nyt og spændende gårdmiljø. Men hos villaejerne går det mere trægt, da de ikke har de samme muligheder eller den samme økonomiske gevinst. Mange villagrunde er for små til at leve op til de afstandskrav, der stilles til regnvandsanlæggets placering. Og skal det gøres rigtigt det er nemlig ikke bare lige - er der store udgifter til forundersøgelser og jordbundsprøver, som skal afgøre hvad der vil være den optimale løsning. Dertil er der en række lovkrav, som skal opfyldes. 8

9 Minikonference om skybrud for borgere i Valby Valby Grundejerforening, Grundejeren.dk, Valby Lokaludvalg, Valby Weekend og Arbejdernes Landsbank inviterer til en informationsaften for grundejere og andelsbolighavere deres bestyrelser og medlemmer. Onsdag den 21. marts 2012 kl Multisalen i Prøvehallen - Porcelænsgrunden Valby Valby Grundejerforening og Arbejdernes Landsbank startede i 2010 møderækken Vandveje og vildveje, som så skulle gentages i andre bydele. Inden arrangementerne nåede til nabobydelene, fik vi den 2. juli 2011 et skybrud, der i den grad aktualiserede emnet, hvorefter kommune, lokaludvalg og alle gode kræfter blev inddraget i de følgende møder i Vanløse og Brønshøj-Husum med stor succes. Nu vendes der tilbage til Valby, hvor det startede, med en række fagfolk og eksperter i det helt store regi. Program for regnvandsmøde i Valby Alle deltagere får udleveret en Skybruds-ABC og kan hente information og inspiration fra foredragsholdere og udstillere. Der vil på mødet blive serveret kaffe, te og kage. Tilmelding er nødvendig, da antallet af pladser er begrænset Deltagerpris: 50 kr. pr. person. Der ydes rabat til foreninger, der er medlemmer hos Grundejeren.dk eller Valby Grundejerforening. Tilmelding hos Arbejdernes Landsbank på mail: eller ring på tlf senest mandag den 12. marts Kl Lisbeth B. Ritter, formand for Valby Lokaludvalg byder velkommen. Kl Regnvandsmarked Besøg boderne i foyeren og få inspiration til, hvad du kan gøre i din ejendom. Mød blandt andre: Kl Informationsmøde Teknologisk Institut Jacob Hougaard, Højvandslukker og pumpebrønde borgerrepræsentant Københavns Københavns Energi - Faskiner og plan for klimatilpasning. tilskud AgroTech - Grønne Livsmiljøer Flemming Springborg, Kela Installation - Affugtning, Teknologisk Institut skimmelforebyggelse og Højvandslukker og pumpebrønde. sanering - samt solcelleanlæg A4 VVS/Kloak - Kloak og Dorthe von Bülow, højvandslukker Københavns Energi Faskiner og Haveselskabet - Grønne haver tilskud. Secure2you - Videoovervågning og alarm Birgit Philipp, Arbejdernes Landsbank Valby Grundejerforening ordstyrer Finansiering 9

10 Seminar om LAR (Lokal Afledning af Regnvand) Københavns Energi og Center for Park og Natur fra Københavns Kommune inviterede til seminar om LAR-løsninger hos etageejendomme og villakvarterer. Summarisk referat af: Den 9. februar var repræsentanter for lokaludvalg, grundejere og boligforeninger, fagkundskaben og forvaltningerne inviteret til seminar om regnvandsløsninger. Selv om mødet var spændende og informativt - ikke mindst Søren Gabriel fra Orbicon var interessant at lytte til - var det nedslående at høre at de 22 mio. kr, der var afsat til projekter (refunderingen af tilslutningsbidraget) var opbrugt. Kassen er tom, blev det meddelt - og om der tilføres nye midler afgøres formentlig sidst på året. Vi - der var mødt forventningsfulde op med de projekter, vi har i støbeskeen, der er stærkt afhængige af støttemidlerne - var naturligvis skuffede. I et kort øjeblik overvejede vi at gå igen. Mødets første halvdel var en informativ forestilling med forskellige oplægsholdere og anden del med en workshop. Informativt møde Jan Burgdorf fra Center for Park og Natur bød velkommen og fortalte at man håbede at kunne afkoble 30% af husejerne i Københavns yderområder inden for de næste 20 år. Desuden berettede han om allerede igangsatte initiativer i Vanløse, Valby, Husum og ved Skt. Kjelds Plads på Østerbro. Vi fik også en præsentation af de grønne tages muligheder, der bl. a. kan udnyttes som haveterrasser. Charlotte Storm fra Københavns Energi mente ikke, de grønne tage havde den store værdi som vandopsamlere. Og ved et skybrud ville tagene heller ikke kunne opsamle meget vand. Men hun glemte, som repræsentant for kloaksystemet, at de grønne tages store styrke er - ud over at opsuge lidt af den daglige regn - deres bidrag til en forbedret luftkvalitet. Søren Gabriel fra Orbicon gav en status på muligheder og indhøstede erfaringer med gård- og haveanlæg i bl. a. større etagebyggerier, der med stort held kan inddrage deres grønne plæner og gårdanlæg. Han gav også en ærlig fremstilling af processen med LAR med alle barrierer og besværligheder. Herunder at området administeres af tre forskellige centre i forvaltningen. Det er tydeligvis boligselskaberne, som kan have fordel af regnvandsanlæg til beskyttelse af ejendommene og evt. genbrug af vandet til tøjvask og toiletskyl. Men også villaejerne kan være med - om det gøres i fællesskab. Villaprojekt Formålet med et villaprojekt må være at udvikle afskæring af regnvand til et realistisk alternativ til traditionelle løsninger. Og at undersøge, hvor stor en del af tagvandet, der er opbakning til og fornuft i at afskære i et parcelhusområde, sagde Søren Gabriel. En god forudsætning for projektet er, at man har en model, hvor man selv kan tage initiativet, men som harmonerer med spildevandsplan, som kan godkendes af kommunen og som hænger økonomisk sammen. Gode råd til Lar-projekter Nedsivning af regnvand starter i spildevandsplanen og slutter i jorden, men det er alt det ind imellem, der giver problemerne. - Man er ikke i gang, før der er gang i de fysiske projekter - Tænk stort - start småt - Ét sammenhængende case-område giver både flere problemer, flere muligheder og erfaringer - Lad jer kun begrænse af naturlovene - Bevar muligheden for initiativ - Definer identifikation af problemer som en succes - Borgerne kan begejstres - barriererne ligger hos os selv 10

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side

Læs mere

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r Informationshæfte... -om regnvandsløsninger side 3 i K ø b e n h a v n 19 November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse side

Læs mere

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København... t e m e t s y s e t t a Ejendomssmkening til politkere og presse -mød op og sig din me d. 15. april torsdag 31 marts marts 2015 2015 Bestyrelsesansvar...side

Læs mere

Valby Have. September 2012. Fra vor egen verden... side 3. Fokus på Valby Have... side 4-5. Møde med Den kriminalpræventive Afd...

Valby Have. September 2012. Fra vor egen verden... side 3. Fokus på Valby Have... side 4-5. Møde med Den kriminalpræventive Afd... F æ l l e s f o r e n i n g e n Valby Have a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 22 September 2012 Fra vor egen verden... side 3 Fokus på Valby Have... side 4-5 Møde med Den kriminalpræventive

Læs mere

25 maj 2013. Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3. Konferencen om nabostøj... side 4-5. Mere DONG-opgravning?... side 6

25 maj 2013. Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3. Konferencen om nabostøj... side 4-5. Mere DONG-opgravning?... side 6 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 25 maj 2013 Indhold: LAR eller skybrudssikring?... side 3 Konferencen om nabostøj... side 4-5 Mere DONG-opgravning?... side 6 Nye regler for byggeaffald...

Læs mere

September 2011 ISSN: 2244-9035. Storskrald Ros til skraldemændene side 3. Det store skybrud... -og de oversvømmede kældre!

September 2011 ISSN: 2244-9035. Storskrald Ros til skraldemændene side 3. Det store skybrud... -og de oversvømmede kældre! F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 18 September 2011 ISSN: 2244-9035 Storskrald Ros til skraldemændene side 3 Det store skybrud... -og de oversvømmede

Læs mere

26 september 2013. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3. Kommunale LAR-projekter...

26 september 2013. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København. Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3. Kommunale LAR-projekter... Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 26 september 2013 Indhold: Grundejeren.dk s LAR-sekretariat.. side 3 Kommunale LAR-projekter... side 4 Brugerrepræsentant til vand/klima. side 5 Energi-

Læs mere

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore.

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 15 November 2010 Grundejermødet i Prøvehallen side 4-7 Indhold: Den lyse ide blev skudt ned af både grundejere og lokale politikere. Sagen ligger nu

Læs mere

Udnyttelsen af villagrunde!

Udnyttelsen af villagrunde! ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 29 Maj - juni 2014 Udnyttelsen af villagrunde! Rockerborgen i Vanløse Henvendelse til retsudvalget Repræsentantskabsmødet 2014 Medlemsmøder Regnvandsmødet

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2014 den 11. marts kl. 18.00 ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 28 ebruar 2014 side 3 side 4-5 side 6 side 7 side 9 side 10-11 side 12-13 side 14 side 15 side 16-17 side 18-19 side 22-23 side 24 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Læs mere

Godt nytår! Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse. National kampagne for klimatjek! Jul/nytår 2012-2013

Godt nytår! Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse. National kampagne for klimatjek! Jul/nytår 2012-2013 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n Stor spørgelyst på Grundejeren.dk s møde i Vanløse DONG S jordlægning af elledninger i København og tilslutning

Læs mere

Fakta om grundejeren.dk

Fakta om grundejeren.dk ællesforeningen af Grundejerforeninger 30 oktober 2014 Er din håndværker autoriseret Det sku være så godt Protest over ejendomsskattesystemet Nye vurderinger rammer også forkert Grundskyld i 2014-18 Pas

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

grundejeren dk F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n April/maj 2005 Nr 1 Fællesforeningens Repræsentantskabsmøde 2005 finder sted hos R98 den 19

Læs mere

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009

grundejeren.dk Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus maj-juni 2009 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København maj-juni 2009 11 Husk Fællesforeningens repræsentantskabsmøde tirsdag den 26. maj i Vanløse kulturhus www.grundejeren.dk Fællesforeningens

Læs mere

PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE

PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 205 Offentligt 1 RØG FRA HUS TIL HUS GENER FRA BRÆNDERØG - generel viden og cases PAMFLET TIL MILJØMYNDIGHEDERNE Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011. 42 Den forudsigelige risiko 28 Ode til kastanjen. 20 Kallus. 54 Regnvandsbassinet skaber biodiversitet

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011. 42 Den forudsigelige risiko 28 Ode til kastanjen. 20 Kallus. 54 Regnvandsbassinet skaber biodiversitet Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011 4 Risikotræer med synlige symptomer 34 Sådan får man succes med landskabsstier 12 At drive en by i krisens kølvand 38 Joggerne på løbervekslerne 20 Kallus 42 Den forudsigelige

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1 1 / JANUAR 2012 METROEN OG DE EFTERLADTE TRÆER Mange træer skal fjernes under metrobyggeriet i København. De tages op med hydraulisk træspade og videresælges. Men kommunen siger nej tak og forsker protesterer.

Læs mere

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 7 September 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 2 engelske brandmænd omkom fanget af nedfaldne kabler Side 14-20 BRANDVÆSEN NR. 7 September 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

ViLejere 04. Ofre for svindler fik gratis logi. LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne. Lovlig tvang og dobbelt husleje

ViLejere 04. Ofre for svindler fik gratis logi. LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne. Lovlig tvang og dobbelt husleje l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 04 N o v e m b e r 2 0 1 2 www.lejerneslo.dk LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne Ofre for svindler fik gratis logi Lovlig tvang og dobbelt

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere