Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 2/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2015 truffet 49 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, når de er frigivet dér. Afgørelserne kan søges frem på retsinformation.dk under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer": Brug journalnumrene, der står her i nyhedsbrevet under den enkelte afgørelse. Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre indrette en automatisk palleteringsmaskine forsvarligt... 1 Sag nr. 2: Påbud om straks at efterse og vedligeholde hejseredskab i et cirkustelt... 3 Sag nr. 3: Påbud om at forebygge risiko for røveri for dagligvareforretnings postbutik sendt tilbage til Arbejdstilsynet, men fastholdt for butikkens øvrige ansatte... 5 Sag nr. 4: Fastholdelse af afgørelse om at sikre korrekt anvendelse af trykluftskrog til løft af tung bagage, men reaktionen skulle være en afgørelse uden påbud... 6 Sag nr. 5: Påbud om at standse en skorstensfejer på et tag i 6 meters højde uden sikkerhedsforanstaltninger... 8 Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om sikre adgangsvej til og fra en teleskoplæsser og afgørelse om at den virksomhed, hvis ansatte anvendte teleskoplæsseren, var rette modtager af påbuddet Sag nr. 7: Fastholdelse af påbud om at standse arbejde med minigraver tæt ved kanten af en cirka 2 meter dyb udgravning uden tilstrækkelig sikkerhed mod nedskridning Lov om arbejdsmiljø Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre indretning af en automatisk palleteringsmaskine forsvarligt Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle indrette en palleteringsmaskine, så den kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der var åbninger i afskærmningen, som gjorde det muligt at passere maskinens sikkerhedsforanstaltninger og række ind til de ikke afskærmede maskindele med risiko for knoglebrud eller amputation af fingre, hænder eller arme. Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en virksomhed og konstaterede, at der fra operatørsiden af en ikke CE-mærket palleteringsmaskine var åbninger i afskærmningen, som gjorde det muligt at passere maskinens sikkerhedsforanstaltninger og derved komme ind i nærheden af den automatiske maskine. 1

2 Virksomheden oplyste, at maskinen havde en åbning på cirka 60 cm fra gulv til undersiden af afskærmningen under den faste afskærmning, at der var en åbning på cirka 80 cm fra gulv til lysbom på langs af maskinen. Åbningen havde en bredde på 80 cm, og der var en åbning på cirka 100cm fra gulv til lysbom under lysbommen på tværs af maskinen og med en bredde på 58 cm. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at sikre at virksomhedens automatiske palleteringsmaskine er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Virksomheden klagede og anførte blandt andet, at det ikke er uproblematisk at passere sikkerhedsforanstaltningerne, idet det vil indebære både stor smidighed og store anstrengelser på grund af lysbommen at kravle ind til maskinen. Det fremgår af 45, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at tekniske hjælpemidler herunder blandt andet maskiner skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at anvendelsen af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Det fremgår af 5, stk. 1 og stk. 4, i samme bekendtgørelse, at et teknisk hjælpemiddel, der anvendes ved udførelsen af et arbejde, skal være egnet eller tilpasset hertil, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. Såfremt anvendelsen af et teknisk hjælpemiddel desuagtet indebærer risiko for sikkerhed og sundhed, skal denne imødegås med egnede foranstaltninger, som f.eks. afskærmning, udsugning og særligt sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler, der sikrer en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig udførelse af det pågældende arbejde. Det fremgår af 6, i samme bekendtgørelse, at et teknisk hjælpemiddel kun må anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion, udstyr, sikring m.v. ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler og andre særlige regler, der måtte være fastsat herom. Det fremgår af 38, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, i bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler, at der i konstruktionen af et teknisk hjælpemiddel skal indgå sikring mod farer ved hjælpemidlet. Det skal herunder sikres, at personer ikke kan komme i berøring med farlige maskindele eller stoffer. Hvis fornøden sikring ikke kan opnås gennem konstruktionen, skal den gennemføres på betryggende måde ved afskærmning, udsugning, andet sikkerhedsudstyr eller andre sikkerhedstekniske forholdsregler. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal indrette palleteringsmaskinen, så den kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg konstaterede, at der fra operatørsiden af den ikke CE-mærket palleteringsmaskine var åbninger i afskærmningen, som gjorde det muligt at passere maskinens sikkerhedsforanstaltninger og derved komme ind i nærheden af den automatiske palleteringsmaskine. 2

3 Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at der er risiko for alvorlig klemning ved ophold inde ved maskinen, idet det utilsigtet er muligt at række ind til de ikke afskærmede maskindele med risiko for knoglebrud eller amputation af fingre, hænder eller arme. Nævnet bemærkede til klagen, at reglerne om indretning af tekniske hjælpemidler foreskriver, at der i konstruktionen af et teknisk hjælpemiddel skal indgå sikring mod farer ved hjælpemidlet. Nævnet henviste i den forbindelse til, at reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler foreskriver, at et teknisk hjælpemiddel kun må anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion, udstyr, sikring mv. ifølge Arbejdstilsynets regler om indretning af tekniske hjælpemidler. Det betyder, at et automatisk maskinanlæg skal have en beskyttelsesanordning, der skal forhindre, at en person kan komme ind i farezonen, og at alle farezoner i automatiske maskiner og maskinanlæg skal være helt afspærrede, hvorved det er uden betydning, om det ikke er uproblematisk at passere sikkerhedsforanstaltningerne. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (j.nr ). Sag nr. 2: Påbud om straks at efterse og vedligeholde hejseredskab i et cirkustelt Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed straks skulle efterse dens tekniske hjælpemidler ved passende eftersyn og sikre den vedligeholdelse, der kræves, idet Arbejdstilsynet ved undersøgelsen af en nærved ulykke fik oplyst en ansat ved opsætning og gennemgang af et cirkustelt for fejl havde konstateret, at der i masten manglede en dorn/padl, og at det viste sig, at masten og hejseredskabet var defekt ved opsætningen. Arbejdstilsynet undersøgte en nærved ulykke, hvor masten i et cirkusfortelt gav efter og gik ud af funktion, hvorved der kom en markant lyd. I den forbindelse talte Arbejdstilsynet med de ansatte. En af de ansatte oplyste, at han havde været med ved opsætningen og gennemgang for fejl. Han var i den forbindelse blevet opmærksom på, at der i masten manglede en dorn/padl, og at det ved en nærmere inspektion viste sig, at masten og hejseredskabet var defekt ved opsætningen. Den ansatte oplyste, at han ved henvendelse til sin overmontør fik oplyst, at han skulle fortsætte med opsætningen på grund af tidsnød, og at det defekte hejseredskab ville blive udskiftet, når teltet var hjemme på lageret igen efter nedtagning af teltet. Virksomhedens ledelse oplyste, at det af den ansatte oplyste, er virksomhedens normale procedure. Ved tilsynsbesøget konstaterede Arbejdstilsynet, at hejseredskabet flere steder var defekt, idet en drivaksel var bøjet, og tandhjulene var åbne. Desuden var det sted, hvor håndtaget/håndsvinget skulle monteres, skæv, ligesom inddækningerne manglede. Der var desuden ikke påmonteret den split, der hindrer en dorn/padl i at falde ud, og en af dornene/padlerne var erstattet af en jernstang af uspecificeret styrke og sikkerhedsmæssige egenskaber. Hejseredskabernes mærkning og anvisning var ikke tydelige på grund af slitage, og resultater og dokumentation for eftersyn var ikke tilgængelig for Arbejdstilsynet. 3

4 Arbejdstilsynet afgav påbud om straks at udføre passende eftersyn af de tekniske hjælpemidler og sikre den nødvendige vedligeholdelse. Det fremgår af 45, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at tekniske hjælpemidler herunder blandt andet maskiner skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Det fremgår af 2, stk. 1, nr. 1, litra b, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at der ved tekniske hjælpemidler forstås maskiner, apparater, redskaber og enhver lignende indretning, der anvendes til frembringelsen af et arbejdsresultat. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at anvendelsen af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Det fremgår af 14, i samme bekendtgørelse, at det ved passende eftersyn og vedligeholdelse af en sagkyndig skal sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbuddet om, at virksomheden straks skulle efterse dens tekniske hjælpemidler ved passende eftersyn og sikre den vedligeholdelse, der kræves. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved undersøgelsen af nærved ulykken fik oplyst en ansat ved opsætning og gennemgang af teltet for fejl havde konstateret, at der i masten manglede en dorn/padl, og at det viste sig, at masten og hejseredskabet var defekt ved opsætningen. Nævnet lagde desuden vægt på, at den ansatte ved henvendelse til sin overmontør fik oplyst, at han skulle fortsætte med opsætningen på grund af tidsnød, og at det defekte hejseredskab ville blive udskiftet, når teltet var hjemme på lageret igen efter nedtagning af teltet. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at virksomhedens ledelse havde oplyst, at det var den normale procedure. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg konstaterede, at hejseredskabet flere steder var defekt, idet en drivaksel var bøjet, og tandhjulene var åbne, ligesom stedet, hvor et håndtag/håndsvinget skal monteres ved brug, var skæv, og inddækningerne manglede. Der var desuden ikke påmonteret en split på en dorn/padl, der hindrer dorn/padl i at falde utilsigtet ud. En af dornene/padlerne var erstattet af en jernstang af uspecificeret styrke og sikkerhedsmæssige egenskaber. Hejseredskabernes mærkning og anvisning var ikke tydelige på grund af slitage, og resultater og dokumentation for eftersyn ikke var tilgængelig for Arbejdstilsynet. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (j.nr ). 4

5 Sag nr. 3: Påbud om at forebygge risiko for røveri for dagligvareforretnings postbutik sendt tilbage til Arbejdstilsynet, men fastholdt for butikkens øvrige ansatte Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at forebygge risiko for røveri i en forretning, men hjemviste en del af påbuddet om at forebygge risiko for røveri i forretningens postbutik, idet fraføring af kontanter fra kassen skete ved, at en ansat hentede penge og transporterer dem enten i lommen eller i hånden til baglokalet i butikkens åbningstid. Arbejdstilsynet besøgte en dagligvareforretning med postbutik. Uddeleren oplyste, at der i butikken er 3 kasselinjer, hvor det oftest kun er de 2, der er åbne. Der er alarm på kasseapparaterne, der angiver max kassebeholdning med henblik på fraføring. Der benyttes aflåst dropboks ved kasserne, og fraførsel af kontanter fra kassen sker ved at en anden medarbejder henter pengene og transporterer dem enten i lommen eller i hånden til baglokale i butikkens åbningstid. Nøglen til kassen sidder i kassen, eller kassemedarbejderen har nøglen på sig. Der var i forretningen skiltet med videoovervågning, men at der ikke er opsat kameraer inde i butikken. I forretningens postbutik oplyste en medarbejder og uddeler, at postbutikken har daglig åbningstid på hverdage mellem kl. 14 og 17, og at der sker fraførsel til dropboks ved et maximalt beløb på kr. 2000, - i kassen. Optælling sker i postbutikken, hvor der ikke er gitter eller anden form for afskærmning efter lukketid. Optælling sker lige ved siden af døren ind til postbutikken, og døren er ikke aflåst på dette tidspunkt. Arbejdstilsynet afgav påbud om at forebygge risiko for røveri i forretningen. Virksomheden klagede over påbuddet, og anførte at det er sjældent, der fraføres penge, og at fraføringen af penge sagtens kan ske skjult i hånden, uden der er reel risiko. I forhold til forholdene i postbutikken oplyste virksomheden, at der havde været kontakt med Post Danmark for at drøfte proceduren generelt. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bekendtgørelsens bilag. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. 5

6 Det fremgår af 7, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbuddet om at forebygge risiko for røveri i butikken, men hjemviste den del af afgørelsen, som drejede sig om at forebygge risiko for røveri i postbutikken. Nævnet lagde vægt på, at transporten af kassebeholdningen fra kassen til deponeringsenheden ikke foregik sikkert og diskret, idet fraføring af kontanter fra kassen sker ved, at en ansat henter pengene og transporterer dem enten i lommen eller i hånden til baglokalet i butikkens åbningstid. Nævnet lagde desuden vægt på, at der ikke var overensstemmelse mellem butikkens skiltning og virksomhedens faktiske sikkerhedsniveau, idet der var skiltet med videoovervågning, men at der på tilsynstidspunktet ikke var opsat kameraer. Arbejdsmiljøklagenævnet bemærkede, at butikkens valg af transport af kontanter gennem butikken i åbningstiden, hvor kontanterne opbevares i hånden eller i den ansattes lomme, ikke er hverken sikkert eller diskret, og at den synlige transport forøger risikoen for røveri. Selvom fraførelsen af penge er lejlighedsvis, ændrer det ikke ved, at der er en forøget risiko for røveri, når den interne transport af penge ikke sker diskret. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke sagen tilstrækkelig oplyst for så vidt angår postbutikken. Nævnet lagde vægt på, at det er uklart, om postbutikken skal anses for en del af butikken som arbejdsgiver, eller om postbutikken skal anses for en særskilt enhed med Post Danmark som arbejdsgiver. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at det i sagen er uklart, om de ansatte i postbutikken er ansat i forretningen, Post Danmark eller om der er tale om flere ansatte, som har forskellige arbejdsgivere, ligesom det er uklart, om Post Danmark har lejet sig ind i butikken. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (j.nr og ). Sag nr. 4: Fastholdelse af afgørelse om at sikre korrekt anvendelse af trykluftskrog til løft af tung bagage, men reaktionen skulle være en afgørelse uden påbud Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at anvendelse af en trykluftskrog ikke skete sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet krogen blev anvendt forkert, men fandt reaktionen skulle være en afgørelse uden påbud. Nævnet kunne ikke behandle Arbejdstilsynets vurdering af, om der var grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give virksomheden en bøde. Arbejdstilsynet undersøgte en ulykke, hvor en ansat samme dag havde fået en bagagekrog i panden. Det blev oplyst, at ulykken var sket ved, at den ansat havde prøvet at frigøre bagage ved at bruge en trykluftskrog, som var monteret på skinne over hovedet på den ansatte. Den var beregnet til at trække horisontalt, men blev i stedet for trukket vertikalt. 6

7 Tykluftskrogen var faldet ud af håndtaget på en kuffert, som den ansatte prøvede at løsne, og ramte den ansatte i panden. Alle ansatte, herunder skadelidte, var instrueret i at bruge en trækpind, og at der ikke må anvendes trykluftskrog, når bagage sætter sig fast og skal frigøres. Det blev oplyst, at der var en trækpind til rådighed ved bagageboksen. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at det straks skulle sikres, at trykluftskrog anvendes korrekt. Virksomheden klagede over påbuddet og Arbejdstilsynets beslutning om at melde virksomheden til politiet, idet virksomheden har overholdt forpligtelserne i forhold til at instruere og føre effektivt tilsyn med de ansatte. De ansatte var således instrueret i at bruge trykluftskrog. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 45, i samme lov, at maskiner, apparater, redskaber og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 4, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Det fremgår af 9, i samme bekendtgørelse, at et teknisk hjælpemiddel kun må anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, det er egnet til, så begrænsninger, der følger heraf, ikke overskrides til fare for sikkerhed eller sundhed. Sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anvendes efter hensigten, og foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages. Anvendelse må ikke ske under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare, medmindre der er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger herimod. Hvis det er nødvendigt, skal der være truffet passende foranstaltninger til beskyttelse mod følgerne af lynnedslag. Om nævnets kompetence Det fremgår af 77, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist. Det fremgår, at 81, i samme lov, at klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til denne lov eller i henhold til en EU-forordning vedrørende forhold omfattet af denne lov kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse således, at anvendelse af en trykluftskrogen ikke skete sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 7

8 Nævnet lagde vægt på, at den ansatte havde anvendt trykluftskrogen forkert, idet den ansatte har anvendt trykluftkrogen i et horisontalt træk, hvilket den ansatte var instrueret i ikke at udføre. Nævnet lagde endvidere vægt på, at når trykluftskrogen anvendes ved et horisontalt træk, mod den ansattes hoved, vil der være en ulykkesrisiko, da krogen kan falde ud af håndtaget på kufferten eller håndtaget kan falde af kufferten med personskade til følge. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn. Afgørelsens form Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at reaktionen skulle være en afgørelse uden påbud. Nævnet fandt således, at der ikke var grundlag for at træffe afgørelsen i form af et strakspåbud, idet virksomheden allerede inden Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken havde truffet foranstaltninger, som kunne være tilstrækkelige i forhold til overtrædelsen om, at den ansatte havde anvendt trykluftskrogen i strid med den givne instruks. Nævnet lagde vægt på, at der efter ulykken samme dag var en trækpind til rådighed ved bagageboksen, og at der dagligt førtes tilsyn med arbejdet ved forskellige sikkerhedsprocedurer og ved tavlemøder hver morgen. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn. Afgørelse om nævnets kompetence Arbejdsmiljøklagenævnet kunne ikke behandle den del af klagen, der vedrørte Arbejdstilsynets vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give virksomheden en bøde på baggrund af Arbejdstilsynets strakspåbud. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynets vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give virksomheden en bøde på baggrund af påbuddet, ikke er en afgørelse efter arbejdsmiljøloven. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynets anmeldelse eller beslutning om bødepålæg ikke fastslår, hvad der er ret i en given situation i forhold til arbejdsmiljøloven. Det fremgår af arbejdsmiljølovens regler, at klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljøloven kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet. En eventuel klage over Arbejdstilsynets beslutning om at anmelde virksomheden til politiet, kan rettes til direktøren for Arbejdstilsynet og herefter til Beskæftigelsesministeriet. Afgørelserne blev truffet af et enigt nævn (J.nr , og ). Sag nr. 5: Påbud om at standse en skorstensfejer på et tag i 6 meters højde uden sikkerhedsforanstaltninger Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en skorstensfejer straks skulle standse arbejdet på et tag, da der var en overhængende, betydelig fare ved arbejdet på taget, da Arbejdstilsynet konstaterede, at en af virksomhedens medarbejdere stod på rygningen af et hus i cirka 6 meters højde i gang med at rense husets skorsten uden at være sikret mod nedstyrtningsfare. Arbejdstilsynet konstaterede, at en skorstensfejer stod på rygningen af et hus i gang med at rense husets skorsten. Der var tale om et ældre byhus, hvor taghældningen blev anslået til cirka 40 grader, tagfodshøjden blev målt til 2,70 meter, og rygningen havde en højde på cirka 6 meter. 8

9 Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden straks skulle standse arbejdet på taget. Skorstensfejermesteren klagede over påbuddet og anførte, at arbejdet blev udført i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning og den udarbejdede branchevejledning for skorstensfejerarbejde, samt at skorstensfejere har lært på sikker og forsvarlig vis at begå sig ved udførelse af arbejde på et tag. Virksomheden anførte desuden, at arbejdet på taget har en varighed på 3-5 minutter, og at der i branchen ikke anvendes faldsikring, når der er tale om arbejde af så kort varighed. Virksomheden oplyste, at der er tale om mangeårige anerkendte og indarbejdede arbejdsmetoder og henviste desuden til Arbejdstilsynets At-vejledning A.2.1. om nedstyrtning- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser, at Sikkerhedsforanstaltninger kan dog undlades ved kortvarige arbejdsopgaver, hvor faren ved sikkerhedsforanstaltningernes etablering, brug og fjernelse er større end den fare, de skal afværge. Virksomheden henviste desuden til, at der er tale om en medarbejder, der via sin uddannelse er særligt trænet og instrueret i at bevæge sig sikkert og fornuftigt, og han ved, hvornår han skal sige fra og stoppe arbejdet af sikkerhedsmæssige grunde. Dertil er medarbejderen iført egnet fodtøj og arbejder alene på taget. Virksomheden anførte endelig, at Branchevejledning for skorstensarbejde bør have betydning for afgørelsens resultat, da den er udarbejdet af fagets arbejdstagerorganisation og arbejdsgiverside. Det fremgår af 38, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges. Det fremgår af 13, nr. 1, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at det ved udførelsen af arbejdet skal sikres, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for nedstyrtning. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden straks skulle standse arbejdet på tage. Nævnet lagde vægt på, at der på tilsynstidspunktet var en overhængende, betydelig fare ved arbejdet på taget, da Arbejdstilsynet konstaterede, at en af virksomhedens medarbejdere stod på rygningen af et hus i cirka 6 meters højde i gang med at rense husets skorsten uden at være sikret mod nedstyrtningsfare. Nævnet bemærkede til klagen, at nævnet vurderer, at der forelå en overhængende betydelig fare for at virksomhedens medarbejder, som stod på rygningen af et hus i cirka 6 meters højde, kunne styrte ned med alvorlig personskade eller død til følge. Det har ikke betydning for sagen, om der er tale om en kortvarig arbejdsopgave på 3-5 minutter eller længere, da virksomhedens medarbejder på intet tidspunkt under arbejdet på taget var sikret mod nedstyrtning. Nævnet bemærkede endelig, at afgørelsen ikke er truffet efter reglerne om bygge- og anlægsarbejde, men efter reglerne om arbejdets udførelse. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (J.nr ). 9

10 Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om sikre adgangsvej til og fra en teleskoplæsser og afgørelse om at den virksomhed, hvis ansatte anvendte teleskoplæsseren, var rette modtager af påbuddet Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud, og fastholdt påbuddet om, at virksomheden straks skulle sikre, at adgangsvejen til og fra en teleskoplæsser på en byggeplads var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. På en byggeplads konstaterede Arbejdstilsynet, at en ansat steg ud af en teleskoplæsser på en meget mudret adgangsvej. Adgangsvejen ved teleskoplæsseren var den eneste mulige adgangsvej, og det var kun muligt at parkere teleskoplæsseren i området, som var meget mudret. Arbejdstilsynet optog foto af forholdene. Billederne viste, at der var meget mudret med dybe fuger og vandhuller i området omkring teleskoplæsseren. Arbejdstilsynet afgav påbud om, at virksomheden straks skulle sikre, at adgangsvejen fra og til teleskoplæsseren er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Virksomheden klagede, og anførte, at strakspåbuddet burde være givet til de ansvarlige for de fælles adgangs- og færdselsveje på byggepladsen, idet bygherren har entreret med anden entreprenør med hensyn til fælles adgangs- og færdselsveje. Det fremgår af 15, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her særligt til lovens regler om arbejdets udførelse, indretning af arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler m.v. og reglerne om stoffer og materialer. Det fremgår af 38, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 46, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at byggepladsen skal være indrettet med et tilstrækkeligt antal adgangs- og transportveje, der skal være placeret, gjort anvendelige og dimensioneret således, at de kan anvendes uden fare for sikkerhed og sundhed og således, at personer, der beskæftiges i nærheden af disse adgangs- og transportveje, ikke udsættes for fare for sikkerhed og sundhed. Færdselsveje og -arealer skal holdes jævne og fri for materialer eller genstande, der kan være til fare for færdslen. Det skal sikres, at veje er bæredygtige, når de benyttes, uanset vejrliget, og at adgangsveje fra offentlig vej og parkeringsplads til omklædningsrum og veje mellem skure kan befærdes i normalt fodtøj, og at adgangsveje fra omklædningsrum til arbejdspladser kan befærdes i arbejdsfodtøj. Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at virksomheden var rette modtager af påbuddet og fastholdt Arbejdstilsynets påbud således, at virksomheden straks skulle sikre, at adgangsvejen til og fra teleskoplæsseren var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Nævnet lagde vægt på, at virksomheden efter reglerne skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige for virksomhedens egne ansatte, og at 10

11 det var virksomheden egne ansatte, der benyttede teleskoplæsseren til at transportere mørtel op på stilladset, og at virksomhedens ansatte, når denne steg ud af teleskoplæsseren, trådte ned på en meget mudret adgangsvej. Nævnet lagde endelig vægt på, at Arbejdstilsynets billede fra tilsynsbesøget underbygger, at der var meget mudret med dybe fuger og vandhuller i området omkring teleskoplæsseren. Nævnet bemærkede til klagen, at en arbejdsgiver efter reglerne skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige for egne ansatte. Afgørelserne blev truffet af et enigt nævn (J.nr og ). Sag nr. 7: Fastholdelse af påbud om at standse arbejde med minigraver tæt ved kanten af en cirka 2 meter dyb udgravning uden tilstrækkelig sikkerhed mod nedskridning Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at en virksomhed var rette modtager af et påbud og fastholdt påbuddet om, at virksomheden straks skulle standse arbejdet med påfyldning af grus på byggepladsen, indtil risiko for sammenstyrtning af jorden var effektivt sikret. Arbejdstilsynet konstaterede ved undersøgelse af en ulykke på en byggeplads, at et asfaltområde inklusiv underliggende jordlag var brækket af/styrtet ned i udgravningen, og at en minidumper var faldet ned i udgravningen og lå med bunden i vejret. Udgravningen var 2,1-2,2 meter dyb. Arbejdstilsynet konstaterede, at kanten af udgravningen var af asfalt, og det øverste lag var af grus. Der var ikke opsat skråningsanlæg eller anden sikkerhedsforanstaltning ved kanten. Arbejdstilsynet fik oplyst, at en minigraver blev anvendt langs med kanten af udgravningen. Arbejdstilsynet afgav påbud om straks at standse arbejdet med påfyldning af grus, indtil risiko for sammenstyrtning af jorden er effektivt sikret. Virksomheden klagede over påbuddet og anførte, at virksomheden ikke har det praktiske og juridiske ansvar for, at risiko for sammenstyrtning var fornødent imødegået. Det indgik ikke i virksomhedens kontrakt med hovedentreprenøren, at virksomheden skulle forestå sikringen af udgravningen i enhver henseende. Det fremgår af 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Det fremgår af 77, stk. 2, at hvis Arbejdstilsynet skønner det nødvendigt for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed, kan Arbejdstilsynet påbyde, at faren straks imødegås, herunder at arbejdet standses. Det fremgår af 34, i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at jordarbejde, herunder udgravning til byggegruber, rør, kabler m.v., skal udføres med passende skråningsanlæg eller brug af afstivning eller anden egnet foranstaltning, så fare for jordskred er effektivt imødegået. Foranstaltningerne skal træffes under hensyn til jordens beskaffenhed, f.eks. nærliggende ældre udgravninger med løsere fyld, samt påvirkninger fra vejrliget. Der skal desuden tages hensyn til særlige belastninger tæt på udgravningen eller aktiviteter i området, der kan bevirke rystelser. 11

12 Afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at virksomheden var rette modtager af påbuddet, og fastholdt påbuddet om, at virksomheden straks skulle arbejdet med påfyldning af grus på byggepladsen, indtil risiko for sammenstyrtning af jorden var effektivt sikret. Nævnet lagde vægt på, at virksomhedens egne ansatte var i færd med at fylde grus omkring de pæle, der er rammet i udgravningen, da arbejdsulykken skete. Nævnet lagde vægt på, at der var en overhængende, betydelig fare ved arbejdet med påfyldning af grus på byggepladsen, da der var risiko for nedskridning af jordlagene i udgravningen med alvorlig personskade til følge. Nævnet lagde herved vægt på, at det øverste jordlag under asfalten var grus, hvorfor underlaget ikke var stabilt at køre på. Nævnet lagde desuden vægt på, at det blev oplyst, at minigraveren blev anvendt langs med kanten af udgravningen, samt at der ikke var opsat passende skråningsanlæg, brug af afstivning eller anden egnet foranstaltning ved kanten af udgravningen. Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at et asfaltområde inklusiv underliggende jordlag var brækket af/styrtet ned i udgravningen, og at en minidumper var faldet ned i udgravningen og lå med bunden i vejret. Afgørelserne blev truffet af et enigt nævn (J.nr og ). Nyhedsbreve fra Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) kan findes på Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat. Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2015 truffet 47 af afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 10/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i november måned 2014 truffet 33 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 11/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i december måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 4/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i april måned 2014 truffet 29 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne kan læses i deres helhed

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Nyhedsbrev nr. 7/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned 2015 truffet i alt 46 af afgørelser. Heraf er de nedenstående udvalgte afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 6/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har på 2 møde i juni måned 2015 truffet 68 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*) Side 1 af 31 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø*) Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere