Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup."

Transkript

1 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr.2: Maj 2011 Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.info Indlæg og billeder sendes til

2 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforening afdeling 6 Holmstrup. Sofus udkommer ca. seks gange årligt. Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne og afd. bestyrelsen kan meddele sig. Redaktion: Herman Nielsen (ansv.) Søren Løkkegaard Peter Iversen Foto: Poul Jørgensen Trykning og Uddeling: Herman Nielsen Indlæg og fotos kan mailes til: Deadline næste nummer: 14. juni kl Bemærk: Anonyme indlæg optages ikke! Mere information se: under Sofus Information Brabrand Boligforening Administration Gudrunsvej 10 A Åbningstider: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Hjemmeside: Beboerrådgivningen i Holmstrup (værestedet) 245, 1, Lejl. 6 Åben rådgivning: Tirsdage kl Åbent på Gudrunsvej 16, 1. th.: Tirsdage kl Torsdage kl Du er altid velkommen til at dukke op, uden aftale. Møder uden for tidsrum, kontakt: Jens Høgh Hjemmeside: Totalservice På dette nr. kan du taste dig frem til en personlig betjening af en servicemedarbejder. Varmemester Kontor: Jernaldervej 277 st. Åbningstider: Mandage kl Tirs-, ons- og fredage kl Torsdage kl Personlig betjening er åben i tidsrum: Mandag-torsdag kl Fredag kl Lørdag samt søn- og helligedage hele døgnet Genbrugspladsen Jernaldervej/Stenaldervej Åbningstider: Mandage fredage kl Bemanding: Lørdag Søndag kl

3 Stofa Antenneservice Ring til Stofa Mandag-fredag: kl Lørdag: kl Dog med undtagelse af helligdage. Har du problemer med dine tv-signaler uden for Stofas åbningstid, kan du ringe til hovedvagten på telefon Hovedvagten har åbnet til kl. 24 på alle hverdage og fra 8-24 i weekender og på helligdage. Selskabslokale Valhalla, Odinsgården Kan rumme: 30 pers. Lejes gennem Boligforeningens administration. Reservation: Selskabslokale, Holmstrup Jernaldervej 45 Service til: 72 pers. Lejes gennem Boligforeningens administration. Reservation: Afhentning af nøgler: Sker på varmemesterkontoret i åbningstiden Selskabslokalet Stenhytten, Thorsbjerg Stenaldervej 77, 8220 Brabrand Kan rumme: 50 pers. Telefon i lokalet: Reservation: Lise Ledet: Kun i tidsrummet kl Postkassen Tømmes: Hverdage: Søn- & helligdage Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup: Afdelingsbestyrelsen holder møde den første mandag i hver måned kl Mødet er åbent for alle beboer fra kl Desuden afholdes der møde i boligteknisk udvalg (BTU) hver anden måned, den sidste mandag i måneden dog kun efter behov kl Mødet er åbent for alle beboere. Tlf. i mødelokalet: Hjemmeside: eller: Afd. bestyrelsens medlemmer: Rudolf Bay, 253 B Svend Ove Bøhm Johnny Bendiksen, 251 A Peter Iversen, Edvin Juhl, 261 A Anette Knight, 221 A Elly Lindved, 275 A Afhentning af pakker m.m. Super Best Viborgvej 277, 8210 Århus V Hverdage Lørdage Kun afhentning af anmeldte forsendelser

4 Referat fra beboermødet mandag d. 11. april 2011 i afdelingens selskabslokale Deltagere: Administration: Beboerrådgiver: Ca. 40 beboere Direktør Torben Overgaard, inspektør Robert Sørensen, varmemester Mogens Rasmussen og afdelingssekretær Merete Poulsen Jens Høgh Der udleveredes 66 blå stemmesedler Referent: Merete Poulsen 1. Valg af dirigent. Dirigent: Vagn Eriksen Vagn Eriksen blev valgt uden modkandidater. Vagn Eriksen indledte med at konstatere, at mødet var lovligt indvarslet. Herefter gennemgik dirigenten den udsendte dagsorden. Stemmeudvalg: Jens Høgh (stemmeformand), Mogens Rasmussen, Søren Løkkegaard og Adam Hansen 2. Beretninger. a. Afdelingsbestyrelsens beretning til godkendelse. Edvin Juhl fremhævede følgende fra den skriftlige beretning, der var udsendt sammen med indkaldelsen til afdelingsmødet: Driftspersonalet er godt i gang med at forskønne området. Facadepudset er slidt af væggene. Vi har haft håndværkere de sidst 2 3 år. Noget af det sidste der skal laves er facadepudset. Der har været afholdt licitation med spredte bud, det billigste på 1,2 mill. Vi slipper ikke for håndværkere foreløbig. En af de sidste ting der pågår, er, at vi er ved at lægge fliser, når vi er færdige med det, er reguleringskontoen i nogenlunde 0. Bestyrelsen har været i gang med større ting, bl.a. varmeregnskaberne, det blev en længere historie. Der blev lavet en regnefejl af administrationen i 2006/2007. Efterfølgende modregnede administrationen fejlen i vores driftsregnskab for Da administrationen udbetalte varmepenge fra kommunen, blev fejlen i regnskabet modregnet delvist i udbetalingen.

5 Afdelingsbestyrelsen har klaget til beboerklagenævnet. Beboerklagenævnet har afvist at behandle sagen. Vi kan indbringe sagen for domstolene. Udfaldet kan nemt blive, at vi ikke får medhold, derfor har afdelingsbestyrelsen opgivet sagen. En anden sag er hele omlægningen af prioritetslån. Det er ganske bøvlet at behandle rentesikringen. Bestyrelsen er træt af, at det skal tage så lang tid, at få lavet samtlige beregninger af rentesikring for alle 5 lån siden Vi har bedt Økonomistyrelsen og Landsbyggefonden om at regne på tallene. Vi har mistanke om, at der er gået så lang tid, fordi det vil komme til at koste dem penge. Vi afventer, hvad der sker. Vi budgettere med de beløb, som der blev regnet med ved den første omregning. Arbejdet med udskiftning af vinduer i atelierlejlighederne er afsluttet. Det næste større projekt er problemer med træk ind af altan- og havedøre. Afdelingen er blevet termograferet, vi mangler at se rapporten. Skal vi skifte døre? det ved vi mere om til efterårsmødet. Nye borde-/bænksæt er indkøbt. Nye borde og stole til selskabslokalet vil blive indkøbt her i foråret. Vi har et hængeparti omkring nogle reglementer. I administrationen er der gået meget tid med helhedsplanen i afdeling IV og V, vi håber, der nu bliver tid til, at vi kan få taget fat på afdelingens ordensreglementer, vedligeholdelsesreglementer, råderet og køkkenmodel mv. Der er i år afsat penge af til reparation af legepladser, legepladsudvalget v/anette Knight vil gerne i kontakt med beboere med børn, for en snak om, hvad der skal laves, set på motion og leg, flytter bevægelse ud på legepladser. Genbrugspladsen, er der bøvl med. Bestyrelsen besluttede, at opsætte kameraer til overvågning. Overvågningen blev ødelagt. Der kommer nyt udstyr. Videoovervågning, forslag om overvågning i carportanlæg afdelingsbestyrelsen får med jævne mellemrum oplysninger om, at der er begået hærværk i afdelingen. Det kommer ligesom i bølger. På forårets beboermøde i 2009 blev der stillet forslag om videoovervågning, på det tidspunkt var det ikke tilladt at sætte kameraer op, nu har man ændret loven. Det betyder, at nu kan man rent faktisk behandle overvågning. Afdelingsbestyrelsen er gået i gang med at indhente tilbud på overvågning af parkeringsarealer under carporte, af skraldeøer samt indgange af trappeopgange ved A-blokkene. Bestyrelsen har løbende henvendelser fra beboere, om ønsker om mere lys i afdelingen. Vi bruger noget, der ligner 1 mill. til fælles strøm om året. Vi er ved at kigge efter LED lys, de er meget strømbesparende. Hjemmesiden bestyrelsen har kontakt til nogle beboere, som muligvis vil overtage opgaven.

6 Spørgsmål/kommentarer til beretningen Kurt vil alle P-pladser blive flisebelagt også P-plads ved vaskehallen? Edvin det er kun inde i selve byggeriet Niels træk fra terrassedør har selv skiftet tætningslister, det hjalp utroligt meget. Søren ros til afdelingsbestyrelsen, bl.a. for det ekstra nummer af Sofus, bl.a. med Lars Eg Niels hjemmesiden tegninger af lejligheder er en god ting, gode informationer. Jens Skriver opfordrede til, at videoovervågning ikke går over gevind, man skal beskytte folks privatliv. Niels det er godt nok mange kameraer der skal op. Adam videooptagelser kan ikke udleveres, med mindre der er begået en kriminel handling. Katarina nr. 245 under carporten, der er sket mange mærkelige ting, også ved vaskehallen Hvis man ikke har dårlig samvittighed, hvorfor så være imod videoovervågning. Poul Erik der er mange kroge, hvor man kan stå og putte sig, hvis man flyttede rummene ud, var der ingen steder, hvor de kunne stå og ryge hash eller lignende. Helle med hensyn til overvågning kan det være en falsk tryghed, man burde undersøge, om det har en effekt. Poul Erik det handler vel også om ens retstfølelse, det er de samme, der render og ødelægger det for de mange. Hans Martin har man tænkt på, at BB har en hjemmeside. Niels kan være en ide at købe et par mobile overvågningssystemer. Edvin gik Århus Bolig i luften, med udlejning af boliger i hele byen, her skulle lejlighedsstørrelse og lignende ligge. Tætningslister fås hos varmemesteren. Løser ikke altid problemet. Der er forskellige steder, hvor træværket er dårligt. Termoruderne er 30 år gamle. Vi skifter en del termoruder hvert eneste år. Det største problem er dørene Videoovervågning vi har foreløbig bedt om at få en pris hjem på kameraer. Optagelserne bliver set af folk, der er autoriseret til det. Der bliver krav om, hvordan det skal fungere.

7 Under 245 var der en autoklub og en haveforening man kan nok godt lukke hullet. Hullet ved 215 kan nok også lukkes. Omkring effekten ved man, at efterhånden som bankerne er blevet sikret, er mange af røverierne flyttet til private hjem. Tyverier og røverier sker der, hvor ikke så mange står og kigger. Hele debatten må vi tage med, når vi skal stemme om det. Det har vi vedtaget på beboermødet i Vi skal have det beskrevet og have økonomien på projektet. Niels tætningslister, dørene er i stykker, svære at skifte, det er ikke noget, de fleste beboere kan klare selv. Edvin har man et problem så gå til Mogens Margrethe vedligeholdelseskontoen kunne førhen bruges til forskellige ting i lejlighederne. Man kunne bruge vedligeholdelseskontoen til udskiftning af bordplade mv. Dette sker også i boligforeninger i Århus Afdelingsbestyrelsen burde arbejde på at lave en urimelig lovgivning om. Det må være rimeligt at kunne bruge kontoen til udskiftning af forskellige ting. Edvin vi havde sådan en ordning beboerklagenævnet sagde, at vi skulle overholde lovgivningen og dette har Tilsynet indskærpet. Boligforeninger i København har kørt forsøg i et år. 3 forskellige steder, hvor de havde lov. (Udvidet B-ordning). Det har afd. III og VI været ved foreningsbestyrelsen med. De har haft det oppe i BL. En B-ordning der tager mere med, end det der er tænkt. Margrethe Boligforeningen burde tænke taktisk, prøve at spørge nogen vil I være med til at lave om på de urimelige vilkår, lave lobbyarbejde. Torben det var en ganske fornuftig ordning ærgerligt at den endte, der hvor der endte. Brabrand Boligforening har sammen med Århus kommune sendt spørgsmålet over til socialministeriet og vi håber på et positivt svar, om vi får det, ved jeg ikke. Herefter sendte dirigenten den samlede beretning til afstemning. Ingen stemte imod Beretningen enstemmigt godkendt ved håndsoprækning. 3. Afdelingens regnskab for 2010 til godkendelse. Edvin Juhl fremhævede følgende fra regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen til afdelingsmøde Reguleringskontoen

8 til 5 års syn, de blev ikke brugt i overskud, viser hvor tæt vi har ramt budgettet. Konto 115 er ret umulig at finde ud af der er kommet ny kontoplan. Helt nye kontonumre. Der passer budgettallene ikke med regnskabstallene. Vi har brugt kr mere en afsat på udskiftning af gulve. Elforbruget løber løbsk B-ordningen - indbetaling sat ned fra 33 kr. til 21 kr. det er ikke blevet rettet af administrationen. Derfor er henlæggelserne større end det budgetterede. Det har ingen indflydelse på vores regnskab, da B-ordningen financierer sig selv. Vores fælles vaskeri løber ikke særligt godt rundt. Vi regulerede priserne for 1 års tid siden, det bliver brugt mindre og mindre og reguleringen, har ikke kunnet følge prisstigninger på el og vand. Konto 119 i 2010 da vi havde vores LBF projekt satte vi til projektet. Projektet blev lukket ned, og der blev kun brugt På konto 119 har der været et mindre forbrug på samtlige konti. Der er indkøbt ny kopimaskine indenfor 119. Renteindtægter/renteudgifter kører ikke på samme konti. Når man har færre penge på fælles formueforvaltning, får man færre renter. Da vi jo bruger mange penge bl.a. atelievinduer, facadepuds, har vi nok brugt 7 mill. indenfor de sidste 2 3 år på forskellige arbejder. Overskuddet skulle tidligere overføres til henlæggelser, overskud skal nu overføres til overskudskontoen. Vi har ikke brugt så meget. Vi har planer om at røgsikre nogle kanaler og termografering ifølge den brand der var. Vi har fået godkendt, at vi kan bruge det som en opsparing, når vi skal udskifte altandøre og vinduer. Spørgsmål/kommentarer til regnskabet Niels kan det svare sig reparere maskinerne. Edvin i øjeblikket har vi ingen større overvejelser over vaskeriet, går noget i stykker, sørger driften for, at det bliver repareret. Jens - selvom der ikke er trængsel bliver det da brugt. Poul Erik lyset skal slukkes, når der ingen er i vaskeriet

9 Mogens lyset slukker kl Dirigenten spurgte forsamlingen om, om der var indvendinger imod, at forsamlingen samtidig med, at man stemmer om regnskabet også stemmer om afdelingsbestyrelsen forslag om forbrug af overskudskontoen. Der var ingen indvendinger mod dette Imod det udsendte regnskab stemte 0 Hverken for eller imod stemte 0 Regnskabet enstemmig godkendt 4. Indkomne forslag. Ingen 5. Valg a. Valg af 4 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg Elly Lindved ønsker genvalg Anette Knight Rudolf Bay Johnny Bendiksen Karen Hammer Hasse Vind ønsker genvalg ønsker genvalg ønsker genvalg stiller op stiller op Niels man brude præcisere hvad det vil sige, at sidde i en afdelingsbestyrelse Valgt blev: Rudolf Bay 61 stemmer, valgt Elly Lindved 58 stemmer, valgt Anette Knight 55 stemmer, valgt Johnny Bendiksen 52 stemmer, valgt Karen Hammer 15 stemmer, 1. suppleant Hasse Vind 11 stemmer, 2. suppleant b. Valg af suppleant til Skræppebladet redaktion Adam Hansen foreslået og valgt

10 6. Eventuelt Edvin forklarede ordet lønsumsafgiften Niels råderetsbeløbet køkkenforslag, er der sket mere i denne sag. Edvin - afdelingsbestyrelsen har arbejdet med det beboermødet skal godkende en køkkenordning. Vi har lavet en generel, den der anvendes i IV og V benyttes også i afdeling VI. Der skal være et max. beløb pr. lejlighed. Vi skal have det op på et beboermøde Niels ideer til at ændre køkkenet, er endnu ikke kommet. Robert m.h.t. ideer, arbejder vi ikke med ide katalog, men med regler. Der er oplæg, som bestyrelsen får at arbejde videre med. Elly kan firmaerne ikke komme med ideerne Robert man kan få inspiration fra køkkenfirmaerne Edvin det drejer sig om to forskellige regler: de lovbefalede råderetsregler hvor der er et max beløb det andet, hvor afdelingens midler kan lave reglerne. Poul Erik har fået lavet køkken, vi var meget dårlig hjulpet, ved ikke hvad det er, man ikke ved. Vigtigt at man bliver guidet hen til et sted, hvor man kan få det at vide, man ikke ved. Edvin der er ting, som vi som afdeling kan formidle. Man kan lave rabataftaler og sætte krav til hvad firmaerne skal levere håndværkmæssig korrekt. Man skal selv, som beboer, sørge for at det man får tilbud på, også stemmer overens med det, man får. Man skal stille krav til leverandørerne Poul Erik man burde overveje, at sætte nogle mennesker sammen og bruge et par timer på at finde ud af gode ideer til en køkkenordning. Edvin vi har 42 forskellige lejligheder i Holmstrup, der er masser af forskelle på, hvor væggene er mv. Sig til leverandøren, at han skal komme ud og se. Beboer kan man få skiftet køkkenbord over B-ordningen Edvin man skal selv betale, hvis det er slidt, så gå til Mogens. Der er ingen afdelinger, der sætter penge af til udskiftning af køkkener. Robert m.h.t. køkkener, kan man tage udgangspunkt i det eksisterende køkken, man kan inviterede et køkkenfirma, de har konsulenter, der kører rundt og afholder infomøder. Adam har haft oppe, at man skulle genstarte autoklubben - har droppet ideen igen, p.g.a. udsugningsanlæg, det kræver for meget i forhold til miljøtilsynet. Søren ville gerne gøre reklame Læsehesten

11 Margrethe hvordan gør man med rekvisition det gik op for mig at beløbet ikke stemte. Håber man har en anden procedure i dag Robert der er ikke ændret procedure der føres kontrol på alle fakturaer Margrethe Brabrand Boligforening burde være mere opmærksom på, hvad der udføres af arbejde. Torben det er helt åbenbart, at man skal gøre sig bekendt med, hvad pengene er brugt til, hvad har beboeren bedt om, hvad er der de faktum lavet, hvordan kan vi gøre beboerne bekendt med, at den pris der er aftalt, også er den rigtige pris. 1. hvis der ikke er malet, som der er aftalt, skal vi kontrollere det 2. hvordan kan vi gøre beboeren bekendt med, hvad der er kommet en regning på Poul Erik har altid bedt om en kopi af regningen Niels stille krav til de, der er på positivlisten, de kan sende en kopi af regningen til beboeren. Edvin har modsat holdning fik en rekvisition til indkøb af maling kan se hvad jeg henter og betaler for. Bestilte en maler, fik tilbud, sendte regningen til boligforeningen og fik pengene udbetalt. Det jeg aftaler, ryger fra min vedligeholdelseskonto. Kan ikke forsvare, at vi skal have en inspektør, der skal undersøge beboerne. Skriftligt tilbud og regning der er specificeret ellers skal vi betale administrationshonorar for at have personale til at gå rundt og tjeke regninger for vores B-odrning. Kræve kr. 600 op i timen hos den beboer, der ønsker det. Kurt er det normalt når man er nyindflytter, at saldoen er i 0 på vedligeholdelsekontoen. Edvin - der kan ikke være under 3 mdr., kontoen spærres når der siges op. Herman sagen er taget op i foreningsbestyrelsen. Der kommer retningslinjer ud. Margrethe spurgte omkring selve proceduren - hvordan man kan få penge fra vedligeholdelseskontoen Ved rekvisition burde der altid tilgå en seddel til beboeren, hvor beboeren kan se, hvad der er lavet. Mener ikke inspektøren skal komme og vurdere noget som helst. Dirigenten erklærede herefter mødet for slut, og takkede for god ro og orden. Edvin takkede dirigenten for et godt møde og takkede samtidig dirigenten for at have knækket koder mv. i forbindelse med brug af afdelingens hjemmeside.

12 Ny hjemmeside Så har Holmstrup fået ny hjemmeside. I hvert fald nyt layout. Lars Eg stod for den gamle, men hans alt for tidlige død førte til, at hjemmesiden har ligget i dvale i mere end et års tid. Ingen i afdelingsbestyrelsen var i stand til at videreføre hjemmesiden på den måde, som Lars havde bygget den op. Med hjælp af et par gode Holmstruppere, er der kommet en ny hjemmeside op at stå. Den mangler fortsat nogle opdateringer, men et par stykker fra afdelingsbestyrelsen har været på et lille kursus i at redigere på hjemmesiden. Den nye hjemmeside finder du her: www. Holmstrup.info Den nye hjemmeside er lavet med et program, der hedder WordPress. På Hjemmesiden er der et større billedarkiv, i sær af gamle billeder fra Holmstrup. Det kunne være dejligt med at få nogle mere aktuelle billeder. Vi håber på, at den nye hjemmeside vil blive et godt redskab for kommunikationen her i Holmstrup. Johnny Bendiksen har indtil videre påtaget sig opgaven med at lægge opdateringer for de forskellige aktiviteter på hjemmesiden. Så har du en opdatering/ændring så kontakt Johnny. Han har e mail: På modsatte side kan du se et screen-billede af den nye hjemmeside. Peter Iversen Billeder sikkert fra en gammel sommerfest fundet i hjemmesidens gamle fotogalleri

13

14 Det er ikke altid nemmere at få tilgivelse end tilladelse. Et mundheld siger, at det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse. Det gælder blot ikke, når det kommer til råderetsbestemmelserne. Her kan det ofte være en dyr fornøjelse at få tilgivelse og bedre at få en tilladelse. Vi skal have ajourført vores reglementer om orden, vedligehold og råderet. Det har vi skullet gennem et par år, men det trækker ud med at få lavet et udkast i vores administration. Lovgivningen er blevet ændret de sidste par år, og der er nu ting, der før kunne være ulovligt, nu er blevet lovligt elle muligt efter en tilladelse. For at reglementerne lever op til lovgivning og tekniske forhold, er det nødvendigt med et grundigt forarbejde, så der er taget højde for alle forhold og situationer. Vores reglementer er ikke forsvundet i mellemtiden. De gamle gælder indtil de erstattes af nye. Blot er der nogle forhold, hvor man skal tage højde for ny lovgivning. Vi har flere gange overvejet, om vi skulle trykke de gamle reglementer, da vi flere gange er stødt ind i, at beboere gør ting, som de ikke må. Men det vil nok forvirre mere end gavne at udsende noget, som snart er forældet. Råderetsbestemmelserne er en af de ting, som er blevet forbedret. Man har som beboer fået flere rettigheder. Man skal fortsat indgive ansøgning i de fleste tilfælde, når det handler om udskiftning, fastgørelse eller montering på bygningsdele. Holmstrup blev for 10 år siden renoveret for 165 mio. kroner, hvoraf en meget stor del gik til tætning af klimaskærm og tag for at gøre byggeriet tæt. Vi er der meget påpasselige med, at klimaskærmen ikke ødelægges eller beskadiges. Klimaskærmen er både murværk, overdækninger, facader og vinduer. Vi har derfor mange restriktioner, når det drejer sig om at montere eller fastgøre ting udvendigt. Men det er ikke umuligt at få en tilladelse. Et par beboere har feks. søgt om og fået tilladelse til opsætning af varmepumper. Ved sådanne opsætninger vil der altid være krav om reetablering. Der er også krav om, hvor og hvordan de tilsluttes og sættes op. Har man ikke søgt om tilladelse først, vil man få et krav om lovliggørelse eller nedtagning og det kan ende med at blive meget dyrere. Så husk. Det er nemmere at få tilladelse tilgivelse får man ikke. Det betaler man for. afdelingsbestyrelsen

15 Bogreoler Ud af mørket ud af intet op af støvet kommer de krybende ordene skyder op alle vegne svampeblege trækker sig sammen strækker sig ud kroger sig vej frem til papiret snor sig omkring blyantsspidsen lægger sig til rette på arket side om side som blinde diende dyr Fra digtet Ud af mørket af Pia Tafdrup som står på en reol i Læsehesten. Bøgerne i Læsehesten skal selvfølgelig ikke sammenlignes med larver der kryber af sted, men støttes bøgerne ikke, bliver de som levende og vælter. På nogle brugte stålreoler som vi har kunnet købe for en bevilling fra afdelingsbestyrelsen og som erstatter nogle temmelig ringe stigereoler, mangler der sidevanger der kan holde bøgerne tilbage fra at dratte ned ved reol-enderne, så hvis nogen af jer har nogle bogstøtter I kan undvære, vil vi være taknemmelige for at modtage dem. Vi får mildt sagt ikke mange besøgende i Læsehesten om onsdagen, så den dag holder vi fremover ikke åbent men samler os om de to andre åbningsdage, søndag mellem og 15.00, og mandag til Søren L

16 Det dejlige el-ur I de første mange år efter at vi fik renoveret og dermed også nyt varmesystem, havde vi et fint og præcist ur ved vores styresystem. For nogle år siden begyndte dette ur pludselig at vise en tid, som ikke umiddelbart kunne bruges, fordi man hele tiden skulle korrigere for misvisning. Nu har det stået på så længe, at det er på høje tid, at det bliver ændret. Jeg skal ikke spille klog, men det må kunne ske centralt og for os alle sammen på én gang, sådan at de for hurtige 21 min. bliver fjernet. Herman Nielsen.

17 Dueholms kastanje Ud for min lejlighed i 263 B står der en flot kastanje, som efterhånden er blevet 10-12m høj. Da jeg fotograferede den her til morgen, var der ingen børn ude, og som kunne komme med på billedet for at antyde højde, men forgreningerne begynder to m oppe, så det er blevet en ordentlig svend. Oprindelig stod den netop hos Svend sammen med adskillige andre på de otte m, der er lejligheders og havers bredde. Og de vokser jo, sådan nogle pæne små træer, så efter kort tid måtte vi flytte dem, og den ene tog jeg altså med ned til mig og plantede den ude ved grøften. Da Svend ikke kunne klare den mere på grund af alder og sygdom og kom på plejehjem, begyndte mine børn og jeg at kalde træet Dueholms kastanje, fordi efternavnet for os passede bedre til den gamle mand. Kastanjen kom til at stå i kanten af et buet område, som vi fik grubbet for at kunne få andet end græs i gang. Da den meget store traktor kom med sin imponerende grubbenæse, som blev stødt ned i jorden for at rode op, var det nær gået galt. Næsen forblev stående i jorden, og traktoren truede med at vælte. Den måtte altså klodses op, og traktorføreren, der ikke tidligere havde været ude for så kompakt lerjord, måtte stille og forsigtigt rode jorden op til vores kommende planter. Vi plantede birk og lærk sammen med Dueholms kastanje, og en enkelt lærk og fire birke står der stadig sammen med de buske, som den senere renovering også gav mulighed for.

18 I en periode frygtede jeg for kastanjens overleven, fordi nogle halvstore knægte begyndte at bruge den som mål for deres kasteknive. I en kombination af omsorg for andre børn og selvfølgelig også kastanjen snakkede jeg med dem om faren for at ramme andre med kasteknive i det uoverskuelige vildnis, og at de måske ville ødelægge kastanjen, hvad jeg fandt forkert. De havde ikke må megen kontakt med mænd og blev noget forknytte, da jeg kontaktede dem med mit anliggende, men det lykkedes da at få dem til at kaste med knive mod opstillede mål midt på græsset, så ingen kom til skade, og kastanjen klarede frisag. De store, helede sår på den imponerende stamme peger tilbage på en noget hård fortid men det har jo alt og alle Herman Nielsen. Her er lidt orientering fra SKJOLDHØJ KIRKES MENIGHEDSRÅD DR KIRKEN, der sender hver søndag kl. 14 på DR1, har været i Skjoldhøj kirke og optaget 4 gudstjenester, der udsendes her i maj måned. Det er ikke vore egne præster, der bruges -- men til gengæld, er det vores nuværende og vores fremtidige organister, der spiller til gudstjenesterne - der er også transporteret en menighed fra THISTED, for at medvirke ved 2 af tjenesterne. FOLKEKORET holder koncert i kirken 3. maj, det er utroligt billigt, at komme og overvære koncerten --- hvis der bliver nydt noget efter koncerten, gå alle indtægter til kirkes nye flygel. 29. maj, tager vi afsked med vores nuværende organist -- og 1. juni begynder vores nye organist Det er lidt sent, men her i Holmstrup, samlede jeg 1900,- ind da Folkekirkens Nødhjælp havde indsamling. I hele sognet blev der indsamlet ca ,- kr. Desværre manglede vi 24 indsamlere i forhold til sidste år -- derfor det lille resultat. Jeg er, grundet vor hidtidige repræsentants sygdom, blevet udpeget til at repræsentere menighedsrådet i FOLKEKIRKENS SAMVIRKE, det er en organisationen, der forsøger at oprette sorggrupper i kirkes regi. Svend Ove Böhm

19 Lukket parkering for knallerter og scootere? For et par år siden var denne problemstilling oppe, og da folkene i afdelingsbestyrelsen skulle ha nogle interessenter at snakke med om hvordan og hvorledes, kom der ikke nogen! Sagen blev selvfølgelig derfor droppet og netop af den grund presser nogle beboere, der ikke kan ha deres scootere stående beskyttet for vejr og i fred for pilfingre, igen på for at få en form for lukket garage. Tre beboere har på det seneste været hos mig for hjælp, og jeg har påtaget mig på ny at bringe sagen videre. Må og må ikke I cykelrummene i B-blokkene må der ikke anbringes scootere. Det bestemmer brandmyndighederne. I kælderrummene i A-blokkene må der godt anbringes scootere. Det er altså de ydre rammer. Det stiller beboerne meget forskelligt men da også med den mulighed at bytte kælderrum eller låne plads i A, hvis man bor i B eller C. Det har den ene af de tre nævnte gjort. Vejen frem Afdelingsbestyrelsen er der for sammen med ansatte at hjælpe os beboere, så vi har gode boforhold. Derfor er næste trin i det her at troppe op til et møde i afdelingsbestyrelsen og fremføre sit ønske og få snakket sagen godt igennem. Der er selvfølgelig en lang række praktiske forhold, der skal tas stilling til og dernæst løses, men med afdelingens gode økonomi og almindelig velvilje skulle det sagtens kunne la sig gøre. Forudsat interessenter så møder op Herman Nielsen.

20 SYKLUB I PENSIONIST-KLUBBENS LOKALER. KLIP-SY-STRIK OG HYGGE KOM OG VÆR MED. HVER ONSDAG FRA KL VI HAR SYMASKINER. HOLMSTRUP SYKLUB

21 Aktiviteter på Holmstrup Mark: Læs mere om Aktiviteterne: Beboerådgivningen Jernaldervej L6 Tirsdag kl Værestedet Holmstrup Mark Jernaldervej L Åbent onsdag: kl Spisning kl ingen tilmelding. Kontaktpers.: Simon Holse Somalisk Lektieklub i Holmstrup Jernaldervej (Smølfens gamle lokale) Åbent i weekender. Warsan Osman, 235 B st Holmstrup Beboerforening Jernaldervej Formand: Næstformand: Kasserer: BestyreIsesmedIemmer: Suppleanter: Jette Nielsen Peter Jørgensen Simon Holse Kurt Åbo Møller Kim Birk Pétur Eriksson Tom Emmer Holmstrup Pensionistklub Jernaldervej 277, 1. Åbent tirsdage kl Lars Thode Nielsen Gitte Poulsen Loppen i Holmstrup I Pensionistklubben 277, 1. Åbent søndag: kl Porcelæmsmæling i Holmstrup Jernaldervej 2777 (Pensionistklubben) Åbent torsdag: kl Rigmor Frederiksen Syklub, strik og hygge I Pensionistklubbben 277, 1. Åbent onsdag: kl Kontaktpers.: Viola Holmstrup Dyreklub for Holmstrup Edvin Juhl, 261 A Genbrugsen i Holmstrup Kontaktperson: Tove, 269 A - tlf Åbent: Mandag kl Torsdag kl Søndag kl Læsehesten Holmstrup Mark Jernaldervej lndgang gennem afd. lokalet. Åbent: Mandag kl Søndag kl Rudolf Bay Astronomi klubben CAPELLA Mødelokale: Jernaldervej 221 B kld. Niels Jørgensen Flagning Herman Nielsen og Svend Ove Bøhm Ring senest dagen før Eller læg en seddel i postkasse: 263 A Haveforening Persillerækken Poul Erik Hansen Holmstrup Haver: Poul Erik Hansen

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 1. Februar 2014

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 1. Februar 2014 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr. 1. Februar 2014 Hele redaktionen har forladt lokalet, og den sidste tar på vej ud dette billede. På samme måde som i de helt store

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato: 10.12.2011 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 22. november 2011, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

3. Evaluering af projekter Med deltagelse af Rikke Marinussen, 253 B og Hanne Gencer, 257 A, Rudolf Bay, 253 B, Søren Leth fra Viggo Madsen

3. Evaluering af projekter Med deltagelse af Rikke Marinussen, 253 B og Hanne Gencer, 257 A, Rudolf Bay, 253 B, Søren Leth fra Viggo Madsen BRABRAND BOLIGFORENING, AFDELING 06, BESTYRELSESMØDE 3043 Tid: Mandag, den 06. oktober 2014, kl. 17.00 Sted: mødelokalet Jernaldervej 215, 01. Deltagere: Edvin Juhl Elly Lindved Rudolf Bay Anette Knight

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 4. november 2013 Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Endelig dagsorden Udvidet regnskab med bilag kan fås på ejendomskontoret

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 14. februar 2013 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 12. maj 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk X Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde, Islands Plads afd. 204 Den 12. november 2013

Referat af ordinært afdelingsmøde, Islands Plads afd. 204 Den 12. november 2013 1 Christianshavn d. 21. november 2013 http://www.islandsplads.dk Referat af ordinært afdelingsmøde, Islands Plads afd. 204 Den 12. november 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Niels byder

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af beboermøde 4. februar 2013

Referat af beboermøde 4. februar 2013 Referat af beboermøde 4. februar 2013 Tilstede: Jens Svane, Johan Glintborg, Margit og Eva (fra Udlejningen), Mie Ladefoged (organisationsbestyrelsen), 47 beboere (42 lejemål). 1) Dirigent: Mie Ladefoged

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen.

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen. Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2015 Økonomisk rådgivning til beboere Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster d. 11.08.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.08.13 kl. 18.30 21.30 August 2013 DIRIGENT: BIANCA BALSLEV AD.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere