2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi"

Transkript

1 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1 3 Påvirkning af driftsøkonomi Udgifter til drift og vedligehold Kapitalomkostninger Sparede driftsudgifter Passagerindtægter 4 1 Baggrund I forbindelse med fase 2 undersøgelsen for Aalborg Letbane/BRT er der sket en opdatering af driftsøkonomien for etape 1 som både letbane og BRT. Dette notat redegør for udviklingen i driftsøkonomien fra fase 1 til fase 2. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi I forhold til beregningen af driftsøkonomien fra fase 1 er i fase 2 sket følgende væsentlige ændringer, der påvirker projektets driftsøkonomi: Der er for både en letbane og BRT taget højde for køreplanmæssige ændringer fra fase 1. I letbaneløsningen er omkostninger til drift og vedligehold af materiel og depot, skinner og kørestrøm indeksregulerede til 2013-prisniveau. PROJEKTNR. A DOKUMENTNR VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 19. juni 2014 UDARBEJDET CRHO KONTROLLERET OWJ GODKENDT CRHO I BRT-løsningerne er omkostninger til drift og vedligehold af materiel og de-

2 2/6 AALBORG LETBANE/BRT - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI pot baseret på en opdateret køreplantimepris for bybusserne i Aalborg fra Der er ligeledes anvendt en større opregningsfaktor ift. fase 1 for at tage højde for forskelle i øvrige faste og variable udgifter mellem en almindelig bybus og en dobbeltledbus. Omkostninger til drift og vedligehold af kørespor og kørestrøm (kun for en elektrificeret BRT løsning) er inkluderet i BRT løsningerne og prissat på baggrund af erfaringspriser samt det opdaterede fase 2 anlægsoverslag i prisniveau. Det er efter aftale med Letbanesekretariatet forudsat, at kapitalomkostninger i form af forrentning og afskrivning af det rullende materiel og depot ikke inkluderes som en driftsudgift ud fra forudsætningen om, at et anlægsselskab vil afholde udgiften til etablering af depot og indkøb af materiel. Såfremt det på et senere tidspunkt besluttes at pålægge en operatør udgiften til etablering af depot og indkøb og betale via køreplantimeprisen til operatøren, er det synliggjort, hvordan dette forventeligt får indflydelse på driftsudgifterne. Til dette er kapitalomkostninger til forrentning og afskrivning af materiel og depot er for alle løsninger opdateret på baggrund af nye indkøbspriser, erfaringspriser samt de opdaterede anlægsoverslag for depot. Merindtægterne for en letbane og BRT er opdateret på baggrund af passagertal fra de nye trafikmodelkørsler samt en opdateret gennemsnitlig billetpris fra NT. Forudsætningerne for busnettet i basisscenariet i 2025 samt for den reducerede busdrift i forbindelse med implementering af etape 1 som letbane eller BRT er uændrede i forhold til foranalysen. 3 Påvirkning af driftsøkonomi De gennemførte ændringer påvirker alle i større eller mindre grad driftsøkonomien for etape 1 som letbane eller BRT. Ændringerne gennemgås i det følgende for begge løsninger. 3.1 Udgifter til drift og vedligehold Tabel 1 viser udviklingen i de årlige udgifter til drift og vedligehold af etape 1 som letbane fra fase 1 til fase 2. Det fremgår, at udgifterne er øget med 4,2 mio. kr. Den primære årsag til denne forøgelse er en detaljering af køreplanen for etape 1 i fase 2, som har medført en årlig stigning på køreplantimer. Herudover er der sket et mindre fald i udgifter til drift og vedligehold af spor og kørestrøm som følge af, at længden er reduceret fra 12,5 km til 12,3 km i beregningerne. Indeksreguleringen af den anvendte køreplantimepris til 2013 prisniveau medfører ikke væsentlige ændringer fra fase 1 til fase 2.

3 AALBORG LETBANE/BRT - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI 3/6 Primære ændringer Drift og vedligehold af materiel og depot, mio. DKK / år 74,1 78,7 +4,6 Øget antal KPT Drift og vedligehold af spor, mio. DKK / år 5,4 5,1-0,3 Kortere strækning Drift og vedligehold af kørestrøm, mio. DKK / år 2,3 2,2-0,1 Kortere strækning Samlet driftsomkostning, mio. DKK / år 81,8 86,0 +4,2 Tabel 1 Udvikling i årlige udgifter til drift og vedligehold af etape 1 som letbane fra fase 1 til fase 2. Tabel 2 viser udviklingen i de årlige udgifter til drift og vedligehold af etape 1 som BRT fra fase 1 til 2. Det fremgår, at udgifterne er faldet med 1,9 mio. kr. Den primære årsag til dette fald er, at kapitalomkostningerne er trukket ud af beregningen ift. fase 1, hvor det blev forudsat, at en operatør var ansvarlig for etablering af depot og indkøb af materiel, ligesom det er kendetegnet ved busdriften i dag. Faldet ift. fase 1 er dog beskeden. Dette skyldes dels en detaljering af køreplanen for etape 1 i fase 2, som har medført en årlig stigning på køreplantimer, og dels at der taget udgangspunkt i en opdateret køreplantimepris for bybusserne i Aalborg, som er lidt højere end i fase 1. Der er ligeledes anvendt en større opregningsfaktor ift. fase 1 for at tage højde for forskelle i øvrige faste og variable udgifter mellem en almindelig bybus og en dobbeltledbus på baggrund af nye oplysninger fra Aarhus Sporveje og Skånetrafiken i Malmø. Herudover er der medtaget en udgift til vedligehold af BRT tracéet (3 % af fysikoverslaget), som var undladt i fase 1. Drift og vedligehold af materiel og depot, mio. DKK / år 43,7 40,8-2,9 Primære ændringer Øget antal KPT Opdateret KPT pris Kapitalomkostninger trukket ud af KPT pris i fase 2 Drift og vedligehold af spor, mio. DKK / år - 1,0 +1,0 Ikke medtaget i fase 1 Drift og vedligehold af kørestrøm, mio. DKK / år Samlet driftsomkostning, mio. DKK / år 43,7 41,8-1,9 Tabel 2 Udvikling af årlige udgifter til drift og vedligehold af etape 1 som BRT ekskl. kapitalomkostninger fra fase 1 til fase Kapitalomkostninger Tabel 3 viser udviklingen i de årlige kapitalomkostninger for etape 1 som letbane fra fase 1 til fase 2. Det fremgår, at de årlige kapitalomkostninger er øget med 12 mio. kr. Forøgelsen skyldes udelukkende, at fysikoverslaget for et letbanedepot er øget væsentligt fra fase 1 til fase 2.

4 4/6 AALBORG LETBANE/BRT - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI Primære ændringer Forrentning og afskrivning af materiel, mio. DKK / år 22,3 22,3 0,0 Forrentning og afskrivning af depot og værksted, mio. DKK / år 8,8 20,8 +12,0 Depotudgifter øget ift. fase 1 Samlede kapitalomkostninger, mio. DKK / år 31,1 43,1 +12,0 Tabel 3 Udvikling i årlige kapitalomkostninger for etape 1 som letbane fra fase 1 til fase 2. Tabel 4 viser udviklingen i de årlige kapitalomkostninger for etape 1 som BRT fra fase 1 til fase 2. I fase 1 indgik kapitalomkostningerne i den samlede køreplantimepris til beregning af den årlige udgift til drift og vedligehold, ligesom det er kendetegnet ved busdriften i dag. I fase 1 var det ligeledes forudsat, at et eksisterende busdepot kunne anvendes til materiellet, og at der således ikke skulle etableres et nyt BRT depot. Det er derfor vanskeligt at sammenligne beregningerne i fase 1 og fase 2, hvor kapitalomkostningerne er trukket ud og præsenteret særskilt. Primære ændringer Forrentning og afskrivning af materiel, mio. DKK / år Forrentning og afskrivning af depot og værksted, mio. DKK / år Samlede kapitalomkostninger, mio. DKK / år - 11,7 +11,7-3, ,8 +14,8 Udgift indgik i udgifter til drift og vedligehold i fase 1 Udgift indgik i udgifter til drift og vedligehold i fase 1 Eksisterende depot forudsat anvendt i fase 1 Tabel 4 Udvikling i årlige kapitalomkostninger for etape 1 som BRT fra fase 1 til fase Sparede driftsudgifter Tabel 5 viser udviklingen i årlige besparelser for busdriften i 2025 som følge af etableringen af etape 1 fra fase 1 til fase 2. Det fremgår, at de årlige besparelser for busdriften er øget med 6,8 mio. kr. Ændringen skyldes udelukkende en regnefejl i tilpasningen af weekenddriften i fase 1. Rute Primære ændringer Sparede driftsudgifter, mio. DKK/år 61,0 67,8 +6,8 Regnefejl i fase 1 Tabel 5 Udvikling i årlige besparelser for busdriften i 2025 som følge af etableringen af etape 1 fra fase 1 til fase Passagerindtægter Tabel 6 viser udviklingen i årlige øgede passagerindtægter i 2025 ved etablering af etape 1 som letbane fra fase 1 til 2. Det fremgår, at de årlige øgede passagerindtægter er øget med 13,0 mio. kr.

5 AALBORG LETBANE/BRT - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI 5/6 Rute Primære ændringer Øgede indtægter, mio. DKK / år 15,3 28,3 +13,0 Øget passagervækst ift. fase 1 Lidt højere billetpris ift. fase 1 Tabel 6 Udvikling i årlige øgede passagerindtægter i 2025 ved etablering af etape 1 som letbane fra fase 1 til fase 2. Forøgelsen skyldes primært, at der i fase 2 er forudsat en større passagervækst end i fase 1. Størstedelen af denne passagervækst skyldes forudsætningen om at indarbejde kollektive rejser fra 3 parker og rejs anlæg i tilknytning til etape 1. Der er ligeledes anvendt en lidt højere gennemsnitlig billetpris end i fase 1. Tabel 7 viser udviklingen i årlige øgede passagerindtægter i 2025 ved etablering af etape 1 som BRT fra fase 1 til 2. Det fremgår, at de årlige øgede passagerindtægter er øget med 112,2 mio. kr. Forøgelsen skyldes primært, at der i fase 2 er forudsat en større passagervækst end i fase 1. Størstedelen af denne passagervækst skyldes forudsætningen om at indarbejde kollektive rejser fra 3 parker og rejs anlæg i tilknytning til etape 1. Der er ligeledes anvendt en lidt højere gennemsnitlig billetpris end i fase 1. Rute Primære ændringer Øgede indtægter, mio. DKK / år 6,9 19,1 +12,2 Øget passagervækst ift. fase 1 Lidt højere billetpris ift. fase 1 Tabel 7 Udvikling i årlige øgede passagerindtægter i 2025 ved etablering af etape 1 som BRT fra fase 1 til fase Samlet driftsøkonomi Tabel 8 og tabel 9 viser udviklingen i det samlede årlige driftsresultat for etape 1 som henholdsvis letbane og BRT for år 2025 fra fase 1 til fase 2. Det understreges, at kapitalomkostninger indgår ikke i driftsudgifterne for etape 1 i denne tabel. Forklaring af forskelle mellem fase 1 og fase 2 fremgår af de tidligere afsnit. Drift- og vedligeholdelsesudgifter for etape 1, mio. DKK pr. år -81,8-86,0-4,2 Sparet busdrift, mio. DKK pr. år +61,0 +67,8 +6,8 Øgede indtægter, mio. DKK pr. år +15,3 +28,3 +13,0 Samlet driftsresultat, mio. DKK pr. år -5,5 +10,1 +15,6 Tabel 8 Udvikling i ændringer i det årlige nettodriftsresultat for den kollektive trafik i Aalborg i 2025 ved etablering af etape 1 som letbane i mio. kr. i 2013-prisniveau fra fase 1 til fase 2. Kapitalomkostninger indgår ikke i driftsudgifterne for etape 1.

6 6/6 AALBORG LETBANE/BRT - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI Drift- og vedligeholdelsesudgifter for etape 1, mio. DKK pr. år -43,7-41,8 +1,9 Sparet busdrift, mio. DKK pr. år +61,0 +67,8 +6,8 Øgede indtægter, mio. DKK pr. år +6,9 +19,1 +2,2 Samlet driftsresultat, mio. DKK pr. år +24,2 +45,1 +21,1 Tabel 9 Udvikling i ændringer i det årlige nettodriftsresultat for den kollektive trafik i Aalborg i 2025 ved etablering af etape 1 som BRT i mio. kr. i 2013-prisniveau fra fase 1 til fase 2. Kapitalomkostninger indgår ikke i driftsudgifterne for etape 1.

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

DRIFTSOPLÆG FOR BYBANE OG BUS VED BYGGETRIN 3

DRIFTSOPLÆG FOR BYBANE OG BUS VED BYGGETRIN 3 SKYSS DRIFTSOPLÆG FOR BYBANE OG BUS VED BYGGETRIN 3 NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 2/45 DRIFTSOPLÆG FOR BYBANE OG BUS

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Transportministeriet og Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Kort om analysen 3 1 Sammenfatning 4 2 Indledning 6 2.1 Oversigt over scenarier

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen BedreTrafik Tlf: 63450062 Hybenvænget 8 Mob: 26700788 5620 Glamsbjerg Email: Ole@bedretrafik.dk Glamsbjerg 4. april 2014 Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen Jeg vil hermed

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 9879 9876 Marie

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning

brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2010;10(2) Brug af telemedicin mellem Rigshospitalet

Læs mere