Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen"

Transkript

1 Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen Tid og sted: den 08. april hos Olaf på Fjordgaarden. Referent: Nina Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra den 24. feb Orientering fra formanden 4. Rettelser til vedtægterne og endelig godkendelse 5. Regnskab 1. kvartal Igangsættelse af medlemsundersøgelse 7. Orientering fra hvert enkelt udvalg 8. Eventuelt: Manglende punkt på referatet fra generalforsamlingen AD. 1 AD: 2 AD: 3 AD: 4 Dagsorden blev godkendt Referat fra den 24. feb blev godkendt, dog med den bemærkning, at der på referatet fra Generalforsamlingen ikke var påført en bemærkning om, at stalden skal have kompensation fra Centret på udført centerarbejde. Referratet af generalforsamlingen lægges nu på nettet. Der har været generalforsamling i Distriktet Lorret fortsætter som hidtil stærk assisteret af Werner og Olaf er blevet indvalgt i distriktsbestyrelsen og Lene valgte ikke at genopstille. Efter en periode med halvt kontingent blev det besluttet at der i fremtiden skal betales fuld kontingent til Distriktet Werner giver til næste møde en status af konsekvensen for ROR s omkostninger hertil. Ellers blev der ydet æder til alle de gode resultater i 2014 og vi fik 100% støtte til vort forslag til Repræsentantskabs mødet om at ophæve 70 års reglen i vedtægterne. De nye ejere af huset på Sct. Jørgensbjerggården påbegynder deres restaurering af huset og dermed også det hegn, de er blevet påbudt at opføre ind til ridecentret. Vi skal forventer de nu fjerne skurvognen og fremover vil det derfor heller ikke være muligt at parkere op ad muren eller hvor skurvognen stod. Vi vil ikke kunne undgå, at deres byggeri vil larme lidt i deres byggeperiode. Rettelser til vedtægterne og den endelige godkendelse er på plads. De på generalforsamlingen vedtagne vedtægtsændringer er nu godkendt i rideforforbundet med en enkelte lille detalje, som efterfølgende er rettet. De kan nu findes på vores hjemmeside og er således endeligt vedtaget. Slettet: Formateret: Indrykning: Første linje: 0 cm

2 AD:5 Regnskab af Werner, Status på økonomien Rideklubben har overskud kr ,00 Stalden har et overskud kr ,000 Rideskolen har et overskud på kr ,00 Ridehus og baner har overskud på kr ,00 Samlet driftsresultater har et overskud på kr ,00 Likviditeten er pt.kr ,00 Vi mangler endnu lidt dagpengerefusion fra Kommunen, så staldens regnskab er faktisk ca. kr ,- bedre end oplyst i regnskabet. Intern overvågning blev drøftet da det koster noget der ligner kr. 700,- om måneden, derudover betaler vi selv alt vedligeholdelse, så total pr. år koster det os ca. kr ,- Olf forslog at 4GS blev opsagt og vi selv satte nogle skilte med videoovervågning. En afgørelses på dette emne er udsat til næste bestyrelsesmøde. Knud havde en bemærkning til regnskabet som omhandler det stabile grus der er lagt uden for banerne, der ønsker han at der er et særskilt konto nummer. Videoovervågning burde også have en særskilt konto nummer, så man kender udgifterne. Olaf og Werner tager en gennemgang af kontoplanen og laver de nødvendige nye konti således at diverse konti undgås. Det har Oluf og Werner lover de tager aktion på. AD: 6 AD:7 Prisstigning i stalden der går mange rygter, der er ingen planer om at ændre betalingen Når den hesteloven er rettet vil vi tage en drøftelse af konsekvenser for ROR og sammen med brugerne lave en undersøgelse af hvordan vi kan opfylde eventuelle uopfyldte krav og få dette prissat og budget lagt. Så vi forhåbenligt kan holde lejen på samme niveau som nu. Lorett har udarbejdet en medlemsundersøgelsen og den er sendt rundt til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Lorett efterspørge hvad mangler og hvilken mål er der i ROR. Bestyrelsen ønsker at inddrager alle medlemmerne af rideklubben, da det er vigtigt det er medlemmerne der fremkommer med ønsker til bestyrelsen. Og ikke omvendt. Det blev aftalt at Lorret skal have alle kommentarer inden 14 dage og derefter vil igangsætte undersøgelen skal lige afstemmes hvis der er væsentlig ændringer Jagtudvalget ved Anders budget var desværre ikke sendt rundt men det kunne dog konkluderes, at det vil bliver et rundt nul. Olaf var meget tilfreds, det vigtigste var at det kunne løbe rundt og de kunne redegøre for pengene. Der står ,- på jagtudalgets konto øremærket til et køretøj/vogn i skoven. Anders kunne meddele, at man ikke kunne flytte Hubertusjagten til lørdag som drøftet på seneste møde vi fastholder derfor festen til om søndagen. Der blev drøftet forskellige mulige steder at fjere de 90 år og der er stor opbakning til at holde den på Ledreborg i familie salen hvis muligt. Anders kommer med en plan til næste møde Aktivitetsudvalget ved Lorett. Budget var udarbejdet og både Trec og spring var medtaget. Budgettet blev godkendt. Rosetter er bestilt til vores stævner og man håber også at kunne drive noget cafeteria til de planlagte aktiviteter, det vil i hvert fald bliver forsøgt. Dommervogn/speakervogn er så dårlig, at Lorett har måtte sætte penge af til reparation. Slettet: for

3 Olaf har tilbudt at donere et bjælkehus han har stående på sin ejendom. Lorett ville gerne lige sagsbehandle dette til næste bestyrelsesmøde. Aktivitetsudvalget har bedt om kr ,- for året De skal have et sted (skur/campingvogn og lign.) hvor der kan være dommer og speaker. De 9000,- er bevilliget og de 5.000,- der er afsat til vedligeholdes står lige på pause, til vi kender status på huset. Lorett kunne meddele at der er kommet 19 tilmeldinger til vores stævne her den 2-3 maj. Christina ønsker sig en slags hyldeknægte til spring bomme. Knud kommer med forslag hertil. Budgettet blev godkendt med forbehold for huset. Rideskolen ved Marianne. Der er brugt rigtig meget tid på at finde heste til rideskolen, men det er da lykkes at finde en enkelt lille hest, som pt. er på prøve. Hesten virke utrolig sød og den fungere perfekt. De søger fortsat efter et par heste mere, så de kommer op på 8 stk. 64 elever er pt. tilmeldt rideskolen. Mathilde har opsagt sin stilling som ridelærer og stillingen er slåede op på vores hjemmeside. 25 ansøger har søgt stillingen. Budget er udarbejdet og der forventes et overskud på ca ,-. Budgettet blev godkendt opdelt på kvartaler på alle udgifter. Marianne ville gerne have en ekstra konto til andre aktiviteter. Alt materiel på rideskole er desværre nedslidt, derfor må der bruges penge hertil i det kommende år Slettet:. Det blev aftalt, at Marianne skulle forsøge at efterlyse aflagt ride udstyr af både den ene og anden slags på Facebook og vores hjemmeside. Beløbet til Telefon for rideskole virke for Marianne meget høj. Da denne telefon bruges til hele klubben vil den i år blive konteret under telefon udgifter på klubben. Stalden -ved Christina. Har måtte erkende hendes job er en stor mundfuld -mange timer blev brugt til lidt af hvert. Staldmøde som lige har været afholdt i stalden var et positivt møde og folk havde været positive indstillet. Ny arbejdsweekend bliver den 19. april, hvor foldene skal gennemgås og repareres. Hegn ved fold 10 skal bl.a. ordnes, men resten skal bare strammes op. Forslag til foldplan er hængt op og folk kan så komme med indsigelser, (der er taget udgangspunkt i sidste år) Gundsø dyrlægerne er kontakte mht. ormprøver. Vi har pt. 3 ledige bokse pr. 1. maj. Folk på venteliste er blevet kontaktet. Knud sørger for yderligere annoncering på hestenettet. Christina har planlagt et personalemøde, så tingene bliver bedre organiseret via en arbejdsplan. Der har været talt om sikkerhed og Christina er blevet bedt om at indskærpe overfor vores personale, hvilken regler SKAL overholdes og der altid skal bruges rigtigt sikkerhedsudstyr herunder især sikkerhedssko. Førstehjælpskursus blev efterspurgt til vort personale, ligesom børneattest og straffeattest skal foreligge ved ansættelses. Handlingsplan er ønsket, hvis der sker ulykker.

4 Christinas budget blev gennemgået og enkelte rettelser blev fortaget, bl.a. var lønbudgettet sat lavt, herefter blev også staldens budget godkendt. Christina forslog en besparelse i stalden ved, at aftenfordring (18:00) blev fordelt mellem pensionærerne, det ville kun give en enkelt vagt pr. måned til hver. Ønsker fra Stalden vil bliver medtaget på næste bestyrelsesmøde. Centerudvalget ved Knud Der er igen blevet repareret vandingsanlæg i ridehuset. Bane 1 er ved at blive gjort klar til opsætning af træhegn. Strøm til ridebanelys på bane 1, er der en løsning på nu. Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm Pladsfordeling i laden til Pensionærernes Wrap, hø og strøelsen (Piller og Spåner). er udarbejdet af Knud og Tina og blev forlagt bestyrelsen. Planen blev drøftet og godkendt. Planen bliver offentliggjort. Centerets Budget er taget med udgangspunkt i 2013/2014 og mange af udgifterne er ikke til at komme uden om. Budgettet blev godkendt. Der er et ønskes om at få lov til at bruge et evt. overskud på nyt hegn omkring springbanen, ny og bedre belysning i stalden (LBD rør) og ændre på bunden på springbanen. Olaf og Werner fremsender til næste møde en samlet budget så vi har et overblik over hele økonomienog hvilket råde rum vi har til investeringer totalt. Når vi har alle ønsker kan vi lave en prioriteret plan herfor. Sponsor tiltag -ved Nina Ro s Casino er søgt. Sponser-gaver til rideskolestævnet er afleveret til form af flotte perlebesat brocher (værdi 1200,-) i alle afskygninger. Formateret: Indrykning: Første linje: 0 cm Slettet: AD: 8 Næste møde er aftalt til onsdag d. 6. maj kl. 19:00.

5

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt Generalforsamling d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt 2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af Annette Mortensen Bestyrelsens beretning for 2012

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden

Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012 1. Valg af dirigent Efter sidste års succes blev Anne Mette Binder atter valgt som dirigent. Anne Mette bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent.

Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent. Referat af Generalforsamling o. 18. marts 2013. Ordrupdal Rideklub. l. Valg af dirigent og referent Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent. Jacob konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere