Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen (EKH), Ole Holm (OH), Jens Rosengaard (JR), Jacob Rubæk Christensen (JRC), Suppleant Dan Wandahl (DW) Ikke til stede: Steen Emborg (SE) Dagsorden: 1) Lokalpolitisk udvalg, deltagelse af Lokalpolitisk udvalg 2) Opsamling på referat fra sidste møde 3) Meddelelser siden sidst: Post og meddelelser Indmeldelser Udmeldelser 4) Bortfalder, da Sten er på ferie: Økonomi og nyt fra kassereren 5) Havnelavet Status på ny aftale med B&H 6) Sager til behandling: Vilkår for indmeldelse (inkl sejlerskole) Drift af web: Indhold og service til medlemmerne Ligasejlads Tyveri fra bådene videoovervågning? Kontaktinformationer fra hjemmesiden til medlemskartoteket, vedligeholdt af medlemmerne selv? Deltagelse på fællesarbejdsdage, 8-10 SKK medlemmer til sidste arbejdsdag DS klubkonferencen 21-22/ Mentorordning for nye medlemmer Invitation til Frems Mad og Foredrag 5 torsdage 7) Nyt fra udvalg: Pladsudvalget Driftsudvalget (incl.hus) Bladudvalget Web-udvalget Sejlerskolen Kapsejladsudvalget Festudvalget Nordreklubhusudvalget 8) Planlægning af kommende aktiviteter Budgetmøde 4/11 Introarrangement for nye medlemmer 9/11 9) Eventuelt 10) Til næste møder

2 Referat Ad 1: Lokalpolitisk udvalg Yderligere til stede under behandling af dette punkt: Henrik Sieling, Jan Gebhardt, Jan Bredde Andersen. Finn er kontaktperson til lokalpolitisk udvalg. Lokalpolitisk udvalg udarbejder oplæg til aktiviteter med henblik på at knytte borgere og foreningsliv tættere til havneområdet. Fordeling af medlemmerne på postnumre er: 125 KBH Ø, 416 øvrige. Ad 2: Opsamling og underskrift af referat fra sidste møde Referat af bestyrelses møde 64, den 4/ godkendt per med frist 16/ c, Sejlerskolen konto hos Ryding Maritime. Det er aftalt, at konto hos Ryding Maritime skal afregnes på faktura per ultimo august, derefter faktura hver måned. Derudover skal de sidste udlæg for renovering af skolebådene afregnes med det samme. 5c, Affaldssortering/tømningsfrekvens af containere. Er videregivet til driftsudvalget. Nordre plads skur renovering? Er videregivet til driftsudvalget. Kodelås til toiletterne. Er videregivet til driftsudvalget. Winkas. Administrator rettigheder til Winkas overdrages til Sten. På næste møde gennemgår Sten eksisterende brugernavne osv. Ikke behandlet da Sten ikke var tilstede. Mail. Administrator rettigheder er overdraget til Andreas. Andreas gennemgik eksisterende brugernavne osv. A jour føring aftaltes. Nøgler til bestyrelseslokale. Liste ajourføres jf. nuværende tillidsposter. Oprydning i bestyrelseslokalet og etablering af arkiv over originaldokumenter, Jacob og Dan. Oprydning gennemført. Materiale fra de gamle klubber bør gennemgås af interessenter: Henrik Sieling, Torben Liedberg, Peter (Trio 80). Henrik spørger nogle stykker. Punkt til evt på næste generalforsamling. Undermineret brolægning efter regnskyllene, Finn. Er udbedret. Ad 3: Meddelelser siden sidst Post og meddelelser Indmeldelser a. Mathias Nyman Rasmussen b. Nicolaj Aarup c. Christian Juulsgaard Olsen d. Marie Puch Hansen Udmeldelser e. Katja Djurhuus f. Jens Grundtmann Ad 4: Økonomi og nyt fra kassereren Intet, Sten på ferie. Ad 5: Havnelavet Status på ny aftale med B&H Forhandlinger pågår. Ad 6: Sager til behandling Vilkår for indmeldelse (inkl sejlerskole) Vi diskuterede visioner for fremtidens sejlerskole. Dan kontakter Grete med forslag om en temaaften om dette, og i givet fald et oplæg til Brisen. Side 2

3 Det foreslås ifm. budget, at nye medlemmer, som tilmelder sig sejlerskolen ikke skal betale indskud også (generalforsamling). Drift af web: indhold og service til medlemmerne Vi søger frivillige medlemmer til at drifte hjemmesiden, uploade nyt indhold osv. Andreas har kontakter en række nyere medlemmer med relevante kompetencer, som gerne vil bidrage. Steffen samler de nye frivillige til et møde. Steffen søger fortsat aktivt en leder af webudvalget. kontakter et par mulige kandidater. Ligasejlads Positiv stemning overfor oplægget. Steffen arbejder videre med det. Tyveri fra bådene videoovervågning? Medlemmerne opfordres til at politianmelde indbrud hjælper på politiets patruljeringsfrekvens. Ole taler med driftsudvalget om at medtage overvågning på skiltning som alligevel skal fornys. Kontaktinformationer fra hjemmesiden til medlemskartoteket, vedligeholdt af medlemmerne selv? Vi besluttede ikke at investere ressourcer i en avanceret integration af hjemmesiden og medlemskartoteket. Medlemmerne skal fortsat meddele sekretæren ændringer i kontaktinformationer, men sekretæren undersøger, om han kan få en mail, når medlemmer ændrer deres kontaktinformationer på hjemmesiden? Deltagelse på fællesarbejdsdage, 8-10 SKK medlemmer til sidste arbejdsdag Forud for næste arbejdsdag laver sekretæren en telefonliste til Ole, som arrangerer opringning af en række medlemmer. DS Klubkonferencen 21-22/ Ingen fra bestyrelsen ønsker at deltage. Andreas mailer invitationen til Grethe. Mentorordning for nye medlemmer Jens Kvisgaards forslag om en mentorordning for nye medlemmer sættes i værk. Nye medlemmer vil blive tildelt en mentor/kontaktperson, når de har betalt indskud og kontingent for aktivt medlemskab. Mentorer er medlemmer, der melder sig til opgaven. Hermed vil vi kunne få en hurtigere og mere personlig velkomst og indføring i klubben og hvordan tingene fungerer. Henrik sørger for at Jens Kvisgaard giver Andreas besked om hvem, som har meldt sig som mentorer. Andreas inkluderer info om mentoren i velkomst mailen til nye medlemmer, Cc mentoren. Mentoren ringer det nye medlem op. Invitation til Frems Mad og Foredrag 5 torsdage Alle SKK medlemmer er inviteret til Frems Mad og Foredrag 5 torsdage i løbet af vinteren. Andreas beder om at få det på hjemmesiden. Ad 7: Nyt fra udvalg Pladsudvalget Mastehejs monteret i masteskuret. Landpladsen er jævnet ud. Lågerne vil blive repareret. Mastekranen i Sundkrogen skal renoveres, tilbud indhentes. En ekstra container til maleraffald opstilles på landpladsen. Optagningslister godt fyldt op. På lørdag måles pæle op. Driftsudvalget (inkl. Hus) Bladudvalget Deadline til Brisen er 30/10. Layout program til Mac lejes. Side 3

4 Web-udvalget Nye kræfter søges. Sejlskolen 4 ud af 7 elever bestod prøven for nylig, tillykke til jer. Tilmelding til teoretisk navigation er stor. Undervisning kører november-marts. Kapsejladsudvalget 2-star og Hven rundt ved nat afviklet. Tirsdagssejladser afviklet med succes. Sidste sejlads var 30/11 med stor tilslutning, inkl evaluering efter hyggelig spisning i klubhuset. Sejladserne genoptages næste sæson formentlig med uændret koncept. Vi kan være mange flere :o) Bomlukkeren på lørdag er der 22 tilmeldte til. Festudvalget Årsfest planlagt Hawaii tema. Nordreklubhusudvalget Ad 8: Planlægning af kommende aktiviteter a. Bestyrelsesmøder 6/11 (Steffen), 4/12 (Dan) b. Budgetmøde med HS udvalgene Plads og Drift/Hus 4/11. Finn arrangerer. Budgetmøde med SKK udvalgene på bestyrelsesmødet 6/11. Andreas sender invitation. Materiale fra udvalgene bedes mailet 30/10. Erik sender budget regneark til Jens. Jens indfører 2013 og år til dato 2014 tal og sender til udvalgene. c. Introarrangement for nye medlemmer og ansøgere 9/11 kl 10:00. Finn, Andreas og Ole arrangerer. Invitation 1 måned før til nye medlemmer efter Januar 2013 (Sten laver l i- ste). d. Mulighed for brandkursus for hele klubben, Finn. Hverdagsaften ca 1 maj Dato fastlægges i januar. Ad 9: Eventuelt Regler for brug af klubhuset til sejlsportsrelaterede arrangementer med betaling af entré findes og fastholdes. Ad 10:Til næste møder Intet Referent: Andreas Schousboe Side 4

5 Referatet bestående af i alt 5 sider inkl. denne - er godkendt per med frist 20/ Formand Finn Kristiansen Næstformand Steffen Torvits Kasserer Sten Emborg Pladsudvalgsformand Henrik Bjerregaard Jensen Sekretær Andreas Schousboe Erik Kragh-Hansen Jens Rosengaard Ole Holm Jacob Rubæk Christensen Suppleant Dan Wandahl Side 5

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Sensommer på Sundet. Sæson 2013. Pinsetræf i Nivå

Sensommer på Sundet. Sæson 2013. Pinsetræf i Nivå NR 4// september 2013 www.sejlklubbenkbh.dk Sensommer på Sundet Sæson 2013 Pinsetræf i Nivå Sejlklubben København Formand: Birgit Thejls tlf. 20 95 20 87 Næstformand: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Kasserer:

Læs mere

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt.

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt. Dagsorden for Avalak HB møde søndag d. 7. december 2014 i Odense Tilstede til mødet: Bjørk Lange Kristensen (Formand), Knut Mathias Jensen (Næstformand), Marie-Louise Nuka Karlsen (Informationskoordinator),

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Brisen. Smilende. Solrig Sommer Nr 4 // September 2014 Brisen www.sejlklubbenkbh.dk 2014 Smilende Solrig Sommer www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen 2092 8010

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa.

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. Nummer 3 November 2012 Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

Bestyrelsesmøde15052003

Bestyrelsesmøde15052003 Page 1 of 5 Bestyrelsesmødereferat Sted: Hasseris Kirkes mødelokale Tidspunkt: Torsdag den 15.5.2003 kl. 19.30 Deltagere: Jørgen Svensson Afbud: Per Studsholt Torben Thorup Niels Melchior Jensen (suppleant)

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2015 d. 08.04.15 kl. 18.30 hos Charlotte Til stede:

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 127-9/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere