Velkommen til Security Awareness

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Security Awareness"

Transkript

1 Velkommen til Security Awareness

2 Kursusinstruktion side 1/ud af 1 Kurset består af en del læsestof, som vi har suppleret med en række billeder og links til relevante dokumenter. Vi anbefaler, at du afsætter en times koncentreret tid på at gennemgå det fulde materiale på en gang. Du kan klikke frem og tilbage i materialet ved hjælp af pilene nederst i højre hjørne. For at lette din manøvrering under hvert afsnit fremgår det i øverste højre hjørne, hvor mange sider afsnittet består af, og hvor langt du er nået. I slutningen af materialet har vi opsamlet en referenceliste med links til diverse yderligere informationer, som vi refererer til i løbet af kursusmaterialet. Vi ønsker dig god fornøjelse.

3 Kursusagenda side 1/ud af 1 Indledning Velkommen v/kristian Durhuus Hvad er Security Awareness? Lovgivning og myndigheder Trusler mod den civile luftfart Lufthavnens sikkerhedskoncept Trusler, alarmering og evakuering Sikkerhed på jorden og under flyvning Sanktioner Din rolle Opsummering Referenceliste

4 Indledning side 1/ud af 2 Kurset Security Awareness (opmærksomhed på sikkerheden) er udviklet til dig, der skal have udstedt et ID-kort, og som skal kunne færdes alene på Airside i lufthavnen, uanset om du er ny i jobbet eller er ved at gennemgå et opfølgningskursus. Københavns Lufthavn (CPH) er i dag en både tryg og sikker lufthavn. Det er nødvendigt at sikre, at alle procedurer og ressourcer er på plads for fortsat at kunne leve op til de krav, der gælder for sikkerheden i vores lufthavn. Vi er mange mennesker, der arbejder i lufthavnen, og det kan være svært at holde styr på alle, som bevæger sig inden for lufthavnens område. Derfor er et regelsæt for din adfærd og færden i lufthavnen nødvendig, og det er afgørende, at du er bevidst om, hvilke sikkerhedskrav der gælder, samt hvilken rolle du selv spiller for sikkerheden, når du færdes i lufthavnen. Vi har alle et ansvar for at bevare det høje sikkerhedsniveau og med en styrket viden om vores egen rolle og om de krav, der stilles til os, bidrager vi alle til at gøre lufthavnen endnu mere sikker for både flypassagerer, os selv og vores kollegaer.

5 Indledning side 2/ud af 2 Formålet med kurset er at øge din forståelse for luftfartssikkerheden samt give dig kendskab til og sikre din kompetence inden for emnet Security. Der er tale om en bred og generel information, som ikke er målrettet en konkret personalegruppe. Derfor skal dette kursus følges op med den enkelte arbejdsgivers interne informationer, der specifikt retter sig mod egne ansatte. Kurset indeholder informationer, som du i din færden i lufthavnen skal have kendskab til, og du kan til hver en tid blive stillet spørgsmål, der relaterer sig til dette kursus, af securitypersonalet i lufthavnen. Selve kurset tager ca. en time og vil hovedsagligt fokusere på de generelle securityregler, der har indflydelse for dig i din hverdag.

6 Velkommen v/kristian Durhuus side 1/ud af 2 Kære lufthavnskollega Alle ved, hvor højt sikkerheden i en lufthavn skal prioriteres. Men hvilke muligheder har den enkelte medarbejder for at påvirke sikkerheden, og hvilke regler og procedurer styrer vi efter, når vi skal skabe en tryg lufthavn og arbejdsplads? Sikkerheden i de danske lufthavne er reguleret både i danske og internationale regler, håndhævelsen af disse er en del af dét at drive en lufthavn og derfor CPH s opgave. Det er Trafikstyrelsen, der fører tilsyn med, at vi varetager sikkerhedsopgaverne på rette vis, og det er vores fornemmeste opgave at sørge for, at både passagererne og medarbejdere i CPH kan føle sig trygge. Terrorbegivenheder i verdenen har i stigende grad skærpet kravene til sikkerheden og har vist os, at der fortsat er god grund til at holde fokus. Flere terrorforsøg er heldigvis blevet afværget, men det er stadig vigtigere end nogensinde, at vi alle ved, hvad vi skal være opmærksomme på, når det gælder lufthavnssikkerheden. Vi kalder det Security Awareness. Altså opmærksomhed på sikkerheden.

7 Velkommen v/kristian Durhuus side 2/ud af 2 Som indehaver af et gyldigt adgangskort til CPH har nogle af os endda lov til at færdes i områder med høj sikkerhed. Derfor er vi også medansvarlige for ikke blot passagerernes, men også alle vore kollegers sikkerhed. Ved at holde øjne og ører åbne og rapportere mystiske forhold, adfærd eller uregelmæssigheder videre i systemet bidrager vi hver især til forebyggelse af et muligt terroranslag og gør CPH til et tryggere sted at være. CPH er udpeget af Trafikstyrelsen til at udstede og administrere CPH ID-kort samt adgangen til lufthavnen. En vigtig detalje er, at vi ikke må udstede ID-kort til dig, før du har gennemført et lovpligtigt Security Awareness-kursus, så vi er nu afhængige af hinanden, før du kan komme i gang med at arbejde alene inde i vores lufthavn. Det er den sikkerhedsansvarlige i den enkelte virksomhed, som skal medvirke til at sikre, at alle der skal have et CPH ID-kort, gennemgår et Security Awareness-kursus, samt en lokalt tilpasset supplerende uddannelse. Dette Security Awareness-kursus skal fornys, hver gang du skal have fornyet dit ID-kort, ved udløb eller hvis du skifter arbejde. Hvis du er nyansat, vil jeg gerne benytte lejligheden til at byde dig velkommen i vores lufthavn, og til Jer alle ønsker jeg rigtig god læselyst. Med venlig hilsen Kristian Durhuus, Driftsdirektør/Flyvepladschef

8 Hvad er Security Awareness side 1/ud af 1 Security Awareness kan defineres som: Kendskab til regelsæt og sikkerhedskoncepter. Bevidsthed om potentielle sikkerhedsrisici i luftfartens arbejdsmiljø. EU definerer security således: Security er kombinationen af foranstaltninger, menneskelige og materielle ressourcer, der har til formål at beskytte den civile luftfart mod ulovlige handlinger, som kan bringe den civile luftfarts sikkerhed i fare. Der findes mange definitioner af terrorisme, følgende er en af de kortere definitioner: Terrorisme betegner brugen af, eller truslen om, vold mod civile med det formål at skabe rædsel og frygt i samfundet. Terroristernes mål er oftest et forsøg på at gennemtvinge deres egen religiøse eller politiske dagsorden.

9 Lovgivning og myndigheder side 1/ud af 2 Trafikstyrelsen EU CPH Regelsæt Sikkerheden i lufthavnen styres af lufthavnens, og de enkelte selskabers (luftfarts-, fragthandlings-, cateringselskabers m.v.) sikkerhedsplaner. Alle sikkerhedsplaner skal passe sammen og danne en kæde af sikringstiltag, der tilsammen skaber en robust sikkerhed. Sikkerhedsplanerne for det enkelte selskab skal godkendes af Trafikstyrelsen og er baseret på det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart (NASP), samt en række bestemmelser for luftfart. Begge dele udfærdiges af Trafikstyrelsens afdeling for civil luftfart, også kendt som Civil Aviation Authority - CAA. Luftfartsbestemmelserne samt det nationale sikkerhedsprogram tager udgangspunkt i en række regler, bekendtgørelser og anbefalinger, der er fastlagt af ICAO (International Civil Aviation Organization) en organisation for civil luftfart under FN, ECAC (European Civil Aviation Conference) - en Europæisk organisation for civil luftfart, EU-direktiver EU direktiver, dansk lovgivning, samt krav og anbefalinger fra politiet.

10 Lovgivning og myndigheder side 2/ud af 2 Trafikstyrelsen EU CPH Regelsæt Udover de krav, der fremgår af luftfartsbestemmelserne og det nationale sikkerhedsprogram, skal CPH og de herboende selskaber også følge de retningslinjer, der fremgår af de ovennævnte dokumenter, da der i disse indgår en række specifikke krav og retningslinjer.

11 Trusler mod den civile luftfart side 1/ud af 5 Et lands vigtigste infrastruktur, såsom den offentlige samfærdsel, er et oplagt mål for terrorister, da sådanne anslag vil kunne lamme samfundet og skabe frygt hos en stor del af befolkningen. Sårbarheden for lufthavne og fly Derfor har luftfarten været et oplagt mål helt tilbage fra den nutidige terrorismes start tilbage i 1970 erne. Fly er sårbare og uhyre kostbare konstruktioner. Generelt kan man sige, at luftfart er den hurtigste og nemmeste måde at binde lande og kontinenter sammen på, men måske også den skrøbeligste, hvis et anslag lykkes. Tendenserne viser, at terrorister for det meste undgår områder med høj sikkerhed. Terrorhandlingen i New York den 11. september 2001 har medført skærpede krav til luftfartssikkerheden og i høj grad kravene til sikkerheden i lufthavne. Vi kan ikke se bort fra, at luftfarten stadig har en særlig og høj status for terrorister. Vi har, på de næste sider, valgt at fremhæve en række terroranslag/- forsøg, som har fundet sted gennem de seneste år.

12 Trusler mod den civile luftfart side 2/ud af 5 Terroranslag uden for Danmark September 2001, World Trade Center, New York En række terrorister med tilknytning til al-qaeda kaprede fire passagerfly. Terroristerne styrede to af flyene ind i World Trade Center i New York. Et tredje fly styrede ind i Pentagon. Det fjerde fly formodes at skulle have ramt Capitol-bygningen, hovedsædet for USA's Kongres, men det styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Antallet af dødsofre for angrebene er sat til 2.973, eksklusive de 19 flykaprere. Marts 2004, Madrid Ti bomber sprængte i tre fyldte passagertog ved Madrid. Bomberne blev udløst ved hjælp af mobiltelefoner. 191 mennesker blev dræbt og omkring såret. I alt 29 personer blev anklaget for attentatet. Yderlige syv mistænkte sprængte sig selv i luften i en lejlighed i en forstad til Madrid, umiddelbart inden de skulle anholdes. Juli 2005, London Fire selvmordsbombere detonerede hver deres bombe, tre af dem i Londons undergrundsbane og en i en dobbeltdækkerbus. Attentatmændene var alle af udenlandsk afstamning, men opvokset i Storbritannien. I forbindelse med eksplosionerne omkom ca. 60 personer (inklusive de fire selvmordsbombemænd) og ca. 700 tilskadekomne.

13 Trusler mod den civile luftfart side 3/ud af 5 Terroranslag uden for Danmark Juli 2006, Mumbai, Indien I flere tog på en af verdens travleste togstrækninger sprænger syv bomber. Bombesprængningerne kostede mindst 182 mennesker livet og sårede op imod 800. Juni 2008, Den danske ambassade i Pakistan Bilbombe sprængte i forbindelse med et selvmordsangreb mod den Danske ambassade i Pakistan, dræbte seks-otte personer og sårede omkring 24. December 2010, Stockholm To bomber eksploderer i det centrale Stockholm, de svenske myndigheder anser eksplosionerne som terrorrelaterede og efter alt at dømme de første selvmordsbomber i Norden. Juli 2011, Oslo En norsk ekstremist bragte en bilbombe til eksplosion i regeringskvarteret i Oslo. Eksplosionen medførte store materielle skader, syv dræbtes og mindst 15 såredes. To timer senere ankom gerningsmanden til Utøya, hvor en ungdomspolitisk sommerlejr fandt sted. Her skød og dræbte han 68 og sårede 66 personer.

14 Trusler mod den civile luftfart side 4/ud af 5 I Danmark er vi igennem de senere år også stødt på terror. I takt med dansk deltagelse i internationale fredsskabende og -bevarende handlinger mv. er vort land også blevet et muligt mål for terrorister. Terroranslag i Danmark Ved brug af internationale efterretninger har dansk politi kunnet afværge en række mulige terroranslag. På baggrund af politiets efterforskning er der foretaget anholdelser både i Danmark og i udlandet. Juli 1985 To bomber eksploderede med kort tids mellemrum. En ved det amerikanske luftfartsselskab North West Orient Airlines kontor ved Vesterport Station, en anden sprængtes ved den jødiske synagoge i Københavns centrum, og en tredje blev senere fundet i Nyhavn. Marts 1992 I Internationale Socialisters kontor i Søllerødgade på Nørrebro i København sprænger en formodet brevbombe. Oktober 2005 Balkansagen. En dansk-tyrkisk og en svensk statsborger anholdtes i Sarajevo med en stor mængde sprængstof. Herhjemme anholdtes syv unge og sigtedes for forsøg på terrorhandling på Balkan. En blev idømt syv års fængsel.

15 Trusler mod den civile luftfart side 5/ud af 5 Terroranslag i Danmark September 2006 Vollsmosesagen. Tre mænd idømtes henholdsvis 12, 12 og fem år fængsel for at have planlagt terroraktioner mod konkrete mål i Danmark. September 2007 Glasvejssagen. Otte mænd sigtes for terrorplanlægning, to personer idømtes henholdsvis 12 og syv års fængsel for at have fremstillet sprængstof. Februar 2008 Tre anholdtes, mistænkt for at planlægge angreb på Jyllands-Posten. Oktober 2009 To terrormistænkte sigtes i USA for at forberede terrorangreb mod Jyllands-Postens redaktioner i København og Århus. September 2010 Terrorforsøg mod Jyllands-Posten, gerningsmanden blev selv kvæstet, da bomben eksploderede på et hotel i København. Han flygtede og anholdtes efterfølgende i en nærliggende park.

16 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 1/ud af 33 Overblik over aktører, der i samspil skaber sikkerheden i lufthavnen Trafikstyrelsen Dig selv CPH Security Told og skat Luftfartsselskabers security Politi Cargoselskaber security Handlingsselskaber security Catering/ forsyning security

17 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 2/ud af 33 Lufthavnens afspærrede område er ca. 27 km i omkreds, heraf er vi omkranset af et ca. 22 km langt hegn. Hegnet skal medvirke til at sikre mod uvedkommendes adgang og udgør en vigtig del af sikkerheden i lufthavnen. Indhegning og afgrænsning Hegnet og de store afstande omkring lufthavnen er samtidig en sårbar del af sikkerhedskonceptet, og alle ansatte opfordres derfor til at assistere med overvågningen, således at alle hegn i lufthavnen til enhver tid er 100 % intakte, og enhver eventuel mistænkelig adfærd, ved eller omkring vores hegnsområder, bedes omgående anmeldt til CPH s Operationscenter (OC). Det er selvfølgelig ikke kun omkring vores hegn, at vi regner med din assistance til at holde øje med enhver mistænkelig adfærd. Vi har behov for, at alle, der færdes på lufthavnens område, er opmærksomme på afvigelser fra det normale billede. Her er du en vigtig partner for os, med at se, lytte og observere det bedste du kan. Ser alt omkring dig rigtigt og sikkert ud? Er du i tvivl? Så er vores grundsikkerhedsprincip altid : Er du i tvivl, så er du ikke i tvivl = aktion Kontakt døgnet rundt: OC på telefon eller politiet på telefon

18 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 3/ud af 33 I forhold til security er lufthavnen delt op i to hovedområder: Lufthavnens områder Sikkerhedszoner Landside: arealet uden for det indhegnede lufthavnsområde, hvor der er offentlig adgang. Airside: det indhegnede område, som er tilgængeligt via personaleindgangene med adgangskontrol af både personer og køretøjer. Airside er dermed et sikret område, hvor der ikke er adgang for offentligheden. Airside er igen delt op i tre områder: Det generelle område, hvortil der ikke kræves yderligere kontrol. SRA: et afgrænset security-beskyttet område (Security Restricted Area), hvor der udføres yderligere kontrol af ID-kort ved indpassage til området samt et stikprøvevis eftersyn af personer og køretøjer. I SRA-området betjenes primært fragtfly. C-SRA: kritiske dele af SRA (Critical Parts of Security Restricted Area), hvor eftersete passagerer og/eller deres eftersete bagage befinder sig. Ved indpassage til C-SRA udføres kontrol af ID-kort samt eftersyn af alle personer og køretøjer.

19 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 4/ud af 33 På kortet kan du se forskellige sikkerhedsområder i lufthavnen: Lufthavnens områder Sikkerhedszoner Se oversigtskort i større format på næste slide Blå: Airside. Airside er også den generelle omtale af hele det afspærrede område. I CPH har vi yderligere inddelinger: Rød: SRA står for security-beskyttet område med særlige kontrolforanstaltninger. Rød er også: C-SRA står for det kritiske (Critical) område af det security-beskyttede område, hvor der er 100% person og bagageeftersyn. Gul: C-SRA passagerområde, Gul C-SRA er den kritiske del af det Security beskyttede område, hvor passagererne må opholde sig. : Et hvidt B oven i rød eller gul sikkerhedszone, giver ret til at færdes i bagagesorteringsområderne. Grøn: Er en del af Airside, hos virksomheder der har egenkontrolleret Airside/Landside grænse på deres private virksomhedsområde f.eks cargocentrene. Grå felter : Med grå farvefelter uden andre farver, så har du kun ret til at færdes på Landsidekontrollerede områder f.eks ankomstområdets bagageudlevering, kælder, lofter etc..

20 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 5/ud af 33

21 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 6/ud af 33 Lufthavnens områder Sikkerhedszoner Sikkerhedszoner kan bestå af dobbeltzoner, så to farver gælder i samme område. Disse zoneskilte er opsat ved kortlæsere og sikkerhedszoneskift, så du kan orientere dig om, hvilken farvezone du er på vej ind i.

22 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 7/ud af 33 Udover vores almindelige faste sikkerhedszoner kan vi oprette andre særlige sikkerhedsområder akut. Lufthavnens områder Sikkerhedszoner Demarkerede områder: Områder, store som små, vi spærrer fysisk af med fast adgangskontrol, idet sådanne områder har en lavere sikkerhed end omgivelserne. eller Dynamisk C-SRA: Typisk hele standpladser eller mindre områder, der skal have højeste sikkerhed, vi kan tilbyde, nemlig C-SRA. Det sker f.eks. i forbindelse med flyafgange med passagerer uden for det permanente C-SRA-område, hvor der kan etableres et dynamisk C- SRA. Området afgrænses og markeres ved snor og skiltning. Grænsen overvåges/bevogtes konstant af Security i en kombination af fysisk overvågning, adgangskontrol, sikkerhedseftersyn og kameraovervågning. Som ved adgang til det permanente C-SRA foretages der 100 % eftersyn og adgangskontrol af personer, deres medbragte ejendele og køretøjer.

23 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 8/ud af 33 NON-EU Lufthavnens områder Sikkerhedszoner I lufthavnen er passagerområdet opdelt i et EU- og et NON-EUområde. I lufthavnen findes NON-EU området på Finger C, primært på hele 2. sal, men også trappetårne og gates fungerer som fleksible NON-EU områder. Security har altid vagter i området når der er ankomster fra NON EU lande. Du skal som ansat derfor være bevidst om hvilken status området har, og dermed din egen sikkerhedsstatus. Alle der befinder sig i dette område, såvel passagerer, som besætninger, personale m.fl. vil miste deres security mæssige status da de sammenblandes med passagerer ankommende fra NON-EU lande, som ikke er godkendt til samme security mæssige status som i EU landene. Derfor skal passagerer, besætninger og personale m.fl., der har befundet sig i dette område efterses af Security til EU status inden de tillades adgang til EU området. Dette foregår enten ved Securitys transfercheck på gate C23 eller ved at gå ud gennem Paskontrollen på 2. sal og herefter gennem Security checksted for fornyet eftersyn.

24 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 9/ud af 33 Derudover findes et område, som ligger på grænsen mellem Landside og Airside, det kaldes kontrolleret Landside. Det er bagageudleveringen bag toldkontrollen. Lufthavnens områder Sikkerhedszoner Her gælder Airside-reglerne ikke, men man skal have et godkendt arbejdsbetinget ærinde i området. For at få adgang til området skal man benytte sit CPH ID-kort, låne et adgangskort i Passager Informationen eller blive fulgt ind og ud af f.eks. et handlingselskab. Når man benytter adgangsslusen med sit ID-kort, har man ansvaret for, at der ikke følger uvedkommende personer med ind via slusen. Derfor skal du sikre dig, at de andre i slusen har ID-kort/adgangskort. Vores sikkerhedkoncept består også i, at ingen uvedkommende kan komme ukontrolleret i vores kældre eller på lofter, hvor vi typisk har samlet vores tekniske installationer. Derfor har vi også adgangskontrol på døre og elevatorer m.v. der fører derhen. Dette er således også en del af vores kontrollerede Landside områder.

25 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 10/ud af 33 ID-KORT For at få permanent ret til tjenstlig adgang til lufthavnens afspærrede områder skal du have udstedt et ID-kort til CPH. Når du skal have udstedt et ID-kort, skal din arbejdsgiver udfylde en ansøgning med de nødvendige oplysninger om hvem du er, hvad du skal lave, og hvilke områder du skal have adgang til. Du skal underskrive denne ansøgning. Med din underskrift giver du samtidig dit tilsagn til, at CPH videregiver ansøgningen til politiet, der skal foretage et baggrundscheck på dig og således godkende din ansøgning om adgang til de sikrede områder. Den bekendtgørelse, der giver politiet beføjelse til at godkende adgang hedder Bekendtgørelse nr. 979 af 28. september 2004, om politiets godkendelse af personer der får adgangshjemmel til lufthavnens afspærrede områder. Uddrag af Bekendtgørelsen: 4. Generel adgangshjemmel (lufthavns-id-kort) til flyvepladsens afspærrede område må kun udstedes til personer, der er godkendt af politiet. ID-kort kan udstedes for en kortere eller længere periode og det skal bruges jævnligt for at leve op til kriterierne for at have permanent IDkort. Det betyder f.eks., at ID-kort som ikke benyttes i en tre måneders periode spærres af ID-kort kontoret, der administrerer og overvåger brugen af ID-kort.

26 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 11/ud af 33 Her ser du et ID-KORT med en forklaring til de oplysninger, der fremgår på kortet. ID-KORT Bæretilladelse Færdselstilladelse ID-kortnummer Personligt og unikt nummer, som altid følger personen. F.eks. i forbindelse med fornyelse af kort eller som følge af jobskifte. Navn på kortholder Firma; hvis personen er ansat i to firmaer, vil begge fremgå af kortet Udløbsdato Sikkerhedszoner Kortholderen kan tildeles op til fire sikkerhedszoner, som vises visuelt på kortet. Rød og gul sikkerhedszone kan ydermere være bogstavet B, hvilket betyder, at kortholderen har adgang til bagagesorteringsområdet i C-SRA-området.

27 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 12/ud af 33 ID-kortet er strengt personligt og må ikke udlånes til andre eller ligge frit tilgængeligt for uvedkommende. ID-KORT Du må kun benytte ID-kortet i tjenstligt og legitimt ærinde, hvilket betyder, at det skal være et rent arbejdsbetinget ærinde og kun i de områder, som ID-kortet giver adgang til. Det betyder, at du ikke må følge f.eks. familien til en flyafgang, hvis ikke det er et led i en arbejdsopgave. Hvis du ikke længere har et arbejdsmæssigt behov for adgang til lufthavnen, enten ved stillingsskift i firmaet eller du forlader det firma, der har søgt om kortet til dig, skal ID-kortet tilbageleveres til CPH via din arbejdsgiver. Det er vigtigt, at vi alle hjælper hinanden med at sikre, at IDkort/adgangshjemmel altid behandles korrekt og bæres fuldt synligt. Det handler i bund og grund om, at det skaber tryghed for både os selv og vores passagerer, når vi kan se personer bære et synligt CPH ID-kort. Vi anbefaler også, at ID-kortet altid bæres, når man er på arbejde også på Landside

28 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 13/ud af 33 ID-kortet skal altid bæres fuldt synligt på kroppen, så det ikke dækkes af tøj eller andre beklædningsdele. Det er heller ikke ligegyldigt, hvor på kroppen det bæres, idet det skal være synligt forfra. ID-KORT ID-kortet skal altid fremvises til vagten ved passage af checksteder, og det skal kontrolleres elektronisk i kortlæserne. Under ophold på alle lufthavnens afspærrede områder har vi alle sammen både ret, og pligt, til at kontrollere, at alle bærer et synligt og gyldigt ID-kort til de områder, vi færdes i. Alle har ret til at anmode om at få fremvist et CPH ID-kort. Hvis en person ikke vil eller kan fremvise CPH s ID-kort til dig, beder vi dig omgående kontakte: SYNLIG BÆRING AF ID-KORT : Lodret på forsiden. Fra hoftehøjde og op. Bær helst ID-kortet i brysthøjde. Operationscenter (OC) på telefon Det vil selvfølgelig være til stor gensidig hjælp, at du holder øje med personen, indtil Security ankommer.

29 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 14/ud af 33 Når du passerer en adgangskontrol skal du scanne dit ID-kort, så det elektronisk kan verificeres, at kortet er gyldigt, dvs. at du har adgang til det område, du bevæger dig ind i. ID-KORT Det gøres ved at holde kortet op til kortlæseren. Hvis alt er i orden, vil den gule lampe i kortlæseren skifte til grønt. Er der noget galt, lyser lampen rødt. Samtidig med verificeringen skal vagten også kontrollere, at det er den rigtige person, der viser kortet. I nogle adgangskontroller står der en vagt og ser om billedet på IDkortet passer med den person der går ind, eller også skal du kigge ind i et kamera opsat ved kortlæseren. Via kamerabilledet kan vagten sammenholde din identitet med ID-kortets billede fra en database på en monitor inde i vagten.

30 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 15/ud af 33 ID-KORT I Airside adgangskontrollerne, hvor køretøjer indpasserer, er der skiltet med, hvordan man skal passere vagten med køretøj og passagerer. Alle personer i et køretøj skal identificeres og have godkendt ID-kortet inden indpassage. Passerer du Airside/Landside grænsen i bil, må kun personer på forsæderne blive i bilen. Bagsædepassager skal passere grænsen til fods, gennem lågen for fodgængere. Evt. passager på forsædet skal læne sig frem mod kameraet. Se skiltet til venstre.

31 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 16/ud af 33 Ved indpassage til SRA og C-SRA skal personer, deres medbragte personlige ejendele og evt. køretøjer efterses for at sikre, at der ikke bringes forbudte genstande ind i de security-beskyttede områder. ID-KORT Til C-SRA skal alle sikkerhedsefterses. Du skal derfor placere dine ejendele og alt overtøj, inklusive veste og trøjer med gennemgående lynlås, i bakkerne. Dette bliver gennemlyst og evt. også efterset fysisk af personalet. Du skal derefter passere igennem en metaldetektorkarm. Har du metal på dig giver detektorkarmen et signal, og du vil blive udtaget til manuelt eftersyn. Selvom du ikke har metal på dig, kan du alligevel blive udtaget til manuelt eftersyn. Du har ret til at blive undersøgt af en af samme køn, når blot du beder om det. Har du et køretøj, vil dette i mellemtiden blive efterset af Securitypersonalet. Her skal du huske, at du altid skal medbringe alle dine personlige ting til personeftersynet, så køretøjet kun indeholder de ting, som tilhører dette.

32 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 17/ud af 33 Ekstra viden om sikkerhedseftersyn: Sikkerhedseftersyn af personale Ved adgang til og ophold på lufthavnens afspærrede område og SRA-området vil der forekomme stikprøvevis sikkerhedseftersyn af din person, køretøj og medbragte genstande. Eftersynet er generelt det samme som for passagerer, men du må som ansat altid medbringe drikkevarer til eget brug, f.eks. 1 l vand. Det er op til den enkelte Security-medarbejder at vurdere det nødvendige omfang af eftersynet. Hvis det ud fra situationen vurderes, at eftersynet skal gå videre end til den ydre beklædning, ind til og med undertøjet, kan du altid kræve eftersynet udført af en Security-medarbejder af eget køn. Sådanne eftersyn skal foregå i et aflukket rum, og altid med et vidne til stede. Eftersynene går tæt på kroppen, og det er nødvendigt, at securitypersonalet tager ordentligt fat under eftersynet. Dels så de kan finde de ting, de skal, men også så eftersynet ikke får karakter af beføling.

33 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 18/ud af 33 Hvis du medbringer eller benytter et køretøj, skal der forefindes en inventarliste i køretøjet, hvorpå alle genstande der indgår som en fast del af køretøjet fremgår. Sikkerhedskontrol af personale Hvis ikke en sådan liste forefindes til bilen, skal alle genstande medbringes til røntgeneftersyn i forbindelse med en sikkerhedskontrol. Et køretøj skal være helt tomt for personer, før et eftersyn må påbegyndes. Du og dine eventuelle passagerer må ikke blande eller involvere jer i eftersynet af køretøjet. Alle døre og klapper skal kunne åbnes i forbindelse med et eftersyn, og Security kan anmode dig om at assistere med at låse op eller åbne. Husk, at du som chauffør er ansvarlig for det køretøjet indeholder, når du afleverer det til eftersyn hos Security. Vi vil derfor anbefale lige at tjekke køretøjet, inden et eftersyn startes. Du vil således komme til at stå til ansvar for eventuelle forbudte genstande i køretøjet, der ikke er tilladelse til at medbringe. Alle sikkerhedskontroller er videoovervågede for at sikre personalet samt for at kunne dokumentere det der foregår.

34 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 19/ud af 33 Forbudte genstande EU har forbudt personale og passagerer at medbringe en række forbudte genstande. En komplet liste ses ved at trykke på listen til venstre. Listen er ikke fuldt udtømmende, det er i sidste ende op til security-medarbejderen, der kontrollerer dig, at afgøre om en genstand er ulovlig at medbringe. Hvis du har brug for at medbringe genstande, der betragtes som forbudte, for at udføre dit arbejde, skal du have en bæretilladelse fra CPH Security på ID-kortet. Den kan også gives akut som en midlertidig bæretilladelse til en enkelt opgave, et firma eller en person. En midlertidig bæretilladelse fås ved henvendelse i pågældende C-SRApersonaleindgang. Har man fast arbejde i lufthavnen og permanent brug for en forbudt genstand for at kunne udføre sit arbejde, f.eks. som håndværker, skal en bæretilladelse ansøges igennem firmaet og anføres på ID-kortet. Venligst udlånt af SAS Travel Her er et udsnit af CPH s ID-kort med eksempler på bæretilladelser påført:

35 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 20/ud af 33 Ansøgning om permanent bæretilladelse skal rettes af dit firma til CPH Security via en ansøgning. Forbudte genstande Link til ansøgningen kan du finde i slutningen af kurset. Eller på CPH s hjemmeside under B2B/Adgang og færdsel/id-kort eller indhent information og vejledning på telefon Hvis du medbringer eller benytter et køretøj, hvor der befinder sig enhver form for forbudt genstande, og du har indhentet tilladelse til at medbringe disse, så skal du være sikker på, at køretøjet er aflåst eller under konstant opsyn. Ingen uvedkommende må komme i besiddelse af en forbudt genstand, de ikke selv har tilladelse til. F.eks har vi regler om hvordan og i hvilket omfang personligt håndværktøj må bæres/håndteres inde i vores sikkerhedsområder, herunder brugen af værktøjsbælter. Du skal hele tiden kunne have 100% styr på alt værktøjet også under dit arbejde.

36 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 21/ud af 33 Du vil i lufthavnen kunne møde et par andre typer ID-kort, der giver ret til Airside-adgang. Myndigheders ID-Kort Det er politi, Skat og Trafikstyrelsen, som i tjenstligt ærinde/aktion, har adgang på deres tjeneste ID-kort. Du vil dog typisk opleve, at både uniformeret politi og SKAT/TOLD bærer vores CPH-ID-kort som alle andre ansatte i lufthavnen. Det er et godt signal til omgivelserne og ret praktisk, idet CPH s ID-kort skal benyttes ret mange steder til at komme igennem områder, døre, porte m.v. Trafikstyrelsen har yderligere den ret og pligt, at de fører tilsyn med, at vi alle følger sikkerhedsreglerne både security og safety, og vi skal derfor assistere dem efter behov i deres tilsyn. Her til venstre på siden ser du eksempler på de tre myndigheders egne ID-kort, som du bør kende og acceptere som værende OK

37 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 22/ud af 33 Andre ID-Kort Flybesætningers ID-kort (Crew Card), findes i et utal af varianter. Indtil videre findes der ikke en bestemt standard for, hvordan et CREW-Card skal se ud. Derfor må vi anerkende en række luftfartsselskabers. Men vi godkender dem som udgangspunkt kun sammen med en tilhørende besætningsuniform. CREW-ID og/eller certifikater giver besætningen ret til at bevæge sig mellem adgangskontrollen og deres fly og rundt om flyet. CREW og deres bagage skal dog på lige fod med andre ansatte gennemgå et adgangskontrolcheck.

38 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 23/ud af 33 Kortere besøg, der ikke kræver et fast ID-kort, kan ske på et midlertidigt endags visitorkort. For midlertidig adgang til C-SRA-området kan man maksimalt få adgang i 14 dage pr. 12 løbende måneder. Midlertidige adgangskort Der skal kunne fremvises gyldig offentlig billedlegitimation for at kunne få udstedt et visitorkort, ligesom der skal lægges pant i vagten under udlånet. Visitorkortet er kun gældende som dagskort (døgn) og skal tilbageleveres efter arbejdets ophør. Som visitor har du altid en ledsager, der bærer ansvaret for hele din færden. Du er derfor forpligtet til at følge og efterkomme din ledsagers anvisninger 100 % under hele besøget. Der skal være kontinuerlig ledsagelse af alle med en midlertidig adgangshjemmel. For at kunne ledsage en person med en midlertidig adgangshjemmel inde i security-beskyttede områder (SRA og C-SRA) skal man være autoriseret af CPH. Du skal på kursus for at blive autoriseret ledsager. På Airside kan man være ledsager, blot man har et gyldigt CPH ID-kort til de områder, besøget vedrører. Spørgsmål til disse begrænsninger besvares af lufthavnens Operationscenter (OC) på telefon

39 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 24/ud af 33 Midlertidige adgangskort Hvis du som ansat med ID-kort skulle have glemt dit ID-kort eller være uheldig at have mistet det, kan du i CPH s vagter låne et såkaldt STAFFkort, der er en midlertidig adgangshjemmel. Kortet udlånes for en dag ad gangen. Det er en adgangshjemmel, hvor alle dine ID-rettigheder og sågar billede automatisk overføres i databasen, så du har samme frie bevægelighed og adgangsrettigheder som med dit almindelige ID-kort. Kortet skal returneres efter endt arbejdsdag. Taber du eller får stjålet dit ID-kort, så anmeld det omgående, så Security kan spærre kortet og sikre mod misbrug. Du kan altid døgnet rundt kontakte Lufthavnens Operationscenter (OC) på telefon eller kontakt din nærmeste leder.

40 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 25/ud af 33 Bilpas og køretøjer Alle køretøjer, der benyttes på Airside, skal have et bilpas, som er et IDkort til køretøjet. Dog kan visse køretøjer, som er fritaget for afgifter, undtages for bilpaskravet, hvis de er udstyret med røde eller grønne nummerplader. Et bilpas udstedes til det enkelte køretøj. På bilpasset angives de sikkerhedszoner, køretøjet har tilladelse til at færdes i. Bilpasset, der tilhører køretøjet og firmaet, er således ikke begrænset til en person, men alle der har dispositionsret til køretøjet. Det er laveste fællesnævner, der gælder, således kan man f.eks. ikke køre på manøvreområdet, hvis ikke chaufføren har færdselstilladelse til dette område, selvom området er angivet på bilpasset til køretøjet. Bilpas ansøges på samme måde som ID-kortet via din arbejdsgiver. Midlertidig adgang med køretøjer uden bilpas gives i CPH s ydervagter. Har man ikke den nødvendige færdselstilladelse, skal man lodses rundt overalt på lufthavnens afspærrede område. NB: Køretøjer, der benyttes på Airside, skal være sikret imod uvedkommende brug. Det betyder, at du skal aflåse køretøjet og medtage nøglerne under parkering, hvis ikke køretøjet kan overvåges eller på anden måde sikres (startsikringsknap el.lign.), så det ikke kan benyttes af uvedkommende.

41 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 26/ud af 33 Bilpas og køretøjer Bilpasset er opbygget på samme måde som CPH ID-kortet og viser blandt andet, hvilke sikkerhedszoner og adgangsvagter køretøjet er godkendt til. Bilpasset placeres i en holder i venstre side af forruden, oppe eller nede, så du nemt kan tage kortet ud og aflæse det på kortlæseren ved passage gennem vagterne. Hvis bilen har fast installeret forbudte genstande, f.eks. værktøj og visse reservedele m.v., skal du udover bæretilladelse udfylde en inventarliste til køretøjet. Denne inventarliste skal opklæbes i bilen på et udefra synligt sted. Det betyder, at vi kan anerkende det faste indhold som en del af køretøjet. Skabelon til inventarliste findes på CPH s hjemmeside under afsnittet B2B Adgang og færdsel. Alternativt ligger den som bilag sidst i dette kursus.

42 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 27/ud af 33 Der er fire adgangsveje til Airside for køretøjer og gående og tre adgangsveje kun for gående. Adgang for ansatte igennem Terminal 1 foregår igennem det samme checksted, som passagererne anvender. Adgangsveje til Airside I Terminal 1 har ansatte en vis fortrinsret, men man skal som ansat udvise hensyn over for passagererne. Passagererne har yderligere en adgangsvej, CSC Central Security Control, mellem Terminal 2 og 3, som til gengæld er forbeholdt passagerer. Tjenstlig adgang gennem CSC tillades kun, hvis du assisterer en passager eller har ærinde i selve sikkerhedskontrollen. Ved ind-passage til Airside foretages der altid adgangskontrol. Adgangskontrollen består af tre dele: 1. Elektronisk godkendelse af ID-kort 2. Identifikation af person vs. ID-kort 3. Kontrol af tilladelser på ID-kortet Du er pligtig til at oplyse formålet med dit ærinde/adgang. Kun de CPH-godkendte adgangsveje til og fra lufthavnen må benyttes.

43 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 28/ud af 33 Adgangsveje til Airside Kun de CPH-godkendte adgangsveje til og fra lufthavnen må benyttes

44 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 29/ud af 33 Adgangsveje til Airside Enkelte firmaer, der er beliggende i Airside-Landsidegrænsen, har af CPH fået tilladelse til selv at udføre adgangskontrol til Airside gennem egne faciliteter. Det gælder dog kun for eget personale, medmindre andet er aftalt med CPH. Al passage af Airside/Landside grænsen skal være forbundet med et legitimt / tjenstligt ærinde, det vil sige et arbejdsbetinget ærinde. Andre typer af besøg skal ansøges og godkendes af CPH. Det er ligeledes vigtigt, at man kun færdes de steder, hvor man har et konkret arbejdsbetinget ærinde, og har den nødvendige tilladelse på ID-kortet. Ind- og ud passage skal ske via de nærmeste personaleadgange.

45 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 30/ud af 33 Hvis du som ansat skal ud at flyve som passager, dvs. du har en flybillet, er det ikke tilladt at ind- eller udpassere gennem personalekontrollerne, du skal anvende de normale adgangsveje for passagerer. Adgangsveje til Airside Du må heller ikke skifte status under opholdet, f.eks. gå ind via personaleindgangene på arbejde eller til et arbejdsmøde i Transithallen, og direkte derfra forlade Kastrup som passager på et fly. Man skal altid ind og udpassere fra Lufthavnens område med samme status, altså: Går man Ind som ansat går man ud som ansat eller Går man ind som passager går man ud som passager.

46 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 31/ud af 33 Generelt Ansvar og kompetencefordeling af Security Ansvar og kompetencer hos henholdsvis lufthavne og flyselskaber er defineret i den Nationale sikkerhedsplan udstedt af Trafikstyrelsen, National Aviation Security Program (NASP). Den indeholder desuden afsnit om ansvar og kompetencer for virksomheder, der leverer forsyninger, post og materialer samt luftfragt til flyene. Ud fra NASP en skal hver lufthavn og flyselskab udarbejde sine egne sikkerhedsplaner med egne procedurebeskrivelser, der understøtter NASP en. De lokale sikkerhedsplaner skal godkendes af Trafikstyrelsen og politiet. CPH s ansvar og opgaver: CPH har det generelle ansvar for og beføjelser til at regulere sikkerheden, adgang, ophold og færden i lufthavnen i Kastrup. CPH Security afpatruljerer døgnet rundt hele lufthavnens område. Lufthavnens Operationscenter (OC) udfører den tekniske sikkerhedsovervågning af hegn, bygninger, døre, vinduer m.v., som er en del af afgrænsningen til Airside, hvor alt overvåges elektronisk.

47 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 32/ud af 33 Døgnet rundt, 365 dage om året, overvåger OC hele lufthavnen teknisk og elektronisk, herunder med kameraovervågning, såvel indendørs som udendørs. Generelt Hele lufthavnen er dækket ind med tilpassede typer af overvågning, og al data optages til eventuel rekonstruktion og dokumentation af indtrufne hændelser af enhver art. Flere steder i lufthavnen er der yderligere etableret direkte alarmtelefonlinjer til OC fra andre vitale områder/funktioner. Al alarmering af uheld, ulykker, brand eller andre akutte hastemeldinger på hele lufthavnens område skal ske til: Operationscentret (OC) på lokal 2000, ekstern Alle andre meldinger om uregelmæssigheder, som ikke er livstruende, hjælp og assistance skal ligeledes ske til: OC på lokal 3500, ekstern Du skal kontakte OC, hvis du konstaterer uregelmæssigheder eller brud på sikkerheden i lufthavnen, eller der sker andre ting, der har betydning for lufthavnens drift.

48 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 33/ud af 33 Politiets rolle Politiet har det overordnede ansvar for sikkerheden i alle danske lufthavne, og de har egne planer og opgaver i forbindelse med opretholdelsen af sikkerheden i lufthavnene, som kun i mindre grad berører den daglige lufthavnsdrift. Politiets opgaver og indsats sker i samråd med - og i tæt samarbejde med - Trafikstyrelsen og de berørte lufthavnes sikkerhedschefer. Politiet overvåger og patruljerer ligeledes hele lufthavnen efter egne planer og mønstre. Politiet har ligeledes indført nogle faste, lidt tungere bevæbnede enheder, også med hunde, som indgår i den normale overvågning af vores lufthavn. Politiet udfører ligeledes kriminalpræventive foranstaltninger i lufthavnen igennem en kriminalpræventiv styregruppe bestående af herboende flyselskaber, firmaer og andre myndighedsinteressenter Politiet kan tilkaldes via: Lufthavnens Operationcenter OC på lokal 3500 ekstern , eller direkte på lokal 3400, ekstern

49 Trusler, alarmering og evakuering side 1/ud af 6 Rør aldrig ved en efterladt genstand. Efterladte genstande Genstanden kan være harmløs, men den kan også være glemt med vilje, og indeholde en bombe, der er tidsindstillet, eller som bliver aktiveret ved flytning eller anden aktivering. Det kan i den forbindelse være forbundet med en vis risiko at benytte mobiltelefoner eller andet radioudstyr i direkte nærhed af sådanne mistænkelige genstande. Der benyttes et særligt ord for sådanne genstande i lufthavnen: Dubiøse genstande. Anmeld fundet med det samme til: Lufthavnens Operationscenter, OC: lokal 3500 ekstern Overvåg genstanden, og sikre dig, at ingen anden rører ved den, indtil CPH Security ankommer til stedet. Det vil være til stor hjælp, hvis du kan hjælpe med at spørge nogen i omgivelserne, om de har set noget eller nogen der relaterer sig til den forladte genstand / taske / kuffert eller måske kender til ejerne. Når Security ankommer tager de over, og om nødvendigt, tilkalder de politiet.

50 Trusler, alarmering og evakuering side 2/ud af 6 Lufthavne og flyselskaber har jævnligt trusler tæt inde på livet. Ekstraordinære forhold, trusler m.v. Derfor har politiet egne overordnede planer for sikkerhedsberedskabet. CPH har ligeledes beredskabsplaner, som gælder for hele lufthavnen. Derudover skal hvert selskab eller virksomhed i lufthavnen have egne beredskabsplaner, som er afstemt med CPH s planer. På den måde spiller hele beredskabet sammen om, at yde bedst mulig indsats, hvad enten vi taler om brand, ulykke eller trusselssituationer. Alle medarbejdere i lufthavnen, skal have kendskab til sit eget firmas beredskabsplaner, og alle med ID-kort skal kende CPH generelle instrukser for evakuering i terminalområderne, som fremgår af den lille hvid/gule folder, der udleveres til dig sammen med ID-kortet. Rundt omkring i terminalerne er der opslået evakuerings/brandplaner, der grafisk angiver nærområdet og de flugtveje og nødudgange, der er relevante i området. Prøv at se dig omkring, næste gang du bevæger dig rundt i terminalerne, og find disse planer på væggene.

51 Trusler, alarmering og evakuering side 3/ud af 6 Hvis der sker en ulykke, eller en person får behov for akut hjælp, eller du observerer en brand, er dette at betragte som: Evakuering LIVSTRUENDE ALARMERING Ring til OC alarmnummer lokal 2000 ekstern OC skaffer den assistance, der skal bruges, hurtigere end andre, samt sikrer, at udrykningskøretøjer bliver ledt direkte til ulykkesstedet, evt. ved lodsning på Airside. Samtidig alarmerer OC lufthavnens eget beredskab, som sender professionel førstehjælp First Responder og hvis relevant egne brandslukningskøretøjer. Er der uorden, brud på sikkerheden, katastrofe el.lign., så er Security og politi meget hurtigt fremme overalt på lufthavnens område. Hjælpen er nær så husk nummeret! OC alarmnummer lokal 2000 ekstern

52 Trusler, alarmering og evakuering side 4/ud af 6 Modtager du en trussel via telefonen, skal du sikre dig så mange og konkrete oplysninger som muligt om: Telefontrusler Placeringen af bomben Hvornår den vil sprænge Hvem/hvilken organisation udgør truslen Kan du se telefonnummeret som vis nummer? Kan du alarmere en kollega og holde samtalen i gang? Du skal også lægge mærke til, hvordan personen og omgivelserne lyder, f.eks.: Mand/kvinde? Sprog/dialekt? Oprørt/roligt? Gammel/ung? Hvor ringer de fra? Stille/larm eller lyde i bagrunden? Børn/kontor? Etc. Derefter kontakter du omgående din overordnede, politiet eller OC afhængig af, hvilke lokalprocedurer I har i jeres firma.

53 Trusler, alarmering og evakuering side 5/ud af 6 Evakuering I tilfælde af at hele eller dele af lufthavnen skal evakueres, vil der blive givet evakueringsordre over højttalersystemet. F.eks: Forlad lufthavnen ad den kortest mulige rute. I alle tilfælde skal du følge instruktioner, der gives af politiet og CPH s personale. Læs og følg de få og simple anvisninger, der er i den lille hvid/gule folder, du får udleveret sammen med ID-kortet. Vi regner med dig, og vores kunder/passagerer stoler trygt på os, der bærer CPH ID-kort og forventer, vi gør det rigtige. Vi anbefaler at du læser den grundigt igennem!

54 Trusler, alarmering og evakuering side 6/ud af 6 Vi vil gerne endnu engang fremhæve vigtigheden af, at du kender de korrekte telefonnumre, hvis uheldet er ude. Alarmering Operationscentret Al livstruende Alarmering: Brand, uheld og ulykker Lokal 2000, ekstern Ikke livstruende Alarmering: Alle andre forhold Lokal 3500, ekstern Politiet i lufthavnen Lokal 3400, ekstern

55 Sikkerhed på jorden og under flyvning side 1/ud af 5 Kun personer, der har en handlingsmæssig opgave, må have adgang til fragt og bagage, der skal lastes på et fly. Kontrol af bagage Det er flyselskabet, der har ansvaret for at regulere og kontrollere adgangen til både fragt og bagage, både ved standpladserne og ved deres egne områder. Procedurerne for denne overvågning er beskrevet særskilt i deres egne sikkerhedsplaner. Al bagage, der indleveres i lufthavnen, gennemlyses via bagagesystemet af røntgenapparater, hvorefter det sorteres før udkørsel til flyet. For at undgå at uvedkommende kan komme i kontakt med bagagen, er dens vej igennem lufthavnen overvåget. Luftfartsselskaberne skal sikre, at bagage, der checkes ind, kun må medtages på et fly, såfremt ejeren også er med om bord i samme fly. Dette hedder bagage reconciliation og er en del af luftfartsselskabernes sikkerhedsansvar.

56 Sikkerhed på jorden og under flyvning side 2/ud af 5 Sikkerhedskontrol af fragt Fragt: Gods/Cargo er ikke CPH s ansvar, men påhviler fragtcentrene og luftfartsselskaberne ud fra Trafikstyrelsens regler og tilsyn. Sikkerhedskontrol af fragt foretages af det fragtcenter, godset indleveres til, og kravene er reguleret i deres egne sikkerhedsplaner. Fragtkunder deles op i to kategorier: Kendte og ukendte kunder. Selve sikkerhedskontrollen er afstemt efter, om kunden er kendt eller ukendt. For at få adgang til lufthavnens SRA- og C-SRA-områder, skal CPH Security have dokumentation på, at fragten er sikkerhedskontrolleret og ikke har været i uvedkommende hænder. Dokumentation kan ske med forseglinger, eller securityovervågning af fragten frem til SRA og C-SRA områderne, hvor CPH Security så kan lukke den sikkerhedskontrollerede fragt ind til flyene.

57 Sikkerhed på jorden og under flyvning side 3/ud af 5 Forsyninger: Ansvaret for kontrol og beskyttelse af forsyninger til anvendelse under flyvning, f.eks. mad, drikkevarer samt salgs- og forbrugsartikler, ligger hos luftfartsselskaberne. Sikkerhedskontrol af forsyninger Reglerne for dette er beskrevet af Trafikstyrelsen og fremgår af selskabernes egne sikkerhedsplaner. Der er normalt indgået aftaler mellem selskaberne og CPH om, hvordan transport og håndtering af forsyningerne skal foretages på lufthavnens område. De generelle regler for sikkerhedshåndtering af forsyninger, er fastlagt af Trafikstyrelsen.

58 Sikkerhed på jorden og under flyvning side 4/ud af 5 Kontrol med luftfartøjer samt sikkerhed og kompetence i flyet Et fly betegnes som et suverænt selskabsområde og/eller et fremmed lands territorium. Ingen andre end luftfartsselskabets ansatte, her medregnes handling- og cateringselskaber, har ret til uledsaget adgang til flyene. Luftfartsselskaberne er forpligtet til at sikre deres fly således, at ingen personer, der ikke har et tjenstligt ærinde i forbindelse med vedligehold og klargøring af flyet, kan komme ind i det. Selskabet skal sikre dette ved kontrol af adgangen til flyet. Så snart dørene til et fly er lukkede, og det er klar til afgang, er det kaptajnen (pilot-in-command), der er politimyndigheden ombord og derved øverste ansvarlige for passagerernes og flyets sikkerhed. Kabinepersonalet har igennem kaptajnen samme beføjelser til at sikre, at alle følger de gældende anvisninger, og at der hersker nødvendig ro og orden ombord på flyet. Uregerlighed eller anden adfærd, der kan forstyrre flyvningen, kan medføre, at passageren får både bøder, flyveforbud og erstatningskrav. Ved klargøring, lastning og boarding har kaptajnen vide beføjelser til at træffe afgørelser om, hvem eller hvad der må være ombord på flyet.

59 Sikkerhed på jorden og under flyvning side 5/ud af 5 Når folk skal ud at rejse, reagerer de på forskellig vis. Nogle er nervøse, andre drikker sig fulde og/eller er påvirket af medicin. Andre igen skal forlade landet - mod deres vilje. Potentielt uregerlige personer Deres måde at opføre sig på kan variere meget. For alle kategorier gælder det, at der er en risiko for, at de bliver til en uregerlig passager. En uregerlig passager kan være til risiko for sine omgivelser pga. voldelig eller truende adfærd. Dette kan i værste fald føre til, at et fly må lande for at sætte passageren af, med store omkostninger til følge. Derfor er der helt fra check-in igennem sikkerhedskontrollen og servicecentre m.v. indberetningspligt, hvis en person viser tegn på at kunne blive et problem på grund af ophidselse, beruselse, truende adfærd eller anden adfærd, der kan skabe utryghed eller uroligheder ombord på flyet. Lignende regler finder anvendelse for alle personer, der i forbindelse med sikkerhedskontrollen udviser opsætsighed eller truende adfærd over for sikkerhedspersonalet. I sidste ende bliver det kaptajnen der tager stilling til, om den pågældende passager må komme ombord på flyet. Er du udsat for en uregerlig person så kontakt: OC , hvis det er akut, så anvend

60 Sanktioner side 1/ud af 3 Brud på regler Der er mange komplekse regler i en lufthavn, men det er nødvendigt, at alle følger spillereglerne. Derfor kræver myndighederne, at CPH skal sikre og regulere, at alle, der tillades adgang til lufthavnenes områder, overholder reglerne. Brud på reglerne vil derfor blive påtalt, både over for den arbejdsgiver, der har rekvireret ID-kort til medarbejderen, samt den pågældende medarbejder. Arbejdsgiveren er i dette tilfælde medansvarlig for, at medarbejderne altid er behørigt instrueret og bidrager aktivt til en problemfri drift. Hvis der sker en overtrædelse af reglerne, henvender CPH sig til den pågældende medarbejder via arbejdsgiveren for at få en forklaring på, hvordan pågældende medarbejder kan ændre sin adfærd. Som en evt. konsekvens kan CPH begrænse personers adgang til at færdes på området, give advarsler og stille krav om fast ledsagelse, inddrage færdselstilladelser og udstede både midlertidige og permanente udelukkelser fra hele det afspærrede område. I helt særlige tilfælde politianmelder CPH overtrædelser af sikkerhedsreglerne.

61 Sanktioner side 2/ud af 3 Brud på regler Dette kan også gælde for en hel virksomhed, hvis firmaet ikke overholder arbejdsgiveransvaret om at medvirke aktivt til, at sikkerheden opretholdes. I særlige tilfælde foretages der politianmeldelse af visse overtrædelser. Hierarkiet for behandling af overtrædelser kan generelt beskrives således fra laveste til højeste sanktion: Security-personalet giver mundtlige påtaler på stedet. Der optages skriftlig rapport. Det vil typisk afføde en skriftlig advarsel fra CPH. At ignorere en i forvejen givet advarsel, kan udløse en adgangs- /færdselsrestriktion for en kortere eller længere periode. I grovere tilfælde (eksempelvis bevidste overtrædelser af C-SRA reglerne), eller flere gentagne overtrædelser, vil typisk medføre udelukkelse fra at kunne opnå adgang til lufthavnen.

62 Sanktioner side 3/ud af 3 Brud på regler Sanktionsbehandlingen (Appendix 16, Sanktionskatalog, se det her) kan naturligvis være mere nuanceret, men følger i grove træk nævnte mønster. CPH anvender i sagsbehandlingen videoovervågning i videst mulige omfang til at dokumentere hændelserne og herunder fastslå eventuelle skyldsspørgsmål. Det er vigtigt at understrege, at CPH kun videoovervåger overtrædelser af sikkerheds- og ordensregler, straffelov, regler for adgang ophold og færden samt færdsel. CPH videoovervåger ikke personale med hensyn til overenskomstforhold eller andre arbejdsgiver/arbejdstagerforhold og videregiver ikke informationer om sådanne forhold. Det samme gælder for ID-kortdata, hvor CPH kun udleverer oplysninger til myndigheder, der har et retsmæssigt krav på indsigt. Du skal som minimum kende følgende regelsæt gældende for Københavns Lufthavn CPH: 1. Flyvepladsreglementet BL Ordensreglementet. 3. Lokale bestemmelser, kun ved udendørs arbejde. Links til ovenævnte regler kan du finde i slutningen af kurset.

63 Din rolle side 1/ud af 2 I det daglige er der en forventning om, at vi alle optræder som ambassadører for sikkerheden, at man altid selv overholder sikkerhedsreglerne, også selvom det i visse pressede situationer ville være mere bekvemt at springe over, hvor gærdet er lavest. Det forventes ligeledes, at du med den betroede adgang til et højsikkerhedsområde udviser et godt eksempel ved altid at bære dit IDkort fuldt synligt og siger fra over for ulovligheder og påtaler eller anmelder, hvis andre afviger fra reglerne. Bliver man udsat for gentagne sikkerhedseftersyn på en enkelt vagt, kan det godt virke som et irritationsmoment i en travl arbejdsdag. Men ved fleksibilitet, imødekommenhed og tålmodighed hjælper du den kollega i Security, som har til opgave at kontrollere dig, og du bidrager til, at sikkerheden er på plads. Bær dit ID-kort fuldt synligt og påtal eller anmeld, hvis andre afviger fra reglerne Vi har alle vore specifikke arbejdsopgaver i lufthavnen, alle lige vigtige for at den fungerer optimalt. Det er vigtigt, at alle opgaver udføres korrekt, derved minimeres risikoen for fejl, der kan/vil medføre alvorlige menneskelige og materielle konsekvenser. Derfor, vis respekt for andre i udførelsen af deres arbejdsopgaver.

64 Din rolle side 2/ud af 2 Når du bevæger dig rundt i lufthavnen, håber vi nu, at du vil agere ansvarsbevidst og observant ved at bemærke selv små afvigelser fra det kendte/normale og reagere, hvis du er i tvivl om et eller andet. Du er altid velkommen til at henvende dig til OC telefon , også ved tvivl - eller blot for at få vejledning. Som en vigtig del af hele sikkerhedskæden er du med til at gøre lufthavnen til et endnu mere sikkert sted at arbejde og opholde sig i. Nu har du modtaget en række vigtige informationer om sikkerhedsreglerne og om, hvordan dele af sikkerhedsberedskabet fungerer. Dette er faktisk vitale informationer, som sammen med andre interne informationer, du får på dit job, kan være meget gavnlig viden for evt. kriminelle m.v. Pas derfor godt på vigtige dokumenter, herunder sikkerhedsprocedurer m.v., så de ikke ligger frit tilgængelige for uvedkommende personer. Ring til OC: også ved tvivl eller for at få vejledning Derfor anmoder vi også om, at du ikke drøfter eller fortæller uvedkommende personer om din viden og om, hvordan sikkerheden fungerer i lufthavnen og på flyene. Luftfartsikkerheden er vores alles ansvar, og sammen er vi stærke.

65 Opsummering side 1/ud af 3 Bær altid dit ID-kort synligt for andre = Lodret på forsiden af kroppen, fra hoftehøjde og op. Alle som kan, bør bære ID-kortet i brysthøjde. Rør aldrig ved en efterladt genstand = Anmeld straks, den kan være harmløs, men kan også indeholde en bombe. Anmeld al mistænkelig adfærd = Det kan f.eks. være brud på hegn, en uregerlig, meget nervøs eller mistænkelig person.?? Følg instrukser ved evakuering= De gives af politiet og CPH s personale over højtaleren under en evakuering. Følg de få, men simple anvisninger, der er i den lille gule folder du får udleveret sammen med dit ID-kort. Besvar ikke nærgående sikkerhedsspørgsmål fra uvedkommende passagerer m.v., men vær årvågen. Drøft ikke sikkerhed i lufthavnen med uvedkommende eller venner og bekendte derhjemme.

66 Opsummering side 2/ud af 3 Rapporter til dine ledere eller Security hvis nogen har specielt meget interesse for at få viden om forhold i lufthavnen, som du kan have tvivl, om de er berettiget til at få. Provoker eller latterliggør ikke sikkerhedsforhold over for andre, der vil kunne udnytte denne viden. Pas på sikkerhedsdokumenter og procedurer som ikke vedkommer andre, at de ikke blot smides i skraldespanden eller ligger frit tilgængelige på bordet, så alle kan læse dem.

67 Opsummering side 3/ud af 3 Operationscentret er vores sikkerhedsnerve i lufthavnen! Det er vigtigt, at du husker disse telefonnumre, så du i alle tænkelige tilfælde er forberedt på, hvad du skal: Al livstruende Alarmering: Brand, uheld og ulykker (eller Lokal 2000) Ikke livstruende Alarmering: Alle andre forhold (eller Lokal 3500) Politiet i lufthavnen (eller Lokal 3400)

68 Referenceliste/links Statens luftfartsvæsen BL 11-1 Bestemmelser for Civil Luftfart Opsummering: Links til uddybende informationer: Trafik Ministeriets Bekendtgørelse 979 om politiets godkendelse af personer Melding om Bombetrussel *) CPH regelsæt for ID-kort og bilpas Ansøgning om Bilpas Forbudte genstande Inventarliste til køretøjer, eksempel Ansøgning om permanent bæretilladelse Sanktionskatalog Lokale bestemmelser

69 Hvad gør jeg nu? Du skal tage en test, som skal medbringes ved udstedelsen af dit CPH ID-kort. Tryk på nedenstående link: Security awareness-test Husk at medbringe gyldig billedlegitimation (kørekort, pas eller nationalt identitetskort), når du afhenter dit nye CPH ID-kort.

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE. Hvem, Hvorfor og Hvordan?

Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE. Hvem, Hvorfor og Hvordan? Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE Hvem, Hvorfor og Hvordan? Velkommen til RKE Sikkerheden i danske lufthavne er reguleret i både danske og internationale regler som

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Ground Handling Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Januar 2015 Indhold Afsnit Handlingspriser... 3 Specifikation af ydelser. 4 Trafikhandling... 4 Rampehandling... 5 Separate ydelser... 6 Catering...

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Personsikringssystem fra Bosch

Personsikringssystem fra Bosch Personsikringssystem fra Bosch Ñ Håndtering af trusler og detektering af nødsituationer Ñ Personbeskyttelse: ulykker og risiko for aggressiv adfærd Ñ Manuel og automatisk alarm med lokationsoplysninger

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet

Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet Københavns Universitet, udarbejdet af Amdi Ljunggren/Solveig Neubert/ 10. juni 2015 Side 1 Indhold I Indledning... 3 1 Hvad må

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013 NYT FRA Q-PARK Q-Park Partner // #03 // november 2013 P-TILLADELSER - nu og i fremtiden Læs om vores nye HÅNDTERMINALER Q-PARK AFGIFTSSERVICE - er til for at hjælpe Forbedret SKILTNING på P-arealer NYT

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune

Politik for ITV overvågning i Assens Kommune Politik for ITV overvågning i Assens Kommune 1. Definition. Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs og indendørs arealer ved hjælp af automatisk virkende

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

Faglig vurdering og procedure i forbindelse med udlevering af GPS

Faglig vurdering og procedure i forbindelse med udlevering af GPS Faglig vurdering og procedure i forbindelse med udlevering af GPS Målgruppen Hjemmeboende borgere som er bosat i kommunen og som har en demenssygdom, der i forskellig grad har berørt orienteringsevnen.

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen?

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Hvordan skaber man trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Læs om ConCom Safetys holdning. Den er baseret på viden indsamlet gennem internationalt samarbejde, akademisk

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER.

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. PRINS HENRIKS SKOLE Frederiksberg Allé 22 A 1820 Frederiksberg C Tel. +45 33 21 20 48 REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. 1. Fritidsaktiviteter (leje af lokaler i skolens

Læs mere

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet

Undgå KIDNAPNING. Vejledning for danskere i udlandet Undgå KIDNAPNING Vejledning for danskere i udlandet 1 ! Virksomheder og privatpersoner kan finde råd og vejledning om sikkerhedsmæssige forhold under rejser og ophold i udlandet i Udenrigsministeriets

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Energivej 35 4690 Haslev Tel.: 56 31 11 41 Udgave september 2014 Generel information

Læs mere

KONFERENCE. Terroren og det afhjælpende beredskab FORUM FOR SAMFUNDETS BE FORUM FOR SAMFUNDETS BEREDSKAB

KONFERENCE. Terroren og det afhjælpende beredskab FORUM FOR SAMFUNDETS BE FORUM FOR SAMFUNDETS BEREDSKAB KONFERENCE FORUM FOR SAMFUNDETS BE FORUM FOR SAMFUNDETS BEREDSKAB Terroren og det afhjælpende beredskab Konference i Folketinget, den 2. Juni 2015 BAGGRUND FOR KONFERENCEN OM DET AFHJÆLPENDE BEREDSKAB

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere