Velkommen til Security Awareness

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Security Awareness"

Transkript

1 Velkommen til Security Awareness

2 Kursusinstruktion side 1/ud af 1 Kurset består af en del læsestof, som vi har suppleret med en række billeder og links til relevante dokumenter. Vi anbefaler, at du afsætter en times koncentreret tid på at gennemgå det fulde materiale på en gang. Du kan klikke frem og tilbage i materialet ved hjælp af pilene nederst i højre hjørne. For at lette din manøvrering under hvert afsnit fremgår det i øverste højre hjørne, hvor mange sider afsnittet består af, og hvor langt du er nået. I slutningen af materialet har vi opsamlet en referenceliste med links til diverse yderligere informationer, som vi refererer til i løbet af kursusmaterialet. Vi ønsker dig god fornøjelse.

3 Kursusagenda side 1/ud af 1 Indledning Velkommen v/kristian Durhuus Hvad er Security Awareness? Lovgivning og myndigheder Trusler mod den civile luftfart Lufthavnens sikkerhedskoncept Trusler, alarmering og evakuering Sikkerhed på jorden og under flyvning Sanktioner Din rolle Opsummering Referenceliste

4 Indledning side 1/ud af 2 Kurset Security Awareness (opmærksomhed på sikkerheden) er udviklet til dig, der skal have udstedt et ID-kort, og som skal kunne færdes alene på Airside i lufthavnen, uanset om du er ny i jobbet eller er ved at gennemgå et opfølgningskursus. Københavns Lufthavn (CPH) er i dag en både tryg og sikker lufthavn. Det er nødvendigt at sikre, at alle procedurer og ressourcer er på plads for fortsat at kunne leve op til de krav, der gælder for sikkerheden i vores lufthavn. Vi er mange mennesker, der arbejder i lufthavnen, og det kan være svært at holde styr på alle, som bevæger sig inden for lufthavnens område. Derfor er et regelsæt for din adfærd og færden i lufthavnen nødvendig, og det er afgørende, at du er bevidst om, hvilke sikkerhedskrav der gælder, samt hvilken rolle du selv spiller for sikkerheden, når du færdes i lufthavnen. Vi har alle et ansvar for at bevare det høje sikkerhedsniveau og med en styrket viden om vores egen rolle og om de krav, der stilles til os, bidrager vi alle til at gøre lufthavnen endnu mere sikker for både flypassagerer, os selv og vores kollegaer.

5 Indledning side 2/ud af 2 Formålet med kurset er at øge din forståelse for luftfartssikkerheden samt give dig kendskab til og sikre din kompetence inden for emnet Security. Der er tale om en bred og generel information, som ikke er målrettet en konkret personalegruppe. Derfor skal dette kursus følges op med den enkelte arbejdsgivers interne informationer, der specifikt retter sig mod egne ansatte. Kurset indeholder informationer, som du i din færden i lufthavnen skal have kendskab til, og du kan til hver en tid blive stillet spørgsmål, der relaterer sig til dette kursus, af securitypersonalet i lufthavnen. Selve kurset tager ca. en time og vil hovedsagligt fokusere på de generelle securityregler, der har indflydelse for dig i din hverdag.

6 Velkommen v/kristian Durhuus side 1/ud af 2 Kære lufthavnskollega Alle ved, hvor højt sikkerheden i en lufthavn skal prioriteres. Men hvilke muligheder har den enkelte medarbejder for at påvirke sikkerheden, og hvilke regler og procedurer styrer vi efter, når vi skal skabe en tryg lufthavn og arbejdsplads? Sikkerheden i de danske lufthavne er reguleret både i danske og internationale regler, håndhævelsen af disse er en del af dét at drive en lufthavn og derfor CPH s opgave. Det er Trafikstyrelsen, der fører tilsyn med, at vi varetager sikkerhedsopgaverne på rette vis, og det er vores fornemmeste opgave at sørge for, at både passagererne og medarbejdere i CPH kan føle sig trygge. Terrorbegivenheder i verdenen har i stigende grad skærpet kravene til sikkerheden og har vist os, at der fortsat er god grund til at holde fokus. Flere terrorforsøg er heldigvis blevet afværget, men det er stadig vigtigere end nogensinde, at vi alle ved, hvad vi skal være opmærksomme på, når det gælder lufthavnssikkerheden. Vi kalder det Security Awareness. Altså opmærksomhed på sikkerheden.

7 Velkommen v/kristian Durhuus side 2/ud af 2 Som indehaver af et gyldigt adgangskort til CPH har nogle af os endda lov til at færdes i områder med høj sikkerhed. Derfor er vi også medansvarlige for ikke blot passagerernes, men også alle vore kollegers sikkerhed. Ved at holde øjne og ører åbne og rapportere mystiske forhold, adfærd eller uregelmæssigheder videre i systemet bidrager vi hver især til forebyggelse af et muligt terroranslag og gør CPH til et tryggere sted at være. CPH er udpeget af Trafikstyrelsen til at udstede og administrere CPH ID-kort samt adgangen til lufthavnen. En vigtig detalje er, at vi ikke må udstede ID-kort til dig, før du har gennemført et lovpligtigt Security Awareness-kursus, så vi er nu afhængige af hinanden, før du kan komme i gang med at arbejde alene inde i vores lufthavn. Det er den sikkerhedsansvarlige i den enkelte virksomhed, som skal medvirke til at sikre, at alle der skal have et CPH ID-kort, gennemgår et Security Awareness-kursus, samt en lokalt tilpasset supplerende uddannelse. Dette Security Awareness-kursus skal fornys, hver gang du skal have fornyet dit ID-kort, ved udløb eller hvis du skifter arbejde. Hvis du er nyansat, vil jeg gerne benytte lejligheden til at byde dig velkommen i vores lufthavn, og til Jer alle ønsker jeg rigtig god læselyst. Med venlig hilsen Kristian Durhuus, Driftsdirektør/Flyvepladschef

8 Hvad er Security Awareness side 1/ud af 1 Security Awareness kan defineres som: Kendskab til regelsæt og sikkerhedskoncepter. Bevidsthed om potentielle sikkerhedsrisici i luftfartens arbejdsmiljø. EU definerer security således: Security er kombinationen af foranstaltninger, menneskelige og materielle ressourcer, der har til formål at beskytte den civile luftfart mod ulovlige handlinger, som kan bringe den civile luftfarts sikkerhed i fare. Der findes mange definitioner af terrorisme, følgende er en af de kortere definitioner: Terrorisme betegner brugen af, eller truslen om, vold mod civile med det formål at skabe rædsel og frygt i samfundet. Terroristernes mål er oftest et forsøg på at gennemtvinge deres egen religiøse eller politiske dagsorden.

9 Lovgivning og myndigheder side 1/ud af 2 Trafikstyrelsen EU CPH Regelsæt Sikkerheden i lufthavnen styres af lufthavnens, og de enkelte selskabers (luftfarts-, fragthandlings-, cateringselskabers m.v.) sikkerhedsplaner. Alle sikkerhedsplaner skal passe sammen og danne en kæde af sikringstiltag, der tilsammen skaber en robust sikkerhed. Sikkerhedsplanerne for det enkelte selskab skal godkendes af Trafikstyrelsen og er baseret på det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart (NASP), samt en række bestemmelser for luftfart. Begge dele udfærdiges af Trafikstyrelsens afdeling for civil luftfart, også kendt som Civil Aviation Authority - CAA. Luftfartsbestemmelserne samt det nationale sikkerhedsprogram tager udgangspunkt i en række regler, bekendtgørelser og anbefalinger, der er fastlagt af ICAO (International Civil Aviation Organization) en organisation for civil luftfart under FN, ECAC (European Civil Aviation Conference) - en Europæisk organisation for civil luftfart, EU-direktiver EU direktiver, dansk lovgivning, samt krav og anbefalinger fra politiet.

10 Lovgivning og myndigheder side 2/ud af 2 Trafikstyrelsen EU CPH Regelsæt Udover de krav, der fremgår af luftfartsbestemmelserne og det nationale sikkerhedsprogram, skal CPH og de herboende selskaber også følge de retningslinjer, der fremgår af de ovennævnte dokumenter, da der i disse indgår en række specifikke krav og retningslinjer.

11 Trusler mod den civile luftfart side 1/ud af 5 Et lands vigtigste infrastruktur, såsom den offentlige samfærdsel, er et oplagt mål for terrorister, da sådanne anslag vil kunne lamme samfundet og skabe frygt hos en stor del af befolkningen. Sårbarheden for lufthavne og fly Derfor har luftfarten været et oplagt mål helt tilbage fra den nutidige terrorismes start tilbage i 1970 erne. Fly er sårbare og uhyre kostbare konstruktioner. Generelt kan man sige, at luftfart er den hurtigste og nemmeste måde at binde lande og kontinenter sammen på, men måske også den skrøbeligste, hvis et anslag lykkes. Tendenserne viser, at terrorister for det meste undgår områder med høj sikkerhed. Terrorhandlingen i New York den 11. september 2001 har medført skærpede krav til luftfartssikkerheden og i høj grad kravene til sikkerheden i lufthavne. Vi kan ikke se bort fra, at luftfarten stadig har en særlig og høj status for terrorister. Vi har, på de næste sider, valgt at fremhæve en række terroranslag/- forsøg, som har fundet sted gennem de seneste år.

12 Trusler mod den civile luftfart side 2/ud af 5 Terroranslag uden for Danmark September 2001, World Trade Center, New York En række terrorister med tilknytning til al-qaeda kaprede fire passagerfly. Terroristerne styrede to af flyene ind i World Trade Center i New York. Et tredje fly styrede ind i Pentagon. Det fjerde fly formodes at skulle have ramt Capitol-bygningen, hovedsædet for USA's Kongres, men det styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Antallet af dødsofre for angrebene er sat til 2.973, eksklusive de 19 flykaprere. Marts 2004, Madrid Ti bomber sprængte i tre fyldte passagertog ved Madrid. Bomberne blev udløst ved hjælp af mobiltelefoner. 191 mennesker blev dræbt og omkring såret. I alt 29 personer blev anklaget for attentatet. Yderlige syv mistænkte sprængte sig selv i luften i en lejlighed i en forstad til Madrid, umiddelbart inden de skulle anholdes. Juli 2005, London Fire selvmordsbombere detonerede hver deres bombe, tre af dem i Londons undergrundsbane og en i en dobbeltdækkerbus. Attentatmændene var alle af udenlandsk afstamning, men opvokset i Storbritannien. I forbindelse med eksplosionerne omkom ca. 60 personer (inklusive de fire selvmordsbombemænd) og ca. 700 tilskadekomne.

13 Trusler mod den civile luftfart side 3/ud af 5 Terroranslag uden for Danmark Juli 2006, Mumbai, Indien I flere tog på en af verdens travleste togstrækninger sprænger syv bomber. Bombesprængningerne kostede mindst 182 mennesker livet og sårede op imod 800. Juni 2008, Den danske ambassade i Pakistan Bilbombe sprængte i forbindelse med et selvmordsangreb mod den Danske ambassade i Pakistan, dræbte seks-otte personer og sårede omkring 24. December 2010, Stockholm To bomber eksploderer i det centrale Stockholm, de svenske myndigheder anser eksplosionerne som terrorrelaterede og efter alt at dømme de første selvmordsbomber i Norden. Juli 2011, Oslo En norsk ekstremist bragte en bilbombe til eksplosion i regeringskvarteret i Oslo. Eksplosionen medførte store materielle skader, syv dræbtes og mindst 15 såredes. To timer senere ankom gerningsmanden til Utøya, hvor en ungdomspolitisk sommerlejr fandt sted. Her skød og dræbte han 68 og sårede 66 personer.

14 Trusler mod den civile luftfart side 4/ud af 5 I Danmark er vi igennem de senere år også stødt på terror. I takt med dansk deltagelse i internationale fredsskabende og -bevarende handlinger mv. er vort land også blevet et muligt mål for terrorister. Terroranslag i Danmark Ved brug af internationale efterretninger har dansk politi kunnet afværge en række mulige terroranslag. På baggrund af politiets efterforskning er der foretaget anholdelser både i Danmark og i udlandet. Juli 1985 To bomber eksploderede med kort tids mellemrum. En ved det amerikanske luftfartsselskab North West Orient Airlines kontor ved Vesterport Station, en anden sprængtes ved den jødiske synagoge i Københavns centrum, og en tredje blev senere fundet i Nyhavn. Marts 1992 I Internationale Socialisters kontor i Søllerødgade på Nørrebro i København sprænger en formodet brevbombe. Oktober 2005 Balkansagen. En dansk-tyrkisk og en svensk statsborger anholdtes i Sarajevo med en stor mængde sprængstof. Herhjemme anholdtes syv unge og sigtedes for forsøg på terrorhandling på Balkan. En blev idømt syv års fængsel.

15 Trusler mod den civile luftfart side 5/ud af 5 Terroranslag i Danmark September 2006 Vollsmosesagen. Tre mænd idømtes henholdsvis 12, 12 og fem år fængsel for at have planlagt terroraktioner mod konkrete mål i Danmark. September 2007 Glasvejssagen. Otte mænd sigtes for terrorplanlægning, to personer idømtes henholdsvis 12 og syv års fængsel for at have fremstillet sprængstof. Februar 2008 Tre anholdtes, mistænkt for at planlægge angreb på Jyllands-Posten. Oktober 2009 To terrormistænkte sigtes i USA for at forberede terrorangreb mod Jyllands-Postens redaktioner i København og Århus. September 2010 Terrorforsøg mod Jyllands-Posten, gerningsmanden blev selv kvæstet, da bomben eksploderede på et hotel i København. Han flygtede og anholdtes efterfølgende i en nærliggende park.

16 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 1/ud af 33 Overblik over aktører, der i samspil skaber sikkerheden i lufthavnen Trafikstyrelsen Dig selv CPH Security Told og skat Luftfartsselskabers security Politi Cargoselskaber security Handlingsselskaber security Catering/ forsyning security

17 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 2/ud af 33 Lufthavnens afspærrede område er ca. 27 km i omkreds, heraf er vi omkranset af et ca. 22 km langt hegn. Hegnet skal medvirke til at sikre mod uvedkommendes adgang og udgør en vigtig del af sikkerheden i lufthavnen. Indhegning og afgrænsning Hegnet og de store afstande omkring lufthavnen er samtidig en sårbar del af sikkerhedskonceptet, og alle ansatte opfordres derfor til at assistere med overvågningen, således at alle hegn i lufthavnen til enhver tid er 100 % intakte, og enhver eventuel mistænkelig adfærd, ved eller omkring vores hegnsområder, bedes omgående anmeldt til CPH s Operationscenter (OC). Det er selvfølgelig ikke kun omkring vores hegn, at vi regner med din assistance til at holde øje med enhver mistænkelig adfærd. Vi har behov for, at alle, der færdes på lufthavnens område, er opmærksomme på afvigelser fra det normale billede. Her er du en vigtig partner for os, med at se, lytte og observere det bedste du kan. Ser alt omkring dig rigtigt og sikkert ud? Er du i tvivl? Så er vores grundsikkerhedsprincip altid : Er du i tvivl, så er du ikke i tvivl = aktion Kontakt døgnet rundt: OC på telefon eller politiet på telefon

18 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 3/ud af 33 I forhold til security er lufthavnen delt op i to hovedområder: Lufthavnens områder Sikkerhedszoner Landside: arealet uden for det indhegnede lufthavnsområde, hvor der er offentlig adgang. Airside: det indhegnede område, som er tilgængeligt via personaleindgangene med adgangskontrol af både personer og køretøjer. Airside er dermed et sikret område, hvor der ikke er adgang for offentligheden. Airside er igen delt op i tre områder: Det generelle område, hvortil der ikke kræves yderligere kontrol. SRA: et afgrænset security-beskyttet område (Security Restricted Area), hvor der udføres yderligere kontrol af ID-kort ved indpassage til området samt et stikprøvevis eftersyn af personer og køretøjer. I SRA-området betjenes primært fragtfly. C-SRA: kritiske dele af SRA (Critical Parts of Security Restricted Area), hvor eftersete passagerer og/eller deres eftersete bagage befinder sig. Ved indpassage til C-SRA udføres kontrol af ID-kort samt eftersyn af alle personer og køretøjer.

19 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 4/ud af 33 På kortet kan du se forskellige sikkerhedsområder i lufthavnen: Lufthavnens områder Sikkerhedszoner Se oversigtskort i større format på næste slide Blå: Airside. Airside er også den generelle omtale af hele det afspærrede område. I CPH har vi yderligere inddelinger: Rød: SRA står for security-beskyttet område med særlige kontrolforanstaltninger. Rød er også: C-SRA står for det kritiske (Critical) område af det security-beskyttede område, hvor der er 100% person og bagageeftersyn. Gul: C-SRA passagerområde, Gul C-SRA er den kritiske del af det Security beskyttede område, hvor passagererne må opholde sig. : Et hvidt B oven i rød eller gul sikkerhedszone, giver ret til at færdes i bagagesorteringsområderne. Grøn: Er en del af Airside, hos virksomheder der har egenkontrolleret Airside/Landside grænse på deres private virksomhedsområde f.eks cargocentrene. Grå felter : Med grå farvefelter uden andre farver, så har du kun ret til at færdes på Landsidekontrollerede områder f.eks ankomstområdets bagageudlevering, kælder, lofter etc..

20 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 5/ud af 33

21 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 6/ud af 33 Lufthavnens områder Sikkerhedszoner Sikkerhedszoner kan bestå af dobbeltzoner, så to farver gælder i samme område. Disse zoneskilte er opsat ved kortlæsere og sikkerhedszoneskift, så du kan orientere dig om, hvilken farvezone du er på vej ind i.

22 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 7/ud af 33 Udover vores almindelige faste sikkerhedszoner kan vi oprette andre særlige sikkerhedsområder akut. Lufthavnens områder Sikkerhedszoner Demarkerede områder: Områder, store som små, vi spærrer fysisk af med fast adgangskontrol, idet sådanne områder har en lavere sikkerhed end omgivelserne. eller Dynamisk C-SRA: Typisk hele standpladser eller mindre områder, der skal have højeste sikkerhed, vi kan tilbyde, nemlig C-SRA. Det sker f.eks. i forbindelse med flyafgange med passagerer uden for det permanente C-SRA-område, hvor der kan etableres et dynamisk C- SRA. Området afgrænses og markeres ved snor og skiltning. Grænsen overvåges/bevogtes konstant af Security i en kombination af fysisk overvågning, adgangskontrol, sikkerhedseftersyn og kameraovervågning. Som ved adgang til det permanente C-SRA foretages der 100 % eftersyn og adgangskontrol af personer, deres medbragte ejendele og køretøjer.

23 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 8/ud af 33 NON-EU Lufthavnens områder Sikkerhedszoner I lufthavnen er passagerområdet opdelt i et EU- og et NON-EUområde. I lufthavnen findes NON-EU området på Finger C, primært på hele 2. sal, men også trappetårne og gates fungerer som fleksible NON-EU områder. Security har altid vagter i området når der er ankomster fra NON EU lande. Du skal som ansat derfor være bevidst om hvilken status området har, og dermed din egen sikkerhedsstatus. Alle der befinder sig i dette område, såvel passagerer, som besætninger, personale m.fl. vil miste deres security mæssige status da de sammenblandes med passagerer ankommende fra NON-EU lande, som ikke er godkendt til samme security mæssige status som i EU landene. Derfor skal passagerer, besætninger og personale m.fl., der har befundet sig i dette område efterses af Security til EU status inden de tillades adgang til EU området. Dette foregår enten ved Securitys transfercheck på gate C23 eller ved at gå ud gennem Paskontrollen på 2. sal og herefter gennem Security checksted for fornyet eftersyn.

24 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 9/ud af 33 Derudover findes et område, som ligger på grænsen mellem Landside og Airside, det kaldes kontrolleret Landside. Det er bagageudleveringen bag toldkontrollen. Lufthavnens områder Sikkerhedszoner Her gælder Airside-reglerne ikke, men man skal have et godkendt arbejdsbetinget ærinde i området. For at få adgang til området skal man benytte sit CPH ID-kort, låne et adgangskort i Passager Informationen eller blive fulgt ind og ud af f.eks. et handlingselskab. Når man benytter adgangsslusen med sit ID-kort, har man ansvaret for, at der ikke følger uvedkommende personer med ind via slusen. Derfor skal du sikre dig, at de andre i slusen har ID-kort/adgangskort. Vores sikkerhedkoncept består også i, at ingen uvedkommende kan komme ukontrolleret i vores kældre eller på lofter, hvor vi typisk har samlet vores tekniske installationer. Derfor har vi også adgangskontrol på døre og elevatorer m.v. der fører derhen. Dette er således også en del af vores kontrollerede Landside områder.

25 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 10/ud af 33 ID-KORT For at få permanent ret til tjenstlig adgang til lufthavnens afspærrede områder skal du have udstedt et ID-kort til CPH. Når du skal have udstedt et ID-kort, skal din arbejdsgiver udfylde en ansøgning med de nødvendige oplysninger om hvem du er, hvad du skal lave, og hvilke områder du skal have adgang til. Du skal underskrive denne ansøgning. Med din underskrift giver du samtidig dit tilsagn til, at CPH videregiver ansøgningen til politiet, der skal foretage et baggrundscheck på dig og således godkende din ansøgning om adgang til de sikrede områder. Den bekendtgørelse, der giver politiet beføjelse til at godkende adgang hedder Bekendtgørelse nr. 979 af 28. september 2004, om politiets godkendelse af personer der får adgangshjemmel til lufthavnens afspærrede områder. Uddrag af Bekendtgørelsen: 4. Generel adgangshjemmel (lufthavns-id-kort) til flyvepladsens afspærrede område må kun udstedes til personer, der er godkendt af politiet. ID-kort kan udstedes for en kortere eller længere periode og det skal bruges jævnligt for at leve op til kriterierne for at have permanent IDkort. Det betyder f.eks., at ID-kort som ikke benyttes i en tre måneders periode spærres af ID-kort kontoret, der administrerer og overvåger brugen af ID-kort.

26 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 11/ud af 33 Her ser du et ID-KORT med en forklaring til de oplysninger, der fremgår på kortet. ID-KORT Bæretilladelse Færdselstilladelse ID-kortnummer Personligt og unikt nummer, som altid følger personen. F.eks. i forbindelse med fornyelse af kort eller som følge af jobskifte. Navn på kortholder Firma; hvis personen er ansat i to firmaer, vil begge fremgå af kortet Udløbsdato Sikkerhedszoner Kortholderen kan tildeles op til fire sikkerhedszoner, som vises visuelt på kortet. Rød og gul sikkerhedszone kan ydermere være bogstavet B, hvilket betyder, at kortholderen har adgang til bagagesorteringsområdet i C-SRA-området.

27 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 12/ud af 33 ID-kortet er strengt personligt og må ikke udlånes til andre eller ligge frit tilgængeligt for uvedkommende. ID-KORT Du må kun benytte ID-kortet i tjenstligt og legitimt ærinde, hvilket betyder, at det skal være et rent arbejdsbetinget ærinde og kun i de områder, som ID-kortet giver adgang til. Det betyder, at du ikke må følge f.eks. familien til en flyafgang, hvis ikke det er et led i en arbejdsopgave. Hvis du ikke længere har et arbejdsmæssigt behov for adgang til lufthavnen, enten ved stillingsskift i firmaet eller du forlader det firma, der har søgt om kortet til dig, skal ID-kortet tilbageleveres til CPH via din arbejdsgiver. Det er vigtigt, at vi alle hjælper hinanden med at sikre, at IDkort/adgangshjemmel altid behandles korrekt og bæres fuldt synligt. Det handler i bund og grund om, at det skaber tryghed for både os selv og vores passagerer, når vi kan se personer bære et synligt CPH ID-kort. Vi anbefaler også, at ID-kortet altid bæres, når man er på arbejde også på Landside

28 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 13/ud af 33 ID-kortet skal altid bæres fuldt synligt på kroppen, så det ikke dækkes af tøj eller andre beklædningsdele. Det er heller ikke ligegyldigt, hvor på kroppen det bæres, idet det skal være synligt forfra. ID-KORT ID-kortet skal altid fremvises til vagten ved passage af checksteder, og det skal kontrolleres elektronisk i kortlæserne. Under ophold på alle lufthavnens afspærrede områder har vi alle sammen både ret, og pligt, til at kontrollere, at alle bærer et synligt og gyldigt ID-kort til de områder, vi færdes i. Alle har ret til at anmode om at få fremvist et CPH ID-kort. Hvis en person ikke vil eller kan fremvise CPH s ID-kort til dig, beder vi dig omgående kontakte: SYNLIG BÆRING AF ID-KORT : Lodret på forsiden. Fra hoftehøjde og op. Bær helst ID-kortet i brysthøjde. Operationscenter (OC) på telefon Det vil selvfølgelig være til stor gensidig hjælp, at du holder øje med personen, indtil Security ankommer.

29 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 14/ud af 33 Når du passerer en adgangskontrol skal du scanne dit ID-kort, så det elektronisk kan verificeres, at kortet er gyldigt, dvs. at du har adgang til det område, du bevæger dig ind i. ID-KORT Det gøres ved at holde kortet op til kortlæseren. Hvis alt er i orden, vil den gule lampe i kortlæseren skifte til grønt. Er der noget galt, lyser lampen rødt. Samtidig med verificeringen skal vagten også kontrollere, at det er den rigtige person, der viser kortet. I nogle adgangskontroller står der en vagt og ser om billedet på IDkortet passer med den person der går ind, eller også skal du kigge ind i et kamera opsat ved kortlæseren. Via kamerabilledet kan vagten sammenholde din identitet med ID-kortets billede fra en database på en monitor inde i vagten.

30 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 15/ud af 33 ID-KORT I Airside adgangskontrollerne, hvor køretøjer indpasserer, er der skiltet med, hvordan man skal passere vagten med køretøj og passagerer. Alle personer i et køretøj skal identificeres og have godkendt ID-kortet inden indpassage. Passerer du Airside/Landside grænsen i bil, må kun personer på forsæderne blive i bilen. Bagsædepassager skal passere grænsen til fods, gennem lågen for fodgængere. Evt. passager på forsædet skal læne sig frem mod kameraet. Se skiltet til venstre.

31 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 16/ud af 33 Ved indpassage til SRA og C-SRA skal personer, deres medbragte personlige ejendele og evt. køretøjer efterses for at sikre, at der ikke bringes forbudte genstande ind i de security-beskyttede områder. ID-KORT Til C-SRA skal alle sikkerhedsefterses. Du skal derfor placere dine ejendele og alt overtøj, inklusive veste og trøjer med gennemgående lynlås, i bakkerne. Dette bliver gennemlyst og evt. også efterset fysisk af personalet. Du skal derefter passere igennem en metaldetektorkarm. Har du metal på dig giver detektorkarmen et signal, og du vil blive udtaget til manuelt eftersyn. Selvom du ikke har metal på dig, kan du alligevel blive udtaget til manuelt eftersyn. Du har ret til at blive undersøgt af en af samme køn, når blot du beder om det. Har du et køretøj, vil dette i mellemtiden blive efterset af Securitypersonalet. Her skal du huske, at du altid skal medbringe alle dine personlige ting til personeftersynet, så køretøjet kun indeholder de ting, som tilhører dette.

32 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 17/ud af 33 Ekstra viden om sikkerhedseftersyn: Sikkerhedseftersyn af personale Ved adgang til og ophold på lufthavnens afspærrede område og SRA-området vil der forekomme stikprøvevis sikkerhedseftersyn af din person, køretøj og medbragte genstande. Eftersynet er generelt det samme som for passagerer, men du må som ansat altid medbringe drikkevarer til eget brug, f.eks. 1 l vand. Det er op til den enkelte Security-medarbejder at vurdere det nødvendige omfang af eftersynet. Hvis det ud fra situationen vurderes, at eftersynet skal gå videre end til den ydre beklædning, ind til og med undertøjet, kan du altid kræve eftersynet udført af en Security-medarbejder af eget køn. Sådanne eftersyn skal foregå i et aflukket rum, og altid med et vidne til stede. Eftersynene går tæt på kroppen, og det er nødvendigt, at securitypersonalet tager ordentligt fat under eftersynet. Dels så de kan finde de ting, de skal, men også så eftersynet ikke får karakter af beføling.

33 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 18/ud af 33 Hvis du medbringer eller benytter et køretøj, skal der forefindes en inventarliste i køretøjet, hvorpå alle genstande der indgår som en fast del af køretøjet fremgår. Sikkerhedskontrol af personale Hvis ikke en sådan liste forefindes til bilen, skal alle genstande medbringes til røntgeneftersyn i forbindelse med en sikkerhedskontrol. Et køretøj skal være helt tomt for personer, før et eftersyn må påbegyndes. Du og dine eventuelle passagerer må ikke blande eller involvere jer i eftersynet af køretøjet. Alle døre og klapper skal kunne åbnes i forbindelse med et eftersyn, og Security kan anmode dig om at assistere med at låse op eller åbne. Husk, at du som chauffør er ansvarlig for det køretøjet indeholder, når du afleverer det til eftersyn hos Security. Vi vil derfor anbefale lige at tjekke køretøjet, inden et eftersyn startes. Du vil således komme til at stå til ansvar for eventuelle forbudte genstande i køretøjet, der ikke er tilladelse til at medbringe. Alle sikkerhedskontroller er videoovervågede for at sikre personalet samt for at kunne dokumentere det der foregår.

34 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 19/ud af 33 Forbudte genstande EU har forbudt personale og passagerer at medbringe en række forbudte genstande. En komplet liste ses ved at trykke på listen til venstre. Listen er ikke fuldt udtømmende, det er i sidste ende op til security-medarbejderen, der kontrollerer dig, at afgøre om en genstand er ulovlig at medbringe. Hvis du har brug for at medbringe genstande, der betragtes som forbudte, for at udføre dit arbejde, skal du have en bæretilladelse fra CPH Security på ID-kortet. Den kan også gives akut som en midlertidig bæretilladelse til en enkelt opgave, et firma eller en person. En midlertidig bæretilladelse fås ved henvendelse i pågældende C-SRApersonaleindgang. Har man fast arbejde i lufthavnen og permanent brug for en forbudt genstand for at kunne udføre sit arbejde, f.eks. som håndværker, skal en bæretilladelse ansøges igennem firmaet og anføres på ID-kortet. Venligst udlånt af SAS Travel Her er et udsnit af CPH s ID-kort med eksempler på bæretilladelser påført:

35 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 20/ud af 33 Ansøgning om permanent bæretilladelse skal rettes af dit firma til CPH Security via en ansøgning. Forbudte genstande Link til ansøgningen kan du finde i slutningen af kurset. Eller på CPH s hjemmeside under B2B/Adgang og færdsel/id-kort eller indhent information og vejledning på telefon Hvis du medbringer eller benytter et køretøj, hvor der befinder sig enhver form for forbudt genstande, og du har indhentet tilladelse til at medbringe disse, så skal du være sikker på, at køretøjet er aflåst eller under konstant opsyn. Ingen uvedkommende må komme i besiddelse af en forbudt genstand, de ikke selv har tilladelse til. F.eks har vi regler om hvordan og i hvilket omfang personligt håndværktøj må bæres/håndteres inde i vores sikkerhedsområder, herunder brugen af værktøjsbælter. Du skal hele tiden kunne have 100% styr på alt værktøjet også under dit arbejde.

36 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 21/ud af 33 Du vil i lufthavnen kunne møde et par andre typer ID-kort, der giver ret til Airside-adgang. Myndigheders ID-Kort Det er politi, Skat og Trafikstyrelsen, som i tjenstligt ærinde/aktion, har adgang på deres tjeneste ID-kort. Du vil dog typisk opleve, at både uniformeret politi og SKAT/TOLD bærer vores CPH-ID-kort som alle andre ansatte i lufthavnen. Det er et godt signal til omgivelserne og ret praktisk, idet CPH s ID-kort skal benyttes ret mange steder til at komme igennem områder, døre, porte m.v. Trafikstyrelsen har yderligere den ret og pligt, at de fører tilsyn med, at vi alle følger sikkerhedsreglerne både security og safety, og vi skal derfor assistere dem efter behov i deres tilsyn. Her til venstre på siden ser du eksempler på de tre myndigheders egne ID-kort, som du bør kende og acceptere som værende OK

37 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 22/ud af 33 Andre ID-Kort Flybesætningers ID-kort (Crew Card), findes i et utal af varianter. Indtil videre findes der ikke en bestemt standard for, hvordan et CREW-Card skal se ud. Derfor må vi anerkende en række luftfartsselskabers. Men vi godkender dem som udgangspunkt kun sammen med en tilhørende besætningsuniform. CREW-ID og/eller certifikater giver besætningen ret til at bevæge sig mellem adgangskontrollen og deres fly og rundt om flyet. CREW og deres bagage skal dog på lige fod med andre ansatte gennemgå et adgangskontrolcheck.

38 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 23/ud af 33 Kortere besøg, der ikke kræver et fast ID-kort, kan ske på et midlertidigt endags visitorkort. For midlertidig adgang til C-SRA-området kan man maksimalt få adgang i 14 dage pr. 12 løbende måneder. Midlertidige adgangskort Der skal kunne fremvises gyldig offentlig billedlegitimation for at kunne få udstedt et visitorkort, ligesom der skal lægges pant i vagten under udlånet. Visitorkortet er kun gældende som dagskort (døgn) og skal tilbageleveres efter arbejdets ophør. Som visitor har du altid en ledsager, der bærer ansvaret for hele din færden. Du er derfor forpligtet til at følge og efterkomme din ledsagers anvisninger 100 % under hele besøget. Der skal være kontinuerlig ledsagelse af alle med en midlertidig adgangshjemmel. For at kunne ledsage en person med en midlertidig adgangshjemmel inde i security-beskyttede områder (SRA og C-SRA) skal man være autoriseret af CPH. Du skal på kursus for at blive autoriseret ledsager. På Airside kan man være ledsager, blot man har et gyldigt CPH ID-kort til de områder, besøget vedrører. Spørgsmål til disse begrænsninger besvares af lufthavnens Operationscenter (OC) på telefon

39 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 24/ud af 33 Midlertidige adgangskort Hvis du som ansat med ID-kort skulle have glemt dit ID-kort eller være uheldig at have mistet det, kan du i CPH s vagter låne et såkaldt STAFFkort, der er en midlertidig adgangshjemmel. Kortet udlånes for en dag ad gangen. Det er en adgangshjemmel, hvor alle dine ID-rettigheder og sågar billede automatisk overføres i databasen, så du har samme frie bevægelighed og adgangsrettigheder som med dit almindelige ID-kort. Kortet skal returneres efter endt arbejdsdag. Taber du eller får stjålet dit ID-kort, så anmeld det omgående, så Security kan spærre kortet og sikre mod misbrug. Du kan altid døgnet rundt kontakte Lufthavnens Operationscenter (OC) på telefon eller kontakt din nærmeste leder.

40 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 25/ud af 33 Bilpas og køretøjer Alle køretøjer, der benyttes på Airside, skal have et bilpas, som er et IDkort til køretøjet. Dog kan visse køretøjer, som er fritaget for afgifter, undtages for bilpaskravet, hvis de er udstyret med røde eller grønne nummerplader. Et bilpas udstedes til det enkelte køretøj. På bilpasset angives de sikkerhedszoner, køretøjet har tilladelse til at færdes i. Bilpasset, der tilhører køretøjet og firmaet, er således ikke begrænset til en person, men alle der har dispositionsret til køretøjet. Det er laveste fællesnævner, der gælder, således kan man f.eks. ikke køre på manøvreområdet, hvis ikke chaufføren har færdselstilladelse til dette område, selvom området er angivet på bilpasset til køretøjet. Bilpas ansøges på samme måde som ID-kortet via din arbejdsgiver. Midlertidig adgang med køretøjer uden bilpas gives i CPH s ydervagter. Har man ikke den nødvendige færdselstilladelse, skal man lodses rundt overalt på lufthavnens afspærrede område. NB: Køretøjer, der benyttes på Airside, skal være sikret imod uvedkommende brug. Det betyder, at du skal aflåse køretøjet og medtage nøglerne under parkering, hvis ikke køretøjet kan overvåges eller på anden måde sikres (startsikringsknap el.lign.), så det ikke kan benyttes af uvedkommende.

41 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 26/ud af 33 Bilpas og køretøjer Bilpasset er opbygget på samme måde som CPH ID-kortet og viser blandt andet, hvilke sikkerhedszoner og adgangsvagter køretøjet er godkendt til. Bilpasset placeres i en holder i venstre side af forruden, oppe eller nede, så du nemt kan tage kortet ud og aflæse det på kortlæseren ved passage gennem vagterne. Hvis bilen har fast installeret forbudte genstande, f.eks. værktøj og visse reservedele m.v., skal du udover bæretilladelse udfylde en inventarliste til køretøjet. Denne inventarliste skal opklæbes i bilen på et udefra synligt sted. Det betyder, at vi kan anerkende det faste indhold som en del af køretøjet. Skabelon til inventarliste findes på CPH s hjemmeside under afsnittet B2B Adgang og færdsel. Alternativt ligger den som bilag sidst i dette kursus.

42 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 27/ud af 33 Der er fire adgangsveje til Airside for køretøjer og gående og tre adgangsveje kun for gående. Adgang for ansatte igennem Terminal 1 foregår igennem det samme checksted, som passagererne anvender. Adgangsveje til Airside I Terminal 1 har ansatte en vis fortrinsret, men man skal som ansat udvise hensyn over for passagererne. Passagererne har yderligere en adgangsvej, CSC Central Security Control, mellem Terminal 2 og 3, som til gengæld er forbeholdt passagerer. Tjenstlig adgang gennem CSC tillades kun, hvis du assisterer en passager eller har ærinde i selve sikkerhedskontrollen. Ved ind-passage til Airside foretages der altid adgangskontrol. Adgangskontrollen består af tre dele: 1. Elektronisk godkendelse af ID-kort 2. Identifikation af person vs. ID-kort 3. Kontrol af tilladelser på ID-kortet Du er pligtig til at oplyse formålet med dit ærinde/adgang. Kun de CPH-godkendte adgangsveje til og fra lufthavnen må benyttes.

43 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 28/ud af 33 Adgangsveje til Airside Kun de CPH-godkendte adgangsveje til og fra lufthavnen må benyttes

44 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 29/ud af 33 Adgangsveje til Airside Enkelte firmaer, der er beliggende i Airside-Landsidegrænsen, har af CPH fået tilladelse til selv at udføre adgangskontrol til Airside gennem egne faciliteter. Det gælder dog kun for eget personale, medmindre andet er aftalt med CPH. Al passage af Airside/Landside grænsen skal være forbundet med et legitimt / tjenstligt ærinde, det vil sige et arbejdsbetinget ærinde. Andre typer af besøg skal ansøges og godkendes af CPH. Det er ligeledes vigtigt, at man kun færdes de steder, hvor man har et konkret arbejdsbetinget ærinde, og har den nødvendige tilladelse på ID-kortet. Ind- og ud passage skal ske via de nærmeste personaleadgange.

45 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 30/ud af 33 Hvis du som ansat skal ud at flyve som passager, dvs. du har en flybillet, er det ikke tilladt at ind- eller udpassere gennem personalekontrollerne, du skal anvende de normale adgangsveje for passagerer. Adgangsveje til Airside Du må heller ikke skifte status under opholdet, f.eks. gå ind via personaleindgangene på arbejde eller til et arbejdsmøde i Transithallen, og direkte derfra forlade Kastrup som passager på et fly. Man skal altid ind og udpassere fra Lufthavnens område med samme status, altså: Går man Ind som ansat går man ud som ansat eller Går man ind som passager går man ud som passager.

46 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 31/ud af 33 Generelt Ansvar og kompetencefordeling af Security Ansvar og kompetencer hos henholdsvis lufthavne og flyselskaber er defineret i den Nationale sikkerhedsplan udstedt af Trafikstyrelsen, National Aviation Security Program (NASP). Den indeholder desuden afsnit om ansvar og kompetencer for virksomheder, der leverer forsyninger, post og materialer samt luftfragt til flyene. Ud fra NASP en skal hver lufthavn og flyselskab udarbejde sine egne sikkerhedsplaner med egne procedurebeskrivelser, der understøtter NASP en. De lokale sikkerhedsplaner skal godkendes af Trafikstyrelsen og politiet. CPH s ansvar og opgaver: CPH har det generelle ansvar for og beføjelser til at regulere sikkerheden, adgang, ophold og færden i lufthavnen i Kastrup. CPH Security afpatruljerer døgnet rundt hele lufthavnens område. Lufthavnens Operationscenter (OC) udfører den tekniske sikkerhedsovervågning af hegn, bygninger, døre, vinduer m.v., som er en del af afgrænsningen til Airside, hvor alt overvåges elektronisk.

47 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 32/ud af 33 Døgnet rundt, 365 dage om året, overvåger OC hele lufthavnen teknisk og elektronisk, herunder med kameraovervågning, såvel indendørs som udendørs. Generelt Hele lufthavnen er dækket ind med tilpassede typer af overvågning, og al data optages til eventuel rekonstruktion og dokumentation af indtrufne hændelser af enhver art. Flere steder i lufthavnen er der yderligere etableret direkte alarmtelefonlinjer til OC fra andre vitale områder/funktioner. Al alarmering af uheld, ulykker, brand eller andre akutte hastemeldinger på hele lufthavnens område skal ske til: Operationscentret (OC) på lokal 2000, ekstern Alle andre meldinger om uregelmæssigheder, som ikke er livstruende, hjælp og assistance skal ligeledes ske til: OC på lokal 3500, ekstern Du skal kontakte OC, hvis du konstaterer uregelmæssigheder eller brud på sikkerheden i lufthavnen, eller der sker andre ting, der har betydning for lufthavnens drift.

48 Lufthavnens sikkerhedskoncept side 33/ud af 33 Politiets rolle Politiet har det overordnede ansvar for sikkerheden i alle danske lufthavne, og de har egne planer og opgaver i forbindelse med opretholdelsen af sikkerheden i lufthavnene, som kun i mindre grad berører den daglige lufthavnsdrift. Politiets opgaver og indsats sker i samråd med - og i tæt samarbejde med - Trafikstyrelsen og de berørte lufthavnes sikkerhedschefer. Politiet overvåger og patruljerer ligeledes hele lufthavnen efter egne planer og mønstre. Politiet har ligeledes indført nogle faste, lidt tungere bevæbnede enheder, også med hunde, som indgår i den normale overvågning af vores lufthavn. Politiet udfører ligeledes kriminalpræventive foranstaltninger i lufthavnen igennem en kriminalpræventiv styregruppe bestående af herboende flyselskaber, firmaer og andre myndighedsinteressenter Politiet kan tilkaldes via: Lufthavnens Operationcenter OC på lokal 3500 ekstern , eller direkte på lokal 3400, ekstern

49 Trusler, alarmering og evakuering side 1/ud af 6 Rør aldrig ved en efterladt genstand. Efterladte genstande Genstanden kan være harmløs, men den kan også være glemt med vilje, og indeholde en bombe, der er tidsindstillet, eller som bliver aktiveret ved flytning eller anden aktivering. Det kan i den forbindelse være forbundet med en vis risiko at benytte mobiltelefoner eller andet radioudstyr i direkte nærhed af sådanne mistænkelige genstande. Der benyttes et særligt ord for sådanne genstande i lufthavnen: Dubiøse genstande. Anmeld fundet med det samme til: Lufthavnens Operationscenter, OC: lokal 3500 ekstern Overvåg genstanden, og sikre dig, at ingen anden rører ved den, indtil CPH Security ankommer til stedet. Det vil være til stor hjælp, hvis du kan hjælpe med at spørge nogen i omgivelserne, om de har set noget eller nogen der relaterer sig til den forladte genstand / taske / kuffert eller måske kender til ejerne. Når Security ankommer tager de over, og om nødvendigt, tilkalder de politiet.

50 Trusler, alarmering og evakuering side 2/ud af 6 Lufthavne og flyselskaber har jævnligt trusler tæt inde på livet. Ekstraordinære forhold, trusler m.v. Derfor har politiet egne overordnede planer for sikkerhedsberedskabet. CPH har ligeledes beredskabsplaner, som gælder for hele lufthavnen. Derudover skal hvert selskab eller virksomhed i lufthavnen have egne beredskabsplaner, som er afstemt med CPH s planer. På den måde spiller hele beredskabet sammen om, at yde bedst mulig indsats, hvad enten vi taler om brand, ulykke eller trusselssituationer. Alle medarbejdere i lufthavnen, skal have kendskab til sit eget firmas beredskabsplaner, og alle med ID-kort skal kende CPH generelle instrukser for evakuering i terminalområderne, som fremgår af den lille hvid/gule folder, der udleveres til dig sammen med ID-kortet. Rundt omkring i terminalerne er der opslået evakuerings/brandplaner, der grafisk angiver nærområdet og de flugtveje og nødudgange, der er relevante i området. Prøv at se dig omkring, næste gang du bevæger dig rundt i terminalerne, og find disse planer på væggene.

51 Trusler, alarmering og evakuering side 3/ud af 6 Hvis der sker en ulykke, eller en person får behov for akut hjælp, eller du observerer en brand, er dette at betragte som: Evakuering LIVSTRUENDE ALARMERING Ring til OC alarmnummer lokal 2000 ekstern OC skaffer den assistance, der skal bruges, hurtigere end andre, samt sikrer, at udrykningskøretøjer bliver ledt direkte til ulykkesstedet, evt. ved lodsning på Airside. Samtidig alarmerer OC lufthavnens eget beredskab, som sender professionel førstehjælp First Responder og hvis relevant egne brandslukningskøretøjer. Er der uorden, brud på sikkerheden, katastrofe el.lign., så er Security og politi meget hurtigt fremme overalt på lufthavnens område. Hjælpen er nær så husk nummeret! OC alarmnummer lokal 2000 ekstern

52 Trusler, alarmering og evakuering side 4/ud af 6 Modtager du en trussel via telefonen, skal du sikre dig så mange og konkrete oplysninger som muligt om: Telefontrusler Placeringen af bomben Hvornår den vil sprænge Hvem/hvilken organisation udgør truslen Kan du se telefonnummeret som vis nummer? Kan du alarmere en kollega og holde samtalen i gang? Du skal også lægge mærke til, hvordan personen og omgivelserne lyder, f.eks.: Mand/kvinde? Sprog/dialekt? Oprørt/roligt? Gammel/ung? Hvor ringer de fra? Stille/larm eller lyde i bagrunden? Børn/kontor? Etc. Derefter kontakter du omgående din overordnede, politiet eller OC afhængig af, hvilke lokalprocedurer I har i jeres firma.

53 Trusler, alarmering og evakuering side 5/ud af 6 Evakuering I tilfælde af at hele eller dele af lufthavnen skal evakueres, vil der blive givet evakueringsordre over højttalersystemet. F.eks: Forlad lufthavnen ad den kortest mulige rute. I alle tilfælde skal du følge instruktioner, der gives af politiet og CPH s personale. Læs og følg de få og simple anvisninger, der er i den lille hvid/gule folder, du får udleveret sammen med ID-kortet. Vi regner med dig, og vores kunder/passagerer stoler trygt på os, der bærer CPH ID-kort og forventer, vi gør det rigtige. Vi anbefaler at du læser den grundigt igennem!

54 Trusler, alarmering og evakuering side 6/ud af 6 Vi vil gerne endnu engang fremhæve vigtigheden af, at du kender de korrekte telefonnumre, hvis uheldet er ude. Alarmering Operationscentret Al livstruende Alarmering: Brand, uheld og ulykker Lokal 2000, ekstern Ikke livstruende Alarmering: Alle andre forhold Lokal 3500, ekstern Politiet i lufthavnen Lokal 3400, ekstern

55 Sikkerhed på jorden og under flyvning side 1/ud af 5 Kun personer, der har en handlingsmæssig opgave, må have adgang til fragt og bagage, der skal lastes på et fly. Kontrol af bagage Det er flyselskabet, der har ansvaret for at regulere og kontrollere adgangen til både fragt og bagage, både ved standpladserne og ved deres egne områder. Procedurerne for denne overvågning er beskrevet særskilt i deres egne sikkerhedsplaner. Al bagage, der indleveres i lufthavnen, gennemlyses via bagagesystemet af røntgenapparater, hvorefter det sorteres før udkørsel til flyet. For at undgå at uvedkommende kan komme i kontakt med bagagen, er dens vej igennem lufthavnen overvåget. Luftfartsselskaberne skal sikre, at bagage, der checkes ind, kun må medtages på et fly, såfremt ejeren også er med om bord i samme fly. Dette hedder bagage reconciliation og er en del af luftfartsselskabernes sikkerhedsansvar.

56 Sikkerhed på jorden og under flyvning side 2/ud af 5 Sikkerhedskontrol af fragt Fragt: Gods/Cargo er ikke CPH s ansvar, men påhviler fragtcentrene og luftfartsselskaberne ud fra Trafikstyrelsens regler og tilsyn. Sikkerhedskontrol af fragt foretages af det fragtcenter, godset indleveres til, og kravene er reguleret i deres egne sikkerhedsplaner. Fragtkunder deles op i to kategorier: Kendte og ukendte kunder. Selve sikkerhedskontrollen er afstemt efter, om kunden er kendt eller ukendt. For at få adgang til lufthavnens SRA- og C-SRA-områder, skal CPH Security have dokumentation på, at fragten er sikkerhedskontrolleret og ikke har været i uvedkommende hænder. Dokumentation kan ske med forseglinger, eller securityovervågning af fragten frem til SRA og C-SRA områderne, hvor CPH Security så kan lukke den sikkerhedskontrollerede fragt ind til flyene.

57 Sikkerhed på jorden og under flyvning side 3/ud af 5 Forsyninger: Ansvaret for kontrol og beskyttelse af forsyninger til anvendelse under flyvning, f.eks. mad, drikkevarer samt salgs- og forbrugsartikler, ligger hos luftfartsselskaberne. Sikkerhedskontrol af forsyninger Reglerne for dette er beskrevet af Trafikstyrelsen og fremgår af selskabernes egne sikkerhedsplaner. Der er normalt indgået aftaler mellem selskaberne og CPH om, hvordan transport og håndtering af forsyningerne skal foretages på lufthavnens område. De generelle regler for sikkerhedshåndtering af forsyninger, er fastlagt af Trafikstyrelsen.

58 Sikkerhed på jorden og under flyvning side 4/ud af 5 Kontrol med luftfartøjer samt sikkerhed og kompetence i flyet Et fly betegnes som et suverænt selskabsområde og/eller et fremmed lands territorium. Ingen andre end luftfartsselskabets ansatte, her medregnes handling- og cateringselskaber, har ret til uledsaget adgang til flyene. Luftfartsselskaberne er forpligtet til at sikre deres fly således, at ingen personer, der ikke har et tjenstligt ærinde i forbindelse med vedligehold og klargøring af flyet, kan komme ind i det. Selskabet skal sikre dette ved kontrol af adgangen til flyet. Så snart dørene til et fly er lukkede, og det er klar til afgang, er det kaptajnen (pilot-in-command), der er politimyndigheden ombord og derved øverste ansvarlige for passagerernes og flyets sikkerhed. Kabinepersonalet har igennem kaptajnen samme beføjelser til at sikre, at alle følger de gældende anvisninger, og at der hersker nødvendig ro og orden ombord på flyet. Uregerlighed eller anden adfærd, der kan forstyrre flyvningen, kan medføre, at passageren får både bøder, flyveforbud og erstatningskrav. Ved klargøring, lastning og boarding har kaptajnen vide beføjelser til at træffe afgørelser om, hvem eller hvad der må være ombord på flyet.

59 Sikkerhed på jorden og under flyvning side 5/ud af 5 Når folk skal ud at rejse, reagerer de på forskellig vis. Nogle er nervøse, andre drikker sig fulde og/eller er påvirket af medicin. Andre igen skal forlade landet - mod deres vilje. Potentielt uregerlige personer Deres måde at opføre sig på kan variere meget. For alle kategorier gælder det, at der er en risiko for, at de bliver til en uregerlig passager. En uregerlig passager kan være til risiko for sine omgivelser pga. voldelig eller truende adfærd. Dette kan i værste fald føre til, at et fly må lande for at sætte passageren af, med store omkostninger til følge. Derfor er der helt fra check-in igennem sikkerhedskontrollen og servicecentre m.v. indberetningspligt, hvis en person viser tegn på at kunne blive et problem på grund af ophidselse, beruselse, truende adfærd eller anden adfærd, der kan skabe utryghed eller uroligheder ombord på flyet. Lignende regler finder anvendelse for alle personer, der i forbindelse med sikkerhedskontrollen udviser opsætsighed eller truende adfærd over for sikkerhedspersonalet. I sidste ende bliver det kaptajnen der tager stilling til, om den pågældende passager må komme ombord på flyet. Er du udsat for en uregerlig person så kontakt: OC , hvis det er akut, så anvend

60 Sanktioner side 1/ud af 3 Brud på regler Der er mange komplekse regler i en lufthavn, men det er nødvendigt, at alle følger spillereglerne. Derfor kræver myndighederne, at CPH skal sikre og regulere, at alle, der tillades adgang til lufthavnenes områder, overholder reglerne. Brud på reglerne vil derfor blive påtalt, både over for den arbejdsgiver, der har rekvireret ID-kort til medarbejderen, samt den pågældende medarbejder. Arbejdsgiveren er i dette tilfælde medansvarlig for, at medarbejderne altid er behørigt instrueret og bidrager aktivt til en problemfri drift. Hvis der sker en overtrædelse af reglerne, henvender CPH sig til den pågældende medarbejder via arbejdsgiveren for at få en forklaring på, hvordan pågældende medarbejder kan ændre sin adfærd. Som en evt. konsekvens kan CPH begrænse personers adgang til at færdes på området, give advarsler og stille krav om fast ledsagelse, inddrage færdselstilladelser og udstede både midlertidige og permanente udelukkelser fra hele det afspærrede område. I helt særlige tilfælde politianmelder CPH overtrædelser af sikkerhedsreglerne.

61 Sanktioner side 2/ud af 3 Brud på regler Dette kan også gælde for en hel virksomhed, hvis firmaet ikke overholder arbejdsgiveransvaret om at medvirke aktivt til, at sikkerheden opretholdes. I særlige tilfælde foretages der politianmeldelse af visse overtrædelser. Hierarkiet for behandling af overtrædelser kan generelt beskrives således fra laveste til højeste sanktion: Security-personalet giver mundtlige påtaler på stedet. Der optages skriftlig rapport. Det vil typisk afføde en skriftlig advarsel fra CPH. At ignorere en i forvejen givet advarsel, kan udløse en adgangs- /færdselsrestriktion for en kortere eller længere periode. I grovere tilfælde (eksempelvis bevidste overtrædelser af C-SRA reglerne), eller flere gentagne overtrædelser, vil typisk medføre udelukkelse fra at kunne opnå adgang til lufthavnen.

62 Sanktioner side 3/ud af 3 Brud på regler Sanktionsbehandlingen (Appendix 16, Sanktionskatalog, se det her) kan naturligvis være mere nuanceret, men følger i grove træk nævnte mønster. CPH anvender i sagsbehandlingen videoovervågning i videst mulige omfang til at dokumentere hændelserne og herunder fastslå eventuelle skyldsspørgsmål. Det er vigtigt at understrege, at CPH kun videoovervåger overtrædelser af sikkerheds- og ordensregler, straffelov, regler for adgang ophold og færden samt færdsel. CPH videoovervåger ikke personale med hensyn til overenskomstforhold eller andre arbejdsgiver/arbejdstagerforhold og videregiver ikke informationer om sådanne forhold. Det samme gælder for ID-kortdata, hvor CPH kun udleverer oplysninger til myndigheder, der har et retsmæssigt krav på indsigt. Du skal som minimum kende følgende regelsæt gældende for Københavns Lufthavn CPH: 1. Flyvepladsreglementet BL Ordensreglementet. 3. Lokale bestemmelser, kun ved udendørs arbejde. Links til ovenævnte regler kan du finde i slutningen af kurset.

63 Din rolle side 1/ud af 2 I det daglige er der en forventning om, at vi alle optræder som ambassadører for sikkerheden, at man altid selv overholder sikkerhedsreglerne, også selvom det i visse pressede situationer ville være mere bekvemt at springe over, hvor gærdet er lavest. Det forventes ligeledes, at du med den betroede adgang til et højsikkerhedsområde udviser et godt eksempel ved altid at bære dit IDkort fuldt synligt og siger fra over for ulovligheder og påtaler eller anmelder, hvis andre afviger fra reglerne. Bliver man udsat for gentagne sikkerhedseftersyn på en enkelt vagt, kan det godt virke som et irritationsmoment i en travl arbejdsdag. Men ved fleksibilitet, imødekommenhed og tålmodighed hjælper du den kollega i Security, som har til opgave at kontrollere dig, og du bidrager til, at sikkerheden er på plads. Bær dit ID-kort fuldt synligt og påtal eller anmeld, hvis andre afviger fra reglerne Vi har alle vore specifikke arbejdsopgaver i lufthavnen, alle lige vigtige for at den fungerer optimalt. Det er vigtigt, at alle opgaver udføres korrekt, derved minimeres risikoen for fejl, der kan/vil medføre alvorlige menneskelige og materielle konsekvenser. Derfor, vis respekt for andre i udførelsen af deres arbejdsopgaver.

64 Din rolle side 2/ud af 2 Når du bevæger dig rundt i lufthavnen, håber vi nu, at du vil agere ansvarsbevidst og observant ved at bemærke selv små afvigelser fra det kendte/normale og reagere, hvis du er i tvivl om et eller andet. Du er altid velkommen til at henvende dig til OC telefon , også ved tvivl - eller blot for at få vejledning. Som en vigtig del af hele sikkerhedskæden er du med til at gøre lufthavnen til et endnu mere sikkert sted at arbejde og opholde sig i. Nu har du modtaget en række vigtige informationer om sikkerhedsreglerne og om, hvordan dele af sikkerhedsberedskabet fungerer. Dette er faktisk vitale informationer, som sammen med andre interne informationer, du får på dit job, kan være meget gavnlig viden for evt. kriminelle m.v. Pas derfor godt på vigtige dokumenter, herunder sikkerhedsprocedurer m.v., så de ikke ligger frit tilgængelige for uvedkommende personer. Ring til OC: også ved tvivl eller for at få vejledning Derfor anmoder vi også om, at du ikke drøfter eller fortæller uvedkommende personer om din viden og om, hvordan sikkerheden fungerer i lufthavnen og på flyene. Luftfartsikkerheden er vores alles ansvar, og sammen er vi stærke.

65 Opsummering side 1/ud af 3 Bær altid dit ID-kort synligt for andre = Lodret på forsiden af kroppen, fra hoftehøjde og op. Alle som kan, bør bære ID-kortet i brysthøjde. Rør aldrig ved en efterladt genstand = Anmeld straks, den kan være harmløs, men kan også indeholde en bombe. Anmeld al mistænkelig adfærd = Det kan f.eks. være brud på hegn, en uregerlig, meget nervøs eller mistænkelig person.?? Følg instrukser ved evakuering= De gives af politiet og CPH s personale over højtaleren under en evakuering. Følg de få, men simple anvisninger, der er i den lille gule folder du får udleveret sammen med dit ID-kort. Besvar ikke nærgående sikkerhedsspørgsmål fra uvedkommende passagerer m.v., men vær årvågen. Drøft ikke sikkerhed i lufthavnen med uvedkommende eller venner og bekendte derhjemme.

66 Opsummering side 2/ud af 3 Rapporter til dine ledere eller Security hvis nogen har specielt meget interesse for at få viden om forhold i lufthavnen, som du kan have tvivl, om de er berettiget til at få. Provoker eller latterliggør ikke sikkerhedsforhold over for andre, der vil kunne udnytte denne viden. Pas på sikkerhedsdokumenter og procedurer som ikke vedkommer andre, at de ikke blot smides i skraldespanden eller ligger frit tilgængelige på bordet, så alle kan læse dem.

67 Opsummering side 3/ud af 3 Operationscentret er vores sikkerhedsnerve i lufthavnen! Det er vigtigt, at du husker disse telefonnumre, så du i alle tænkelige tilfælde er forberedt på, hvad du skal: Al livstruende Alarmering: Brand, uheld og ulykker (eller Lokal 2000) Ikke livstruende Alarmering: Alle andre forhold (eller Lokal 3500) Politiet i lufthavnen (eller Lokal 3400)

68 Referenceliste/links Statens luftfartsvæsen BL 11-1 Bestemmelser for Civil Luftfart Opsummering: Links til uddybende informationer: Trafik Ministeriets Bekendtgørelse 979 om politiets godkendelse af personer Melding om Bombetrussel *) CPH regelsæt for ID-kort og bilpas Ansøgning om Bilpas Forbudte genstande Inventarliste til køretøjer, eksempel Ansøgning om permanent bæretilladelse Sanktionskatalog Lokale bestemmelser

69 Hvad gør jeg nu? Du skal tage en test, som skal medbringes ved udstedelsen af dit CPH ID-kort. Tryk på nedenstående link: Security awareness-test Husk at medbringe gyldig billedlegitimation (kørekort, pas eller nationalt identitetskort), når du afhenter dit nye CPH ID-kort.

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

HÅNDBOG SECURITY. Terrorsikring. Offshore

HÅNDBOG SECURITY. Terrorsikring. Offshore HÅNDBOG SECURITY Offshore Terrorsikring Offshore Terrorsikring Håndbog April 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord...7 2. Indledning 2.1 Formål...8 2.2 Målgruppen...8 2.3 Passiv sikring...8 2.4 Er der nogen

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne. CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo)

Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne. CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo) Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo) December 2009 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej

Læs mere

Dørmandskompendium. Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation

Dørmandskompendium. Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Dørmandskompendium Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 40078 Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen... 1 2. Vores vision... 3 3. Vores mission... 3 4. Vores værdigrundlag... 3 5. Menneskesyn... 5 6. Vores

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

Han er årets sikkerhedschef. Side 16. Färdigskuret format 250x350 mm

Han er årets sikkerhedschef. Side 16. Färdigskuret format 250x350 mm En ønskeseddel til regeringen Side 2 Han er årets sikkerhedschef Side 16 Han leder årets sikkerhedsvirksomhed Side 16 www.securityuser.dk nr. 5, 2011 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening

Læs mere

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie Temamagasin juni 2008 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie 2 Indhold Voldspolitik før video.............................. 5 Vænnet til teknologi.............................. 9 Etik når der handles

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Avnø Lejren. / Center for terrormistænkte

Avnø Lejren. / Center for terrormistænkte Avnø Lejren / Center for terrormistænkte Redegørelse om nyt tiltag mod terrorisme juni 2008 Indhold Forord 03 Redegørelse om Avnø Lejren 04 Avnø Lejrens formål Terrortruslen Definition af terrorisme Mission

Læs mere

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008

SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SIKKERHED OG SIKRING Oktober 2008 Tegnestuen, der brændte ned til grunden Da arkitekt Henrik Danielsen i 2006 mistede sin tegnestue til

Læs mere

Overvågning, privatliv og sikkerhed

Overvågning, privatliv og sikkerhed Overvågning, privatliv og sikkerhed HVAD MENER DU? Indhold 1 Velkommen til SurPRISE 5 1.1 Hvordan man læser dette informationshæfte 6 2 Resumé 7 3 En helt almindelig dag 9 3.1 Overvågning, privatliv og

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Eksempler. Risikovurdering. et bidrag til voldsforebyggelse. www.voldsomudtryksform.dk

Eksempler. Risikovurdering. et bidrag til voldsforebyggelse. www.voldsomudtryksform.dk Eksempler Risikovurdering et bidrag til voldsforebyggelse www.voldsomudtryksform.dk Arbejdstilsynets vejledning om voldsrisiko Når der er risiko for vold, skal arbejdsgiveren vurdere, hvor stor risikoen

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

Flyvevåbnet TOTALFORSVARET EFFEKTIVISERES VIA ØGET SAMARBEJDE HØJT OG SKRÆDDERSYET BEREDSKAB NØDVENDIGT. til Flyvevåbnets medarbejdere

Flyvevåbnet TOTALFORSVARET EFFEKTIVISERES VIA ØGET SAMARBEJDE HØJT OG SKRÆDDERSYET BEREDSKAB NØDVENDIGT. til Flyvevåbnets medarbejdere Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 1.ÅRGANG NR.6 OKTOBER 2004 TOTALFORSVARET EFFEKTIVISERES VIA ØGET SAMARBEJDE HØJT OG SKRÆDDERSYET BEREDSKAB NØDVENDIGT FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Biometri brug af biometriske teknologier i det danske samfund. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Jacob Skjødt Nielsen

Biometri brug af biometriske teknologier i det danske samfund. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Jacob Skjødt Nielsen Biometri brug af biometriske teknologier i det danske samfund Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Jacob Skjødt Nielsen Projektmedarbejder: Peter Lemcke Frederiksen Projektsekretær: Jannie Poulsen

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere