0 MHJ EHŎ RP QRJHW .OMOWLO\ 1\_ZZO 0\VWHU\

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0 MHJ EHŎ RP QRJHW .OMOWLO\ 1\_ZZO 0\VWHU\"

Transkript

1 2VTT\UPRH[PVU P VYNHUPZH[PVULY 0 MHJ EHŎ RP QRJHW ]OWO]^O\ 2_W 3XPY\WK^SU! ]OWO]^O\ 3XPY\WK^SU 1\_ZZO = \OX 2_]^ON :ONO\]OX.OMOWLO\ # +KVLY\Q?XS`O\]S^O^

2

3 TITELBLAD! HUMANISTISK INFORMATIK! INSTITUT FOR KOMMUNIKATION KROGHSTRÆDE 3 - DK-9220 AALBORG ØST TLF MAIL: WEB: KOMMUNIKATION.AAU.DK TITEL TEMARAMME STUDIERETNING Må jeg be om noget SERVICE,TAK! Kommunikation i organisationer 5. semester humanistisk informatik (2 pers.) 7. semester informatik (3 pers.) PROJEKTPERIODE 25. september 21. december 2009 PROJEKTGRUPPE Gruppe 4 GRUPPE MEDLEMMER Anne Ulstrup Nielsen Michael Bønnerup Pernille Lepianka Rahuvaran Pathmanathan Søren Hugger Møller VEJLEDER Søren Husted Pedersen BILAG SIDETAL 53 RAPPORT SIDETAL 186 SAMLET SIDETAL 239 NORMALSIDER 86,06 ( Tegn) OPLAG 7

4

5 FORORD

6

7 1. FORORD Projektet er udarbejdet af gruppe fire, som er en kombination af to studerende fra humanistisk informatik på femte semester og tre studerende fra informatik på syvende semester. Temarammen på dette semester er Kommunikation i organisationer, hvor hovedformålet med semestret er at sætte den studerende i stand til at foretage analyser af kommunikation i og om organisationer. Temarammen er belyst gennem semesteret, teoretisk såvel som analytisk og praktisk. Rapportens empiriske materiale består af en videooptagelse af et fokusgruppeinterview, som blev foretaget den 12. november 2009, samt empirisk materiale fra Mystery shoppingvirksomhedernes hjemmesider. 1 I vores projekt vil vi gerne takke de studerende, som deltog i vores fokusgruppeinterview. Derudover vil vi gerne takke Per Mouritzen for hjælp i AV-lab til at overspille fokusgruppeinterviewoptagelsen fra bånd til DVD., den 21. dec Det empiriske materiale er at finde i bilaget i skriftlig form, (transskription af udvalgte uddrag) såvel som digitalt (DVD). Se Bilag IV for Mystery shopping-udbydere og Bilag VII for transskribering af fokusgruppeinterviewet. MYSTERY SHOPPING - 1. FORORD 7

8

9 INTRODUKTION

10

11 2. INTRODUKTION Endnu en dag på jobbet. Klokken er 6.40, da jeg stempler ind. Stressede og støjende morgener som denne forekommer kun enkelte gange om året, hvor gangene i stormagasinet fyldes af travlt personale, der forbereder de næste mange dages udsalg. Udenfor venter en skare af forhåbningsfulde og ivrige shoppelystne kunder, som blot venter på at dørene slår op. Jeg bevæger mig op mod kassekontoret for at hente mine byttepenge. Der står en række ekspedienter, der venter på udlevering af byttepenge, hvilket allerede gør mig irriteret. Pigen på kassekontoret har endnu ikke lært at håndtere denne form for stressende morgener. Flere foran mig i køen begynder at blive urolige, da klokken nærmer sig åbningstid. Jeg er sent på den og ved, at hvis jeg åbner kassen senere end dørene åbnes, så er der brok fra både kunder og ledere. Et par piger foran udtrykker samme irritation som jeg, og den nye pige må træde til side og overlade arbejdet til de mere erfarne. Jeg kommer endelig ned til min kasse forpustet og frustreret over det pres der nu ligger på mine skuldre. Klokken er 7.07, da jeg åbner kassen og der er allerede ved at danne sig en mindre folkemængde af ivrige og utålmodige kunder. En ældre dame kommer op til disken og siger: Må jeg bede om noget service, tak!. Jeg kigger frustreret på hende, mens hun bestiller morgentilbuddet bestående af ti rundstykker og en kage. Jeg vil gerne have tre birkes, fem håndværkere og to almindelige, siger damen. Jeg svarer høfligt, at håndværkerne endnu ikke er færdige og at hun derfor må nøjes med almindelige og birkes. Det passer bestemt ikke damen, som sender mig et opgivende blik, mens jeg skynder mig at forklare problemstillingen med sygemeldinger og manglende personale, hvilket selvfølgelig rager hende en høstblomst, som hun så fint udtrykker det. Jeg taster mit log-in på kassen, alt imens damen maser sig ud af køen, mens der højlydt diskuteres med de andre kunder om, hvorvidt jeg kan passe mit arbejde eller ej. Jeg råber ud til folkemængden, at der var problemer med sygemeldinger her til morgen og at vi derfor er blevet en smule forsinkede og håber på deres forståelse. En far med to unger begynder at diskutere ventetiden med en bagvedstående dame. De mener begge at stormagasinet er ved at falde af på den og ved at miste sin kundeservice. MYSTERY SHOPPING - 2. INTRODUKTION 11

12 En herre, iført jakkesæt og trenchcoat, råber til mig om jeg ikke kan få lidt fart på, da han altså har et vigtigt møde, han skal nå. Jeg vælger ikke at svare, men mærker frustrationer og afmagt boble inden i. Netop som alt er oppe at køre og jeg skal til at ekspedere den næste kunde, ringer telefonen. Jeg undskylder overfor manden, der er ved at bestille og styrter ned for at tage telefonen. Det er min leder, som ønsker en forklaring på en klage over forsinkelse, manglende brød og service fra min side af. Jeg forklarer situationen, hvorefter min leder siger, at han nok skal håndtere klagen. Efter at have forklaret mig lægger vi på og jeg fortsætter mit arbejde INTRODUKTION - MYSTERY SHOPPING

13

14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 7! 2. INTRODUKTION 11! 3. INDLEDNING 19! 3.1 Motivation 21! 3.2 Problemafgrænsning 21! 3.3 Problemformulering 22! 3.4 Begrebsafklaring 22! 4. LÆSEVEJLEDNING 29! 4.1 Citater 29! 4.2 Referencer 29! 4.3 Anonymisering 30! 5. TEMARAMMEREDEGØRELSE 33! 5.1 Temarammen 33! 5.2 Projektets relation 34! 5.3 Kurser 34! 6. METODE 39! 6.1 Empiri 39! 6.2 Videnskabsteori 39! 6.3 Teori 41! 6.4 Fokusgruppeovervejelser 42! 6.5 Interviewbearbejdelses-overvejelser 45! 7. MS-UDBYDERE 49! 7.1 GAPbuster 49! 7.2 Shoptimizer 50! 7.3 Servicemind 50! 7.4 Salgs3ner 51! 8. VIDENSKABSTEORI 55! 8.1 Paradigmer 55! 8.2 Metaforer 56! 8.3 De fire paradigmer 56! 14 - MYSTERY SHOPPING

15 9. TEORI 65! 9.1 Diskursteori 65! 9.2 Organisationsteori 75! 9.3 Det kapitalistiske samfund 83! 9.4 Det moderne arbejde 87! 9.5 Emotionelle dilemmaer i organisationen 94! 9.6 Overvågning 99! 10. ANALYSE 109! 11. ANALYSE I 113! 11.1 Indledning 113! 11.2 Mystery shoppings nødvendighed og rationalebestemmelse 113! 11.3 Mystery shopping som kontrolredskab. 116! 11.4 Mystery shopping som udviklingsredskab 122! 11.5 Hjemmesidernes validitet 126! 11.6 Delkonklusion 129! 12. ANALYSE II 135! 12.1 Indledning 135! 12.2 Diskurser 135! 12.3 Kontrol og Overvågning 136! 12.4 Præstation på arbejdspladsen 143! 12.5 Personlig udvikling 149! 12.6 Delkonklusion 155! 13. KONKLUSION 159! 14. REFLEKSION 165! 15. PROCESBESKRIVELSE 171! 16. IT-OVERVÅGNING PÅ ARBEJDSPLADSEN 175! 16.1 Historisk overvågning 175! 16.2 IT på arbejdspladsen 176! 16.3 Problematikker ved it-overvågning 177! 17. ANSVARSLISTE 181! 18. LITTERATURLISTE 185! 18.1 Bøger & Tidsskrifter 185! 18.2 Slides 186! 18.3 Hjemmesider 186! MYSTERY SHOPPING - 15

16

17 INDLEDNING

18

19 3. INDLEDNING Mange af de ansatte der arbejder indenfor service- og detailhandlen, beskæftiger sig med den direkte servicering af kunden. Det er vigtigt, at de hver dag leverer en god kundeservice ud fra de retningslinjer, som deres organisation foreskriver. Eksempelvis skal en kassedame sige Hej til hver eneste kunde og kigge op med et smil. Uanset hvordan disse retningslinjer måtte lyde, er det fælles for dem alle, at kunden skal behandles på bedst mulig vis. Det forventes at man hænger sine egne personlige problemer og følelser i garderoben og serverer servicen med et smil. Yderligere gentages ofte ordstillinger som: God dag, velkommen til kan jeg tage imod jeres bestilling?, God dag! Hvad kan jeg gøre for dig? Der opstilles krav og retningslinjer til alt fra påklædning og udseende til ordstillinger og kropssprog alt sammen i den gode kundeservices navn! For at sikre at kundeservicen er i top, vælger mange firmaer at tage kontakt til en udbyder af Mystery shopping. Mystery shopping-fænomenet er et af de nyeste tiltag på markedet til forbedring af kundeservice. Særligt omtales Mystery shopping som det perfekte redskab til at lave en analyse ud fra kundernes synspunkt, således at det er muligt for virksomheden at få overblik over, hvor der skal sættes ind. Endvidere slår Mystery shopping-branchen på, at fænomenet også er særdeles velegnet til medarbejder- og organisationsudvikling. Måden hvorpå Mystery shopping-branchen opererer, er via udsendte Mystery shoppere, der forklædte som kunder, observerer og vurdere organisationen. Diskurserne omkring dette fænomen er overvejende positive og det er umiddelbart svært ikke at blive begejstret for et fænomen, som påstår, at det giver det mest sandfærdige billede af organisationernes udadvendte profil. Det er derfor heller ikke så overraskende, set ud fra dette synspunkt, at fænomenet vinder stadig større indpas på det danske marked. Dog følger der med fænomenet også en forandring i kontrol- og overvågningsaspekterne, eftersom disse er skjult for medarbejderne. Det kan m.a.o. siges; at overvågnings- og kontrolaspekterne føres til en helt ny dimension. MYSTERY SHOPPING - 3. INDLEDNING 19

20 Der findes i dag overvågning overalt i det offentlige rum; på vejene, stationerne, butikkerne, internettet etc. i henhold til den gældende lovgivning. Legaliseringen af overvågning slog i særdeleshed igennem efter terrorangrebet på World Trade Centeret og Pentagon d 11. september Hændelsen må herfor betegnes som den skelsættende begivenhed for overvågningslegaliseringen. 2 Overvågning er blevet legalt og eksisterer som en, om end ikke naturlig del, men som en uundgåelig del af vores hverdag. Danmark bliver i stigende grad et overvågningssamfund, og antallet af nye kameraer vokser med omkring en tredjedel - alene i år. Ifølge installatørernes brancheorganisation, Tekniq, bliver der hver eneste dag sat over 50 nye overvågningskameraer op i timen. 3 Det er således fristende at drage paralleller til Big Brother samfundet, som George Orwell 4 præsenterer i sin fremtidsroman Nineteen Eighty-four (1949). Bogen skildrer et totalitært overvågningssamfund, som er reageret af Big Brother. Det er nok de færreste, der ved bogens publicering havde regnet med, at denne fiktion skulle blive realiseret i 21. århundrede. Dette dog ikke i så ekstreme senarier som Orwell beskriver - men faktum er, at overvågning både er fysisk og psykisk allestedsnærværende, dog uden at være eneherskende. Derfor kan man m.a.o. i forbindelse med overvågningsaspektet foranlediges til at anskue Mystery shopping-fænomenet, som en magtstruktur uden centralisering. De før omtale medarbejdere i service- og detailhandlen er i særlig grad udsat for overvågning, eftersom de kontinuerligt færdes i zoner med videoovervågning. Ydermere har virksomhederne lov til at kontrollere mødetider og færden på nettet om de besøger arbejdsrelaterede sider eller ej, tjekke hvem de sender mails til etc Eric Arthur Blair ( ) også kendt under pseudonymet George Orwell, var engelsk forfatter og journalist. Kendt for sine to romaner, Kammerat Napoleon og INDLEDNING - MYSTERY SHOPPING

21 Virksomheden må endvidere kontrollere om medarbejderne er i stand til at yde og leve op til det ønskede serviceniveau. For at kontrollere serviceniveauet udlicitere firmaerne som sagt kontrollen til Mystery shopping udbyderne. Grundende til denne udvikling og tiltag af overvågningsaspekter er mange - og med legaliseringen af overvågningen, er der kommet større råderum indenfor overvågning og kontrol af personale. 3.1 MOTIVATION Eftersom italesættelserne af Mystery shopping, som nævnt, oftest bliver positivt fremstillet, mener vi, at der i for ringe grad bliver sat spørgsmålstegn ved fænomenet. Det undrer os, at de ansattes stemme knapt nok er at spore i diskurserne om fænomenet. Kan det virkelig passe at fænomenet er så godt til at give det sandfærdige billede af butiksprofilen og endvidere være en afgørende faktor for forbedring af kundeservicen? Hvad er konsekvenserne ved den udvidede overvågning og kontrol af de ansatte? Og er det virkelig nødvendigt at udvide og uddelegere overvågnings- og kontrolaspekterne til anden side - til folk uden for virksomheden? 3.2 PROBLEMAFGRÆNSNING I forbindelse med Mystery shopping findes fire interessenter: Udbydere, observatører, udsatte og virksomheder. Vi har valgt at arbejde med udbyderne, da vi finder det interessant at sætte os ind i deres definition af, hvad Mystery shopping er og hvad det i grunden er for et produkt de sælger. Hertil har vi valgt at arbejde med observatørerne og de udsatte medarbejder, for at få deres anskuelse af selv samme produkt. Det vil sige, at vi har valgt at arbejde med to forskellige tilgangsvinkler til, hvad Mystery shopping er og hvordan det muligvis påvirker interessenterne. I denne sammenhæng har vi ikke fundet det relevant at inddrage virksomhederne, da vi antager, at disse forholder sig til Mystery shopping ud fra de positive italesættelser, som udbyderne sælger fænomenet ud fra. MYSTERY SHOPPING - 3. INDLEDNING 21

22 3.3 PROBLEMFORMULERING Listen med spørgsmål er lang og vi vil derfor se nærmere på fænomenet og stille os kritiske overfor de positive diskurser. Vi har derfor valgt at afgrænse vores problemfelt til følgende: Med hvilke formål italesættes Mystery shopping, samt hvilke udfald forekommer der i praksis heraf? 3.4 BEGREBSAFKLARING Indledningsvis vil vi lave en overordnet præsentation af fænomenet Mystery shopping og forsøge at afdække, hvilke handlinger der finder sted under denne etiket. Mystery shopping kendes under mange forskellige betegnelser. Af dem kan vi bl.a. nævne Prøvekøb, Servicetjek, Gapbusting. Fænomenet opfattes som værende en del af amerikaniseringen, som er skyllet ind over Danmark. Der findes på nuværende tidspunkt ingen målinger af, hvor mange organisationer på det danske marked, som benytter sig af Mystery shopping. Det er derfor ikke muligt for os angive et præcist facit af fænomenets omfang, men eftersom sådanne målinger er foretaget i andre lande kan det give os et indtryk herom. I England skønnes det at markedet i 1998 har haft en omsætning på 500 millioner kroner. 5 Væksten af fænomenet på det danske marked må endvidere antages som værende stigende set i lyset af det stigende antal af udbydere samt stigende mediedækning. Fænomenet består i hovedtræk af; at en person på opfordring af en opdragsgiver 6, forklæder sig som kunde (også kaldet Mystery shopper/observatør) i f.eks. en butik i servicebranchen for hér at interagere samt foretage observationer af den udbudte service. 7 5 Borchmann, Thomas et al., 2005, s. 2 6 Typisk forretningsejere eller ansatte beslutningstagere i organisationerne, men kan også være vareleverandører, for hermed at samle info om salg og placering af vare i den pågældende butik. 7 Borchmann, Thomas et al., 2005, s INDLEDNING - MYSTERY SHOPPING

23 Herefter aflægger Mystery shopperen rapport, oftest i form af et skema til opdragsgiveren. Afrapporteringen kan også foregå til virksomheden eller direkte til medarbejderen, men dette forekommer i sjælden grad. 8 Som hovedregel foretages Mystery-Shopping i egen organisation eller butikskæde, men kan også foretages i konkurrenternes butikker med henblik på indsamling af informationer om disse. 9 Oftest er stillingen som Mystery shopper besat af studerende og hjemmegående, altså mennesker med deltidsbeskæftigelser, som ønsker at supplere deres indtægt. 10 Det er dog begrænset, hvilken supplering man kan forvente, da indtægten som Mystery shopper oftest ikke består af mere end en biograftur eller en menu fra McDonald s. Også derfor findes oftest studerende i denne rolle. Disse vil kunne træne deres observationsevner i felten og derved styrke deres uddannelse. Ydermere findes også professionelle Mystery shoppere, som er uddannet til at forvalte opgaven som observatør samt almindelige kunder, som umiddelbart inden besøget vil blive kontaktet og bedt om at udføre en given handling. 11 Som nævnt laver Mystery shopperen efter sin visit en evaluering. Denne foretages via et skema, hvori Mystery shopperen enten laver evalueringen ud fra den klassiske enten-ellermålestok eller ud fra en kvantitativ skala. 12 Skemastrukturen afhænger af fokusområdet; 8 Borchmann, Thomas et al., 2005, s. 3 9 Borchmann, Thomas et al., 2005, s Borchmann, Thomas et al., 2005, s Borchmann, Thomas et al., 2005, s Borchmann, Thomas et al., 2005, s. 3 MYSTERY SHOPPING - 3. INDLEDNING 23

24 [ ] dels afkrydses om bestemte forhold var eller ikke var på en bestemt måde og om bestemte handlinger blev eller ikke blev foretaget, dels foretages en evaluering af serviceudbyderens performance. 13 De foretagende evalueringer indgår efterfølgende i en rapport, som kan udmunde i flere handlinger, [ ] bl.a. monitorering af enkelte butikkers mål-opfyldelse, til identifikation af mulige udviklingsområder, som medarbejderudviklings-værktøj, til belønning af medarbejdere og sammenligning af enheder eller benchmarking i forhold til konkurrenter, mm. 14 Ydermere er det sandsynligt at rapporten medvirker til sanktioner i form af f.eks. fyring. Det skal dog her nævnes at ingen af udbyderne skilter med dette på deres hjemmesider. Observationerne samt rapportens fokus varierer fra case til case, alt efter hvad opdragsgivers ønske med Mystery shoppernes besøg måtte være. Eksempelvis: En butiksejer har i samarbejde med sit personale for nylig gennemgået butikkens ordens- og servicereglement og ønsker derfor at få en status over situationen. Derfor indleder han et samarbejde med en udbyder af Mystery shopping for her igennem at få en objektiv vurdering set ud fra en kundes synspunkter. Ved en case som denne er det sandsynligt at Mystery shopperen lægger vægt på kundebetjeningen ud fra de forskrevne regler; altså om medarbejderen smiler, behovsafdækker mv. Mystery shopperen vil under sin visit ligeledes vurdere butikkens udseende; altså om der ligger tom emballage og flyder, om hylderne er trimmede, rengøringsniveau mv. 13 Borchmann, Thomas et al., 2005, s Borchmann, Thomas et al., 2005, s INDLEDNING - MYSTERY SHOPPING

25 Andre cases kan endvidere omhandle sikring mod tyveri og svind, pristjek, merkøb, ventetider etc. I nogle tilfælde har Mystery shopperen til opgave at indgå i rollen som agent provokatør, for at afprøve mere ekstreme scenarier f.eks. klage over et produkt, for at observere medarbejderens håndtering heraf; forsøge at stjæle en vare ud gennem kasselinjen for bl.a. at tjekke om den pågældende medarbejder er opmærksom eller opfører sig uhøfligt og upassende. Det skal dog her nævnes at enkelte udbydere af Mystery shopping advarer herimod MYSTERY SHOPPING - 3. INDLEDNING 25

26

27 LÆSEVEJLEDNING

28

29 4. LÆSEVEJLEDNING For at komme eventuelle misforståelser i forkøbet og lette læsevenligheden, vil vi indledningsvis forklare de valg, vi har truffet i procesforløbet. 4.1 CITATER Når vi gennem dette projekt benytter citater, forstået som eksakte brudstykker fra litteratur eller andre tekster, vil disse se ud som følgende eksempel: Mystery shopping er noget jeg selv har været indblandet i. Citatet er skrevet i kursiv og sat i anførselstegn samt skrevet med en grå farvetone. 4.2 REFERENCER Vi har desuden valgt at benytte referencemetoden med fodnoter på den pågældende side. Bagerst i rapporten findes litteraturlisten, hvor litteraturen er angivet i sin fulde længde, med forfatter, udgivelsesår, titlen, udgave og navn på forlaget. Henvisninger til internetlinks er angivet med dato. Henvisninger til den anvendte litteratur, vil være at finde i sidefoden. Her vil forfatterens efternavn, litteraturens udgivelsesår og sidetal stå. Hvis henvisningen er tilknyttet et begreb, vil der være indsat en fodnote herefter. Hvis henvisningen er tilknyttet et helt afsnit, vil der være indsat en fodnote efter det sidste punktum i det pågældende afsnit. Et eksempel på en fodnote kan være som herunder, hvor syntaksen er baseret på Harvard-modellen: Foucault, 1977, s. 210 MYSTERY SHOPPING - 4. LÆSEVEJLEDNING 29

30 4.3 ANONYMISERING Af hensyn til fokusgruppeinterview-deltagernes anonymitet, har vi valgt at referere til dem, med f.eks. U1 = udsat nr. 1 og O1 = observatør nr. 1. Her er en udsat en butiksansat, som har været udsat for Mystery shopping og en observatør er en Mystery shopper. Desuden er de virksomheder som er nævnt i fokusgruppeinterviewet censureret med ***, for at deltagerne ikke kommer i problemer mht. deres udtalelser Se Bilag II om Fokusgruppe - Samtykkeerklæring LÆSEVEJLEDNING - MYSTERY SHOPPING

31 TEMARAMME- REDEGØRELSE

32

33 5. TEMARAMMEREDEGØRELSE Temarammen spiller en afgørende rolle i projektet, da vi som studerende på Aalborg Universitet arbejder med det problemorienterede projektarbejde. Temarammen anses derfor som et fagligt og projektmæssigt omdrejningspunkt. 5.1 TEMARAMMEN Temarammen for femte semester Humanistisk Informatik og syvende semester Informatik 2009 lyder: Kommunikation i organisationer, hvor hovedformålet med semestret er at sætte den studerende i stand til at foretage analyser af kommunikation i og om organisationer.! I organisationer: Semesterets kurser har givet os en introduktion til at foretage analyser af flere perspektiver på organisatorisk kontekst, samt medreflektere den organisatoriske kontekst prægning af og betydning for en given kommunikationsudveksling.! Om organisationer: Semesterets kurser har givet os en introduktion til at foretage analyser af centrale organisationsteoretiske problemstillinger, som f.eks. vedrører arbejde, ledelse og organisation, eller andre tematikker som optager virksomhederne. Som en forsættelse af de tidligere semestres tekst- og kommunikationsanalytiske kurser, har vi på dette semester modtaget en introduktion til mere overordnede rammeværktøjer indenfor interaktions- og diskursanalytiske metodikker, som har bidraget til en øget perspektivbevidsthed. Dette er sket i form af kurser, som har introduceret os til forskellige begreber om organisatorisk kontekst og analysestrategier, som muliggør en medrefleksion af den organisatoriske konteksts indflydelse på den interpersonelle kommunikation. Derudover har kurserne haft til formål at give et overblik over, samt en forståelse for, organisations- og ledelsesteoriens væsentligste diskussioner af spørgsmål om ledelse, organisation og arbejde. MYSTERY SHOPPING - 5. TEMARAMMEREDEGØRELSE 33

34 5.2 PROJEKTETS RELATION Projektet tager udgangspunkt i de diskurser, der er i og omkring fænomenet Mystery shopping. Vi har som antydet foretaget et fokusgruppeinterview, hvor vi som deltagere har haft to udsatte og to observatører, som alle har et forhold til Mystery shopping. Derudover har vi indsamlet empirisk materiale fra diverse Mystery shopping-udbydere. Empirien fra udbyderne samt videomaterialet fra fokusgruppeinterviewet danner dermed grundlag for vores analyse. 5.3 KURSER Kurserne fordeler sig på forelæsninger og workshops med besøg fra eksterne forelæsere. Der forekom enkelte workshops, hvor deltagerantallet derfor var mindre, hvilket gav mulighed for tættere samarbejde med forelæserne. På semesteret blev vi introduceret til følgende kurser:! Organisationsteori og analyse! Undersøgelses-, analyse- og interventionsmetodik! Mundtlig formidling personlig kommunikation (Kun Hum. Inf.-studerende)! Organisationskonsultation (ikke afholdt på nuværende tidspunkt)! Grænsefladedesign (kun Hum. Inf.-studerende)! Kunstig intelligens (kun Inf.-studerende) Vi vil i det følgende afsnit beskrive vores udbytte af de kurser, som vi har brugt i projektet TEMARAMMEREDEGØRELSE - MYSTERY SHOPPING

35 5.3.1 Organisationsteori og -analyse (OA) I kurset Organisationsteori og -analyse blev vi introduceret til forskellige begreber om organisatorisk kontekst, heriblandt centrale organisationsteoretiske problemstillinger. Forelæsningerne gav os en introduktion til forskellige organisationsteoretiske perspektiver samt en kritisk indføring i organisations- og ledelsesteoriens udviklingshistorie. I de forskellige workshops blev vi introduceret til en række forskellige analyser og studier af moderne organisationstemaer og organisationsfænomener. Disse workshops gav ligeledes mulighed for at deltage aktivt i diskussioner i plenum, hvor relevante og interessante emner fra vores projekter blev taget op. I forbindelse med vores projekt, danner kurset rammerne for en dybere forståelse af den organisatoriske konteksts betydning, i den forstand, at vi kan trække på de centrale organisationsteoretiske skoler i forbindelse med fortolkningen af det senere analysearbejde Undersøgelses-, analyse- og interventionsmetodik (UAIM) I kurset Undersøgelses-, analyse- og interventionsmetodik blev vi præsenteret for metodiske færdigheder til at tilrettelægge samt gennemføre studier af kommunikation i og om organisationer. Det primære formål med kurset var at lære metoder til gennemførelse af interaktions- og diskursanalyser. Kurset var fordelt på forelæsninger og workshops, hvor der igen blev iværksat studiegruppe-styrede diskussioner i plenum. Vi anvender bl.a. diskursteorien til, at danne en bedre forståelse for underliggende mønstre i den udvalgte empiri, herunder hvordan de sociale og organisatoriske relationer udmønter sig og har gensidig indflydelse på hinanden i den specifikke kontekst. MYSTERY SHOPPING - 5. TEMARAMMEREDEGØRELSE 35

36

37 METODE

38

39 6. METODE 6.1 EMPIRI For at kunne skabe os et billede af, hvordan Mystery shopping opfattes i vores samfund, har vi valgt, at indsamle forskellige typer empiri, som vi mener, kan støtte op omkring vores problemfelt. Vores empiriindsamling er delt op i to dele. Den ene består i at indsamle tekstligt materiale fra en række udbydere af Mystery shopping, som på internettet beskriver, hvordan de udbyder Mystery shopping til deres kunder. For at komme omkring alle interessenter i og omkring Mystery shopping, har vi valgt, at lave et fokusgruppeinterview, hvor deltagerne er udsatte og observatører. Intentionen med dette fokusgruppeinterview er, at diskutere deltagernes synspunkter og holdninger til fænomenet Mystery shopping. De metodiske overvejelser omkring fokusgruppeinterviewet er beskrevet senere i dette afsnit 17. Vi finder det relevant for besvarelsen af vores problemformulering, at der i vores empiri er repræsenteret forskellige syn på Mystery shopping. Vi forventer, at dette vil give os et mere nuanceret billede af fænomenet Mystery shopping, end hvis vi havde valgt at fokusere på f.eks. kun én enkelt interessent. Derfor har vi altså valgt, at inddrage en række forskellige interessenter, som eksisterer i forbindelse med Mystery shopping i vores empiri, så vi kan opnå denne diversitet. 6.2 VIDENSKABSTEORI Den videnskabsteoretiske tilgang for vores projekt tager udgangspunkt i Gareth Morgan og Gibson Burrels kvadranter og det senere rammeværktøj udviklet af Stanley Deetz. 18 Her bevæger vi os, som Figur 1 viser, mellem det Radikale humanistiske paradigme og det Radikale strukturalistiske paradigme. 17 Se afsnit om Fokusgruppe på s Se afsnit om Videnskabsteori på s. 55 MYSTERY SHOPPING - 6. METODE 39

40 I førstnævnte paradigme vil vi ved hjælp af forskellige teoretikere, heriblandt Michel Foucault og Frederick Winslow Taylor, arbejde med at få en forståelse for de fremmedgørende aspekter i den indsamlede empiri. I det sidstnævnte paradigme ligger fokus på de immanente spændinger, som er at finde blandt forskellige individer og organisation i samfundet. For at få en forståelse for disse spændinger inddrager vi det rammeværktøj, som Norman Fairclough har udviklet til brug indenfor kritisk diskursanalyse. 19 Dette værktøj tilbyder bl.a. tekstanalytiske redskaber, som muliggør en dybere forståelse for de diskursive og sociale praksisser, der udspiller sig i den indsamlede empiri. M.a.o. kan dette rammeværktøj være en hjælp til, at vi kan forholde os kritisk til den indsamlede empiri, men også underbygge de udledte analytiske resultater, som senere vil ligge til grund for besvarelsen af vores problemformulering. Figur 1 - Metodisk tilgang. 19 Se afsnit om Diskursteori på s METODE - MYSTERY SHOPPING

41 6.3 TEORI Eftersom de organisationsteoretiske skoler både har relevans for forståelsen af videnskabsteorien, men også for Faircloughs kritiske diskursteori, har vi valgt at inddrage de fire grundlæggende organisationsteoretiske skoler; Taylorisme, Human Relation, Neo- Human Relation og Neo-Taylorisme. Vi vil forsøge at danne os et overblik over de fire skoler, samt se på hvad de hver især står for. I forlængelse af inddragelsen af organisationsteorien, vil vi inddrage Richard Sennetts samfundskritiske perspektiv, hvor fokus er på den nye kapitalismes konsekvenser samt det moderne arbejdsmarked. Formålet med inddragelsen af Sennett er håbet om, at dette perspektiv vil give os en forståelse af, hvorledes Mystery shopping har fået en solid plads i mange organisationer, samt en forståelse af de magter der er på spil. Endvidere har vi inddraget et working paper af Thomas Borchmann omhandlende udviklingen indenfor arbejdslivet. Dette er gjort for, at vi kan få en bredere forståelse for, hvorfor fænomenet Mystery shopping blev opfundet, samt se på hvordan det benyttes i det daglige og hvorfor der er et behov for dette. Vi har desuden valgt at inddrage Sharon Boltons teori om medarbejders følelsesmæssige involvering i deres arbejde. En følelsesmæssig involvering, som ofte er påvirket af de forventninger, der stilles til medarbejderne fra ledelsen. Når en virksomhed vælger at anvende Mystery shopping vil disse forventninger, eller opmærksomheden på disse, med stor sandsynlighed påvirkes. I forbindelse med den nye kapitalismes konsekvenser og udviklingen indenfor arbejdslivet vil vi inddrage overvågning, kontrol og disciplinering, da de er relevante for vores kritiske indgangsvinkel til Mystery shopping som en disciplinerings- og kontrolform. Michel Foucault beskæftiger sig med kontrol, disciplin og overvågning i forhold til arbejderen. Foucault har et bredt funderet syn, idet han anskuer temaerne i bredere rammer. Han inddrager i sin teori samfundshistorikeren og filosoffen Jeremy Benthams fængselsdesign Panoptikon, som vi finder relevant at drage paralleller i forhold til Mystery shopping-fænomenet. MYSTERY SHOPPING - 6. METODE 41

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg 9. semester, 2003 Titel: Videnskabsteori Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Udgangspunktet for opgaven

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Indholdsanalyse af opgaver

Indholdsanalyse af opgaver Indholdsanalyse af opgaver Den anden evalueringen af Det Refleksive Læringsmiljø består som nævnt af to ben. Det første ben er den kvalitative analyse med udgangspunkt i interview af interessenterne. Det

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Værdigrundlag 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere