Beboerrådsmøde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerrådsmøde d. 01.12.11"

Transkript

1 Beboerrådsmøde d Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Cecilie Referent: Cecilie K 2. Oplæsning af referat fra sidste møde Jens læser referatet fra op. 3. Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendes uden tilføjelser. 4. Meddelelser Signe har kontaktet Ole for en beboer på 4., der havde et stoppet afløb. Meddelelsen fra Ole var at beboerne selv skal stå for at ordne afløb og kontakte, hvis nødvendigt, VVS mand på egen regning. Det skulle være vedtaget på et beboermøde. Der er dog enighed om, at det der blev vedtaget var at Hans ikke skulle rende rundt og sætte hylder og billeder op for folk, men i stedet koncentrere sig om sine primære vedligeholdelsesopgaver. Cecilie snakker med Ole om det. Morten informerer at motionsrum og fællesrum bliver gjort rent hver fredag. Der skal ryddes op inden så Hans kan komme til. Morten og Cecilie har lagt information om fremleje og aftalen med CIU op på hjemmesiden. De mangler dog fremlejeaftalen, da der var problemer med denne fil. Der skal løftes op omkring afbud til beboerrådsmøderne. Afbud skal ske senest tre dage før, og man står selv for at underrette en suppleant ( 8 i forretningsordenen). Kollegiets 40 års jubilæum sættes på som nyt projekt. Morten og Cecilie får printet og omdelt den nye husorden og forretningsorden. Cecilie læser højt fra høringsbrev fra Københavns Kommune. Det drejer sig om ventelisteordningen med særlig prioritering af nye studerende der er i akut boligmangel. Kommunen vil gerne have at de ca kollegier og ungdomsboliger der står uden for fælles anvisning kommer med herunder. Side 1 af 5

2 Da boliger på Hørhus tildeles gennem CIU, modtager vi hvert år ved studiestart i august studerende gennem den særlige prioritering. Vores eneste anke med denne ordning er hvis den står højere end vores fremlejeaftale med CIU, og dermed prioriterer nye studerende frem for fremlejere der allerede bor på Hørhus og ønsker deres eget værelse. 5. Økonomi 8. har kontaktet Jakob med henblik for at få alle pengene fra deres etagekonto udbetalt. De ønsker at få dem udbetalt til en beboers konto. Der er enighed om at vi gerne vil snakke med nogle repræsentanter fra 8. før det godkendes, da det drejer sig om et større beløb (ca. 9000, ), der skal udbetales til en privat konto uden forsikring for hvad der sker med pengene. Pengene fra etagekonti skal bruges til forbedringer af gangen og indkøb af ting der mangler, og der skal være mulighed for at alle på gangen kan være med i beslutningen om hvad pengene skal bruges til og hvornår. Formålet med etagekonti og hvor mange penge der bør kunne hæves ad gangen tages evt. op på næste beboermøde 6. Status af igangværende projekter Vandsparere (Morten): De forslåede vandsparere mangler en særlig godkendelse og er derfor uhensigtsmæssige. VVS manden anbefaler at vi ikke sætter dem op. Punktet nedlægges uden indvendinger. Brandmøbler (Cecilie): Ny projektansvarlig Morten Hvidemose. Morten har snakket med vicebrandinspektør Bent Herløv Rasmussen. De har haft en inspektion af kælderen og trekanten på 3. Der er tidligere blevet skrevet at vi godt må have godkendte sofaer i trekanterne. Det hedder sig nu at der kan tillades et enkelt bord, fire stole, sofa el.lign. i stål, læder eller ubrandbart materiale som heluld eller bomuld. Infoskærm i kælderen tillades som eneste elektriske apparat, dvs. dankortmaskinen skal fjernes. Forslag til møbler skal indsendes til brandvæsenet til godkendelse. Indretningen kan fjernes uden varsel hvis det forhindrer flugtveje. Ved fjernelse ryger alt, også godkendt, inventar. Det er derfor meget vigtigt at der kun står det godkendte inventar, og beboerne skal vide dette. For at opretholde dette foreslås at Ole tager et ugentligt tjek på gangene for at sikre sig at reglerne overholdes, og der gives advarsler til gange/beboer, der ikke har ikke godkendt inventar stående. Morten vil undersøge om vi også kan få lov til at have fladskærm stående, hvis vi lover at det ikke medfører at der står ikke godkendte møbler i trekanten. Lydisolering (Nicolai og Morten): Ligger hos Ole. Intet nyt i sagen. Ole er informeret om at vi arbejder videre på projektet mod næste beboermøde. Side 2 af 5

3 LED pærer (Martin): Pærer til gang og toilet er begyndt at blive sat op. Der er dog blev klaget over den meget korte varsel for opsætning. Ole meddeles om at én dags varsel er for lidt, af hensyn til at beboerne skal have en fair chance for at vide hvornår der kommer nogen på værelset. På næste møde høres Martin om han har snakket med Daniel og Ole omkring projektet. Nyhedsskærm (Søren og Cecilie K): Brandmyndighederne har godkendt opsættelse af skærm i kælderen. Cecilie K kører projektet videre og kontakter Ole med henblik på tyverisikring og opsætning af skærm. Renovering af caféen (Cecilie): Starter i januar. Cecilie vil skrive malingsfarverne til Ole. Cykelstativer (Jens): Intet nyt. Fremleje (Andreas): Andreas er mere eller mindre færdig med udformning af fremlejeaftalen. Andreas sender den færdige aftale ud på mail i god tid til beboerrådets medlemmer. Til godkendelse på næste møde. Dato for vedtagelse bør skrives ind i slutningen af dokumentet. Afstemning om at godkende det som det ser ud nu Enstemmigt vedtaget. Hegn til fodboldbane og tennisbane (Jens og Andreas): Intet nyt. Nøgler (Morten): Morten er ved at lave en liste over hvem der har nøgler til hvad og får folk til at godkende hvad de har af nøgler (café, fotorum, toilet, glasskab m.m.) Det foreslås at nøgle til caféen lægges i pengekassen, som man får udleveret når man har vagt (og derfor ikke har nøgle fast på sig). Alarm til caféen udleveres ikke fremover. Ole har en nøglekasse med nøgler til fodboldbane og tennisbane. Susanne overtager ansvaret for denne. Cecilie ønsker til formandsnøglebundtet at få nøgle til poolrummet det får hun. Morten foreslår at fodbold, tennis og pool har den samme nøgle, evt. i kombination med rengøring, depot og ølrum, så beboerne har adgang til alle seks rum med samme nøgle de tre sidstnævnte dog kun på egen etage. Det påpeges at der på nogen etager er særlige ordninger i forhold til ølrum, og at det derfor måske ikke ville være en optimal idé at inkludere ølrummet. Der snakkes med Ole om de forskellige muligheder og forslag tages op på beboermødet til foråret. 40 års jubilæum: Morten foreslår at vi laver et arrangement på den officielle dato og holder en fest i en weekend tæt på datoen. Signe vurderer at det afhænger af hvornår datoen ligger i forhold til ferie, eksamener m.m. Cecilie foreslår at slå fejringen sammen med midsommerfestivalen hvis de to ligger på nogenlunde samme tid. Side 3 af 5

4 Når vi har fundet datoen er det nemmere at tage stilling til om der skal holdes reception, fest eller begge. Morten informerer at han har spist en kage der ligner Bornholm. Enkelte medlemmer er enige i udsagnet. 7. Orientering fra udvalgene Medie: Simon kommer med forslag til ændring af regler for brug af kollegiets musiklokale. Henstilling til Hørhusband om at de skal varsle på lige fod med andre larmende arrangementer. For elektriske instrumenter og bands vedtages øvetider i følgende tidsrum: Fredag aften, lørdag fra kl , søndag og maks. to timer af gangen i disse tidsrum. Prøveperiode til næste møde. Der sættes notits op på hver etage. Det sørger Simon Bille for. Motion: Der sættes oprydningsskilte op, samt liste til ideer til nyt udstyr. Udvalget vil kigge på hvad der er behov for. Markering på væggen så man kan se hvad der skal hænge hvor. Der vil blive kigget på løbebåndet, og formentlig indkøbt nye maskiner af sikkerhedsårsager. Udvalget vil se på hvad en serviceaftale til tjek af maskiner koster. Caféen: Intet nyt. Antenne: Kollegiet har investeret i en fiberløsning og vi prøver nu at finde en IP TV udbyder. Waoo kan sende TV på den løsning vi har nu. De behøver ikke nødvendigvis også levere internet. For Scandis, Hørhus og Hørbrækker skal vi betale en serviceaftale på 3000, /md. Løsningen kan implementeres i første kvartal af En ulempe ved aftalen er at vi i køkkenerne kun må vise gratiskanaler, da dette er et offentligt rum hvor der ikke bor nogen. Hvis ikke vi kan få lov til at se betalingskanaler i køkkenet frafalder aftalen. Hvis man har grundpakken hos Waoo kan man købe nichekanaler uden at skulle opgradere til den store pakke. Løsningen med Waoo kræver en boks på værelset. Hvis ordningen vedtages, falder Hørbrækkers husleje med 200, Det andet forslag er at beholde nuværende løsning og fremover betale per værelse (den ordning vi har nu kan vi ikke beholde). Det vil medføre en tvungen huslejestigning på 200,. Alle har da de samme kanaler. For køkkenerne skal der besluttes om det skal topstyres og der vælges de samme kanaler til alle køkkener (går over huslejen), eller om de enkelte etager skal oprette sig som kunde og selv administrere udgifter, kanalvalg m.m. Tages op på et beboermøde. Der kan med en antenne på taget modtages en del gratiskanaler via alm. antennekabel, og vi kan samtidig dreje vores to paraboler mod to store udenlandske satellitter og dermed modtage endnu flere kanaler. Side 4 af 5

5 Indtil antenneforholdene er i orden skal vi tage stilling til TV2, da TV2 bliver betalingskanal i det nye år. Enten skal vi undvære TV2 til der er besluttet en løsning for TV generelt, eller også skal antennekassen gå ind og dække udgifterne. Det er for omstændeligt at lave huslejeændringer for de formentligt få måneder det kommer til at dreje sig om. Beboerrådet synes det er en god idé at antennekassen dækker udgifterne til TV2. Beboerne skal have indsigt i sagen, især hvis det påvirker huslejen. Sagen bør tages op på et beboermøde. Der indkaldes til ekstraordinært beboermøde når forslagene til TV generelt er på plads. Den nuværende aftale opsiges når det vides hvornår ny løsning kan implementeres. Antenne og netudvalg sammenlægges. Formanden for udvalget er ikke teknisk ansvarlig, og kan således ikke hjælpe den enkelte beboer med opsætning m.m. Den tekniske support for kollegiet står vores eksterne konsulent Mathias fortsat for. Net: Net vil for fremtiden gå ind under Antenneudvalget. Fest: Der laves nyt samlet opslag om næste års fester, som der har været lavet for Have: Morten beretter at der bor en ny Ursus Arctos i krattet, som er gået i vinterhi. Sikkerhed: Vi venter på at der kommer hegn op ved brandtrappen. Cecilie har modtaget et brev fra Københavns Politi, der skriver at de har modtaget vores ansøgning om videoovervågning, men de vil først vurdere omfanget af kriminalitet i området før de giver tilladelse. Mødet med institutionen på den anden side er udskudt. Nye udvalg?: Hjemmeside og infoskærm samles under et nyt udvalg som Cecilie K står for. Kan evt. kaldes Infoudvalg eller lignende. 8. Evt. Signe ønsker at skilte i vaskerummet bliver et nyt projekt. Mad til udvalgsjulefrokosten: Morten, Susanne, Signe (Ris a la mande). Vi skal bruge indkøbere. Signe vil prøve at spørge Jens og Kristian. Jakob skal finde ud af hvor mange penge vi har til rådighed. (Andreas har siden meddelt at han og Kristian fra 4. køber ind. De vil gerne have en liste fra madholdet.) Næste møde: Side 5 af 5

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

REFERAT FOR BEBOERMØDE SØNDAG D. 12. APRIL 2015

REFERAT FOR BEBOERMØDE SØNDAG D. 12. APRIL 2015 REFERAT FOR BEBOERMØDE SØNDAG D. 12. APRIL 2015 DAGSORDEN: 1. Formalia I. Valg af dirigent: Sune Köhler er valgt som dirigent. I IV. Valg af referent: Martin Lønsmann Hansen fra Bestyrelsen er valgt som

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere