NYHEDSBREV. Orientering nyt fra formanden. Oktober Nyhedsbrev - Oktober Dansk Folkeparti i Brøndby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby."

Transkript

1 NYHEDSBREV Oktober nyt fra formanden Orientering... Efter en længere pause så er det igen blevet tid til et Nyhedsbrev. Vi har - på begge sider af sommerferien - benyttet os af orienterende indlæg på såvel hjemmesiden: som på Facebook: https://www.facebook.com/danskfolkepartib rondby?fref=ts- Begge links virker som genveje hos jer der modtager Nyhedsbrevet som pdf-fil. Vi har desuden sendt mails til de af jer, som vi har mailadressen på. Som sædvanligt stiger portoen igen fra nytår. Nu skal et almindeligt brev, op til 50 gram, til at koste kr.10,00, mens et B-brev kommer op på kr. 7,00. Et brev på op til 100 gram, som de fleste af vores Nyhedsbreve vejer, stiger med 1 kr til kr. 19,00, et mens B-brev stadig vil koste kr. 14,00. Hvis al post skal sendes som breve med PostDanmark, så bliver det selvklart meget dyrt. Det er derfor vigtigt for vores økonomi, at vi konstant er informeret om jeres mailadresser, samt eventuelle ændringer. - Den meget høje porto kommer desværre til at betyde, at de der har opgivet mailadresse, får en noget bedre service end de, der ikke har. Hizb ut-tahrir i Brøndby Strand har været en del på krigsstien på det seneste. De har - men heldigvis uden held - forsøgt at overtage flertallet af bestyrelsen i et boligselskab, mens det er lykkedes dem at kuppe sig til magten i fodboldklubben Brøndby Strand Idrætsforening, BSI. Den nye formand, Zahid Mansoor, er beviseligt et fremstående medlem af Hizb ut-tahrir, ligesom han er ansat af "de 9 boligselskaber" som rollemodel, hvilket vi i Dansk Folkeparti mener er uforeneligt. Vi mener, at en rollemodel gennem sin opførsel og færden skal vise vejen for de unge mennesker, men Zahid Mansoor taler direkte mod danske interesser, når han opfordrer til at gå mod blandt andet vores danske demokrati. Stor var vores overraskelse, da vi fandt ud af, at BSI, i samarbejde med Brøndbys superligaklub Brøndby IF, havde indkaldt til et åbent møde for at præsenterer et samarbejde om talentudvikling. - Denne støtte til den nuværende ledelse i BSI synes vi bestemt at BIF godt kunne have sparet Brøndby-borgerne for. "Sommerfesten på Vestegnen", der på initiativ fra lokalforeningen i Albertslund, blev afholdt af foreningerne i Københavns Omegn. Desværre regnede arrangementet væk, og kun få var mødt op. - Vi håber, at kunne holde arrangementet i bedre vejr til næste sommer. Som du jo sikkert ved, så går det rigtig godt for DF. På landsplan har vi lige rundet medlem nr , og i vores lokalafdeling er vi oppe på 106 medlemmer, som er det højeste nogen sinde. Vi havde i september det største Årsmøde nogen sinde med hele fremmødte. Ved det seneste lokalvalg trak vi selv vores stemmer nok til vores 4 mandater, hvor vi i 2009 fik det fjerde mandat gennem det valgtekniske samarbejde med andre partiet. Ved EU-valget blev Dansk Folkeparti for første gang landets største parti, hvilket vi også blev her i Brøndby. - På landsplan er Brøndby Danmarks 4.-bedste DF-by udregnet i procent af de afgivne stemmer. DF skifter i meningsmålingerne fra at være Danmarks største til tredjestørste parti...men husk at det er kun et øjebliksbillede. - Jo, det er bestemt dejligt at være DF'er! Side 1 af 16

2 Invitation til Medlemsmøde i Brønden Brøndby Strand Centrum 60, 2660 Brøndby Strand Torsdag, den 6. november kl Martin Henriksen Det er lykkedes for os at kapre Dansk Folkepartis integrations-ordfører Martin Henriksen til et medlemsmøde torsdag den 6. november. Her vil han fortælle om integration, indvandring og BSI-problemet, sat i relation til, at folk af anden etnisk herkomst efterhånden overtager mere og mere af det danske samfund. - Senest har 3 pakistanske brødre oprette et politisk parti, med navnet "Nationalpartiet", der gerne vil have mere indvandring og flere flygtninge. Da vi byder på en flæskestegsandwich og 1 øl/vand, så er det denne gang nødvendigt med forhåndstilmelding til mødet, der naturligvis er gratis og kun for medlemmer. Tilmelding til dette medlemsmøde er nødvendig, og skal ske til formanden senest den 3. november - helst på mail: ellers på telefon/sms til Vi ser frem til at se dig, og håber på stort fremmøde! Side 2 af 16

3 BSI sagen fortsætter Af Henrik Rademacher På kommunalbestyrelsesmødet 8. oktober blev et punkt om et ekstraordinært tilskud til hårde hvidevare til BSI udsat. BSI oplyser at fødevarestyrelsen har gjort anmærkninger om, at det nuværende køle/fryse-anlæg ikke er godt nok, men da der kunne ikke fremlægges dokumentation for påstanden, hvilket vi naturligvis mener er et minimum for overhovedet at kunne behandle ansøgningen, så blev punktet udsat. Det giver os i Dansk Folkeparti et håb for, at det helt bliver droppet. Vi kan selvfølgelig på ingen måde støtte op om ekstraordinære tilskud til BSI, så længe Hizb ut-tahrir eller andre yderligtgående grupper er repræsenteret i bestyrelsen. Jeg undres over, at de sponsorindtægter som bestyrelsen fremhævede, da den blev valgt ind 12. december sidste år, ikke kan dække disse udgifter. Men nuvel, de kan jo være brugt. Jeg mener, at give denne støtte til BSI er det samme som en godkendelse af bestyrelsen. En godkendelse af denne er en indirekte legitimering af, at have folk i bestyrelsen som støtter Hizb ut-tahrir. BSI er en forening med bestyrelsesmedlemmer, som jeg mener ikke kan skelne ret meget fra holdningerne hos IS, Islamisk Stat. Det sender et forkert signal, og gavner ikke integrationen, som vi øser masser af penge i hvert år. Samtidig må jeg på det kraftigste bede Brøndby IF om at overveje sit samarbejde med BSI, så længe situationen er som den er. Brøndby IF's ledelse burde simpelthen bruge google og lære om Hizb ut-tahrir og deres holdninger. Holdninger der ligger milevidt fra dem som Brøndby IF har. En klub som jeg har fulgt, siden jeg lå i klapvogn. Endvidere står vi i Dansk Folkeparti meget undrende overfor, at hele kommunalbestyrelsen har fået indbydelse til mødet mellem BSI og BIF fra BSI. - Hele kommunalbestyrelsen...på nær Dansk Folkepartis 4 medlemmer. Det blev en god weekend, hvor der blev orienteret om, hvor Dansk Folkeparti står netop nu, samt en god snak om det folketingsvalg, som vi ved kommer inden for det næste år. DF er nu oppe på over medlemmer, hvilket er det højeste i partiets historie. - I Brøndby har vi netop fået medlem nr. 106, hvilket er det højeste medlemstal vi har haft, og er en fremgang på 30 på halvanden år. I weekenden 23. & 24, august afholdt Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse møde lørdag med lokalforeningernes formænd på Scandic i Kolding. Søndag stødte kommunalbestyrelsesmedlemmer, regionsmedlemmer og de kommende folketingskandidater til. Vi talte naturligvis også om det seneste EUvalg, hvor Dansk Folkeparti for første gang blev Danmarks største og det eneste danske parti der fik valgt 4 medlemmer til EUparlamentet. Jo, det er helt rart at være DF er! Side 3 af 16

4 Efter aftale med vores medlem Erik Riksted bringer vi denne invitation til borgermøde arrangeret af Støtteforeningen Strandstuen, hvor Riksted er formand. - Mødet er onsdag den 22. oktober. - Det tegner til at bliver et godt møde, hvor politiet vil være repræsenteret. Vi er naturligvis klar over at dels vil de fleste af vores medlemmer være "arbejdsramte" og dels er invitationen udsendt med kort varsel, men hvis du har mulighed, så er du velkommen til at kigge forbi: Side 4 af 16

5 Dansk Folkeparti har indgået budgetforlig med Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten Af Tom Bech Fredriksen I lighed med sidste kalenderår er det lykkedes for os at være med i budgetforliget med samtlige andre partiet i kommunalbestyrelsen. Vi fik ikke flyttet rundt på budgettet på alle de punkter, vi gerne ville, men vi mener, at vi har fået tilgodeset vores politiske mål. Vi fik 3 millioner ekstra til vedligeholdelse af skolerne. Samtidig afværgede vi at få reduceret på skoleområdet med 5,7 millioner. Vi fik lagt ind i budgettet, at man vil arbejde for at få indført skolemadordning fra I budgettet var der afsat et beløb på kr. til bygning af en reklamevæg til BSI. Dansk Folkeparti vil ikke støtte BSI, så længe den har den ledelse, som den har, så derfor blev det ikke til noget. De besparelser der er lagt ind i budgettet for 2015, fik vi reducerede med 1 million. Besparelser gælder alle udvalgene. Social- og Sundhedsudvalget har i 2014 reducerede deres omkostninger, så der bliver ingen reduktion på ældreområdet i Dansk Folkeparti arbejder hver dag for, at der ikke bliver besparelser på ældre- og børneområdet. De ældre har skabt vores velfærdssamfund, og børnene skal føre det videre. Til slut skal nævnes at dækningsafgiften er sænket fra 0,9, til 0,8 %. Dette er en afgift, der betales af erhvervsejendomme. Dansk Folkeparti håber så, at erhvervslivet vil oprette flere arbejdspladser i Brøndby Kommune på sigt. Vi diskuterede det nye klubhus til BIF's supportere, og vi kom med alle vores argumenter for, hvorfor vi ikke skulle have det hus. Men de gad ikke høre på os, så det blev vedtaget. - Værdi 3 millioner kr! Efter vedtagelsen af det endelige budget vil forvaltningen indarbejde ændringer i budgettet for Når det forelægger vil jeg komme med en detaljeret redegørelse. Har I spørgsmål til budgettet er I meget velkomne til at kontakte mig. Side 5 af 16

6 VIDEOOVERVÅGNING I BRØNDBY Af Allan Runager Efter en debat om videoovervågning på et Økonomiudvalgsmøde fik jeg en henvendelse fra Folkebladets journalist Heiner Lützen Ank, der stillede mig nogle spørgsmål. Her gengives mailkorrespondancen: Kære Allan Jeg kan se, at I på ØU-mødet på onsdag blandt andet skal behandle en bevilling på til renovering af videoovervågning. Det kunne jeg godt tænke mig at følge op på, både helt konkret i forhold til den eventuelle bevilling og mere principielt i forhold til overvågning som sådan. Jeg har derfor et par spørgsmål, som jeg håber, du vil svare på, evt. efter mødet på onsdag. 1. Hvorfor er det nødvendigt at bruge en halv mio. kr. på renovering af kommunale videoovervågningsanlæg? 2. Hvad er de positive aspekter ved at videoovervåge steder som Roland, Søholthallen, Svanholm Cricket og Brønden? 3. Kan du give et bud på, hvor grænsen for videoovervågning går? Skal man fx til videoovervåge beboelsesområder, hvor der er problemer med unge, der laver ballade? På forhånd tak. Med venlig hilsen Heiner Lützen Ank Journalist Kære Heiner ad.1 Dansk Folkeparti er enige i at det Kommunale videoovervågningsnet, som har en del år på bagen, trænger til en generel renovering, et eksempel var den manglende videoovervågning på kulturhus Brønden ifb. med kommunalvalget den 19.november 2013, hvor anlægget uheldigvis viste sig at være ude af drift i ugen op til valghandlingen, hvilket desværre ikke var blevet bemærket af den driftsansvarlige. Ved valghandlingen blev et socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem og andre kandidater beskyldt for at påvirke vælgerne, som mødte frem på afstemningsstedet. Sagen blev anmeldt til politiet, i den situation kunne overvågningsvideoen have spillet en central rolle i forbindelse med bevis for den fremsatte påstand om valgfusk. Det skal bemærkes at Dansk Folkeparti, var det eneste parti i Brøndby, som ikke blev beskyldt for at have påvirket vælgerne imod gældende regler for valghandlingen. ad.2 Dansk Folkeparti i Brøndby ser videoovervågning som en væsentlig forebyggelse af hærværk og indbrud i kommunens ejendomme. Men også som et bevismateriale i efterforskning af begået kriminalitet. Vi mener, at videoovervågning er en billig og tryghedsskabende foranstaltning for byens borgere som færdes i de kommunale ejendomme. ad.3 Dansk Folkeparti i Brøndby mener, at også boligselskaberne som tryghedsskabende foranstaltning kan have god nytte af videoovervågning i visse boligområder, herunder specielt i forbindelse med tyveri, og graffitihærværk. Side 6 af 16

7 Eksempelvis har et boligselskab i Nordsjælland som var stærkt plaget af hærværk og kælderbrande, oplevet at efter opsætning af videokameraer forsvandt hærværk og brande straks fra dag 1. Det er naturligvis op til den enkelte boligafdeling at beslutte om videoovervågning er en god løsning, der er dog ingen tvivl om, at investeringen i udstyr tjener sig hjem i form af mindre omkostninger til udbedring af hærværk, for ikke at tale om den tryghedsfølelse beboerne oplever. Beboere som har "ren mel i posen" behøver ikke at frygte for videoovervågning. Med venlig hilsen Allan Runager Dansk Folkeparti i Brøndby Julearrangementet bliver 11. december Den 11. december inviterer DF i Brøndby til det årlige julearrangement. I lighed med sidste år har bestyrelsen besluttet, at hvert medlem skal betale kr. 50,- for at deltage, og i år går dette beløb ubeskåret til vores valgfond. Vi byder på julebuffet og risalamande, samt 1 øl/vand og 1 snaps. - Yderligere drikkevare kan købes til små priser. Der er plads til 60 personer, så derfor er det "først til mølle-princippet"! Tilmelding kan ske til formanden Poul Gaardbo - helst pr. mail ellers på telefon/sms til allerede fra nu. Betaling skal ske kontant, når vi ses til arrangementet. - Alle vil modtage en skriftlig bekræftelse på, at de er tilmeldt. Igen i år får vi besøg af Dansk Folkepartis "Mor", stifter og værdipolitiske ordfører, Pia Kjærsgaard og hendes mand Henrik Thorup, der er medlem af Region Storkøbenhavn og er statsrevisor. Pia Kjærsgaard vil holde et indlæg, og vi håber, at kunne overtale hende til at læse et juleeventyr. I år bliver julearrangementet holdt i Selskabslokalet Albjergparken Brøndby Strand Side 7 af 16

8 Af Poul Gaardbo Nyhedsbrev - Oktober Dansk Folkeparti i Brøndby FAKTA om tvangsdigitaliseringen: Den 1. november i år skal alle, der er fyldt 15 år, kunne modtage digital post i e-boks fra det offentlige. - Det vil sige, at alle personer fra 15 år, også skal have NemID. Er du ikke med lovlig grund fritaget inden 1. november, så vil du automatisk efter denne dato begynde at modtage Digital Post...også selvom du ikke selv aktivt har tilmeldt dig. Du kan søge om fritagelse fra at bruge Digital Post, og så fortsætte med stadig på din post på papir, men kun hvis du opfylder 1 af disse 3 krav: Har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Ikke har adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem Har sproglige vanskeligheder Din digitale post kan indeholde noget for dig afgørende, som du skal reagere på, og det kan få konsekvenser for blandt andet din økonomi, hvis du ikke tjekker din digitale post, når du først er tilmeldt...også selvom du er tvangstilmeldt! I din digitale e-boks vil du fremover blandt andet modtage din post vedrørende pension, SU, boligstøtte, børnetilskud, indkaldelse til sygehus og breve fra Jobcentret. Når brevene er sendt til din e-boks, så betragtes de af det offentlige som modtaget. Det er yderst vigtigt, at du enten bliver tilmeldt e-boks eller gennem Brøndby Kommunes Borgerservice bliver fritaget. Hvis du har problemer med tilmelding eller fritagelse, eller har spørgsmål, så skal du omgående henvende dig til Borgerservice,...der er mindre end 10 dage til 1. november, hvor ordningen træder i kraft. Statens ambition er at afskaffe papir og breve i det offentlige inden for ganske få år. Tvangsdigitalisering af danskere over 15 år DF i Brøndby mener: Det virker som en meget overilet beslutning og mindst 1 til 2 generation for tidligt, når vi nu alle skal tvinges til at være digitale. Der findes i Danmark flere hundredetusinde borgere, der aldrig har betjent en computer, hvorfor de nu hægtes godt og grundigt af og skal gennem - for dem - en uoverskuelig ansøgning om at blive fritaget fra den digitale verden. Hvilke konsekvenser vil det få for en 15-årig, hvis barnet misser vigtige informationer?...eller ikke forstår at administrere sit Nem-ID eller sin e- Boks? Hvem tager hånd om de mange ældre, der bor i egen bolig, men slet ikke forstår noget som helst af tilmelding eller fritagelse fra digitaliseringen?...og hvilke konsekvenser vil det få for den enkelte ældre medborger? Det er ikke alle ældre, der har jævnlig kontakt med pårørende, der vil kunne hjælpe dem. - Hvis problem er det? Kan man pålægge en f.eks. 93-årig ansvar for ikke at søge fritagelse eller ikke at kontrollere sin e-boks? Ifølge tal fra Danmarks Statistik i 2011, så er der over ældre, der aldrig har været på internettet og en ny undersøgelse, som Danmarks Statistik har gennemført i samarbejde med Ældre Sagen, viser, at 43 procent af alle borgere over 65 år synes, at samfundet bliver digitaliseret "for hurtigt" eller "alt for hurtigt". Hvor mange 15-årige ved at de 1. november bliver tvangsdigitaliseret? Status i Brøndby betegnes i gruppen: Længst fra målet borgere har hverken tilmeldt sig eller søgt fritagelse fra Digital Post. På landsplan er 1,8 millioner pr. 15. oktober ikke tilmeldt ordningen om Digital Post. - Hvilke konsekvenser får det for borgeren og for samfundet? Der har været problemer med oprettelse fra Brøndby Kommunes hjemmeside, idet linket ikke virkede, men det skulle være rette nu. Dansk Folkeparti mener, at digitalisering skal være et tilvalg og ikke et fravalg! Digital Post!!!...det er en ommer! Side 8 af 16

9 PRESSEMEDDELELSE Pia Kjærsgaard: Digital post er på vej til at blive en skandale Christiansborg, den 18. oktober 2014/kkb Dansk Folkepartis værdiordfører, Pia Kjærsgaard, er utilfreds med, at flere kommuner og regioner ikke er parate til at indføre digital post per 1. november. - Det er jo at gøre grin med borgerne, når det offentlige kræver, at borgerne skal være klar til digital post, og så er man det ikke selv. Dansk Folkeparti har rejst en forespørgselsdebat i Folketinget om digital post, som efter min mening udvikler sig mere og mere til en skandale, siger Pia Kjærsgaard. Danmark er et af de lande i verden, der er først til at overgå til digital kommunikation med borgerne, men det skulle man have holdt sig fra, mener Pia Kjærsgaard. - Det bør være frivilligt. De borgere, der hellere vil have deres post på , kunne have fået det, og de borgere, der foretrækker at kommunikere via almindelige breve skulle have mulighed for det. Jeg tror det her vil vise sig at give store problemer, når det offentlige begynder at sende digital post ud til folk, der så ikke kan modtage dem, fordi de ikke er tilmeldt digital post eller som ikke har en computer stående derhjemme og derfor kun ganske sjældent vil tjekke deres elektroniske post, siger Pia Kjærsgaard. - Som absolut minimum bør regeringen udskyde det, så det ikke allerede træder i kraft den 1. november og udskyde det til det offentlige er klar til at håndtere den digitale post, og så kan man bruge ventetiden på at overveje om det her nu overhovedet er en god idé. Det mener jeg og Dansk Folkeparti ikke, understreger Pia Kjærsgaard. Parkeringskaos ved Brøndby Strand Centret Af Lotte Marnow Egne P-regler ved Brøndby Strand Centret er desværre blevet udbredt blandt visse befolkningsgrupper Til trods for at der er masser af P-muligheder ved og omkring Brøndby Strand Centret, så laver flere og flere deres egne P-regler...til stor gene for centrets øvrige besøgende. Utroligt at nogle parkerer deres bil som vist på billedet, og endda efterlader deres børn i bilen, mens de handler. Andre, der betaler for at gå i det nye motionscenter, orker ikke at yde den smule ekstra motion, der er at gå 20 meter fra P-båsene og til centrets indgang. Man kan selvfølgelig bare påtale det...mod - naturligvis - at få et beskidt svar tilbage! Side 9 af 16

10 Kommunalt tilskud til privat gymnasium? Mailkorrespondance mellem Folkebladets Heiner Lützen Ank og Allan Runager: Kære Allan I forhold til KB-mødet i går aftes, så kunne jeg fornemme, at du og borgmesteren havde en ret forskellige opfattelse i sagen om lokalerne på Brøndby Gymnasium, hvor Ib beskyldte dig for at blande to sager sammen. Hvad er det, der er på spil her? Med venlig hilsen Heiner Lützen Ank Kære Heiner Det er ikke mig som blander tingene sammen, det er borgmesteren som blander tingene sammen i sin iver for at give "kunstig åndedræt" til et økonomisk skrantende privat gymnasium, hvis formand er tidligere idrætsglade borgmester Kjeld Rasmussen, nu indvalgt i bestyrelsen for DIF. På KB mødet den 10. september 2014 blev punkt 325 i sidste øjeblik flyttet fra den lukkede dagsorden til den åbne dagsorden, hvilket økonomiudvalgets medlemmer fandt passende. Borgmesteren betonede på kommunalbestyrelsesmødet vigtigheden af at bevare Brøndby Gymnasium og lagde på KBmødet op til at enten er man for det (private) Brøndby Gymnasium, og så stemmer man ja, ellers er man imod gymnasiet og så stemmer man nej, dette er iflg. Dansk Folkeparti en stærkt forenklet sagsfremstilling, det endte som bekendt med en ikke overraskende afstemning, hvor kun Dansk Folkeparti stemte nej til forslaget. Ved et kig på Brøndby Gymnasiums hjemmeside, herunder i referater af bestyrelsesmøder kan man danne sig et indtryk af gymnasiets drift, dog er regnskab og budget ikke offentlig tilgængeligt. Historisk blev idrætsgymnasiet skabt i et tæt samarbejde imellem daværende direktør for BIF A/S Per Bjerregaard og daværende Brøndby borgmester Kjeld Rasmussen. Idrætsgymnasiet skulle efter en begyndelse i pavilloner ved Brøndby stadion, naturligt placeres/lejes ind på stadion, i BIF A/S nyindrettede lokaler. Desværre har der ikke været den forventede søgning af elever til idrætslinjen på gymnasiet, hvilket har givet gymnasiet en anstrengt økonomi. I foråret 2013 gav den tidligere kommunalbestyrelse, borgmester Ib Terp mandat til at undersøge muligheden for, at Brøndby kommune kunne købe gymnasiets lokaler på Brøndby stadion. For dels at hjælpe Brøndby Gymnasium og samtidig det den gang konkurstruede BIF A/S, som er ejer af lokalerne. Købsprisen var sat til 18 millioner kroner, hvilket borgmesteren betegnede som en fair pris og en "win win" situation. Årsagen til kommunens køb var dels at gymnasiet gerne ville udvide til større lokaler, og dels at kommunen kunne bruge lokalerne som klubhus til BIF amatørafdeling, i stedet for at skulle bygge et nyt klubhus til angivelig 40 millioner kroner. Som bekendt har tilsynsrådet under indenrigsministeriet efterfølgende til dags dato ikke godkendt arrangementet. Her halvandet år efter har gymnasiet tilsyneladende ikke længere brug for andre og større lokaler, de vil i stedet for, nu forsøge at købe de nuværende lokaler af BIF A/S med et kommunalt tilskud på 4 millioner kroner, angiveligt for at konsolidere sig, og sikre sig imod prisstigninger på lejen. I Dansk Folkeparti ved vi ikke om prisen på lokalerne i mellemtiden er faldet fra 18 millioner kroner til 4 millioner kroner eller om Brøndby Gymnasium selv skal spæde 14 millioner kroner til købet af lokalerne, i så fald vil det være flot for et økonomisk betrængt gymnasium. Tilskuddet fra Brøndby kommune skal betales tilbage, såfremt gymnasiet flytter eller ophører. I juni måned 2014 modtager Brøndby kommune en opfordret ansøgning på 5 millioner kroner til støtte for Brøndby gymnasium, forinden havde Side 10 af 16

11 borgmesteren uden om kommunalbestyrelsen givet et tilsagn på 3 millioner kroner til støtte for gymnasiet, hvorefter vi så lander på 4 millioner i støtte, og dette vel og mærke uden forlæggelse af gymnasiets regnskab, budget eller anden dokumentation for hvordan pengene skal anvendes. Det var derfor at Dansk Folkeparti på Kommunalbestyrelsesmødet betegnede det som en regulær studehandel. Dansk Folkepart mener klart, at der kan trækkes en sammenhæng imellem de nu vedtagede 4 millioner kroner støtte, og det tidligere forløb med forsøg på køb af lokalerne. Vi vil understrege at Dansk Folkeparti har intet imod et idrætsgymnasium i Brøndby på de markedsvilkår, som er gældende for private skoler. Vi mener ikke, at det er en kommunal kerneopgave at give økonomisk tilskud til private virksomheder, og tvivler på om det er lovligt. I den sammenhæng ser Dansk Folkeparti sig selv som borgernes værn imod forsøg på at kanalisere skatteydernes penge over i et privat firma. Senest har vi ved skolestart fået en ny privatskole, på Park Alle i Brøndby. Hvis og når denne skole fremover kommer i økonomiske vanskeligheder, kan den med rette bede om samme tilskud og vilkår, som det private gymnasium. Hvis din mand, kone, partner eller venner vi være medlem af Dansk Folkeparti... Selvom du ikke ønsker at deltage direkte i det politiske arbejde, gadekampagner uddeling af politisk materiale m.m., så betyder dit medlemskab meget for os: Vi mærker opbakningen fra vælgerne i Danmark! Vi har bemærket, at vi kun har få familier, hvor både mand og kone er medlem. Hvis begge går ind for DF's politik, så vil vi være taknemmelige for at begge også er medlem. Oven over ses et billede at et giroindbetalingskort, som der over Netbank kan indbetales på...du skal blot bruge de nederste numre. Indmeldelse kan også ske på DF's hjemmeside: Hvis du melder dig ind nu og betaler kr. 150,-, som det årlige medlemskab koster, så får du resten af 2014 samt hele 2015-medlemsskabet for et års pris. Side 11 af 16

12 Lidt opdatering på EU-valget: DF størst i både Brøndby...og i hele Danmark ved EU-valget! Vi benytter lejligheden til at bringe lidt statistik for valget: De fleste er bekendt med Dansk Folkepartis enorme succes ved valget til EU-Parlamentet. Dansk Folkeparti fik fantastiske 4 mandater, blev Danmarks største parti, og har nu sendt 4 dygtige politikere til EU-Parlamentet i Bruxelles. I Brøndby gik det også over al forventning, idet Dansk Folkeparti også her blev det største parti med hele 36,3 % af de afgivne stemmer. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de mange borgere, der stemte på Dansk Folkeparti og var med til også at skrive historie i Brøndby, idet det er første valg, hvor Dansk Folkeparti blev kommunens største parti. TAK FOR DET. Vi benytter lejligheden til at bringe lidt statistik: Folkeafstemning om EU-Patentdomstolen blev desværre et ja. Da der på landsplan skulle 60 % nejstemmer til af forkaste forslaget, ud af samtlige stemmeberettigede, så det var på forhånd en håbløs opgave, når stemmeprocenten på landsplan kun blev på 56,3 %. I Brøndby Kommune blev der JAstemmer mod NEJ-stemmer eller i procent 56,2 % JA og 43,8 % NEJ. Side 12 af 16

13 Danni Olsen takker DF'erne i Brøndby Kære medlemmer af DF i Brøndby Jeg vil gerne sige mange, mange tak for jeres indsats i valgkampen, samt jeres mange personlige stemmer til mig. Det er helt tydeligt at se på resultatet. Jeg håber, at kunne samarbejde med jer ved kommende valg, hvis jeg en dag bliver opstillet i Brøndbykredsen igen. Med Venlig Hilsen Danni Olsen Grænsekontrol og socialdemokrater Af Danni Olsen, DF Ved folketingets åbning gjorde Statsminister Helle Thorning Schmidt det klart, at Regeringen nu vil indføre øget grænsekontrol. Det er vi jo rigtig glade for i Dansk Folkeparti. Desværre er det med dette forslag, på samme måde som stort set alt andet denne Regering har foreslået. De mener det ganske enkelt ikke. For at få sammenhængen helt på plads skal vi tilbage til den dag, regeringen tiltrådte. Det første de gjorde, var at stoppe alt igangværende arbejde omkring den kontrol, som DF sikrede lige inden valget i Efterfølgende har man gjort alt hvad man kunne for, at forpurre politiets- og SKATs midlertidige kontroller, og man har ikke gjort sig det mindste umage for at hjælpe myndighederne med at stoppe udviste kriminelle, illegale indvandrere, narkotika og våben. Intet. I valgkampen til Europarlamentet deltog jeg i noget, der ligner 30 paneldebatter og her latterliggjorde samtlige Socialdemokratiske kandidater vores krav om stationær grænsekontrol. Det samme gjorde deres talspersoner på Christiansborg. Hvad er der så sket siden? To ting, for det første lykkedes det som bekendt ikke Helle at blive til noget i EU systemet, derfor har det ikke længere indvirkning på Regeringens politik. Men den mest afgørende årsag til den nye politiske linje er naturligvis, at vi skal have et folketingsvalg inden for det næste år. Regeringen ønsker ikke en debat om grænsekontrol, for de ved, at de taber den. Danskerne har sagt det klart flere gange. De vil have grænsekontrol! Så socialdemokraterne er altså ude i en kamp om stemmer. De er fløjtende ligeglade med danskerne. Det eneste de ønsker er fortsat at kunne køre i ministerbiler. Og jeg tør gerne love jer, at der ingen grænsekontrol kommer, hvis de røde genvinder magten i Dansk politik. Det eneste politiske parti der reelt ønsker det er DF. Vi er værnet mod massive tilstrømninger personer, der vil nedbryde Danmark. Vi er værnet mod smugling af alt fra våben til narkotika. Vi står på mål for Danmark, og kun med os ved roret vil nationalstaten overleve. Side 13 af 16

14 Årsmøde aldrig har vi været flere Dansk Folkeparti i Brøndbys 10 delegerede, sammen med vores folketingskandidat Aia Fog og vores EU-kandidat Danni Olsen I weekend 20. og 21. september afholdt Dansk Folkeparti sit 19. Årsmøde og igen i Herning. Aldrig har der været flere tilmeldte nemlig aldrig har DF i Brøndby haft flere delegerede, idet vi var hele 10 og aldrig har DF haft flere medlemmer ved årsmødets afholdelse, nemlig , hvilket er en fremgang på fra sidste årsmøde. Mødet blev afholdt over 2 dage. Om lørdagen aflagde formand Kristian Thulesen Dahl sin beretning, og senere på mødet blev han genvalgt som formand. Hernings borgmester Lars Krarup, (V), bød traditionen tro Årsmødets gæster velkommen til Herning. Der var valg til hovedbestyrelsen, hvor Carl Christian Ebbesen, Susanne Eilersen og Steen Thomsen fik genvalg.uden modkandidater og årsregnskabet blev taget til efterretning. Lørdag aften var der festmiddag med underholdning af Niels Hausgaard, og senere et band der spillede op til dans. lige til kl Søndag formiddag fortsatte Årsmødet, hvor der var en underholdende beretning ved gruppeformand Peter Skaarup, der også overrakte Kristian Thulesen Dahl en gave for at han mandag den 22. september har sidder i Folketinget i 20 år. Formanden for FOA, Dennis Kristensen, var årets gæstetaler. Det er første gang, at en person fra fagbevægelsen har gæstet DF s Årsmøde. Sidst på dagen var der indlæg fra medlemmerne, samt mulighed for at stille spørgsmål til et panel bestående af Peter Skaarup, Karin Nødgaard, Liselott Blixt og Søren Espersen. En dejlig weekend i venners lag Talerne på Årsmødet, der vil være for vidtgående at bringe her i Nyhedsbrevet, kan ses på vores hjemmeside: Side 14 af 16

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV Februar 2015...nyt fra formanden Så blev det igen tid til Nyhedsbrev 2014 blev på alle måder et rigtigt godt år for DF i Brøndby og hele DF i særdeleshed. Vi har i Brøndby oplevet en stor medlemsfremgang,

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Dansk F lkeblad Søndag den 11. september 2011 www.danskfolkeparti.dk 3337 5199 df@ft.dk

Dansk F lkeblad Søndag den 11. september 2011 www.danskfolkeparti.dk 3337 5199 df@ft.dk Dansk F lkeblad 3337 5199 df@ft.dk Velfærd: Vi må takke de ældre ved at give dem en tryg alderdom. Side 2 Valgkamp 2011: det er dit land - det er dit valg Slaget om Danmark Torsdag den 15. september er

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

Peter Skaarup ny gruppeformand s.7

Peter Skaarup ny gruppeformand s.7 Nr. 65 november 2012 16. årgang Peter Skaarup ny gruppeformand s.7 Eksplosion i antallet af asylansøgere s. 10 Lokalportræt: Gribskov s. 24 Tunø roser DF s. 30 Leder En folkefjende? Statsminister Helle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

S-Posten. Nr. 3-2010 30. årgang. Thorben har ordet af Thorben Herum Pedersen - side 3. Helle har ordet af Helle Thorning-Schmidt - side 4

S-Posten. Nr. 3-2010 30. årgang. Thorben har ordet af Thorben Herum Pedersen - side 3. Helle har ordet af Helle Thorning-Schmidt - side 4 S-Posten Socialdemokraterne - Slagelse partiforening Nr. 3-2010 30. årgang Thorben har ordet af Thorben Herum Pedersen - side 3 Helle har ordet af Helle Thorning-Schmidt - side 4 Helle har min fulde opbaknng!

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627).

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627). Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1 (Spm. nr. S 2627). 59. møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen. Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne

Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen. Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen NUMMER 3. JUNI 2001. 5. ÅRGANG Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne Endelig på gaden: Bogen om fremmedpolitikken LEDER Respekt for

Læs mere

Tema: Schengen NUMMER 1. FEBRUAR 2001. 5. ÅRGANG. Danmark har aldrig været indvandrerland. Dansk Folkeparti køber grænsen

Tema: Schengen NUMMER 1. FEBRUAR 2001. 5. ÅRGANG. Danmark har aldrig været indvandrerland. Dansk Folkeparti køber grænsen NUMMER 1. FEBRUAR 2001. 5. ÅRGANG Tema: Schengen Danmark har aldrig været indvandrerland Dansk Folkeparti køber grænsen LEDER Tosproget - et problem...? Et af Dansk Folkepartis medlemmer er tysk gift.

Læs mere

57. møde. Torsdag den 7. februar 2013 (D) 1

57. møde. Torsdag den 7. februar 2013 (D) 1 Torsdag den 7. februar 2013 (D) 1 57. møde Torsdag den 7. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 26: Forespørgsel til justitsministeren om ekstremismen i det danske

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015

Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyhedsbrev nr. 18 Maj 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Lyt til ungdommen! Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ungdommen i vore dage er ikke, som da

Læs mere