NYHEDSBREV. Orientering nyt fra formanden. Oktober Nyhedsbrev - Oktober Dansk Folkeparti i Brøndby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby."

Transkript

1 NYHEDSBREV Oktober nyt fra formanden Orientering... Efter en længere pause så er det igen blevet tid til et Nyhedsbrev. Vi har - på begge sider af sommerferien - benyttet os af orienterende indlæg på såvel hjemmesiden: som på Facebook: https://www.facebook.com/danskfolkepartib rondby?fref=ts- Begge links virker som genveje hos jer der modtager Nyhedsbrevet som pdf-fil. Vi har desuden sendt mails til de af jer, som vi har mailadressen på. Som sædvanligt stiger portoen igen fra nytår. Nu skal et almindeligt brev, op til 50 gram, til at koste kr.10,00, mens et B-brev kommer op på kr. 7,00. Et brev på op til 100 gram, som de fleste af vores Nyhedsbreve vejer, stiger med 1 kr til kr. 19,00, et mens B-brev stadig vil koste kr. 14,00. Hvis al post skal sendes som breve med PostDanmark, så bliver det selvklart meget dyrt. Det er derfor vigtigt for vores økonomi, at vi konstant er informeret om jeres mailadresser, samt eventuelle ændringer. - Den meget høje porto kommer desværre til at betyde, at de der har opgivet mailadresse, får en noget bedre service end de, der ikke har. Hizb ut-tahrir i Brøndby Strand har været en del på krigsstien på det seneste. De har - men heldigvis uden held - forsøgt at overtage flertallet af bestyrelsen i et boligselskab, mens det er lykkedes dem at kuppe sig til magten i fodboldklubben Brøndby Strand Idrætsforening, BSI. Den nye formand, Zahid Mansoor, er beviseligt et fremstående medlem af Hizb ut-tahrir, ligesom han er ansat af "de 9 boligselskaber" som rollemodel, hvilket vi i Dansk Folkeparti mener er uforeneligt. Vi mener, at en rollemodel gennem sin opførsel og færden skal vise vejen for de unge mennesker, men Zahid Mansoor taler direkte mod danske interesser, når han opfordrer til at gå mod blandt andet vores danske demokrati. Stor var vores overraskelse, da vi fandt ud af, at BSI, i samarbejde med Brøndbys superligaklub Brøndby IF, havde indkaldt til et åbent møde for at præsenterer et samarbejde om talentudvikling. - Denne støtte til den nuværende ledelse i BSI synes vi bestemt at BIF godt kunne have sparet Brøndby-borgerne for. "Sommerfesten på Vestegnen", der på initiativ fra lokalforeningen i Albertslund, blev afholdt af foreningerne i Københavns Omegn. Desværre regnede arrangementet væk, og kun få var mødt op. - Vi håber, at kunne holde arrangementet i bedre vejr til næste sommer. Som du jo sikkert ved, så går det rigtig godt for DF. På landsplan har vi lige rundet medlem nr , og i vores lokalafdeling er vi oppe på 106 medlemmer, som er det højeste nogen sinde. Vi havde i september det største Årsmøde nogen sinde med hele fremmødte. Ved det seneste lokalvalg trak vi selv vores stemmer nok til vores 4 mandater, hvor vi i 2009 fik det fjerde mandat gennem det valgtekniske samarbejde med andre partiet. Ved EU-valget blev Dansk Folkeparti for første gang landets største parti, hvilket vi også blev her i Brøndby. - På landsplan er Brøndby Danmarks 4.-bedste DF-by udregnet i procent af de afgivne stemmer. DF skifter i meningsmålingerne fra at være Danmarks største til tredjestørste parti...men husk at det er kun et øjebliksbillede. - Jo, det er bestemt dejligt at være DF'er! Side 1 af 16

2 Invitation til Medlemsmøde i Brønden Brøndby Strand Centrum 60, 2660 Brøndby Strand Torsdag, den 6. november kl Martin Henriksen Det er lykkedes for os at kapre Dansk Folkepartis integrations-ordfører Martin Henriksen til et medlemsmøde torsdag den 6. november. Her vil han fortælle om integration, indvandring og BSI-problemet, sat i relation til, at folk af anden etnisk herkomst efterhånden overtager mere og mere af det danske samfund. - Senest har 3 pakistanske brødre oprette et politisk parti, med navnet "Nationalpartiet", der gerne vil have mere indvandring og flere flygtninge. Da vi byder på en flæskestegsandwich og 1 øl/vand, så er det denne gang nødvendigt med forhåndstilmelding til mødet, der naturligvis er gratis og kun for medlemmer. Tilmelding til dette medlemsmøde er nødvendig, og skal ske til formanden senest den 3. november - helst på mail: ellers på telefon/sms til Vi ser frem til at se dig, og håber på stort fremmøde! Side 2 af 16

3 BSI sagen fortsætter Af Henrik Rademacher På kommunalbestyrelsesmødet 8. oktober blev et punkt om et ekstraordinært tilskud til hårde hvidevare til BSI udsat. BSI oplyser at fødevarestyrelsen har gjort anmærkninger om, at det nuværende køle/fryse-anlæg ikke er godt nok, men da der kunne ikke fremlægges dokumentation for påstanden, hvilket vi naturligvis mener er et minimum for overhovedet at kunne behandle ansøgningen, så blev punktet udsat. Det giver os i Dansk Folkeparti et håb for, at det helt bliver droppet. Vi kan selvfølgelig på ingen måde støtte op om ekstraordinære tilskud til BSI, så længe Hizb ut-tahrir eller andre yderligtgående grupper er repræsenteret i bestyrelsen. Jeg undres over, at de sponsorindtægter som bestyrelsen fremhævede, da den blev valgt ind 12. december sidste år, ikke kan dække disse udgifter. Men nuvel, de kan jo være brugt. Jeg mener, at give denne støtte til BSI er det samme som en godkendelse af bestyrelsen. En godkendelse af denne er en indirekte legitimering af, at have folk i bestyrelsen som støtter Hizb ut-tahrir. BSI er en forening med bestyrelsesmedlemmer, som jeg mener ikke kan skelne ret meget fra holdningerne hos IS, Islamisk Stat. Det sender et forkert signal, og gavner ikke integrationen, som vi øser masser af penge i hvert år. Samtidig må jeg på det kraftigste bede Brøndby IF om at overveje sit samarbejde med BSI, så længe situationen er som den er. Brøndby IF's ledelse burde simpelthen bruge google og lære om Hizb ut-tahrir og deres holdninger. Holdninger der ligger milevidt fra dem som Brøndby IF har. En klub som jeg har fulgt, siden jeg lå i klapvogn. Endvidere står vi i Dansk Folkeparti meget undrende overfor, at hele kommunalbestyrelsen har fået indbydelse til mødet mellem BSI og BIF fra BSI. - Hele kommunalbestyrelsen...på nær Dansk Folkepartis 4 medlemmer. Det blev en god weekend, hvor der blev orienteret om, hvor Dansk Folkeparti står netop nu, samt en god snak om det folketingsvalg, som vi ved kommer inden for det næste år. DF er nu oppe på over medlemmer, hvilket er det højeste i partiets historie. - I Brøndby har vi netop fået medlem nr. 106, hvilket er det højeste medlemstal vi har haft, og er en fremgang på 30 på halvanden år. I weekenden 23. & 24, august afholdt Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse møde lørdag med lokalforeningernes formænd på Scandic i Kolding. Søndag stødte kommunalbestyrelsesmedlemmer, regionsmedlemmer og de kommende folketingskandidater til. Vi talte naturligvis også om det seneste EUvalg, hvor Dansk Folkeparti for første gang blev Danmarks største og det eneste danske parti der fik valgt 4 medlemmer til EUparlamentet. Jo, det er helt rart at være DF er! Side 3 af 16

4 Efter aftale med vores medlem Erik Riksted bringer vi denne invitation til borgermøde arrangeret af Støtteforeningen Strandstuen, hvor Riksted er formand. - Mødet er onsdag den 22. oktober. - Det tegner til at bliver et godt møde, hvor politiet vil være repræsenteret. Vi er naturligvis klar over at dels vil de fleste af vores medlemmer være "arbejdsramte" og dels er invitationen udsendt med kort varsel, men hvis du har mulighed, så er du velkommen til at kigge forbi: Side 4 af 16

5 Dansk Folkeparti har indgået budgetforlig med Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten Af Tom Bech Fredriksen I lighed med sidste kalenderår er det lykkedes for os at være med i budgetforliget med samtlige andre partiet i kommunalbestyrelsen. Vi fik ikke flyttet rundt på budgettet på alle de punkter, vi gerne ville, men vi mener, at vi har fået tilgodeset vores politiske mål. Vi fik 3 millioner ekstra til vedligeholdelse af skolerne. Samtidig afværgede vi at få reduceret på skoleområdet med 5,7 millioner. Vi fik lagt ind i budgettet, at man vil arbejde for at få indført skolemadordning fra I budgettet var der afsat et beløb på kr. til bygning af en reklamevæg til BSI. Dansk Folkeparti vil ikke støtte BSI, så længe den har den ledelse, som den har, så derfor blev det ikke til noget. De besparelser der er lagt ind i budgettet for 2015, fik vi reducerede med 1 million. Besparelser gælder alle udvalgene. Social- og Sundhedsudvalget har i 2014 reducerede deres omkostninger, så der bliver ingen reduktion på ældreområdet i Dansk Folkeparti arbejder hver dag for, at der ikke bliver besparelser på ældre- og børneområdet. De ældre har skabt vores velfærdssamfund, og børnene skal føre det videre. Til slut skal nævnes at dækningsafgiften er sænket fra 0,9, til 0,8 %. Dette er en afgift, der betales af erhvervsejendomme. Dansk Folkeparti håber så, at erhvervslivet vil oprette flere arbejdspladser i Brøndby Kommune på sigt. Vi diskuterede det nye klubhus til BIF's supportere, og vi kom med alle vores argumenter for, hvorfor vi ikke skulle have det hus. Men de gad ikke høre på os, så det blev vedtaget. - Værdi 3 millioner kr! Efter vedtagelsen af det endelige budget vil forvaltningen indarbejde ændringer i budgettet for Når det forelægger vil jeg komme med en detaljeret redegørelse. Har I spørgsmål til budgettet er I meget velkomne til at kontakte mig. Side 5 af 16

6 VIDEOOVERVÅGNING I BRØNDBY Af Allan Runager Efter en debat om videoovervågning på et Økonomiudvalgsmøde fik jeg en henvendelse fra Folkebladets journalist Heiner Lützen Ank, der stillede mig nogle spørgsmål. Her gengives mailkorrespondancen: Kære Allan Jeg kan se, at I på ØU-mødet på onsdag blandt andet skal behandle en bevilling på til renovering af videoovervågning. Det kunne jeg godt tænke mig at følge op på, både helt konkret i forhold til den eventuelle bevilling og mere principielt i forhold til overvågning som sådan. Jeg har derfor et par spørgsmål, som jeg håber, du vil svare på, evt. efter mødet på onsdag. 1. Hvorfor er det nødvendigt at bruge en halv mio. kr. på renovering af kommunale videoovervågningsanlæg? 2. Hvad er de positive aspekter ved at videoovervåge steder som Roland, Søholthallen, Svanholm Cricket og Brønden? 3. Kan du give et bud på, hvor grænsen for videoovervågning går? Skal man fx til videoovervåge beboelsesområder, hvor der er problemer med unge, der laver ballade? På forhånd tak. Med venlig hilsen Heiner Lützen Ank Journalist Kære Heiner ad.1 Dansk Folkeparti er enige i at det Kommunale videoovervågningsnet, som har en del år på bagen, trænger til en generel renovering, et eksempel var den manglende videoovervågning på kulturhus Brønden ifb. med kommunalvalget den 19.november 2013, hvor anlægget uheldigvis viste sig at være ude af drift i ugen op til valghandlingen, hvilket desværre ikke var blevet bemærket af den driftsansvarlige. Ved valghandlingen blev et socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem og andre kandidater beskyldt for at påvirke vælgerne, som mødte frem på afstemningsstedet. Sagen blev anmeldt til politiet, i den situation kunne overvågningsvideoen have spillet en central rolle i forbindelse med bevis for den fremsatte påstand om valgfusk. Det skal bemærkes at Dansk Folkeparti, var det eneste parti i Brøndby, som ikke blev beskyldt for at have påvirket vælgerne imod gældende regler for valghandlingen. ad.2 Dansk Folkeparti i Brøndby ser videoovervågning som en væsentlig forebyggelse af hærværk og indbrud i kommunens ejendomme. Men også som et bevismateriale i efterforskning af begået kriminalitet. Vi mener, at videoovervågning er en billig og tryghedsskabende foranstaltning for byens borgere som færdes i de kommunale ejendomme. ad.3 Dansk Folkeparti i Brøndby mener, at også boligselskaberne som tryghedsskabende foranstaltning kan have god nytte af videoovervågning i visse boligområder, herunder specielt i forbindelse med tyveri, og graffitihærværk. Side 6 af 16

7 Eksempelvis har et boligselskab i Nordsjælland som var stærkt plaget af hærværk og kælderbrande, oplevet at efter opsætning af videokameraer forsvandt hærværk og brande straks fra dag 1. Det er naturligvis op til den enkelte boligafdeling at beslutte om videoovervågning er en god løsning, der er dog ingen tvivl om, at investeringen i udstyr tjener sig hjem i form af mindre omkostninger til udbedring af hærværk, for ikke at tale om den tryghedsfølelse beboerne oplever. Beboere som har "ren mel i posen" behøver ikke at frygte for videoovervågning. Med venlig hilsen Allan Runager Dansk Folkeparti i Brøndby Julearrangementet bliver 11. december Den 11. december inviterer DF i Brøndby til det årlige julearrangement. I lighed med sidste år har bestyrelsen besluttet, at hvert medlem skal betale kr. 50,- for at deltage, og i år går dette beløb ubeskåret til vores valgfond. Vi byder på julebuffet og risalamande, samt 1 øl/vand og 1 snaps. - Yderligere drikkevare kan købes til små priser. Der er plads til 60 personer, så derfor er det "først til mølle-princippet"! Tilmelding kan ske til formanden Poul Gaardbo - helst pr. mail ellers på telefon/sms til allerede fra nu. Betaling skal ske kontant, når vi ses til arrangementet. - Alle vil modtage en skriftlig bekræftelse på, at de er tilmeldt. Igen i år får vi besøg af Dansk Folkepartis "Mor", stifter og værdipolitiske ordfører, Pia Kjærsgaard og hendes mand Henrik Thorup, der er medlem af Region Storkøbenhavn og er statsrevisor. Pia Kjærsgaard vil holde et indlæg, og vi håber, at kunne overtale hende til at læse et juleeventyr. I år bliver julearrangementet holdt i Selskabslokalet Albjergparken Brøndby Strand Side 7 af 16

8 Af Poul Gaardbo Nyhedsbrev - Oktober Dansk Folkeparti i Brøndby FAKTA om tvangsdigitaliseringen: Den 1. november i år skal alle, der er fyldt 15 år, kunne modtage digital post i e-boks fra det offentlige. - Det vil sige, at alle personer fra 15 år, også skal have NemID. Er du ikke med lovlig grund fritaget inden 1. november, så vil du automatisk efter denne dato begynde at modtage Digital Post...også selvom du ikke selv aktivt har tilmeldt dig. Du kan søge om fritagelse fra at bruge Digital Post, og så fortsætte med stadig på din post på papir, men kun hvis du opfylder 1 af disse 3 krav: Har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Ikke har adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem Har sproglige vanskeligheder Din digitale post kan indeholde noget for dig afgørende, som du skal reagere på, og det kan få konsekvenser for blandt andet din økonomi, hvis du ikke tjekker din digitale post, når du først er tilmeldt...også selvom du er tvangstilmeldt! I din digitale e-boks vil du fremover blandt andet modtage din post vedrørende pension, SU, boligstøtte, børnetilskud, indkaldelse til sygehus og breve fra Jobcentret. Når brevene er sendt til din e-boks, så betragtes de af det offentlige som modtaget. Det er yderst vigtigt, at du enten bliver tilmeldt e-boks eller gennem Brøndby Kommunes Borgerservice bliver fritaget. Hvis du har problemer med tilmelding eller fritagelse, eller har spørgsmål, så skal du omgående henvende dig til Borgerservice,...der er mindre end 10 dage til 1. november, hvor ordningen træder i kraft. Statens ambition er at afskaffe papir og breve i det offentlige inden for ganske få år. Tvangsdigitalisering af danskere over 15 år DF i Brøndby mener: Det virker som en meget overilet beslutning og mindst 1 til 2 generation for tidligt, når vi nu alle skal tvinges til at være digitale. Der findes i Danmark flere hundredetusinde borgere, der aldrig har betjent en computer, hvorfor de nu hægtes godt og grundigt af og skal gennem - for dem - en uoverskuelig ansøgning om at blive fritaget fra den digitale verden. Hvilke konsekvenser vil det få for en 15-årig, hvis barnet misser vigtige informationer?...eller ikke forstår at administrere sit Nem-ID eller sin e- Boks? Hvem tager hånd om de mange ældre, der bor i egen bolig, men slet ikke forstår noget som helst af tilmelding eller fritagelse fra digitaliseringen?...og hvilke konsekvenser vil det få for den enkelte ældre medborger? Det er ikke alle ældre, der har jævnlig kontakt med pårørende, der vil kunne hjælpe dem. - Hvis problem er det? Kan man pålægge en f.eks. 93-årig ansvar for ikke at søge fritagelse eller ikke at kontrollere sin e-boks? Ifølge tal fra Danmarks Statistik i 2011, så er der over ældre, der aldrig har været på internettet og en ny undersøgelse, som Danmarks Statistik har gennemført i samarbejde med Ældre Sagen, viser, at 43 procent af alle borgere over 65 år synes, at samfundet bliver digitaliseret "for hurtigt" eller "alt for hurtigt". Hvor mange 15-årige ved at de 1. november bliver tvangsdigitaliseret? Status i Brøndby betegnes i gruppen: Længst fra målet borgere har hverken tilmeldt sig eller søgt fritagelse fra Digital Post. På landsplan er 1,8 millioner pr. 15. oktober ikke tilmeldt ordningen om Digital Post. - Hvilke konsekvenser får det for borgeren og for samfundet? Der har været problemer med oprettelse fra Brøndby Kommunes hjemmeside, idet linket ikke virkede, men det skulle være rette nu. Dansk Folkeparti mener, at digitalisering skal være et tilvalg og ikke et fravalg! Digital Post!!!...det er en ommer! Side 8 af 16

9 PRESSEMEDDELELSE Pia Kjærsgaard: Digital post er på vej til at blive en skandale Christiansborg, den 18. oktober 2014/kkb Dansk Folkepartis værdiordfører, Pia Kjærsgaard, er utilfreds med, at flere kommuner og regioner ikke er parate til at indføre digital post per 1. november. - Det er jo at gøre grin med borgerne, når det offentlige kræver, at borgerne skal være klar til digital post, og så er man det ikke selv. Dansk Folkeparti har rejst en forespørgselsdebat i Folketinget om digital post, som efter min mening udvikler sig mere og mere til en skandale, siger Pia Kjærsgaard. Danmark er et af de lande i verden, der er først til at overgå til digital kommunikation med borgerne, men det skulle man have holdt sig fra, mener Pia Kjærsgaard. - Det bør være frivilligt. De borgere, der hellere vil have deres post på , kunne have fået det, og de borgere, der foretrækker at kommunikere via almindelige breve skulle have mulighed for det. Jeg tror det her vil vise sig at give store problemer, når det offentlige begynder at sende digital post ud til folk, der så ikke kan modtage dem, fordi de ikke er tilmeldt digital post eller som ikke har en computer stående derhjemme og derfor kun ganske sjældent vil tjekke deres elektroniske post, siger Pia Kjærsgaard. - Som absolut minimum bør regeringen udskyde det, så det ikke allerede træder i kraft den 1. november og udskyde det til det offentlige er klar til at håndtere den digitale post, og så kan man bruge ventetiden på at overveje om det her nu overhovedet er en god idé. Det mener jeg og Dansk Folkeparti ikke, understreger Pia Kjærsgaard. Parkeringskaos ved Brøndby Strand Centret Af Lotte Marnow Egne P-regler ved Brøndby Strand Centret er desværre blevet udbredt blandt visse befolkningsgrupper Til trods for at der er masser af P-muligheder ved og omkring Brøndby Strand Centret, så laver flere og flere deres egne P-regler...til stor gene for centrets øvrige besøgende. Utroligt at nogle parkerer deres bil som vist på billedet, og endda efterlader deres børn i bilen, mens de handler. Andre, der betaler for at gå i det nye motionscenter, orker ikke at yde den smule ekstra motion, der er at gå 20 meter fra P-båsene og til centrets indgang. Man kan selvfølgelig bare påtale det...mod - naturligvis - at få et beskidt svar tilbage! Side 9 af 16

10 Kommunalt tilskud til privat gymnasium? Mailkorrespondance mellem Folkebladets Heiner Lützen Ank og Allan Runager: Kære Allan I forhold til KB-mødet i går aftes, så kunne jeg fornemme, at du og borgmesteren havde en ret forskellige opfattelse i sagen om lokalerne på Brøndby Gymnasium, hvor Ib beskyldte dig for at blande to sager sammen. Hvad er det, der er på spil her? Med venlig hilsen Heiner Lützen Ank Kære Heiner Det er ikke mig som blander tingene sammen, det er borgmesteren som blander tingene sammen i sin iver for at give "kunstig åndedræt" til et økonomisk skrantende privat gymnasium, hvis formand er tidligere idrætsglade borgmester Kjeld Rasmussen, nu indvalgt i bestyrelsen for DIF. På KB mødet den 10. september 2014 blev punkt 325 i sidste øjeblik flyttet fra den lukkede dagsorden til den åbne dagsorden, hvilket økonomiudvalgets medlemmer fandt passende. Borgmesteren betonede på kommunalbestyrelsesmødet vigtigheden af at bevare Brøndby Gymnasium og lagde på KBmødet op til at enten er man for det (private) Brøndby Gymnasium, og så stemmer man ja, ellers er man imod gymnasiet og så stemmer man nej, dette er iflg. Dansk Folkeparti en stærkt forenklet sagsfremstilling, det endte som bekendt med en ikke overraskende afstemning, hvor kun Dansk Folkeparti stemte nej til forslaget. Ved et kig på Brøndby Gymnasiums hjemmeside, herunder i referater af bestyrelsesmøder kan man danne sig et indtryk af gymnasiets drift, dog er regnskab og budget ikke offentlig tilgængeligt. Historisk blev idrætsgymnasiet skabt i et tæt samarbejde imellem daværende direktør for BIF A/S Per Bjerregaard og daværende Brøndby borgmester Kjeld Rasmussen. Idrætsgymnasiet skulle efter en begyndelse i pavilloner ved Brøndby stadion, naturligt placeres/lejes ind på stadion, i BIF A/S nyindrettede lokaler. Desværre har der ikke været den forventede søgning af elever til idrætslinjen på gymnasiet, hvilket har givet gymnasiet en anstrengt økonomi. I foråret 2013 gav den tidligere kommunalbestyrelse, borgmester Ib Terp mandat til at undersøge muligheden for, at Brøndby kommune kunne købe gymnasiets lokaler på Brøndby stadion. For dels at hjælpe Brøndby Gymnasium og samtidig det den gang konkurstruede BIF A/S, som er ejer af lokalerne. Købsprisen var sat til 18 millioner kroner, hvilket borgmesteren betegnede som en fair pris og en "win win" situation. Årsagen til kommunens køb var dels at gymnasiet gerne ville udvide til større lokaler, og dels at kommunen kunne bruge lokalerne som klubhus til BIF amatørafdeling, i stedet for at skulle bygge et nyt klubhus til angivelig 40 millioner kroner. Som bekendt har tilsynsrådet under indenrigsministeriet efterfølgende til dags dato ikke godkendt arrangementet. Her halvandet år efter har gymnasiet tilsyneladende ikke længere brug for andre og større lokaler, de vil i stedet for, nu forsøge at købe de nuværende lokaler af BIF A/S med et kommunalt tilskud på 4 millioner kroner, angiveligt for at konsolidere sig, og sikre sig imod prisstigninger på lejen. I Dansk Folkeparti ved vi ikke om prisen på lokalerne i mellemtiden er faldet fra 18 millioner kroner til 4 millioner kroner eller om Brøndby Gymnasium selv skal spæde 14 millioner kroner til købet af lokalerne, i så fald vil det være flot for et økonomisk betrængt gymnasium. Tilskuddet fra Brøndby kommune skal betales tilbage, såfremt gymnasiet flytter eller ophører. I juni måned 2014 modtager Brøndby kommune en opfordret ansøgning på 5 millioner kroner til støtte for Brøndby gymnasium, forinden havde Side 10 af 16

11 borgmesteren uden om kommunalbestyrelsen givet et tilsagn på 3 millioner kroner til støtte for gymnasiet, hvorefter vi så lander på 4 millioner i støtte, og dette vel og mærke uden forlæggelse af gymnasiets regnskab, budget eller anden dokumentation for hvordan pengene skal anvendes. Det var derfor at Dansk Folkeparti på Kommunalbestyrelsesmødet betegnede det som en regulær studehandel. Dansk Folkepart mener klart, at der kan trækkes en sammenhæng imellem de nu vedtagede 4 millioner kroner støtte, og det tidligere forløb med forsøg på køb af lokalerne. Vi vil understrege at Dansk Folkeparti har intet imod et idrætsgymnasium i Brøndby på de markedsvilkår, som er gældende for private skoler. Vi mener ikke, at det er en kommunal kerneopgave at give økonomisk tilskud til private virksomheder, og tvivler på om det er lovligt. I den sammenhæng ser Dansk Folkeparti sig selv som borgernes værn imod forsøg på at kanalisere skatteydernes penge over i et privat firma. Senest har vi ved skolestart fået en ny privatskole, på Park Alle i Brøndby. Hvis og når denne skole fremover kommer i økonomiske vanskeligheder, kan den med rette bede om samme tilskud og vilkår, som det private gymnasium. Hvis din mand, kone, partner eller venner vi være medlem af Dansk Folkeparti... Selvom du ikke ønsker at deltage direkte i det politiske arbejde, gadekampagner uddeling af politisk materiale m.m., så betyder dit medlemskab meget for os: Vi mærker opbakningen fra vælgerne i Danmark! Vi har bemærket, at vi kun har få familier, hvor både mand og kone er medlem. Hvis begge går ind for DF's politik, så vil vi være taknemmelige for at begge også er medlem. Oven over ses et billede at et giroindbetalingskort, som der over Netbank kan indbetales på...du skal blot bruge de nederste numre. Indmeldelse kan også ske på DF's hjemmeside: Hvis du melder dig ind nu og betaler kr. 150,-, som det årlige medlemskab koster, så får du resten af 2014 samt hele 2015-medlemsskabet for et års pris. Side 11 af 16

12 Lidt opdatering på EU-valget: DF størst i både Brøndby...og i hele Danmark ved EU-valget! Vi benytter lejligheden til at bringe lidt statistik for valget: De fleste er bekendt med Dansk Folkepartis enorme succes ved valget til EU-Parlamentet. Dansk Folkeparti fik fantastiske 4 mandater, blev Danmarks største parti, og har nu sendt 4 dygtige politikere til EU-Parlamentet i Bruxelles. I Brøndby gik det også over al forventning, idet Dansk Folkeparti også her blev det største parti med hele 36,3 % af de afgivne stemmer. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de mange borgere, der stemte på Dansk Folkeparti og var med til også at skrive historie i Brøndby, idet det er første valg, hvor Dansk Folkeparti blev kommunens største parti. TAK FOR DET. Vi benytter lejligheden til at bringe lidt statistik: Folkeafstemning om EU-Patentdomstolen blev desværre et ja. Da der på landsplan skulle 60 % nejstemmer til af forkaste forslaget, ud af samtlige stemmeberettigede, så det var på forhånd en håbløs opgave, når stemmeprocenten på landsplan kun blev på 56,3 %. I Brøndby Kommune blev der JAstemmer mod NEJ-stemmer eller i procent 56,2 % JA og 43,8 % NEJ. Side 12 af 16

13 Danni Olsen takker DF'erne i Brøndby Kære medlemmer af DF i Brøndby Jeg vil gerne sige mange, mange tak for jeres indsats i valgkampen, samt jeres mange personlige stemmer til mig. Det er helt tydeligt at se på resultatet. Jeg håber, at kunne samarbejde med jer ved kommende valg, hvis jeg en dag bliver opstillet i Brøndbykredsen igen. Med Venlig Hilsen Danni Olsen Grænsekontrol og socialdemokrater Af Danni Olsen, DF Ved folketingets åbning gjorde Statsminister Helle Thorning Schmidt det klart, at Regeringen nu vil indføre øget grænsekontrol. Det er vi jo rigtig glade for i Dansk Folkeparti. Desværre er det med dette forslag, på samme måde som stort set alt andet denne Regering har foreslået. De mener det ganske enkelt ikke. For at få sammenhængen helt på plads skal vi tilbage til den dag, regeringen tiltrådte. Det første de gjorde, var at stoppe alt igangværende arbejde omkring den kontrol, som DF sikrede lige inden valget i Efterfølgende har man gjort alt hvad man kunne for, at forpurre politiets- og SKATs midlertidige kontroller, og man har ikke gjort sig det mindste umage for at hjælpe myndighederne med at stoppe udviste kriminelle, illegale indvandrere, narkotika og våben. Intet. I valgkampen til Europarlamentet deltog jeg i noget, der ligner 30 paneldebatter og her latterliggjorde samtlige Socialdemokratiske kandidater vores krav om stationær grænsekontrol. Det samme gjorde deres talspersoner på Christiansborg. Hvad er der så sket siden? To ting, for det første lykkedes det som bekendt ikke Helle at blive til noget i EU systemet, derfor har det ikke længere indvirkning på Regeringens politik. Men den mest afgørende årsag til den nye politiske linje er naturligvis, at vi skal have et folketingsvalg inden for det næste år. Regeringen ønsker ikke en debat om grænsekontrol, for de ved, at de taber den. Danskerne har sagt det klart flere gange. De vil have grænsekontrol! Så socialdemokraterne er altså ude i en kamp om stemmer. De er fløjtende ligeglade med danskerne. Det eneste de ønsker er fortsat at kunne køre i ministerbiler. Og jeg tør gerne love jer, at der ingen grænsekontrol kommer, hvis de røde genvinder magten i Dansk politik. Det eneste politiske parti der reelt ønsker det er DF. Vi er værnet mod massive tilstrømninger personer, der vil nedbryde Danmark. Vi er værnet mod smugling af alt fra våben til narkotika. Vi står på mål for Danmark, og kun med os ved roret vil nationalstaten overleve. Side 13 af 16

14 Årsmøde aldrig har vi været flere Dansk Folkeparti i Brøndbys 10 delegerede, sammen med vores folketingskandidat Aia Fog og vores EU-kandidat Danni Olsen I weekend 20. og 21. september afholdt Dansk Folkeparti sit 19. Årsmøde og igen i Herning. Aldrig har der været flere tilmeldte nemlig aldrig har DF i Brøndby haft flere delegerede, idet vi var hele 10 og aldrig har DF haft flere medlemmer ved årsmødets afholdelse, nemlig , hvilket er en fremgang på fra sidste årsmøde. Mødet blev afholdt over 2 dage. Om lørdagen aflagde formand Kristian Thulesen Dahl sin beretning, og senere på mødet blev han genvalgt som formand. Hernings borgmester Lars Krarup, (V), bød traditionen tro Årsmødets gæster velkommen til Herning. Der var valg til hovedbestyrelsen, hvor Carl Christian Ebbesen, Susanne Eilersen og Steen Thomsen fik genvalg.uden modkandidater og årsregnskabet blev taget til efterretning. Lørdag aften var der festmiddag med underholdning af Niels Hausgaard, og senere et band der spillede op til dans. lige til kl Søndag formiddag fortsatte Årsmødet, hvor der var en underholdende beretning ved gruppeformand Peter Skaarup, der også overrakte Kristian Thulesen Dahl en gave for at han mandag den 22. september har sidder i Folketinget i 20 år. Formanden for FOA, Dennis Kristensen, var årets gæstetaler. Det er første gang, at en person fra fagbevægelsen har gæstet DF s Årsmøde. Sidst på dagen var der indlæg fra medlemmerne, samt mulighed for at stille spørgsmål til et panel bestående af Peter Skaarup, Karin Nødgaard, Liselott Blixt og Søren Espersen. En dejlig weekend i venners lag Talerne på Årsmødet, der vil være for vidtgående at bringe her i Nyhedsbrevet, kan ses på vores hjemmeside: Side 14 af 16

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV Februar 2015...nyt fra formanden Så blev det igen tid til Nyhedsbrev 2014 blev på alle måder et rigtigt godt år for DF i Brøndby og hele DF i særdeleshed. Vi har i Brøndby oplevet en stor medlemsfremgang,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen.

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen. Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2015 Økonomisk rådgivning til beboere Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere