Referat fra generalforsamling. Torsdag d. 12. april 2012 kl i selskabslokalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling. Torsdag d. 12. april 2012 kl. 1900 i selskabslokalet"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling Torsdag d. 12. april 2012 kl i selskabslokalet 16 ejere var fremmødt 1. Valg af dirigent Mette Stefansdottir blev valgt. Redegjorde for, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 2. Formandens beretning Formanden redegjorde for året der gik. Se bilag 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2011 Regnskabet blev fremlagt af ejerforeningens administrator Lars Thruesen og det blev siden enstemmigt godkendt. Der var ikke nogen spørgsmål efterfølgende. Ved henvendelse til bestyrelsen kan ekstra eksemplarer udleveres, såfremt ejere måtte ønske dette. 4. Valg af formand Ulrich Kleiminger modtager genvalg Formanden blev genvalgt 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Rie Birk modtager genvalg. Charlotte Overgaard modtager genvalg. Begge blev genvalgt 6. Valg af 2 suppleanter Gravers Bøge modtager genvalg Gravers blev genvalgt Mette Stefansdottir modtager genvalg Mette blev genvalgt 7. Valg af revisor Claus Christensen modtog genvalg.

2 8. Valg af suppleant for revisor Poul Erik Buus lejl. 811 blev valgt ind som eneste opstillede. 9. Indkomne forslag: Indsendt af Lene Thomsen Lejl Revidering af ordensregler ift. at holde husdyr: Der har i det seneste års tid været en del larm fra hunde i blokken. Det ville derfor være hensigtsmæssigt at vurdere, om det er nødvendigt med en mere konkret formulering af ordensreglerne på pågældende område, samt en tilføjelse af hvilken procedure, der skal følges, hvis der opstår situationer, hvor naboer føler sig generet af omkringboende husdyr (Hvem skal man henvende sig til? Hvad sker der derefter? Hvordan er informationsflowet? etc). Lene uddybede sit forslag, med at hun havde savnet lidt information, igennem ejerforeningen, om hvad der skete, og hvilke tiltag der var blevet gjort. Bestyrelsen vil gå ind og undersøge nærmere, hvilke regler der er gældende for dyrehold. I gældende ordensregler for blokken, står der jo allerede at dyr ikke må være til gene for andre af ejendommens beboere. Forslaget om hundeforbud blev luftet, men blev hurtigt forkastet da det jo er ejede lejligheder og der højst sandsynligt ikke er lovhjemmel for det. Alle mente jo også at der skal være plads til alle. Men lidt større respekt for andre, hos de forskellige dyreejere efterlyses. Citat fra ordensregler: HUSDYR Det er tilladt at holde husdyr, når disse ikke er til gene for andre beboere - undtaget er kamphunde, som ikke er tilladt. Dog opfordres der til ikke at købe kat eller hund. Alle dyr skal føres i snor uden for lejlighederne. Følgende procedure blev vedtaget. I tilfælde af gener fra dyr i ejendommen. Kontakt ejeren personligt. Såfremt problemet ikke løses kan der rettes henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen skal sørge for løbende at underrette parterne. 2. Kopi af ordensregler i opgangen: Ordensreglerne for blokken er at finde i den udleverede mappe samt på ejerforeningens hjemmeside, altså steder hvor man ikke ser dem, med mindre man aktivt leder efter dem. Hang der derimod en kopi af reglerne på opslagstavlerne, ville man blive mere bevidst om dem. Dette vil være hensigtsmæssigt ift. hvornår det er tilladt at bore og hamre. Det blev aftalt at gældende regler ville blive ophængt i opgangene. Bestyrelsen tager sig af det. Når der bliver boret/hamret i ejendommen, er det, på grund af ejendommens opbygning, svært at afgøre

3 hvor larmen kommer fra, da den forplanter sig igennem hele bygningen. Dette kan i nogle tilfælde besværliggøre direkte henvendelse. Der kan endnu engang, kun opfordres til at tænke på ejendommens øvrige beboere, inden man giver sig i kast med larmende projekter i lejligheden, og overholde de vedtagne klokkeslæt, med hensyn til boren, tøjvask og andre støjende sysler. Indsendt af Inge Rathlev Lejl At der bliver anlagt en fliserække fra det nedlagte stoppested ud for Vejlbyparken og op til tunnelen, da der er meget blødt og pløret på strækningen op til den. Ideen er udmærket. Ejerforeningen har tidligere henvendt sig til Grundejerforeningen med en skriftlig klage over at stoppestedet blev nedlagt med den forventning at Grundejerforeningen efterfølgende videresendte klagen på alle ejerforeningers vegne til Midttrafik. At nedlægge et stoppested ved en større bebyggelse, hvor der bor en del gangbesværede og ældre mennesker, er problematisk. Grundejerforeningen vil blive kontaktet igen i sagen med ønsket om at kommunen/midttrafik som minimum vil anlægge en flisebelagt sti op til næste stoppested. På et tidspunkt har nogle beboere på Skejbygårdsvej foretaget en underskriftsindsamling for at undgå nedlæggelsen af stoppestedet ud for Vejlbyparken. Desværre har ejerforeningen ikke været informeret om dette, da vi i så fald ville have støttet indsamlingen mere aktivt og gerne i Grundejerforeningens regi. 2. At den tomme krukker ud for kælderdøren i nr. 8 bliver beplantet med lavt fyr, ligesom krukken ved siden af. Bestyrelsen vil efterfølgende henvende sig til Grundejerforeningen/BioClean for at høre, om muligheden for at få plantet fyr i krukken. Indsendt af bestyrelsen: 1. Om der er mulighed for at etablere solfangere på taget, til at nedsætte energiforbruget. Er der stemning for at arbejde videre med sagen? Ideen blev taget vel imod og stemningen var, at det ville være fornuftigt at gå videre med. 2. Fjerne det halve af cykelstativerne i kælderen, for at give mere plads Der bliver hængt flere væg-cykelbeslag op. Fjernelse af stativer blev ikke vedtaget.

4 10. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2012 Fremlagt, med stor entusiasme af Holger Schultz. Budgettet blev godkendt uden kommentarer. Den andel af fællesudgifterne, der vedrører opkrævning til Stofa vil stige ca. 60 kroner pr. kvartal pr. lejlighed på grund af, at Stofa har sat deres abonnementspris op med henvisning til at TV2 er blevet betalingskanal og at ophavsrettighederne er steget. Andelen af fællesudgifter, som er fordelt efter fordelingstal vil forblive på samme niveau. Stigningen i fællesudgiften andrager således kun prisstigningen fra Stofa. 11. Eventuelt: Prøve at begrænse brugen af plads i cykelkælderen. Eventuelt ved at tage løsøre, så som cykelkurve, med sig op. Ulrich foreslog at det kunne gøres nemmere at parkere cyklerne i kælderen, såfremt de mange cykelkurve blev taget med op af brugerne i stedet for at forblive på cyklerne til gene for andre brugere af cykelkælderen. Der var ikke helt enighed i forsamlingen om at fjernelse af cykelkurve vil løse pladsproblemet, idet også mange cykelstyr tager megen plads op. Lugtgener i lejlighed Beboer klager over at blive vækket jævnligt af meget stærke lugte i sin lejlighed. Lugtene kommer flere gange om dagen til stor irritation for ejeren. Problemet, som har en flygtig karakter, har stået på i nogen tid, men Ejerforeningen ønsker ikke at sætte en større undersøgelse i værk, da kilden til problemet ikke kan afdækkes. Ulrich har forespurgt sig ved Ejerforeningens landsforening, for at finde ud af ejerens og ejerforeningens muligheder for at afdække problemet og for at afklare hvem der i givet fald skal betale for en eventuel undersøgelse. (se endvidere bilag formandsberetningen) Chikane Beboer i opgang 2 har stadig problemer med chikane i form af ringen og banken på døre, ringen via elektroniske stråler osv. Problemet har stået på igennem 3 år. Formanden gjorde klart, at vi fra ejerforeningens side ikke kan gøre mere ved problemet. (se bilag formandsberetningen) Politiet har udtalt, at de ikke kan gøre noget ved chikanen uden nogle håndgribelige beviser. Umiddelbart kunne videoovervågning eller lignende måske afhjælpe problemet, men på grund af lovgivningen på området er det ikke muligt pt. Betaling af fællesudgifter Nye indbetalingsdatoer kommer til at fremgå af et brev, der snarest bliver omsendt.

5 Tilbud på nye låse Forslag om et tilbud på nye låse til ejerforeningens yderdøre og til de enkelte lejligheders hoveddøre blev fremført, da mere sikre låse ønskes og ideen er, at det alt andet lige vil blive billigere, jo flere der ønsker at være med i et tilbud. Udskiftningen af låse til de enkelte lejligheder vil blive for egen regning. Ejerforeningen vil indhente tilbud fra låsesmede. Rengøring i vaskekælder Jytte i opgang 8 kommer med forslag om firmarengøring af vaskeri betalt over fællesudgifterne. Årsagen er manglende rengøring, idet nogle beboere tilsyneladende blot sætter et kryds for udført rengøring, men uden at denne er blevet foretaget. De fleste beboere overholder heldigvis rengøringspligten, så der som hovedregel er pænt og rent i rummet. Vask med blegemiddel Har man brugt blegemiddel i vaskemaskinerne, opfordres der til, at man kører maskinen en gang igennem efter vasken, da den efterfølgende bruger ellers får ødelagt sit tøj. En beboer har været udsat for at få sit tøj plettet og ødelagt af samme grund. Varmespild i kælder Eventuelt bør radiatorernes termostater i vaskekælder og opgange låses, da de bliver skruet op uden grund, med stort varmetab til følge. Forslaget bliver taget op på næste bestyrelsesmøde. General forsamlingen blev afsluttet kl Dirigenten takker for god ro og orden. Dato: Dato: Referent Bo Bøgild Dirigent Mette Stefansdóttir

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer. Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 12. april 2012 Formandens beretning Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord.

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord. Sporvejsfunktionærernes Boligforening Spøttrupvej 18, kld. 2720 Vanløse J.nr. 504000 sup/ Referat fra ordinært medlemsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 - afholdt mandag den 29. maj 2006,

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Sønderborg, d. 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 5. maj 2010 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 3 og 4. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2004.

Generalforsamlingsreferat 2004. Generalforsamlingsreferat 2004. År 2004, den 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere