Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg"

Transkript

1 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Europa 4 / August/September 2005

2 Et nyt Radikal Dialog Som du sikkert allerede har lagt mærke til på forsiden af dette nummer af Radikal Dialog, har vi valgt et nyt layout til bladet. Vi vil gerne signalere, at det er et nyt Radikal Dialog med en ny stil. Da vi blev valgt til redaktører på det konstituerende hovedbestyrelsesmøde i juni, besluttede vi os for at se på bladet med nye øjne. Sammen med resten af redaktionen har vi iværksat en række tiltag, som allerede er blevet synlige i bladet. Det vigtigste for os er at skabe et blad som læserne, det vil sige samtlige medlemmer af vælgerforeningen, har lyst til at læse. Anders Elmeskov og Christian Holm Donatzky Redaktører Nyt layout betyder kortere artikler For at gøre bladet mere læse- og læservenligt, har vi givet de enkelte sider mere luft. Samtidig har vi valgt at lægge mere vægt på billeder. Det har den sideeffekt, at der ikke er så meget plads til at skrive lange, kedelige artikler mere. Skribenterne (deriblandt os selv) bliver derfor nødt til at vænne sig til hurtigere at få fortalt deres pointe og til at tænke igennem, hvad de egentlig vil sige. Redaktionen vil derfor være striks, både når det kommer til længden af artikler (maks anslag inkl. mellemrum), og i forhold til deadlines, som skal overholdes, så Radikal Dialog bliver et aktuelt blad. Dialog mellem politikere og medlemmer Radikal Dialog skal være bindeledet mellem vores folkevalgte og medlemmerne. Vi lægger op til, at de lokalvalgte folketingspolitikere og medlemmerne af Borgerrepræsentation og Frederiksberg Byråd bruger Radikal Dialog til at orientere medlemmerne. Men Radikal Dialog skal også være stedet, hvor medlemmerne kan påvirke politikerne. Vi håber derfor, at vi får en livlig debat i bladet, gerne med helt korte læserbreve, og vi vil bestræbe os på, at Radikal Dialog afspejler aktuelle emner i Vælgerforeningen. Uden filter Vi københavner radikale har det med at være selvfede på sådan en intellektuel-akademisk måde, når vi skal formulere os. Men dette er vel ikke alt, vi er, vel? For at give plads til andet og mere end det samme som sidste gang, har vi puttet nogle nye ting ind i bladet. Vi har blandt andet fået en Uden filter, hvor medlemmerne af redaktionen på skrift vil ytre sig om stort og små gerne med en skarp tunge og, lover vi, meget lidt politisk korrekt. Udviklingen stopper ikke her Vi mener at for at have verdens bedste partiblad, skal vi udvikle det hele tiden. Har du derfor gode ideer, tegner du, skriver du eller er du vild med at lave blade, så kontakt os på dk og Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg (Hovedstadens Radikale Venstre) Ny Kongensgade 18, 5.tv København V Formand: Næstformand: Hovedkasserer: Peder Mandrup Knudsen, , Sofie Carsten Nielsen, , Ole Plougmann, , Telefon Giro: Sekretariat: Jacob Kirk Jensen Træffes tirsdag og torsdag 9-14 Brønshøj/Husum/Vanløse: Frederiksberg: Indre by/blågård: Nørrebro/Nordvest: Sundby/Christianshavn: Vesterbro/Valby/Enghave: Østerbro: Dorthe Kjerulf Thomasen, , Rikke Danielsen, , Hans Grishauge, , Anette Stark, , Mai Christiansen, , Marie Helene Mikkelsen, , Mikkel Søndergaard, ,

3 Indhold: Forsiden: Hvad nu, Europa? Forfatningstraktaten blev forkastet i Frankrig og Holland. I dette nummer sætter vi fokus på Europa og EU. Indhold: Et nyt Radikal Dialog...2 Interview: Med EU får vi 300%...4 Europa for København...5 Euroen...6 Anmeldelse: Et uidentificerbart politisk objekt...7 Storbritanniens formandskab...8 Radikale svar på europæiske udfordringer...9 Kære medlemmer i hovedstaden...10 Bedre sundhedsvæsen i Region Hovedstaden...11 Luder.dk...12 UDEN filter...13 Kend kandidaten: Barbara Stephensen og Rune Heiberg Hansen...14 RUK s side: Rigdomsbekæmpelse...15 Radikalenderen... bagsiden Udgivelsesplan: Nummer Deadline Udkommer 5/ oktober uge 43/2005 6/ november uge 51/2005 Næste nummer vil udelukkende handle om kommunalvalget, og der vil derfor ikke være plads til læserindlæg. Radikal Dialog Redaktører: I redaktionen: Indlæg sendes til: Anders Elmeskov (ansvarshavende)) , og Christian Holm Donatzky , Myong Grøn, Jakob Levinsen, Torben Madsen, Maiken Maigaard og Anders Nielsen. Layout: Peter Løvschall pr. til (att.: Radikal Dialog) Debatindlæg må være på 2500 anslag inkl. mellemrum. Vi modtager også gerne billeder og andet materiale af interesse for medlemmerne. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indlæg. Postbesørget blad nr Udkommer 6 gange årligt. Oplag: Tryk: Arco Grafisk A/S

4 Med EU får vi 300% Radikal Dialog har spurgt Uffe Østergård til råds om EU s fremtid og om europæisk identitet. Svaret er, at med EU får vi både 100% national identifikation, 100% europæisk identifikation, og 100% regional identifikation. Maiken Maigaard Hvordan ser situationen ud for EU efter Frankrig og Hollands nej? Er drømmen om Europas forenede stater nu endegyldigt skudt i sænk? Efter min mening er det nu entydigt, at det ikke er Europas Forenede stater, der er ved at blive skabt. Det var også tilfældet, før forfatningstraktaten faldt. Det gælder nu om at opgive den terminologiske overkill, der har præget samarbejdet, hvor man har brugt meget større ord, end der har været dækning for. De eneste, der bliver snydt af de store ord, er vælgerne, der ikke arbejder med samarbejdet til hverdag og naivt tror, at EU-ordene betyder det, der står. Der er tale om et nationalstaternes Europa. Det har været diskuteret, om den nationale suverænitet ville blive opløst med forfatningstraktaten. Er det det, traktaten går ud på? Nej, reelt beskriver forfatningstraktaten et samarbejde mellem regeringer. Det fremgår bare ikke helt lysende klart. Opgaven må være at gøre dette klarere, men samtidig også få inddraget såvel parlamenter som det civile samfund i samarbejdet. Er det overhovedet muligt at få det europæiske og det nationale til at gå hånd i hånd? Ja, det er muligt. Hvorfor skulle man ikke på identitetsområdet kunne mere ved at samarbejde, lige som det er tilfældet med økonomien? Samarbejdet er ikke et nul-sum spil. I stedet får vi 300 %: 100 % national identifikation, 100 % europæisk identifikation, 100 % regional eller mindretals identifikation. Har det været for ambitiøst at tro, at man kunne samle lande med så forskellig historie i ét projekt? Nej, det er mere nødvendigt end nogensinde. Historien har vi med os, det gælder om at have den med, ikke at fortrænge den. Vi må finde ud af også at respektere naboernes patriotisme uden dermed at føle, at der går noget fra os selv. Dette projekt gælder i helt ekstrem grad for Vestbalkan (Eks-jugoslavien). Hvad kan og bør EU-landene gøre nu? Jeg tror vi skal tilbage til konvent-processen. Joschka Fischer foreslog i sin store tale på Humboldt universitetet i foråret 2000 en ny og mere demokratisk inddragende fremgangsmåde end den gamle, som han kaldte system Monnet. Det er den inspiration, der skal føres ud i livet for alvor, så vælgerne bliver inddraget. Det er måske nemmere nu, hvor der faktisk er opstået en europæisk offentlighed gennem nejet i Frankrig og Nederlandene. 4

5 Europa for København Københavns udvikling har altid været betinget af europæisk påvirkning. Hvis København skal markere sig som europæisk storby, må den være åben for at blive præget af udlandet. Vi er nødt til at identificere os som europæere i København. Christian Holm Donatzky Kandidat til Borgerrepræsentationen For nylig blev forsøget på at gøre EU og Europa mere handlingsdueligt, demokratisk og folkeligt lagt i køleskabet. Det blev det i høj grad, fordi de europæiske ledere i årevis har glemt at gøre det europæiske projekt folkeligt. De har fokuseret på, hvad EU kan gøre for nationerne og for freden, i stedet for at sætte fokus på, hvad EU gør for den enkelte europæiske borger. En europæisk mentalitet En europæisk offentlighed kræver en europæisk mentalitet. Ændringer, der fører til en større europæisk handlingskraft og demokratisering, skal derfor markedsføres offensivt. Det er ønskeligt med flere flertalsafgørelser og med mere magt til det europæiske parlament. Det er svært at forstå, at politikere, der normalt hylder den danske parlamentarisme, kan være skeptiske overfor en styrkelse af den mest demokratisk-parlamentariske institution i det europæiske samarbejde. Demokrat er ikke noget, man kan være på deltid. Handlingsduelige internationale politiske strukturer er den eneste måde at sikre et demokratisk element i en globaliseret verden. En europæisk mentalitet vil også gavne udviklingen i hovedstaden. Hvis København for alvor skal markere sig som en international storby, der kan konkurrere på det globale marked, er det nødvendigt, at hovedstaden identificerer sig som en europæisk by. København har altid været en åben og international by, hvis udvikling altid har været betinget af den europæiske påvirkning. Uden den var København aldrig blevet til den by, den er i dag. København og Europa København ville ikke være den samme uden påvirkningen fra tyske købmænd, hollandske bønder, franske kunstnere og den inspiration som københavnerne tog med hjem fra rejser i udlandet. Selv den store nationale Guldalder ville have været utænkelig uden den internationale påvirkning. Hvad ville Thorvaldsen have været uden inspirationen fra Italien og Grækenland? Hvis Danmark isolerer sig selv, vil der være risiko for, at København i et europæisk og globalt perspektiv vil fremstå som en provinsiel by. Kun ved at være åben for en europæisk, international påvirkning af København, kan København påvirke resten af Europa. København skal markedsføre sig som Skandinaviens hovedby i Europa. På den måde kan vi for alvor trække turister, konferencer, store kulturbegivenheder og ikke mindst kreative folk inden for kultur- og erhvervsliv til København. Det er vigtigt for byens udvikling og selvtillid både at præge og blive præget. 5

6 Euroen en forkætret radikal succes Boye Haure Euroen er ikke et spørgsmål om ændringer fra kvartal til kvartal eller Danmark versus resten af EU. Projektet bør vurderes i et historisk og globalt perspektiv. Således betragtet vil jeg påstå, at Euroen både er socialliberal og en succes - til trods for det danske nej i år 2000, den megen omtale af et par store landes statsunderskud og prisstigninger på café latte på middelhavsrestauranter. Den globale Euro Euroen er i høj grad et politisk projekt, men jeg mener samtidig stadig, at de nationaløkonomiske argumenter er tungtvejende - ikke mindst for radikale. Det jordnære turistvaluta-argument er oplagt. langt større betydning er imidlertid det virksomheds- og handelsøkonomiske, der dybest set drejer sig om, at et velfungerende indre fælles marked forudsætter, at man har en fælles valuta. Det er praktisk, fjerner kursrisici, giver gennemsigtighed, strukturrationaliseringer i banksektoren, tids- og omkostningsbesparelser og fjerner spekulation. Arbejde og realproduktion skal bedre kunne betale sig end spekulative gevinster. Valutaspekulationen er eksploderet de seneste årtier (om end modereret noget i EU af Euroens indførsel). Globalt omsættes dagligt for beløb, der svarer til flere gange Danmarks årlige BNP, og verdenshandlen udgør kun få procent af valutaomsætningen. Euro-visionens endelige mål er for mig at se: Én fælles valuta i hele verden! Den sociale Euro I en globaliseret spekulativ verden har Danmark ikke andre ansvarlige muligheder end at følge Euroens kurs. Der er derfor kun symbolpolitik tilbage, når modstanderne siger ja til fastkurs-politik, men nej til den logiske konsekvens deraf: euroen. Alternativet er groft sagt tilbagevenden til 70-ernes kontekst: devalueringer, høj rente, høj inflation og statsunderskud. Det er nøjagtig dette Vækst- & Stabilitetspagten og den økonomisk-monetære unions regler søger at hindre. Middelhavscafeernes prisændringer, tolkninger af 3%-reglen, og andet som medierne har fokuseret på, er underordnede problemer sammenlignet med de historiske resultater: EU-landenes markante fald i inflations- og rente-niveauerne de seneste par årtier samt perfektioneringen af det indre marked i EU, som også de fleste danske virksomheder betragter som deres hjemmemarked. Den sociale betydning af en lav inflation - købekraftens holdbarhed - underkendes alt for ofte. Er man europæer, er Euroen en rigtig god idé. Efter min mening er den allerede en succes - ikke blot kommercielt, men måske endnu mere fordi den kan bruges til at fremme en radikal global vision. 6

7 Et uidentificerbart politisk objekt EU er en UPO, hævder forfatterne til bog om forfatningstraktaten men hvad betyder det? Og er det overhovedet nødvendigt at læse en hel bog om den traktat, når nu vi alligevel ikke skal have en folkeafstemning i Danmark foreløbig? Maiken Maigaard Ja, mener de to forfattere til Forfatningstraktaten Europas Philadelphia? Bogen er godt nok skrevet før de europæiske afstemninger, men forfatterne mener, at forfatningstraktaten under alle omstændigheder vil være omdrejningspunkt for de kommende års debat om EU s fremtid. Desuden kommer de med tre scenarier for, hvilken vej samarbejdet kan tage i tilfælde af, at et eller flere lande stemmer den ned. amerikanske forfatningsproces fra 1787 som bogens titel også antyder. Hovedkonklusionen er, at der er mange lighedstræk mellem de to processer, men at der også er en afgørende forskel: EU bliver ikke en forbundsstat med forfatningstraktaten, men fortsætter som en hybrid mellem et statsforbund og en forbundsstat. En UPO, som forfatterne kalder det et uidentificerbart politisk objekt. Og det er den del, der er bogens mest interessante, fordi den trækker de store linier og f.eks. kommer ind på perspektivet for det fremtidige EU-samarbejde. Det er kort sagt en rigtig god bog at blive klog af, og man kan da håbe, at rigtig mange læser den, inden de skal sætte deres kryds ved en eventuelt kommende folkeafs temning. Men det kræver nok en del entusiasme at gnave sig igennem 260 sider om en forfatningstraktat, også selvom bogen er spændende og med en del indbygget drama i forhold til uenighederne mellem de enkelte lande. Guide til EU Lykke Friis og Peter Biering forklarer os alle sammen, hvad forfatningstraktaten går ud på både hvad der står i den, og hvad den vil betyde for det fremtidige EU-samarbejde. Men ud over det er der en del bonusmateriale. Læseren får nemlig også et lynkursus i EU-samarbejdet i det hele taget: Hvilke institutioner, det indeholder, og hvad deres kompetencer er. Hvilke traktater og aftaler der er gået forud for forfatningstraktaten. Og hvilken historisk og politisk udvikling, samarbejdet har været igennem. UPO Den gennemgående idé i bogen er at sammenligne EU s forfatningstraktat med den Lykke Friis og Peter Biering: Forfatningstraktaten Europas Philadelphia? 260 sider, 199 kroner (vejl.), Lindhardt og Ringhof 7

8 Storbritanniens formandskab 1. juli overtog Storbritannien formandskabet for EU. Udfordringerne er mange, men den største bliver formentlig at få rammerne for EU s fremtidige budget på plads. Anders Samuelsen Medlem af Europaparlamentet Briternes mål er at flytte pengene fra landbrugsstøtte til løsningen af de problemer, som bekymrer EU s borgere. Den vision skal vi gøre til vores i Danmark. Knap halvdelen af budgettet går til landbrugsstøtte fortidens løsning på fortidens problem. Det er planøkonomi af værste skuffe, og intet land ville overleve med en så grotesk fordeling af midler. Så længe vi bruger syv gange så meget på landbrug som på forskning, kan det næppe undre, at den folkelige begejstring for EU er begrænset. EU skal i stedet samle landene om at opbygge en vidensøkonomi, om at bekæmpe kriminalitet, beskytte miljøet, fremme sundhed og skabe arbejdspladser. Nytænkning Alene tanken om et opgør med landbrugsstøtten er lammende for Frankrigs præsident, Jacques Chirac. Fronterne er derfor trukket hårdt op, og spørgsmålet er, om konflikten vil lamme Europa eller skabe fornyet dynamik. Traditionalisterne tror på lammelse. Det, de overser, er muligheden for at bruge den opståede krise efter Hollands og Frankrigs nej til forfatningen til for alvor at tænke nyt. Mit bud er, at reformisterne har bedre kort på hånden, end traditionalisterne kan se. Det er der to grunde til: 1: Tony Blair er den europæiske leder, som har mest at have sit lederskab i. Han er netop genvalgt - Chirac er derimod svagere end nogensinde, og Schröder står til udskiftning allerede i september. Samtidig har en række lande allerede meldt sig på reformholdet heriblandt Sverige, Holland, Spanien, Finland og Italien. 2: Ikke engang i Frankrig er de fleste ansat i landbruget. Alle ved, at Europa skal overleve i en fremtid med stadigt stærkere konkurrenter: Kina tordner derudaf, de nye medlemslande har høje vækstrater, og Indien leverer den ene højtuddannede arbejder efter den anden. Storbritanniens svar på udfordringen er et dynamisk arbejdsmarked, Frankrigs er mere af det samme, dvs. mere stat og mindre marked. Nye alliancer Storbritanniens chance består bl.a. i alliancepartnere i det tidligere Østeuropa. Polen er træt af fransk protektionisme og modstand mod servicedirektiv og blikkenslagere, og samtidig tegner alt til, at Blair efter et tysk regeringsskifte får opbakning fra den borgerlige Angela Merkel. Chirac og Schröder står rådvilde tilbage Blair vil udnytte muligheden og skabe EU på ny. Det bliver spændende at følge det britiske formandskab. 8

9 Radikale svar på europæiske udfordringer Forfatningstraktatens skæbne har tvunget hele Europa til at tænke over, hvad medlemslandene og Europas befolkning skal bruge samarbejdet til. Lone Dybkjær Medlem af Folketinget Hvis pausen i ratifikationsprocessen skal give mening, er der brug for diskussion af Europas fremtid. Hvis forfatningstraktaten ikke bliver til noget, har specielt partierne en forpligtelse til at gå forrest med bud på fremtidens europæiske samarbejde. Derefter er det afgørende, at tankerne bliver diskuteret åbent i befolkningerne i hele Europa. Det er nu, fremtidens Europa bliver skabt. Der har igennem EU s udvikling været tre overordnede formål med samarbejdet: Fred og stabilitet i et udvidet fællesskab, demokratiske løsninger af problemer, der går på tværs af landegrænser og europæiske indflydelse på verdensdagsordenen. De mål er stadig afgørende for Europas samarbejde. Fred og stabilitet Fred og stabilitet var afgørende begrundelser for udvidelsen i Og er det fortsat, når EU-medlemskab for Rumænien, Bulgarien, Balkan mv. debatteres. For slet ikke at tale om Tyrkiet, hvor endemålet for Det Radikale Venstre er fuldt medlemskab. Og det perspektiv er ikke blevet mindre efter de seneste terrorhandlinger i London. Demokrati Demokrati har altid været et redskab til at optimere og tøjle de frie markedskræfter her kommer de nationale demokratier i stigende grad til kort over for globaliseringen. Og EU er faktisk den eneste internationale samarbejdskonstruktion med et direkte valgt parlament. Men selvfølgelig skal demokratiet løbende forbedres og derfor også lige nu være på dagsordenen. Én udenrigspolitik Den nuværende udenrigskonstruktion sikrer ikke global indflydelse for EU. Det er vi nødt til at reformere i forhold til Nice-traktaten. Det er afgørende, at udenrigspolitikken bliver samlet ét sted. Der er brug for at udbrede de europæiske værdier, og det svækker EU s indflydelse, at vi taler med flere stemmer. Det er vigtigt i forholdet til USA, det globale klima, verdens fattige lande og i forhold til at udbrede ideer om demokrati og menneskerettigheder. Det Radikale Venstre vil fortsat arbejde for, at EU får en fælles udenrigsminister. Her til slut vil jeg opfordre til, at du melder dig til den nyopstartede europæiske aktivitetsgruppe i hovedstaden. Du kan få kontakt til gruppen gennem Mette Annelie Rasmussen på hotmail.com eller Sofie Carsten Nielsen 9

10 Kære medlemmer i hovedstaden Som nyvalgt formandskab vil vi gerne byde velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har nydt den, og ladet godt op til efterårets valgkampe. Det håber vi også, I har, for nu begynder de så småt at trænge sig på. Sofie Carsten Nielsen Næstformand for vælgerforeningen og Peder Knudsen Formand for vælgerforeningen For os har kalenderen, siden vi tiltrådte sidst i maj, allerede været fuld af det forberedende arbejde med valget til Borgerrepræsentationen og valget til Regionsrådet. Vi skal have valgt Klaus Bondam som Københavns overborgmester, og vi skal have fordoblet de radikale mandater i borgerrepræsentationen. Det er et ambitiøst mål, der kræver en kæmpeindsats, og flere hoveder og hænder end vi nogensinde før har mønstret til et borgerrepræsentationsvalg. Heldigvis er mange allerede i gang. Arbejdet med at forberede regionsrådsvalget er også i gang. Vi har et godt hold kandidater med Kirsten Lee i spidsen, men det kræver en stor indsats at få gjort københavnerne opmærksomme på, at der er valg til regionsrådet, og at det er vigtigt at de stemmer og stemmer radikalt. Selvom om EU-afstemingen blev aflyst har vi ikke glemt EU. Gode kræfter er ved at arrangere tre europæiske seminarer, der skal efterfølges af EU homeparties, så vi kan holde gang i debatten, i al fald blandt radikale i København. Hold øje med Radikalenderen Der er brug for din hjælp Til de to valg er der derfor brug for din hjælp. Hjælp til de enkelte kandidater, eller til vælgerforeningens hjælp til alle kandidaterne, med at skrive læserbreve eller andet og selvfølgelig i selve valgkampen til at hænge plakater op, medvirke i happenings, tænke strategi, lave kaffe, holde fest al hjælp er meget velkommen og vil blive modtaget med kyshånd, bare skriv til Jacob Kirk Jensen på hvis du kunne tænke dig at være med. Nye ansigter Jacob Kirk Jensen er vores nye sekretariatsmedarbejder velkommen til Jacob. Jacob afløser Frederik Berling, der kyndigt har ledet sekretariatet for vælgerforening de sidste par år. Frederik skal være kampagneleder for Klaus Bondam. Jacob får pr. 1. september og 3 måneder frem følgeskab af Lisa Rosager, som er ansat som valgkampsassistance. Rent organisatorisk er der også sket forandringer. I juni blev der valgt et nyt Forretningsudvalg bestående af Peder Knudsen (formand), Sofie Carsten Nielsen (næstformand), Ole Plougmann (kasserer), Martin K.I. Christensen, Hans Grishauge, Stine Meldgaard Madsen, Malene Skytte Hansen, Lartey Lawson og Marc Høegh (repræsentant for Radikal Ungdom). Vi glæder os til efteråret. Vel mødt til valgkampene. 10

11 Bedre sundhedsvæsen i Region Hovedstaden Valget til de nye regionsråd kræver, at vi får sat en radikal dagsorden både på debatten inden valget og på handlingerne efterfølgende. Foto: Morten Aa. Borg Trine Petersen Kandidat til regionsrådet og Peter Jægerskou Kandidat til regionsrådet Uanset hvilke beslutninger, der bliver truffet i regionsrådene, vil de berøre det ganske samfund. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt langsigtede løsninger, der ikke kalkulerer med samfundsskadelig kassetænkning. Vi ser en række udfordringer for udviklingen af sundhedsvæsenet: Kompetencespredning, hvor mange sygehuse varetager et givet område, kan have negativ indflydelse på behandlingen. Vi mener, at patienterne er vigtigere end lokale hensyn, når fagspecialer skal organiseres. Desuden skal alle sygehusene i regionen akkrediteres, dvs. kvalitetssikres. Vi skal vælge en af de store internationale organisationer, der har mange års erfaring på området og så skal vi bare i gang med akkrediteringen. En anden udfordring er at blive bedre til at skabe sammenhængende patientforløb, så patienterne ikke oplever at skulle starte forfra, når de bevæger sig mellem afdelinger og sektorer, eller når de er i længere behandlingsforløb. En individuel læge på sygehuset og kompatible systemer kan bidrage til kontinuiteten. Det er afgørende at skabe et engagerende og motiverende arbejdsmiljø. Vi tror, det bl.a. handler om at sætte større fokus på personaleledelse med alt, hvad det indebærer af kompetence- og karriereudvikling, coaching osv. Sikkerhed skal tænkes ind i alle hjørner af sektoren. Knap en tredjedel af sundhedspersonalet overvejer at skifte branche pga. risikoen for at deltage i en utilsigtet hændelse. Vi skal stimulere en organisation, der fremmer læring og går bort fra skyld- og skamkulturen. Hvordan får vi indflydelse? Der skal etableres et tæt samarbejde mellem den primære og den sekundære sektor, og vi skal have et tæt samarbejde med de øvrige regioner og Christiansborg. Vi skal have en styrket dialog med forskningen, patientforeninger, industrien og uddannelserne. Vores løsninger skal være gennemarbejdede og langsigtede, og der skal kræves bred opbakning til gennemførelsen og til den videre udvikling. Derfor skal vi gøre en stor indsats for dialog og formidling. Øget gennemsigtighed mellem politikere og vælgere, afdelinger, sektorer og forvaltninger er et must. Hvis der er nogen, der vil debattere disse tanker eller supplere med nye, hjælpe med kampagneøkonomi, valgkamp eller lignende, skal man være velkommen til at kontakte Trine: tlf Peter: tlf

12 Luder.dk Så ligefremt kan det siges med et nyt website, der er en del af en kampagne om holdningen til prostitution, som kører over landet netop nu. Margrethe Wivel Kandidat til Borgerrepræsentationen Klik ind og se, hvad kendte og andet godtfolk mener om prostitution eller test din egen viden på området og giv din mening til kende. For hvad er egentlig din holdning, og er der måske noget, du ikke vidste om prostituerede i Danmark? Menneskeforagt Min holdning er, at prostitution er moderne form for menneskeforagt, der rammer socialt og økonomisk marginaliserede kvinder. Vi må derfor arbejde på at ændre den tilsyneladende ligegyldige holdning til prostitution, der hersker i Danmark. Særligt i København, hvor sexindustrien er voksende, bør vi gå forrest i kampen for en holdningsbearbejdning af retten til at købe en andens krop. lever op til, men vi får sendt nogle klare signaler om, hvad vi mener, København som by bør stå for. Socialt ansvarlige hovedstad Men København er også en metropol, der skal tiltrække og servicere turister fra hele verden. Det skal Wonderful Copenhagen (WoCo), der er delvist offentligt finansieret, hjælpe med til. Men WoCos hoforgan, månedsbladet Copenhagen This Week, der bliver sendt ud til hoteller og turistcentrer rundt omkring i byen, er fyldt med reklamer for escortpiger og stripbarer i København. Er det, hvad vi skal sælge København på? Vi taler meget om København som den grønne hovedstad. Hvad med at tale om København som den socialt ansvarlige hovedstad? Hovedstaden, hvor ingen skal være til salg hverken på gaden, i kælderbordellet eller på up-scale hotellet, hverken udenlandske eller handlede kvinder og ligeså lidt pæredanske kvinder eller unge mænd. Det er svært at finde saglige argumenter for at opretholde en industri, som ødelægger tusindvis af kvinders liv i Danmark. Holdningsbearbejdning Allerede i de københavnske skoler bør man i seksualundervisningen tage prostitution op som problemområde. Få skoleeleverne sporet ind på de sociale og økonomiske realiteter, som prostituerede lever under. Det vil også sætte spørgsmålstegn ved nogle unges brug af øgenavne som luder om jævnaldrene piger. På samme måde bør Københavns kommune som landets største arbejdsgiver for over mennesker indføre et værdikodeks, der henstiller til, at ansatte ikke udnytter socialt marginaliserede kvinder eller mænd ved at købe sig til seksuelle ydelser. Det er selvsagt ikke noget, kommunen kan efterprøve, om de ansatte Klik ind på 12

13 Valgkamp 2005 UDEN filter Anders Nielsen Der må gøres noget! Denne slendrian kan simpelthen ikke fortsætte! Terroren breder sig overalt i samfundet. Der er valg til Københavns Borgerrepræsentation tirsdag d. 15. november. Deltag i valgkampen! Nu går slutspurten til valget til Københavns Borgerrepræsentation ind. Har du lyst til at blive en del af mit allerede slagkraftige valgteam, så send mig en mail på eller ring på telefon Du kan læse mere om mig og mine holdninger på Mange hilsner Christian Holm Donatzky Vil du være med i mit team? Jeg stiller op som nr. 5 på den radikale liste til Borgerrepræsentationen, og har længe været i gang med at forberede min valgkamp, med en gruppe af brave radikale folk i ryggen. Nu har vi brug for flere hoveder og hænder. Så har du lyst til at være med i min valgkampsgruppe så send mig en mail eller ring til mig på telefon I går var det blikkenslagerne, der terroriserede kunderne ved at lave indbyrdes aftaler og tage for høje priser for vandrør og wc-kummer. I forgårs var det skolelærerne, der terroriserede eleverne med deres mangelfulde læseundervisning, i dag er det spejderne, der terroriserer Tipstjenesten ved at opgive for høje medlemstal, og hvem ved, hvad det kan blive til i morgen? Nu må der gribes ind. Vi må have sat videoovervågning op i skoler, værksteder, bogholderier og spejderhytter landet over, så vi kan følge med i, hvem der går rundt i det skjulte og skaber frygt og rædsel blandt sagesløse borgere. Og så må vi have givet politiet og domstolene nye beføjelser, så de mistænkte kan sættes i varetægtsarrest uden al den nymodens blødsødenhed med advokatbistand, klageadgang m.v. Der er noget her, der skal ryddes op i. Hvem ved, hvor det kan ende, hvis terroren får lov til at brede sig. Allerede nu er der tegn på, at den er ved at nå op i den politiske elite. Var der ikke noget med en oppositionsleder, der ligefrem pralede med, at hun kan slå den siddende statsminister? Mange hilsner Margrethe Wivel, 13

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

Radikal Dialog. Velfærdspolitik. Tema om. I dette nr.: 6August 2003. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Velfærdspolitik. Tema om. I dette nr.: 6August 2003. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 6August 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Velfærdspolitik I dette nr.: Tema om velfærdspolitik Kandidatpræsentation: Boye Haure Fotoreportage fra studietur

Læs mere

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

Radikal Dialog. Tema om Ligestilling. I dette nr.: 8Oktober 2003 Den. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Tema om Ligestilling. I dette nr.: 8Oktober 2003 Den. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 8Oktober 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Ligestilling I dette nr.: Leder af Naser Khader Kandidatpræsentation: Christian Friis Bach Reportage fra

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Af borgmester Søren Pind

Af borgmester Søren Pind aburetten NR. 4 SEPTEMBER 2002 4 Johannesburg Miljøet skal have en fremtrædende plads i Johannesburg. Fattigdomsbekæmpelse er det vigtigste emne" skriver miljøminister og MF Hans Christian Schmidt. 4 Ansvar

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

ungpr FIL Landssamling Borgerlig anstændighed Jelved, politik og spin Svensk velfærd ungprofil 1

ungpr FIL Landssamling Borgerlig anstændighed Jelved, politik og spin Svensk velfærd ungprofil 1 ungpr FIL 1-2 0 0 7 J U N I MEDLEMSBLAD FOR KRISTENDEMOKRATISK UNGDOM Landssamling Borgerlig anstændighed Jelved, politik og spin Svensk velfærd ungprofil 1 Formanden Man binder os på mund og hånd Af Jens

Læs mere

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet RADIKAL POLITIK 11 8. nov. 2006 Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet FO R MAN D E N S K R I V E R Den royale OL-drøm DER ER IKKE ET SKRIGENDE krav om afskaffelse af kongedømmet. Som

Læs mere

M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n. Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881

M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n. Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 KF-blad2-sept2010:KF-blad12005ok.qxd 18/09/10 15.44 Side 1 M e d l e m s b l a d f o r K o n s e r v a t i v e i K ø b e n h a v n Nr. 2 - September 2010 - Årgang 129 - Udgivet siden 1881 Beskæftigelse

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere

POLITIK RADIKAL 10. 16. december 2004

POLITIK RADIKAL 10. 16. december 2004 RADIKAL 10 POLITIK 16. december 2004 TEMASIDER OM DEMOKRATI: Parlamentarisme i kommunerne Hvad er demokrati? Håb for Palæstina Hviderussiske opråb Mord på politiske værdier Ytringsfrihed Det forbudte Læs

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB?

FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? FRA FÆLLESMARKED TIL FÆLLESSKAB? 31 fødselsdagshilsner til Rom-traktaten i anledning af dens 50-årsdag den 25. marts 2007 siden 1957 UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE MED FORUM

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere