Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013"

Transkript

1 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct. Hans Region Hovedstadens Psykiatri

2 BEHANDLINGSKONCEPT SPECIALAMBULATORIET Carl Nielsens Allé 9, st. tv. og th København Ø. Telefon / Afdeling M, Psykiatrisk Center Sct. Hans 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Om Specialambulatoriet Mål for behandling og pleje Specialambulatoriets patienter Visitation til Specialambulatoriet Behandlingen i Specialambulatoriet

4 1. Om Specialambulatoriet Specialambulatoriet hører under Afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde, som er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Ambulatoriet er beliggende på Østerbro i København. Specialambulatoriet varetager ambulant behandling af patienter, der bor i København og Frederiksberg. Ved behov for døgnindlæggelse henvises til Fjordhus på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Målgruppen er personer mellem 18 og 67 år, som har en psykotisk lidelse, et omfattende misbrug, kaotisk adfærd og bor i København og Frederiksberg Ambulatoriet består af to behandlingstilbud: Et dagtilbud med 25 pladser, hvor der tilbydes miljøterapi i ambulatoriet nogle timer dagligt. Derudover er der tilbud om individuel hjælp udenfor ambulatoriet. Et opsøgende psykiatrisk team med 80 pladser, hvor behandling og pleje primært tilbydes i patientens nærmiljø. Desuden tilbydes udlevering af medicin fra ambulatoriet. Tilbuddene beskrives nærmere på de følgende sider. Ambulatoriet har åbent alle hverdage kl Alle patienter tilknyttes en kontaktperson og en personlig læge, der er speciallæge i psykiatri. Kontaktpersonerne har forskellig faglig baggrund: pædagog, ergoterapeut, psykolog, sygeplejerske, socialrådgiver. Det tværfaglige team sørger i fællesskab for, at patienten tilbydes den bedst mulige behandling. 2. Mål for behandling og pleje At forbedre patientens sundhedstilstand fysisk, psykisk og socialt. At forebygge, pleje og behandle symptomer relateret til den psykiatriske lidelse. At styrke patientens selvværd og sociale færdigheder. At motivere patienten til at reducere eller ophøre sit misbrug. At behandle og forebygge sundhedsskader som følge af misbrug - skadesreduktion. Patienterne er selv med til at opstille personlige mål og lægge planer for behandlingen. Kontaktpersonen støtter patienten i dennes relation til sine omgivelser og i at opnå magt over sit liv. Der arbejdes mod at skabe stabilitet i patientens liv med henblik på bedre livskvalitet. Behandlingsforløbet i Specialambulatoriet kan være af kortere eller længere varighed. Når patienten opnår stabilitet, såvel psykisk som misbrugsmæssigt, aftales udskrivelse til andet regi. Tilbuddet er vedvarende så længe, der er behov for det. 3

5 3. Specialambulatoriets patienter Som før beskrevet har patienterne foruden en psykotisk lidelse også et omfattende misbrug. Nogle ønsker at reducere eller ophøre med sit misbrug, andre har et aktivt og sommetider kaotisk stofbrug. Patienter med en retslig foranstaltning får varetaget deres dom i Specialambulatoriet. Flere af patienterne har oplevet sociale tilpasningsvanskeligheder og har haft en problemfyldt kontakt med behandlingssystemerne. Mange bor på socialpsykiatriske bosteder, har støtte i hjemmet, bor på herberger og nogle er hjemløse. De fleste patienter har en skizofrenidiagnose. Ca % har en retslig foranstaltning. Omkring 40 % af patienterne er af anden etnisk oprindelse. Mange har fysiske sygdomme f.eks. hepatitis C, KOL og dårlig ernæringstilstand. Godt 20 % er kvinder. Få har børn eller samlever. De fleste får førtidspension, har ingen uddannelse og har kun sporadisk været på arbejdsmarkedet. De fleste patienter er svært prægede af kognitive forstyrrelser både på grund af misbrug og den psykiske lidelse. 4. Visitation til Specialambulatoriet Man henviser til Specialambulatoriet ved at sende en lægelig henvisning til Den Centrale Visitation (CVI) i Region Hovedstadens Psykiatri. Nogle patienter åbner ikke post og møder ikke op, når de indkaldes. Det kan derfor være en fordel at skrive i henvisningen, hvis indkaldelsen skal sendes til henvisende instans. Skriv også om der skal laves aftaler med kontaktpersoner derfra i forbindelse med visitationssamtalen. Visitationssamtaler kan holdes udenfor ambulatoriet. 5. Behandlingen i Specialambulatoriet Behandlingen tager udgangspunkt i den kognitive referenceramme og principperne for harmreduktion. Samarbejdet i ambulatoriet bygger på respekt, accept og tillid. Rummelighed og anerkendelse er vigtigt, da mange patienter er sårbare og ofte har oplevet at blive afvist. 4

6 Medicinudlevering Der er for alle ambulatoriets patienter mulighed for medicinudlevering alle hverdage. Den medicin, der ordineres, er gratis. Der udleveres både antipsykotisk medicin og substitutionsbehandling efter behov. Somatisk medicin ordineres primært via egen læge. Specialambulatoriet har som før beskrevet to forskellige behandlingstilbud: dagtilbud og opsøgende psykiatrisk team (OP-team). Patienter der indskrives i Specialambulatoriet kan visiteres imellem de to tilbud. Dagtilbuddet Målgruppen i dagtilbuddet er patienter, der foruden at være Specialambulatoriets målgruppe, har brug for et intensivt tilbud, der primært foregår i ambulatoriet. Patienterne skal kunne og ville møde flere gange ugentlig til miljøterapi om formiddagen. Individuel fremmødefrekvens kan aftales. Dagtilbuddet kan ikke rumme meget aggressiv og grænseoverskridende adfærd. Dagtilbuddets behandling Behandlingen foregår overvejende i grupper. Der tilbydes også individuelle samtaler og individuel støtte udenfor ambulatoriet. Teamet består af en overlæge, en sekretær og fem tværfaglige kontaktpersoner samt afdelingssygeplejersken. Miljøterapien er åben alle hverdage fra kl til eller Følgende elementer indgår i behandlingen: Gruppetilbud som for eksempel: Psykoedukation (undervisning). Social færdighedstræning. Terapi. Forskellige motionsgrupper. Madlavning. Kontaktpersonen tilbyder støtte og træning i praktisk problemløsning, styrkelse af socialt netværk. Desuden arbejdes med kognitiv adfærdstræning og relationsbehandling. Medicinsk behandling. Der udleveres medicin mandag-fredag. Træning i selvadministration af medicin. Meningsfuld beskæftigelse. Aktiviteter og udflugter, der tager udgangspunkt i patientens interesser, årstidens traditioner og begivenheder i samfundet. Socialt samvær med medarbejdere og medpatienter i et rummeligt miljø med tydelige grænser. Daglig morgenbuffet og varm mad en gang ugentlig. Patienterne har indflydelse på og medansvar for aktiviteterne og de praktiske opgaver i miljøet. Regelmæssige samtaler med personlig læge efter behov. Der arrangeres pårørendearrangementer og grupper efter behov. 5

7 Tilvejebringe nødvendige tilbud og samarbejde med andre involverede instanser f.eks. socialpsykiatri, sagsbehandler, praktiserende læger, tandpleje, psykiatriske afdelinger, somatiske ambulatorier og Kriminalforsorgen. Dagtilbuddets adresse: Specialambulatoriet Carl Nielsens Allé 9, st. th København Ø Telefon Det opsøgende psykiatriske team (OP-team) Målgruppen er patienter der, foruden at være Specialambulatoriets målgruppe, har brug for et individuelt tilbud, hvor kontakten primært forgår i patientens nærmiljø. Patienterne er ofte meget ustabile og kan have en meget afvigende adfærd. Patienterne har derfor brug for et tilbud, der i høj grad tilpasses den enkeltes behov. Behandlingen i OP-teamet Teamet består af en overlæge, en sekretær og otte tværfaglige kontaktpersoner, foruden afdelingssygeplejersken. Tilgangen bygger på principperne for Assertive Community Treatment. Behandlingen består, foruden medicinsk behandling, af individuel kognitiv miljøterapi og støtte fra en kontaktperson. Patienterne mødes hver uge, eller efter behov, med kontaktpersonen i lokalmiljøet. Nogle patienter møder desuden en eller flere gange ugentlig i medicinudleveringen. Følgende elementer indgår i behandlingen: Opbygge en god relation og behandlingsalliance via regelmæssig planlagt kontakt i hjemmet eller nærmiljøet. Assertivitet - det er teamets ansvar at fastholde kontakten. Kriseplan udarbejdes med patienten. Styrke netværk og udnytte lokalsamfundets tilbud. Psykoedukation (undervisning), social færdighedstræning, kognitiv adfærdstræning og problemløsning. Tilvejebringe nødvendige tilbud og samarbejde med andre involverede instanser f.eks. socialpsykiatri, sagsbehandler, praktiserende læger, tandpleje, psykiatriske afdelinger, somatiske ambulatorier og Kriminalforsorgen. Medicinudlevering fra ambulatoriet mandag og torsdag kl Der serveres kaffe og brød. Der arrangeres pårørendearrangementer og grupper efter behov. Regelmæssige samtaler med personlig læge efter behov. 6

8 Det opsøgende psykiatriske teams adresse: Specialambulatoriet Carl Nielsens Allé 9, st. tv København Ø Tlf

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M.

Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug. Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Specialambulatoriet behandling af psykose og misbrug Susanne Hagen, overlæge Specialambulatoriet, afdeling M. Organisation Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M - afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet case management Dobbeltdiagnoser l7 - Muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose Hvordan udnytter man bedst styrkerne i case management og hvordan undgår man svaghederne?

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere