GÆSTESTUE. wc H75 H80 GÆSTESTUE MUSIK. wc H75 H80 GYMNASTIKSALE O90 O85 P50 P60 P70 P80 P90 P85 PERSONALERUM P86 V30 BILLEDKUNST V31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GÆSTESTUE. wc H75 H80 GÆSTESTUE MUSIK. wc H75 H80 GYMNASTIKSALE O90 O85 P50 P60 P70 P80 P90 P85 PERSONALERUM P86 V30 BILLEDKUNST V31"

Transkript

1

2 HAL S80 Kort O-gang S50 DRAMA S55 GYMNASTIKSALE O90 O85 O70 O60 O50 O46 O45 O40 O35 Trappe til U - gang O30 O26 O25 O20 GÆSTESTUE O15 GARDEROBE O10 Hovedindgang MUSIK H90 H93 H94 MUSIK H95 STUDENTER RÅDGIVNING SVØMMEHAL H80 H81 H85 H82 H83 H86 H84 wc H76 H75 H70 H60 H61 H62 H67 MUSIK BP H63 H64 H65 H66 RYGERUM GÆSTESTUE GARDEROBE ADM. HOVED- INDGANG H90 H93 H94 H95 STUDENTER RÅDGIVNING SVØMMEHAL H80 H81 H85 H82 H83 H86 H84 wc H76 H75 H70 H60 H61 H62 BP H67 H63 H64 H65 H66 Kort H-gang Felter med denne markering er gruppearbejdsrum eller pladser på rolige gangarealer. GÆSTESTUE GARDEROBE ADM. HOVED- INDGANG FESTSAL KOPICENTRAL MEDIEVÆRKSTED P11 P50 P60 P70 P80 P90 P95 Trappe til gangbro P10 P85 PERSONALERUM P86 B I B L I O T E K UDGANG TIL BÅLHUS V40 V30 V35 V36 SLØJD KANTINE V 22 V20 V31 BILLEDKUNST HJEMKUNDSKAB TEORI SERIGRAFI OVNRUM LERVÆRKSTED

3 Kære nordiske kolleger At lære at være lærer Det er en stor fornøjelse at byde jer alle velkommen til den 11. Nordiske læreruddannelseskonferencen, som denne gang afholdes i Hjørring på University College Nordjylland. Det er velkendt for alle, der arbejder med læreruddannelsen i Norden, at både uddannelsen og institutionerne har været og stadig er under forandring. Der er brugt mange ressourcer på planlægning og implementering af nye uddannelser og organisatoriske forandringer. Det er derfor glædeligt, at der fortsat er bred interesse i alle de nordiske lande for at mødes og udveksle erfaringer og sammen blive klogere på de centrale udfordringer i læreruddannelsen. Vi har valgt temaet At lære at være lærer, da det jo er det, som al vores bestræbelse går ud på. At lære vore studenter at blive lærere. Med alle de udfordringer det indebærer. Og vi kan se, at vore nordiske kolleger har taget denne udfordring op. Konferencen vil gennem keynote speakers og workshopindlæg belyse dette spørgsmål fra mange forskellige vinkler. Og det vil blive det gennemgående tema i debatten mellem deltagerne. Vi glæder os til at se jer alle i Hjørring og vi ser frem til nogle gode dage sammen. Med venlig hilsen Niels-Georg Lundberg Dekan, University College Nordjylland 3

4 Program Onsdag den 5. maj 2010 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst og indskrivning Underholdning - Sct. Mariæ Big Band Let traktement Velkomst v. dekan Nils-Georg Lundberg Professor Jens Rasmussen DPU, Danmark Nordisk rapport: Rekrutteringsproblematikken på de nordiske læreruddannelser 1. Keynote Speaker Professor Yrjö Engeström Helsinki Universitet, Finland Beyond dialogisme in teaching and learning: A perspective from activity theory Velkommen til Hjørring v. borgmester Arne Boelt, Hjørring Buffet Underholdning - Nordisk aften. Busafgang til Hotel Skaga og Skallerup klit Torsdag den 6. maj 2010 Busafgang hotel - Skolevangen Kl Kl Kl Keynote Speaker Professor Kirsti Klette Universitetet i Oslo, Norge Kunnskapsutfordringer i lærerutdanninga - teoriens rolle. Kaffepause Workshops I Frokost / Pause Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Workshop II Afg. Skolevangen Ank. Skagen - gåtur i byen Rundvisning på Skagen Museum Afgang til Grenen. Køretur med Sandormen Spisning Skagen. De2have Busafgang hoteller 4

5 Fredag den 7. maj 2010 Busafgang hotel Skolevangen Kl Kl Kl Keynote Speaker Professor Michael Uljens Åbo Akademi Vasa, Finland Lärarutdannelsens utmaningar i Europa Kaffepause Workshop III Frokost / Pause Kl Kl Kl Kl Kl Keynote Speaker Lektor, phd Lars Lindhart University College Nordjylland, Denmark Hvor lærer en lærer at være lærer Kaffepause Workshop IV Festmiddag - Oceanariet, Hirtshals Busafgang til hoteller Lørdag den 8. maj 2010 Afrejse - Shuttlebus til lufthavn. Tidspunkt angives i løbet af konferencen. Praktiske oplysninger: I lokalerne U05 og P50 vil der være mulighed for at benytte computere (brug jeres gæstelogin for at komme på). Morgenmaden på hotellerne fra kl Busser afgår fra Hotel Skaga og Skallerup Klit kl hver morgen. Morgensang hver dag undtagen lørdag kl Planlægning på UCN: Telefon nr.: Nils-Georg Lundberg, dekan/formand Susanne Bang-Larsen, lektor Marianne Corfitsen, lektor Per Jessen Nielsen, lektor Kirsten Larsen, sekretær

6 Workshop I Torsdag den 6. maj a) kl b) kl Workshop I, 1: Lokale 010 a) Cecilia Nielsen, Marita Lundström,og Eva Johansson. Lärarutbildingen, Högskolan Väst, Sverige Mellan teori och praktik vad ser studenter under VFU? b) Monica Hansen Orwehag, Inga Wernersson, Ragnhild Vikström. Lârarutbildingen, Högskolan Väst, Sverige Att bedriva vetenskapligt arbete vid en mindre högskola Workshop I, 2: Lokale H61 a) Anders Persson, Lund Högskolan og Lisbeth Ranagården, Högskolan i Halmstad, Sverige Kan läraryrkets hemligheter motstå kvalitetsarbetets styrning av lärarutbildningen? b) Lisbeth Amhag, Malmø Högskola, Sverige Studenters argumentmönster i asynkrona dialoger for lärande Workshop I, 3: Lokale H60 a) Kristel Bye Johansen, Carl Fredrik Dons, Lærer- og tolkeutdanning i Trondheim, Norge Studiekvalitet i lærerutdanningen b) Carl Fredrik Dons og Svein-Otto Skjærvold, Lærer- og tolkeutdanning i Trondheim, Norge Om å sprenge grenser gjennem konstruksjon av nye praksisfellesskap i grunnskolelærerutdanninga? Workshop I, 4: Lokale H75 a) Terje Fagerbak, Universitet i Tromsø, Norge Thorbjørn Egner seg som didaktiker b) Katarina Herrlin, Linnéuniversitetet i Kallmar, Sverige Studenter minns mötet med skriftspråket 6

7 Workshop I, 5: Lokale O15 a) Juvas Marianne Lilja, Luleå Tekniska Universitet, Sverige Från Mousiké till pedagogik en utbildningsvetenskablig studie i hur bildningsteoretiska resonemang och didaktisk teori konkretiseras i värdegrundsarbetet och dess praktiska tillämpning b) Martin Blok Johansen, VIA Århus, Danmark Kompleksitetsrealistisk fagdidaktik: Vær Piat og Du skal see, alle Vanskeligheder forsvinder Workshop I, 6: Lokale O25 a) Lena Boström, MID Sweden Universitet, Sverige Lärares och elevgruppers (teoretiska och praktiska) lärstilsprofiler i gymnasieskolan i Sverige b) Lotte Skinnebach og Birgitte Stougaard, UC Lillebælt, Danmark GIMMS et EU projekt om Gender, Innovation and Mentoring in Mathematics and Science Workshop I, 7: Lokale O30 a) Kirsten Limstrand, Høgskole i Bodø, Norge Elevsamtalen i lys av danning og vurdering b) Lars Olav Valve, Linnéuniversitet i Kalmar, Sverige Elevens frivilliga ansvar under tvång Workshop I, 8: Lokale H70 a) Kari Mathisen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norge Teori og praksis i lærerutdanningen. Hvordan ser studenterne på betydningen av teori i forhold til praktiske erfaringer? b) Jutta Balldin og Caroline Ljungberg, Lärerutbildningen, Sverige Föreställningar om pedagogisk kompetens Workshop I, 9: Lokale O20 a) Peer Daubjerg, VIA, Danmark Lærerfortællinger beretter om professionel udholdenhed b) Asle Gire Dahl, Høgskolen i Buskerud, Norge Praksissjokket en utfordring for pedagogikk eller praksisopplæring? 7

8 Workshop II Torsdag den 6. maj a) kl b) kl Workshop II, 1: Lokale 010 a) Susanne Gustavsson, Högskolan i Skøvde, Sverige Distanshandledning för utveckling av studenters kritiska reflektion i lärarutbildningen b) Thorstein Balle, Den frie lærerskole, Danmark Hverdagen som del af pensum en refleksiv læreruddannelse under en udvidet curriculumforståelse Workshop II, 2: Lokale O20 a) Britt Hanssen, Universitetet i Stavanger, Norge Fra å lære til å lære å være lærer. Overgangen mellom utdanning og yrke som et kontinuum b) Herbert Zoglowek, Den reflekterende praktiker en ny visjon i lærerutdanningen? Workshop II, 3: Lokale H60 a) Anne Grete Solstad, Högskolen i Bodø, Norge Læring i praksis i en profesjonsorientert allmennlærerutdanning b) Bodil Nielsen, UCC, Danmark Professionsopfattelse og læreprocesser Workshop II, 4: Lokale H75 a) Iris Ridder og Sarah Ljungquist, Högskolan i Gävle, Sverige Belysning av korrelationen mellan emotioner och maktanalys. Undersökande studie av emotionell inlärning i den svenska lärarutbildningens värdegrundsundervisning b) Birgitte Malm, Malmø Högskola, Sverige Att utvecklas som lärare: Reflektioner kring personliga föruttsättninger för professionelt lärande Workshop II, 5: Lokale O15 a) Marianne Lord og Camilla Wallin, Högskolan i Skövde, Sverige 8

9 En studie om förskollärares tal om uppdraget som VFU-lärare i relation till det formelle dokumentet b) Märta Sandvik, Åbo Akademi, Sverige Förskollärares själv-i-relation som grund för deras förmåga att stödja barns självkänsla Workshop II, 6: Lokale H70 a) Eli Moksnes Furu, Karin Rørnes og Tor Vidar Eilertsen. Universitetet i Tromsø, Norge Lærerstudenter som medforskere b) Kristin Jónsdóttir, Islands Universitet, Island Ifrån 3 år till 5 år: Vad ska förlängd grundskolelärarutbildning innebära? Workshop II, 7: Lokale O25 a) Heidie Clemens, VIA, Danmark Studerende som forskere! b) Lisbeth Lunde Frederiksen, Læreruddannelsen i Århus, Danmark At være nyuddannet lærer Workshop II, 8: Lokale O30 a) Hanne Schneider og Stig Pedersen, UCC, Danmark Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik! b) Gro Næsheim-Bjørkvik og Atle Mjåtveit, Universitetet i Stavanger, Norge I hvilken grad har daglig fysisk aktivitet i skolen innvirkning på elevenes generelle aktivitetsnivå? Workshop II, 9: Lokale H61 a) Maria Hedlin, Linnéuniversitetet Kalmar, Sverige Talet om fler män till förskolan: att teoretisera praktisk kunskap om genus b) Magnus Åberg, Karlstad Universitet, Sverige Genus som kunskapsområde i svensk lärarutbildning - forma individer eller kompetenser? 9

10 Workshop III Fredag den 7. maj a) kl b) kl Workshop III, 1: Lokale H75 a) Andreas Rasch-Christensen, VIA, University College, Danmark Læreruddannelsen i Danmark samspil mellem uddannelse og profession b) Martin Krabbe Sillasen, VIA Silkeborg, Danmark Exploring the effects of developing collaboration in primary science teacher communities Workshop III, 2: Lokale O10 a) Ann Elise Rønbeck og Nils-Fredrik Rønbeck, UC Finnmark, Norge Læreres beretning av spesialundervisningspraksisen b) Karen Braad og Hanne Møller, Læreruddannelsen Blaagaard, Danmark Lærerstuderendes læring i det nye linjefag specialpædagogik Workshop III, 3: Lokale H60/61 a) Janne Madsen, Høgskolen i Buskerud, Norge Skrivebords- og andre pedagoger. Teoretikere i praksis - er det nyttig? b) Kirsten Piltingsrud, Høgskolan i Buskerud, Norge Skolebaserte felleskap for læring og forskning - en samarbeidsmodell og et FoU-prosjekt Workshop III, 4: Lokale H70 a) Lars Opdal, Vilde Ranum og Marthe Reffhaug, Høgskolen i Buskerud, Norge Teamutvikling - et aksjonslæringsprosjekt b) Tony Burner, Høgskolen i Buskerud, Norge Skolebaserte felleskap for læring og forskning - en samarbeidsmodell og et FoU-projekt 10

11 Workshop III, 5: Lokale O20 a) Lotta Eek-Karlsson og Ragnar Olsson, Linnéuniversitetet Kalmar, Sverige Digital rastvakt? - lärares fostransuppdrag relaterat till utvecklingen av den digitala arenan b) Alf Rolin, Høgskolen i Østfold, Norge Prioritering, perspektivvalg og fortolkning i fenomenologisk orientert religionspedagogikk Workshop III, 6: Lokale O30 a) Odd Helge Mjellem Tonheim og Ole Einar Torkildsen, Høgskolen i Volda, Norge Krav til fagkunnskap i matematik, norsk og pedagogikk i den norske allmennlærarutdanninga Matematik b) Hilde Osdal og Kjell-Arild Madssen, Høgskolen i Volda, Norge Krav til fagkunnskap i matematik, norsk og pedagogikk i den norske allmennlærarutdanninga - Norsk Workshop III, 7: Lokale O35 a) Vivi Nilssen, Randi Solheim og Arne Johannes Aasen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norge Å forstå hva eleverne forstår b) Vivi Nilssen, Randi Solheim og Arne Johannes Aasen, Høgskolen i Sør- Trøndelag, Norge Nærlys på leseopplæring Workshop III, 8: Lokale O25 a-b) Volker Bunzendahl, University College Nordjylland, Danmark Vygotskij & Wittgenstein - Changing language-games of schools and educational institutions 11

12 Workshop 4 Fredag den 7. maj a) kl b) kl Workshop IV, 1: Lokale O30 a) Ingrid Fossøy og Svein Ole Sataøen, Høgskolen i Sogndal, Norge Krav til fagkunnskap i matematik, norsk og pedagogikk i den norske allmennlærarutdanninga Pedagogikk b) Thuridur Jóhannsdóttir, University of Iceland, Island Concepts for facilitating dialogue in developing teacher education Workshop IV, 2: Lokale H61 a) Martin Søland Klausen og Thomas Dam, VIA Silkeborg, Danmark Vidensformer og roller I praksis - fra Ekspert i undervisningen b) Frits H. Eriksen og Henrik L. Nielsen, VIA Skive, Danmark Ekspert i undervisningen - Skive-modellen Workshop IV, 3: Lokale H60 a) Palle Rasmussen og Hans Jørgen Staugaard, Aalborg Universitet og UCN, Danmark Aktuelle udfordringer for organiseringen af læreruddannelsen i Danmark b) Workshop IV, 4: Lokale O25 a) Elisabeth Frank, Linnéuniversitet, Kallmar, Sverige Hem- och skolsamverkan - en indikator på lärarkompetens? b) Roald Tobiassen, Høgskolen i Østfold, Norge Poststrukturalisme i praksis: Å arbeide med dekonstruksjon av elevinnflytelse i lærerutdanning 12

13 Workshop IV, 5: Lokale O20 a) Anne Selvik Ask og Ingebjørg Aarek, Universitetet i Agder, Norge Entreprenørskap gjennom studentbedrift - Faglig læring og personlig utvikling b) Inge-Lise Lynge og Finn Eldor, Grønlandsk Seminarium, Grønland Den gode historie i lokale valg et udviklingsprojekt i Nuuk og på Kysten Workshop IV, 6: Lokale O15 a) Brit Hanssen og Dag Husebø, Universitetet i Stavanger, Norge Det tredje rommet b) Betty Sander Laursen, Lilian Rohde og Hanne Schilling, UCC KDAS, Danmark Ping-pong I læringskorridoren Workshop IV, 7: Lokale O10 a) Janne Fauskanger, Reidar Mosvold og Raymond Bjuland, Universitetet i Stavanger, Norge Undervisningskunnskap i matematikk. - Hva er det, og hva har det å si for innholdet i lærerutdanningen? b) Marja-Terttu Tryggvason, Mälardalens Högskola, Eskilskuna Sverige Esempel på mötesplatser för teori och praktik i finsk lärarutbildning. Workshop IV, 8: Lokale H70 a-b) Kirsten Rosholm og Anna Jørgensen, UCC Zahle, Danmark Professionsfaglig supervision forankret i studerendes praktik Workshop IV, 9: Lokale H75 a) Synnøve Hove, Högskolen i Bergen, Norge Yrkesetiske utfordringer og dilemmaa i lærerstudenters praksisopplæring 13

14 Sponsorer: Hjørring Kommune & Hjørring Seminariums jubilæums fond 14

15 Jensens Hans Tausens Christian Jeppe Niels Winthers Kaj Munks Lærke Grønlands Vibe Idræts Allé Mølle A Græsvangen gade Kongensgade Banegårdspl. Trinbræt Teglgårds centeret Jørgen H. Nielsens Kilde Skipper Clements Slugten Syder - hæ B Trane Johs. V. Ewalds Johs. Lundhøj Thomas A. Müllers Nansens ej Staunager v Klonhøj ns Ørne sminde Nordens Alle Thomas Morilds Skolevangen Teglgårds Stien Brogårds Trinbræt Kvægtorvet Aakjærs Knudsens Jakob Ingemanns Brorso Falke Dal Due Islands Virkelyst Østre Allé Mandal Larvik Brygger Anna Olafs Tegl Fynsgade Polden Danmarksgade dsen Vendelbo Sct. Jørgens Sct. Tromsø P Overgade Br. Seidelins Gade Femhøje Gaardboes- Christiansgade Halsager la Sct. Elsager Tø Jernbanegade Thomas Kochs Sct. Asylgade Markedsgade Kochs Sct. Cathrine Vendia Wenbo k ba Gas Svanelunden Eng Palleskær Fredens Palleskær Bakke Enghave Kærparken Th. R. Segelcks Lønborg Friis Æblevangen Svanelunds Søndervang Nyvang Kær Skydebane Rytterager Bål Sct. Hans Grønne Bispensgade Lars Dyrskjøts værksken Rosen Henrik Brinken Tagesens Søndervang Sct. Knuds Eng Vand sted Park Allé er Nordre Anlæg Færø ten Højvangen H. Chr. Høyrups Sveriges Solvænget Nørre Alle Solbakke Th.P. Olesens Norges Holmegårds Blåsig Nørre Torv Grafisk Værksted Håndværkernes Hus Sct. Hans Kraghs Vendelbogade Sct.Olai Plads Kirke Ll. str. Stokbrog. gade e ej Albert Ginges Hvidevold Hede Horsevang Frederikshavns u r illo Sygehus Vendsyssel Hjørring Mikkelsens Vandsted Plantage Kodam Blåsig Bæk Mandøve Farø FREDERIKSHAVNSVEJ Egholm Vester Hede Grønnevold vold Havevold Barfoeds mø Rø Hede RINGVEJEN D slu ten Kingos Hans Egedes Nordbo Freuchens Peter Jørge Brønlunds Vitus Berings Grundtvigs Mylius Tøtmosen Skrænten Fridtjof Erichens Skagens Toelhøj Højdedraget Bakager Roald Amundsens HIRTSHALSVEJ Kerava Vester Allé Chr. Højager Ludwigs Kristiansands Plejehjemmet Vesterlund Nørrebro haven ldershøj Trollhättan Børge Christensens Tørholms Smutten Kirkegårds Ifversens Friluftsscene Lundergårdskolen Bodø Kløvermarks Nørregade LIUF's Anlæg Lundergårdhallen Arendal stræde Gl. ræd Løkkens LØKKENSVEJ Finlands St. Kirkest Sct.Catharinæ Kirke edsv Ørst Rørsanger Roligheds Sjællandsgade Prinsessestræde Ålesund Vadsø- Stavanger Samsø- Udsig- Tinpottegyde Vendelbogade Gartner Keflavik- parken gårds- Lunder- tergade Ves Landlyst Tørholms Banegraven Børsen Buen Hestkær Klokager Teglgårds- Museums- gade sens gade Thom- S. Strømgade Sct. Langager Skolegade Mellemgade Hubertus Oslo M. P. Koefoeds Søndergade Idræts Allé Østergade Sving et Vendsyssel Teater Haugesund P.Nørkjærs Komm.adm. Plads Springvandspladsen Langelandsgade Østergade Cathrine Str. Arresthus Gærdesanger Kornpladsen Kunst- museum Dronningensgade Hjørring Friskole Stadion 10. Sct. Knuds Allé Hestkær Bredfald Hjørring Privat Realskole Parallel Vestbanegade Posthus Banegård Busterminal Materielgård Politistation Bibliotek Metropol Skattecenter Lille Østergade Åstrup Sct. Knuds Park Toftegade Vilhelm Carlsens Østerbro Kapel Rådhus Museum Teater Varmeforsyning Sct. Hans Kirke Sct.Olai Kirke Elforsyningen Musikskole Kulturhus Kulturhus Plejehjemmet Fynsgade Klitgaards ej s V B un Cam Frilands Ungdomsskolen "Godthåb" Holmegårdskolen Gymnasium VUC Gen AVV Skibsby Bæk EDB Højskolen øften Hestkærgr EUC Nord Bofællesskabet Lundergaardhus Hal Firmasports Anlæg Muldbjergskolen Falck Badmintonhallen EUC Nord H. F. Bjørns rl Jungersens Muh les Ca Vanggaards Lunøes Van- Firkløver Leddet Blok Drejø Friheden gen Brunbakke Østervang Bistrup fordts University College University College Vendiahallen Vandhuset Fortuna's Anlæg Frem's Anlæg Køreteknisk Anlæg Materielgård Tennishal Børnehuset Lundergaard Fritids-og ungdomsklub Trollhättan Tennisbaner Børnehaven Regnbuen Børnehaven Kollegieparken Vandrehjem HI's Anlæg EUC Nord Materielgård Børnehaven Albert Pilehuset Børnehuset Christiansgade Klasse Hotel Phønix Fritidsgården Kingo Børnehaven Spiren Sysseltinget Bispe- Børnehaven Bjørnen m Gra Åstrup r Læsø Hee sens Andreas- Frilands g Grønningen vænget Ths. Smeds Henri Nathansens Skytte Fuglekonge Gransanger sanger Tornsan Tjørne Ewertsens Lundtofte Aage Holms Bejt Vænge Sønder marks Skyttegården Bagterp Sivsanger Havesanger- gade lands- Lol- Korsgade nsberg- Plantage Hyld- tofte Parkholm Kildebo Kærsanger Grønningen Capt. Rottbølls Børnehaven Åge Bispevænget Tryms Blishøne Ærø Fanø Gerds- Løv- Mimers. F. Heidemanns Odins Brages Skovsanger Bøge Yduns dals Heim Forsamlingsbygningen Tåsinge- gade gade Prinsens- Aspe- øne Agerh Friggs Ring- parken Georg Jens fte eimdals Amtmands- toften Mammutpladsen Inde- lukket Plat Ba Ulvegrav rushøne anger Børnehaven Skovhytten Postomdelings center Hjørring Biocenter Vækstcenter Nord Hjørring Vandselskab Friluf tsbad Hjørring Campingplads Kommunal Tandpleje Børnehaven Gæslingen Sprogcenter Vendsyssel Social og Sundhedsskolen Hjørring Hytteby Skelbækken Amtscenter for undervisning Christians Gave Hjælpemiddel central Folkeparken Svanedammen Soppedammen Sct. Knuds Kilde Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsområdet JobCenter Retten i Hjørring Svanelunden Skytte Anlægget 190 ej Eriksmin Kolonihaver Eriksminde G Krustrup Bæk H Til Løkken Æblelunden Frydslund Lundergårds Hjørring City Lundergårdskolens SFO Høngårds Ager I Grønnevang Lundergårdsbæk J Ridecenter Hjemmeværnsgården K

16 18

NOFA 2. Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference 13.-15. maj 2009, Middelfart. Program

NOFA 2. Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference 13.-15. maj 2009, Middelfart. Program NOFA 2 Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference 13.-15. maj 2009, Middelfart Program NoFa 2 Den anden nordiske fagdidaktikkonference 13.-15. maj 2009, Middelfart Program 2 3 INDHOLD VELKOMMEN S. 6 KÆRE

Læs mere

bett.dk 2014 Praktiske oplysninger

bett.dk 2014 Praktiske oplysninger bett.dk 2014 Praktiske oplysninger Bett.dk 2014 er på plads Det er med stor fornøjelse, at CFU, University College Lillebælt igen i år kan byde dig velkommen til tre spændende dage med fokus på læringsteknologi

Læs mere

PROGRAM OG AKTIVITETER

PROGRAM OG AKTIVITETER PROGRAM OG AKTIVITETER KONFERENCE OM IT, LÆRING OG SKOLEUDVIKLING 11. og 12. oktober 2005 Odense Congress Center Sådan finder du rundt Garderobe * Garderobe uden opsyn ** Betalingsgarderobe med opsyn (i

Læs mere

bett.dk 2015 Praktiske oplysninger

bett.dk 2015 Praktiske oplysninger bett.dk 2015 Praktiske oplysninger Bett.dk 2015 er på plads Det er med stor fornøjelse, at CFU, University College Lillebælt igen i år kan byde dig velkommen til tre spændende dage med fokus på læringsteknologi

Læs mere

HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad

HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad EN GRUNTVIGSK MENIGHED I DEN DANSKE FOLKEKIRKE HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad Nr. 101 1. juli - 1. november 2014 33. årgang KONFIRMATION STORE BEDEDAG - 16. MAJ 2014 Foto: Peter Snedevind Andersen VALGMENIGHEDENS

Læs mere

Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 18. og 19.

Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 18. og 19. Skriftserie for Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen No 1-2003 KONFERANSERAPPORT Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk

Læs mere

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Et forsknings- og udviklingsprojekt initieret og støttet af Nordisk Ministerråd og Undervisningsministeriet Slutrapport ved Ole Goldbech og Albert

Læs mere

Det kan kræve sin mand at tumle bil og campingvogn. DCUs kredse arrangerer jævnligt manøvrekurser. eller blot på en p-plads. Følg med her på siderne.

Det kan kræve sin mand at tumle bil og campingvogn. DCUs kredse arrangerer jævnligt manøvrekurser. eller blot på en p-plads. Følg med her på siderne. DCU-Live Oplevelser for campister Stævner Alle DCUs syv kredse arrangerer sammenkomster på campingpladser i Danmark og i udlandet. Mange livslange venskaber er blevet knyttet i selskabeligt lag med andre

Læs mere

KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE. Gud og dermed pasta! Mette og Signe i Give Kirkes Børne- og Ungdomskor

KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE. Gud og dermed pasta! Mette og Signe i Give Kirkes Børne- og Ungdomskor KIRKELIV I GIVE, FARRE & VORSLUNDE Gud og dermed pasta! Mette og Signe i Give Kirkes Børne- og Ungdomskor Kulturnat i Give Kirke med dans og billeder i rødt Spotlight 09. Kulturfestival for børn og unge

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

StudieTaktik-dag s. 3. SIMAC - makeover s. 4-5. To nye redaktører på SIMAC NEWS s. 12. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

StudieTaktik-dag s. 3. SIMAC - makeover s. 4-5. To nye redaktører på SIMAC NEWS s. 12. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 8 10. september 2008 StudieTaktik-dag s. 3 SIMAC - makeover s. 4-5 To nye redaktører på SIMAC NEWS s. 12 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Vel k o m m e n Kær e Ne w s -læ s e r Af Torben

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 2 marts 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Nyt boligområde i Malling 4 Ny skoleleder på Beder Skole 17 Søstre lukker Fulden Blomsterstudie 18 Ajstrup Forsamlingshus overlever 27

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 93 - Juni 2011 Indhold Introduktion...3 Dagsorden, generalforsamling 2011...4 Formandens beretning (2010)...5 Nye kræfter...6 Rektors dimissionstale 2010... 8 Lise

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2013/2014 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

FODSLAWBLADET nr. 1 2015 Bladet på nettet

FODSLAWBLADET nr. 1 2015 Bladet på nettet FODSLAWBLADET nr. 1 2015 Bladet på nettet Hovedbestyrelsen Formand Leif Sloth Teglgade 38C 8643 Ans By Tlf. 86 65 80 80 e-mail: leifsloth1@c.dk Næstformand Inger-Marie Nielsen Kr. Poulsensvej 23 7430 Ikast

Læs mere

Juni - august 2014. Sognebladet. for Skæve og Hørby

Juni - august 2014. Sognebladet. for Skæve og Hørby Juni - august 2014 Sognebladet for Skæve og Hørby Hvad hedder du? For først når man kender navnet, har man noget at forholde sig til. Navnet er det der adskiller en person fra mængden. Så når man hører

Læs mere

DEN STORE OMSTILLING

DEN STORE OMSTILLING REG LAB DEN STORE OMSTILLING 2.900 MIA. DOLLARS I BESPARELSER I 2030 VED AT HØSTE POTENTIALET I RESSOURCEPRODUKTIVITET 44 MIO. MENNESKER ER DREVET IND I FATTIGDOM PÅ GRUND AF STIGENDE FØDEVAREPRISER I

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

Idrættens største udfordringer IV Hvem former fremtidens idrætsliv? Folkeoplysning i forandring I Vifos åbningskonference

Idrættens største udfordringer IV Hvem former fremtidens idrætsliv? Folkeoplysning i forandring I Vifos åbningskonference Idrættens største udfordringer IV Hvem former fremtidens idrætsliv? Folkeoplysning i forandring I Vifos åbningskonference Program. Senest opdateret den 21. november 2014 (Evt. programændringer annonceres

Læs mere

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin

Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen. 25.-26. marts Bella Center. Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin Danmarks nye samlingssted for uddannelsesverdenen 25.-26. marts Bella Center Danmarks Læringsfestival 2014 estivalmagasin ndhold Del, del, del Del dine erfaringer før, under og efter dit besøg på Danmarks

Læs mere

Rejs! i Norden. NORDEN NU // januar 2009 1

Rejs! i Norden. NORDEN NU // januar 2009 1 Rejs! i Norden 2009 1 INDHOLD Rejser 2009 OBS: 3 Rejseberetning Rügen, Eutin og Slesvig, september 2008 4 Baltikum/Rusland 4 Estland 5 Danmark 8 England 10 Finland 11 Rejseberetning Til Finland med besøg

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2014/2015 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ]

GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ] GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2011 ] Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ] GNIST [ leder ]

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Den 41. Nordiske Mejerikongres. Mælk og miljø - fra jord til bord Aarhus, Danmark, 10.-12. november 2007

Den 41. Nordiske Mejerikongres. Mælk og miljø - fra jord til bord Aarhus, Danmark, 10.-12. november 2007 Den 41. Nordiske Mejerikongres Mælk og miljø - fra jord til bord Aarhus, Danmark, 10.-12. november 2007 p r o g r a m www.mejerikongres.dk PROGRAM Kongressens sekretariat KongresKompagniet Nordhavnsgade,

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 133 Juni 2013 INNER WHEEL 34. Årgang HKH Kronprinsesse Mary Protector for 16th Convention in Denmark may 2015 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 IW-Nyt s historie...6

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

Udeskole - en læringsmetode i et dannelsesaspekt

Udeskole - en læringsmetode i et dannelsesaspekt Notat Udeskole - en læringsmetode i et dannelsesaspekt Indhold: Indledning Dannelsesaspektet Udeskole undervisningsmetoden en definition Udeskole i Albertslund Børn og unge skal kende deres nærmiljø Hvorfor

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere