GÆSTESTUE. wc H75 H80 GÆSTESTUE MUSIK. wc H75 H80 GYMNASTIKSALE O90 O85 P50 P60 P70 P80 P90 P85 PERSONALERUM P86 V30 BILLEDKUNST V31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GÆSTESTUE. wc H75 H80 GÆSTESTUE MUSIK. wc H75 H80 GYMNASTIKSALE O90 O85 P50 P60 P70 P80 P90 P85 PERSONALERUM P86 V30 BILLEDKUNST V31"

Transkript

1

2 HAL S80 Kort O-gang S50 DRAMA S55 GYMNASTIKSALE O90 O85 O70 O60 O50 O46 O45 O40 O35 Trappe til U - gang O30 O26 O25 O20 GÆSTESTUE O15 GARDEROBE O10 Hovedindgang MUSIK H90 H93 H94 MUSIK H95 STUDENTER RÅDGIVNING SVØMMEHAL H80 H81 H85 H82 H83 H86 H84 wc H76 H75 H70 H60 H61 H62 H67 MUSIK BP H63 H64 H65 H66 RYGERUM GÆSTESTUE GARDEROBE ADM. HOVED- INDGANG H90 H93 H94 H95 STUDENTER RÅDGIVNING SVØMMEHAL H80 H81 H85 H82 H83 H86 H84 wc H76 H75 H70 H60 H61 H62 BP H67 H63 H64 H65 H66 Kort H-gang Felter med denne markering er gruppearbejdsrum eller pladser på rolige gangarealer. GÆSTESTUE GARDEROBE ADM. HOVED- INDGANG FESTSAL KOPICENTRAL MEDIEVÆRKSTED P11 P50 P60 P70 P80 P90 P95 Trappe til gangbro P10 P85 PERSONALERUM P86 B I B L I O T E K UDGANG TIL BÅLHUS V40 V30 V35 V36 SLØJD KANTINE V 22 V20 V31 BILLEDKUNST HJEMKUNDSKAB TEORI SERIGRAFI OVNRUM LERVÆRKSTED

3 Kære nordiske kolleger At lære at være lærer Det er en stor fornøjelse at byde jer alle velkommen til den 11. Nordiske læreruddannelseskonferencen, som denne gang afholdes i Hjørring på University College Nordjylland. Det er velkendt for alle, der arbejder med læreruddannelsen i Norden, at både uddannelsen og institutionerne har været og stadig er under forandring. Der er brugt mange ressourcer på planlægning og implementering af nye uddannelser og organisatoriske forandringer. Det er derfor glædeligt, at der fortsat er bred interesse i alle de nordiske lande for at mødes og udveksle erfaringer og sammen blive klogere på de centrale udfordringer i læreruddannelsen. Vi har valgt temaet At lære at være lærer, da det jo er det, som al vores bestræbelse går ud på. At lære vore studenter at blive lærere. Med alle de udfordringer det indebærer. Og vi kan se, at vore nordiske kolleger har taget denne udfordring op. Konferencen vil gennem keynote speakers og workshopindlæg belyse dette spørgsmål fra mange forskellige vinkler. Og det vil blive det gennemgående tema i debatten mellem deltagerne. Vi glæder os til at se jer alle i Hjørring og vi ser frem til nogle gode dage sammen. Med venlig hilsen Niels-Georg Lundberg Dekan, University College Nordjylland 3

4 Program Onsdag den 5. maj 2010 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst og indskrivning Underholdning - Sct. Mariæ Big Band Let traktement Velkomst v. dekan Nils-Georg Lundberg Professor Jens Rasmussen DPU, Danmark Nordisk rapport: Rekrutteringsproblematikken på de nordiske læreruddannelser 1. Keynote Speaker Professor Yrjö Engeström Helsinki Universitet, Finland Beyond dialogisme in teaching and learning: A perspective from activity theory Velkommen til Hjørring v. borgmester Arne Boelt, Hjørring Buffet Underholdning - Nordisk aften. Busafgang til Hotel Skaga og Skallerup klit Torsdag den 6. maj 2010 Busafgang hotel - Skolevangen Kl Kl Kl Keynote Speaker Professor Kirsti Klette Universitetet i Oslo, Norge Kunnskapsutfordringer i lærerutdanninga - teoriens rolle. Kaffepause Workshops I Frokost / Pause Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Workshop II Afg. Skolevangen Ank. Skagen - gåtur i byen Rundvisning på Skagen Museum Afgang til Grenen. Køretur med Sandormen Spisning Skagen. De2have Busafgang hoteller 4

5 Fredag den 7. maj 2010 Busafgang hotel Skolevangen Kl Kl Kl Keynote Speaker Professor Michael Uljens Åbo Akademi Vasa, Finland Lärarutdannelsens utmaningar i Europa Kaffepause Workshop III Frokost / Pause Kl Kl Kl Kl Kl Keynote Speaker Lektor, phd Lars Lindhart University College Nordjylland, Denmark Hvor lærer en lærer at være lærer Kaffepause Workshop IV Festmiddag - Oceanariet, Hirtshals Busafgang til hoteller Lørdag den 8. maj 2010 Afrejse - Shuttlebus til lufthavn. Tidspunkt angives i løbet af konferencen. Praktiske oplysninger: I lokalerne U05 og P50 vil der være mulighed for at benytte computere (brug jeres gæstelogin for at komme på). Morgenmaden på hotellerne fra kl Busser afgår fra Hotel Skaga og Skallerup Klit kl hver morgen. Morgensang hver dag undtagen lørdag kl Planlægning på UCN: Telefon nr.: Nils-Georg Lundberg, dekan/formand Susanne Bang-Larsen, lektor Marianne Corfitsen, lektor Per Jessen Nielsen, lektor Kirsten Larsen, sekretær

6 Workshop I Torsdag den 6. maj a) kl b) kl Workshop I, 1: Lokale 010 a) Cecilia Nielsen, Marita Lundström,og Eva Johansson. Lärarutbildingen, Högskolan Väst, Sverige Mellan teori och praktik vad ser studenter under VFU? b) Monica Hansen Orwehag, Inga Wernersson, Ragnhild Vikström. Lârarutbildingen, Högskolan Väst, Sverige Att bedriva vetenskapligt arbete vid en mindre högskola Workshop I, 2: Lokale H61 a) Anders Persson, Lund Högskolan og Lisbeth Ranagården, Högskolan i Halmstad, Sverige Kan läraryrkets hemligheter motstå kvalitetsarbetets styrning av lärarutbildningen? b) Lisbeth Amhag, Malmø Högskola, Sverige Studenters argumentmönster i asynkrona dialoger for lärande Workshop I, 3: Lokale H60 a) Kristel Bye Johansen, Carl Fredrik Dons, Lærer- og tolkeutdanning i Trondheim, Norge Studiekvalitet i lærerutdanningen b) Carl Fredrik Dons og Svein-Otto Skjærvold, Lærer- og tolkeutdanning i Trondheim, Norge Om å sprenge grenser gjennem konstruksjon av nye praksisfellesskap i grunnskolelærerutdanninga? Workshop I, 4: Lokale H75 a) Terje Fagerbak, Universitet i Tromsø, Norge Thorbjørn Egner seg som didaktiker b) Katarina Herrlin, Linnéuniversitetet i Kallmar, Sverige Studenter minns mötet med skriftspråket 6

7 Workshop I, 5: Lokale O15 a) Juvas Marianne Lilja, Luleå Tekniska Universitet, Sverige Från Mousiké till pedagogik en utbildningsvetenskablig studie i hur bildningsteoretiska resonemang och didaktisk teori konkretiseras i värdegrundsarbetet och dess praktiska tillämpning b) Martin Blok Johansen, VIA Århus, Danmark Kompleksitetsrealistisk fagdidaktik: Vær Piat og Du skal see, alle Vanskeligheder forsvinder Workshop I, 6: Lokale O25 a) Lena Boström, MID Sweden Universitet, Sverige Lärares och elevgruppers (teoretiska och praktiska) lärstilsprofiler i gymnasieskolan i Sverige b) Lotte Skinnebach og Birgitte Stougaard, UC Lillebælt, Danmark GIMMS et EU projekt om Gender, Innovation and Mentoring in Mathematics and Science Workshop I, 7: Lokale O30 a) Kirsten Limstrand, Høgskole i Bodø, Norge Elevsamtalen i lys av danning og vurdering b) Lars Olav Valve, Linnéuniversitet i Kalmar, Sverige Elevens frivilliga ansvar under tvång Workshop I, 8: Lokale H70 a) Kari Mathisen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norge Teori og praksis i lærerutdanningen. Hvordan ser studenterne på betydningen av teori i forhold til praktiske erfaringer? b) Jutta Balldin og Caroline Ljungberg, Lärerutbildningen, Sverige Föreställningar om pedagogisk kompetens Workshop I, 9: Lokale O20 a) Peer Daubjerg, VIA, Danmark Lærerfortællinger beretter om professionel udholdenhed b) Asle Gire Dahl, Høgskolen i Buskerud, Norge Praksissjokket en utfordring for pedagogikk eller praksisopplæring? 7

8 Workshop II Torsdag den 6. maj a) kl b) kl Workshop II, 1: Lokale 010 a) Susanne Gustavsson, Högskolan i Skøvde, Sverige Distanshandledning för utveckling av studenters kritiska reflektion i lärarutbildningen b) Thorstein Balle, Den frie lærerskole, Danmark Hverdagen som del af pensum en refleksiv læreruddannelse under en udvidet curriculumforståelse Workshop II, 2: Lokale O20 a) Britt Hanssen, Universitetet i Stavanger, Norge Fra å lære til å lære å være lærer. Overgangen mellom utdanning og yrke som et kontinuum b) Herbert Zoglowek, Den reflekterende praktiker en ny visjon i lærerutdanningen? Workshop II, 3: Lokale H60 a) Anne Grete Solstad, Högskolen i Bodø, Norge Læring i praksis i en profesjonsorientert allmennlærerutdanning b) Bodil Nielsen, UCC, Danmark Professionsopfattelse og læreprocesser Workshop II, 4: Lokale H75 a) Iris Ridder og Sarah Ljungquist, Högskolan i Gävle, Sverige Belysning av korrelationen mellan emotioner och maktanalys. Undersökande studie av emotionell inlärning i den svenska lärarutbildningens värdegrundsundervisning b) Birgitte Malm, Malmø Högskola, Sverige Att utvecklas som lärare: Reflektioner kring personliga föruttsättninger för professionelt lärande Workshop II, 5: Lokale O15 a) Marianne Lord og Camilla Wallin, Högskolan i Skövde, Sverige 8

9 En studie om förskollärares tal om uppdraget som VFU-lärare i relation till det formelle dokumentet b) Märta Sandvik, Åbo Akademi, Sverige Förskollärares själv-i-relation som grund för deras förmåga att stödja barns självkänsla Workshop II, 6: Lokale H70 a) Eli Moksnes Furu, Karin Rørnes og Tor Vidar Eilertsen. Universitetet i Tromsø, Norge Lærerstudenter som medforskere b) Kristin Jónsdóttir, Islands Universitet, Island Ifrån 3 år till 5 år: Vad ska förlängd grundskolelärarutbildning innebära? Workshop II, 7: Lokale O25 a) Heidie Clemens, VIA, Danmark Studerende som forskere! b) Lisbeth Lunde Frederiksen, Læreruddannelsen i Århus, Danmark At være nyuddannet lærer Workshop II, 8: Lokale O30 a) Hanne Schneider og Stig Pedersen, UCC, Danmark Håndværk og design nyt skolefag, ny didaktik! b) Gro Næsheim-Bjørkvik og Atle Mjåtveit, Universitetet i Stavanger, Norge I hvilken grad har daglig fysisk aktivitet i skolen innvirkning på elevenes generelle aktivitetsnivå? Workshop II, 9: Lokale H61 a) Maria Hedlin, Linnéuniversitetet Kalmar, Sverige Talet om fler män till förskolan: att teoretisera praktisk kunskap om genus b) Magnus Åberg, Karlstad Universitet, Sverige Genus som kunskapsområde i svensk lärarutbildning - forma individer eller kompetenser? 9

10 Workshop III Fredag den 7. maj a) kl b) kl Workshop III, 1: Lokale H75 a) Andreas Rasch-Christensen, VIA, University College, Danmark Læreruddannelsen i Danmark samspil mellem uddannelse og profession b) Martin Krabbe Sillasen, VIA Silkeborg, Danmark Exploring the effects of developing collaboration in primary science teacher communities Workshop III, 2: Lokale O10 a) Ann Elise Rønbeck og Nils-Fredrik Rønbeck, UC Finnmark, Norge Læreres beretning av spesialundervisningspraksisen b) Karen Braad og Hanne Møller, Læreruddannelsen Blaagaard, Danmark Lærerstuderendes læring i det nye linjefag specialpædagogik Workshop III, 3: Lokale H60/61 a) Janne Madsen, Høgskolen i Buskerud, Norge Skrivebords- og andre pedagoger. Teoretikere i praksis - er det nyttig? b) Kirsten Piltingsrud, Høgskolan i Buskerud, Norge Skolebaserte felleskap for læring og forskning - en samarbeidsmodell og et FoU-prosjekt Workshop III, 4: Lokale H70 a) Lars Opdal, Vilde Ranum og Marthe Reffhaug, Høgskolen i Buskerud, Norge Teamutvikling - et aksjonslæringsprosjekt b) Tony Burner, Høgskolen i Buskerud, Norge Skolebaserte felleskap for læring og forskning - en samarbeidsmodell og et FoU-projekt 10

11 Workshop III, 5: Lokale O20 a) Lotta Eek-Karlsson og Ragnar Olsson, Linnéuniversitetet Kalmar, Sverige Digital rastvakt? - lärares fostransuppdrag relaterat till utvecklingen av den digitala arenan b) Alf Rolin, Høgskolen i Østfold, Norge Prioritering, perspektivvalg og fortolkning i fenomenologisk orientert religionspedagogikk Workshop III, 6: Lokale O30 a) Odd Helge Mjellem Tonheim og Ole Einar Torkildsen, Høgskolen i Volda, Norge Krav til fagkunnskap i matematik, norsk og pedagogikk i den norske allmennlærarutdanninga Matematik b) Hilde Osdal og Kjell-Arild Madssen, Høgskolen i Volda, Norge Krav til fagkunnskap i matematik, norsk og pedagogikk i den norske allmennlærarutdanninga - Norsk Workshop III, 7: Lokale O35 a) Vivi Nilssen, Randi Solheim og Arne Johannes Aasen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norge Å forstå hva eleverne forstår b) Vivi Nilssen, Randi Solheim og Arne Johannes Aasen, Høgskolen i Sør- Trøndelag, Norge Nærlys på leseopplæring Workshop III, 8: Lokale O25 a-b) Volker Bunzendahl, University College Nordjylland, Danmark Vygotskij & Wittgenstein - Changing language-games of schools and educational institutions 11

12 Workshop 4 Fredag den 7. maj a) kl b) kl Workshop IV, 1: Lokale O30 a) Ingrid Fossøy og Svein Ole Sataøen, Høgskolen i Sogndal, Norge Krav til fagkunnskap i matematik, norsk og pedagogikk i den norske allmennlærarutdanninga Pedagogikk b) Thuridur Jóhannsdóttir, University of Iceland, Island Concepts for facilitating dialogue in developing teacher education Workshop IV, 2: Lokale H61 a) Martin Søland Klausen og Thomas Dam, VIA Silkeborg, Danmark Vidensformer og roller I praksis - fra Ekspert i undervisningen b) Frits H. Eriksen og Henrik L. Nielsen, VIA Skive, Danmark Ekspert i undervisningen - Skive-modellen Workshop IV, 3: Lokale H60 a) Palle Rasmussen og Hans Jørgen Staugaard, Aalborg Universitet og UCN, Danmark Aktuelle udfordringer for organiseringen af læreruddannelsen i Danmark b) Workshop IV, 4: Lokale O25 a) Elisabeth Frank, Linnéuniversitet, Kallmar, Sverige Hem- och skolsamverkan - en indikator på lärarkompetens? b) Roald Tobiassen, Høgskolen i Østfold, Norge Poststrukturalisme i praksis: Å arbeide med dekonstruksjon av elevinnflytelse i lærerutdanning 12

13 Workshop IV, 5: Lokale O20 a) Anne Selvik Ask og Ingebjørg Aarek, Universitetet i Agder, Norge Entreprenørskap gjennom studentbedrift - Faglig læring og personlig utvikling b) Inge-Lise Lynge og Finn Eldor, Grønlandsk Seminarium, Grønland Den gode historie i lokale valg et udviklingsprojekt i Nuuk og på Kysten Workshop IV, 6: Lokale O15 a) Brit Hanssen og Dag Husebø, Universitetet i Stavanger, Norge Det tredje rommet b) Betty Sander Laursen, Lilian Rohde og Hanne Schilling, UCC KDAS, Danmark Ping-pong I læringskorridoren Workshop IV, 7: Lokale O10 a) Janne Fauskanger, Reidar Mosvold og Raymond Bjuland, Universitetet i Stavanger, Norge Undervisningskunnskap i matematikk. - Hva er det, og hva har det å si for innholdet i lærerutdanningen? b) Marja-Terttu Tryggvason, Mälardalens Högskola, Eskilskuna Sverige Esempel på mötesplatser för teori och praktik i finsk lärarutbildning. Workshop IV, 8: Lokale H70 a-b) Kirsten Rosholm og Anna Jørgensen, UCC Zahle, Danmark Professionsfaglig supervision forankret i studerendes praktik Workshop IV, 9: Lokale H75 a) Synnøve Hove, Högskolen i Bergen, Norge Yrkesetiske utfordringer og dilemmaa i lærerstudenters praksisopplæring 13

14 Sponsorer: Hjørring Kommune & Hjørring Seminariums jubilæums fond 14

15 Jensens Hans Tausens Christian Jeppe Niels Winthers Kaj Munks Lærke Grønlands Vibe Idræts Allé Mølle A Græsvangen gade Kongensgade Banegårdspl. Trinbræt Teglgårds centeret Jørgen H. Nielsens Kilde Skipper Clements Slugten Syder - hæ B Trane Johs. V. Ewalds Johs. Lundhøj Thomas A. Müllers Nansens ej Staunager v Klonhøj ns Ørne sminde Nordens Alle Thomas Morilds Skolevangen Teglgårds Stien Brogårds Trinbræt Kvægtorvet Aakjærs Knudsens Jakob Ingemanns Brorso Falke Dal Due Islands Virkelyst Østre Allé Mandal Larvik Brygger Anna Olafs Tegl Fynsgade Polden Danmarksgade dsen Vendelbo Sct. Jørgens Sct. Tromsø P Overgade Br. Seidelins Gade Femhøje Gaardboes- Christiansgade Halsager la Sct. Elsager Tø Jernbanegade Thomas Kochs Sct. Asylgade Markedsgade Kochs Sct. Cathrine Vendia Wenbo k ba Gas Svanelunden Eng Palleskær Fredens Palleskær Bakke Enghave Kærparken Th. R. Segelcks Lønborg Friis Æblevangen Svanelunds Søndervang Nyvang Kær Skydebane Rytterager Bål Sct. Hans Grønne Bispensgade Lars Dyrskjøts værksken Rosen Henrik Brinken Tagesens Søndervang Sct. Knuds Eng Vand sted Park Allé er Nordre Anlæg Færø ten Højvangen H. Chr. Høyrups Sveriges Solvænget Nørre Alle Solbakke Th.P. Olesens Norges Holmegårds Blåsig Nørre Torv Grafisk Værksted Håndværkernes Hus Sct. Hans Kraghs Vendelbogade Sct.Olai Plads Kirke Ll. str. Stokbrog. gade e ej Albert Ginges Hvidevold Hede Horsevang Frederikshavns u r illo Sygehus Vendsyssel Hjørring Mikkelsens Vandsted Plantage Kodam Blåsig Bæk Mandøve Farø FREDERIKSHAVNSVEJ Egholm Vester Hede Grønnevold vold Havevold Barfoeds mø Rø Hede RINGVEJEN D slu ten Kingos Hans Egedes Nordbo Freuchens Peter Jørge Brønlunds Vitus Berings Grundtvigs Mylius Tøtmosen Skrænten Fridtjof Erichens Skagens Toelhøj Højdedraget Bakager Roald Amundsens HIRTSHALSVEJ Kerava Vester Allé Chr. Højager Ludwigs Kristiansands Plejehjemmet Vesterlund Nørrebro haven ldershøj Trollhättan Børge Christensens Tørholms Smutten Kirkegårds Ifversens Friluftsscene Lundergårdskolen Bodø Kløvermarks Nørregade LIUF's Anlæg Lundergårdhallen Arendal stræde Gl. ræd Løkkens LØKKENSVEJ Finlands St. Kirkest Sct.Catharinæ Kirke edsv Ørst Rørsanger Roligheds Sjællandsgade Prinsessestræde Ålesund Vadsø- Stavanger Samsø- Udsig- Tinpottegyde Vendelbogade Gartner Keflavik- parken gårds- Lunder- tergade Ves Landlyst Tørholms Banegraven Børsen Buen Hestkær Klokager Teglgårds- Museums- gade sens gade Thom- S. Strømgade Sct. Langager Skolegade Mellemgade Hubertus Oslo M. P. Koefoeds Søndergade Idræts Allé Østergade Sving et Vendsyssel Teater Haugesund P.Nørkjærs Komm.adm. Plads Springvandspladsen Langelandsgade Østergade Cathrine Str. Arresthus Gærdesanger Kornpladsen Kunst- museum Dronningensgade Hjørring Friskole Stadion 10. Sct. Knuds Allé Hestkær Bredfald Hjørring Privat Realskole Parallel Vestbanegade Posthus Banegård Busterminal Materielgård Politistation Bibliotek Metropol Skattecenter Lille Østergade Åstrup Sct. Knuds Park Toftegade Vilhelm Carlsens Østerbro Kapel Rådhus Museum Teater Varmeforsyning Sct. Hans Kirke Sct.Olai Kirke Elforsyningen Musikskole Kulturhus Kulturhus Plejehjemmet Fynsgade Klitgaards ej s V B un Cam Frilands Ungdomsskolen "Godthåb" Holmegårdskolen Gymnasium VUC Gen AVV Skibsby Bæk EDB Højskolen øften Hestkærgr EUC Nord Bofællesskabet Lundergaardhus Hal Firmasports Anlæg Muldbjergskolen Falck Badmintonhallen EUC Nord H. F. Bjørns rl Jungersens Muh les Ca Vanggaards Lunøes Van- Firkløver Leddet Blok Drejø Friheden gen Brunbakke Østervang Bistrup fordts University College University College Vendiahallen Vandhuset Fortuna's Anlæg Frem's Anlæg Køreteknisk Anlæg Materielgård Tennishal Børnehuset Lundergaard Fritids-og ungdomsklub Trollhättan Tennisbaner Børnehaven Regnbuen Børnehaven Kollegieparken Vandrehjem HI's Anlæg EUC Nord Materielgård Børnehaven Albert Pilehuset Børnehuset Christiansgade Klasse Hotel Phønix Fritidsgården Kingo Børnehaven Spiren Sysseltinget Bispe- Børnehaven Bjørnen m Gra Åstrup r Læsø Hee sens Andreas- Frilands g Grønningen vænget Ths. Smeds Henri Nathansens Skytte Fuglekonge Gransanger sanger Tornsan Tjørne Ewertsens Lundtofte Aage Holms Bejt Vænge Sønder marks Skyttegården Bagterp Sivsanger Havesanger- gade lands- Lol- Korsgade nsberg- Plantage Hyld- tofte Parkholm Kildebo Kærsanger Grønningen Capt. Rottbølls Børnehaven Åge Bispevænget Tryms Blishøne Ærø Fanø Gerds- Løv- Mimers. F. Heidemanns Odins Brages Skovsanger Bøge Yduns dals Heim Forsamlingsbygningen Tåsinge- gade gade Prinsens- Aspe- øne Agerh Friggs Ring- parken Georg Jens fte eimdals Amtmands- toften Mammutpladsen Inde- lukket Plat Ba Ulvegrav rushøne anger Børnehaven Skovhytten Postomdelings center Hjørring Biocenter Vækstcenter Nord Hjørring Vandselskab Friluf tsbad Hjørring Campingplads Kommunal Tandpleje Børnehaven Gæslingen Sprogcenter Vendsyssel Social og Sundhedsskolen Hjørring Hytteby Skelbækken Amtscenter for undervisning Christians Gave Hjælpemiddel central Folkeparken Svanedammen Soppedammen Sct. Knuds Kilde Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsområdet JobCenter Retten i Hjørring Svanelunden Skytte Anlægget 190 ej Eriksmin Kolonihaver Eriksminde G Krustrup Bæk H Til Løkken Æblelunden Frydslund Lundergårds Hjørring City Lundergårdskolens SFO Høngårds Ager I Grønnevang Lundergårdsbæk J Ridecenter Hjemmeværnsgården K

16 18

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015

Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015 Børne- og Skoleudvalgets studietur mandag den 31. august fredag den 4. september 2015 Studieturens tema: Capacity Building og kvalitetssikring i tre kommuner Studieturens rejsemål: Odense og Kristiansand

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1 De 4 et udviklingsprojekt for de tyske børnehaver i Uge, Tinglev, Ravsted, Bylderup : At lære at lære en ny fælles fremtid Mål: At give grobund for fortsat praksisudvikling af institutionerne At fremme

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Sted Internationalt netværk Administreres af Særlige forhold

Sted Internationalt netværk Administreres af Særlige forhold Australien University of South Australia, Adelaide - nej - Professionshøjskolen () Forhandlinger er i gang. Belgien University College Brussels (EHSAL) Erasmus Radiography Group University College Lillebælt

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Check-in lukker 40 minutter før afgang dvs. kl. 9.40. Alle mødes ved gate (se informationstavlerne for gate nr.)

Check-in lukker 40 minutter før afgang dvs. kl. 9.40. Alle mødes ved gate (se informationstavlerne for gate nr.) Til: Sundhedsudvalget Sundhedsudvalgets studietur til Norge 2013 Tirsdag den 28. maj 2013 - Oslo 8. maj 2013 Brevid: 2030536 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Kl. 9.50 Alle mødes i terminal 3 ved SAS.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Svendborg Songwriter Festival

Svendborg Songwriter Festival 2008 d. 29. - 30. - 31. maj og 1. juni Sylvester Larsen Alun Parry (UK) Disa (Island) Naja Storebjerg Laura Mo Rachael Wright (UK) Brett Perkins (USA) McKinley Black (USA) Strawberry Blonde John Leo Carter

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 (Omtryk - 23/08/2012 - ændring af deltagerliste) BUU alm. del Bilag 250 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 (Omtryk - 23/08/2012 - ændring af deltagerliste) BUU alm. del Bilag 250 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 (Omtryk - 23/08/2012 - ændring af deltagerliste) BUU alm. del Bilag 250 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Til: Dato: Omtryk: Udvalgets medlemmer 13. august

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget (2. samling) KIU alm. del - Bilag 65 Offentligt Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 15. - 17. september 2008. Folketingets Kirkeudvalgets

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

For selvfølgelig gentager vi arrangementet til næste år.

For selvfølgelig gentager vi arrangementet til næste år. NYHEDSBREV NR. 1, 14. JANUAR 2013 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Nytårskuren er ved at sprænge rammerne side 2 Borgmesteren: En metropol med centrum i Hirtshals side 3 Bankchef:

Læs mere

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 Ejer Adresse Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed Jakob Bundgaard Jensen Markedsvej 1 Beliggenhed: Markedsvej 1 Prosper Martin Skov Markedsvej 11 Beliggenhed: Markedsvej 11 Svend Andersen Kær Markedsvej 13

Læs mere

når modellens begreber er kontekstbestemte

når modellens begreber er kontekstbestemte Kirsten Bak Andersen Alice Bonde Nissen Johannes Fibiger Lars Peter Bech Kjeldsen, Hilmar Dyrborg Laursen, Lene Mark Digitale medier iog indskolingen Evalueringen kvalificeres, Farvel til kridttavlen når

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

16. juni 2015 på Suðuroy

16. juni 2015 på Suðuroy 16. juni 2015 på Suðuroy Programpunkt Tid og sted Detaljer for programpunktet/besøgsstedet Pools Pressens mødetid og mødested Pressebus Kongeskibet Dannebrog ankommer og lægger til ved Drelnes på den sydlige

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

præsenterer konkrete modeller for samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og tværfaglige talentfora

præsenterer konkrete modeller for samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og tværfaglige talentfora Tentativt Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2015 - Talentudvikling i Norden: samarbejde og udfordringer Konferencen præsenterer konkrete modeller for samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Akademisk Arkitektforening Østjylland

Akademisk Arkitektforening Østjylland Akademisk Arkitektforening Østjylland beretning i billeder Akademisk Arkitektforening Østjylland 2012 NYTÅRSKUR 3.02.12 GODSBANEN Akademisk Arkitektforening Østjylland Arkitektur + sundhed temarække med

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/12636 P f %M l»»l f f t^'-'fj Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 8. august 2013 Første skoledag er en klasselærerdag. Vi begynder kl. 8.25 med flaghejsning i skolegården, og såfremt vejret tillader det synger vi her se nu stiger

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

!!!! Fredag d. 25. april 2014. Hjørring Park Vendia Swim Cup. Vagtplan Handelsskolen. Ansvarlig Skolevagt: Erik Dahl +4529246003

!!!! Fredag d. 25. april 2014. Hjørring Park Vendia Swim Cup. Vagtplan Handelsskolen. Ansvarlig Skolevagt: Erik Dahl +4529246003 Vagtplan Handelsskolen Fredag d. 25. april 2014 Ansvarlig Skolevagt: Erik Dahl +4529246003 Vagt 2 1400-2300 Erik Dahl Vagt 3 2300-0800 Bo Kjærsgaard (27125593) Vagt 3 2300-0800 Laila Kjærsgaard Køkkenchef

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Torsdag den 16. maj 2013

Torsdag den 16. maj 2013 Torsdag den 16. maj 2013 10.00 Åbning af temamødet Anny Winther, formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg Temamødets ordstyrer: Lene Johansen, journalist og foredragsholder 10.30 Den aktive borger i

Læs mere

scan koden og læs mere på vores hjemmeside Fortegnelse over lejligheder pr. 01.01.2015 Se også www.bolighjørring.dk

scan koden og læs mere på vores hjemmeside Fortegnelse over lejligheder pr. 01.01.2015 Se også www.bolighjørring.dk scan koden og læs mere på vores hjemmeside Fortegnelse over lejligheder pr. 01.01.2015 Se også www.bolighjørring.dk Priser og str. på boligerne er kun vejledende Afd. 13 Solbakkevej 24-26 (etagebyggeri)

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance

Øresundsbyerne fra urbanisering til renæssance 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Indbydelse til konference om Øresundsbyerne 12.- 14. marts 2014 i Helsingør & Helsingborg Hermed åbner vi for tilmeldinger til den dansk-svenske konference:

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere