Roskilde Konservative Vælgerforening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Konservative Vælgerforening."

Transkript

1 Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 1. Februar 2012

2 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: Mobil: Mail: Lay-out Fritz Holme Tlf.: Mail: Optagne indlæg udtrykker ikke nødvendigvis vælgerforeningens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. Indlæg, som ønskes med i næste nummer af PerspeCtiv, bedes være redaktionen i hænde senest den Forsidebillede : "Formandsskifte på generalforsamlingen den 23. januar". Læs i dette nr. Formanden har ordet Side 4 Vi river betalingsringen ned Side 5 Marie Hastrup Brisson Nyt bestyrelsesmedlem Side 6 Hans-Bo Hyldig Ny næstformand Side 7 Meddelelser Side 7 Nu må vi videre Side 8 Vindmøller i Roskilde? Side 9 De svære forandringer Side 10 Regionskrig! Side 12 Forandre for at bevare Side 14 Mere tid til omsorg i daginstitutioner Side 16 Så er det sagt Side 20 Navne og adresser Side 22/23 Følg også med på 2

3 Kommende arrangementer Sæt X i kalenderen Hvor skal Danmark hen? Workshop om et nyt konservativt partiprogram. 20. marts 2012 kl Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1. Se indbydelse på side 18. Byrådsgruppen i X-ild Lokalpolitikerne i den varme stol 17. april 2012 kl Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1. Se indbydelse på side 19 Besøg i Roskilde Domkirke Domkirken som verdensarv. Hvad betyder det? 21. maj 2012 kl Roskilde Domkirke Nærmere herom følger Grundlovsmøde Vi fejrer grundlovsdagen 5. juni 2012 kl Hotel Prindsen Nærmere herom følger 3

4 Formanden har ordet! Keld Holm Formand for Roskilde Konservative Vælgerforening Kære medlem, Jeg vil også på denne plads takke for valget som formand og de gode ønsker, jeg har fået med på vejen. Jeg vil arbejde målrettet på at leve op til tilliden. Også en stor tak til Poul H. Jensen for veludført formandsarbejde gennem seks år og i alt næsten 40 års arbejde i partiets tjeneste. Imponerende. Det er en krisetid for Det Konservative Folkeparti. En nedtur ved folketingsvalget sidste år, og efterfølgende nedtur i meningsmålingerne. Jeg hører ofte det argument, at vores partiformand, Lars Barfoed, ikke sælger billetter. Og jeg plejer at svare, at politik ikke er en forestilling, hvortil der kræves billet. Spørgsmålet er nemlig, hvilke politikertyper vi foretrækker. Den højtråbende med posen fuld af slagkraftige udtryk, der gentages i en uendelighed, eller den mere tænksomme type, der anerkender samfundets kompleksitet og agerer i overensstemmelse hermed. Ønsker vi politikere af X-factortypen, eller mere seriøse og professionelle politikere? Med dette ikke sagt, at evnen til at kommunikere ikke betyder noget. For naturligvis skal vores politikere kunne nå ud over rampen, så vælgerne forstår de politiske holdninger og synspunkter, vi repræsenterer. Dette indgår også i partiets strategiske arbejde frem mod Landsrådet til efteråret. Jeg har selv peget på, at vores politiske budskaber skal være kontante, konkrete og konstruktive. Med kontante mener jeg lige på uden uld i mund. Med konkrete mener jeg, at vi ikke kun fortæller, hvad vi vil, men også hvorfor. Og så skal budskaberne være konstruktive og anvise løsninger, der rækker ud i fremtiden. Desuden skal vores synspunkter naturligvis være konservative og tage afsæt i vores værdier og partiprogram. Sidstnævnte er inde i en fornyelsesproces, der også finder sin afklaring på efterårets Landsråd. Jeg håber, at resultatet bliver et fremadrettet program, der fornyer og forstærker den konservative stemme i den politiske debat. I Roskildes vælgerforening har vi fremsat en række forslag til partiprogrammet, men vi arbejder videre hermed, bl.a. i en workshop den 20. marts, som du kan læse om andet steds i bladet. Jeg vil opfordre dig til at give dit besyv med, så partiprogrammet i videst muligt omfang forankres i konservative medlemmers virkelighed og dagligdag. Så er jeg overbevist om, at opturen venter forude. 4

5 Vi river betalingsringen ned Af Lars Barfoed Formand for det Konservative Folkeparti Betalingsringen skal væk så hurtigt som muligt efter et valg. "Hvis vi får borgerligt flertal efter næste valg, skal vi have fjernet den røde regerings skatter, der vil gøre det dyrere at komme på arbejde, siger Det Konservative Folkepartis formand Lars Barfoed. Det Konservative Folkeparti vil investere i bedre veje og kollektiv trafik og i flere parkeringspladser ved centrale stationer i udkanten af hovedstadsområdet, så man hurtigere og mere bekvemt kan komme til og fra arbejde. Det øger mobiliteten på arbejdsmarkedet og forbedrer konkurrenceevnen. Men vigtigst af alt gør det hverdagen nemmere for borgerne, og det arbejder vi for hver eneste dag. Det skal være et positivt valg at tage tog eller bus ikke et resultat af en straffeekspedition mod bilister i Hovedstadsområdet siger Lars Barfoed. Leder af Det Konservative Folkeparti, Lars Barfoed med vælgerforeningens nyvalgte formand, Keld Holm (tv) og den afgåede formand Poul H. Jensen (th) 5

6 Marie Hastrup Brisson Nyt bestyrelsesmedlem Marie Hastrup Brisson Jeg er en pige på 20 år, og jeg har boet i Roskilde siden jeg var 3 år gammel, hvor jeg nu bor i en lille lejlighed på Maglehøjen. Jeg blev student på Himmelev Gymnasium i sommers, og planen er at starte på universitet til september. I øjeblikket arbejder jeg i Kvickly. I min fritid har jeg som regel altid gang i større eller mindre projekter, og et af dem er i øjeblikket at træne op til en cykeltur København-Paris med cykelholdet Tour de Taxa til sommer. Jeg er desuden næstformand i Konservativ Ungdom i Roskilde på 2. periode nu, og jeg har været medlem lige siden jeg fik øjnene op for vigtigheden af et velfungerende samfund for 4 år siden. Jeg håber at kunne bidrage i vælgerforeningen med et anderledes syn på tingene og med en mere ungdommelig tilgang. Jeg mener at vi Konservative har brug for et friskt pust til at gøre os langt mere bemærket og genvinde vores kræfter igen. Desuden mener jeg at der også i Roskilde er behov for en ung frisk pige som jeg, til at bevise overfor Roskilde-borgerne, at Det Konservative Folkeparti ikke kun er for gamle mennesker, som er en opfattelse mange af mine jævnaldrende har. -- John Jacobsen og Svend Leon Clausen klar til at servicere de besøgende på Roskilde Messen. 6

7 Hans-Bo Hyldig Ny næstformand Hans-Bo Hyldig, Jeg er 46 år, bor i Svogerslev sammen med Jette og vores 3 børn, Charlotte, Christina og Andreas. Jeg har været aktiv i Partiet siden 1998, hvor jeg blev medlem af bestyrelsen i 10. kreds, Østerbro. Siden 2002 har jeg været medlem af bestyrelsen i Roskilde Vælgerforening. I forbindelse med valget til Europarlamentet i 2009 og Folketingsvalget i 2011 var jeg kampagneleder for Christian. Jeg er født på en lille gård på Lolland og blev i 1986 udlært i Lollands Bank, hvorefter jeg arbejdede i den finansielle sektor indtil 2000, hvor jeg skiftede til byggebranchen. Siden 2003 har jeg været selvstændig og driver i dag selskabet FB Gruppen A/S, der er et developmentselskab, der bygger boliger i Hovedstadsregionen. I Roskilde byggede vi i 2010 ungdomsboligerne Noden på Musicon og p.t. bygger vi 16 rækkehus til et boligfællesskab i Trekroner. Ved siden af mit daglige virke er jeg formand for Byggesocietet i København og medlem af forretningsudvalget for Byggesocietet DK, bestyrelsesmedlem i FOF Midtsjælland og skolebestyrelsesmedlem på Lynghøjskolen, Svogerslev. I fritiden driver jeg mit lille landbrug på Lolland og forsøger at få tid sammen med vores børn på 6, 9 og 17 år. Jeg ser frem til en spændende tid som næstformand i Vælgerforeningen, hvor jeg primært vil koncentrere mig om arbejdet internt i Vælgerforeningen, samarbejdet med KU og have fokus på hvervning af nye medlemmer. Den udadvendte funktion overlader jeg trygt til formand Keld Holm og Byrådsgruppen. Meddelelser Referat af generalforsamlingen Det godkendte referat af generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til Keld Holm, tlf eller på Cnetnyt nr. 2 februar 2012 Blev udsendt via mail den 3. februar. Er du t ilmeldt vores re gister, og har du ikke modtaget Cnetnyt 2 kan du kontakte Keld Holm tlf.: eller på mail 7

8 Nu må vi videre Af Carsten Wickmann, gruppeformand Nu er der gået et pænt stykke over et halvt år siden, vi fik ny borgmester i Roskilde, og ingen tvivl om, at det betød et stilskifte i måden at arbejde på i den politiske verden i Roskilde. Fra blok- til samarbejdspolitik er nok det, der bedst kan betegne det politiske klima. Et budget 2012 med nødvendige besparelser og effektiviseringer fik bred tilslutning i Byrådet, og godt for det. Den konservative dagsorden lagt sammen med Venstre om orden i eget hus, råderum og en langsigtet strategi vandt også gehør på den anden side af bordet. Roskilde er på vej frem igen, men tro ikke, at det var borgmesterskiftet alene, der gjorde det. Vi kan med god grund, som konservative, godt tillade os at sige, at vi har været stærkt medvirkende til, at der nu synes at være lys for enden af tunnelen. 8 Meget af det, der er sket siden sommerferien er noget, borgmesteren arvede fra før, hun blev borgmester. Ret skal være ret - en del skibe er sat i søen, men de fleste lå som nævnt allerede på bedding. Nu vil vi se noget nytænkning og handling på en række områder. Først og fremmest synes jeg, vi mangler fremdrift i det store Røde Port projekt. Og hvad med bymidten. Der er godt nok lavet en strategi for den, men den mangler lige at få tilført det, der kan gøre det hele unikt. Fra konservativ side ønsker vi liv i bymidten og at der kommer så mange boliger som muligt. Det gør alle partier, men jeg har aldrig rigtigt forstået, hvorfor vi har en skole og et uddannelsescenter midt i byen, der tilsammen fylder rigtig meget. Hvorfor ikke omdanne Gråbrødre skole og VEU centret til boliger og flytte de aktiviteter, der er der, uden for bymidten. Lige nu er der f.eks. ledige bygninger på hjørnet af Sønder Ringvej og Maglegårdsvej. Tænk hvis man turde bevæge sig lidt ud af boksen og se på muligheder frem for begrænsninger. Det skulle ikke undre mig om andre har tænkt det samme, måske nogen af dem har midlerne til at gøre det, andre synes umuligt. Så derfor en opfordring til alle de politiske partier med Socialdemokratiet i spidsen. Lad os i fællesskab se at komme videre.

9 Vindmøller i Roskilde? Af Tom Hjorth Andersen Byrådsmedlem I kommunens Klimaplan og Strategi for varme og energiforsyning, som vi Konservative har tiltrådt, indgår vindmøller som en af mulighederne for at etablere vedvarende energianlæg i kommunen. Men hvor skal møllerne være, og hvor mange skal vi have? Vindmøllesekretariatet, der rådgiver kommunerne om placering af møller, har lavet en screening af Roskilde Kommune og udpeget områder, der muligvis kan bruges til, at der kan bygges møller. Men nutidens møller er op til 150 m høje, og de afgiver et betydeligt støjniveau ved drift. Derfor fastlægger lovgivningen afstandskrav til beboelse, og der er naturligvis også lovgivning om afstand til bygninger, veje etc. Men 150 m høje møller syner jo af meget i landskabet, og de kan totalt ødelægge landskabelige værdier. Derfor er det af stor betydning nøje at undersøge, hvor disse møller eventuelt kan placeres. Ude i fjorden vil nogen sikkert sige. Sandt nok, men havvindmøller koster det dobbelte, og Roskilde Fjord er en af Danmarks smukkeste fjorde, så den skal vel ikke ødelægges med vindmøller? Fortsættes næste side 9

10 Og hvem skal betale? I kommunens oplæg er nævnt 4 scenarier. Kommunen kan for skatteborgerkroner oprette og drive møllerne. Roskilde Forsyning kan gøre det samme. Borgerne kan gøre det i lokale vindmøllelaug, og endelig kan private investorer eller Forsyningsselskaber som SEAS/NVE, DONG etc. gøre det. Jo, en spændende fremtidsbeslutning står foran os politikere. - De svære forandringer I forbindelse med de forestående ændringer i institutionsmiljøet i Roskilde kommune opfordrer jeg alligevel forældre og bedsteforældre til børn i vores institutioner til at vise forståelse for, at med et stærkt faldende børnetal - og en overkapacitet på flere hundrede daginstitutionspladser - så vil det være dybt uansvarligt, hvis vi som byrådspolitikere ikke tilpasser kapaciteten til behovet. Af Lars Lindskov Byrådsmedlem, skole- og børneordfører Inderst inde holder de fleste af os af tryghed, traditioner og forudsigelighed i hverdagen. Og hvis der er et uundgåeligt behov for forandringer, så vil de fleste af os selv stå i spidsen for dem eller i det mindste føle, vi har indflydelse på dem. Det er helt naturligt, for forandringer kan være svære. Især, hvis de kommer udefra og især hvis vi føler afmagt i forhold til selve processen. 10 Hver måned udarbejder forvaltningen en status over kapaciteten for daginstitutioner på 0-6 års området. Oversigten, der kan ses på kommunens hjemmeside, viser i hvilke af de 11 pasningsdistrikter, der er tomme pladser og i hvilke, der er mere pres på. I sommeren 2010 var der i hele kommunen cirka 800 ledige pladser. Derfor reducerede vi budgettet for børnepasningsområdet. På trods af denne reduktion var der i sommeren 2011 stadig 600 ledige pladser. Så reducerede vi igen. Men børnetallet falder fortsat og den seneste opgørelse viser, at der med indmeldte børn på 0-6 års området stadig er 413 ledige pladser.

11 Logisk set burde der bruges færre midler på børneområdet, når børnetallet falder. Men faktisk er der gennem en årrække bevilget flere penge pr. barn fra 0-6 år. Det k an man se på: Her fremgår det også, at Roskilde kommunes budget stiger år for år. Lagkagens stykker skæres anderledes, når byrådet prioriterer de enkelte områder, men lagkagen vokser. Derfor er der i min optik ikke tale om besparelser, men om nødvendige og logiske omprioriteringer. Nogle forældre har i henvendelser til mig anført, at det altid er de mest velfungerende institutioner, der rammes. Det mener jeg bestemt er et forståeligt argument, men ikke helt anvendeligt. Loyaliteten er høj i forhold til de institutioner, ens børn går i - og det er godt. Det var da værre, hvis alle syntes, at kommunens tilbud var noget skidt. Forandringer er svære. Det forstår jeg godt. Men hvis alle holder fast på, at alt skal forblive som hidtil og intet må forandres, så er det byrådets ansvar at beslutte forandringerne. Ellers forbløder vi - til skade for alle. Højtaleranlæg, dørtelefoner og tyverialarmer. Kaldesystemer. Mikrofoner og teleslyngeanlæg Vi rådgiver, installerer og servicerer PH-teknik. Poul H. Jensen Telefon

12 Regionskrig! Af Christian Wedell-Neergaard, Regionsrådsmedlem Der er opstået et større skænderi mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det handler om de mange patienter fra Sjælland, som hvert år søger behandling i Hovedstaden. Hidtil har det været sådan, at Region Sjælland har betalt fuld pris, men det vil vi ikke mere. Vi vil kun betale den pris, som Region Hovedstaden selv betaler for behandling af egne patienter. Vi vil ikke betale overpris; det betyder, at der er færre penge tilbage til Region Sjællands egne sygehuse. Den situation vil vi ikke længere finde os i. For at løse situationen har Region Sjælland løbende taget initiativ til at øge kapaciteten i regionens eget sygehusvæsen med fokus på at styrke den faglige profil, kvaliteten og betingelserne for sammenhængende patientforløb. Striden handler først og fremmest om de patienter, som får behandlinger i Hovedstaden, som Region Sjælland også selv kan tilbyde. Det er derfor besluttet at fortsætte udvidelsen af kapaciteten på egne sygehuse og øge samarbejdet med private sygehuse. Regionens strategi For Konservative er det vigtigt, at flere bliver tilbudt behandling på private sygehuse, så ventetiden kan nedbringes og patienterne oplever en bedre kvalitet i behandlingen. Derfor støtter vi en strategi, som sikrer en udvidelse af kapacitet og styrkelse af den specialiserede behandling i regionen med fokus på udvidet strategisk og fagligt samarbejde med private aktører. Strategiens formål er desuden fortsat sikring af kvalitet, udvikling af attraktive arbejdspladser og øgning af produktiviteten ved at modernisere produktionsapparatet. Tempo på udviklingen Den specialiserede behandling er et vigtigt element i strategien, idet øget mulighed for specialiseret behandling i regionen sikrer et stort patientvolumen for de regionsfunktioner, Region Sjælland er godkendt til at varetage. Samtidig medvirker en udvidelse af kapaciteten på specielt regionsfunktionsniveau til et højt fagligt niveau, og det har en god indvirkning på det faglige miljø og på rekrutteringsmulighederne. Vi ønsker derfor at sætte tempo på en udviklingsproces, som skal understøtte en bedre anvendelse 12

13 af regionens samlede produktionsapparat: - Vi vil øge antallet af undersøgelser og behandlinger ved længere åbningstider på ambulatorier og operationsstuer. - Vi vil udbygge den fysiske kapacitet gennem investeringer i nyt apparatur, behandlingsrum og senge. - Vi vil udbyde flere behandlinger til private samarbejdsparter, så de behandlinger regionen ikke selv kan udføre, udføres bedst og økonomisk fordelagtigt. - Vi vil styrke samarbejdet med praksissektoren, for at styrke tilbuddet om diagnostik og videreudvikle konceptet med fælles visitation og ensartede faglige retningslinjer i sygehusvæsenet. Vi vil ikke være et halehæng! Region Sjælland har længe været et halehæng til Region Hovedstaden. Vi har måttet acceptere, at alle højt specialiserede behandlinger og en del regionsfunktioner lå i hovedstaden. Det vil nu gradvist blive ændret. Det passer godt med, at Regions Sjælland skal opbygge eget universitetssygehus i Køge, hvor vi vil kunne tilbyde mange af disse behandlinger. Konsekvensen for patienterne er bedre service og flere valgmuligheder. Der er fortsat frit sygehusvalg, og ingen vil forhindre nogen i at blive behandlet på Rigshospitalet, hvis det er det man ønsker. 13

14 Forandre for at bevare Af Lars Lindskov Byrådsmedlem, skole- og børneordfører Et godt konservativt slogan lyder at forandre for at bevare. Det kan fint bruges i forhold til den debat, der jævnligt dukker op i forbindelse med drøftelse om nogle af de kommunale tilbud. Her tænker jeg fx på debatten om Vor Frue skole, der med ca. 100 børn konstant er lukningstruet, når der drøftes budget. Om kulturtilbud i landsbyerne som fx Gundsømagle Bibliotek, der har åbent 13 timer ugentlig. Og Fjordcentret, der som en del af ny museumsstruktur i samarbejdet mellem Roskilde og Frederikssund kommuner står foran en opsplitning og udflytning af bygningerne på Bygaden i Jyllinge. Hertil kommer adgang til kommunen gennem borgerservicebutikker, tandpleje, undervisning, idræt, aftenskoler - og de mange andre tilbud til borgerne. For mig er det helt tydeligt, at nærdemokrati og engagement ikke kan gøres op i et regneark. En landsbyskole kan have helt andre kvaliteter end en megaskole i midtbyen. Det samme gælder det lokale bibliotek, museum og amatørteater eller detailbutikker, hvor kvantitet ikke nødvendigvis er den rigtige målestok. Når dét er sagt, så står vi over for forandringer i vores samfund, hvor vi ikke kan fastholde, at alting skal være som det var i gamle dage. Og her taler jeg ikke nødvendigvis om års tilbageblik, men 1-5 år. For de fleste af os er vanedyr, og vi kan helt forståeligt og naturligt have svært ved at acceptere nye og anderledes måder at gebærde os på. Se blot, hvordan internettet har ændret manges forbrugsmønster med indkøb af mad, bestilling af biblioteksbøger, bestilling af ferierejser og meget, meget mere. Men vi må forholde os til, at internettet kommet for at blive og det vil forandre vores adfærd i forhold til hverdagens rutiner og gøremål. Som konservativ vil jeg altid først gå efter kvaliteten herefter det rationelle og effektive. Vi er jo ikke Venstre-folk eller Liberal Alliance. Samtidig er jeg ikke socialist, hvor målestokken lader til at være, at jo dyrere, tingene er, desto bedre er de nok. Vi skal finde den gyldne middelvej mellem kvalitet og kvantitet. Det er min påstand, at kommunerne bugner af penge. De bliver bare brugt særdeles uhensigtsmæssigt på en række områder. 14

15 For eksempel er der store muligheder for at effektivisere store dele af administrationen og en række serviceområder. Ikke mindst ved hjælp af konkurrenceudsættelse, hvor private virksomheder på en række områder fx løn, regnskab, IT, tøjvask, rengøring, madproduktion, personbefordring, hjemmehjælp m.m. kan gøre det billigere og bedre - end kommunen. Hvis vi udnyttede dette potentiale bedre, så kunne vi frigøre millioner af kroner i Roskilde kommune til at udvikle kvaliteten fx i vores kultur- og fritidstilbud. Men selvom det ville kunne redde en række af de førnævnte tilbud som museer, biblioteker og andre tilbud i landsbyerne, så bør vi turde tage drøftelsen, om de er hellige køer eller om vi vil benytte lejligheden til at tænke nyt, anderledes, dristigt og provokerende. Hvorfor kan skolebiblioteker og folkebiblioteker ikke ligge i samme bygning? Eller biblioteket og museet? Eller biblioteket og idrætshallen? Eller hvorfor kan det offentlige sundhedscenter ikke ligge i et privat fitnesscenter? Vi bør turde tage drøftelsen om langsigtede løsninger, hvor de tilbud, vi kender i dag måske skifter form og facon, mens vi bevarer værdierne. Følelsen af nærhed og engagement. Hvis vi ukritisk holder fast i fortiden uden at forholde os til fremtiden, så mister vi de værdier, vi oplever i nutiden. Og det vil være synd. Lad os derfor benytte lejligheden til at finde ud af, hvordan vi skal forandre for at bevare. Hit med debatten i den konservative byrådsgruppe er vi klar! Lars Lindskov på Roskilde Messen med repræsntanter for de andre partier 15

16 Mere tid til omsorg i daginstitutioner Af Mai Henriksen MF. Vi har en hær af dygtige pædagoger, som har en enorm viden og erfaring, der kan være med til at udvikle og udfordre børnene endnu mere end i dag Alle børn skal udfordres og udvikles. Nærvær, omsorg, kontakt og sprogstimulering skal i fokus i børnehaver og vuggestuer, og pædagogerne skal have bedre muligheder for at få deres faglighed i spil. Derfor planlægger Det Konservative Folkeparti en høring i Folketinget om kvaliteten i daginstitutioner. Samtidig opfordrer vi kommunerne til at løsne dokumentationskravene, ligesom Konservative vil arbejde for en revision inden for dagtilbud. Forskning viser, at der er store kvalitetsforskelle i danske vuggestuer og børnehaver, selv om antallet af ansatte er det samme. Konkret er forskellen til at føle på. 16 I organiserede vuggestuer formår pædagogerne gennemsnitligt at give hver enkelt barn 21 minutters voksenkontakt i timen, hvor børnene i de uorganiserede vuggestuer gennemsnitlig må nøjes med tre minutters voksenkontakt. Det har konsekvenser for børnenes udvikling både socialt og sprogligt. Børn spejler sig i de voksne og lærer af at være sammen med voksne og andre børn i samme aldersgruppe. Derfor er det alarmerende, at forskning viser, at nogle børn i vuggestuen kun har tre minutters voksenkontakt på en time. Vi har en hær af dygtige pædagoger, som har en enorm viden og erfaring, der kan være med til at udvikle og udfordre børnene endnu mere end i dag. Men det kræver, at vi tør give slip på gamle metoder som "fri leg" og i stedet lade den organiserede leg og den pædagogiske udvikling få plads. Kvalitet i dagtilbud handler om mere end normering. Normeringen har en betydning, men kvaliteten bliver jo ikke i sig selv bedre af, at der kommer én eller to flere medarbejdere i vuggestuen eller i børnehaven, hvis man ikke også samtidig kigger på, hvordan arbejdet er tilrettelagt. Det, der gør en forskel er, at vi har børnenes udvikling i fokus og at pædagogerne kan få deres faglighed i spil. Derfor har vi taget initiativ til en høring om kvaliteten i dagtilbuddene. Konservative vil arbejde for en revision inden for dagtilbud, hvor der er fokus på:

17 Pædagogisk udvikling og planlagte hverdage i stedet for primært "fri leg" og selvforvaltningspædagogik Pædagogerne skal have bedre mulighed for at udvikle lege og aktiviteter frem for at agere sociale brandslukkere og observatører Aldersopdeling af børnene i mindre grupper med fokuseret voksenkontakt de små fællesskaber giver gode resultater, det viser erfaringerne fra en række institutioner i Danmark for eksempel i Gladsaxe De pædagogiske læreplaner er et redskab for det pædagogiske arbejde og må aldrig misbruges til yderligere dokumentationskrav. For at gøre arbejdet med læreplanerne mere ligetil skal de seks hovedtemaer reduceres til fire hovedtemaer, hvor tre er obligatorisk, nemlig barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer og sprog, mens det fjerde hovedtema er valgfrit for den enkelte institution. Dermed er der i alle institutioner fokus på det væsentlige samtidig med at hver insti - tution kan sætte sit særpræg Bedre deling af viden og brug af relevant forskning og cases på tværs af kommunerne og institutioner 17

18 18

19 19

20 Regeringens første 100 dage var præget af de mange brudte valgløfter, som Socialdemokraterne og SF brændte af i det sorte tårn på Amager, da regeringsgrundlaget blev skrevet. Mange vælgere føler sig med rette taget ved næsen, og ganske rimeligt straffes de to partier derfor i meningsmålingerne efter folketingsvalget. Men nu har krudtrøgen lagt sig, og regeringen er kommet med en række bemærkelsesværdige udtalelser om ret og pligt samt at det skal kunne betale sig at arbejde. Disse udtalelser er bl.a. foranlediget af fattigdomsdiskussionen om den efterhånden danmarksberømte Carina, der viste sig ikke at være særlig fattig i forhold til mange lønmodtagere i arbejde. Set fra et konservativt ståsted er det såre fornuftigt, at regeringen vil gennemføre reformer, der understøtter princippet om at det skal kunne betale sig at arbejde. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens bastante meldinger om en kontanthjælps- og førtidspensionsreform skaber forventning om skridt i den rigtige retning. Ligeledes den unge skatteminister Thor Möger Pedersens bebudede skattereform, der ifølge regeringsgrundlaget markant skal sænke skatten på arbejde, også med det klare budskab, at det skal kunne betale sig at arbejde frem for at være på kontanthjælp. Konservative mærkesager fremført af en socialdemokrat og en SF er. Men for der er et men. Indtil videre har regeringen kun snakket om reformer, men ikke spillet ud med sådanne. Der er ingen antydninger af, hvordan skattereformen skal finansieres, og der foreligger ikke særlig meget om socialreformens konkrete indhold ud over, at den skal begrænse tilgangen til førtidspensionering og sende flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Set udefra forekommer det, at regeringen først skal blive enig med sig selv, og med en spændvidde fra SFs socialisme til De Radikales liberalisme er det givetvis ikke nogen nem opgave. Det kan betyde, at reformforslagene bliver utilstrækkelige, og at regeringen i sidste ende ikke kan opnå et flertal for disse. Det vil vise sig senere på året. Under alle omstændigheder er regeringen en umage størrelse, fordi afstanden mellem SF og De Radikale er til at tage at føle på. Dertil kommer, at regeringens parlamentariske grundlag udgøres af kommunisterne i Enhedslisten. Det er ikke en stærk koalition, og den holder ikke i fire år. Så er det sagt! 20

21 21

22 NAVNE og ADRESSER BESTYRELSEN: Formand og redaktør: Keld Holm Kildehusvej Roskilde tlf mobilnr Mail: Næstformand : Hans-Bo Hyldig Bredengen 5, Svogerslev 4000 Roskilde Tlf: , Mobil: Kasserer: Anne-Marie Kristensen Kildehøj Jyllinge Telefon: Sekretær: Svend Leon Clausen Hagenæs Jyllinge Tlf , Mobil: Bestyrelsesmedlem: Marie Hastrup Brisson Maglehøjen 10, Roskilde Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem: Nicolai Føns Lomholt Gundsølillevej 24 F 4000 Roskilde Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem: Gustav Gerstrøm Vibevej Viby Tlf: Bestyrelsesmedlem: Jan Herskov Holbækvej Roskilde Telefon: Bestyrelsesmedlem: John Jacobsen Brønsager 65, Svogerslev 4000 Roskilde Tlf.: , mobil Mail: Bestyrelsesmedlem: Jørn Rex Hyldetoften 6, Gundsømagle 4000 Roskilde Tlf: Mobil:

23 NAVNE og ADRESSER: Byrådsmedlem Carsten Wickmann Svaleøvej Roskilde Tlf: Byrådsmedlem Lars Lindskov Skovvej 6, 4040 Jyllinge Tlf.: / Hjemmeside: Byrådsmedlem Tom Hjorth Andersen Havremarken 16. Vindinge 4000 Rosklde Tlf: E Region Sjælland Chr. Wedell-Neergaard Borupvej Borup Tlf: / Hjemmside: Folketingskandidat Chr. Wedell-Neergaard Borupvej Borup Tlf: / Hjemmeside: KU-repræsentant: Martin Lang Johannesen Bøgevang 42, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: Mail: Savner du vælgerforeningens vedtægter, så mail eller ring til formanden. så får du dem tilsendt. Webmaster: Fritz Holme Skolevej Havdrup Tlf.: Mail: 23

24

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 3. November 2011 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: 4635

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp!

Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp! Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp! Nr. 2. Maj 2013 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 2. August 2011 Læs i dette nr. PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. februar 2014. Til stede: (ES), Susanne Lund (SL), Bente Jacobsen (BJ), Allan El-Zayat (AEZ), Hanne Vedel Sterndorf (HVS), Mayanoa Schneider (MS), Bente Elboth (BE)

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Mere tid til børnene! Ansvarshavende redaktør. 5 Formandsberetning for 2011. Redaktionssekretær

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Mere tid til børnene! Ansvarshavende redaktør. 5 Formandsberetning for 2011. Redaktionssekretær Indhold C-Nyt Nr. 1 31. årgang 2012 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger

VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger Side 1 af 5 Dansk Politik Forside Analyser Folketingskandidater I andre medier Kontakt Links Om Dansk Politik VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger juni 30, 2008 9:13 am Dan Holt Jensen Henning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM

3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM 3.1.3 DEN UTÆNKELIGE REFORM PETER MUNK CHRISTIANSEN OG MICHAEL BAGGESEN KLITGAARD I sommeren 2004 besluttede et snævert flertal i det danske Folketing at gennemføre en særdeles omfattende reform af den

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere