Roskilde Konservative Vælgerforening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Konservative Vælgerforening."

Transkript

1 Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 1. Februar 2012

2 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: Mobil: Mail: Lay-out Fritz Holme Tlf.: Mail: Optagne indlæg udtrykker ikke nødvendigvis vælgerforeningens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. Indlæg, som ønskes med i næste nummer af PerspeCtiv, bedes være redaktionen i hænde senest den Forsidebillede : "Formandsskifte på generalforsamlingen den 23. januar". Læs i dette nr. Formanden har ordet Side 4 Vi river betalingsringen ned Side 5 Marie Hastrup Brisson Nyt bestyrelsesmedlem Side 6 Hans-Bo Hyldig Ny næstformand Side 7 Meddelelser Side 7 Nu må vi videre Side 8 Vindmøller i Roskilde? Side 9 De svære forandringer Side 10 Regionskrig! Side 12 Forandre for at bevare Side 14 Mere tid til omsorg i daginstitutioner Side 16 Så er det sagt Side 20 Navne og adresser Side 22/23 Følg også med på 2

3 Kommende arrangementer Sæt X i kalenderen Hvor skal Danmark hen? Workshop om et nyt konservativt partiprogram. 20. marts 2012 kl Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1. Se indbydelse på side 18. Byrådsgruppen i X-ild Lokalpolitikerne i den varme stol 17. april 2012 kl Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1. Se indbydelse på side 19 Besøg i Roskilde Domkirke Domkirken som verdensarv. Hvad betyder det? 21. maj 2012 kl Roskilde Domkirke Nærmere herom følger Grundlovsmøde Vi fejrer grundlovsdagen 5. juni 2012 kl Hotel Prindsen Nærmere herom følger 3

4 Formanden har ordet! Keld Holm Formand for Roskilde Konservative Vælgerforening Kære medlem, Jeg vil også på denne plads takke for valget som formand og de gode ønsker, jeg har fået med på vejen. Jeg vil arbejde målrettet på at leve op til tilliden. Også en stor tak til Poul H. Jensen for veludført formandsarbejde gennem seks år og i alt næsten 40 års arbejde i partiets tjeneste. Imponerende. Det er en krisetid for Det Konservative Folkeparti. En nedtur ved folketingsvalget sidste år, og efterfølgende nedtur i meningsmålingerne. Jeg hører ofte det argument, at vores partiformand, Lars Barfoed, ikke sælger billetter. Og jeg plejer at svare, at politik ikke er en forestilling, hvortil der kræves billet. Spørgsmålet er nemlig, hvilke politikertyper vi foretrækker. Den højtråbende med posen fuld af slagkraftige udtryk, der gentages i en uendelighed, eller den mere tænksomme type, der anerkender samfundets kompleksitet og agerer i overensstemmelse hermed. Ønsker vi politikere af X-factortypen, eller mere seriøse og professionelle politikere? Med dette ikke sagt, at evnen til at kommunikere ikke betyder noget. For naturligvis skal vores politikere kunne nå ud over rampen, så vælgerne forstår de politiske holdninger og synspunkter, vi repræsenterer. Dette indgår også i partiets strategiske arbejde frem mod Landsrådet til efteråret. Jeg har selv peget på, at vores politiske budskaber skal være kontante, konkrete og konstruktive. Med kontante mener jeg lige på uden uld i mund. Med konkrete mener jeg, at vi ikke kun fortæller, hvad vi vil, men også hvorfor. Og så skal budskaberne være konstruktive og anvise løsninger, der rækker ud i fremtiden. Desuden skal vores synspunkter naturligvis være konservative og tage afsæt i vores værdier og partiprogram. Sidstnævnte er inde i en fornyelsesproces, der også finder sin afklaring på efterårets Landsråd. Jeg håber, at resultatet bliver et fremadrettet program, der fornyer og forstærker den konservative stemme i den politiske debat. I Roskildes vælgerforening har vi fremsat en række forslag til partiprogrammet, men vi arbejder videre hermed, bl.a. i en workshop den 20. marts, som du kan læse om andet steds i bladet. Jeg vil opfordre dig til at give dit besyv med, så partiprogrammet i videst muligt omfang forankres i konservative medlemmers virkelighed og dagligdag. Så er jeg overbevist om, at opturen venter forude. 4

5 Vi river betalingsringen ned Af Lars Barfoed Formand for det Konservative Folkeparti Betalingsringen skal væk så hurtigt som muligt efter et valg. "Hvis vi får borgerligt flertal efter næste valg, skal vi have fjernet den røde regerings skatter, der vil gøre det dyrere at komme på arbejde, siger Det Konservative Folkepartis formand Lars Barfoed. Det Konservative Folkeparti vil investere i bedre veje og kollektiv trafik og i flere parkeringspladser ved centrale stationer i udkanten af hovedstadsområdet, så man hurtigere og mere bekvemt kan komme til og fra arbejde. Det øger mobiliteten på arbejdsmarkedet og forbedrer konkurrenceevnen. Men vigtigst af alt gør det hverdagen nemmere for borgerne, og det arbejder vi for hver eneste dag. Det skal være et positivt valg at tage tog eller bus ikke et resultat af en straffeekspedition mod bilister i Hovedstadsområdet siger Lars Barfoed. Leder af Det Konservative Folkeparti, Lars Barfoed med vælgerforeningens nyvalgte formand, Keld Holm (tv) og den afgåede formand Poul H. Jensen (th) 5

6 Marie Hastrup Brisson Nyt bestyrelsesmedlem Marie Hastrup Brisson Jeg er en pige på 20 år, og jeg har boet i Roskilde siden jeg var 3 år gammel, hvor jeg nu bor i en lille lejlighed på Maglehøjen. Jeg blev student på Himmelev Gymnasium i sommers, og planen er at starte på universitet til september. I øjeblikket arbejder jeg i Kvickly. I min fritid har jeg som regel altid gang i større eller mindre projekter, og et af dem er i øjeblikket at træne op til en cykeltur København-Paris med cykelholdet Tour de Taxa til sommer. Jeg er desuden næstformand i Konservativ Ungdom i Roskilde på 2. periode nu, og jeg har været medlem lige siden jeg fik øjnene op for vigtigheden af et velfungerende samfund for 4 år siden. Jeg håber at kunne bidrage i vælgerforeningen med et anderledes syn på tingene og med en mere ungdommelig tilgang. Jeg mener at vi Konservative har brug for et friskt pust til at gøre os langt mere bemærket og genvinde vores kræfter igen. Desuden mener jeg at der også i Roskilde er behov for en ung frisk pige som jeg, til at bevise overfor Roskilde-borgerne, at Det Konservative Folkeparti ikke kun er for gamle mennesker, som er en opfattelse mange af mine jævnaldrende har. -- John Jacobsen og Svend Leon Clausen klar til at servicere de besøgende på Roskilde Messen. 6

7 Hans-Bo Hyldig Ny næstformand Hans-Bo Hyldig, Jeg er 46 år, bor i Svogerslev sammen med Jette og vores 3 børn, Charlotte, Christina og Andreas. Jeg har været aktiv i Partiet siden 1998, hvor jeg blev medlem af bestyrelsen i 10. kreds, Østerbro. Siden 2002 har jeg været medlem af bestyrelsen i Roskilde Vælgerforening. I forbindelse med valget til Europarlamentet i 2009 og Folketingsvalget i 2011 var jeg kampagneleder for Christian. Jeg er født på en lille gård på Lolland og blev i 1986 udlært i Lollands Bank, hvorefter jeg arbejdede i den finansielle sektor indtil 2000, hvor jeg skiftede til byggebranchen. Siden 2003 har jeg været selvstændig og driver i dag selskabet FB Gruppen A/S, der er et developmentselskab, der bygger boliger i Hovedstadsregionen. I Roskilde byggede vi i 2010 ungdomsboligerne Noden på Musicon og p.t. bygger vi 16 rækkehus til et boligfællesskab i Trekroner. Ved siden af mit daglige virke er jeg formand for Byggesocietet i København og medlem af forretningsudvalget for Byggesocietet DK, bestyrelsesmedlem i FOF Midtsjælland og skolebestyrelsesmedlem på Lynghøjskolen, Svogerslev. I fritiden driver jeg mit lille landbrug på Lolland og forsøger at få tid sammen med vores børn på 6, 9 og 17 år. Jeg ser frem til en spændende tid som næstformand i Vælgerforeningen, hvor jeg primært vil koncentrere mig om arbejdet internt i Vælgerforeningen, samarbejdet med KU og have fokus på hvervning af nye medlemmer. Den udadvendte funktion overlader jeg trygt til formand Keld Holm og Byrådsgruppen. Meddelelser Referat af generalforsamlingen Det godkendte referat af generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til Keld Holm, tlf eller på Cnetnyt nr. 2 februar 2012 Blev udsendt via mail den 3. februar. Er du t ilmeldt vores re gister, og har du ikke modtaget Cnetnyt 2 kan du kontakte Keld Holm tlf.: eller på mail 7

8 Nu må vi videre Af Carsten Wickmann, gruppeformand Nu er der gået et pænt stykke over et halvt år siden, vi fik ny borgmester i Roskilde, og ingen tvivl om, at det betød et stilskifte i måden at arbejde på i den politiske verden i Roskilde. Fra blok- til samarbejdspolitik er nok det, der bedst kan betegne det politiske klima. Et budget 2012 med nødvendige besparelser og effektiviseringer fik bred tilslutning i Byrådet, og godt for det. Den konservative dagsorden lagt sammen med Venstre om orden i eget hus, råderum og en langsigtet strategi vandt også gehør på den anden side af bordet. Roskilde er på vej frem igen, men tro ikke, at det var borgmesterskiftet alene, der gjorde det. Vi kan med god grund, som konservative, godt tillade os at sige, at vi har været stærkt medvirkende til, at der nu synes at være lys for enden af tunnelen. 8 Meget af det, der er sket siden sommerferien er noget, borgmesteren arvede fra før, hun blev borgmester. Ret skal være ret - en del skibe er sat i søen, men de fleste lå som nævnt allerede på bedding. Nu vil vi se noget nytænkning og handling på en række områder. Først og fremmest synes jeg, vi mangler fremdrift i det store Røde Port projekt. Og hvad med bymidten. Der er godt nok lavet en strategi for den, men den mangler lige at få tilført det, der kan gøre det hele unikt. Fra konservativ side ønsker vi liv i bymidten og at der kommer så mange boliger som muligt. Det gør alle partier, men jeg har aldrig rigtigt forstået, hvorfor vi har en skole og et uddannelsescenter midt i byen, der tilsammen fylder rigtig meget. Hvorfor ikke omdanne Gråbrødre skole og VEU centret til boliger og flytte de aktiviteter, der er der, uden for bymidten. Lige nu er der f.eks. ledige bygninger på hjørnet af Sønder Ringvej og Maglegårdsvej. Tænk hvis man turde bevæge sig lidt ud af boksen og se på muligheder frem for begrænsninger. Det skulle ikke undre mig om andre har tænkt det samme, måske nogen af dem har midlerne til at gøre det, andre synes umuligt. Så derfor en opfordring til alle de politiske partier med Socialdemokratiet i spidsen. Lad os i fællesskab se at komme videre.

9 Vindmøller i Roskilde? Af Tom Hjorth Andersen Byrådsmedlem I kommunens Klimaplan og Strategi for varme og energiforsyning, som vi Konservative har tiltrådt, indgår vindmøller som en af mulighederne for at etablere vedvarende energianlæg i kommunen. Men hvor skal møllerne være, og hvor mange skal vi have? Vindmøllesekretariatet, der rådgiver kommunerne om placering af møller, har lavet en screening af Roskilde Kommune og udpeget områder, der muligvis kan bruges til, at der kan bygges møller. Men nutidens møller er op til 150 m høje, og de afgiver et betydeligt støjniveau ved drift. Derfor fastlægger lovgivningen afstandskrav til beboelse, og der er naturligvis også lovgivning om afstand til bygninger, veje etc. Men 150 m høje møller syner jo af meget i landskabet, og de kan totalt ødelægge landskabelige værdier. Derfor er det af stor betydning nøje at undersøge, hvor disse møller eventuelt kan placeres. Ude i fjorden vil nogen sikkert sige. Sandt nok, men havvindmøller koster det dobbelte, og Roskilde Fjord er en af Danmarks smukkeste fjorde, så den skal vel ikke ødelægges med vindmøller? Fortsættes næste side 9

10 Og hvem skal betale? I kommunens oplæg er nævnt 4 scenarier. Kommunen kan for skatteborgerkroner oprette og drive møllerne. Roskilde Forsyning kan gøre det samme. Borgerne kan gøre det i lokale vindmøllelaug, og endelig kan private investorer eller Forsyningsselskaber som SEAS/NVE, DONG etc. gøre det. Jo, en spændende fremtidsbeslutning står foran os politikere. - De svære forandringer I forbindelse med de forestående ændringer i institutionsmiljøet i Roskilde kommune opfordrer jeg alligevel forældre og bedsteforældre til børn i vores institutioner til at vise forståelse for, at med et stærkt faldende børnetal - og en overkapacitet på flere hundrede daginstitutionspladser - så vil det være dybt uansvarligt, hvis vi som byrådspolitikere ikke tilpasser kapaciteten til behovet. Af Lars Lindskov Byrådsmedlem, skole- og børneordfører Inderst inde holder de fleste af os af tryghed, traditioner og forudsigelighed i hverdagen. Og hvis der er et uundgåeligt behov for forandringer, så vil de fleste af os selv stå i spidsen for dem eller i det mindste føle, vi har indflydelse på dem. Det er helt naturligt, for forandringer kan være svære. Især, hvis de kommer udefra og især hvis vi føler afmagt i forhold til selve processen. 10 Hver måned udarbejder forvaltningen en status over kapaciteten for daginstitutioner på 0-6 års området. Oversigten, der kan ses på kommunens hjemmeside, viser i hvilke af de 11 pasningsdistrikter, der er tomme pladser og i hvilke, der er mere pres på. I sommeren 2010 var der i hele kommunen cirka 800 ledige pladser. Derfor reducerede vi budgettet for børnepasningsområdet. På trods af denne reduktion var der i sommeren 2011 stadig 600 ledige pladser. Så reducerede vi igen. Men børnetallet falder fortsat og den seneste opgørelse viser, at der med indmeldte børn på 0-6 års området stadig er 413 ledige pladser.

11 Logisk set burde der bruges færre midler på børneområdet, når børnetallet falder. Men faktisk er der gennem en årrække bevilget flere penge pr. barn fra 0-6 år. Det k an man se på: Her fremgår det også, at Roskilde kommunes budget stiger år for år. Lagkagens stykker skæres anderledes, når byrådet prioriterer de enkelte områder, men lagkagen vokser. Derfor er der i min optik ikke tale om besparelser, men om nødvendige og logiske omprioriteringer. Nogle forældre har i henvendelser til mig anført, at det altid er de mest velfungerende institutioner, der rammes. Det mener jeg bestemt er et forståeligt argument, men ikke helt anvendeligt. Loyaliteten er høj i forhold til de institutioner, ens børn går i - og det er godt. Det var da værre, hvis alle syntes, at kommunens tilbud var noget skidt. Forandringer er svære. Det forstår jeg godt. Men hvis alle holder fast på, at alt skal forblive som hidtil og intet må forandres, så er det byrådets ansvar at beslutte forandringerne. Ellers forbløder vi - til skade for alle. Højtaleranlæg, dørtelefoner og tyverialarmer. Kaldesystemer. Mikrofoner og teleslyngeanlæg Vi rådgiver, installerer og servicerer PH-teknik. Poul H. Jensen Telefon

12 Regionskrig! Af Christian Wedell-Neergaard, Regionsrådsmedlem Der er opstået et større skænderi mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det handler om de mange patienter fra Sjælland, som hvert år søger behandling i Hovedstaden. Hidtil har det været sådan, at Region Sjælland har betalt fuld pris, men det vil vi ikke mere. Vi vil kun betale den pris, som Region Hovedstaden selv betaler for behandling af egne patienter. Vi vil ikke betale overpris; det betyder, at der er færre penge tilbage til Region Sjællands egne sygehuse. Den situation vil vi ikke længere finde os i. For at løse situationen har Region Sjælland løbende taget initiativ til at øge kapaciteten i regionens eget sygehusvæsen med fokus på at styrke den faglige profil, kvaliteten og betingelserne for sammenhængende patientforløb. Striden handler først og fremmest om de patienter, som får behandlinger i Hovedstaden, som Region Sjælland også selv kan tilbyde. Det er derfor besluttet at fortsætte udvidelsen af kapaciteten på egne sygehuse og øge samarbejdet med private sygehuse. Regionens strategi For Konservative er det vigtigt, at flere bliver tilbudt behandling på private sygehuse, så ventetiden kan nedbringes og patienterne oplever en bedre kvalitet i behandlingen. Derfor støtter vi en strategi, som sikrer en udvidelse af kapacitet og styrkelse af den specialiserede behandling i regionen med fokus på udvidet strategisk og fagligt samarbejde med private aktører. Strategiens formål er desuden fortsat sikring af kvalitet, udvikling af attraktive arbejdspladser og øgning af produktiviteten ved at modernisere produktionsapparatet. Tempo på udviklingen Den specialiserede behandling er et vigtigt element i strategien, idet øget mulighed for specialiseret behandling i regionen sikrer et stort patientvolumen for de regionsfunktioner, Region Sjælland er godkendt til at varetage. Samtidig medvirker en udvidelse af kapaciteten på specielt regionsfunktionsniveau til et højt fagligt niveau, og det har en god indvirkning på det faglige miljø og på rekrutteringsmulighederne. Vi ønsker derfor at sætte tempo på en udviklingsproces, som skal understøtte en bedre anvendelse 12

13 af regionens samlede produktionsapparat: - Vi vil øge antallet af undersøgelser og behandlinger ved længere åbningstider på ambulatorier og operationsstuer. - Vi vil udbygge den fysiske kapacitet gennem investeringer i nyt apparatur, behandlingsrum og senge. - Vi vil udbyde flere behandlinger til private samarbejdsparter, så de behandlinger regionen ikke selv kan udføre, udføres bedst og økonomisk fordelagtigt. - Vi vil styrke samarbejdet med praksissektoren, for at styrke tilbuddet om diagnostik og videreudvikle konceptet med fælles visitation og ensartede faglige retningslinjer i sygehusvæsenet. Vi vil ikke være et halehæng! Region Sjælland har længe været et halehæng til Region Hovedstaden. Vi har måttet acceptere, at alle højt specialiserede behandlinger og en del regionsfunktioner lå i hovedstaden. Det vil nu gradvist blive ændret. Det passer godt med, at Regions Sjælland skal opbygge eget universitetssygehus i Køge, hvor vi vil kunne tilbyde mange af disse behandlinger. Konsekvensen for patienterne er bedre service og flere valgmuligheder. Der er fortsat frit sygehusvalg, og ingen vil forhindre nogen i at blive behandlet på Rigshospitalet, hvis det er det man ønsker. 13

14 Forandre for at bevare Af Lars Lindskov Byrådsmedlem, skole- og børneordfører Et godt konservativt slogan lyder at forandre for at bevare. Det kan fint bruges i forhold til den debat, der jævnligt dukker op i forbindelse med drøftelse om nogle af de kommunale tilbud. Her tænker jeg fx på debatten om Vor Frue skole, der med ca. 100 børn konstant er lukningstruet, når der drøftes budget. Om kulturtilbud i landsbyerne som fx Gundsømagle Bibliotek, der har åbent 13 timer ugentlig. Og Fjordcentret, der som en del af ny museumsstruktur i samarbejdet mellem Roskilde og Frederikssund kommuner står foran en opsplitning og udflytning af bygningerne på Bygaden i Jyllinge. Hertil kommer adgang til kommunen gennem borgerservicebutikker, tandpleje, undervisning, idræt, aftenskoler - og de mange andre tilbud til borgerne. For mig er det helt tydeligt, at nærdemokrati og engagement ikke kan gøres op i et regneark. En landsbyskole kan have helt andre kvaliteter end en megaskole i midtbyen. Det samme gælder det lokale bibliotek, museum og amatørteater eller detailbutikker, hvor kvantitet ikke nødvendigvis er den rigtige målestok. Når dét er sagt, så står vi over for forandringer i vores samfund, hvor vi ikke kan fastholde, at alting skal være som det var i gamle dage. Og her taler jeg ikke nødvendigvis om års tilbageblik, men 1-5 år. For de fleste af os er vanedyr, og vi kan helt forståeligt og naturligt have svært ved at acceptere nye og anderledes måder at gebærde os på. Se blot, hvordan internettet har ændret manges forbrugsmønster med indkøb af mad, bestilling af biblioteksbøger, bestilling af ferierejser og meget, meget mere. Men vi må forholde os til, at internettet kommet for at blive og det vil forandre vores adfærd i forhold til hverdagens rutiner og gøremål. Som konservativ vil jeg altid først gå efter kvaliteten herefter det rationelle og effektive. Vi er jo ikke Venstre-folk eller Liberal Alliance. Samtidig er jeg ikke socialist, hvor målestokken lader til at være, at jo dyrere, tingene er, desto bedre er de nok. Vi skal finde den gyldne middelvej mellem kvalitet og kvantitet. Det er min påstand, at kommunerne bugner af penge. De bliver bare brugt særdeles uhensigtsmæssigt på en række områder. 14

15 For eksempel er der store muligheder for at effektivisere store dele af administrationen og en række serviceområder. Ikke mindst ved hjælp af konkurrenceudsættelse, hvor private virksomheder på en række områder fx løn, regnskab, IT, tøjvask, rengøring, madproduktion, personbefordring, hjemmehjælp m.m. kan gøre det billigere og bedre - end kommunen. Hvis vi udnyttede dette potentiale bedre, så kunne vi frigøre millioner af kroner i Roskilde kommune til at udvikle kvaliteten fx i vores kultur- og fritidstilbud. Men selvom det ville kunne redde en række af de førnævnte tilbud som museer, biblioteker og andre tilbud i landsbyerne, så bør vi turde tage drøftelsen, om de er hellige køer eller om vi vil benytte lejligheden til at tænke nyt, anderledes, dristigt og provokerende. Hvorfor kan skolebiblioteker og folkebiblioteker ikke ligge i samme bygning? Eller biblioteket og museet? Eller biblioteket og idrætshallen? Eller hvorfor kan det offentlige sundhedscenter ikke ligge i et privat fitnesscenter? Vi bør turde tage drøftelsen om langsigtede løsninger, hvor de tilbud, vi kender i dag måske skifter form og facon, mens vi bevarer værdierne. Følelsen af nærhed og engagement. Hvis vi ukritisk holder fast i fortiden uden at forholde os til fremtiden, så mister vi de værdier, vi oplever i nutiden. Og det vil være synd. Lad os derfor benytte lejligheden til at finde ud af, hvordan vi skal forandre for at bevare. Hit med debatten i den konservative byrådsgruppe er vi klar! Lars Lindskov på Roskilde Messen med repræsntanter for de andre partier 15

16 Mere tid til omsorg i daginstitutioner Af Mai Henriksen MF. Vi har en hær af dygtige pædagoger, som har en enorm viden og erfaring, der kan være med til at udvikle og udfordre børnene endnu mere end i dag Alle børn skal udfordres og udvikles. Nærvær, omsorg, kontakt og sprogstimulering skal i fokus i børnehaver og vuggestuer, og pædagogerne skal have bedre muligheder for at få deres faglighed i spil. Derfor planlægger Det Konservative Folkeparti en høring i Folketinget om kvaliteten i daginstitutioner. Samtidig opfordrer vi kommunerne til at løsne dokumentationskravene, ligesom Konservative vil arbejde for en revision inden for dagtilbud. Forskning viser, at der er store kvalitetsforskelle i danske vuggestuer og børnehaver, selv om antallet af ansatte er det samme. Konkret er forskellen til at føle på. 16 I organiserede vuggestuer formår pædagogerne gennemsnitligt at give hver enkelt barn 21 minutters voksenkontakt i timen, hvor børnene i de uorganiserede vuggestuer gennemsnitlig må nøjes med tre minutters voksenkontakt. Det har konsekvenser for børnenes udvikling både socialt og sprogligt. Børn spejler sig i de voksne og lærer af at være sammen med voksne og andre børn i samme aldersgruppe. Derfor er det alarmerende, at forskning viser, at nogle børn i vuggestuen kun har tre minutters voksenkontakt på en time. Vi har en hær af dygtige pædagoger, som har en enorm viden og erfaring, der kan være med til at udvikle og udfordre børnene endnu mere end i dag. Men det kræver, at vi tør give slip på gamle metoder som "fri leg" og i stedet lade den organiserede leg og den pædagogiske udvikling få plads. Kvalitet i dagtilbud handler om mere end normering. Normeringen har en betydning, men kvaliteten bliver jo ikke i sig selv bedre af, at der kommer én eller to flere medarbejdere i vuggestuen eller i børnehaven, hvis man ikke også samtidig kigger på, hvordan arbejdet er tilrettelagt. Det, der gør en forskel er, at vi har børnenes udvikling i fokus og at pædagogerne kan få deres faglighed i spil. Derfor har vi taget initiativ til en høring om kvaliteten i dagtilbuddene. Konservative vil arbejde for en revision inden for dagtilbud, hvor der er fokus på:

17 Pædagogisk udvikling og planlagte hverdage i stedet for primært "fri leg" og selvforvaltningspædagogik Pædagogerne skal have bedre mulighed for at udvikle lege og aktiviteter frem for at agere sociale brandslukkere og observatører Aldersopdeling af børnene i mindre grupper med fokuseret voksenkontakt de små fællesskaber giver gode resultater, det viser erfaringerne fra en række institutioner i Danmark for eksempel i Gladsaxe De pædagogiske læreplaner er et redskab for det pædagogiske arbejde og må aldrig misbruges til yderligere dokumentationskrav. For at gøre arbejdet med læreplanerne mere ligetil skal de seks hovedtemaer reduceres til fire hovedtemaer, hvor tre er obligatorisk, nemlig barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer og sprog, mens det fjerde hovedtema er valgfrit for den enkelte institution. Dermed er der i alle institutioner fokus på det væsentlige samtidig med at hver insti - tution kan sætte sit særpræg Bedre deling af viden og brug af relevant forskning og cases på tværs af kommunerne og institutioner 17

18 18

19 19

20 Regeringens første 100 dage var præget af de mange brudte valgløfter, som Socialdemokraterne og SF brændte af i det sorte tårn på Amager, da regeringsgrundlaget blev skrevet. Mange vælgere føler sig med rette taget ved næsen, og ganske rimeligt straffes de to partier derfor i meningsmålingerne efter folketingsvalget. Men nu har krudtrøgen lagt sig, og regeringen er kommet med en række bemærkelsesværdige udtalelser om ret og pligt samt at det skal kunne betale sig at arbejde. Disse udtalelser er bl.a. foranlediget af fattigdomsdiskussionen om den efterhånden danmarksberømte Carina, der viste sig ikke at være særlig fattig i forhold til mange lønmodtagere i arbejde. Set fra et konservativt ståsted er det såre fornuftigt, at regeringen vil gennemføre reformer, der understøtter princippet om at det skal kunne betale sig at arbejde. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens bastante meldinger om en kontanthjælps- og førtidspensionsreform skaber forventning om skridt i den rigtige retning. Ligeledes den unge skatteminister Thor Möger Pedersens bebudede skattereform, der ifølge regeringsgrundlaget markant skal sænke skatten på arbejde, også med det klare budskab, at det skal kunne betale sig at arbejde frem for at være på kontanthjælp. Konservative mærkesager fremført af en socialdemokrat og en SF er. Men for der er et men. Indtil videre har regeringen kun snakket om reformer, men ikke spillet ud med sådanne. Der er ingen antydninger af, hvordan skattereformen skal finansieres, og der foreligger ikke særlig meget om socialreformens konkrete indhold ud over, at den skal begrænse tilgangen til førtidspensionering og sende flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Set udefra forekommer det, at regeringen først skal blive enig med sig selv, og med en spændvidde fra SFs socialisme til De Radikales liberalisme er det givetvis ikke nogen nem opgave. Det kan betyde, at reformforslagene bliver utilstrækkelige, og at regeringen i sidste ende ikke kan opnå et flertal for disse. Det vil vise sig senere på året. Under alle omstændigheder er regeringen en umage størrelse, fordi afstanden mellem SF og De Radikale er til at tage at føle på. Dertil kommer, at regeringens parlamentariske grundlag udgøres af kommunisterne i Enhedslisten. Det er ikke en stærk koalition, og den holder ikke i fire år. Så er det sagt! 20

21 21

22 NAVNE og ADRESSER BESTYRELSEN: Formand og redaktør: Keld Holm Kildehusvej Roskilde tlf mobilnr Mail: Næstformand : Hans-Bo Hyldig Bredengen 5, Svogerslev 4000 Roskilde Tlf: , Mobil: Kasserer: Anne-Marie Kristensen Kildehøj Jyllinge Telefon: Sekretær: Svend Leon Clausen Hagenæs Jyllinge Tlf , Mobil: Bestyrelsesmedlem: Marie Hastrup Brisson Maglehøjen 10, Roskilde Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem: Nicolai Føns Lomholt Gundsølillevej 24 F 4000 Roskilde Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem: Gustav Gerstrøm Vibevej Viby Tlf: Bestyrelsesmedlem: Jan Herskov Holbækvej Roskilde Telefon: Bestyrelsesmedlem: John Jacobsen Brønsager 65, Svogerslev 4000 Roskilde Tlf.: , mobil Mail: Bestyrelsesmedlem: Jørn Rex Hyldetoften 6, Gundsømagle 4000 Roskilde Tlf: Mobil:

23 NAVNE og ADRESSER: Byrådsmedlem Carsten Wickmann Svaleøvej Roskilde Tlf: Byrådsmedlem Lars Lindskov Skovvej 6, 4040 Jyllinge Tlf.: / Hjemmeside: Byrådsmedlem Tom Hjorth Andersen Havremarken 16. Vindinge 4000 Rosklde Tlf: E Region Sjælland Chr. Wedell-Neergaard Borupvej Borup Tlf: / Hjemmside: Folketingskandidat Chr. Wedell-Neergaard Borupvej Borup Tlf: / Hjemmeside: KU-repræsentant: Martin Lang Johannesen Bøgevang 42, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: Mail: Savner du vælgerforeningens vedtægter, så mail eller ring til formanden. så får du dem tilsendt. Webmaster: Fritz Holme Skolevej Havdrup Tlf.: Mail: 23

24

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2010

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2010 Fængselsfunktionæren 5 Fængselsforbundet Maj 2010 Nr. 5-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Udvidelse af fodlænkeordningen skaber problemer 26 Trivsel: Medarbejdere og ledelse skal tale samme sprog 18

Læs mere

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til

Offentlig. I piskeregn vender køerne halen til Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 I piskeregn vender køerne halen til Det samme gør medarbejderne til chefen, hvis de mødes af

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Indblik Juni 2013 #02. Årgang 8 Juni 2013. TEMA På vej mod ny velfærd

Indblik Juni 2013 #02. Årgang 8 Juni 2013. TEMA På vej mod ny velfærd Indblik Juni 2013 #02 Årgang 8 Juni 2013 TEMA På vej mod ny velfærd 1 Leder Nr. 2, juni 2013 Den store omstilling af velfærden Der er i dag en bred erkendelse af dybden i den økonomiske krise, og de fleste

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Valgkampens skæve citater 06 Danmark skal have en ny regering - igen 07 Min første valgkamp 08 Formandskandidaterne 12 Næstformandskandidaterne 16 Kandidater

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion.

Læs mere

OBS! GENERAL- FORSAMLINGS- INDKALDELSE I DETTE NR. 26. JANUAR 2012. Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune

OBS! GENERAL- FORSAMLINGS- INDKALDELSE I DETTE NR. 26. JANUAR 2012. Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune s- nyt ynspunkt Det Konservative Folkeparti Foreningsblad for Det Konservative Folkeparti i Assens Kommune Assens - Glamsbjerg - Haarby - Vissenbjerg - Tommerup - Aarup Nr. 4 December 2011 Årgang 5 OBS!

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere

et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere Indhold ET MAGASIN OM SAMSKABELSE - INSPIRATION TIL VELFÆRDSMAGERE Tekst af: Babette Bresser, Sofie Amalie Andersen, Sanne Kok, Nikolaj Beuschel,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere