Roskilde Konservative Vælgerforening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Konservative Vælgerforening."

Transkript

1 Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 1. Februar 2012

2 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: Mobil: Mail: Lay-out Fritz Holme Tlf.: Mail: Optagne indlæg udtrykker ikke nødvendigvis vælgerforeningens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. Indlæg, som ønskes med i næste nummer af PerspeCtiv, bedes være redaktionen i hænde senest den Forsidebillede : "Formandsskifte på generalforsamlingen den 23. januar". Læs i dette nr. Formanden har ordet Side 4 Vi river betalingsringen ned Side 5 Marie Hastrup Brisson Nyt bestyrelsesmedlem Side 6 Hans-Bo Hyldig Ny næstformand Side 7 Meddelelser Side 7 Nu må vi videre Side 8 Vindmøller i Roskilde? Side 9 De svære forandringer Side 10 Regionskrig! Side 12 Forandre for at bevare Side 14 Mere tid til omsorg i daginstitutioner Side 16 Så er det sagt Side 20 Navne og adresser Side 22/23 Følg også med på 2

3 Kommende arrangementer Sæt X i kalenderen Hvor skal Danmark hen? Workshop om et nyt konservativt partiprogram. 20. marts 2012 kl Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1. Se indbydelse på side 18. Byrådsgruppen i X-ild Lokalpolitikerne i den varme stol 17. april 2012 kl Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1. Se indbydelse på side 19 Besøg i Roskilde Domkirke Domkirken som verdensarv. Hvad betyder det? 21. maj 2012 kl Roskilde Domkirke Nærmere herom følger Grundlovsmøde Vi fejrer grundlovsdagen 5. juni 2012 kl Hotel Prindsen Nærmere herom følger 3

4 Formanden har ordet! Keld Holm Formand for Roskilde Konservative Vælgerforening Kære medlem, Jeg vil også på denne plads takke for valget som formand og de gode ønsker, jeg har fået med på vejen. Jeg vil arbejde målrettet på at leve op til tilliden. Også en stor tak til Poul H. Jensen for veludført formandsarbejde gennem seks år og i alt næsten 40 års arbejde i partiets tjeneste. Imponerende. Det er en krisetid for Det Konservative Folkeparti. En nedtur ved folketingsvalget sidste år, og efterfølgende nedtur i meningsmålingerne. Jeg hører ofte det argument, at vores partiformand, Lars Barfoed, ikke sælger billetter. Og jeg plejer at svare, at politik ikke er en forestilling, hvortil der kræves billet. Spørgsmålet er nemlig, hvilke politikertyper vi foretrækker. Den højtråbende med posen fuld af slagkraftige udtryk, der gentages i en uendelighed, eller den mere tænksomme type, der anerkender samfundets kompleksitet og agerer i overensstemmelse hermed. Ønsker vi politikere af X-factortypen, eller mere seriøse og professionelle politikere? Med dette ikke sagt, at evnen til at kommunikere ikke betyder noget. For naturligvis skal vores politikere kunne nå ud over rampen, så vælgerne forstår de politiske holdninger og synspunkter, vi repræsenterer. Dette indgår også i partiets strategiske arbejde frem mod Landsrådet til efteråret. Jeg har selv peget på, at vores politiske budskaber skal være kontante, konkrete og konstruktive. Med kontante mener jeg lige på uden uld i mund. Med konkrete mener jeg, at vi ikke kun fortæller, hvad vi vil, men også hvorfor. Og så skal budskaberne være konstruktive og anvise løsninger, der rækker ud i fremtiden. Desuden skal vores synspunkter naturligvis være konservative og tage afsæt i vores værdier og partiprogram. Sidstnævnte er inde i en fornyelsesproces, der også finder sin afklaring på efterårets Landsråd. Jeg håber, at resultatet bliver et fremadrettet program, der fornyer og forstærker den konservative stemme i den politiske debat. I Roskildes vælgerforening har vi fremsat en række forslag til partiprogrammet, men vi arbejder videre hermed, bl.a. i en workshop den 20. marts, som du kan læse om andet steds i bladet. Jeg vil opfordre dig til at give dit besyv med, så partiprogrammet i videst muligt omfang forankres i konservative medlemmers virkelighed og dagligdag. Så er jeg overbevist om, at opturen venter forude. 4

5 Vi river betalingsringen ned Af Lars Barfoed Formand for det Konservative Folkeparti Betalingsringen skal væk så hurtigt som muligt efter et valg. "Hvis vi får borgerligt flertal efter næste valg, skal vi have fjernet den røde regerings skatter, der vil gøre det dyrere at komme på arbejde, siger Det Konservative Folkepartis formand Lars Barfoed. Det Konservative Folkeparti vil investere i bedre veje og kollektiv trafik og i flere parkeringspladser ved centrale stationer i udkanten af hovedstadsområdet, så man hurtigere og mere bekvemt kan komme til og fra arbejde. Det øger mobiliteten på arbejdsmarkedet og forbedrer konkurrenceevnen. Men vigtigst af alt gør det hverdagen nemmere for borgerne, og det arbejder vi for hver eneste dag. Det skal være et positivt valg at tage tog eller bus ikke et resultat af en straffeekspedition mod bilister i Hovedstadsområdet siger Lars Barfoed. Leder af Det Konservative Folkeparti, Lars Barfoed med vælgerforeningens nyvalgte formand, Keld Holm (tv) og den afgåede formand Poul H. Jensen (th) 5

6 Marie Hastrup Brisson Nyt bestyrelsesmedlem Marie Hastrup Brisson Jeg er en pige på 20 år, og jeg har boet i Roskilde siden jeg var 3 år gammel, hvor jeg nu bor i en lille lejlighed på Maglehøjen. Jeg blev student på Himmelev Gymnasium i sommers, og planen er at starte på universitet til september. I øjeblikket arbejder jeg i Kvickly. I min fritid har jeg som regel altid gang i større eller mindre projekter, og et af dem er i øjeblikket at træne op til en cykeltur København-Paris med cykelholdet Tour de Taxa til sommer. Jeg er desuden næstformand i Konservativ Ungdom i Roskilde på 2. periode nu, og jeg har været medlem lige siden jeg fik øjnene op for vigtigheden af et velfungerende samfund for 4 år siden. Jeg håber at kunne bidrage i vælgerforeningen med et anderledes syn på tingene og med en mere ungdommelig tilgang. Jeg mener at vi Konservative har brug for et friskt pust til at gøre os langt mere bemærket og genvinde vores kræfter igen. Desuden mener jeg at der også i Roskilde er behov for en ung frisk pige som jeg, til at bevise overfor Roskilde-borgerne, at Det Konservative Folkeparti ikke kun er for gamle mennesker, som er en opfattelse mange af mine jævnaldrende har. -- John Jacobsen og Svend Leon Clausen klar til at servicere de besøgende på Roskilde Messen. 6

7 Hans-Bo Hyldig Ny næstformand Hans-Bo Hyldig, Jeg er 46 år, bor i Svogerslev sammen med Jette og vores 3 børn, Charlotte, Christina og Andreas. Jeg har været aktiv i Partiet siden 1998, hvor jeg blev medlem af bestyrelsen i 10. kreds, Østerbro. Siden 2002 har jeg været medlem af bestyrelsen i Roskilde Vælgerforening. I forbindelse med valget til Europarlamentet i 2009 og Folketingsvalget i 2011 var jeg kampagneleder for Christian. Jeg er født på en lille gård på Lolland og blev i 1986 udlært i Lollands Bank, hvorefter jeg arbejdede i den finansielle sektor indtil 2000, hvor jeg skiftede til byggebranchen. Siden 2003 har jeg været selvstændig og driver i dag selskabet FB Gruppen A/S, der er et developmentselskab, der bygger boliger i Hovedstadsregionen. I Roskilde byggede vi i 2010 ungdomsboligerne Noden på Musicon og p.t. bygger vi 16 rækkehus til et boligfællesskab i Trekroner. Ved siden af mit daglige virke er jeg formand for Byggesocietet i København og medlem af forretningsudvalget for Byggesocietet DK, bestyrelsesmedlem i FOF Midtsjælland og skolebestyrelsesmedlem på Lynghøjskolen, Svogerslev. I fritiden driver jeg mit lille landbrug på Lolland og forsøger at få tid sammen med vores børn på 6, 9 og 17 år. Jeg ser frem til en spændende tid som næstformand i Vælgerforeningen, hvor jeg primært vil koncentrere mig om arbejdet internt i Vælgerforeningen, samarbejdet med KU og have fokus på hvervning af nye medlemmer. Den udadvendte funktion overlader jeg trygt til formand Keld Holm og Byrådsgruppen. Meddelelser Referat af generalforsamlingen Det godkendte referat af generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til Keld Holm, tlf eller på Cnetnyt nr. 2 februar 2012 Blev udsendt via mail den 3. februar. Er du t ilmeldt vores re gister, og har du ikke modtaget Cnetnyt 2 kan du kontakte Keld Holm tlf.: eller på mail 7

8 Nu må vi videre Af Carsten Wickmann, gruppeformand Nu er der gået et pænt stykke over et halvt år siden, vi fik ny borgmester i Roskilde, og ingen tvivl om, at det betød et stilskifte i måden at arbejde på i den politiske verden i Roskilde. Fra blok- til samarbejdspolitik er nok det, der bedst kan betegne det politiske klima. Et budget 2012 med nødvendige besparelser og effektiviseringer fik bred tilslutning i Byrådet, og godt for det. Den konservative dagsorden lagt sammen med Venstre om orden i eget hus, råderum og en langsigtet strategi vandt også gehør på den anden side af bordet. Roskilde er på vej frem igen, men tro ikke, at det var borgmesterskiftet alene, der gjorde det. Vi kan med god grund, som konservative, godt tillade os at sige, at vi har været stærkt medvirkende til, at der nu synes at være lys for enden af tunnelen. 8 Meget af det, der er sket siden sommerferien er noget, borgmesteren arvede fra før, hun blev borgmester. Ret skal være ret - en del skibe er sat i søen, men de fleste lå som nævnt allerede på bedding. Nu vil vi se noget nytænkning og handling på en række områder. Først og fremmest synes jeg, vi mangler fremdrift i det store Røde Port projekt. Og hvad med bymidten. Der er godt nok lavet en strategi for den, men den mangler lige at få tilført det, der kan gøre det hele unikt. Fra konservativ side ønsker vi liv i bymidten og at der kommer så mange boliger som muligt. Det gør alle partier, men jeg har aldrig rigtigt forstået, hvorfor vi har en skole og et uddannelsescenter midt i byen, der tilsammen fylder rigtig meget. Hvorfor ikke omdanne Gråbrødre skole og VEU centret til boliger og flytte de aktiviteter, der er der, uden for bymidten. Lige nu er der f.eks. ledige bygninger på hjørnet af Sønder Ringvej og Maglegårdsvej. Tænk hvis man turde bevæge sig lidt ud af boksen og se på muligheder frem for begrænsninger. Det skulle ikke undre mig om andre har tænkt det samme, måske nogen af dem har midlerne til at gøre det, andre synes umuligt. Så derfor en opfordring til alle de politiske partier med Socialdemokratiet i spidsen. Lad os i fællesskab se at komme videre.

9 Vindmøller i Roskilde? Af Tom Hjorth Andersen Byrådsmedlem I kommunens Klimaplan og Strategi for varme og energiforsyning, som vi Konservative har tiltrådt, indgår vindmøller som en af mulighederne for at etablere vedvarende energianlæg i kommunen. Men hvor skal møllerne være, og hvor mange skal vi have? Vindmøllesekretariatet, der rådgiver kommunerne om placering af møller, har lavet en screening af Roskilde Kommune og udpeget områder, der muligvis kan bruges til, at der kan bygges møller. Men nutidens møller er op til 150 m høje, og de afgiver et betydeligt støjniveau ved drift. Derfor fastlægger lovgivningen afstandskrav til beboelse, og der er naturligvis også lovgivning om afstand til bygninger, veje etc. Men 150 m høje møller syner jo af meget i landskabet, og de kan totalt ødelægge landskabelige værdier. Derfor er det af stor betydning nøje at undersøge, hvor disse møller eventuelt kan placeres. Ude i fjorden vil nogen sikkert sige. Sandt nok, men havvindmøller koster det dobbelte, og Roskilde Fjord er en af Danmarks smukkeste fjorde, så den skal vel ikke ødelægges med vindmøller? Fortsættes næste side 9

10 Og hvem skal betale? I kommunens oplæg er nævnt 4 scenarier. Kommunen kan for skatteborgerkroner oprette og drive møllerne. Roskilde Forsyning kan gøre det samme. Borgerne kan gøre det i lokale vindmøllelaug, og endelig kan private investorer eller Forsyningsselskaber som SEAS/NVE, DONG etc. gøre det. Jo, en spændende fremtidsbeslutning står foran os politikere. - De svære forandringer I forbindelse med de forestående ændringer i institutionsmiljøet i Roskilde kommune opfordrer jeg alligevel forældre og bedsteforældre til børn i vores institutioner til at vise forståelse for, at med et stærkt faldende børnetal - og en overkapacitet på flere hundrede daginstitutionspladser - så vil det være dybt uansvarligt, hvis vi som byrådspolitikere ikke tilpasser kapaciteten til behovet. Af Lars Lindskov Byrådsmedlem, skole- og børneordfører Inderst inde holder de fleste af os af tryghed, traditioner og forudsigelighed i hverdagen. Og hvis der er et uundgåeligt behov for forandringer, så vil de fleste af os selv stå i spidsen for dem eller i det mindste føle, vi har indflydelse på dem. Det er helt naturligt, for forandringer kan være svære. Især, hvis de kommer udefra og især hvis vi føler afmagt i forhold til selve processen. 10 Hver måned udarbejder forvaltningen en status over kapaciteten for daginstitutioner på 0-6 års området. Oversigten, der kan ses på kommunens hjemmeside, viser i hvilke af de 11 pasningsdistrikter, der er tomme pladser og i hvilke, der er mere pres på. I sommeren 2010 var der i hele kommunen cirka 800 ledige pladser. Derfor reducerede vi budgettet for børnepasningsområdet. På trods af denne reduktion var der i sommeren 2011 stadig 600 ledige pladser. Så reducerede vi igen. Men børnetallet falder fortsat og den seneste opgørelse viser, at der med indmeldte børn på 0-6 års området stadig er 413 ledige pladser.

11 Logisk set burde der bruges færre midler på børneområdet, når børnetallet falder. Men faktisk er der gennem en årrække bevilget flere penge pr. barn fra 0-6 år. Det k an man se på: Her fremgår det også, at Roskilde kommunes budget stiger år for år. Lagkagens stykker skæres anderledes, når byrådet prioriterer de enkelte områder, men lagkagen vokser. Derfor er der i min optik ikke tale om besparelser, men om nødvendige og logiske omprioriteringer. Nogle forældre har i henvendelser til mig anført, at det altid er de mest velfungerende institutioner, der rammes. Det mener jeg bestemt er et forståeligt argument, men ikke helt anvendeligt. Loyaliteten er høj i forhold til de institutioner, ens børn går i - og det er godt. Det var da værre, hvis alle syntes, at kommunens tilbud var noget skidt. Forandringer er svære. Det forstår jeg godt. Men hvis alle holder fast på, at alt skal forblive som hidtil og intet må forandres, så er det byrådets ansvar at beslutte forandringerne. Ellers forbløder vi - til skade for alle. Højtaleranlæg, dørtelefoner og tyverialarmer. Kaldesystemer. Mikrofoner og teleslyngeanlæg Vi rådgiver, installerer og servicerer PH-teknik. Poul H. Jensen Telefon

12 Regionskrig! Af Christian Wedell-Neergaard, Regionsrådsmedlem Der er opstået et større skænderi mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det handler om de mange patienter fra Sjælland, som hvert år søger behandling i Hovedstaden. Hidtil har det været sådan, at Region Sjælland har betalt fuld pris, men det vil vi ikke mere. Vi vil kun betale den pris, som Region Hovedstaden selv betaler for behandling af egne patienter. Vi vil ikke betale overpris; det betyder, at der er færre penge tilbage til Region Sjællands egne sygehuse. Den situation vil vi ikke længere finde os i. For at løse situationen har Region Sjælland løbende taget initiativ til at øge kapaciteten i regionens eget sygehusvæsen med fokus på at styrke den faglige profil, kvaliteten og betingelserne for sammenhængende patientforløb. Striden handler først og fremmest om de patienter, som får behandlinger i Hovedstaden, som Region Sjælland også selv kan tilbyde. Det er derfor besluttet at fortsætte udvidelsen af kapaciteten på egne sygehuse og øge samarbejdet med private sygehuse. Regionens strategi For Konservative er det vigtigt, at flere bliver tilbudt behandling på private sygehuse, så ventetiden kan nedbringes og patienterne oplever en bedre kvalitet i behandlingen. Derfor støtter vi en strategi, som sikrer en udvidelse af kapacitet og styrkelse af den specialiserede behandling i regionen med fokus på udvidet strategisk og fagligt samarbejde med private aktører. Strategiens formål er desuden fortsat sikring af kvalitet, udvikling af attraktive arbejdspladser og øgning af produktiviteten ved at modernisere produktionsapparatet. Tempo på udviklingen Den specialiserede behandling er et vigtigt element i strategien, idet øget mulighed for specialiseret behandling i regionen sikrer et stort patientvolumen for de regionsfunktioner, Region Sjælland er godkendt til at varetage. Samtidig medvirker en udvidelse af kapaciteten på specielt regionsfunktionsniveau til et højt fagligt niveau, og det har en god indvirkning på det faglige miljø og på rekrutteringsmulighederne. Vi ønsker derfor at sætte tempo på en udviklingsproces, som skal understøtte en bedre anvendelse 12

13 af regionens samlede produktionsapparat: - Vi vil øge antallet af undersøgelser og behandlinger ved længere åbningstider på ambulatorier og operationsstuer. - Vi vil udbygge den fysiske kapacitet gennem investeringer i nyt apparatur, behandlingsrum og senge. - Vi vil udbyde flere behandlinger til private samarbejdsparter, så de behandlinger regionen ikke selv kan udføre, udføres bedst og økonomisk fordelagtigt. - Vi vil styrke samarbejdet med praksissektoren, for at styrke tilbuddet om diagnostik og videreudvikle konceptet med fælles visitation og ensartede faglige retningslinjer i sygehusvæsenet. Vi vil ikke være et halehæng! Region Sjælland har længe været et halehæng til Region Hovedstaden. Vi har måttet acceptere, at alle højt specialiserede behandlinger og en del regionsfunktioner lå i hovedstaden. Det vil nu gradvist blive ændret. Det passer godt med, at Regions Sjælland skal opbygge eget universitetssygehus i Køge, hvor vi vil kunne tilbyde mange af disse behandlinger. Konsekvensen for patienterne er bedre service og flere valgmuligheder. Der er fortsat frit sygehusvalg, og ingen vil forhindre nogen i at blive behandlet på Rigshospitalet, hvis det er det man ønsker. 13

14 Forandre for at bevare Af Lars Lindskov Byrådsmedlem, skole- og børneordfører Et godt konservativt slogan lyder at forandre for at bevare. Det kan fint bruges i forhold til den debat, der jævnligt dukker op i forbindelse med drøftelse om nogle af de kommunale tilbud. Her tænker jeg fx på debatten om Vor Frue skole, der med ca. 100 børn konstant er lukningstruet, når der drøftes budget. Om kulturtilbud i landsbyerne som fx Gundsømagle Bibliotek, der har åbent 13 timer ugentlig. Og Fjordcentret, der som en del af ny museumsstruktur i samarbejdet mellem Roskilde og Frederikssund kommuner står foran en opsplitning og udflytning af bygningerne på Bygaden i Jyllinge. Hertil kommer adgang til kommunen gennem borgerservicebutikker, tandpleje, undervisning, idræt, aftenskoler - og de mange andre tilbud til borgerne. For mig er det helt tydeligt, at nærdemokrati og engagement ikke kan gøres op i et regneark. En landsbyskole kan have helt andre kvaliteter end en megaskole i midtbyen. Det samme gælder det lokale bibliotek, museum og amatørteater eller detailbutikker, hvor kvantitet ikke nødvendigvis er den rigtige målestok. Når dét er sagt, så står vi over for forandringer i vores samfund, hvor vi ikke kan fastholde, at alting skal være som det var i gamle dage. Og her taler jeg ikke nødvendigvis om års tilbageblik, men 1-5 år. For de fleste af os er vanedyr, og vi kan helt forståeligt og naturligt have svært ved at acceptere nye og anderledes måder at gebærde os på. Se blot, hvordan internettet har ændret manges forbrugsmønster med indkøb af mad, bestilling af biblioteksbøger, bestilling af ferierejser og meget, meget mere. Men vi må forholde os til, at internettet kommet for at blive og det vil forandre vores adfærd i forhold til hverdagens rutiner og gøremål. Som konservativ vil jeg altid først gå efter kvaliteten herefter det rationelle og effektive. Vi er jo ikke Venstre-folk eller Liberal Alliance. Samtidig er jeg ikke socialist, hvor målestokken lader til at være, at jo dyrere, tingene er, desto bedre er de nok. Vi skal finde den gyldne middelvej mellem kvalitet og kvantitet. Det er min påstand, at kommunerne bugner af penge. De bliver bare brugt særdeles uhensigtsmæssigt på en række områder. 14

15 For eksempel er der store muligheder for at effektivisere store dele af administrationen og en række serviceområder. Ikke mindst ved hjælp af konkurrenceudsættelse, hvor private virksomheder på en række områder fx løn, regnskab, IT, tøjvask, rengøring, madproduktion, personbefordring, hjemmehjælp m.m. kan gøre det billigere og bedre - end kommunen. Hvis vi udnyttede dette potentiale bedre, så kunne vi frigøre millioner af kroner i Roskilde kommune til at udvikle kvaliteten fx i vores kultur- og fritidstilbud. Men selvom det ville kunne redde en række af de førnævnte tilbud som museer, biblioteker og andre tilbud i landsbyerne, så bør vi turde tage drøftelsen, om de er hellige køer eller om vi vil benytte lejligheden til at tænke nyt, anderledes, dristigt og provokerende. Hvorfor kan skolebiblioteker og folkebiblioteker ikke ligge i samme bygning? Eller biblioteket og museet? Eller biblioteket og idrætshallen? Eller hvorfor kan det offentlige sundhedscenter ikke ligge i et privat fitnesscenter? Vi bør turde tage drøftelsen om langsigtede løsninger, hvor de tilbud, vi kender i dag måske skifter form og facon, mens vi bevarer værdierne. Følelsen af nærhed og engagement. Hvis vi ukritisk holder fast i fortiden uden at forholde os til fremtiden, så mister vi de værdier, vi oplever i nutiden. Og det vil være synd. Lad os derfor benytte lejligheden til at finde ud af, hvordan vi skal forandre for at bevare. Hit med debatten i den konservative byrådsgruppe er vi klar! Lars Lindskov på Roskilde Messen med repræsntanter for de andre partier 15

16 Mere tid til omsorg i daginstitutioner Af Mai Henriksen MF. Vi har en hær af dygtige pædagoger, som har en enorm viden og erfaring, der kan være med til at udvikle og udfordre børnene endnu mere end i dag Alle børn skal udfordres og udvikles. Nærvær, omsorg, kontakt og sprogstimulering skal i fokus i børnehaver og vuggestuer, og pædagogerne skal have bedre muligheder for at få deres faglighed i spil. Derfor planlægger Det Konservative Folkeparti en høring i Folketinget om kvaliteten i daginstitutioner. Samtidig opfordrer vi kommunerne til at løsne dokumentationskravene, ligesom Konservative vil arbejde for en revision inden for dagtilbud. Forskning viser, at der er store kvalitetsforskelle i danske vuggestuer og børnehaver, selv om antallet af ansatte er det samme. Konkret er forskellen til at føle på. 16 I organiserede vuggestuer formår pædagogerne gennemsnitligt at give hver enkelt barn 21 minutters voksenkontakt i timen, hvor børnene i de uorganiserede vuggestuer gennemsnitlig må nøjes med tre minutters voksenkontakt. Det har konsekvenser for børnenes udvikling både socialt og sprogligt. Børn spejler sig i de voksne og lærer af at være sammen med voksne og andre børn i samme aldersgruppe. Derfor er det alarmerende, at forskning viser, at nogle børn i vuggestuen kun har tre minutters voksenkontakt på en time. Vi har en hær af dygtige pædagoger, som har en enorm viden og erfaring, der kan være med til at udvikle og udfordre børnene endnu mere end i dag. Men det kræver, at vi tør give slip på gamle metoder som "fri leg" og i stedet lade den organiserede leg og den pædagogiske udvikling få plads. Kvalitet i dagtilbud handler om mere end normering. Normeringen har en betydning, men kvaliteten bliver jo ikke i sig selv bedre af, at der kommer én eller to flere medarbejdere i vuggestuen eller i børnehaven, hvis man ikke også samtidig kigger på, hvordan arbejdet er tilrettelagt. Det, der gør en forskel er, at vi har børnenes udvikling i fokus og at pædagogerne kan få deres faglighed i spil. Derfor har vi taget initiativ til en høring om kvaliteten i dagtilbuddene. Konservative vil arbejde for en revision inden for dagtilbud, hvor der er fokus på:

17 Pædagogisk udvikling og planlagte hverdage i stedet for primært "fri leg" og selvforvaltningspædagogik Pædagogerne skal have bedre mulighed for at udvikle lege og aktiviteter frem for at agere sociale brandslukkere og observatører Aldersopdeling af børnene i mindre grupper med fokuseret voksenkontakt de små fællesskaber giver gode resultater, det viser erfaringerne fra en række institutioner i Danmark for eksempel i Gladsaxe De pædagogiske læreplaner er et redskab for det pædagogiske arbejde og må aldrig misbruges til yderligere dokumentationskrav. For at gøre arbejdet med læreplanerne mere ligetil skal de seks hovedtemaer reduceres til fire hovedtemaer, hvor tre er obligatorisk, nemlig barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer og sprog, mens det fjerde hovedtema er valgfrit for den enkelte institution. Dermed er der i alle institutioner fokus på det væsentlige samtidig med at hver insti - tution kan sætte sit særpræg Bedre deling af viden og brug af relevant forskning og cases på tværs af kommunerne og institutioner 17

18 18

19 19

20 Regeringens første 100 dage var præget af de mange brudte valgløfter, som Socialdemokraterne og SF brændte af i det sorte tårn på Amager, da regeringsgrundlaget blev skrevet. Mange vælgere føler sig med rette taget ved næsen, og ganske rimeligt straffes de to partier derfor i meningsmålingerne efter folketingsvalget. Men nu har krudtrøgen lagt sig, og regeringen er kommet med en række bemærkelsesværdige udtalelser om ret og pligt samt at det skal kunne betale sig at arbejde. Disse udtalelser er bl.a. foranlediget af fattigdomsdiskussionen om den efterhånden danmarksberømte Carina, der viste sig ikke at være særlig fattig i forhold til mange lønmodtagere i arbejde. Set fra et konservativt ståsted er det såre fornuftigt, at regeringen vil gennemføre reformer, der understøtter princippet om at det skal kunne betale sig at arbejde. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens bastante meldinger om en kontanthjælps- og førtidspensionsreform skaber forventning om skridt i den rigtige retning. Ligeledes den unge skatteminister Thor Möger Pedersens bebudede skattereform, der ifølge regeringsgrundlaget markant skal sænke skatten på arbejde, også med det klare budskab, at det skal kunne betale sig at arbejde frem for at være på kontanthjælp. Konservative mærkesager fremført af en socialdemokrat og en SF er. Men for der er et men. Indtil videre har regeringen kun snakket om reformer, men ikke spillet ud med sådanne. Der er ingen antydninger af, hvordan skattereformen skal finansieres, og der foreligger ikke særlig meget om socialreformens konkrete indhold ud over, at den skal begrænse tilgangen til førtidspensionering og sende flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Set udefra forekommer det, at regeringen først skal blive enig med sig selv, og med en spændvidde fra SFs socialisme til De Radikales liberalisme er det givetvis ikke nogen nem opgave. Det kan betyde, at reformforslagene bliver utilstrækkelige, og at regeringen i sidste ende ikke kan opnå et flertal for disse. Det vil vise sig senere på året. Under alle omstændigheder er regeringen en umage størrelse, fordi afstanden mellem SF og De Radikale er til at tage at føle på. Dertil kommer, at regeringens parlamentariske grundlag udgøres af kommunisterne i Enhedslisten. Det er ikke en stærk koalition, og den holder ikke i fire år. Så er det sagt! 20

21 21

22 NAVNE og ADRESSER BESTYRELSEN: Formand og redaktør: Keld Holm Kildehusvej Roskilde tlf mobilnr Mail: Næstformand : Hans-Bo Hyldig Bredengen 5, Svogerslev 4000 Roskilde Tlf: , Mobil: Kasserer: Anne-Marie Kristensen Kildehøj Jyllinge Telefon: Sekretær: Svend Leon Clausen Hagenæs Jyllinge Tlf , Mobil: Bestyrelsesmedlem: Marie Hastrup Brisson Maglehøjen 10, Roskilde Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem: Nicolai Føns Lomholt Gundsølillevej 24 F 4000 Roskilde Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem: Gustav Gerstrøm Vibevej Viby Tlf: Bestyrelsesmedlem: Jan Herskov Holbækvej Roskilde Telefon: Bestyrelsesmedlem: John Jacobsen Brønsager 65, Svogerslev 4000 Roskilde Tlf.: , mobil Mail: Bestyrelsesmedlem: Jørn Rex Hyldetoften 6, Gundsømagle 4000 Roskilde Tlf: Mobil:

23 NAVNE og ADRESSER: Byrådsmedlem Carsten Wickmann Svaleøvej Roskilde Tlf: Byrådsmedlem Lars Lindskov Skovvej 6, 4040 Jyllinge Tlf.: / Hjemmeside: Byrådsmedlem Tom Hjorth Andersen Havremarken 16. Vindinge 4000 Rosklde Tlf: E Region Sjælland Chr. Wedell-Neergaard Borupvej Borup Tlf: / Hjemmside: Folketingskandidat Chr. Wedell-Neergaard Borupvej Borup Tlf: / Hjemmeside: KU-repræsentant: Martin Lang Johannesen Bøgevang 42, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: Mail: Savner du vælgerforeningens vedtægter, så mail eller ring til formanden. så får du dem tilsendt. Webmaster: Fritz Holme Skolevej Havdrup Tlf.: Mail: 23

24

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 3. November 2011 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: 4635

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp!

Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp! Roskilde Konservative Vælgerforening. Klar til valgkamp! Nr. 2. Maj 2013 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende,

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Byrådsgruppens beretning for 2011

Byrådsgruppens beretning for 2011 Byrådsgruppens beretning for 2011 Byrådsmedlem Lars Lindskov SBU, KIU, BIU, BDU Roskilde byråd 2009-2013 Mandatfordeling partierne 19 12 A B F R Ø V K O Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Udvikling af en politisk vindermentalitet i Roskilde - sådan gør vi!

Udvikling af en politisk vindermentalitet i Roskilde - sådan gør vi! Udvikling af en politisk vindermentalitet i Roskilde - sådan gør vi! v/byrådsmedlem Lars Lindskov Fremtidsværksted Roskilde Møde 4 tirsdag den 19. april 2011 Handelsbanken i Roskilde Tilgangen er afgørende!

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 3. September 2012 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: 4635

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr.

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Budgettale for Det Konservative Folkeparti den 15. september 2010 Af Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund En ny økonomisk virkelighed side 2 Førtidspension

Læs mere

Min tid i KU og partiet

Min tid i KU og partiet KU i Storkreds Sjælland Ringsted Mandag den 31. oktober 2011 Min tid i KU og partiet Det har jeg fået f ud af mit medlemskab - om samarbejde og netværk 1 - Præsentation for KU i Storkreds Sjælland / Lars

Læs mere

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21. Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.30 i Samlingssalen på Lønborgvej 53, Tarm Nu skal der vælges ny skolebestyrelse

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Budgetaftalen 2013. Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark

Budgetaftalen 2013. Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark Budgetaftalen 2013 Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark Budget 2013 Nu runder budgettet i Region Sjælland 17 mia. kr. Budgetloven indebærer sanktioner ved mer-og mindre forbrug. Ikke samme

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Rammesætningen: De overordnede betragtninger:

Rammesætningen: De overordnede betragtninger: Rammesætningen: Der findes et sted, hvor vi prioriterer bevidst og ansvarligt. Det er overskriften på Lejre Kommunes budgetaftale 2016-2019, og jeg er glad og stolt over i aften at stå med en følelse af,

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Velkommen. Generalforsamling 23. januar 2012

Velkommen. Generalforsamling 23. januar 2012 Velkommen Generalforsamling 23. januar 2012 Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling 23.01.2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om virksomheden i det forgangne år 3.

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 2. August 2011 Læs i dette nr. PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende,

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

ÅDALSKOLEN Skolebestyrelsens beretning 2007-2008 Forord

ÅDALSKOLEN Skolebestyrelsens beretning 2007-2008 Forord ÅDALSKOLEN Skolebestyrelsens beretning 2007-2008 Forord Vi har i skolebestyrelsen igen valgt at udsende beretningen i trykt format. Beretningen er også lagt på skolens hjemmeside, så den senere kan findes

Læs mere

Minister uden smertegrænse

Minister uden smertegrænse Minister uden smertegrænse Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), har ingen smertegrænse for, hvor stor en del af de offentlige sundhedsopgaver, der bliver udført på de private

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Konkrete input fra dagen:

Konkrete input fra dagen: Og en appel til forældrene: Kære forældre. Vær jeres rolle voksen. Tag ansvar for dit barn, dets opdragelse, dannelse og værdier. Stå fast, vær konsekvent og fralæg dig ikke ansvaret ved at lægge det over

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 2/2016

Nyhedsbrev nr. 2/2016 Nyhedsbrev nr. 2/2016 Kære medlem Masser af medlemmer med masser af gode idéer. Kritisk, konstruktiv kærlighed til det parti de er en del af i gode såvel som dårlige tider. Det må være konklusionen på

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETING TANJA AAGAARD SCHJELLERUP

KANDIDATGRUNDLAG FOLKETING TANJA AAGAARD SCHJELLERUP Kære kandidataspirant, Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være kandidat til Folketinget i Alternativet. Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 19. maj 2016

Læs mere

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015 CLICK TO ADD TEXT BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER Vi kombinerer altid faglig indsigt I kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. POLITIKERNES HOLDNING

Læs mere

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus 1. Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus Kære Byråd, kære Borgmester Jeg vil prøve at redegøre for hvad Dansk Folkeparti, mener om de budgetforhandlinger vi nu er startet på. At få udstukket et råderum

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde d. 10. december 2013

Referat bestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Referat bestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Deltagere: Kasper (Vug. Vesterbo), Søren (Hasle Vuggestue), Maria (Frydenlund), Mogens (Haven), Helene (Bhv. Vesterbo), Charlotte (Vestervang), Anne (medarb.

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er Valgkampens slogans Fælles om København Et stærkere København Fokus på Sundhed Lige muligheder for alle Til gavn for Frederiksberg - til inspiration for andre Stem dansk, det gør vi Vi skaber det gode

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Nyborg Kommune - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Fælles oplæg til Kommunalvalg 2013 Udfordringer og muligheder Vi borgere i Nyborg kommune er stolte og glade for at bo her. Det er der også al

Læs mere