Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Absolut Rengøring A/S Ejlskovsgade Odense

2 DK-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering - Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 3 delaftaler. Der indgåsen kontrakt pr. delaftale. CPV: Rationel Vinduespolering A/S Danmarksgade Aalborg Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens Forenede Service A/S Buddingevej Søborg

3 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Levering af 4-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. Levering af 4-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. CPV: 34445, Volvo Truck Center Danmark A/S Skjernvej Aalborg Ø

4 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Levering af 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. Levering af 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. CPV: 34445, Volvo Truck Center Danmark A/S Skjernvej Aalborg Ø

5 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Opbygning af 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. Opbygning af 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. CPV: 34445, Sawo A/S Industrimarken 9530 Støvring

6 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Opbygning af 4-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. Opbygning af 4-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. CPV: 34445, Højbjerg Maskinfabrik A/S Anders Mørchs Vej Nørresundby

7 DK-Aarhus: Diverse tjenesteydelser REGION MIDTJYLLAND Sundhedsfaglige vikarydelser. Til opfyldelse af Regionen behov, for at kunne rekruttere vikarer fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med akutte behov for arbejdskraft og for at undgå spidsbelastninger. Sundhedsfaglige vikarer udbydes som et supplement til den faste tilknyttede stab. Faggrupperne er fordelt således på delaftaler:. Basis sygeplejersker 2. Sygeplejersker med anerkendt specialuddannelse a. Anæstesi b. Intensivsygepleje c. Psykiatri d. Infektionshygiejne e. Kræftsygepleje 3. Socialpædagoger med døgninstitutionserfaring 4. Social- og sundhedsassistenter, plejere og sygehjælpere 5. Lægesekretærer Aftalen er en rammeaftale. indgå parallelle rammeaftaler med 3 tilbudsgivere, indenfor samme fagområde. Dog kun 2 på delaftale 5. De efterfølgende ordrer (aftræk) under rammeaftalerne vil blive placeret hos de under rammeaftalen valgte aktører ud fra en prioriteret rækkefølge, hvorved kontrakten tildeles den bedst prioriteret aktør. Hvor denne ikke kan påtage sig kontrakten, er ordregiver berettiget til at tildele kontrakten til den næstbedst prioriterede og derefter den tredje bedst prioriterede. Der rettes således først henvendelse til den bedst prioriterede aktør og såfremt denne ikke kan levere den ønskede vikarydelse eller ikke opfylder kravene i forhold til de i udkast til kontrakt nævnte responstider rettes der henvendelse til den næstbedst prioriterede aktør og derefter den tredjebedst prioriterede. Kan ingen af de på rammeaftalen indgåede aktører ikke levere den ønskede vikarydelse eller opfylde kravene til responstider, har ordregiver ret til at tage kontakt til en økonomisk aktør udenfor aftalen. Der er indgået kontrakter med 6 leverandør fordelt på de 5 delaftaler. CPV: Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS Klostergade 56B 8000 Aarhus C Telefon: ActivCare A/S Valby Langgade 7B 2500 Valby Telefon: Thy Sygepleje Vikarbureau I/S Refsbølvej 2

8 7760 Hurup Telefon: Here2Care Jacob Sørensens vej Esbjerg VIPvikar Algade 38 C 4760 Vordingborg Telefon: Adecco A/S Falkoner Alle 2000 Frederiksberg Telefon:

9 DK-Aars: Bank- og investeringstjenesteydelser VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (DK) EU-udbud af Vesthimmerlands Kommunes daglige bankforretninger. Daglige bankforretninger, likviditetspleje samt forvaltningspleje af kapitalplejeordning. CPV: , Sparekassen Himmerland A/S Markedsvej Aars Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

10 DK-Aars: Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (DK) EU-udbud på revisionsopgave i Vesthimmerlands Kommune. Udbuddet omfatter lovpligtig revision som er den traditionelle fianselle revision samt den lovpligtige forvaltningsrevision i overenstemmelse med vedtagene love, bekendtgørelser og cirkulærer samt erklæringer, indberetninger mv. som skal afgives til andre offentlige myndigheder i løbet af året. Herudover indeholder udbuddet tilkøbsydelser på særlig rådgivning, udredningsopgaver, opfølgning og specialopgaver. CPV: , BDO Kommunernes Revision A/S Havneholmen København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

11 DK-Fredericia: Bygge- og anlægsarbejder ENERGINET.DK 482/2 Anlægsentreprise på forskønnelsesprojekt Lillebælt Anlægsentreprise på Forskønnelsesprojekt Lillebælt: Generelt kræves der at entreprenøren har erfaring med nedgravning af højspændings kabler på spændingerover 32/50 kv, og der skal i forbindelse med prækvalifikationen sendes en referencelist som entreprenørenmulige kvalifikation til arbejdet vil blive bedømt udfra. Arbejdet omfatter nedenstående hoveddele. Underboringer/Krydsninger. Udførelse af underboringer ved ilandføringer på Jylland og Fynssiden (4 stk), med underboringsrør af min. 500mm diameter. Derudover 3x6 underboringer på Jyllandssiden og 7x6 underboringer på Fynssiden. Enkelte af underboringerne på Fynssiden kan blive som gravede krydsninger. Gravning af render. Der skal graves en rende per trace ca. 2x900 meter på Jyllandssiden, og ca. 2x4500 meter på Fynssiden.Igennem følsomme områder bliver der tale om specielle hensyn i forbindelse med gravningen, og specifikkeanvisninger fra Energinet.dk skal følges. Trækning af kabler. Der skal trækkes kabler som følger de opgivne længder nævnt under punktet gravning af render. Jyllandssidenskabellængder bliver godt 900 meter lange og Fynssiden kabellængder bliver godt 500 meter lange. Ud over selve kablerne skal der trækkes en jordleder (ECC) parallelt med kabler, mere info herom i selveudbudsmaterialet. Omkring de udtrækkede kabler skal der ifyldes sand som skal testes og godkendes af Bygherre på forhånd. Reetablering. Efter kabler er trukket og kablerne er dækket med det omtalte sand skal gravene dækkes til igen og arealernereetableres. CPV: Arkil A/S Anlæg Randers NV 8920 Hvidemøllevej 7

12 DK-Frederikssund: Bortskaffelse af slam FREDERIKSSUND SPILDEVAND A/S Håndtering og slutdisponering af spildevandsslam fra renseanlæg i Frederikssund Kommune. Afhentning af slam, transport, evt. midlertidig opbevaring, aftaler med landmænd, myndighedsbehandling og slutanbringelse. CPV: FMT A/S 3400 Hammerholt Erhvervspark 32

13 DK-Horsens: Afhentning af vasketøj INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Tilbud på vask/leje løsning af beklædning til Tandplejen i Horsens Kommune. Vask/leje løsning af beklædning til Tandplejen i Horens Kommune, herunder vask, reparation, afhentning og levering af beklædning. CPV: De Forenede Dampvaskerier A/S Vestergade Vejen Telefon:

14 DK-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE (EJENDOMME) Øster Farimagsgade Skole - Hovedentreprise. Hovedentreprisen omfatter en delvis indvendig renovering og ombygning af Øster Farimagsgades Skoles eksisterende hovedbygning og faglokalebygning på Østerbro, samt opførelse af en ny bygning på grunden, til skolens indskoling og en ny fritidsordning. CPV: Enemærke & Petersen A/S Ole Hansensvej 400 Ringsted Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 DK-Kastrup: Rengøring NAVIAIR Rengørings- og vinduespoleringsservice Naviair. Rengørings- og vinduespoleringsservice på Naviair's lokaliteter. For rengøring inkl. TWR-SYD (kontroltårn). Opgaverne udbydes samlet i en delaftale. CPV: , Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup

16 DK-Odense: Konsulentvirksomhed inden for udvikling VÆKSTHUS SYD (DK) Projekt "Vækst via ledelse" - Tjenesteydelse. Projekt "Vækst via ledelse" - Tjenesteydelse. CPV: Rambøll Management A/S Hannemanns Alle København S

17 DK-Odense: Opførelse af ejendomme med flere boliger KOLLEGIEBOLIGSELSKABET Teknisk Kollegium, Odense. Totalrådgivning i forbindelse med renovering af Teknisk Kollegium i Odense. CPV: Henry Jensen A/S Østergade Odense C

18 DK-Sakskøbing: Forsikringstjenester NAKSKOV ALMENE BOLIGSELSKAB V/BOLIGKONTORET Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, Løsøreforsikring, Edb-forsikring, Ansvarsforsikring og Motorkøretøjer. CPV: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København Mailadresse: Telefon:

19 DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ARBEJDERNES ANDELS - BOLIGFORENING VEJLE (DK) Totalrådgivning for renovering af AAB Vejles afdeling 4 og 42, Løget By. Totalrådgivningen omfatter projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation af entreprenører, afholdelse af licitation, tilbudsvurdering, projektopfølgning, fagtilsyn og byggeledelse i forbindelse med renovering af boligselskabebets afdeling 4 og 42. CPV: COWI Havneparken 700 Vejle Telefon: Internetadresse: Fax:

20 DK-Holstebro: Mejrup Skole, Til- og ombygning Holstebro Kommune

21 DK-Odense: Vedligeholdelse af kommunens parker og grønne områder Odense Kommune

22 DK-Ringsted: Lokalprintere Ringsted Kommune

23 DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri AABENRAA KOMMUNE Aabanraa Kommune - Kongehøjskolen - Prækvalifikation til projektkonkurrence. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune sammenlægges Brundlundskolen og Rugkobbelskolen til den nye Kongehøjskolen. Den nye skole etableres ved en om- og tilbygning af både Rugkobbelskolen og en nyerhvervet administrations- og lagerbygning (den tidligere Max Jenne ejendom på Dronning Margrethes Vej 60). Det samlede areal ombygnings- og tilbygningsareal forventes at andrage ca m². Opgaven vedrører totalrådgivning: arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørrådgivning. Opgaven omfatter projektering samt tilsyn og byggeledelse i forbindelse med fagentrepriseudbud. Den forventede ramme til håndværkerudgifter andrager ca DKK ekskl. moms. Totalrådgivningshonoraret skal forventes forhandlet i niveauet 9-0 % af håndværkerudgiften. Dog afregnes bygningsregistrering særskilt. Projektkonkurrencen gennemføres i foråret 202, projekteringen skal ske i løbet af 3. og 4. kvartal 202 og udførelse af projektet skal ske i perioden CPV:

24 DK-Aarhus: Dialysekanyler INDKØB & MEDICOTEKNIK Utensilier til hæmodialysebehandling. Indkøbene vedrører utensilier til brug for hæmodialysebehandling i Region Midt. Indkøbene er fordelt på 5 delaftaler og 4 leverandører. CPV: , , Fresenius Medical Care Danmark A/S Oldenburg Allé 2630 Taastrup Gambro Danmark, filial af Gambro Lundia AB Jydekrogen Vallensbæk Vingmed Danmark A/S Husby allé 9, st Taastrup Baxter A/S Gydevang Allerød

25 DK-Glostrup: Uorganiske og organiske basiskemikalier I/S VESTFORBRÆNDING Indkøb af kalk og kemi. Indkøb af kalk og kemi. CPV: , ,

26 DK-Herning: Transport af slam HERNING VAND A/S Bortskaffelse/nyttigørelse af spildevandsslam fra Herning Centralrenseanlæg. Bortskaffelse/nyttiggørelse af ca ton spildevandsslam pr. år fra Herning Centralrenseanlæg for en 2 årig periode med mulighed for forlængelse i op til 2 år. CPV: Simon Moos A/S Kallehave Sønderborg

27 DK-København: Animalske produkter, kød og kødprodukter STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale Fødevarer - Specialleverandører; kød og pålæg. SKI udbyder "Rammeaftale Fødevarer - Specialleverandører; kød og pålæg" om gebyrfri levering fra specialleverandører én eller flere gange om ugen af konventionelle fødevarer til danske offentlige organisationer og institutioner, som er kunder hos SKI på tidspunktet for fremsendelse af denne udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, og hvor leverancestørrelsen er større end 500,00 DKK pr. levering pr. leveringssted. Sortimentet omfatter produkter inden for kategorierne oksekød, svinekød, hakket kød, ungkvæg, kalvekød, lammekød, kylling, kalkun, fjerkræ, postejer og pålæg. Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler, en delaftale, delaftale, for Øst: Region Hovedstaden og Region Sjælland, og en delaftale, delaftale 2, for Vest: Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, hvori levering skal foretages, dvs., at SKIs kunder med leveringssted i Region Hovedstaden eller Region Sjælland skal anvende delaftale, Øst, og kunder med leveringssted i Region Nordjylland, Region Midtjylland eller Region Syddanmark skal anvende delaftale 2, Vest. Der vil blive prækvalificeret 0 virksomheder på hver af de 2 delaftaler. Samme virksomhed kan prækvalificeres på én eller på begge delaftaler. Der kan efterfølgende alene afgives tilbud på den/de delaftale(r), hvor virksomheden er prækvalificeret. Der vil blive gennemført separat evaluering og tildeling for hver af de 2 delaftaler på Rammeaftalen. Tildeling på Rammeaftalen vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "laveste pris". Der påtænkes indgået Rammeaftaler med 3 Leverandører på hver af de 2 delaftaler på Rammeaftalen. Rammeaftalen omfatter et obligatorisk sortiment indeholdende de varer, som alle tilbudsgiverne skal byde ind med. En fortegnelse over SKIs kunder kan rekvireres pr. telefon ved henvendelse til SKI kundeservice, Det drejer sig for tiden om ca kunder. Det bemærkes, at SKI også står på kundelisten. I forbindelse med kundernes efterfølgende anvendelse af Rammeaftalen skal Leverandøren på hver af de 2 delaftaler tildeles ved Direkte tildeling (evt. ved hjælp af det elektroniske værktøj, som SKI stiller til rådighed for Kunderne), ud fra tildelingskriteriet laveste pris. Kunderne er forpligtede til at anvende Direkte tildeling ved indgåelse af samtlige leveringsaftaler på delaftale, Øst eller på delaftale 2, Vest på Rammeaftalen. Rammeaftalen fastsætter de nærmere betingelser for anvendelse af Direkte tildeling. CPV: BF-OKS A/S Mejerivej Hesselager JN Meat ApS Elmedalsvej Slagelse

28 Genz Kød A/S Slagterhusgade København V BF-OKS A/S Mejerivej Hesselager JN Meat ApS Elmedalsvej Slagelse Silkeborg Slagteren A/S Hagemannsvej Silkeborg 2

29 DK-København: Energi og hermed beslægtet virksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS EJENDOMME Kontrakt om rådgivning indenfor identificering og realisering af energiprojekter. Der er foreløbigt afsat ca DKK i 202 til at gennemføre energibesparende projekter på kommunens bygninger. Rådgiveren skal med udgangspunkt i udarbejdede energimærker og udmeldte retningslinjer vurderer og prioriterer, hvilke projekter der gennemføres, herunder yderligere tiltag udover EMO-tiltag. Herudover skal rådgiveren projekterer og føre tilsyn med gennemførelsen af de projekter, som kommunen vælger at gennemføre. CPV: Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S Gammel Køge Landevej Valby Mailadresse: Telefon:

30 DK-København: Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi SKATTEMINISTERIET EIndkomst - drift, vedligehold, support og videreudvikling. Skatteministeriet udbyder drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af eindkomst. Indledningsvis bemærkes, at det udbudte system, eindkomst, indeholder oplysninger omfattet af "krigsreglen"i persondatalovens 4, stk. 4, hvilket betyder, at de pågældende oplysninger ikke må behandles udenfor Danmark. Kontrakten indeholder derfor vilkår om, at den leverandør, der får tildelt kontrakten, påskatteministeriets anmodning skriftligt skal kunne bekræfte, at de pågældende oplysninger omfattet af"krigsreglen" i persondatalovens 4, stk. 4, ikke behandles uden for Danmark. Endvidere bemærkes, at detikke er muligt at adskille dataene i eindkomst. Om kontrakten vedrørende eindkomst, kan oplyses følgende: eindkomst er i dag fordelt hos 3 leverandører, og den kommende leverandør vil således overtage 3delsystemer, der skal drives, supporteres, vedligeholdes og videreudvikles som ét. Kontrakten inkludereren transition ind-periode på omkring 6-2 måneder, hvor det nuværende systemkompleks overtages af denkommende leverandør, eindkomst er et fællesoffentligt register, som løbende modtager indberetninger om indkomst ogarbejdsomfang, eindkomst har stor politisk bevågenhed og er essentiel for indberetningspligtige, borgere og offentligemyndigheder. Oplysningerne i eindkomst bruges til den enkelte borgers årsopgørelse og udstilles bl.a. til myndigheder ved udbetaling af ydelser som fx sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge, eindkomst danner grundlag for SKATs og ATPs opkrævning af henholdsvis A-skat, AM-bidrag, ATP ogferiepenge (samlet ca DKK årlig), eindkomst består funktionelt af: a) Indberetning, herunder LetLøn, b) Udstilling, c) eskattekort og, d) Beregningsservice for LetLøn. Indberetningsdelen af eindkomst modtager indkomstoplysninger fra ca indkomstudbetalere(arbejdsgivere, kommuner, pensionsinstitutter m.fl.). Der modtages ca indberetninger månedligt.letløn modtager tilsvarende indkomstoplysninger og giver bl.a. mulighed for betaling af indeholdte skatter. Ca indkomstudbetalere er tilmeldt LetLøn. Myndigheder og andre har adgang til at anvende indkomst- og ansættelsesoplysninger, som stilles til rådighedi eindkomst Udstilling. Oplysningerne anvendes f.eks. til udbetaling af/opfølgning på ydelser fra det offentligesamt udtræk af oplysninger til statistiske formål. Indkomstudbetalere opretter før udbetaling af indkomstabonnement på eskattekort, som de herefter modtager elektronisk via Indberetning. eskattekortet består afborgerens oplysninger fra forskudsopgørelsen, samt evt. lønindholdelse og evt. særskilt lønindholdelse, og vedændring af denne sendes elektronisk et ajourført eskattekort til abonnenterne. Beregningsservice anvendesisær af private virksomheder med få ansatte. Beregningsservice er en web-baseret løsning til beregning af bl.a.a-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag og feriepenge. I 202 udfører den nuværende leverandører en væsentlig ændring vedr. udstilling af oplysninger til afgørelse afoptjent ret til børnefamilieydelse og børnetilskud. Med disse

31 ændringer vokser systemet yderligere i volumen ogkompleksitet. Indberetningerne sker via forskellige kanaler til indberetningssystemets database, som er baseret på IBM DB2og afvikles via en IBM mainframe. Indberetningerne behandles via web-, applikations- og LDAP-servere baseret på Windows Server og Oracles BEA WebLogic. Indberetningerne replikeres derefter via 2 stk. IBM WebSphereMQ forbindelser til en database for Udstilling, som ligeledes er baseret på IBM DB2 og afvikles på en IBMmainframe. De replikerede data transformeres over i en udstillingsegnet database, som ligeledes er en IBMDB2 database. Udstillingen sker via LDAP-, applikations- og FLS-servere baseret på RHEL Server, SUSE LinuxEnterprise samt Oracles BEA WebLogic, Oracles BEA ALSB og Oracle WebLogic. Load-balancing af trafikkensker vha. F5 BIG-IP Local Traffic Manager. eskattekort og Beregningsservice LetLøn afvikles på applikationsservere baseret på RedHat EnterpriseLinux Server og Oracles BEA WebLogic. Databasen er ligeledes IBM DB2, som afvikles på en IBMmainframe. I "runde tal" har eindkomst følgende størrelse pr. juli 20: 40 servere til produktions-, test- og udviklingsmiljøer. Over 250 tabeller, Over 000 MIPS i dag tid, 23 mia. tabelrækker med 3½ års indberetninger stigende med tabelrækker pr. måned, Data på mainframe fylder 9 TB med 3½ års data. Data stiger med anslået 0,3 TB pr. måned, Back up på tape fylder 24 TB med 3½ års data, Data på midrange og SAN fylder 2,2 TB, Op mod 50 grænseflader til interne og eksterne interessenter Indberetning modtager pr. måned over indberetninger indeholdende over records, Indberetning modtager eller videregiver over forsendelser pr. måned indeholdende over records, Udstilling kan over en 5 timers periode klare en belastning på mere end servicekald pr. time med engennemsnitlig svartid på under 250 ms. og et maksimalt MIPS forbrug på 660. Kendte videreudviklingsopgaver, som udgør størstedelen af den videreudvikling, der skal udføres, og som skalleveres i de første år af kontraktens løbetid: ) Det eksisterende forsendelses-system i eindkomst skal erstattes af Skatteministeriets nye A&D-løsning(Aftale & Distribution). 2) Når eindkomst samles hos én leverandør, skal der foretages en optimering af systemet, idet man fjerner enreplikeret database mellem indberetning og udstilling. 3) I dag opbevares data om personstamdata både i indberetningsdatabasen og i eskattekort-databasen. Derskal foretages en sammenlægning af disse to databaser. 4) eindkomst skal fremover rumme data for 2 indkomstår (i dag rummes data for de seneste 3-4 år).databasen skal derfor restruktureres, så det bliver muligt at skalere performance efter behov samt at opretholdesamme servicemål for alle 2 år. CPV: , , , , , IBM Danmark ApS Nymøllevej Kgs. Lyngby Telefon: Fax:

32 DK-Aalborg: Midler til maskinopvask REGION NORDJYLLAND Maskinopvaskemiddel U04007afn2. Indkøb af opvaskemidler til sygehuse og institutioner til Region Nordjylland. CPV: Diversey Teglbuen Nivå Telefon: Fax:

33 DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION MIDTJYLLAND Udbud af Region Midts tilkobling til interregionalt billedindeks. Region Midtjylland vil etablere et regionalt billed/mediearkiv til regionens RIS og PACS systemer. Leverancen omfatter nødvendige ydelser (hard- og software og øvrige IT ydelser) for etablering af et centralt leverandør neutral arkiv for Region Midts RIS og PACS systemer, et Vendor Neutral Archive (VNA). I systemet indgår det nødvendige for datamodtagelse og datadistribution både regionalt og interregionalt. Systemet skal være med til at danne grundstammen i Region Midts regionale arkiv, hvorfor discipliner som sikkerhed, data lifecycle management er indeholdt i leverancen. Region Midtjylland ønsker én leverandør. CPV: , Siemens A/S Borupvang Ballerup

34 DK-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S 202/S Udbud på Hardwareservice Hardwareservice og support, herunder forebyggende vedligehold, opdatering af firmwareog reparation af den samlede hardwarepark af IBM maskiner. CPV: , , , Komplex it A/S Lyskær 3B 2730 Herlev

35 DK-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S CPV: , , , , , It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Programmering af software og konsulentvirksomhed. Branchespecifik programmeludvikling. System- og supporttjenester. Datatjenester. Applikationsudbydere. OpenBet Ltd. Chiswick park buliding 9, 566 Chiswick High road W4 5XT London DET FORENEDE KONGERIGE

36 DK-Frederiksberg: Pc'er FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af pc'er og skærme. Frederiksberg Kommune udbyder køb af 970 pc'er og 20 skærme. Der skal købes fire forskellige typer bærbar pc, en type stationær pc og en type skærm. Levering skal ske senest den CPV: , Atea A/s Lautrupvang Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax:

37 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DET DANSKE KLASSELOTTERI A/S Udvikling af et nyt it-system betegnet "Spilapplikation" til forretningsunderstøttelse. Klasselotteriet har en specialudviklet spilapplikation til håndtering af lotterivirksomhed. Spilapplikationens kerne bygger i dag på Microsoft COM/DCOM-objekter og er programmeret med værktøjet Delphi. Spilapplikationen er integreret med en række af Klasselotteriet andre it-systemer f.eks. Dynamics AX. Til at understøtte sitet er der lavet et DotNet interface. Klasselotteriet ønsker at forny den eksisterende arkitektur ved at etablere et servicemodul, som udstiller alle de services, der benyttes af spilapplikationen og integrationen til Internetsitet. Parallelt udvikles der en ny brugergrænseflade, som benytter den nye servicemodel. Med udbuddet søges en leverandør, som kan skabe arkitekturen, udvikle servicemodellen og brugergrænsefladen samt efterfølgende varetage vedligeholdelse og videreudvikling af den nye spilapplikation samt interfacet mod sitet. Udvikling agtes gennemført som et agilt projekt, idet aftalegrundlaget vil blive baseret på en tilpasset K02 kontrakt. Indtil endelig udfasning af den eksisterende Delphi baserede kerne og frontend skal leverandøren i mindre omfang udføre løbende vedligeholdelse af dette i form af fejlrettelse, driftsupport samt udvikling af småopgaver, idet vedligeholdelsesaftalen med den nuværende leverandør, som ikke byder på opgaven, udløber ultimo juni 203. Klasselotteriet har samtidig hermed iværksat et EU-udbud vedr. opdatering, redesign samt videreudvikling af CMS systemet Sitecore. Interface mellem backend og Sitecore er omfattet af nærværende udbud. CPV: , , , , , , , Systematic A/S Søren Frichs Vej Aarhus C Mailadresse:

38 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support STATSMINISTERIET Anskaffelse og vedligeholdelse af ESDH-system. Udbuddet omfattede anskaffelse, vedligehold og videreudvikling af ESDH-system samt tilknyttede tjenesteydelser til ca. 65 unikke brugere hos Statsministeriet. CPV: , , , , cbrain A/S Dampfærgevej København Ø

39 DK-København: Tjenester på miljøområdet MILJØMINISTERIET, NATUR- OG MILJØKLAGENÆVNET Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet. Kontrakt om sagsforberedende naturfagligt, teknisk input i form af udarbejdelse af tekniske sagsnotater samt kontinuerlig teknisk bistand vedr. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelsesvirksomhed indenfor husdyrbrugområdet og indenfor rammerne af denne kontrakt samt kravsspecifikation. Udarbejdelse af tekniske notater og visitationsnotater, Generel naturvidenskabelig rådgivning i relation til landbrugsfaglige og naturfaglige spørgsmål rejst i forbindelse med klagesager efter husdyrbrugloven. De tekniske notater og den øvrige naturfaglige tekniske bistand leveres kontinuerligt i perioden efter konkret aftale med kontaktpersonen i Naturog Miljøklagenævnet, konstitueret ankechef Nina Herskind. Det forventes, at der skal leveres -4 tekniske notater om ugen, dog afhængig af sagernes kompleksitet og andre opgaver som ressourceperson for medarbejderne i taskforcen. CPV:

40 DK-København: Tjenesteydelser vedrørende abonnementer KØBENHAVNS KOMMUNE - V. ØKONOMIFORVALTNINGEN EU - Udbud af Medieovervågning. Københavns Kommune omtales dagligt i danske medier. Der er derfor behov for en samarbejdspartner, der kan levere et hurtigt overblik over dagens mediebillede blandt presse-, kommunikations-, og medarbejdere, ledere og politikere i Københavns Kommunes syv forvaltninger. Resultatet af medieovervågningen skal fremsendes pr. mail til Kommunens ansatte og skal yderligere gøres tilgængeligt på Kommunens Intranet, Medieovervågning (printmedier, radio/tv samt elektroniske medier) af artikler, indslag og blogs, der omhandler Københavns Kommune. Medieovervågningen skal fremsendes til Københavns Kommune på mail dagligt. Fra mail skal der være direkte adgang til de enkelte artikler, Omfanget af medier der skal foretages søgning i fremgår af nedenstående medieliste. Ydelsens omfatter desuden database over fremsendte artikler med ubegrænset søgning for Københavns Kommune, Yderligere skal der kunne leveres en analyse typisk i forbindelse med en særlig indsats eller sag. Omsætningen for den kommende rammeaftale er baseret på de historiske forbrug på DKK årrligt. Københavns Kommune er ikke forpligtiget til at aftage en bestemt mængde eller opnå en bestemt omsætning i aftaleperioden. Alle oplysninger om forbrug har alene vejledende karakter og er på ingen måde bindende for Københavns Kommune. CPV: , , , Newswatch APS ST. Kongensgade København K Telefon:

41 DK-Kongens Lyngby: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) S TEKNISKE UNIVERSITET Skiltning på DTU's adresser i hele Danmark. Rammeaftale til indkøb af inden- og udendørsskiltning. CPV: Dansign A/S Smedeland Glostrup Internetadresse:

42 DK-Kolding: Rådgivning i forbindelse med byggeri Kolding HF & VUC

43 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Vandtågeanlæg, udbudsområde N. Baggrunden for DNU-projektet (Det nye Universitetshospital i Aarhus) er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m² og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeri Forum. Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive udbudt i udbudsområder i varierende størrelser fra ca m2 til ca m2. Arbejderne udbydes i 3 storentrepriser: Råhus og lukning, aptering samt teknik og installation. Derudover udbydes følgende arbejder i rammeudbud: Brandsikringsanlæg (ABA/ABDL/ARS), Person- og bygningssikringsanlæg (AIK/ADK/ITV/dørtelefon), BMS-anlæg, Sprinkleranlæg, Solcelleanlæg, Patientkald, Skiltning. Byggeriet udføres med pladsstøbte fundamenter og etagedæk. Vægge og søjler er udformet som betonelementer. Facader udføres delvis som sandwichelementer og delvis som bagvægge af beton beklædt med ophængt og opmuret tegl. Herudover indeholder byggeriet glasfacader mod publikumsarealer. Der er udvendig solafskærmning foran vinduespartier og silketrykt glas i de store glasfacader. Indvendige skillevægge udføres overvejende som lette, ikke bærende gipsskillevægge, der malerbehandles. Gulve beklædes med vinyl eller linoleum og lofter udføres som akustikdæmpende systemlofter. Byggeriet udgøres overvejende af standardiserede bygninger, hvor ca. 80 % udgør et centralt klinisk område, hvor etagedækkene er paddehattedæk understøttet af søjler i facader og i en central søjlerække. I hver ende af det kliniske område er placeret en logistikkene i beton, der udgør bygningens stabiliserende elementer. I logistikkerner er placeret trapper, elevatorer og lodrette installationsføringsveje. Bygningerne er udformet i et rationelt modulært system. Teknik og installationsarbejderne indeholder traditionelle sygehustekniske installationer, såsom ventilationsanlæg, VVS-installationer herunder luftarter, elinstallationer, elevatorer mv. Fremføring af alle forsyningssystemer udføres under byggemodningsprojektet. Grænsefladen er hovedteknikrummene. Rammeudbuddene bliver udbudt særskilt, men sideløbende med teknik- og installationsentreprisen for delprojekt Akut, udbudsområde N. Teknik og installation udbydes i øvrigt successivt i storentreprise med det samlede ansvar for alle installationer i et udbudsområde. Alle arbejder relateret til de enkelte rammeudbud transporteres til teknik- og installationsentreprisen. Entreprenøren for det enkelte rammeudbud vil således fungere som underentreprenør til teknik- og installationsentreprisen. Nærværende rammeudbud omfatter et sprinkleranlæg (AVS), der udføres som vandtåge baseret på højtryk. Sprinkleranlæggene leveres og monteres efter DBI-forskrift 25 og 254.

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale 17.17 Vikarydelser. Den

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57875-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 35-057875 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF FAGSYSTEMER TIL DANMARKS MILJØPORTAL

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere