Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Absolut Rengøring A/S Ejlskovsgade Odense

2 DK-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering - Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 3 delaftaler. Der indgåsen kontrakt pr. delaftale. CPV: Rationel Vinduespolering A/S Danmarksgade Aalborg Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens Forenede Service A/S Buddingevej Søborg

3 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Levering af 4-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. Levering af 4-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. CPV: 34445, Volvo Truck Center Danmark A/S Skjernvej Aalborg Ø

4 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Levering af 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. Levering af 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. CPV: 34445, Volvo Truck Center Danmark A/S Skjernvej Aalborg Ø

5 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Opbygning af 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. Opbygning af 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. CPV: 34445, Sawo A/S Industrimarken 9530 Støvring

6 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Opbygning af 4-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. Opbygning af 4-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. CPV: 34445, Højbjerg Maskinfabrik A/S Anders Mørchs Vej Nørresundby

7 DK-Aarhus: Diverse tjenesteydelser REGION MIDTJYLLAND Sundhedsfaglige vikarydelser. Til opfyldelse af Regionen behov, for at kunne rekruttere vikarer fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med akutte behov for arbejdskraft og for at undgå spidsbelastninger. Sundhedsfaglige vikarer udbydes som et supplement til den faste tilknyttede stab. Faggrupperne er fordelt således på delaftaler:. Basis sygeplejersker 2. Sygeplejersker med anerkendt specialuddannelse a. Anæstesi b. Intensivsygepleje c. Psykiatri d. Infektionshygiejne e. Kræftsygepleje 3. Socialpædagoger med døgninstitutionserfaring 4. Social- og sundhedsassistenter, plejere og sygehjælpere 5. Lægesekretærer Aftalen er en rammeaftale. indgå parallelle rammeaftaler med 3 tilbudsgivere, indenfor samme fagområde. Dog kun 2 på delaftale 5. De efterfølgende ordrer (aftræk) under rammeaftalerne vil blive placeret hos de under rammeaftalen valgte aktører ud fra en prioriteret rækkefølge, hvorved kontrakten tildeles den bedst prioriteret aktør. Hvor denne ikke kan påtage sig kontrakten, er ordregiver berettiget til at tildele kontrakten til den næstbedst prioriterede og derefter den tredje bedst prioriterede. Der rettes således først henvendelse til den bedst prioriterede aktør og såfremt denne ikke kan levere den ønskede vikarydelse eller ikke opfylder kravene i forhold til de i udkast til kontrakt nævnte responstider rettes der henvendelse til den næstbedst prioriterede aktør og derefter den tredjebedst prioriterede. Kan ingen af de på rammeaftalen indgåede aktører ikke levere den ønskede vikarydelse eller opfylde kravene til responstider, har ordregiver ret til at tage kontakt til en økonomisk aktør udenfor aftalen. Der er indgået kontrakter med 6 leverandør fordelt på de 5 delaftaler. CPV: Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS Klostergade 56B 8000 Aarhus C Telefon: ActivCare A/S Valby Langgade 7B 2500 Valby Telefon: Thy Sygepleje Vikarbureau I/S Refsbølvej 2

8 7760 Hurup Telefon: Here2Care Jacob Sørensens vej Esbjerg VIPvikar Algade 38 C 4760 Vordingborg Telefon: Adecco A/S Falkoner Alle 2000 Frederiksberg Telefon:

9 DK-Aars: Bank- og investeringstjenesteydelser VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (DK) EU-udbud af Vesthimmerlands Kommunes daglige bankforretninger. Daglige bankforretninger, likviditetspleje samt forvaltningspleje af kapitalplejeordning. CPV: , Sparekassen Himmerland A/S Markedsvej Aars Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

10 DK-Aars: Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (DK) EU-udbud på revisionsopgave i Vesthimmerlands Kommune. Udbuddet omfatter lovpligtig revision som er den traditionelle fianselle revision samt den lovpligtige forvaltningsrevision i overenstemmelse med vedtagene love, bekendtgørelser og cirkulærer samt erklæringer, indberetninger mv. som skal afgives til andre offentlige myndigheder i løbet af året. Herudover indeholder udbuddet tilkøbsydelser på særlig rådgivning, udredningsopgaver, opfølgning og specialopgaver. CPV: , BDO Kommunernes Revision A/S Havneholmen København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

11 DK-Fredericia: Bygge- og anlægsarbejder ENERGINET.DK 482/2 Anlægsentreprise på forskønnelsesprojekt Lillebælt Anlægsentreprise på Forskønnelsesprojekt Lillebælt: Generelt kræves der at entreprenøren har erfaring med nedgravning af højspændings kabler på spændingerover 32/50 kv, og der skal i forbindelse med prækvalifikationen sendes en referencelist som entreprenørenmulige kvalifikation til arbejdet vil blive bedømt udfra. Arbejdet omfatter nedenstående hoveddele. Underboringer/Krydsninger. Udførelse af underboringer ved ilandføringer på Jylland og Fynssiden (4 stk), med underboringsrør af min. 500mm diameter. Derudover 3x6 underboringer på Jyllandssiden og 7x6 underboringer på Fynssiden. Enkelte af underboringerne på Fynssiden kan blive som gravede krydsninger. Gravning af render. Der skal graves en rende per trace ca. 2x900 meter på Jyllandssiden, og ca. 2x4500 meter på Fynssiden.Igennem følsomme områder bliver der tale om specielle hensyn i forbindelse med gravningen, og specifikkeanvisninger fra Energinet.dk skal følges. Trækning af kabler. Der skal trækkes kabler som følger de opgivne længder nævnt under punktet gravning af render. Jyllandssidenskabellængder bliver godt 900 meter lange og Fynssiden kabellængder bliver godt 500 meter lange. Ud over selve kablerne skal der trækkes en jordleder (ECC) parallelt med kabler, mere info herom i selveudbudsmaterialet. Omkring de udtrækkede kabler skal der ifyldes sand som skal testes og godkendes af Bygherre på forhånd. Reetablering. Efter kabler er trukket og kablerne er dækket med det omtalte sand skal gravene dækkes til igen og arealernereetableres. CPV: Arkil A/S Anlæg Randers NV 8920 Hvidemøllevej 7

12 DK-Frederikssund: Bortskaffelse af slam FREDERIKSSUND SPILDEVAND A/S Håndtering og slutdisponering af spildevandsslam fra renseanlæg i Frederikssund Kommune. Afhentning af slam, transport, evt. midlertidig opbevaring, aftaler med landmænd, myndighedsbehandling og slutanbringelse. CPV: FMT A/S 3400 Hammerholt Erhvervspark 32

13 DK-Horsens: Afhentning af vasketøj INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Tilbud på vask/leje løsning af beklædning til Tandplejen i Horsens Kommune. Vask/leje løsning af beklædning til Tandplejen i Horens Kommune, herunder vask, reparation, afhentning og levering af beklædning. CPV: De Forenede Dampvaskerier A/S Vestergade Vejen Telefon:

14 DK-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE (EJENDOMME) Øster Farimagsgade Skole - Hovedentreprise. Hovedentreprisen omfatter en delvis indvendig renovering og ombygning af Øster Farimagsgades Skoles eksisterende hovedbygning og faglokalebygning på Østerbro, samt opførelse af en ny bygning på grunden, til skolens indskoling og en ny fritidsordning. CPV: Enemærke & Petersen A/S Ole Hansensvej 400 Ringsted Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 DK-Kastrup: Rengøring NAVIAIR Rengørings- og vinduespoleringsservice Naviair. Rengørings- og vinduespoleringsservice på Naviair's lokaliteter. For rengøring inkl. TWR-SYD (kontroltårn). Opgaverne udbydes samlet i en delaftale. CPV: , Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup

16 DK-Odense: Konsulentvirksomhed inden for udvikling VÆKSTHUS SYD (DK) Projekt "Vækst via ledelse" - Tjenesteydelse. Projekt "Vækst via ledelse" - Tjenesteydelse. CPV: Rambøll Management A/S Hannemanns Alle København S

17 DK-Odense: Opførelse af ejendomme med flere boliger KOLLEGIEBOLIGSELSKABET Teknisk Kollegium, Odense. Totalrådgivning i forbindelse med renovering af Teknisk Kollegium i Odense. CPV: Henry Jensen A/S Østergade Odense C

18 DK-Sakskøbing: Forsikringstjenester NAKSKOV ALMENE BOLIGSELSKAB V/BOLIGKONTORET Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, Løsøreforsikring, Edb-forsikring, Ansvarsforsikring og Motorkøretøjer. CPV: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København Mailadresse: Telefon:

19 DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ARBEJDERNES ANDELS - BOLIGFORENING VEJLE (DK) Totalrådgivning for renovering af AAB Vejles afdeling 4 og 42, Løget By. Totalrådgivningen omfatter projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation af entreprenører, afholdelse af licitation, tilbudsvurdering, projektopfølgning, fagtilsyn og byggeledelse i forbindelse med renovering af boligselskabebets afdeling 4 og 42. CPV: COWI Havneparken 700 Vejle Telefon: Internetadresse: Fax:

20 DK-Holstebro: Mejrup Skole, Til- og ombygning Holstebro Kommune

21 DK-Odense: Vedligeholdelse af kommunens parker og grønne områder Odense Kommune

22 DK-Ringsted: Lokalprintere Ringsted Kommune

23 DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri AABENRAA KOMMUNE Aabanraa Kommune - Kongehøjskolen - Prækvalifikation til projektkonkurrence. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune sammenlægges Brundlundskolen og Rugkobbelskolen til den nye Kongehøjskolen. Den nye skole etableres ved en om- og tilbygning af både Rugkobbelskolen og en nyerhvervet administrations- og lagerbygning (den tidligere Max Jenne ejendom på Dronning Margrethes Vej 60). Det samlede areal ombygnings- og tilbygningsareal forventes at andrage ca m². Opgaven vedrører totalrådgivning: arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørrådgivning. Opgaven omfatter projektering samt tilsyn og byggeledelse i forbindelse med fagentrepriseudbud. Den forventede ramme til håndværkerudgifter andrager ca DKK ekskl. moms. Totalrådgivningshonoraret skal forventes forhandlet i niveauet 9-0 % af håndværkerudgiften. Dog afregnes bygningsregistrering særskilt. Projektkonkurrencen gennemføres i foråret 202, projekteringen skal ske i løbet af 3. og 4. kvartal 202 og udførelse af projektet skal ske i perioden CPV:

24 DK-Aarhus: Dialysekanyler INDKØB & MEDICOTEKNIK Utensilier til hæmodialysebehandling. Indkøbene vedrører utensilier til brug for hæmodialysebehandling i Region Midt. Indkøbene er fordelt på 5 delaftaler og 4 leverandører. CPV: , , Fresenius Medical Care Danmark A/S Oldenburg Allé 2630 Taastrup Gambro Danmark, filial af Gambro Lundia AB Jydekrogen Vallensbæk Vingmed Danmark A/S Husby allé 9, st Taastrup Baxter A/S Gydevang Allerød

25 DK-Glostrup: Uorganiske og organiske basiskemikalier I/S VESTFORBRÆNDING Indkøb af kalk og kemi. Indkøb af kalk og kemi. CPV: , ,

26 DK-Herning: Transport af slam HERNING VAND A/S Bortskaffelse/nyttigørelse af spildevandsslam fra Herning Centralrenseanlæg. Bortskaffelse/nyttiggørelse af ca ton spildevandsslam pr. år fra Herning Centralrenseanlæg for en 2 årig periode med mulighed for forlængelse i op til 2 år. CPV: Simon Moos A/S Kallehave Sønderborg

27 DK-København: Animalske produkter, kød og kødprodukter STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale Fødevarer - Specialleverandører; kød og pålæg. SKI udbyder "Rammeaftale Fødevarer - Specialleverandører; kød og pålæg" om gebyrfri levering fra specialleverandører én eller flere gange om ugen af konventionelle fødevarer til danske offentlige organisationer og institutioner, som er kunder hos SKI på tidspunktet for fremsendelse af denne udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, og hvor leverancestørrelsen er større end 500,00 DKK pr. levering pr. leveringssted. Sortimentet omfatter produkter inden for kategorierne oksekød, svinekød, hakket kød, ungkvæg, kalvekød, lammekød, kylling, kalkun, fjerkræ, postejer og pålæg. Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler, en delaftale, delaftale, for Øst: Region Hovedstaden og Region Sjælland, og en delaftale, delaftale 2, for Vest: Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, hvori levering skal foretages, dvs., at SKIs kunder med leveringssted i Region Hovedstaden eller Region Sjælland skal anvende delaftale, Øst, og kunder med leveringssted i Region Nordjylland, Region Midtjylland eller Region Syddanmark skal anvende delaftale 2, Vest. Der vil blive prækvalificeret 0 virksomheder på hver af de 2 delaftaler. Samme virksomhed kan prækvalificeres på én eller på begge delaftaler. Der kan efterfølgende alene afgives tilbud på den/de delaftale(r), hvor virksomheden er prækvalificeret. Der vil blive gennemført separat evaluering og tildeling for hver af de 2 delaftaler på Rammeaftalen. Tildeling på Rammeaftalen vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "laveste pris". Der påtænkes indgået Rammeaftaler med 3 Leverandører på hver af de 2 delaftaler på Rammeaftalen. Rammeaftalen omfatter et obligatorisk sortiment indeholdende de varer, som alle tilbudsgiverne skal byde ind med. En fortegnelse over SKIs kunder kan rekvireres pr. telefon ved henvendelse til SKI kundeservice, Det drejer sig for tiden om ca kunder. Det bemærkes, at SKI også står på kundelisten. I forbindelse med kundernes efterfølgende anvendelse af Rammeaftalen skal Leverandøren på hver af de 2 delaftaler tildeles ved Direkte tildeling (evt. ved hjælp af det elektroniske værktøj, som SKI stiller til rådighed for Kunderne), ud fra tildelingskriteriet laveste pris. Kunderne er forpligtede til at anvende Direkte tildeling ved indgåelse af samtlige leveringsaftaler på delaftale, Øst eller på delaftale 2, Vest på Rammeaftalen. Rammeaftalen fastsætter de nærmere betingelser for anvendelse af Direkte tildeling. CPV: BF-OKS A/S Mejerivej Hesselager JN Meat ApS Elmedalsvej Slagelse

28 Genz Kød A/S Slagterhusgade København V BF-OKS A/S Mejerivej Hesselager JN Meat ApS Elmedalsvej Slagelse Silkeborg Slagteren A/S Hagemannsvej Silkeborg 2

29 DK-København: Energi og hermed beslægtet virksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS EJENDOMME Kontrakt om rådgivning indenfor identificering og realisering af energiprojekter. Der er foreløbigt afsat ca DKK i 202 til at gennemføre energibesparende projekter på kommunens bygninger. Rådgiveren skal med udgangspunkt i udarbejdede energimærker og udmeldte retningslinjer vurderer og prioriterer, hvilke projekter der gennemføres, herunder yderligere tiltag udover EMO-tiltag. Herudover skal rådgiveren projekterer og føre tilsyn med gennemførelsen af de projekter, som kommunen vælger at gennemføre. CPV: Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S Gammel Køge Landevej Valby Mailadresse: Telefon:

30 DK-København: Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi SKATTEMINISTERIET EIndkomst - drift, vedligehold, support og videreudvikling. Skatteministeriet udbyder drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af eindkomst. Indledningsvis bemærkes, at det udbudte system, eindkomst, indeholder oplysninger omfattet af "krigsreglen"i persondatalovens 4, stk. 4, hvilket betyder, at de pågældende oplysninger ikke må behandles udenfor Danmark. Kontrakten indeholder derfor vilkår om, at den leverandør, der får tildelt kontrakten, påskatteministeriets anmodning skriftligt skal kunne bekræfte, at de pågældende oplysninger omfattet af"krigsreglen" i persondatalovens 4, stk. 4, ikke behandles uden for Danmark. Endvidere bemærkes, at detikke er muligt at adskille dataene i eindkomst. Om kontrakten vedrørende eindkomst, kan oplyses følgende: eindkomst er i dag fordelt hos 3 leverandører, og den kommende leverandør vil således overtage 3delsystemer, der skal drives, supporteres, vedligeholdes og videreudvikles som ét. Kontrakten inkludereren transition ind-periode på omkring 6-2 måneder, hvor det nuværende systemkompleks overtages af denkommende leverandør, eindkomst er et fællesoffentligt register, som løbende modtager indberetninger om indkomst ogarbejdsomfang, eindkomst har stor politisk bevågenhed og er essentiel for indberetningspligtige, borgere og offentligemyndigheder. Oplysningerne i eindkomst bruges til den enkelte borgers årsopgørelse og udstilles bl.a. til myndigheder ved udbetaling af ydelser som fx sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge, eindkomst danner grundlag for SKATs og ATPs opkrævning af henholdsvis A-skat, AM-bidrag, ATP ogferiepenge (samlet ca DKK årlig), eindkomst består funktionelt af: a) Indberetning, herunder LetLøn, b) Udstilling, c) eskattekort og, d) Beregningsservice for LetLøn. Indberetningsdelen af eindkomst modtager indkomstoplysninger fra ca indkomstudbetalere(arbejdsgivere, kommuner, pensionsinstitutter m.fl.). Der modtages ca indberetninger månedligt.letløn modtager tilsvarende indkomstoplysninger og giver bl.a. mulighed for betaling af indeholdte skatter. Ca indkomstudbetalere er tilmeldt LetLøn. Myndigheder og andre har adgang til at anvende indkomst- og ansættelsesoplysninger, som stilles til rådighedi eindkomst Udstilling. Oplysningerne anvendes f.eks. til udbetaling af/opfølgning på ydelser fra det offentligesamt udtræk af oplysninger til statistiske formål. Indkomstudbetalere opretter før udbetaling af indkomstabonnement på eskattekort, som de herefter modtager elektronisk via Indberetning. eskattekortet består afborgerens oplysninger fra forskudsopgørelsen, samt evt. lønindholdelse og evt. særskilt lønindholdelse, og vedændring af denne sendes elektronisk et ajourført eskattekort til abonnenterne. Beregningsservice anvendesisær af private virksomheder med få ansatte. Beregningsservice er en web-baseret løsning til beregning af bl.a.a-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag og feriepenge. I 202 udfører den nuværende leverandører en væsentlig ændring vedr. udstilling af oplysninger til afgørelse afoptjent ret til børnefamilieydelse og børnetilskud. Med disse

31 ændringer vokser systemet yderligere i volumen ogkompleksitet. Indberetningerne sker via forskellige kanaler til indberetningssystemets database, som er baseret på IBM DB2og afvikles via en IBM mainframe. Indberetningerne behandles via web-, applikations- og LDAP-servere baseret på Windows Server og Oracles BEA WebLogic. Indberetningerne replikeres derefter via 2 stk. IBM WebSphereMQ forbindelser til en database for Udstilling, som ligeledes er baseret på IBM DB2 og afvikles på en IBMmainframe. De replikerede data transformeres over i en udstillingsegnet database, som ligeledes er en IBMDB2 database. Udstillingen sker via LDAP-, applikations- og FLS-servere baseret på RHEL Server, SUSE LinuxEnterprise samt Oracles BEA WebLogic, Oracles BEA ALSB og Oracle WebLogic. Load-balancing af trafikkensker vha. F5 BIG-IP Local Traffic Manager. eskattekort og Beregningsservice LetLøn afvikles på applikationsservere baseret på RedHat EnterpriseLinux Server og Oracles BEA WebLogic. Databasen er ligeledes IBM DB2, som afvikles på en IBMmainframe. I "runde tal" har eindkomst følgende størrelse pr. juli 20: 40 servere til produktions-, test- og udviklingsmiljøer. Over 250 tabeller, Over 000 MIPS i dag tid, 23 mia. tabelrækker med 3½ års indberetninger stigende med tabelrækker pr. måned, Data på mainframe fylder 9 TB med 3½ års data. Data stiger med anslået 0,3 TB pr. måned, Back up på tape fylder 24 TB med 3½ års data, Data på midrange og SAN fylder 2,2 TB, Op mod 50 grænseflader til interne og eksterne interessenter Indberetning modtager pr. måned over indberetninger indeholdende over records, Indberetning modtager eller videregiver over forsendelser pr. måned indeholdende over records, Udstilling kan over en 5 timers periode klare en belastning på mere end servicekald pr. time med engennemsnitlig svartid på under 250 ms. og et maksimalt MIPS forbrug på 660. Kendte videreudviklingsopgaver, som udgør størstedelen af den videreudvikling, der skal udføres, og som skalleveres i de første år af kontraktens løbetid: ) Det eksisterende forsendelses-system i eindkomst skal erstattes af Skatteministeriets nye A&D-løsning(Aftale & Distribution). 2) Når eindkomst samles hos én leverandør, skal der foretages en optimering af systemet, idet man fjerner enreplikeret database mellem indberetning og udstilling. 3) I dag opbevares data om personstamdata både i indberetningsdatabasen og i eskattekort-databasen. Derskal foretages en sammenlægning af disse to databaser. 4) eindkomst skal fremover rumme data for 2 indkomstår (i dag rummes data for de seneste 3-4 år).databasen skal derfor restruktureres, så det bliver muligt at skalere performance efter behov samt at opretholdesamme servicemål for alle 2 år. CPV: , , , , , IBM Danmark ApS Nymøllevej Kgs. Lyngby Telefon: Fax:

32 DK-Aalborg: Midler til maskinopvask REGION NORDJYLLAND Maskinopvaskemiddel U04007afn2. Indkøb af opvaskemidler til sygehuse og institutioner til Region Nordjylland. CPV: Diversey Teglbuen Nivå Telefon: Fax:

33 DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION MIDTJYLLAND Udbud af Region Midts tilkobling til interregionalt billedindeks. Region Midtjylland vil etablere et regionalt billed/mediearkiv til regionens RIS og PACS systemer. Leverancen omfatter nødvendige ydelser (hard- og software og øvrige IT ydelser) for etablering af et centralt leverandør neutral arkiv for Region Midts RIS og PACS systemer, et Vendor Neutral Archive (VNA). I systemet indgår det nødvendige for datamodtagelse og datadistribution både regionalt og interregionalt. Systemet skal være med til at danne grundstammen i Region Midts regionale arkiv, hvorfor discipliner som sikkerhed, data lifecycle management er indeholdt i leverancen. Region Midtjylland ønsker én leverandør. CPV: , Siemens A/S Borupvang Ballerup

34 DK-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S 202/S Udbud på Hardwareservice Hardwareservice og support, herunder forebyggende vedligehold, opdatering af firmwareog reparation af den samlede hardwarepark af IBM maskiner. CPV: , , , Komplex it A/S Lyskær 3B 2730 Herlev

35 DK-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S CPV: , , , , , It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Programmering af software og konsulentvirksomhed. Branchespecifik programmeludvikling. System- og supporttjenester. Datatjenester. Applikationsudbydere. OpenBet Ltd. Chiswick park buliding 9, 566 Chiswick High road W4 5XT London DET FORENEDE KONGERIGE

36 DK-Frederiksberg: Pc'er FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af pc'er og skærme. Frederiksberg Kommune udbyder køb af 970 pc'er og 20 skærme. Der skal købes fire forskellige typer bærbar pc, en type stationær pc og en type skærm. Levering skal ske senest den CPV: , Atea A/s Lautrupvang Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax:

37 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DET DANSKE KLASSELOTTERI A/S Udvikling af et nyt it-system betegnet "Spilapplikation" til forretningsunderstøttelse. Klasselotteriet har en specialudviklet spilapplikation til håndtering af lotterivirksomhed. Spilapplikationens kerne bygger i dag på Microsoft COM/DCOM-objekter og er programmeret med værktøjet Delphi. Spilapplikationen er integreret med en række af Klasselotteriet andre it-systemer f.eks. Dynamics AX. Til at understøtte sitet er der lavet et DotNet interface. Klasselotteriet ønsker at forny den eksisterende arkitektur ved at etablere et servicemodul, som udstiller alle de services, der benyttes af spilapplikationen og integrationen til Internetsitet. Parallelt udvikles der en ny brugergrænseflade, som benytter den nye servicemodel. Med udbuddet søges en leverandør, som kan skabe arkitekturen, udvikle servicemodellen og brugergrænsefladen samt efterfølgende varetage vedligeholdelse og videreudvikling af den nye spilapplikation samt interfacet mod sitet. Udvikling agtes gennemført som et agilt projekt, idet aftalegrundlaget vil blive baseret på en tilpasset K02 kontrakt. Indtil endelig udfasning af den eksisterende Delphi baserede kerne og frontend skal leverandøren i mindre omfang udføre løbende vedligeholdelse af dette i form af fejlrettelse, driftsupport samt udvikling af småopgaver, idet vedligeholdelsesaftalen med den nuværende leverandør, som ikke byder på opgaven, udløber ultimo juni 203. Klasselotteriet har samtidig hermed iværksat et EU-udbud vedr. opdatering, redesign samt videreudvikling af CMS systemet Sitecore. Interface mellem backend og Sitecore er omfattet af nærværende udbud. CPV: , , , , , , , Systematic A/S Søren Frichs Vej Aarhus C Mailadresse:

38 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support STATSMINISTERIET Anskaffelse og vedligeholdelse af ESDH-system. Udbuddet omfattede anskaffelse, vedligehold og videreudvikling af ESDH-system samt tilknyttede tjenesteydelser til ca. 65 unikke brugere hos Statsministeriet. CPV: , , , , cbrain A/S Dampfærgevej København Ø

39 DK-København: Tjenester på miljøområdet MILJØMINISTERIET, NATUR- OG MILJØKLAGENÆVNET Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet. Kontrakt om sagsforberedende naturfagligt, teknisk input i form af udarbejdelse af tekniske sagsnotater samt kontinuerlig teknisk bistand vedr. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelsesvirksomhed indenfor husdyrbrugområdet og indenfor rammerne af denne kontrakt samt kravsspecifikation. Udarbejdelse af tekniske notater og visitationsnotater, Generel naturvidenskabelig rådgivning i relation til landbrugsfaglige og naturfaglige spørgsmål rejst i forbindelse med klagesager efter husdyrbrugloven. De tekniske notater og den øvrige naturfaglige tekniske bistand leveres kontinuerligt i perioden efter konkret aftale med kontaktpersonen i Naturog Miljøklagenævnet, konstitueret ankechef Nina Herskind. Det forventes, at der skal leveres -4 tekniske notater om ugen, dog afhængig af sagernes kompleksitet og andre opgaver som ressourceperson for medarbejderne i taskforcen. CPV:

40 DK-København: Tjenesteydelser vedrørende abonnementer KØBENHAVNS KOMMUNE - V. ØKONOMIFORVALTNINGEN EU - Udbud af Medieovervågning. Københavns Kommune omtales dagligt i danske medier. Der er derfor behov for en samarbejdspartner, der kan levere et hurtigt overblik over dagens mediebillede blandt presse-, kommunikations-, og medarbejdere, ledere og politikere i Københavns Kommunes syv forvaltninger. Resultatet af medieovervågningen skal fremsendes pr. mail til Kommunens ansatte og skal yderligere gøres tilgængeligt på Kommunens Intranet, Medieovervågning (printmedier, radio/tv samt elektroniske medier) af artikler, indslag og blogs, der omhandler Københavns Kommune. Medieovervågningen skal fremsendes til Københavns Kommune på mail dagligt. Fra mail skal der være direkte adgang til de enkelte artikler, Omfanget af medier der skal foretages søgning i fremgår af nedenstående medieliste. Ydelsens omfatter desuden database over fremsendte artikler med ubegrænset søgning for Københavns Kommune, Yderligere skal der kunne leveres en analyse typisk i forbindelse med en særlig indsats eller sag. Omsætningen for den kommende rammeaftale er baseret på de historiske forbrug på DKK årrligt. Københavns Kommune er ikke forpligtiget til at aftage en bestemt mængde eller opnå en bestemt omsætning i aftaleperioden. Alle oplysninger om forbrug har alene vejledende karakter og er på ingen måde bindende for Københavns Kommune. CPV: , , , Newswatch APS ST. Kongensgade København K Telefon:

41 DK-Kongens Lyngby: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) S TEKNISKE UNIVERSITET Skiltning på DTU's adresser i hele Danmark. Rammeaftale til indkøb af inden- og udendørsskiltning. CPV: Dansign A/S Smedeland Glostrup Internetadresse:

42 DK-Kolding: Rådgivning i forbindelse med byggeri Kolding HF & VUC

43 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Vandtågeanlæg, udbudsområde N. Baggrunden for DNU-projektet (Det nye Universitetshospital i Aarhus) er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m² og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeri Forum. Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive udbudt i udbudsområder i varierende størrelser fra ca m2 til ca m2. Arbejderne udbydes i 3 storentrepriser: Råhus og lukning, aptering samt teknik og installation. Derudover udbydes følgende arbejder i rammeudbud: Brandsikringsanlæg (ABA/ABDL/ARS), Person- og bygningssikringsanlæg (AIK/ADK/ITV/dørtelefon), BMS-anlæg, Sprinkleranlæg, Solcelleanlæg, Patientkald, Skiltning. Byggeriet udføres med pladsstøbte fundamenter og etagedæk. Vægge og søjler er udformet som betonelementer. Facader udføres delvis som sandwichelementer og delvis som bagvægge af beton beklædt med ophængt og opmuret tegl. Herudover indeholder byggeriet glasfacader mod publikumsarealer. Der er udvendig solafskærmning foran vinduespartier og silketrykt glas i de store glasfacader. Indvendige skillevægge udføres overvejende som lette, ikke bærende gipsskillevægge, der malerbehandles. Gulve beklædes med vinyl eller linoleum og lofter udføres som akustikdæmpende systemlofter. Byggeriet udgøres overvejende af standardiserede bygninger, hvor ca. 80 % udgør et centralt klinisk område, hvor etagedækkene er paddehattedæk understøttet af søjler i facader og i en central søjlerække. I hver ende af det kliniske område er placeret en logistikkene i beton, der udgør bygningens stabiliserende elementer. I logistikkerner er placeret trapper, elevatorer og lodrette installationsføringsveje. Bygningerne er udformet i et rationelt modulært system. Teknik og installationsarbejderne indeholder traditionelle sygehustekniske installationer, såsom ventilationsanlæg, VVS-installationer herunder luftarter, elinstallationer, elevatorer mv. Fremføring af alle forsyningssystemer udføres under byggemodningsprojektet. Grænsefladen er hovedteknikrummene. Rammeudbuddene bliver udbudt særskilt, men sideløbende med teknik- og installationsentreprisen for delprojekt Akut, udbudsområde N. Teknik og installation udbydes i øvrigt successivt i storentreprise med det samlede ansvar for alle installationer i et udbudsområde. Alle arbejder relateret til de enkelte rammeudbud transporteres til teknik- og installationsentreprisen. Entreprenøren for det enkelte rammeudbud vil således fungere som underentreprenør til teknik- og installationsentreprisen. Nærværende rammeudbud omfatter et sprinkleranlæg (AVS), der udføres som vandtåge baseret på højtryk. Sprinkleranlæggene leveres og monteres efter DBI-forskrift 25 og 254.

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser.

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/37216550.aspx Ekstern udbuds ID 11918-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396566-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S 228-396566 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285437-2011:text:da:html DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Tjenesteydelser

Tjenesteydelser Side 1 af 6 Tjenesteydelser - 445548-2016 17/12/2016 S244 - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud I. II. III. IV. VI. Danmark-Nykøbing Falster: Tekniske undersøgelser, analyser og

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433457-2015:text:da:html Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457 Udbudsbekendtgørelse Bygge-

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Hillerød: Udvikling af kundespecificeret programmel

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Hillerød: Udvikling af kundespecificeret programmel 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:371952-2010:text:da:html DK-Hillerød: Udvikling af kundespecificeret programmel 2010/S 243-371952 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Onlinelicitation: http://simap.europa.eu BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion.

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46718794.aspx Ekstern udbuds ID 311579-2014 Udbudstype Tildeling

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere