Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale. CPV: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Absolut Rengøring A/S Ejlskovsgade Odense

2 DK-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering - Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 3 delaftaler. Der indgåsen kontrakt pr. delaftale. CPV: Rationel Vinduespolering A/S Danmarksgade Aalborg Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens Forenede Service A/S Buddingevej Søborg

3 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Levering af 4-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. Levering af 4-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. CPV: 34445, Volvo Truck Center Danmark A/S Skjernvej Aalborg Ø

4 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Levering af 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. Levering af 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. CPV: 34445, Volvo Truck Center Danmark A/S Skjernvej Aalborg Ø

5 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Opbygning af 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. Opbygning af 3-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. CPV: 34445, Sawo A/S Industrimarken 9530 Støvring

6 DK-Aalborg: Renovationsvogne AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Opbygning af 4-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. Opbygning af 4-akslede chassis til Aalborg Forsyning Renovation. CPV: 34445, Højbjerg Maskinfabrik A/S Anders Mørchs Vej Nørresundby

7 DK-Aarhus: Diverse tjenesteydelser REGION MIDTJYLLAND Sundhedsfaglige vikarydelser. Til opfyldelse af Regionen behov, for at kunne rekruttere vikarer fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med akutte behov for arbejdskraft og for at undgå spidsbelastninger. Sundhedsfaglige vikarer udbydes som et supplement til den faste tilknyttede stab. Faggrupperne er fordelt således på delaftaler:. Basis sygeplejersker 2. Sygeplejersker med anerkendt specialuddannelse a. Anæstesi b. Intensivsygepleje c. Psykiatri d. Infektionshygiejne e. Kræftsygepleje 3. Socialpædagoger med døgninstitutionserfaring 4. Social- og sundhedsassistenter, plejere og sygehjælpere 5. Lægesekretærer Aftalen er en rammeaftale. indgå parallelle rammeaftaler med 3 tilbudsgivere, indenfor samme fagområde. Dog kun 2 på delaftale 5. De efterfølgende ordrer (aftræk) under rammeaftalerne vil blive placeret hos de under rammeaftalen valgte aktører ud fra en prioriteret rækkefølge, hvorved kontrakten tildeles den bedst prioriteret aktør. Hvor denne ikke kan påtage sig kontrakten, er ordregiver berettiget til at tildele kontrakten til den næstbedst prioriterede og derefter den tredje bedst prioriterede. Der rettes således først henvendelse til den bedst prioriterede aktør og såfremt denne ikke kan levere den ønskede vikarydelse eller ikke opfylder kravene i forhold til de i udkast til kontrakt nævnte responstider rettes der henvendelse til den næstbedst prioriterede aktør og derefter den tredjebedst prioriterede. Kan ingen af de på rammeaftalen indgåede aktører ikke levere den ønskede vikarydelse eller opfylde kravene til responstider, har ordregiver ret til at tage kontakt til en økonomisk aktør udenfor aftalen. Der er indgået kontrakter med 6 leverandør fordelt på de 5 delaftaler. CPV: Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS Klostergade 56B 8000 Aarhus C Telefon: ActivCare A/S Valby Langgade 7B 2500 Valby Telefon: Thy Sygepleje Vikarbureau I/S Refsbølvej 2

8 7760 Hurup Telefon: Here2Care Jacob Sørensens vej Esbjerg VIPvikar Algade 38 C 4760 Vordingborg Telefon: Adecco A/S Falkoner Alle 2000 Frederiksberg Telefon:

9 DK-Aars: Bank- og investeringstjenesteydelser VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (DK) EU-udbud af Vesthimmerlands Kommunes daglige bankforretninger. Daglige bankforretninger, likviditetspleje samt forvaltningspleje af kapitalplejeordning. CPV: , Sparekassen Himmerland A/S Markedsvej Aars Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

10 DK-Aars: Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning VESTHIMMERLANDS KOMMUNE (DK) EU-udbud på revisionsopgave i Vesthimmerlands Kommune. Udbuddet omfatter lovpligtig revision som er den traditionelle fianselle revision samt den lovpligtige forvaltningsrevision i overenstemmelse med vedtagene love, bekendtgørelser og cirkulærer samt erklæringer, indberetninger mv. som skal afgives til andre offentlige myndigheder i løbet af året. Herudover indeholder udbuddet tilkøbsydelser på særlig rådgivning, udredningsopgaver, opfølgning og specialopgaver. CPV: , BDO Kommunernes Revision A/S Havneholmen København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

11 DK-Fredericia: Bygge- og anlægsarbejder ENERGINET.DK 482/2 Anlægsentreprise på forskønnelsesprojekt Lillebælt Anlægsentreprise på Forskønnelsesprojekt Lillebælt: Generelt kræves der at entreprenøren har erfaring med nedgravning af højspændings kabler på spændingerover 32/50 kv, og der skal i forbindelse med prækvalifikationen sendes en referencelist som entreprenørenmulige kvalifikation til arbejdet vil blive bedømt udfra. Arbejdet omfatter nedenstående hoveddele. Underboringer/Krydsninger. Udførelse af underboringer ved ilandføringer på Jylland og Fynssiden (4 stk), med underboringsrør af min. 500mm diameter. Derudover 3x6 underboringer på Jyllandssiden og 7x6 underboringer på Fynssiden. Enkelte af underboringerne på Fynssiden kan blive som gravede krydsninger. Gravning af render. Der skal graves en rende per trace ca. 2x900 meter på Jyllandssiden, og ca. 2x4500 meter på Fynssiden.Igennem følsomme områder bliver der tale om specielle hensyn i forbindelse med gravningen, og specifikkeanvisninger fra Energinet.dk skal følges. Trækning af kabler. Der skal trækkes kabler som følger de opgivne længder nævnt under punktet gravning af render. Jyllandssidenskabellængder bliver godt 900 meter lange og Fynssiden kabellængder bliver godt 500 meter lange. Ud over selve kablerne skal der trækkes en jordleder (ECC) parallelt med kabler, mere info herom i selveudbudsmaterialet. Omkring de udtrækkede kabler skal der ifyldes sand som skal testes og godkendes af Bygherre på forhånd. Reetablering. Efter kabler er trukket og kablerne er dækket med det omtalte sand skal gravene dækkes til igen og arealernereetableres. CPV: Arkil A/S Anlæg Randers NV 8920 Hvidemøllevej 7

12 DK-Frederikssund: Bortskaffelse af slam FREDERIKSSUND SPILDEVAND A/S Håndtering og slutdisponering af spildevandsslam fra renseanlæg i Frederikssund Kommune. Afhentning af slam, transport, evt. midlertidig opbevaring, aftaler med landmænd, myndighedsbehandling og slutanbringelse. CPV: FMT A/S 3400 Hammerholt Erhvervspark 32

13 DK-Horsens: Afhentning af vasketøj INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Tilbud på vask/leje løsning af beklædning til Tandplejen i Horsens Kommune. Vask/leje løsning af beklædning til Tandplejen i Horens Kommune, herunder vask, reparation, afhentning og levering af beklædning. CPV: De Forenede Dampvaskerier A/S Vestergade Vejen Telefon:

14 DK-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE (EJENDOMME) Øster Farimagsgade Skole - Hovedentreprise. Hovedentreprisen omfatter en delvis indvendig renovering og ombygning af Øster Farimagsgades Skoles eksisterende hovedbygning og faglokalebygning på Østerbro, samt opførelse af en ny bygning på grunden, til skolens indskoling og en ny fritidsordning. CPV: Enemærke & Petersen A/S Ole Hansensvej 400 Ringsted Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 DK-Kastrup: Rengøring NAVIAIR Rengørings- og vinduespoleringsservice Naviair. Rengørings- og vinduespoleringsservice på Naviair's lokaliteter. For rengøring inkl. TWR-SYD (kontroltårn). Opgaverne udbydes samlet i en delaftale. CPV: , Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup

16 DK-Odense: Konsulentvirksomhed inden for udvikling VÆKSTHUS SYD (DK) Projekt "Vækst via ledelse" - Tjenesteydelse. Projekt "Vækst via ledelse" - Tjenesteydelse. CPV: Rambøll Management A/S Hannemanns Alle København S

17 DK-Odense: Opførelse af ejendomme med flere boliger KOLLEGIEBOLIGSELSKABET Teknisk Kollegium, Odense. Totalrådgivning i forbindelse med renovering af Teknisk Kollegium i Odense. CPV: Henry Jensen A/S Østergade Odense C

18 DK-Sakskøbing: Forsikringstjenester NAKSKOV ALMENE BOLIGSELSKAB V/BOLIGKONTORET Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, Løsøreforsikring, Edb-forsikring, Ansvarsforsikring og Motorkøretøjer. CPV: Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København Mailadresse: Telefon:

19 DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ARBEJDERNES ANDELS - BOLIGFORENING VEJLE (DK) Totalrådgivning for renovering af AAB Vejles afdeling 4 og 42, Løget By. Totalrådgivningen omfatter projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation af entreprenører, afholdelse af licitation, tilbudsvurdering, projektopfølgning, fagtilsyn og byggeledelse i forbindelse med renovering af boligselskabebets afdeling 4 og 42. CPV: COWI Havneparken 700 Vejle Telefon: Internetadresse: Fax:

20 DK-Holstebro: Mejrup Skole, Til- og ombygning Holstebro Kommune

21 DK-Odense: Vedligeholdelse af kommunens parker og grønne områder Odense Kommune

22 DK-Ringsted: Lokalprintere Ringsted Kommune

23 DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri AABENRAA KOMMUNE Aabanraa Kommune - Kongehøjskolen - Prækvalifikation til projektkonkurrence. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune sammenlægges Brundlundskolen og Rugkobbelskolen til den nye Kongehøjskolen. Den nye skole etableres ved en om- og tilbygning af både Rugkobbelskolen og en nyerhvervet administrations- og lagerbygning (den tidligere Max Jenne ejendom på Dronning Margrethes Vej 60). Det samlede areal ombygnings- og tilbygningsareal forventes at andrage ca m². Opgaven vedrører totalrådgivning: arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørrådgivning. Opgaven omfatter projektering samt tilsyn og byggeledelse i forbindelse med fagentrepriseudbud. Den forventede ramme til håndværkerudgifter andrager ca DKK ekskl. moms. Totalrådgivningshonoraret skal forventes forhandlet i niveauet 9-0 % af håndværkerudgiften. Dog afregnes bygningsregistrering særskilt. Projektkonkurrencen gennemføres i foråret 202, projekteringen skal ske i løbet af 3. og 4. kvartal 202 og udførelse af projektet skal ske i perioden CPV:

24 DK-Aarhus: Dialysekanyler INDKØB & MEDICOTEKNIK Utensilier til hæmodialysebehandling. Indkøbene vedrører utensilier til brug for hæmodialysebehandling i Region Midt. Indkøbene er fordelt på 5 delaftaler og 4 leverandører. CPV: , , Fresenius Medical Care Danmark A/S Oldenburg Allé 2630 Taastrup Gambro Danmark, filial af Gambro Lundia AB Jydekrogen Vallensbæk Vingmed Danmark A/S Husby allé 9, st Taastrup Baxter A/S Gydevang Allerød

25 DK-Glostrup: Uorganiske og organiske basiskemikalier I/S VESTFORBRÆNDING Indkøb af kalk og kemi. Indkøb af kalk og kemi. CPV: , ,

26 DK-Herning: Transport af slam HERNING VAND A/S Bortskaffelse/nyttigørelse af spildevandsslam fra Herning Centralrenseanlæg. Bortskaffelse/nyttiggørelse af ca ton spildevandsslam pr. år fra Herning Centralrenseanlæg for en 2 årig periode med mulighed for forlængelse i op til 2 år. CPV: Simon Moos A/S Kallehave Sønderborg

27 DK-København: Animalske produkter, kød og kødprodukter STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammeaftale Fødevarer - Specialleverandører; kød og pålæg. SKI udbyder "Rammeaftale Fødevarer - Specialleverandører; kød og pålæg" om gebyrfri levering fra specialleverandører én eller flere gange om ugen af konventionelle fødevarer til danske offentlige organisationer og institutioner, som er kunder hos SKI på tidspunktet for fremsendelse af denne udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, og hvor leverancestørrelsen er større end 500,00 DKK pr. levering pr. leveringssted. Sortimentet omfatter produkter inden for kategorierne oksekød, svinekød, hakket kød, ungkvæg, kalvekød, lammekød, kylling, kalkun, fjerkræ, postejer og pålæg. Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler, en delaftale, delaftale, for Øst: Region Hovedstaden og Region Sjælland, og en delaftale, delaftale 2, for Vest: Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, hvori levering skal foretages, dvs., at SKIs kunder med leveringssted i Region Hovedstaden eller Region Sjælland skal anvende delaftale, Øst, og kunder med leveringssted i Region Nordjylland, Region Midtjylland eller Region Syddanmark skal anvende delaftale 2, Vest. Der vil blive prækvalificeret 0 virksomheder på hver af de 2 delaftaler. Samme virksomhed kan prækvalificeres på én eller på begge delaftaler. Der kan efterfølgende alene afgives tilbud på den/de delaftale(r), hvor virksomheden er prækvalificeret. Der vil blive gennemført separat evaluering og tildeling for hver af de 2 delaftaler på Rammeaftalen. Tildeling på Rammeaftalen vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "laveste pris". Der påtænkes indgået Rammeaftaler med 3 Leverandører på hver af de 2 delaftaler på Rammeaftalen. Rammeaftalen omfatter et obligatorisk sortiment indeholdende de varer, som alle tilbudsgiverne skal byde ind med. En fortegnelse over SKIs kunder kan rekvireres pr. telefon ved henvendelse til SKI kundeservice, Det drejer sig for tiden om ca kunder. Det bemærkes, at SKI også står på kundelisten. I forbindelse med kundernes efterfølgende anvendelse af Rammeaftalen skal Leverandøren på hver af de 2 delaftaler tildeles ved Direkte tildeling (evt. ved hjælp af det elektroniske værktøj, som SKI stiller til rådighed for Kunderne), ud fra tildelingskriteriet laveste pris. Kunderne er forpligtede til at anvende Direkte tildeling ved indgåelse af samtlige leveringsaftaler på delaftale, Øst eller på delaftale 2, Vest på Rammeaftalen. Rammeaftalen fastsætter de nærmere betingelser for anvendelse af Direkte tildeling. CPV: BF-OKS A/S Mejerivej Hesselager JN Meat ApS Elmedalsvej Slagelse

28 Genz Kød A/S Slagterhusgade København V BF-OKS A/S Mejerivej Hesselager JN Meat ApS Elmedalsvej Slagelse Silkeborg Slagteren A/S Hagemannsvej Silkeborg 2

29 DK-København: Energi og hermed beslægtet virksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS EJENDOMME Kontrakt om rådgivning indenfor identificering og realisering af energiprojekter. Der er foreløbigt afsat ca DKK i 202 til at gennemføre energibesparende projekter på kommunens bygninger. Rådgiveren skal med udgangspunkt i udarbejdede energimærker og udmeldte retningslinjer vurderer og prioriterer, hvilke projekter der gennemføres, herunder yderligere tiltag udover EMO-tiltag. Herudover skal rådgiveren projekterer og føre tilsyn med gennemførelsen af de projekter, som kommunen vælger at gennemføre. CPV: Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S Gammel Køge Landevej Valby Mailadresse: Telefon:

30 DK-København: Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi SKATTEMINISTERIET EIndkomst - drift, vedligehold, support og videreudvikling. Skatteministeriet udbyder drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af eindkomst. Indledningsvis bemærkes, at det udbudte system, eindkomst, indeholder oplysninger omfattet af "krigsreglen"i persondatalovens 4, stk. 4, hvilket betyder, at de pågældende oplysninger ikke må behandles udenfor Danmark. Kontrakten indeholder derfor vilkår om, at den leverandør, der får tildelt kontrakten, påskatteministeriets anmodning skriftligt skal kunne bekræfte, at de pågældende oplysninger omfattet af"krigsreglen" i persondatalovens 4, stk. 4, ikke behandles uden for Danmark. Endvidere bemærkes, at detikke er muligt at adskille dataene i eindkomst. Om kontrakten vedrørende eindkomst, kan oplyses følgende: eindkomst er i dag fordelt hos 3 leverandører, og den kommende leverandør vil således overtage 3delsystemer, der skal drives, supporteres, vedligeholdes og videreudvikles som ét. Kontrakten inkludereren transition ind-periode på omkring 6-2 måneder, hvor det nuværende systemkompleks overtages af denkommende leverandør, eindkomst er et fællesoffentligt register, som løbende modtager indberetninger om indkomst ogarbejdsomfang, eindkomst har stor politisk bevågenhed og er essentiel for indberetningspligtige, borgere og offentligemyndigheder. Oplysningerne i eindkomst bruges til den enkelte borgers årsopgørelse og udstilles bl.a. til myndigheder ved udbetaling af ydelser som fx sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge, eindkomst danner grundlag for SKATs og ATPs opkrævning af henholdsvis A-skat, AM-bidrag, ATP ogferiepenge (samlet ca DKK årlig), eindkomst består funktionelt af: a) Indberetning, herunder LetLøn, b) Udstilling, c) eskattekort og, d) Beregningsservice for LetLøn. Indberetningsdelen af eindkomst modtager indkomstoplysninger fra ca indkomstudbetalere(arbejdsgivere, kommuner, pensionsinstitutter m.fl.). Der modtages ca indberetninger månedligt.letløn modtager tilsvarende indkomstoplysninger og giver bl.a. mulighed for betaling af indeholdte skatter. Ca indkomstudbetalere er tilmeldt LetLøn. Myndigheder og andre har adgang til at anvende indkomst- og ansættelsesoplysninger, som stilles til rådighedi eindkomst Udstilling. Oplysningerne anvendes f.eks. til udbetaling af/opfølgning på ydelser fra det offentligesamt udtræk af oplysninger til statistiske formål. Indkomstudbetalere opretter før udbetaling af indkomstabonnement på eskattekort, som de herefter modtager elektronisk via Indberetning. eskattekortet består afborgerens oplysninger fra forskudsopgørelsen, samt evt. lønindholdelse og evt. særskilt lønindholdelse, og vedændring af denne sendes elektronisk et ajourført eskattekort til abonnenterne. Beregningsservice anvendesisær af private virksomheder med få ansatte. Beregningsservice er en web-baseret løsning til beregning af bl.a.a-skat, AM-bidrag, ATP-bidrag og feriepenge. I 202 udfører den nuværende leverandører en væsentlig ændring vedr. udstilling af oplysninger til afgørelse afoptjent ret til børnefamilieydelse og børnetilskud. Med disse

31 ændringer vokser systemet yderligere i volumen ogkompleksitet. Indberetningerne sker via forskellige kanaler til indberetningssystemets database, som er baseret på IBM DB2og afvikles via en IBM mainframe. Indberetningerne behandles via web-, applikations- og LDAP-servere baseret på Windows Server og Oracles BEA WebLogic. Indberetningerne replikeres derefter via 2 stk. IBM WebSphereMQ forbindelser til en database for Udstilling, som ligeledes er baseret på IBM DB2 og afvikles på en IBMmainframe. De replikerede data transformeres over i en udstillingsegnet database, som ligeledes er en IBMDB2 database. Udstillingen sker via LDAP-, applikations- og FLS-servere baseret på RHEL Server, SUSE LinuxEnterprise samt Oracles BEA WebLogic, Oracles BEA ALSB og Oracle WebLogic. Load-balancing af trafikkensker vha. F5 BIG-IP Local Traffic Manager. eskattekort og Beregningsservice LetLøn afvikles på applikationsservere baseret på RedHat EnterpriseLinux Server og Oracles BEA WebLogic. Databasen er ligeledes IBM DB2, som afvikles på en IBMmainframe. I "runde tal" har eindkomst følgende størrelse pr. juli 20: 40 servere til produktions-, test- og udviklingsmiljøer. Over 250 tabeller, Over 000 MIPS i dag tid, 23 mia. tabelrækker med 3½ års indberetninger stigende med tabelrækker pr. måned, Data på mainframe fylder 9 TB med 3½ års data. Data stiger med anslået 0,3 TB pr. måned, Back up på tape fylder 24 TB med 3½ års data, Data på midrange og SAN fylder 2,2 TB, Op mod 50 grænseflader til interne og eksterne interessenter Indberetning modtager pr. måned over indberetninger indeholdende over records, Indberetning modtager eller videregiver over forsendelser pr. måned indeholdende over records, Udstilling kan over en 5 timers periode klare en belastning på mere end servicekald pr. time med engennemsnitlig svartid på under 250 ms. og et maksimalt MIPS forbrug på 660. Kendte videreudviklingsopgaver, som udgør størstedelen af den videreudvikling, der skal udføres, og som skalleveres i de første år af kontraktens løbetid: ) Det eksisterende forsendelses-system i eindkomst skal erstattes af Skatteministeriets nye A&D-løsning(Aftale & Distribution). 2) Når eindkomst samles hos én leverandør, skal der foretages en optimering af systemet, idet man fjerner enreplikeret database mellem indberetning og udstilling. 3) I dag opbevares data om personstamdata både i indberetningsdatabasen og i eskattekort-databasen. Derskal foretages en sammenlægning af disse to databaser. 4) eindkomst skal fremover rumme data for 2 indkomstår (i dag rummes data for de seneste 3-4 år).databasen skal derfor restruktureres, så det bliver muligt at skalere performance efter behov samt at opretholdesamme servicemål for alle 2 år. CPV: , , , , , IBM Danmark ApS Nymøllevej Kgs. Lyngby Telefon: Fax:

32 DK-Aalborg: Midler til maskinopvask REGION NORDJYLLAND Maskinopvaskemiddel U04007afn2. Indkøb af opvaskemidler til sygehuse og institutioner til Region Nordjylland. CPV: Diversey Teglbuen Nivå Telefon: Fax:

33 DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support REGION MIDTJYLLAND Udbud af Region Midts tilkobling til interregionalt billedindeks. Region Midtjylland vil etablere et regionalt billed/mediearkiv til regionens RIS og PACS systemer. Leverancen omfatter nødvendige ydelser (hard- og software og øvrige IT ydelser) for etablering af et centralt leverandør neutral arkiv for Region Midts RIS og PACS systemer, et Vendor Neutral Archive (VNA). I systemet indgår det nødvendige for datamodtagelse og datadistribution både regionalt og interregionalt. Systemet skal være med til at danne grundstammen i Region Midts regionale arkiv, hvorfor discipliner som sikkerhed, data lifecycle management er indeholdt i leverancen. Region Midtjylland ønsker én leverandør. CPV: , Siemens A/S Borupvang Ballerup

34 DK-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S 202/S Udbud på Hardwareservice Hardwareservice og support, herunder forebyggende vedligehold, opdatering af firmwareog reparation af den samlede hardwarepark af IBM maskiner. CPV: , , , Komplex it A/S Lyskær 3B 2730 Herlev

35 DK-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S CPV: , , , , , It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support. Programmering af software og konsulentvirksomhed. Branchespecifik programmeludvikling. System- og supporttjenester. Datatjenester. Applikationsudbydere. OpenBet Ltd. Chiswick park buliding 9, 566 Chiswick High road W4 5XT London DET FORENEDE KONGERIGE

36 DK-Frederiksberg: Pc'er FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af pc'er og skærme. Frederiksberg Kommune udbyder køb af 970 pc'er og 20 skærme. Der skal købes fire forskellige typer bærbar pc, en type stationær pc og en type skærm. Levering skal ske senest den CPV: , Atea A/s Lautrupvang Ballerup Mailadresse: Telefon: Fax:

37 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DET DANSKE KLASSELOTTERI A/S Udvikling af et nyt it-system betegnet "Spilapplikation" til forretningsunderstøttelse. Klasselotteriet har en specialudviklet spilapplikation til håndtering af lotterivirksomhed. Spilapplikationens kerne bygger i dag på Microsoft COM/DCOM-objekter og er programmeret med værktøjet Delphi. Spilapplikationen er integreret med en række af Klasselotteriet andre it-systemer f.eks. Dynamics AX. Til at understøtte sitet er der lavet et DotNet interface. Klasselotteriet ønsker at forny den eksisterende arkitektur ved at etablere et servicemodul, som udstiller alle de services, der benyttes af spilapplikationen og integrationen til Internetsitet. Parallelt udvikles der en ny brugergrænseflade, som benytter den nye servicemodel. Med udbuddet søges en leverandør, som kan skabe arkitekturen, udvikle servicemodellen og brugergrænsefladen samt efterfølgende varetage vedligeholdelse og videreudvikling af den nye spilapplikation samt interfacet mod sitet. Udvikling agtes gennemført som et agilt projekt, idet aftalegrundlaget vil blive baseret på en tilpasset K02 kontrakt. Indtil endelig udfasning af den eksisterende Delphi baserede kerne og frontend skal leverandøren i mindre omfang udføre løbende vedligeholdelse af dette i form af fejlrettelse, driftsupport samt udvikling af småopgaver, idet vedligeholdelsesaftalen med den nuværende leverandør, som ikke byder på opgaven, udløber ultimo juni 203. Klasselotteriet har samtidig hermed iværksat et EU-udbud vedr. opdatering, redesign samt videreudvikling af CMS systemet Sitecore. Interface mellem backend og Sitecore er omfattet af nærværende udbud. CPV: , , , , , , , Systematic A/S Søren Frichs Vej Aarhus C Mailadresse:

38 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support STATSMINISTERIET Anskaffelse og vedligeholdelse af ESDH-system. Udbuddet omfattede anskaffelse, vedligehold og videreudvikling af ESDH-system samt tilknyttede tjenesteydelser til ca. 65 unikke brugere hos Statsministeriet. CPV: , , , , cbrain A/S Dampfærgevej København Ø

39 DK-København: Tjenester på miljøområdet MILJØMINISTERIET, NATUR- OG MILJØKLAGENÆVNET Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet. Kontrakt om sagsforberedende naturfagligt, teknisk input i form af udarbejdelse af tekniske sagsnotater samt kontinuerlig teknisk bistand vedr. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelsesvirksomhed indenfor husdyrbrugområdet og indenfor rammerne af denne kontrakt samt kravsspecifikation. Udarbejdelse af tekniske notater og visitationsnotater, Generel naturvidenskabelig rådgivning i relation til landbrugsfaglige og naturfaglige spørgsmål rejst i forbindelse med klagesager efter husdyrbrugloven. De tekniske notater og den øvrige naturfaglige tekniske bistand leveres kontinuerligt i perioden efter konkret aftale med kontaktpersonen i Naturog Miljøklagenævnet, konstitueret ankechef Nina Herskind. Det forventes, at der skal leveres -4 tekniske notater om ugen, dog afhængig af sagernes kompleksitet og andre opgaver som ressourceperson for medarbejderne i taskforcen. CPV:

40 DK-København: Tjenesteydelser vedrørende abonnementer KØBENHAVNS KOMMUNE - V. ØKONOMIFORVALTNINGEN EU - Udbud af Medieovervågning. Københavns Kommune omtales dagligt i danske medier. Der er derfor behov for en samarbejdspartner, der kan levere et hurtigt overblik over dagens mediebillede blandt presse-, kommunikations-, og medarbejdere, ledere og politikere i Københavns Kommunes syv forvaltninger. Resultatet af medieovervågningen skal fremsendes pr. mail til Kommunens ansatte og skal yderligere gøres tilgængeligt på Kommunens Intranet, Medieovervågning (printmedier, radio/tv samt elektroniske medier) af artikler, indslag og blogs, der omhandler Københavns Kommune. Medieovervågningen skal fremsendes til Københavns Kommune på mail dagligt. Fra mail skal der være direkte adgang til de enkelte artikler, Omfanget af medier der skal foretages søgning i fremgår af nedenstående medieliste. Ydelsens omfatter desuden database over fremsendte artikler med ubegrænset søgning for Københavns Kommune, Yderligere skal der kunne leveres en analyse typisk i forbindelse med en særlig indsats eller sag. Omsætningen for den kommende rammeaftale er baseret på de historiske forbrug på DKK årrligt. Københavns Kommune er ikke forpligtiget til at aftage en bestemt mængde eller opnå en bestemt omsætning i aftaleperioden. Alle oplysninger om forbrug har alene vejledende karakter og er på ingen måde bindende for Københavns Kommune. CPV: , , , Newswatch APS ST. Kongensgade København K Telefon:

41 DK-Kongens Lyngby: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) S TEKNISKE UNIVERSITET Skiltning på DTU's adresser i hele Danmark. Rammeaftale til indkøb af inden- og udendørsskiltning. CPV: Dansign A/S Smedeland Glostrup Internetadresse:

42 DK-Kolding: Rådgivning i forbindelse med byggeri Kolding HF & VUC

43 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Vandtågeanlæg, udbudsområde N. Baggrunden for DNU-projektet (Det nye Universitetshospital i Aarhus) er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby. DNU bliver ca m² og bliver opdelt i talrige bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale byggeri Forum. Arbejdet er på nuværende tidspunkt planlagt til at blive udbudt i udbudsområder i varierende størrelser fra ca m2 til ca m2. Arbejderne udbydes i 3 storentrepriser: Råhus og lukning, aptering samt teknik og installation. Derudover udbydes følgende arbejder i rammeudbud: Brandsikringsanlæg (ABA/ABDL/ARS), Person- og bygningssikringsanlæg (AIK/ADK/ITV/dørtelefon), BMS-anlæg, Sprinkleranlæg, Solcelleanlæg, Patientkald, Skiltning. Byggeriet udføres med pladsstøbte fundamenter og etagedæk. Vægge og søjler er udformet som betonelementer. Facader udføres delvis som sandwichelementer og delvis som bagvægge af beton beklædt med ophængt og opmuret tegl. Herudover indeholder byggeriet glasfacader mod publikumsarealer. Der er udvendig solafskærmning foran vinduespartier og silketrykt glas i de store glasfacader. Indvendige skillevægge udføres overvejende som lette, ikke bærende gipsskillevægge, der malerbehandles. Gulve beklædes med vinyl eller linoleum og lofter udføres som akustikdæmpende systemlofter. Byggeriet udgøres overvejende af standardiserede bygninger, hvor ca. 80 % udgør et centralt klinisk område, hvor etagedækkene er paddehattedæk understøttet af søjler i facader og i en central søjlerække. I hver ende af det kliniske område er placeret en logistikkene i beton, der udgør bygningens stabiliserende elementer. I logistikkerner er placeret trapper, elevatorer og lodrette installationsføringsveje. Bygningerne er udformet i et rationelt modulært system. Teknik og installationsarbejderne indeholder traditionelle sygehustekniske installationer, såsom ventilationsanlæg, VVS-installationer herunder luftarter, elinstallationer, elevatorer mv. Fremføring af alle forsyningssystemer udføres under byggemodningsprojektet. Grænsefladen er hovedteknikrummene. Rammeudbuddene bliver udbudt særskilt, men sideløbende med teknik- og installationsentreprisen for delprojekt Akut, udbudsområde N. Teknik og installation udbydes i øvrigt successivt i storentreprise med det samlede ansvar for alle installationer i et udbudsområde. Alle arbejder relateret til de enkelte rammeudbud transporteres til teknik- og installationsentreprisen. Entreprenøren for det enkelte rammeudbud vil således fungere som underentreprenør til teknik- og installationsentreprisen. Nærværende rammeudbud omfatter et sprinkleranlæg (AVS), der udføres som vandtåge baseret på højtryk. Sprinkleranlæggene leveres og monteres efter DBI-forskrift 25 og 254.

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE

Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE DK-Haderslev: Byggematerialer HADERSLEV KOMMUNE Udbud på byggematerialer og hånd- og elværktøj. Indkøb af byggematerialer og hånd- og elværktøj til kommunens institutioner. CPV: 44000, 445000, 42652000.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Herning Kommune DK-Holstebro: Begrænset udbud - totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning til Idrætscenter Vest, Holstebro

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S DK-Esbjerg: System- og supporttjenester ESBJERG FORSYNING A/S Hjemtagning af Esbjerg Forsynings it fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning, herefter benævnt EF, skal udskille samtlige it-systemer fra Esbjerg

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere