Vordingborg Kommunes Designmanual og Profilkatalog forside med foto collage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vordingborg Kommunes Designmanual og Profilkatalog forside med foto collage"

Transkript

1

2 Vordingborg Kommunes Designmanual og Profilkatalog forside med foto collage Vordingborg Kommune Designmanual Vordingborg Kommune Adgang til det hele liv

3 Den kommunale Dagpleje folder, Postkort og Plakat til Unge Kontakten og CAMPUS Hvidbog Design og opsætning af Den kommunale Dagpleje folder - 12 s., Postkort og Plakat til Unge Kontakten, og CAMPUS Hvidbog - 16 s. for Vordingborg Kommune.

4 Danmarks Borgdage Vordingborg Ungdoms Musik Festival Vordingborg Kommune skal opleves Geocenter Møns Klint Waves Festival Annoncer, Planstrategi brochure og Ny medarbejder brochure Vordingborg Kommune dækker Møn og det sydligste Sjælland en egn hvor natur og kultur går hånd i hånd og som rummer helt utroligt mange oplevelsesmuligheder for hele familien. Danmarks længste kystlinie kombineret med en afvekslende og storslået natur giver Vordingborg Kommune helt enestående muligheder for kultur og friluftsliv. Vi prioriterer kultur meget højt, og du kan i Vordingborg Kommune opleve en række helt unikke kulturtilbud som f.eks. Waves-festivalen med scenekunst i verdensklasse, det rytmiske spillested Stars, ungdomsmusikfestivalen VUMF, børnemusikfestivalen Vilde Vulkaner, Verdenslitteratur på Møn, Borgdage på Slotsruinen, Sildemarked i Stege, Sommerkoncert ved Liselund og meget, meget mere. Glem ikke GeoCenter Møns Klint og Danmarks Borgcenter i Vordingborg. BO GODT I LUNDBY nye grunde til salg Vil du bo i en aktiv by med et godt sammenhold, så har Skriftligt købstilbud skal være modtaget på Vordingborg rådhus senest mandag den 12. januar 2009 du nu mulighed for at købe byggegrund i Lundby, som ligger mellem Vordingborg og Næstved. Herfra er der kl , for at blive taget i betragtning ved fordeling direkte togforbindelse til København og kun fem minutters kørsel til motorvejen. Byen har både skole, dagin- Postboks 200, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. af grundene. Tilbuddet sendes til: Vordingborg Rådhus, stitution og bibliotek. Et aktivt forenings- og handelsliv, Mærk kuverten Boelsvej. et lokalråd og en helt lokal avis er andre fordele, du får med som borger i Lundby. Er du interesseret i at købe en byggegrund, kan du se salgsbetingelser og oversigtskort på Her sælger Vordingborg Kommune nu 18 byggegrunde dk. Hvis du vil have tilsendt salgsbetingelserne med i udstykningen på Boelsvej. post, kan du henvende dig til Sonja Holse på telefon: , eller sende en mail til Grundene sælges for højeste bud. dk senest den 6. januar Mindstepris for en grund på 800 m 2 er kr. Prisen for en grund er inklusiv udgifter til bygge- Vordingborg Kommune forbeholder sig ret til ikke at modning og tilslutning til kloak og vand samt nor- sælge på nuværende tidspunkt eller til den udbudte malt investeringsbidrag til el. pris. Grundene overtages den 1. februar Design og opsætning af Kultur annoncer, Planstrategi Brochure og Ny medarbejder brochure for Vordingborg Kommune.

5 Vi går snart ind i et nyt år og dermed også i et nyt budgetår for kommunen har været et økonomisk vanskeligt år, og 2010 vil også rumme store udfordringer, når vi skal have ønsker og muligheder til at mødes. Det vil vi håndtere ved løbende at prioritere og afbalancere i de store dele af vores budget, der drejer sig om den almindelige drift. Samtidigt mener jeg, at det er vigtigt at afse kræfter og midler til at udvikle kommunen, så den også på lang sigt er attraktiv at være en del af. På disse sider kan du se nogle af de aktiviteter, kommunen står for i det kommende år. Vi fortæller her især om nye tiltag og projekter, der løber af stabelen selvom de kun udgør en mindre del af kommunens samlede budget. Langt den største del af vores midler går jo til den daglige service i kommunens skoler, ældrecentre, børnehaver og andre institutioner. I vores område er vi som i andre dele af landet ramt af den internationale fi nanskrise. De, der især mærker dette, er borgere der mister deres job, og erhvervslivet der taber omsætning. Det har også betydning for driften af vores kommune, hvor der i øjeblikket kommer færre indtægter og fl ere udgifter. Samtidig kan vi se, at vi fremover får fl ere ældre og færre unge. Det er en landsdækkende udvikling, som vi i kommunalbestyrelsen er opmærksomme på og derfor vil undersøge de lokale konsekvenser af. I budgettet for 2010 har vi afsat fl ere midler til fordel for de svage grupper i vores kommune. Som overalt i landet har vi også i Vordingborg Kommune en stigende udgift på tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov. Vi har derfor tilgodeset de områder, hvor der tydeligt har været for få penge. Disse ekstra midler har vi måttet tage fra kommunens opsparing med det resultat, at det vil tage lidt længere tid at gennemføre den vigtige genopretning af kommunens kassebeholdning. Kommunens service er båret af mennesker, og medarbejderne er vores vigtigste ressource til at levere den rigtige service til borgerne. De yder en stor indsats og til tider under vanskelige betingelser. Samtidigt er de vores ambassadører og står for at nå de politisk fastsatte mål i det daglige arbejde. Vi skal som kommune yde den bedst mulige service samlet set. Vi skal også sørge for at understøtte en stadig udvikling af vores dejlige område og gøre vores område endnu mere attraktivt og rart at bo i. I budgettet for 2010 er der derfor fokus på den daglige drift samtidigt med at der også er indarbejdet mange nye initiativer. På vegne af Kommunalbestyrelsen vil jeg ønske alle et rigtig godt nytår 2010 Henrik Holmer, Borgmester En 1,7 km. lang cykelsti fra Socialdemokraterne, Udbyvej til Keldby på Det Radikale Venstre, Det Konservativ Folkeparti Møn bliver anlagt i Dermed og Socialistisk vil der, på Folkeparti, nær Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 27. omkring 500 meter i selve Keldby, september være 2009 syv kilometer sammenhængende cykelsti 2010 og fra overslagsårene Katedralvej i 2011, 2012 og en aftale om Vordingborg Kommunes økonomi for Stege til Hjertebjergskolen. Et nyt nødkaldesystem, som bygger på trådløst Den kommunale skatteprocent udstyr, er fastsat indføres til 24,9, i begyndelsen og grundskyldspromillen national udgør cykelrute. 28,68. borg Kommunes ældreområde. Nødkaldesystemet af 2010 på Vording- Strækningen er en del af en Den er meget benyttet i sommermånederne ikke sikrer, at demensramte borgere på kommunens mindst af turister. Drift ældrecentre får stor bevægelsesfrihed men giver Driftsudgifterne forventes at samtidig udgøre 3.420,7 sikkerhed mio. for, kr., at og personalet driftsindtægterne trafi ksikkerhedspuljen budgetteret til 1.035,3 hvis mio. den kr. demensramte forlader området. får en alarm, Transportministeriet har fra givet 1,7 millioner kroner til projektet, mens Vordingborg Kommune selv har Anlæg fundet de 4 millioner Sikkerheden opnås ved, at oprette såkaldte sikre kroner, som er kommunens Anlægsudgifterne andel. er budgetteret områder til 83,8 hvor mio. den kr., demensramte og der forventes kan bevæge sig Miljø- og klimaudvalg indtægter på 1,7 mio. kr. rundt. Ved at bære en mini-alarmsender diskret i 6,4 mio. kr. Cykelstien ventes at være færdig i løbet af efteråret en lomme eller som et armbåndsur kan personalet Af større projekter kan nævnes: modtage Ny beredskabsstation en alarm, hvis den 2 mio. demensramte kr., forlader renovering af Slotstorvet i Vordingborg de sikre områder 3 mio. kr., og opstart for eksempel af ældrecenter i Præstø og autismecenter veddøren, 2 mio. terrassedøren kr., bygningsrenovering eller havelågen. på Personalet går ud af ho- kommunale ejendomme, skoler modtager mv. 37,6 alarmerne mio. kr., på vedligeholdelse deres trådløse af telefoner. vejanlæg m.v. 19,6 mio. kr., Sammen udenomsarealer med alarmen på Sydhavnen modtages 4,8 en mio. nøjagtig kr., arbejdspladsvurderinger position 10 mio. kr. for, samt hvem øvrige det er, investeringer der har forladt på det sikre 4,8 mio. kr. Herudover forventes område indtægter og hvor. ved salg af ejendomme på 1,7 mio. kr. Dermed får personalet nemmere ved at udøve deres faglighed, og kan minimere den usikkerhed, der end 20 %. Her omfatter aftalen kommunen som Vordingborg Kommune har indgået en aftale med geografi sk enhed; det vil sige alle kilder til CO2- Danmarks Naturfredningsforening om at reducere udledning inden for kommunegrænsen. CO2-udslippet med 2 % om året indtil Aftalen omfatter kommunen som virksomhed og dækker Principielt er der to måder, vi kan møde klimaforandringerne på: Ved begrænsning og ved tilpasning. derfor vores kommunale bygninger og transport mm. Vi kan for eksempel begrænse brugen af energi, og vi kan tilpasse os den stigende vandstand ved at Kommunen har også underskrevet en borgmesterpagt med EU, hvor kommunen forpligter sig til og handlingsplan og tager dermed de første skridt bygge diger. I 2010 udarbejder vi en klimastrategi inden 2020 at reducere CO2-udslippet med mere mod at nå målene i de to aftaler. Børn, unge og familieudvalg 682,9 mio. kr. Socialudvalg 418,2 mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 315 mio. kr. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 514,4 mio. kr. Forventet resultat i 2010 altid vil være ved mio. plejen kr. af demensramte Finansieringborgere, mio. kr. der uønsket bortgår fra en bolig og ikke kan fi nde Skattefinansieret drift 84,5 Personlig skat 1.476,7 Et mere specificeret budget kan tilbage igen. Nettoudgifter til anlæg -82,1 Tilskud og udligning fra Staten 912,9 ses i Borgerservice, på bibliotekerne og i bogbusserne. Låneoptagelse 37,8 Grundskyld, selskabsskat m.v. 163,5 Efter at have talt om det siden Afdrag begyndelsen på lån af dette -34,1 Bidrag til Region Sjælland på Budgettet findes selvfølgelig også årtusinde, så sættes den totale skimmelsvamprenovering af Iselingeskolen i gang Øvrige i januar finansforskydninger Reno- -4,5-61,4 sundhedsområdet på kommunens hjemmeside www. veringen, som er den største i både den nuværende Refusion af købsmoms -0,4 vordingborg.dk. Samlet resultat for 2010, overskud 1,6 og de fi re gamle kommuners historie, koster 96 millioner kr., og strækker sig over årene Finansiering i alt 2.491,3 Skolen skal blandt andet have ny tagkonstruktion, nye facadepartier, nye gulve og indvendige døre. Ud over renoveringen for skimmelsvamp er der inden for det afsatte beløb også blevet råd til at løse andre mindre opgaver, som at forbedre På udearealer. kan du Borgerservice Præstø Alle breve til Vordingborg Kommunes administration skal fi nde mange oplysninger Der er døgnet behov for et nyt ældrecenter Østerbro 2-4i Præstø, og der sendes til vores hovedadresse: I store træk er det kun murstensvæggene, rundt. Du som kan bliver tilbage, når renoveringen går i gang. anmelde Til gengæld fl ytning, bestille munalbestyrelsen nyt har nu besluttet at undersøge, Vordingborg Kommune også skifte har været læge, en del debat 4720 om beliggenheden. Præstø Kom- vil skolen være så god som ny, når sundhedskort renoveringen er og meget om andet. kan lade sig gøre Borgerservice at kombinere Stege ældrecentret Valdemarsgade 43 slut. De faglokaler, der blev ombygget for et par år med et idræts- og sundhedscenter Storegade 56ved Præstøhallen. Hvis det lykkes, 4780 kan det Stege nye center blive et 4760 Vordingborg Postboks 200 siden, skal dog ikke renoveres. samlingssted i Præstø, hvor fl ere aldersgrupper kan Iselingeskolen blev i starten af 70-erne Du kan opført ringe som til kommunen få glæde af de samme Borgerservice faciliteter. Vordingborg Dette gælder også, selvom du skriver til en medarbejder, øvelsesskole i en meget fremsynet på arkitektur. telefon 55 Det Valdemarsgade 43 som har kontor i Præstø, Langebæk eller Stege. betyder, at skolen som bygning passer ideelt også Kommunalbestyrelsen nedsætter 4760 Vordingborg et særligt udvalg til den pædagogik, der arbejdes med Vi har i dag. telefontid: Blandt til at arbejde på sagen, og der indsendes i januar en Brevet skal sendes til Vordingborg, fordi vi her scanner andet har Iselingeskolen større klasselokaler Mandag end onsdag de kl. ansøgning om at være Åbningstiderne med i projektet Institutioner er: posten ind i vores elektroniske system til sagsbehandling. fl este andre skoler. Torsdag kl for fremtiden. Mandag-onsdag kl Breve, der sendes direkte til for eksempel Stege, bliver Fredag 8 13 Torsdag kl forsinkede, fordi brevet derefter skal til Vordingborg og Fredag kl scannes ind, inden medarbejderen modtager det. Kultur-, idræt og fritidsudvalg 53,7 mio. kr. Fordeling af nettoudgifterne til drift på de forskellige udvalgsområder. Kommunens budget for er i høj grad præget af en stram økonomiaftale, hvor det har været tydeligt, at kommunerne har skullet løfte deres del af genopretningen i den offentlige økonomi efter fi nanskrisen. En meget stor del af kommunalbestyrelsens opgave i budget har været at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Samtidig skal vi forholde os til, at vi bliver væsentlig fl ere ældre, og at antallet af børn falder kraftigt i de kommende år. I vores kommune sker genopretningen gennem en bred indsats, hvor alle områder af kommunens økonomi har været under lup. Budgettet giver os et økonomisk råderum ved at effektivisere kommunens driftsorganisation hvor det har været muligt, ved en stigning i kommunens indtægter fra skat og grundskyld, ved strukturomlægninger og ved egentlige servicenedskæringer. Dette skaber grundlaget for, at budgetterne i de kommende år kan og skal holdes. Dette er afgørende for kommunens økonomi ikke mindst i lyset af de regnskabssanktioner, der indføres fra Sanktionerne betyder, at kommunerne vil blive økonomisk straffet, hvis ikke budgettet holdes. Selv om vi har brugt megen tid på genopretningen, har vi også haft fokus på den fremadrettede udvikling i kommunen og på at sikre kvalitetsudvikling og det langsigtede økonomiske grundlag om både 5 og10 år. Budget 2011 giver således plads til et anlægsprogram på 100 millioner kroner. Det betyder blandt andet, at der anlægges nye cykelstier på Møn, et multicenter i Præstø med ældreboliger og sundheds- og idrætscenter, fortsat renovering af børnehaver og skoler, renovering af Lundby hovedgade, renovering af klubhuset på Vordingborg Stadion, og med støtte fra staten kan vi også igangsætte byfornyelse i Vordingborg by. Midt i de for kommunen anstrengte økonomiske tider, synes jeg, at vi skal glæde os over, at der med placeringen af Udbetaling Danmark i Vordingborg skabes mellem 200 og 250 nye arbejdspladser i Og vi skal være klar til at udnytte de udviklingsmuligheder, der vil opstå i forbindelse med f.eks. Fehmern Bælt-forbindelsen, et nyt fængsel på Nordfalster og de nye muligheder for offshore services i Klintholm Havn. På vegne af kommunalbestyrelsen vil jeg ønske alle et rigtigt godt nytår Henrik Holmer Borgmester Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 24. september 2010 en aftale om Vordingborg Kommunes økonomi for 2011 og overslagsårene 2012, 2013 og Den kommunale skatteprocent er fastsat til 25,2, og grundskyldspromillen udgør 32,32. Drift Driftsudgifterne forventes at udgøre 3.499,4 mio. kr., og driftsindtægterne er budgetteret til 1.081,4 mio. kr. Miljø- og Anlæg klimaudvalg Anlægsudgifterne er budgetteret til 102,2 mio. kr. og der forventes indtægter på 2,1 mio. kr. 22,9 mio. kr. Af større projekter kan nævnes: Multicenter i Præstø 5,2 mio. kr., Autismecenter 2,6 mio. kr., pladser og cykelstier 8,7 mio. kr., bogbus 1,0 mio. kr., klubhus på Vordingborg Stadion 1,7 mio. kr., bygningsrenovering på kommunale ejendomme, skoler mv. 39,6 mio. kr., vedligeholdelse af vejanlæg m.v. 20,4 mio. kr., arbejdspladsvurderinger 10,1 mio. kr., by- og områdefornyelse 2,4 mio. kr., miljø- og klimainvesteringer 2,8 mio. kr. samt øvrige investeringer på 5,6 mio. kr. Kom i form, samtidigt med at du lægger cigaretterne på hylden. Nu er der mulighed for at starte på et Børn, unge og familieudvalg 668,8 mio. kr. Kultur-, idræt og fritidsudvalg 54,4 mio. kr. Socialudvalg 418,4 mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 326,1 mio. kr. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 566,8 mio. kr. Fordeling af nettoudgifterne til drift på de forskellige udvalgsområder. Forventet resultat i 2011motionshold for mio. begyndere, kr. hvor Finansiering man også hjælper mio. kr. Skattefinansieret drift hinanden med at 150,4 holde op med Personlig at ryge. skat 1.448,5 Et mere specificeret budget kan Nettoudgifter til anlæg En anden mulighed -100,1 er at benytte Tilskud naturen og udligning som niko-frtinplaster. På små hold -0,3 kommer Grundskyld, man ud i naturen selskabsskat m.v. 190,1 kerne og i bogbusserne. Staten 1.010,6 ses i Borgerservice, på bibliote- Forsyningsvirksomheder og får nye oplevelser sammen med en naturvejleder Låneoptagelse 34,2 Der er fuld gang i planlægningen af det kommende og undervejs i forløbet giver Bidrag det gode til Region kræfter Sjælland til at på -61,4 Afdrag på lån -35,3 sundhedsområdet Budgettet findes selvfølgelig også multicenter i Præstø. Multicenteret kombinerer stoppe rygningen. idrætshallen med et nyt sundhedscenter Øvrige finansforskydninger og et nyt på kommunens hjemmeside www. 0,2 Refusion af købsmoms 0,4 ældrecenter og vil derved kunne bruges af alle I 2011 vil disse nye rygestophold blive en fast del af vordingborg.dk. aldersklasser. Samlet resultat for 2011, kommunens overskud tilbud 49,1 til rygere, der Finansiering gerne vil holde i alt op ,2 Testkurserne fra 2010 viste, at også rygere, der ikke Multicenteret skal indeholde 40 plejeboliger, et normalt ville deltage i de mere traditionelle rygestopkurser, meldte sig på holdene Vores digitale og blev selvbetjeningsløsninger røgfri. giver dig dagcenter til ældre, et sundhedscenter med rum til blandt andet sundhedspleje, misbrugsrådgivning mange fordele. Du sparer besværet med at skulle Dine muligheder og genoptræning samt udvidede idrætsfaciliteter bestille blanketter, udfylde dem i hånden og aflevere til byens foreninger mv. Som fællesarealer vil der dem i postkassen. Du er heller ikke afhængig af, at På kan du blandt andet: blandt andet blive café, møderum og forskellige skulle ringe eller møde personligt op på et af vores Melde flytning. træningsfaciliteter. kontorer inden for normal åbningstid. Bestille sundhedskort. I øjeblikket kan virksomheder byde ind på at deltage Du kan i stedet sidde derhjemme - når det passer Skifte læge. i en konkurrence om totalentreprisen på projektet. dig - og i ro og mag udfylde dine ansøgninger eller Herefter indbydes fem kvalifi cerede parter til at foretage dine beregninger direkte på vores hjemmeside. Det kræver blot en internetadgang og en Opskrive dine børn til daginstitutionsplads Beregne boligstøtte, pension mm. konkurrere om opgaven; der skal lægges detaljeret budget osv. Selve byggeriet forventes at ske fra NemId. Hvis du endnu ikke har fået en NemID, eller eller skole. foråret 2012, og planen er, at centeret som helhed hvis du har brug for hjælp til at bruge vores selvbetjeningsløsninger, så står vores personale i Borger- Give os et tip om forhold på veje og stier, kan tages i brug i januar Er du opmærksom på de mange muligheder, der er service klar til at hjælpe dig. som vi bør tage os af. for at klare tingene på kommunens hjemmeside og Og meget mere. dermed hoppe uden om køen Den i Borgerservice gode placering eller skyldes, Du at finder Jobcenter et direkte Vordingborg det seneste år har været ninger i stand på til forsiden at fordoble af link til vores selvbetjeningsløs- på telefonen? andelen af de ledige, der er i aktivering på en arbejdsplads. Hvis du vil slippe for papir, porto Den store og store udfordring ringbind, i 2011 bliver at fastholde kan du oprette din egen digitale denne postkasse indsats over på borger.dk. Her kan du samle al at din komme post fra direkte det offent- ud på arbejdsmarkedet. Lindevej Samti- 45 for de ledige, som Borgerservice i stand til Præstø (Biblioteket) Du kan ringe til kommunen på telefon lige og mange private firmaer. digt skal også de kontanthjælpsmodtagere, 4720 Præstø der ikke Vi har telefontid: fuldt ud er jobklare, have et tilbud om aktivering på Mandag onsdag kl Din digitale postkasse gør det en nemt rigtig og arbejdsplads. sikkert at Kommunalbestyrelsen Borgerservice har i Stege Torsdag kl skrive til det offentlige og modtage 2011 afsat svar. særlige Du har midler til denne Storegade indsats, specielt 56 Fredag 8 13 samtidig sikkerhed for, at kun med du henblik kan læse på din de private post. placerer Du kan Vor- også få vist også din et post tæt fra samarbejde e-boks i og en tæt dialog med unge ledige. Men 4780 det Stege kræver Nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen dingborg Kommune på en fl den ot 3. digitale plads blandt postkasse. landets jobcentre målt på andelen af dagpengemodtaner og brancheorganisationerne. Valdemarsgade 43 Alle breve til Vordingborg Kommunes administration lokalområdets virksomheder, de faglige Borgerservice organisatio- Vordingborg gere og jobklare kontant- og Hvis starthjælpsmodtagere du skal kontakte en offentlig myndighed, finder 4760 Vordingborg skal sendes til vores hovedadresse: i løntilskud eller virksomhedspraktik. du nemt Tallene adresser viser, at på det Jobcenteret offentlige i din inviterer digitale til samarbejde: Kun sammen 25% af de ledige i Vordingborg postkasse. Kommune Når er du i virksomhedsrettet aktivering mod også 15% mulighed på landsplan. for at tilmelde dig NemSMS, så du Mandag-onsdag kl Valdemarsgade 43 anvender kan digital vi løse post, opgaven! får du Åbningstiderne er: Vordingborg Kommune kan få sendt påmindelser fra det offentlige, hvis Torsdag kl Postboks 200 du for eksempel har bestilt tid til undersøgelse på Fredag kl Vordingborg sygehuset. Budget Avisen Design og opsætning af Budget Avisen 2008, 2009, 2010 og 2011 Vordingborg Kommune i 2010 Cykelstier fra Udbyvej til KeldbyBudget 2010 Nyt nødkaldesystem giver demensramte større sikkerhed Iselingeskolen renoveres for 96 millioner kr. Vordingborg Kommune Nyt ældrecenter i Præstø bliver Brug hjemmesiden måske del af et Her større fi nder projekt du Borgerservice Du kan også ringe Kommunen og klimaet Budget 2010 Teknikudvalg 104,9 mio. kr. Psykiatriudvalg 140,5 mio. kr. Sundhedsudvalg 149,4 mio. kr. Send dit brev til den rigtige adresse Foto: Vordingborg Kommune og Colourbox Layout og grafi sk produktion: Pihl grafi sk design Tryk: Centraltrykkeriet Et budget i balance med rum til udvikling Spændende multicenter planlægges i Præstø Budget 2011 Gode resultater fra Jobcentret Vordingborg Kommune 2011 Spar tid på vordingborg.dk Digital post nemt og sikkert Chancer for at kvitte røgen på helt nye måder Teknikudvalg 80,3 mio. kr. Psykiatriudvalg 128,7 mio. kr. Her finder du Borgerservice Du kan også ringe Sundhedsudvalg 151,6 mio. kr. Send dit brev til den rigtige adresse Foto: Vordingborg Kommune og Colourbox Layout og grafisk produktion: Pihl grafisk design Tryk: Centraltrykkeriet

6 5 x A5 foldere og Kvalitetsrapport folder til Fagsekretariatet Pædagogik og Tandpleje folderen Vi bevarer smilet Design og opsætning af 5 x foldere til Fagsekretariatet Pædagogik og Tandpleje folderen Vi bevarer smilet til Tandplejen i Vordingborg Kommune.

7 16. udgave, marts udgave, marts 2010 Som en ekstra service til alle, der har fået nok af sne og frost bringer VorNyt her et sikkert forårstegn. I Natursekretariatets store væksthus er forårsblomsterne stærkt på vej. På billedet holder gartnerne Jørn Michelsen og Pia Nyholm Michelsen godt øje med småplanter af stedmoder og forglemmigej. Når planterne har vokset sig lidt større, bliver de plantet ud mellem de tusinder af løg, som allerede i efteråret blev sat i blomsterbede og plantekummer. Forårsblomsterne er hvide, rosa og vinrøde og kommer til april ud og forskønner gaderne i Præstø, Stege og Vordingborg. I øvrigt holder Natursekretariatet den 19. maj åbent-hus-arrangement på Bogøvej i Vordingborg, hvor du har mulighed for at komme ned og se sommerens blomster, inden de kommer på gaden omkring Grundlovsdag. 15. udgave, december udgave, september 2009 Sommeren er forbi. Men det skal ikke forhindre os i at varme os i et skønt sommerbillede fra børnehaven Skovhusets legeplads i Nyråd. Blomsterkasserne, som har hængt på jernbanebroen ved Vordingborg station skulle smides ud på grund af renovering af broen. Det syntes de grønne mænd fra Natur var synd. Så de spurgte Skovhuset om de ikke var interesseret i lidt ekstra sommerblomster. Det tilbud kunne de vokse og børnene ikke afslå. Blomsterne trives og gror nu lige så fl ot som børnene i Skovhuset. 14. udgave, oktober udgave, juni 2009 Endelig kom den sommeren, som vi alle har ventet på. Nu er det så bare at håbe på, at vejrguderne forstår, at sommer og godt vejr hører sammen. Og helst i de uger hvor vi holder sommerferie. Under alle omstændigheder så husk at nyde det uanset vejret. Vi vil gerne fra VorNyt-redaktionen ønske alle en rigtig god sommer. 13. udgave, juni udgave, marts 2009 Uanset vejret så trækker Peter Bonde, Jette Schultz og Eva Toftebjerg fra Distrikt Vintersbølle Strand hver tirsdag i træningstøjet for at træne til verdens største motionsløb DHL stafetten. Løbet foregår i Fælledparken i København torsdag den 2. september, og Vordingborg Kommune har tilmeldt fi re hold. Deltagelse i DHL stafetten er blot et af tiltagene i Vordingborg Kommunes sundhedspolitik for medarbejderne. Læs mere om sundhed i Vordingborg Kommune i dette temanummer. Vi er midt i det tidlige forår alting grønnes og springer ud. For mange betyder det nye kræfter til hverdagen, når lyset vender tilbage, og dagene bliver længere. Snart farves skovbunden hvid af anemoner, og det er tid til at nyde solens varme og den sødlige duft af blomster og muld. Fra VorNyt-redaktionen ønsker vi alle en dejlig forårstid. Fælles OPTIK i kommunen Side 2 3 Side 2 3 Første hold projektledere er udklækket Side 2 3 Budget i balance Vi vil ikke ha mobning! Side 2 3 Økonomi og konsekvenser Sund sommer 21 udgaver af Personalebladet VorNyt Side 5 Effektivisering og innovation Side 5 En verden af muligheder... Side Budget Side 4 En oase midt i Stege God smag i Side 6 7 Centralkøkkenet Biblioteket i en omstillingstid Side 8 Side 11 Håndværkergården Festlig fastelavn på Plejecenter Solvang Vi har ventet længe. Men nu er foråret også ved at nå vores breddegrader. Et af sikre tegn på, at vi er på vej mod lysere tider er den årlige fastelavnsfest, som i øvrigt ikke kun er børnenes fest. På Plejecenter Solvang havde personalet derfor inviteret beboere og pårørende til tøndeslagning med efterfølgende hjemmebagte fastelavnsboller samt kaffe og hyggeligt samvær. Det blev en hyggelig eftermiddag hvor både personale og beboerne var udklædte og alle havde en rigtig festlig eftermiddag. Side 6 7 Skiftesporsarbejde Side 9 Medarbejderinnovation God jul Mange af Vordingborg Kommunes institutioner inviterer til julemarked i november eller december måned. På Landbruget Grønsalen i Askeby som er et bo- og arbejdsfællesskab under socialpsykiatrien har man gjort det ikke mindre end fire søndage. Den 21. og 28. november, samt den 5. og 12. december har Grønsalen slået dørene op og budt på julehygge med kaffe og æbleskiver og salg af blandt andet adventskranse, julepynt, pileflet, dekorationer, filt, forklæder, smykker og adventsgaver alt sammen fremstillet af beboerne. Her spejder Louise Christensen og Susanne Lund kort efter åbningstid efter de første gæster. Side 7 Hund skaber glæde Side 9 DHL-Stafetten Side 10 APV 2010 Den 14. oktober var rigtig mange af kommunens arbejdsmiljøfolk på en fælles temadag om konflikter og mobning. Her kunne de få en god snak og hente masser af inspiration til håndtering af den slags problemer på arbejdspladserne. Side 5 Travlhed på havnen Side Tema om sundhed Design og opsætning af Personalebladet VorNyt, (udkommer hver 3. mdr.), for Vordingborg Kommune. Side 3 Arbejdsglæden kom tilbage Side 4 5 Ny kommunaldirektør Tomas Therkildsen Side 3 Grøn IT Side 4 5 Affaldsordningen Betænksomhed og blomsterglæder Vores første Side 3 arbejdsmiljøregnskab Side 4 5 AquaPunkt Side 3 Jeg er så glad for min cykel Nyt design Side 4 5 på vores hjemmesider Side 6 7 En hjælpende hånd Side 8 9 Har du smilet til dit barn i dag? Side Kommunens længste åbningstid Forårsfornemmelser! Side 6 7 Den dag det ramlede Side 8 9 Parkeringsvagten Side Infl uenza A på vej Side 6 7 I både kaos og struktur Side 8 9 På jernhest til Paris Side Aktiv sommer Så er det sommer Side 6 7 På arbejde med hjerne, hjerte og holdning Side 8 9 Ny stab samme motto... Side Ny MEDaftale Forår på vej

8 Kultur & Fritid folder, Info folder til Handicaprådet og div. plakater til Det beskyttede Værksted Design og opsætning af Kultur & Fritid Folder - 24 s., Info folder til Handicaprådet og div. plakater til Det Beskyttede Værksted - Vordingborg Kommune.

9 Klimastrategi Vordingborg Kommunes Klimahandleplan og Klimastrategiplan og Eventyrbog til Familierådgivningen af Yvonn Lindberg og Iben Emilie Vinsbøl Klimahandleplan Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011 Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november

10 Hæfte Nyt Liv Koncept for arbejdet med unge i varetægtssurrogat og ungdomssanktion Hæfte på 36 sider i samarbejde med SUF - Den sociale Udviklingsfond SUF Den Sociale Udviklingsfond SUF Den Sociale Udviklingsfond

11 Hjemmefødselshæfte Hjemmefødselshæfte på 40 sider i samarbejde med Hjemmefødselsordning Sjælland Ude godt hjemme bedst fød 7 1 Hjemmefødselsordning Sjælland

12 Folder Grafisk design og opsætning af Skole Mad Folder for Årstidens Køkken Årstidens køkken

13 A5 kort Gra sk design og opsætning af A5 kort for Privathospitalet Møn

14 BIOGRAFEN STEGE Køb eller bestil billetter på eller bestil pr. telefon i åbningstiden. Biografen og telefonen åbner ½ time før hver forestilling. Torsdag 15. april kl. 15 Fredag 6. april kl. 15 Lørdag 7. april kl. 15 Søndag 8. april kl. 15 Mandag 9. april kl. 14 Biografen Stege Nyt design af hjemmeside Design af Biografen Stege s nye hjemmeside: og biograf annonce til avisen Torsdag 5. april kl. 21 Fredag 6. april kl. 21 Lørdag 7. april kl. 21 Søndag 8. april kl. 21 Mandag 9. april kl. 19 Tirsdag 10. april kl. 19 Torsdag 12. april kl. 19 Fredag 13. april kl. 19 Lørdag 14. april kl. 19 Søndag 15. april kl. 19 FILM SKAL SES I BIOGRAFEN STOREGADE 55, STEGE TELEFON BIOGRAFEN STEGE

15 Nikolaj Rysager CD Cover, Plakat og Annonce Design og opsætning af Cover, Booklet, CD, Plakat og Annonce til Nikolaj Rysager for Universel Music Denmark.

16 Pro l Brochure og Stillingsannoncer Gra sk design og opsætning af Pro l Brochure i samarbejde med Helle Bertram, Bertram Kommunikation, Annonce og Geoteknik folder for Skude & Jacobsen A/S

17 Nyhedsblad, Miljøfolder og Produktblade Gra sk design og opsætning af Nyhedsblad, Miljøfolder og Produktblade for Skude & Jacobsen A/S

18 Marketing materiale Gra sk design og opsætning af 4 siders De nity folder, 4 siders Anti-fatigue og 6 siders fold-ud folder + A4 fremvisningsark for Essilor Danmark A/S

19 Marketing materiale Gra sk design og opsætning af 2 Prislist mapper og Produktblad for Essilor Danmark A/S

20 Invitation, Program og Annoncer Gra sk design af Annoncer og Invitation + Program til stort kunde arrangement for Essilor Danmark A/S

Jeg er så glad for min cykel. Nyt design på vores hjemmesider. På arbejde med hjerne, hjerte og holdning. Ny stab samme motto... Ny MEDaftale.

Jeg er så glad for min cykel. Nyt design på vores hjemmesider. På arbejde med hjerne, hjerte og holdning. Ny stab samme motto... Ny MEDaftale. 8. udgave, marts 2009 Side 3 Jeg er så glad for min cykel Nyt design på vores hjemmesider Side 4 5 Side 6 7 På arbejde med hjerne, hjerte og holdning Ny stab samme motto... Side 8 9 Forår på vej Side 10

Læs mere

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation 15. udgave, december 2010 Nye projektledere Side 2 3 Side 5 En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde Side 6 7 God jul Side 9 Medarbejderinnovation Mange af Vordingborg Kommunes institutioner inviterer

Læs mere

Grøn IT. Affaldsordningen. Den dag det ramlede. Parkeringsvagten. Infl uenza A på vej. Side 3. Side 4 5. Side 6 7. Side 8 9.

Grøn IT. Affaldsordningen. Den dag det ramlede. Parkeringsvagten. Infl uenza A på vej. Side 3. Side 4 5. Side 6 7. Side 8 9. 10. udgave, september 2009 Side 3 Grøn IT Betænksomhed Affaldsordningen Side 4 5 og blomsterglæder Side 6 7 Den dag det ramlede Parkeringsvagten Side 8 9 Side 10 11 Infl uenza A på vej Sommeren er forbi.

Læs mere

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer.

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer. Elbiler, klimainvesteringer og energicenter Fredensborg Kommune - med plads til udvikling og nye initiativer Fremtidens dagtilbud og folkeskole Foreningsog fritidstilbud for alle Livskvalitet i højsæde

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Det skal være sjovt at komme til træning BUDGET2014. DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden. Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12

VALLENSBÆKNU. Det skal være sjovt at komme til træning BUDGET2014. DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden. Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12 VALLENSBÆKNU NUMMER 9 18. NOVEMBER 2013 VALLENSBAEK.DK 09 BUDGET2014 DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden Det skal være sjovt at komme til træning Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12 Jul i VALLENSBÆK 16-17 Korrekt

Læs mere

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi Indblik April 2008 #02 Årgang 3 April 2008 tema Nu skal vi KRAM-me! Leder Nr. 2, april 2008 Vi skal have det godt Det sunde liv er i fokus, når vi i den kommende måned har KRAM på dagsordenen. Vores vaner

Læs mere

Demokratiets aften. Fem skarpe til den nye borgmester. Medindflydelse. Skolebestyrelsen. er umagen værd. Farvel til en borgmester TEMA DEMOKRATI

Demokratiets aften. Fem skarpe til den nye borgmester. Medindflydelse. Skolebestyrelsen. er umagen værd. Farvel til en borgmester TEMA DEMOKRATI 27. udgave, december 2013 Side 3 Fem skarpe til den nye borgmester TEMA Medindflydelse Side 4 Side 7 Skolebestyrelsen er umagen værd Side 8 Farvel til en borgmester Demokratiets aften Tirsdag den 19. november

Læs mere

Indblik Juni 2013 #02. Årgang 8 Juni 2013. TEMA På vej mod ny velfærd

Indblik Juni 2013 #02. Årgang 8 Juni 2013. TEMA På vej mod ny velfærd Indblik Juni 2013 #02 Årgang 8 Juni 2013 TEMA På vej mod ny velfærd 1 Leder Nr. 2, juni 2013 Den store omstilling af velfærden Der er i dag en bred erkendelse af dybden i den økonomiske krise, og de fleste

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Ældre og handicappede side 5 BUDGET Hvad går dine penge til næste år? Børns udvikling og uddannelse side 4 Byudvikling og miljø side 10 Borgerservice og rådhus side 12 Høje-Taastrup

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev oprettet for børn og deres forældre - med henblik på at lave en

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Oktober 2014. Kreativ garagekunst. side 11. Meget mere end en lektiecafé. side 6. SAB på seminar. side 4

Oktober 2014. Kreativ garagekunst. side 11. Meget mere end en lektiecafé. side 6. SAB på seminar. side 4 Oktober 2014 Kreativ garagekunst side 11 Meget mere end en lektiecafé side 6 SAB på seminar side 4 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Der er liv derude Vi taler meget om beboerdemokratiet,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Miljødag på Praktisk Service Stege. På vej mod ny arbejdsgiver. Mit yndlingssted. På to hjul i stedet for fire. Noget at stå op til. Side 2 3.

Miljødag på Praktisk Service Stege. På vej mod ny arbejdsgiver. Mit yndlingssted. På to hjul i stedet for fire. Noget at stå op til. Side 2 3. 18. udgave, september 2011 På vej mod ny arbejdsgiver Side 2 3 Mit yndlingssted Side 5 Side 6 7 Interne KLARkonsulenter Miljødag på Praktisk Service Stege Medarbejderdreven innovation På to hjul i stedet

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE

Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R. 1 3 4 F E B R U A R 2 0 1 1 3 0. Å R G A N G Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE TORPARES MEDLEMSUNDERSØGELSE

Læs mere