Vordingborg Kommunes Designmanual og Profilkatalog forside med foto collage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vordingborg Kommunes Designmanual og Profilkatalog forside med foto collage"

Transkript

1

2 Vordingborg Kommunes Designmanual og Profilkatalog forside med foto collage Vordingborg Kommune Designmanual Vordingborg Kommune Adgang til det hele liv

3 Den kommunale Dagpleje folder, Postkort og Plakat til Unge Kontakten og CAMPUS Hvidbog Design og opsætning af Den kommunale Dagpleje folder - 12 s., Postkort og Plakat til Unge Kontakten, og CAMPUS Hvidbog - 16 s. for Vordingborg Kommune.

4 Danmarks Borgdage Vordingborg Ungdoms Musik Festival Vordingborg Kommune skal opleves Geocenter Møns Klint Waves Festival Annoncer, Planstrategi brochure og Ny medarbejder brochure Vordingborg Kommune dækker Møn og det sydligste Sjælland en egn hvor natur og kultur går hånd i hånd og som rummer helt utroligt mange oplevelsesmuligheder for hele familien. Danmarks længste kystlinie kombineret med en afvekslende og storslået natur giver Vordingborg Kommune helt enestående muligheder for kultur og friluftsliv. Vi prioriterer kultur meget højt, og du kan i Vordingborg Kommune opleve en række helt unikke kulturtilbud som f.eks. Waves-festivalen med scenekunst i verdensklasse, det rytmiske spillested Stars, ungdomsmusikfestivalen VUMF, børnemusikfestivalen Vilde Vulkaner, Verdenslitteratur på Møn, Borgdage på Slotsruinen, Sildemarked i Stege, Sommerkoncert ved Liselund og meget, meget mere. Glem ikke GeoCenter Møns Klint og Danmarks Borgcenter i Vordingborg. BO GODT I LUNDBY nye grunde til salg Vil du bo i en aktiv by med et godt sammenhold, så har Skriftligt købstilbud skal være modtaget på Vordingborg rådhus senest mandag den 12. januar 2009 du nu mulighed for at købe byggegrund i Lundby, som ligger mellem Vordingborg og Næstved. Herfra er der kl , for at blive taget i betragtning ved fordeling direkte togforbindelse til København og kun fem minutters kørsel til motorvejen. Byen har både skole, dagin- Postboks 200, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. af grundene. Tilbuddet sendes til: Vordingborg Rådhus, stitution og bibliotek. Et aktivt forenings- og handelsliv, Mærk kuverten Boelsvej. et lokalråd og en helt lokal avis er andre fordele, du får med som borger i Lundby. Er du interesseret i at købe en byggegrund, kan du se salgsbetingelser og oversigtskort på Her sælger Vordingborg Kommune nu 18 byggegrunde dk. Hvis du vil have tilsendt salgsbetingelserne med i udstykningen på Boelsvej. post, kan du henvende dig til Sonja Holse på telefon: , eller sende en mail til Grundene sælges for højeste bud. dk senest den 6. januar Mindstepris for en grund på 800 m 2 er kr. Prisen for en grund er inklusiv udgifter til bygge- Vordingborg Kommune forbeholder sig ret til ikke at modning og tilslutning til kloak og vand samt nor- sælge på nuværende tidspunkt eller til den udbudte malt investeringsbidrag til el. pris. Grundene overtages den 1. februar Design og opsætning af Kultur annoncer, Planstrategi Brochure og Ny medarbejder brochure for Vordingborg Kommune.

5 Vi går snart ind i et nyt år og dermed også i et nyt budgetår for kommunen har været et økonomisk vanskeligt år, og 2010 vil også rumme store udfordringer, når vi skal have ønsker og muligheder til at mødes. Det vil vi håndtere ved løbende at prioritere og afbalancere i de store dele af vores budget, der drejer sig om den almindelige drift. Samtidigt mener jeg, at det er vigtigt at afse kræfter og midler til at udvikle kommunen, så den også på lang sigt er attraktiv at være en del af. På disse sider kan du se nogle af de aktiviteter, kommunen står for i det kommende år. Vi fortæller her især om nye tiltag og projekter, der løber af stabelen selvom de kun udgør en mindre del af kommunens samlede budget. Langt den største del af vores midler går jo til den daglige service i kommunens skoler, ældrecentre, børnehaver og andre institutioner. I vores område er vi som i andre dele af landet ramt af den internationale fi nanskrise. De, der især mærker dette, er borgere der mister deres job, og erhvervslivet der taber omsætning. Det har også betydning for driften af vores kommune, hvor der i øjeblikket kommer færre indtægter og fl ere udgifter. Samtidig kan vi se, at vi fremover får fl ere ældre og færre unge. Det er en landsdækkende udvikling, som vi i kommunalbestyrelsen er opmærksomme på og derfor vil undersøge de lokale konsekvenser af. I budgettet for 2010 har vi afsat fl ere midler til fordel for de svage grupper i vores kommune. Som overalt i landet har vi også i Vordingborg Kommune en stigende udgift på tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov. Vi har derfor tilgodeset de områder, hvor der tydeligt har været for få penge. Disse ekstra midler har vi måttet tage fra kommunens opsparing med det resultat, at det vil tage lidt længere tid at gennemføre den vigtige genopretning af kommunens kassebeholdning. Kommunens service er båret af mennesker, og medarbejderne er vores vigtigste ressource til at levere den rigtige service til borgerne. De yder en stor indsats og til tider under vanskelige betingelser. Samtidigt er de vores ambassadører og står for at nå de politisk fastsatte mål i det daglige arbejde. Vi skal som kommune yde den bedst mulige service samlet set. Vi skal også sørge for at understøtte en stadig udvikling af vores dejlige område og gøre vores område endnu mere attraktivt og rart at bo i. I budgettet for 2010 er der derfor fokus på den daglige drift samtidigt med at der også er indarbejdet mange nye initiativer. På vegne af Kommunalbestyrelsen vil jeg ønske alle et rigtig godt nytår 2010 Henrik Holmer, Borgmester En 1,7 km. lang cykelsti fra Socialdemokraterne, Udbyvej til Keldby på Det Radikale Venstre, Det Konservativ Folkeparti Møn bliver anlagt i Dermed og Socialistisk vil der, på Folkeparti, nær Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 27. omkring 500 meter i selve Keldby, september være 2009 syv kilometer sammenhængende cykelsti 2010 og fra overslagsårene Katedralvej i 2011, 2012 og en aftale om Vordingborg Kommunes økonomi for Stege til Hjertebjergskolen. Et nyt nødkaldesystem, som bygger på trådløst Den kommunale skatteprocent udstyr, er fastsat indføres til 24,9, i begyndelsen og grundskyldspromillen national udgør cykelrute. 28,68. borg Kommunes ældreområde. Nødkaldesystemet af 2010 på Vording- Strækningen er en del af en Den er meget benyttet i sommermånederne ikke sikrer, at demensramte borgere på kommunens mindst af turister. Drift ældrecentre får stor bevægelsesfrihed men giver Driftsudgifterne forventes at samtidig udgøre 3.420,7 sikkerhed mio. for, kr., at og personalet driftsindtægterne trafi ksikkerhedspuljen budgetteret til 1.035,3 hvis mio. den kr. demensramte forlader området. får en alarm, Transportministeriet har fra givet 1,7 millioner kroner til projektet, mens Vordingborg Kommune selv har Anlæg fundet de 4 millioner Sikkerheden opnås ved, at oprette såkaldte sikre kroner, som er kommunens Anlægsudgifterne andel. er budgetteret områder til 83,8 hvor mio. den kr., demensramte og der forventes kan bevæge sig Miljø- og klimaudvalg indtægter på 1,7 mio. kr. rundt. Ved at bære en mini-alarmsender diskret i 6,4 mio. kr. Cykelstien ventes at være færdig i løbet af efteråret en lomme eller som et armbåndsur kan personalet Af større projekter kan nævnes: modtage Ny beredskabsstation en alarm, hvis den 2 mio. demensramte kr., forlader renovering af Slotstorvet i Vordingborg de sikre områder 3 mio. kr., og opstart for eksempel af ældrecenter i Præstø og autismecenter veddøren, 2 mio. terrassedøren kr., bygningsrenovering eller havelågen. på Personalet går ud af ho- kommunale ejendomme, skoler modtager mv. 37,6 alarmerne mio. kr., på vedligeholdelse deres trådløse af telefoner. vejanlæg m.v. 19,6 mio. kr., Sammen udenomsarealer med alarmen på Sydhavnen modtages 4,8 en mio. nøjagtig kr., arbejdspladsvurderinger position 10 mio. kr. for, samt hvem øvrige det er, investeringer der har forladt på det sikre 4,8 mio. kr. Herudover forventes område indtægter og hvor. ved salg af ejendomme på 1,7 mio. kr. Dermed får personalet nemmere ved at udøve deres faglighed, og kan minimere den usikkerhed, der end 20 %. Her omfatter aftalen kommunen som Vordingborg Kommune har indgået en aftale med geografi sk enhed; det vil sige alle kilder til CO2- Danmarks Naturfredningsforening om at reducere udledning inden for kommunegrænsen. CO2-udslippet med 2 % om året indtil Aftalen omfatter kommunen som virksomhed og dækker Principielt er der to måder, vi kan møde klimaforandringerne på: Ved begrænsning og ved tilpasning. derfor vores kommunale bygninger og transport mm. Vi kan for eksempel begrænse brugen af energi, og vi kan tilpasse os den stigende vandstand ved at Kommunen har også underskrevet en borgmesterpagt med EU, hvor kommunen forpligter sig til og handlingsplan og tager dermed de første skridt bygge diger. I 2010 udarbejder vi en klimastrategi inden 2020 at reducere CO2-udslippet med mere mod at nå målene i de to aftaler. Børn, unge og familieudvalg 682,9 mio. kr. Socialudvalg 418,2 mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 315 mio. kr. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 514,4 mio. kr. Forventet resultat i 2010 altid vil være ved mio. plejen kr. af demensramte Finansieringborgere, mio. kr. der uønsket bortgår fra en bolig og ikke kan fi nde Skattefinansieret drift 84,5 Personlig skat 1.476,7 Et mere specificeret budget kan tilbage igen. Nettoudgifter til anlæg -82,1 Tilskud og udligning fra Staten 912,9 ses i Borgerservice, på bibliotekerne og i bogbusserne. Låneoptagelse 37,8 Grundskyld, selskabsskat m.v. 163,5 Efter at have talt om det siden Afdrag begyndelsen på lån af dette -34,1 Bidrag til Region Sjælland på Budgettet findes selvfølgelig også årtusinde, så sættes den totale skimmelsvamprenovering af Iselingeskolen i gang Øvrige i januar finansforskydninger Reno- -4,5-61,4 sundhedsområdet på kommunens hjemmeside www. veringen, som er den største i både den nuværende Refusion af købsmoms -0,4 vordingborg.dk. Samlet resultat for 2010, overskud 1,6 og de fi re gamle kommuners historie, koster 96 millioner kr., og strækker sig over årene Finansiering i alt 2.491,3 Skolen skal blandt andet have ny tagkonstruktion, nye facadepartier, nye gulve og indvendige døre. Ud over renoveringen for skimmelsvamp er der inden for det afsatte beløb også blevet råd til at løse andre mindre opgaver, som at forbedre På udearealer. kan du Borgerservice Præstø Alle breve til Vordingborg Kommunes administration skal fi nde mange oplysninger Der er døgnet behov for et nyt ældrecenter Østerbro 2-4i Præstø, og der sendes til vores hovedadresse: I store træk er det kun murstensvæggene, rundt. Du som kan bliver tilbage, når renoveringen går i gang. anmelde Til gengæld fl ytning, bestille munalbestyrelsen nyt har nu besluttet at undersøge, Vordingborg Kommune også skifte har været læge, en del debat 4720 om beliggenheden. Præstø Kom- vil skolen være så god som ny, når sundhedskort renoveringen er og meget om andet. kan lade sig gøre Borgerservice at kombinere Stege ældrecentret Valdemarsgade 43 slut. De faglokaler, der blev ombygget for et par år med et idræts- og sundhedscenter Storegade 56ved Præstøhallen. Hvis det lykkes, 4780 kan det Stege nye center blive et 4760 Vordingborg Postboks 200 siden, skal dog ikke renoveres. samlingssted i Præstø, hvor fl ere aldersgrupper kan Iselingeskolen blev i starten af 70-erne Du kan opført ringe som til kommunen få glæde af de samme Borgerservice faciliteter. Vordingborg Dette gælder også, selvom du skriver til en medarbejder, øvelsesskole i en meget fremsynet på arkitektur. telefon 55 Det Valdemarsgade 43 som har kontor i Præstø, Langebæk eller Stege. betyder, at skolen som bygning passer ideelt også Kommunalbestyrelsen nedsætter 4760 Vordingborg et særligt udvalg til den pædagogik, der arbejdes med Vi har i dag. telefontid: Blandt til at arbejde på sagen, og der indsendes i januar en Brevet skal sendes til Vordingborg, fordi vi her scanner andet har Iselingeskolen større klasselokaler Mandag end onsdag de kl. ansøgning om at være Åbningstiderne med i projektet Institutioner er: posten ind i vores elektroniske system til sagsbehandling. fl este andre skoler. Torsdag kl for fremtiden. Mandag-onsdag kl Breve, der sendes direkte til for eksempel Stege, bliver Fredag 8 13 Torsdag kl forsinkede, fordi brevet derefter skal til Vordingborg og Fredag kl scannes ind, inden medarbejderen modtager det. Kultur-, idræt og fritidsudvalg 53,7 mio. kr. Fordeling af nettoudgifterne til drift på de forskellige udvalgsområder. Kommunens budget for er i høj grad præget af en stram økonomiaftale, hvor det har været tydeligt, at kommunerne har skullet løfte deres del af genopretningen i den offentlige økonomi efter fi nanskrisen. En meget stor del af kommunalbestyrelsens opgave i budget har været at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Samtidig skal vi forholde os til, at vi bliver væsentlig fl ere ældre, og at antallet af børn falder kraftigt i de kommende år. I vores kommune sker genopretningen gennem en bred indsats, hvor alle områder af kommunens økonomi har været under lup. Budgettet giver os et økonomisk råderum ved at effektivisere kommunens driftsorganisation hvor det har været muligt, ved en stigning i kommunens indtægter fra skat og grundskyld, ved strukturomlægninger og ved egentlige servicenedskæringer. Dette skaber grundlaget for, at budgetterne i de kommende år kan og skal holdes. Dette er afgørende for kommunens økonomi ikke mindst i lyset af de regnskabssanktioner, der indføres fra Sanktionerne betyder, at kommunerne vil blive økonomisk straffet, hvis ikke budgettet holdes. Selv om vi har brugt megen tid på genopretningen, har vi også haft fokus på den fremadrettede udvikling i kommunen og på at sikre kvalitetsudvikling og det langsigtede økonomiske grundlag om både 5 og10 år. Budget 2011 giver således plads til et anlægsprogram på 100 millioner kroner. Det betyder blandt andet, at der anlægges nye cykelstier på Møn, et multicenter i Præstø med ældreboliger og sundheds- og idrætscenter, fortsat renovering af børnehaver og skoler, renovering af Lundby hovedgade, renovering af klubhuset på Vordingborg Stadion, og med støtte fra staten kan vi også igangsætte byfornyelse i Vordingborg by. Midt i de for kommunen anstrengte økonomiske tider, synes jeg, at vi skal glæde os over, at der med placeringen af Udbetaling Danmark i Vordingborg skabes mellem 200 og 250 nye arbejdspladser i Og vi skal være klar til at udnytte de udviklingsmuligheder, der vil opstå i forbindelse med f.eks. Fehmern Bælt-forbindelsen, et nyt fængsel på Nordfalster og de nye muligheder for offshore services i Klintholm Havn. På vegne af kommunalbestyrelsen vil jeg ønske alle et rigtigt godt nytår Henrik Holmer Borgmester Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 24. september 2010 en aftale om Vordingborg Kommunes økonomi for 2011 og overslagsårene 2012, 2013 og Den kommunale skatteprocent er fastsat til 25,2, og grundskyldspromillen udgør 32,32. Drift Driftsudgifterne forventes at udgøre 3.499,4 mio. kr., og driftsindtægterne er budgetteret til 1.081,4 mio. kr. Miljø- og Anlæg klimaudvalg Anlægsudgifterne er budgetteret til 102,2 mio. kr. og der forventes indtægter på 2,1 mio. kr. 22,9 mio. kr. Af større projekter kan nævnes: Multicenter i Præstø 5,2 mio. kr., Autismecenter 2,6 mio. kr., pladser og cykelstier 8,7 mio. kr., bogbus 1,0 mio. kr., klubhus på Vordingborg Stadion 1,7 mio. kr., bygningsrenovering på kommunale ejendomme, skoler mv. 39,6 mio. kr., vedligeholdelse af vejanlæg m.v. 20,4 mio. kr., arbejdspladsvurderinger 10,1 mio. kr., by- og områdefornyelse 2,4 mio. kr., miljø- og klimainvesteringer 2,8 mio. kr. samt øvrige investeringer på 5,6 mio. kr. Kom i form, samtidigt med at du lægger cigaretterne på hylden. Nu er der mulighed for at starte på et Børn, unge og familieudvalg 668,8 mio. kr. Kultur-, idræt og fritidsudvalg 54,4 mio. kr. Socialudvalg 418,4 mio. kr. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 326,1 mio. kr. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 566,8 mio. kr. Fordeling af nettoudgifterne til drift på de forskellige udvalgsområder. Forventet resultat i 2011motionshold for mio. begyndere, kr. hvor Finansiering man også hjælper mio. kr. Skattefinansieret drift hinanden med at 150,4 holde op med Personlig at ryge. skat 1.448,5 Et mere specificeret budget kan Nettoudgifter til anlæg En anden mulighed -100,1 er at benytte Tilskud naturen og udligning som niko-frtinplaster. På små hold -0,3 kommer Grundskyld, man ud i naturen selskabsskat m.v. 190,1 kerne og i bogbusserne. Staten 1.010,6 ses i Borgerservice, på bibliote- Forsyningsvirksomheder og får nye oplevelser sammen med en naturvejleder Låneoptagelse 34,2 Der er fuld gang i planlægningen af det kommende og undervejs i forløbet giver Bidrag det gode til Region kræfter Sjælland til at på -61,4 Afdrag på lån -35,3 sundhedsområdet Budgettet findes selvfølgelig også multicenter i Præstø. Multicenteret kombinerer stoppe rygningen. idrætshallen med et nyt sundhedscenter Øvrige finansforskydninger og et nyt på kommunens hjemmeside www. 0,2 Refusion af købsmoms 0,4 ældrecenter og vil derved kunne bruges af alle I 2011 vil disse nye rygestophold blive en fast del af vordingborg.dk. aldersklasser. Samlet resultat for 2011, kommunens overskud tilbud 49,1 til rygere, der Finansiering gerne vil holde i alt op ,2 Testkurserne fra 2010 viste, at også rygere, der ikke Multicenteret skal indeholde 40 plejeboliger, et normalt ville deltage i de mere traditionelle rygestopkurser, meldte sig på holdene Vores digitale og blev selvbetjeningsløsninger røgfri. giver dig dagcenter til ældre, et sundhedscenter med rum til blandt andet sundhedspleje, misbrugsrådgivning mange fordele. Du sparer besværet med at skulle Dine muligheder og genoptræning samt udvidede idrætsfaciliteter bestille blanketter, udfylde dem i hånden og aflevere til byens foreninger mv. Som fællesarealer vil der dem i postkassen. Du er heller ikke afhængig af, at På kan du blandt andet: blandt andet blive café, møderum og forskellige skulle ringe eller møde personligt op på et af vores Melde flytning. træningsfaciliteter. kontorer inden for normal åbningstid. Bestille sundhedskort. I øjeblikket kan virksomheder byde ind på at deltage Du kan i stedet sidde derhjemme - når det passer Skifte læge. i en konkurrence om totalentreprisen på projektet. dig - og i ro og mag udfylde dine ansøgninger eller Herefter indbydes fem kvalifi cerede parter til at foretage dine beregninger direkte på vores hjemmeside. Det kræver blot en internetadgang og en Opskrive dine børn til daginstitutionsplads Beregne boligstøtte, pension mm. konkurrere om opgaven; der skal lægges detaljeret budget osv. Selve byggeriet forventes at ske fra NemId. Hvis du endnu ikke har fået en NemID, eller eller skole. foråret 2012, og planen er, at centeret som helhed hvis du har brug for hjælp til at bruge vores selvbetjeningsløsninger, så står vores personale i Borger- Give os et tip om forhold på veje og stier, kan tages i brug i januar Er du opmærksom på de mange muligheder, der er service klar til at hjælpe dig. som vi bør tage os af. for at klare tingene på kommunens hjemmeside og Og meget mere. dermed hoppe uden om køen Den i Borgerservice gode placering eller skyldes, Du at finder Jobcenter et direkte Vordingborg det seneste år har været ninger i stand på til forsiden at fordoble af link til vores selvbetjeningsløs- på telefonen? andelen af de ledige, der er i aktivering på en arbejdsplads. Hvis du vil slippe for papir, porto Den store og store udfordring ringbind, i 2011 bliver at fastholde kan du oprette din egen digitale denne postkasse indsats over på borger.dk. Her kan du samle al at din komme post fra direkte det offent- ud på arbejdsmarkedet. Lindevej Samti- 45 for de ledige, som Borgerservice i stand til Præstø (Biblioteket) Du kan ringe til kommunen på telefon lige og mange private firmaer. digt skal også de kontanthjælpsmodtagere, 4720 Præstø der ikke Vi har telefontid: fuldt ud er jobklare, have et tilbud om aktivering på Mandag onsdag kl Din digitale postkasse gør det en nemt rigtig og arbejdsplads. sikkert at Kommunalbestyrelsen Borgerservice har i Stege Torsdag kl skrive til det offentlige og modtage 2011 afsat svar. særlige Du har midler til denne Storegade indsats, specielt 56 Fredag 8 13 samtidig sikkerhed for, at kun med du henblik kan læse på din de private post. placerer Du kan Vor- også få vist også din et post tæt fra samarbejde e-boks i og en tæt dialog med unge ledige. Men 4780 det Stege kræver Nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen dingborg Kommune på en fl den ot 3. digitale plads blandt postkasse. landets jobcentre målt på andelen af dagpengemodtaner og brancheorganisationerne. Valdemarsgade 43 Alle breve til Vordingborg Kommunes administration lokalområdets virksomheder, de faglige Borgerservice organisatio- Vordingborg gere og jobklare kontant- og Hvis starthjælpsmodtagere du skal kontakte en offentlig myndighed, finder 4760 Vordingborg skal sendes til vores hovedadresse: i løntilskud eller virksomhedspraktik. du nemt Tallene adresser viser, at på det Jobcenteret offentlige i din inviterer digitale til samarbejde: Kun sammen 25% af de ledige i Vordingborg postkasse. Kommune Når er du i virksomhedsrettet aktivering mod også 15% mulighed på landsplan. for at tilmelde dig NemSMS, så du Mandag-onsdag kl Valdemarsgade 43 anvender kan digital vi løse post, opgaven! får du Åbningstiderne er: Vordingborg Kommune kan få sendt påmindelser fra det offentlige, hvis Torsdag kl Postboks 200 du for eksempel har bestilt tid til undersøgelse på Fredag kl Vordingborg sygehuset. Budget Avisen Design og opsætning af Budget Avisen 2008, 2009, 2010 og 2011 Vordingborg Kommune i 2010 Cykelstier fra Udbyvej til KeldbyBudget 2010 Nyt nødkaldesystem giver demensramte større sikkerhed Iselingeskolen renoveres for 96 millioner kr. Vordingborg Kommune Nyt ældrecenter i Præstø bliver Brug hjemmesiden måske del af et Her større fi nder projekt du Borgerservice Du kan også ringe Kommunen og klimaet Budget 2010 Teknikudvalg 104,9 mio. kr. Psykiatriudvalg 140,5 mio. kr. Sundhedsudvalg 149,4 mio. kr. Send dit brev til den rigtige adresse Foto: Vordingborg Kommune og Colourbox Layout og grafi sk produktion: Pihl grafi sk design Tryk: Centraltrykkeriet Et budget i balance med rum til udvikling Spændende multicenter planlægges i Præstø Budget 2011 Gode resultater fra Jobcentret Vordingborg Kommune 2011 Spar tid på vordingborg.dk Digital post nemt og sikkert Chancer for at kvitte røgen på helt nye måder Teknikudvalg 80,3 mio. kr. Psykiatriudvalg 128,7 mio. kr. Her finder du Borgerservice Du kan også ringe Sundhedsudvalg 151,6 mio. kr. Send dit brev til den rigtige adresse Foto: Vordingborg Kommune og Colourbox Layout og grafisk produktion: Pihl grafisk design Tryk: Centraltrykkeriet

6 5 x A5 foldere og Kvalitetsrapport folder til Fagsekretariatet Pædagogik og Tandpleje folderen Vi bevarer smilet Design og opsætning af 5 x foldere til Fagsekretariatet Pædagogik og Tandpleje folderen Vi bevarer smilet til Tandplejen i Vordingborg Kommune.

7 16. udgave, marts udgave, marts 2010 Som en ekstra service til alle, der har fået nok af sne og frost bringer VorNyt her et sikkert forårstegn. I Natursekretariatets store væksthus er forårsblomsterne stærkt på vej. På billedet holder gartnerne Jørn Michelsen og Pia Nyholm Michelsen godt øje med småplanter af stedmoder og forglemmigej. Når planterne har vokset sig lidt større, bliver de plantet ud mellem de tusinder af løg, som allerede i efteråret blev sat i blomsterbede og plantekummer. Forårsblomsterne er hvide, rosa og vinrøde og kommer til april ud og forskønner gaderne i Præstø, Stege og Vordingborg. I øvrigt holder Natursekretariatet den 19. maj åbent-hus-arrangement på Bogøvej i Vordingborg, hvor du har mulighed for at komme ned og se sommerens blomster, inden de kommer på gaden omkring Grundlovsdag. 15. udgave, december udgave, september 2009 Sommeren er forbi. Men det skal ikke forhindre os i at varme os i et skønt sommerbillede fra børnehaven Skovhusets legeplads i Nyråd. Blomsterkasserne, som har hængt på jernbanebroen ved Vordingborg station skulle smides ud på grund af renovering af broen. Det syntes de grønne mænd fra Natur var synd. Så de spurgte Skovhuset om de ikke var interesseret i lidt ekstra sommerblomster. Det tilbud kunne de vokse og børnene ikke afslå. Blomsterne trives og gror nu lige så fl ot som børnene i Skovhuset. 14. udgave, oktober udgave, juni 2009 Endelig kom den sommeren, som vi alle har ventet på. Nu er det så bare at håbe på, at vejrguderne forstår, at sommer og godt vejr hører sammen. Og helst i de uger hvor vi holder sommerferie. Under alle omstændigheder så husk at nyde det uanset vejret. Vi vil gerne fra VorNyt-redaktionen ønske alle en rigtig god sommer. 13. udgave, juni udgave, marts 2009 Uanset vejret så trækker Peter Bonde, Jette Schultz og Eva Toftebjerg fra Distrikt Vintersbølle Strand hver tirsdag i træningstøjet for at træne til verdens største motionsløb DHL stafetten. Løbet foregår i Fælledparken i København torsdag den 2. september, og Vordingborg Kommune har tilmeldt fi re hold. Deltagelse i DHL stafetten er blot et af tiltagene i Vordingborg Kommunes sundhedspolitik for medarbejderne. Læs mere om sundhed i Vordingborg Kommune i dette temanummer. Vi er midt i det tidlige forår alting grønnes og springer ud. For mange betyder det nye kræfter til hverdagen, når lyset vender tilbage, og dagene bliver længere. Snart farves skovbunden hvid af anemoner, og det er tid til at nyde solens varme og den sødlige duft af blomster og muld. Fra VorNyt-redaktionen ønsker vi alle en dejlig forårstid. Fælles OPTIK i kommunen Side 2 3 Side 2 3 Første hold projektledere er udklækket Side 2 3 Budget i balance Vi vil ikke ha mobning! Side 2 3 Økonomi og konsekvenser Sund sommer 21 udgaver af Personalebladet VorNyt Side 5 Effektivisering og innovation Side 5 En verden af muligheder... Side Budget Side 4 En oase midt i Stege God smag i Side 6 7 Centralkøkkenet Biblioteket i en omstillingstid Side 8 Side 11 Håndværkergården Festlig fastelavn på Plejecenter Solvang Vi har ventet længe. Men nu er foråret også ved at nå vores breddegrader. Et af sikre tegn på, at vi er på vej mod lysere tider er den årlige fastelavnsfest, som i øvrigt ikke kun er børnenes fest. På Plejecenter Solvang havde personalet derfor inviteret beboere og pårørende til tøndeslagning med efterfølgende hjemmebagte fastelavnsboller samt kaffe og hyggeligt samvær. Det blev en hyggelig eftermiddag hvor både personale og beboerne var udklædte og alle havde en rigtig festlig eftermiddag. Side 6 7 Skiftesporsarbejde Side 9 Medarbejderinnovation God jul Mange af Vordingborg Kommunes institutioner inviterer til julemarked i november eller december måned. På Landbruget Grønsalen i Askeby som er et bo- og arbejdsfællesskab under socialpsykiatrien har man gjort det ikke mindre end fire søndage. Den 21. og 28. november, samt den 5. og 12. december har Grønsalen slået dørene op og budt på julehygge med kaffe og æbleskiver og salg af blandt andet adventskranse, julepynt, pileflet, dekorationer, filt, forklæder, smykker og adventsgaver alt sammen fremstillet af beboerne. Her spejder Louise Christensen og Susanne Lund kort efter åbningstid efter de første gæster. Side 7 Hund skaber glæde Side 9 DHL-Stafetten Side 10 APV 2010 Den 14. oktober var rigtig mange af kommunens arbejdsmiljøfolk på en fælles temadag om konflikter og mobning. Her kunne de få en god snak og hente masser af inspiration til håndtering af den slags problemer på arbejdspladserne. Side 5 Travlhed på havnen Side Tema om sundhed Design og opsætning af Personalebladet VorNyt, (udkommer hver 3. mdr.), for Vordingborg Kommune. Side 3 Arbejdsglæden kom tilbage Side 4 5 Ny kommunaldirektør Tomas Therkildsen Side 3 Grøn IT Side 4 5 Affaldsordningen Betænksomhed og blomsterglæder Vores første Side 3 arbejdsmiljøregnskab Side 4 5 AquaPunkt Side 3 Jeg er så glad for min cykel Nyt design Side 4 5 på vores hjemmesider Side 6 7 En hjælpende hånd Side 8 9 Har du smilet til dit barn i dag? Side Kommunens længste åbningstid Forårsfornemmelser! Side 6 7 Den dag det ramlede Side 8 9 Parkeringsvagten Side Infl uenza A på vej Side 6 7 I både kaos og struktur Side 8 9 På jernhest til Paris Side Aktiv sommer Så er det sommer Side 6 7 På arbejde med hjerne, hjerte og holdning Side 8 9 Ny stab samme motto... Side Ny MEDaftale Forår på vej

8 Kultur & Fritid folder, Info folder til Handicaprådet og div. plakater til Det beskyttede Værksted Design og opsætning af Kultur & Fritid Folder - 24 s., Info folder til Handicaprådet og div. plakater til Det Beskyttede Værksted - Vordingborg Kommune.

9 Klimastrategi Vordingborg Kommunes Klimahandleplan og Klimastrategiplan og Eventyrbog til Familierådgivningen af Yvonn Lindberg og Iben Emilie Vinsbøl Klimahandleplan Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011 Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november

10 Hæfte Nyt Liv Koncept for arbejdet med unge i varetægtssurrogat og ungdomssanktion Hæfte på 36 sider i samarbejde med SUF - Den sociale Udviklingsfond SUF Den Sociale Udviklingsfond SUF Den Sociale Udviklingsfond

11 Hjemmefødselshæfte Hjemmefødselshæfte på 40 sider i samarbejde med Hjemmefødselsordning Sjælland Ude godt hjemme bedst fød 7 1 Hjemmefødselsordning Sjælland

12 Folder Grafisk design og opsætning af Skole Mad Folder for Årstidens Køkken Årstidens køkken

13 A5 kort Gra sk design og opsætning af A5 kort for Privathospitalet Møn

14 BIOGRAFEN STEGE Køb eller bestil billetter på eller bestil pr. telefon i åbningstiden. Biografen og telefonen åbner ½ time før hver forestilling. Torsdag 15. april kl. 15 Fredag 6. april kl. 15 Lørdag 7. april kl. 15 Søndag 8. april kl. 15 Mandag 9. april kl. 14 Biografen Stege Nyt design af hjemmeside Design af Biografen Stege s nye hjemmeside: og biograf annonce til avisen Torsdag 5. april kl. 21 Fredag 6. april kl. 21 Lørdag 7. april kl. 21 Søndag 8. april kl. 21 Mandag 9. april kl. 19 Tirsdag 10. april kl. 19 Torsdag 12. april kl. 19 Fredag 13. april kl. 19 Lørdag 14. april kl. 19 Søndag 15. april kl. 19 FILM SKAL SES I BIOGRAFEN STOREGADE 55, STEGE TELEFON BIOGRAFEN STEGE

15 Nikolaj Rysager CD Cover, Plakat og Annonce Design og opsætning af Cover, Booklet, CD, Plakat og Annonce til Nikolaj Rysager for Universel Music Denmark.

16 Pro l Brochure og Stillingsannoncer Gra sk design og opsætning af Pro l Brochure i samarbejde med Helle Bertram, Bertram Kommunikation, Annonce og Geoteknik folder for Skude & Jacobsen A/S

17 Nyhedsblad, Miljøfolder og Produktblade Gra sk design og opsætning af Nyhedsblad, Miljøfolder og Produktblade for Skude & Jacobsen A/S

18 Marketing materiale Gra sk design og opsætning af 4 siders De nity folder, 4 siders Anti-fatigue og 6 siders fold-ud folder + A4 fremvisningsark for Essilor Danmark A/S

19 Marketing materiale Gra sk design og opsætning af 2 Prislist mapper og Produktblad for Essilor Danmark A/S

20 Invitation, Program og Annoncer Gra sk design af Annoncer og Invitation + Program til stort kunde arrangement for Essilor Danmark A/S

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget

I dette nummer: September 2015. 100-års fødsel- 1 dag. Fødselsdage mv. Anitta skriver. Bruger/ pårørenderåd. Høreomsorg. Venner af Skovvænget Plejecenter Skovvænget September 2015 I dette nummer: 100-års fødsel- 1 dag Fødselsdage mv. 2 Anitta skriver 3 Bruger/ pårørenderåd 4 Høreomsorg 4 Venner af Skovvænget 4 Aktivitetens kalender 5 Sommerdage

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Service i Vordingborg Bibliotekerne

Service i Vordingborg Bibliotekerne Service i Vordingborg Bibliotekerne 95 % af Vordingborg brugerne er enige eller meget enige i, at de får den hjælp, de har behov for 90 % er enige eller meget enige i, at personalet er synligt og opmærksomt

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Vi vil ikke ha mobning!

Vi vil ikke ha mobning! 14. udgave, oktober 2010 Budget i balance Side 2 3 Vi vil ikke ha mobning! Side 4 5 6 Budget 2011-2014 Hund skaber glæde Side 7 DHL-Stafetten Side 9 APV 2010 Side 10 Den 14. oktober var rigtig mange af

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere