Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Tirup Bæk. Tillæg 2. SkibsbyHedevej. BAUHAUS butikscenter i Hjørring. Børnehaven. Ferdinand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Tirup Bæk. Tillæg 2. SkibsbyHedevej. BAUHAUS butikscenter i Hjørring. Børnehaven. Ferdinand."

Transkript

1 HJØRRING KOMMUNE Teknik- og miljøområdet Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Tillæg 2 BAUHAUS butikscenter i Hjørring. centeret Forsamlingsbygningen Bispensgade AALBORGVEJ Svanelunds Park Allé Ulvegravene Mølle Skjoldborgs Thomas MorildsVej æt torvet Stien Brogårds Ahorn- Skolevangen Bøge Linde Bispevænget Jensens Thomas A. Syvspring Aakjærs Islands Virkelyst Østre Allé Hasselager Tåsingegade Brygger gade Kochs Prinsens- JørgenH. Vænge marks Nyvang slugten Eng Palleskær Aspe Gerds Ægirs Lokes rdsej arsj ers- Vej Th.R.Segelcks Br.SeidelinsGade Kærparken gårdspl. Heimdals Bejt Femhøje Polden Overgade toften Amtmandspladsen Mammut- Kongens Vendia lukket Inde- Elme Platan- Skov Skov- Vedbend Markedsgade Vej ba Gas Kær SkipperClementsVej k Palleskær værksken Ths. SmedsVej Vej Odins Thors Frejas Yduns Vej Henri Henrik Tagesens Heim Balders dals Nathansens Sønder LarsDyrskjøts Gaardboesgade Bane- Svanelunden Bakke gade Kochs Rosen Æblevangen Enghave Fredens Friggs Mimers Thors Brinken Frejas Ful Arsenal las Viles Ulls Hermods Høhners Sigyns Wenbo Arnesgade lands- Lol- Kors- Jernbanegade Asylgade ge Planta- Hyld tofte- LønborgFriisVej Slugten Søndervang vænget Parkholm Tryms Syder ages ales Narfes V Vårs s Gefions Christiansgade j Skulds Halvorsminde Nielsens gade lands- Sjæl- Fynsgade Danmarksgade dsen P Vendelbo Prinsessej la Skovtoften Åkande Røllike- Johs.V. Lien Vej Hans Tausens Anlæg Nordre sminde Dueurtstjerne uld Kær Plads gens Vidstrup Ska Viol Valmue Viol Lilje Rødhætte Snehvide Eventyrparken Primula Færø Vej Jakob Knudsens Vej NielsWinthers Grønlands Norges Sveriges Korslund Blichersgade gade Samsø- Svaler syre Hum- Skovnæb Storke- Pileurt Snerle Agertoften Klinte Gyvel Lupin Bynke Blåurt stjerne Fladstjerne Blå- Hunde- Pragtstjerne stjerne Slåen ke Blåklok- Bellis bær le Mjødods bær Fløjshamgræs Hjerte- Hejregræsgræs Kamgræs græs mer Konfryd Tusindklo Krage- val- Rørgræs Kodriver Bjørneklo- Følfod Skælrod Vandkarse- Guld Dun- Skovtoften urt Gåse- Gøgeurt Skov- Vand- Marktoften Brom- Åkande Anemone Krokus Tuli- Perikum Højvælde pan- Porse Iris Enebær Hyacint Bjergparken Porse Bje kel Ranun- Bakke- Vej hældet Johs. Ewalds Ingemanns v Kaj Munks ns Højvangen Dal Vej ej Staunager Klonhøj ten Udsig- Falke Due Ørne Brorso Solbakke Holmegårds Vej H.Chr.Høyrups Solvænget Sct.Olai Plads Stokbrog. Tinpotte- Vendelbo- Vendelbogade Blåsig Kraghs Christian ndhøj Nørre Alle Torv Nørre Vej Olesens Th.P. str. Sct.Hans e Ll. Kirke stræde Børsen Ves St.Kirkest tergade ræd Gartnerhaven Buen Kirkegårds Smutten Vibe Lærke rge Krogen ej n lomst lokkee Museumsgade Strømgade sens Thom- S. gade Erantis Fresia Engblomme Akeleje stjerne P.Nørkjærs LudwigsVej Græsvangen Chr. Kingos Mellemgade Kløvermarks Klokager Grundtvigs Grønnevold Nyholm.. Grønningen Røn Pileparken Ring Anholt Tjørne Drejø- Bækbo Hede TilFre AlbertGingesVej Mandø Egholm Farø Hede mø Hvidevold Rø Barfoeds Hede Horsevang s V KlitgaardsVej rl ej Br uun illo gen Van- Ca Vej Friheden Brunbakke Mikkelsens Vanggaards H.F.BjørnsVej fordts Cam Fanø Hee GeorgJensensVej r Ærø Læsø j Jakobsens Otto Vej MadsClausensVej Johs.E.RasmussensVej Hvidegårds Ager Bredfald Gra Østervang Jungersens Muh kløver- Vilhelm sens Andreas- Lunøes les CarlsensVej Led- Ewertsens det Grønningen Capt. Rottbølls Lundtofte Vej Østerbro Blok- Bistrup Lundtofte Birke Fir- W.BruelsVej Vandværks G.V.SpindlersVej an Rød Hvidgran gr Fuglsig Sitkagran Blågran Ege Skov Kastanie Hassel - Stenager Allé A.F.HeidemannsVej JørgenH.JensensVej m vold Havevold Vej Akselholms Sprogø Vej VesterHede TilHirtshals Skibsby Ulvkær Vester Thirup Thiruplund H.C.Andersens Vitus Vej Tøtmosen BeringsVej Finlands Jeppe Langager Hestkær VesterHede M.P.Koefoeds pladsen Springvands- Vangens Volhøj Grønhøj Spangkær Spangkær Langelandsgade Farø Bred Hestkær Landlyst BørgeChristensensVej Skelbæk r Højdedraget Toelhøj CathrineStr. Sving et MüllersVej Dronningensgade Toftegade Lille Østergade Poppel SkibsbyHede ØsterHede AageHolmsVej stræde gyde gade Vej Golfparken Kornpladsen Spangkærparken Agerholm Frilands Vellingshøj Tørh j Østergade Parallel Vestbanegade Østergade Søndergade Tørholms Vellingshøj Tørholms Idræts Allé Skagens Skagens Nørregade Skolegade Sæby Frederikshavns Frilands olms Idræts Allé Nørrebro FREDERIKSHAVNSVEJ RINGVEJEN RINGVEJEN RINGVEJEN Realskole Skovgården Hjørring Privat Bistrupkirken Stadion Vendsyssel Teater museum Materielgård kontor Arresthus Kunst- "Godthåb" Ungdomsskolen Dommer- Politistation terminal Bus- 10. Posthus Bagterpskolen Banegård HMAK Fynsgade Plejehjemmet Gymnasium VUC SHI's Anlæg Kapel Rådhus Museum Teater Kirke Sct.Catharinæ Kirke Sct.Hans Kirke Sct.Olai Kulturhus Musikskole Kulturhus Bibliotek eforsyning Holmegårdskolen Svømmehal HøjeneHallen Skole Højene Komm.adm. AVV'sadministration plads for Falck Badmintonhallen Muldbjergskolen Bagterphallen anlæg EUCNord EUCNord Genbrugs- Forbrændnings- Kommunekemi Modtagestation Genbrugscenter EDBHøjskolen Kraftvarmeværk Beredskabscenter Sygeplejeskolen Anlæg Materielgård HjørringKommunes Svømmehal Hal Seminarium Frem's Anlæg Vendiahallen Anlæg Firmasports Køreteknisk Anlæg Tennisbaner Tennishal Vandrehjem Kløverskolen Rudolf SteinerSkolen Nordjyllands Amts HI's Anlæg EUCNord Materielgård Fortuna's BørnehavenEmilie Børnehaven Åge Børnehaven Albert Børnehaven Bjørnen Pilehuset Børnehuset Christiansgade Børnehaven Ferdinand Børnehaven v/bjergene Mariehønen Vuggestuen BørnehavenSpiren Børnehaven Eventyrhuset Hotel Phønix Børnehaven Viles FritidsgårdenKingo SygehusVendsyssel Hjørring EUCNord Kursuscenter Sysseltinget Bispe- Vellinghøj Centeret Sct.Olai Sognegård Klasse Sprogcenter Vendsyssel Socialog Sundhedsskolen Hånd- værkernes Hus ring enter Kommunal Tandpleje Børnehaven Gæslingen Friluftsbad Hjørring Campingplads s ttecenter Trafikcenter HjørringHytteby Grafisk Værksted Hjælpemiddel central Amtscenter forundervisning Plantage Papes parken Svanelunden Folke- Gave Christians BagterpPlantage Bjerge Hjørring Bellevue Plantage Smidth's E Svanedammen Kodamsgrøften Tirup Bæk Blåsig Bæk Blåsig Bæk Skibsby Bæk Skelbækken øften Hestkærgr Soppedammen Bauhaus

2 VVM-Redegørelse BAUHAUS butikscenter i Hjørring 1. udkast Hjørring Kommune 2007

3 VVM-redegørelsen udarbejdet af: Hjørring Kommune i samarbejde med Sven Allan Jensen as, VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 Baggrund VVM-processen Metode 2. Sammenfatning (ikke-teknisk resumé) 6 3. Projektbeskrivelse 10 Projekt Placering Visualisering 0-alternativ 4. Planlægningsmæssige forhold 16 Planlov Regionplan Kommuneplan Lokalplan 5. Eksisterende forhold Konsekvenser for detailhandlen 22 Den regionale detailhandel Detailhandlen i Hjørring Kundeopland Påvirkning af detailhandlen i kundeoplandet 0-alternativet Samlet vurdering 7. Trafikale konsekvenser 28 Status Trafikgenerering Fremkommelighed Trafikstøj 0-alternativet Samlet vurdering 8. Konsekvenser for miljøet 32 Støj Luftforurening Ressourceforbrug Affald Spildevand Jord og grundvand Vandløb og vådområder Natur Områdets arkæologi 9. Socioøkonomiske konsekvenser 36 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 3

5 4 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

6 1. Indledning Baggrund HP Gruppen/BAUHAUS ønsker at opføre for et butikscenter opdelt på fire forretninger: Byggemarked Tømmerhandel DRIVE-IN tømmerhandel Havecenter Der er tale om et samlet butikscenter på i alt ca m 2 bruttoetageareal excl. overdækkede udendørsarealer. Butikscentret planlægges opført ved Frederikshavns i Hjørrings østlige udkant tæt ved motoren og afkørsel 3. Området er udlagt til detailhandel med pladskrævende varer. En af forudsætningerne for, at projektet kan realiseres er, at der tilebringes et planlægningsmæssigt grundlag herfor. Hjørring Kommune har på grundlag af en screening - og i dialog med bygherrren HP Gruppen - besluttet at der udarbejdes en VVM redegørelse for projektet. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Denne rapport indeholder resultaterne af dette arbejde. VVM-processen Arbejdet med VVM redegørelsen blev indledt med en debatfase i foråret 2006, hvor der blev indkaldt forslag og idéer til arbejdet. Hjørring Kommune modtog ingen bemærkninger i debatfasen, som blev afholdt i perioden fra den 14. til den 28. marts. VVM redegørelsen indeholder to alternativer: et hovedforslag med etablering af BAUHAUS jf. de foreliggende planer. et 0-alternativ, hvor projektet ikke gennemføres, men i øvrigt anvendes som planlagt i kommune- og lokalplan. VVM redegørelsen fremlægges til offentlig debat sammen med et kommuneplantillæg. Ovenstående udgør sammen med lokalplan nr a det planlægningsmæssige grundlag for projektets gennemførelse. Først når det samlede plangrundlag er vedtaget, vil arbejdet med at realisering BAUHAUS kunne igangsættes. Metode Analyserne er foretaget med udgangspunkt i BAUHAUS forventninger til omsætningens størrelse og antallet af kunder, der vil besøge de nye butikker. Herudover tager analyserne udgangspunkt i driftsoplysninger fra BAUHAUS øvrige butikker i Danmark, oplysninger hentet fra Danmarks Statistik, Statistikbanken samt oplysninger fra tidligere planer og redegørelser. Oplysninger fra Danmarks Statistik, der angiver en værdi eller udvikling gældende for hele landet er skaleret til lokale forhold under forudsætning af, at befolkningen i Hjørring området har en»gennemsnitlig«adfærd. Vurderingen af virkningerne på miljøet er opdelt i følgende emner: Visuelle konsekvenser (se projektbeskrivelse, side xx) Konsekvenser for detailhandlen Trafikale konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Socioøkonomiske konsekvenser Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i tilgængelige data og en række definerede forudsætninger. Forudsætningerne er så vidt muligt baseret på kendte udviklingsforløb. Der er tale om vurderinger, der udfra eksisterende data og viden giver det bedst mulige billede af den fremtidige situation, men som også indeholder en vis usikkerhed. I de enkelte afsnit er der redegjort nærmere for anvendte metoder og opstillede forudsætninger. VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 5

7 2. Sammenfatning - ikke teknisk resume Projektet Baggrund Planlægningsmæssige forhold Eks. forhold Kort Fotos Visualisering Diagrammer Konsekvenser for detaihandlen Trafikale konsekvenser Konsekvenser for miljøet Socioøkonomiske konsekvenser 0-alternativet 6 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

8 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 7

9 8 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

10 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 9

11 3. Beskrivelse af projektet Afsnittet beskriver projektet et BAUHAUS butikscenter - der danner grundlag for VVM-redegørelsen. Beskrivelsen er udarbejdet på baggrund af bygherrens oplysninger og er suppleret med tre visualiseringer, der viser hvordan projektet vil tage sig ud fra forskellige lokaliteter. Sidst i kapitlet beskrives 0-alternativet. Der vil være to adgangsmuligheder til BAUHAUS. Butikscentret vil skulle trafikbetjenes fra Frederikshavns og en bagadgang med tilslutning til Frederikshavns i rundkørslen ved Sprogø og i krydset ved Bækbo. dæk. Facader udføres i beton- eller sandwichpaneler, som overalt fremstår i hvid nuance. Dette brydes med glaspartier i havecentret og rød staffering ved indgangsparti, vindfang og halvtage. Bygningshøjden er 10 meter for alle haller, dog med variationer med rytterlys i havecentret og de øvrige haller, facade bag indgangspartiet (inkl. opstalt af BAUHAUS logo) og diverse installationer på taget. Parkeringspladsen og øvrige belægninger udføres med røde belægningssten, og -ikke belagte arealer tilsås med græs. Adgangen til forretningerne foregår fra det fælles parkeringsareal med ca. 270 pladser foran bygningen. De 4 butikker indrettes med en kombination af salgs- og lager-reoler samt udstillingsarealer. Dette gælder for både indendørs og udendørs arealer. I hver salgsenhed placeres separat kasse-linie umiddelbart ved indgangene. Projektet Den samlede bygning er på ca m² bruttoetageareal. Placering Området, hvor BAUHAUS-butikkerne påtænkes placeret ligger ved Frederikshavns m vest for motoren. Øst for grunden ligger et nyt butikscenter fra 2006, der bl.a. indeholder HTH Køkken, Ide Møbler og Punkt1. Dermed placeres butikkerne centralt i regionen og i tilknytning til et af regionens primære indkøbsområder. Butikskomplekset med fire butikker opføres som halbyggeri med fælles vindfang og halvtage for kundelastzone, varemodtagelse mm. Butikkerne indrettes som selvstændige butiksenheder, og hver butiksenhed får adgang direkte fra et fælles offentligt tilgængeligt område. Bygningerne udføres i en etage; dog vil personalefaciliteter og diverse teknikrum blive udført som indskudt Placering af BAUHAUS i Hjørring. GRENEN Skagen Odde Naturcenter Højen Gl. Skagen N Anchers Hus SKAGEN Skagen Den tilsandede Kirke 40 Kandestederne Til Os lo Til Kr ist ian sa nd Bunken HIRTSHALS Kjul strand Kju Kunstcenter Billedværkstedet 559 STORE VILDMOSE 559 Jetsmark Kirke 6 8 Gl. Vrå Slot Hvilshøj Hallund ar vik Ti ll NORDRE RØNNER Sæby Skærum Å 14 Vesterø Havn Voergård E Ørum Ajstrup Græsrimmen Nørre Halne Biersted Krabdrup Trøgdrup Tolstrup Ravnstrup Sulsted Nordkær Hostrup Sulsted Kirke Grindsted Hjallerup Torup Gammelkirke 16 Fæbroen Dronninglund Storskov Agersted Ørsø Dronninglund Lundager Stagsted 559 Kærsgårde Dronninglund Slot Landbolyst Try Lyngså Præstbro Gl. Agersted Kraghede Nørre Sørå 541 Aså Læsø Bangsbo Museumsgården Sønderklit Skarpholt Plantage Mølholt NORDMARKEN Vesterø Mejeriby Stidsholt Idskov Ø LÆSØ 541 Dybvad Flauenskjold Klokkerholm 15 Hollensted Tylstrup Milbakken Åbybro Ryå Stagsted Skov Dorf Skovengene Tranum Enge Brønden Hellum Øster Brønderslev Mergelsbæk Ryå Birkelse ø Pajhede Skov E39 Pandrup Vedsted Kær Å Svinkløv Plantage VVM for BAUHAUS Kås butikscenter i Hjørring Tranum æs 13 Syvsten rå Grønnestrand Øster Hjermitslev Sønder Saltum 55 Moseby Kås Hede Til L Sulbæk Sæbygård 553 e Vo Tranum Strand Slettestrand Saltum Jerslev BRØNDERSLEV Manna ÅS Volstrup Kirkholt E Rødhus Klit Hørby Try SK Blokhus Østrup E45 Haldbjerg oå Tise Vester Hjermitslev Fårup Sommerland Thorshøj Østervrå 585 Mylund Sterup Til Göteborg Hørbylund 553 Kalum b ngs Understed Søholt 585 Koldbro Terpet Ås Mark JY Rødhus Poulstrup Em Graum Sæsing Tranget Gl Rønnebjerg Serritslev Ingstrup Hune Høgsted Trøderup Ba slo Cloos-tårnet Bangsbo Gærum Stenhøj Løth Morild O Til Kilden 585 Lendum Børglumkloster Skov Tårs yå Tollestrup Saltum Blokhus Grønnerup erb Linderum Ugilt Borup Hovstrup Ny Rønnebjerg 5 Stenum Kettrup Ug g E39 Guldager 55 Grønhøj Lørslev FREDERIKSHAVN 35 Rydal Glimsholt HIRSHOLMENE Å Elling Ravnshøj Åsted Skærum Ilbro Harken Gunderup Vrå Vrensted Pirup yå Hørmested Kvissel ed Åst Ra kk eb Børglum Å Løkken Løkken Strand rs No Vejby Å Smidstrup Vittrup Børglum Kloster d 55 te Furreby Mejling Fjelsted Strandby Elling Dvergetved Hostrup Holdeplads Lund Hede 40 Tolne Skov BAUHAUS Hæstrup Gølstrup Sønder Rubjerg Rakkeby Bratten Vogn Sindal Sønderskov 35 Sønder Harritslev Tovbro rs Nørre Lyngby e Tv 55 Astrup Klastrup 3 Vennebjerg Gjurup Gammel Nørre Harritslev Vennebjerg Bakholm Hundelev Landbrugsog Landskabsmuseet Tolne Skibsby 190 Jerup Blæsbjerg Mosbjerg HJØRRING RÅBJERG MOSE JERUP HEDE Sønder Bindslev E39 Sønderlev Rubjerg Knude Napstjert Det Gamle Elværk Bjergby Krustrup Lønstrup Ålbæk GÅRDBO SØ Ålbæk Bindslev Vidstrup Liver Å Nørlev Strand Snevre 2 ro Å Tuen Foldbæk Skeen Mygdal Odden Å Varb 597 y rb ge Ug Tornby Tornby Tannisby Retholt Allingdam/ Asdal 597 Tversted Plantage Tversted Uggerby Åbyen E39 Nørre Tornby Højrup SKALLERUP KLIT 597 lå Horne 55 Uggerby Skiveren Ørnereservatet Tversted Strand Uggerby strand Nordsømuseet Tornby Strand Hulsig Råbjerg Mile Bunken Voerså STOKKEN Byrum TUSHOLM SØNDER NYLAND FÆRØN Stoklund Saltkogerier LANGERØN KRINGELRØN HORNFISKRØN

12 Varemodtagelse placeres bagest i forretningen. Butikkerne vil beskæftige ca. 50 medarbejdere, hvoraf nogle er fuldtids- og andre er deltidsansatte. Åbningstiderne følger de øvrige Bauhaus-butikker i Danmark, som pt. er: Mandag-fredag: Lørdag: Søndag: Varierer iht. sæson og lovgivning. Konceptet BAUHAUS butikker er opbygget efter et koncept, hvor lager og butik integreres. Kunderne går så at sige rundt på lageret og udvælger varer. Konceptet har til hensigt at give kunderne det fulde overblik over butikkens varer. De indkomne varer skal kun håndteres af personalet én gang, hvormed butikkens konkurrencedygtighed øges, idet personaleomkostningerne reduceres. Butikskonceptet tager herudover udgangspunkt i et bredt vareudbud inden for de enkelte varegrupper, hvilket efterspørges af forbrugerne, der også stiller krav til, at der inden for de enkelte grupper kan vælges mellem et bredt udvalg mht. design, pris og kvalitet. BAUHAUS-butikkerne fører derfor et bredt udvalg af både de varegrupper, der er prismæssigt konkurrencedygtig og de dyrere mærkevarer. Udover traditionelle byggevarer har BAUHAUS-butikkerne et velassorteret havecenter og velassorterede afdelinger med Placering af BAUHAUS i forhold til Frederikshavns og eksistende butikscenter. maling, gardiner og møbler og et samlet varesortiment på ca varenumre. Alt i alt betyder dette, at butikkerne har et stort arealbehov. Under hensyntagen til regionplanens bestemmelser om en maksimal butiksstørrelse på m² for butikker der handler med særligt pladskrævende varegrupper, vil BAUHAUS opdele de kommende aktiviteter i Hjørring mellem fire selvstændige butikker på mellem ca m². Der bliver tale om fire selvstændige butikker med hver sin profil: Et traditionelt byggemarked, hvor der er lagt vægt på et bredt udvalg af materialer til indendørs istandsættelse af boligen. En tømmerhandel med hovedvægt på handel af bl.a. værktøj og byggematerialer af høj kvalitet til professionelt brug. N Bækbo Øster Hede Frederikshavns Bagadgang Jernbane 1:4000 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 11

13 En drive-in butik med vægt på materialer til udendørs istandsættelse af boligen. Et havecenter med indvendigt havecenter og udvendignt plantecenter. Der etableres herudover en udvendig varegård. Der bliver således tale om et samlet butikskompleks på m² inkl. overdækket plantecenter- og varemodtagelse, kontor og udvendigt havecenter- og varemodtagelse. BAUHAUS forventer, at de 4 butikker vil blive besøgt af kunder pr. år og få en detailhandelsomsætning på ca. 75 mio. kr. incl. moms. Visualisering Med henblik på at give et indtryk af, hvordan butikscentret vil fremstå i omgivelserne, er bygninger og området bygget op som 3D model, hvorefter det er sat sammen med foto taget fra 3 forskellige punkter som angivet på kortet til højre. Fra motoren vil udsyn til den nye bygning være stærkt begrænset, da motoren er nedsænket i en slugt omkring afkørsel 5, Hjørring C. Fra broen over motoren ved afkørsel 6, Hjørring Syd, er afstanden flere kilometer til den nye bygning, hvorfor synligheden til BAUHAUS bliver begrænset. Ydermere skjuler det høje banetracé og kraftvarmeværket bygningen bag sig. Der er derfor ikke udarbejdet visualiseringer fra nogen af disse to punkter. Den nye bygning er meget synlig fra Frederikshavns. Et beplantningsbælte langs Frederikshavns vil med tiden sløre udsynet ind til bygningen og parkeringsarealerne, men bygningen vil fortsat være meget synlig qua sin størrelse. Den nye bygning må forventes at fremstå som et markant bygningskompleks i området. 0-alternativ Der er ikke udpeget alternative placeringsmuligheder for butikkerne, da HP-Gruppen/BAUHAUS ikke har alternative planer for etablering på en anden lokalitet i Hjørring Kommune. 0-alternativet tager udgangspunkt i, at området ved Frederikshavns anvendes som forudsat i lokalplan nr a, hvor området er udlagt til detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. Inden for området kan der etableres butikker med bruttoetageareal på minimum Butiksindretning. 12 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

14 KT.15,097 KT.15,800 KT.12,988 KT.12,285 Fotostandpunkter ved visualisering. Visualisering, punkt 1. VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 13

15 500 m² og maksimum på m². Byggemarkeder kan dog etableres med et maksimalt bruttoetageareal på m². Etableres der ikke et BAUHAUS forventes arealet i løbet af planperioden at anvendt til andre butikker. Arealet har en attraktiv placering tæt på motoren og efterspørgslen efter at etablere butik i området er stor. Det vurderes overende sandsynligt, at der på sigt vil blive etableret butikker til handel med særligt pladskrævende varegrupper på projektarealet. Det kunne fx et byggemarked på op til m² evt. i sammenhæng med andre butikker. Projektarealet er på 2,4 ha og har jvf. lokalplan en rummelighed på ca m 2 butiksareal. VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 15

16 Skolevangen Bredfald Hedevold Horsevang Havevold 4. Planlægningsmæssige forhold I dette afsnit beskrives de lovmæssige bestemmelser der ligger til grund for VVM redegørelsen og efterfølgende beskrives de planlægningsmæssige forhold i området som de foreligger i hhv. regionplan, kommuneplan og lokalplan. Planloven Planlægning af detailhandel sker efter Planlovens bestemmelser. I lovens formålsbestemmelser fremgår: - at planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer, - at arealer til butiksformål skal udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter - at planlægningen skal fremme en samfundsmæssig bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede Den konkrete planlægning udmøntes i regionplanlægningen og kommuneplanlægningen. Med amternes nedlæggelse vil en større del af planlægningen på sigt overgå til kommunerne. Planlovens bestemmelser vedrørende detailhandel er på til at blive ændret. VVM-pligt Hvad angår VVM-pligtige anlæg er reglerne for godkendelse ændret fra 1. januar 2007, hvor kommunerne har overtaget ansvaret for godkendelsen af en stor del af de VVM-pligtige anlæg. På listen over VVM-pligtige anlæg finder man»de- Afgrænsning af område udlagt til pladskrævende varegrupper, Helhedsplan 2006, Hjørring Kommune. Helhedsplanen erstatter Kommuneplan Langager Grønnevold ællandsgade Hestkær Idræts Alle Femhøje Albert Ginges Vej Øster Hede Hvidevold Vendia Bækbo Parallel Lille Østergade Frederikshavns Toftegade Brogårdsstien Sprogø Barfods Frilands Andreassens Vilh. Carlsens Vej Østerbro Muhles Jungersens Vanggårds H. F. Bjørns Camillo Bruuns Vej Carl Klitgårds Egholm Bistrup Lunøes Bispensgade Bispensgade Bispensgade Indelukket Aspe Vedbend Elme Åge Holms Vej Bispevænget Bispevænget Linde Bøge Ahorn Birke Sdr. Ring Pile Røn Poppel Lundtofte Ege Hassel Kastanie Bispevænget Tjørne A. F. Heidemanns Vej Lundtofte Grønningen Capt. Rottbølls Vej Frilands Grønningen G. V. Spindlers Vej Leddet Ewertsens Friheden J. H. Jensens Vej W. Bruels Vej W. Bruels Vej Ringen Østervang A. F. Heidemans ds Clausens Vej Jørgen Storms Vej Gram Mikkelsens Ringparken Heerfordts Brunbakke Georg Jensens Vej Otto Jakobsens Vej Vangen Mads Clausens Vej Ringen Fanø Drejø Læsø Johs. E. Rasmussens Vej Ærø Hede Anholt Sæby Rømø Hvidegårds Ager Butikker Mandø Farø Detailhandel Kort 2 Hjørring: Særligt pladskrævende varegrupper Afgrænsning af område for detailhandel Butiksområde Særligt pladskrævende varegrupper Nyholm Sprogø Motor Farøve 16 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

17 Visualisering, punkt 2. Visualisering, punkt VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

18 som aflastningsområde for dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt butikker med særligt pladskrævende varegrupper. For dagligvarer og almindelig udvalgsvarer må der ikke samlet etableres mere butiksareal end det eksisterende butiksareal i For særligt pladskrævende varegrupper er der i regionplanen ikke fastlagt noget maksimalt butiksareal. Særligt pladskrævende varegrupper er varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingslokaler, som fx biler, tømmer- og byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. BAU- HAUS kan i planlovsmæssig forstand defineres som en butik med pladskrævende varegrupper. Ifølge Regionplan 2005 og Nordjyllands Amts arealinformation er der ingen særlige beskyttelsesinteresser i området. Kommuneplan I kommuneplantillæg nr. 36 om detailhandel er et større område ved Frederikshavns udlagt til særligt pladskrævende varegrupper. Detailhandelsstruktur og butiksstørrelser I forbindelse med revision af Kommuneplan er detailhandel behandlet som et særligt emne. Afgrænsningen af bymidten til detailhandelsformål er - bortset fra udlæg af Møller Lee-grunden - uændret i forhold til den tidligere Kommuneplan Langs Frederikshavns og Ringen - i Hjørring by - er udlagt areal til detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper. Siden anlæg af motoren er området disponeret efter, at Frederikshavns som indfalds fra motoren til Ringen bliver rammen om det fremtidige udbygningsområde til pladskrævende varegrupper. Afgrænsningen af området for særlig pladskrævende varegrupper fremgår herunder. Butikker med særlig pladskrævende varegrupper skal være mindst 500 m 2 og må ikke være større end m 2 dog må byggemarkeder være op til m 2. Med motoren er der fremkommet en ny trafikstruktur, der også skal have mulighed for at afspejle sig i detailhandelsplanlægningen. Der er god tilgængelighed, også for bløde trafikanter, idet der er cykelstier, og der er stor tilgængelighed med offentlig transport. Lokalplan nr a Lokalplan nr a sikrer et område på ca. 21 ha nord og syd for Frederikshavns til detailhandel med pladskrævende varegrupper. For området, hvor BAUHAUS planlægges opført gælder bl.a.: Området må kun anvendes til detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må opføres højere end 12 m over terræn. Mindre bygningsdele må være indtil 14 m. Der må være ét skilt med logo og forretningsnavn på bygningens ydervæg op til 6 m højere end bygningen (max. 18 m til overkant). Inden for områderne kan der etableres butikker med et bruttoetagearel på minimum 500 m 2 og maksimum på m 2. Byggemarkeder kan dog etableres med et maksimalt bruttoetageareal på m 2. Etablering af det påtænkte byggeri forudsætter overensstemmelse med Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt, kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr a. Lokalplanen overfører hele lokalplanområdet til byzone. Planlægningsmæssige forudsætninger Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at Kommuneplantillæg nr. vedtages. Planforslaget offentliggøres samtidig med redegørelsen og der tilstræbes en sideløbende politisk behandling. 18 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

19 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 19

20 5. Eksisterende forhold I dette afnsit beskrives de eksisterende forhold i og omkring planområdet. Arealet set fra bagadgang ved butikscenter. Arealet, hvor BAUHAUS påtænker at etablere sine butikker, dækker et areal på ca. 2,4 ha ved Frederikshavns vest for motoren mellem Aalborg og Hirtshals. Arealet henligger i dag som brakmark. Umiddelbart øst for arealet er et nyere butikscenter med HTH køkken, Ide Møbler, uno form og Punkt1. Arealet afgrænses mod syd af jernbanen og mod nord af Frederikshavns. Lige syd for jernbanen ligger Hjørring Varmeværk. På nordsiden af Frederikshavns er Nordjysk Lift ved at etablere sig ligesom der er etableret et transportcenter syd for Frederikshavns lige ved motorsafkørslen. Ca. 200 m vest for projektarealet ligger to boligejendomme. Området ligger i byzone. Nærmeste beboelse ligger ca. 200 m vest for projektarealet. Området set fra luftet. Frederikshavns 20 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

21 tailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning«. Hverken bekendtgørelsen eller forarbejderne hertil angiver en præcis defi nition af begrebet»regional betydning«. På listen over anlæg, der kan være VVM-pligtige - og som derfor skal screenes - fi nder man infrastrukturanlæg, bl.a. anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Der er på grundlag af ovenstående foretaget en screening forud for VVM-redegørelsen. Jvf. reglerne for VVM-pligtige anlæg (BEK nr af 06/12/2006) blev det i screeningen anbefalet, at der gennemføres en VVM-procedure for projektet med udarbejdelse af VVM-redegørelse m.m. Regionplan Efter amternes nedlæggelse er Regionplan 2005 ophøjet til landsplandirektiv indtil de erstattes af nyt plangrundlag. i forbindelse med kommuneplanrevision Ifølge planlovens 5b, 6, stk 3, nr. 5, og 6b skal regionplanen indeholde retningslinier for den regionale detailhandelsstruktur, herunder beliggenheden og størrelsen af dagligvarebutikker over m 2 og udvalgsvarebutikker over m 2 samt beliggenheden og det maksimale butiksareal for aflastningsområder og bydelscentre over m 2. Området er gældende Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt udlagt Lokalplankort fra lokalplan nr a vedtaget august Område 1a og 1b er i lokalplanen udlagt til detailhandel med pladskrævende varegrupper (BAUHAUS arealet markeret). Trafi kbetjening fra Frederikshavns og fra bag, der kobles på Frederikshavns ved Bækbo og Sprogø. VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 17

22 Arealet set fra Frederikshavns. Til venstre ses butikscenter. BAUHAUS og øvrige funktioner i området. N Skoda Bolig Nordjysk Lift Bolig Jernbane Fjernvarme 1:4000 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 21

23 6. Konsekvenser for detailhandlen I dette afsnit vurderes den påvirkning et butikscenter på ca m 2 til handel med byggevarer vil få. Vurderingerne bygger på analyser af indkøbsopland, konkurrenceforhold og butiksstørrelsens betydning for kundetilstrømning, omsætning mm. Vurderingen tager udgangspunkt i Hjørrings rolle som hovedcenter for detailhandlen i Hjørring Kommune. Vurderingerne tager endvidere udgangspunkt i oplysninger vedr. omsætning, antallet af kunder og butiksstørrelser i de eksisterende BAUHAUS-butikker i Danmark, samt tal fra Danmarks Statistik. Oplysninger fra Danmarks Statistik er skaleret til forholdene i Hjørring på baggrund af befolkningsgrundlaget i indkøbsoplandet. Den regionale detailhandel I den regionale detailhandelsstruktur i den nordligste del af regionen spiller Aalborg, Hjørring og Frederikshavn - en afgørende rolle. Hjørring og Frederikshavn spiller en dominerende rolle i hhv. den vestlige og østlige del af Vendsyssel. Herefter følger Hirtshals, Skagen, Sæby, Brønderslev og Dronninglund som væsentlige handelsbyer, men med mindre oplande. I mange byer langs kysterne har turismen en stor betydning for den lokale detailhandel. Den seneste, regionale detailhandelsanalyse fra 1999 viste, at detailhandlen i Hjørring Kommune havde en lidt højere omsætning end detailhandlen i Frederikshavn Kommune, og at Hjørring stod stærkest i oplandet i udvalgsvarehandlen. Der er ikke gennemført nye, sammenlignelige analyser af styrkeforholdet mellem de to byer siden I foråret 2005 blev der lavet en telefoninterviewundersøgelse i Hjørrings handelsopland med ca. 600 interviews, der viser, at de to byer især konkurrerer om kunder i oplandet mellem byerne. Derimod tiltrækker Frederikshavn kun ganske få kunder fra gammel Hjørring Kommune. Analyser af indkøbsmønstrene viser, at Aalborg City Syd, Aalborg Midtby og Bouet (Kvickly Xtra) tilsammen har en markedsandel på kun ca. 2% af dagligvareforbruget og ca. 5% af udvalgsvareforbruget i gammel Hjørring Kommune. 1/3 af de interviewede forbrugere i gammel Hjørring Kommune oplyste, at de aldrig handler ind i Aalborg City Syd, Aalborg Midtby eller Nørresundby (Bouet/Kvickly Xtra). Etableringen af motoren mellem Aalborg og Hjørring har en vis betydning for konkurrenceforholdet mellem de to handelsbyer, men motoren vurderes ikke at have ændret konkurrenceforholdet markant. Analyser fra projektet»motore i Vendsyssel«viser, at motoren har medført, at forbrugerne i det primære opland til Hjørring i lidt højere grad end tidligere kører længere for at handle ind fx til Aalborg. Men hovedparten af forbrugerne har ikke ændret indkøbsvaner efter motorsåbningen. Det afspejler sig også i telefoninterviewundersøgelsen fra foråret Overordnet set tegner der sig et billede af, at de to store handelsbyer i det nordlige Vendsyssel konkurrerer om kunderne i oplandet mellem byerne. Undersøgelserne viser samtidig, at borgerne i de store byer i langt overende grad handler både dagligvarer og udvalgsvarer i den by, hvor de bor. Detailhandlen i Hjørring Hjørring er egnshovedby for den nordvestlige del af region Nordjylland. Hjørring er egnshovedby i enhver henseende. Udover detailhandel gælder det også indenfor erhverv, kultur, uddannelse, sport og fritid. Der bor i alt ca indbyggere i kommunen, hvoraf ca bor i Hjørring by svarende til 37%. Hirtshals er herudover den eneste by i kommunen med over indbyggere (der bor indbyggere i Hirtshals). Detailhandlen i Hjørring er koncentret omkring bymidten og aflastningsområdet ved Frederikshavns. Ved opgørelsen over butiksarealer i Regionplan 2005 er der inden for aflastningsområdet ca m 2 butiksarealer og Hjørring bymidte ca m 2 butiksareal. Hvad angår aflastningsområdet ved Frederikshavns er m 2 butiksareal anvendt til butikker med pladskrævende varegrupper. Der ca. 130 butikker i bymidten og ca. 25 butikker langs Frederikshavns. Det vurderes, at detailhandelscentrene i Hjørring har et indkøbsopland, der generelt svarer nogenlunde overens med Ny Hjørring Kommune. En afstand på ca. 30 km til Frederikshavn og ca. 40 km til Aalborg begrænser oplandets udstrækning mod øst og syd. Butikker på op til m 2, der handler med særligt pladskrævende varegrupper kan i henhold til regionplan og kommuneplan placeres i aflastningsområdet ved Frederikshavns. 22 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

NORDJYSKES UGEAVISER UDGIVELSESOMRÅDER

NORDJYSKES UGEAVISER UDGIVELSESOMRÅDER Skagen Onsdag Vendsyssel Hirtshals & Bindslev Avis Vendelbo Posten Sindal Avis Lokalavisen Frederikshavn Thy Hanstholm Posten Thisted Posten Løkken Folkeblad/Vraa & Omegns Avis Aabybro Posten Hanbo-Bladet

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancer Den officielle responstid er responstiden for første ambulance på skadestedet. I mange typer opgaver sendes mere end

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt godt i gang med Kommuneplan 2009 Miljøministeriet Realdania Forord Aalborg Kommune byder på et bredt udvalg af spændende og attraktive oplandsbyer og enestående

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Landvæsensnævnet. Vandsynet var udpræget lokalt, hvorfor afgørelser kunne være præget af andre forhold end de rent faglige.

Landvæsensnævnet. Vandsynet var udpræget lokalt, hvorfor afgørelser kunne være præget af andre forhold end de rent faglige. Landvæsensnævnet Nævnets historie, dets arbejdet, kendelser m.v. og hvor det historiske materiale befinder sig i dag, belyst ud fra det materiale som Nordjyllands Amt afleverede til landsarkivet i Viborg

Læs mere

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4).

Bilag 5 er senest godkendt af Miljø og Energiforvaltningen på møde den 21. december 2016 (punkt 4). Opdateret bilag 5 Rækkefølge af grundvandsbeskyttelse Vandforsyningsplanens bilag 5 skal opdateres hvert år og godkendes af Miljø og Energiudvalget, jf. byrådets beslutning på møde den 19. april 2004 (punkt

Læs mere

Lokalplan nr. 104.1110-L02

Lokalplan nr. 104.1110-L02 Boligområde ved St. Vestergårdsvej, Hjørring Høj Gl. Skagen Skagen Klitplantage 40 Kandestederne Hulsig s Saltum Pirup Blokhus Klitplantage Kettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Bilag 9. Regionplantillæg

Bilag 9. Regionplantillæg Bilag 9 udarbejdes f.eks., når et særligt tema skal tages op imellem to regionplanrevisioner, eller når et givet anlæg ikke kan afvente optagelse i forbindelse med en revision. Endelig har VVM-bestemmelserne

Læs mere

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6 Resultat list Skoleskydning 2014 Point 1 Hurup skole 5A hold 1 1-204 Boddum-Ydby Skytteforening 780 2 Løgstør Skole 5. B hold 1 157300 Løgstør Sportsskytteklub 777 3 Langholt Skole 5 hold 1 01-514 Vodskov

Læs mere

Samarbejde omkring en levende folkekirke

Samarbejde omkring en levende folkekirke Samarbejde omkring en levende folkekirke Sammen er vi kirken I Aalborg Stift vil vi gerne bidrage til et godt samarbejde omkring en levende folkekirke. For os er stiftets kirker ikke bare bygninger. Det

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Mejerikredse pa Bornholm 1931 med jerseykæer Bodilsker andelsmejeri [20 jerseykø er] Dybdal andelsmejeri, æ sterlars [ 30 jerseykø er]

Mejerikredse pa Bornholm 1931 med jerseykæer Bodilsker andelsmejeri [20 jerseykø er] Dybdal andelsmejeri, æ sterlars [ 30 jerseykø er] Mejerikredse pa Bornholm 1931 med jerseykæer Bodilsker andelsmejeri [20 jerseykø er] Dybdal andelsmejeri, æ sterlars [ 30 jerseykø er] Jerseymejerier i Frederiksborg amt 1930. [Dansk Mejeristat, red. G.

Læs mere

52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15 Zone

52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15 Zone ** Central NT ** Bruger: NT Udskrevet den 30-04-2014Kl. 10.22 Side: 1 (Udtræksperiode: 40001.CE) Kørepl 52 / 40001.CE Tursæt i Primær retning 52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Amt - County Herred - Hundred Sogn - parish prefix batchnumber dates Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224001 1726-1726 & 1739-1895 Åbenrå Lundtoft Adsbøl

Amt - County Herred - Hundred Sogn - parish prefix batchnumber dates Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224001 1726-1726 & 1739-1895 Åbenrå Lundtoft Adsbøl Amt - County Herred - Hundred Sogn - parish prefix batchnumber dates Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224001 1726-1726 & 1739-1895 Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224002 1721-1727 & 1751-1776 Åbenrå Lundtoft Bov

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm.

STARTREDEGØRELSE. Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Januar 2014 STARTREDEGØRELSE Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Printet :58 Side 1 af 5

Printet :58 Side 1 af 5 Resultat list Skoleskydning 2014 Point 1 Hurup skole 5A hold 1 1-204 Boddum-Ydby Skytteforening 780 2 Løgstør Skole 5. B hold 1 157300 Løgstør Sportsskytteklub 777 3 Langholt Skole 5 hold 1 01-514 Vodskov

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold Spillested Res :00 U13 Drenge B (2000) 11M BIF/ØHIK Vadum IF Brovst IF s Anlæg 4-1

Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold Spillested Res :00 U13 Drenge B (2000) 11M BIF/ØHIK Vadum IF Brovst IF s Anlæg 4-1 Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold Spillested Res 01-06-2013 10:00 U13 Drenge B (2000) 11M BIF/ØHIK Vadum IF Brovst IF s Anlæg 4-1 01-06-2013 10:00 U7 Piger (06) 3M - weekend/forår Nibe B (1) Brovst IF

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Tillæg 2. BAUHAUS butikscenter i Hjørring. Spangkærvej. Thiruplundvej. Rudolf Steiner Skolen RINGVEJEN

Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Tillæg 2. BAUHAUS butikscenter i Hjørring. Spangkærvej. Thiruplundvej. Rudolf Steiner Skolen RINGVEJEN gade Porsevej Kaj Munks Vej Vitus Vej Hestkærvej RINGVEJEN Hede Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Offentligt fremlagt fra den 9. maj 2007 til den 4. juli 2007 Tillæg 2 BAUHAUS butikscenter i Hjørring.

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler

Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler 10. KlasseCentret Vesthimmerland Bjergby Friskole Bjerget Efterskole Brønderslev Ungdomsskole Altingets Skole Abildgårdskolen Boddum-Ydby

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Eksisterende afløbsforhold Kloakken i Aabybro består af separatkloak og spildevandskloak. Spildevandet renses på Pandrup Renseanlæg.

Eksisterende afløbsforhold Kloakken i Aabybro består af separatkloak og spildevandskloak. Spildevandet renses på Pandrup Renseanlæg. Bilag 8 oplandsbeskrivelse I dette bilag beskrives de enkelte oplande ud fra eksisterende og planlagte afløbsforhold, belastningen samt belastningen på recipienten. Aabybro Kloakken i Aabybro består af

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

DGI Nordjylland - Resultat Skoleskydning 2015

DGI Nordjylland - Resultat Skoleskydning 2015 Skole Hold Hold Forening Resultat 1 Boddum -Ydby Friskole 5 hold 1 Boddum -Ydby Friskole - 5 hold 1 204 Boddum - Ydby Skytteforening 784 2 Kongerslev Skole 5 hold 1 Kongerslev Skole - 5 hold 1 516 Mou

Læs mere

Hasseris Ungdomsklub Att: Anders Skalborgsgård Mester Eriks Vej Ålborg. Vejgaard Ungdomsklub Filstedvej Ålborg

Hasseris Ungdomsklub Att: Anders Skalborgsgård Mester Eriks Vej Ålborg. Vejgaard Ungdomsklub Filstedvej Ålborg Handest Ungdomsklub Søbakkeskolen Skolebakken 41 Handest 8990 Fårup Hasseris Ungdomsklub Att: Anders Skalborgsgård Mester Eriks Vej 70 10823 Kirkens Korshærs Ungdomsklub Enggårdsgade 65 10829 10756 Stolpedalsvej

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012. P+P arkitekter, Thisted ApS

KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012. P+P arkitekter, Thisted ApS KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012 Storegade 5 7700 Thisted tlf: 97 91 19 90 www.pplusp.dk SAMLET REFERENCELISTE 2011 Vester Vandet Kirke Projekt Nyt orgel 2011 Østerild Kirke Projekt Konfirmand- og graverfaciliteter

Læs mere

Boligområde der føres tilbage til landzone

Boligområde der føres tilbage til landzone Boligområde der føres tilbage til landzone Plannummer 14.B01 Boligområde Ved åben lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige

Læs mere

KIRKEREFERENCER JULI 2013. P+P arkitekter, Thisted ApS

KIRKEREFERENCER JULI 2013. P+P arkitekter, Thisted ApS KIRKEREFERENCER JULI 2013 Storegade 5 7700 Thisted tlf: 97 91 19 90 www.pplusp.dk SAMLET REFERENCELISTE 2013 Thisted Præstegård Projekt Istandsættelse 2013 Tilsted Kirke Projekt Tagværk 2013 Nautrup Kirke

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver ved Bente S. Vestergaard Voergård, Dronninglund herred. Foto: Bente S. Vestergaard. Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland 2000 1. Horns 2. Vennebjerg

Læs mere

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver ved Bente S. Vestergaard Voergård, Dronninglund herred. Foto: Bente S. Vestergaard. Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland 2000 Landsarkivet for Nørrejylland

Læs mere

DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND. Resultatliste Skoleskydning 2016 Skole Hold Forening

DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND. Resultatliste Skoleskydning 2016 Skole Hold Forening DGI Nordjylland Resultat list Skoleskydning 2016 side 1 af 8 DGI NORDJYLLAND Skole Hold Forening Resultat 1 Vilsted Friskole 5.a hold 1 548 Vilsted Skytteforening 782 2 LØGSTØR SKOLE 5b hold 1 550 Løgstør

Læs mere

Danske kirkesogne. Sogn, herred, amt Udvidet udgave. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891.

Danske kirkesogne. Sogn, herred, amt Udvidet udgave. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891. Danske kirkesogne Sogn, herred, amt Udvidet udgave En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891. Oversigten er suppleret med sogne efter 1891, deres begyndelsesår og, ved udskilning af et sogn,

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Uge Dag Dato Kl. Række Omklæd Hjemmehold Udehold Omklæd2 Sted Bemærkning 19 Man 04-05-2015 17:00 U8 Drenge B/C (07) 5M - Hverdag/Forår 2015 Aalborg

Uge Dag Dato Kl. Række Omklæd Hjemmehold Udehold Omklæd2 Sted Bemærkning 19 Man 04-05-2015 17:00 U8 Drenge B/C (07) 5M - Hverdag/Forår 2015 Aalborg Uge Dag Dato Kl. Række Omklæd Hjemmehold Udehold Omklæd2 Sted Bemærkning 19 Man 04-05-2015 17:00 U8 Drenge B/C (07) 5M - Hverdag/Forår 2015 Aalborg KFUM 1 Vejgaard B (Vejgaard) Aalborg KFUM's Klubhus 19

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser.

Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale butiksstørrelser. DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 5. Kontor J.nr. D 3012-0512 Ref. HW/AL Den 23. januar 1998 Notat til Trælasthandlerunionen - TUN om planlovens regler om placering af detailhandelsbutikker og maksimale

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen. Tillæg nr 6 - Område til lettere erhverv ved Frederikshavnsvej, Hjørring Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 110.3160-L07 for Erhvervsformål ved Frederikshavnsvej,

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Opdateret tilbudsliste pr. 1.2.2013 NT's 20. udbud V-aftale

Opdateret tilbudsliste pr. 1.2.2013 NT's 20. udbud V-aftale Note Variabel Vogn- Køretid Ventetid Køretid Ventetid Køretid Ventetid Vogn- Antal Byder bud nr. tilslutning dag dag aften aften weekend weekend type vogne Hjemstedsadresse Postdistikt Kommune Supplerend

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Opdateret Tilbudsliste pr. 8.4.2011 NT's 16. udbud V-aftale

Opdateret Tilbudsliste pr. 8.4.2011 NT's 16. udbud V-aftale Note Variabel Vogn- Køretid Ventetid Køretid Ventetid Køretid Ventetid Vogn- Antal Byder bud nr. tilslutning dag dag aften aften weekend weekend type vogne Hjemstedsadresse Postdistikt Kommune 5 Asaa Taxa

Læs mere

LOKALPLAN 1-3-114 TILLÆG TIL LOKALPLAN 09-060

LOKALPLAN 1-3-114 TILLÆG TIL LOKALPLAN 09-060 Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Udvidet. Danske kirkesogne

Udvidet. Danske kirkesogne Udvidet Danske kirkesogne 2012 Danske kirkesogne Sogn, herred, amt Udvidet udgave En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891. Oversigten er suppleret med sogne efter 1891, deres begyndelsesår

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Godkendte Blå Flag strande 2008

Godkendte Blå Flag strande 2008 Godkendte Blå Flag strande 2008 1 Egense Skanse Aalborg Nordjylland 2 Egholm Strand Aalborg Nordjylland 3 Hesteskoen Strand Aalborg Nordjylland 4 Hou Strand Aalborg Nordjylland 5 Møllestenen (Koldkær Strand)

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

Emneoversigt Til salg

Emneoversigt Til salg Emneoversigt Til salg Region Sjælland, 4340 Tølløse Jernbanevej 20 2.960.000 1.575 670 2xBolig, Butik, Kontor, Investering, Andet Region Sjælland, 4880 Nysted Jernbanegade 22 1.300.000 1.423 415 Bolig/erhverv,

Læs mere

SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE RESULTATER OG ANBEFALINGER

SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE RESULTATER OG ANBEFALINGER SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 2 2 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 3 INDHOLD OM DETAILHANDELSANALYSEN 5 RESULTATERNE AF ANALYSEN 6 HVORDAN

Læs mere

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders.

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. November 2012 LOKALPLAN 8-5-101 Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej Mou Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Fra spildevand til rekreativt land og vand

Fra spildevand til rekreativt land og vand Fra spildevand til rekreativt land og vand MINDRE CO 2 MERE KLIMA BORGERTRIVSEL I RENE OMGIVELSER SEPARATKLOAKERING SKÅNER MILJØET AALBORG FORSYNING Vi forbedrer miljøet også for de næste generationer

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd 1 Program Formål og metode Baggrund Lidt om provstiet Erfaringer

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne)

Indholdsfortegnelse. 4 Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) Sortebog Lov nr. 535 af 6. juni 2007 om ændring af lov om planlægning (Revision af detailhandelsbestemmelserne) (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) Side: Indholdsfortegnelse 4 Lov nr. 535 af 6.

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Pkt.nr. 3 Ørestad City Center: Indsigelse mod VVMredegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at principgodkende

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Et lift hjem 23. december 2016

Et lift hjem 23. december 2016 Agerskov Lokalrute 15 A og 15 B Nyborg Ans By Lokalrute 18 A og 18 B Randers As-Vig Lokalrute 16 A Randers As-Vig Lokalrute 16 B Brejning Asaa Lokalrute 23 B Ålborg Asferg Lokalrute 19 A og 19 B Randers

Læs mere

PROGRAM. Sparekassen Vendsyssel. Futsal Cup 2014. Lørdag og søndag d. 20.-21. december 2014

PROGRAM. Sparekassen Vendsyssel. Futsal Cup 2014. Lørdag og søndag d. 20.-21. december 2014 PROGRAM Sparekassen Vendsyssel Futsal Cup 2014 Lørdag og søndag d. 20.-21. december 2014 Turneringsform U12-U16: Der spilles i en A-række (M/A spillere) og en B-række (A/B/C spillere) med slutspil i begge

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere