Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Tirup Bæk. Tillæg 2. SkibsbyHedevej. BAUHAUS butikscenter i Hjørring. Børnehaven. Ferdinand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Tirup Bæk. Tillæg 2. SkibsbyHedevej. BAUHAUS butikscenter i Hjørring. Børnehaven. Ferdinand."

Transkript

1 HJØRRING KOMMUNE Teknik- og miljøområdet Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Tillæg 2 BAUHAUS butikscenter i Hjørring. centeret Forsamlingsbygningen Bispensgade AALBORGVEJ Svanelunds Park Allé Ulvegravene Mølle Skjoldborgs Thomas MorildsVej æt torvet Stien Brogårds Ahorn- Skolevangen Bøge Linde Bispevænget Jensens Thomas A. Syvspring Aakjærs Islands Virkelyst Østre Allé Hasselager Tåsingegade Brygger gade Kochs Prinsens- JørgenH. Vænge marks Nyvang slugten Eng Palleskær Aspe Gerds Ægirs Lokes rdsej arsj ers- Vej Th.R.Segelcks Br.SeidelinsGade Kærparken gårdspl. Heimdals Bejt Femhøje Polden Overgade toften Amtmandspladsen Mammut- Kongens Vendia lukket Inde- Elme Platan- Skov Skov- Vedbend Markedsgade Vej ba Gas Kær SkipperClementsVej k Palleskær værksken Ths. SmedsVej Vej Odins Thors Frejas Yduns Vej Henri Henrik Tagesens Heim Balders dals Nathansens Sønder LarsDyrskjøts Gaardboesgade Bane- Svanelunden Bakke gade Kochs Rosen Æblevangen Enghave Fredens Friggs Mimers Thors Brinken Frejas Ful Arsenal las Viles Ulls Hermods Høhners Sigyns Wenbo Arnesgade lands- Lol- Kors- Jernbanegade Asylgade ge Planta- Hyld tofte- LønborgFriisVej Slugten Søndervang vænget Parkholm Tryms Syder ages ales Narfes V Vårs s Gefions Christiansgade j Skulds Halvorsminde Nielsens gade lands- Sjæl- Fynsgade Danmarksgade dsen P Vendelbo Prinsessej la Skovtoften Åkande Røllike- Johs.V. Lien Vej Hans Tausens Anlæg Nordre sminde Dueurtstjerne uld Kær Plads gens Vidstrup Ska Viol Valmue Viol Lilje Rødhætte Snehvide Eventyrparken Primula Færø Vej Jakob Knudsens Vej NielsWinthers Grønlands Norges Sveriges Korslund Blichersgade gade Samsø- Svaler syre Hum- Skovnæb Storke- Pileurt Snerle Agertoften Klinte Gyvel Lupin Bynke Blåurt stjerne Fladstjerne Blå- Hunde- Pragtstjerne stjerne Slåen ke Blåklok- Bellis bær le Mjødods bær Fløjshamgræs Hjerte- Hejregræsgræs Kamgræs græs mer Konfryd Tusindklo Krage- val- Rørgræs Kodriver Bjørneklo- Følfod Skælrod Vandkarse- Guld Dun- Skovtoften urt Gåse- Gøgeurt Skov- Vand- Marktoften Brom- Åkande Anemone Krokus Tuli- Perikum Højvælde pan- Porse Iris Enebær Hyacint Bjergparken Porse Bje kel Ranun- Bakke- Vej hældet Johs. Ewalds Ingemanns v Kaj Munks ns Højvangen Dal Vej ej Staunager Klonhøj ten Udsig- Falke Due Ørne Brorso Solbakke Holmegårds Vej H.Chr.Høyrups Solvænget Sct.Olai Plads Stokbrog. Tinpotte- Vendelbo- Vendelbogade Blåsig Kraghs Christian ndhøj Nørre Alle Torv Nørre Vej Olesens Th.P. str. Sct.Hans e Ll. Kirke stræde Børsen Ves St.Kirkest tergade ræd Gartnerhaven Buen Kirkegårds Smutten Vibe Lærke rge Krogen ej n lomst lokkee Museumsgade Strømgade sens Thom- S. gade Erantis Fresia Engblomme Akeleje stjerne P.Nørkjærs LudwigsVej Græsvangen Chr. Kingos Mellemgade Kløvermarks Klokager Grundtvigs Grønnevold Nyholm.. Grønningen Røn Pileparken Ring Anholt Tjørne Drejø- Bækbo Hede TilFre AlbertGingesVej Mandø Egholm Farø Hede mø Hvidevold Rø Barfoeds Hede Horsevang s V KlitgaardsVej rl ej Br uun illo gen Van- Ca Vej Friheden Brunbakke Mikkelsens Vanggaards H.F.BjørnsVej fordts Cam Fanø Hee GeorgJensensVej r Ærø Læsø j Jakobsens Otto Vej MadsClausensVej Johs.E.RasmussensVej Hvidegårds Ager Bredfald Gra Østervang Jungersens Muh kløver- Vilhelm sens Andreas- Lunøes les CarlsensVej Led- Ewertsens det Grønningen Capt. Rottbølls Lundtofte Vej Østerbro Blok- Bistrup Lundtofte Birke Fir- W.BruelsVej Vandværks G.V.SpindlersVej an Rød Hvidgran gr Fuglsig Sitkagran Blågran Ege Skov Kastanie Hassel - Stenager Allé A.F.HeidemannsVej JørgenH.JensensVej m vold Havevold Vej Akselholms Sprogø Vej VesterHede TilHirtshals Skibsby Ulvkær Vester Thirup Thiruplund H.C.Andersens Vitus Vej Tøtmosen BeringsVej Finlands Jeppe Langager Hestkær VesterHede M.P.Koefoeds pladsen Springvands- Vangens Volhøj Grønhøj Spangkær Spangkær Langelandsgade Farø Bred Hestkær Landlyst BørgeChristensensVej Skelbæk r Højdedraget Toelhøj CathrineStr. Sving et MüllersVej Dronningensgade Toftegade Lille Østergade Poppel SkibsbyHede ØsterHede AageHolmsVej stræde gyde gade Vej Golfparken Kornpladsen Spangkærparken Agerholm Frilands Vellingshøj Tørh j Østergade Parallel Vestbanegade Østergade Søndergade Tørholms Vellingshøj Tørholms Idræts Allé Skagens Skagens Nørregade Skolegade Sæby Frederikshavns Frilands olms Idræts Allé Nørrebro FREDERIKSHAVNSVEJ RINGVEJEN RINGVEJEN RINGVEJEN Realskole Skovgården Hjørring Privat Bistrupkirken Stadion Vendsyssel Teater museum Materielgård kontor Arresthus Kunst- "Godthåb" Ungdomsskolen Dommer- Politistation terminal Bus- 10. Posthus Bagterpskolen Banegård HMAK Fynsgade Plejehjemmet Gymnasium VUC SHI's Anlæg Kapel Rådhus Museum Teater Kirke Sct.Catharinæ Kirke Sct.Hans Kirke Sct.Olai Kulturhus Musikskole Kulturhus Bibliotek eforsyning Holmegårdskolen Svømmehal HøjeneHallen Skole Højene Komm.adm. AVV'sadministration plads for Falck Badmintonhallen Muldbjergskolen Bagterphallen anlæg EUCNord EUCNord Genbrugs- Forbrændnings- Kommunekemi Modtagestation Genbrugscenter EDBHøjskolen Kraftvarmeværk Beredskabscenter Sygeplejeskolen Anlæg Materielgård HjørringKommunes Svømmehal Hal Seminarium Frem's Anlæg Vendiahallen Anlæg Firmasports Køreteknisk Anlæg Tennisbaner Tennishal Vandrehjem Kløverskolen Rudolf SteinerSkolen Nordjyllands Amts HI's Anlæg EUCNord Materielgård Fortuna's BørnehavenEmilie Børnehaven Åge Børnehaven Albert Børnehaven Bjørnen Pilehuset Børnehuset Christiansgade Børnehaven Ferdinand Børnehaven v/bjergene Mariehønen Vuggestuen BørnehavenSpiren Børnehaven Eventyrhuset Hotel Phønix Børnehaven Viles FritidsgårdenKingo SygehusVendsyssel Hjørring EUCNord Kursuscenter Sysseltinget Bispe- Vellinghøj Centeret Sct.Olai Sognegård Klasse Sprogcenter Vendsyssel Socialog Sundhedsskolen Hånd- værkernes Hus ring enter Kommunal Tandpleje Børnehaven Gæslingen Friluftsbad Hjørring Campingplads s ttecenter Trafikcenter HjørringHytteby Grafisk Værksted Hjælpemiddel central Amtscenter forundervisning Plantage Papes parken Svanelunden Folke- Gave Christians BagterpPlantage Bjerge Hjørring Bellevue Plantage Smidth's E Svanedammen Kodamsgrøften Tirup Bæk Blåsig Bæk Blåsig Bæk Skibsby Bæk Skelbækken øften Hestkærgr Soppedammen Bauhaus

2 VVM-Redegørelse BAUHAUS butikscenter i Hjørring 1. udkast Hjørring Kommune 2007

3 VVM-redegørelsen udarbejdet af: Hjørring Kommune i samarbejde med Sven Allan Jensen as, VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 Baggrund VVM-processen Metode 2. Sammenfatning (ikke-teknisk resumé) 6 3. Projektbeskrivelse 10 Projekt Placering Visualisering 0-alternativ 4. Planlægningsmæssige forhold 16 Planlov Regionplan Kommuneplan Lokalplan 5. Eksisterende forhold Konsekvenser for detailhandlen 22 Den regionale detailhandel Detailhandlen i Hjørring Kundeopland Påvirkning af detailhandlen i kundeoplandet 0-alternativet Samlet vurdering 7. Trafikale konsekvenser 28 Status Trafikgenerering Fremkommelighed Trafikstøj 0-alternativet Samlet vurdering 8. Konsekvenser for miljøet 32 Støj Luftforurening Ressourceforbrug Affald Spildevand Jord og grundvand Vandløb og vådområder Natur Områdets arkæologi 9. Socioøkonomiske konsekvenser 36 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 3

5 4 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

6 1. Indledning Baggrund HP Gruppen/BAUHAUS ønsker at opføre for et butikscenter opdelt på fire forretninger: Byggemarked Tømmerhandel DRIVE-IN tømmerhandel Havecenter Der er tale om et samlet butikscenter på i alt ca m 2 bruttoetageareal excl. overdækkede udendørsarealer. Butikscentret planlægges opført ved Frederikshavns i Hjørrings østlige udkant tæt ved motoren og afkørsel 3. Området er udlagt til detailhandel med pladskrævende varer. En af forudsætningerne for, at projektet kan realiseres er, at der tilebringes et planlægningsmæssigt grundlag herfor. Hjørring Kommune har på grundlag af en screening - og i dialog med bygherrren HP Gruppen - besluttet at der udarbejdes en VVM redegørelse for projektet. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Denne rapport indeholder resultaterne af dette arbejde. VVM-processen Arbejdet med VVM redegørelsen blev indledt med en debatfase i foråret 2006, hvor der blev indkaldt forslag og idéer til arbejdet. Hjørring Kommune modtog ingen bemærkninger i debatfasen, som blev afholdt i perioden fra den 14. til den 28. marts. VVM redegørelsen indeholder to alternativer: et hovedforslag med etablering af BAUHAUS jf. de foreliggende planer. et 0-alternativ, hvor projektet ikke gennemføres, men i øvrigt anvendes som planlagt i kommune- og lokalplan. VVM redegørelsen fremlægges til offentlig debat sammen med et kommuneplantillæg. Ovenstående udgør sammen med lokalplan nr a det planlægningsmæssige grundlag for projektets gennemførelse. Først når det samlede plangrundlag er vedtaget, vil arbejdet med at realisering BAUHAUS kunne igangsættes. Metode Analyserne er foretaget med udgangspunkt i BAUHAUS forventninger til omsætningens størrelse og antallet af kunder, der vil besøge de nye butikker. Herudover tager analyserne udgangspunkt i driftsoplysninger fra BAUHAUS øvrige butikker i Danmark, oplysninger hentet fra Danmarks Statistik, Statistikbanken samt oplysninger fra tidligere planer og redegørelser. Oplysninger fra Danmarks Statistik, der angiver en værdi eller udvikling gældende for hele landet er skaleret til lokale forhold under forudsætning af, at befolkningen i Hjørring området har en»gennemsnitlig«adfærd. Vurderingen af virkningerne på miljøet er opdelt i følgende emner: Visuelle konsekvenser (se projektbeskrivelse, side xx) Konsekvenser for detailhandlen Trafikale konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Socioøkonomiske konsekvenser Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i tilgængelige data og en række definerede forudsætninger. Forudsætningerne er så vidt muligt baseret på kendte udviklingsforløb. Der er tale om vurderinger, der udfra eksisterende data og viden giver det bedst mulige billede af den fremtidige situation, men som også indeholder en vis usikkerhed. I de enkelte afsnit er der redegjort nærmere for anvendte metoder og opstillede forudsætninger. VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 5

7 2. Sammenfatning - ikke teknisk resume Projektet Baggrund Planlægningsmæssige forhold Eks. forhold Kort Fotos Visualisering Diagrammer Konsekvenser for detaihandlen Trafikale konsekvenser Konsekvenser for miljøet Socioøkonomiske konsekvenser 0-alternativet 6 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

8 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 7

9 8 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

10 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 9

11 3. Beskrivelse af projektet Afsnittet beskriver projektet et BAUHAUS butikscenter - der danner grundlag for VVM-redegørelsen. Beskrivelsen er udarbejdet på baggrund af bygherrens oplysninger og er suppleret med tre visualiseringer, der viser hvordan projektet vil tage sig ud fra forskellige lokaliteter. Sidst i kapitlet beskrives 0-alternativet. Der vil være to adgangsmuligheder til BAUHAUS. Butikscentret vil skulle trafikbetjenes fra Frederikshavns og en bagadgang med tilslutning til Frederikshavns i rundkørslen ved Sprogø og i krydset ved Bækbo. dæk. Facader udføres i beton- eller sandwichpaneler, som overalt fremstår i hvid nuance. Dette brydes med glaspartier i havecentret og rød staffering ved indgangsparti, vindfang og halvtage. Bygningshøjden er 10 meter for alle haller, dog med variationer med rytterlys i havecentret og de øvrige haller, facade bag indgangspartiet (inkl. opstalt af BAUHAUS logo) og diverse installationer på taget. Parkeringspladsen og øvrige belægninger udføres med røde belægningssten, og -ikke belagte arealer tilsås med græs. Adgangen til forretningerne foregår fra det fælles parkeringsareal med ca. 270 pladser foran bygningen. De 4 butikker indrettes med en kombination af salgs- og lager-reoler samt udstillingsarealer. Dette gælder for både indendørs og udendørs arealer. I hver salgsenhed placeres separat kasse-linie umiddelbart ved indgangene. Projektet Den samlede bygning er på ca m² bruttoetageareal. Placering Området, hvor BAUHAUS-butikkerne påtænkes placeret ligger ved Frederikshavns m vest for motoren. Øst for grunden ligger et nyt butikscenter fra 2006, der bl.a. indeholder HTH Køkken, Ide Møbler og Punkt1. Dermed placeres butikkerne centralt i regionen og i tilknytning til et af regionens primære indkøbsområder. Butikskomplekset med fire butikker opføres som halbyggeri med fælles vindfang og halvtage for kundelastzone, varemodtagelse mm. Butikkerne indrettes som selvstændige butiksenheder, og hver butiksenhed får adgang direkte fra et fælles offentligt tilgængeligt område. Bygningerne udføres i en etage; dog vil personalefaciliteter og diverse teknikrum blive udført som indskudt Placering af BAUHAUS i Hjørring. GRENEN Skagen Odde Naturcenter Højen Gl. Skagen N Anchers Hus SKAGEN Skagen Den tilsandede Kirke 40 Kandestederne Til Os lo Til Kr ist ian sa nd Bunken HIRTSHALS Kjul strand Kju Kunstcenter Billedværkstedet 559 STORE VILDMOSE 559 Jetsmark Kirke 6 8 Gl. Vrå Slot Hvilshøj Hallund ar vik Ti ll NORDRE RØNNER Sæby Skærum Å 14 Vesterø Havn Voergård E Ørum Ajstrup Græsrimmen Nørre Halne Biersted Krabdrup Trøgdrup Tolstrup Ravnstrup Sulsted Nordkær Hostrup Sulsted Kirke Grindsted Hjallerup Torup Gammelkirke 16 Fæbroen Dronninglund Storskov Agersted Ørsø Dronninglund Lundager Stagsted 559 Kærsgårde Dronninglund Slot Landbolyst Try Lyngså Præstbro Gl. Agersted Kraghede Nørre Sørå 541 Aså Læsø Bangsbo Museumsgården Sønderklit Skarpholt Plantage Mølholt NORDMARKEN Vesterø Mejeriby Stidsholt Idskov Ø LÆSØ 541 Dybvad Flauenskjold Klokkerholm 15 Hollensted Tylstrup Milbakken Åbybro Ryå Stagsted Skov Dorf Skovengene Tranum Enge Brønden Hellum Øster Brønderslev Mergelsbæk Ryå Birkelse ø Pajhede Skov E39 Pandrup Vedsted Kær Å Svinkløv Plantage VVM for BAUHAUS Kås butikscenter i Hjørring Tranum æs 13 Syvsten rå Grønnestrand Øster Hjermitslev Sønder Saltum 55 Moseby Kås Hede Til L Sulbæk Sæbygård 553 e Vo Tranum Strand Slettestrand Saltum Jerslev BRØNDERSLEV Manna ÅS Volstrup Kirkholt E Rødhus Klit Hørby Try SK Blokhus Østrup E45 Haldbjerg oå Tise Vester Hjermitslev Fårup Sommerland Thorshøj Østervrå 585 Mylund Sterup Til Göteborg Hørbylund 553 Kalum b ngs Understed Søholt 585 Koldbro Terpet Ås Mark JY Rødhus Poulstrup Em Graum Sæsing Tranget Gl Rønnebjerg Serritslev Ingstrup Hune Høgsted Trøderup Ba slo Cloos-tårnet Bangsbo Gærum Stenhøj Løth Morild O Til Kilden 585 Lendum Børglumkloster Skov Tårs yå Tollestrup Saltum Blokhus Grønnerup erb Linderum Ugilt Borup Hovstrup Ny Rønnebjerg 5 Stenum Kettrup Ug g E39 Guldager 55 Grønhøj Lørslev FREDERIKSHAVN 35 Rydal Glimsholt HIRSHOLMENE Å Elling Ravnshøj Åsted Skærum Ilbro Harken Gunderup Vrå Vrensted Pirup yå Hørmested Kvissel ed Åst Ra kk eb Børglum Å Løkken Løkken Strand rs No Vejby Å Smidstrup Vittrup Børglum Kloster d 55 te Furreby Mejling Fjelsted Strandby Elling Dvergetved Hostrup Holdeplads Lund Hede 40 Tolne Skov BAUHAUS Hæstrup Gølstrup Sønder Rubjerg Rakkeby Bratten Vogn Sindal Sønderskov 35 Sønder Harritslev Tovbro rs Nørre Lyngby e Tv 55 Astrup Klastrup 3 Vennebjerg Gjurup Gammel Nørre Harritslev Vennebjerg Bakholm Hundelev Landbrugsog Landskabsmuseet Tolne Skibsby 190 Jerup Blæsbjerg Mosbjerg HJØRRING RÅBJERG MOSE JERUP HEDE Sønder Bindslev E39 Sønderlev Rubjerg Knude Napstjert Det Gamle Elværk Bjergby Krustrup Lønstrup Ålbæk GÅRDBO SØ Ålbæk Bindslev Vidstrup Liver Å Nørlev Strand Snevre 2 ro Å Tuen Foldbæk Skeen Mygdal Odden Å Varb 597 y rb ge Ug Tornby Tornby Tannisby Retholt Allingdam/ Asdal 597 Tversted Plantage Tversted Uggerby Åbyen E39 Nørre Tornby Højrup SKALLERUP KLIT 597 lå Horne 55 Uggerby Skiveren Ørnereservatet Tversted Strand Uggerby strand Nordsømuseet Tornby Strand Hulsig Råbjerg Mile Bunken Voerså STOKKEN Byrum TUSHOLM SØNDER NYLAND FÆRØN Stoklund Saltkogerier LANGERØN KRINGELRØN HORNFISKRØN

12 Varemodtagelse placeres bagest i forretningen. Butikkerne vil beskæftige ca. 50 medarbejdere, hvoraf nogle er fuldtids- og andre er deltidsansatte. Åbningstiderne følger de øvrige Bauhaus-butikker i Danmark, som pt. er: Mandag-fredag: Lørdag: Søndag: Varierer iht. sæson og lovgivning. Konceptet BAUHAUS butikker er opbygget efter et koncept, hvor lager og butik integreres. Kunderne går så at sige rundt på lageret og udvælger varer. Konceptet har til hensigt at give kunderne det fulde overblik over butikkens varer. De indkomne varer skal kun håndteres af personalet én gang, hvormed butikkens konkurrencedygtighed øges, idet personaleomkostningerne reduceres. Butikskonceptet tager herudover udgangspunkt i et bredt vareudbud inden for de enkelte varegrupper, hvilket efterspørges af forbrugerne, der også stiller krav til, at der inden for de enkelte grupper kan vælges mellem et bredt udvalg mht. design, pris og kvalitet. BAUHAUS-butikkerne fører derfor et bredt udvalg af både de varegrupper, der er prismæssigt konkurrencedygtig og de dyrere mærkevarer. Udover traditionelle byggevarer har BAUHAUS-butikkerne et velassorteret havecenter og velassorterede afdelinger med Placering af BAUHAUS i forhold til Frederikshavns og eksistende butikscenter. maling, gardiner og møbler og et samlet varesortiment på ca varenumre. Alt i alt betyder dette, at butikkerne har et stort arealbehov. Under hensyntagen til regionplanens bestemmelser om en maksimal butiksstørrelse på m² for butikker der handler med særligt pladskrævende varegrupper, vil BAUHAUS opdele de kommende aktiviteter i Hjørring mellem fire selvstændige butikker på mellem ca m². Der bliver tale om fire selvstændige butikker med hver sin profil: Et traditionelt byggemarked, hvor der er lagt vægt på et bredt udvalg af materialer til indendørs istandsættelse af boligen. En tømmerhandel med hovedvægt på handel af bl.a. værktøj og byggematerialer af høj kvalitet til professionelt brug. N Bækbo Øster Hede Frederikshavns Bagadgang Jernbane 1:4000 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 11

13 En drive-in butik med vægt på materialer til udendørs istandsættelse af boligen. Et havecenter med indvendigt havecenter og udvendignt plantecenter. Der etableres herudover en udvendig varegård. Der bliver således tale om et samlet butikskompleks på m² inkl. overdækket plantecenter- og varemodtagelse, kontor og udvendigt havecenter- og varemodtagelse. BAUHAUS forventer, at de 4 butikker vil blive besøgt af kunder pr. år og få en detailhandelsomsætning på ca. 75 mio. kr. incl. moms. Visualisering Med henblik på at give et indtryk af, hvordan butikscentret vil fremstå i omgivelserne, er bygninger og området bygget op som 3D model, hvorefter det er sat sammen med foto taget fra 3 forskellige punkter som angivet på kortet til højre. Fra motoren vil udsyn til den nye bygning være stærkt begrænset, da motoren er nedsænket i en slugt omkring afkørsel 5, Hjørring C. Fra broen over motoren ved afkørsel 6, Hjørring Syd, er afstanden flere kilometer til den nye bygning, hvorfor synligheden til BAUHAUS bliver begrænset. Ydermere skjuler det høje banetracé og kraftvarmeværket bygningen bag sig. Der er derfor ikke udarbejdet visualiseringer fra nogen af disse to punkter. Den nye bygning er meget synlig fra Frederikshavns. Et beplantningsbælte langs Frederikshavns vil med tiden sløre udsynet ind til bygningen og parkeringsarealerne, men bygningen vil fortsat være meget synlig qua sin størrelse. Den nye bygning må forventes at fremstå som et markant bygningskompleks i området. 0-alternativ Der er ikke udpeget alternative placeringsmuligheder for butikkerne, da HP-Gruppen/BAUHAUS ikke har alternative planer for etablering på en anden lokalitet i Hjørring Kommune. 0-alternativet tager udgangspunkt i, at området ved Frederikshavns anvendes som forudsat i lokalplan nr a, hvor området er udlagt til detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. Inden for området kan der etableres butikker med bruttoetageareal på minimum Butiksindretning. 12 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

14 KT.15,097 KT.15,800 KT.12,988 KT.12,285 Fotostandpunkter ved visualisering. Visualisering, punkt 1. VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 13

15 500 m² og maksimum på m². Byggemarkeder kan dog etableres med et maksimalt bruttoetageareal på m². Etableres der ikke et BAUHAUS forventes arealet i løbet af planperioden at anvendt til andre butikker. Arealet har en attraktiv placering tæt på motoren og efterspørgslen efter at etablere butik i området er stor. Det vurderes overende sandsynligt, at der på sigt vil blive etableret butikker til handel med særligt pladskrævende varegrupper på projektarealet. Det kunne fx et byggemarked på op til m² evt. i sammenhæng med andre butikker. Projektarealet er på 2,4 ha og har jvf. lokalplan en rummelighed på ca m 2 butiksareal. VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 15

16 Skolevangen Bredfald Hedevold Horsevang Havevold 4. Planlægningsmæssige forhold I dette afsnit beskrives de lovmæssige bestemmelser der ligger til grund for VVM redegørelsen og efterfølgende beskrives de planlægningsmæssige forhold i området som de foreligger i hhv. regionplan, kommuneplan og lokalplan. Planloven Planlægning af detailhandel sker efter Planlovens bestemmelser. I lovens formålsbestemmelser fremgår: - at planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer, - at arealer til butiksformål skal udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter - at planlægningen skal fremme en samfundsmæssig bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede Den konkrete planlægning udmøntes i regionplanlægningen og kommuneplanlægningen. Med amternes nedlæggelse vil en større del af planlægningen på sigt overgå til kommunerne. Planlovens bestemmelser vedrørende detailhandel er på til at blive ændret. VVM-pligt Hvad angår VVM-pligtige anlæg er reglerne for godkendelse ændret fra 1. januar 2007, hvor kommunerne har overtaget ansvaret for godkendelsen af en stor del af de VVM-pligtige anlæg. På listen over VVM-pligtige anlæg finder man»de- Afgrænsning af område udlagt til pladskrævende varegrupper, Helhedsplan 2006, Hjørring Kommune. Helhedsplanen erstatter Kommuneplan Langager Grønnevold ællandsgade Hestkær Idræts Alle Femhøje Albert Ginges Vej Øster Hede Hvidevold Vendia Bækbo Parallel Lille Østergade Frederikshavns Toftegade Brogårdsstien Sprogø Barfods Frilands Andreassens Vilh. Carlsens Vej Østerbro Muhles Jungersens Vanggårds H. F. Bjørns Camillo Bruuns Vej Carl Klitgårds Egholm Bistrup Lunøes Bispensgade Bispensgade Bispensgade Indelukket Aspe Vedbend Elme Åge Holms Vej Bispevænget Bispevænget Linde Bøge Ahorn Birke Sdr. Ring Pile Røn Poppel Lundtofte Ege Hassel Kastanie Bispevænget Tjørne A. F. Heidemanns Vej Lundtofte Grønningen Capt. Rottbølls Vej Frilands Grønningen G. V. Spindlers Vej Leddet Ewertsens Friheden J. H. Jensens Vej W. Bruels Vej W. Bruels Vej Ringen Østervang A. F. Heidemans ds Clausens Vej Jørgen Storms Vej Gram Mikkelsens Ringparken Heerfordts Brunbakke Georg Jensens Vej Otto Jakobsens Vej Vangen Mads Clausens Vej Ringen Fanø Drejø Læsø Johs. E. Rasmussens Vej Ærø Hede Anholt Sæby Rømø Hvidegårds Ager Butikker Mandø Farø Detailhandel Kort 2 Hjørring: Særligt pladskrævende varegrupper Afgrænsning af område for detailhandel Butiksområde Særligt pladskrævende varegrupper Nyholm Sprogø Motor Farøve 16 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

17 Visualisering, punkt 2. Visualisering, punkt VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

18 som aflastningsområde for dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt butikker med særligt pladskrævende varegrupper. For dagligvarer og almindelig udvalgsvarer må der ikke samlet etableres mere butiksareal end det eksisterende butiksareal i For særligt pladskrævende varegrupper er der i regionplanen ikke fastlagt noget maksimalt butiksareal. Særligt pladskrævende varegrupper er varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingslokaler, som fx biler, tømmer- og byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. BAU- HAUS kan i planlovsmæssig forstand defineres som en butik med pladskrævende varegrupper. Ifølge Regionplan 2005 og Nordjyllands Amts arealinformation er der ingen særlige beskyttelsesinteresser i området. Kommuneplan I kommuneplantillæg nr. 36 om detailhandel er et større område ved Frederikshavns udlagt til særligt pladskrævende varegrupper. Detailhandelsstruktur og butiksstørrelser I forbindelse med revision af Kommuneplan er detailhandel behandlet som et særligt emne. Afgrænsningen af bymidten til detailhandelsformål er - bortset fra udlæg af Møller Lee-grunden - uændret i forhold til den tidligere Kommuneplan Langs Frederikshavns og Ringen - i Hjørring by - er udlagt areal til detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper. Siden anlæg af motoren er området disponeret efter, at Frederikshavns som indfalds fra motoren til Ringen bliver rammen om det fremtidige udbygningsområde til pladskrævende varegrupper. Afgrænsningen af området for særlig pladskrævende varegrupper fremgår herunder. Butikker med særlig pladskrævende varegrupper skal være mindst 500 m 2 og må ikke være større end m 2 dog må byggemarkeder være op til m 2. Med motoren er der fremkommet en ny trafikstruktur, der også skal have mulighed for at afspejle sig i detailhandelsplanlægningen. Der er god tilgængelighed, også for bløde trafikanter, idet der er cykelstier, og der er stor tilgængelighed med offentlig transport. Lokalplan nr a Lokalplan nr a sikrer et område på ca. 21 ha nord og syd for Frederikshavns til detailhandel med pladskrævende varegrupper. For området, hvor BAUHAUS planlægges opført gælder bl.a.: Området må kun anvendes til detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må opføres højere end 12 m over terræn. Mindre bygningsdele må være indtil 14 m. Der må være ét skilt med logo og forretningsnavn på bygningens ydervæg op til 6 m højere end bygningen (max. 18 m til overkant). Inden for områderne kan der etableres butikker med et bruttoetagearel på minimum 500 m 2 og maksimum på m 2. Byggemarkeder kan dog etableres med et maksimalt bruttoetageareal på m 2. Etablering af det påtænkte byggeri forudsætter overensstemmelse med Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt, kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr a. Lokalplanen overfører hele lokalplanområdet til byzone. Planlægningsmæssige forudsætninger Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at Kommuneplantillæg nr. vedtages. Planforslaget offentliggøres samtidig med redegørelsen og der tilstræbes en sideløbende politisk behandling. 18 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

19 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 19

20 5. Eksisterende forhold I dette afnsit beskrives de eksisterende forhold i og omkring planområdet. Arealet set fra bagadgang ved butikscenter. Arealet, hvor BAUHAUS påtænker at etablere sine butikker, dækker et areal på ca. 2,4 ha ved Frederikshavns vest for motoren mellem Aalborg og Hirtshals. Arealet henligger i dag som brakmark. Umiddelbart øst for arealet er et nyere butikscenter med HTH køkken, Ide Møbler, uno form og Punkt1. Arealet afgrænses mod syd af jernbanen og mod nord af Frederikshavns. Lige syd for jernbanen ligger Hjørring Varmeværk. På nordsiden af Frederikshavns er Nordjysk Lift ved at etablere sig ligesom der er etableret et transportcenter syd for Frederikshavns lige ved motorsafkørslen. Ca. 200 m vest for projektarealet ligger to boligejendomme. Området ligger i byzone. Nærmeste beboelse ligger ca. 200 m vest for projektarealet. Området set fra luftet. Frederikshavns 20 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

21 tailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning«. Hverken bekendtgørelsen eller forarbejderne hertil angiver en præcis defi nition af begrebet»regional betydning«. På listen over anlæg, der kan være VVM-pligtige - og som derfor skal screenes - fi nder man infrastrukturanlæg, bl.a. anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Der er på grundlag af ovenstående foretaget en screening forud for VVM-redegørelsen. Jvf. reglerne for VVM-pligtige anlæg (BEK nr af 06/12/2006) blev det i screeningen anbefalet, at der gennemføres en VVM-procedure for projektet med udarbejdelse af VVM-redegørelse m.m. Regionplan Efter amternes nedlæggelse er Regionplan 2005 ophøjet til landsplandirektiv indtil de erstattes af nyt plangrundlag. i forbindelse med kommuneplanrevision Ifølge planlovens 5b, 6, stk 3, nr. 5, og 6b skal regionplanen indeholde retningslinier for den regionale detailhandelsstruktur, herunder beliggenheden og størrelsen af dagligvarebutikker over m 2 og udvalgsvarebutikker over m 2 samt beliggenheden og det maksimale butiksareal for aflastningsområder og bydelscentre over m 2. Området er gældende Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt udlagt Lokalplankort fra lokalplan nr a vedtaget august Område 1a og 1b er i lokalplanen udlagt til detailhandel med pladskrævende varegrupper (BAUHAUS arealet markeret). Trafi kbetjening fra Frederikshavns og fra bag, der kobles på Frederikshavns ved Bækbo og Sprogø. VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 17

22 Arealet set fra Frederikshavns. Til venstre ses butikscenter. BAUHAUS og øvrige funktioner i området. N Skoda Bolig Nordjysk Lift Bolig Jernbane Fjernvarme 1:4000 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 21

23 6. Konsekvenser for detailhandlen I dette afsnit vurderes den påvirkning et butikscenter på ca m 2 til handel med byggevarer vil få. Vurderingerne bygger på analyser af indkøbsopland, konkurrenceforhold og butiksstørrelsens betydning for kundetilstrømning, omsætning mm. Vurderingen tager udgangspunkt i Hjørrings rolle som hovedcenter for detailhandlen i Hjørring Kommune. Vurderingerne tager endvidere udgangspunkt i oplysninger vedr. omsætning, antallet af kunder og butiksstørrelser i de eksisterende BAUHAUS-butikker i Danmark, samt tal fra Danmarks Statistik. Oplysninger fra Danmarks Statistik er skaleret til forholdene i Hjørring på baggrund af befolkningsgrundlaget i indkøbsoplandet. Den regionale detailhandel I den regionale detailhandelsstruktur i den nordligste del af regionen spiller Aalborg, Hjørring og Frederikshavn - en afgørende rolle. Hjørring og Frederikshavn spiller en dominerende rolle i hhv. den vestlige og østlige del af Vendsyssel. Herefter følger Hirtshals, Skagen, Sæby, Brønderslev og Dronninglund som væsentlige handelsbyer, men med mindre oplande. I mange byer langs kysterne har turismen en stor betydning for den lokale detailhandel. Den seneste, regionale detailhandelsanalyse fra 1999 viste, at detailhandlen i Hjørring Kommune havde en lidt højere omsætning end detailhandlen i Frederikshavn Kommune, og at Hjørring stod stærkest i oplandet i udvalgsvarehandlen. Der er ikke gennemført nye, sammenlignelige analyser af styrkeforholdet mellem de to byer siden I foråret 2005 blev der lavet en telefoninterviewundersøgelse i Hjørrings handelsopland med ca. 600 interviews, der viser, at de to byer især konkurrerer om kunder i oplandet mellem byerne. Derimod tiltrækker Frederikshavn kun ganske få kunder fra gammel Hjørring Kommune. Analyser af indkøbsmønstrene viser, at Aalborg City Syd, Aalborg Midtby og Bouet (Kvickly Xtra) tilsammen har en markedsandel på kun ca. 2% af dagligvareforbruget og ca. 5% af udvalgsvareforbruget i gammel Hjørring Kommune. 1/3 af de interviewede forbrugere i gammel Hjørring Kommune oplyste, at de aldrig handler ind i Aalborg City Syd, Aalborg Midtby eller Nørresundby (Bouet/Kvickly Xtra). Etableringen af motoren mellem Aalborg og Hjørring har en vis betydning for konkurrenceforholdet mellem de to handelsbyer, men motoren vurderes ikke at have ændret konkurrenceforholdet markant. Analyser fra projektet»motore i Vendsyssel«viser, at motoren har medført, at forbrugerne i det primære opland til Hjørring i lidt højere grad end tidligere kører længere for at handle ind fx til Aalborg. Men hovedparten af forbrugerne har ikke ændret indkøbsvaner efter motorsåbningen. Det afspejler sig også i telefoninterviewundersøgelsen fra foråret Overordnet set tegner der sig et billede af, at de to store handelsbyer i det nordlige Vendsyssel konkurrerer om kunderne i oplandet mellem byerne. Undersøgelserne viser samtidig, at borgerne i de store byer i langt overende grad handler både dagligvarer og udvalgsvarer i den by, hvor de bor. Detailhandlen i Hjørring Hjørring er egnshovedby for den nordvestlige del af region Nordjylland. Hjørring er egnshovedby i enhver henseende. Udover detailhandel gælder det også indenfor erhverv, kultur, uddannelse, sport og fritid. Der bor i alt ca indbyggere i kommunen, hvoraf ca bor i Hjørring by svarende til 37%. Hirtshals er herudover den eneste by i kommunen med over indbyggere (der bor indbyggere i Hirtshals). Detailhandlen i Hjørring er koncentret omkring bymidten og aflastningsområdet ved Frederikshavns. Ved opgørelsen over butiksarealer i Regionplan 2005 er der inden for aflastningsområdet ca m 2 butiksarealer og Hjørring bymidte ca m 2 butiksareal. Hvad angår aflastningsområdet ved Frederikshavns er m 2 butiksareal anvendt til butikker med pladskrævende varegrupper. Der ca. 130 butikker i bymidten og ca. 25 butikker langs Frederikshavns. Det vurderes, at detailhandelscentrene i Hjørring har et indkøbsopland, der generelt svarer nogenlunde overens med Ny Hjørring Kommune. En afstand på ca. 30 km til Frederikshavn og ca. 40 km til Aalborg begrænser oplandets udstrækning mod øst og syd. Butikker på op til m 2, der handler med særligt pladskrævende varegrupper kan i henhold til regionplan og kommuneplan placeres i aflastningsområdet ved Frederikshavns. 22 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby.

Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby. G ettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke Fårup Sommerland Østrup 55 oseby Kås Hede Nørre Lyngby Furreby 55 Pandrup Kås Lønstrup Ingstrup Saltum Forslag 55 585 Skovengene 559 559 585

Læs mere

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune Redegørelse 2007 Planstrategi for Aalborg Kommune Indhold Aalborg Kommunes kommuneplanstrategi består af to dele: - Nærværende redegørelse - Planstrategi* Redegørelsen introducerer de 6 temaer i planstrategien

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder

Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder Udarbejdet af Sven Allan Jensen as for Helsingør Kommune 2007 Forord Analyse af detailhandlen

Læs mere

Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup.

Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Nøvling. Svenstrup. April 2013 LOKALPLAN 4-4-109 Nyt Aalborg Universitetshospital Universitetsområdet Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

DETAILHANDELSPLAN 2009 BRØNDERSLEV KOMMUNE

DETAILHANDELSPLAN 2009 BRØNDERSLEV KOMMUNE DETAILHANDELSPLAN 2009 BRØNDERSLEV KOMMUNE Stenum Serritslev Sterup Thise Manna Skoleby Ø. Hjermitslev Brønderslev Jerslev Hellum Ø.Brønderslev Hallund Flauenskjold Klokkerholm Agersted Ørum Ørsø Hjallerup

Læs mere

2001-2013 MORSØ KOMMUNEPLAN

2001-2013 MORSØ KOMMUNEPLAN MORSØ KOMMUNEPLAN 2001-2013 Morsø Kommuneplan 2001 2013 er udgivet af: Morsø Kommunalbestyrelse Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M. Tekst, tegninger og grafisk tilrettelæggelse: Morsø Kommune, Teknisk Forvaltning

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland. - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence. Forslag til Regional Udviklingsplan 2007. December 2007 FORSLAG

Mulighedernes Nordjylland. - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence. Forslag til Regional Udviklingsplan 2007. December 2007 FORSLAG Mulighedernes Nordjylland - Fra udkant til forkant med kreativitet og kompetence Forslag til Regional Udviklingsplan 2007 December 2007 FORSLAG Mulighedernes Nordjylland - Fra udkant til forkant med kreativitet

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune )

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune ) Kulturmiljøer ( For Aalborg Kommune ) Indhold Indhold og forord...3 Aalborg Kommune...24 Øvrige kulturmiljøer... 228 4 Forord Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler

Læs mere

August 2014. Fredericia kommune

August 2014. Fredericia kommune August 2014 Fredericia kommune Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse 4

Læs mere

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Foto: Marianne Diers Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune 14. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Odsherred Kommune 27

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1.

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1. Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling 2.1.1 Bymønster 2.1.2 Byudvikling og -omdannelse 2.1.3 Rummelighed 2.1.4 Konfliktfyldte perspektivområder 2.1.5 Nærrekreative

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 19-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Onsdag den 19. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere

Hvidbog Behandling af indsigelser og bemærkninger til forslag til Kommuneplan09

Hvidbog Behandling af indsigelser og bemærkninger til forslag til Kommuneplan09 Hvidbog Behandling af indsigelser og bemærkninger til forslag til Kommuneplan09 Forord Resultatet af offentlighedsfasen på forslag til Kommuneplan 09 for Aalborg kommune Dette materiale udgør en samlet

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge Kortudsnit fra Google Earth Roskilde Kommune Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Roskilde som vinderby 3 2. Profilanalyse af detailhandelen 16 3. Nuværende

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Randers Kommune Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Bekendtgjort 26.03.2010 Forord Kommuneplaner skal ifølge planloven revideres hvert fjerde år. Dette

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere