Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Tirup Bæk. Tillæg 2. SkibsbyHedevej. BAUHAUS butikscenter i Hjørring. Børnehaven. Ferdinand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Tirup Bæk. Tillæg 2. SkibsbyHedevej. BAUHAUS butikscenter i Hjørring. Børnehaven. Ferdinand."

Transkript

1 HJØRRING KOMMUNE Teknik- og miljøområdet Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Tillæg 2 BAUHAUS butikscenter i Hjørring. centeret Forsamlingsbygningen Bispensgade AALBORGVEJ Svanelunds Park Allé Ulvegravene Mølle Skjoldborgs Thomas MorildsVej æt torvet Stien Brogårds Ahorn- Skolevangen Bøge Linde Bispevænget Jensens Thomas A. Syvspring Aakjærs Islands Virkelyst Østre Allé Hasselager Tåsingegade Brygger gade Kochs Prinsens- JørgenH. Vænge marks Nyvang slugten Eng Palleskær Aspe Gerds Ægirs Lokes rdsej arsj ers- Vej Th.R.Segelcks Br.SeidelinsGade Kærparken gårdspl. Heimdals Bejt Femhøje Polden Overgade toften Amtmandspladsen Mammut- Kongens Vendia lukket Inde- Elme Platan- Skov Skov- Vedbend Markedsgade Vej ba Gas Kær SkipperClementsVej k Palleskær værksken Ths. SmedsVej Vej Odins Thors Frejas Yduns Vej Henri Henrik Tagesens Heim Balders dals Nathansens Sønder LarsDyrskjøts Gaardboesgade Bane- Svanelunden Bakke gade Kochs Rosen Æblevangen Enghave Fredens Friggs Mimers Thors Brinken Frejas Ful Arsenal las Viles Ulls Hermods Høhners Sigyns Wenbo Arnesgade lands- Lol- Kors- Jernbanegade Asylgade ge Planta- Hyld tofte- LønborgFriisVej Slugten Søndervang vænget Parkholm Tryms Syder ages ales Narfes V Vårs s Gefions Christiansgade j Skulds Halvorsminde Nielsens gade lands- Sjæl- Fynsgade Danmarksgade dsen P Vendelbo Prinsessej la Skovtoften Åkande Røllike- Johs.V. Lien Vej Hans Tausens Anlæg Nordre sminde Dueurtstjerne uld Kær Plads gens Vidstrup Ska Viol Valmue Viol Lilje Rødhætte Snehvide Eventyrparken Primula Færø Vej Jakob Knudsens Vej NielsWinthers Grønlands Norges Sveriges Korslund Blichersgade gade Samsø- Svaler syre Hum- Skovnæb Storke- Pileurt Snerle Agertoften Klinte Gyvel Lupin Bynke Blåurt stjerne Fladstjerne Blå- Hunde- Pragtstjerne stjerne Slåen ke Blåklok- Bellis bær le Mjødods bær Fløjshamgræs Hjerte- Hejregræsgræs Kamgræs græs mer Konfryd Tusindklo Krage- val- Rørgræs Kodriver Bjørneklo- Følfod Skælrod Vandkarse- Guld Dun- Skovtoften urt Gåse- Gøgeurt Skov- Vand- Marktoften Brom- Åkande Anemone Krokus Tuli- Perikum Højvælde pan- Porse Iris Enebær Hyacint Bjergparken Porse Bje kel Ranun- Bakke- Vej hældet Johs. Ewalds Ingemanns v Kaj Munks ns Højvangen Dal Vej ej Staunager Klonhøj ten Udsig- Falke Due Ørne Brorso Solbakke Holmegårds Vej H.Chr.Høyrups Solvænget Sct.Olai Plads Stokbrog. Tinpotte- Vendelbo- Vendelbogade Blåsig Kraghs Christian ndhøj Nørre Alle Torv Nørre Vej Olesens Th.P. str. Sct.Hans e Ll. Kirke stræde Børsen Ves St.Kirkest tergade ræd Gartnerhaven Buen Kirkegårds Smutten Vibe Lærke rge Krogen ej n lomst lokkee Museumsgade Strømgade sens Thom- S. gade Erantis Fresia Engblomme Akeleje stjerne P.Nørkjærs LudwigsVej Græsvangen Chr. Kingos Mellemgade Kløvermarks Klokager Grundtvigs Grønnevold Nyholm.. Grønningen Røn Pileparken Ring Anholt Tjørne Drejø- Bækbo Hede TilFre AlbertGingesVej Mandø Egholm Farø Hede mø Hvidevold Rø Barfoeds Hede Horsevang s V KlitgaardsVej rl ej Br uun illo gen Van- Ca Vej Friheden Brunbakke Mikkelsens Vanggaards H.F.BjørnsVej fordts Cam Fanø Hee GeorgJensensVej r Ærø Læsø j Jakobsens Otto Vej MadsClausensVej Johs.E.RasmussensVej Hvidegårds Ager Bredfald Gra Østervang Jungersens Muh kløver- Vilhelm sens Andreas- Lunøes les CarlsensVej Led- Ewertsens det Grønningen Capt. Rottbølls Lundtofte Vej Østerbro Blok- Bistrup Lundtofte Birke Fir- W.BruelsVej Vandværks G.V.SpindlersVej an Rød Hvidgran gr Fuglsig Sitkagran Blågran Ege Skov Kastanie Hassel - Stenager Allé A.F.HeidemannsVej JørgenH.JensensVej m vold Havevold Vej Akselholms Sprogø Vej VesterHede TilHirtshals Skibsby Ulvkær Vester Thirup Thiruplund H.C.Andersens Vitus Vej Tøtmosen BeringsVej Finlands Jeppe Langager Hestkær VesterHede M.P.Koefoeds pladsen Springvands- Vangens Volhøj Grønhøj Spangkær Spangkær Langelandsgade Farø Bred Hestkær Landlyst BørgeChristensensVej Skelbæk r Højdedraget Toelhøj CathrineStr. Sving et MüllersVej Dronningensgade Toftegade Lille Østergade Poppel SkibsbyHede ØsterHede AageHolmsVej stræde gyde gade Vej Golfparken Kornpladsen Spangkærparken Agerholm Frilands Vellingshøj Tørh j Østergade Parallel Vestbanegade Østergade Søndergade Tørholms Vellingshøj Tørholms Idræts Allé Skagens Skagens Nørregade Skolegade Sæby Frederikshavns Frilands olms Idræts Allé Nørrebro FREDERIKSHAVNSVEJ RINGVEJEN RINGVEJEN RINGVEJEN Realskole Skovgården Hjørring Privat Bistrupkirken Stadion Vendsyssel Teater museum Materielgård kontor Arresthus Kunst- "Godthåb" Ungdomsskolen Dommer- Politistation terminal Bus- 10. Posthus Bagterpskolen Banegård HMAK Fynsgade Plejehjemmet Gymnasium VUC SHI's Anlæg Kapel Rådhus Museum Teater Kirke Sct.Catharinæ Kirke Sct.Hans Kirke Sct.Olai Kulturhus Musikskole Kulturhus Bibliotek eforsyning Holmegårdskolen Svømmehal HøjeneHallen Skole Højene Komm.adm. AVV'sadministration plads for Falck Badmintonhallen Muldbjergskolen Bagterphallen anlæg EUCNord EUCNord Genbrugs- Forbrændnings- Kommunekemi Modtagestation Genbrugscenter EDBHøjskolen Kraftvarmeværk Beredskabscenter Sygeplejeskolen Anlæg Materielgård HjørringKommunes Svømmehal Hal Seminarium Frem's Anlæg Vendiahallen Anlæg Firmasports Køreteknisk Anlæg Tennisbaner Tennishal Vandrehjem Kløverskolen Rudolf SteinerSkolen Nordjyllands Amts HI's Anlæg EUCNord Materielgård Fortuna's BørnehavenEmilie Børnehaven Åge Børnehaven Albert Børnehaven Bjørnen Pilehuset Børnehuset Christiansgade Børnehaven Ferdinand Børnehaven v/bjergene Mariehønen Vuggestuen BørnehavenSpiren Børnehaven Eventyrhuset Hotel Phønix Børnehaven Viles FritidsgårdenKingo SygehusVendsyssel Hjørring EUCNord Kursuscenter Sysseltinget Bispe- Vellinghøj Centeret Sct.Olai Sognegård Klasse Sprogcenter Vendsyssel Socialog Sundhedsskolen Hånd- værkernes Hus ring enter Kommunal Tandpleje Børnehaven Gæslingen Friluftsbad Hjørring Campingplads s ttecenter Trafikcenter HjørringHytteby Grafisk Værksted Hjælpemiddel central Amtscenter forundervisning Plantage Papes parken Svanelunden Folke- Gave Christians BagterpPlantage Bjerge Hjørring Bellevue Plantage Smidth's E Svanedammen Kodamsgrøften Tirup Bæk Blåsig Bæk Blåsig Bæk Skibsby Bæk Skelbækken øften Hestkærgr Soppedammen Bauhaus

2 VVM-Redegørelse BAUHAUS butikscenter i Hjørring 1. udkast Hjørring Kommune 2007

3 VVM-redegørelsen udarbejdet af: Hjørring Kommune i samarbejde med Sven Allan Jensen as, VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 Baggrund VVM-processen Metode 2. Sammenfatning (ikke-teknisk resumé) 6 3. Projektbeskrivelse 10 Projekt Placering Visualisering 0-alternativ 4. Planlægningsmæssige forhold 16 Planlov Regionplan Kommuneplan Lokalplan 5. Eksisterende forhold Konsekvenser for detailhandlen 22 Den regionale detailhandel Detailhandlen i Hjørring Kundeopland Påvirkning af detailhandlen i kundeoplandet 0-alternativet Samlet vurdering 7. Trafikale konsekvenser 28 Status Trafikgenerering Fremkommelighed Trafikstøj 0-alternativet Samlet vurdering 8. Konsekvenser for miljøet 32 Støj Luftforurening Ressourceforbrug Affald Spildevand Jord og grundvand Vandløb og vådområder Natur Områdets arkæologi 9. Socioøkonomiske konsekvenser 36 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 3

5 4 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

6 1. Indledning Baggrund HP Gruppen/BAUHAUS ønsker at opføre for et butikscenter opdelt på fire forretninger: Byggemarked Tømmerhandel DRIVE-IN tømmerhandel Havecenter Der er tale om et samlet butikscenter på i alt ca m 2 bruttoetageareal excl. overdækkede udendørsarealer. Butikscentret planlægges opført ved Frederikshavns i Hjørrings østlige udkant tæt ved motoren og afkørsel 3. Området er udlagt til detailhandel med pladskrævende varer. En af forudsætningerne for, at projektet kan realiseres er, at der tilebringes et planlægningsmæssigt grundlag herfor. Hjørring Kommune har på grundlag af en screening - og i dialog med bygherrren HP Gruppen - besluttet at der udarbejdes en VVM redegørelse for projektet. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Denne rapport indeholder resultaterne af dette arbejde. VVM-processen Arbejdet med VVM redegørelsen blev indledt med en debatfase i foråret 2006, hvor der blev indkaldt forslag og idéer til arbejdet. Hjørring Kommune modtog ingen bemærkninger i debatfasen, som blev afholdt i perioden fra den 14. til den 28. marts. VVM redegørelsen indeholder to alternativer: et hovedforslag med etablering af BAUHAUS jf. de foreliggende planer. et 0-alternativ, hvor projektet ikke gennemføres, men i øvrigt anvendes som planlagt i kommune- og lokalplan. VVM redegørelsen fremlægges til offentlig debat sammen med et kommuneplantillæg. Ovenstående udgør sammen med lokalplan nr a det planlægningsmæssige grundlag for projektets gennemførelse. Først når det samlede plangrundlag er vedtaget, vil arbejdet med at realisering BAUHAUS kunne igangsættes. Metode Analyserne er foretaget med udgangspunkt i BAUHAUS forventninger til omsætningens størrelse og antallet af kunder, der vil besøge de nye butikker. Herudover tager analyserne udgangspunkt i driftsoplysninger fra BAUHAUS øvrige butikker i Danmark, oplysninger hentet fra Danmarks Statistik, Statistikbanken samt oplysninger fra tidligere planer og redegørelser. Oplysninger fra Danmarks Statistik, der angiver en værdi eller udvikling gældende for hele landet er skaleret til lokale forhold under forudsætning af, at befolkningen i Hjørring området har en»gennemsnitlig«adfærd. Vurderingen af virkningerne på miljøet er opdelt i følgende emner: Visuelle konsekvenser (se projektbeskrivelse, side xx) Konsekvenser for detailhandlen Trafikale konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Socioøkonomiske konsekvenser Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i tilgængelige data og en række definerede forudsætninger. Forudsætningerne er så vidt muligt baseret på kendte udviklingsforløb. Der er tale om vurderinger, der udfra eksisterende data og viden giver det bedst mulige billede af den fremtidige situation, men som også indeholder en vis usikkerhed. I de enkelte afsnit er der redegjort nærmere for anvendte metoder og opstillede forudsætninger. VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 5

7 2. Sammenfatning - ikke teknisk resume Projektet Baggrund Planlægningsmæssige forhold Eks. forhold Kort Fotos Visualisering Diagrammer Konsekvenser for detaihandlen Trafikale konsekvenser Konsekvenser for miljøet Socioøkonomiske konsekvenser 0-alternativet 6 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

8 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 7

9 8 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

10 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 9

11 3. Beskrivelse af projektet Afsnittet beskriver projektet et BAUHAUS butikscenter - der danner grundlag for VVM-redegørelsen. Beskrivelsen er udarbejdet på baggrund af bygherrens oplysninger og er suppleret med tre visualiseringer, der viser hvordan projektet vil tage sig ud fra forskellige lokaliteter. Sidst i kapitlet beskrives 0-alternativet. Der vil være to adgangsmuligheder til BAUHAUS. Butikscentret vil skulle trafikbetjenes fra Frederikshavns og en bagadgang med tilslutning til Frederikshavns i rundkørslen ved Sprogø og i krydset ved Bækbo. dæk. Facader udføres i beton- eller sandwichpaneler, som overalt fremstår i hvid nuance. Dette brydes med glaspartier i havecentret og rød staffering ved indgangsparti, vindfang og halvtage. Bygningshøjden er 10 meter for alle haller, dog med variationer med rytterlys i havecentret og de øvrige haller, facade bag indgangspartiet (inkl. opstalt af BAUHAUS logo) og diverse installationer på taget. Parkeringspladsen og øvrige belægninger udføres med røde belægningssten, og -ikke belagte arealer tilsås med græs. Adgangen til forretningerne foregår fra det fælles parkeringsareal med ca. 270 pladser foran bygningen. De 4 butikker indrettes med en kombination af salgs- og lager-reoler samt udstillingsarealer. Dette gælder for både indendørs og udendørs arealer. I hver salgsenhed placeres separat kasse-linie umiddelbart ved indgangene. Projektet Den samlede bygning er på ca m² bruttoetageareal. Placering Området, hvor BAUHAUS-butikkerne påtænkes placeret ligger ved Frederikshavns m vest for motoren. Øst for grunden ligger et nyt butikscenter fra 2006, der bl.a. indeholder HTH Køkken, Ide Møbler og Punkt1. Dermed placeres butikkerne centralt i regionen og i tilknytning til et af regionens primære indkøbsområder. Butikskomplekset med fire butikker opføres som halbyggeri med fælles vindfang og halvtage for kundelastzone, varemodtagelse mm. Butikkerne indrettes som selvstændige butiksenheder, og hver butiksenhed får adgang direkte fra et fælles offentligt tilgængeligt område. Bygningerne udføres i en etage; dog vil personalefaciliteter og diverse teknikrum blive udført som indskudt Placering af BAUHAUS i Hjørring. GRENEN Skagen Odde Naturcenter Højen Gl. Skagen N Anchers Hus SKAGEN Skagen Den tilsandede Kirke 40 Kandestederne Til Os lo Til Kr ist ian sa nd Bunken HIRTSHALS Kjul strand Kju Kunstcenter Billedværkstedet 559 STORE VILDMOSE 559 Jetsmark Kirke 6 8 Gl. Vrå Slot Hvilshøj Hallund ar vik Ti ll NORDRE RØNNER Sæby Skærum Å 14 Vesterø Havn Voergård E Ørum Ajstrup Græsrimmen Nørre Halne Biersted Krabdrup Trøgdrup Tolstrup Ravnstrup Sulsted Nordkær Hostrup Sulsted Kirke Grindsted Hjallerup Torup Gammelkirke 16 Fæbroen Dronninglund Storskov Agersted Ørsø Dronninglund Lundager Stagsted 559 Kærsgårde Dronninglund Slot Landbolyst Try Lyngså Præstbro Gl. Agersted Kraghede Nørre Sørå 541 Aså Læsø Bangsbo Museumsgården Sønderklit Skarpholt Plantage Mølholt NORDMARKEN Vesterø Mejeriby Stidsholt Idskov Ø LÆSØ 541 Dybvad Flauenskjold Klokkerholm 15 Hollensted Tylstrup Milbakken Åbybro Ryå Stagsted Skov Dorf Skovengene Tranum Enge Brønden Hellum Øster Brønderslev Mergelsbæk Ryå Birkelse ø Pajhede Skov E39 Pandrup Vedsted Kær Å Svinkløv Plantage VVM for BAUHAUS Kås butikscenter i Hjørring Tranum æs 13 Syvsten rå Grønnestrand Øster Hjermitslev Sønder Saltum 55 Moseby Kås Hede Til L Sulbæk Sæbygård 553 e Vo Tranum Strand Slettestrand Saltum Jerslev BRØNDERSLEV Manna ÅS Volstrup Kirkholt E Rødhus Klit Hørby Try SK Blokhus Østrup E45 Haldbjerg oå Tise Vester Hjermitslev Fårup Sommerland Thorshøj Østervrå 585 Mylund Sterup Til Göteborg Hørbylund 553 Kalum b ngs Understed Søholt 585 Koldbro Terpet Ås Mark JY Rødhus Poulstrup Em Graum Sæsing Tranget Gl Rønnebjerg Serritslev Ingstrup Hune Høgsted Trøderup Ba slo Cloos-tårnet Bangsbo Gærum Stenhøj Løth Morild O Til Kilden 585 Lendum Børglumkloster Skov Tårs yå Tollestrup Saltum Blokhus Grønnerup erb Linderum Ugilt Borup Hovstrup Ny Rønnebjerg 5 Stenum Kettrup Ug g E39 Guldager 55 Grønhøj Lørslev FREDERIKSHAVN 35 Rydal Glimsholt HIRSHOLMENE Å Elling Ravnshøj Åsted Skærum Ilbro Harken Gunderup Vrå Vrensted Pirup yå Hørmested Kvissel ed Åst Ra kk eb Børglum Å Løkken Løkken Strand rs No Vejby Å Smidstrup Vittrup Børglum Kloster d 55 te Furreby Mejling Fjelsted Strandby Elling Dvergetved Hostrup Holdeplads Lund Hede 40 Tolne Skov BAUHAUS Hæstrup Gølstrup Sønder Rubjerg Rakkeby Bratten Vogn Sindal Sønderskov 35 Sønder Harritslev Tovbro rs Nørre Lyngby e Tv 55 Astrup Klastrup 3 Vennebjerg Gjurup Gammel Nørre Harritslev Vennebjerg Bakholm Hundelev Landbrugsog Landskabsmuseet Tolne Skibsby 190 Jerup Blæsbjerg Mosbjerg HJØRRING RÅBJERG MOSE JERUP HEDE Sønder Bindslev E39 Sønderlev Rubjerg Knude Napstjert Det Gamle Elværk Bjergby Krustrup Lønstrup Ålbæk GÅRDBO SØ Ålbæk Bindslev Vidstrup Liver Å Nørlev Strand Snevre 2 ro Å Tuen Foldbæk Skeen Mygdal Odden Å Varb 597 y rb ge Ug Tornby Tornby Tannisby Retholt Allingdam/ Asdal 597 Tversted Plantage Tversted Uggerby Åbyen E39 Nørre Tornby Højrup SKALLERUP KLIT 597 lå Horne 55 Uggerby Skiveren Ørnereservatet Tversted Strand Uggerby strand Nordsømuseet Tornby Strand Hulsig Råbjerg Mile Bunken Voerså STOKKEN Byrum TUSHOLM SØNDER NYLAND FÆRØN Stoklund Saltkogerier LANGERØN KRINGELRØN HORNFISKRØN

12 Varemodtagelse placeres bagest i forretningen. Butikkerne vil beskæftige ca. 50 medarbejdere, hvoraf nogle er fuldtids- og andre er deltidsansatte. Åbningstiderne følger de øvrige Bauhaus-butikker i Danmark, som pt. er: Mandag-fredag: Lørdag: Søndag: Varierer iht. sæson og lovgivning. Konceptet BAUHAUS butikker er opbygget efter et koncept, hvor lager og butik integreres. Kunderne går så at sige rundt på lageret og udvælger varer. Konceptet har til hensigt at give kunderne det fulde overblik over butikkens varer. De indkomne varer skal kun håndteres af personalet én gang, hvormed butikkens konkurrencedygtighed øges, idet personaleomkostningerne reduceres. Butikskonceptet tager herudover udgangspunkt i et bredt vareudbud inden for de enkelte varegrupper, hvilket efterspørges af forbrugerne, der også stiller krav til, at der inden for de enkelte grupper kan vælges mellem et bredt udvalg mht. design, pris og kvalitet. BAUHAUS-butikkerne fører derfor et bredt udvalg af både de varegrupper, der er prismæssigt konkurrencedygtig og de dyrere mærkevarer. Udover traditionelle byggevarer har BAUHAUS-butikkerne et velassorteret havecenter og velassorterede afdelinger med Placering af BAUHAUS i forhold til Frederikshavns og eksistende butikscenter. maling, gardiner og møbler og et samlet varesortiment på ca varenumre. Alt i alt betyder dette, at butikkerne har et stort arealbehov. Under hensyntagen til regionplanens bestemmelser om en maksimal butiksstørrelse på m² for butikker der handler med særligt pladskrævende varegrupper, vil BAUHAUS opdele de kommende aktiviteter i Hjørring mellem fire selvstændige butikker på mellem ca m². Der bliver tale om fire selvstændige butikker med hver sin profil: Et traditionelt byggemarked, hvor der er lagt vægt på et bredt udvalg af materialer til indendørs istandsættelse af boligen. En tømmerhandel med hovedvægt på handel af bl.a. værktøj og byggematerialer af høj kvalitet til professionelt brug. N Bækbo Øster Hede Frederikshavns Bagadgang Jernbane 1:4000 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 11

13 En drive-in butik med vægt på materialer til udendørs istandsættelse af boligen. Et havecenter med indvendigt havecenter og udvendignt plantecenter. Der etableres herudover en udvendig varegård. Der bliver således tale om et samlet butikskompleks på m² inkl. overdækket plantecenter- og varemodtagelse, kontor og udvendigt havecenter- og varemodtagelse. BAUHAUS forventer, at de 4 butikker vil blive besøgt af kunder pr. år og få en detailhandelsomsætning på ca. 75 mio. kr. incl. moms. Visualisering Med henblik på at give et indtryk af, hvordan butikscentret vil fremstå i omgivelserne, er bygninger og området bygget op som 3D model, hvorefter det er sat sammen med foto taget fra 3 forskellige punkter som angivet på kortet til højre. Fra motoren vil udsyn til den nye bygning være stærkt begrænset, da motoren er nedsænket i en slugt omkring afkørsel 5, Hjørring C. Fra broen over motoren ved afkørsel 6, Hjørring Syd, er afstanden flere kilometer til den nye bygning, hvorfor synligheden til BAUHAUS bliver begrænset. Ydermere skjuler det høje banetracé og kraftvarmeværket bygningen bag sig. Der er derfor ikke udarbejdet visualiseringer fra nogen af disse to punkter. Den nye bygning er meget synlig fra Frederikshavns. Et beplantningsbælte langs Frederikshavns vil med tiden sløre udsynet ind til bygningen og parkeringsarealerne, men bygningen vil fortsat være meget synlig qua sin størrelse. Den nye bygning må forventes at fremstå som et markant bygningskompleks i området. 0-alternativ Der er ikke udpeget alternative placeringsmuligheder for butikkerne, da HP-Gruppen/BAUHAUS ikke har alternative planer for etablering på en anden lokalitet i Hjørring Kommune. 0-alternativet tager udgangspunkt i, at området ved Frederikshavns anvendes som forudsat i lokalplan nr a, hvor området er udlagt til detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. Inden for området kan der etableres butikker med bruttoetageareal på minimum Butiksindretning. 12 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

14 KT.15,097 KT.15,800 KT.12,988 KT.12,285 Fotostandpunkter ved visualisering. Visualisering, punkt 1. VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 13

15 500 m² og maksimum på m². Byggemarkeder kan dog etableres med et maksimalt bruttoetageareal på m². Etableres der ikke et BAUHAUS forventes arealet i løbet af planperioden at anvendt til andre butikker. Arealet har en attraktiv placering tæt på motoren og efterspørgslen efter at etablere butik i området er stor. Det vurderes overende sandsynligt, at der på sigt vil blive etableret butikker til handel med særligt pladskrævende varegrupper på projektarealet. Det kunne fx et byggemarked på op til m² evt. i sammenhæng med andre butikker. Projektarealet er på 2,4 ha og har jvf. lokalplan en rummelighed på ca m 2 butiksareal. VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 15

16 Skolevangen Bredfald Hedevold Horsevang Havevold 4. Planlægningsmæssige forhold I dette afsnit beskrives de lovmæssige bestemmelser der ligger til grund for VVM redegørelsen og efterfølgende beskrives de planlægningsmæssige forhold i området som de foreligger i hhv. regionplan, kommuneplan og lokalplan. Planloven Planlægning af detailhandel sker efter Planlovens bestemmelser. I lovens formålsbestemmelser fremgår: - at planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer, - at arealer til butiksformål skal udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter - at planlægningen skal fremme en samfundsmæssig bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede Den konkrete planlægning udmøntes i regionplanlægningen og kommuneplanlægningen. Med amternes nedlæggelse vil en større del af planlægningen på sigt overgå til kommunerne. Planlovens bestemmelser vedrørende detailhandel er på til at blive ændret. VVM-pligt Hvad angår VVM-pligtige anlæg er reglerne for godkendelse ændret fra 1. januar 2007, hvor kommunerne har overtaget ansvaret for godkendelsen af en stor del af de VVM-pligtige anlæg. På listen over VVM-pligtige anlæg finder man»de- Afgrænsning af område udlagt til pladskrævende varegrupper, Helhedsplan 2006, Hjørring Kommune. Helhedsplanen erstatter Kommuneplan Langager Grønnevold ællandsgade Hestkær Idræts Alle Femhøje Albert Ginges Vej Øster Hede Hvidevold Vendia Bækbo Parallel Lille Østergade Frederikshavns Toftegade Brogårdsstien Sprogø Barfods Frilands Andreassens Vilh. Carlsens Vej Østerbro Muhles Jungersens Vanggårds H. F. Bjørns Camillo Bruuns Vej Carl Klitgårds Egholm Bistrup Lunøes Bispensgade Bispensgade Bispensgade Indelukket Aspe Vedbend Elme Åge Holms Vej Bispevænget Bispevænget Linde Bøge Ahorn Birke Sdr. Ring Pile Røn Poppel Lundtofte Ege Hassel Kastanie Bispevænget Tjørne A. F. Heidemanns Vej Lundtofte Grønningen Capt. Rottbølls Vej Frilands Grønningen G. V. Spindlers Vej Leddet Ewertsens Friheden J. H. Jensens Vej W. Bruels Vej W. Bruels Vej Ringen Østervang A. F. Heidemans ds Clausens Vej Jørgen Storms Vej Gram Mikkelsens Ringparken Heerfordts Brunbakke Georg Jensens Vej Otto Jakobsens Vej Vangen Mads Clausens Vej Ringen Fanø Drejø Læsø Johs. E. Rasmussens Vej Ærø Hede Anholt Sæby Rømø Hvidegårds Ager Butikker Mandø Farø Detailhandel Kort 2 Hjørring: Særligt pladskrævende varegrupper Afgrænsning af område for detailhandel Butiksområde Særligt pladskrævende varegrupper Nyholm Sprogø Motor Farøve 16 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

17 Visualisering, punkt 2. Visualisering, punkt VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

18 som aflastningsområde for dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt butikker med særligt pladskrævende varegrupper. For dagligvarer og almindelig udvalgsvarer må der ikke samlet etableres mere butiksareal end det eksisterende butiksareal i For særligt pladskrævende varegrupper er der i regionplanen ikke fastlagt noget maksimalt butiksareal. Særligt pladskrævende varegrupper er varer, som i sig selv er store, eller som kræver store udstillingslokaler, som fx biler, tømmer- og byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. BAU- HAUS kan i planlovsmæssig forstand defineres som en butik med pladskrævende varegrupper. Ifølge Regionplan 2005 og Nordjyllands Amts arealinformation er der ingen særlige beskyttelsesinteresser i området. Kommuneplan I kommuneplantillæg nr. 36 om detailhandel er et større område ved Frederikshavns udlagt til særligt pladskrævende varegrupper. Detailhandelsstruktur og butiksstørrelser I forbindelse med revision af Kommuneplan er detailhandel behandlet som et særligt emne. Afgrænsningen af bymidten til detailhandelsformål er - bortset fra udlæg af Møller Lee-grunden - uændret i forhold til den tidligere Kommuneplan Langs Frederikshavns og Ringen - i Hjørring by - er udlagt areal til detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper. Siden anlæg af motoren er området disponeret efter, at Frederikshavns som indfalds fra motoren til Ringen bliver rammen om det fremtidige udbygningsområde til pladskrævende varegrupper. Afgrænsningen af området for særlig pladskrævende varegrupper fremgår herunder. Butikker med særlig pladskrævende varegrupper skal være mindst 500 m 2 og må ikke være større end m 2 dog må byggemarkeder være op til m 2. Med motoren er der fremkommet en ny trafikstruktur, der også skal have mulighed for at afspejle sig i detailhandelsplanlægningen. Der er god tilgængelighed, også for bløde trafikanter, idet der er cykelstier, og der er stor tilgængelighed med offentlig transport. Lokalplan nr a Lokalplan nr a sikrer et område på ca. 21 ha nord og syd for Frederikshavns til detailhandel med pladskrævende varegrupper. For området, hvor BAUHAUS planlægges opført gælder bl.a.: Området må kun anvendes til detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må opføres højere end 12 m over terræn. Mindre bygningsdele må være indtil 14 m. Der må være ét skilt med logo og forretningsnavn på bygningens ydervæg op til 6 m højere end bygningen (max. 18 m til overkant). Inden for områderne kan der etableres butikker med et bruttoetagearel på minimum 500 m 2 og maksimum på m 2. Byggemarkeder kan dog etableres med et maksimalt bruttoetageareal på m 2. Etablering af det påtænkte byggeri forudsætter overensstemmelse med Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt, kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr a. Lokalplanen overfører hele lokalplanområdet til byzone. Planlægningsmæssige forudsætninger Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at Kommuneplantillæg nr. vedtages. Planforslaget offentliggøres samtidig med redegørelsen og der tilstræbes en sideløbende politisk behandling. 18 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

19 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 19

20 5. Eksisterende forhold I dette afnsit beskrives de eksisterende forhold i og omkring planområdet. Arealet set fra bagadgang ved butikscenter. Arealet, hvor BAUHAUS påtænker at etablere sine butikker, dækker et areal på ca. 2,4 ha ved Frederikshavns vest for motoren mellem Aalborg og Hirtshals. Arealet henligger i dag som brakmark. Umiddelbart øst for arealet er et nyere butikscenter med HTH køkken, Ide Møbler, uno form og Punkt1. Arealet afgrænses mod syd af jernbanen og mod nord af Frederikshavns. Lige syd for jernbanen ligger Hjørring Varmeværk. På nordsiden af Frederikshavns er Nordjysk Lift ved at etablere sig ligesom der er etableret et transportcenter syd for Frederikshavns lige ved motorsafkørslen. Ca. 200 m vest for projektarealet ligger to boligejendomme. Området ligger i byzone. Nærmeste beboelse ligger ca. 200 m vest for projektarealet. Området set fra luftet. Frederikshavns 20 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

21 tailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning«. Hverken bekendtgørelsen eller forarbejderne hertil angiver en præcis defi nition af begrebet»regional betydning«. På listen over anlæg, der kan være VVM-pligtige - og som derfor skal screenes - fi nder man infrastrukturanlæg, bl.a. anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Der er på grundlag af ovenstående foretaget en screening forud for VVM-redegørelsen. Jvf. reglerne for VVM-pligtige anlæg (BEK nr af 06/12/2006) blev det i screeningen anbefalet, at der gennemføres en VVM-procedure for projektet med udarbejdelse af VVM-redegørelse m.m. Regionplan Efter amternes nedlæggelse er Regionplan 2005 ophøjet til landsplandirektiv indtil de erstattes af nyt plangrundlag. i forbindelse med kommuneplanrevision Ifølge planlovens 5b, 6, stk 3, nr. 5, og 6b skal regionplanen indeholde retningslinier for den regionale detailhandelsstruktur, herunder beliggenheden og størrelsen af dagligvarebutikker over m 2 og udvalgsvarebutikker over m 2 samt beliggenheden og det maksimale butiksareal for aflastningsområder og bydelscentre over m 2. Området er gældende Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt udlagt Lokalplankort fra lokalplan nr a vedtaget august Område 1a og 1b er i lokalplanen udlagt til detailhandel med pladskrævende varegrupper (BAUHAUS arealet markeret). Trafi kbetjening fra Frederikshavns og fra bag, der kobles på Frederikshavns ved Bækbo og Sprogø. VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 17

22 Arealet set fra Frederikshavns. Til venstre ses butikscenter. BAUHAUS og øvrige funktioner i området. N Skoda Bolig Nordjysk Lift Bolig Jernbane Fjernvarme 1:4000 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring 21

23 6. Konsekvenser for detailhandlen I dette afsnit vurderes den påvirkning et butikscenter på ca m 2 til handel med byggevarer vil få. Vurderingerne bygger på analyser af indkøbsopland, konkurrenceforhold og butiksstørrelsens betydning for kundetilstrømning, omsætning mm. Vurderingen tager udgangspunkt i Hjørrings rolle som hovedcenter for detailhandlen i Hjørring Kommune. Vurderingerne tager endvidere udgangspunkt i oplysninger vedr. omsætning, antallet af kunder og butiksstørrelser i de eksisterende BAUHAUS-butikker i Danmark, samt tal fra Danmarks Statistik. Oplysninger fra Danmarks Statistik er skaleret til forholdene i Hjørring på baggrund af befolkningsgrundlaget i indkøbsoplandet. Den regionale detailhandel I den regionale detailhandelsstruktur i den nordligste del af regionen spiller Aalborg, Hjørring og Frederikshavn - en afgørende rolle. Hjørring og Frederikshavn spiller en dominerende rolle i hhv. den vestlige og østlige del af Vendsyssel. Herefter følger Hirtshals, Skagen, Sæby, Brønderslev og Dronninglund som væsentlige handelsbyer, men med mindre oplande. I mange byer langs kysterne har turismen en stor betydning for den lokale detailhandel. Den seneste, regionale detailhandelsanalyse fra 1999 viste, at detailhandlen i Hjørring Kommune havde en lidt højere omsætning end detailhandlen i Frederikshavn Kommune, og at Hjørring stod stærkest i oplandet i udvalgsvarehandlen. Der er ikke gennemført nye, sammenlignelige analyser af styrkeforholdet mellem de to byer siden I foråret 2005 blev der lavet en telefoninterviewundersøgelse i Hjørrings handelsopland med ca. 600 interviews, der viser, at de to byer især konkurrerer om kunder i oplandet mellem byerne. Derimod tiltrækker Frederikshavn kun ganske få kunder fra gammel Hjørring Kommune. Analyser af indkøbsmønstrene viser, at Aalborg City Syd, Aalborg Midtby og Bouet (Kvickly Xtra) tilsammen har en markedsandel på kun ca. 2% af dagligvareforbruget og ca. 5% af udvalgsvareforbruget i gammel Hjørring Kommune. 1/3 af de interviewede forbrugere i gammel Hjørring Kommune oplyste, at de aldrig handler ind i Aalborg City Syd, Aalborg Midtby eller Nørresundby (Bouet/Kvickly Xtra). Etableringen af motoren mellem Aalborg og Hjørring har en vis betydning for konkurrenceforholdet mellem de to handelsbyer, men motoren vurderes ikke at have ændret konkurrenceforholdet markant. Analyser fra projektet»motore i Vendsyssel«viser, at motoren har medført, at forbrugerne i det primære opland til Hjørring i lidt højere grad end tidligere kører længere for at handle ind fx til Aalborg. Men hovedparten af forbrugerne har ikke ændret indkøbsvaner efter motorsåbningen. Det afspejler sig også i telefoninterviewundersøgelsen fra foråret Overordnet set tegner der sig et billede af, at de to store handelsbyer i det nordlige Vendsyssel konkurrerer om kunderne i oplandet mellem byerne. Undersøgelserne viser samtidig, at borgerne i de store byer i langt overende grad handler både dagligvarer og udvalgsvarer i den by, hvor de bor. Detailhandlen i Hjørring Hjørring er egnshovedby for den nordvestlige del af region Nordjylland. Hjørring er egnshovedby i enhver henseende. Udover detailhandel gælder det også indenfor erhverv, kultur, uddannelse, sport og fritid. Der bor i alt ca indbyggere i kommunen, hvoraf ca bor i Hjørring by svarende til 37%. Hirtshals er herudover den eneste by i kommunen med over indbyggere (der bor indbyggere i Hirtshals). Detailhandlen i Hjørring er koncentret omkring bymidten og aflastningsområdet ved Frederikshavns. Ved opgørelsen over butiksarealer i Regionplan 2005 er der inden for aflastningsområdet ca m 2 butiksarealer og Hjørring bymidte ca m 2 butiksareal. Hvad angår aflastningsområdet ved Frederikshavns er m 2 butiksareal anvendt til butikker med pladskrævende varegrupper. Der ca. 130 butikker i bymidten og ca. 25 butikker langs Frederikshavns. Det vurderes, at detailhandelscentrene i Hjørring har et indkøbsopland, der generelt svarer nogenlunde overens med Ny Hjørring Kommune. En afstand på ca. 30 km til Frederikshavn og ca. 40 km til Aalborg begrænser oplandets udstrækning mod øst og syd. Butikker på op til m 2, der handler med særligt pladskrævende varegrupper kan i henhold til regionplan og kommuneplan placeres i aflastningsområdet ved Frederikshavns. 22 VVM for BAUHAUS butikscenter i Hjørring

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Lokalplan nr. 104.1110-L02

Lokalplan nr. 104.1110-L02 Boligområde ved St. Vestergårdsvej, Hjørring Høj Gl. Skagen Skagen Klitplantage 40 Kandestederne Hulsig s Saltum Pirup Blokhus Klitplantage Kettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke

Læs mere

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6 Resultat list Skoleskydning 2014 Point 1 Hurup skole 5A hold 1 1-204 Boddum-Ydby Skytteforening 780 2 Løgstør Skole 5. B hold 1 157300 Løgstør Sportsskytteklub 777 3 Langholt Skole 5 hold 1 01-514 Vodskov

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler

Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler 10. KlasseCentret Vesthimmerland Bjergby Friskole Bjerget Efterskole Brønderslev Ungdomsskole Altingets Skole Abildgårdskolen Boddum-Ydby

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Danske kirkesogne. Sogn, herred, amt Udvidet udgave. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891.

Danske kirkesogne. Sogn, herred, amt Udvidet udgave. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891. Danske kirkesogne Sogn, herred, amt Udvidet udgave En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891. Oversigten er suppleret med sogne efter 1891, deres begyndelsesår og, ved udskilning af et sogn,

Læs mere

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver ved Bente S. Vestergaard Voergård, Dronninglund herred. Foto: Bente S. Vestergaard. Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland 2000 Landsarkivet for Nørrejylland

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fra spildevand til rekreativt land og vand

Fra spildevand til rekreativt land og vand Fra spildevand til rekreativt land og vand MINDRE CO 2 MERE KLIMA BORGERTRIVSEL I RENE OMGIVELSER SEPARATKLOAKERING SKÅNER MILJØET AALBORG FORSYNING Vi forbedrer miljøet også for de næste generationer

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd 1 Program Formål og metode Baggrund Lidt om provstiet Erfaringer

Læs mere

Emneoversigt Til salg

Emneoversigt Til salg Emneoversigt Til salg Region Sjælland, 4340 Tølløse Jernbanevej 20 2.960.000 1.575 670 2xBolig, Butik, Kontor, Investering, Andet Region Sjælland, 4880 Nysted Jernbanegade 22 1.300.000 1.423 415 Bolig/erhverv,

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. April 2014 STARTREDEGØRELSE Tech College, Øster Uttrup Ve og Rørdalsve Vegård Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestberg Hallerup Dronninglund

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Meddelelser fra Stiftet

Meddelelser fra Stiftet Meddelelser fra Stiftet Nogle tal om Stiftets økonomi i året der gik. Der er i årets løb godkendt adskillige større og mindre arbejder ved mange af stiftets kirker, hvoraf de nedenfor nævnte kirker og

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Grønne regnskaber. Gas, el, fjernvarme, vand, kloak, renovation og administration FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE

Grønne regnskaber. Gas, el, fjernvarme, vand, kloak, renovation og administration FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Grønne regnskaber 2007 Gas, el, fjernvarme, vand, kloak, renovation og administration FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indledning Grønne regnskaber... 1 Forsyningsvirksomhederne... 2 De grønne

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Arrangør: Støvring Idrætsforening Fodbold Støvring Idrætsforenings fodboldafdeling byder velkommen til det

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Lokalhistorie. Topografi 1912-2012

Lokalhistorie. Topografi 1912-2012 Lokalhistorie. Topografi 1912-2012 Leth, Harald, inspektør, Livø Lidt om Livø. Livø under Vitskøl og Bjørnsholm 1914 p. 336-355 20 sider Topografi Christensen, Chr., Protokolfører i Kriminalretten, København

Læs mere

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Pilgrimme fra Norden, dvs. Island, Norge og Sverige sejlede til Danmark for at komme på de europæiske vandreveje til de store pilgrimsmål.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.030 for udvidelse af bydelscentret i Gug Aalborg Byråd godkendte den 8. september

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. oktober 2006 J.nr.: NKN-33-00559 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

Register til: Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser

Register til: Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser Christen Jensen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1787 Aggersborg 1 Christen Pedersen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1741 Aggersborg 1 Jens Pedersen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1750 Aggersborg 1 Peder Pedersen

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Dato: 09-08-2013 J.nr.: 2013313 Bemærkning til debatoplæg vedrørende Detailhandel i Rønne (med fokus på etablering

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby.

Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby. G ettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke Fårup Sommerland Østrup 55 oseby Kås Hede Nørre Lyngby Furreby 55 Pandrup Kås Lønstrup Ingstrup Saltum Forslag 55 585 Skovengene 559 559 585

Læs mere

Gazeller i Region Nordjylland 2007

Gazeller i Region Nordjylland 2007 1 992,0 Hycon A/S Hjallerup 8081 12 2 961,8 Nibe Entreprenør & Transport A/S Nibe 17753 46 3 890,1 Quality Logistics Systems A/S Hobro 20128 35 4 765,1 Nordjysk Elhandel A/S Aalborg 79953 28 5 528,0 Ltlm

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning Miljøministeriet Naturstyrelsen Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 1. december 2011 KOLOFON Titel: Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 Udgiver: Miljøministeriet, december 2011 Ansvarlig

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015 Udvikling af ejendomme til butiksformål Copsum 20. maj 2015 Intro: Udviklingen i krav fra kæderne Udviklingen i krav fra investorerne Optimering af butiksejendomme Planlovens betydning for butiksejendomme

Læs mere

Navn Betegnelse År By Adresse Bemærkninger Andersen, Egon Hema 1962-1963 Frederikshavn Kong Chr. Allé 48 Andersen, Jørgen Dronninglund Rør og Sanitet

Navn Betegnelse År By Adresse Bemærkninger Andersen, Egon Hema 1962-1963 Frederikshavn Kong Chr. Allé 48 Andersen, Jørgen Dronninglund Rør og Sanitet Navn Betegnelse År By Adresse Bemærkninger Andersen, Egon Hema 1962-1963 Frederikshavn Kong Chr. Allé 48 Andersen, Jørgen Dronninglund Rør og Sanitet 1971 Dronninglund Valmuevej 18 Andersen, Olaf Henning

Læs mere

TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE EO.E.11 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune

Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Plan9 - Nye Byroller 28 Bytyper og udviklingstræk Befolkning Erhverv Pendling Rummelighed Servicefunktioner =Potentialer

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Hirtshals. Hjørring. Vrå. Pandrup Kaas Åbybro. Sulsted. Vadum. Klarup. Aalborg. Gistrup Svenstrup. Nibe. Støvring. Skørping. Haverslev. Arden.

Hirtshals. Hjørring. Vrå. Pandrup Kaas Åbybro. Sulsted. Vadum. Klarup. Aalborg. Gistrup Svenstrup. Nibe. Støvring. Skørping. Haverslev. Arden. R U B I N Fjerritslev Løgstør Ranum Bykvaliteter og bosætning i nordjyske byer Farsø Løkken Brovst Aars Nibe Hirtshals Hjørring Pandrup Kaas Åbybro Vadum Aalborg Støvring Haverslev Nørager Vrå Brønderslev

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 15.-16. april 2013 kl. 09.00-16.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Fastlæggelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Gazeller i Region Nordjylland 2009

Gazeller i Region Nordjylland 2009 Nr. Vækst Navn By 1 1021,7 M1 A/S Aalborg 30756 17 2 817,7 Skovtrup ApS Hobro 5396 3 3 806,7 Nt Rental ApS Aalborg 6501-4 742,6 Nicon Industries A/S Frederikshavn 32197 58 5 636,9 Agito Medical ApS Aalborg

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Fjernvarmepriser. Gennemsnit 559 155 14.661 4.539 10.122

Fjernvarmepriser. Gennemsnit 559 155 14.661 4.539 10.122 Baseret på Energitilsynets statistik pr. 21. marts 2007 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug.dk OBS! E.ON's værker er markeret med gult, men - Annebergparken mangler Gørløse

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout og fotos af COWI A/S Februar 2015 Indhold Detailhandlen i 10 byer Aarhus 260.000 indbyggere Kolding 58.000 indbyggere Holbæk

Læs mere

Program. TOPModel Cup 2015. søndag den 9. august. Dronninglund Pigestævne

Program. TOPModel Cup 2015. søndag den 9. august. Dronninglund Pigestævne Program TOPModel Cup 2015 søndag den 9. august Arrangør: Dronninglund Fodbold Rørholtvej 18 9330 Dronninglund www.diffodbold.dk Info Husk at melde din ankomst i info-teltet inden første kamp. Her vi du

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Til Kopi til Fra Byrådet Team-Kommuneplan 14-10-2009 Sagsnr.: 2009-28434 Dok.nr.: 2009-284263 Init.: MK Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Forslag til Kommuneplan09 har været

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Ruteplan for karavanen 2008

Ruteplan for karavanen 2008 Ruteplan for karavanen 2008 Dato Tid Sogn/organisation Adresse Karavaneleder 18.02.2008 17.00-20.30 Vigersted,Kværkeby De Grønne Pigespejdere Bjerghytten Bjergvej 89 4100 Ringsted 8.15-9.40 Alderslyst

Læs mere

Opdateret 05.10.09 FORSAMLINGSHUSE VESTHIMMERLAND

Opdateret 05.10.09 FORSAMLINGSHUSE VESTHIMMERLAND Aktivitetshuset Ullerupvej 64, 9670 Løgstør Husets tlf.: 98221179 Jane Gertsen Christensen adr.: Brogade 23, 9670 Løgstør Tlf.: 98221100 jane@aggersund.dk Antal personer hunset kan rummer: 150 personer

Læs mere

18.15 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Nordjylland i Støvringhallen

18.15 Repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, Nordjylland i Støvringhallen www.skoleidraet.dk/nordjylland www.skoleidraet.dk/n KURSER Idrætslærerens halve dag Tirsdag den 25.marts 204 kl. 3.00-8.00 i Støvring 8.5 Repræsentantskabsmøde i, Nordjylland i Støvringhallen Vælg to af

Læs mere

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune . Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Dimensionering af Redningsberedskabet... 3 Dimensioneringen som den ser ud i dag i forhold til 2007.... 3 Oplæg til serviceniveau... 3 Kommunens geografiske placering

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Salgsprospekt Domicilejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. 1.750.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 612 m² Grundareal i

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

Salgsliste Grunde. VESTKYSTMÆGLEREN A/S SØNDERGADE 33, 9480 LØKKEN Tlf: 98994411 - Fax: 98994401 www.vestkystmægleren.dk kontakt@vestkystmaegleren.

Salgsliste Grunde. VESTKYSTMÆGLEREN A/S SØNDERGADE 33, 9480 LØKKEN Tlf: 98994411 - Fax: 98994401 www.vestkystmægleren.dk kontakt@vestkystmaegleren. Salgsliste Grunde -vi sælger lysets land... VESTKYSTMÆGLEREN A/S SØNDERGADE 33, 9480 LØKKEN Tlf: 98994411 - Fax: 98994401 www.vestkystmægleren.dk kontakt@vestkystmaegleren.dk Vestkystmægleren Fiktivstorgade

Læs mere

Byrapporten. - byer under 200 indbyggere. Plan09 - Nye Byroller 2008

Byrapporten. - byer under 200 indbyggere. Plan09 - Nye Byroller 2008 Byrapporten - byer under 200 indbyggere Plan09 - Nye Byroller 2008 Plan09 - Nye Byroller 2008 Bystrukturen i den nye kommune består af Aalborg, en række mellemstore byer som Nibe, Svenstrup, Storvorde,

Læs mere

Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark

Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-15 Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Udgave 1, 24. september 2012 I medfør af luftfartslovens 82, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Sags nr. 13/17364 3 Områdets anvendelse Advokat Jesper Popp på vegne af Næstvedvej 62 Der gøres

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere