100 års jubilæum. Årsberetning 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100 års jubilæum. Årsberetning 2005"

Transkript

1 års jubilæum Årsberetning 2005

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skoledata Taastrup Realskole Familien Egekvist på TR Lidt nostalgi omkring en 100-årig Glimt af stort og småt i 30 år Taastrup Realskole for 50 år siden Eventyret om en skole Der var en gang Mobning Trivsel Indskoling - 0.a Naturen b i Zoologisk Have Sørøvere og pirater i 0.c a Trin for trin b Praktikant i kristendom c Hvordan er det a Kæledyr b s projekt c Miniprojekt a s klasseavis b på Trafiklegepladsen Vores klasse 3.c og hvad der ellers skete SFO en beretter Mellemtrin Kreative produktioner a Julevarietéen c s minilejr i Odense b på minilejr til Hillerød a kriminallystspil a på minilejr i Helsingør a s seje rokoko-tur It rejse på 5. klassetrin b på tur til Tøjhusmuseet c i Tivoli c og 5.c i Taastruphallen a i Det Kongelige Teater a på lejrtur til Odense a på Vikingeskibsmuseet Kælketuren for 6.b c Sandslotte, smadrede ruder Sukkergrise, underhylere a på tur b s projektuge april Naturfag i praksis c på Samsø var en fed tur Lucia-optog Overbygning b og H.C. Andersen b på Bornholm c på lejrtur til Sønderborg a Sønderborg Livets gang i 9.a b i London Barcelona, here we come! Alle veje fører til Rom klasserne i Berlin klassernes teaterstykke klasse a - Bitten Kornerup b - John Laursen Lærerkollegiet og administrationen SFO-kollegiet De ansatte Ansatte i SFO pr. 1. maj 2005: Per Thorsen - 25 års jubilæum Gitte Ravn går på pension Inga Rønn går på pension Taastrup Realskoles bestyrelse Uddrag af bestyrelsens beretning til generalforsamling april Skolens ledelse og administration Uddrag af skolelederens beretning april Rammer og retningslinjer Ordbøger Uddannelses- og erhvervsorientering Valgfag på TR Struktur i 10. klasse Rejseaktiviteter i klasse Praktiske oplysninger Skolefritidsordningen Vedtægter for Taastrup Realskole Skoleåret 2005/

3 Skolens administrative informationer Taastrup Realskole Elme Allé 17-21, 2630 Taastrup Telefon: Faxnr.: Hjemmeside: Giro: Bank: Danske Bank, Køgevej 87 Omstilling til skoleleder, afdelingsledere, sekretærer SFO Specialundervisning Skolevejleder Lærerværelset , (helst kl. 12) Bibliotek Sygeplejerske Skolepsykolog Skoletandlæge Tale-hørelærer Elever Redaktion: Kirsten Søgreen og Niels Anders Hansen Fotografer: Forældre, elever og lærere Produktion: Fila Offset aps, Karlslunde 3

4 Taastrup Realskole Et historisk sammendrag Af en gammel forhandlingsprotokol fremgår det, at initiativet til oprettelse af en realskole ved Taastrup Station blev taget af daværende købmand i Taastrup, M. P. Knudsen, fabrikant Hugo Dorph og gårdejer H. C. Mortensen. Skolens første leder blev cand. theol A. Nordbo, og den 22. august 1905 startede 38 elever fordelt på 3 underklasser og 1 mellemskoleklasse. Det var et godt og grundlæggende arbejde, der blev udført af Nordbo fra 1905 til Han ønskede selv at stoppe for igen at blive almindelig lærer. Cand.theol A. Nordbo er Taastrup Realskoles første bestyrer Taastrup Realskole 1905 på Elmeallé 17. Skolen, der dengang var et aktieselskab, ansatte så som bestyrer, cand. theol. J. Asmussen. Men det var svært at skabe balance i skolens økonomi, for på dette tidspunkt dalede elevtallet, og der var megen uenighed mellem leder, lærere og leder og bestyrelse. Det endte med, at aktieselskabet måtte træde i likvidation, og i oktober 1912 lukkede skolen midlertidigt. Skoleejendommen var der dog, og den blev overtaget af fire Taastrup-borgere: Fabrikant Hugo Dorph, konsulent I. Fisker, købmand Ernst Larsen og gårdejer H. C. Mortensen. Disse fire stiftede et nyt selskab, der fik navnet»selskabet til Drift af Taastrup Realskole«, og efter nogle ugers lukning kom skolen atter i gang, nu under midlertidig ledelse af Th. Rasmussen med støtte af kapellan (sognepræst) E. Wagner. Efter rekonstruktionen i 1912 blev skolen i et års tid ledet af et»triumvirat«: Rasmussen, Wagner og lærer Holger Egekvist. De to førstnævnte havde dog også andre gerninger, 4

5 gode menneskers støtte, forbedrede vilkår for lærerne, udvidelser og forbedringer af ydre art, velvilje og støtte fra undervisningsinspektøren o.m.a. Lærer Holger Egekvist blev Taastrup Realskoles bestyrer i 1914 og virkede til så i december 1913 blev det besluttet at overlade ledelsen helt til Holger Egekvist, som således blev skoleleder fra august Fra 1914 til 1930 steg elevtallet fra 79 til 227. Denne stigning skyldes ifølge Egekvist bl.a. byens vækst, stigende tillid til skolens arbejde, mange Fra at være et aktieselskab voksede lysten til at blive en selvejende institution, og i 1916 blev skolen en»forældreskole«med vedtægter og en bestyrelse. Holger Egekvist, som også blev kaldt»mister«, nåede at få over 40 år på Taastrup Realskole fra 1912 til Af andre beskrives han som idealist, og der var respekt om ham, uden at han behøvede at bruge disciplinære midler. Han forstod at få eleverne til at indordne sig og samtidig betragte skolen som deres, hvor hver havde sin lille andel og sin del af ansvaret. Arent Filtenborg var skolebestyrer I august 1953 blev Olaf Christensen bestyrer på skolen. Han havde været lærer her siden 1923 de sidste år som viceinspektør, og med hans store evner og rige sind blev han mødt med store forhåbninger om en fortsat vækst pædagogisk og materielt. Desværre fik han på grund af sygdom kun et år som skoleleder. Olaf Christensen fik kun et år som skolebestyrer. Translokation

6 Skolebestyrer Ole Skrubbeltrang Så Høgh-Olesen blev konstitueret, og den 1. februar 1955 tiltrådte Arent Filtenborg som skolebestyrer. Skolens elevtal var da på ca. 600 elever. For Filtenborg var der noget at leve op til, eftersom han var den første skoleleder, der ikke havde tilhørt den stab, som havde skabt skolen. I de kommende år kom der til at ske en meget stor udvikling både bygningsmæssigt og pædagogisk. Det var bl.a. i 1969, at der blev søgt om at oprette 3 børnehaveklasser. Kun 2 blev tilladt indtil 1977, hvor også den tredje klasse blev oprettet. Filtenborgs tid på Taastrup Realskole kom til at vare helt til 1974, hvor Filtenborg gik på pension. I 1974 kom Herluf Elmegaard fra en stilling som skoleleder ved Aabybro Realskole. Han blev ansat som skoleleder, men nåede kun at fungere til november 1977, hvor han døde efter kort tids sygdom. Derefter blev lærerrådsformand Ole Skrubbeltrang konstitueret, og han havde kollegernes fulde opbakning, da han i 1978 blev ansat som skoleleder. Skolebestyrer Flemming Keller Ole Skrubbeltrang havde været på skolen siden 1959, og det var derfor helt naturligt for ham at fortsætte skolen i den ånd, der altid har været kendetegnende for Taastrup Realskole: En høj grad af engagement, dygtighed og indlevelse. Han kendte næsten ved navn hvert af skolens over 700 børn, og Ole modtog altid alle, både forældre og kolleger, med venlighed, lydhørhed og forståelse. Bl.a derfor var Ole særdeles respekteret. Ole Skrubbeltrang ved sit skrivebord i For Ole var samarbejdet mellem skole og hjem en af de vigtigste forudsætninger for en god skolegang, men rammerne og undervisningens indhold og metoder skulle også være i orden. 6

7 Flemming Keller, som på det tidspunkt havde været viceinspektør i 13 år, blev konstitueret og senere ansat som skoleleder fra august Flemming Keller. Derfor blev der i Oles tid en fin vægten mellem traditioner og nye tiltag, og da skolen i 1980 havde 75-års jubilæum, var den blandt en af landets bedst udstyrede privatskoler med en høj anseelse. I 1988 valgte Ole Skrubbeltrang at gå på pension efter 10 år som skoleleder. Bestyrelsen ansatte herefter Hugo Østergård, som dog måtte forlade posten igen i efteråret Flemming Keller. Som det venlige og positive menneske, Flemming altid har været, var han særdeles afholdt. Med stor indsigt og menneskelig forståelse formåede Flemming at finde en løsning på de mange større og mindre problemer, der altid følger med, når planlægning og samarbejde skal gå op i en højere enhed. Efter sit tætte samarbejde med Ole Skrubbeltrang formåede Flemming også at tilføre skolen nye impulser samtidig med, at gamle traditioner blev holdt i hævd. I løbet af de tolv år, Flemming var skoleleder, skete der både bygningsmæssigt og pædagogisk en stor udvikling. Flemming var heldigvis i stand til at forene mange synspunkter og få dem til at udvikle sig til visionære mål. Det var derfor også forståligt, at Flemming i 2002 ønskede at gå på pension. Den nye skoleleder, der blev ansat august 2002, hed Rolf Geisler. Han havde ideer til ny udvikling af Taastrup Realskole, men disse ideer faldt ikke helt i tråd med ånden på stedet, Konstitueret skolebestyrer Marianne Persson så Rolf Geisler rejste igen til marts I dag, april 2005, har Taastrup Realskole lige nu en konstitueret ledelse med skoleleder Marianne Persson samt fire afdelingsledere, hvoraf den ene er SFO-leder. Der er et godt samarbejde mellem ledelsen og de øvrige ansatte, og elevtallet er stigende. I april 2005 er der 651 elever. Den ånd, der siden de første skoleledere og bestyrelser, har fået lov til at udvikle sig, skal vi værne om. Traditioner og nye tiltag skal tilpasses, så Taastrup Realskole fortsat kan placere sig som en af de største og bedste privatskoler i Danmark. Sammenskrevet fra årsberetninger gennem tiderne, Kirsten Søgreen 7

8 Familien Egekvist på TR Skrevet af Ingrid Jagd i marts 2005 på opfordring I oktober 1912 stod der en ung pige i Esbjerg og ventede spændt på Amerikabåden. Der var en ung mand om bord, der vendte hjem efter syv år i USA. De to havde været barneog ungdomskærester, men ville det holde efter så mange år? Det gjorde det tydeligvis, for de gik hen og købte forlovelsesringe med det samme. Den unge mand var rejst til USA, for der var ikke råd til at skaffe ham en uddannelse i Danmark, og han ønskede brændende at blive lærer. Nu havde han en amerikansk studentereksamen og havde været på college og talte flydende engelsk (sikkert med amerikansk accent). Ingrid Jagd Gerda Egekvist I Amerika havde han mødt en pastor Wagner, som syntes godt om den unge mand. Gennem ham blev Holger Egekvist og senere hans kone Gerda ansat på TR som lærere. I 1914 blev H.E. forfremmet til skolebestyrer for den selvejende institution og fortsatte dermed til Ret usædvanligt blev G.E. ved med at undervise, selv om hun var gift og efterhånden fik fem børn. Det ene døde til deres store sorg som et-årig. De andre voksede op på TR og gik selvfølgelig i skole der. De hed Gunnar, Estrid, Inger, Axel og Ingrid. Det var et dejligt sted at vokse op. Holger Egekvist Der var en stor køkkenhave og mange træer, buske og blomster. Skolen voksede stadig mere støt. Specielt kom der et kæmperyk med de såkaldt store årgange efter krigen. Gerda og Holger Egekvist var et dejligt, energisk og afholdt skolebestyrerpar, som førte TR frem til at blive en af de største privatskoler i landet. Holger Egekvist var i mange retninger forud for sin tid. Da der i sin tid skulle bygges til på en et-etages bygning, som var gymnastiksal, fik han gennemført, at der blev lavet scene med scenetårn (til kulisser) i den ene ende og balkon i den anden. 8

9 Denne bygning er den eneste, der er tilbage af de oprindelige. Mon der er mange skoler tilbage med scenetårn i Danmark? Holger Egekvist indførte skolekomedier fra starten, og det var meget populært. Her er opført mange komedier og anden optræden i tidens løb. Skolerejser blev påbegyndt allerede før 2. verdenskrig. Holger Egekvist var også spejderfører i sine unge år. I det hele taget var han idealist. Et lille træk, der viser det: Han forudså, at der på et tidspunkt ville blive brug for en større idrætsplads. Men skolen havde ikke råd. Han købte så selv en grund mod øst, og da skolen overtog den, var den steget pænt i pris, men som ægte retsstatsmand ville han ikke have mere, end han havde givet for den. Krigen var en streng tid for dem, som for alle andre. Der var koldt i klasseværelserne, og pærerne var 15 watt. Gerda Egekvists lunger var svage, så hun døjede med flere slemme lungebetændelser, men klarede sig igennem dem. De ville gerne have fortsat som bestyrerpar til 1954, hvor de havde tænkt sig at gå på pension efter Gerda Egekvists 40 års jubilæum. Men hun blev syg i 1953, og hendes mand fik en blodprop samme år. Så de besluttede at standse i De havde da arbejdet på skolen i 41 og 39 år. Det var synd, Gerda Egekvist ikke nåede sit 40 årsjubilæum, det havde hun set frem til. Et lille træk, der viser hendes beslutsomhed: Da de store årgange kom, bad Gerda Egekvist om at få en klasse delt i to i en time. Det var der ikke råd til, mente skolebestyreren,»jamen, jeg skal ikke have løn for den time«.»du må heller ikke blive syg, for der er heller ikke penge til en vikar«.»det bliver jeg heller ikke!«gerda Egekvist var stædig, og skoleåret blev gennemført uden forsømmelser. Hvem ville i dag tage en ekstratime uden løn? Men det gjorde måske sit til, at hun blev syg og måtte holde op før den bestemte tid. Holger Egekvist fik kun et kort otium. Han døde i april Gerda Egekvist boede sammen med sin yngste datter, Ingrid, i Taastrup. Gerda Egekvist døde i Ingrid blev lærer i december 1954 og blev ansat på TR i august Hun nåede at få sit 40-års jubilæum i Da havde familien Egekvist medregnet børn og børnebørn som elever 215 arbejdsår på Taastrup Realskole, - men så var det også slut med den epoke. 9

10 Lidt nostalgi omkring en 100-årig Skrevet af Ole Skrubbeltrang i marts 2005 Den gamle gymnastiksal står her endnu, midt i det hele. Og den har et godt overblik over de mange nye og nyere bygninger, der er kommet til i årenes løb. Alle, der har haft deres virke og gang på Taastrup Realskole, har et minde om den gamle sal. Hvad ville den ikke kunne fortælle, hvis vi forstod hinanden? Lad os prøve. Her i dette H.C. Andersenske år og i vores super-cyber-space-it-verden skulle vel intet være umuligt:»ja, det var sandelig også på tide, at nogen tænkte på mig. Jeg var lige ved at tro, at man havde glemt mig, eller at man blot ville se, hvor længe jeg kunne holde mig oprejst. Det er rigtigt, jeg er den gamle gymnastiksal, men jeg har engang ganske enkelt været SALEN. Det var før jeg fik ekstra etage på. Senere blev jeg den store sal. Den lille var bare en ganske almindelig barak, som ikke generede mig synderligt. Men så skete der noget i 60 erne. Det begyndte såmænd med et stort hul i jorden. Men snart voksede der en ganske anselig gulstensbygning op midt i det skrækkelige virvar af maskiner og fremmede mennesker, der slet ikke hørte skolen til. Og en dag stod så den nye sal færdig, og jeg kunne stå her og kigge ned på den. Men jeg kunne ikke se ind i den, for de havde åbenbart»glemt«at sætte vinduer i den gavl, som vendte ud mod mig. Nå, men jeg fik lov at blive; dog måtte jeg finde mig i at blive tituleret»den lille sal«. Det var lidt generende. Så kan jeg bedre forlige mig med at blive kaldt»den gamle«. Det er ligesom mere værdigt. Da jeg fik min øverste etage med de mange vinduer, kunne jeg rigtig følge med i, hvad der skete omkring mig. Nede i gården samledes eleverne pænt på række, inden de sendtes ind til morgensang. Og i det store frikvarter kunne pigerne fra realklassen få lov til at spadsere i anlægget omkring bestyrerboligen i en ensrettet rute. Oppe hos mig dyrkede man de eksakte videnskaber, der doceredes med hvid kittel og fra en særlig høj taburet, som man nok egentlig burde kalde en barstol. Mens eleverne her forsøgte sig med alskens apparater og kemi- 10

11 kalier, der undertiden gav de mærkværdigste ikke altid tiltænkte lyde og dufte fra sig, så var man langt mere kreativ og»kunstnerisk«inde på den anden side af døren. Her producerede pigerne senere også drengene stabler af mangefarvede grydelapper, metervis af strikkede halstørklæder og florlette hvide gymnastikdragter til pigerne! Og mens dette stod på, så gik årene, og den ene bygning efter den anden forsvandt fra mine vinduer. Først de gamle, røde barakker, hvor pedellen måtte rundt og rense kakkelovne tidligt om morgenen og fyre dagen igennem, så vanter og overtøj kunne tørre. Da de var væk, tænkte jeg, at det var slut med barakker, men ak nej. Hver gang et af de veltjente huse måtte falde, stod der en barak som vikar. Og en dag var jeg helt sikker på, at nu var turen kommet til mig. Disse fremmede mennesker huggede et stort hul i siden på mig. Men mere blev det ikke til. Så satte de en dør i og en underlig jernstige udenpå, for sådan en havde jeg manglet! Nu var jeg lovliggjort jeg havde fået en brandtrappe. Jeg fik også et nyt varmesystem inde i salen, efter sigende fordi der var for fodkoldt til gymnastik. Men da de så anbragte radiatorerne oppe under loftet, måtte jeg alligevel undres. Men én ting har de ikke vovet at pille ved: mit hjertekammer, min stolthed scenen med rigtigt snoreloft og faldlem i gulvet. Den sidste førte ganske vist oprindeligt direkte ned i drengenes pissoir, så brugen af den var lidt begrænset. Men hundrede af aftener har jeg huset og lyttet til skolekomedier for store og små og mærket, hvordan duften af sminke og pudder fra scenen blandede sig med den knapt så behagelige odeur fra rullemåtten under balkonen. Nogle gange kunne de voksne heller ikke dy sig for officielt at spille komedie. Jeg mindes, at vi havde en rigtig ægte borgmester til at spille»den politiske Kandestøber«. Han kunne nu godt have læst lidt mere på sin rolle. Jeg ved godt, at jeg også skal skiftes ud en dag, men lige nu glæder jeg mig allermest til den 22. august. Jeg håber, der kommer rigtig mange og besøger os. Der er nok nogle af dem, der vil sige:»de nye er de smukkeste«, men jeg er helt sikker på, at det også vil lyde adskillige gange:»nej se, den står der endnu, den gamle sal. Kan du huske...«. I kærlig erindring Ole Skrubbeltrang 11

12 Glimt af stort og småt i 30 år Skrevet af Flemming Keller Jeg vil male dagen blå med en solskinsstribe på vælge lyset frem for skyggen gi mig selv et puf i ryggen, tro på alting, selv på lykken, jeg vil male dagen blå. Det var en af de dejlige sange, som var meget populære (både hos børn og voksne) til dagens morgensang, og da jeg blev bedt om at berette lidt om stort og småt, som jeg havde oplevet det fra skolens hverdag i de sidste 30 år, mindede sangen mig om nogle af de mange positive oplevelser, jeg har haft, både som viceinspektør og skoleleder. Indvielse af nye lokaler eller bygninger hører ganske vist ikke til hverdagsbegivenheder; men forud for en sådan indvielse går en lang og undertiden besværlig planlægning i hverdagen. Når dagen for ibrugtagelsen endelig kommer, glemmer man imidlertid besværligheder og bekymringer og glæder sig over resultatet. Efter et skoleår i træbarakker på sportspladsen kunne vi i 1979 tage Vestfløjen (bygningen ud mod Elme Alle) i brug i stedet for den gamle røde bygning, som var nedslidt og ubrugelig til moderne undervisning. Siden 1977 har skolen haft 3 børnehaveklasser. I begyndelsen var det arrangeret sådan, at A- og B-klasserne gik fra kl. 8 til kl. 11, og C-klassen fra kl. 11 til kl. 14! I dag kan vi sagtens forstå, at det, på trods af ventelister, efterhånden kneb med at få fyldt C-klassen op, for mødrene gik ikke mere hjemme og passede deres børn - man sendte dem i skole. Den sidste C-klasse, der gik om eftermiddagen, var på 7 elever! Samtidig var der opstået et behov for en»fritidsordning«, så børnene kunne være på skolen efter kl. 11! Derfor blev der i 1988 bygget en ny fløj på børnehaveklasserne, så man havde et lokale til hver børnehaveklasse og et lokale til fritidsordningen. Denne bygning, som i dag huser»hovedkvarteret«i SFO en, blev indviet i 1989.»Splat«- sagde det. Vandhanen ved forsøgsvasken i det gamle fysiklokale knækkede, og en vandsøjle rejste sig lodret i vejret. Eleverne skreg, læreren bandede. Hvor var det nu, at hovedhanen var anbragt? - ikke i fysiklokalet, måske et sted i kælderen under scenen? I den gamle gymnastiksal nedenunder sad en 9. klasse til termins- 12

13 prøve. Snart begyndte vandet at dryppe ned på danskopgaverne, og dele af prøveområdet måtte evakueres. Der kom meget vand ud, inden vi fik fat i den rigtige stophane! Alle havde længe været klar over, at fysiklokalet var ved at være nedslidt. Under den nye gymnastiksal havde vi et større problem: Her blev der undervist i billedkunst! Lokalet var stort nok, og der var både vaskefaciliteter og brændeovn til lertøj; men der manglede dagslys, der var lavt til loftet, og lyden fra de energiske elever i gymnastiksalen og den dårlige akustik gjorde, at det var svært for formningslæreren at undervise og næsten umuligt for eleverne at koncentrere sig om de kreative opgaver. Da flugtvejene var utilstrækkelige, måtte der faktisk ikke være undervisning i kælderen. Vi fik ellers konstrueret nogle fine flugtramper op til lyskasserne, så man kunne komme op i den friske luft, og eleverne syntes, det var rigtig morsomt at holde evakueringsøvelser (især hvis læreren havde lidt svært ved at komme op af lyskassen!). Der måtte gøres noget. Samtidig voksede presset på børnehaveklasserne og»pasningsordningen«. Vi havde plads til maksimalt 100 børn i ordningen; men der var udsigt til, at der kom 200! - Vi måtte udvide. Læskur og cykelparkering blev revet ned, så området kunne anvendes til den nye Sydfløj. 3 børnehaveklasser/sfo-lokaler, et stort og lyst billedkunstlokale og et fysiklokale, indrettet efter fysiklærernes ønsker, blev indviet på skolens 90-års fødselsdag. Den dag blev der også taget et helt specielt billede: Alle skolens elever og ansatte blev stillet op på idrætspladsen, og fotografen kravlede op på SFO ens tag for at kunne tage billedet - det lykkedes! Det var ikke kun fysiklokalet, der trængte til en fornyelse. Skolekøkkenet trængte også hårdt til en renovering, og i 1998 blev det nye skolekøkken taget i brug. Året efter kom turen til legepladsen og sportspladsen, hvorefter vi gik i gang med at planlægge byggeriet af et nyt bibliotek, lærerværelse, administrationslokaler og specialundervis- Skolens 90-års fødselsdag i

14 ningslokaler. Først fik vi arkitektkontoret i Århus til at lave en helhedsplan for skolens videre udbygning og renovering. Sådanne planer skal nok tages op til fornyet overvejelse med jævne mellemrum. Så gik man i gang med konkrete planer for det nye byggeri. Den gamle bestyrerbolig, som i mange år havde tjent som bibliotek, lægeværelse, skole-vejlederkontor og specialundervisningslokale, men egentlig var bygget som privatbolig, måtte vige pladsen for mere tidssvarende lokaler, og den»midlertidige«kontorbygning (den stod der i 22 år!) blev skilt ad og kørt væk i 4 dele, og den fungerer i dag som lokale for en af kommunens fritidsklubber, hvor også mange af skolens elever kommer. I efteråret 2001 kunne vi tage det første spadestik til den nye bygning, og i løbet af skoleåret 2002/03 flyttede biblioteket, administrationen og lærerne ind i det nye hus, og specialundervisningen flyttede ind i deres eget center i det gamle, men ombyggede lærerværelse. Huset på hjørnet af Dorphs Alle og Elme Alle er i dag en markant del af skolens bygninger og udstråler, at den 100 år gamle Taastrup Realskole er ung og levende med sin tid! Levende musik udøvet af professionelle musikere er også en del af de tilbagevendende begivenheder i skoleåret. Siden Københavns Amt i slutningen af 1980-erne startede projekt skolekoncert, har Taastrup Realskole hvert år haft besøg af flere udøvende musikere. Det har været spændende at møde disse kunstnere, der, uanset om de har været meget kendte eller mindre berømte, har været ligefremme at tale med og rigtig gode til at få eleverne til at lytte. Første gang Michala Petri spillede på skolen i 1991, optog filmholdet hendes optræden på video, og da klasserne var gået til time (de havde ellers svært ved at slippe hende), kørte teknikerne båndet for at se, om der var kommet noget»i kassen«. Michala Petri blev opmærksom på det, og da hun kikkede på monitoren, udbrød hun:»nej se, jeg har jo dobbelthager!«da hun nogle år senere igen gav koncert på skolen, var der en af eleverne, der spurgte hende, om hun var verdens bedste blokfløjtespiller. Michala Petri svarede, at det var inden for sportsgrene som løb eller svømning, hvor man kunne tage tid på præstationerne, at man kunne vide, om man var verdens bedste, men det kunne man ikke, når det handlede om musik! Fint svaret, men vi vidste jo alle, at hun er en musiker på verdensplan. Når koncerterne var forbi, plejede jeg at invitere musikerne på en kop kaffe på kontoret bagefter, og det var rigtig hyggeligt. Af de mere kendte kunstnere husker jeg, udover Michala Petri, personer som Frans 14

15 man efter komedien holder bal i den store sal. I flere år øvede idrætslærerne lancier med eleverne i 10. klasse, så de i deres kostumer kunne åbne ballet med denne traditionelle dans. Alle morede sig. Skolen er smukt pyntet til skolefesten. Bak, Hugo Rasmussen, Alex Riel, Jesper Klein og Lars Hannibal. Specielt kan jeg huske, at Kim Sjøgren roste vores børn for at være gode til at synge - bedre end de var på hans egne børns skole. Realistan»opfandt«vi i 1987, og efter ønske fra eleverne vedtog vi, at vi ville gennemføre noget tilsvarende hvert 3. år. De fleste gamle og nuværende elever husker tilbage på mange morsomme og spændende oplevelser, de har haft i forbindelse med en sådan featureuge. Vi har jo altid prøvet at lave tingene så realistiske som muligt, men den mest særprægede oplevelse, jeg har haft i forbindelse med Realistan, var da en elev i 9. klasse, som var blevet arbejdsløs, mente, at nu skulle det være meget realistisk. Han fik fat på en legetøjspistol, gik ind i banken og prøvede at tvinge en af kassererne til at udlevere kassebeholdningen i realer. Den ansvarlige lærer greb hurtigt ind (han kendte eleven) og fulgte ham hen på mit kontor. Drengen kunne nu godt se, at han var gået for vidt. Bortset fra morgensangen er skolekomedierne en af de ældste traditioner på Taastrup Realskole. Det er ligeledes en tradition, at Skolens nye legeplads I midten af 1970-erne blev det indført, at de yngste elever åbnede ballet ved at gå kotillon. I dagene op til ballet øvede vi denne specielle indmarch, og jeg prøvede at»sætte eleverne op«til den store aften og spænde forventningerne lidt. En formiddag, hvor vi havde trænet, og hvor det var gået rigtig godt, så eleverne var i stemning til aftenens bal, sagde en lille gut fra 1. klasse til mig, da vi fulgtes ad ud af salen:»nå Flemming, i aften skal vi rigtig ud og score Bamse- Lamser!«Sådan en dag er det sjovt at være skoleleder. Her er dagen blå med solskinsstriber på! Flemming Keller 15

16 Taastrup Realskole for 50 år siden Skrevet af Birgitte Munch Thye, elev fra Jeg begyndte som elev på Taastrup Realskole 1. april 1954, da jeg var 11 år gammel og kom ind i 4. klasse. Jeg kom fra en landsbyskole med rod i alt, men jeg havde dog lært det grundlæggende og noget af det ret godt, fordi det morede mig. Men var jeg nu alligevel i stand til at klare mig i den fine byskole? Mit første indtryk af skolen var vild forvirring, både hos mig og med hensyn til bygningerne. Skolen virkede kaotisk, fordi den i årenes løb havde haft et enormt vokseværk. Den røde 4-etagers hovedbygning havde skudt knopper til alle sider, Taastrup Realskoles 1925 og da det ikke var nok, havde man efter krigen udvidet med en række røde træbarakker, der havde været flygtningebarakker. De lå spredt ud over det store skoleområde og gav det hele et noget rodet og klondykeagtigt præg. Var det virkelig en fin skole? Skolebestyreren hr. Christensen, førte mig op til den klasse, som de næste 5 år skulle være min, 4.b. Klasselokalet var ikke voldsomt stort, men alligevel var det lykkedes at stuve 36 børn ind. Og jeg skulle opdage, at der var langt mindre lokaler, som vi også kunne presses ind i. Vi var de store årgange fra krigens tid, men hverken i det offentlige eller det private skolevæsen havde man rigtigt forberedt sig på det. Der var også lærermangel i 50 erne, så ind imellem havde vi lærere, der slet ikke havde en læreruddannelse. De var nu ikke altid de ringeste, for de havde ofte en stor viden om de fag, de underviste i. Allerede her må nutidens lærere, forældre og børn være rystede. Hvordan kunne man overhovedet undervise os med så store klasser i så dårlige lokaler? Svaret er, at datidens pædagogik adskilte sig radikalt fra nutidens. De fleste af os havde, fra vi var små, været vant til, at børn skulle kunne ses, men ikke høres, så vi kunne sidde stille og høre efter. Og så havde lærerne ret til at slå os! Revselsesretten var kun afskaffet (officielt!) i de offentlige skoler. Det var ikke sådan, at lærerne dagligt tævede os sønder og sammen, slet ikke, men vi var altid bevidste om, at 16

17 overskred vi grænserne, så kunne det koste. Og faktisk tror jeg ikke, at der i min tid på skolen gik en eneste dag, uden der faldt lussinger et eller flere steder. Endnu en ting, som var med til at bevare roen i klasserne var den enorme afstand mellem lærerne og os. Vi sagde»de«til samtlige lærere og tiltalte dem ved efternavn og med hr., fru eller frøken. Forholdet kunne være nok så varmt og hjerteligt mellem en lærer og klassen, formerne blev overholdt. På den anden side må man sige, at de forhold, vi havde, gjorde, at vi havde et fantastisk sammenhold i klasserne. Her blev grundlagt venskaber, som varer endnu. Hvor meget opsyn og justits, der var med os, afhang i høj grad af, hvor vi havde klasselokale. I frikvartererne skulle vi være ude, uanset vejret. Og ind imellem var det fristende at snyde, for det kunne jo være, at dagens lektier lige skulle løbes over. Lærerkollegiet Det gik ikke på de nederste 3 etager af hovedbygningen, for her kom gårdvagterne hyppigt. Men var man så heldig at have klasseværelse i barakkerne, der lå helt ud til Marken, var det meget lettere, for her kom de sjældent. I 3. mellem fik vi klasseværelse oppe under taget på 3. sal. Her lå pedellejligheden, hvor de to søstre Hansigne og Anne Marie Christoffersen havde boet. Men den nye pedel, Helmer Olsen, der også var tryllekunstner, havde egen bolig, så den var blevet tom og blev lynhurtigt inddraget til undervisning. Det undrer mig den dag i dag, at hverken arbejdstilsyn, brandmyndigheder, fagforeninger eller forældre protesterede. Eller vore lærere for den sags skyld. Lokalerne var grotesk små. Bordene var stillet helt tæt, så der i den ene side af rummet var en meget smal passage. Var man først sat ned inde ved væggen, kunne man ikke komme ud, før alle andre var ude. Der var en stejl trætrappe op til lejligheden og naturligvis ingen brandudgang. Desuden var der ikke isoleret, så om foråret og sommeren brændte solen på skolens skifertag, så lokalet var ulideligt varmt. Det opvejedes til gengæld af, at der var iskoldt om vinteren. Men deroppe kunne vi stort set være i fred for emsige gårdvagter Skolens elever kom fra hele oplandet, og hertil hørte faktisk også København. Om morgenen strømmede vi til fra alle kanter, med bus og tog, på gåben og på cykel. Mange af os var våde og forkomne om vinteren, men der var ikke noget med at gå ind, før der var 17

18 Taastrup Realskole givet tilladelse ved, at hovedindgangen blev åbnet af en lærer. Når det ringede kl. 8 præcis, begyndte gårdvagternes jagt på de, der kom for sent, mens vi andre stillede op på pæne rækker, to og to, for at gå ind i gymnastiksalen til morgensang. Her blev sunget en salme og en fædrelandssang med fadervor imellem og til slut blev der læst meddelelser op. Derefter kunne alle gå til deres første time. En skoledag bestod typisk af 6-7 timer, og vi gik også i skole om lørdagen. I den tid måtte vi under ingen omstændigheder forlade skolens område. Men der var muligheder. Havde man timer i missionshuset overfor, kunne det lade sig gøre at smutte ned til købmanden på snold, inden man vendte tilbage til næste time. En del af lærerne underviste udelukkende i underskolen, mens andre kun underviste i mellemskolen. Enkelte underviste alle. Her vil jeg kun nævne nogle få, der var med til at skabe den skole, som jeg kendte. Skolebestyreren var som sagt Olaf Christensen, da jeg begyndte på skolen. Han fik en meget kort tid som bestyrer, for allerede i efteråret samme år døde han. Han var en venlig mand, som virkede utroligt rar og humoristisk. Derefter havde vi en periode med mange gisninger, men ingen skolebestyrer og så efter nogle måneder tiltrådte Arendt Filtenborg. Han var en høj, flot mand, men virkede mere som et alvorsmenneske. Ingen af dem kom jeg i nærmere kontakt med, for de underviste ikke min klasse. Jeg gik kun i underskolen i et enkelt år, så jeg har desværre ikke haft alle de festlige oplevelser, som mine klassekammerater kan berette om. Vor historieog religonslærerinde, Else Mikkelsen, skal dog nævnes. Hun var meget stor og gik altid med en kæmpemæssig ravkæde og meget ufikse sko, husker jeg. Og så var hun en gudbenådet pædagog. Vi skulle selv leve og opleve historien og bibelen. Så vi fik tildelt roller, og så gik det ellers over stok og sten. En gang kom Filtenborg til, hidkaldt af larmen. Han troede, vi enten ingen lærer havde eller en lærer, der havde mistet kontrollen. Men nej, vi var bare i gang med at opføre et af de store slag i landets historie, og den slags kunne da ikke gå lydløst af! Men at»mikkeline«, som fru Mikkelsen kærligt blev kaldt af eleverne, ikke skulle have styr på en klasse, var utænkeligt. Hun var elsket af eleverne, og hendes timer rummede næsten altid overraskelser, så de var spændende for os. Min klasselærer fra 5. klasse hed Flemming Jensen. Han underviste vores klasse i dansk resten af skoletiden. 18

19 4.b Han krævede meget af os, og der gjaldt ikke rigtigt nogen undskyldninger for at være uforberedt eller for ikke at aflevere en stil til tiden. Faktisk tror jeg ikke, at vi nogensinde vovede det sidste. Han var på skolen kendt som»tg-jensen«, hvilket vist siger en del om kravene for at få en hæderlig karakter hos ham. Man skulle gøre sig umage, man skulle for enhver pris være dygtig. hævede aldrig stemmen eller skældte ud. Næsten aldrig! Jeg har een eneste gang oplevet ham ophidset og vred på en af mine klassekammerater. Den time er der vist ikke nogen af os, der glemmer. Han lærte os engelsk, ja, ordentligt engelsk, vel at mærke. Mange børn i de år fik grundlagt en elendig I engelsk blev vi undervist af Poul Bjerrum, en venlig, stille mand med en helt naturlig autoritet og udstråling. Der var altid ro i hans timer, og han Taastrup Realskole

20 udtale, lærte intet om kultur eller litteratur. Vi fik det hele med. Vi begyndte hver eneste time med at synge en engelsk sang, og vi elskede det, så meget ofte fik vi lov til også at afslutte timen med en sang. Historielæreren var fra 1. mellem Leo Høegh-Olesen. Året efter begyndte han at undervise os i tysk, og i 4. mellem underviste han desuden de, der skulle have latin. At beskrive ham er at beskrive en legende. Han var fagligt meget dygtig, men var måske ikke altid lige heldig i sin omgang med de lidt svagere elever, for han kunne ikke forstå, hvis vi ikke alle var perfekte og lige så optagne af fagene, som han selv. Idrætsdag Han var respekteret, men også frygtet af mange. Og så så han ud, som ingen lærer i dag ville turde. Selv dengang var han speciel. Han var mørk og havde midterskilning, gik med sølvknappet stok og gamacher, disse fine stofovertræk til sko, som man i dag kun kender fra gamle billeder. De var selvfølgelig afstemt efter hans dobbeltradede jakkesæt. Præcis 1. maj og 1. november skiftede han mellem sine to skolesæt. Brunt med nålestribe til om sommeren og blåt ditto til om vinteren. Hertil kom elegante veste, slips og skjorter, manchetknapper, slipsenål, lommeur og stor ring af guld. Han var skolens elegantier. Dertil kom, at han kunne være meget adræt til trods for en fremskreden gigtsygdom. Jeg husker, at han engang spænede efter en af de store drenge og indhentede ham. Man skulle ikke tage fejl af ham. Bent Pedersen, der døde for nylig, underviste os i regning og matematik. Han var en rund og venlig fynbo, og der kunne skam godt laves sjov i hans timer, uden at han blev vred. Problemet var blot at få os til at stoppe og bestille noget bagefter. Hans timer kunne forløbe med en del latter, hvilket ikke var så almindeligt. Der var år, hvor han også underviste os i religion og i geografi, men det var sådan noget med et enkelt år med et og et år med noget andet. Ikke altid det bedste for en klasse, uanset lærerens kvalifikationer. I naturhistorie, som biologi hed dengang, og i fysik og kemi blev vi undervist af Hjalmar Højgaard. Også her kunne der være munterhed. Højgaard tog ind imellem metoder i brug, som var utraditionelle dengang. Jeg husker, hvordan vi for at få en idé om metersystemet blev sendt ud for at måle skolegården op. Der skulle så laves en skitse og udregnes areal. 20

Laursens Realskole 1886-2011. 125 år

Laursens Realskole 1886-2011. 125 år Laursens Realskole 1886-2011 125 år Ansatte, der var til stede, da der belv taget fælles foto en dag i september 2010: Øverst: Claes Brandt Nielsen, Lise Roed, Michele Demontis, Dorte Harmsen, Anders Drivsholm,

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen.

Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. 1 Postkort forestillende Den gamle Rytterskole. Th. ses det gamle sprøjtehus, der lå, hvor man senere byggede gymnastiksalen. Historie Rytterskolen blev opført i 1721, og kostede 850 rigsdaler. I 1859

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever

HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever FORTÆLLINGSKATALOG Februar 2013 HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

N G. Årsskrift 2006-2007

N G. Årsskrift 2006-2007 G IE R SI N G Årsskrift 2006-2007 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole............................. 6 Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009

NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009 NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009 Indhold Omslagsbillede: Skolens elever stillede op til fotografering i skolegården en forårsdag. Alle skolens klasser har hver deres side i bogen. Den første, 6.a og

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Julehilsen

Indholdsfortegnelse. Julehilsen 1 Årsskrift 2005 Indholdsfortegnelse Events og hverdagsliv: Mogens Vestergård Pedersen... 3 Blå Kors bag Hørby Ungdomsskole: Tove Østergård... 5 Kaperkaptajnen i Kulturhuset: Ole Læborg... 7 Hørby Ungdomsskole

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere