fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier)."

Transkript

1 fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april 924 ANNONCEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige sider kr ved henvendelse til Fiskeridirektr.rens kontor. Nr. 8 Fiskeutbytte indtil 26. april 924 (De store fiskerier). Sto r s i l d i hl.: opfisket , iset , saltet , anvendt til sildulje 9370, hjemmeforbrukt Værdi kr Sild fisket i Sogn og fjordane i hl.: opfisket 63920, iset 22067, saltet Værdi kr Va a r s i l d i hl.: opfisket , iset , saltet , anvendt til sildolje 52500, anvendt til hermetik hjemmeforbrukt Værdi kr fet s i l d i hl.: opfisket , saltet 9735, anvendt til sildolje 33075, anvendt til hermetik Tor s k (skrei og loddetorsk) i stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , anvendt til klipfisk , Biprodukter i hl.: dampmedicintran 78956, lever til andre transorter 305, rogn Fisket. Uken 20 april26 april. Anmeldt ukefangst: skrei stk., loddetorsk kg, vaarsild 4050 hl. Tor s k e fis k et i Finmark fylke var meget godt i sidste uke med tildels store fangster i 0stfinma'rken, mens det endnu er o nærmest smaat og ujevnt i Vestfinmarken. Efter de sidste meldinger er der et meget godt fiske paa Syltefjordhavet, hvorfra der fredag indkom til Syltefjord smaabaater lastet, smaa motorbaater 2000, smaaskøiter 4000 og fra samme felt til Kongsfjord jukseskøiter med optil 2500 og sjøldragere optil 5000 For Berlevaag hadde juksebaater og sjøldragere fuld last, optil 6000 og for Baadsfjord hadde jukseskøiter optil 0000 For N\ehavn lørdag paa storskøiter optil 8000, smaadækkere optil 5000, fisket endel hindret av storm sa a vel her som flere andre steder. de mest utsatte vær var der landligge for storm. Fra flere steder meldes at fisken nu staar nær land, saa utsigtene for fisket er meget gode, bare veiret blir nogenlunde rimelig. De mindre baate har hittil især gjort det meget godt flere steder i 0stfinmarken. De har hat fuld last jevnlig i det sidste og flere har gjort etpar turer i døgnet. Den samlede ukefangst blev stk. mot i tilsvarende uke ifjor stk., i , i , i og i stk. Prisene holdt sig mellem 4~20 øre pr. (ifjor 85). Høieste pris i Hammerfest, Rolfsø, Hjelmsø, Gjesvær og Honningsvaagene 20 øre pr., dernæst Oksevaag 9 øre, Kjøllefjord og Maasø 89 øret forøvrig mest 57 øre, lavest i Baadsfjord 46 øre pr. sløiet fisk. Leverprisen holdt sig fra 5 30 øre pr. liter, høiest i Hammerfest 30 øre, Honningsvaagene 2830 øre, forøvrig mest 2025 øre, lavest i Loppa 520 og Syltefjord 6 øre pr. liter. fjor var prisen 85 øre literen. Fisken er iaar større end ifjor, 00 stk. sløiet torsk veier i 0stfinmarken

2 og i Vestfinmarken 245 (ifjor 257 og 222 ) Fettproeenten er henholdsvis 32 og 36 liter dampmedicintran av 00 liter lever (ifjor 32 og 34). Der deltar nu i Finmarksfisket 2 70 baater, hvorav 037 motorbaater og 33 ro og seilbaater mot ifjor baater. Der er fremmøtt 5 kjøpefartøier mot 60 ifjor. alt er iaar under vaarfisket i Finmark opfisket stk. mot ifjor, i 922, i 92, i 920 og stk. i 99. Partiet i Finmarken er iaar betydelig større end i en række foregaaende aar. Først i 92 finder man et større kvantum, nemlig stk., dernæst kommer 94 med stk. Skreifisket søndenfor Finmark er nu helt avsluttet. Partiet blev sidste uke forøket med stk. hvorav stk. falder paa Lofoten, paa SørTrøndelag og stk. paa Vikna. Det saakaldte skraapfiske for Bø i Vesteraalen er begyndt og drives av 36 baater. Garnfangsten er optil 230 og med dypsagn 50 stk. L o f o tf i s k eter nu avsluttet for iaar og opsynet blev hævet lørdag 26. april mot 2. april ifjor. Det endelige resultat maa betegnes som meget godt særlig som følge av de høie priser paa fisken gjennem hele sæsongen. Kvantumet blev noget mindre end ifjor, men forøvrig er der i løpet av de sidste 28 aar bare 6 aar som kvantumet i Lofoten er større end iaar, nemlig 923, 92, 909, 907, 906 og 897, da kvantumet var henholdsvis 7,0 mill. stk., 8,6, 8,8 8,7, 8,6 og 25,8 mill. stykker. Prisene paa fisken var betydelig høiere end i de foregaaende aar saa værdiutbyttet iaar er større end i de foregaaende 5 aar. Der blev iaar under Lofotfisket opfisket ialt 6, million stykker, hvorav 6, hængt til rundfisk, 9,7 saltet til klipfisk og 0,3 mill. stk. eksportert fersk. Man har tilvirket hl. dampmedicintran, 4 5 hl. lever til andre transorter og hl. rogn. Av rognpartiet er hl. anvendt til hermetisk bruk. fjor var partiet 7,0 mill. stk. fisk, 3529 hl. dampmedicintran, :345 hl. lever og hl. rogn. Der er iaar virket til dampmedicintran et større parti end i noget av de foregaaende 27 aar. Rognkvantumet er litt mindre end ifjor men forøvrig større end i noget tidligere aar. Fisken var iaar gjennemsnitlig større end i de 3 foregaaende aar. Gjennemsnitsvegten for 00 stk. sløiet garn og linefisk utgjør henholdsvis 364' og 343 (ifjor 35 og 330, i og 323 og i og 283) og gjennemsnitlig for hele fisket gav 00 liter lever 53 liter dampmedicintran (ifjor 52 og i 922 og liter). Lofotfiskets samlede værdiutbytte ansættes til kroner mot ifjor, i 922, i 92 og kr. i 920. Værdien fordelt paa 8 676mand som deltok i Lofot GAN G 30 april 924 fisket gir en bruttolot av 050 kr. mot 568 ifjor, 748 i 922, 63 i 92 og 206 kr. i 920. Beregnes derimot lotantallets forøkelse, som maskinfarkostenes fangstfordeling medfører, reduseres bruttolotten til 900 kroner mot 448 ifjor, 64 i 922, 54 i 92 og 967 kr. i 920. Gjennemsnitsprisen var iaar kr..22 pr. stk. Fisken solgtes hovedsagelig i usløiet tilstand. Utbyttets fordeling var iaaf sjeldent jevnt for alle redskaper og blandt alle farkoster. Agnprisene holdt sig gjennemgaaende rimelige og tilførselen var god bortset fra den sidste tid. Veirforholdene var gunstig for bedriften, hvorfor ogsaa intet nævneværdig tap av redskaper forekom iaar.. Fisken indfandt sig iaar tidlig og forekomstene søkte væsentlig til Østlofoten, hvor de var store fra og med Henningsvær og østover til Kanstadfjorden helt til utover midten av mars, hvorefter vestlofotværene tok sig op ved nye fiskeindsig og gode fangstresultater til langt ut i april. Austnesfjord.var adskillig fisk tilstede i mars, men blev av kort varighet. indre del av Raftsundet intet fiske iaar. Fra begyndelsen av februar til utover midten av mars var der rike forekomster tilstede paa strækningen Risvær og østover til Kjeøy mot Kanstadfjorden. Likesaa for Hopshavet Kabelvaagsbakken og Hølla. Værøy og Røst var forekomsten forholdsvis smaa. Der' deltok iaar i Lofotfisket baater, hvorav l 67 garnbaater og 58 doryer fra 205 motorfarkoster og dampskib med en samlet besætning av 8676 mand. fjor deltok 53 baater med 7369 mand. Der var iaar frem møtt 278 kjøpefartøier med en besætning av 49 mand og med en samlet drægtighet av 3464 tons. Av fiskepartiet er 8, million stykker opfisket i ØstLofoten, 2,5 million i Henningsvær, 4,6 million i Vest Lofoten og 0,9 million stykker i Værøy og Røst. Fosen i Sør:Trøndelag drives fisket endnu av 495 baater ved ukens slutning med bra utbytte. Vikna er fisket nu avsluttet med et betydelig større kvantum end ifjor. Nu er partiet stk. mot 4000 ifjor. Landets samlede torskefiskeri er stiller sig iaar til 26 april saaledes sammenlignet med de to foregaaende aar til samme tid: Total mill. stk. Hængt " Saltet " " Damptran hl. Lever Rogn " l' l 'l fl ' 40, l 3,2 25, ,3 3,5 2,5 i' ,7 4,2 8,

3 '30 april 924 F S K E T S GAN O 79 Tr an: Bergen. Uklaret damptran, nordlands....,, finmarks.... Prima koldklaret damptran.... Sildolje, brunblank.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Rogn: Samf. pr. exportpakket td.... Rundfisk: Fyldig vestre, hollænder.... A lmindelig ".... Bremer.... Samfængt taliener.... Finmarks, gr..... " ".... " over 600 ".... Rotskjær: Zartfisk.... Vækkerfisk.... Høkkerfisk , Fiskemarkedet indenlands. 5/ 4 25/ 4 Kr. Kr. (Nominelle prisnoteringer) pr. tønde pr. kilo / Danskfisk Sei: Afrikasei 50/ do. 40/50 o Smaasei 30/ pr. vegt Hyser: Samf. vaarhyse 40/ Almindelig do. 30/ Afrika høsthyse 40/ do. hyse 30/ Længer: Skruelænger pr. vegt Fetsild: Skjæresild, eksportpakket pr. Storsild: Exporfpakket pr. 0 kg pr. tønde Fiskepakket, rund Vaarsild: Exporipakket pr. 0 kg Fiskepakket, rund Aalesund. Tran: Uklaret damptran, Søndmørs eller Nordlands.... Do. Finmarks.... Koldklaret damptran.... Sæltran.... Rogn, Samfængt, fyldt tønde med træ.... 8/4,) :!6;4 Kr. Kr ' pr. tønde /.09 43/46.00 pr. td. Klipfisk: Søndmørs /29.00 pr, vegt Saltfisk: Søndmørsk torsk.... Lofots..., /0.52 pr S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg /36.00 pr. td. ) ngen notering, Kristiansund N. Tr an: Uklaret damptran.... Raa medicintran.... Brunblank.... Bruntran.... Rogn: Samf. stavfyjdt tønde.... Sild: Storsild.... Saltfisk: Torsk...,.,.... %) Kr 0/5.00 pr. td..0 : pr /40.00 pr. td pr. td. 0/0.25 pr. vegt Tørfisk: Samt. storsei 50/60 cm,.... ].0/.5 pr. ) ngen notering, Va a r s i l d fis k e t. Torskangerpollen i Nordfjord blev i sidste uke sat flere mindre notstæng. Silden var en blanding av tomsild, smaasild og fetsild. Der blev i uken opfisket 4050 hl. Herav blev 3780 hl. notsild og 20 hl. garnsild iset for eksport og resten 50 hl. blev saltet til skjæresild. Prisen antages at dreie mellem kroner pr. hl. alt er nu opfisket i Sogn og Fjordane hl. sild, hvorav saltet hl. Den samlede værdi av sildefisket er beregnet til ca kr. søndre distrikt blev i sidste uke opfisket bare stk. sei, ingen torsk og ingen sild. Seiprisen var l kr. pr. stk. samme uke ifjor blev optat hl. landnotsild. Partiet er iaar hl. vaarsild mot ifjor til denne tid hl. og i hl. Værdien iaar er kroner mot ifjoc Utenlandsk klipfisk. Nyfundlandsk klipfisk. følge "Trade view" St. John's er der utført 30 mars5 april: Til talien kvintaler. Britisk Vestindien 3804 " De forenede Stater 85 Spanien " Re

4 80 f S K E T S GAN G 30 april 924 P ris ene angaar omsætning fra utenlandsk importør til grossist og detaljist. X l i P fis k p ris ene noteres i Spanien i pe5etas (ptas.) pr. kvintal (kv.). Kvintalen har forskjellig vegtindhold paa de forskjellige spanske markeder. Den er i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena og Malaga = 50, i Barcelona og Taragona = 40 Portugal noteres prisen i escudos (esc.) pr. v:'vintal = 60 Paa de oversjøiske markeder angis prisen pr. kasse (ks.). Havana noteres prisen i kubanske dollars ($) pr. kasse = 45, i Buenos Aires i pesos pr. kasse = 45 og i Rio de Janeiro i mil reis pr. kasse = 58 K l i P fis k og t ø rf i s k p ris ene i talien noteres i!ire pr. JOO Fiskemarkedet utenlands. De tyske ferskfiskpriser noteres i mark (M) pr. pund = ~ Fe r s k s i l d P ri::; ene noteres pr. kasse = 8500 Prisen paa indført saltsild til det tyske marked noteres for tiden i vedk. utførselslands mynt. Pristallene i parantes angir den ved Fiskeridirektøreris kontor foretatte omregning til norsk mynt og vegt i øre pr. nor s ken het (, m. v.) efter valutakursene paa den dag, som prisene antas at gjælde for. Denne dag er i almindelighet den, hvortil beholdningsopgavene refererer. Paa grund av de ustabile værdiforhold mellem de forskjellige landes penger maa disse tal kun opfaues som et i forskjellig grad efter omstændighetene o ill tre n t l i g uttrykk for de faktiske priser. Fersk fisk og sild. Geestemiinde: Fiskeriagenten beretter 25/4: uken fra 7 til 23 ds. ankom til Geestemiinde fiskemarked 29 trawlere med tilsammen pund fersk fisk. Derav 20 fra sland med pund, gjennemsnitlig ca pund og 9 fra Nordsjøen med pund, gjennemsnitlig ca pund. Fra østersjøen var ingen tilførsler. Tilførslene var kun omtrent halvt saa store som i den foregaaende uke. Størsteparten av tilførslene kom fra sland og prisene for slandsfisk gik stadig nedover, derimot steg prisene for Nordsjøfisk grundet de knappe tilførsler. Omtrent 3/ ± av slandsfisken blev solgt til klipfiskværket. Pr. jernbane fra Holland ankom ca pund fersk sild (Zuidersjøsild) og fra Norge to laster med løs sild, en del i kasser og tønder. Auktionsprisene var: Hyse M. 0.2/0.85 pr. pund ". l 0.2/0.80 Torsk 0.07/0.43 l 0.03/0.27 Sei Rødspætter 0.06/ /.02 Pigvar Kveite " 2.25/ /2.6 Hamburg: Fiskeriagenten beretter 25/4: Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom fra Norge nogen kasser smaasei, som opnaadde 8 pf. pundet. Efter hvad firmaet H. Koser meddeler, skulde utsigtene for norsk kveite for tiden være ganske bra og firmaet tror at kunne anbefale sendeiser hertil. Som omtrentlig paaregnelige priser opgis for middel stor kveite ca. M..20 og for stor ca. M pr. pund. Fra Norge ankom med rutebaaten kun 2/2 kasser vaarsild, som formodentlig har opnaadd ca. 0 pf. pundet. Der var regelmæssige tilførsler av fersk sild fra Holland og fra Danmark. Dansk sild opnaadde i begyndelsen av uken 8/20 pf. pundet, men prisen faldt senere til 0/2 pf.. Hollandsk sild solgtes til ca. 8 pf. pundet. Hull: Konsulatet beretter 28/4: 700 kasser sild fra Maaløy. Ptis 57/56 shillings (kr ) kassen. Konsulatet beretter 29/4: 379 ks. sild fra Maaløy, 5024 sh. (kr. 8038) pr. kasse. Klipfisk og tørfisk. Lissabon: Legationen beretter 9/4: tilslutning til den telegrafiske beretning (indtat i forrige nr.) meddeles, at engrosnoteringene for portugisisk klipfisk, hvorav beholdningene forøvrig nu skulde være paa det nærmeste tømt, oplyses pr. 4 ds. at stle sig saaledes: Soltørret, stor Esc pr. kvintal smaa Kunstig tørret i Algarve, stor ,, smaa Markedet i Lissabon er fremdeles!:::meget livlig og efterspørselen god. Kurs pr. dags dato: Esc pr. pund sterling. Rio de Janeiro: Legationen beretter 9/3: febrlar og forløp ne del av mars maaned indførtes ialt 7 72 kolli klipfisk, hvorav fra Norge hel~ og 200 halvkasser, fra Skotland 5709 helkasser og fra Canada 800 helkasser. Beholdningene er for nærværende mini

5 30 april 924 FS K E T S o A N O 8 male. Prisen for norsk "mperial" ligger omkring 75 milreis (20 øre pr. ), mens skotsk fisk betales med 80 milreis. Det formedes her at prisene, trods kursen, der i de seneste dage har været fortsat faldende, for idag endog at komme ned under 6 d. (5 7 /s d.), vil holde sig nogenlunde uforandret, da der formentlig paa grund av manglende leveringsevne, ikke vil ankomme betydeligere skibninger av klipfisk foreløbig. Legationen beretter 26/4: Fra 9 mars til dato klipfisktilførsel 3000 kolli norsk og utenlandsk. ngen beholdning. Pris 70 milreis pr. kasse a 58 Skotland offererer ny fangst 70/73 shillings. Salt sild. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 25/4: Tilførslene androg til Herav 2925 fra Norge, 700 fra Skotland, 8 fra Amerika, fra Holland og 5 fra rland. Der var ingen bedring i efterspørselen. Pengemangelen hos kjøperne og fremfor alt mangelen paa utenlandske betalingsmidler er grunden hertil. Av de anmeldte beløp tildeler riksbanken daglig kun i høiden et par procent som er saa litet, at forretningen derved praktisk talt blir umuliggjort. Grundet den faste stemning i Norge er noteringene for norsk sild ogsaa her høiere, men som markedet for tiden ligger an, maa de betegnes som ren t nom i n el e. Noteringene er: Slo, 4/500 " 5/600 6/700 Vaarsild, 4/500 5/600 6/700 & 7/800 fra kai resp. lager. kr. 40/42 pr. td " " " For skjæresild 30/40 er senest betalt kr pr. td. Det er uforstaaelig, at ikke her et bllig, utbredt næringsmiddel som saltsild nyter ekstra begunstigelse og at ikke saltsildhandelen faar sig tildelt den nødvendige fremmede valuta. Smaasild tilført Stavanger 9/4_26/ = Sogn og Fjordane fylke Møre fylke l T~:!~:;.~l ~i~ ~!~~ Kanadas saltvandsfiskerier i februar 924. Den samlede fangst paa Atlanterhavs og Pacifikkysten utgjorde i februar maaned lbs. værdsat til $ l , mot lbs. til en værdi av $ i samme tidsrum foregaaende aar. Der er i maanedens løp fisket mere av torsk, kolje, lysing (hake) og lyr (pollock), sild, laks, smelts (osmerus eperlanus) og kammusling end i februar maaned f.a. A t l ant er h a vs k Y ste n. Av torsk, kolje, lysing (hake) og lyr (pollock) blev der ialt opfisket lbs. mot l lbs. foregaaende aar. Av smelt (osmerus eperlanus) blev der bragt tillands lbs. hvad der sammenlignet med februar 923 viser en stigning paa l lbs., mens fangsten av skjæl iaar steg til 60 bbls. 22 bbls. i februar ifjor. Av hummer fiskedes der i maanedens løp bare lbs. mot ifjor 7 00 lbs. Totalkvantumet siden sæsonens aapning utgjorde efter dette lbs. mot lbs. i febuar maaned 923. p a c i fik k Y ste n. Der er fra Vancouver sland rapportert om et rikt sildefiske. Den samlede fangst i British Columbia naadde lbs. mot ifjor lbs. Sildefisket har i vinterens løp været usedvanlig godt ikke mindst paa grund av avsætningen paa det orientalske marked. Saavel paa 0st som Vestkysten av Vancouver sland har fisket været udmerket og for nylig har der vist sig anseelige sildestimer i Princ~ Ruperts havn, en høist usedvanlig foreteelse paa mange aar. Notbrukene har gjort rik fangst ved Captains Cove og Jap lnlet og holder disse stim stængte for at kunne sælge silden som agn for kveitefiskerne. hele provinsen er der j sæsongen 923/924 nedsaltet ialt tons mot 3 65 tons ifjor vinter. Fisket ophørte paa Østkysten av Vancouver sland den l mars og paa Vestkysten den 26de ved gytetidens indtræden. Av kveite blev der i maanedens løp bare fisket lbs. eller lbs. mindre end i februar ifjor. Laksefangsten utgjorde 3800 lbs. sammenlignet med lbs. i samme maaned ifjor. Hele det opfiskede kvantum blev solgt i fersk tilstand. Bøter vedr. overtrædese av den islandske fiskerilovgivning skal betales i g uld. Generalkonsulatet Reykjavik, beretter 4/4: De i lov om forbud mot trawlfiskeri av 8. mai 920 samt de i lov om ret til fiskeri paa sjøterritoriet av 9. juni 922 fastsatte bøter for overtrædeise av vedkommende lovers bestemmelser skal i henhold til en av det nu forsamlede auing vedtat lov, som traadte i kraft den. april d. a., betales i guld. Det skal angives i domm~n hver gang, efter hvilken guldkurs den ilagte bot blr at erlægge i islandske kroner.

6 82 F S K E T S GAN G 30 april 924 Generalkonsulatet beretter 22/3: FiskeOlarkedet i Genua. Av generalkonsulatets Tør fis k rna r k edet. Av tørfisk indførtes til Genua omtrent samme kvantum som i 922, nemlig baller mot 69929, likesom herværende beholdninger pr. januar 923 tilnærmelsesvis kunde anslaaes til samme størrelse som pr. januar 922. det store og hele tat kan 923 betegnes som et særdeles heldig aar, baade for eksportører og importører. løpet av første halvaar viste prisene en nedadgaaende tendens, indtil de stabiliserte sig omkring 5 lire for fyldig westre og 3,80 lire for.ma finmarksfisk, som er de to standardtyper for det herværende marked. Takket være disse lave priser var forbruket stort, og markedet utviklet sig rolig og tilfredsstillende indtil utgangen av aaret, da praktisk talt alle lagre, saavel i Genua som i Norditalien forøvrig paa det nærmeste var rømmet. motsætning til tidligere aar holdt efterspørselen sig ganske livlig ogsaa i januar og februar iaar, som ellers pleier at være aarets stille maaneder, og dette medførte at saavel de herværende større som mindre importører blev nødt til at henvende sig til Bergen, hvor allerede ved aarsskiftet omtrent alle beholdninger av tørfisk var bl it samlet. Dette bevirket en sterk prisstigning saavel i Norge som her i ltalien, hvor prisene allerede hadde naadd samme høide som paa høsten 922. Følgen er at importører, som nu sitter inde med fisk kan tjene optil 00 % Erfaringer fra tidligere aar viser imidlertid at en slik sterk prisstigning er farlig for fremtidige forretninger, fordi de høie priser virker lammende paa forbruket. En av de største tørfiskimportører har sagt generalkonsulatet at importørene er beredt til at betale meget høie priser for fisk av ny produktion, da situationen nu er saadan at saa at si al gammel fisk vil være opspist længe forinden de nye kan komme paa markedet. Dog bør man ikke glemme at frossent argentisk kjøt, som stadig vinder mere og mere indpas i ltalien, nu sælges til en pris av lire 4.50 pr. for kjøt med ben, og lire 7 for benfrit kjøt (filet), mens prisen for tørfisk "en detail" allerede nu er over lire 6 pr. " Skulde fisket slaa godt til i Lofoten og Finmarken, maa man dog regne med at prisene kan gaa ned igjen. Som generalkonsulatet antydet i sin aarsrapport for 922 er den norske tørfisk eneraadende paa det italienske markedefterat den japanske tørfisk har ophørt at komme hit. Prisene paa tørfisk i Getluai 923 stillet sig' saaledes: aarsberetning for 923. For tynd westre Lire pr. 00 fyldig do ,, finmarken vaarfisk do. do. l og " vinterfisk " ,, vaarhyse.., ,, " vaarbrosme..., ,, K l i P fis k o g s a l tf i s k m ark e det. Av klipfisk og saltfisk blev der i 923 til GenuCi importert følgende kvanta: Fra Norge...,.... " sland...,.. " Newfoundland.... ca. 290 tons " 9554 " 898 " Frankrike (fransk lavee). " 4700 " England... 97" Desuten kom der ca. 200 tons fra Danmark og ca. 50 tons fra Tyskland. Disse partier var sandsynligvis av islandsk oprindelse. Sammenlignet med 922 er der i 923 indført betydelig større kvanta specielt av islandsk fisk og fransk lavee, som praktisk talt har erobret det herværende marked; den første paa grund av dens gode kvalitet; den anden paa grund av' kursforholdene. mporten av newfoundlandsk fisk var omtrent stationær og kvaliteten var ikke god. Det vil sees av de ovenstaaende tal at importen av norsk klipfisk har været liten. Aarsaken er som generalkonsulatet ved flere anledninger har gjort opmerksom paa den at fiskens utseende sta ar tilbake for den islandske, hvorfor denne foretrækkes av den herværende befolkning. Størsteparten av det importerte kvantum norsk fisk har vistnok været prøveforsendelser av norsk saltfisk. Som tidligere nævnt har der i de sener2 aar fundet sted en stadig tiltagende import av islandsk saltfisk. Denne tilberedningsmaate av fisken falder mere og mere i kjøpernes smak. Som følge av dens mindre holdbarhet kan den dog vanskelig importeres under de varmeste sommermaaneder. For dem som ønsker nærmere oplysninger med hensyn til tilvirkningsmaaten etc. henvises til generalkonsulatets specialrapport nr. 82 av 5 juni 923. (lndtat i "Fiskets Gang"s nr. 27 for 923). De herværende beholdninger av klipfisk og saltfisk pr. januar 923 var ikke store. Derimot var der forhaandenganske betydelige beholdninger i de producerende land, specielt sland, hvorfra der av fisk fanget i 922 blev indført til Genua ca tons i første halvaar. Siden januar 924 har importen av islandsk fisk kun utgjort 500 tons og da ingen yderligere tilførsel ventes derfra, blir ikke fisken i motsætning til tidligere aar indlagt paa frysemagasiner over sommeren men

7 jo april 924 FS KE T S GAN G 83 kun lagret for et mere eller mindre øieblikkelig forbruk. Man formoder at den hersteds lagrede fisk vil være opspist længe forinden aarets nye produktion kommer paa markedet. mportørene er derfor klar over at de vil komme til at maatte betale meget høie priser paa fisk av ny tilvirkning. Dog er det vanskelig at forutsi noget bestemt om hvordan markedet vil utvikle sig, da det vil avhænge av forskjellige omstændigheter, i første række av et mere eller mindre rikt fiske. midlertid er det meget som tyder paa, at 924 vil bli en gjenganger av 92, hvad klipfisken angaar. Hvad prisene i 923 angaar har de været meget faste med stigende tendens til helt ind i begyndelsen av den nye sæson. begyndelsen av september blev de bragt ned i 300 lire for labrador st yle (av ny tilvirkning), hvilken fisk er standardtypen for det italienske marked. Prisene blev stabilisert heromkring indtil utgangen av aaret. Prisene har i aarets løp været følgende: For norsk klipfisk (av ny tilvirkning).. do. do. labrador st yle.... islandsk fuldvirket smaafisk.... do. do. hyse.... do. labrador st yle.... do. saltfisk... ))...,.. do. salt hyse.... egte labrador (newfoundlandsk fisk) fransk lavee.... Pr. 00 Lire Det vil erindres at den italienske regjering i begyndesen av januar maaned ophævet indførselstolden paa tørfisk og kli pfisk. S ard i n m ark e det.!talien er et ganske betydelig marked for sardiner, som delvis produceres inden landet, hovedsagelig i de nyindlemmede Østerrikske distrikter ved Adriaterhavet. Dog er landets egen produktion paa langt nær tilskrækkelig og der indføres derfor aarlig ganske betydelige kvanta, specielt fra Portugal og Spanien. Sardinerne er altid av den saakaldte franske type, d. v. s. urøket nedlagt i ren olivenolje, og det vanlige format er æsker /4 club 30 mm. 200 gr. Prisene har gjennem hele aaret holdt sig mellem lire 08 og lire 5 pr. kasse cif. Genua uten told. Norske røkede sardiner er helt ukjendt hernede og passer ikke for det italienske marked. Leilighetsvis har der været sendt en del urøkede sildesardiner, som imidlertid ansees som en daarlig erstatning for virkelige sardiner. Sardinmarkedet har i de for]øpne aar været urolig paa grund: av toldforandringer. Tolden var tidligere 20 guldlire pr. 00 hvilket tilsvarer ca. l lire pr. 4 club æske, og med denn~ høie told var importen i længere tid sterkt hemmet. Ved' aarets slut da den nye handelstraktat med Spanien traadte ikraft, blev tolden nedsat til 70 guldlire, og denne nedsætteise bevirket at der straks kom ganske sterk efterspørsel efter sardiner. Da sardintolden i talien i de sidste aar har undergaat saa mange forandringer, kan det ha sin interesse at gi en oversigt over hvordan tolden nu stiller sig. Told pr. 00 Egte sardiner i ren olivenolje.... do. nedlagt i anden olje.... Andre sardinlignende fisk som bærer sari guldjire dinnavnet ' Norsk sild i olivenolje Portugisiske Chin Chards.. o Hvad norske brislingsardiner anga ar skulde disse som følge av at de italienske myndigheter i sin tid har avgjort, at norske brislingsardiner skal betragtes som virkelige sardiner og som følge av vor mestbegunstigelsestraktat med!talien nyte godt av toldnedsættelsen paa spanske sardiner. Det ser imidlertid ut til at de italienske myndigheter endnu ikke har dette paa det rene, hvorfor der fra norsk side er gjort henvendelse til regjeringen i Rom. følge den officielle statistik blev der i de 9 første maaneder av 923 importert til talien følgende kvanta fiskehermetik : Fisk marinert nedlagt i olje eller anderledes præparert i æske r indtil 500 gr.. Sardiner og ansjos Tunfisk Laks Anden fisk dem dem nedlagt i æsker fra 500 gr. indtil 20 Sardiner og ansjos....' Tunfisk Laks i æsker fra /2 til l kg... ' " Anden fisk Frankrikes fiskeomsætning. Rene Moreux: Anuaire de la Maree et des Fournisseurs de la Maritime.. M. Rene Moreux, redaktøren av»la Peehe Maritime", Paris, har utgit.anuaire de la Ma[(~e et des Fournisseurs de la Peehe Maritime" for 924. Den indeholder korte artikler om fiskehandelen i Frankrike, love for handelen og toldbehandlingen av fiskevarer, jernbanetariffer m. v. Størstedelen av boken er viet adresser paa firmaer som handler med fiskevarer i de forskjellige byer i Frankrike, Belgien og Sehweiz, og de vigtigste forhandlere i endel andre land, samt fisketilførsler til hver av byene tillikemed indbyggerantallet. 922 blev der tilført Paris tons fisk pr. jernbane, herav var 5576 tons fra franske havne og 9007 tons fra utenlandske, (herav ferskvandsfisk fra Norge). Som et eksempel paa hvor forholdsvis lite tisk der konsumeres i Frankrike: nævnes at i 92 blev der av 40 millioner mennesker konsumert tons fisk mens der i England av samme antal mennesker konsumertes tons fisk. Det skal nu være maalet at øke konsum en av fiskevarer i Frankrike mest mulig. Boken koster 20 fres. og erholdes ved henvendelse til»la Peehe Mantime" 90 Boulevard Hausmann, Paris.

8 84 f S K E T S Det engelske fiske. Mængde og værdi av ilandbragt fisk i England og Wales i jan.mars 924. (Efter opgave fra Ministry of Agriculture and Fisheries) GAN G 30 april 924 Fiskesort Mængde Værdi Alle fiskearter (undtat skalddyr).. " Derav: Sild.... Brisling (sprats) Makrel...,.... Torsk.... Længe... '".... Brosme.... Sei l Hyse.... Hvitting.... Flyndre.... Kveite ? Skate og l~okke Vekselkursene '.'... o 5" ~ : ',.' c:::: o 'O?:... o 3 ~ t.:> o Cl t.:> ~ z o ciq ro Utenlandsk mynt Pari kurs London kr. pr. i. Berlin mark Paris fres. Stockholm sv. kr. Kjøbenhavn d. kr. Amsterdam gylden Ziirich sw. fres. NewYork... dollar Antwerpen belg. fres. Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire Prag czck. kr. sland, nominel 00 s!. kr. Wien, østerr. kroner pr. æ... l Warschau, polske mark (mill.) pr. æ Lissabon, pence pr. escudo... Buenos Aires, pence pr. peso... Rio de Janeiro, pence pr. mils... "O Yokohama, sh/d. pr. yen... Manila, sh/d. pr. dollar l Meksiko, pence pr. dollar..... Shanghai, sh/d. pr. tael.... Bombay, sh/d.... Honkong, sh/d / l5/s 40 3 /4 6 5 /32 li~)j2 3/2 /4 /4 3 /6 2/4 /4 Fiskeeksportører, fiskere, fis~llvirkere og fiskekjøpere. z,' '< l ;:r ::l o. ii> ::l o. Tegn abonnement paa det ukentlige efterretningsblad for fis k e r i ene. ndenlands koster "Fiskets Gang" kun kr pr. aar

9 april 924 fs K ETS GAN G 85 Trondhjems fiskeomsætning. Opgave over avsendt fersk fisk og sild fra Trondhjems ilgodsavdeling tiden 3/ (Meddelt ved Norges Statsbaner) Fisk l Sild Tid. Svenske st: D~~~~; lil',sv, enske st. Tyske st.', ~ ( over over Norske st ~=_r over. :Norske st. Storlien \ Chr.berg \ Kornsjø chr.ber g! il Storlien Chr.berg Kornsjø l'._..._, L~ ~ Kg. Kg.! Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 3/=6;2~~~...\) \ \ /2_3/2... ' , 0700; 0030 ~h20/2... ' l : t 590 ' /2_27/2 '" ' /2_[,/ \ Q, 46900, H/a_2/ l i 22400\ :)j'j_ H /s [ \ 770 i 6950:', 3960' h_2gs...,: \, l! i! T ørfisk, klipfisk og saltfiskimporten til Oenua. Generalkonsulatet beretter 7/4: Man tillater sig at hitsætte nogen oplysninger som kan ha interesse for eksportører av klipfisk og tørfisk til Genua. Som det vil være bekjendt er indførselstolden for klipfisk og tørfisk ophævet siden juni 923. Bytolden (octroien) er forskjellig i de forskjellige kommuner. Her i Genua utgjør den 30 lire pr. ton saavel for klipfisk som for tørfisk. Sendes fisken med Spanskelinjens baater vil losnings og kaiavgifter beløpe sig til lire 7.80 pr. ton for tørfisk og lire 4.0 for kli pfisk. Det forekomm er ganske ofte at de større importører for egen regning fragter fartøier med fisk fra Norge eller island. Losnings og kai avgifter vil da komme paa ca. 5 lire pr. 00 fra skibsside til jernbane; losser fartøiet i fiskehavn ved kai er 3 lire tilstrækkelig. Pakhusleien i kommunes oplag utgjør Yl. lire pr. 00 for en halv maaned. frysemagasin varierer pakhusleien fra 2 til 4 lire pr. maaned. Hvad angaar ankomsttiden for den nye tilvirkning av de forskjellige sorter tisk skal man meddele, at den norske klipfisk begynder at komme allerede i mai maaned, den islandske i begyndelsenav august, newfoundlandsfisk i september og oktober og den franske lavee noget senere. l).. Generalkonsulatet har ved forskjellige anledninger indberettet, at det særlig er "saltfisk" og av klipfisk specielt "Labrador St yle", som har stor utbredelse i Norditalien. Fiskens ti virkning som "saltfisk" synes at falde bedst i befolkningens smak, fordi fisken ikke er saa haardt tørret. Størsteparten av den hitkomne "Labrado St yle" og "saltfisk" er av islandsk oprindelse. ) Den norske tørfisk kommer først i slutten av juli. midlertid er der nu begyndt at komme prøveforsendelse av norsk "saltfisk", men efter hvad importørerne uttaler, kan den vanskelig konkurrere med den islandske. De væsentligste indvendinger mot den norske "saltfisk" gjælder fiskens utseende, som skal være mørkere i farven end den islandske. Der indvendes ogsaa mot den norske "saltfisk" at den er for litet saltet. "Labrador st yle" og "saltfisk" kommer almindligvis hertil indpakket (in bulk) i smaa skibsladninger, hviket skal være at foretrække fordi fisken paa denne vis tørres underveis og kommer penere frem. "Saltfisk"importen pleier at avta i sommermaanedene, da fisken ikke taaler for sterk varme. Detaljprisene for klipfisk er nu 4 a 6 lire pr. For tørfisk betales 5 a 7 lire (opbløtt i vand). Den tredje skatteforordning i Tyskland. Norges Oplysningskontor for Næringsveiene beretter 4/4: Det viser sig ifølge indberetning fra legationen i Berlin at de bestemmelser som "Dritte Steuernotverordnung" av 4. febr. d. a. indeholder i sin første artikel om "Aufwertung" av Reichsmarkfordringer bringer fortolkningsvanskeligheter paa vigtige punkter. ndehaveren av Reichsmarkfordringer bør utvise stor forsigtighet med at godta regnskapsopgjør, og jo før jo heller forbeholde sig sine retmæssige krav paa "Aufwertung": Legationen har indsendt kommentarer angaaende forordningen og dens fortolkning. "FSKETS GANG" bringer de sikreste, hurtigste og mest faglig indgaaende og oversigttige efterretninger om fiskeriene i ind og utland.

10 " 20335! Q, i 86 f S K E T S O A N O 30 april 92._._~~ Norges utførsel av fiskeprodukter i 924. Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgaver. Varernes navn, j~ Febru~~_~!_Janu~~=!:~~~r. _, ~ ()_~24_.L~_~:~.. ~~~_.92~.~_..... ~! i~ Sild, fersk ialt : i i va~:~~~... " : i 7645 On5 Storsild... " Fetsild... " /V 520' Brisling ! 8880: Fisk, fersk, ialt..." Torsk , Makrei... ", Kveite (hellefisk).." : ~~:dre.: : : : ::: ~ 475, ørret...", 30 Anden " 8398; 3696! Tørfisk ialt ; ! : Rotskjær. "....' " 4627! 79M! Rundfisk " Lange... " Sei... " ! Hyse (kolje)... " Brosme Klipfisk ialt " Torsk... " Lange... " Sei... " Hyse (kolje)... " Brosme... " Sild, saltet ialt... Vaarsild... " Storsild (slosild)... Fetsild.... Skjæresild.... Nordsjøsild.... slandssild.... Brisling " Kryddersaltet, herunder appetitsild. " Brisling, kr.saltet (an ) sjos.",,".. " " Salt fisk, ialt... Torsk... '' " Makrei... " Sild, røkt, flækket l og anden... " Hummer... st kr. Ræker..., i Varernes navn Hermetik ialt Røkt smaasild og brisling i olje... : Do. i tomat.... Do. ellers.... Urøkt smaasild og [' 'o... b.c<lj brisling i olje... " Do. i tomat..., " Do. ellers..... Vaarsild, kippers, (røkt og urøkt) i olje.... Do. i tomat.... Do. ellers.... Makrel.... Fisk forøvrig.... Krabber, ræker, skjæl " Rogn (ogsaa kaviar) " Fiskeboller, (pudding, kaker o..) " Sildemel.... Fiskemel.... Hvalkjøtmel.... Levermel.... Sæl og kobbeskind " Hvalbarder.... Fiskeguano...,,' Hvalguano.... Benrnei.... Rogn, saltet: Av torsk.... Anden.... Tran ialt... hl.. Damprnediein.... Raamedicin.... Blank.... Brunblank.... Brun... " Av sæl O" " Av bottlenose.... Av hval.... k}<e særskilt opgit " Sildetran " Fra utenl. fangst ~~ 924 Februar : " , felterhjemført tran 275 Januar februar , ! , i : ! ' : : ! i ' ; , l 32425" 8930,

11 gg~!~go tr;~~r~er = : 30 fiskere Rapport nr. 4 om skreifisket 924. ~~~:~~~ stk. [ Priser for Tilstede 924 til 26 april Derav sløiet.torskl : Lever ti.l Torsk i ~egt l ~~ Da~~ lovers hl Rogn 000 stk. i hængt " saltet d!eg~~h~~k. t~a~d\c~~, 'Finmarkvinterfisket l':...:...:~~ i hl, ~~~~~ d:v~r kjt pe l baater 000 stk.] 000 stk. lever l hl. k ar i,, pr. g. rogn tøier i, i l h. 4 ): pr. hl., RO/:) )'.2~}944605, !~=2~ l! Sluttet Troms fylke Sluttet Lofotens opsynsdistr )27093 isluttet (Herunder Værøy og Røst) Yttersiden _ Sluttet HelgelandSalten N. TrøndelagVikna i S.TrøndelagFosen Møre i ' 'Sluttet Sogn og Fjordane fylke : Sluttet Søndenfor Stat=,,~.. ~~39_= ' J~~ = ~~ = = i =S~te! Tilsammen i 'i )5239 finmark vaar eller; : }~= ) loddefiske fr;i;:~:"l!!~ i 'l~~~~ i ~;~~!2~m~\~3'~~h~~~~ :~~~ 5if39!~O 5 G\ 87~r Mot i 923 til 28/.t / j t ~~b ::;: ~6J~~ il ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 99 2G/ l / " 97 28/ / _: i Finmark vaar eller, loddefiske til 28/ ~}~=~~ Til 29h ~~o=_~~o 5960 i ~=~~! j ~~?: : l:, ' _~~=~O " '.2G l.t i ; Lofoten i 923 til 2/4 i / 4. i 92 23/4 i 920 _ 24/4 i 99 26/4 i 98 26/4 i / 4. i 96 2!)/4 i 95 2/ /4 i 93 26/4 i 92 2 /4 i 9 2 /4 i 90 23/4 i 909 '2.t/4 i /4 i /4 i / 4 i 905 2H/4 i /4 i /.t i /4 i 90 20/4 i /4 i /4 i /4 i /.t ! 7000: _ i ! l r l' li _~ i ~ ~ ' Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) omgjort til stykker efter 270 = 00 stykker. 2) omgjort til stykker. 3) omgjort til stykker. 4)00 liter lever gav i Finmark 3236 liter dampmedicintran. 5) Herav 037 motorbaater, og 33 fo og seil baater. Vardø er stationert 470 baater, i Mehavn 295, i Berlevaag 223, i Hasvik 62 og i Kjøllefjord 60 baater. 6) Desuten 294 kjøpere paa land. 7) Av rognpartiet er 4007 hl. anvendt til hermetik.

12 : ~ ! 238 l Fiskeutførselen fra januar til 9 april 924 og uken som endte 9 april. Toldsteder _' Fetsild, Nordsja:.. slands Klipfisk, Klipfisk Rot _ Hyse, Anden Vaarslld og s~anret Storsild sild ; Brisling sild norsk slandsk Rundfisk skjær Sel rund tarfisk Rogn,sild td td k etc. kg k' kg r. r. g.. ~. _ D.m. tran R.m. tran Blank Brun blank Brun Haakjærr. Kristiania , ~; 802 :2 79, Kristansand 622, 50 Egersund Stavanger l' i 5 Kopervik Haugesund ) i " 8ergen 8708 ' 52888, ' ,2 ~ florø 2 ) 300,, i Måløy : 3 39 Aalesund 3 ) , : Molde , 2 Kristiansund i i' Trondhjem i i Bodø Svol,:ær... i :, 23 Narvlk Tromsø ' l 42 Hamme,rfest , ' 300 : 76 Vardø 5) 9060, Vadsø.... 2, l uken : i 84! i i l i ~ Hærdet Toldsteder hvaltran Andre Gl.;~;; ~+ 292~2i 36~: i_~.. ~65. 4~24: ~096i~=4i 46:;;36 228~85! :, 2320: ! 5 ~2. 22 ~~~ i :~! i 2 ~27 i ~i Hvaliran Sæltran K fis. t laola... Kristiansand.. Egersund... Stavanger..... Kopervik..... Haugesundl) Bergen Florø 2 )... Måløy..... Aalesund 3 ) Molde... Kristiansund.' Trondhjem Bodø..... Svolvær..... Narvik... Tromsø... Hammerfest.. l 27 ' Vardø 5)... Vadsø... Andre G)...! nosetran Sldetran Slld Sild,, fersk rakt ks. Bottle ~~'.. ~~ ~l~i 55 69,2.!~2~ 04 uken 2893, i ; i 6935 : , h = Makrei, saltet ! : ~i ~~.~~,~ 5672 : i 3058, Makrei, l fersk Laks, fersk :: 80 i ::. Levende aal Anden fersk fisk Fisk Humme r saltet stk. i fartai ) Desuten 4675 eg. ræker. 2) Desuten 480 ræker. :3) Desuten ræker. 4) Herav iset løs i fartøi hl. omgjort til ks. 5) Desuten utført 2372 hvalrosskind. ;) Desuten 990 ræker, ialt ræker 5776 ; ialt margarit Fiske guano Fisk saltet i Sildemel Sælskind i Hermetik i O 45 : ! _. i ~ 30000, ! _., l l l l i ' i l ' ~2~ ~7~~! =_ 3 _?~205 ~ ~_Z~ ~ , ,73272 j l

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i.

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i. fiske s Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 5 aarg. postanstalter

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fi ket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Fylke Ialt 1 :;:;.::<:

fi ket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Fylke Ialt 1 :;:;.::<: i e fi ket 7 a arg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00.pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. fisket Uken 3/0-6/.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 27 august 1913 Nr. 35 Der er fremdeles intet tegn til større get rolig veil' tirsdag. Onsdag fik man brislingfiske.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Fisket. og smaasildfisket. Bergen postanstalter og paa Fiskeri- Onsdag 29 september i 926 sider kr.2.00 ved henvendelse til

Fisket. og smaasildfisket. Bergen postanstalter og paa Fiskeri- Onsdag 29 september i 926 sider kr.2.00 ved henvendelse til fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg. Bergen postanstalter og paa Fiskeri- Onsdag 29 september i 926 sider kr.2.00 ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirekt(

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

"PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER

PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER "PRØVER MED BRÆNDTORVMASKNER lndledende bemerkninger. henhold til programmet_ for Norges J ubilæumsutstilling 9 r 4 skulde de brændtorvmaskiner, som ønskedes utstillet og bedømt, underkastes en prøve og

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere