10:20 Norddjurs, Hylte, Songdalen, Landscentret, Evje/Hornnes, Halmstad Högskola, VIA University College, Universitetet i Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10:20 Norddjurs, Hylte, Songdalen, Landscentret, Evje/Hornnes, Halmstad Högskola, VIA University College, Universitetet i Agder"

Transkript

1 1 LISA Dagordning 26 januari :00 Introduktion till förmiddagens program 08:15 Presentation av nuläge för varje part enligt tidigare anvisning (10 minuter) Falkenberg, Vennesla, Skive, Laholm, Birkenes, Varberg 09:30 Bensträckare 10:20 Norddjurs, Hylte, Songdalen, Landscentret, Evje/Hornnes, Halmstad Högskola, VIA University College, Universitetet i Agder 11:50 Bensträckare 12:00 Diskussioner utvärdering av metoden 12:30 Lunch 13:15 Oplæg om lokal mobilisering v. Skive Kommune herefter spørgsmål/diskussion 1. "Erfaringer fra Skiveegnen med lokal mobilisering" v. afdl.leder Henrik Willadsen, Skive Kommune 2. "Processkabelon for udarbejdelse af lokale udviklingsplaner" v. Sanne Kristensen, planlægger, Skive Kommune 3. "Lokale udviklingsplaner - skabeloner" v. Sille Christiane Linnet, Urban designer, Skive Kommune 14:45 Rundresa med studiebesök i Rødding/Spøttrup området (inkl kaffe på Traktørstedet Borgen samt Glyngøre Havn. HUSK evt. skiftesko. 17:15 Masterplan for Glyngøre Havn lokal mobilisering for millioner (Hotel Pinenhus) PAUSE 18:30 MIDDAG på Hotel Pinenhus

2 2 Region Halland Detta har vi genomfört till den 15 januari 2010 Hemsida Sharepoint En rekvisition Samarbetsavtal Beslut om en undersökning Håller I samordning av det svenska partnerskapet möten avstämningar Beslut om en utredning runt landsbygdsutveckling

3 3 Region Halland Detta ska vi hinna göra till den 30 juni 2010 En rekvisition till Registrerat data för undesökningen resultat Digital projektpärm Kommunikationsutbildning Projektpresentation light Paketet boende Konferens I Norge

4 4 Region Halland Såhär ser vår lokala projektorganisation ut Referensgrupp inom RH Arbetsgrupp Per, Elin, Lars-Erik, Magnus och Ulrika Partnskapsgrupp - Sverige

5 5 Falkenbergs kommun Detta har vi genomfört till den 15 januari 2010 Möten: 4 lokala byamöten. Planlagt möten med ungdomar. Partnerskapsmöten. Ordnat möte ang. AP 4 Turism. Utbildning: Kommunikation. Ortsanalyser. Nyhetsbrev. Kartläggning.

6 6 Falkenbergs kommun Detta ska vi hinna göra till den 30 juni diskussionsmöten med politiker. X antal möten med ungdomar 1 stormöte. X antal möten med skolorna. LISA blad 1 utbildning i hemsidor. Planera studiecirkel - skriva Affärsplaner Påbörja skrivning av lokala utvecklingsplaner Ha ett stormöte med föredrag ang. Affärsutveckling Påbörja arbetet med visuella byar Studiebesök för intresserade från byarna ang. byggande/boende. Studiebesök för turistentreprenörer. Partnerskapsmöten i Halland. En utbildning i kommunikation

7 7 Falkenbergs kommun Falkenbergs lokala projektorganisation: Styrgrupp = Kommunens arbetsutskott (KSAU) Ledningsgrupp - Kommunchef Rolf Landholm - Näringslivschef Catarina Rydberg Lilja - Stadsbyggnadschef Inge Emanuelsson - Verksamhetsansv. för planavd. Johan Risholm - VD för Falkenbergs Turist Ingela Molander Projektledare Inger Karlsson Projektsamordnare Nina Andersson Planarkitekt Pernilla Jacobsson Ekonom Elisabeth Falkfäldt

8 8 VENNESLA RAPPORT PR Gjennomført pr Intern organisering Forankring internt i kommunen Forankring regionalt Igangsatte tiltak i kommunen Medvirkning i fellesaktiviteter: - arbeidsfelter/-tiltak - møtevirksomhet

9 VENNESLA RAPPORT PR Planlagt innen I arbeidet framover vil en spesielt legge vekt på: - Strategiutvikling hovedaktiviteter - Bygdemobilisering - Besøksnæring - Møter/rapportering - Kompetanseoppbygging - Nettverksbygging

10 10 Skive Kommune Detta har vi genomfört till den 15 januari Lokal mobilisering Udviklet skabeloner for lokale udviklingsplaner Igangsættelse af udarbejdelse af udviklingsplaner for landsbyerne: Lihme, Selde, Rønbjerg - og Oddense (fremrykket fra 2010) 2. Attraktiv bosætning Planlagt opstartsmødet i Rødding (til den 20.jan. 2010) 3. Lokal erhvervsudvikling Studeprojektet afklaring af projektdeltagere og finansiering Kræn Vindes Gård afklaringsfase påbegyndt Ciderprojekt er organiseret Tværgående: Videnssatelitter på landet dialogsamtaler afholdt

11 Skive Kommune 4. Udvikling af turisme Oplevelsesklynger a) Spøttrup-området: møder med interessenter afholdt, første projektbeskrivelse udarbejdet b) Glyngøre Havn: møder med interessenter afholdt, Masterplan udarbejdet Netværk: Netværksmøder med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter afholdes med (3 måneders interval)

12 12 Skive Kommune Detta ska vi hinna göra till den 30 juni Lokal mobilisering Afslutning af udviklingsplaner for landsbyerne Lihme og Selde Arbejde videre med Oddense og Rønbjerg Igangsættelse af konkrete handlingsplaner og projektbeskrivelser i Lihme og Selde 2. Attraktiv bosætning Rødding: Profilerings- og markedsføringsplan Glyngøre: Opstartsmøde 3. Lokal erhvervsudvikling Studeprojekt: projektbeskrivelse inkl. finansieringsplan

13 Skive Kommune Kræn Vindes Gård: Projektbeskrivelse inkl. finansieringsplan Ciderprojekt: finde internationale samarbejdspartnere samt udarbejdelse af projektbeskrivelse Tværgående - Videns satellitter på landet : Handleplan udarbejdes 4. Udvikling af turisme Gennemførsel af lystbådehavn-projekter på Gyldendal og Sundsøre Havne Oplevelsesklynger a) Strategi- og handleplan for Spøttrup-området b) Opstartsmøde for lokal park projektet Netværk: Erhvervsturisme netværk i Vestsalling (jf. oplevelsesklynge)

14 14 Skive Kommune Såhär ser vår lokala projektorganisation ut Projektejer: Skive Kommune Styregruppe: Henrik Willadsen, Ditte Staun Munch Ledet, Irene Duus Sørensen, Berit Brusgaard, Maria Birk Rask (SET) Projektkoordinator: Ditte Staun Munch Ledet Den endelige projektplan udarbejdes i 1. halvår Den tilpasses så den matcher delprojekterne og kommer til at indebærer Projektledere Koordinationsgruppe bestående af projektkoordinator og projektledere

15 Styregruppe Koordineringsgruppe Lokale udviklingsplaner Attraktiv bosætning Lokal erhvervsudvikling Udvikling af turismen Skabelon Rødding Ciderprojekt Oplevelsesklynger Lihme Selde Rønbjerg Oddense Roslev Rønbjerg Glyngøre Studeprojekt Kræn Vindes Gård Spøttrup Glyngøre Fur Lokalpark Havne Netværk

16 16 Laholms kommun Detta har vi genomfört till den 15 januari 2010 Knäred - mobilisering: Samhällsföreningens styrelse valde metod stormöte/framtidsverkstad. Inbjudan till stormöte den 14/ skickad till alla hushåll i Knäred (900 st). Stormöte i Knäred, 52 deltagare, 50% kvinnor-50% män, 10% med utländsk bakgrund (danskar och tyskar). Knäredsskolan årskurs 5-6 deltog i projektet, ritade sin framtidsbild av Knäred. Okulär besiktning av ortens fysiska miljö, personliga samtal med näringsidkare Hishult - mobilisering: Direktkontakt med representant från Hishults byalag (John Arne Larsson). Deltagande i uppstartsmöte i Grenå. Hishult byalag valde metod för informationsspridning genom fyra utskick till alla hushåll, första utskick i december. Information till pensionärsförening. Information till skolungdomar i Hishultsskolan årskurs 5-6, modellbygge över Hishult om 10 år. Okulär besiktning av ortens fysiska miljö, personliga samtal med näringsidkare. Fysisk mötesplats, hyr gamla biblioteket. Vallberga - mobilisering: Direktkontakt med representant från Vallberga byalag (Gerd Nilsson). Deltagande i uppstartsmöte i Grenå. Uppstartsmöte med representanter ur Vallberga byalags styrelse. Information om LISA I Vallberga Byablad till jul. Information om LISA till LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) i Laholm.

17 17 Laholms kommun Detta ska vi hinna göra till den 30 juni 2010 Knäred: Sammanställning av visionerna och problemidentifieringen från stormötet och disposition av den Lokala Utvecklingsplanen skickas ut till alla. Fortsatt arbete i grupper på orten med den Lokala Utvecklingsplanen, samt kartläggning och inventering av ortens karaktär. Sammanställning av Knäredsskolans teckningar. Engagera fritidsgården Blankan. Personliga samtal med näringsidkare. Företagsutveckling och turism. Hishult: Stormöte preliminärt 2 mars. Arbete med Lokal Utvecklingsplan i grupper på orten, samt kartläggning och inventering av ortens karaktär. Fritidsledare engageras för att få med ungdomar. Mobilisering av idrottsförening och privatpersoner. Utveckla LISA-projektets mötesplats i Hishult vidare. Personliga samtal med näringsidkare. Företagsutveckling och turism. Vallberga: Stormöte preliminärt 18 februari. Arbete med Lokal Utvecklingsplan i grupper på orten, samt kartläggning och inventering av ortens karaktär. Fritidsledare engageras för att få med ungdomar. Okulär besiktning av ortens fysiska miljö, personliga samtal med näringsidkare Företagsutveckling och turism.

18 18 Laholms kommun Såhär ser vår lokala projektorganisation ut Styrgrupp Gerry Andersson, utvecklingschef Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef Fredrik Swärdh, näringslivssekreterare Lars Brandel, projektledare Sabina Uzelac, projektmedarbetare Maria Brink, projektmedarbetare Projektgrupp Lars Brandel, projektledare Sabina Uzelac, projektmedarbetare Maria Brink, projektmedarbetare

19 19 Birkenes kommune GJENNOMFØRT Startet opp med bygdemoblisering i Herefoss og på Engesland Avholdt folkemøte med kjempeoppslutning (200 mennesker) Flere møter med Vegusdal Ve og Vel (VVV) og Herefoss Bygdelag (HBL) og ukentlig dialog med bygdelederne (telefon, mail, møter) VVV/HBL jobber bl.a. med sentrumsutvikling, samferdsel, markedsføring (hjemmeside), turstier med historisk forankring Det er veldig stor entusiasme og glød før å utvikle bygda Kommunikasjon markedsføring møteinnbydelser og tilrettelegging for media Orientering om LISA for kommuestyret Ukentlig dialog om LISA med ordfører, andre politikkere, rådmann, teknisk leder, næringssjef Jevnlige møter/dialog med bedrifter innen besøksnæring/andre næringer Ukenlige møter med de tre andre norske partnere og med norsk prosjekteier Teamledelse kommunikasjonsansvarlig for alle norske partnere Deltagelse LISA partnermøter og LISA besøksnæring

20 20 Birkenes kommune GJENNOMFØRT Butikken på Engesland stenger snart dørene! Krisestemning dersom bygda står kolonialbutikk!!!! Hvordan kan vi redde butikken for at den ikke skal bli nedlagt? Avholdt fellesmøte med styret i VVV og en av undergruppene. Nytt møte er berammet til neste uke Dette blir en stor utfordring! Men...LISA som virkemiddel kan gjøre det mulig at Engesland beholder butikken

21 21 Birkenes kommune PLANLAGTE TILTAK OG AKTIVITER Utarbeidelse av strategidokument for Herefoss og Engesland Avholde møter med grendelagene planlegge/gjennomføre folkemøte 2 Vurdere mulighetene rundt arrangementene: Tyttebærfestival og Fiske- og friluftsfestival Se på mulighetene for studietur Sverige/Danmark Møter en til to ganger i uken med Vennesla, Evje og Hornnes, Songdalen Månedlige fellesmøter mellom partnerne, Knutepunktet, Randi og UIA/Agderforskning Teamledelse kommunikasjonsansvarlig for alle norske partnere Rapport og ev. muntlig informasjon til kommunestyrene Løpende orientering innad i kommuneadministrasjonen og ordfør Vestøl To møter med felles politisk/administrativ referansegruppe Delta på partnermøter og utvikle LISA-besøksnæring

22 22 Varberg Detta har vi genomfört till den 15 januari 2010 Igångsättning av lokal projektorganisation och lokala arbetsrutiner Inledande kontakter med samhällsföreningarna I de bägge orterna Avstämning med styrgruppen Inventering av orterna och insamling av statistik Uppstartsmöte I Kungsäter Gunnarsjö Arbetsgruppsmöten för olika intressefrågor Kontakter med skolorna för att utforma barn/ungas deltagande I LISA Kontakter med pressen Information internt I kommunen Framtagande av Informationsmaterial Framtagande av material till och layoutarbete till bygdeprofilen Planering tillsammans med externa aktörer inför kommande aktiviteter

23 23 Varberg Detta ska vi hinna göra till den 30 juni 2010 Uppstartsmöte I Rolfstorp Igångsättning av arbetsgrupper Uppföljningsmöte I Kungsäter/Gunnarsjö och Rolfstorp Presentation av arbetsgruppernas arbete till Lokal Utvecklingsplan Bygdeprofilerna färdigställs Möte med skolbarn I Kungsäter och Rolfstorps skolor Upphandling av hemsidesbyggande Utbildning lokalt alternativt regionalt för drift av hemsida Lokala utvecklingsplanerna färdigställs Genomförande av enkät I ena eller bägge orterna Möte med företagen I Kungsäter/Gunnarsjö samtliga företag inbjuds Möten med företagen I Rolfstorp samtliga företag inbjuds

24 Varberg Inventerat behov av rådgivning, kompetensutveckling, studiebesök mm hos företagen Påbörjat rådgivning till företag I bägge orterna Skapat förutsättningar för och inbjudit till nätverk Lokal planering av besöksnäringsaktiviteterna Inventerat intresset för nyetablering av besöksnäringsföretag.

25 25 Varberg Såhär ser vår lokala projektorganisation ut Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag Vi i Rolfstorp Styrgrupp: Kommundirektör Planeringschef Stadsbyggnadschef Vd Marknad Varberg Lokal projektledare Lokal projektsamordnare Planarkitekt Marknad Varberg AB

26 26 LISA Bensträckare

27 27 Norddjurs Kommune Dette har vi gennemført til den 15. januar 2010 Vi har fået udarbejdet statusplaner for Fjordbyerne og Ørsted. Vi har holdt dialogmøde med Fjordbyerne den 8. december Her blevet peget på styrker, svagheder og mulige samarbejdsrelationer de enkelte byer imellem Vi har holdt dialogmøde med Ørsted den 15. december 2009 Her blev peget på styrker og svagheder og mulige indsatsområder, som kan udvikle området. På mødet blev emnet lokal organisering også drøftet. Vi har forberedt næste skridt, som er et fællesmøde mellem Fjordbyerne og Ørsted. Vi har holdt møde med landbrugets organisationer og udarbejdet en liste med forslag til aktiviteter i forhold til attraktiv bosætning

28 28 Norddjurs Kommune Dette skal vi gøre inden den 30. juni 2010 Vi skal holde fællesmøde mellem Fjordbyerne og Ørsted den 9. februar Dette møde er starten på udarbejdelse af udviklingsplaner/konkrete projekter for byerne hver især og for området som helhed Gennemførelse af konkrete initiativer i samarbejde med landbrugets organisationer vedrørende attraktiv bosætning, se eksempler herunder Teambuilding på bondegården Gourmetmiddage og kaffeborde på bondegården Parcours på bondegården Teatersport til myteaflivning Registrering af tomme overflødiggjorte landbrugsbygninger med henblik på anden anvendelse til erhversformål

29 29 Norddjurs Kommune Sådan ser vores projektorganisation ud: Kultur- og Udviklingsudvalget Kultur og Udviklingsafdelingen Projektholdere Kirsten Helby og Kirsten Bjerg Lokale samarbejdspartnere

30 30 Hylte Kommun Unnaryd och Torup Detta har vi genomfört till den 15 januari 2010 Informerat föreningen som har ansvaret för besöksnäringen i Hylte Kommun Hylte Turist Inspiration Besökt byamöte i Älvsered I Falkenbergs kommun Föreläsning om ortsanalyser samt kommunikationsutbildning Påbörjat planeringsarbetet tillsammans med vår processledare Tagit del av historiken bakom LISA projektet Skapat intern kommunikationsplan, informationsblad och ortsinfo till webben Deltagit i uppstartsmöte för huvudpaket Besöksnäringsklustret Närvarat/informerat om LISA vid möte gällande Önne sluss, Bolmen rockar och Fiskeområde Bolmen/Unnen Träff/information med Unnaryds föreningar inför stormötet den 20/1 Träff/information med kvinnligt nätverk i Unnaryd inför stormötet den 20/1 Tagit del av resultat/pågånde handlingar från Idékläckarverkstaden 2009 i Unnaryd Besökt skolor i de prioriterade orterna varav Torup är igång Slutfört kartläggning av leder I Hylte kommun

31 31 Hylte Kommun Unnaryd och Torup Detta ska vi hinna göra till den 30 juni 2010 Internt informationsmöte och skapa styrgrupp Hålla uppstartsmöte som är öppet för alla i Unnaryd Kontrollera status på Torups befintliga planer från 2007 Kartlägga föreningar och nyckelpersoner i Torup Hålla uppstartsmöte som är öppet för alla i Torup Fortsätta att aktivt arbeta med de lokala planerna i respektive ort Fortsätta och sammanställa samarbetet med skolorna Fortsätta och sammanställa kartläggning gällande föreningar, sevärdheter och besöksnäringsföretag enligt ö k i Bråtadal Fortsätta och utveckla arbetet tillsammans med närliggande projekt tex Företagsamma Bolmenbygden, projektutveckling

32 32 Hylte Kommun Unnaryd och Torup Såhär ser vår lokala projektorganisation ut Lena Hagman, Projektsamordnare Landsbygdsutvecklare Sten Liljedahl, Projektdeltagare Arbets- och Näringslivschef Lisa Ahlgren, Projektdeltagare inriktning Boende paketet Planarkitekt

33 33 SONGDALEN KOMMUNE Rapport pr. 15. januar 2010 Kommet igang med å arbeide med Inn på tunet -satsing i de fire norske kommunene Fokusområde: Etablering av dagtilbud for demente (alzheimer) på gård i en tidlig fase av sykdommen Gjennomført møte med omsorgsavdelingene i Vennesla, Birkenes, Evje og Hornnes og Songdalen ( ) Gjennomført ett møte ifb. bygdemobilisering i Finsland Barnevandringsleden gjennomføring av to møter på vegne av LISAkommunene

34 34 SONGDALEN KOMMUNE Planlagt innen 30. juni 2010 Etablere kontakt mellom innvandrermiljø og gårdbrukere i forbindelse med etablering av parsellhager Gjennomføre/fullføre (?) arbeidet med tilrettelegging av barnevandringsled Videre jobbing med dagtilbud demente. Mål: ha avklart interesse for og identifisert interesserterte gårdbrukere i de fire kommunene Spissing av bygdemobilisering i Finsland slik at det er grunnlag for folkemøte høsten Stedsutvikling Kilen

35 35 SONGDALEN KOMMUNE Såhär ser vår lokala projektorganisation ut Viser til presentasjonene fra hhv. Birkenes og Vennesla

36 36 DLBR, Landscentret Detta har vi genomfört till den 15 januari 2010 Planlægning med Norddjurs og Skive kommuner Inddragelse af og aftaler med Djursland Landboforening, LandboLimfjord og Dansk Landboturisme Afholdt Inspirationsmøde med bestyrelsen I Djursland Landboforening Konference med LandboLimfjord bestyrelse og Skive Kommune

37 37 DLBR, Landscentret Detta ska vi hinna göra till den 30 juni 2010 Aktivering af lokale landmænd I forhold til kommunernes planer: Norddjurs: Fokus på Fjordbyerne og Ørsted Skive Kommune: Fokus på Hald og Rønbjerg

38 38 DLBR, Landscentret Såhär ser vår lokala projektorganisation ut Landscentret LandboLimfjord Dansk Landboturisme Djursland Landboforening Dansk Landboturisme Skive Kommune Norddjurs Kommune LISA

39 39 DLBR, Landscentret Djursland Landboforening Christian Thomsen Landscentret Jørgen Korning Trine Eide Thomas Dunker Nielsen LandboLimfjord Niels Jensen Dansk Landboturisme Silke Lorentzen

40 40 Evje og Hornnes kommune Detta har vi genomfört till den 15 januari 2010 Tettstedsutvikling Evje Sentrum: Forberedelser til plansmie Evje Sentrum, folkemøte og organisering/forarbeid plansmia gjennomføres Mobilisering næringsliv: Gjennomført 3 møter med næringslivet og oppfølgingskonferanser Besøksnæring: Forberedt strategiarbeid for besøksnæring og handelsnæring Arbeidsmøte med svenske partnere (KRO) Utformet strategi og tiltaksplan for LISA - arbeidet i fellesskap med norske partnere Påbegynt utvikling av prosessverktøy for å lage lokal utviklingsplan Løpende rådgivning til gründere og bedrifter

41 41 Evje og Hornnes kommune Detta ska vi hinna göra till den 30 juni 2010 Gjennomføre og følge opp plansmie for Evje Sentrum Gjennomføre 3 frokostmøter og oppfølging Lage strategi og handlingsplan for handels- og besøksnæringa Oppfølging av utvalgte tiltak handels- og besøksnæring Løpende bedriftsrådgivning Lage og bruke verktøy for lokale utviklingsplaner Utveksle kompetanse og arbeid med de norske LISA-kommunene

42 42 Evje og Hornnes kommune Såhär ser vår lokala projektorganisation ut Rådmann Evje og Hornnes kommune Knut Kjetil Møen Lokal prosjektleder LISA Evje Utvikling AS (Daglig leder) Knutepunkt Sørlandet Norske LISA kommuner -Arild Tveide -Olav Norheim -Thor Skjevrak Connie Barthold Evje Utvikling AS (Prosjektleder) Bernt A Strømsli Evje og Hornnes kommune (Enhetsleder forvaltning) Kari Røynli Evje og Hornnes kommune (Plan og miljøleder) Inge Eftevand Evje og Hornnes kommune (Jordbrukssjef)

43 43 Högskolan i Halmstad Detta har vi genomfört till den 15 januari 2010 Deltagit i lokala möten (2 st) Deltagit i partnerskapsmöten Presenterat forskningsdata vid konferens (Gothenburg Public Management Seminar -09, vid Kvalitetsmässan) Utformat förslag på processledning för lokala utvecklingsplaner (se Share Point) Anmält paper för presentation vid konferens Nordic Rural Futures, Uppsala 2010 Vidareförmedlat in projektidéer till studenter, forskare och lärare vid högskolan i Halmstad, rörande inflytande, turism och landsbygdsutveckling. Koordinerat forskningsinsatserna i LISA

44 44 Högskolan i Halmstad Detta ska vi hinna göra till den 30 juni 2010 Delta i lokala möten Skriva forskningsartikel om landsbygdsutveckling med utgångspunkt i attraktivitet och boende. Presentera paper vid konferens Nordic Rural Futures I Uppsala, mars 2010 Förmedla kontakter mellan lokala grupper och studenter, forskare och lärare på högskolan Stötta projektet utifrån ett kunskapsperspektiv Koordinera forskningsinsatserna i LISA

45 45 Högskolan i Halmstad Såhär ser vår lokala projektorganisation ut Mikael Jonasson Kristina Thorell Annan personal efter behov

46 46 VIA Detta har vi genomfört till den 15 januari 2010 Indsamling af viden og erfaringer om landdistriktsudvikling I Danmark o Fra forskningsinstituioner Hvad er der forsket I Danmark o Fra kommuner Hvilke erfaringer har man Hvilke anbefalinger giver man Hvilke strategier udstikker man o Fra regioner Hvilke strategier og handleplaner præsenteres o Fra ministerier o Hvilke politiske budskaber udstikkes om landdistriktsudvikling

47 47 VIA Detta har VIA genomfört till den 15 januari 2010 Læsning af kommunale udviklingsplaner: Skive og Norddjurs o Hvad vil man, hvorfor og hvordan Møde med kommunerne om udvælgelse af lokaliteter og aktiviteter o Borgergruppe i Lihme i Skive o 6 landsbyer i fjordbynetværket Deltagelse i borgermøde o Lihme Observation i aktivitetsgrupper for at indkredse problemstillinger o Fjordnetværkslandbyerne i Norddjurs Observation til borgermøde: Indkredsning af problemstillinger

48 48 VIA Detta har VIA genomfört till den 15 januari 2010 Deltagelse i internt forskermøde i København o Diskussion af projektet o Fokucering på særlige forskningsområder Udarbejdelse af artikel til Region Midt o Om LISA-projektet og Triple Helix o Om arbejdet med og i kommunerne o Om forventet resultat af projektet

49 49 VIA Detta ska VIA hinna göra till den 30 juni 2010 Fortsat deltagelse i borgermøde o Indkredsning af aktuelle problemstillinger i borgerinddragelse Samspillet mellem borgerne Samspillet mellem borger og kommune Gennemførelse af interview med borgergrupper i kommunerne o På baggrund af iagttagelser og identificering af problemstillinger Gennemførelse af interview med borgere og den kommunale administration Dialog med kommunerne om det videre samarbejde o Eventuel udpegning af nye områder/lokaliteter o Dialog om tilbagemelding til kommunerne Afholdelse af konference i Nordvestjylland om uddannelse i landdistriktsområder

50 50 VIA Såhär ser vår lokala projektorganisation ut I VIA er der sket om omorganisering af projektets placering LISA var tidligere et program under et selvstændigt videnscenter o Flere videnscentre er blevet nedlagt eller flyttet LISA er nu en del af virksomheden FLEXIKA Om FLEXIKA Center for fleksibel læring o Placeret i landdistriktsområde i Nordvestjylland o Opgaven er: at sikre folk i yderområder adgang til læring og uddannelse gennem løsninger tilpasset yderområdernes behov inden for turisme, landbrug eller fiskeri.eller i lokalsamfund med få uddannelsestilbud

51 51 Universitetet i Agder/Agderforskning Detta har vi genomfört till den 15 januari 2010 Klarlagt økonomiske rammer og rapporteringsrutiner! Deltatt på partnerskapsmøter i Kristiansand og Grenå Møte med Norske samarbeidspartnere 9 des. Lagt ut litteratur om stedutvikling på Sharepoint Deltatt på forskermøte i København med Mikael og Per og diskutert hvordan vi best kan samarbeide Definert en faglig ramme for prosjektet (felles overbygning): ATTRAKTIVITET Definert to skriveprosjekter: A) Hva er attraktive rurale steder? (substansielt) B) Hvordan skapes attraktive rurale steder? (prosessuelt) Foreslått opplegg til evaluering og læring i LISA-KASK (jf Grenå)

52 52 Universitetet i Agder/Agderforskning Detta ska vi hinna göra till den 30 juni 2010 Starte systematisk innsamling av forskningsdata Videreføre positiv dialog med lokalt utviklingsteam om samhandling og om utvikling av lokale prosjekter. Gi innspill til LISA-KASK prosjektet om hvordan man øke grad av interregional læring og samhandling mellom landene. Gjennomføre første dialogsamling Agder (mai 2010) Delta på folkemøter Delta på partnerskapsmøter (for hele LISA-KASK) Delta på lokale prosjektmøter 2 stk (for Agder) Delta på konferanse med paper om LISA-KASK (Nordic Rural Futures) Videreutvikling av 2 skriveprosjekter samt overbygning

53 53 Universitetet i Agder/Agderforskning Såhär ser vår lokala projektorganisation ut Roger Normann, PhD Sr forsker Agderforskning og postdoktor Universitetet i Agder Rolle i prosjektet: Prosjektleder forskning Agder/forsker Forskningstema/interesse: Regional utvikling, næringspolitikk, governance nettverk, prosessorientert forskning Mikaela Vasstrøm, PhD stipendiat Københavns Universitet og forsker Agderforskning Rolle i prosjektet: Forsker Forskningstema/interesse: Bygdeutvikling/ stedsutvikling, prosessorientert forskning Jørn Cruickshank, PhD Sr forsker Agderforskning Rolle i prosjektet: Forsker Forskningstema/interesse: Ruralitet, distriktspolitikk, diskursanalyse Hans-Kjetil Lysgård, Dr.polit Førsteamanuensis U. i Agder og Sr forsker Agderforskning Rolle i prosjektet: Forsker Forskningstema/interesse: Regionalisering, planlegging, kulturell endring og kulturøkonomi

54 54 VAR DETTA ETT BRA SÄTT? Positivt Negativt

55 55 VAR DETTA ETT BRA SÄTT? Positivt Uppdatering Färdiga frågor Status Översikt Begränsad tid Alla kommer till tals Helhetsperspektiv Hitta bra arbetssätt Negativt Vi måste djupare ner i materialet Lyfta gemensamma problemställningar Workshop tema Varför gör ni som ni gör? Exaktare frågor Hur får vi Lärande Gränsöverskridande Lägga fram status på annat sätt Sända ut innan mötet Själv resa några frågeställningar Växelverkan mellan presentation och diskussioner 2 faktaämne varje gång Inspel om problemställningar

56 56 LISA Dagordning 27 januari :00 Hemsidan Status Hur gör vi för att prioritera att öka aktiviteten/facebook Grafisk profil och mallar Sharepoint - Status Samarbetsavtalet - Status Rekvisitionen Status 10:00 Bensträckare Program konferens och möte i Norge datum, program, innehåll Dokumentation i projektet Hur säkerställer vi det? Såhär gör Sverige! Ansvar för huvudaktiviteterna Precisering och riktlinjer Värdskap i projektet - vad innebär det? Kostnader Övrigt 12:00 Lunch Hemresa

57 57 LISA Hemsidan Status Hur gör vi för att få en ökad aktivetet? Hur gör vi för att få en prioritering på hemsidesarbete? Facebook

58 58 LISA Grafisk profil och mallar Slutliga riktlinjer Beskymmer med rättstavning typsnitt Projektmapp Mallar: Brevmall Powerpoint visitkort Deltagarförteckning Lokal presentationsfolder Protokoll Minnesanteckningar Projektbeskrivning light kommer Pressinfo kortversion kommer Andra önskemål?

59 59 LISA Sharepoint Status Förbättringar

60 60 LISA Samarbetsavtalet Status

61 61 LISA Rekvisition Status Förbättringar till nästa omgång

62 62 LISA Konferens I Norge

63 63 LISA Dokumentation Såhär gör vi nu i Sverige

64 64 LISA Huvudansvar för aktivteter Vad innebär det? Ca 14 dagars arbete för att samordna och hålla I ämnesinriktade möten och aktiviteter I samband med mötena enligt kommunikationsplanen Precisering och riktlinjer

65 65 LISA Värdskap vad innebär det? Vad innebär det? Precisering och riktlinjer Resor, mat, uppehälle betalar varje partner utom det som är reglerat i kommunikationsplanen Övriga kostnader: Resekostnader och köpta tjänster - diskussion

Referat. Dansk partnermøde 10/6, Kl. 12-15. Nr Nissum. Deltagere. Kirsten Bjerg, KB. Kirsten Helby, KH. Ditte Staun Munch Leddet, DL

Referat. Dansk partnermøde 10/6, Kl. 12-15. Nr Nissum. Deltagere. Kirsten Bjerg, KB. Kirsten Helby, KH. Ditte Staun Munch Leddet, DL Referat Dansk partnermøde 10/6, Kl. 12-15. Nr Nissum Deltagere Kirsten Bjerg, KB Kirsten Helby, KH Ditte Staun Munch Leddet, DL Henrik Willadsen, HW Per Fischer, PF Jørgen Korning, JK Dagsorden: 12.00:

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation

Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Oversigt over Hovedaktiviteternes kommunikation Hovedaktivitet Mål Målgruppe Kom. ressourcer Aktiviteter Ansvarlig MAX IV ESS FUN - Skapa nya samarbetsytor (interface) mellan universiteten och forskningsanläggningarna

Læs mere

LISA nyheter 2012 Samlade nyheter som visats på LISAKASK.se /.dk/.no

LISA nyheter 2012 Samlade nyheter som visats på LISAKASK.se /.dk/.no LISA nyheter 2012 Samlade nyheter som visats på LISAKASK.se /.dk/.no Bladet nr 6 Publisert 03.01.2012 av Ida Fridvall Nu är Bladet nr 6 ute. Bladet är ett nyhetsbrev för boende i Älvsered, Ullared, Källsjö

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Handlingsplan för HH-samarbetet i 2015

Handlingsplan för HH-samarbetet i 2015 Kultur og oplevelser Dunkers Kulturværftet: Der arbejdes fortsat på at lave konkrete samarbejdsprojekter, der ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i Clickfestivalen. Samarbejde ml. Kulturskolen, Musikskolen

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Team Hardcore!!! Hammerum skole. Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Læs mere

Program for minikonferencen:... 3. Indlæg Jørgen Korning... 3. Indlæg Henrik Villadsen... 4. Opsamling gruppearbejdet... 5. Bilag:...

Program for minikonferencen:... 3. Indlæg Jørgen Korning... 3. Indlæg Henrik Villadsen... 4. Opsamling gruppearbejdet... 5. Bilag:... Rapport fra minikonference Udvikling I Landdistrikterne 21. januar 2010 kl. 10:00 til 15:00 på Pinenhus Pinen 3, Glyngøre 7870 Roslev. Tlf: 9773 1899 Sag nr. P-0014/87405535/nje Landbo Limfjord Resenvej

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

MATRICEN Status for de fællesnordiske Haga projekter og fokusområder, den 12. november 2010

MATRICEN Status for de fællesnordiske Haga projekter og fokusområder, den 12. november 2010 MATRICEN Status for de fællesnordiske Haga projekter og fokusområder, den 12. november 2010 Den 27. april 2009 tiltrådte alle de nordiske ministre med ansvar for beredskabet en hensigtserklæring vedrørende

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning

Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning 1. Indledning Statusrapporten for arbejdspakke 3.2. er udarbejdet af Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg. Informationer er indhentet

Læs mere

NordFoU og NVF Af Brian Gross Larsen,

NordFoU og NVF Af Brian Gross Larsen, NordFoU og NVF Af Brian Gross Larsen, Generalsekretær NordFoU Disposition Hvad er NordFoU? Hvordan fungerer NordFoU? Hvad kan NVF bruge NordFoU til? (og omvendt) Hvad er NordFoU? Hvad: Et Forsknings- og

Læs mere

Science Camp i Danmark update

Science Camp i Danmark update Science Camp i Danmark update 8. april 2013 Kære venner i Smil(e) Danske lærere (fra 1. klasse 10. klasse) blev den 1. april lockoutet fra skolerne i Danmark, og der er ingen, der ved hvornår lockouten

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

VER-DI - Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling

VER-DI - Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling VER-DI - Vern og verdiskaping naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Version 3 Programområde (endast ett möjligt): X Kattegat/Skagerrak Öresund/Kattegat/Skagerrak Prioriterat område

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget old people wanna rock all the way Vi kommer fra Lystrup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Team All Stars! Vi kommer fra Dianalund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 5 jenter og 4 gutter. Vi representerer Holbergskolen Type

Læs mere

Nyhedsbrev. @Thomas Olesen, thomas.olesen@ru.rm.dk. Region Midtjylland Ansvarshavende redaktør Thomas Olesen thomas.olesen@ru.rm.

Nyhedsbrev. @Thomas Olesen, thomas.olesen@ru.rm.dk. Region Midtjylland Ansvarshavende redaktør Thomas Olesen thomas.olesen@ru.rm. Nyhedsbrev Marianne Hagel, Sinatur Hotel Skarrildhus, Skjern Å side 2 Claës Ljung och Agnieszka Polak-Ring, Alvhaga Vildmark AB, Sverige side 3 John Simoni, biolog og naturvejleder, Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund, kbl@landbonord.dk Hjørring Kommune:

Læs mere

Helhedsplanlægning i fællesskab Planlægning for og med landbruget Vingsted Konferencecenter 25.-26. november 2014

Helhedsplanlægning i fællesskab Planlægning for og med landbruget Vingsted Konferencecenter 25.-26. november 2014 Helhedsplanlægning i fællesskab Planlægning for og med landbruget Vingsted Konferencecenter 25.-26. november 2014 Dagens program Formiddag 8.30-8.45 Baggrunden for et nyt samarbejde 8.45-9-15 Samarbejde

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Planlægning for og med landbrug

Planlægning for og med landbrug Temadage: Planlægning for og med landbrug 25-26. november 2014 på Vingsted Hotel og Konferencecenter Velkommen Jørgen Primdahl, Købehavns Universitet Jørgen Korning, Videncentret for Landbrug Hvorfor er

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering Nordisk Alfabetiseringskonference den 22. - 24 september 2010 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering En

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

INTEGRERING MELLEM BAEREDYGTIGA BYGGEPROCESSER

INTEGRERING MELLEM BAEREDYGTIGA BYGGEPROCESSER Rådet for digitalisering af byggeriet EBST, 3. marts 2010 Jan Karlshøj, DTU INTEGRERING MELLEM BAEREDYGTIGA BYGGEPROCESSER - med anvendelse af informationsoch kommunikationsteknologi Periode 2009-09-17

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Poody Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type lag:

Læs mere

Danske Torpare i Sverige April 2012

Danske Torpare i Sverige April 2012 Kalmar län DANSKE TORPARE 2012 Danske Torpare i Sverige April 2012 Kalmar län DANSKE TORPARE 2012 Genomförande Undersökningen har gjorts i samarbete mellan Foreningen Danske Torpare och Resurs för resor

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget 6.årgang Hammerum skole Klodserne Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SSTT 2013. Side. Styrelsens versamhetsberättelse 2012 2. Arbetsgruppernas verksamhetsberättelser 2012

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SSTT 2013. Side. Styrelsens versamhetsberättelse 2012 2. Arbetsgruppernas verksamhetsberättelser 2012 ÅRSMÖTESHANDLINGAR SSTT 2013 Side Styrelsens versamhetsberättelse 2012 2 Arbetsgruppernas verksamhetsberättelser 2012 - Danmark 5 - Norge 7 - Sverige 9 Ekonomisk redovisning 2012 och förslag Budget 2013

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Adgang tilladt for heste

SKIVE KOMMUNE. Adgang tilladt for heste SKIVE KOMMUNE Adgang tilladt for heste 1 2 Hvem er jeg? Ejer af Isak, Litla-Fina, Silfur-Diva, Teitur-Laufi, Stigandi og Gjöf Indehaver af Staun Consult Medindehaver af Provins APS Formand for Kultur-

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 NORDISK MINISTERRÅD Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) EK-U 1/07 23.03.2007/IKA Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 Tid: 7. februar 2007 Sted:

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Senior Power, en pensionist er vores gnist Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 2 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup Resultatkontrakt Vedrørende Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup Kontraktens start: 5. august 2009 Kontraktens slut: 1. september 2012 Journalnummer: 1-30-76-20-07 Kontraktens parter

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013

Kommunikationsplan. Smil(e)-projektet 2011-2013 Kommunikationsplan Smil(e)-projektet 2011-2013 Revideret 13. juli 2011 1 Kommunikationsplan Smil(e) Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa) Baggrund Smil(e) er et Interreg IV A finansieret

Læs mere

Her følger status over arbejdet med at omsætte de enkelte elementer i handlingsplanen til praksis.

Her følger status over arbejdet med at omsætte de enkelte elementer i handlingsplanen til praksis. o Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: Reference: Kirsten Helby Direkte telefon: 89 59 40 75 E-mail: Kirsten.helby@norddjurs.dk Journalnr.: 01.02.00 P 22 12/23210 Landdistriktspolitik - redegørelse for

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for energi, EK-E Mødetid 12. maj 2009 Mødested Nordisk Ministerråds Sekretariat, Store Strandstræde 18, København, møderum 408 Store Strandstræde

Læs mere

Hvad vil du forandre?

Hvad vil du forandre? Hvad vil du forandre? Kick-off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 www.interreg-oks.eu #interregoks Kick Off Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 VARMT VÄLKOMNA! Eriksbergshallen i Göteborg

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

NordVind workshop på Örenäs Slott 26.- 27. november 2008. Sammendrag og opsummering

NordVind workshop på Örenäs Slott 26.- 27. november 2008. Sammendrag og opsummering NordVind workshop på Örenäs Slott 26.- 27. Sammendrag og opsummering Seminarets hovedoverskrift: Erfaringsudveksling og inspiration Lokal acceptans De nye danske regler plus eller minus Erfaringer fra

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Den inkluderende skole i Danmark Et indsatsområde i alle kommuner Susan Tetler

Den inkluderende skole i Danmark Et indsatsområde i alle kommuner Susan Tetler Den inkluderende skole i Danmark Et indsatsområde i alle kommuner Susan Tetler Professor v/ Aarhus Universitet Gästprofessor v/malmö högskola Susan.Tetler@mah.se Hvorfor al den snak om inklusion? Den stigende

Læs mere

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ Nr 49 Tilläggsprotokoll till avtalet den 20 december 1951 (SÖ 1952: 44) mellan Sverige, Danmark och Norge rörande samarbete på luftfartens område Köpenhamn den 3 mars 2000 Regeringen beslutade den 12 augusti

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordinger Et pilotprojekt med Landdistrikernes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Løgumkloster, Ølgod og Ørbæk. PROJEKTBESKRIVELSE FORÅRET 2012

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Evaluering Studietur Tromsø for udvalget for Økonomi og Erhverv

Evaluering Studietur Tromsø for udvalget for Økonomi og Erhverv Evaluering Studietur Tromsø for udvalget for Økonomi og Erhverv Forberedelsen af turen, herunder materiale, information mv. Side 1 / 5 Tromsø blev udvalgt blandt flere andre destinationer bl.a. pga. sammenligneligheden

Læs mere

Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne

Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne 0. Titel på fag/emne Matematik 1. Titel på forløb: Mejeriprodukter emballage rumindhold brøk decimaltal og procent. 2. Forfatternavne: Bent Fuglsberg,

Læs mere

Arbejdsdokument. Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010

Arbejdsdokument. Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010 Arbejdsdokument Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Trollhättan Kommun. Rapport: Uppstartsworkshop aktivitet 1.1 Göteborg

Læs mere

Kimitoöns, Nynäshamn, Lillesand og Kalundborg Kommuner

Kimitoöns, Nynäshamn, Lillesand og Kalundborg Kommuner Kimitoöns Kommun Kalundborg Kommune Nynäshamns Kommun Lillesand Kommune Partnerskabsaftale mellem Kimitoöns, Nynäshamn, Lillesand og Kalundborg Kommuner 2009 2012 Indledning Internationaliseringen og globaliseringen

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 22. februar 2013 Mødested København sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

Nordisk venskab genom ipad. Kursus i Garðabær 25. september 27. september 2013

Nordisk venskab genom ipad. Kursus i Garðabær 25. september 27. september 2013 Nordisk venskab genom ipad Kursus i Garðabær 25. september 27. september 2013 Projektets shifte At udvikle samarbejde mellem lærere og børne i daginstitutioner i venskabsbyerne Garðabær, Asker, Eslöv og

Læs mere

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 5. 5 01. okt. - 31. des. 2011 La de små barna komme til meg. Velsignet jul og fredfylt nytt år! 1 Korpsnytthilsen Hva skal vi så si til dette? Er Gud

Læs mere

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ifylld blankett skickas till adressen nedan. Journalnr.: 1. Projektnamn (även på engelska): Indsamling,

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget SP'erne Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type lag:

Læs mere