HængereN MKC- BYGGESTART 1/9-1997! Se referat fra ekstraordinær generalforsamling på side 5! NR: 2 JunI MarselisborG KajaK CluB - AarhuS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HængereN MKC- BYGGESTART 1/9-1997! Se referat fra ekstraordinær generalforsamling på side 5! NR: 2 JunI - 1997. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS"

Transkript

1 NR: 2 JunI MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS BYGGESTART 1/9-1997! Se referat fra ekstraordinær generalforsamling på side 5! Glimt fra standerhejsningen, 24. april

2 BESTYRELSEN UDVALG (Kontaktpersoner) Formand: Jørn Jensen Nordborggade 35, 4.th Århus C Tlf: Næstformand: Brian Thomsen Absalonsgade 19, Århus C Tlf: Kasserer: Nils Rabøl Katrinebjergvej 71, 6.tv Århus N Tlf: Materialeforvalter: Lars Sloth Kridthøjvej 17, st.tv Højbjerg Tlf: Instruktion: Mette Pjengaard Otto Ruds Gade 86, 2.tv Århus N Tlf: Turudvalg: Christian Halgreen Bogensegade 6, Århus C Tlf: Medlem: Mette Pjengaard Otto Rudsgade 86, 2.tv Århus N Tlf: Kap.-Chef: Erik Steen Jensen Østboulevarden 11 E, Århus C Tlf: Ungdom: Peter Lundberg Tordenskjoldsgade 77, 3.tv 8200 Århus N Tlf: Festudvalg: Susanne Busch Marslevvej Højbjerg Tlf: Husudvalg: Inge Rich Bogensegade 4, 3.tv Århus C Tlf: INDHOLD: Formanden har ordret... 3 Referat af ekstraordinær generalforsamling... 5 Prøver... 6 Skt. Hans Stafetten ' Handicap... 9 Piercing, bungyjump og idrætsetik Sommerferie Orden...! Grønlands nationaldag Fund-raising Århus mesterskaber i kajakroning KM-roning MKC's bestyrelse Årets Haj Lokaler søges Aflivning Opslagstavlen (bagsiden) REDAKTIONEN BEKLAGER! der var lidt for mange tyrkfejl i sidste nummer, især var der rodet godt og grundigt rundt i datoer og klokkeslet. Kedeligt - så hold derfor altid øje med opslagstavlen i klubben.»hængeren«udgives af: Marselisborg Kajak Club Stranden ved Varna 8000 Århus C Tlf Redaktion: Jørn Jensen, tlf og Hans Stentoft, tlf / Fax Indlæg på diskette til PC modtages: Windows Write 3.1, Word 6.0, WordPerfect 5.1. Ellers ring. Næste nummer af»hængeren«udkommer 5. september, DEADLINE: 10. MAJ, 1997 "Hængeren" i 1997 Der er aftalt følgende datoer, for udsendelse af "Hængeren": NR: 3 - September 1997 afleveres: 3. september Deadline: 10. august NR: 4 - December 1997 afleveres: 4. december Deadline: 1. november HUSK af afleveres dit indlæg til bladet i god tid. Vi glæder os allerede til de mange og gode turbeskrivelser! HængereN - JUNI 1997

3 FORMANDEN HAR ORDET Jeg vil hermed ønske alle begyndere 1997 velkommen i Marselisborg Kajak Club. Alle har nu været under instruktion, så I ved alt om hvordan man ror en kajak, og behandler materiellet. I har også modtaget folderen Velkommen i klubben hvor I oplyses om hvad der sker af generelle ting i klubben nu og fremover. I har sikkert også hørt, at vi bygger nyt hus efteråret 1997, hvis alt går vel. Men jeg mener ikke I har fået meget at vide om husets historie, og de gennemgribende renoveringer og moderniseringer det har været udsat for gennem mere end 60 år. Her et kort resume: Ideen bag klubhusbyggeriet er næsten identisk med opførelsen i Da kajakroning blev en udbredt sport i Århus bugten, tog klubbens stifter H. C. Eriksen i 1928 initiativet til at få opført et bådehus og senere et klubhus. Man fik af Århus Kommune tildelt en grund ved strandbredden lige neden for Varna. Det var dog ikke uden problemer, idet mange var imod at opføre Et skur ved vor skønne strand som man udtrykte det. Det var et eftertragtet sted, at få sit klubhus ved Marseliborg Skov nedenfor Varna. En beskrivelse i Århus Stiftstidende fra 1929 omtaler netop dette: Få steder som her danner skov, strand og hav en så prægtig ramme om en sund sport I første omgang var baggrunden for byggeriet et ønske om et sted at opbevare kajakkerne, idet roerne var trætte af at transportere dem. Senere ønskede man et lokale, hvor man kunne mødes indendørs med andre roere. Samtidigt ville man gerne have et omklædningsrum. Medlemmerne byggede selv bådehuset, som stod færdigt den 24. sept Men huset blev slemt medtaget i de følgende to vintre. Da man alligevel skulle reparerer bådehuset, besluttedes det, at lade et klubhus med opholdsrum for medlemmerne opføre. I 1931 leverede konstruktør Schmidt Hansen tegninger til bygningen, som kom til at omfatte to etager, omklædningsrum med styrtebad til 100 medlemmer samt kontor, køkken og veranda (eksisterende hus indviet medio trediverne) fortsættes side 4 Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 3 -

4 fortsat fra side 3 I perioden sidst i 30erne til ca opstod der store problemer med bagvæggen, da den næsten var skyllet væk af det nedløbende vand fra skrænten bag huset. Samtidig var medlemstallet kraftigt dalende i disse år. Men i 1970 kom der livlig aktivitet igen. Medlemmerne monterede køkkeninventar, isolerede overetagen, ny loft og vægbeklædning, ny tagbelægning på bådehuset, malearbejde i omklædningsrummene. Samtidig fik man via tilskud fra Århus Kommune, hyret Ingeniørfirmaet Ejner Mikkelsen A/ S, som i 1973 kom til at stå for: Udskiftning af vestvæggene i husets underetage inkl. Bådehus, indretning af baderum og sauna, istandsættelse af toilet, etablering af pumpestation til spildevand, klinker pålagt toilet, forgang og baderum, ny betonbelægning på forplads, diverse elinstallationer herunder kraft til såvel vandopvarmning som lokaleopvarmning. I 1977/78 (50 års jubilæum) blev overetagen renoveret: Alt gammel vægbeklædning og skillevæge fjernet. Vægge isoleret, beklædt med gipsplader, savsmuldstapet og maling, termoruder isat, HTH køkken opsat, nye elinstallationer m.m blev underetagen som består af omklædning - bad - sauna - værksted og toilet ombygget: vægge og lofter blev isoleret, og beklædt med henholdsvis træ og gips, gulve blev hævet, isoleret og pålagt vinyl, nyt afløb og gulv på toilet m.m. Hovedparten af denne ombygning udførtes af en beskæftigelsesgruppe via Århus Kommune. Først i 90érne fjernedes skillevæg mod baren, så overetagen blev et sammenhængende rum. I slutningen af 60érne begyndte en gruppe af medlemmerne at splitte indbo og hus ad, nærmest i protest imod de elendige forhold i klubhuset. Bestyrelsen mente dengang, at årsagen til denne vandalisme skyldtes, at klubhuset var blevet forældet, og man ønskede derfor en modernisering. Derved kunne man samtidig trække nye medlemmer til klubben. I denne sag udtalte et medlem af bestyrelsen: Huset må moderniseres ellers kan vi ikke konkurrere med andre klubber og andre idrætsgrene. Faciliteterne skal være i orden for bl.a. at få fat på ungdommen Endnu et argument: At moderniseringen skal sikre os en øget udnyttelse af huset om vinteren Baggrunden for opførelsen af klubhuset har altså fra starten været et ønske om etablering af et klubliv og deraf følgende socialt samvær. Men klubhusets faciliteter har med tiden fået større og større betydning, mens man tidligere var imponeret over overhovedet at have et sted at være. I dagens Danmark hænger en hvilken som helst idrætsklub overlevelsesmuligheder nøje sammen med, hvad man kan tilbyde medlemmerne ved siden af sporten. Jeg håber vi kan fejre klubbens 70 års jubilæum i 1998 i nyt klubhus Stranden ved Varna. Jørn Jensen HængereN - JUNI 1997

5 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Marselisborg Kajak Club 14. maj 1997 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beslutning om nybyggeri, herunder budget, finansiering og pantsætning. 3. Afslutning. Generalforsamlingen er indkaldt i overenstemmelse med klubbens love, jvf. 13 stk. 1 og 2. Der er 28 fremmødte, og jvf. 15 i klubbens love er generalforsamlingen således ikke beslutningsdygtig, da pantsætning af aktiver kræver, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er fremmødt. Derfor afsluttes generalforsamlingen. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Marselisborg Kajak Club 21. maj 1997 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beslutning om nybyggeri, herunder budget, finansiering og pantsætning. 3. Afslutning. Pige/dame roning hver tirsdag kl Kun for piger der har erhvervet nøgle Esther Lund Jensen. Kilometerroning for begyndere hver onsdag. Mødetid Ror kl Ulla, Bjerne og Carsten. 30 fremmødte stemmeberettigede. Pkt. 1. Ib Grosser vælges som dirigent. Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er indkaldt i overenstemmelse med klubbens love, jvf. 13 stk. 1 og 2, og at den er beslutningsdygtig, jvf klubbens love 15. Pkt. 2. Dirigenten oplæser bestyrelsens forslag (bilag 1) til dennes bemyndigelse i forbindelse med håndtering af nyt kluhusbyggeri. Dirigenten spørger efter kommentarer. Christian Halgreen mener forslaget er for konkret angående husets udformning, og at generalforsamlingen bør lægge dette helt i hænderne på fortsættes side 6 HAR DU TID I 3 MINUTTER? Så en opfordring til første person der møder op i klubben daglig: Hvis gulvet er tørt, så løb hurtigt gulvet over med en kost så sandet kan komme tilbage på stranden hvor det hører til, inden det store rykind senere på dagen. Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 5 -

6 fortsat fra side 4 bestyrelsen. Erik Steen Jensen svarer for bestyrelsen, at denne konkretisering af nogle brede rammer for husets udformning er foretaget af hensyn til en evt. fremtidig kritik af det færdige klubhus. Ved at indføje det i forslaget har man som medlem mulighed for at stemme imod de foreslåede rammer for husets udformning. Enkelte fremmødte har ikke orienteret sig om rammerne for husets udformning, hvilket de får lejlighed til inden af stemningen. Dirigenten oplæser endnu engang bemyndigelsesforslaget fra bestyrelsen, og da der ikke er flere kommentarer, bringes det til afstemning. Ved stemmeafgivelse via håndsoprækning kan det konstateres, at samtlige fremmødte stemmer for bestyrelsen forslag, hvorved det vil danne grundlag for det videre arbejde med opførelsen af et nyt klubhus. Pkt. 3. Afslutningsvis præsenteres et arkitektforslag til facaden på det nye klubhus, og generalforsamlingen hæves. PRØVER Til alle nye medlemmer fra 1996 og 1997 Så er det tid for kæntrings- og svømmeprøver. Mød op på en af nedenstående dage, hvor der vil være instruktører tilstede for at gennemføre prøverne: TIRSDAG DEN 17. JUNI, 1997 KL TORSDAG DEN 19. JUNI, 1997 KL LØRDAG DEN 21. JUNI, 1997 KL SØNDAG DEN 22. JUNI, 1997 KL HUSK!!! At når prøverne er bestået må du deltage i handicap roning og tage med på ture. At efter bestået prøver samt 75 km. roning får du egen nøgle til klubben. Instruktionsudvalget HængereN - JUNI 1997

7 SKT. HANS Mandag d. 23. juni sender vi heksen til Bloksbjerg, men inden da er der spisning på terrassen. Kom kl. 19 og medbring selv det kød I vil grille, så sørger vi for salat og flutes. Pris ca. 15 kr. Øl og sodavand vil kunne købes. Skriv jer på listen, der hænger på opslagstavlen i klubben, eller ring til Susanne på tlf Senest d Med venlig hilsen Festudvalget HUSK: et stykke brænde eller grene fra skoven til bålet. Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 7 -

8 1900 STAFFETTEN 97 Solen skinnede - traditionen tro, da 1900 afviklede deres årlige staffet, i skoven mellem blommehaven og Moesgård Strand. MKC stillede ligeledes - traditionen tro, hold til de ti gange ti kilometer. Der foruden stillede MKC et pige hold til fem gange ti kilometer. Hvilket dog måtte supleres med en enkelt deltager udefra -lidt dårligt med så mange sporty piger i MKC. Herreholdet, som bestod af Max, Steen, Albinus, Peter F., Erik Steen, Peter Lundberg, Tino, Lagoni, Per Hjorth og Jan Flohr, sluttede på en 48. plads. med en samlet tid på 7 timer,14 min.,42 sek. 27 min. og 2 sek hurtigere en Viking på en 89. plads. Måske vi i MKC skulle kikke os om efter nye udfordringer? Pigeholdet som bestod af Susanne, Pia, Ulla, Camilla (ej MKC) og Lena sluttede på en 42. plads, med en samlet tid på 4 timer, 34 min., 9 sek. 84 hold deltog hos pigerne og 321 hos herrene. Max J. Flere MKCer blev urolige, da Peter Lundberg ikke viste sig i MKC-lejren efter at have afsluttet sit løb HængereN - JUNI 1997

9 HANDI- CAP Så er der igen gang i Handicap hver onsdag klokken 19, og som sidste år er der start ved MKC hver gang. Til forskel fra sidste år ændres banen, så vi ikke længere ror ind i Tangkrogen. I stedet ror vi to gange rundt på en bane mellem Ballehage og nordenden af hotellet. Med denne ændring af banen undgår vi refleksbølgerne fra stenene langs kysten, og det bliver meget nemmere at komme i båden igen, hvis man skulle ske at kæntre. Derfor kan nu også alle kan deltage, når man har overstået instruktionen, men inden man har taget sine prøver. Vi håber således, på at flere nye medlemmer vil deltage arrangementet end sidste år. I bestyrelsen er det besluttet, at klubben ikke længere Glimt fra standerhejsningen giver brød efter roturen, så det opfordres til, at nogen tager initiativ til en kage- eller brødordning. Klubben giver dog som vanligt al den kaffe, du kan drikke. P.B.V. Brian Thomsen altid at kikke på opslagstavlen, når du kommer i klubben. Du kan altid der få de sidste nye informationer om turer, arrangementer, hygge-aftner, fester og meget andet. Opslagstavlens filial hænger på bagsiden af»hængeren«. Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 9 -

10 Etik: Piercing og elastikspring er symptomer på, at vores værdier smuldrer, og at vi har brug for en etisk debat, mener sociologen Dominique Bouchet. PIERCING, BUNGY- JUMP OG IDRÆTS- ETIK Umiddelbart har de ikke særlig meget med hinanden at gøre: Piercede unge med ringe i ansigtet (og andre steder...) og deres jævnaldrene, der Kan man ikke bekræfte sig selv på andre måder, kan man altid kaste sig ud fra en høj kran enten bungyjumper, løber maraton, bestiger høje bjerge eller finder på noget anstrengende eller farligt i idrættens grænseland. Men de to fænomener har mere til fælles, end de fleste forestiller sig. De er et forsøg på at bryde grænser i en grænseløs. tid. De er udtryk for et samfund, hvor alle holdninger er kommet på tilbud, autoriteterne visner, og hvor unge tyr til ekstremer for at føle lidt modstand. Det mener i hvert fald Dominique Bouchet, der er professor i sociologi på Odense Universitet og kendt for sine skarpe billeder af samtiden. På DIF s breddeidrætskonference drog han den usædvanlige sammenligning, fordi han mener, at fænomenerne er tæt forbundet med et af vor tids store udfordringer: Manglen på etisk grundlag, et fælles værdisæt, der kan styre vores handlinger og give dem mening. Jeg lider - jeg lever I stedet bruger flere piercing og bungyjump som en måde at søge identitet på. Kroppen bliver et redskab i jagten på grænser og selvbekræftelse, fordi de sprogligt og intellektuelt baserede værdier har mistet en.stor del af deres betydning. Jeg ser en klar tendens til, at folk i stedet bruger idrætten som en måde at mærke grænser på. F.eks. i maratonløb. Man bliver sin egen dommer, man kæmper mod sig selv. Der sker en individualisering. - Jeg kunne mærke min krop. Jeg var så tæt på døden, at jeg kunne mærke, at jeg levede, som folk kan finde på at sige. Tendensen er efter Dominique Bouchets mening et resultat af samfundsudviklingen. Vi er gået fra et samfund med en stiv moral til et samfund, hvor det er op til enhver at spekulere over, hvad der er rigtigt og forkert. I dag er man ikke højre- eller venstreorienteret, man er fortsættes næste side HængereN - JUNI 1997

11 fortsat fra forrige side bare desorienteret, ligesom familien har mistet sin betydning, selv om politikerne stadig taler om den, som om den eksisterede. For Dominique Bouchet er piercing og elastikspring ikke et problem i sig selv. De er kun symptomer på, at vi er ved at miste vores fælles værdigrundlag og orienteringsevne. Derfor er svaret heller ikke at starte et nymoralsk korstog, men derimod at lægge vægt på overhovedet at have nogle grundlæggende holdninger til det, man gør. At turde skabe nogle forbilleder, som den enkelte kan orientere sig efter - og eventuelt gøre oprør imod. Kort sagt; at sikre det etiske fundament, som gør os til en del af et civiliseret samfund og ikke blot en tilfældig dyreart. Og i den forbindelse har idrætten som alle andre områder en vigtig rolle at spille, mener Dominique Bouchet. Idrætten bør være forpligtet til at udtale sine værdier, så man ikke reducerer sig selv til en slags supermarked med idrætstilbud på hylderne. Bøvede fans Dominique Bouchet nævner flere eksempler på, at idrætten har brug for en etisk debat. Han er f. eks. ikke glad for den mest ølbøvede del af fankulturen, der er opstået omkring fodbolden og andre populære holdidrætter. Dominique Bouchet mener også, at Brøndbys masseindmeldelse i Socialdemokratiet er et eksempel på en helt igennem uetisk handling. Ved alt pleje en snæver særinteresse uden at tage hensyn til. om man er enig i partiets værdigrundlag, har man gjort sit til alt ødelægge partiernes rolle i demokratiet. Det nytter heller ikke. at man hele året taler om, at klubben er åben for alle, og at alle er lige velkomne, når piben pludselig får en anden lyd den dag, der skal spilles nedrykningskamp, og de dårligste sorteres fra, siger Dominique Bouchet Han føler ikke, at han med sin opfordring til etisk stillingtagen, lægger op til en håbløs kamp mod tidsånden Tværtimod, jo flere klare holdningsbetonede udmeldinger fra idrætsledene og trænere, jo bedre. Hvis lederne vel at mærke selv tror på. hvad de siger. Moral og etik handler ikke om at vende tilbage til gamle dage, men om at gøre sig klart, hvad der er ens fælles idealer, og stå ved det. Tekst og illustration lånt fra "Idrætsliv 7/97", af Søren Bang. KLIP FRA AVISEN: Ny på landshold Den 30-årige kajakroer Erik Steen Jensen fra Marselisborg Kajakklub i Århus er efter en tredjeplads i det sidste af tre udtagelsesløb udtaget til det danske maratonlandshold. Århus-roeren, der for flere år siden havde en kort periode som landsholdsroer, skal ikamp for Danmark for første gang i denne omgang ved et Worldcuppstævne i Belgien 25. maj. Marselisborg Kajak Club - Aarhus

12 SOMMERFERIE I SKÆRGÅRDEN juli 1997 I år holder MKC s kajakferie i den svenske skærgård 80 km. nord for Göteborg. Vi kører til Orust, Sveriges trediestørste ø, og camperer på en plads lige ned til vandet. Vi har valgt Orust, for at prøve havet på et sted, hvor der er masser af muligheder i al slags vejr. Masser af små stræder mellem skær og holme. Og frit valg mellem øde klippekyster, hvor vi selv skal fange fisken til aftensmaden, eller havnekroer, hvor vi kan få pizzaen rakt ned i kajakken eller strække benene ud til en gang jazz på bryggan. Hvis vestenvinden bliver for hård, kan vi ro ned i strædet langs Orusts østside, hvor vandet er roligt selv i stormvejr. Og hvis vejret, kajakken og modet er til det, kan vi ro vesterud forbi Ellös og møde dønningerne fra Skagerrak i fugle- og sælreservatet Gullmarn. Turen er for alle, også årets nye roere, og vi holder prisen på et niveau, hvor alle kan være med. Kig i feriemappen i klubhuset efter detaljer, pris, tilmelding m.v. Vedr. orden omkring opslagstavle og skrivepult ved roprotokollen. Opslagstavlen er til vigtige og relevante beskeder vedr. kluborientering. Det er ok, at hænge en privat intern besked op, hvis det ikke er til gene for de relevante. Men vis hensyn! Tag ikke stifter fra andre opslag til formålet! Det er desværre ikke sjældent, at man kommer og ser et vigtigt opslag flagrende kun fæstnet med en enkelt stift. De øvrige stifter er brugt til en privat/sekundær besked, der egentlig ikke har nogen berettigelse på opslagstavlen. Finder du et rokort der ved en forglemmelse ikke er sat på plads. Så kan du gøre dette medlem en tjeneste ved at anbringe kortet på rette sted. Det kaldes almindelig positiv klubånd. Men nogen syntes det er sjovere, at udstille medlemmets glemsomhed. Så de fæstner rokortet midt på opslagstavlen uden hensyntagen til medlemmet og øvrige ophængte beskeder. Skrivepulten: Størstedelen af medlemmerne benytter den til rette brug. De resterende bruger den til opbevaring af: Tagbøjler, coockpitovertræk, svømmevest, tasker m.m. Og det er selvfølgelig til stor irritation for os der benytter pulten til at udfylde rokort. Hermed en venlig opfordring: Sørg for, at pulten altid er fri for diverse effekter så den kan benyttes til rette formål! HængereN - JUNI 1997

13 GRØNLANDS NATIONALDAG! Lørdag den 21. juni har vi udlånt Århusbugten og et antal kajakker, til Det Grønlandske Hus i Århus. Anledningen er den grønlandske nationaldag, netop den 21. juni. Klubbens medlemmer er velkomme til at møde op. Programmet omfatter bl.a.: Åbning af pladsen. Nanoqkoret underholder Opvisning i grønlandsk kajakvending ved Pavia Lumholt Sælflænsning, lege og konkurrencer for alle aldre. Se en sæt fra Grøn land blive flænset på den traditionelle måde, og prøv evt. selv at kaste med harpun Afslutning ved Nanoqkoret fra Ikast. Kurt Andreasen har 25 års jubilæum i MKC den. 7. juni, 1997 FUND-RAISING Byggeriet af det nye klubhus er efterhånden kommet så langt, at det er på tide at tænke på nyt inventar, nye kajakker, vægtudstyr o.s.v. I den forbindelse skal vi have søgt fonde og andre gav- milde instanser om midler til dette. Er du interesseret i at bidrage med dine kræfter og eventuelle erfaring i dette arbejde, hører vi meget gerne fra dig. P.B.V. Brian Thomsen Marselisborg Kajak Club - Aarhus

14 ÅRHUS MESTERSKABER I KAJAKRONING - Hygge og konkurrence på samme tid - Hvert år sidst i august afholdes Århus Mesterskaberne i kajakroning. Klubberne Viking, Skjold og Marselisborg konkurrerer mod hinanden i mere eller mindre seriøse konkurrencer rækkende fra lagkagestafet til 25 km marathon. Der er løb for alle - mænd og kvinder - unge og ældre - begyndere, motionister og kaproere, men fælles for alle er, at vi har det sjovt, og i forening kæmper om at vinde æren og MaViSk-pokalen i den samlede holdkonkurrence - en konkurrence som kaproerne ikke kan vinde alene, men som kræver alles deltagelse. Er du helt allergisk overfor deltagelse i selv den mindst alvorlige konkurrence, ser vi dig gerne som deltager i klubbens uundværdlige heppekor, der altid gør sig godt. Arrangementet af stævnet går på skift mellem de tre klubber, og i år er vi værter, så der bliver brug for din hjælpende hånd. Lørdag d. 23/8 afholdes de korte løb på Brabrand Rostadion. Søndag d. 24/8 afholdes marathonløbene udfor klubben. Hold øje med opslagstavlen i klubben for nærmere information. KLUBÅND TÆNK IKKE HVAD KLUBBEN KAN GØRE FOR DIG, MEN HVAD DU KAN GØRE FOR KLUBBEN HængereN - JUNI 1997

15 KM - RONING Har du været på instruktionskursus her i maj måned 1997?!? Så HUSK, at der er fælles KM- roning for dig hver mandag kl og hver onsdag kl Herudover så check kalenderen på opslagstavlen i klubhuset, hvor yderligere KM-ture vil blive opslået. Disse ture er for alle begyndere uanset hastighed, og der er altid instruktører med, der kan hjælpe og vejlede, rette rostil og besvare spørgsmål. Gør dig selv den tjeneste at møde op, så du kan få dine 75 km på rokortet, der sammen med beståede prøver, giver dig egen nøgle til klubhuset. Instruktionsudvalget P.S.: HUSK Weekend tur til Gudenå en den juni 1997, hvor du kan møde andre begyndere samt gamle medlemmer. KLIP FRA AVISEN: Flot debut 30-årige Erik Jensen fra Marselisborg Kajakklub fik en flot debut som landsholdroer. I den første af årets fire Wold Cup-afdelingen roede Erik Jensen sig i et 37 kilometer langt løb i Belgien ind på en sjetteplads. Mon ikke at denne mosaik også finder vej til det nye klubhus? Er der iøvrigt nogen der kender oprindelsen? Sidder du inde med den oplysning, så lad straks redaktionen få besked... Marselisborg Kajak Club - Aarhus

16 MKCS BESTYRELSE, VALGT VED GENERALFORSAMLINGEN, 5/ Jørn Jensen Formand Brian Thomsen Næstformand Nils Rabøl Kasserer Erik Steen Jensen Kaproningschef Mette Pjengaard Medlem Sådan ser de altså ud! Har du problemer eller spørgsmål angående klubben mv., kan du altid kontakte een fra bestyrelsen. Adresser og telefonnumre står på side HængereN - JUNI 1997

17 ÅRETS HAJ 1997 John gammel nok Pedersen kan nu tilføje titlen Årets haj 97' på visitkortet. Tirsdag den 15. april, blev den i kajaksporten så klassiske turnering, afviklet på Sharks Pool Hall. I den indledende runde, blev hver af de 16 deltagere tildelt en modstander ved lodtrækning. De otte tabere gik videre i en Guldfisketurnering. Tilsvarende gik de otte vindere videre i en haj turnering. John P. slog således Max i den indledende runde Derefter en kneben sejr over Susanne samt sidste års haj, Brian. I finalen besejrede han Peter Fammè. Årets Guldfisk blev Jan Flohr. Efter et nederlag til John Bjerg i den indledende runde, slog Jan derefter Steen og Mette G. I Guldfiskefinalen besejrede han Max. En af de skrappeste dyster blev udkæmpet i den indledende runde, hvor Mette Grønborg havde Peter Fammè helt ude i tovene. Flot spillet Mette - og en fornøjelse at opleve Peter så stille. Peter formåede dog at vinde. En hyggelig aften der traditionen tro, blev afsluttet med et cafe besøg. Max J. Lokaler søges! Under byggeriet har vi endnu ikke fundet plads til opmagasinering af materiel og inventar m.m. Har du, familie, venner eller bekendte der står med et egnet lokale/lade/ stald vi kan leje/låne hører vi gerne fra jer. (byggeperiode ca. 5 måneder med start medio sept. 97.) Marselisborg Kajak Club - Aarhus

18 AFLIVNING. Nu vil jeg benytte lejligheden til, at aflive nogle myter, som flere gange udokumenterede er fremkommet på generalforamlinger og møder. Påstand 1: De nye laver mange skader på materiellet. Dette er ikke tilfældet. Vi har i flere år haft omkring 100 begyndere til instruktion. Det siger i sig selv, at bådene udsættes for en hård belastning og risiko. Men påførte skader er ikke større end det vi kalkulerer med. Tværtimod. Helt anderledes ser det ud med de nyere og mere populære bådtyper kap/tur. Her påføres alt for mange helt unødvendige skader! Det er set ud fra det perspek- tiv, at disse både er forbeholdt medlemmer med en vis rutine og erfaring. Flere af disse skader der her opstår, er nogle vi bestemt ikke har kalkuleret med. Og det burde vi heller ikke! Hvordan undgår vi dem fremover? Den mest effektive og enkleste måde at mindske skaderne på er: At bruge det man har mellem ørerne Påstand 2: Mangler værktøj på værkstedet. Har man lidt kendskab til kajakker og hvad de indeholder af teknik. Så er det heller ikke tilfældet. Tværtimod. Vi har overflod af værktøj. Teknik i en Struer tur/ kapbåd består af rorvire og 4 vinge møtrikker, hvoraf den ene er til at fastspænde sædet, den 2. til at fastholde roret, den 3. til at løsne og stramme vire, og den 4. fastspænder rorpinden. Engelske både: Javalin, Lancer m.m. består af rorvirer og 6 vinge møtrikker. Heraf 2 møtrikker der holder fodsparket, 2 der holder rorpinden, en til sæde og en til at holde roret. Dette kræver ikke det helt store værktøjssæt. Jeg har igennem mange år arbejdet med båd reparationer samt deltaget i meget forfalden arbejde samt reparationer og omforandringer af klubhuset. Og jeg har ikke manglet værktøj. Jørn Jensen Her er Jens Holtet! Han er en glad mand! - han deltager nemlig MKCs rengøringsordning! Har du husket at tilmelde dig? Det kan nåes endnu, henvend dig til een fra bestyrelsen HængereN - JUNI 1997

19 Mød vennerne på gamle Hansen s Vinstue! Nyd et koldt krus fadøl eller et godt glas vin efter endt træning. Tag plads i den hyggelige vinstue eller besøg den charmerende gårdhave når vejret tillader det. gamle Hansen s Vinstue Fredereiks Allé Århus C Telefon Ønsker du/i af en eller anden årsag ikke længere at være medlem af Marselisborg Kajak Club, bedes du venligst benytte dig af denne blanket, og sende den til kasseren (se adressen på side 2) Jeg udmelder mig hermed af Marselisborg Kajak Club. Dato: Navn: Underskrift: Vedlagt klubnøgle (sæt kryds) Overgår til passiv medlem: Passiv kontingent: kr. 75,- årligt (sæt kryds) Sendes i lukket kuvert til: Marselisborg Kajak Club - Aarhus Nils Rabøl, Katrinebjergvej 71, 6.tv., 8200 Århus N

20 POSTBESØRGET BLAD (8245 ARC)»Hængeren«Marselisborg Kajak Club Stranden ved Varna 8000 Århus C HusK Skt. Hans AfteN, MandaG den 23. JunI se side 7 ÅRHUSMESTERSKABER AUGUST HUSK AT - tjekke opslagstavlen i klubben! Der står altid de sidste og nyeste informationer... PIERCING, BUNGYJUMP OG IDRÆTSETIK! Læs spændende artikel på side KONTINGENT? - husker du at betale? - og til tiden?»hængeren«s forbryderalbum - se side KILOMETERRONING FOR BE- GYNDERE HVER ONSDAG. MØ- DETID ROR KL

SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne

SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne Medlemsblad for Marselisbor selisborg g Kajak Club Juni 2000 - Nr.. 2 SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne Skt. Hans stor fest i clubben fredag den 23. juni. SE SIDE 5 Marselisborg Kajak Club stiftet

Læs mere

HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS

HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS NR: 1 MartS - 1999 MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5 BESTYRELSEN UDVALG (Kontaktpersoner) Formand:

Læs mere

NR: 2 JunI - 1998 GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7. HængereN. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS MKC- MedlemsblaD FoR

NR: 2 JunI - 1998 GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7. HængereN. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS MKC- MedlemsblaD FoR NR: 2 JunI - 1998 MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7 BESTYRELSEN Formand: Jørn Jensen Nordborggade 35, 4.th. 8000 Århus

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby.

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N O K T O B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold oktober 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk BØRNEFODBOLD - KURSEN ER SAT TILSKUEROPTØJER - HVEM SKAL NU BETALE! SKOVSHOVED - MOD ALLE ODDS SKJOLD - B93 - FODBOLD

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt

Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt Den 10. november 2009 blev grundstenen til KRs nye klubhus lagt Januar, 1. kvartal 2010 - nr. 1-84. årgang Forsidefoto Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev lagde grundstenen til KRs nye klubhus.

Læs mere

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015 ROSENBLADET juni 2015 internet dating Den moderne verdens metode til at finde en kæreste er kommet under lup, når karen fortæller om, hvad denne jungle af digital dating har givet hende af erfaringer Ekspressionisme

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere