HængereN MKC- BYGGESTART 1/9-1997! Se referat fra ekstraordinær generalforsamling på side 5! NR: 2 JunI MarselisborG KajaK CluB - AarhuS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HængereN MKC- BYGGESTART 1/9-1997! Se referat fra ekstraordinær generalforsamling på side 5! NR: 2 JunI - 1997. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS"

Transkript

1 NR: 2 JunI MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS BYGGESTART 1/9-1997! Se referat fra ekstraordinær generalforsamling på side 5! Glimt fra standerhejsningen, 24. april

2 BESTYRELSEN UDVALG (Kontaktpersoner) Formand: Jørn Jensen Nordborggade 35, 4.th Århus C Tlf: Næstformand: Brian Thomsen Absalonsgade 19, Århus C Tlf: Kasserer: Nils Rabøl Katrinebjergvej 71, 6.tv Århus N Tlf: Materialeforvalter: Lars Sloth Kridthøjvej 17, st.tv Højbjerg Tlf: Instruktion: Mette Pjengaard Otto Ruds Gade 86, 2.tv Århus N Tlf: Turudvalg: Christian Halgreen Bogensegade 6, Århus C Tlf: Medlem: Mette Pjengaard Otto Rudsgade 86, 2.tv Århus N Tlf: Kap.-Chef: Erik Steen Jensen Østboulevarden 11 E, Århus C Tlf: Ungdom: Peter Lundberg Tordenskjoldsgade 77, 3.tv 8200 Århus N Tlf: Festudvalg: Susanne Busch Marslevvej Højbjerg Tlf: Husudvalg: Inge Rich Bogensegade 4, 3.tv Århus C Tlf: INDHOLD: Formanden har ordret... 3 Referat af ekstraordinær generalforsamling... 5 Prøver... 6 Skt. Hans Stafetten ' Handicap... 9 Piercing, bungyjump og idrætsetik Sommerferie Orden...! Grønlands nationaldag Fund-raising Århus mesterskaber i kajakroning KM-roning MKC's bestyrelse Årets Haj Lokaler søges Aflivning Opslagstavlen (bagsiden) REDAKTIONEN BEKLAGER! der var lidt for mange tyrkfejl i sidste nummer, især var der rodet godt og grundigt rundt i datoer og klokkeslet. Kedeligt - så hold derfor altid øje med opslagstavlen i klubben.»hængeren«udgives af: Marselisborg Kajak Club Stranden ved Varna 8000 Århus C Tlf Redaktion: Jørn Jensen, tlf og Hans Stentoft, tlf / Fax Indlæg på diskette til PC modtages: Windows Write 3.1, Word 6.0, WordPerfect 5.1. Ellers ring. Næste nummer af»hængeren«udkommer 5. september, DEADLINE: 10. MAJ, 1997 "Hængeren" i 1997 Der er aftalt følgende datoer, for udsendelse af "Hængeren": NR: 3 - September 1997 afleveres: 3. september Deadline: 10. august NR: 4 - December 1997 afleveres: 4. december Deadline: 1. november HUSK af afleveres dit indlæg til bladet i god tid. Vi glæder os allerede til de mange og gode turbeskrivelser! HængereN - JUNI 1997

3 FORMANDEN HAR ORDET Jeg vil hermed ønske alle begyndere 1997 velkommen i Marselisborg Kajak Club. Alle har nu været under instruktion, så I ved alt om hvordan man ror en kajak, og behandler materiellet. I har også modtaget folderen Velkommen i klubben hvor I oplyses om hvad der sker af generelle ting i klubben nu og fremover. I har sikkert også hørt, at vi bygger nyt hus efteråret 1997, hvis alt går vel. Men jeg mener ikke I har fået meget at vide om husets historie, og de gennemgribende renoveringer og moderniseringer det har været udsat for gennem mere end 60 år. Her et kort resume: Ideen bag klubhusbyggeriet er næsten identisk med opførelsen i Da kajakroning blev en udbredt sport i Århus bugten, tog klubbens stifter H. C. Eriksen i 1928 initiativet til at få opført et bådehus og senere et klubhus. Man fik af Århus Kommune tildelt en grund ved strandbredden lige neden for Varna. Det var dog ikke uden problemer, idet mange var imod at opføre Et skur ved vor skønne strand som man udtrykte det. Det var et eftertragtet sted, at få sit klubhus ved Marseliborg Skov nedenfor Varna. En beskrivelse i Århus Stiftstidende fra 1929 omtaler netop dette: Få steder som her danner skov, strand og hav en så prægtig ramme om en sund sport I første omgang var baggrunden for byggeriet et ønske om et sted at opbevare kajakkerne, idet roerne var trætte af at transportere dem. Senere ønskede man et lokale, hvor man kunne mødes indendørs med andre roere. Samtidigt ville man gerne have et omklædningsrum. Medlemmerne byggede selv bådehuset, som stod færdigt den 24. sept Men huset blev slemt medtaget i de følgende to vintre. Da man alligevel skulle reparerer bådehuset, besluttedes det, at lade et klubhus med opholdsrum for medlemmerne opføre. I 1931 leverede konstruktør Schmidt Hansen tegninger til bygningen, som kom til at omfatte to etager, omklædningsrum med styrtebad til 100 medlemmer samt kontor, køkken og veranda (eksisterende hus indviet medio trediverne) fortsættes side 4 Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 3 -

4 fortsat fra side 3 I perioden sidst i 30erne til ca opstod der store problemer med bagvæggen, da den næsten var skyllet væk af det nedløbende vand fra skrænten bag huset. Samtidig var medlemstallet kraftigt dalende i disse år. Men i 1970 kom der livlig aktivitet igen. Medlemmerne monterede køkkeninventar, isolerede overetagen, ny loft og vægbeklædning, ny tagbelægning på bådehuset, malearbejde i omklædningsrummene. Samtidig fik man via tilskud fra Århus Kommune, hyret Ingeniørfirmaet Ejner Mikkelsen A/ S, som i 1973 kom til at stå for: Udskiftning af vestvæggene i husets underetage inkl. Bådehus, indretning af baderum og sauna, istandsættelse af toilet, etablering af pumpestation til spildevand, klinker pålagt toilet, forgang og baderum, ny betonbelægning på forplads, diverse elinstallationer herunder kraft til såvel vandopvarmning som lokaleopvarmning. I 1977/78 (50 års jubilæum) blev overetagen renoveret: Alt gammel vægbeklædning og skillevæge fjernet. Vægge isoleret, beklædt med gipsplader, savsmuldstapet og maling, termoruder isat, HTH køkken opsat, nye elinstallationer m.m blev underetagen som består af omklædning - bad - sauna - værksted og toilet ombygget: vægge og lofter blev isoleret, og beklædt med henholdsvis træ og gips, gulve blev hævet, isoleret og pålagt vinyl, nyt afløb og gulv på toilet m.m. Hovedparten af denne ombygning udførtes af en beskæftigelsesgruppe via Århus Kommune. Først i 90érne fjernedes skillevæg mod baren, så overetagen blev et sammenhængende rum. I slutningen af 60érne begyndte en gruppe af medlemmerne at splitte indbo og hus ad, nærmest i protest imod de elendige forhold i klubhuset. Bestyrelsen mente dengang, at årsagen til denne vandalisme skyldtes, at klubhuset var blevet forældet, og man ønskede derfor en modernisering. Derved kunne man samtidig trække nye medlemmer til klubben. I denne sag udtalte et medlem af bestyrelsen: Huset må moderniseres ellers kan vi ikke konkurrere med andre klubber og andre idrætsgrene. Faciliteterne skal være i orden for bl.a. at få fat på ungdommen Endnu et argument: At moderniseringen skal sikre os en øget udnyttelse af huset om vinteren Baggrunden for opførelsen af klubhuset har altså fra starten været et ønske om etablering af et klubliv og deraf følgende socialt samvær. Men klubhusets faciliteter har med tiden fået større og større betydning, mens man tidligere var imponeret over overhovedet at have et sted at være. I dagens Danmark hænger en hvilken som helst idrætsklub overlevelsesmuligheder nøje sammen med, hvad man kan tilbyde medlemmerne ved siden af sporten. Jeg håber vi kan fejre klubbens 70 års jubilæum i 1998 i nyt klubhus Stranden ved Varna. Jørn Jensen HængereN - JUNI 1997

5 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Marselisborg Kajak Club 14. maj 1997 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beslutning om nybyggeri, herunder budget, finansiering og pantsætning. 3. Afslutning. Generalforsamlingen er indkaldt i overenstemmelse med klubbens love, jvf. 13 stk. 1 og 2. Der er 28 fremmødte, og jvf. 15 i klubbens love er generalforsamlingen således ikke beslutningsdygtig, da pantsætning af aktiver kræver, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er fremmødt. Derfor afsluttes generalforsamlingen. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Marselisborg Kajak Club 21. maj 1997 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beslutning om nybyggeri, herunder budget, finansiering og pantsætning. 3. Afslutning. Pige/dame roning hver tirsdag kl Kun for piger der har erhvervet nøgle Esther Lund Jensen. Kilometerroning for begyndere hver onsdag. Mødetid Ror kl Ulla, Bjerne og Carsten. 30 fremmødte stemmeberettigede. Pkt. 1. Ib Grosser vælges som dirigent. Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er indkaldt i overenstemmelse med klubbens love, jvf. 13 stk. 1 og 2, og at den er beslutningsdygtig, jvf klubbens love 15. Pkt. 2. Dirigenten oplæser bestyrelsens forslag (bilag 1) til dennes bemyndigelse i forbindelse med håndtering af nyt kluhusbyggeri. Dirigenten spørger efter kommentarer. Christian Halgreen mener forslaget er for konkret angående husets udformning, og at generalforsamlingen bør lægge dette helt i hænderne på fortsættes side 6 HAR DU TID I 3 MINUTTER? Så en opfordring til første person der møder op i klubben daglig: Hvis gulvet er tørt, så løb hurtigt gulvet over med en kost så sandet kan komme tilbage på stranden hvor det hører til, inden det store rykind senere på dagen. Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 5 -

6 fortsat fra side 4 bestyrelsen. Erik Steen Jensen svarer for bestyrelsen, at denne konkretisering af nogle brede rammer for husets udformning er foretaget af hensyn til en evt. fremtidig kritik af det færdige klubhus. Ved at indføje det i forslaget har man som medlem mulighed for at stemme imod de foreslåede rammer for husets udformning. Enkelte fremmødte har ikke orienteret sig om rammerne for husets udformning, hvilket de får lejlighed til inden af stemningen. Dirigenten oplæser endnu engang bemyndigelsesforslaget fra bestyrelsen, og da der ikke er flere kommentarer, bringes det til afstemning. Ved stemmeafgivelse via håndsoprækning kan det konstateres, at samtlige fremmødte stemmer for bestyrelsen forslag, hvorved det vil danne grundlag for det videre arbejde med opførelsen af et nyt klubhus. Pkt. 3. Afslutningsvis præsenteres et arkitektforslag til facaden på det nye klubhus, og generalforsamlingen hæves. PRØVER Til alle nye medlemmer fra 1996 og 1997 Så er det tid for kæntrings- og svømmeprøver. Mød op på en af nedenstående dage, hvor der vil være instruktører tilstede for at gennemføre prøverne: TIRSDAG DEN 17. JUNI, 1997 KL TORSDAG DEN 19. JUNI, 1997 KL LØRDAG DEN 21. JUNI, 1997 KL SØNDAG DEN 22. JUNI, 1997 KL HUSK!!! At når prøverne er bestået må du deltage i handicap roning og tage med på ture. At efter bestået prøver samt 75 km. roning får du egen nøgle til klubben. Instruktionsudvalget HængereN - JUNI 1997

7 SKT. HANS Mandag d. 23. juni sender vi heksen til Bloksbjerg, men inden da er der spisning på terrassen. Kom kl. 19 og medbring selv det kød I vil grille, så sørger vi for salat og flutes. Pris ca. 15 kr. Øl og sodavand vil kunne købes. Skriv jer på listen, der hænger på opslagstavlen i klubben, eller ring til Susanne på tlf Senest d Med venlig hilsen Festudvalget HUSK: et stykke brænde eller grene fra skoven til bålet. Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 7 -

8 1900 STAFFETTEN 97 Solen skinnede - traditionen tro, da 1900 afviklede deres årlige staffet, i skoven mellem blommehaven og Moesgård Strand. MKC stillede ligeledes - traditionen tro, hold til de ti gange ti kilometer. Der foruden stillede MKC et pige hold til fem gange ti kilometer. Hvilket dog måtte supleres med en enkelt deltager udefra -lidt dårligt med så mange sporty piger i MKC. Herreholdet, som bestod af Max, Steen, Albinus, Peter F., Erik Steen, Peter Lundberg, Tino, Lagoni, Per Hjorth og Jan Flohr, sluttede på en 48. plads. med en samlet tid på 7 timer,14 min.,42 sek. 27 min. og 2 sek hurtigere en Viking på en 89. plads. Måske vi i MKC skulle kikke os om efter nye udfordringer? Pigeholdet som bestod af Susanne, Pia, Ulla, Camilla (ej MKC) og Lena sluttede på en 42. plads, med en samlet tid på 4 timer, 34 min., 9 sek. 84 hold deltog hos pigerne og 321 hos herrene. Max J. Flere MKCer blev urolige, da Peter Lundberg ikke viste sig i MKC-lejren efter at have afsluttet sit løb HængereN - JUNI 1997

9 HANDI- CAP Så er der igen gang i Handicap hver onsdag klokken 19, og som sidste år er der start ved MKC hver gang. Til forskel fra sidste år ændres banen, så vi ikke længere ror ind i Tangkrogen. I stedet ror vi to gange rundt på en bane mellem Ballehage og nordenden af hotellet. Med denne ændring af banen undgår vi refleksbølgerne fra stenene langs kysten, og det bliver meget nemmere at komme i båden igen, hvis man skulle ske at kæntre. Derfor kan nu også alle kan deltage, når man har overstået instruktionen, men inden man har taget sine prøver. Vi håber således, på at flere nye medlemmer vil deltage arrangementet end sidste år. I bestyrelsen er det besluttet, at klubben ikke længere Glimt fra standerhejsningen giver brød efter roturen, så det opfordres til, at nogen tager initiativ til en kage- eller brødordning. Klubben giver dog som vanligt al den kaffe, du kan drikke. P.B.V. Brian Thomsen altid at kikke på opslagstavlen, når du kommer i klubben. Du kan altid der få de sidste nye informationer om turer, arrangementer, hygge-aftner, fester og meget andet. Opslagstavlens filial hænger på bagsiden af»hængeren«. Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 9 -

10 Etik: Piercing og elastikspring er symptomer på, at vores værdier smuldrer, og at vi har brug for en etisk debat, mener sociologen Dominique Bouchet. PIERCING, BUNGY- JUMP OG IDRÆTS- ETIK Umiddelbart har de ikke særlig meget med hinanden at gøre: Piercede unge med ringe i ansigtet (og andre steder...) og deres jævnaldrene, der Kan man ikke bekræfte sig selv på andre måder, kan man altid kaste sig ud fra en høj kran enten bungyjumper, løber maraton, bestiger høje bjerge eller finder på noget anstrengende eller farligt i idrættens grænseland. Men de to fænomener har mere til fælles, end de fleste forestiller sig. De er et forsøg på at bryde grænser i en grænseløs. tid. De er udtryk for et samfund, hvor alle holdninger er kommet på tilbud, autoriteterne visner, og hvor unge tyr til ekstremer for at føle lidt modstand. Det mener i hvert fald Dominique Bouchet, der er professor i sociologi på Odense Universitet og kendt for sine skarpe billeder af samtiden. På DIF s breddeidrætskonference drog han den usædvanlige sammenligning, fordi han mener, at fænomenerne er tæt forbundet med et af vor tids store udfordringer: Manglen på etisk grundlag, et fælles værdisæt, der kan styre vores handlinger og give dem mening. Jeg lider - jeg lever I stedet bruger flere piercing og bungyjump som en måde at søge identitet på. Kroppen bliver et redskab i jagten på grænser og selvbekræftelse, fordi de sprogligt og intellektuelt baserede værdier har mistet en.stor del af deres betydning. Jeg ser en klar tendens til, at folk i stedet bruger idrætten som en måde at mærke grænser på. F.eks. i maratonløb. Man bliver sin egen dommer, man kæmper mod sig selv. Der sker en individualisering. - Jeg kunne mærke min krop. Jeg var så tæt på døden, at jeg kunne mærke, at jeg levede, som folk kan finde på at sige. Tendensen er efter Dominique Bouchets mening et resultat af samfundsudviklingen. Vi er gået fra et samfund med en stiv moral til et samfund, hvor det er op til enhver at spekulere over, hvad der er rigtigt og forkert. I dag er man ikke højre- eller venstreorienteret, man er fortsættes næste side HængereN - JUNI 1997

11 fortsat fra forrige side bare desorienteret, ligesom familien har mistet sin betydning, selv om politikerne stadig taler om den, som om den eksisterede. For Dominique Bouchet er piercing og elastikspring ikke et problem i sig selv. De er kun symptomer på, at vi er ved at miste vores fælles værdigrundlag og orienteringsevne. Derfor er svaret heller ikke at starte et nymoralsk korstog, men derimod at lægge vægt på overhovedet at have nogle grundlæggende holdninger til det, man gør. At turde skabe nogle forbilleder, som den enkelte kan orientere sig efter - og eventuelt gøre oprør imod. Kort sagt; at sikre det etiske fundament, som gør os til en del af et civiliseret samfund og ikke blot en tilfældig dyreart. Og i den forbindelse har idrætten som alle andre områder en vigtig rolle at spille, mener Dominique Bouchet. Idrætten bør være forpligtet til at udtale sine værdier, så man ikke reducerer sig selv til en slags supermarked med idrætstilbud på hylderne. Bøvede fans Dominique Bouchet nævner flere eksempler på, at idrætten har brug for en etisk debat. Han er f. eks. ikke glad for den mest ølbøvede del af fankulturen, der er opstået omkring fodbolden og andre populære holdidrætter. Dominique Bouchet mener også, at Brøndbys masseindmeldelse i Socialdemokratiet er et eksempel på en helt igennem uetisk handling. Ved alt pleje en snæver særinteresse uden at tage hensyn til. om man er enig i partiets værdigrundlag, har man gjort sit til alt ødelægge partiernes rolle i demokratiet. Det nytter heller ikke. at man hele året taler om, at klubben er åben for alle, og at alle er lige velkomne, når piben pludselig får en anden lyd den dag, der skal spilles nedrykningskamp, og de dårligste sorteres fra, siger Dominique Bouchet Han føler ikke, at han med sin opfordring til etisk stillingtagen, lægger op til en håbløs kamp mod tidsånden Tværtimod, jo flere klare holdningsbetonede udmeldinger fra idrætsledene og trænere, jo bedre. Hvis lederne vel at mærke selv tror på. hvad de siger. Moral og etik handler ikke om at vende tilbage til gamle dage, men om at gøre sig klart, hvad der er ens fælles idealer, og stå ved det. Tekst og illustration lånt fra "Idrætsliv 7/97", af Søren Bang. KLIP FRA AVISEN: Ny på landshold Den 30-årige kajakroer Erik Steen Jensen fra Marselisborg Kajakklub i Århus er efter en tredjeplads i det sidste af tre udtagelsesløb udtaget til det danske maratonlandshold. Århus-roeren, der for flere år siden havde en kort periode som landsholdsroer, skal ikamp for Danmark for første gang i denne omgang ved et Worldcuppstævne i Belgien 25. maj. Marselisborg Kajak Club - Aarhus

12 SOMMERFERIE I SKÆRGÅRDEN juli 1997 I år holder MKC s kajakferie i den svenske skærgård 80 km. nord for Göteborg. Vi kører til Orust, Sveriges trediestørste ø, og camperer på en plads lige ned til vandet. Vi har valgt Orust, for at prøve havet på et sted, hvor der er masser af muligheder i al slags vejr. Masser af små stræder mellem skær og holme. Og frit valg mellem øde klippekyster, hvor vi selv skal fange fisken til aftensmaden, eller havnekroer, hvor vi kan få pizzaen rakt ned i kajakken eller strække benene ud til en gang jazz på bryggan. Hvis vestenvinden bliver for hård, kan vi ro ned i strædet langs Orusts østside, hvor vandet er roligt selv i stormvejr. Og hvis vejret, kajakken og modet er til det, kan vi ro vesterud forbi Ellös og møde dønningerne fra Skagerrak i fugle- og sælreservatet Gullmarn. Turen er for alle, også årets nye roere, og vi holder prisen på et niveau, hvor alle kan være med. Kig i feriemappen i klubhuset efter detaljer, pris, tilmelding m.v. Vedr. orden omkring opslagstavle og skrivepult ved roprotokollen. Opslagstavlen er til vigtige og relevante beskeder vedr. kluborientering. Det er ok, at hænge en privat intern besked op, hvis det ikke er til gene for de relevante. Men vis hensyn! Tag ikke stifter fra andre opslag til formålet! Det er desværre ikke sjældent, at man kommer og ser et vigtigt opslag flagrende kun fæstnet med en enkelt stift. De øvrige stifter er brugt til en privat/sekundær besked, der egentlig ikke har nogen berettigelse på opslagstavlen. Finder du et rokort der ved en forglemmelse ikke er sat på plads. Så kan du gøre dette medlem en tjeneste ved at anbringe kortet på rette sted. Det kaldes almindelig positiv klubånd. Men nogen syntes det er sjovere, at udstille medlemmets glemsomhed. Så de fæstner rokortet midt på opslagstavlen uden hensyntagen til medlemmet og øvrige ophængte beskeder. Skrivepulten: Størstedelen af medlemmerne benytter den til rette brug. De resterende bruger den til opbevaring af: Tagbøjler, coockpitovertræk, svømmevest, tasker m.m. Og det er selvfølgelig til stor irritation for os der benytter pulten til at udfylde rokort. Hermed en venlig opfordring: Sørg for, at pulten altid er fri for diverse effekter så den kan benyttes til rette formål! HængereN - JUNI 1997

13 GRØNLANDS NATIONALDAG! Lørdag den 21. juni har vi udlånt Århusbugten og et antal kajakker, til Det Grønlandske Hus i Århus. Anledningen er den grønlandske nationaldag, netop den 21. juni. Klubbens medlemmer er velkomme til at møde op. Programmet omfatter bl.a.: Åbning af pladsen. Nanoqkoret underholder Opvisning i grønlandsk kajakvending ved Pavia Lumholt Sælflænsning, lege og konkurrencer for alle aldre. Se en sæt fra Grøn land blive flænset på den traditionelle måde, og prøv evt. selv at kaste med harpun Afslutning ved Nanoqkoret fra Ikast. Kurt Andreasen har 25 års jubilæum i MKC den. 7. juni, 1997 FUND-RAISING Byggeriet af det nye klubhus er efterhånden kommet så langt, at det er på tide at tænke på nyt inventar, nye kajakker, vægtudstyr o.s.v. I den forbindelse skal vi have søgt fonde og andre gav- milde instanser om midler til dette. Er du interesseret i at bidrage med dine kræfter og eventuelle erfaring i dette arbejde, hører vi meget gerne fra dig. P.B.V. Brian Thomsen Marselisborg Kajak Club - Aarhus

14 ÅRHUS MESTERSKABER I KAJAKRONING - Hygge og konkurrence på samme tid - Hvert år sidst i august afholdes Århus Mesterskaberne i kajakroning. Klubberne Viking, Skjold og Marselisborg konkurrerer mod hinanden i mere eller mindre seriøse konkurrencer rækkende fra lagkagestafet til 25 km marathon. Der er løb for alle - mænd og kvinder - unge og ældre - begyndere, motionister og kaproere, men fælles for alle er, at vi har det sjovt, og i forening kæmper om at vinde æren og MaViSk-pokalen i den samlede holdkonkurrence - en konkurrence som kaproerne ikke kan vinde alene, men som kræver alles deltagelse. Er du helt allergisk overfor deltagelse i selv den mindst alvorlige konkurrence, ser vi dig gerne som deltager i klubbens uundværdlige heppekor, der altid gør sig godt. Arrangementet af stævnet går på skift mellem de tre klubber, og i år er vi værter, så der bliver brug for din hjælpende hånd. Lørdag d. 23/8 afholdes de korte løb på Brabrand Rostadion. Søndag d. 24/8 afholdes marathonløbene udfor klubben. Hold øje med opslagstavlen i klubben for nærmere information. KLUBÅND TÆNK IKKE HVAD KLUBBEN KAN GØRE FOR DIG, MEN HVAD DU KAN GØRE FOR KLUBBEN HængereN - JUNI 1997

15 KM - RONING Har du været på instruktionskursus her i maj måned 1997?!? Så HUSK, at der er fælles KM- roning for dig hver mandag kl og hver onsdag kl Herudover så check kalenderen på opslagstavlen i klubhuset, hvor yderligere KM-ture vil blive opslået. Disse ture er for alle begyndere uanset hastighed, og der er altid instruktører med, der kan hjælpe og vejlede, rette rostil og besvare spørgsmål. Gør dig selv den tjeneste at møde op, så du kan få dine 75 km på rokortet, der sammen med beståede prøver, giver dig egen nøgle til klubhuset. Instruktionsudvalget P.S.: HUSK Weekend tur til Gudenå en den juni 1997, hvor du kan møde andre begyndere samt gamle medlemmer. KLIP FRA AVISEN: Flot debut 30-årige Erik Jensen fra Marselisborg Kajakklub fik en flot debut som landsholdroer. I den første af årets fire Wold Cup-afdelingen roede Erik Jensen sig i et 37 kilometer langt løb i Belgien ind på en sjetteplads. Mon ikke at denne mosaik også finder vej til det nye klubhus? Er der iøvrigt nogen der kender oprindelsen? Sidder du inde med den oplysning, så lad straks redaktionen få besked... Marselisborg Kajak Club - Aarhus

16 MKCS BESTYRELSE, VALGT VED GENERALFORSAMLINGEN, 5/ Jørn Jensen Formand Brian Thomsen Næstformand Nils Rabøl Kasserer Erik Steen Jensen Kaproningschef Mette Pjengaard Medlem Sådan ser de altså ud! Har du problemer eller spørgsmål angående klubben mv., kan du altid kontakte een fra bestyrelsen. Adresser og telefonnumre står på side HængereN - JUNI 1997

17 ÅRETS HAJ 1997 John gammel nok Pedersen kan nu tilføje titlen Årets haj 97' på visitkortet. Tirsdag den 15. april, blev den i kajaksporten så klassiske turnering, afviklet på Sharks Pool Hall. I den indledende runde, blev hver af de 16 deltagere tildelt en modstander ved lodtrækning. De otte tabere gik videre i en Guldfisketurnering. Tilsvarende gik de otte vindere videre i en haj turnering. John P. slog således Max i den indledende runde Derefter en kneben sejr over Susanne samt sidste års haj, Brian. I finalen besejrede han Peter Fammè. Årets Guldfisk blev Jan Flohr. Efter et nederlag til John Bjerg i den indledende runde, slog Jan derefter Steen og Mette G. I Guldfiskefinalen besejrede han Max. En af de skrappeste dyster blev udkæmpet i den indledende runde, hvor Mette Grønborg havde Peter Fammè helt ude i tovene. Flot spillet Mette - og en fornøjelse at opleve Peter så stille. Peter formåede dog at vinde. En hyggelig aften der traditionen tro, blev afsluttet med et cafe besøg. Max J. Lokaler søges! Under byggeriet har vi endnu ikke fundet plads til opmagasinering af materiel og inventar m.m. Har du, familie, venner eller bekendte der står med et egnet lokale/lade/ stald vi kan leje/låne hører vi gerne fra jer. (byggeperiode ca. 5 måneder med start medio sept. 97.) Marselisborg Kajak Club - Aarhus

18 AFLIVNING. Nu vil jeg benytte lejligheden til, at aflive nogle myter, som flere gange udokumenterede er fremkommet på generalforamlinger og møder. Påstand 1: De nye laver mange skader på materiellet. Dette er ikke tilfældet. Vi har i flere år haft omkring 100 begyndere til instruktion. Det siger i sig selv, at bådene udsættes for en hård belastning og risiko. Men påførte skader er ikke større end det vi kalkulerer med. Tværtimod. Helt anderledes ser det ud med de nyere og mere populære bådtyper kap/tur. Her påføres alt for mange helt unødvendige skader! Det er set ud fra det perspek- tiv, at disse både er forbeholdt medlemmer med en vis rutine og erfaring. Flere af disse skader der her opstår, er nogle vi bestemt ikke har kalkuleret med. Og det burde vi heller ikke! Hvordan undgår vi dem fremover? Den mest effektive og enkleste måde at mindske skaderne på er: At bruge det man har mellem ørerne Påstand 2: Mangler værktøj på værkstedet. Har man lidt kendskab til kajakker og hvad de indeholder af teknik. Så er det heller ikke tilfældet. Tværtimod. Vi har overflod af værktøj. Teknik i en Struer tur/ kapbåd består af rorvire og 4 vinge møtrikker, hvoraf den ene er til at fastspænde sædet, den 2. til at fastholde roret, den 3. til at løsne og stramme vire, og den 4. fastspænder rorpinden. Engelske både: Javalin, Lancer m.m. består af rorvirer og 6 vinge møtrikker. Heraf 2 møtrikker der holder fodsparket, 2 der holder rorpinden, en til sæde og en til at holde roret. Dette kræver ikke det helt store værktøjssæt. Jeg har igennem mange år arbejdet med båd reparationer samt deltaget i meget forfalden arbejde samt reparationer og omforandringer af klubhuset. Og jeg har ikke manglet værktøj. Jørn Jensen Her er Jens Holtet! Han er en glad mand! - han deltager nemlig MKCs rengøringsordning! Har du husket at tilmelde dig? Det kan nåes endnu, henvend dig til een fra bestyrelsen HængereN - JUNI 1997

19 Mød vennerne på gamle Hansen s Vinstue! Nyd et koldt krus fadøl eller et godt glas vin efter endt træning. Tag plads i den hyggelige vinstue eller besøg den charmerende gårdhave når vejret tillader det. gamle Hansen s Vinstue Fredereiks Allé Århus C Telefon Ønsker du/i af en eller anden årsag ikke længere at være medlem af Marselisborg Kajak Club, bedes du venligst benytte dig af denne blanket, og sende den til kasseren (se adressen på side 2) Jeg udmelder mig hermed af Marselisborg Kajak Club. Dato: Navn: Underskrift: Vedlagt klubnøgle (sæt kryds) Overgår til passiv medlem: Passiv kontingent: kr. 75,- årligt (sæt kryds) Sendes i lukket kuvert til: Marselisborg Kajak Club - Aarhus Nils Rabøl, Katrinebjergvej 71, 6.tv., 8200 Århus N

20 POSTBESØRGET BLAD (8245 ARC)»Hængeren«Marselisborg Kajak Club Stranden ved Varna 8000 Århus C HusK Skt. Hans AfteN, MandaG den 23. JunI se side 7 ÅRHUSMESTERSKABER AUGUST HUSK AT - tjekke opslagstavlen i klubben! Der står altid de sidste og nyeste informationer... PIERCING, BUNGYJUMP OG IDRÆTSETIK! Læs spændende artikel på side KONTINGENT? - husker du at betale? - og til tiden?»hængeren«s forbryderalbum - se side KILOMETERRONING FOR BE- GYNDERE HVER ONSDAG. MØ- DETID ROR KL

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

NR: 2 JunI - 1998 GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7. HængereN. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS MKC- MedlemsblaD FoR

NR: 2 JunI - 1998 GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7. HængereN. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS MKC- MedlemsblaD FoR NR: 2 JunI - 1998 MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7 BESTYRELSEN Formand: Jørn Jensen Nordborggade 35, 4.th. 8000 Århus

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 Deltagere:, Kajakklubben Viking; Marianne Nissen og Finn Herrik, MKC; Max Kayak og Jørn Maler Jensen, HEI; Claus Iversen og Tayo Lill Andreasen, Skjold; Morten

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007 Dansprint Maraton Cup Løbsoversigt: Åbne Sjællandske Mesterskaber 28. april Handelsbanken Paradisløb 6. maj Maribo Maraton 19. maj Sorø Maraton 23. juni Danmarks Mesterskaberne, lange distancer 6. 8. juli

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Sommer I Hesselbækpark

Sommer I Hesselbækpark Sommer I Hesselbækpark Side 2 og 3: Skt. Hans Side 4, 5 og 6: Nyt fra Bestyrelsen Side 7 og 8: Hækkeklipning 1 Som sædvanlig er det Skt. Hans aften d. 23/6, og traditionen tro holder vi et lille arrangement

Læs mere

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Referat: Ad 1) Valg af referent og ordstyrer Referent: Carsten L. Buus (Viking) Ordstyrer: Erik Madsen (Viking) Ad 2) Præsentation af

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Tag med på eventyr og få en eventyrlig dag Et nyt løb af en ny klub ser interessant ud Start og mål ud for Kajakklubben Odin i havnebassinet. Kajakløbet foregår

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 23.03.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Olav Knudsen Søren Kabel Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC April 2011 Forår på vej For pokker, hvor er det rart når solen skinner. Vinteren har været lang og kold og det er som at alle er gået i dvale. Men nu er der forår på vej,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NSU Fodbold arrangerer i juni 2014 vores årlige skoleturnering i fodbold for pigehold og drengehold.

NSU Fodbold arrangerer i juni 2014 vores årlige skoleturnering i fodbold for pigehold og drengehold. TIL SKOLELEDEREN NSU Fodbold arrangerer i juni 2014 vores årlige skoleturnering i fodbold for pigehold og drengehold. Turneringen kommer til at omfatte klassetrinene børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011

Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Nyhedsbrev Fritidsklubben BFC Marts 2011 Historier set & hørt fra Østrig Klubben tager som tradition på skitur til Østrig og i år ingen undtagelse. Og som de andre år oplever vi en masse skæg og ballade

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2011 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang. Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2014 43 Årgang Kanindåb Lørdag d. 16 august kl. 13.00 Skelskør Roklubs bestyrelse 2014 / 15 Formand Steen Henriksen. Noret 1. 4230 Skælskør. Tlf. 40 33 00 57 steen-henriksen@hotmail.com

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Juniorklubben Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubber Bankoverførsel: Danske Bank - reg. nr.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge:

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Fritter 1's nyhedsbrev for november 2009. Efterårsferien Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Sæbekasse løb Tirsdag deltog vi i sæbekasse løb. Deltagerne fra 2.&3.klasse

Læs mere