HængereN MKC- BYGGESTART 1/9-1997! Se referat fra ekstraordinær generalforsamling på side 5! NR: 2 JunI MarselisborG KajaK CluB - AarhuS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HængereN MKC- BYGGESTART 1/9-1997! Se referat fra ekstraordinær generalforsamling på side 5! NR: 2 JunI - 1997. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS"

Transkript

1 NR: 2 JunI MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS BYGGESTART 1/9-1997! Se referat fra ekstraordinær generalforsamling på side 5! Glimt fra standerhejsningen, 24. april

2 BESTYRELSEN UDVALG (Kontaktpersoner) Formand: Jørn Jensen Nordborggade 35, 4.th Århus C Tlf: Næstformand: Brian Thomsen Absalonsgade 19, Århus C Tlf: Kasserer: Nils Rabøl Katrinebjergvej 71, 6.tv Århus N Tlf: Materialeforvalter: Lars Sloth Kridthøjvej 17, st.tv Højbjerg Tlf: Instruktion: Mette Pjengaard Otto Ruds Gade 86, 2.tv Århus N Tlf: Turudvalg: Christian Halgreen Bogensegade 6, Århus C Tlf: Medlem: Mette Pjengaard Otto Rudsgade 86, 2.tv Århus N Tlf: Kap.-Chef: Erik Steen Jensen Østboulevarden 11 E, Århus C Tlf: Ungdom: Peter Lundberg Tordenskjoldsgade 77, 3.tv 8200 Århus N Tlf: Festudvalg: Susanne Busch Marslevvej Højbjerg Tlf: Husudvalg: Inge Rich Bogensegade 4, 3.tv Århus C Tlf: INDHOLD: Formanden har ordret... 3 Referat af ekstraordinær generalforsamling... 5 Prøver... 6 Skt. Hans Stafetten ' Handicap... 9 Piercing, bungyjump og idrætsetik Sommerferie Orden...! Grønlands nationaldag Fund-raising Århus mesterskaber i kajakroning KM-roning MKC's bestyrelse Årets Haj Lokaler søges Aflivning Opslagstavlen (bagsiden) REDAKTIONEN BEKLAGER! der var lidt for mange tyrkfejl i sidste nummer, især var der rodet godt og grundigt rundt i datoer og klokkeslet. Kedeligt - så hold derfor altid øje med opslagstavlen i klubben.»hængeren«udgives af: Marselisborg Kajak Club Stranden ved Varna 8000 Århus C Tlf Redaktion: Jørn Jensen, tlf og Hans Stentoft, tlf / Fax Indlæg på diskette til PC modtages: Windows Write 3.1, Word 6.0, WordPerfect 5.1. Ellers ring. Næste nummer af»hængeren«udkommer 5. september, DEADLINE: 10. MAJ, 1997 "Hængeren" i 1997 Der er aftalt følgende datoer, for udsendelse af "Hængeren": NR: 3 - September 1997 afleveres: 3. september Deadline: 10. august NR: 4 - December 1997 afleveres: 4. december Deadline: 1. november HUSK af afleveres dit indlæg til bladet i god tid. Vi glæder os allerede til de mange og gode turbeskrivelser! HængereN - JUNI 1997

3 FORMANDEN HAR ORDET Jeg vil hermed ønske alle begyndere 1997 velkommen i Marselisborg Kajak Club. Alle har nu været under instruktion, så I ved alt om hvordan man ror en kajak, og behandler materiellet. I har også modtaget folderen Velkommen i klubben hvor I oplyses om hvad der sker af generelle ting i klubben nu og fremover. I har sikkert også hørt, at vi bygger nyt hus efteråret 1997, hvis alt går vel. Men jeg mener ikke I har fået meget at vide om husets historie, og de gennemgribende renoveringer og moderniseringer det har været udsat for gennem mere end 60 år. Her et kort resume: Ideen bag klubhusbyggeriet er næsten identisk med opførelsen i Da kajakroning blev en udbredt sport i Århus bugten, tog klubbens stifter H. C. Eriksen i 1928 initiativet til at få opført et bådehus og senere et klubhus. Man fik af Århus Kommune tildelt en grund ved strandbredden lige neden for Varna. Det var dog ikke uden problemer, idet mange var imod at opføre Et skur ved vor skønne strand som man udtrykte det. Det var et eftertragtet sted, at få sit klubhus ved Marseliborg Skov nedenfor Varna. En beskrivelse i Århus Stiftstidende fra 1929 omtaler netop dette: Få steder som her danner skov, strand og hav en så prægtig ramme om en sund sport I første omgang var baggrunden for byggeriet et ønske om et sted at opbevare kajakkerne, idet roerne var trætte af at transportere dem. Senere ønskede man et lokale, hvor man kunne mødes indendørs med andre roere. Samtidigt ville man gerne have et omklædningsrum. Medlemmerne byggede selv bådehuset, som stod færdigt den 24. sept Men huset blev slemt medtaget i de følgende to vintre. Da man alligevel skulle reparerer bådehuset, besluttedes det, at lade et klubhus med opholdsrum for medlemmerne opføre. I 1931 leverede konstruktør Schmidt Hansen tegninger til bygningen, som kom til at omfatte to etager, omklædningsrum med styrtebad til 100 medlemmer samt kontor, køkken og veranda (eksisterende hus indviet medio trediverne) fortsættes side 4 Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 3 -

4 fortsat fra side 3 I perioden sidst i 30erne til ca opstod der store problemer med bagvæggen, da den næsten var skyllet væk af det nedløbende vand fra skrænten bag huset. Samtidig var medlemstallet kraftigt dalende i disse år. Men i 1970 kom der livlig aktivitet igen. Medlemmerne monterede køkkeninventar, isolerede overetagen, ny loft og vægbeklædning, ny tagbelægning på bådehuset, malearbejde i omklædningsrummene. Samtidig fik man via tilskud fra Århus Kommune, hyret Ingeniørfirmaet Ejner Mikkelsen A/ S, som i 1973 kom til at stå for: Udskiftning af vestvæggene i husets underetage inkl. Bådehus, indretning af baderum og sauna, istandsættelse af toilet, etablering af pumpestation til spildevand, klinker pålagt toilet, forgang og baderum, ny betonbelægning på forplads, diverse elinstallationer herunder kraft til såvel vandopvarmning som lokaleopvarmning. I 1977/78 (50 års jubilæum) blev overetagen renoveret: Alt gammel vægbeklædning og skillevæge fjernet. Vægge isoleret, beklædt med gipsplader, savsmuldstapet og maling, termoruder isat, HTH køkken opsat, nye elinstallationer m.m blev underetagen som består af omklædning - bad - sauna - værksted og toilet ombygget: vægge og lofter blev isoleret, og beklædt med henholdsvis træ og gips, gulve blev hævet, isoleret og pålagt vinyl, nyt afløb og gulv på toilet m.m. Hovedparten af denne ombygning udførtes af en beskæftigelsesgruppe via Århus Kommune. Først i 90érne fjernedes skillevæg mod baren, så overetagen blev et sammenhængende rum. I slutningen af 60érne begyndte en gruppe af medlemmerne at splitte indbo og hus ad, nærmest i protest imod de elendige forhold i klubhuset. Bestyrelsen mente dengang, at årsagen til denne vandalisme skyldtes, at klubhuset var blevet forældet, og man ønskede derfor en modernisering. Derved kunne man samtidig trække nye medlemmer til klubben. I denne sag udtalte et medlem af bestyrelsen: Huset må moderniseres ellers kan vi ikke konkurrere med andre klubber og andre idrætsgrene. Faciliteterne skal være i orden for bl.a. at få fat på ungdommen Endnu et argument: At moderniseringen skal sikre os en øget udnyttelse af huset om vinteren Baggrunden for opførelsen af klubhuset har altså fra starten været et ønske om etablering af et klubliv og deraf følgende socialt samvær. Men klubhusets faciliteter har med tiden fået større og større betydning, mens man tidligere var imponeret over overhovedet at have et sted at være. I dagens Danmark hænger en hvilken som helst idrætsklub overlevelsesmuligheder nøje sammen med, hvad man kan tilbyde medlemmerne ved siden af sporten. Jeg håber vi kan fejre klubbens 70 års jubilæum i 1998 i nyt klubhus Stranden ved Varna. Jørn Jensen HængereN - JUNI 1997

5 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Marselisborg Kajak Club 14. maj 1997 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beslutning om nybyggeri, herunder budget, finansiering og pantsætning. 3. Afslutning. Generalforsamlingen er indkaldt i overenstemmelse med klubbens love, jvf. 13 stk. 1 og 2. Der er 28 fremmødte, og jvf. 15 i klubbens love er generalforsamlingen således ikke beslutningsdygtig, da pantsætning af aktiver kræver, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er fremmødt. Derfor afsluttes generalforsamlingen. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Marselisborg Kajak Club 21. maj 1997 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beslutning om nybyggeri, herunder budget, finansiering og pantsætning. 3. Afslutning. Pige/dame roning hver tirsdag kl Kun for piger der har erhvervet nøgle Esther Lund Jensen. Kilometerroning for begyndere hver onsdag. Mødetid Ror kl Ulla, Bjerne og Carsten. 30 fremmødte stemmeberettigede. Pkt. 1. Ib Grosser vælges som dirigent. Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er indkaldt i overenstemmelse med klubbens love, jvf. 13 stk. 1 og 2, og at den er beslutningsdygtig, jvf klubbens love 15. Pkt. 2. Dirigenten oplæser bestyrelsens forslag (bilag 1) til dennes bemyndigelse i forbindelse med håndtering af nyt kluhusbyggeri. Dirigenten spørger efter kommentarer. Christian Halgreen mener forslaget er for konkret angående husets udformning, og at generalforsamlingen bør lægge dette helt i hænderne på fortsættes side 6 HAR DU TID I 3 MINUTTER? Så en opfordring til første person der møder op i klubben daglig: Hvis gulvet er tørt, så løb hurtigt gulvet over med en kost så sandet kan komme tilbage på stranden hvor det hører til, inden det store rykind senere på dagen. Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 5 -

6 fortsat fra side 4 bestyrelsen. Erik Steen Jensen svarer for bestyrelsen, at denne konkretisering af nogle brede rammer for husets udformning er foretaget af hensyn til en evt. fremtidig kritik af det færdige klubhus. Ved at indføje det i forslaget har man som medlem mulighed for at stemme imod de foreslåede rammer for husets udformning. Enkelte fremmødte har ikke orienteret sig om rammerne for husets udformning, hvilket de får lejlighed til inden af stemningen. Dirigenten oplæser endnu engang bemyndigelsesforslaget fra bestyrelsen, og da der ikke er flere kommentarer, bringes det til afstemning. Ved stemmeafgivelse via håndsoprækning kan det konstateres, at samtlige fremmødte stemmer for bestyrelsen forslag, hvorved det vil danne grundlag for det videre arbejde med opførelsen af et nyt klubhus. Pkt. 3. Afslutningsvis præsenteres et arkitektforslag til facaden på det nye klubhus, og generalforsamlingen hæves. PRØVER Til alle nye medlemmer fra 1996 og 1997 Så er det tid for kæntrings- og svømmeprøver. Mød op på en af nedenstående dage, hvor der vil være instruktører tilstede for at gennemføre prøverne: TIRSDAG DEN 17. JUNI, 1997 KL TORSDAG DEN 19. JUNI, 1997 KL LØRDAG DEN 21. JUNI, 1997 KL SØNDAG DEN 22. JUNI, 1997 KL HUSK!!! At når prøverne er bestået må du deltage i handicap roning og tage med på ture. At efter bestået prøver samt 75 km. roning får du egen nøgle til klubben. Instruktionsudvalget HængereN - JUNI 1997

7 SKT. HANS Mandag d. 23. juni sender vi heksen til Bloksbjerg, men inden da er der spisning på terrassen. Kom kl. 19 og medbring selv det kød I vil grille, så sørger vi for salat og flutes. Pris ca. 15 kr. Øl og sodavand vil kunne købes. Skriv jer på listen, der hænger på opslagstavlen i klubben, eller ring til Susanne på tlf Senest d Med venlig hilsen Festudvalget HUSK: et stykke brænde eller grene fra skoven til bålet. Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 7 -

8 1900 STAFFETTEN 97 Solen skinnede - traditionen tro, da 1900 afviklede deres årlige staffet, i skoven mellem blommehaven og Moesgård Strand. MKC stillede ligeledes - traditionen tro, hold til de ti gange ti kilometer. Der foruden stillede MKC et pige hold til fem gange ti kilometer. Hvilket dog måtte supleres med en enkelt deltager udefra -lidt dårligt med så mange sporty piger i MKC. Herreholdet, som bestod af Max, Steen, Albinus, Peter F., Erik Steen, Peter Lundberg, Tino, Lagoni, Per Hjorth og Jan Flohr, sluttede på en 48. plads. med en samlet tid på 7 timer,14 min.,42 sek. 27 min. og 2 sek hurtigere en Viking på en 89. plads. Måske vi i MKC skulle kikke os om efter nye udfordringer? Pigeholdet som bestod af Susanne, Pia, Ulla, Camilla (ej MKC) og Lena sluttede på en 42. plads, med en samlet tid på 4 timer, 34 min., 9 sek. 84 hold deltog hos pigerne og 321 hos herrene. Max J. Flere MKCer blev urolige, da Peter Lundberg ikke viste sig i MKC-lejren efter at have afsluttet sit løb HængereN - JUNI 1997

9 HANDI- CAP Så er der igen gang i Handicap hver onsdag klokken 19, og som sidste år er der start ved MKC hver gang. Til forskel fra sidste år ændres banen, så vi ikke længere ror ind i Tangkrogen. I stedet ror vi to gange rundt på en bane mellem Ballehage og nordenden af hotellet. Med denne ændring af banen undgår vi refleksbølgerne fra stenene langs kysten, og det bliver meget nemmere at komme i båden igen, hvis man skulle ske at kæntre. Derfor kan nu også alle kan deltage, når man har overstået instruktionen, men inden man har taget sine prøver. Vi håber således, på at flere nye medlemmer vil deltage arrangementet end sidste år. I bestyrelsen er det besluttet, at klubben ikke længere Glimt fra standerhejsningen giver brød efter roturen, så det opfordres til, at nogen tager initiativ til en kage- eller brødordning. Klubben giver dog som vanligt al den kaffe, du kan drikke. P.B.V. Brian Thomsen altid at kikke på opslagstavlen, når du kommer i klubben. Du kan altid der få de sidste nye informationer om turer, arrangementer, hygge-aftner, fester og meget andet. Opslagstavlens filial hænger på bagsiden af»hængeren«. Marselisborg Kajak Club - Aarhus - 9 -

10 Etik: Piercing og elastikspring er symptomer på, at vores værdier smuldrer, og at vi har brug for en etisk debat, mener sociologen Dominique Bouchet. PIERCING, BUNGY- JUMP OG IDRÆTS- ETIK Umiddelbart har de ikke særlig meget med hinanden at gøre: Piercede unge med ringe i ansigtet (og andre steder...) og deres jævnaldrene, der Kan man ikke bekræfte sig selv på andre måder, kan man altid kaste sig ud fra en høj kran enten bungyjumper, løber maraton, bestiger høje bjerge eller finder på noget anstrengende eller farligt i idrættens grænseland. Men de to fænomener har mere til fælles, end de fleste forestiller sig. De er et forsøg på at bryde grænser i en grænseløs. tid. De er udtryk for et samfund, hvor alle holdninger er kommet på tilbud, autoriteterne visner, og hvor unge tyr til ekstremer for at føle lidt modstand. Det mener i hvert fald Dominique Bouchet, der er professor i sociologi på Odense Universitet og kendt for sine skarpe billeder af samtiden. På DIF s breddeidrætskonference drog han den usædvanlige sammenligning, fordi han mener, at fænomenerne er tæt forbundet med et af vor tids store udfordringer: Manglen på etisk grundlag, et fælles værdisæt, der kan styre vores handlinger og give dem mening. Jeg lider - jeg lever I stedet bruger flere piercing og bungyjump som en måde at søge identitet på. Kroppen bliver et redskab i jagten på grænser og selvbekræftelse, fordi de sprogligt og intellektuelt baserede værdier har mistet en.stor del af deres betydning. Jeg ser en klar tendens til, at folk i stedet bruger idrætten som en måde at mærke grænser på. F.eks. i maratonløb. Man bliver sin egen dommer, man kæmper mod sig selv. Der sker en individualisering. - Jeg kunne mærke min krop. Jeg var så tæt på døden, at jeg kunne mærke, at jeg levede, som folk kan finde på at sige. Tendensen er efter Dominique Bouchets mening et resultat af samfundsudviklingen. Vi er gået fra et samfund med en stiv moral til et samfund, hvor det er op til enhver at spekulere over, hvad der er rigtigt og forkert. I dag er man ikke højre- eller venstreorienteret, man er fortsættes næste side HængereN - JUNI 1997

11 fortsat fra forrige side bare desorienteret, ligesom familien har mistet sin betydning, selv om politikerne stadig taler om den, som om den eksisterede. For Dominique Bouchet er piercing og elastikspring ikke et problem i sig selv. De er kun symptomer på, at vi er ved at miste vores fælles værdigrundlag og orienteringsevne. Derfor er svaret heller ikke at starte et nymoralsk korstog, men derimod at lægge vægt på overhovedet at have nogle grundlæggende holdninger til det, man gør. At turde skabe nogle forbilleder, som den enkelte kan orientere sig efter - og eventuelt gøre oprør imod. Kort sagt; at sikre det etiske fundament, som gør os til en del af et civiliseret samfund og ikke blot en tilfældig dyreart. Og i den forbindelse har idrætten som alle andre områder en vigtig rolle at spille, mener Dominique Bouchet. Idrætten bør være forpligtet til at udtale sine værdier, så man ikke reducerer sig selv til en slags supermarked med idrætstilbud på hylderne. Bøvede fans Dominique Bouchet nævner flere eksempler på, at idrætten har brug for en etisk debat. Han er f. eks. ikke glad for den mest ølbøvede del af fankulturen, der er opstået omkring fodbolden og andre populære holdidrætter. Dominique Bouchet mener også, at Brøndbys masseindmeldelse i Socialdemokratiet er et eksempel på en helt igennem uetisk handling. Ved alt pleje en snæver særinteresse uden at tage hensyn til. om man er enig i partiets værdigrundlag, har man gjort sit til alt ødelægge partiernes rolle i demokratiet. Det nytter heller ikke. at man hele året taler om, at klubben er åben for alle, og at alle er lige velkomne, når piben pludselig får en anden lyd den dag, der skal spilles nedrykningskamp, og de dårligste sorteres fra, siger Dominique Bouchet Han føler ikke, at han med sin opfordring til etisk stillingtagen, lægger op til en håbløs kamp mod tidsånden Tværtimod, jo flere klare holdningsbetonede udmeldinger fra idrætsledene og trænere, jo bedre. Hvis lederne vel at mærke selv tror på. hvad de siger. Moral og etik handler ikke om at vende tilbage til gamle dage, men om at gøre sig klart, hvad der er ens fælles idealer, og stå ved det. Tekst og illustration lånt fra "Idrætsliv 7/97", af Søren Bang. KLIP FRA AVISEN: Ny på landshold Den 30-årige kajakroer Erik Steen Jensen fra Marselisborg Kajakklub i Århus er efter en tredjeplads i det sidste af tre udtagelsesløb udtaget til det danske maratonlandshold. Århus-roeren, der for flere år siden havde en kort periode som landsholdsroer, skal ikamp for Danmark for første gang i denne omgang ved et Worldcuppstævne i Belgien 25. maj. Marselisborg Kajak Club - Aarhus

12 SOMMERFERIE I SKÆRGÅRDEN juli 1997 I år holder MKC s kajakferie i den svenske skærgård 80 km. nord for Göteborg. Vi kører til Orust, Sveriges trediestørste ø, og camperer på en plads lige ned til vandet. Vi har valgt Orust, for at prøve havet på et sted, hvor der er masser af muligheder i al slags vejr. Masser af små stræder mellem skær og holme. Og frit valg mellem øde klippekyster, hvor vi selv skal fange fisken til aftensmaden, eller havnekroer, hvor vi kan få pizzaen rakt ned i kajakken eller strække benene ud til en gang jazz på bryggan. Hvis vestenvinden bliver for hård, kan vi ro ned i strædet langs Orusts østside, hvor vandet er roligt selv i stormvejr. Og hvis vejret, kajakken og modet er til det, kan vi ro vesterud forbi Ellös og møde dønningerne fra Skagerrak i fugle- og sælreservatet Gullmarn. Turen er for alle, også årets nye roere, og vi holder prisen på et niveau, hvor alle kan være med. Kig i feriemappen i klubhuset efter detaljer, pris, tilmelding m.v. Vedr. orden omkring opslagstavle og skrivepult ved roprotokollen. Opslagstavlen er til vigtige og relevante beskeder vedr. kluborientering. Det er ok, at hænge en privat intern besked op, hvis det ikke er til gene for de relevante. Men vis hensyn! Tag ikke stifter fra andre opslag til formålet! Det er desværre ikke sjældent, at man kommer og ser et vigtigt opslag flagrende kun fæstnet med en enkelt stift. De øvrige stifter er brugt til en privat/sekundær besked, der egentlig ikke har nogen berettigelse på opslagstavlen. Finder du et rokort der ved en forglemmelse ikke er sat på plads. Så kan du gøre dette medlem en tjeneste ved at anbringe kortet på rette sted. Det kaldes almindelig positiv klubånd. Men nogen syntes det er sjovere, at udstille medlemmets glemsomhed. Så de fæstner rokortet midt på opslagstavlen uden hensyntagen til medlemmet og øvrige ophængte beskeder. Skrivepulten: Størstedelen af medlemmerne benytter den til rette brug. De resterende bruger den til opbevaring af: Tagbøjler, coockpitovertræk, svømmevest, tasker m.m. Og det er selvfølgelig til stor irritation for os der benytter pulten til at udfylde rokort. Hermed en venlig opfordring: Sørg for, at pulten altid er fri for diverse effekter så den kan benyttes til rette formål! HængereN - JUNI 1997

13 GRØNLANDS NATIONALDAG! Lørdag den 21. juni har vi udlånt Århusbugten og et antal kajakker, til Det Grønlandske Hus i Århus. Anledningen er den grønlandske nationaldag, netop den 21. juni. Klubbens medlemmer er velkomme til at møde op. Programmet omfatter bl.a.: Åbning af pladsen. Nanoqkoret underholder Opvisning i grønlandsk kajakvending ved Pavia Lumholt Sælflænsning, lege og konkurrencer for alle aldre. Se en sæt fra Grøn land blive flænset på den traditionelle måde, og prøv evt. selv at kaste med harpun Afslutning ved Nanoqkoret fra Ikast. Kurt Andreasen har 25 års jubilæum i MKC den. 7. juni, 1997 FUND-RAISING Byggeriet af det nye klubhus er efterhånden kommet så langt, at det er på tide at tænke på nyt inventar, nye kajakker, vægtudstyr o.s.v. I den forbindelse skal vi have søgt fonde og andre gav- milde instanser om midler til dette. Er du interesseret i at bidrage med dine kræfter og eventuelle erfaring i dette arbejde, hører vi meget gerne fra dig. P.B.V. Brian Thomsen Marselisborg Kajak Club - Aarhus

14 ÅRHUS MESTERSKABER I KAJAKRONING - Hygge og konkurrence på samme tid - Hvert år sidst i august afholdes Århus Mesterskaberne i kajakroning. Klubberne Viking, Skjold og Marselisborg konkurrerer mod hinanden i mere eller mindre seriøse konkurrencer rækkende fra lagkagestafet til 25 km marathon. Der er løb for alle - mænd og kvinder - unge og ældre - begyndere, motionister og kaproere, men fælles for alle er, at vi har det sjovt, og i forening kæmper om at vinde æren og MaViSk-pokalen i den samlede holdkonkurrence - en konkurrence som kaproerne ikke kan vinde alene, men som kræver alles deltagelse. Er du helt allergisk overfor deltagelse i selv den mindst alvorlige konkurrence, ser vi dig gerne som deltager i klubbens uundværdlige heppekor, der altid gør sig godt. Arrangementet af stævnet går på skift mellem de tre klubber, og i år er vi værter, så der bliver brug for din hjælpende hånd. Lørdag d. 23/8 afholdes de korte løb på Brabrand Rostadion. Søndag d. 24/8 afholdes marathonløbene udfor klubben. Hold øje med opslagstavlen i klubben for nærmere information. KLUBÅND TÆNK IKKE HVAD KLUBBEN KAN GØRE FOR DIG, MEN HVAD DU KAN GØRE FOR KLUBBEN HængereN - JUNI 1997

15 KM - RONING Har du været på instruktionskursus her i maj måned 1997?!? Så HUSK, at der er fælles KM- roning for dig hver mandag kl og hver onsdag kl Herudover så check kalenderen på opslagstavlen i klubhuset, hvor yderligere KM-ture vil blive opslået. Disse ture er for alle begyndere uanset hastighed, og der er altid instruktører med, der kan hjælpe og vejlede, rette rostil og besvare spørgsmål. Gør dig selv den tjeneste at møde op, så du kan få dine 75 km på rokortet, der sammen med beståede prøver, giver dig egen nøgle til klubhuset. Instruktionsudvalget P.S.: HUSK Weekend tur til Gudenå en den juni 1997, hvor du kan møde andre begyndere samt gamle medlemmer. KLIP FRA AVISEN: Flot debut 30-årige Erik Jensen fra Marselisborg Kajakklub fik en flot debut som landsholdroer. I den første af årets fire Wold Cup-afdelingen roede Erik Jensen sig i et 37 kilometer langt løb i Belgien ind på en sjetteplads. Mon ikke at denne mosaik også finder vej til det nye klubhus? Er der iøvrigt nogen der kender oprindelsen? Sidder du inde med den oplysning, så lad straks redaktionen få besked... Marselisborg Kajak Club - Aarhus

16 MKCS BESTYRELSE, VALGT VED GENERALFORSAMLINGEN, 5/ Jørn Jensen Formand Brian Thomsen Næstformand Nils Rabøl Kasserer Erik Steen Jensen Kaproningschef Mette Pjengaard Medlem Sådan ser de altså ud! Har du problemer eller spørgsmål angående klubben mv., kan du altid kontakte een fra bestyrelsen. Adresser og telefonnumre står på side HængereN - JUNI 1997

17 ÅRETS HAJ 1997 John gammel nok Pedersen kan nu tilføje titlen Årets haj 97' på visitkortet. Tirsdag den 15. april, blev den i kajaksporten så klassiske turnering, afviklet på Sharks Pool Hall. I den indledende runde, blev hver af de 16 deltagere tildelt en modstander ved lodtrækning. De otte tabere gik videre i en Guldfisketurnering. Tilsvarende gik de otte vindere videre i en haj turnering. John P. slog således Max i den indledende runde Derefter en kneben sejr over Susanne samt sidste års haj, Brian. I finalen besejrede han Peter Fammè. Årets Guldfisk blev Jan Flohr. Efter et nederlag til John Bjerg i den indledende runde, slog Jan derefter Steen og Mette G. I Guldfiskefinalen besejrede han Max. En af de skrappeste dyster blev udkæmpet i den indledende runde, hvor Mette Grønborg havde Peter Fammè helt ude i tovene. Flot spillet Mette - og en fornøjelse at opleve Peter så stille. Peter formåede dog at vinde. En hyggelig aften der traditionen tro, blev afsluttet med et cafe besøg. Max J. Lokaler søges! Under byggeriet har vi endnu ikke fundet plads til opmagasinering af materiel og inventar m.m. Har du, familie, venner eller bekendte der står med et egnet lokale/lade/ stald vi kan leje/låne hører vi gerne fra jer. (byggeperiode ca. 5 måneder med start medio sept. 97.) Marselisborg Kajak Club - Aarhus

18 AFLIVNING. Nu vil jeg benytte lejligheden til, at aflive nogle myter, som flere gange udokumenterede er fremkommet på generalforamlinger og møder. Påstand 1: De nye laver mange skader på materiellet. Dette er ikke tilfældet. Vi har i flere år haft omkring 100 begyndere til instruktion. Det siger i sig selv, at bådene udsættes for en hård belastning og risiko. Men påførte skader er ikke større end det vi kalkulerer med. Tværtimod. Helt anderledes ser det ud med de nyere og mere populære bådtyper kap/tur. Her påføres alt for mange helt unødvendige skader! Det er set ud fra det perspek- tiv, at disse både er forbeholdt medlemmer med en vis rutine og erfaring. Flere af disse skader der her opstår, er nogle vi bestemt ikke har kalkuleret med. Og det burde vi heller ikke! Hvordan undgår vi dem fremover? Den mest effektive og enkleste måde at mindske skaderne på er: At bruge det man har mellem ørerne Påstand 2: Mangler værktøj på værkstedet. Har man lidt kendskab til kajakker og hvad de indeholder af teknik. Så er det heller ikke tilfældet. Tværtimod. Vi har overflod af værktøj. Teknik i en Struer tur/ kapbåd består af rorvire og 4 vinge møtrikker, hvoraf den ene er til at fastspænde sædet, den 2. til at fastholde roret, den 3. til at løsne og stramme vire, og den 4. fastspænder rorpinden. Engelske både: Javalin, Lancer m.m. består af rorvirer og 6 vinge møtrikker. Heraf 2 møtrikker der holder fodsparket, 2 der holder rorpinden, en til sæde og en til at holde roret. Dette kræver ikke det helt store værktøjssæt. Jeg har igennem mange år arbejdet med båd reparationer samt deltaget i meget forfalden arbejde samt reparationer og omforandringer af klubhuset. Og jeg har ikke manglet værktøj. Jørn Jensen Her er Jens Holtet! Han er en glad mand! - han deltager nemlig MKCs rengøringsordning! Har du husket at tilmelde dig? Det kan nåes endnu, henvend dig til een fra bestyrelsen HængereN - JUNI 1997

19 Mød vennerne på gamle Hansen s Vinstue! Nyd et koldt krus fadøl eller et godt glas vin efter endt træning. Tag plads i den hyggelige vinstue eller besøg den charmerende gårdhave når vejret tillader det. gamle Hansen s Vinstue Fredereiks Allé Århus C Telefon Ønsker du/i af en eller anden årsag ikke længere at være medlem af Marselisborg Kajak Club, bedes du venligst benytte dig af denne blanket, og sende den til kasseren (se adressen på side 2) Jeg udmelder mig hermed af Marselisborg Kajak Club. Dato: Navn: Underskrift: Vedlagt klubnøgle (sæt kryds) Overgår til passiv medlem: Passiv kontingent: kr. 75,- årligt (sæt kryds) Sendes i lukket kuvert til: Marselisborg Kajak Club - Aarhus Nils Rabøl, Katrinebjergvej 71, 6.tv., 8200 Århus N

20 POSTBESØRGET BLAD (8245 ARC)»Hængeren«Marselisborg Kajak Club Stranden ved Varna 8000 Århus C HusK Skt. Hans AfteN, MandaG den 23. JunI se side 7 ÅRHUSMESTERSKABER AUGUST HUSK AT - tjekke opslagstavlen i klubben! Der står altid de sidste og nyeste informationer... PIERCING, BUNGYJUMP OG IDRÆTSETIK! Læs spændende artikel på side KONTINGENT? - husker du at betale? - og til tiden?»hængeren«s forbryderalbum - se side KILOMETERRONING FOR BE- GYNDERE HVER ONSDAG. MØ- DETID ROR KL

NR: 2 JunI - 1998 GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7. HængereN. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS MKC- MedlemsblaD FoR

NR: 2 JunI - 1998 GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7. HængereN. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS MKC- MedlemsblaD FoR NR: 2 JunI - 1998 MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS GLIMT FRA STANDER- HEJSNING OG HUSINDVIELSE - SE SIDE 6-7 BESTYRELSEN Formand: Jørn Jensen Nordborggade 35, 4.th. 8000 Århus

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

NYHEDSBREV. Forsiden. Indholdsfortegnelse APRIL 2012

NYHEDSBREV. Forsiden. Indholdsfortegnelse APRIL 2012 Forsiden NYHEDSBREV APRIL 2012 Indholdsfortegnelse Forsiden...1 Bestyrelsens planer for det kommende år...2 Renovering af bad og omklædning...2 Forårsrengøring...2 Vores løb...2 24 timers kajakstafet...2

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne

SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne Medlemsblad for Marselisbor selisborg g Kajak Club Juni 2000 - Nr.. 2 SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne Skt. Hans stor fest i clubben fredag den 23. juni. SE SIDE 5 Marselisborg Kajak Club stiftet

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014

Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Deltagere: Christian G, Anne G, Lis Poulsen, Jens Bl. Poulsen, Yrsa Brølling, Ulla Jensen. Afbud fra Jesper Hansen Henrik Kragh og Peter

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen.

Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen. Kære medlem Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen. Generalforsamling Vigtigt for klubben og for bestyrelsen og den

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Indhold. Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3. Hvordan er begynderkurset skruet sammen... 4. Prøver og krav... 7. Roteknik...

Indhold. Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3. Hvordan er begynderkurset skruet sammen... 4. Prøver og krav... 7. Roteknik... Indhold Velkommen til Kajakklubben Skjolds kajakkursus... 3 Formålet med Skjolds begynderundervisning... 3 Forudsætninger for at blive medlem af Skjold... 3 Sikkerhed på vandet... 3 Kulde, sult og træthed...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere