29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter"

Transkript

1

2 indhold 3 Til vores aktionærer 29 Regnskabsberetning 5 Hovedbegivenheder 7 Udvalgte hoved- og nøgletal 8 Vision og selskabsledelse 10 Vores medarbejdere 11 Samfundsengagement 13 TDC Totalløsninger 18 TDC Mobile International 22 TDC Switzerland 24 TDC Forlag 25 TDC Kabel TV 26 TDC Innovation 27 TDC Services 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter 103 Ledelsespåtegning 104 Revisionspåtegning 105 Ledende medarbejdere 106 Finanskalender 107 Bestyrelse 108 Direktion

3 Internordia Communications (100 pct.) TDC Förlag (100 pct.) TDC datterselskaber (100 pct.) Talkline (100 pct.) Belgacom (16,5 pct.) TDC Switzerland (100 pct.) 1 TDC Hakemistot (100 pct.) Tele Danmark InterNordia (100 pct.) Bité (100 pct.) Polkomtel (19,6 pct.) TDC Internet Polska (100 pct.) Ceske Radiokommunikace (18,0 pct.) 2 Contactel (50,0 pct.) UMC (16,3 pct.) 3 HTCC (31,9 pct.) Connect Austria One (15,0 pct.) Sverige Danmark Tyskland Belgien Schweiz Finland Norge Litauen Polen Tjekkiet Ukraine Ungarn Østrig Procentsatsen viser TDC s ejerandel 1 Ultimo 2002 ejede TDC 79,7 pct. af aktierne i TDC Switzerland. I februar 2003 har mindretalsaktionærerne udnyttet deres put-optioner. 2 Gennem Bivideon. 3 TDC har i november 2002 indgået en betinget put- og call-optionsaftale med den russiske mobiloperatør MTS vedrørende TDC's aktiepost i UMC. TDC er en dansk-baseret udbyder af telekommunikationsløsninger, der fokuserer på fremgang og værditilvækst og har betydelige aktiviteter på udvalgte markeder i Nord- og Centraleuropa. TDC består af seks forretningsområder: TDC Totalløsninger, TDC Mobile International, TDC Kabel TV, TDC Forlag, TDC Services og TDC Switzerland. TDC blev fuldstændig privatiseret i I dag ejer SBC Communications 41,6 pct. af TDC, og de resterende aktier ejes af private og institutionelle aktionærer over hele verden.

4 Bettina Ulletved Chefsekretær, TDC Switzerland TDC Switzerland, der er det næststørste teleselskab i Schweiz, markedsfører sig under navnet sunrise 2

5 til vores aktionærer Knud Heinesen Formand for bestyrelsen Henning Dyremose Adm. direktør og koncernchef TDC har i 2002 mere end levet op til de ambitiøse mål, vi satte ved årets begyndelse. I en tid med en vanskelig markedssituation i store dele af itog telebranchen er det en præstation, vi er meget stolte af. TDC har vundet markedsandele, fordi vi skaber værdi for vores kunder ved at levere løsninger af høj kvalitet og god kundeservice. I juni 2002 fuldendte vi udrulningen af ADSL og kan nu tilbyde bredbånd til 95 pct. af alle danske husstande. Udbredelsen af ADSL og kabelmodemmer i Danmark er på 18,8 pct. og dermed blandt de største i Europa. I december 2002 besluttede vi at sammenlægge TDC Tele Danmark A/S og TDC Internet A/S til ét selskab TDC Totalløsninger A/S med virkning fra 1. januar Dermed har vi skabt gode muligheder for at videreføre vores succesrige internet- og bredbåndsforretning. TDC s forretningsbetingelser har ikke kun været påvirket af en generel afmatning, men også af en stram regulering fra de danske myndigheders side. Midt i 2003 implementeres nye EUdirektiver i lovgivningen. TDC havde i den forbindelse håbet at se de første væsentlige skridt i retning af deregulering særligt af maksimalprisreguleringen af slutbrugerpriserne for basal fastnettelefoni, samt af de dele af den gældende lovgivning, der går videre end EU-reglerne. Det er imidlertid kun reguleringen af samtaler til udlandet, der er blevet ophævet pr. 1. januar Omsætning og indtjening i udlandet spiller derfor en stadig vigtigere rolle for TDC s økonomiske succes. TDC Switzerland, den næststørste leverandør af kommunikationsløsninger i Schweiz, har mere end opfyldt de forventninger, der blev stillet i begyndelsen af Vi har tilgang af kunder, og samtidig stiger EBITDA-marginen. Ved at fastholde kundefokus og samtidig koncentrere indsatsen om øget omsætning, omkostningsbegrænsning og generering af pengestrømme har TDC sat kursen mod fortsat vækst. 3

6 Peter Falster Tekniker, TDC Mobil Antenneteknikerne er godt i gang med at klargøre TDC s mange master til de nye mobiltjenester 4

7 hovedbegivenheder Trods et vanskeligt år for telebranchen har TDC øget sin indtjening, markedsført nye løsninger og konsolideret sin position på det schweiziske marked Pæne resultater på et vanskeligt marked TDC s fremgang fortsatte i 2002 på trods af den vanskelige markedssituation i telesektoren. Efter liberaliseringen i 1996 har der været fire mobilnetoperatører og mere end 50 tjenesteudbydere af fastnetog/eller mobiltjenester på det danske telemarked. Men selvom den offentlige regulering sikrer konkurrenterne de billigste samtrafikpriser i Europa, giver kun en mindre del af disse selskaber overskud. Stordrift er en afgørende succesfaktor for opnåelse af positive pengestrømme, og i 2002 skiftede en række konkurrenter strategi ved i højere grad at lægge vægt på lønsomhed frem for blot at øge kundebasen. Som følge heraf trak flere selskaber sig ud af hele eller dele af markedet. Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger er steget med 11,2 pct. til DKK 14,3 mia. Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer er steget med 50,5 pct. til DKK 2,2 mia. TDC forventer i 2003, at nettoomsætningen udgør DKK 52,6 mia., EBITDA DKK 14,8 mia. og årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer DKK 1,9 mia. I Schweiz konsoliderede TDC sin position som den næststørste leverandør af kommunikationsløsninger ved at øge sin kundebase til 2,5 mio. ved udgangen af TDC Switzerland gør fortsat en målrettet indsats for effektivisering og omkostningsstyring og har som følge heraf opnået en indtjening, der er bedre end forventet. TDC besluttede at sammenlægge TDC Tele Danmark A/S og TDC Internet A/S i et nyt forretningsområde, TDC Totalløsninger A/S, med virkning fra 1. januar Denne nye enhed vil benytte navnet TDC som sit varemærke, hvilket vil styrke TDC i kundernes bevidsthed. Sammenlægningen vil samtidig forbedre indtjeningen og produktiviteten. Gennem en entydig kontaktflade over for kunderne vil TDC Totalløsninger sikre bedre kundeorientering og fokus på ekspansion af bredbånd. 5

8 Udrulningen af ADSL på det danske marked har forøget antallet af bredbåndskunder til ved udgangen af Det svarer til en stigning på 132,5 pct. Kunderne fordeler sig med kunder på ADSL og kunder på kabelmodem. Vores markedsandel på bredbåndsmarkedet er nu på 63,0 pct. Vores nye avancerede bredbåndsløsninger som f.eks. Bredbånd Professionel og Medarbejderbredbånd til erhvervsmarkedet har været en succes. Vi har også forbedret vores produktsortiment inden for sikkerhed, hosting og e-handel samt udvidet vores forretningsområde med købet af aktiviteterne inden for applikationstjenester (ASP) fra Hands A/S. I 2002 markedsførte vi med succes en række nye, integrerede kommunikationsløsninger til erhvervskunder. Løsningen bygger på vores kompetencer inden for både mobil, fastnet og bredbånd. TDC Mobil har i 2002 desuden lanceret flere nye produkter inden for mobiltelefoni. Blandt produkterne er abonnementet Mobilbonus, der stimulerer trafikforbruget ved at sænke minutprisen, jo mere kunden anvender sin mobiltelefon. Andre nyheder er Mixit, der er et internetbaseret mobilabonnement rettet specielt mod yngre kunder, og det trådløse lokalnet (WLAN), som giver kunderne mulighed for bredbåndstilslutning i udvalgte områder ("hot spots"). Derudover har vi introduceret MMS (multimediebeskedtjenester) i Danmark og i flere af vores udenlandske datterselskaber. Med billedbeskeder på mobiltelefonen får kunderne en forsmag på kommende mobiltjenester. Vi har i løbet af året styrket det strategiske fokus i vores udenlandske investeringer. I vores tyske datterselskab Talkline har lukningen af internet- og fastnetsaktiviteterne medført, at selskabet nu er blevet en målrettet mobiltjenesteudbyder. Vi solgte vores aktier i hollandske Ben tidligere end forventet og indgik en betinget put- og calloptionsaftale med den russiske mobiloperatør MTS, der giver TDC mulighed for at sælge sin aktiepost i UMC. TDC har siden 1995 investeret i en række kommunikationsvirksomheder i Europa og dermed skabt sig en solid markedsposition. De fleste af disse udenlandske forretninger er nu modnet, og i 2002 genererede de 55,1 pct. af TDC s omsætning samt 36,0 pct. af TDC s resultat før renter, skat og afskrivninger. Procentandel af nettoomsætning fra udenlandske forretningsaktiviteter TDC s nettoomsætning DKK mia ,4% 15,7% 16,6% 15,7% (0,8%) EBITDA DKK mia. Kunder (pro rata) TDC's kunder (pro rata) mio ,5% 12,0% 5,5% (1,1%) 11,2% Kabel-tv ,0% 1,0% 23,8% 9 6 Internet ,1% 15,2% 3 Fastnet Mobil

9 udvalgte hoved- og nøgletal Resultatopgørelse USD mio. EUR mio. Nettoomsætning Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt (24.859) (28.104) (33.742) (41.212) (39.164) (5.532) (5.278) Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger (5.331) (5.640) (6.240) (8.531) (9.178) (1.296) (1.237) EBIT før engangsposter Engangsposter (2.548) (1.133) (160) (153) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster 206 (224) (470) (787) Resultat før skat Skat af årets resultat (1.896) (2.667) (3.212) (1.425) (1.686) (238) (227) Resultat før minoritetsinteresser (421) Minoritetsinteressers andel af årets resultat (34) (62) (15) Årets resultat (14) Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer EBIT før engangsposter Finansielle poster (63) (272) (614) (1.410) (1.124) (159) (151) Resultat før skat Skat vedrørende ordinært resultat (2.045) (2.660) (2.563) (1.843) (1.899) (268) (256) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af ordinært resultat (34) (62) (15) Årets resultat Balance DKK mia. USD mia. EUR mia. Aktiver i alt 54,0 62,8 75,8 93,7 90,6 12,8 12,2 Rentebærende gæld, netto 8,6 13,6 14,1 34,6 25,6 3,6 3,5 Egenkapital 26,9 28,5 35,5 33,3 35,3 5,0 4,8 Udstedte aktier (mio.) 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 Pengestrømsopgørelse USD mio. EUR mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (5.925) (11.318) (7.520) (20.841) (2.060) (291) (278) Finansieringsaktiviteter (8.830) (7.402) (1.045) (998) Ændring i likvider (5.756) (3.330) Anlægsinvesteringer DKK mia. USD mia. EUR mia. Ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber 7,4 7,5 9,8 11,2 7,7 1,1 1,0 Inkl. køb af ejerandele i andre selskaber 8,0 11,6 16,2 23,3 8,9 1,3 1,2 Nøgletal Rapporteret resultat pr. aktie DKK 21,7 17,3 42,7 (0,1) 21,0 Resultat pr. aktie 1 DKK 16,3 17,1 16,5 6,7 10,0 Udbytte pr. aktie DKK 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 Overskudsgrad (EBITDA-margin) pct. 32,4 32,3 29,2 25,0 28,0 Afkast af investeret kapital (ROCE) 2 pct. 17,4 19,4 16,8 9,9 11,1 Kundebase pro rata (ultimo året) Fastnet Indenlandsk Udenlandsk Mobil Indenlandsk Udenlandsk Internet Kabel-tv Samlet kundebase Antal medarbejdere Valutakurs DKK/USD 7,08 Valutakurs DKK/EUR 7,42 1 Resultat pr. aktie eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer. 2 ROCE defineres som EBIT før engangsposter plus finansielle indtægter eksklusive dagsværdireguleringer af andre værdipapirer og kapitalandele divideret med egenkapital og rentebærende gæld. 3 Definitionen er ændret i forhold til tidligere årsregnskaber, og de historiske tal er rettet i overensstemmelse hermed. Antal af medarbejdere er opgjort som antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte ultimo året. Pro rata-konsoliderede virksomheder er ikke medtaget. 7

10 vision og selskabsledelse TDC s vision sikrer god selskabsledelse i TDC Vores vision en ledetråd for TDC God selskabsledelse har altid været vital for TDC. Siden 1998 har vi arbejdet med en visionsmodel, der er ledetråd for alle koncernens aktiviteter. Åbenhed Åbenhed er et væsentligt element i fokusområderne i TDC s vision: "Vi vil være åbne og give information, som giver et retvisende billede af vores strategiske og økonomiske forhold." Derfor formidler vi relevante informationer til aktionærerne og aktiemarkedet i overensstemmelse med visionen. På TDC s hjemmeside gøres information, der offentliggøres via Fondsbørsen som kvartalsregnskaber, årsrapporter samt andre fondsbørsmeddelelser, tilgængelig umiddelbart efter offentliggørelsen. Vi har en investor relations-afdeling, som varetager den daglige kontakt med aktionærerne. I 2002 afholdt afdelingen omkring 350 investormøder, hvoraf flere var med deltagelse af et medlem fra TDC's direktion. Disse aktiviteter understøtter TDC's ønske om en løbende dialog og et godt samspil med alle vores aktionærer. Investor Relations har i 2002 modtaget flotte priser for afdelingens gode arbejde. På IR Magazines prisuddeling "Nordic Awards" i Oslo blev afdelingen kåret som den bedste IR-afdeling i Danmark og den næstbedste i Norden. IRdirektøren vandt desuden prisen som Danmarks bedste. TDC's vision TDC vil være den bedste leverandør af kommunikationsløsninger i Europa. Vi gennemfører visionen ved at: skabe værdi for vores kunder gennem fremragende kundeservice og de mest kundevenlige løsninger medarbejderne er målrettede, engagerede og stolte skabe øget værdi for vores aktionærer deltage aktivt og ansvarligt i udviklingen af samfundet 8

11 Bestyrelsen Bestyrelsen udøver aktivt tilsyn med selskabsledelsen i TDC. I 2002 har bestyrelsens 12 medlemmer hvoraf otte er valgt af generalforsamlingen og fire af medarbejderne afholdt ni møder. Bestyrelsen nedsatte i 1998 en lønkomité bestående af formanden og næstformanden for bestyrelsen. Det er komiteens formål at godkende lønpakker og øvrige ansættelsesforhold for direktionens medlemmer samt at godkende specifikke elementer i koncernens bonus- og aktieoptionsprogrammer. Incitamentsprogrammer TDC s lønprogram for omkring 300 chefer omfatter grundløn, pension, bonus og aktieoptioner og udgør den samlede aflønning af disse medarbejdere. Yderligere ca ledende medarbejdere og specialister har en lønpakke bestående af grundløn, pension og bonus. Lønprogrammet motiverer medarbejderne til at skabe værdier for TDC på såvel kort som langt sigt i samklang med aktionærernes interesser. TDC s bestyrelse har i april 2002 gennemgået og forholdt sig til alle 31 anbefalinger i Nørby-udvalgets rapport om god selskabsledelse. Konklusionerne kan ses på: I 2002 har bestyrelsen afholdt syv bestyrelsesmøder og to strategiseminarer. 9

12 vores medarbejdere At skabe værdi for vores kunder og aktionærer kræver kvalificerede og engagerede medarbejdere, der effektivt kan håndtere de udfordringer, vi står overfor Medarbejderne gør hele forskellen Ved udgangen af 2002 havde TDC medarbejderne, herunder kompetenceudvikling og vidensudveksling medarbejdere 1. Højt uddannelsesniveau Arbejdsmiljø Kvalificerede medarbejdere er nøglen TDC skaber rammerne for et sundt, godt til vækst. Medarbejderne er regelmæssigt på kurser for at forbedre medarbejderne trives og udvikles. og stimulerende arbejdsmiljø, hvor deres kompetencer. Dermed er de godt rustede til at klare fremtidens Fokus på kunder og samarbejde udfordringer og de forandringer, der TDC s årlige klimamåling viser, at præger en branche i rivende udvikling. medarbejderne er gode til at samarbejde og til at fokusere på kundernes Fleksibilitet behov. Det er meget tilfredsstillende, Det kræver stor fleksibilitet at håndtere at medarbejderne ønsker at deltage vilkårene og udviklingen i telebranchen. aktivt i udviklingen af TDC. Derfor er vi specielt glade for, at vi - takket være medarbejdernes forandringsvillighed - hurtigt kan tilpasse der lyde en stor tak til vores dygtige og Som udtryk for vores anerkendelse skal os markedsbetingelserne. Jobrotationer i TDC koncernen giver øget alsidigningsenheder. De gør hver dag deres engagerede medarbejdere i alle forrethed og åbner nye muligheder for yderste for at opfylde vores vision. 1 Antallet er opgjort som fuldtidsækvivalente medarbejdere, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte. Pro rata-konsoliderede selskaber er ikke medtaget. Vi vil have målrettede, engagerede og stolte medarbejdere I en teknologisk servicevirksomhed er det medarbejderne, der gør forskellen Vi ønsker motiverede og kompetente medarbejdere. Det er forudsætningen for, at TDC kan skabe værdi for vores kunder og aktionærer Vi har og udvikler tilfredse medarbejdere og tiltrækker nye medarbejdere, fordi vi er i stand til at tage ejerskab til gavn for vores kunder vi anerkendes og belønnes for en god arbejdsindsats vi evaluerer og udvikler vores kompetencer, så vi kan imødekomme de udfordringer og forandringer, vi stilles overfor vi samarbejder om at skabe et attraktivt arbejdsklima vi viser respekt for den enkelte medarbejder i forbindelse med omlægninger, organisationsændringer og personalereduktioner Vi er stolte af vores arbejde og vores virksomhed Fra TDC's vision 10

13 samfundsengagement TDC spiller en vigtig rolle i udviklingen af samfundet og fremtidens kommunikationsløsninger Vi tager ansvar Sponsorering og partnerskab Et andet element i TDC s vision er, at vi påtager os et kulturelt, socialt og samfundsmæssigt ansvar. Det gør vi ved at uddele sponsorater til sport, kultur og humanitære formål. For TDC handler sponsorering om samarbejde om fælles mål til gavn for både giver og modtager samt om direkte økonomisk støtte. Det er et hovedelement i TDC s vision, at vi vil spille en aktiv og ansvarlig rolle i udviklingen af samfundet. TDC er gennem sit brede udbud af kommunikationsløsninger i daglig kontakt med danskerne. Vi betragter det som en helt naturlig opgave og er stolte af at tage del i samfundsudviklingen. Investeringer i infrastruktur TDC spiller en vigtig rolle i udviklingen af fremtidens samfund bl.a. gennem vores investeringer i infrastruktur. I 2002 investerede TDC således i alt DKK 2,6 mia. i sit danske telenet. I en rapport udgivet af ITU (International Telecommunication Union) er Danmark nummer to på listen over de lande, der er længst fremme med udviklingen af mobilt internet. I TDC er vi glade for, at vi gennem investeringer og produktudvikling har bidraget til, at Danmark har opnået denne førerposition. Forsyningspligt TDC er pålagt en forsyningspligt, der betyder, at alle i Danmark kan få en almindelig telefon- eller datalinje (PSTN eller ISDN) og leje faste kredsløb til rimelige priser. Forsyningspligten omfatter tillige en nummeroplysningstjeneste og radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester. Ligeledes omfatter forsyningspligten særlige tjenester med tilskud til handicappede. F.eks. kan kommunikationshæmmede få kontakt med omverdenen døgnet rundt ved brug af en pc og den almindelige telefontjeneste. Det sker takket være en døgnåben formidlingscentral. Miljøforhold TDC har en miljøpolitik, som revurderes og opdateres løbende. Derigennem sikrer vi, at miljøhensyn prioriteres højt i produktion og udvikling samt i markedsføring af produkter og ydelser. TDC udgiver årligt en miljøredegørelse, hvor vores miljøforhold uddybes. TDC støtter en lang række humanitære organisationer og foreninger. Vi har indgået et unikt partnerskab med Børns Vilkår. Det giver os mulighed for at omsætte selskabets vision om social ansvarlighed til konkret handling. Det sker i form af kontant støtte og ved, at alle TDC's medarbejdere hvert år kan anvende en arbejdsdag til gavn for foreningen. Mangfoldighed Det er en del af TDC s vision at vise respekt for den enkelte medarbejder og give alle lige muligheder. Vores seniorprogram omfatter således flekstid, seminarer og andre initiativer. TDC påtager sig også et socialt ansvar for integrationen af nydanskere i vores samfund og i TDC. Vi sætter fokus på rekruttering af og karriereudvikling for medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Vi har en praktikordning for unge indvandrere og ansætter gerne medarbejdere med særlige sprogkompetencer til at betjene vores fremmedsprogede kunder. 11

14 Ayesha Jagpal Telefonsælger, TDC Totalløsninger Telefonsælgere sikrer, at kunderne altid får de bedste løsninger 12

15 tdc totalløsninger To TDC-selskaber fusionerer for at bane vejen for fortsat vækst på bredbåndsområdet og endnu bedre kundeorientering En ny slagkraftig enhed TDC besluttede i december 2002 at sammenlægge TDC Tele Danmark A/S og TDC Internet A/S i et nyt forretningsområde med navnet TDC Totalløsninger A/S med virkning fra 1. januar Dannelsen af TDC Totalløsninger gør det muligt for TDC at opnå flere strategiske og værdiskabende målsætninger og opfylde tre konkrete succeskriterier: atforbedre kundeorientering og branding af TDC atfremme udbredelsen af bredbånd gennem en entydig kontaktflade over for kunderne TDC Totalløsninger udgør en effektiv og slagkraftig enhed, der endnu hurtigere kan reagere på et marked i forandring. Den nye enhed gør det samtidig muligt at eliminere dobbeltfunktioner samt skabe synergieffekter i markedsføringen og øge fokus på kundernes behov. TDC Totalløsningers brede produktudvalg omfatter fastnet-, internet-, bredbånds- og konvergensløsninger. Den nye enhed vil anvende det velkendte TDC-navn til at fremme en entydig kundekontakt. atforbedre rentabilitet og produktivitet 1 I den efterfølgende tekst vil TDC Tele Danmark og TDC Internet blive behandlet særskilt. 13

16 tdc tele danmark TDC Tele Danmark fuldførte sin ambitiøse ADSL-udrulning og lancerede nye integrerede kommunikationsløsninger, men den stramme regulering og et stagnerende marked gjorde 2002 til et vanskeligt år Et år med store udfordringer Som ejer af Danmarks største kommunikationsnet er vi den førende leverandør af fastnettelefoni, og vi udbyder et bredt sortiment af dataog internetløsninger i Danmark. I Norge leverer vi fastnettelefoni samt data- og internetforbindelser til erhvervskunder. Nye markeder vokser frem I 2002 afsluttede vi vores ambitiøse ADSL-udrulning. Det betyder, at 95 pct. af alle danske husstande kan få adgang til højhastighedsforbindelser til internettet. Hertil knytter sig et bredt udbud af integrerede løsninger for taletelefoni, datatransmission, overvågning, underholdning m.m var dermed året, hvor bredbånd via ADSL og kabelmodem slog an. I 2002 lancerede vi flere nye integrerede kommunikationsløsninger til erhvervskunderne, hvor vi kombinerer vores kompetencer inden for fastnet, mobil og bredbånd: PlusNet Mobil samler alle medarbejdere i en virksomhed i en fælles lokalnummerplan, der dækker både fastnettelefoner og mobiltelefoner Nøgletal Nettoomsætning: DKK 18,8 mia. Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger: DKK 6,0 mia. Antal kunder: 3,6 mio. Antal medarbejdere: TDC FlexBasis er en hjemmearbejdsplads, der integrerer telefoni, data og udstyr 14

17 Markedsvilkår Markedet for fastnettelefoni bliver mindre, hvilket i høj grad skyldes, at kunderne skifter til mobiltelefoner. Dertil kommer, at TDC Tele Danmark har været omfattet af vidtgående regulering, der har resulteret i fortsat faldende priser. Reguleringen af realpriser anslås at have påført selskabet et økonomisk tab på omkring DKK 500 mio. i På trods af den hårde konkurrence og stramme regulering har selskabet i 2002 formået at øge markedsandelen for fastnettelefoni. Internetområdet er fortsat i hastig udvikling og vil spille en vigtig rolle i de kommende år. TDC Tele Danmark har tilpasset sig markedsvilkårene. Samtidig har selskabet gennem 2002 fortsat strømliningen af organisationen ved stram omkostningsstyring. Vi har styrket TDC Tele Danmarks position på det nordiske marked gennem opkøb af det svenske teleselskab Tele Office og ved erhvervelse af de resterende aktier i norske Tele Danmark InterNordia. Gennem vores svenske og norske datterselskaber kan vi servicere vores erhvervskunder på det nordiske marked og sikre dem adgang til fællesnordiske produkter og priser via en entydig kundekontakt. Nettoomsætning DKK mia. Værdiforøgende tjenester Tusinde aftaler

18 tdc internet TDC Internet har skabt værdi for kunderne med unikke værdiforøgende tjenester og nye former for internetadgang På forkant med udviklingen TDC Internets brede udbud af internettjenester i Danmark omfatter både almindelige internetforbindelser (dial up) og bredbåndsløsninger. Desuden tilbyder vi applikationstjenester (ASP) samt højtudviklede tjenester inden for hosting og komplekse sikkerhedsløsninger til erhvervskunder og private. Vores udenlandske datterselskaber tilbyder lignende tjenester til erhvervskunder, mens vores datterselskab Dan Net globalt udbyder en række tjenester inden for clearing af regningsdata. Fortsat kundetilgang TDC Internet fortsatte succesen med bredbånd til danskerne og havde ultimo ADSL-kunder, inklusive eksterne ADSLkunder fra TDC Tele Danmark. Det svarer til en stigning på 127,9 pct. I 2002 markedsførte vi nye former for internetadgang, herunder det vellykkede koncept Medarbejderbredbånd til virksomheder, hvormed deres medarbejdere får adgang til billige bredbåndsløsninger. Vi indgik en række vigtige kontrakter med større virksomheder. TDC Internets populære portal, Opasia, skiftede i 2002 navn til TDC Online (tdconline.dk) som led i den generelle styrkelse af varemærket TDC. Vi har samtidig øget fokus på online kundebetjening og bredbåndssalg. Øget værdi for kunderne Ved at kombinere særligt designede værdiforøgende tjenester (VAS) til private og erhvervskunder med bredbånd skabes bedre løsninger og øget nytteværdi for kunderne. Det medvirker også til at forøge lønsomheden i vores kundebase. Nøgletal Nettoomsætning: DKK 1,7 mia. Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger: DKK 48 mio. Antal kunder (pro rata): 0,6 mio. Antal medarbejdere:

19 I slutningen af 2001 introducerede TDC Internet et online spillekoncept til privatkunder, Boomtown, i internetcaféer i København, Århus og Odense. Dette koncept har vist sig at være en succes og vil i 2003 blive lanceret i udlandet. Vi udvikler til stadighed vores produktsortiment til erhvervskunder samt vores værdiforøgende tjenester inden for sikkerhed, hosting og e-handel. Som led i vores forretningsstrategi har vi i 2002 købt aktiviteterne inden for applikationstjenester (ASP) fra Hands A/S og etableret en særlig ASPforretningsenhed under navnet ServiceHosting A/S. Nettoomsætning Markedet for it-sikkerhed er i kraftig vækst, og vores afdeling for internetrelaterede it-sikkerhedssystemer er således den største i Danmark. Vi tilbyder rådgivning, overvågning af s, sikkerhedsløsninger, digitale certifikater mv. og huser et af de tre certificerede nøglecentre i Danmark, der kan udstede digitale signaturer. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har valgt TDC som leverandør af Digital Signatur. Det betyder, at danskerne fremover vil kunne udveksle fortrolige oplysninger med de offentlige myndigheder på sikker vis via internettet. ADSL Tusinde kunder Omkostningsstyring og synergier TDC Internet arbejdede i 2002 på at konsolidere sine interne systemer og forøge effektiviteten af processerne. Det har givet resultater og bevirket, at antallet af medarbejdere er bragt ned med 9,0 pct. samtidig med, at der er sket en markant stigning i nettoomsætningen på 69,4 pct. Vi forventer at opnå synergier med etableringen af TDC Totalløsninger. Dan Net Dan Net er et 100 pct. ejet datterselskab under TDC Internet og er førende inden for dataclearing (udveksling af regningsinformation). For at fastholde sit fokus samlede Dan Net i 2002 sin EDI-forretning og sine tjenester inden for e-handel i en selvstændig forretningsenhed, Progrator. Den hurtigt voksende forretningsenhed ROAMEO, der forestår dataclearing i forbindelse med roaming på GSM-nettet, har haft en positiv udvikling i 2002 og indgik vigtige aftaler med operatører i hele verden K K K K K K K K

20 tdc mobile international For TDC Mobile International blev 2002 et år med markant vækst og innovative løsninger Fortsat vækst og nye horisonter TDC Mobile International driver forretning i Danmark, Tyskland, Polen, Litauen og Østrig. Vi er markedsleder på mobilmarkedet i Danmark og stiler mod at opnå en fremtrædende position på vores udenlandske markeder. Udvikling af det mobile bredbåndsnet Vores forretninger i Danmark, Østrig og Polen har alle en licens til det mobile bredbåndsnet (UMTS), som vil blive udbygget i takt med markedets efterspørgsel og i overensstemmelse med licensbetingelserne. TDC Mobile International vil således gradvist opbygge UMTS på de tre markeder. Vi leverer innovative produkter af høj kvalitet inden for mobiltelefoni, datakommunikation og værdiforøgende tjenester. I vores markedsføring tilstræber vi at skabe kundeloyalitet og stimulere brugen af mobiltelefon. Vi udnytter vores tilstedeværelse på de udenlandske markeder til at udveksle viden om produkter, tjenester, håndtering af kunder og bedste praksis med hensyn til driftsmetoder. Målet er at optimere vores aktiviteter og opnå bedre økonomiske resultater. Mobilkunder (pro rata) mio. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 EBITDA DKK mia. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 TDC Mobil Talkline Bité Connect Austria Polkomtel

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006 Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København New York Meddelelse 8/2006 TDC indberetning af ledende medarbejderes disses nærtståendes transaktioner med TDC aktier tilknyttede værdipapirer København I

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere