29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter"

Transkript

1

2 indhold 3 Til vores aktionærer 29 Regnskabsberetning 5 Hovedbegivenheder 7 Udvalgte hoved- og nøgletal 8 Vision og selskabsledelse 10 Vores medarbejdere 11 Samfundsengagement 13 TDC Totalløsninger 18 TDC Mobile International 22 TDC Switzerland 24 TDC Forlag 25 TDC Kabel TV 26 TDC Innovation 27 TDC Services 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter 103 Ledelsespåtegning 104 Revisionspåtegning 105 Ledende medarbejdere 106 Finanskalender 107 Bestyrelse 108 Direktion

3 Internordia Communications (100 pct.) TDC Förlag (100 pct.) TDC datterselskaber (100 pct.) Talkline (100 pct.) Belgacom (16,5 pct.) TDC Switzerland (100 pct.) 1 TDC Hakemistot (100 pct.) Tele Danmark InterNordia (100 pct.) Bité (100 pct.) Polkomtel (19,6 pct.) TDC Internet Polska (100 pct.) Ceske Radiokommunikace (18,0 pct.) 2 Contactel (50,0 pct.) UMC (16,3 pct.) 3 HTCC (31,9 pct.) Connect Austria One (15,0 pct.) Sverige Danmark Tyskland Belgien Schweiz Finland Norge Litauen Polen Tjekkiet Ukraine Ungarn Østrig Procentsatsen viser TDC s ejerandel 1 Ultimo 2002 ejede TDC 79,7 pct. af aktierne i TDC Switzerland. I februar 2003 har mindretalsaktionærerne udnyttet deres put-optioner. 2 Gennem Bivideon. 3 TDC har i november 2002 indgået en betinget put- og call-optionsaftale med den russiske mobiloperatør MTS vedrørende TDC's aktiepost i UMC. TDC er en dansk-baseret udbyder af telekommunikationsløsninger, der fokuserer på fremgang og værditilvækst og har betydelige aktiviteter på udvalgte markeder i Nord- og Centraleuropa. TDC består af seks forretningsområder: TDC Totalløsninger, TDC Mobile International, TDC Kabel TV, TDC Forlag, TDC Services og TDC Switzerland. TDC blev fuldstændig privatiseret i I dag ejer SBC Communications 41,6 pct. af TDC, og de resterende aktier ejes af private og institutionelle aktionærer over hele verden.

4 Bettina Ulletved Chefsekretær, TDC Switzerland TDC Switzerland, der er det næststørste teleselskab i Schweiz, markedsfører sig under navnet sunrise 2

5 til vores aktionærer Knud Heinesen Formand for bestyrelsen Henning Dyremose Adm. direktør og koncernchef TDC har i 2002 mere end levet op til de ambitiøse mål, vi satte ved årets begyndelse. I en tid med en vanskelig markedssituation i store dele af itog telebranchen er det en præstation, vi er meget stolte af. TDC har vundet markedsandele, fordi vi skaber værdi for vores kunder ved at levere løsninger af høj kvalitet og god kundeservice. I juni 2002 fuldendte vi udrulningen af ADSL og kan nu tilbyde bredbånd til 95 pct. af alle danske husstande. Udbredelsen af ADSL og kabelmodemmer i Danmark er på 18,8 pct. og dermed blandt de største i Europa. I december 2002 besluttede vi at sammenlægge TDC Tele Danmark A/S og TDC Internet A/S til ét selskab TDC Totalløsninger A/S med virkning fra 1. januar Dermed har vi skabt gode muligheder for at videreføre vores succesrige internet- og bredbåndsforretning. TDC s forretningsbetingelser har ikke kun været påvirket af en generel afmatning, men også af en stram regulering fra de danske myndigheders side. Midt i 2003 implementeres nye EUdirektiver i lovgivningen. TDC havde i den forbindelse håbet at se de første væsentlige skridt i retning af deregulering særligt af maksimalprisreguleringen af slutbrugerpriserne for basal fastnettelefoni, samt af de dele af den gældende lovgivning, der går videre end EU-reglerne. Det er imidlertid kun reguleringen af samtaler til udlandet, der er blevet ophævet pr. 1. januar Omsætning og indtjening i udlandet spiller derfor en stadig vigtigere rolle for TDC s økonomiske succes. TDC Switzerland, den næststørste leverandør af kommunikationsløsninger i Schweiz, har mere end opfyldt de forventninger, der blev stillet i begyndelsen af Vi har tilgang af kunder, og samtidig stiger EBITDA-marginen. Ved at fastholde kundefokus og samtidig koncentrere indsatsen om øget omsætning, omkostningsbegrænsning og generering af pengestrømme har TDC sat kursen mod fortsat vækst. 3

6 Peter Falster Tekniker, TDC Mobil Antenneteknikerne er godt i gang med at klargøre TDC s mange master til de nye mobiltjenester 4

7 hovedbegivenheder Trods et vanskeligt år for telebranchen har TDC øget sin indtjening, markedsført nye løsninger og konsolideret sin position på det schweiziske marked Pæne resultater på et vanskeligt marked TDC s fremgang fortsatte i 2002 på trods af den vanskelige markedssituation i telesektoren. Efter liberaliseringen i 1996 har der været fire mobilnetoperatører og mere end 50 tjenesteudbydere af fastnetog/eller mobiltjenester på det danske telemarked. Men selvom den offentlige regulering sikrer konkurrenterne de billigste samtrafikpriser i Europa, giver kun en mindre del af disse selskaber overskud. Stordrift er en afgørende succesfaktor for opnåelse af positive pengestrømme, og i 2002 skiftede en række konkurrenter strategi ved i højere grad at lægge vægt på lønsomhed frem for blot at øge kundebasen. Som følge heraf trak flere selskaber sig ud af hele eller dele af markedet. Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger er steget med 11,2 pct. til DKK 14,3 mia. Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer er steget med 50,5 pct. til DKK 2,2 mia. TDC forventer i 2003, at nettoomsætningen udgør DKK 52,6 mia., EBITDA DKK 14,8 mia. og årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer DKK 1,9 mia. I Schweiz konsoliderede TDC sin position som den næststørste leverandør af kommunikationsløsninger ved at øge sin kundebase til 2,5 mio. ved udgangen af TDC Switzerland gør fortsat en målrettet indsats for effektivisering og omkostningsstyring og har som følge heraf opnået en indtjening, der er bedre end forventet. TDC besluttede at sammenlægge TDC Tele Danmark A/S og TDC Internet A/S i et nyt forretningsområde, TDC Totalløsninger A/S, med virkning fra 1. januar Denne nye enhed vil benytte navnet TDC som sit varemærke, hvilket vil styrke TDC i kundernes bevidsthed. Sammenlægningen vil samtidig forbedre indtjeningen og produktiviteten. Gennem en entydig kontaktflade over for kunderne vil TDC Totalløsninger sikre bedre kundeorientering og fokus på ekspansion af bredbånd. 5

8 Udrulningen af ADSL på det danske marked har forøget antallet af bredbåndskunder til ved udgangen af Det svarer til en stigning på 132,5 pct. Kunderne fordeler sig med kunder på ADSL og kunder på kabelmodem. Vores markedsandel på bredbåndsmarkedet er nu på 63,0 pct. Vores nye avancerede bredbåndsløsninger som f.eks. Bredbånd Professionel og Medarbejderbredbånd til erhvervsmarkedet har været en succes. Vi har også forbedret vores produktsortiment inden for sikkerhed, hosting og e-handel samt udvidet vores forretningsområde med købet af aktiviteterne inden for applikationstjenester (ASP) fra Hands A/S. I 2002 markedsførte vi med succes en række nye, integrerede kommunikationsløsninger til erhvervskunder. Løsningen bygger på vores kompetencer inden for både mobil, fastnet og bredbånd. TDC Mobil har i 2002 desuden lanceret flere nye produkter inden for mobiltelefoni. Blandt produkterne er abonnementet Mobilbonus, der stimulerer trafikforbruget ved at sænke minutprisen, jo mere kunden anvender sin mobiltelefon. Andre nyheder er Mixit, der er et internetbaseret mobilabonnement rettet specielt mod yngre kunder, og det trådløse lokalnet (WLAN), som giver kunderne mulighed for bredbåndstilslutning i udvalgte områder ("hot spots"). Derudover har vi introduceret MMS (multimediebeskedtjenester) i Danmark og i flere af vores udenlandske datterselskaber. Med billedbeskeder på mobiltelefonen får kunderne en forsmag på kommende mobiltjenester. Vi har i løbet af året styrket det strategiske fokus i vores udenlandske investeringer. I vores tyske datterselskab Talkline har lukningen af internet- og fastnetsaktiviteterne medført, at selskabet nu er blevet en målrettet mobiltjenesteudbyder. Vi solgte vores aktier i hollandske Ben tidligere end forventet og indgik en betinget put- og calloptionsaftale med den russiske mobiloperatør MTS, der giver TDC mulighed for at sælge sin aktiepost i UMC. TDC har siden 1995 investeret i en række kommunikationsvirksomheder i Europa og dermed skabt sig en solid markedsposition. De fleste af disse udenlandske forretninger er nu modnet, og i 2002 genererede de 55,1 pct. af TDC s omsætning samt 36,0 pct. af TDC s resultat før renter, skat og afskrivninger. Procentandel af nettoomsætning fra udenlandske forretningsaktiviteter TDC s nettoomsætning DKK mia ,4% 15,7% 16,6% 15,7% (0,8%) EBITDA DKK mia. Kunder (pro rata) TDC's kunder (pro rata) mio ,5% 12,0% 5,5% (1,1%) 11,2% Kabel-tv ,0% 1,0% 23,8% 9 6 Internet ,1% 15,2% 3 Fastnet Mobil

9 udvalgte hoved- og nøgletal Resultatopgørelse USD mio. EUR mio. Nettoomsætning Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt (24.859) (28.104) (33.742) (41.212) (39.164) (5.532) (5.278) Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger (5.331) (5.640) (6.240) (8.531) (9.178) (1.296) (1.237) EBIT før engangsposter Engangsposter (2.548) (1.133) (160) (153) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster 206 (224) (470) (787) Resultat før skat Skat af årets resultat (1.896) (2.667) (3.212) (1.425) (1.686) (238) (227) Resultat før minoritetsinteresser (421) Minoritetsinteressers andel af årets resultat (34) (62) (15) Årets resultat (14) Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer EBIT før engangsposter Finansielle poster (63) (272) (614) (1.410) (1.124) (159) (151) Resultat før skat Skat vedrørende ordinært resultat (2.045) (2.660) (2.563) (1.843) (1.899) (268) (256) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af ordinært resultat (34) (62) (15) Årets resultat Balance DKK mia. USD mia. EUR mia. Aktiver i alt 54,0 62,8 75,8 93,7 90,6 12,8 12,2 Rentebærende gæld, netto 8,6 13,6 14,1 34,6 25,6 3,6 3,5 Egenkapital 26,9 28,5 35,5 33,3 35,3 5,0 4,8 Udstedte aktier (mio.) 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 Pengestrømsopgørelse USD mio. EUR mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (5.925) (11.318) (7.520) (20.841) (2.060) (291) (278) Finansieringsaktiviteter (8.830) (7.402) (1.045) (998) Ændring i likvider (5.756) (3.330) Anlægsinvesteringer DKK mia. USD mia. EUR mia. Ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber 7,4 7,5 9,8 11,2 7,7 1,1 1,0 Inkl. køb af ejerandele i andre selskaber 8,0 11,6 16,2 23,3 8,9 1,3 1,2 Nøgletal Rapporteret resultat pr. aktie DKK 21,7 17,3 42,7 (0,1) 21,0 Resultat pr. aktie 1 DKK 16,3 17,1 16,5 6,7 10,0 Udbytte pr. aktie DKK 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 Overskudsgrad (EBITDA-margin) pct. 32,4 32,3 29,2 25,0 28,0 Afkast af investeret kapital (ROCE) 2 pct. 17,4 19,4 16,8 9,9 11,1 Kundebase pro rata (ultimo året) Fastnet Indenlandsk Udenlandsk Mobil Indenlandsk Udenlandsk Internet Kabel-tv Samlet kundebase Antal medarbejdere Valutakurs DKK/USD 7,08 Valutakurs DKK/EUR 7,42 1 Resultat pr. aktie eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer. 2 ROCE defineres som EBIT før engangsposter plus finansielle indtægter eksklusive dagsværdireguleringer af andre værdipapirer og kapitalandele divideret med egenkapital og rentebærende gæld. 3 Definitionen er ændret i forhold til tidligere årsregnskaber, og de historiske tal er rettet i overensstemmelse hermed. Antal af medarbejdere er opgjort som antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte ultimo året. Pro rata-konsoliderede virksomheder er ikke medtaget. 7

10 vision og selskabsledelse TDC s vision sikrer god selskabsledelse i TDC Vores vision en ledetråd for TDC God selskabsledelse har altid været vital for TDC. Siden 1998 har vi arbejdet med en visionsmodel, der er ledetråd for alle koncernens aktiviteter. Åbenhed Åbenhed er et væsentligt element i fokusområderne i TDC s vision: "Vi vil være åbne og give information, som giver et retvisende billede af vores strategiske og økonomiske forhold." Derfor formidler vi relevante informationer til aktionærerne og aktiemarkedet i overensstemmelse med visionen. På TDC s hjemmeside gøres information, der offentliggøres via Fondsbørsen som kvartalsregnskaber, årsrapporter samt andre fondsbørsmeddelelser, tilgængelig umiddelbart efter offentliggørelsen. Vi har en investor relations-afdeling, som varetager den daglige kontakt med aktionærerne. I 2002 afholdt afdelingen omkring 350 investormøder, hvoraf flere var med deltagelse af et medlem fra TDC's direktion. Disse aktiviteter understøtter TDC's ønske om en løbende dialog og et godt samspil med alle vores aktionærer. Investor Relations har i 2002 modtaget flotte priser for afdelingens gode arbejde. På IR Magazines prisuddeling "Nordic Awards" i Oslo blev afdelingen kåret som den bedste IR-afdeling i Danmark og den næstbedste i Norden. IRdirektøren vandt desuden prisen som Danmarks bedste. TDC's vision TDC vil være den bedste leverandør af kommunikationsløsninger i Europa. Vi gennemfører visionen ved at: skabe værdi for vores kunder gennem fremragende kundeservice og de mest kundevenlige løsninger medarbejderne er målrettede, engagerede og stolte skabe øget værdi for vores aktionærer deltage aktivt og ansvarligt i udviklingen af samfundet 8

11 Bestyrelsen Bestyrelsen udøver aktivt tilsyn med selskabsledelsen i TDC. I 2002 har bestyrelsens 12 medlemmer hvoraf otte er valgt af generalforsamlingen og fire af medarbejderne afholdt ni møder. Bestyrelsen nedsatte i 1998 en lønkomité bestående af formanden og næstformanden for bestyrelsen. Det er komiteens formål at godkende lønpakker og øvrige ansættelsesforhold for direktionens medlemmer samt at godkende specifikke elementer i koncernens bonus- og aktieoptionsprogrammer. Incitamentsprogrammer TDC s lønprogram for omkring 300 chefer omfatter grundløn, pension, bonus og aktieoptioner og udgør den samlede aflønning af disse medarbejdere. Yderligere ca ledende medarbejdere og specialister har en lønpakke bestående af grundløn, pension og bonus. Lønprogrammet motiverer medarbejderne til at skabe værdier for TDC på såvel kort som langt sigt i samklang med aktionærernes interesser. TDC s bestyrelse har i april 2002 gennemgået og forholdt sig til alle 31 anbefalinger i Nørby-udvalgets rapport om god selskabsledelse. Konklusionerne kan ses på: I 2002 har bestyrelsen afholdt syv bestyrelsesmøder og to strategiseminarer. 9

12 vores medarbejdere At skabe værdi for vores kunder og aktionærer kræver kvalificerede og engagerede medarbejdere, der effektivt kan håndtere de udfordringer, vi står overfor Medarbejderne gør hele forskellen Ved udgangen af 2002 havde TDC medarbejderne, herunder kompetenceudvikling og vidensudveksling medarbejdere 1. Højt uddannelsesniveau Arbejdsmiljø Kvalificerede medarbejdere er nøglen TDC skaber rammerne for et sundt, godt til vækst. Medarbejderne er regelmæssigt på kurser for at forbedre medarbejderne trives og udvikles. og stimulerende arbejdsmiljø, hvor deres kompetencer. Dermed er de godt rustede til at klare fremtidens Fokus på kunder og samarbejde udfordringer og de forandringer, der TDC s årlige klimamåling viser, at præger en branche i rivende udvikling. medarbejderne er gode til at samarbejde og til at fokusere på kundernes Fleksibilitet behov. Det er meget tilfredsstillende, Det kræver stor fleksibilitet at håndtere at medarbejderne ønsker at deltage vilkårene og udviklingen i telebranchen. aktivt i udviklingen af TDC. Derfor er vi specielt glade for, at vi - takket være medarbejdernes forandringsvillighed - hurtigt kan tilpasse der lyde en stor tak til vores dygtige og Som udtryk for vores anerkendelse skal os markedsbetingelserne. Jobrotationer i TDC koncernen giver øget alsidigningsenheder. De gør hver dag deres engagerede medarbejdere i alle forrethed og åbner nye muligheder for yderste for at opfylde vores vision. 1 Antallet er opgjort som fuldtidsækvivalente medarbejdere, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte. Pro rata-konsoliderede selskaber er ikke medtaget. Vi vil have målrettede, engagerede og stolte medarbejdere I en teknologisk servicevirksomhed er det medarbejderne, der gør forskellen Vi ønsker motiverede og kompetente medarbejdere. Det er forudsætningen for, at TDC kan skabe værdi for vores kunder og aktionærer Vi har og udvikler tilfredse medarbejdere og tiltrækker nye medarbejdere, fordi vi er i stand til at tage ejerskab til gavn for vores kunder vi anerkendes og belønnes for en god arbejdsindsats vi evaluerer og udvikler vores kompetencer, så vi kan imødekomme de udfordringer og forandringer, vi stilles overfor vi samarbejder om at skabe et attraktivt arbejdsklima vi viser respekt for den enkelte medarbejder i forbindelse med omlægninger, organisationsændringer og personalereduktioner Vi er stolte af vores arbejde og vores virksomhed Fra TDC's vision 10

13 samfundsengagement TDC spiller en vigtig rolle i udviklingen af samfundet og fremtidens kommunikationsløsninger Vi tager ansvar Sponsorering og partnerskab Et andet element i TDC s vision er, at vi påtager os et kulturelt, socialt og samfundsmæssigt ansvar. Det gør vi ved at uddele sponsorater til sport, kultur og humanitære formål. For TDC handler sponsorering om samarbejde om fælles mål til gavn for både giver og modtager samt om direkte økonomisk støtte. Det er et hovedelement i TDC s vision, at vi vil spille en aktiv og ansvarlig rolle i udviklingen af samfundet. TDC er gennem sit brede udbud af kommunikationsløsninger i daglig kontakt med danskerne. Vi betragter det som en helt naturlig opgave og er stolte af at tage del i samfundsudviklingen. Investeringer i infrastruktur TDC spiller en vigtig rolle i udviklingen af fremtidens samfund bl.a. gennem vores investeringer i infrastruktur. I 2002 investerede TDC således i alt DKK 2,6 mia. i sit danske telenet. I en rapport udgivet af ITU (International Telecommunication Union) er Danmark nummer to på listen over de lande, der er længst fremme med udviklingen af mobilt internet. I TDC er vi glade for, at vi gennem investeringer og produktudvikling har bidraget til, at Danmark har opnået denne førerposition. Forsyningspligt TDC er pålagt en forsyningspligt, der betyder, at alle i Danmark kan få en almindelig telefon- eller datalinje (PSTN eller ISDN) og leje faste kredsløb til rimelige priser. Forsyningspligten omfatter tillige en nummeroplysningstjeneste og radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester. Ligeledes omfatter forsyningspligten særlige tjenester med tilskud til handicappede. F.eks. kan kommunikationshæmmede få kontakt med omverdenen døgnet rundt ved brug af en pc og den almindelige telefontjeneste. Det sker takket være en døgnåben formidlingscentral. Miljøforhold TDC har en miljøpolitik, som revurderes og opdateres løbende. Derigennem sikrer vi, at miljøhensyn prioriteres højt i produktion og udvikling samt i markedsføring af produkter og ydelser. TDC udgiver årligt en miljøredegørelse, hvor vores miljøforhold uddybes. TDC støtter en lang række humanitære organisationer og foreninger. Vi har indgået et unikt partnerskab med Børns Vilkår. Det giver os mulighed for at omsætte selskabets vision om social ansvarlighed til konkret handling. Det sker i form af kontant støtte og ved, at alle TDC's medarbejdere hvert år kan anvende en arbejdsdag til gavn for foreningen. Mangfoldighed Det er en del af TDC s vision at vise respekt for den enkelte medarbejder og give alle lige muligheder. Vores seniorprogram omfatter således flekstid, seminarer og andre initiativer. TDC påtager sig også et socialt ansvar for integrationen af nydanskere i vores samfund og i TDC. Vi sætter fokus på rekruttering af og karriereudvikling for medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Vi har en praktikordning for unge indvandrere og ansætter gerne medarbejdere med særlige sprogkompetencer til at betjene vores fremmedsprogede kunder. 11

14 Ayesha Jagpal Telefonsælger, TDC Totalløsninger Telefonsælgere sikrer, at kunderne altid får de bedste løsninger 12

15 tdc totalløsninger To TDC-selskaber fusionerer for at bane vejen for fortsat vækst på bredbåndsområdet og endnu bedre kundeorientering En ny slagkraftig enhed TDC besluttede i december 2002 at sammenlægge TDC Tele Danmark A/S og TDC Internet A/S i et nyt forretningsområde med navnet TDC Totalløsninger A/S med virkning fra 1. januar Dannelsen af TDC Totalløsninger gør det muligt for TDC at opnå flere strategiske og værdiskabende målsætninger og opfylde tre konkrete succeskriterier: atforbedre kundeorientering og branding af TDC atfremme udbredelsen af bredbånd gennem en entydig kontaktflade over for kunderne TDC Totalløsninger udgør en effektiv og slagkraftig enhed, der endnu hurtigere kan reagere på et marked i forandring. Den nye enhed gør det samtidig muligt at eliminere dobbeltfunktioner samt skabe synergieffekter i markedsføringen og øge fokus på kundernes behov. TDC Totalløsningers brede produktudvalg omfatter fastnet-, internet-, bredbånds- og konvergensløsninger. Den nye enhed vil anvende det velkendte TDC-navn til at fremme en entydig kundekontakt. atforbedre rentabilitet og produktivitet 1 I den efterfølgende tekst vil TDC Tele Danmark og TDC Internet blive behandlet særskilt. 13

16 tdc tele danmark TDC Tele Danmark fuldførte sin ambitiøse ADSL-udrulning og lancerede nye integrerede kommunikationsløsninger, men den stramme regulering og et stagnerende marked gjorde 2002 til et vanskeligt år Et år med store udfordringer Som ejer af Danmarks største kommunikationsnet er vi den førende leverandør af fastnettelefoni, og vi udbyder et bredt sortiment af dataog internetløsninger i Danmark. I Norge leverer vi fastnettelefoni samt data- og internetforbindelser til erhvervskunder. Nye markeder vokser frem I 2002 afsluttede vi vores ambitiøse ADSL-udrulning. Det betyder, at 95 pct. af alle danske husstande kan få adgang til højhastighedsforbindelser til internettet. Hertil knytter sig et bredt udbud af integrerede løsninger for taletelefoni, datatransmission, overvågning, underholdning m.m var dermed året, hvor bredbånd via ADSL og kabelmodem slog an. I 2002 lancerede vi flere nye integrerede kommunikationsløsninger til erhvervskunderne, hvor vi kombinerer vores kompetencer inden for fastnet, mobil og bredbånd: PlusNet Mobil samler alle medarbejdere i en virksomhed i en fælles lokalnummerplan, der dækker både fastnettelefoner og mobiltelefoner Nøgletal Nettoomsætning: DKK 18,8 mia. Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger: DKK 6,0 mia. Antal kunder: 3,6 mio. Antal medarbejdere: TDC FlexBasis er en hjemmearbejdsplads, der integrerer telefoni, data og udstyr 14

17 Markedsvilkår Markedet for fastnettelefoni bliver mindre, hvilket i høj grad skyldes, at kunderne skifter til mobiltelefoner. Dertil kommer, at TDC Tele Danmark har været omfattet af vidtgående regulering, der har resulteret i fortsat faldende priser. Reguleringen af realpriser anslås at have påført selskabet et økonomisk tab på omkring DKK 500 mio. i På trods af den hårde konkurrence og stramme regulering har selskabet i 2002 formået at øge markedsandelen for fastnettelefoni. Internetområdet er fortsat i hastig udvikling og vil spille en vigtig rolle i de kommende år. TDC Tele Danmark har tilpasset sig markedsvilkårene. Samtidig har selskabet gennem 2002 fortsat strømliningen af organisationen ved stram omkostningsstyring. Vi har styrket TDC Tele Danmarks position på det nordiske marked gennem opkøb af det svenske teleselskab Tele Office og ved erhvervelse af de resterende aktier i norske Tele Danmark InterNordia. Gennem vores svenske og norske datterselskaber kan vi servicere vores erhvervskunder på det nordiske marked og sikre dem adgang til fællesnordiske produkter og priser via en entydig kundekontakt. Nettoomsætning DKK mia. Værdiforøgende tjenester Tusinde aftaler

18 tdc internet TDC Internet har skabt værdi for kunderne med unikke værdiforøgende tjenester og nye former for internetadgang På forkant med udviklingen TDC Internets brede udbud af internettjenester i Danmark omfatter både almindelige internetforbindelser (dial up) og bredbåndsløsninger. Desuden tilbyder vi applikationstjenester (ASP) samt højtudviklede tjenester inden for hosting og komplekse sikkerhedsløsninger til erhvervskunder og private. Vores udenlandske datterselskaber tilbyder lignende tjenester til erhvervskunder, mens vores datterselskab Dan Net globalt udbyder en række tjenester inden for clearing af regningsdata. Fortsat kundetilgang TDC Internet fortsatte succesen med bredbånd til danskerne og havde ultimo ADSL-kunder, inklusive eksterne ADSLkunder fra TDC Tele Danmark. Det svarer til en stigning på 127,9 pct. I 2002 markedsførte vi nye former for internetadgang, herunder det vellykkede koncept Medarbejderbredbånd til virksomheder, hvormed deres medarbejdere får adgang til billige bredbåndsløsninger. Vi indgik en række vigtige kontrakter med større virksomheder. TDC Internets populære portal, Opasia, skiftede i 2002 navn til TDC Online (tdconline.dk) som led i den generelle styrkelse af varemærket TDC. Vi har samtidig øget fokus på online kundebetjening og bredbåndssalg. Øget værdi for kunderne Ved at kombinere særligt designede værdiforøgende tjenester (VAS) til private og erhvervskunder med bredbånd skabes bedre løsninger og øget nytteværdi for kunderne. Det medvirker også til at forøge lønsomheden i vores kundebase. Nøgletal Nettoomsætning: DKK 1,7 mia. Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger: DKK 48 mio. Antal kunder (pro rata): 0,6 mio. Antal medarbejdere:

19 I slutningen af 2001 introducerede TDC Internet et online spillekoncept til privatkunder, Boomtown, i internetcaféer i København, Århus og Odense. Dette koncept har vist sig at være en succes og vil i 2003 blive lanceret i udlandet. Vi udvikler til stadighed vores produktsortiment til erhvervskunder samt vores værdiforøgende tjenester inden for sikkerhed, hosting og e-handel. Som led i vores forretningsstrategi har vi i 2002 købt aktiviteterne inden for applikationstjenester (ASP) fra Hands A/S og etableret en særlig ASPforretningsenhed under navnet ServiceHosting A/S. Nettoomsætning Markedet for it-sikkerhed er i kraftig vækst, og vores afdeling for internetrelaterede it-sikkerhedssystemer er således den største i Danmark. Vi tilbyder rådgivning, overvågning af s, sikkerhedsløsninger, digitale certifikater mv. og huser et af de tre certificerede nøglecentre i Danmark, der kan udstede digitale signaturer. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har valgt TDC som leverandør af Digital Signatur. Det betyder, at danskerne fremover vil kunne udveksle fortrolige oplysninger med de offentlige myndigheder på sikker vis via internettet. ADSL Tusinde kunder Omkostningsstyring og synergier TDC Internet arbejdede i 2002 på at konsolidere sine interne systemer og forøge effektiviteten af processerne. Det har givet resultater og bevirket, at antallet af medarbejdere er bragt ned med 9,0 pct. samtidig med, at der er sket en markant stigning i nettoomsætningen på 69,4 pct. Vi forventer at opnå synergier med etableringen af TDC Totalløsninger. Dan Net Dan Net er et 100 pct. ejet datterselskab under TDC Internet og er førende inden for dataclearing (udveksling af regningsinformation). For at fastholde sit fokus samlede Dan Net i 2002 sin EDI-forretning og sine tjenester inden for e-handel i en selvstændig forretningsenhed, Progrator. Den hurtigt voksende forretningsenhed ROAMEO, der forestår dataclearing i forbindelse med roaming på GSM-nettet, har haft en positiv udvikling i 2002 og indgik vigtige aftaler med operatører i hele verden K K K K K K K K

20 tdc mobile international For TDC Mobile International blev 2002 et år med markant vækst og innovative løsninger Fortsat vækst og nye horisonter TDC Mobile International driver forretning i Danmark, Tyskland, Polen, Litauen og Østrig. Vi er markedsleder på mobilmarkedet i Danmark og stiler mod at opnå en fremtrædende position på vores udenlandske markeder. Udvikling af det mobile bredbåndsnet Vores forretninger i Danmark, Østrig og Polen har alle en licens til det mobile bredbåndsnet (UMTS), som vil blive udbygget i takt med markedets efterspørgsel og i overensstemmelse med licensbetingelserne. TDC Mobile International vil således gradvist opbygge UMTS på de tre markeder. Vi leverer innovative produkter af høj kvalitet inden for mobiltelefoni, datakommunikation og værdiforøgende tjenester. I vores markedsføring tilstræber vi at skabe kundeloyalitet og stimulere brugen af mobiltelefon. Vi udnytter vores tilstedeværelse på de udenlandske markeder til at udveksle viden om produkter, tjenester, håndtering af kunder og bedste praksis med hensyn til driftsmetoder. Målet er at optimere vores aktiviteter og opnå bedre økonomiske resultater. Mobilkunder (pro rata) mio. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 EBITDA DKK mia. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 TDC Mobil Talkline Bité Connect Austria Polkomtel

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10 2011 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie.

TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie. 31-03-2009 TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie. Institut for Informations- og medievidenskab, Århus Universitet Af Emil Rune Schrøder Poulsen (20052953) og Jesper Svenning Andersen (20050644) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Udtalelse fra den administrerende direktør

Udtalelse fra den administrerende direktør Designkoncept og illustrationer: Bysted A/S Implementering af design og opsætning: SkabelonDesign A/S Foto: Joachim Ladefoged og Getty Images Tryk: Scanprint A/S Om TDC Udtalelse fra den administrerende

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 3 Året i hovedtræk... 3 Hoved- og nøgletal...4 Beretning... 5 Kunder...8 Medarbejdere... 11 Koncernoversigt...13 Aktionærforhold

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2013/14. (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2013/14. (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06 Matas A/S Årsrapport 2013/14 (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06 5 års hoved- og nøgletal DKK mio. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Resultatopgørelse Nettoomsætning 2.947,9 2.991,6

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 (DKK

Læs mere

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 PROFIL Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi.

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Netop Solutions A/S

ÅRSRAPPORT 2008. Netop Solutions A/S ÅRSRAPPORT 2008 Netop Solutions A/S Kent Madsen, CTO Claus Finderup Grove, CFO 2 Kurt Groth Bager, CEO indhold NETOP Solutions A/S kort fortalt Til aktionærerne 4 Hovedpunkter 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens

Læs mere