29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter"

Transkript

1

2 indhold 3 Til vores aktionærer 29 Regnskabsberetning 5 Hovedbegivenheder 7 Udvalgte hoved- og nøgletal 8 Vision og selskabsledelse 10 Vores medarbejdere 11 Samfundsengagement 13 TDC Totalløsninger 18 TDC Mobile International 22 TDC Switzerland 24 TDC Forlag 25 TDC Kabel TV 26 TDC Innovation 27 TDC Services 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter 103 Ledelsespåtegning 104 Revisionspåtegning 105 Ledende medarbejdere 106 Finanskalender 107 Bestyrelse 108 Direktion

3 Internordia Communications (100 pct.) TDC Förlag (100 pct.) TDC datterselskaber (100 pct.) Talkline (100 pct.) Belgacom (16,5 pct.) TDC Switzerland (100 pct.) 1 TDC Hakemistot (100 pct.) Tele Danmark InterNordia (100 pct.) Bité (100 pct.) Polkomtel (19,6 pct.) TDC Internet Polska (100 pct.) Ceske Radiokommunikace (18,0 pct.) 2 Contactel (50,0 pct.) UMC (16,3 pct.) 3 HTCC (31,9 pct.) Connect Austria One (15,0 pct.) Sverige Danmark Tyskland Belgien Schweiz Finland Norge Litauen Polen Tjekkiet Ukraine Ungarn Østrig Procentsatsen viser TDC s ejerandel 1 Ultimo 2002 ejede TDC 79,7 pct. af aktierne i TDC Switzerland. I februar 2003 har mindretalsaktionærerne udnyttet deres put-optioner. 2 Gennem Bivideon. 3 TDC har i november 2002 indgået en betinget put- og call-optionsaftale med den russiske mobiloperatør MTS vedrørende TDC's aktiepost i UMC. TDC er en dansk-baseret udbyder af telekommunikationsløsninger, der fokuserer på fremgang og værditilvækst og har betydelige aktiviteter på udvalgte markeder i Nord- og Centraleuropa. TDC består af seks forretningsområder: TDC Totalløsninger, TDC Mobile International, TDC Kabel TV, TDC Forlag, TDC Services og TDC Switzerland. TDC blev fuldstændig privatiseret i I dag ejer SBC Communications 41,6 pct. af TDC, og de resterende aktier ejes af private og institutionelle aktionærer over hele verden.

4 Bettina Ulletved Chefsekretær, TDC Switzerland TDC Switzerland, der er det næststørste teleselskab i Schweiz, markedsfører sig under navnet sunrise 2

5 til vores aktionærer Knud Heinesen Formand for bestyrelsen Henning Dyremose Adm. direktør og koncernchef TDC har i 2002 mere end levet op til de ambitiøse mål, vi satte ved årets begyndelse. I en tid med en vanskelig markedssituation i store dele af itog telebranchen er det en præstation, vi er meget stolte af. TDC har vundet markedsandele, fordi vi skaber værdi for vores kunder ved at levere løsninger af høj kvalitet og god kundeservice. I juni 2002 fuldendte vi udrulningen af ADSL og kan nu tilbyde bredbånd til 95 pct. af alle danske husstande. Udbredelsen af ADSL og kabelmodemmer i Danmark er på 18,8 pct. og dermed blandt de største i Europa. I december 2002 besluttede vi at sammenlægge TDC Tele Danmark A/S og TDC Internet A/S til ét selskab TDC Totalløsninger A/S med virkning fra 1. januar Dermed har vi skabt gode muligheder for at videreføre vores succesrige internet- og bredbåndsforretning. TDC s forretningsbetingelser har ikke kun været påvirket af en generel afmatning, men også af en stram regulering fra de danske myndigheders side. Midt i 2003 implementeres nye EUdirektiver i lovgivningen. TDC havde i den forbindelse håbet at se de første væsentlige skridt i retning af deregulering særligt af maksimalprisreguleringen af slutbrugerpriserne for basal fastnettelefoni, samt af de dele af den gældende lovgivning, der går videre end EU-reglerne. Det er imidlertid kun reguleringen af samtaler til udlandet, der er blevet ophævet pr. 1. januar Omsætning og indtjening i udlandet spiller derfor en stadig vigtigere rolle for TDC s økonomiske succes. TDC Switzerland, den næststørste leverandør af kommunikationsløsninger i Schweiz, har mere end opfyldt de forventninger, der blev stillet i begyndelsen af Vi har tilgang af kunder, og samtidig stiger EBITDA-marginen. Ved at fastholde kundefokus og samtidig koncentrere indsatsen om øget omsætning, omkostningsbegrænsning og generering af pengestrømme har TDC sat kursen mod fortsat vækst. 3

6 Peter Falster Tekniker, TDC Mobil Antenneteknikerne er godt i gang med at klargøre TDC s mange master til de nye mobiltjenester 4

7 hovedbegivenheder Trods et vanskeligt år for telebranchen har TDC øget sin indtjening, markedsført nye løsninger og konsolideret sin position på det schweiziske marked Pæne resultater på et vanskeligt marked TDC s fremgang fortsatte i 2002 på trods af den vanskelige markedssituation i telesektoren. Efter liberaliseringen i 1996 har der været fire mobilnetoperatører og mere end 50 tjenesteudbydere af fastnetog/eller mobiltjenester på det danske telemarked. Men selvom den offentlige regulering sikrer konkurrenterne de billigste samtrafikpriser i Europa, giver kun en mindre del af disse selskaber overskud. Stordrift er en afgørende succesfaktor for opnåelse af positive pengestrømme, og i 2002 skiftede en række konkurrenter strategi ved i højere grad at lægge vægt på lønsomhed frem for blot at øge kundebasen. Som følge heraf trak flere selskaber sig ud af hele eller dele af markedet. Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger er steget med 11,2 pct. til DKK 14,3 mia. Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer er steget med 50,5 pct. til DKK 2,2 mia. TDC forventer i 2003, at nettoomsætningen udgør DKK 52,6 mia., EBITDA DKK 14,8 mia. og årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer DKK 1,9 mia. I Schweiz konsoliderede TDC sin position som den næststørste leverandør af kommunikationsløsninger ved at øge sin kundebase til 2,5 mio. ved udgangen af TDC Switzerland gør fortsat en målrettet indsats for effektivisering og omkostningsstyring og har som følge heraf opnået en indtjening, der er bedre end forventet. TDC besluttede at sammenlægge TDC Tele Danmark A/S og TDC Internet A/S i et nyt forretningsområde, TDC Totalløsninger A/S, med virkning fra 1. januar Denne nye enhed vil benytte navnet TDC som sit varemærke, hvilket vil styrke TDC i kundernes bevidsthed. Sammenlægningen vil samtidig forbedre indtjeningen og produktiviteten. Gennem en entydig kontaktflade over for kunderne vil TDC Totalløsninger sikre bedre kundeorientering og fokus på ekspansion af bredbånd. 5

8 Udrulningen af ADSL på det danske marked har forøget antallet af bredbåndskunder til ved udgangen af Det svarer til en stigning på 132,5 pct. Kunderne fordeler sig med kunder på ADSL og kunder på kabelmodem. Vores markedsandel på bredbåndsmarkedet er nu på 63,0 pct. Vores nye avancerede bredbåndsløsninger som f.eks. Bredbånd Professionel og Medarbejderbredbånd til erhvervsmarkedet har været en succes. Vi har også forbedret vores produktsortiment inden for sikkerhed, hosting og e-handel samt udvidet vores forretningsområde med købet af aktiviteterne inden for applikationstjenester (ASP) fra Hands A/S. I 2002 markedsførte vi med succes en række nye, integrerede kommunikationsløsninger til erhvervskunder. Løsningen bygger på vores kompetencer inden for både mobil, fastnet og bredbånd. TDC Mobil har i 2002 desuden lanceret flere nye produkter inden for mobiltelefoni. Blandt produkterne er abonnementet Mobilbonus, der stimulerer trafikforbruget ved at sænke minutprisen, jo mere kunden anvender sin mobiltelefon. Andre nyheder er Mixit, der er et internetbaseret mobilabonnement rettet specielt mod yngre kunder, og det trådløse lokalnet (WLAN), som giver kunderne mulighed for bredbåndstilslutning i udvalgte områder ("hot spots"). Derudover har vi introduceret MMS (multimediebeskedtjenester) i Danmark og i flere af vores udenlandske datterselskaber. Med billedbeskeder på mobiltelefonen får kunderne en forsmag på kommende mobiltjenester. Vi har i løbet af året styrket det strategiske fokus i vores udenlandske investeringer. I vores tyske datterselskab Talkline har lukningen af internet- og fastnetsaktiviteterne medført, at selskabet nu er blevet en målrettet mobiltjenesteudbyder. Vi solgte vores aktier i hollandske Ben tidligere end forventet og indgik en betinget put- og calloptionsaftale med den russiske mobiloperatør MTS, der giver TDC mulighed for at sælge sin aktiepost i UMC. TDC har siden 1995 investeret i en række kommunikationsvirksomheder i Europa og dermed skabt sig en solid markedsposition. De fleste af disse udenlandske forretninger er nu modnet, og i 2002 genererede de 55,1 pct. af TDC s omsætning samt 36,0 pct. af TDC s resultat før renter, skat og afskrivninger. Procentandel af nettoomsætning fra udenlandske forretningsaktiviteter TDC s nettoomsætning DKK mia ,4% 15,7% 16,6% 15,7% (0,8%) EBITDA DKK mia. Kunder (pro rata) TDC's kunder (pro rata) mio ,5% 12,0% 5,5% (1,1%) 11,2% Kabel-tv ,0% 1,0% 23,8% 9 6 Internet ,1% 15,2% 3 Fastnet Mobil

9 udvalgte hoved- og nøgletal Resultatopgørelse USD mio. EUR mio. Nettoomsætning Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt (24.859) (28.104) (33.742) (41.212) (39.164) (5.532) (5.278) Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger (5.331) (5.640) (6.240) (8.531) (9.178) (1.296) (1.237) EBIT før engangsposter Engangsposter (2.548) (1.133) (160) (153) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster 206 (224) (470) (787) Resultat før skat Skat af årets resultat (1.896) (2.667) (3.212) (1.425) (1.686) (238) (227) Resultat før minoritetsinteresser (421) Minoritetsinteressers andel af årets resultat (34) (62) (15) Årets resultat (14) Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer EBIT før engangsposter Finansielle poster (63) (272) (614) (1.410) (1.124) (159) (151) Resultat før skat Skat vedrørende ordinært resultat (2.045) (2.660) (2.563) (1.843) (1.899) (268) (256) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af ordinært resultat (34) (62) (15) Årets resultat Balance DKK mia. USD mia. EUR mia. Aktiver i alt 54,0 62,8 75,8 93,7 90,6 12,8 12,2 Rentebærende gæld, netto 8,6 13,6 14,1 34,6 25,6 3,6 3,5 Egenkapital 26,9 28,5 35,5 33,3 35,3 5,0 4,8 Udstedte aktier (mio.) 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 Pengestrømsopgørelse USD mio. EUR mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (5.925) (11.318) (7.520) (20.841) (2.060) (291) (278) Finansieringsaktiviteter (8.830) (7.402) (1.045) (998) Ændring i likvider (5.756) (3.330) Anlægsinvesteringer DKK mia. USD mia. EUR mia. Ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber 7,4 7,5 9,8 11,2 7,7 1,1 1,0 Inkl. køb af ejerandele i andre selskaber 8,0 11,6 16,2 23,3 8,9 1,3 1,2 Nøgletal Rapporteret resultat pr. aktie DKK 21,7 17,3 42,7 (0,1) 21,0 Resultat pr. aktie 1 DKK 16,3 17,1 16,5 6,7 10,0 Udbytte pr. aktie DKK 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 Overskudsgrad (EBITDA-margin) pct. 32,4 32,3 29,2 25,0 28,0 Afkast af investeret kapital (ROCE) 2 pct. 17,4 19,4 16,8 9,9 11,1 Kundebase pro rata (ultimo året) Fastnet Indenlandsk Udenlandsk Mobil Indenlandsk Udenlandsk Internet Kabel-tv Samlet kundebase Antal medarbejdere Valutakurs DKK/USD 7,08 Valutakurs DKK/EUR 7,42 1 Resultat pr. aktie eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer. 2 ROCE defineres som EBIT før engangsposter plus finansielle indtægter eksklusive dagsværdireguleringer af andre værdipapirer og kapitalandele divideret med egenkapital og rentebærende gæld. 3 Definitionen er ændret i forhold til tidligere årsregnskaber, og de historiske tal er rettet i overensstemmelse hermed. Antal af medarbejdere er opgjort som antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte ultimo året. Pro rata-konsoliderede virksomheder er ikke medtaget. 7

10 vision og selskabsledelse TDC s vision sikrer god selskabsledelse i TDC Vores vision en ledetråd for TDC God selskabsledelse har altid været vital for TDC. Siden 1998 har vi arbejdet med en visionsmodel, der er ledetråd for alle koncernens aktiviteter. Åbenhed Åbenhed er et væsentligt element i fokusområderne i TDC s vision: "Vi vil være åbne og give information, som giver et retvisende billede af vores strategiske og økonomiske forhold." Derfor formidler vi relevante informationer til aktionærerne og aktiemarkedet i overensstemmelse med visionen. På TDC s hjemmeside gøres information, der offentliggøres via Fondsbørsen som kvartalsregnskaber, årsrapporter samt andre fondsbørsmeddelelser, tilgængelig umiddelbart efter offentliggørelsen. Vi har en investor relations-afdeling, som varetager den daglige kontakt med aktionærerne. I 2002 afholdt afdelingen omkring 350 investormøder, hvoraf flere var med deltagelse af et medlem fra TDC's direktion. Disse aktiviteter understøtter TDC's ønske om en løbende dialog og et godt samspil med alle vores aktionærer. Investor Relations har i 2002 modtaget flotte priser for afdelingens gode arbejde. På IR Magazines prisuddeling "Nordic Awards" i Oslo blev afdelingen kåret som den bedste IR-afdeling i Danmark og den næstbedste i Norden. IRdirektøren vandt desuden prisen som Danmarks bedste. TDC's vision TDC vil være den bedste leverandør af kommunikationsløsninger i Europa. Vi gennemfører visionen ved at: skabe værdi for vores kunder gennem fremragende kundeservice og de mest kundevenlige løsninger medarbejderne er målrettede, engagerede og stolte skabe øget værdi for vores aktionærer deltage aktivt og ansvarligt i udviklingen af samfundet 8

11 Bestyrelsen Bestyrelsen udøver aktivt tilsyn med selskabsledelsen i TDC. I 2002 har bestyrelsens 12 medlemmer hvoraf otte er valgt af generalforsamlingen og fire af medarbejderne afholdt ni møder. Bestyrelsen nedsatte i 1998 en lønkomité bestående af formanden og næstformanden for bestyrelsen. Det er komiteens formål at godkende lønpakker og øvrige ansættelsesforhold for direktionens medlemmer samt at godkende specifikke elementer i koncernens bonus- og aktieoptionsprogrammer. Incitamentsprogrammer TDC s lønprogram for omkring 300 chefer omfatter grundløn, pension, bonus og aktieoptioner og udgør den samlede aflønning af disse medarbejdere. Yderligere ca ledende medarbejdere og specialister har en lønpakke bestående af grundløn, pension og bonus. Lønprogrammet motiverer medarbejderne til at skabe værdier for TDC på såvel kort som langt sigt i samklang med aktionærernes interesser. TDC s bestyrelse har i april 2002 gennemgået og forholdt sig til alle 31 anbefalinger i Nørby-udvalgets rapport om god selskabsledelse. Konklusionerne kan ses på: I 2002 har bestyrelsen afholdt syv bestyrelsesmøder og to strategiseminarer. 9

12 vores medarbejdere At skabe værdi for vores kunder og aktionærer kræver kvalificerede og engagerede medarbejdere, der effektivt kan håndtere de udfordringer, vi står overfor Medarbejderne gør hele forskellen Ved udgangen af 2002 havde TDC medarbejderne, herunder kompetenceudvikling og vidensudveksling medarbejdere 1. Højt uddannelsesniveau Arbejdsmiljø Kvalificerede medarbejdere er nøglen TDC skaber rammerne for et sundt, godt til vækst. Medarbejderne er regelmæssigt på kurser for at forbedre medarbejderne trives og udvikles. og stimulerende arbejdsmiljø, hvor deres kompetencer. Dermed er de godt rustede til at klare fremtidens Fokus på kunder og samarbejde udfordringer og de forandringer, der TDC s årlige klimamåling viser, at præger en branche i rivende udvikling. medarbejderne er gode til at samarbejde og til at fokusere på kundernes Fleksibilitet behov. Det er meget tilfredsstillende, Det kræver stor fleksibilitet at håndtere at medarbejderne ønsker at deltage vilkårene og udviklingen i telebranchen. aktivt i udviklingen af TDC. Derfor er vi specielt glade for, at vi - takket være medarbejdernes forandringsvillighed - hurtigt kan tilpasse der lyde en stor tak til vores dygtige og Som udtryk for vores anerkendelse skal os markedsbetingelserne. Jobrotationer i TDC koncernen giver øget alsidigningsenheder. De gør hver dag deres engagerede medarbejdere i alle forrethed og åbner nye muligheder for yderste for at opfylde vores vision. 1 Antallet er opgjort som fuldtidsækvivalente medarbejdere, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte. Pro rata-konsoliderede selskaber er ikke medtaget. Vi vil have målrettede, engagerede og stolte medarbejdere I en teknologisk servicevirksomhed er det medarbejderne, der gør forskellen Vi ønsker motiverede og kompetente medarbejdere. Det er forudsætningen for, at TDC kan skabe værdi for vores kunder og aktionærer Vi har og udvikler tilfredse medarbejdere og tiltrækker nye medarbejdere, fordi vi er i stand til at tage ejerskab til gavn for vores kunder vi anerkendes og belønnes for en god arbejdsindsats vi evaluerer og udvikler vores kompetencer, så vi kan imødekomme de udfordringer og forandringer, vi stilles overfor vi samarbejder om at skabe et attraktivt arbejdsklima vi viser respekt for den enkelte medarbejder i forbindelse med omlægninger, organisationsændringer og personalereduktioner Vi er stolte af vores arbejde og vores virksomhed Fra TDC's vision 10

13 samfundsengagement TDC spiller en vigtig rolle i udviklingen af samfundet og fremtidens kommunikationsløsninger Vi tager ansvar Sponsorering og partnerskab Et andet element i TDC s vision er, at vi påtager os et kulturelt, socialt og samfundsmæssigt ansvar. Det gør vi ved at uddele sponsorater til sport, kultur og humanitære formål. For TDC handler sponsorering om samarbejde om fælles mål til gavn for både giver og modtager samt om direkte økonomisk støtte. Det er et hovedelement i TDC s vision, at vi vil spille en aktiv og ansvarlig rolle i udviklingen af samfundet. TDC er gennem sit brede udbud af kommunikationsløsninger i daglig kontakt med danskerne. Vi betragter det som en helt naturlig opgave og er stolte af at tage del i samfundsudviklingen. Investeringer i infrastruktur TDC spiller en vigtig rolle i udviklingen af fremtidens samfund bl.a. gennem vores investeringer i infrastruktur. I 2002 investerede TDC således i alt DKK 2,6 mia. i sit danske telenet. I en rapport udgivet af ITU (International Telecommunication Union) er Danmark nummer to på listen over de lande, der er længst fremme med udviklingen af mobilt internet. I TDC er vi glade for, at vi gennem investeringer og produktudvikling har bidraget til, at Danmark har opnået denne førerposition. Forsyningspligt TDC er pålagt en forsyningspligt, der betyder, at alle i Danmark kan få en almindelig telefon- eller datalinje (PSTN eller ISDN) og leje faste kredsløb til rimelige priser. Forsyningspligten omfatter tillige en nummeroplysningstjeneste og radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester. Ligeledes omfatter forsyningspligten særlige tjenester med tilskud til handicappede. F.eks. kan kommunikationshæmmede få kontakt med omverdenen døgnet rundt ved brug af en pc og den almindelige telefontjeneste. Det sker takket være en døgnåben formidlingscentral. Miljøforhold TDC har en miljøpolitik, som revurderes og opdateres løbende. Derigennem sikrer vi, at miljøhensyn prioriteres højt i produktion og udvikling samt i markedsføring af produkter og ydelser. TDC udgiver årligt en miljøredegørelse, hvor vores miljøforhold uddybes. TDC støtter en lang række humanitære organisationer og foreninger. Vi har indgået et unikt partnerskab med Børns Vilkår. Det giver os mulighed for at omsætte selskabets vision om social ansvarlighed til konkret handling. Det sker i form af kontant støtte og ved, at alle TDC's medarbejdere hvert år kan anvende en arbejdsdag til gavn for foreningen. Mangfoldighed Det er en del af TDC s vision at vise respekt for den enkelte medarbejder og give alle lige muligheder. Vores seniorprogram omfatter således flekstid, seminarer og andre initiativer. TDC påtager sig også et socialt ansvar for integrationen af nydanskere i vores samfund og i TDC. Vi sætter fokus på rekruttering af og karriereudvikling for medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Vi har en praktikordning for unge indvandrere og ansætter gerne medarbejdere med særlige sprogkompetencer til at betjene vores fremmedsprogede kunder. 11

14 Ayesha Jagpal Telefonsælger, TDC Totalløsninger Telefonsælgere sikrer, at kunderne altid får de bedste løsninger 12

15 tdc totalløsninger To TDC-selskaber fusionerer for at bane vejen for fortsat vækst på bredbåndsområdet og endnu bedre kundeorientering En ny slagkraftig enhed TDC besluttede i december 2002 at sammenlægge TDC Tele Danmark A/S og TDC Internet A/S i et nyt forretningsområde med navnet TDC Totalløsninger A/S med virkning fra 1. januar Dannelsen af TDC Totalløsninger gør det muligt for TDC at opnå flere strategiske og værdiskabende målsætninger og opfylde tre konkrete succeskriterier: atforbedre kundeorientering og branding af TDC atfremme udbredelsen af bredbånd gennem en entydig kontaktflade over for kunderne TDC Totalløsninger udgør en effektiv og slagkraftig enhed, der endnu hurtigere kan reagere på et marked i forandring. Den nye enhed gør det samtidig muligt at eliminere dobbeltfunktioner samt skabe synergieffekter i markedsføringen og øge fokus på kundernes behov. TDC Totalløsningers brede produktudvalg omfatter fastnet-, internet-, bredbånds- og konvergensløsninger. Den nye enhed vil anvende det velkendte TDC-navn til at fremme en entydig kundekontakt. atforbedre rentabilitet og produktivitet 1 I den efterfølgende tekst vil TDC Tele Danmark og TDC Internet blive behandlet særskilt. 13

16 tdc tele danmark TDC Tele Danmark fuldførte sin ambitiøse ADSL-udrulning og lancerede nye integrerede kommunikationsløsninger, men den stramme regulering og et stagnerende marked gjorde 2002 til et vanskeligt år Et år med store udfordringer Som ejer af Danmarks største kommunikationsnet er vi den førende leverandør af fastnettelefoni, og vi udbyder et bredt sortiment af dataog internetløsninger i Danmark. I Norge leverer vi fastnettelefoni samt data- og internetforbindelser til erhvervskunder. Nye markeder vokser frem I 2002 afsluttede vi vores ambitiøse ADSL-udrulning. Det betyder, at 95 pct. af alle danske husstande kan få adgang til højhastighedsforbindelser til internettet. Hertil knytter sig et bredt udbud af integrerede løsninger for taletelefoni, datatransmission, overvågning, underholdning m.m var dermed året, hvor bredbånd via ADSL og kabelmodem slog an. I 2002 lancerede vi flere nye integrerede kommunikationsløsninger til erhvervskunderne, hvor vi kombinerer vores kompetencer inden for fastnet, mobil og bredbånd: PlusNet Mobil samler alle medarbejdere i en virksomhed i en fælles lokalnummerplan, der dækker både fastnettelefoner og mobiltelefoner Nøgletal Nettoomsætning: DKK 18,8 mia. Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger: DKK 6,0 mia. Antal kunder: 3,6 mio. Antal medarbejdere: TDC FlexBasis er en hjemmearbejdsplads, der integrerer telefoni, data og udstyr 14

17 Markedsvilkår Markedet for fastnettelefoni bliver mindre, hvilket i høj grad skyldes, at kunderne skifter til mobiltelefoner. Dertil kommer, at TDC Tele Danmark har været omfattet af vidtgående regulering, der har resulteret i fortsat faldende priser. Reguleringen af realpriser anslås at have påført selskabet et økonomisk tab på omkring DKK 500 mio. i På trods af den hårde konkurrence og stramme regulering har selskabet i 2002 formået at øge markedsandelen for fastnettelefoni. Internetområdet er fortsat i hastig udvikling og vil spille en vigtig rolle i de kommende år. TDC Tele Danmark har tilpasset sig markedsvilkårene. Samtidig har selskabet gennem 2002 fortsat strømliningen af organisationen ved stram omkostningsstyring. Vi har styrket TDC Tele Danmarks position på det nordiske marked gennem opkøb af det svenske teleselskab Tele Office og ved erhvervelse af de resterende aktier i norske Tele Danmark InterNordia. Gennem vores svenske og norske datterselskaber kan vi servicere vores erhvervskunder på det nordiske marked og sikre dem adgang til fællesnordiske produkter og priser via en entydig kundekontakt. Nettoomsætning DKK mia. Værdiforøgende tjenester Tusinde aftaler

18 tdc internet TDC Internet har skabt værdi for kunderne med unikke værdiforøgende tjenester og nye former for internetadgang På forkant med udviklingen TDC Internets brede udbud af internettjenester i Danmark omfatter både almindelige internetforbindelser (dial up) og bredbåndsløsninger. Desuden tilbyder vi applikationstjenester (ASP) samt højtudviklede tjenester inden for hosting og komplekse sikkerhedsløsninger til erhvervskunder og private. Vores udenlandske datterselskaber tilbyder lignende tjenester til erhvervskunder, mens vores datterselskab Dan Net globalt udbyder en række tjenester inden for clearing af regningsdata. Fortsat kundetilgang TDC Internet fortsatte succesen med bredbånd til danskerne og havde ultimo ADSL-kunder, inklusive eksterne ADSLkunder fra TDC Tele Danmark. Det svarer til en stigning på 127,9 pct. I 2002 markedsførte vi nye former for internetadgang, herunder det vellykkede koncept Medarbejderbredbånd til virksomheder, hvormed deres medarbejdere får adgang til billige bredbåndsløsninger. Vi indgik en række vigtige kontrakter med større virksomheder. TDC Internets populære portal, Opasia, skiftede i 2002 navn til TDC Online (tdconline.dk) som led i den generelle styrkelse af varemærket TDC. Vi har samtidig øget fokus på online kundebetjening og bredbåndssalg. Øget værdi for kunderne Ved at kombinere særligt designede værdiforøgende tjenester (VAS) til private og erhvervskunder med bredbånd skabes bedre løsninger og øget nytteværdi for kunderne. Det medvirker også til at forøge lønsomheden i vores kundebase. Nøgletal Nettoomsætning: DKK 1,7 mia. Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger: DKK 48 mio. Antal kunder (pro rata): 0,6 mio. Antal medarbejdere:

19 I slutningen af 2001 introducerede TDC Internet et online spillekoncept til privatkunder, Boomtown, i internetcaféer i København, Århus og Odense. Dette koncept har vist sig at være en succes og vil i 2003 blive lanceret i udlandet. Vi udvikler til stadighed vores produktsortiment til erhvervskunder samt vores værdiforøgende tjenester inden for sikkerhed, hosting og e-handel. Som led i vores forretningsstrategi har vi i 2002 købt aktiviteterne inden for applikationstjenester (ASP) fra Hands A/S og etableret en særlig ASPforretningsenhed under navnet ServiceHosting A/S. Nettoomsætning Markedet for it-sikkerhed er i kraftig vækst, og vores afdeling for internetrelaterede it-sikkerhedssystemer er således den største i Danmark. Vi tilbyder rådgivning, overvågning af s, sikkerhedsløsninger, digitale certifikater mv. og huser et af de tre certificerede nøglecentre i Danmark, der kan udstede digitale signaturer. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har valgt TDC som leverandør af Digital Signatur. Det betyder, at danskerne fremover vil kunne udveksle fortrolige oplysninger med de offentlige myndigheder på sikker vis via internettet. ADSL Tusinde kunder Omkostningsstyring og synergier TDC Internet arbejdede i 2002 på at konsolidere sine interne systemer og forøge effektiviteten af processerne. Det har givet resultater og bevirket, at antallet af medarbejdere er bragt ned med 9,0 pct. samtidig med, at der er sket en markant stigning i nettoomsætningen på 69,4 pct. Vi forventer at opnå synergier med etableringen af TDC Totalløsninger. Dan Net Dan Net er et 100 pct. ejet datterselskab under TDC Internet og er førende inden for dataclearing (udveksling af regningsinformation). For at fastholde sit fokus samlede Dan Net i 2002 sin EDI-forretning og sine tjenester inden for e-handel i en selvstændig forretningsenhed, Progrator. Den hurtigt voksende forretningsenhed ROAMEO, der forestår dataclearing i forbindelse med roaming på GSM-nettet, har haft en positiv udvikling i 2002 og indgik vigtige aftaler med operatører i hele verden K K K K K K K K

20 tdc mobile international For TDC Mobile International blev 2002 et år med markant vækst og innovative løsninger Fortsat vækst og nye horisonter TDC Mobile International driver forretning i Danmark, Tyskland, Polen, Litauen og Østrig. Vi er markedsleder på mobilmarkedet i Danmark og stiler mod at opnå en fremtrædende position på vores udenlandske markeder. Udvikling af det mobile bredbåndsnet Vores forretninger i Danmark, Østrig og Polen har alle en licens til det mobile bredbåndsnet (UMTS), som vil blive udbygget i takt med markedets efterspørgsel og i overensstemmelse med licensbetingelserne. TDC Mobile International vil således gradvist opbygge UMTS på de tre markeder. Vi leverer innovative produkter af høj kvalitet inden for mobiltelefoni, datakommunikation og værdiforøgende tjenester. I vores markedsføring tilstræber vi at skabe kundeloyalitet og stimulere brugen af mobiltelefon. Vi udnytter vores tilstedeværelse på de udenlandske markeder til at udveksle viden om produkter, tjenester, håndtering af kunder og bedste praksis med hensyn til driftsmetoder. Målet er at optimere vores aktiviteter og opnå bedre økonomiske resultater. Mobilkunder (pro rata) mio. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 EBITDA DKK mia. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 TDC Mobil Talkline Bité Connect Austria Polkomtel

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst Til fondsbørserne i 23. august 2000 København og New York Meddelelse 223 Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst KØBENHAVN, Danmark - Tele Danmarks bestyrelse har i dag besluttet at omstrukturere

Læs mere

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef DFF Virksomhedsdag 26. maj, 2005 Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef Dagsorden TDC's vision: Europas bedste! TDC og TDC's strategi - vækstmuligheder TDC's vækstudfordringer og forventninger

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz Til fondsbørserne i 13. november 2000 København og New York Meddelelse 230 Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz KØBENHAVN - Tele Danmark har i dag indgået aftale om at øge sin ejerandel

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

2. KVARTALSRAPPORT 2001

2. KVARTALSRAPPORT 2001 T D C 2. KVARTALSRAPPORT 2001 2. august 2001 Hovedtal for Nettoomsætningen er steget med 18 pct. til DKK 12.901 mio. Nettoomsætningen fra mobiltelefoni udgør DKK 4.291 mio., hvilket er en stigning på 32

Læs mere

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 0 0 Til fondsbørserne i København og New York 27. april 2000 Meddelelse nr. 212 Tele Danmark har opnået solid vækst i 1. kvartal 2000

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

T E L E D A N M A R K H A L V Å R S R A P P O R T

T E L E D A N M A R K H A L V Å R S R A P P O R T T E L E D A N M A R K H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 Til fondsbørserne i København og New York 27. juli Meddelelse nr. 220 Tele Danmark har opnået solid vækst i 1. halvår Nettoomsætningen steg 18,9

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1.

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 214 First North Meddelelse 214 / 7 Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. kvartal 214 Nettoomsætningen stiger til 47 mio. kr. i 1. kvartal 214 mod 3 mio. kr.

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999 Via telefax 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K København, den 24. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/1999 Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere