Omsætningsfaldet på 6,1 % i lokal valuta, korrigeret for til- og afgang af virksomheder er mindre end markedsfaldet i Skandinavien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningsfaldet på 6,1 % i lokal valuta, korrigeret for til- og afgang af virksomheder er mindre end markedsfaldet i Skandinavien."

Transkript

1 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev Tlf Fax CVR. nr. : : : NASDAQ OMX Nikolaj Plads København K Herlev den 15. marts 2010 Årsregnskabsmeddelelse 2009 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for Årsrapporten blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse. Årsrapporten består af Koncernregnskab 2009 med tilhørende noter og Moderselskabsregnskab har været præget af finanskrisen. Både den grafiske branche og it branchen er blevet ramt af de dårlige konjunkturer. Reklamebudgetterne er faldet overalt, og i Skandinavien er der tale om et fald på hele 17 %. Vi har i Bording fastholdt vores strategi og fortsat udviklingen som totalleverandør og samarbejdspartner inden for trykt og digital grafisk kommunikation: Omsætningsfaldet på 6,1 % i lokal valuta, korrigeret for til- og afgang af virksomheder er mindre end markedsfaldet i Skandinavien. Resultatet før skat og engangsomkostninger blev 2,0 mio. kr. mod 11,2 mio. kr. sidste år. F.E. Bordings andel af resultatet efter skat blev -6,4 mio.kr. (11,4 mio. kr. sidste år), heraf udgør værdiregulering af aktier -4,0 mio. kr. (-4,5 mio. kr. sidste år). De seneste års frasalg og outsourcing af produktioner har reduceret de faste omkostninger, og dermed effekten af finanskrisen. Investeringer i udvikling inden for grafisk it og it-services er fastholdt, og en række nye it-løsninger er introduceret i løbet af året. Salget af disse vil bidrage til væksten i Omkostninger og kapitalbinding inden for traditionel produktion er reduceret yderligere blandt andet gennem frasalg i efteråret af trykaktiviteterne i Kolding og Eskilstuna. Dette vil fremover bidrage positivt til driften. Side 1 af 2

2 Specialproduktionen i Sverige har indgået flerårige leveringsaftaler med øgede mængder i de kommende år. Bording Datas salg af it-løsninger faldt 18,5 % i Der er i de seneste måneder indgået nye kontrakter, der igen vil skabe vækst. I året har vi arbejdet videre med at minimere koncernens miljøpåvirkning og opnået en række certificeringer. Med vore videnressourcer, grafiske og digitale løsninger samt finansielle beredskab er Bording klar til at udnytte markedsmulighederne, når konjunkturerne vender. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 12 % i udbytte for Vores koncernregnskab er også i år nyskabende og anderledes. Oplev det her i PDF en, på eller skriv til for at få det tilsendt. Denne meddelelse indeholder den samlede årsrapport for Med venlig hilsen F.E. Bording A/S Hans Therp Adm. direktør Kontaktperson: Adm. direktør Hans Therp, tlf Side 2 af 2

3 KONCERN EGNSKAB 09

4 // PARKOUR ER BEVÆGELSE GENNEM OMGIVELSERNE I FLOW. DET HANDLER OM AT SE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER, DER HVOR ANDRE SER BEGRÆNSNINGER. DET AT TAGE IMOD UDFORDRINGER SIKRER AT VI UDVIKLER OS.

5 NDHOLD LEDELSESBERETNINGEN Hoved- og nøgletal 4 Resume af året der er gået 5 Status over Vision 8 Grafisk kommunikation for fremtiden Forventninger til Marked og kunder 11 Bording koncernen 12 Bordings forretningsområder 14 Cases 16 Koncernanliggender Medarbejderne 21 Samfundsansvar 22 Miljø 24 Risikostyring 26 Intern kontrol og regnskabsaflæggelse 28 Corporate Governance 30 Bestyrelse, direktion og koncernledelse 31 REGNSKABSBERETNINGEN Koncernen i ord og tal 32 Aktionærinformation 34 Ledelsespåtegning 36 Revisionspåtegning 37 Resultatopgørelse 38 Balance aktiver og passiver 39 Egenkapitalopgørelsen 40 Pengestrømsopgørelsen 41 Segmentoplysninger 42 Ovenstående udgør, sammen med resterende noter og moderselskabsregnskabet for F.E. Bording, årsrapporten for Den samlede årsrapport er tilgængelig på

6 // HOVED- OG NØGLETAL mio.kr Nettoomsætning 536,1 559,2 528,1 493,5 423,1 Resultat før afskrivninger (EBITDA) 22,3 47,3 41,4 35,5 10,3 Resultat af primær drift 1,2 23,5 22,2 18,1-2,8 Resultat af finansielle poster -0,8 2,7-2,0-8,9-7,6 Resultat før skat 1,0 26,3 20,3 11,8-7,3 Årets resultat 2,3 21,2 16,2 9,8-5,2 F.E. Bording A/S andel af resultat 2,3 21,2 16,2 11,4-6,4 Langfristede aktiver 131,2 144,9 136,8 155,2 145,0 Kortfristede aktiver 162,8 174,1 174,4 149,9 142,3 Aktiver i alt 294,0 319,0 311,2 305,1 287,3 Egenkapital 90,0 108,1 116,3 108,9 95,6 Langfristede rentebærende forpligtelser 59,6 56,9 45,6 43,7 38,4 Langfristede forpligtelser i øvrigt 11,4 14,7 15,4 14,5 7,6 Kortfristede rentebærende forpligtelser 48,9 52,5 49,0 67,1 71,0 Kortfristede forpligtelser iøvrigt 84,1 86,8 84,8 70,9 74,7 Nettoaktiver 198,5 217,5 211,0 219,7 205,0 Pengestrøm fra driften 16,6 24,4 41,7 30,5 16,6 Pengestrøm til investering, netto -2,1-4,6-9,0-32,7-9,4 Heraf materielle aktiver -9,6-9,4-3,7-2,7-4,3 Pengestrøm fra finansiering -10,6-21,2-21,6-6,3-5,4 Pengestrøm i alt 3,9-1,4 11,1-8,6 1,6 Overskudsgrad, % 0,2 4,2 4,2 3,7-0,7 Afkastningsgrad, % 0,6 11,3 10,4 8,4-1,3 Likviditetsgrad 1,2 1,2 1,3 1,1 1,0 Cash Flow Per Share (CFPS), kr. 49,1 64,5 123,4 90,2 48,5 Egenkapitalandel, % 30,6 33,9 37,4 35,7 33,3 Egenkapitalforrentning, % 2,5 21,4 14,4 8,7-5,1 Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder, tkr Bruttoavance pr. medarbejder, tkr BORDING KONCERNREGNSKAB

7 // RESUME AF ÅRET DER ER GÅET 2009 har været præget af finanskrisen. Både den grafiske branche og it branchen er blevet ramt af de dårlige konjunkturer. Reklamebudgetterne er faldet overalt, og i Skandinavien er der tale om et fald på hele 17 %. Vi har i Bording fastholdt vores strategi og fortsat udviklingen mod en service- og videnkoncern inden for kommunikation: Omsætningsfaldet på 6,1 % i lokal valuta og korrigeret for til- og afgang af virksomheder er mindre end markedsfaldet. Resultatet før engangsomkostninger blev 2,0 mio. kr. mod 11,2 mio. kr. sidste år. De seneste års frasalg og outsourcing af produktioner har reduceret effekten af finanskrisen. Investeringer i udvikling inden for grafisk it og it services er fastholdt, og en række nye løsninger er introduceret i løbet af året. Når markedet løsner op vil vi se trenden mod digitale løsninger accelerere. Omkostninger og kapitalbinding inden for traditionel produktion er reduceret yderligere blandt andet gennem frasalg i efteråret af trykaktiviteterne i Kolding og Eskilstuna. Specialproduktionen i Sverige har indgået en række flerårige leveringsaftaler, der vil bidrage til vækst i de kommende år. Bording Datas salg af it løsninger faldt 18,5 % i Der er i de seneste måneder indgået en række nye ordrer, der igen vil skabe vækst. F.E. Bording har i 2009 tilsluttet sig FN s Global Compact, som omhandler 10 principper for social, etisk og miljøansvarlig virksomhedsdrift. Samtidigt har vi arbejdet videre med at minimere koncernens miljøpåvirkning og opnået en række certificeringer. Med vore videnressourcer, grafiske og digitale løsninger samt finansielle beredskab er Bording klar til at udnytte markedsmulighederne når konjunkturerne vender. BORDING KONCERNREGNSKAB 5

8 // I 2009 HAR VI FORTSAT TRANSFORMATIONEN STATUS OVER 2009 Bordings transformation fra produktion til servicevirksomhed har betydet, at vi trods alt har været mindre sårbare overfor krisen. I det nuværende marked har transformationen været en forholdsmæssigt dyr investering. Men vi er kommittet til at deltage i udviklingen af grafisk kommunikation, nye it værktøjer og nye digitale medier. Det er nødvendigt for at følge markedsudviklingen. I året har strategien ført til handlinger: Vi har fortsat outsourcing af standardproduktion, hvilket har givet os større fleksibilitet. Vi har fortsat udviklingen af grafiske it værktøjer, der giver større effektivitet. Og vi har foretaget opkøb og indgået strategiske partnerskaber med nye kompetencer. Alt sammen investeringer i kompetencer og løsninger, der er klar når markedet er kommet sig. Bording har valgt ikke at foretage tilpasninger af de fremadrettede ressourcer, selv om markedet og omsætningen har været vigende. Bording ønsker at stå stærkt, med faglige og finansielle muskler til at tage markedsandele, når konjunkturvindene vender. I året er trykaktiviteterne i Kolding og Eskilstuna blevet solgt. Det har været med til yderligere at mindske koncernens investeringer i produktion. Begge trykaktiviteter er solgt til samarbejdspartnere, som i fremtiden indgår i koncernens strategiske leverandørnetværk. Efter frasalg af trykaktiviteten fortsætter Graphic Source koncernens bestræbelser på at etablere og udbygge grafisk outsourcing til Bording Vista i Bangladesh. Specialproduktionen i Sverige har i året hjemtaget en række store flerårige ordrer herunder valgkort, logistiketiketter og en ny specialudviklet DVD emballage for en engelsk kunde. Som følge af væksten er det besluttet at investere i nyt produktionsudstyr til logistiketiketter, og vi øger dermed kapaciteten inden for specialproduktion. Ordren på valgkort til Den Demokratiske Republik Congo, som er et eksempel på Bordings integrerede specialløsninger, blev leveret i samarbejde med Lithotech i Sydafrika. Inspireret heraf, har Bording og Lithotech valgt at indlede et salgssamarbejde for at få flere projekter på det store internationale marked, der findes for valgmaterialer. Lithotech-Bording hedder den nye salgsdivision, som blandt andet skal sælge valgmateriale til demokratiske valg i tredjeverdenslande. Her er den direkte kunde ofte FN, EU eller en anden international organisation. Hver måned er der valg et sted i verden og Bording forventer, at det også vil betyde specialproduktionsordrer fremover. I 2009 har vi anvendt mange ressourcer på udvikling af vores grafiske it-løsninger som eksempelvis; Web 2 Publishing, doc2mail, Netblanket, Intergrations- og printløsninger, BordingNet og mange flere. Løsninger der alle har oplevet fremgang i BORDING KONCERNREGNSKAB

9 // DET HANDLER OM AT TILPASSE SIG. OM TIMING OG FOKUS. KRISEN HAR IKKE TAGET PUSTEN FRA VORES STRATEGI. TVÆRTIMOD HAR ACCELERERET BORDINGS STRATEGISKE UDVIKLING Personaliseret Direct Mail - en smartere måde at bruge marketingkronerne på Gennem 2008 oplevede Direct Mail området vækst i hele Skandinavien og nye services blev udviklet i de enkelte skandinaviske lande. Denne tendens fortsatte trods krisen i 2009, om end i et noget andet tempo. I Bording har vi i året særligt oplevet interesse for vores personaliserede Direct Mail, SmartMail. SmartMail konceptet er særlig velegnet som kampagnemedie, når markedsføringen drejer i retning af målretning og personalisering. Kunderne har i året været fokuseret på at ramme deres målgrupper træfsikkert ved hjælp af segmentering. Ydermere er det kreative løsningsmuligheder, der kan vække opmærksomhed hos målgruppen, som vores kunder har rettet blikket imod. Der er ingen tvivl om, at vores kunder i 2009 har ønsket at bruge deres marketingkroner mere effektivt. Trods krisen har vi satset på udvikling Grundet tilbageholdenhed i markedet har vi haft et kraftigt omsætningsfald i salget af nye it-løsninger. Her har det især været detailhandelen, der har været meget tilbageholdende med nye projekter. I tredje kvartal blev der dog indgået strategiske aftaler med to detailkæder om anvendelse af Bording Datas ViKING system. Selvom omsætningen er faldet inden for it området har vi valgt ikke at reducere bemandingen tilsvarende. Det hænger sammen med, at der er tale om vidensressourcer, der kræver mange års uddannelse. Vi har truffet et valg om ikke at reducere udviklingstakten af nye systemer og løsninger. Vi forventer dermed at forstærke vores konkurrencedygtighed og komme styrket ud af krisen. Ordreindgangen de seneste måneder af 2009 har bekræftet dette og Bording Data ser frem til vækst i Når krav om besparelser er den økonomiske kontekst beslutninger træffes i, bliver løsninger, der målretter, effektiviserer og omkostningsreducerer attraktive! Krisen har også ramt kundernes bundlinje, hvorfor Bordings løsninger, der omkostningsreducerer ved at effektivisere virksomhedens kommunikationsprocesser, har oplevet en stigende interesse. Vores internetløsninger som eksempelvis BordingNet, doc2mail, fakturascanning, Web 2 Publishing mv. er en vifte af de løsninger og services, der betyder konkrete effektiviseringer og besparelser for kunderne. Vi har prioriteret salgsindsatsen af disse produkter højt. Det kræver tålmodighed og vedholdenhed, når vi ønsker, at afsætte vores løsninger og services. BordingNet, der håndterer bestillinger, lager- og logistikaftaler m.m. oplever fortsat en interesse. Bording Datas doc2mail-løsning automatiserer og effektiviserer ekstern korrespondance pr. brev, til e-boks eller til Dokumentboksen og har i året været afsat og vakt yderligere interesse både i den private og offentlige sektor. Herudover har vi faktureret de første leverancer af Web 2 Publishing, der tilbydes som en software-as-a-service, der letter og effektiviserer opsætning af marketing materialer. Udbytte Bestyrelsen har for regnskabsåret 2009 valgt at indstille til udbetaling af udbytte på 12 %. Udbyttet er i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik. BORDING KONCERNREGNSKAB 7

10 VISION 8 BORDING KONCERNREGNSKAB

11 // BORDING VIL VÆRE SKANDINAVIENS FØRENDE TOTALLEVERANDØR OG SAMARBEJDSPARTNER, DER EFFEKTIVISERER OG MÅLRETTER KUNDERNES GRAFISKE OG DIGITALE KOMMUNIKATION

12 2010 FORVENTNINGER AFGØRENDE FOR 2010 BLIVER MARKEDETS TILBAGEVENDEN TIL MERE NORMALE TILSTANDE Efterspørgslen bliver ikke alene efter de samme typer af produkter som før krisen. Udviklingen stiller krav om stadig smart- ere og mere effektive løsninger. I Bording er vi med vore viden- ressourcer, nye digitale løsninger og finansielle beredskab i stand til at udnytte de fremadrettede muligheder. Inden for grafiske produkter opleves ved indgangen til 2010 øget aktivitetsniveau, men med et fortsat presset prisniveau på grund af overkapacitet. Da Bording i stigende grad anvender underleverandører er konkurrencedygtigheden forbedret. Der forventes endvidere fremgang i specialprodukter i Grafiske it løsninger, blandt andet Web 2 Publishing, udbredes i hele Skandinavien. Salgsindsatsen af løsninger og services vil blive forøget i 2010 og salget forventes at vokse. Bording Datas it- løsninger inden for detailhandelen og abonnementshåndtering samt integration mellem systemer har oplevet øget ordreindgang i slutningen af Der forventes derfor vækst på dette område i Markedet og konjunkturerne er fortsat en usikkerhedsfaktor, men Bording forventer vækst og fremgang i koncernens resultat for BORDING KONCERNREGNSKAB Bording vil fortsat deltage i konsolideringen af den grafiske branche.

13 // FOR BORDING ER DET EN STYRKE, AT VI HAR FORNYET VORES KERNEFORRETNING GRAFISK KOMMUNIKATION FOR FREMTIDEN Vi har i vores fornyelse trukket på over 200 års erfaring. Det er denne ballast, i kombinationen med nye kræfter, der fremadrettet gør os i stand til at rådgive, udvikle og levere kommunikationsløsninger til vores kunder med stor sikkerhed, integritet og kreativitet. Fra trykkeri til kommunikationsvirksomhed Den grafiske branche har i mange år lidt under faldende efterspørgsel og som følge heraf overkapacitet og faldende priser. Siden slutningen af 2008 er denne tendens accelereret på grund af krisen. Det har været med til at understrege, at Bordings strategiske handlinger i form af frasalg, opkøb, outsourcing, strategiske alliancer m.m. gennem det seneste årti, såvel som i år, har været rigtig. Transformationen fra produktionsvirksomhed til primært servicevirksomhed har gjort os mere modstandsdygtige under krisen. Vi har haft færre omkostninger bundet i egenproduktion og samtidigt haft adgang til konkurrencedygtige underleverandører og samarbejdspartnere. I dag er Bording en koncern, der udvikler og leverer kommunikationsløsninger til private og offentlige virksomheder i hele Skandinavien. Tendenser i markedet Der er to hovedtendenser i markedet for kommunikationsløsninger. Den ene tendens har fokus på omkostningsminimering og effektivisering. Den anden tendens er de salgsfremmende og profilerende kommunikationsløsninger, der typisk udnytter kreative løsninger samt nye medier og digitale platforme for at nå igennem til målgruppen. Kommunikation skal effektivisere og frigive ressourcer Vores kunder stiller krav om at kommunikere nemt, effektivt og målrettet med deres modtagere. Derfor arbejder Bording med segmentering, respons- og informationshåndtering, specialproduktion, lagerstyring og distribution som de processer, der kan styrke kommunikationen, frigive ressourcer og skabe bedre bundlinje. I Bording-koncernen er vi et skandinavisk netværk af specialister, der bruger vores fælles kompetencer til at effektivisere kundernes kommunikation på tværs af landegrænser. Løsninger der optimerer kommunikationsprocesser og forretningsgange. Det gør, at vores kunder både kan minimere omkostninger og spare mandskabstimer. Kommunikation skal flytte grænser Kundernes udfordringer er vores udfordringer. Vi bevæger os med vores kunder. Fokus er derfor på de udfordringer og muligheder, der er forbundet med at trænge igennem med sit marketing budskab i en verden præget af en stadig stigende informationsstrøm. Vi udnytter mediernes udvidede anvendelsesmuligheder og giver vores kunder flere muligheder for at skabe præcise og relevante kontaktflader med deres modtagere. Det betyder, at de kreative kommunikationsløsninger ser dagens lys i tæt samspil med kunden og eksempelvis deres reklamebureau. Bordings vidennetværk muliggør, at budskaber kan udsendes på flere kommunikations- og medieplatforme og derigennem opnå mediesynergi. Mediesynergi er for os, når effekten øges uden at det koster vores kunder ekstra. BORDING KONCERNREGNSKAB 11

14 // BORDING KONCERNEN ET VIDENNETVÆRK MED ERFARINGER OG SPECIALKOMPETENCER BORDING A/S BORDING GRAPHIC A/S A-MAIL KUVERTER A/S BORDING AB MAILIT AB PORTOMUS AB BORDING AS Danmark Danmark Danmark Sverige Sverige Sverige Norge Bording rådgiver, udvikler Bording Graphic er et tryk- A-Mail Kuverter er Bording AB tilbyder produk- MAILIT AB arbejder med Portomus tilbyder optime- Bording i Norge rådgiver og leverer skræddersyede keri, der er ISO cer- leverandør af alle typer ter og løsninger inden for digitale løsninger, kampag- ring af store internationale og er samarbejdspartne- og kreative kommunika- tificeret, har Svanelicens og kuverter. Kuverterne indgår grafisk IT og markedskom- ner og responshåndtering. postforsendelser ved at ren, der sikrer kunderne tionsløsninger til blandt FSC-licens. Herfra tilbydes eksempelvis i kommuni- munikation samt avance- MAILIT leverer eksempelvis koordinere de distributø- effektive kommunikations- andet 1:1 kommunikation. komplette grafiske løsnin- kationspakker, Direct Mail- rede specialproduktioner. kampagner og digitaltryk og rer i hvert land, der bedst løsninger. Serviceydelserne Her er fokus på at effekti- ger og kernekompetencerne udsendelser og servicetil- Salget sker indenfor fire har specialudviklede it sy- og billigst matcher den omfatter alt fra kreativ visere og skabe merværdi er produktion af reklame- bud. A-Mail er certificeret funktionsområder; kom- stemer til bl.a. kampagne- aktuelle udsendelse. En udvikling, logistikløsninger, for kunderne i deres tryksager, brugsanvisninger efter ISO og har munikation, informations- styring. MAILIT samarbejder service, som kan give store lagerhotel, distribution til kommunikation, såvel og kartonage i mindre og Svanelicens. håndtering, produktion også med andre Bording besparelser for kunderne. grafisk rådgivning. Bording trykt som digitalt inden for mellemstore oplag. Den Ejerandel: 50 % samt distribution. Gennem selskaber i Sverige omkring Ejerandel: 50 % Norge tilbyder også print, marketing, administration enkelte tryksag tilrettelæg- kombinationen af produkter bl.a. Direct Mail og kunde- kuvertering og efterbe- og logistik. Bording tilbyder ges og skræddersyes i tæt af høj kvalitet med tjenester klubber. handling af udsendelser af Svanemærkede tryksager samarbejde med kunden. såsom målgruppeanalyser Ejerandel: 51 % Direct Mail og fakturaer. En Ejerandel: 100 %. Ejerandel: 100 % eller distributionsløsnin- totalleverandør der løser ger skabes merværdi for alle udfordringer. kunden. Ejerandel: 100 % Ejerandel: 100 % 12 BORDING KONCERNREGNSKAB

15 BORDING DATA A/S BORDING VISTA LTD. GRAPHIC SOURCE A/S JYSK FORMULAR PRINT A/S PROGRAFICA A/S KLIMAX A/S 2TRACE A/S Danmark Bangladesh Danmark Danmark Danmark Danmark, England, Danmark Bording Data udvikler og le- Bording Vista beskæftiger Graphic Source beskæftiger Jysk Formular Print er ProGrafica er et bureau Holland og Tyskland 2Trace leverer Print & verer softwareløsninger og sig med softwareudvikling, sig med outsourcing af DTP en grafisk produktions- med spidskompetencer Klimax er en international Apply -udstyr, datafangst- it- services. Produkter og test/kvalitetssikring og til Bangladesh. Virk- virksomhed med unikke indenfor kreative og tekno- etiketkoncern med produk- udstyr, inkjet samt RFID- løsninger strækker sig over Desk Top Publishing (DTP). somheden fungerer som kompetencer inden for logisk avancerede grafiske tion i Danmark, England, totalløsninger primært kasseterminal-, og ERP- I Bangladesh er der opbyg- kontaktpartner for både blandt andet højvolumen di- løsninger, herunder bl.a. Holland og Tyskland. til store danske produkti- løsninger, abonnements- get stærke teknologiske reklamebureauer, andre gitaltryk. Den teknologiske kundekommunikation, Udover selvklæbende eti- onsvirksomheder. 2Trace og distributionsløsninger, kompetencer inden for grafiske virksomheder og formåen gør virksomheden reklametryk og optimering ketter trykker Klimax også mærker og sporer råvarer, portal og integrationsløs-.net og SharePoint samt direkte kunder indenfor til en af de førende indenfor af produktionsproces- fleksibel emballage, bil- færdigvarer, inventar og ninger samt løsninger til andre udviklingskoncepter. både BTB og BTC. Opga- sit felt. Herudover er de ser. Virksomheden har letter og pallesvøb. Her er produkter i hele forsynings- elektronisk dokumenthånd- DTP-afdelingen udfører verne spænder bredt og går certificeret til at producere store kunder inden for kvalitet, leveringssikkerhed kæden og skaber løsninger tering. Herudover udvikler opsætning efter layout fra gængse trykopgaver til Svanemærkede tryksager eksempelvis filmdistribu- og konstante effektivitets- til kritiske forretningspro- Bording Data koncernens oplæg fra kunder og der opsætning af tilbudsaviser i og er arbejdsmiljøcertifi- tion og ejendomsmæglere. forbedringer i centrum. cesser, som kræver stor grafiske it- løsninger. Bor- er altid en dansk grafiker i Bangladesh. ceret under Norske Veritas Ejerandel: 40 % Ejerandel: 18 % driftsikkerhed. ding Data er Microsoft Gold Bangladesh som kontakt- Ejerandel: 51 % (OHSAS). Ejerandel: 6 % Partner og Adobe partner. person. Ejerandel: 40 % Ejerandel: 100 % Ejerandel: 50 % BORDING KONCERNREGNSKAB 13

16 Bordings udbredelse i Skandinavien betyder et stort kundegrundlag for vores brede produktvifte fra enkle tryksager til målrettede kampagner og IT systemer. Kundernes udfordringer udvikler sig det samme gør vores løsninger. // BORDINGS FORRETNINGSOMRÅDER Vores kommunikationsløsninger er omfattende og forskellige, men fællesnævneren er, at vi i Bording effektiviserer såvel trykt som digital kommunikation. Vi har valgt at inddele vores løsninger i fire forretningsområder med hver deres tilknyttede kompetencer: Standard tryksager med fuld service Marketing kommunikation med fuld effekt Bording minimerer omkostningerne til kontortryksager. Her mener vi alle de tryksager, som først er rigtig vigtige, når de mangler. Tusinder af organisationer i Skandinavien får sikret deres leverancer af tryksager gennem Bording. Vores on-line bestilling og lagerstyring betyder lettelser og fuld kontrol til vores kunder også når det gælder distribution til kundens filialer rundt om i verden. Med Bordings grafiske audit gennemgås sortiment, kvalitet og lagerniveauer, så alle krav kan tilfredsstilles med matchende minimale omkostninger. Marketing materiale og Direct Mail udsendelser tilrettelægges og projektstyres for maksimal opmærksomhed samt respons. Bordings mange mediemuligheder og produktionsmetoder kombineres i kreativt samarbejde med kunden og tilpasses opgaver og målgrupper. Her er målbare resultater i fokus og kriteriet for succes. 14 BORDING KONCERNREGNSKAB

17 Unikke specialprodukter Bording har i mange år været international leverandør af en række helt specielle produkter. Her er forudsætningen Bordings mangeårige produktions know how. Vi producerer specielle etiketter integreret i forsendelses-dokumentet, DVD emballager til forsendelse med indbygget returkuvert, folierede identitets- eller medlemskort og specielle monomailere (integrerede budskaber og kuverter) som alle i dag er eksempler, der produceres i store oplag. It-løsninger til grafiske processer og virksomhedskritiske applikationer Bording Data udvikler og implementerer software løsninger indenfor specielle nicher. Grafiske it-løsninger optimerer opbygning, lagring og kommunikation af dokumenter via internettet. Web 2 Publishing, Netblanket og doc2mail er eksempler på løsninger med forretningsmuligheder inden for både offentlige og private virksomheder. Detail it og abonnementstyring er førende it-løsninger indenfor hver deres branche. BORDING KONCERNREGNSKAB 15

18 Lindex optimerer salg og fordele overfor loyal kundekreds Lindex er en af Europas ledende modekæder med godt 400 forretninger fordelt i 10 lande. Udover butikkerne har Lindex en kundeklub, Lindex Club, som sørger for tilbud og andre fordele til kunderne. Lindex Club har derfor mange medlemmer, som dagligt benytter sig af de ofte individuelle fordele. Denne gruppe af loyale kunder ønsker Lindex at videreudvikle koncepter og fordele til. Tættere dialog med kunderne Lindex har valgt Bording, Sverige som samarbejdspartner til udvikling og administration af Lindex Club. Her står Bording for al form for Direct Mail og printer, kuverterer og folierer de månedlige fakturaer til alle kundeklubmedlemmerne. Herudover leveres og koordineres andre supplerende materialer, der samdistribueres. Ud over at sikre leverancerne af Lindex kommunikation til kundeklubben gennemgår Bording Lindex processer og systemer. Gennemgang heraf kan lette og fremme Lindex marketing kommunikation. I første omgang handler det om en e-arkiv løsning, hvor Lindex kundeservice kan få hurtig adgang til de fakturaer, der sendes til kunderne. På sigt kan det blive relevant at arbejde med web-baseret produktionsløsninger af de grafiske materiale eller kampagne databaser, der giver output på flere medieplatforme og kanaler. Samarbejdet med Lindex er et resultat af vores strategi om at udvikle mere avancerede kommercielle kommunikationsløsninger i samspil med effektive it systemer. Vi ser frem til et frugtbart samarbejde og løbende udvikling sammen med Lindex. 16 BORDING KONCERNREGNSKAB

19 Dansk Metal tager jerngreb på ad hoc løsninger med Web 2 Publishing Dansk Metal er et fagforbund med godt medlemmer.forbundet fungerer som styringsenhed for overordnede linjer samt støttefunktion i de daglige arbejdsgange. Dansk Metal er placeret med et forbundshus i København og 53 lokale afdelinger rundt om i landet, der hver især arbejder selvstændigt på at styrke forbundet i lokalområdet. Forbundet har længe haft en ambition om, at effektivisere arbejdsgange og sikre genkendelighed i det visuelle udtryk også i de lokale kommunikationsmaterialer. For Dansk Metal har Bordings Web 2 Publishing været løsningen, der har sat styr på processerne og publikationerne er kommet på linje med designafdelingens retningslinjer. Flere behov en Grafisk it-løsning Med Web 2 Publishing er det muligt at tilrette, oversætte og opdatere alt fra billeder, farver og tekster i pdf-filer helt uden, at man behøver, at have særlige grafiske kundskaber. For Dansk Metal var behovet både at kunne udvikle tilpassede standardmaterialer, materialer til mere specifikke sammenhænge og samtidigt være sikker på at materialerne altid havde det rette udseende i forhold til det image forbundet ønsker. Med Web 2 Publishing er det nu muligt at skabe det materiale, der er behov for i den pågældende sammenhæng rundt om i landet. Designafdelingen har gennem Web 2 Publishing lagt skabeloner til invitationer, plakater, programmer, annoncer og lignende ud så de kan tilpasses den lokale afdelings specifikke budskab og arrangement. Konkret effektiviserer Web 2 Publishing arbejdsprocesserne, når marketing- og kommunikationsmaterialer udvikles. Det er i dag både tryk, print eller pdf er der hurtigere, nemmere og billigere kan udarbejdes. Med løsningen opnås samtidig en fleksibilitet, som gør det muligt at tilpasse budskab eller afsender, mens branding og design forskrifter overholdes. Designlinje og Web 2 Publishing hånd i hånd Med Web 2 Publishing som omdrejningspunkt for Dansk Metals designlinje, kan Dansk Metal skabe mere målrettet og relevant materiale i alle lokalområder, samtidig med at kvaliteten hæves og branding af forbundet forøges væsentligt. Nye tiltag stilles til rådighed med det samme, og inspiration fra én lokalafdeling kan komme alle øvrige afdelinger til gode ved hjælp af Bordings Web 2 Publishing. Uffe Rosenfeldt, Designkonsulent Dansk Metal; Vi kan nu koncentrere os om at skabe overordnet design og kommunikation, og lade de lokale afdelinger vælge og tilrette det de skal bruge. BORDING KONCERNREGNSKAB 17

20 ELLOS Tøj- og postordre firmaet Ellos, indgår i den franske postordrekæde La Redoute, som daglig udsender tusindevis af postforsendelser fra sit svenske hovedlager i Borås. Denne logistik kræver en meget høj servicegrad og optimale løsninger, funktioner som Bording hjælper Ellos vedvarende med at udvikle. En unik etiketløsning med fart på Bording, Sverige har gennem en årrække haft et tæt og udviklende samarbejde med Ellos. Samarbejdet har resulteret i videreudvikling og optimering af tøj- og postordrefirmaets administrative etiketløsninger. Bording og Ellos har sammen skabt en helt unik etiketløsning. Løsningen indebærer, at Ellos etiketter printes via højhastighedsmaskiner på ark. Det betyder en markant forbedring af effektiviteten i produktionen samt betydelige reduktion af driftstop. Løsningen er i samarbejde gentagne gange blevet forbedret og udviklet. Det har skabt en fortrolighed mellem kunden og os som leverandør. I dag leverer vi alle transportetiketter til Ellos distribution i Sverige. Bordings specialproduktion skaber nye muligheder Bording har mulighed for at producere helt unikke løsninger på grund af den specialproduktion vi har i Pålsboda, Sverige. Erfarne medarbejdere og specialiserede produktionslinjer giver store variationsmuligheder. Dette kombineret med vores tekniske kompetencer indenfor special- og lamineringsteknik, gør, at der er tale om produkter af meget høj kvalitet tilpasset kundens specialbehov. Der er mange andre postordrefirmaer, der anvender vores etiketteløsninger og stadig flere kommer til. 18 BORDING KONCERNREGNSKAB

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 26. marts 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2011 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2011. Årsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

INDEX. Rivende udvikling. Kundernes behov ændrer sig. Kommunikationslandskabet ændrer sig. Rådgivning baseret på erfaring og udvikling

INDEX. Rivende udvikling. Kundernes behov ændrer sig. Kommunikationslandskabet ændrer sig. Rådgivning baseret på erfaring og udvikling INDEX 5 6 7 8 12 13 14 15 16 19 20 23 Rivende udvikling Kundernes behov ændrer sig Kommunikationslandskabet ændrer sig Rådgivning baseret på erfaring og udvikling Effektivisering og digitalisering Kundernes

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 24. marts 2014 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2013. Årsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen Din professionelle partner på Trykkeriaftalen Hvem er Bording? Bording er kendt i den grafiske branche for at levere høj kvalitet af standardvarer indenfor tryk og print. Med over 222 års erfaring, investerer

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

First North Meddelelse. Nummer 106 29. maj 2008

First North Meddelelse. Nummer 106 29. maj 2008 First North Meddelelse. Nummer 106 29. maj 2008 København den 29. maj 2008 Guava A/S (Tidligere Notabene.net A/S) Q3 regnskab for 2007/08 Omsætningen er i årets tre kvartaler steget med 336 % i forhold

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere