Omsætningsfaldet på 6,1 % i lokal valuta, korrigeret for til- og afgang af virksomheder er mindre end markedsfaldet i Skandinavien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningsfaldet på 6,1 % i lokal valuta, korrigeret for til- og afgang af virksomheder er mindre end markedsfaldet i Skandinavien."

Transkript

1 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev Tlf Fax CVR. nr. : : : NASDAQ OMX Nikolaj Plads København K Herlev den 15. marts 2010 Årsregnskabsmeddelelse 2009 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for Årsrapporten blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse. Årsrapporten består af Koncernregnskab 2009 med tilhørende noter og Moderselskabsregnskab har været præget af finanskrisen. Både den grafiske branche og it branchen er blevet ramt af de dårlige konjunkturer. Reklamebudgetterne er faldet overalt, og i Skandinavien er der tale om et fald på hele 17 %. Vi har i Bording fastholdt vores strategi og fortsat udviklingen som totalleverandør og samarbejdspartner inden for trykt og digital grafisk kommunikation: Omsætningsfaldet på 6,1 % i lokal valuta, korrigeret for til- og afgang af virksomheder er mindre end markedsfaldet i Skandinavien. Resultatet før skat og engangsomkostninger blev 2,0 mio. kr. mod 11,2 mio. kr. sidste år. F.E. Bordings andel af resultatet efter skat blev -6,4 mio.kr. (11,4 mio. kr. sidste år), heraf udgør værdiregulering af aktier -4,0 mio. kr. (-4,5 mio. kr. sidste år). De seneste års frasalg og outsourcing af produktioner har reduceret de faste omkostninger, og dermed effekten af finanskrisen. Investeringer i udvikling inden for grafisk it og it-services er fastholdt, og en række nye it-løsninger er introduceret i løbet af året. Salget af disse vil bidrage til væksten i Omkostninger og kapitalbinding inden for traditionel produktion er reduceret yderligere blandt andet gennem frasalg i efteråret af trykaktiviteterne i Kolding og Eskilstuna. Dette vil fremover bidrage positivt til driften. Side 1 af 2

2 Specialproduktionen i Sverige har indgået flerårige leveringsaftaler med øgede mængder i de kommende år. Bording Datas salg af it-løsninger faldt 18,5 % i Der er i de seneste måneder indgået nye kontrakter, der igen vil skabe vækst. I året har vi arbejdet videre med at minimere koncernens miljøpåvirkning og opnået en række certificeringer. Med vore videnressourcer, grafiske og digitale løsninger samt finansielle beredskab er Bording klar til at udnytte markedsmulighederne, når konjunkturerne vender. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 12 % i udbytte for Vores koncernregnskab er også i år nyskabende og anderledes. Oplev det her i PDF en, på eller skriv til for at få det tilsendt. Denne meddelelse indeholder den samlede årsrapport for Med venlig hilsen F.E. Bording A/S Hans Therp Adm. direktør Kontaktperson: Adm. direktør Hans Therp, tlf Side 2 af 2

3 KONCERN EGNSKAB 09

4 // PARKOUR ER BEVÆGELSE GENNEM OMGIVELSERNE I FLOW. DET HANDLER OM AT SE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER, DER HVOR ANDRE SER BEGRÆNSNINGER. DET AT TAGE IMOD UDFORDRINGER SIKRER AT VI UDVIKLER OS.

5 NDHOLD LEDELSESBERETNINGEN Hoved- og nøgletal 4 Resume af året der er gået 5 Status over Vision 8 Grafisk kommunikation for fremtiden Forventninger til Marked og kunder 11 Bording koncernen 12 Bordings forretningsområder 14 Cases 16 Koncernanliggender Medarbejderne 21 Samfundsansvar 22 Miljø 24 Risikostyring 26 Intern kontrol og regnskabsaflæggelse 28 Corporate Governance 30 Bestyrelse, direktion og koncernledelse 31 REGNSKABSBERETNINGEN Koncernen i ord og tal 32 Aktionærinformation 34 Ledelsespåtegning 36 Revisionspåtegning 37 Resultatopgørelse 38 Balance aktiver og passiver 39 Egenkapitalopgørelsen 40 Pengestrømsopgørelsen 41 Segmentoplysninger 42 Ovenstående udgør, sammen med resterende noter og moderselskabsregnskabet for F.E. Bording, årsrapporten for Den samlede årsrapport er tilgængelig på

6 // HOVED- OG NØGLETAL mio.kr Nettoomsætning 536,1 559,2 528,1 493,5 423,1 Resultat før afskrivninger (EBITDA) 22,3 47,3 41,4 35,5 10,3 Resultat af primær drift 1,2 23,5 22,2 18,1-2,8 Resultat af finansielle poster -0,8 2,7-2,0-8,9-7,6 Resultat før skat 1,0 26,3 20,3 11,8-7,3 Årets resultat 2,3 21,2 16,2 9,8-5,2 F.E. Bording A/S andel af resultat 2,3 21,2 16,2 11,4-6,4 Langfristede aktiver 131,2 144,9 136,8 155,2 145,0 Kortfristede aktiver 162,8 174,1 174,4 149,9 142,3 Aktiver i alt 294,0 319,0 311,2 305,1 287,3 Egenkapital 90,0 108,1 116,3 108,9 95,6 Langfristede rentebærende forpligtelser 59,6 56,9 45,6 43,7 38,4 Langfristede forpligtelser i øvrigt 11,4 14,7 15,4 14,5 7,6 Kortfristede rentebærende forpligtelser 48,9 52,5 49,0 67,1 71,0 Kortfristede forpligtelser iøvrigt 84,1 86,8 84,8 70,9 74,7 Nettoaktiver 198,5 217,5 211,0 219,7 205,0 Pengestrøm fra driften 16,6 24,4 41,7 30,5 16,6 Pengestrøm til investering, netto -2,1-4,6-9,0-32,7-9,4 Heraf materielle aktiver -9,6-9,4-3,7-2,7-4,3 Pengestrøm fra finansiering -10,6-21,2-21,6-6,3-5,4 Pengestrøm i alt 3,9-1,4 11,1-8,6 1,6 Overskudsgrad, % 0,2 4,2 4,2 3,7-0,7 Afkastningsgrad, % 0,6 11,3 10,4 8,4-1,3 Likviditetsgrad 1,2 1,2 1,3 1,1 1,0 Cash Flow Per Share (CFPS), kr. 49,1 64,5 123,4 90,2 48,5 Egenkapitalandel, % 30,6 33,9 37,4 35,7 33,3 Egenkapitalforrentning, % 2,5 21,4 14,4 8,7-5,1 Antal medarbejdere Omsætning pr. medarbejder, tkr Bruttoavance pr. medarbejder, tkr BORDING KONCERNREGNSKAB

7 // RESUME AF ÅRET DER ER GÅET 2009 har været præget af finanskrisen. Både den grafiske branche og it branchen er blevet ramt af de dårlige konjunkturer. Reklamebudgetterne er faldet overalt, og i Skandinavien er der tale om et fald på hele 17 %. Vi har i Bording fastholdt vores strategi og fortsat udviklingen mod en service- og videnkoncern inden for kommunikation: Omsætningsfaldet på 6,1 % i lokal valuta og korrigeret for til- og afgang af virksomheder er mindre end markedsfaldet. Resultatet før engangsomkostninger blev 2,0 mio. kr. mod 11,2 mio. kr. sidste år. De seneste års frasalg og outsourcing af produktioner har reduceret effekten af finanskrisen. Investeringer i udvikling inden for grafisk it og it services er fastholdt, og en række nye løsninger er introduceret i løbet af året. Når markedet løsner op vil vi se trenden mod digitale løsninger accelerere. Omkostninger og kapitalbinding inden for traditionel produktion er reduceret yderligere blandt andet gennem frasalg i efteråret af trykaktiviteterne i Kolding og Eskilstuna. Specialproduktionen i Sverige har indgået en række flerårige leveringsaftaler, der vil bidrage til vækst i de kommende år. Bording Datas salg af it løsninger faldt 18,5 % i Der er i de seneste måneder indgået en række nye ordrer, der igen vil skabe vækst. F.E. Bording har i 2009 tilsluttet sig FN s Global Compact, som omhandler 10 principper for social, etisk og miljøansvarlig virksomhedsdrift. Samtidigt har vi arbejdet videre med at minimere koncernens miljøpåvirkning og opnået en række certificeringer. Med vore videnressourcer, grafiske og digitale løsninger samt finansielle beredskab er Bording klar til at udnytte markedsmulighederne når konjunkturerne vender. BORDING KONCERNREGNSKAB 5

8 // I 2009 HAR VI FORTSAT TRANSFORMATIONEN STATUS OVER 2009 Bordings transformation fra produktion til servicevirksomhed har betydet, at vi trods alt har været mindre sårbare overfor krisen. I det nuværende marked har transformationen været en forholdsmæssigt dyr investering. Men vi er kommittet til at deltage i udviklingen af grafisk kommunikation, nye it værktøjer og nye digitale medier. Det er nødvendigt for at følge markedsudviklingen. I året har strategien ført til handlinger: Vi har fortsat outsourcing af standardproduktion, hvilket har givet os større fleksibilitet. Vi har fortsat udviklingen af grafiske it værktøjer, der giver større effektivitet. Og vi har foretaget opkøb og indgået strategiske partnerskaber med nye kompetencer. Alt sammen investeringer i kompetencer og løsninger, der er klar når markedet er kommet sig. Bording har valgt ikke at foretage tilpasninger af de fremadrettede ressourcer, selv om markedet og omsætningen har været vigende. Bording ønsker at stå stærkt, med faglige og finansielle muskler til at tage markedsandele, når konjunkturvindene vender. I året er trykaktiviteterne i Kolding og Eskilstuna blevet solgt. Det har været med til yderligere at mindske koncernens investeringer i produktion. Begge trykaktiviteter er solgt til samarbejdspartnere, som i fremtiden indgår i koncernens strategiske leverandørnetværk. Efter frasalg af trykaktiviteten fortsætter Graphic Source koncernens bestræbelser på at etablere og udbygge grafisk outsourcing til Bording Vista i Bangladesh. Specialproduktionen i Sverige har i året hjemtaget en række store flerårige ordrer herunder valgkort, logistiketiketter og en ny specialudviklet DVD emballage for en engelsk kunde. Som følge af væksten er det besluttet at investere i nyt produktionsudstyr til logistiketiketter, og vi øger dermed kapaciteten inden for specialproduktion. Ordren på valgkort til Den Demokratiske Republik Congo, som er et eksempel på Bordings integrerede specialløsninger, blev leveret i samarbejde med Lithotech i Sydafrika. Inspireret heraf, har Bording og Lithotech valgt at indlede et salgssamarbejde for at få flere projekter på det store internationale marked, der findes for valgmaterialer. Lithotech-Bording hedder den nye salgsdivision, som blandt andet skal sælge valgmateriale til demokratiske valg i tredjeverdenslande. Her er den direkte kunde ofte FN, EU eller en anden international organisation. Hver måned er der valg et sted i verden og Bording forventer, at det også vil betyde specialproduktionsordrer fremover. I 2009 har vi anvendt mange ressourcer på udvikling af vores grafiske it-løsninger som eksempelvis; Web 2 Publishing, doc2mail, Netblanket, Intergrations- og printløsninger, BordingNet og mange flere. Løsninger der alle har oplevet fremgang i BORDING KONCERNREGNSKAB

9 // DET HANDLER OM AT TILPASSE SIG. OM TIMING OG FOKUS. KRISEN HAR IKKE TAGET PUSTEN FRA VORES STRATEGI. TVÆRTIMOD HAR ACCELERERET BORDINGS STRATEGISKE UDVIKLING Personaliseret Direct Mail - en smartere måde at bruge marketingkronerne på Gennem 2008 oplevede Direct Mail området vækst i hele Skandinavien og nye services blev udviklet i de enkelte skandinaviske lande. Denne tendens fortsatte trods krisen i 2009, om end i et noget andet tempo. I Bording har vi i året særligt oplevet interesse for vores personaliserede Direct Mail, SmartMail. SmartMail konceptet er særlig velegnet som kampagnemedie, når markedsføringen drejer i retning af målretning og personalisering. Kunderne har i året været fokuseret på at ramme deres målgrupper træfsikkert ved hjælp af segmentering. Ydermere er det kreative løsningsmuligheder, der kan vække opmærksomhed hos målgruppen, som vores kunder har rettet blikket imod. Der er ingen tvivl om, at vores kunder i 2009 har ønsket at bruge deres marketingkroner mere effektivt. Trods krisen har vi satset på udvikling Grundet tilbageholdenhed i markedet har vi haft et kraftigt omsætningsfald i salget af nye it-løsninger. Her har det især været detailhandelen, der har været meget tilbageholdende med nye projekter. I tredje kvartal blev der dog indgået strategiske aftaler med to detailkæder om anvendelse af Bording Datas ViKING system. Selvom omsætningen er faldet inden for it området har vi valgt ikke at reducere bemandingen tilsvarende. Det hænger sammen med, at der er tale om vidensressourcer, der kræver mange års uddannelse. Vi har truffet et valg om ikke at reducere udviklingstakten af nye systemer og løsninger. Vi forventer dermed at forstærke vores konkurrencedygtighed og komme styrket ud af krisen. Ordreindgangen de seneste måneder af 2009 har bekræftet dette og Bording Data ser frem til vækst i Når krav om besparelser er den økonomiske kontekst beslutninger træffes i, bliver løsninger, der målretter, effektiviserer og omkostningsreducerer attraktive! Krisen har også ramt kundernes bundlinje, hvorfor Bordings løsninger, der omkostningsreducerer ved at effektivisere virksomhedens kommunikationsprocesser, har oplevet en stigende interesse. Vores internetløsninger som eksempelvis BordingNet, doc2mail, fakturascanning, Web 2 Publishing mv. er en vifte af de løsninger og services, der betyder konkrete effektiviseringer og besparelser for kunderne. Vi har prioriteret salgsindsatsen af disse produkter højt. Det kræver tålmodighed og vedholdenhed, når vi ønsker, at afsætte vores løsninger og services. BordingNet, der håndterer bestillinger, lager- og logistikaftaler m.m. oplever fortsat en interesse. Bording Datas doc2mail-løsning automatiserer og effektiviserer ekstern korrespondance pr. brev, til e-boks eller til Dokumentboksen og har i året været afsat og vakt yderligere interesse både i den private og offentlige sektor. Herudover har vi faktureret de første leverancer af Web 2 Publishing, der tilbydes som en software-as-a-service, der letter og effektiviserer opsætning af marketing materialer. Udbytte Bestyrelsen har for regnskabsåret 2009 valgt at indstille til udbetaling af udbytte på 12 %. Udbyttet er i overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik. BORDING KONCERNREGNSKAB 7

10 VISION 8 BORDING KONCERNREGNSKAB

11 // BORDING VIL VÆRE SKANDINAVIENS FØRENDE TOTALLEVERANDØR OG SAMARBEJDSPARTNER, DER EFFEKTIVISERER OG MÅLRETTER KUNDERNES GRAFISKE OG DIGITALE KOMMUNIKATION

12 2010 FORVENTNINGER AFGØRENDE FOR 2010 BLIVER MARKEDETS TILBAGEVENDEN TIL MERE NORMALE TILSTANDE Efterspørgslen bliver ikke alene efter de samme typer af produkter som før krisen. Udviklingen stiller krav om stadig smart- ere og mere effektive løsninger. I Bording er vi med vore viden- ressourcer, nye digitale løsninger og finansielle beredskab i stand til at udnytte de fremadrettede muligheder. Inden for grafiske produkter opleves ved indgangen til 2010 øget aktivitetsniveau, men med et fortsat presset prisniveau på grund af overkapacitet. Da Bording i stigende grad anvender underleverandører er konkurrencedygtigheden forbedret. Der forventes endvidere fremgang i specialprodukter i Grafiske it løsninger, blandt andet Web 2 Publishing, udbredes i hele Skandinavien. Salgsindsatsen af løsninger og services vil blive forøget i 2010 og salget forventes at vokse. Bording Datas it- løsninger inden for detailhandelen og abonnementshåndtering samt integration mellem systemer har oplevet øget ordreindgang i slutningen af Der forventes derfor vækst på dette område i Markedet og konjunkturerne er fortsat en usikkerhedsfaktor, men Bording forventer vækst og fremgang i koncernens resultat for BORDING KONCERNREGNSKAB Bording vil fortsat deltage i konsolideringen af den grafiske branche.

13 // FOR BORDING ER DET EN STYRKE, AT VI HAR FORNYET VORES KERNEFORRETNING GRAFISK KOMMUNIKATION FOR FREMTIDEN Vi har i vores fornyelse trukket på over 200 års erfaring. Det er denne ballast, i kombinationen med nye kræfter, der fremadrettet gør os i stand til at rådgive, udvikle og levere kommunikationsløsninger til vores kunder med stor sikkerhed, integritet og kreativitet. Fra trykkeri til kommunikationsvirksomhed Den grafiske branche har i mange år lidt under faldende efterspørgsel og som følge heraf overkapacitet og faldende priser. Siden slutningen af 2008 er denne tendens accelereret på grund af krisen. Det har været med til at understrege, at Bordings strategiske handlinger i form af frasalg, opkøb, outsourcing, strategiske alliancer m.m. gennem det seneste årti, såvel som i år, har været rigtig. Transformationen fra produktionsvirksomhed til primært servicevirksomhed har gjort os mere modstandsdygtige under krisen. Vi har haft færre omkostninger bundet i egenproduktion og samtidigt haft adgang til konkurrencedygtige underleverandører og samarbejdspartnere. I dag er Bording en koncern, der udvikler og leverer kommunikationsløsninger til private og offentlige virksomheder i hele Skandinavien. Tendenser i markedet Der er to hovedtendenser i markedet for kommunikationsløsninger. Den ene tendens har fokus på omkostningsminimering og effektivisering. Den anden tendens er de salgsfremmende og profilerende kommunikationsløsninger, der typisk udnytter kreative løsninger samt nye medier og digitale platforme for at nå igennem til målgruppen. Kommunikation skal effektivisere og frigive ressourcer Vores kunder stiller krav om at kommunikere nemt, effektivt og målrettet med deres modtagere. Derfor arbejder Bording med segmentering, respons- og informationshåndtering, specialproduktion, lagerstyring og distribution som de processer, der kan styrke kommunikationen, frigive ressourcer og skabe bedre bundlinje. I Bording-koncernen er vi et skandinavisk netværk af specialister, der bruger vores fælles kompetencer til at effektivisere kundernes kommunikation på tværs af landegrænser. Løsninger der optimerer kommunikationsprocesser og forretningsgange. Det gør, at vores kunder både kan minimere omkostninger og spare mandskabstimer. Kommunikation skal flytte grænser Kundernes udfordringer er vores udfordringer. Vi bevæger os med vores kunder. Fokus er derfor på de udfordringer og muligheder, der er forbundet med at trænge igennem med sit marketing budskab i en verden præget af en stadig stigende informationsstrøm. Vi udnytter mediernes udvidede anvendelsesmuligheder og giver vores kunder flere muligheder for at skabe præcise og relevante kontaktflader med deres modtagere. Det betyder, at de kreative kommunikationsløsninger ser dagens lys i tæt samspil med kunden og eksempelvis deres reklamebureau. Bordings vidennetværk muliggør, at budskaber kan udsendes på flere kommunikations- og medieplatforme og derigennem opnå mediesynergi. Mediesynergi er for os, når effekten øges uden at det koster vores kunder ekstra. BORDING KONCERNREGNSKAB 11

14 // BORDING KONCERNEN ET VIDENNETVÆRK MED ERFARINGER OG SPECIALKOMPETENCER BORDING A/S BORDING GRAPHIC A/S A-MAIL KUVERTER A/S BORDING AB MAILIT AB PORTOMUS AB BORDING AS Danmark Danmark Danmark Sverige Sverige Sverige Norge Bording rådgiver, udvikler Bording Graphic er et tryk- A-Mail Kuverter er Bording AB tilbyder produk- MAILIT AB arbejder med Portomus tilbyder optime- Bording i Norge rådgiver og leverer skræddersyede keri, der er ISO cer- leverandør af alle typer ter og løsninger inden for digitale løsninger, kampag- ring af store internationale og er samarbejdspartne- og kreative kommunika- tificeret, har Svanelicens og kuverter. Kuverterne indgår grafisk IT og markedskom- ner og responshåndtering. postforsendelser ved at ren, der sikrer kunderne tionsløsninger til blandt FSC-licens. Herfra tilbydes eksempelvis i kommuni- munikation samt avance- MAILIT leverer eksempelvis koordinere de distributø- effektive kommunikations- andet 1:1 kommunikation. komplette grafiske løsnin- kationspakker, Direct Mail- rede specialproduktioner. kampagner og digitaltryk og rer i hvert land, der bedst løsninger. Serviceydelserne Her er fokus på at effekti- ger og kernekompetencerne udsendelser og servicetil- Salget sker indenfor fire har specialudviklede it sy- og billigst matcher den omfatter alt fra kreativ visere og skabe merværdi er produktion af reklame- bud. A-Mail er certificeret funktionsområder; kom- stemer til bl.a. kampagne- aktuelle udsendelse. En udvikling, logistikløsninger, for kunderne i deres tryksager, brugsanvisninger efter ISO og har munikation, informations- styring. MAILIT samarbejder service, som kan give store lagerhotel, distribution til kommunikation, såvel og kartonage i mindre og Svanelicens. håndtering, produktion også med andre Bording besparelser for kunderne. grafisk rådgivning. Bording trykt som digitalt inden for mellemstore oplag. Den Ejerandel: 50 % samt distribution. Gennem selskaber i Sverige omkring Ejerandel: 50 % Norge tilbyder også print, marketing, administration enkelte tryksag tilrettelæg- kombinationen af produkter bl.a. Direct Mail og kunde- kuvertering og efterbe- og logistik. Bording tilbyder ges og skræddersyes i tæt af høj kvalitet med tjenester klubber. handling af udsendelser af Svanemærkede tryksager samarbejde med kunden. såsom målgruppeanalyser Ejerandel: 51 % Direct Mail og fakturaer. En Ejerandel: 100 %. Ejerandel: 100 % eller distributionsløsnin- totalleverandør der løser ger skabes merværdi for alle udfordringer. kunden. Ejerandel: 100 % Ejerandel: 100 % 12 BORDING KONCERNREGNSKAB

15 BORDING DATA A/S BORDING VISTA LTD. GRAPHIC SOURCE A/S JYSK FORMULAR PRINT A/S PROGRAFICA A/S KLIMAX A/S 2TRACE A/S Danmark Bangladesh Danmark Danmark Danmark Danmark, England, Danmark Bording Data udvikler og le- Bording Vista beskæftiger Graphic Source beskæftiger Jysk Formular Print er ProGrafica er et bureau Holland og Tyskland 2Trace leverer Print & verer softwareløsninger og sig med softwareudvikling, sig med outsourcing af DTP en grafisk produktions- med spidskompetencer Klimax er en international Apply -udstyr, datafangst- it- services. Produkter og test/kvalitetssikring og til Bangladesh. Virk- virksomhed med unikke indenfor kreative og tekno- etiketkoncern med produk- udstyr, inkjet samt RFID- løsninger strækker sig over Desk Top Publishing (DTP). somheden fungerer som kompetencer inden for logisk avancerede grafiske tion i Danmark, England, totalløsninger primært kasseterminal-, og ERP- I Bangladesh er der opbyg- kontaktpartner for både blandt andet højvolumen di- løsninger, herunder bl.a. Holland og Tyskland. til store danske produkti- løsninger, abonnements- get stærke teknologiske reklamebureauer, andre gitaltryk. Den teknologiske kundekommunikation, Udover selvklæbende eti- onsvirksomheder. 2Trace og distributionsløsninger, kompetencer inden for grafiske virksomheder og formåen gør virksomheden reklametryk og optimering ketter trykker Klimax også mærker og sporer råvarer, portal og integrationsløs-.net og SharePoint samt direkte kunder indenfor til en af de førende indenfor af produktionsproces- fleksibel emballage, bil- færdigvarer, inventar og ninger samt løsninger til andre udviklingskoncepter. både BTB og BTC. Opga- sit felt. Herudover er de ser. Virksomheden har letter og pallesvøb. Her er produkter i hele forsynings- elektronisk dokumenthånd- DTP-afdelingen udfører verne spænder bredt og går certificeret til at producere store kunder inden for kvalitet, leveringssikkerhed kæden og skaber løsninger tering. Herudover udvikler opsætning efter layout fra gængse trykopgaver til Svanemærkede tryksager eksempelvis filmdistribu- og konstante effektivitets- til kritiske forretningspro- Bording Data koncernens oplæg fra kunder og der opsætning af tilbudsaviser i og er arbejdsmiljøcertifi- tion og ejendomsmæglere. forbedringer i centrum. cesser, som kræver stor grafiske it- løsninger. Bor- er altid en dansk grafiker i Bangladesh. ceret under Norske Veritas Ejerandel: 40 % Ejerandel: 18 % driftsikkerhed. ding Data er Microsoft Gold Bangladesh som kontakt- Ejerandel: 51 % (OHSAS). Ejerandel: 6 % Partner og Adobe partner. person. Ejerandel: 40 % Ejerandel: 100 % Ejerandel: 50 % BORDING KONCERNREGNSKAB 13

16 Bordings udbredelse i Skandinavien betyder et stort kundegrundlag for vores brede produktvifte fra enkle tryksager til målrettede kampagner og IT systemer. Kundernes udfordringer udvikler sig det samme gør vores løsninger. // BORDINGS FORRETNINGSOMRÅDER Vores kommunikationsløsninger er omfattende og forskellige, men fællesnævneren er, at vi i Bording effektiviserer såvel trykt som digital kommunikation. Vi har valgt at inddele vores løsninger i fire forretningsområder med hver deres tilknyttede kompetencer: Standard tryksager med fuld service Marketing kommunikation med fuld effekt Bording minimerer omkostningerne til kontortryksager. Her mener vi alle de tryksager, som først er rigtig vigtige, når de mangler. Tusinder af organisationer i Skandinavien får sikret deres leverancer af tryksager gennem Bording. Vores on-line bestilling og lagerstyring betyder lettelser og fuld kontrol til vores kunder også når det gælder distribution til kundens filialer rundt om i verden. Med Bordings grafiske audit gennemgås sortiment, kvalitet og lagerniveauer, så alle krav kan tilfredsstilles med matchende minimale omkostninger. Marketing materiale og Direct Mail udsendelser tilrettelægges og projektstyres for maksimal opmærksomhed samt respons. Bordings mange mediemuligheder og produktionsmetoder kombineres i kreativt samarbejde med kunden og tilpasses opgaver og målgrupper. Her er målbare resultater i fokus og kriteriet for succes. 14 BORDING KONCERNREGNSKAB

17 Unikke specialprodukter Bording har i mange år været international leverandør af en række helt specielle produkter. Her er forudsætningen Bordings mangeårige produktions know how. Vi producerer specielle etiketter integreret i forsendelses-dokumentet, DVD emballager til forsendelse med indbygget returkuvert, folierede identitets- eller medlemskort og specielle monomailere (integrerede budskaber og kuverter) som alle i dag er eksempler, der produceres i store oplag. It-løsninger til grafiske processer og virksomhedskritiske applikationer Bording Data udvikler og implementerer software løsninger indenfor specielle nicher. Grafiske it-løsninger optimerer opbygning, lagring og kommunikation af dokumenter via internettet. Web 2 Publishing, Netblanket og doc2mail er eksempler på løsninger med forretningsmuligheder inden for både offentlige og private virksomheder. Detail it og abonnementstyring er førende it-løsninger indenfor hver deres branche. BORDING KONCERNREGNSKAB 15

18 Lindex optimerer salg og fordele overfor loyal kundekreds Lindex er en af Europas ledende modekæder med godt 400 forretninger fordelt i 10 lande. Udover butikkerne har Lindex en kundeklub, Lindex Club, som sørger for tilbud og andre fordele til kunderne. Lindex Club har derfor mange medlemmer, som dagligt benytter sig af de ofte individuelle fordele. Denne gruppe af loyale kunder ønsker Lindex at videreudvikle koncepter og fordele til. Tættere dialog med kunderne Lindex har valgt Bording, Sverige som samarbejdspartner til udvikling og administration af Lindex Club. Her står Bording for al form for Direct Mail og printer, kuverterer og folierer de månedlige fakturaer til alle kundeklubmedlemmerne. Herudover leveres og koordineres andre supplerende materialer, der samdistribueres. Ud over at sikre leverancerne af Lindex kommunikation til kundeklubben gennemgår Bording Lindex processer og systemer. Gennemgang heraf kan lette og fremme Lindex marketing kommunikation. I første omgang handler det om en e-arkiv løsning, hvor Lindex kundeservice kan få hurtig adgang til de fakturaer, der sendes til kunderne. På sigt kan det blive relevant at arbejde med web-baseret produktionsløsninger af de grafiske materiale eller kampagne databaser, der giver output på flere medieplatforme og kanaler. Samarbejdet med Lindex er et resultat af vores strategi om at udvikle mere avancerede kommercielle kommunikationsløsninger i samspil med effektive it systemer. Vi ser frem til et frugtbart samarbejde og løbende udvikling sammen med Lindex. 16 BORDING KONCERNREGNSKAB

19 Dansk Metal tager jerngreb på ad hoc løsninger med Web 2 Publishing Dansk Metal er et fagforbund med godt medlemmer.forbundet fungerer som styringsenhed for overordnede linjer samt støttefunktion i de daglige arbejdsgange. Dansk Metal er placeret med et forbundshus i København og 53 lokale afdelinger rundt om i landet, der hver især arbejder selvstændigt på at styrke forbundet i lokalområdet. Forbundet har længe haft en ambition om, at effektivisere arbejdsgange og sikre genkendelighed i det visuelle udtryk også i de lokale kommunikationsmaterialer. For Dansk Metal har Bordings Web 2 Publishing været løsningen, der har sat styr på processerne og publikationerne er kommet på linje med designafdelingens retningslinjer. Flere behov en Grafisk it-løsning Med Web 2 Publishing er det muligt at tilrette, oversætte og opdatere alt fra billeder, farver og tekster i pdf-filer helt uden, at man behøver, at have særlige grafiske kundskaber. For Dansk Metal var behovet både at kunne udvikle tilpassede standardmaterialer, materialer til mere specifikke sammenhænge og samtidigt være sikker på at materialerne altid havde det rette udseende i forhold til det image forbundet ønsker. Med Web 2 Publishing er det nu muligt at skabe det materiale, der er behov for i den pågældende sammenhæng rundt om i landet. Designafdelingen har gennem Web 2 Publishing lagt skabeloner til invitationer, plakater, programmer, annoncer og lignende ud så de kan tilpasses den lokale afdelings specifikke budskab og arrangement. Konkret effektiviserer Web 2 Publishing arbejdsprocesserne, når marketing- og kommunikationsmaterialer udvikles. Det er i dag både tryk, print eller pdf er der hurtigere, nemmere og billigere kan udarbejdes. Med løsningen opnås samtidig en fleksibilitet, som gør det muligt at tilpasse budskab eller afsender, mens branding og design forskrifter overholdes. Designlinje og Web 2 Publishing hånd i hånd Med Web 2 Publishing som omdrejningspunkt for Dansk Metals designlinje, kan Dansk Metal skabe mere målrettet og relevant materiale i alle lokalområder, samtidig med at kvaliteten hæves og branding af forbundet forøges væsentligt. Nye tiltag stilles til rådighed med det samme, og inspiration fra én lokalafdeling kan komme alle øvrige afdelinger til gode ved hjælp af Bordings Web 2 Publishing. Uffe Rosenfeldt, Designkonsulent Dansk Metal; Vi kan nu koncentrere os om at skabe overordnet design og kommunikation, og lade de lokale afdelinger vælge og tilrette det de skal bruge. BORDING KONCERNREGNSKAB 17

20 ELLOS Tøj- og postordre firmaet Ellos, indgår i den franske postordrekæde La Redoute, som daglig udsender tusindevis af postforsendelser fra sit svenske hovedlager i Borås. Denne logistik kræver en meget høj servicegrad og optimale løsninger, funktioner som Bording hjælper Ellos vedvarende med at udvikle. En unik etiketløsning med fart på Bording, Sverige har gennem en årrække haft et tæt og udviklende samarbejde med Ellos. Samarbejdet har resulteret i videreudvikling og optimering af tøj- og postordrefirmaets administrative etiketløsninger. Bording og Ellos har sammen skabt en helt unik etiketløsning. Løsningen indebærer, at Ellos etiketter printes via højhastighedsmaskiner på ark. Det betyder en markant forbedring af effektiviteten i produktionen samt betydelige reduktion af driftstop. Løsningen er i samarbejde gentagne gange blevet forbedret og udviklet. Det har skabt en fortrolighed mellem kunden og os som leverandør. I dag leverer vi alle transportetiketter til Ellos distribution i Sverige. Bordings specialproduktion skaber nye muligheder Bording har mulighed for at producere helt unikke løsninger på grund af den specialproduktion vi har i Pålsboda, Sverige. Erfarne medarbejdere og specialiserede produktionslinjer giver store variationsmuligheder. Dette kombineret med vores tekniske kompetencer indenfor special- og lamineringsteknik, gør, at der er tale om produkter af meget høj kvalitet tilpasset kundens specialbehov. Der er mange andre postordrefirmaer, der anvender vores etiketteløsninger og stadig flere kommer til. 18 BORDING KONCERNREGNSKAB

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 20. maj 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009 RESUME Vedr. 1. kvartal 2009: Omsætningen faldt med 8 % på grund af den generelle tilbageholdenhed

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Bording PRO er et dedikeret hold af kreative, grafikere, projektledere og kundekonsulenter...

Bording PRO er et dedikeret hold af kreative, grafikere, projektledere og kundekonsulenter... Bording A/S er eksperter i at optimere alle former for trykt kommunikation... Bording PRO er et dedikeret hold af kreative, grafikere, projektledere og kundekonsulenter... Bording Logistik optimerer lagerstyring

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 31. august 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2009 er offentliggjort den

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2011 er offentliggjort den 30. maj 2011 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2011 er offentliggjort den 30. maj 2011 på NASDAQ OMX, København. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 17 København K Herlev, den 3. maj 211 DELÅRSRAPPORT FOR 211 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 211 er offentliggjort den 3. maj 211 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2010

DELÅRSRAPPORT FOR 2010 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 31. maj 2010 DELÅRSRAPPORT FOR 2010 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2010 er offentliggjort den 31. maj 2010

Læs mere

Communication On Progress 09/10

Communication On Progress 09/10 Communication On Progress 09/10 Afrapportering om Bordings CSR indsatser, der relaterer sig til Global Compact Side 1 af 7 Brief description of nature of business F.E. Bording A/S F.E. Bording har selskaber

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2012 er offentliggjort den 27. august 2012 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2012 er offentliggjort den 27. august 2012 på NASDAQ OMX, København. Herlev, den 27. august 212 NASDAQ OMX Nicolai Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 3. juni 212 er offentliggjort den 27. august 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2013 er offentliggjort den 28. maj 2013 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2013 er offentliggjort den 28. maj 2013 på NASDAQ OMX, København. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 28. maj 2013 DELÅRSRAPPORT FOR 2013 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 2013 er offentliggjort den 28. maj 2013 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2013 er offentliggjort den 25. november 2013 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2013 er offentliggjort den 25. november 2013 på NASDAQ OMX, København. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 17 København K Herlev, den 25. november 213 DELÅRSRAPPORT FOR 213 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 3. september 213 er offentliggjort den 25. november

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TREDJE KVARTALSRAPPORT 2008

TREDJE KVARTALSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 26. november 2008

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 18. marts 2013

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 18. marts 2013 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 18. marts 2013 Årsregnskabsmeddelelse 2012 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2012. Årsrapporten

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2014 er offentliggjort den 26. maj 2014 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2014 er offentliggjort den 26. maj 2014 på NASDAQ OMX, København. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 26. maj 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 2014 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 2014 er offentliggjort den 26. maj 2014 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

n e t v æ r k e t F.E. Bording A/S Bording A/S Danmark Bording Graphic A/S Bording AS Norge Bording AB Sverige Bording Combinations AB Portomus AB 50%

n e t v æ r k e t F.E. Bording A/S Bording A/S Danmark Bording Graphic A/S Bording AS Norge Bording AB Sverige Bording Combinations AB Portomus AB 50% n e t v æ r k e t n e t v æ r k e t Bording A/S Danmark Bording Graphic A/S Bording AS Norge Bording AB Sverige Bording Combinations AB Portomus AB 50% MAILIT AB 51% Bording Data A/S F.E. Bording A/S Bording

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 26. marts 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2011 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2011. Årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev Tlf Fax CVR. nr. : : : +45 7011 5011 +45 4451 5282 16229415 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 16. marts 2009 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2013 er offentliggjort den 30. august 2013 på NASDAQ OMX, København.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2013 er offentliggjort den 30. august 2013 på NASDAQ OMX, København. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 30. august 2013 DELÅRSRAPPORT FOR 2013 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 30. juni 2013 er offentliggjort den 30. august 2013 på NASDAQ OMX,

Læs mere

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer

GAMING. hurtig håndtering af spillematerialer GAMING hurtig håndtering af spillematerialer 1 2 3 Helhedsløsning til events og spil Kæmper du med at få logistikken til flere tusind spilsalgssteder til at fungere med en leveringstid på bare et par timer?

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 24. marts 2014 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 24. marts 2014 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2013. Årsrapporten

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2015 er offentliggjort den 23. november 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2015 er offentliggjort den 23. november 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 23. november 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2015 er offentliggjort den 23.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S side 1 af 6 Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Indhold: 1 Bestyrelsens sammensætning... side 2 2 Bestyrelsens kompetencer... side 2 3 Bestyrelsesmøder,

Læs mere

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1.

NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 2014 First North Meddelelse 2014 / 7. Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. NASDAQ OMX First North Frederiksberg 19. maj 214 First North Meddelelse 214 / 7 Kvartalsrapport for Jobindex A/S for 1. kvartal 214 Nettoomsætningen stiger til 47 mio. kr. i 1. kvartal 214 mod 3 mio. kr.

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Koncernregnskab REJSEN FORTSÆTTER...

Koncernregnskab REJSEN FORTSÆTTER... Koncernregnskab 2008 REJSEN FORTSÆTTER... HVAD ER MANGA? HVORFOR MANGA? Manga er traditionsrige og tidløse japanske tegneserier. Heri bliver forskellige historier fortalt gennem udtryksfulde og karakteristiske

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere