Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer"

Transkript

1 Månedsløn i kr Lønstatistik 2013 HK s lønstatistik 2013 er baseret på lønoplysninger fra medlemmerne i HK s to private sektorer HK/Privat og HK/Handel medlemmer har svaret hvilket betyder at 33 % af HK s medlemmer på det private arbejdsmarked har bidraget til lønstatistikken. Statistikken viser, at medlemmerne i gennemsnit tjener lidt over kroner om måneden, hvilket giver en sløn på kroner. I gennemsnit modtager de et pensionsbidrag fra deres arbejdsgiver på kroner hver måned hvilket svarer til 10 procent af lønnen. Der er dog stor forskel på lønnen i HK/Privat og HK HANDEL. I HK HANDEL er den gennemsnitlige månedsløn kroner. Til sammenligning tjener medlemmerne i HK/Privat kroner om måneden i gennemsnit. Medlemmerne i HK/Privat tjener altså i gennemsnit næsten kroner mere om måned end medlemmerne i HK HANDEL. Mens lønnen i HK/Privat ligger lidt over gennemsnittet, ligger lønnen i HK HANDEL et godt stykke under gennemsnittet. Medlemmerne i HK/Privat har også de bedste pensionsordninger. Arbejdsgiverne i HK/Privat indbetaler i gennemsnit 10,5 procent af lønnen til medlemmernes pension. I HK HANDEL er det gennemsnitlige pensionsbidrag på 6,8 procent. Gennemsnitslønninger fordelt på HK/Privat og HK/Handel Antal Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsgiverbetalt pension HK/Privat HK/Handel I alt Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på HK's private sektorer HK/Privat HK/Handel I alt

2 Efter arbejdsfunktion HK s medlemmer varetager en lang række yderst forskellige arbejdsfunktioner. Disse arbejdsfunktioner kan inddeles i grupper efter arbejdets niveau og karakter. Tabellen viser lønstatistikken fordelt på hovedgrupper ud fra medlemmernes arbejdsfunktioner. Hovedgruppen beskriver arbejdets art, og hvilket niveau det foreg på: Gruppe 1 Ledelsesarbejde omfatter alene den øverste ledelse i virksomheden og ikke mellemledere. Gruppe 2 og 3 omfatter arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau og mellemniveau (disse job kræver erfaring eller uddannelse svarende til videregående uddannelse). Gruppe 4-8 omfatter arbejde, der forudsætter viden på grundniveau (disse job kræver erfaring eller uddannelse svarende til erhvervsfaglig uddannelse). Gruppe 9 omfatter arbejde, der ikke kræver særlige forudsætninger (svarende til ufaglært arbejde). Det fremg af tabellen, at lønnen bliver større, jo højere niveau arbejdet foreg på. Der er dog enkelte undtagelser: Gruppe 5. Service- og salgsarbejde er dligere lønnet end gruppe 9. Andet manuelt arbejde. Det ses også af tabellen, at mere end halvdelen af HK s medlemmer har et arbejde, der kræver viden på højeste eller mellemniveau. Lønninger inden for det private arbejdsmarked fordelt på arbejdsfunktioner Nedre Øvre Gennemsnitlig Antal Median kvartil kvartil månedsløn Arbejdsgiverbetalt pension 1. Ledelsesarbejde 2. Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område 3. Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 4. Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Service- og salgsarbejde Håndværkspræget arbejde 8. Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde Andet manuelt arbejde Uoplyst arbejdsfunktion 504 I alt

3 Efter køn Selv om langt de fleste, der arbejder inden for HK s område, er kvinder, tjener mændene mest. Et kvindeligt HK-medlem har en gennemsnitlig månedsløn på kroner, hvor den for en mand er på kroner. Det giver en forskel på kroner mellem mænd og kvinder. Kvinderne f en marginalt højere andel af deres løn i pension end mændene. For kvindelige HK medlemmer er pensionsbidraget fra deres arbejdsgiver 10,4 procent af lønnen, hvor mændene f 10,0 procent af deres løn i pension. Fordelt på kroner og ører f mændene stadig mest. Helt konkret f mændene i gennemsnit 184 kroner mere i pension om måneden end kvinderne. Gennemsnitslønninger i hele kroner fordelt på køn for hele HK Antal Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsgiverbetalt pension Kvinder Mænd I alt

4 Efter ansvar Ledere og mellemledere har de højeste lønninger; i gennemsnit tjener de kroner om måneden, mens medarbejdere med et særligt betroet ansvar tjener kroner, og øvrige medarbejdere tjener kroner. Ledere og mellemledere samt medarbejdere med særligt betroet ansvar f procentvis næsten det samme i pension, mens de øvrige medarbejdere procentvis f noget mindre. Målt i procent f ledere og mellemledere 10,6 procent af lønnen i pension, medarbejdere med særligt betroet ansvar f 10,7 procent og øvrige medarbejdere f 10,0 procent Selv om lederne i gennemsnit tjener mest, er det også den gruppe, der har den største lønspredning. Blandt lederne er afstanden fra nedre kvartil til øvre kvartil kroner for ledere og mellemledere mens den samme afstand kun er kroner for medarbejdere med et særligt betroet ansvar og kroner for øvrige medarbejdere. Der er altså væsentligt større forskel på hvad lederen tjener, end der er i de øvrige medarbejdergrupper. Gennemsnitslønninger i hele kroner fordelt på ansvar i jobbet Antal Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsgiverbetalt pension Ledere og mellemledere Medarbejdere med et særligt betroet ansvar Øvrige medarbejdere Uoplyst jobstatus 234 I alt

5 Månedsløn i kr Efter alder Der er en tydelig sammenhæng mellem løn og alder. Diagrammet viser at for dem under 40, stiger lønnen med alderen. Altså kan medlemmer i denne aldersgruppe forvente at stige i løn i takt med, at de bliver ældre. Men n medlemmerne bliver 40, ser denne sammenhæng ud til at ophøre. Fra 40-salderen ligger lønnen nogenlunde konstant lidt over HK-gennemsnittet. Medlemmernes gennemsnitsløn fordelt på alder Gennemsnitsløn for HK

6 Efter geografi Københavnere for mest ud af deres arbejde. Den gennemsnitlige HK er tjener hver måned kr i Region Hovedstaden. Det er ca kr. mere i Region Hovedstaden end i de øvrige 4 regioner hvor gennemsnitslønnen er omkring kr. om måneden. Lavest er lønnen i Region Nordjylland; her tjener medlemmerne kun kroner om måneden. Det er også i Region Hovedstaden at medlemmerne f mest i arbejdsgiverbetalt pension. Her f de kroner hvilket svarer til 11,1 procent af lønnen. Lavest ligger Region Nordjylland med en arbejdsgiverbetalt pension på kroner svarende til 9,2 procent af lønnen. Gennemsnitslønninger fordelt på regioner Nedre Antal Median kvartil Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsgiverbetalt pension Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Uoplyst region 86 I alt Gennemsnitsløn fordelt på regioner Gennemsnitsløn for HK Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland

7 Lønstigning HK s medlemmer har kun haft ganske små lønstigninger i Sammenlignet med lønnen i 2012 er de privatansatte HK ere kun steget 1,7 procent i løn. Der er dog forskel på hvor meget medlemmerne inden for de to sektorer er steget. Medlemmerne i HK privat er i gennemsnit steget 1,7 procent i løn, mens medlemmerne af HK Handel kun er steget 1,6 procent. Gennemsnitlig lønstigning fordelt på sektor To s lønsammenligning Antal 2012 gennemsnit * 2013 gennemsnit * Stigning i procent HK/Privat ,70 % HK/Handel ,60 % I alt ,70 % * Målt på 4. kvartal i et. Lønstigning fordelt på køn HK s kvindelige medlemmer har haft en lidt større lønstigning i 2013 end mændene. Kvindernes gennemsnitlige lønstigning var på 1,8 procent mens mændenes var på 1,6 procent. Selv om kvinderne er steget mest i løn, er forskellen i lønstigning meget lille sammenlignet med forskellen i gennemsnitslønnen. Derfor er forskellen lønstigningerne ikke tilstrækkelige til at sikre lige løn mellem kønnene. Gennemsnitlig lønstigning fordelt på køn To s lønsammenligning Antal 2012 gennemsnit * 2013 gennemsnit * Stigning i procent Kvinder ,80 % Mænd ,60 % I alt ,70 % * Målt på 4. kvartal i et.

8 Lønstigning og jobstatus Medarbejdere med et særligt betroet ansvar har fået de største procentvise lønstigninger. Deres lønstigning ligger 0,2 procentpoint over HK gennemsnittet. Forskellen er dog marginal. Lønstigningen for medlemmer uden lederansvar eller et særligt ansvar i jobbet (øvrige medarbejdere) svarer til gennemsnittet i HK mens lønstigningerne for Ledere og mellemledere ligger på 0,2 procent point under gennemsnittet i HK. Lønstigning fordelt på jobstatus 2 s lønsammenligning Antal 2012 gennemsnit * 2013 gennemsnit * Stigning Ledere og mellemledere ,90 % Medarbejdere med et særligt betroet ansvar ,70 % Øvrige medarbejdere ,70 % Uoplyst 3 I alt ,70 % * Målt på 4. kvartal i et.

9 Lønstigning i procent Lønstigning og alder Tallene viser at det er dem under 35 der f de største lønstigninger. Det betyder at de unge stiger i løn efterhånden som deres kompetencer udvikles. Efter de 35 ligger lønstigningerne omkring gennemsnittet for HK medlemmer. Medlemmerne mellem f den mindste lønstigning 1,4 procent i gennemsnit. Det er 0.3 procentpoint mindre i lønstigning end gennemsnittet for HK. Lønstigning fordelt på alder 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 3,3% 3,1% 2,6% 2,1% Gennemsnitlig lønstigning 1,7% 1,7% 1,5% 1,4% 1,5% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

10 Lønstigning i procent Lønstigning og geografi Lønnen er steget mest i Region Sjælland. Der fik medlemmerne udbetalt 1,9 procent mere i løn, end de gjorde i Den mindste lønstigning har de haft i Region Nordjylland hvor medlemmerne kun fik udbetalt 1,5 procent mere i løn end de gjorde i Lønstigning fordelt på regioner 2 s lønsammenligning Antal Gennemsnit 2012* Gennemsnit 2013* Stigning Region Nordjylland ,50 % Region Midtjylland ,70 % Region Syddanmark ,50 % Region Hovedstaden ,80 % Region Sjælland ,90 % Uoplyst 50 I alt ,70 % * Målt på 4. kvartal i et. 2,5% Gennemsnitlig lønstigning for HK 2,0% 1,5% 1,5% 1,7% 1,5% 1,8% 1,9% 1,0% 0,5% 0,0% 0

11 Statistikken forklaret En hurtig forklaring på hvad arbejdsgiverbetalt pension, øvre kvartil, median, arbejdsfunktion m.v. Månedsløn HK s lønstatistik er baseret på medlemmernes oplysninger omkring månedsløn i hele kroner. Deltidsløn er omregnet til fuldtidsløn, hvor fuld tid er 37 timer. Der er tale om pensionsgivende løn; dvs. løn før fradrag af eget bidrag til pension og ATP samt før fradrag til skat, forsikringer o.l. Lønoplysningerne er således inklusive personlige tillæg og bonus, der bliver udbetalt månedligt, men eksklusive den særlige feriegodtgørelse samt arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag. Arbejdsgiverbetalt pension Den arbejdsgiverbetalte pension er udregnet som et gennemsnit af de indberettede oplysninger. Ikke alle HK-medlemmer er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pension, hvorfor beregningen af den arbejdsgiverbetalte pension i de fleste tilfælde vil bygge på et lavere antal observationer end beregningen af den gennemsnitlige månedsløn. Gennemsnit, median, nedre og øvre kvartil HK s lønstatistik bygger på fire forskellige lønbegreber, nemlig gennemsnit, median, nedre og øvre kvartil. Gennemsnitslønnen er et udtryk for den gennemsnitlige løn for f.eks. en bestemt arbejdsfunktion, jobstatus, køn eller lignende. Beregningen af den gennemsnitlige løn for en bestemt arbejdsfunktion udføres ved at summere samtlige registrerede lønninger inden for den givne arbejdsfunktion og efterfølgende dividere med antallet af observationer. Medianen kan defineres som en talværdi, der deler talmaterialet i to lige store dele, hvoraf den ene halvdel best af observationer, der er mindre end medianen, og den anden halvdel af observationer, der er større end medianen. Dvs. medianen angiver den midterste observation. Hvis en arbejdsfunktion således best af 99 lønregistreringer, som er listet i stigende rækkefølge, vil nr. 50 lønobservation angive medianen. Nedre og øvre kvartil har til formål at vise lønspredningen inden for en given arbejdsfunktion, jobstatus, køn eller lignende. Kvartilerne angiver ligeledes en bestemt observation ud fra en række lønobservationer. Dvs. hvis 99 registrerede lønninger inden for en arbejdsfunktion sorteres i stigende rækkefølge, vil observation nr. 25 angive den nedre kvartil, medens observation nr. 75 vil angive den øvre kvartil. Fortolkningsmæssigt betyder nedre kvartil, at en fjerdedel af alle de registrerede lønninger ligger under lønnen angivet i nedre kvartil, medens hver fjerde lønregistrering ligger over øvre kvartil lønningsmæssigt. Hvis der indg færre end fire personer i en gruppe, vil lønoplysningerne ikke være påført i statistikken grundet diskretion. Kategorien i alt opsamler dog alle oplysninger; dvs. de grupper, der indeholder færre end fire observationer, er inkluderet under i alt. Lønstigninger Lønstigninger beregnes kun for medlemmer, der har afleveret lønoplysninger i og et før, og som stadig er på samme arbejdsplads, har samme arbejdsfunktion og samme jobstatus. Lønstigning er forskellen på gennemsnitslønnen mellem de to målt i procent. Arbejdsfunktion Arbejdsfunktionskoder er baseret på de såkaldte DISCO-koder, Dansk ISCO, som stammer fra International Standard Classification of Occupation ISCO. Formålet med denne klassifikation er at skabe et ens grundlag for sammenligning af lønninger for personer, der udfører samme arbejde; f.eks. kan regnskabsarbejde opgøres på tværs af brancher, ansvar i jobbet, landegrænser mv. Arbejdsfunktionen beskriver således, hvilket arbejde der udføres i praksis. Arbejdsfunktionerne er ifølge Danmarks Statistik opdelt i ni hovedgrupper, men HK s medlemmer fordeler sig på syv af disse hovedgrupper. Hovedgruppenummeret er identisk med det første tal i selve arbejdsfunktionskoden. Oversigt over arbejdsfunktionernes hovedgruppering Hovedgruppe: Færdigheder: 1 Ledelsesarbejde

12 2 Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau 3 Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau 4 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 5 Salgs- og servicearbejde 7 Håndværkspræget arbejde (Grafikere) 8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde 9 Andet manuelt arbejde Kilde: Public Affairs & Analyse Som eksempel kan gives, at regnskabsarbejde har arbejdsfunktionskoden: , hvilket betyder, at en HK er, som udfører regnskabsarbejde, tilhører hovedgruppe 3. Bortset fra lønninger inden for det grafiske område er hovedgrupperingen af arbejdsfunktioner en meget god målestok for medlemmernes lønniveauer. (Jo højere uddannelse, jo lavere hovedgruppenummer, dvs. jo højere løn.) Jobstatus Jobstatus er en indikator for, hvor stort et medarbejder- og ledelsesansvar det enkelte medlem besidder i sin stilling. Her opereres med tre kategorier inden for jobstatus. Beskrivelse af jobstatus Ledere og mellemledere (jobstatus 3) Denne gruppe er typisk ledere eller mellemledere. Medlemmet har altså personaleansvar over for en gruppe af medarbejdere. Et medlem med jobstatus 3 arbejder typisk med produktion, ekspedition eller administration, men anvender en del af arbejdstiden på ledelsesopgaver. Det kan for eksempel være instruktion, koordination og kvalitetsovervågning. Medarbejdere med et særligt betroet ansvar (jobstatus 5) Medarbejdere med et særligt betroet ansvar adskiller sig fra øvrige medarbejdere ved at have et særligt betroet ansvar eller højere faglig kompetence, end der sædvanligvis forventes af den pågældende arbejdsfunktion. De særlige kompetencer har resulteret i et større ansvar. I visse tilfælde betyder det, at medlemmet kan træde i lederens sted. Øvrige medarbejdere (jobstatus 9) Det kan være svært at vælge mellem jobstatus 5 og jobstatus 9, da alle har et selvstændigt ansvar i jobbet. Mest enkelt er det at sige, at jobstatus 9 er alle øvrige medarbejdere, som ikke hører ind under de to første grupper. Medlemmet har altså et ansvar, der er på linje med sine kolleger inden for samme fagog medarbejdergruppe. Denne ekstra dimension på arbejdsfunktioner medfører et stort antal tabeller, hvilket skyldes, at HKmedlemmerne kan varetage samme arbejdsfunktion, men på forskellige ansvarsniveauer. Et eksempel kan være, at to HK-medlemmer begge kan udføre regnskabsarbejde (arbejdsfunktionskode , dvs. hovedgruppe 3) i bogholderiafdelingen, men den ene kan være leder/kontorchef for bogholderiets medarbejdere (jobstatus 3), mens det andet medlem har ansvaret for kassen, hvormed medlemmet har et særligt betroet ansvar (jobstatus 5) i forhold til de øvrige medarbejdere, der arbejder i bogholderiet. Dette giver de to personer hver sin jobstatus (ansvarsniveau), men samme arbejdsfunktion.

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

Nyt om løn, juni 2014

Nyt om løn, juni 2014 Nyt om løn, juni 214 BASERET PÅ 1. KVARTAL 214 1 LIDT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 214 Aftagende lønudvikling på DA-området. Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013. Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse. 8. marts 2013

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013. Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse. 8. marts 2013 Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse Notat 8. marts 2013 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende ingeniørarbejde.

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

Nyt om løn, august 2012

Nyt om løn, august 2012 Nyt om løn, august BASERET PÅ. KVARTAL UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL For arbejdere steg årsstigningstakten med, pct.point til, pct. i. kvartal, og for funktionærer faldt den med, pct.point til,8 pct.

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2009. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7. Signaturforklaring

Løn- og personalestatistikken 2009. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7. Signaturforklaring Løn- og personalestatistikken 2009 Foreløbig udgave Hermed præsenteres en foreløbig udgave af løn- og personalestatistikken 2009, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE Velkommen til KS første lønstatistik for studerende Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Vejledning til virksomheder om kønsopdelt lønstatistik

Vejledning til virksomheder om kønsopdelt lønstatistik Vejledning til virksomheder om kønsopdelt lønstatistik Indledning Hvilke krav stiller loven Folketinget har ændret ligelønsloven med lov nr. 562 af 9. juni 2006. Den samlede ligelønslov med ændringer findes

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 Markant fald i sygefravær på da-området et på DA-området er faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage pr. beskæftiget fra 2011 til 2012. et svarer til 3,1 pct. af

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2014 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Der beregnes ikke lønstigning i den offentlige sektor, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør FORORD I 2011 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 5.247 erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx Herning Gymnasium Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

Faktaark: Kvinder i ledelse

Faktaark: Kvinder i ledelse Marts 2015 Faktaark: Kvinder i ledelse DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i ledelse i den private sektor. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Djøf

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Lønregulering 2014 og 2015

Lønregulering 2014 og 2015 Lønregulering 2014 og 2015 HR-analyse Juni 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 2.1. Statistiske mål... 5 3. Lønregulering 2014... 6 3.1. Samlet lønregulering 2014... 6 3.2.

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde Thy- Mors. 1. Udviklingen i arbejdsstyrken i har 30.500 personer i arbejdsstyrken,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato April 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Aldersfordeling 5 Datagrundlag Oprindeligt 3. marts 2010 Revideret pga. datakorrektion 5.

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

Lønudviklingen i 1. kvartal 2016

Lønudviklingen i 1. kvartal 2016 Lønudviklingen i. kvartal. juni Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området Genebetalinger udgør en øget andel af de samlede lønomkostninger for arbejdere Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Faktaark: Mobilitet mellem sektorer

Faktaark: Mobilitet mellem sektorer September 2014 Faktaark: Mobilitet mellem sektorer Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger udviklingen i mobiliteten

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2013 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Lønudviklingen i 4. kvartal 2015

Lønudviklingen i 4. kvartal 2015 Lønudviklingen i. kvartal. februar Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området Arbejdere stiger mere end funktionærer som følge af større genebetalinger Fra. kvartal til. kvartal er lønomkostningerne

Læs mere

Data for juni 2007. Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 06. september 2007

Data for juni 2007. Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 06. september 2007 Data for juni 2007 06. september 2007 Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, grundløn, tillæg, genetillæg, pension

Læs mere

Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af FOA og KL s Socialog sundhedsoverenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

DDA Danish Design Association

DDA Danish Design Association DDA Danish Design Association LØNUNDERSØGELSE 2011 DEN DANSKE DESIGNBRANCHE Danish Design Association Uddrag !"#"$"%&'()'%*#+#,"$-*!"%-"'./00'.! +,,$1!'12'%*#+#,"$-*!"%-"'./00' 3! 1$4"5,-!67"$4"&1%&"'4"#"26&-'

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 5. maj 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling Som følge af flere datamæssige ændringer, der har til formål at forbedre statistikkerne, udkommer data for januar 2010

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Oktober 215 Nøgletal for Nordjylland opdateret til mødet i RAR Nordjylland d. 2. oktober 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

DATA FOR AUGUST 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR AUGUST 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR AUGUST 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 6. november 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Mini-udgave landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer har

Læs mere

Privatlønstatistik. Stærkt kort til din lønforhandling

Privatlønstatistik. Stærkt kort til din lønforhandling Privatlønstatistik Stærkt kort til din lønforhandling Når du går til lønforhandling næste gang, kan lønstatistikken være et af de kort, du har på hånden. Den giver dig nemlig en pejling på, hvor dit lønniveau

Læs mere

Lønstatistik for den private sektor. København 1996

Lønstatistik for den private sektor. København 1996 Nr. 24. 7. oktober 1998 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Lønstatistik for den private sektor. København 1996... 1 Erik Villadsen... 33 66 28 18 Lønstatistik for den private sektor.

Læs mere

STATSANSATTE PRIVAT ANSATTE KOMMUNALT ANSATTE. lønstatistik 2001

STATSANSATTE PRIVAT ANSATTE KOMMUNALT ANSATTE. lønstatistik 2001 PRIVAT ANSATTE KOMMUNALT ANSATTE STATSANSATTE lønstatistik 2001 I n d h o l d 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 2 Forord Grundlag Begreber Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling Privat

Læs mere

Lønstatistik 2013. for ansatte i stat, kommuner og regioner. Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner. Bibliotekarforbundet [ 1 ]

Lønstatistik 2013. for ansatte i stat, kommuner og regioner. Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner. Bibliotekarforbundet [ 1 ] Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner Bibliotekarforbundet [ 1 ] Indhold 1. Lønundersøgelsens metode og svarprocent... 3 2. Forklaring til undersøgelsens tabeller... 4 3. Løntabeller

Læs mere

Lektion 9 Statistik enkeltobservationer

Lektion 9 Statistik enkeltobservationer Lektion 9 Statistik enkeltobservationer Middelværdi med mere Hyppigheds- og frekvens-tabeller Diagrammer Hvilket diagram er bedst? Boxplot Lektion 9 Side 1 Når man skal holde styr på mange oplysninger,

Læs mere

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen Den 19. oktober 9 Als Fokus på ud af krisen Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores vigtigste samhandelslande: Tyskland,, USA og Storbritannien.

Læs mere

Statistikkompendium. Statistik

Statistikkompendium. Statistik Statistik INTRODUKTION TIL STATISTIK Statistik er analyse af indsamlet data. Det vil sige, at man bearbejder et datamateriale, som i matematik næsten altid er tal. Derved får man et samlet overblik over

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR.

JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. 6. februar 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 3355 7712 JOBVÆKST HAR GIVET GEVINST PÅ 15 MIA.KR. Resumé: Fra 2003, hvor konjunkturerne bundede, til 2006 er antallet af modtagere på overførselsindkomst

Læs mere

Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed

Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed December 2014 Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Data stammer fra Danmark Statistiks

Læs mere

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr.

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr. 30. januar 2009 ad pkt. 5c) FORDELING OG LEVEVILKÅR Resumé: DE RIGESTE FAMILIER De rigeste familier i Danmark er en gruppe på knap 200.000 personer, der alle har en indkomst efter skat på over 400.000

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Procesindustrien December 21 Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Baggrund for analysen Denne analyse giver et billede af sammensætningen i beskæftigelsen i procesindustrien i

Læs mere

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse N O T A T Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse 16. januar 2008 I forbindelse med julen 2007 blev der af Finansrådet udarbejdet en analyse af lån til forbrug. Analysen indeholdt blandt andet en forbrugerundersøgelse

Læs mere

Positive tegn på boligmarkedet

Positive tegn på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Positive tegn på boligmarkedet Boligmarkedsstatistik: Salgstiderne faldt, mens både priserne og antallet af handler stabiliserede sig i 2013. Hovedstaden holder boligmarkedet

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11)

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Nr. 6.02 Juni 1995 Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Ledigheden er fortsat faldet kraftigt i Århus Kommune i 1. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus Kommune end i landet

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget L 8 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget L 8 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget L 8 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Beskæftigelsesministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1-4 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg vedr. L8. Spørgsmål nr. 1 Ministeren bedes angive

Læs mere

3.7 Bornholms Regionskommune

3.7 Bornholms Regionskommune 3.7 Bornholms Regionskommune På grund af Bornholms særlige geografiske forhold, indgår Bornholms Regionskommune ikke i ét af de fire planlægningsområder i Region Hovedstaden. I denne rapport beskrives

Læs mere

International lønstatistik 2. kvartal 2014

International lønstatistik 2. kvartal 2014 . september 214 International lønstatistik 2. kvartal 214 Revideret udgave Lønnen er tæt på at stige i samme takt i danmark som i udlandet Lønudviklingen i Danmark er fortsat lavere end hos vores største

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012 3373.5 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012 6. juni 2013 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor hver for sig og samlet beskrive fordelingen på forskellige

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2011

IDA LØNSTATISTIK 2011 2011 LØNSTATISTIK 2 I LØNSTATISTIK 2011 Klik ind på www.ida.dk/ansat/loenstatistik for at se flere resultater IDA LØNSTATISTIK 2011 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

PRIVATE FORESPØRGSLER

PRIVATE FORESPØRGSLER 26. april 2007 STATISTIK OVER PRIVATE FORESPØRGSLER 2000-2006 FORORD Godt 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2006 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens kontor

Læs mere

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer 11. januar 2008 Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer Manglen på arbejdskraft i erhvervslivets vækstlag fortsætter om end på en anelse lavere blus det sidste halvår. I januar 2007

Læs mere

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Selv om Danmark er internationalt kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse man vokser op i, og hvor

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

4. Sygelighed. 4.1 Langvarig sygdom Anne Illemann Christensen & Louise Eriksen. 4.2 Specifikke sygdomme og lidelser Ola Ekholm & Esther Zimmermann

4. Sygelighed. 4.1 Langvarig sygdom Anne Illemann Christensen & Louise Eriksen. 4.2 Specifikke sygdomme og lidelser Ola Ekholm & Esther Zimmermann 4. Sygelighed 4.1 Langvarig sygdom Anne Illemann Christensen & Louise Eriksen 4.2 Specifikke sygdomme og lidelser Ola Ekholm & Esther Zimmermann 4.3 Gener og symptomer inden for en 14-dages periode Mette

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Nedre kvartil Median. I alt 62 35.000 37.923 40.690 38.186 4.616. I alt 6 30.559 32.848 37.999 35.959 3.405

Nedre kvartil Median. I alt 62 35.000 37.923 40.690 38.186 4.616. I alt 6 30.559 32.848 37.999 35.959 3.405 Kriterier: Klub : 00000017 LAK-ERHV.SPROG & KOM Afdeling : HK/Hovedstaden Arbejdsfunktion (Diskokode) :, 334320 Oversættelse af korrespondance, 411000 Almindeligt kontorarbejde Grupperet på: Jobstatus,

Læs mere