FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER"

Transkript

1 FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant fra Forsvarets Materieltjeneste udarbejdet denne pjece, der belyser forholdene i forbindelse med udsendelse af civile akademikere til internationale operationer. Vilkårene før, under og efter udsendelse er allerede beskrevet i en række andre vejledninger. Denne pjece er derfor skrevet som en hjælp til at danne et overblik over disse vejledninger. Pjecen indeholder links til de websteder, hvor du kan finde de øvrige vejledninger.

2 1. Indledning Udsendelse af under 29 dages varighed Inden afrejse...3 Helbred...3 Sygdomme og vaccination...4 Uddannelse...4 Psykiske forhold og pårørende...4 Pas...4 Visum...4 Udrustning Under rejsen Militær status, de faktiske forhold og rådgivning Ydelser på tjenesterejsevilkår...5 Forskud...5 Transportudgifter...5 Bestilling af billetter...5 Udgifter til måltider o.l. under rejsen...6 Udgifter til overnatning...6 Arbejdstid og variable ydelser Tilskadekomst eller dødsfald Efter rejsen Udsendelse i 29 dage eller derover Før udsendelsen...7 Praktiske forberedelser...7 Helbredsmæssige forhold...7 Uddannelse...8 Psykiske forhold...8 Pårørende Under udsendelsen...8 Militær status...8 De faktiske forhold...9 Rådgivning...9 Ydelser...10 Tilskadekomst eller dødsfald Efter udsendelsen...12 Hjemkomstarrangement...12 Helbredsmæssige forhold...12 Psykiske forhold

3 Udsendelse af civile AC ere til internationale operationer 1. Indledning Denne pjece informerer om dine vilkår, som civil medarbejder omfattet af ACoverenskomsten, når du skal udsendes til internationale operationer (INTOPS). Pjecen vil desuden give et overblik over, hvor du kan søge yderligere information. Vilkårene for en udsendelse er forskellige afhængig af, om du udsendes i INTOPS under 29 dage, eller om du udsendes i INTOPS i 29 dage eller derover. Vilkårene adskiller sig specielt hvad angår ydelserne under udsendelsen og i forhold til de krav, der stilles til uddannelse og helbred. De forhold, der gælder for kortere udsendelser, bliver gennemgået i afsnit 2. I afsnit 3 gennemgås vilkårene for længerevarende udsendelser. Afsnit 3 er også nyttig at læse, selvom du kun skal udsendes i under 29 dage, da afsnittet også indeholder generelle informationer om, hvad du skal være opmærksom på, når du udsendes i INTOPS, uanset om du skal på en kortere eller længerevarende udsendelse. Du skal være opmærksom på, at forhold og vilkår før, under og efter en udsendelse allerede er beskrevet i en række andre vejledninger. Denne pjece er derfor skrevet som en hjælp til at danne et overblik over disse vejledninger. Pjecen indeholder links til de websteder, hvor du kan finde vejledningerne m.m. 2. Udsendelse af under 29 dages varighed Hvis din udsendelse til internationale operationer varer under 29 dage, vil du som udgangspunkt blive udsendt på almindelige tjenesterejsevilkår. Tjenesterejser til missionsområder, fx Afghanistan, betragtes som enhver anden tjenesterejse som fx til New York. Sådanne tjenesterejser iværksættes almindeligvis af dit hjemlige tjenestested. De vilkår, du udsendes under, er fastlagt på forhånd, og de ændrer sig normalt ikke ved en eventuel forlængelse af din udsendelse. 2.1 Inden afrejse Når du skal på en kortere udsendelse til et missionsområde er enheden det pågældende sted orienteret om, at du kommer. Du vil inden afrejse få oplyst, hvem der er din kontaktperson i lejren. Enheden vil desuden sørge for at hente dig, når du ankommer til lufthavnen i missionsområdet. Herefter vil du blive briefet af chefen i missionen omkring forholdene i lejren, sikkerhed m.m. Helbred Forsvaret stiller ikke de samme formelle krav til din fysik og dit helbred, når du udsendes på korte tjenesterejser, som hvis du udsendes på en længerevarende opgave i et missionsområde. Dette skyldes, at en kort udsendelsesperiode normalt ikke vil belaste dit 3

4 helbred på samme måde som en længerevarende udsendelse. De medarbejdere, der er ansat i stillinger, hvor man hyppigt udsendes til missionsområder, er som regel udpeget til Forsvarets Sundhedstriade. For medarbejdere i disse stillinger gælder derfor de samme fysiske og helbredsmæssige krav som for personel på længerevarende udsendelser i INTOPS. Sygdomme og vaccination Selvom din tjenesterejse til et missionsområde er kortvarig, kan der stadig være nogle særlige omstændigheder, som gør, at du skal være vaccineret mod sygdomme m.m. Hvis du skal til et land, hvor vaccination kræves, vil du blive informeret herom. Ved det lokale sundhedscenter under forsvaret kan du, afhængig af det område du skal rejse til, blive gratis vaccineret samt få foretaget en eventuel helbredsundersøgelse inden afrejsen. For at finde dit nærmeste sundhedscenter se Forsvarets Sundhedstjenestes (FSU) hjemmeside på forsvarets intranet (fiin-nettet) eller kontakt FSU på telefonnummer Uddannelse Afhængig af forholdene i missionsområdet vil civile medarbejdere inden kortere udsendelser i INTOPS på almindelige tjenesterejsevilkår skulle gennemgå kurset i grundlæggende militære færdigheder i DANILOG ved Vordingborg. Derimod vil der typisk ikke være særlige missionsforberedende kurser. Psykiske forhold og pårørende Se under afsnit 3.1. Pas Du benytter som udgangspunkt dit eget pas. Undersøg i god tid inden afrejse om dit pas er gyldigt. Du skal være opmærksom på, at visse lande kræver, at dit pas er gyldigt i 6 måneder ud over rejsens varighed, og at der er blanke sider til eventuelle grænsekontrolstempler. Hvis andet pas skal bruges, betaler forsvaret udgifterne hertil. Visum Forsvarets Koncernfælles Rejsekontor (FPT/KA5) vil gøre opmærksom på, om der er behov for visum til det pågældende land. I visse tilfælde skal du selv søge om visum. I andre situationer vil rejsekontoret bede billetudstederen om at iværksætte visumansøgning. Kontakt eventuelt rejsekontoret via telefon Udrustning Inden afrejse får du udleveret en uniform af depotet i DANILOG i Vordingborg, som er distinktioneret efter dit civile funktionsniveau. Ligesom på længerevarende udsendelser er du tillagt militær status - se i øvrigt afsnit 3.2. Du skal have uniformen på under afrejsen. Herudover er det tilladt som på almindelige flyrejser at medbringe et antal kilo i flyet. 4

5 Antallet af kilo kan variere afhængig af, hvor du skal hen, men dette vil blive oplyst inden afrejse. 2.2 Under rejsen Militær status, de faktiske forhold og rådgivning Se under afsnit Ydelser på tjenesterejsevilkår Hvem beordrer/iværksætter tjenesterejsen Enhver rejse skal afvikles på den for staten alle forhold taget i betragtning mest økonomiske måde. Heraf følger bl.a., at ingen tjenesterejse må beordres påbegyndt tidligere henholdsvis afsluttet senere, end det tjenstlige forhold betinger. Det er den beordrende chef og den enkelte rejsendes eget ansvar at sørge for, at dette princip håndhæves i videst muligt omfang i forbindelse med planlægning og afvikling af tjenesterejser. Se mere om beordring og iværksættelse af tjenesterejser i forsvaret i FPTBST , der kan læses på fiin-nettet under Forsvarets Lønportal. Forskud Du kan anmode om forskud på befordringsudgifter m.m. ved Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT), Rejsesektionen. Se sektionens hjemmeside på fiin-nettet eller ring på telefon Forskuddet kan tidligst sættes ind på din konto 5 dage før tjenesterejsens begyndelse. Transportudgifter Det er kun merudgifter til transport, der kan refunderes. Dette betyder, at det kun er de udgifter, udover de sædvanlige udgifter til den daglige transport mellem hjemmet og arbejdspladsen, der refunderes. Det er den, der beordrer/iværksætter tjenesterejsen, der bestemmer transportmiddel og valg af evt. rejseklasse. Dette afgøres ud fra en samlet vurdering af tjenesterejsens formål, dine ønsker m.m. Bestilling af billetter Forsvarets Koncernfælles Rejsekontor er behjælpelig med bestilling af fly- og togbilletter. Formularer til brug for bestilling findes på rejsekontorets hjemmeside på fiin-nettet. Du skal i den forbindelse huske at være opmærksom på, at rejsen skal oprettes i DeMars rejsestyring samt godkendes af din nærmeste chef, før du bestiller billetter m.m. 5

6 Udgifter til måltider o.l. under rejsen Udgangspunktet er, at rimelige merudgifter til måltider dækkes mod dokumentation. Du skal derfor huske at gemme regninger, kvitteringer, boner og lign. Derudover ydes procentgodtgørelse til dækning af små fornødenheder og transport på bestemmelsesstedet. Når du udsendes i INTOPS vil forsvaret i langt de fleste tilfælde yde dig gratis kost. Når arbejdsgiveren yder gratis kost, modtager du alene procentgodtgørelsen. Se satsen for det enkelte land i Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser. Satscirkulæret findes på Personalestyrelsens hjemmeside pav.perst.dk (bilag til kap. 21). Du kan efter aftale med dit tjenestested i stedet vælge at få time- og dagpenge. Time- og dagpengene svarer til det, der gælder for det pågældende land (se Satscirkulæret). Timeog dagpengene dækker såvel kost som små fornødenheder. Udgifter til overnatning Tjenestestedet kan sørge for passende indkvartering. I så fald anviser tjenestestedet overnatningsfaciliteter og sørger for at afregne disse. Når du udsendes i INTOPS vil forsvaret i langt de fleste tilfælde have sørget for at stille indkvartering til rådighed. Skal du selv sørge for indkvartering, kan du få refunderet udgifter til hotelværelse eller lignende mod forvisning af dokumentation. Du kan som udgangspunkt kun få dækket udgifter inden for et maksimum hoteldispositionsbeløbet. Hoteldispositionsbeløbet for det enkelte land finder du i Satscirkulæret. Er der ikke angivet en sats for det land, hvortil du rejser, refunderes rimelige udgifter til et hotelværelse med bad eller anden godkendt indkvartering mod dokumentation. Forsvarets Koncernfælles Rejsekontor bestiller gerne hotellet for dig, hvis du anfører det på bestillingsblanketten. Du kan finde bestillingsblanketten på rejsekontorets hjemmeside på fiin-nettet. Arbejdstid og variable ydelser Din arbejdstid i missionsområdet kan variere meget afhængig af, hvilken mission du er udsendt til og afhængig af, hvilken opgave du skal løse. Når du er udsendt under 29 dages varighed på tjenesterejsevilkår følger du de samme regler for arbejdstid og variable ydelser som i Danmark. Din arbejdstid bør attesteres af den administrative chef i missionen. Du vil dermed blive honoreret for dit evt. merarbejde ligesom herhjemme. I øvrigt vil du afhængig af dit tjenesteforløb i missionen oppebære de samme variable ydelser og tillæg, som du vil være berettiget til i Danmark. 6

7 For yderligere information skal du læse den gældende overenskomst, som du er ansat under Tilskadekomst eller dødsfald Når du er på tjenesterejse til internationale missioner, er du omfattet af samme erstatnings- og forsikringsordninger, som alle andre udsendte i INTOPS se afsnit Efter rejsen Se afsnit 3.3. Du kan læse mere om tjenesterejser for statens ansatte og om beordring og iværksættelse af tjenesterejser i forsvaret her: 1. Cirkulære om Tjenesterejseaftalen. Findes på Personalestyrelsens hjemmeside pav.perst.dk, som bilag til kap Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning (PAV) om tjenesterejser. Findes på Personalestyrelsens hjemmeside, pav.perst.dk, kap Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser. Findes på Personalestyrelsens hjemmeside pav.perst.dk, som bilag til kap Beordring og iværksættelse af tjenesterejser i Forsvaret (FPTBST , findes på Forsvarets Lønportal). 3. Udsendelse i 29 dage eller derover 3.1 Før udsendelsen Når du er blevet varslet om en længerevarende udsendelse i INTOPS er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Nedenfor gennemgås disse forhold og samtidig henvises der til, hvor du kan finde flere oplysninger. Praktiske forberedelser Inden udsendelse til international tjeneste er der mange spørgsmål, du bør tage stilling til. I folderen Værd at vide før udsendelse til international tjeneste er der eksempler på de mere praktiske forhold, man bør overveje for at undgå vanskeligheder under udsendelsen. Under den forberedende uddannelse inden udsendelsen får du nærmere informationer om, hvad du skal tage med af praktiske ting under udsendelsen. Helbredsmæssige forhold I forbindelse med udsendelsen er der en række helbredsmæssige forhold, der skal være overholdt. Brochuren Helbredsforhold i forbindelse med internationale operationer beskriver det program, der skal følges, lige fra du udpeges til udsendelse, og til en periode efter du er hjemme igen. 7

8 Uddannelse Forud for udsendelsen deltager du indledningsvis i et fem dages kursus, der hedder Reduceret militær grunduddannelse for personel udenfor den militære rækkefølge. Dette foregår ved DANILOG i Vordingborg. Hvis du ikke skal udsendes i rammen af en enhed, deltager du i et 9 dages Enkeltmandsforberedende kursus som også militære ansatte deltager i, såfremt de ikke udsendes i rammen af en enhed. Herudover kan der være behov for mere missionsspecifikke uddannelser fx stiller udsendelse med søværnets skibe krav om uddannelse i fx brand, redning mv. Hvis du udsendes som del af en enhed, deltager du i den missionsorienterede uddannelse sammen med resten af personellet i enheden. Inden udsendelsen tildeles og orienteres du om Soldatens Kort, der beskriver retningslinjerne i missionsområdet i forhold til Forsvarskommandoens direktiv om magtanvendelse. Endvidere gives der i videst muligt omfang en missionsspecifik orientering ved staben for missionsenheden. Psykiske forhold Inden udsendelsen er det en god idé at læse pjecen Når du sendes ud. Den omhandler nogle af de problemer, man kan komme ud for som udsendt, og giver nogle gode råd og idéer til, hvordan man klarer den nye situation. Endvidere er der i pjecen henvisning til forsvarets krisepsykologer. Pårørende Pjecen Mens I er væk fra hinanden retter sig primært mod de pårørende og omhandler nogle af de problemer, man som pårørende kan komme ud for under udsendelsen. De pårørende kan også med fordel læse bogen Baglandet, der indeholder personlige beretninger fra pårørende til udsendte soldater. På nuværende tidspunkt har ingen lov til at tage sin familie med til missionsområdet. Tidligere havde man lov til at tage familien med til FN missioner, men både Danmark og FN har fralagt sig ethvert ansvar. Hvis du alligevel tager din familie med, vil familien kun modtage støtte på lige fod med almindelige danske turister. 3.2 Under udsendelsen I Forsvarets Personeltjenestes vejledning Principper for anvendelse af civilt personel udsendt i internationale operationer kan du finde yderligere oplysninger om de vilkår, der gælder for civile udsendte. Militær status Under udsendelsen vil du blive tillagt militær status som personel uden for rækkefølgen af militære grader. Det betyder bl.a., at du vil blive iklædt uniform og distinktioneret svarende 8

9 til det civile funktionsniveau og få tildelt militært ID-kort A1. Endvidere vil du blive underlagt militær straffelov, retsplejelov og disciplinarlov under udsendelsen, se evt. Vejledning om militær disciplinarlov. Tillæggelsen af den militære status betyder endvidere, at du vil være omfattet af tilsvarende konventioner og aftaler, som de militære medarbejdere. Du skal være forberedt på, at du kan få udleveret våben til brug for egen beskyttelse. De faktiske forhold De faktiske forhold under en udsendelse varierer meget fra operation til operation, da forholdene afhænger af det pågældende land, og om der er tale om konfliktforebyggende fredsbevarende, fredsskabende, humanitær eller andre lignende opgaver. Derudover kan de faktiske forhold ændre sig undervejs i den periode, du er udsendt. Indkvartering kan være alt fra indlogering på hotel til overnatning i bivuak. I de større missioner vil du oftest blive indlogeret i et telt eller i en beboelsescontainer, som i nogle tilfælde deles med andre. I de større lejre vil du og soldaterne indtage jeres måltider i spisetelte eller enkle bygninger. Der vil ofte være flere kiosklignende udsalg og steder, hvor man kan købe kaffe, sodavand, sandwich og lignende. Desuden vil det være muligt at købe toiletartikler som sæbe, tandpasta m.m. Under feltforhold kan du være nødsaget til at overnatte i bivuak eller på en feltseng, og du kan i perioder være nødsaget til at ernære dig ved feltrationer. Du kan dog være sikker på, at der tages maksimalt hensyn til den enkeltes sikkerhed. Er missionsområdet et land, hvor det ikke er tilrådeligt at færdes frit, indkvarteres du typisk på et strengt bevogtet militært område som fx en flyvestation. Når du ikke er i tjeneste, vil der typisk være adgang til fritidsaktiviteter, f.eks. TV/DVD og PC m. internet. Hvis der er telefon og internetadgang i lejren, er det gratis at benytte, men der kan være mange om buddet. I lejren er du underlagt en militær chef eller tilsvarende. På større operationer vil der endvidere være en læge og en præst til stede. Derudover er der etableret et særligt hold af krisepsykologer, som kan rejse ud til operationer med kort varsel. Hvis du har yderligere spørgsmål til de faktiske forhold under udsendelsen, kan du tage kontakt til din udstikker eller til NATO- og INTOPS Sektion og Koordination (FPT/FA6), der kan kontaktes via FPT på telefon Du kan evt. kontakte FPT, Forvaltningssektion, civile (FA4), for at få oplyst navn og telefonnummer på din udstikker. Rådgivning For de pårørende i Danmark er der etableret forskellige netværk se Desuden er der oprettet en telefonlinje til pårørende, hvor forsvarets socialrådgivere sidder klar til at svare på spørgsmål. Telefonlinjen har telefon og er bemandet alle hverdage fra 8-15 og alle ugens dage fra

10 Forsvaret har endvidere oprettet en hotline under Institut for Militærpsykologi, hvor krisepsykologer er klar til at hjælpe. Psykologerne træffes indenfor normal arbejdstid på telefon , og udenfor normal arbejdstid på telefon For tidligere udsendte medarbejdere er der etableret en Kammeratstøtteordning, der træffes på telefon eller Ydelser Udover din almindelige løn fra forsvaret vil du opnå følgende ydelser under udsendelsen til internationale operationer (Gælder ikke hvis du udsendes under 29 dage se afsnit 2.2): Udetillægslignende tillæg Det månedlige udetillægslignende tillæg til dækning af de merudgifter, der er forbundet med denne tjeneste i udlandet (LKO 5452), udgør pr. 1. april 2009 (skattefrit): Udetillægslignende tillæg Personel ved FN-styrker (C300) Personel ved missioner under andet mandat end FN (C300) ,64 kr. pr. mdr ,39 kr. pr. mdr. Herudover ydes der fri kost og frit logi/underbringelse. Særligt udetillægslignende tillæg Til fast personel, som udsendes med kort varsel (LKO 5462), ydes et særligt udetillægslignende tillæg. Tillægget udgør pr. 1. april 2009: Varsel Udsendelsens længde 171 dage dage 0-14 dage 1.992,06 kr. pr. mdr. 996,03 kr. pr. mdr dage 996,03 kr. pr. mdr. 498,02 kr. pr. mdr. Tillægget ydes til dækning af de ekstraordinære merudgifter, som er forbundet med udsendelser med kort varsel. FN-tillæg Til personel på alle niveauer i forsvaret, der udsendes i udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, ydes der som godtgørelse for merarbejde og ulemper mv. et tillæg (LKO 3119), der udgør: FN-tillæg, beløb pr. 1. oktober 1997 FN-tillæg, reguleret beløb pr. 1. april ,00 kr. pr. år 5.928,23 kr. pr. måned 10

11 FN tillægget godtgør således for alt merarbejde og øvrige variable ydelser i missionsområdet. Der kan ikke ydes anden godtgørelse for merarbejde og andre variable ydelser samtidig med FN-tillægget. Din arbejdstid bliver dermed ikke registreret når du er udsendt i 29 dage eller derover. Det er i forlængelse heraf ikke muligt at opstille generelle retningslinjer for den faktiske arbejdstid i missionsområdet. Arbejdstiden kan variere meget afhængig af, hvilken mission du er udsendt til og afhængig af, hvilken opgave du skal løse. 2/7-dage For hver lørdag, søndag og helligdag, hvor der forrettes tjeneste, ydes personellet en 2/7 dag (fridag). Ikke afviklede fridage kompenseres med et kontant vederlag (LKO 4115), der for langt de fleste civile AC ere (C300) udgør: Beløb pr. 1. oktober 1997 Reguleret pr. 1. april 2009 kr. pr. døgn kr. pr. døgn 532,79 686,57 Enkelte grupper har ved overenskomstforhandlingerne afsat midler til en højere sats; 1281,41 kr. pr. måned (APR 09). Fridage, der henstår efter missionens afslutning, kan i praksis valgfrit udbetales, hvis du ønsker det. Forsvaret skal dog stadig tilstræbe afvikling af fridage, i det omfang du ønsker det, og hvis tjenesten tillader det. For personel, hvor tjenesteforholdene gør, at FSV ikke kan imødekomme hele personellets ønske om afvikling, vil det resterende antal 2/7-dage blive udbetalt ved udgangen af kvartalet efter hjemkomst. Øvrige tillæg Udover ovenstående er der for enkelte personelgrupper aftalt særlige tillæg. Læs mere om løn og ydelser under internationale missioner i FPTBST 564-1, der findes på Forsvarets Personeltjenestes intranet-side (fiin-nettet) under Forsvarets Lønportal. Tilskadekomst eller dødsfald Inden udsendelsen er det en god idé at læse Forsvarets Personeltjenestes vejledning om erstatnings- og forsikringsforhold, der hedder Hvis du kommer til skade. Vejledningen gennemgår erstatnings- og forsikringsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer, herunder kontakten til dine pårørende. Vejledningen med seneste ændringer kan du finde på Forsvarets Personeltjenestes intranet side (fiin-nettet) under Erstatningsforhold INTOPS. Internetadressen er faneblad Andre myndigheder / Forsvarets Personeltjeneste / Erstatningsforhold INTOPS. Du kan læse mere om erstatning og forsikring her: Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside er Følgende regelsæt kan bl.a. findes på 11

12 Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring nr. 154 af 7. marts Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning nr. 129 af 28. februar Cirkulære om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. nr af 2. september Cirkulære om tjenesterejseforsikringen nr af 12. december Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar nr. 885 af 20. september Efter udsendelsen Hjemkomstarrangement Når du kommer hjem fra udsendelsen, vil der blive afholdt et velkomstarrangement ved DANILOG i Vordingborg eller ved den pågældende enhed. Ved hver enhed gennemføres et 2-3 dages afviklingsprogram indenfor de første 14 dage efter hjemkomst. Hvis du ikke kommer hjem sammen med enheden, gennemfører du et 1-dags koncentreret afviklingsprogram i den samme måned eller måneden efter hjemkomsten. I alle programmer indgår orienteringer om løn, forsikringsforhold, psykiske reaktioner mm. gennemført af Forsvarets Personeltjeneste, socialrådgivere, psykologer m.fl. Der er ingen forskel på forberedelse forud for udsendelse eller tilbud efter udsendelsen uanset om man er civil eller militær. Helbredsmæssige forhold I brochuren Helbredsforhold i forbindelse med internationale operationer kan du læse om hjemtagelsesundersøgelsen, som skal afklare, om du er kommet sund og rask hjem. Psykiske forhold Vejledningen Når du kommer hjem er skrevet til soldater og deres familier og indeholder oplysninger og gode råd om, hvordan overgangen mellem udsendelsesperioden og dagligdagen hjemme kan blive så god som mulig. 12

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt.

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt. Bestemmelser om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med Søværnets skibe mv. samt under ophold i øvelses-/skydelejre mv. for personel under Forsvarsministeriets område. Tillæg:

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Regler om tjenesterejser i UVMs koncern

Regler om tjenesterejser i UVMs koncern Regler om tjenesterejser i UVMs koncern Her finder du en række af de regler, som gælder for tjenesterejser i staten. Reglerne for tjenesterejser i staten er fastsat i statens rejsecirkulære ( Cirkulære

Læs mere

UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE

UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE GÅ-HJEM-MØDE FOR ADMINISTRATORER PÅ AU DEN 17. MARTS 2016 AU AARHUS UNIVERSITET Lise K. Mortensen STIKORD Hvad er en tjenesterejse?

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

03. januar 2002. Afskrift af: FORSVARSMINISTERIET

03. januar 2002. Afskrift af: FORSVARSMINISTERIET 03. januar 2002 Afskrift af: FORSVARSMINISTERIET Statsansattes Kartel v/hærens Konstabel- og Korporalforening Statstjenestemændenes Centralorganisation II v/forsvarets Civil-Etat Akademikernes Centralorganisation

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2015

LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2015 LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2015 INDHOLD: Basislønninger side 2 Pension side 3 Faste tillæg side 4 Øvrige tillæg side 5 Særlige tillæg side 7 INTOPS side 10 BASISLØNNINGER Bonus (10 pct) Konstabelelever/værnepligtige

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Aftale om tjenesterejser

Aftale om tjenesterejser Kapitel 1 Afgrænsninger, definitioner og særlige bestemmelser 1 Aftalens område Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE

FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE FORMIDLINGSPAKKE TIL REGIONERNE VEDR. REKRUTTERING AF SUNDHEDSFAGLIG PERSONEL TIL INDSATSEN MOD EBOLA I SIERREA LEONE Bilag: Orientering om GOAL og Helbredsspørgeskema. 1. KRAV 1.1. Faglige og ledelsesmæssige

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET CIVILUDDANNELSE I FORSVARET 1. Optjening af civiluddannelse Personel, der er ansat til tidsubestemt korttidstjeneste (K35) og som har forrettet mere end 33 måneders tjeneste, optjener retten til at anvende

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2017

LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2017 LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2017 opdateret 30. marts 2017 INDHOLD: Basislønninger 2 Pension 2 Faste tillæg 3 Øvrige tillæg 4 Særlige tillæg 6 INTOPS 9 Jubilæumsgratiale 11 BASISLØNNINGER Bonus (10 pct)

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Administrationsafdelingen Dato: 11. oktober 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab

Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab Cirkulære om aftale om Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab 2014 Cirkulære af 19. maj 2014 Modst.nr. 026-14 PKAT nr. 644 J.nr. 2014-1514-0073 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Rettigheder og pligter som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Hjemmeværnsledelsens forord Som frivillig i hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

INSTITUTIONSSPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR FAGLIGT FÆLLES FORBUNDS FORHANDLINGSOMRÅDE UNDER FORSVARSMINISTERIET. MELLEM

INSTITUTIONSSPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR FAGLIGT FÆLLES FORBUNDS FORHANDLINGSOMRÅDE UNDER FORSVARSMINISTERIET. MELLEM INSTITUTIONSSPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR FAGLIGT FÆLLES FORBUNDS FORHANDLINGSOMRÅDE UNDER FORSVARSMINISTERIET. MELLEM FORSVARETS PERSONELTJENESTE OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) Ikrafttrædelse 1. februar

Læs mere

Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden. Januar 2009

Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden. Januar 2009 Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden Januar 2009 1 Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden Kontor:

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 11. marts 1936.

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 11. marts 1936. - Afsnit nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 11. marts 1936. 4, Gruppe 1, Lb.nr. 24 AFTALE OM GODTGØRELSE AF MERUDGIFTER VED TJENESTEREJSER I GRØNLAND OG DANMARK. Kap. I. Almindelige besteimrelser.

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Forsvarets Personelpolitik Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Udgiver: Forsvarets Personeltjeneste Oktober 2006 Udarbejdelse af tekst: Personelpolitiksektionen Layout: Tanja Weikop, Forsvarets Mediecenter

Læs mere

administration af indenlandske tjenesterejser

administration af indenlandske tjenesterejser Beretning til statsrevisorerne om administration af indenlandske tjenesterejser December 2004 RB B303/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Instruks om tjenesterejser Sektion 5.2

Instruks om tjenesterejser Sektion 5.2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Område... 2 Anvendelse af rejseafregningsmodulet i XAL og IRIS... 2 Rejser og hotel... 2 Hotelreservation... 3 Forskud / Rejsebudget... 3 Betalingskort... 4 Udbetaling

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 10 Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05.

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MEDALJE FOR SÅREDE I TJENESTE Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE. Denne bestemmelse gælder for

Læs mere

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Program Program Præsentation af Forsvarsministeriets arbejdsskadeog

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2015 Cirkulære af 23. april 2015 Modst. nr. 014-15 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM

BILAG 1 FPTBST 043-4 2012-01 VEJLEDNING OM BILAG 1 FPTBST 043-4 FORSVARETS PERSONELTJENESTE VEJLEDNING OM TILLIDSREPRÆSENTANTERS OPGAVER OG TIDSFORBRUG, ORGANISATIONSARBEJDE FOR VALGTE OG IKKE-VALGTE SAMT KURSUSDELTAGELSE 1. FORMÅL Formålet med

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser 2017 Cirkulære af 20. december 2017 Modst. nr. 024-17 J.nr. 2017-3422 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

LØN- OG TILLÆGSSATSER pr. 1. april 2014 UDGIVET AF HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING

LØN- OG TILLÆGSSATSER pr. 1. april 2014 UDGIVET AF HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING LØN- OG TILLÆGSSATSER pr. 1. april 2014 UDGIVET AF HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING LØN- OG TILLÆGSSATSER pr. 1. april 2014 UDGIVET AF HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING Få mere at vide Har du

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser 2015 Cirkulære af 18. december 2015 Modst. nr. 052-15 J.nr. 2015-1753-0004 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 161 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Vores veteraner har ydet en særdeles vigtig indsats for

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 2016 Cirkulære af 21. december 2016 Modst. nr. 038-16 J.nr. 2016-1753-0005 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 2017 Cirkulære af 15. februar 2017 Modst. nr. 007-17 J.nr. 2016-1753-0005 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet

AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE FOA FAG OG ARBEJDE AKADEMIKERNE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL.

FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. 1. GENERELT. 1.1. Forsvarets Personeltjeneste (FPT) fastsætter med denne vejledning

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere